ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d254aae774bd189657ce32f23bdab370' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kev&eacute;s olyan hely van Kolozsv&aacute;ron, ahol annyira v&aacute;ltozatos kultur&aacute;lis programk&iacute;n&aacute;lat lenne, mint a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;gisze alatt műk&ouml;dő int&eacute;zm&eacute;ny 23 &eacute;ve nyitotta meg kapuit a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g előtt.</strong></p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d254aae774bd189657ce32f23bdab370' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:34affeb9570fa6f470e08fc25c9ab785' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Alberttel kora gyermekkorom &oacute;ta kapcsolatban &aacute;lltam, hiszen szomsz&eacute;dos kertjeinket mind&ouml;ssze a kis Aranyos-patak v&aacute;lasztotta el, s ez mai is &iacute;gy van.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ő Tordaszentl&aacute;szl&oacute;n a Kis utc&aacute;ban, az anyai nagysz&uuml;lők telk&eacute;n v&aacute;lt serd&uuml;lőv&eacute;, &eacute;n pedig a Nagy utcai csal&aacute;di telken sz&uuml;lettem &eacute;s &eacute;ltem, illetve &eacute;lek, lesz&aacute;m&iacute;tva azt a t&iacute;z esztendőt, amely alatt kolozsv&aacute;ri di&aacute;k&eacute;veimet t&ouml;lt&ouml;ttem, vagy, mint fiatal tan&aacute;r, k&eacute;t mezős&eacute;gi faluban: B&uacute;z&aacute;ban &eacute;s Kolozson tan&iacute;tottam. &Eacute;n serd&uuml;lő korom &oacute;ta a Dalk&ouml;rben &eacute;nekeltem, ő pedig b&aacute;tyj&aacute;val, Gyurival a F&uacute;v&oacute;szenekarnak voltak a tagjai, s &iacute;gy naponta a kertj&uuml;kben klarin&eacute;toztak. Azt&aacute;n a II. B&eacute;csi D&ouml;nt&eacute;s ut&aacute;n, sokan, m&aacute;sokkal egy&uuml;tt, az &Eacute;szak- &eacute;s D&eacute;l-Erd&eacute;ly hat&aacute;r&aacute;n &aacute;tsz&ouml;kve, Kolozsv&aacute;ron telepedtek le, s &iacute;gy csak &eacute;desanyjuk, Bandi Kriska n&eacute;ni, neves varr&oacute;asszony maradt itthon D&eacute;l-Erd&eacute;lyben.</p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:34affeb9570fa6f470e08fc25c9ab785' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:52e8eba0738456c0b63e6f5fb4440cbd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Tragikus, furcsa sorsok egyike a tordaszentl&aacute;szl&oacute;i Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert&eacute;. K&iacute;v&uuml;lről, professzion&aacute;lis k&eacute;pz&eacute;s n&eacute;lk&uuml;l - műkedvelők&eacute;nt - &eacute;rkezett a k&eacute;pzőműv&eacute;szet vil&aacute;g&aacute;ba, &eacute;let&eacute;ben elk&ouml;nyvelt&eacute;k na&iacute;v festőnek, n&eacute;h&aacute;ny elk&ouml;telezett kritikus&aacute;t lesz&aacute;m&iacute;tva (K&aacute;ntor Lajos j&aacute;rt ebben az &eacute;len, aki monogr&aacute;fi&aacute;t is &iacute;rt r&oacute;la &eacute;s elismertet&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetkezetesen t&aacute;mogatta), most, hal&aacute;la ut&aacute;n m&eacute;gsem r&oacute;la sz&oacute;l a f&aacute;ma, nem műv&eacute;szet&eacute;vel, saj&aacute;tos fest&eacute;szeti l&aacute;t&aacute;sm&oacute;dj&aacute;val &eacute;s st&iacute;lus&aacute;val foglalkoznak leggyakrabban az interneten, hanem az &aacute;ltala az erd&eacute;lyi magyars&aacute;gra hagyom&aacute;nyozott lak&aacute;s &eacute;s műterem - amelyből a mai Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z kinőtte mag&aacute;t - rendezv&eacute;nyeinek műsor&aacute;val.</p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:52e8eba0738456c0b63e6f5fb4440cbd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5c429e76676bc1ff60bca7918e8c901a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&oacute;s Katit &ndash; K&oacute;s K&aacute;roly unok&aacute;j&aacute;t, K&oacute;s Andr&aacute;s szobr&aacute;szműv&eacute;sz le&aacute;ny&aacute;t &ndash; serd&uuml;lő kora &oacute;ta ismerem. Hallottam hangversenyen heged&uuml;lni, l&aacute;ttam iskolapadban &uuml;lni, majd a kolozsv&aacute;ri Zenel&iacute;ceum abszolvensei k&ouml;z&ouml;tt ballagni.</p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5c429e76676bc1ff60bca7918e8c901a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7f8b782dcda34545873d093faa36dcac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n T&iacute;z &eacute;ve t&aacute;vozott el k&ouml;z&uuml;l&uuml;nk. Bar&aacute;tai szerint nem erre a vil&aacute;gra val&oacute; volt: irt&oacute;zott az erőszakoss&aacute;gt&oacute;l, a tud&aacute;l&eacute;koss&aacute;gt&oacute;l, a mag&aacute;nyt&oacute;l; nagy &iacute;vben elker&uuml;lte a kam&eacute;leonokat, de sz&iacute;vből &ouml;r&uuml;lt az igaz bar&aacute;toknak. Naponta bej&aacute;rt hol a&nbsp;<em>Korunk,</em>&nbsp;hol az&nbsp;<em>Utunk</em>&nbsp;szerkesztős&eacute;g&eacute;be felt&ouml;ltekezni aznapra vagy legal&aacute;bb n&eacute;h&aacute;ny &oacute;r&aacute;ra. Kedves hangja, szel&iacute;d mosolya felejthetetlen. Sug&aacute;rzott belőle az őszintes&eacute;g &eacute;s a j&oacute;s&aacute;g. Az &ouml;nfel&aacute;ldoz&aacute;sig &ouml;nzetlen volt.</p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7f8b782dcda34545873d093faa36dcac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527204624, expire = 1527291024, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Kevés olyan hely van Kolozsváron, ahol annyira változatos kulturális programkínálat lenne, mint a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület égisze alatt működő intézmény 23 éve nyitotta meg kapuit a közönség előtt.

Györkös Mányi Alberttel kora gyermekkorom óta kapcsolatban álltam, hiszen szomszédos kertjeinket mindössze a kis Aranyos-patak választotta el, s ez mai is így van.

Ő Tordaszentlászlón a Kis utcában, az anyai nagyszülők telkén vált serdülővé, én pedig a Nagy utcai családi telken születtem és éltem, illetve élek, leszámítva azt a tíz esztendőt, amely alatt kolozsvári diákéveimet töltöttem, vagy, mint fiatal tanár, két mezőségi faluban: Búzában és Kolozson tanítottam. Én serdülő korom óta a Dalkörben énekeltem, ő pedig bátyjával, Gyurival a Fúvószenekarnak voltak a tagjai, s így naponta a kertjükben klarinétoztak. Aztán a II. Bécsi Döntés után, sokan, másokkal együtt, az Észak- és Dél-Erdély határán átszökve, Kolozsváron telepedtek le, s így csak édesanyjuk, Bandi Kriska néni, neves varróasszony maradt itthon Dél-Erdélyben.

Tragikus, furcsa sorsok egyike a tordaszentlászlói Györkös Mányi Alberté. Kívülről, professzionális képzés nélkül - műkedvelőként - érkezett a képzőművészet világába, életében elkönyvelték naív festőnek, néhány elkötelezett kritikusát leszámítva (Kántor Lajos járt ebben az élen, aki monográfiát is írt róla és elismertetését következetesen támogatta), most, halála után mégsem róla szól a fáma, nem művészetével, sajátos festészeti látásmódjával és stílusával foglalkoznak leggyakrabban az interneten, hanem az általa az erdélyi magyarságra hagyományozott lakás és műterem - amelyből a mai Györkös Mányi Albert Emlékház kinőtte magát - rendezvényeinek műsorával.

Kós Katit – Kós Károly unokáját, Kós András szobrászművész leányát – serdülő kora óta ismerem. Hallottam hangversenyen hegedülni, láttam iskolapadban ülni, majd a kolozsvári Zenelíceum abszolvensei között ballagni.

Tíz éve távozott el közülünk. Barátai szerint nem erre a világra való volt: irtózott az erőszakosságtól, a tudálékosságtól, a magánytól; nagy ívben elkerülte a kaméleonokat, de szívből örült az igaz barátoknak. Naponta bejárt hol a Korunk, hol az Utunk szerkesztőségébe feltöltekezni aznapra vagy legalább néhány órára. Kedves hangja, szelíd mosolya felejthetetlen. Sugárzott belőle az őszinteség és a jóság. Az önfeláldozásig önzetlen volt.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés