ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

„A zene mindenkié” – a Kodály-év romániai központi rendezvénye

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:29e312bcd03974bd03b3a4b48798e2c9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong><em>&bdquo;A zene mindenki&eacute;&rdquo; &ndash; Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n szellemi &ouml;r&ouml;ks&eacute;ge az ifj&uacute;s&aacute;g zenei nevel&eacute;s&eacute;ben</em> c&iacute;mmel szervez tudom&aacute;nyos-ismeretterjesztő konferenci&aacute;t &eacute;s gyermekkari hangversenyt az EMKE, a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g, az EMKE Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete valamint Magyarorsz&aacute;g Kolozsv&aacute;ri Főkonzul&aacute;tusa 2017. okt&oacute;ber 14-&eacute;n &eacute;s 15-&eacute;n.</strong></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<h1 class=\"rtecenter\">\n <strong>&bdquo;A zene mindenki&eacute;&rdquo; &ndash; Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n szellemi &ouml;r&ouml;ks&eacute;ge az ifj&uacute;s&aacute;g zenei nevel&eacute;s&eacute;ben</strong></h1>\n<h1 class=\"rtecenter\">\n <strong>&ndash; a Kod&aacute;ly-&eacute;v rom&aacute;niai k&ouml;zponti rendezv&eacute;nye &ndash;</strong></h1>\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n (A műsor pdf form&aacute;ban <a href=\"/webfm_send/1226\">innen</a> let&ouml;lthető; tov&aacute;bbi r&eacute;szletek <a href=\"https://www.facebook.com/events/814053212106316/\" target=\"_blank\">Facebook-oldalunk</a>on.)</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<p>\n <strong>2017. okt&oacute;ber 14., szombat, 16:00 &oacute;ra</strong></p>\n<p>\n <strong><em>Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</em></strong> (Str. Republicii / Maj&aacute;lis utca 5/1.)</p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <strong><em>Mit kaptunk &eacute;s mivel igyekez&uuml;nk megh&aacute;l&aacute;lni</em></strong><strong>&ndash; tudom&aacute;nyos konferencia</strong><br />\n Moder&aacute;tor: <strong>T&oacute;th Guttman Emese</strong> zenetan&aacute;r, karnagy, A Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g eln&ouml;ke</p>\n<p>\n K&ouml;sz&ouml;ntőt mond <strong>Sz&eacute;man P&eacute;ter</strong>, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let eln&ouml;ke.</p>\n<p>\n K&ouml;zreműk&ouml;dik a szil&aacute;gysomly&oacute;i B&aacute;thory Istv&aacute;n Alap&iacute;tv&aacute;ny <strong>Szederinda</strong> hagyom&aacute;nyőrző citeracsapata, valamint <strong>Ol&aacute;h Bogl&aacute;rka</strong> zongoraműv&eacute;sz.</p>\n<p>\n <strong>Szederinda citeracsapat</strong></p>\n<p style=\"margin-left:49.65pt;\">\n <em>Nagyk&aacute;ll&oacute;i n&eacute;pdalok</em><br />\n <em>K&aacute;llai kettős &ndash; Fel&uuml;lről f&uacute;j az őszi sz&eacute;l</em><br />\n <em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; J&oacute; bort &aacute;rul...</em><br />\n <em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nem vagyok &eacute;n senkinek se ad&oacute;sa</em></p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <strong>Angi Istv&aacute;n: </strong><em>Bicinia Hungarica &ndash; a gyermekvil&aacute;g zenei enciklop&eacute;di&aacute;ja</em><br />\n <strong>Ittz&eacute;s Mih&aacute;ly:</strong><em>Kod&aacute;ly &uacute;tjai a Partiumt&oacute;l K&aacute;szonig &eacute;s Bukovin&aacute;ig &ndash; felfedez&eacute;s, ihlet&eacute;s, jelenl&eacute;t</em><br />\n <strong>Alm&aacute;si Istv&aacute;n:</strong><em>Az erd&eacute;lyi n&eacute;pzene Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n &eacute;letműv&eacute;ben</em></p>\n<p>\n <strong>Ol&aacute;h Bogl&aacute;rka</strong></p>\n<p>\n Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n<em>7 Zongoradarab </em>ciklus&aacute;b&oacute;l:<em>Sz&eacute;kely Keserves </em>op. 11/2,<em>Sz&eacute;kely n&oacute;ta </em>op. 11/6</p>\n<p>\n <strong>Nagy &Eacute;va Vera:</strong><em>&Eacute;nekes misszi&oacute; Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n szellem&eacute;ben a Felső-Ny&aacute;r&aacute;dment&eacute;n &eacute;s a S&oacute;vid&eacute;ken</em><br />\n <strong>Krasznai G&aacute;sp&aacute;r:</strong><em>&Eacute;nek-zene oktat&aacute;s Kod&aacute;ly szellem&eacute;ben?</em><br />\n <strong>D&aacute;vid Istv&aacute;n:</strong><em>Kod&aacute;ly Zolt&aacute;nr&oacute;l protest&aacute;ns szemmel &ndash; a reform&aacute;ci&oacute; 500. &eacute;v&eacute;ben</em></p>\n<p>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/1224\" style=\"text-align: center; width: 560px; height: 193px;\" /></p>\n<p>\n <strong>2017. okt&oacute;ber 15., vas&aacute;rnap</strong></p>\n<p>\n <strong>10:30 &oacute;ra</strong><br />\n <em><strong>Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera, emeleti előcsarnok</strong></em></p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <strong><em>&Ouml;rvendjen az eg&eacute;sz vil&aacute;g &ndash; Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n eml&eacute;k&eacute;re</em></strong><br />\n Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;smegnyit&oacute;. Megnyit&oacute;besz&eacute;det mond Ittz&eacute;s Mih&aacute;ly, a Magyar Kod&aacute;ly T&aacute;rsas&aacute;g eln&ouml;ke.<br />\n A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s szerkesztője Ittz&eacute;s Mih&aacute;ly, tervezője Zalatnai P&aacute;l.</p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <strong>11:00 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera</strong></p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <strong><em>&Uuml;nnepi gyermekkari hangverseny Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n eml&eacute;k&eacute;re</em></strong></p>\n<p>\n K&ouml;sz&ouml;ntőt mond:</p>\n<p style=\"margin-left:2.0cm;\">\n <strong>Sz&eacute;p Gyula</strong>, a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera igazgat&oacute;ja, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let aleln&ouml;ke<br />\n <strong>Mile Lajos</strong>, Magyarorsz&aacute;g kolozsv&aacute;ri főkonzulja<br />\n <strong>Kelemen Hunor</strong>, a Rom&aacute;niai Magyar Demokrata Sz&ouml;vets&eacute;g eln&ouml;ke</p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <strong>A kolozsv&aacute;ri Sigismund Toduţă Zenei Főgimn&aacute;zium Gyermekkara</strong><br />\n Karnagy: <strong>K&aacute;llay M. T&uuml;nde</strong><br />\n Műsor:</p>\n<p style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Sz&oacute;l a n&oacute;ta halkan</em><br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>&Aacute;rok sz&eacute;l&eacute;n b&uacute;zasz&aacute;l nőtt</em><br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Eg&eacute;rke, feh&eacute;rke</em><br />\n 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Azt mondj&aacute;k, hogy a cipő</em><br />\n 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Tarka kutya s&eacute;tat&eacute;ren s&eacute;t&aacute;l</em><br />\n 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Bidres-bodros b&aacute;r&aacute;ny</em><br />\n 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Kinek van j&oacute;kedve?</em><br />\n 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Falu v&eacute;g&eacute;n van egy m&eacute;ly k&uacute;t</em><br />\n 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Megy a kocsi, fut a kocsi</em><br />\n 10.<em>J&ouml;n a kocsi, most &eacute;rkezt&uuml;nk</em><br />\n 11.<em>Eresz al&oacute;l, fecskefia iden&eacute;z, odan&eacute;z</em><br />\n 12.<em>N&aacute;d al&oacute;l &eacute;s k&ouml;d al&oacute;l</em><br />\n 13.<em>Itthon-e a gazda?</em></p>\n<p>\n <strong>A sz&eacute;kelyudvarhelyi Dr. Pall&oacute; Imre Műv&eacute;szeti Szakk&ouml;z&eacute;piskola Felsőtagozatos K&oacute;rusa</strong><br />\n Karnagy: <strong>Boros Be&aacute;ta</strong><br />\n Műsor:</p>\n<p style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Bicinia Hungarica II. f&uuml;zetből: Mikor engem a főorvos</em><br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Kis pej lovam meg&eacute;rdemli a zabot</em><br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Sej, verd meg Isten</em><br />\n 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>J&oacute; gazdasszony</em><br />\n 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>A csik&oacute;</em><br />\n 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Boldogasszony k&ouml;sz&ouml;ntője</em></p>\n<p>\n <strong>Kolozsv&aacute;r Magyar Gyermekk&oacute;rusa</strong><br />\n Karnagy: <strong>Kov&aacute;cs Dalma</strong><br />\n Műsor:</p>\n<p style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>N&eacute;gy tr&eacute;f&aacute;s k&aacute;non</em><br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Lencse, bors&oacute;, k&aacute;sa</em><br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Madarak voltunk</em><br />\n 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ty&uacute;kkergető</em><br />\n 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>F&uuml;rdő ut&aacute;n</em><br />\n 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>A s&uuml;ket s&oacute;gor</em><br />\n 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>&Uuml;rge&ouml;nt&eacute;s</em></p>\n<p>\n <strong>A cs&iacute;kszeredai Nagy Istv&aacute;n Műv&eacute;szeti K&ouml;z&eacute;piskola Kisk&oacute;rusa</strong><br />\n Karnagy: <strong>Szab&oacute; Andr&aacute;s</strong><br />\n Műsor:</p>\n<p style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Katalinka</em><br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>A b&aacute;rnai kertek alatt (Bicinia Hungarica, 2. f&uuml;zet)</em><br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Kis kacsa f&uuml;rdik (Bicinia Hungarica, 3. f&uuml;zet)</em><br />\n 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Hej, k&eacute;t ty&uacute;kom tavali (Bicinia Hungarica, 1. f&uuml;zet)</em><br />\n 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Egyetem, begyetem</em></p>\n<p>\n <strong>Marossz&eacute;ki Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n Gyermekkar</strong><br />\n Karnagy: <strong>Czak&oacute; Gabriella</strong>, <strong>Nagy &Eacute;va Vera</strong> &eacute;s <strong>Lokodi Anna</strong><br />\n Műsor:</p>\n<p style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Nagyszalontai k&ouml;sz&ouml;ntő</em><br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Lengyel L&aacute;szl&oacute;</em><br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Z&ouml;ld erdőben</em><br />\n 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>P&uuml;nk&ouml;sd&ouml;lő</em></p>\n<p>\n <strong>A Sepsiszentgy&ouml;rgyi Plugor S&aacute;ndor Műv&eacute;szeti L&iacute;ceum Campanella Gyermekkar</strong><br />\n Karnagy: <strong>Lőfi Gell&eacute;rt</strong><br />\n Műsor:</p>\n<p style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ave M&aacute;ria</em><br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Gergelyj&aacute;r&aacute;s</em><br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>T&uacute;r&oacute;t eszik a cig&aacute;ny</em><br />\n 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Esti dal</em></p>\n<p align=\"right\">\n &nbsp;</p>\n<p align=\"right\">\n <em>A szervezők a műsorv&aacute;ltoz&aacute;s jog&aacute;t fenntartj&aacute;k!</em></p>\n', created = 1521350997, expire = 1521437397, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:29e312bcd03974bd03b3a4b48798e2c9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521350997, expire = 1521437397, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521350997, expire = 1521437397, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521350997, expire = 1521437397, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521350997, expire = 1521437397, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521350997, expire = 1521437397, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521350997, expire = 1521437397, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
kodaly-ev-design-kituzo.png

„A zene mindenkié” – Kodály Zoltán szellemi öröksége az ifjúság zenei nevelésében címmel szervez tudományos-ismeretterjesztő konferenciát és gyermekkari hangversenyt az EMKE, a Romániai Magyar Dalosszövetség, az EMKE Ifjúsági Szervezete valamint Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa 2017. október 14-én és 15-én.

 

„A zene mindenkié” – Kodály Zoltán szellemi öröksége az ifjúság zenei nevelésében

– a Kodály-év romániai központi rendezvénye –

 

(A műsor pdf formában innen letölthető; további részletek Facebook-oldalunkon.)

 

2017. október 14., szombat, 16:00 óra

Györkös Mányi Albert Emlékház (Str. Republicii / Majális utca 5/1.)

 

Mit kaptunk és mivel igyekezünk meghálálni– tudományos konferencia
Moderátor: Tóth Guttman Emese zenetanár, karnagy, A Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke

Köszöntőt mond Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke.

Közreműködik a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány Szederinda hagyományőrző citeracsapata, valamint Oláh Boglárka zongoraművész.

Szederinda citeracsapat

Nagykállói népdalok
Kállai kettős – Felülről fúj az őszi szél
                        Jó bort árul...
                        Nem vagyok én senkinek se adósa

 

Angi István: Bicinia Hungarica – a gyermekvilág zenei enciklopédiája
Ittzés Mihály:Kodály útjai a Partiumtól Kászonig és Bukovináig – felfedezés, ihletés, jelenlét
Almási István:Az erdélyi népzene Kodály Zoltán életművében

Oláh Boglárka

Kodály Zoltán7 Zongoradarab ciklusából:Székely Keserves op. 11/2,Székely nóta op. 11/6

Nagy Éva Vera:Énekes misszió Kodály Zoltán szellemében a Felső-Nyárádmentén és a Sóvidéken
Krasznai Gáspár:Ének-zene oktatás Kodály szellemében?
Dávid István:Kodály Zoltánról protestáns szemmel – a reformáció 500. évében

2017. október 15., vasárnap

10:30 óra
Kolozsvári Magyar Opera, emeleti előcsarnok

 

Örvendjen az egész világ – Kodály Zoltán emlékére
Kiállításmegnyitó. Megnyitóbeszédet mond Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke.
A kiállítás szerkesztője Ittzés Mihály, tervezője Zalatnai Pál.

 

11:00 óra
Kolozsvári Magyar Opera

 

Ünnepi gyermekkari hangverseny Kodály Zoltán emlékére

Köszöntőt mond:

Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke
Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke

 

A kolozsvári Sigismund Toduţă Zenei Főgimnázium Gyermekkara
Karnagy: Kállay M. Tünde
Műsor:

1.     Szól a nóta halkan
2.     Árok szélén búzaszál nőtt
3.     Egérke, fehérke
4.     Azt mondják, hogy a cipő
5.     Tarka kutya sétatéren sétál
6.     Bidres-bodros bárány
7.     Kinek van jókedve?
8.     Falu végén van egy mély kút
9.     Megy a kocsi, fut a kocsi
10.Jön a kocsi, most érkeztünk
11.Eresz alól, fecskefia idenéz, odanéz
12.Nád alól és köd alól
13.Itthon-e a gazda?

A székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Felsőtagozatos Kórusa
Karnagy: Boros Beáta
Műsor:

1.     Bicinia Hungarica II. füzetből: Mikor engem a főorvos
2.     Kis pej lovam megérdemli a zabot
3.     Sej, verd meg Isten
4.     Jó gazdasszony
5.     A csikó
6.     Boldogasszony köszöntője

Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa
Karnagy: Kovács Dalma
Műsor:

1.     Négy tréfás kánon
2.     Lencse, borsó, kása
3.     Madarak voltunk
4.     Tyúkkergető
5.     Fürdő után
6.     A süket sógor
7.     Ürgeöntés

A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola Kiskórusa
Karnagy: Szabó András
Műsor:

1.     Katalinka
2.     A bárnai kertek alatt (Bicinia Hungarica, 2. füzet)
3.     Kis kacsa fürdik (Bicinia Hungarica, 3. füzet)
4.     Hej, két tyúkom tavali (Bicinia Hungarica, 1. füzet)
5.     Egyetem, begyetem

Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar
Karnagy: Czakó Gabriella, Nagy Éva Vera és Lokodi Anna
Műsor:

1.     Nagyszalontai köszöntő
2.     Lengyel László
3.     Zöld erdőben
4.     Pünkösdölő

A Sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella Gyermekkar
Karnagy: Lőfi Gellért
Műsor:

1.     Ave Mária
2.     Gergelyjárás
3.     Túrót eszik a cigány
4.     Esti dal

 

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés