ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet!

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:88c477ae0059479f41c122ae544419e2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<h1 class=\"rtecenter\">\n <em>H&eacute;tk&ouml;znapi hőseink &ndash; &iacute;rjunk t&ouml;rt&eacute;nelmet!</em></h1>\n<h1 class=\"rtecenter\">\n Az Emberi Erőforr&aacute;sok Miniszt&eacute;riuma Kultur&aacute;lis &Aacute;llamtitk&aacute;rs&aacute;g&aacute;nak projektje</h1>\n<h2 class=\"rtecenter\">\n Preambulum</h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hős&ouml;k nem csup&aacute;n a csatatereken sz&uuml;letnek, &eacute;s nemcsak az a hős, akinek a nev&eacute;vel a t&ouml;rt&eacute;nelemk&ouml;nyvek lapjain tal&aacute;lkozunk. Az &aacute;ltal&aacute;nosan elfogadott meghat&aacute;roz&aacute;s szerint a hős egy t&ouml;rt&eacute;net (m&iacute;tosz, mese, legenda, monda) k&ouml;zponti szereplője, vagy egy k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g, kult&uacute;ra rendk&iacute;v&uuml;li, esetleg &ouml;nfel&aacute;ldoz&oacute; tettet v&eacute;grehajt&oacute; h&iacute;res szem&eacute;lyis&eacute;ge. Olyasvalaki, aki egy adott szitu&aacute;ci&oacute;ban &aacute;tlagon fel&uuml;li jellemvon&aacute;sokr&oacute;l, rendk&iacute;v&uuml;li k&eacute;pess&eacute;gekről, tulajdons&aacute;gokr&oacute;l tesz tan&uacute;bizonys&aacute;got, &eacute;s k&uuml;l&ouml;nleges tetteket (hősies cselekedeteket) k&eacute;pes v&eacute;ghezvinni. Ez &aacute;ltal&aacute;ban nem marad titokban, &iacute;gy az illető h&iacute;ress&eacute; v&aacute;lik. (Mindazon&aacute;ltal nem t&eacute;vesztendő &ouml;ssze napjaink &bdquo;celebjeivel&rdquo;.) Ezek a k&eacute;pess&eacute;gek nem csup&aacute;n testi, fizikai jellegűek, hanem lelkiek, szellemiek is lehetnek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Meggyőződ&eacute;s&uuml;nk, hogy minden kisebb-nagyobb k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g &bdquo;kitermeli&rdquo; a maga hőseit, &eacute;s itt nem csup&aacute;n azokra gondolunk, akik a h&aacute;bor&uacute;ban, a csat&aacute;kban tan&uacute;s&iacute;tott vit&eacute;zs&eacute;g&uuml;kkel be&iacute;rt&aacute;k magukat a t&ouml;rt&eacute;nelem lapjaira, hanem mindazokra, akik k&eacute;pess&eacute;geiket, tehets&eacute;g&uuml;ket a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g szolg&aacute;lat&aacute;ba &aacute;ll&iacute;tva olyan eredm&eacute;nyeket &eacute;rtek el, amelyek jobb&aacute;-szebb&eacute; tett&eacute;k az adott k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g h&aacute;tk&ouml;znapi &eacute;let&eacute;t.<br />\n A nap&oacute;leoni sz&aacute;ll&oacute;ig&eacute;t parafraze&aacute;lva azt mondhatjuk: minden telep&uuml;l&eacute;s a h&aacute;tizs&aacute;kj&aacute;ban hordozza a maga t&ouml;rt&eacute;nelemk&ouml;nyv&eacute;t. De e k&ouml;nyv lapjai jobb&aacute;ra &uuml;resek. Nosza, &iacute;rjuk tele! Nevekkel, esem&eacute;nyekkel, vid&aacute;m &eacute;s szomor&uacute; t&ouml;rt&eacute;netekkel, megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sokkal. Ezzel nemcsak hogy m&eacute;lys&eacute;get adunk mindennapjainknak, szil&aacute;rd alapot k&eacute;pez&uuml;nk a tov&aacute;bbl&eacute;p&eacute;shez, hanem p&eacute;ld&aacute;t is ny&uacute;jtunk mind a kort&aacute;rsaknak, mind az elj&ouml;vendő nemzed&eacute;keknek.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<div align=\"center\">\n<div align=\"center\" style=\"-webkit-box-shadow: black 1px 1px 8px; background-color: light pink; border-bottom-left-radius: 80px 30px; border-bottom-right-radius: 30px 80px; border-top-left-radius: 30px 80px; border-top-right-radius: 80px 30px; padding-top: 15px; height: 400px; width: 350px;\">\n<p> <strong>A 2016-2017-es tan&eacute;v p&aacute;ly&aacute;zatai</strong></p>\n<p> <em><a href=\"/webfm_send/1244\" target=\"_blank\">K&aacute;poln&aacute;sfalu</a><br />\n <a href=\"/webfm_send/1245\" target=\"_blank\">Szamos&uacute;jv&aacute;r</a><br />\n <a href=\"/webfm_send/1246\" target=\"_blank\">Az EMKE besz&aacute;mol&oacute;ja a projektről</a></em></p>\n<p> <strong>A 2017-2018-as tan&eacute;v p&aacute;ly&aacute;zatai</strong></p>\n<p> <em>B&uacute;z&aacute;sbesenyő<br />\n Cs&iacute;kszentimre<br />\n Kisiratos<br />\n M&aacute;ln&aacute;s<br />\n Miriszl&oacute;<br />\n &Ouml;rd&ouml;ng&ouml;sf&uuml;zes<br />\n Pusztina<br />\n Szil&aacute;gypanit<br />\n Az EMKE besz&aacute;mol&oacute;ja a projektről</em></p>\n<p> &nbsp;</p></div>\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<h2 class=\"rtecenter\">\n A projekt c&eacute;lja</h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n Helyi cselekv&eacute;sre &ouml;szt&ouml;nz&eacute;s: egy-egy k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g k&ouml;zel- &eacute;s t&aacute;voli m&uacute;ltj&aacute;nak felt&eacute;rk&eacute;pez&eacute;se, olyan egykoron &eacute;lt, esetleg most is &eacute;lő &ndash; a saj&aacute;t k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&uuml;k&eacute;rt felelőss&eacute;get &eacute;rző, annak &eacute;rdekeit szem előtt tartva cselekvő &ndash; szem&eacute;lyek &eacute;s cselekedetek azonos&iacute;t&aacute;sa &eacute;s bemutat&aacute;sa, akik/amelyek p&eacute;ldak&eacute;nt felmutathat&oacute;k a kort&aacute;rsak sz&aacute;m&aacute;ra.</p>\n<h2 class=\"rtecenter\">\n &Uacute;tmutat&oacute; a projekt c&eacute;ljainak megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz</h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n Felk&eacute;rj&uuml;k a telep&uuml;l&eacute;s kiv&aacute;lasztott pedag&oacute;gus&aacute;t, hogy alak&iacute;tson egy, &aacute;ltal&aacute;nos &eacute;s/vagy k&ouml;z&eacute;piskol&aacute;s di&aacute;kokb&oacute;l &aacute;ll&oacute;, 3-4 fős munkacsoportot, az al&aacute;bbi t&eacute;m&aacute;k kutat&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;ra:</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bull; kik voltak azok az emberek (t&ouml;bbnyire polg&aacute;rmesterek, falusi el&ouml;lj&aacute;r&oacute;k, de rajtuk k&iacute;v&uuml;l tan&iacute;t&oacute;k, n&eacute;ptan&iacute;t&oacute;k, papok, k&aacute;ntorok, iparosok, nagybirtokosok, vagy egyszerű gazd&aacute;k stb.), akik maguk l&aacute;ttak hozz&aacute; valami olyan &uacute;j dolognak a l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;hoz, amit a helyiek m&eacute;g ma is becs&uuml;lnek, j&oacute;nak tartanak;<br />\n &bull; mi v&aacute;ltotta ki annak idej&eacute;n a cselekv&eacute;st? (p&eacute;ld&aacute;ul el&eacute;gedetlens&eacute;g a kor művelőd&eacute;si, eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi stb. &aacute;llapotaival a jobb&iacute;t&aacute;s, a felz&aacute;rk&oacute;z&aacute;s, a moderniz&aacute;ci&oacute;, a gazdas&aacute;gi fejlőd&eacute;s ig&eacute;nye);<br />\n &bull; hogyan sz&uuml;letett a jobb&iacute;t&oacute; &ouml;tlet, &eacute;s hogyan tette meg az &ouml;tlet gazd&aacute;ja a kezdeti l&eacute;p&eacute;seket, hogyan tal&aacute;lt sz&ouml;vets&eacute;geseket a c&eacute;l megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz;<br />\n &bull; milyen akad&aacute;lyokat kellett lek&uuml;zdeni, mire az &ouml;tletből val&oacute;s&aacute;g lett (kishitűs&eacute;g, meg nem&eacute;rt&eacute;s, irigys&eacute;g, p&eacute;nzhi&aacute;ny stb.);<br />\n &bull; mi&eacute;rt maradt meg a jobb&iacute;t&oacute; kezdem&eacute;nyez&eacute;s a helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g eml&eacute;kezet&eacute;ben, mi&eacute;rt b&uuml;szk&eacute;k r&aacute; m&eacute;g mindig (t&aacute;rsadalmi hat&aacute;s)? Ha a kezdem&eacute;nyező(k) neve feled&eacute;sbe mer&uuml;lt, &eacute;s csak most der&iacute;tett&eacute;k ki, ez vajon mi&eacute;rt t&ouml;rt&eacute;nhetett?<br />\n &bull; a helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi eml&eacute;kezet milyen t&ouml;rt&eacute;neteket, legend&aacute;kat, esetleg anekdot&aacute;kat őriz a sz&oacute;ban forg&oacute; emberekről vagy cselekedetekről?<br />\n &bull; a projektben r&eacute;szt vevők (az előd&ouml;k p&eacute;ld&aacute;j&aacute;n okulva) hogyan l&aacute;tj&aacute;k, milyen v&aacute;ltoz&aacute;sokra lenne sz&uuml;ks&eacute;g ma a telep&uuml;l&eacute;sen, vagy a lak&oacute;k&ouml;rnyezetben? Indokolj&aacute;k meg, hogy mi&eacute;rt, mi lenne az eredm&eacute;nye! Ha rajtuk m&uacute;lna, kikkel hogyan fogn&aacute;nak hozz&aacute; az &ouml;tlet megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz?<br />\n &bull; vannak-e ma olyan emberek a k&ouml;rnyezet&uuml;kben, akik a helyi &eacute;let &bdquo;motorjai&rdquo;? Milyen eredm&eacute;nyeket siker&uuml;lt el&eacute;rni&uuml;k saj&aacute;t erej&uuml;kből?</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A kutat&aacute;s szakszerűs&eacute;g&eacute;nek biztos&iacute;t&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l k&eacute;pz&eacute;st szervez&uuml;nk a munkacsoport tagjai sz&aacute;m&aacute;ra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A kutat&aacute;s eredm&eacute;ny&eacute;ről &iacute;r&aacute;sos (minimum 20.000 karakter) &eacute;s digit&aacute;lis (fot&oacute;, videofelv&eacute;tel stb.) dokumentumban egyar&aacute;nt be kell sz&aacute;molni. Az &iacute;r&aacute;sos dokumentum kivonat&aacute;t le kell ford&iacute;tani angolra &eacute;s rom&aacute;nra. A digit&aacute;lis anyagb&oacute;l olyan kivonatot kell k&eacute;sz&iacute;teni, amely alkalmas a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi oldalakon val&oacute; n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;sre.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A besz&aacute;mol&oacute;t lehetőleg mindh&aacute;rom nyelven, de legal&aacute;bb magyarul &eacute;s rom&aacute;nul k&ouml;zz&eacute; kell tenni a telep&uuml;l&eacute;s honlapj&aacute;n. Amennyiben ez objekt&iacute;v okokb&oacute;l nem lehets&eacute;ges, a k&ouml;zz&eacute;t&eacute;tel valamely helyi civil szervezet honlapj&aacute;n is megt&ouml;rt&eacute;nhet.</p>\n<h2>\n <em><strong>A projekt az Emberi Erőforr&aacute;sok&nbsp;Miniszt&eacute;riuma t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val val&oacute;sul meg.</strong></em></h2>\n</div>\n', created = 1527205151, expire = 1527291551, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:88c477ae0059479f41c122ae544419e2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205151, expire = 1527291551, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205151, expire = 1527291551, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205151, expire = 1527291551, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205151, expire = 1527291551, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205151, expire = 1527291551, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205151, expire = 1527291551, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának projektje

Preambulum

Hősök nem csupán a csatatereken születnek, és nemcsak az a hős, akinek a nevével a történelemkönyvek lapjain találkozunk. Az általánosan elfogadott meghatározás szerint a hős egy történet (mítosz, mese, legenda, monda) központi szereplője, vagy egy közösség, kultúra rendkívüli, esetleg önfeláldozó tettet végrehajtó híres személyisége. Olyasvalaki, aki egy adott szituációban átlagon felüli jellemvonásokról, rendkívüli képességekről, tulajdonságokról tesz tanúbizonyságot, és különleges tetteket (hősies cselekedeteket) képes véghezvinni. Ez általában nem marad titokban, így az illető híressé válik. (Mindazonáltal nem tévesztendő össze napjaink „celebjeivel”.) Ezek a képességek nem csupán testi, fizikai jellegűek, hanem lelkiek, szellemiek is lehetnek.

Meggyőződésünk, hogy minden kisebb-nagyobb közösség „kitermeli” a maga hőseit, és itt nem csupán azokra gondolunk, akik a háborúban, a csatákban tanúsított vitézségükkel beírták magukat a történelem lapjaira, hanem mindazokra, akik képességeiket, tehetségüket a közösség szolgálatába állítva olyan eredményeket értek el, amelyek jobbá-szebbé tették az adott közösség hátköznapi életét.
A napóleoni szállóigét parafrazeálva azt mondhatjuk: minden település a hátizsákjában hordozza a maga történelemkönyvét. De e könyv lapjai jobbára üresek. Nosza, írjuk tele! Nevekkel, eseményekkel, vidám és szomorú történetekkel, megvalósításokkal. Ezzel nemcsak hogy mélységet adunk mindennapjainknak, szilárd alapot képezünk a továbblépéshez, hanem példát is nyújtunk mind a kortársaknak, mind az eljövendő nemzedékeknek.

 

A 2016-2017-es tanév pályázatai

Kápolnásfalu
Szamosújvár
Az EMKE beszámolója a projektről

A 2017-2018-as tanév pályázatai

Búzásbesenyő
Csíkszentimre
Kisiratos
Málnás
Miriszló
Ördöngösfüzes
Pusztina
Szilágypanit
Az EMKE beszámolója a projektről

 

 

A projekt célja

Helyi cselekvésre ösztönzés: egy-egy közösség közel- és távoli múltjának feltérképezése, olyan egykoron élt, esetleg most is élő – a saját közösségükért felelősséget érző, annak érdekeit szem előtt tartva cselekvő – személyek és cselekedetek azonosítása és bemutatása, akik/amelyek példaként felmutathatók a kortársak számára.

Útmutató a projekt céljainak megvalósításához

Felkérjük a település kiválasztott pedagógusát, hogy alakítson egy, általános és/vagy középiskolás diákokból álló, 3-4 fős munkacsoportot, az alábbi témák kutatása céljára:

• kik voltak azok az emberek (többnyire polgármesterek, falusi elöljárók, de rajtuk kívül tanítók, néptanítók, papok, kántorok, iparosok, nagybirtokosok, vagy egyszerű gazdák stb.), akik maguk láttak hozzá valami olyan új dolognak a létrehozásához, amit a helyiek még ma is becsülnek, jónak tartanak;
• mi váltotta ki annak idején a cselekvést? (például elégedetlenség a kor művelődési, egészségügyi stb. állapotaival a jobbítás, a felzárkózás, a modernizáció, a gazdasági fejlődés igénye);
• hogyan született a jobbító ötlet, és hogyan tette meg az ötlet gazdája a kezdeti lépéseket, hogyan talált szövetségeseket a cél megvalósításához;
• milyen akadályokat kellett leküzdeni, mire az ötletből valóság lett (kishitűség, meg nemértés, irigység, pénzhiány stb.);
• miért maradt meg a jobbító kezdeményezés a helyi közösség emlékezetében, miért büszkék rá még mindig (társadalmi hatás)? Ha a kezdeményező(k) neve feledésbe merült, és csak most derítették ki, ez vajon miért történhetett?
• a helyi közösségi emlékezet milyen történeteket, legendákat, esetleg anekdotákat őriz a szóban forgó emberekről vagy cselekedetekről?
• a projektben részt vevők (az elődök példáján okulva) hogyan látják, milyen változásokra lenne szükség ma a településen, vagy a lakókörnyezetben? Indokolják meg, hogy miért, mi lenne az eredménye! Ha rajtuk múlna, kikkel hogyan fognának hozzá az ötlet megvalósításához?
• vannak-e ma olyan emberek a környezetükben, akik a helyi élet „motorjai”? Milyen eredményeket sikerült elérniük saját erejükből?

A kutatás szakszerűségének biztosítása céljából képzést szervezünk a munkacsoport tagjai számára.

A kutatás eredményéről írásos (minimum 20.000 karakter) és digitális (fotó, videofelvétel stb.) dokumentumban egyaránt be kell számolni. Az írásos dokumentum kivonatát le kell fordítani angolra és románra. A digitális anyagból olyan kivonatot kell készíteni, amely alkalmas a közösségi oldalakon való népszerűsítésre.

A beszámolót lehetőleg mindhárom nyelven, de legalább magyarul és románul közzé kell tenni a település honlapján. Amennyiben ez objektív okokból nem lehetséges, a közzététel valamely helyi civil szervezet honlapján is megtörténhet.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés