ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Szabédi László hagyatéka

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d8f3f3b0ce2baf6366f462e2c061e29b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">1. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">1. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; csal&aacute;di fot&oacute;-gyűjtem&eacute;nye</span></b><span style=\"font-size: 10pt;\">; M&aacute;rkos A. rajza Szab&eacute;dir&oacute;l; Sz&eacute;kely R&oacute;zsika rajzf&uuml;zete Sz&eacute;kely L&aacute;szl&oacute;r&oacute;l is.; Telehold c. k&ouml;tethez Gy. Szab&oacute; B&eacute;la rajzok.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">2. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">2. <b>Csal&aacute;di iratok</b></span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Sz&eacute;kely S&aacute;ndor (sz. 1870. m&aacute;rc. 20. &ndash; 1936. nov.9.) iratai (Magyar &Aacute;llami Vasutak alkalmazottjak&eacute;nt k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző igazolv&aacute;nyok, k&eacute;rv&eacute;nyek 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1900, 1901, 1904, 1907, 1908, 1912, 1918, 1922, 1923, 1926, 1927 &eacute;vekből).; nyugd&iacute;j igazolv&aacute;ny (1930), Sz&eacute;kely S&aacute;ndorn&eacute; k&eacute;rv&eacute;nye f&eacute;rje szolg&aacute;lati bizony&iacute;tv&aacute;ny&aacute;nak kiad&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben. 1960.; Sz&eacute;kely Ilona sz&aacute;m&aacute;ra ki&aacute;ll&iacute;tott IBUSZ illetm&eacute;nyek (1941&ndash;1943)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Sz&eacute;kely S&aacute;ndor k&eacute;ziratos versei: M&aacute;rcius 15. (A Sz&eacute;kely T&aacute;rsas&aacute;g első m&aacute;rciusi &uuml;nnep&eacute;ly&eacute;re. 1908.). 1 f. aut. k&eacute;zirat; K&eacute;t &ouml;zvegyasszony. 2 f. aut. k&eacute;zirat 1910. dec. 22. Csatolva: Indali Gyula: A haldokl&oacute; ifj&uacute;; N.: T&uuml;nde ravatal&aacute;n&aacute;l; N: &Eacute;des Marcsa c. versek k&eacute;zirat.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Sz&eacute;kely S&aacute;ndorn&eacute; sz. R&eacute;diger Emma (sz. 1873. j&uacute;n. 22. &ndash; 1963. j&uacute;l. 2.) nev&eacute;re ki&aacute;ll&iacute;tott nyugt&aacute;k, sz&aacute;ml&aacute;k, tags&aacute;gi igazolv&aacute;nyok, tűzbiztos&iacute;t&aacute;si k&ouml;tv&eacute;ny (1948), magyar &aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;gi k&eacute;rv&eacute;nye maga &eacute;s gyermekei sz&aacute;m&aacute;ra (1944. aug. 26.); nyugd&iacute;j &uuml;gy&eacute;vel kapcsolatos igazolv&aacute;nyai (1938&ndash;1946), cartea de alimente 1946; tags&aacute;gi igazolv&aacute;nya a Comitetul Central al Sindicatului Muncitorilor CFR. 1955; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Sz&eacute;kely Ilona (S&aacute;romberke,1903 szept. 28 &ndash; 1981. &aacute;pr.2.) sz&uuml;let&eacute;si igazolv&aacute;nya, keresztel&eacute;si anyak&ouml;nyve, kolozsv&aacute;ri m. kir. &aacute;llami felsőbb le&aacute;nyiskola &eacute;s le&aacute;nygimn&aacute;ziumi bizony&iacute;tv&aacute;nyai 1915, 1916, 1917,1918, 1919; 1921, 1922,; gimn&aacute;ziumi bizony&iacute;tv&aacute;ny- Kolozsv&aacute;ri Unit&aacute;rius Koll&eacute;gium Főgimn&aacute;ziuma (1920) gimn&aacute;ziumi anyak&ouml;nyvi m&aacute;solat 1941</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">&Ouml;n&eacute;letrajzai. 1945; 1950. r. ny. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Munkak&ouml;nyve, igazolv&aacute;nyok, nyugt&aacute;k, fot&oacute;k</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Sz&eacute;kely Ir&eacute;n (Zernyest, 1912. m&aacute;rc. 30. &ndash; 1950. m&aacute;rc. 5.) kolozsv&aacute;ri reform&aacute;tus le&aacute;nyfőgimn&aacute;ziumi bizony&iacute;tv&aacute;nya (1922/1923; 1925. 1926.) 2 db.; ellenőrző k&ouml;nyv. (1924/1925;); Carnet de identate CFR; 1930; k&ouml;zs&eacute;gi illetős&eacute;gi bizony&iacute;tv&aacute;nya (1944), tags&aacute;gi igazolv&aacute;nya; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Confederatia generala a muncii din RPR (&eacute;. n.); Fot&oacute;k</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Munk&aacute;j&aacute;val &eacute;s betegs&eacute;g&eacute;vel kapcsolatos iratok: </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Sz&eacute;kely Ilona levele a Munka&uuml;gyi Miniszt&eacute;riumhoz. 1950. m&aacute;rc. 3. r. ny. g&eacute;pirat. (Ir&eacute;nke nyugd&iacute;jaztat&aacute;s&aacute;nak &uuml;gy&eacute;ben) csatolva tan&aacute;ri munk&aacute;j&aacute;nak igazolv&aacute;nyai; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Sz&eacute;kely Roz&aacute;lia levele Ilon&aacute;hoz. 1949. dec. 19. kl. (Ir&eacute;nke betegs&eacute;g&eacute;nek t&aacute;rgy&aacute;ban).</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Sz&eacute;kely Ir&eacute;n levele &eacute;desanyj&aacute;hoz, Ilon&aacute;hoz. Marosv&aacute;s&aacute;rhely, 1949. dec. 22. klp.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Sz&eacute;kely Ir&eacute;n versei. k&eacute;ziratban</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Sz&eacute;kely Roz&aacute;lia (1914. febr. 18.&ndash;1996. okt. 15.) Unit&aacute;rius le&aacute;nyfőgimn&aacute;ziumi abszolv&aacute;l&oacute; bizony&iacute;tv&aacute;nya (1924)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. Sz&eacute;kely Piroska (S&aacute;romberke, 1909. m&aacute;rc. 11.&ndash; 1928. m&aacute;rc. 12.) kolozsv&aacute;ri unit&aacute;rius főgimn&aacute;ziumi bizony&iacute;tv&aacute;nya (1920, 1921, 1922, 1923) 4 db. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Megjelent &iacute;r&aacute;sainak &uacute;js&aacute;gkiv&aacute;gata: </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">H&oacute;pehely T&aacute;nc. Erd&eacute;lyi magyar le&aacute;nyok.1927. febr. 6. 298.; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Kaland. Erd&eacute;lyi magyar le&aacute;nyok.1925. nov. 29. 168&ndash;170; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Ilka &eacute;s az esernyős. Erd&eacute;lyi magyar le&aacute;nyok.1927. okt. 23. 70-72.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">g. Gy&aacute;szjelent&eacute;sek</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Sz&eacute;kely Piroska (&dagger; 1928. m&aacute;rc. 12. 19 &eacute;vesen) + a sz&ouml;veg k&eacute;ziratos v&aacute;ltozata</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Szab&eacute;di Sz&eacute;kely S&aacute;ndor ny. &aacute;llamvas&uacute;ti irodafőn&ouml;k (&dagger; 1936. nov. 9. 66 &eacute;vesen)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">R&eacute;diger K&aacute;roly ny, S&uuml;ketn&eacute;ma Int&eacute;zeti tan&aacute;r (&dagger; 1963. &aacute;pr. 30. 83 &eacute;vesen)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&Ouml;zv. Sz&eacute;kely S&aacute;ndorn&eacute; R&eacute;diger Emiliai (&dagger; 1963. j&uacute;l. 2. 90 &eacute;vesen)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&ouml;zv. Szak&aacute;ts &Ouml;d&ouml;nn&eacute; R&eacute;diger Ilona (&dagger; 1963. j&uacute;l. 27. 88 &eacute;vesen)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Jakab Elekn&eacute; R&eacute;diger Jol&aacute;n (&dagger; 1974. szept. 20. 99 &eacute;vesen)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Sz&eacute;kely S&aacute;ndor ny. gy&oacute;gyszer&eacute;sz (&dagger; 1974. okt. 15. 68 &eacute;vesen)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Szab&eacute;di Sz&eacute;kely Ilona (&dagger;1981. &aacute;pr. 2. 77 &eacute;vesen)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">h. Csal&aacute;dt&ouml;rt&eacute;net &eacute;s &ouml;n&eacute;letrajz. Eredeti dokumetumokkal. Irattar&oacute; 180 p.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Adatok a Sz&eacute;kely &eacute;s R&eacute;diger csal&aacute;d t&ouml;rt&eacute;net&eacute;hez. 1&ndash;161 p. (Abrudb&aacute;nyai R&eacute;diger G&eacute;za &ndash; szab&eacute;di unit&aacute;rius lelk&eacute;sz, az Erd&eacute;lyi Irodalmi T&aacute;rsas&aacute;g r. tagja. &ndash; gy&aacute;szjelent&eacute;se &dagger;1905. j&uacute;n.7. 60&eacute;vesen p159.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Sz&eacute;kely L&aacute;szl&oacute; &ouml;n&eacute;letrajzai. 161&ndash;171.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; &eacute;letrajzi adatai. (Ismeretlen &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&oacute;). 171&ndash;175.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Lista de crea</span><span style=\"font-size: 10pt;\">ţie a lui Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;. (Ismeretlen &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&oacute;). 176&ndash;180.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">i. A L&aacute;z&aacute;r utcai h&aacute;z ad&aacute;s-v&eacute;teli szerződ&eacute;se, &ouml;r&ouml;k&ouml;s&ouml;d&eacute;si okiratai, h&aacute;zrajza, egy&eacute;b kapcsol&oacute;d&oacute; iratok. 1915, 1937, 1963, 1970, 1975, 1981, 1985 (9 . f.); g&aacute;zbevezet&eacute;s irata (1952, 1953, 1966.) alaprajza, telefon bevezet&eacute;s irata (1969)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">j. Sz&eacute;kely / Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; szerzői jogd&iacute;j&aacute;nak &ouml;r&ouml;k&ouml;s&ouml;d&eacute;si &uuml;gy&eacute;vel kapcsolatos iratok. 1963, 1967, 1970. (6 f.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">k. Sz&eacute;kely S&aacute;ndor halotti anyak&ouml;nyvi kivonata (1974), Sz&eacute;kely R&oacute;za sz&uuml;let&eacute;si anyak&ouml;nyvi kivonata (1914), Sz&eacute;kely Ilona sz&uuml;let&eacute;si (1903) &eacute;s halotti anyak&ouml;nyvi kivonata (1981), Sz&eacute;kely / R&eacute;diger Em&iacute;lia halotti anyak&ouml;nyvi kivonata (1963)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">3. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">3. <b>Szem&eacute;lyi iratok</b></span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Sz&eacute;kely L&aacute;szl&oacute; (S&aacute;romberke, 1907. m&aacute;j. 7.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Szem&eacute;lyes iratok kollig&aacute;tuma 45 f. 1918&ndash;1945. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">(K&ouml;z&ouml;tt&uuml;k: gimn&aacute;ziumi bizony&iacute;tv&aacute;nyok (1918&ndash;1922), Kolozsv&aacute;ri Főgimn&aacute;zium &Eacute;rtes&iacute;tője (1923&ndash;1925), &eacute;retts&eacute;gi jegyei 1925, Egyetemi igazolv&aacute;nyok, nyugt&aacute;k, katonai igazolv&aacute;nyok, kinevez&eacute;sek, &eacute;rtes&iacute;tők, Kolozsv&aacute;ri Nemzeti Sz&iacute;nh&aacute;z 1941&ndash;1942 &eacute;vadj&aacute;nak f&uuml;zete &ndash; t&aacute;rsulat, műsortervezet &ndash;, &aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;gi bizony&iacute;tv&aacute;ny, irodalmi t&aacute;rsas&aacute;gi tags&aacute;g stb.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Sz&eacute;kely L&aacute;szl&oacute; &eacute;letrajzi adatok, &ouml;n&eacute;letrajzok irattart&oacute;ja. r., m. nyelvű</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Adatok a szab&eacute;di Sz&eacute;kely csal&aacute;d t&ouml;rt&eacute;net&eacute;hez, rajzok, sz&uuml;lők (Sz&eacute;kely S&aacute;ndor, R&eacute;diger Emma anyak&ouml;nyvi kivonatai)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nya (Drept carnet de identitate)1923&ndash;1924.; fot&oacute;k</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">&eacute;retts&eacute;gi diplom&aacute;ja (1925); </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">di&aacute;kigazolv&aacute;nyai: &ndash; Unit&aacute;rius Teol&oacute;gia (1928/1929), &ndash; Kolozsv&aacute;ri Egyetem &ndash; 1927/1928</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">egyetemi leckek&ouml;nyvei: &ndash; Ferdin&aacute;nd Egyetem (1927/1928, 1928/1929, 1933/1934; 1934/1935, ); &ndash; Unit&aacute;rius Egyh&aacute;z Kolozsv&aacute;ri Teol&oacute;giai Akad&eacute;mi&aacute;ja (1927/1928)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">szem&eacute;lyi igazolv&aacute;ny (Carte d&rsquo;indentit&eacute;. Republique Francaise) 1926/1927</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Livret Universitaire Individuel (1926/1927)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">professzori kinevez&eacute;s (Atestat de profesor. gradul didactic superior de profesor) &ndash; 1955.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Katonai beh&iacute;v&oacute;level&eacute;vel kapcsolatos k&eacute;rv&eacute;nye 1939. okt. 17. r. ny. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">EME igazgat&oacute;v&aacute;lasztm&aacute;ny&aacute;nak hat&aacute;rozata. 1947. dec. 22. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Uniunea Scriitorilor din RPR &aacute;ltal kiadott igazolv&aacute;ny (1949)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Sz&eacute;kely Nemzeti M&uacute;zeum &aacute;ltal kiadott igazolv&aacute;nyok, kinevez&eacute;sek (1946, 1947, 1948, ), Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi b&aacute;ny&aacute;szati kutat&oacute; t&aacute;rsulat gazdas&aacute;gi bizotts&aacute;g&aacute;nak tags&aacute;gi &eacute;rtes&iacute;tője (1946), Comisiunea monumentelor istorice tags&aacute;gi &eacute;rtes&iacute;tője (1947) (&ouml;ssz. 8 db.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Bolyai Egyetem &aacute;ltal kiadott igazolv&aacute;nyok, kinevez&eacute;sek, &eacute;rtes&iacute;tők, k&eacute;relem (1947&ndash;1956) (&ouml;ssz. 28 db.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Kit&uuml;ntet&eacute;sek. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">RPR. Prezidiul Marii Adunarii Nationale. Brevet. Ordinul Muncii clasa III-a. (1956.). diploma tokost&oacute;l</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">RPR. Prezidiul Marii Adunarii Nationale. Brevet. Ordinul Muncii clasa I. 50. &eacute;v&eacute;nek bet&ouml;lt&eacute;se alkalm&aacute;val (1958). diploma tokost&oacute;l</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Premiul de Stat al RPR. cl. II. 1957. m&aacute;rc. 19. diploma.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Premiul de Stat al RPR. cl. II. jelv&eacute;ny</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Ordinul muncii cl. I. jelv&eacute;ny</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Ordinul muncii cl. III. jelv&eacute;ny, igazolv&aacute;ny; 1959 Agenda. f&uuml;zetecske egyetelne bejegyz&eacute;ssel</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. Egy&eacute;b igazolv&aacute;nyok, k&ouml;nyvecsk&eacute;k: V&aacute;s&aacute;rl&aacute;si k&ouml;nyv. 1933.; V&aacute;s&aacute;rl&aacute;si k&ouml;nyv. 1941, 1943, M. Kir. Postatakar&eacute;kp&eacute;nzt&aacute;r, Bp. Bet&eacute;t-k&ouml;nyvecske. 1918.; Tervezet. Gyalogs&aacute;gi szab&aacute;lyzat. 1941.; Orsz&aacute;gos Tisztviselői Betegseg&eacute;lyz&eacute;si Adatlap. Kv&aacute;ri N. SZ. lektora. 1943.; Fizet&eacute;si jegyz&eacute;k. 1941. &nbsp;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">4. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">4. <b>Munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;val kapcsolatos iratok</b></span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. A Magyar N&eacute;pi Sz&ouml;vets&eacute;g gyűl&eacute;seiről k&eacute;sz&iacute;tett jegyzők&ouml;nyvek, kapcsol&oacute;d&oacute; iratok.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">1. Dr. Gy&aacute;rf&aacute;s Albert k&eacute;r&eacute;se a Magyar N&eacute;pi Sz&ouml;vets&eacute;g Sepsiszentgy&ouml;rgy v&aacute;rosi Int&eacute;ző Bizotts&aacute;ghoz. 2 p. g&eacute;pirat; Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; 1 f. k&eacute;zirata Gy&aacute;rf&aacute;s Alberttal kapcsolatban</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">2. Jegyzők&ouml;nyv. Sepsiszentgy&ouml;rgy1946. j&uacute;n. 14. 13 p. Sz. L. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">3. Jegyzők&ouml;nyv 1946. &aacute;pr. 4.&nbsp;11 p. Sz. L. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">4. Jegyzők&ouml;nyv 1947. jan. 13. 3 p. Sz. L. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">5. Jegyzők&ouml;nyv az MNSZ megyei v&eacute;grehajt&oacute; bizotts&aacute;g gyűl&eacute;s&eacute;ről. Sepsiszentgy&ouml;rgy, 1946. m&aacute;j. 24. 9 p. Sz. L. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">6. Jegyzők&ouml;nyv 1947 j&uacute;n. 9. Sepsiszentgy&ouml;rgy, MNSz sz&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban. 6 p. Sz. L. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">7. &ndash;L&aacute;szl&oacute; Ferenc: A MNSz H&aacute;romsz&eacute;kmegye K&ouml;zművelőd&eacute;si bizotts&aacute;g&aacute;nak havi jelent&eacute;se. 1 f g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">8. Jegyzők&ouml;nyv az 1946. jan. 20-i MNSz &eacute;rtekezletről. 7 p. Sz. L. aut. k&eacute;zirat; valamint 10 p. g&eacute;piratos &aacute;tiratban; Orsz&aacute;gos Seg&eacute;lyyakci&oacute; Bizotts&aacute;g l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;t c&eacute;lz&oacute; &eacute;rtekezlet jegyzők&ouml;nyve. Sepsiszentgy&ouml;rgy, 1946. jan. 20. 2 p. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">9. Jegyzők&ouml;nyv. 1946. m&aacute;rc. 14. 7. p. Sz. L. aut. k&eacute;zirat; 8 p. g&eacute;piratos &aacute;tirata</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">10. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; igazolv&aacute;nya a Magyar N&eacute;pi Sz&ouml;vets&eacute;g sz&eacute;kelyudvarhelyi orsz&aacute;gos naggyűl&eacute;s&eacute;nek igazolt r&eacute;sztvevője. Kurk&oacute; Gy&aacute;rf&aacute;s k&eacute;zjegy&eacute;vel.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify; text-indent: 36pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">11. Jegyzők&ouml;nyv a MNSZ H&aacute;romsz&eacute;kmegyei Int&eacute;ző Bizotts&aacute;g&aacute;nak 1946. jan. 14-&eacute;n tartott gyűl&eacute;s&eacute;s&eacute;ről. 20 p. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Sz&eacute;kely Nemzeti M&uacute;zeumi jegyzők&ouml;nyvek, kapcsol&oacute;d&oacute; iratok</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;: M&uacute;zeum &eacute;s politika. 8 p. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Balassa Iv&aacute;n megb&iacute;z&oacute; levele. 1945. nov. 6.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Meg&aacute;llapod&aacute;s Balassa Iv&aacute;n &eacute;s Sz&eacute;kely Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; k&ouml;z&ouml;tt. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. &Aacute;tv&eacute;teli igazolv&aacute;ny. 1946. m&aacute;rc. 30.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Jegyzők&ouml;nyv 1944. szept. 23., Kv&aacute;r, Erd&eacute;lyi Nemzeti M&uacute;zeum &Eacute;rem- &eacute;s R&eacute;gis&eacute;gt&aacute;ra Int&eacute;zet&eacute;ben. a SzNM 46 l&aacute;d&aacute;j&aacute;nak tov&aacute;bbsz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak &uuml;gy&eacute;ben. (SzNM r&eacute;sz&eacute;ről: &Aacute;rvay J&oacute;zsef, Sz&eacute;kely L&aacute;szl&oacute;; valamint Vargha L&aacute;szl&oacute; k&ouml;zgyűjtem&eacute;nyi előad&oacute; miniszteri biztos) g&eacute;pirat, m&aacute;solat </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; jelent&eacute;se az 1946. dec. 5-&eacute;n Kolozsv&aacute;rt tartott m&uacute;zeumk&ouml;zi &eacute;rtekezletről</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Sz&eacute;kely Nemzeti M&uacute;zeum jegyzők&ouml;nyveiről k&eacute;sz&iacute;tett f&eacute;nym&aacute;solatok. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; alkalmaz&aacute;s&aacute;val s tiszts&eacute;g&eacute;nek lemond&aacute;s&aacute;val kapcsolatosan (1945. aug. 26; 1945. szept. 15. 1947. j&uacute;n.9.; 1947. okt. 27.). Vincze G&aacute;bor aj&aacute;nd&eacute;ka a Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;znak</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. </span><span style=\"font-size: 10pt;\">Bugetul pe exerciţiile 1948&ndash;1949 al Uniunii Muzeului Ardelean (Erd&eacute;lyi M&uacute;zeum Egyes&uuml;let)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Megh&iacute;v&oacute;k gyűjtem&eacute;nye</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. &Ouml;n&eacute;letrajzok, Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; publik&aacute;ci&oacute;i, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; egyetemi &eacute;s p&aacute;rt&uuml;gy </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Autobiografia lui S</span><span style=\"font-size: 10pt;\">zab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;. (Az Egyetemnek)1953. 04.14&ndash;15. 7 f. r. ny. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">M&rsquo;am n</span><span style=\"font-size: 10pt;\">ăscut &icirc;n anul 1907... 3 f. r. ny. au</span><span style=\"font-size: 10pt;\">t. k&eacute;zirat </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Min Dolgozik? R&aacute;d&oacute;besz&eacute;lget&eacute;s. 1955. 05. 6 f. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">M&aacute;rton Iuliu, decan: Propunerea F</span><span style=\"font-size: 10pt;\">acultăţii... acordarea gradului didactic de profesor tov. S</span><span style=\"font-size: 10pt;\">zab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;. 1955. 04. 01. 4 f. r. ny. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Lista lucr</span><span style=\"font-size: 10pt;\">ărilor ştiinţifice a prof-ului Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;. 5 f. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Fişă pentru evidenţa nominală a membrului PMR. (1950)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">5. K&eacute;ziratos di&aacute;klapok, kapcsol&oacute;d&oacute; Bal&aacute;zs Ferenc dokumentumok</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Rem&eacute;ny. A Kriza &ouml;nk&eacute;pzők&ouml;r lapja. Verssz&aacute;ma. szerk. L&aacute;szl&oacute; G&aacute;bor Kolozsv&aacute;r, 1919. sztlan f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">&Ouml;nk&eacute;pző. szerk. &eacute;s kiadja Bal&aacute;zs Ernő &eacute;s Bal&aacute;zs Ferenc, Kolozsv&aacute;r, kb. 1911. sztaln f. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Ezermester. szerk. Bal&aacute;zs Ernő, Bal&aacute;zs Ferenc, munkat&aacute;rs: Jean. 1915. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Ifj&uacute;s&aacute;g. 1915. [szerk. Bal&aacute;zs Ernő, Bal&aacute;zs Ferenc]</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Angol &eacute;s magyar nyelvű &uacute;js&aacute;gkiv&aacute;gatok</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Bal&aacute;zs Ferenchez c&iacute;mzett levelek k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szem&eacute;lyektől. 5 db. angol &eacute;s m. ny.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Fot&oacute;k. 6+16 db</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">6. Napl&oacute;k, feljegyz&eacute;sek</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Sz&eacute;kely L&aacute;szl&oacute; 4. elemista napl&oacute;feljegyz&eacute;sei. Di&aacute;knapt&aacute;r 1916&ndash;1917. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Di&aacute;rium olvasottak &eacute;s nem olvasottak. I. (m&eacute;rete: 20,05 cm X 17 cm). 1928. janu&aacute;r &eacute;s j&uacute;lius 31.155 p. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Di&aacute;rum II. (m&eacute;rete: 32,05 cm X 21cm). 1928. december 2.&ndash;1933. november, 227 p. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">5. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Di&aacute;rium g&eacute;pelt v&aacute;ltozata(3 dosszi&eacute;ban).</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Francia &eacute;s magyar nyelvű feljegyz&eacute;sek. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. K&uuml;l&ouml;nf&eacute;le feljegyz&eacute;sek, &uacute;js&aacute;gkiv&aacute;gatok</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. Feljegyz&eacute;sek 1928&ndash;1929-ből; Sz&eacute;kely L&aacute;szl&oacute; kor&aacute;bbi feljegyz&eacute;sei &eacute;.n. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">levelek</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">g. K&uuml;l&ouml;nf&eacute;le feljegyz&eacute;sek, novellat&ouml;red&eacute;kek. 1925&ndash;1933, 1948. autogr&aacute;f k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">h. Vegyes feljegyz&eacute;sek. (A tipikushoz. 1953.05.05.; Vizsg&aacute;zni szeretn&eacute;nek...; Nagy I-hoz....; A darab erős odalai....; ) Vegyes g&eacute;p &eacute;s k&eacute;zirat.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">6. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">h. K&uuml;l&ouml;nf&eacute;le k&eacute;ziratos feljegyz&eacute;sek m., fr. ny. had&aacute;szat, fegyvernemek s egyebek. 8 db k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző m&eacute;retű f&uuml;zet</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">i. B&aacute;r&eacute;i időszakb&oacute;l feljegyz&eacute;sek, dokumentumok, di&aacute;kn&eacute;vsorok, lelt&aacute;r , jegyzők&ouml;nyv. stb. (1940&ndash;1941)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">j. &Ouml;nk&eacute;pzők&ouml;ri jegyzők&ouml;nyv 1921&ndash;1923. k&eacute;ziratos f&uuml;zet, t&ouml;bb szem&eacute;ly k&eacute;zirat&aacute;val; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Feljegyz&eacute;sek, <i>Deli&aacute;</i>val kapcsolatban. 1937-es f&uuml;zet; Csehi Gyul&aacute;r&oacute;l fot&oacute;.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">k. K&uuml;l&ouml;nf&eacute;le feljegyz&eacute;sek. &eacute;. n.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">l. K&uuml;l&ouml;nf&eacute;lek &iacute;r&aacute;sok, feljegyz&eacute;sek kollig&aacute;tuma. fők&eacute;nt teol&oacute;giai t&aacute;rgy&uacute;. m., fr. ny. vegyes g&eacute;pirat, k&eacute;zirat, 373. f. (R&eacute;szletes tartalm&aacute;t l. a kollig&aacute;tumban.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">7. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">m. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; p&aacute;rtegyetemi jegyzetei 1948-b&oacute;l 1 f&uuml;zet, 1950-ből 5 f&uuml;zet; 1951-ből 1 f&uuml;zet, 1953&ndash;54-ből 1 f&uuml;zet;1956-b&oacute;l 1 f&uuml;zet (&ouml;sszesen 9 f&uuml;zet.), <i>tal&aacute;lkoz&aacute;s v&aacute;laszt&oacute;kkal</i> kezdetű f&uuml;zet (1950, 1951)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b>&nbsp;</b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">7. Irodalmi munk&aacute;ss&aacute;ga. Versek </span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Sz&eacute;kely L&aacute;szl&oacute; korai versei: 1 f&uuml;zet. 1920&ndash;1923. 16x10,05 cm 112 p. aut. k&eacute;zirat; 1 f&uuml;zet 1923&ndash;1928. 20,05x14 cm. 185 p. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Fiatalkori versei. 1920&ndash;1941. + tartalomjegyz&eacute;k. 407. p. g&eacute;pirat. m., fr. ny.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">8.doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Fiatalkori versei. 1921&ndash;1941.+ tartalomjegyz&eacute;k. 407. p. g&eacute;pirat. m.fr. ny. (m&aacute;sodp&eacute;ld&aacute;ny)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Versek k&eacute;ziratai. m.fr. ny. (ellenőrzendő versek)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; versek k&eacute;zirata. I..+ Tartalomjegyz&eacute;k. 111 f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; versek k&eacute;zirata. II. + Tartalomjegyz&eacute;k. 214 f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">g. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; versek k&eacute;zirata. III. + Tartalomjegyz&eacute;k. 215&ndash;326 f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">9. doboz.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">h. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; versek k&eacute;zirata. IV. + Tartalomjegyz&eacute;k. 327&ndash;438. f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">i. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; versek k&eacute;zirata. V. + Tartalomjegyz&eacute;k. 439&ndash;529.f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">j. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; versek k&eacute;zirata. VI. + Tartalomjegyz&eacute;k. 530&ndash;609. f. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; versek k&eacute;zirata. I&ndash;VI. Tartalomjegyz&eacute;ke</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">k. Versek, verst&ouml;red&eacute;kek, megjelent versek, ford&iacute;t&aacute;sok, besz&eacute;dek vegyes g&eacute;p &eacute;s k&eacute;zirata. (1 irattart&oacute;)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b>&nbsp;</b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">8. Irodalmi munk&aacute;ss&aacute;ga. Sz&eacute;ppr&oacute;za</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Novell&aacute;i. irattart&oacute;. vegyes g&eacute;pirat &eacute;s k&eacute;zirat. 1934&ndash;1954. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;: Sz&eacute;ppr&oacute;za I. 114. f. k&eacute;zirat + Tartalomjegyz&eacute;k. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">10. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;: Sz&eacute;ppr&oacute;za II. 117. f. k&eacute;zirat, g&eacute;pirat + Tartalomjegyz&eacute;k.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;: Sz&eacute;ppr&oacute;za III. 123. f. k&eacute;zirat, g&eacute;pirat + Tartalomjegyz&eacute;k.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;: Sz&eacute;ppr&oacute;za IV. 96. f. k&eacute;zirat, g&eacute;pirat + Tartalomjegyz&eacute;k.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;: Sz&eacute;ppr&oacute;za V. 86. f. k&eacute;zirat, g&eacute;pirat + Tartalomjegyz&eacute;k.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">11. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">g. H&iacute;rfejek. 1934. 19 f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 39.2pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">műveiről megjelent kritik&aacute;k. 4 db. 1937-ből.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 39.2pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Szab&eacute;di versek, kritika, cikk. 1937-ből</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 39.2pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Journal. 1928. 1 f g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 39.2pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Bar&aacute;ti besz&eacute;lget&eacute;s. 1 f g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 39.2pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Ady kulcs. &eacute;. n. 1 f. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 39.2pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Tek. B&ouml;lcs&eacute;szettudom&aacute;nyi Kar. 1945. 1 f. g&eacute;pirat; R&ouml;vid &eacute;letrajz. 1945. 2 f g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 39.2pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Kiv&aacute;laszt&aacute;s &eacute;s t&ouml;k&eacute;letesed&eacute;s. 1925. 14 f. k&eacute;zirat; + 20 f. g&eacute;piratos v&aacute;ltozatban</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">h. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;: Sz&eacute;ppr&oacute;za + tartalomjegyz&eacute;k.. leg&eacute;pelt p&eacute;ld&aacute;ny. 2 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">i. Novell&aacute;k. + tartalomjegyz&eacute;k. g&eacute;pirat. 1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">irodalmi munk&aacute;ss&aacute;ga</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">j. Novell&aacute;k; t&eacute;m&aacute;k. vegyes k&eacute;z- &eacute;s g&eacute;pirat. 1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">12. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b>&nbsp;</b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">9. Irodalomkritika. </span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; k&ouml;nyvismertetői, kritik&aacute;i. 1930&ndash;1943. (tartalomjegyz&eacute;kkel). 210 f. k&eacute;zirat, g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; <i>Term&eacute;s</i>ben megjelent fők&eacute;nt irodalomkritikai t&aacute;rgy&uacute; &iacute;r&aacute;sai. 1943</span><span style=\"font-size: 10pt;\">&ndash;1944</span><span style=\"font-size: 10pt;\">. K&eacute;zirat. A meg&aacute;ll&iacute;tott nap. 1&ndash;10; Nyitott kapu. 11&ndash;24.; N&eacute;pi &iacute;r&aacute;stud&oacute;k &iacute;r&aacute;stud&oacute; n&eacute;p. 25&ndash;123; Igen tisztelt hallgat&oacute;s&aacute;g. 124&ndash;146.; Szereposzt&aacute;s. (K&aacute;llai Gyula: N&eacute;pis&eacute;g, demokr&aacute;cia, szoci&aacute;lizmus.) 147&ndash;247. f. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Publik&aacute;lt &eacute;s nem publik&aacute;lt k&ouml;nyvismertetők, b&iacute;r&aacute;latok, tanulm&aacute;nyok. vegyes g&eacute;p &eacute;s k&eacute;zirat. + tartalomjegyz&eacute;k.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">13. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Publik&aacute;lt b&iacute;r&aacute;latai. 167. f. K&eacute;zirat. 1943&ndash;1944. Zilahy &eacute;s a nemzetnevel&eacute;s. 1&ndash;41. M&oacute;dszer &eacute;s n&eacute;pis&eacute;g. 42&ndash;150; 151&ndash;167.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Mad&aacute;ch Imre Az ember trag&eacute;di&aacute;ja c. műv&eacute;nek sz&iacute;npadra &aacute;ll&iacute;t&aacute;sa terv&eacute;nek marg&oacute;j&aacute;ra. 3 v&aacute;ltozatban. 11 p; 14 p.; 10 p. vegyes g&eacute;p &eacute;s k&eacute;zirat.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;t&oacute;l v&eacute;lem&eacute;nyez&eacute;sei k&eacute;ziratokr&oacute;l, tanulm&aacute;nyokr&oacute;l, antol&oacute;gi&aacute;kr&oacute;l, versekről, k&ouml;tetekről, jegyzetekről stb. 1951&ndash;1958. (49 db. v&eacute;lem&eacute;nyez&eacute;s), g&eacute;pirat, k&eacute;zirat.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">g. V&eacute;lem&eacute;nyez&eacute;sek k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szem&eacute;lyekről. 1945&ndash;1958. (57 szem&eacute;lyről v&eacute;lem&eacute;nyez&eacute;s: Poll&aacute;k &Ouml;d&ouml;n, Dr. Nemes Istv&aacute;n, Imberi J&aacute;nos, Laza Stefan, L&eacute;tay Lajos, Sz&eacute;kely D&aacute;vid Gyula, Balogh Edg&aacute;r, Farag&oacute; J&oacute;zsef, V&aacute;mszer G&eacute;za, Asztalos Istv&aacute;n, Dancsuly Andr&aacute;s, Mat&aacute;i&aacute;n Veronika, Hajdu Lajos, Bak&oacute; B&eacute;la, T&oacute;th Piroska, Neumann Jenő, Cs&uuml;r&ouml;s Istv&aacute;n, M&aacute;rton Gyula, Antal &Aacute;rp&aacute;d, Csehi Gyula, Jancs&oacute; Elem&eacute;r, Mitruly Mikl&oacute;s, Pataki B&aacute;lint, Szab&oacute; Gy&ouml;rgy, Sz&eacute;kely Erzs&eacute;bet, Szendrei J&uacute;lia, Szigeti J&oacute;zsef, Szab&oacute; Lajos, Bern&aacute;d &Aacute;goston, Gy. Szab&oacute; B&eacute;la, Sztojka L&aacute;szl&oacute;, Jak&oacute; Zsigmond, Bal&aacute;zs J&aacute;nos, Sőni P&aacute;l, Gherasim Emil, Ditr&oacute;i Ervin, Molter K&aacute;roly, Nemes Istv&aacute;n, Szab&oacute; Istv&aacute;n, Kelemen Lajos, K&oacute;s K&aacute;roly, Szentimrei Jenő, Csif&oacute; Nagy L&aacute;szl&oacute;, Kis Elek, R&aacute;zm&aacute;n M&oacute;r, Szatm&aacute;ri J&aacute;nos, D&aacute;niel Gizella, Bal&aacute;zsi Anna, Tők&eacute;s Endre, Kov&aacute;cs Aranka, J&aacute;nki B&eacute;la ). g&eacute;pirat, k&eacute;zirat. r. &eacute;s m. ny.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">nyelv&eacute;szeti munk&aacute;ss&aacute;ga</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b>&nbsp;</b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">10. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; besz&eacute;dei. </span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Besz&eacute;dei k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző alkalmakra. 1947&ndash;1956. (41 t&eacute;tel.) k&eacute;zirat, g&eacute;pirat. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Besz&eacute;dei 1956&ndash;59.; Utols&oacute; level&eacute;nek fogalmazv&aacute;nyai m. r. ny.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Elvt&aacute;rsak! Egyetlen k&eacute;rd&eacute;shez, a kv&aacute;ri V. Babes &eacute;s Bolyai egyetem egyes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek...1959. 02.28. 3. p.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Tisztelt elvt&aacute;rsak! Van az ember trag&eacute;di&aacute;j&aacute;ban egy m&eacute;ly &eacute;rtelmű jelenet. 8 p. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Kedves Elvt&aacute;rsak! Az alapszervezet irod&aacute;ja felsz&oacute;l&iacute;tott, hogy foglaljak &aacute;ll&aacute;st a szem&eacute;lyemet a jelent&eacute;sben &eacute;rt b&iacute;r&aacute;l&oacute; megjegyz&eacute;shez... 1956. h. n. 14. p. g&eacute;pirat. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Mint a Bolyai Egyetem tan&aacute;ra... 1956. 03.08. 1 p. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Tisztelt konferencia! Kedves elvt&aacute;rsak! 1956. nov. 18. a kolozsv&aacute;ri v&aacute;rosi p&aacute;rtkonferenci&aacute;n mondja el. 2 p. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Utols&oacute; levele. Tovar</span><span style=\"font-size: 10pt;\">ăşe Secretar. 3 p. </span><span style=\"font-size: 10pt;\">r. ny. g&eacute;pirat; Titk&aacute;r elvt&aacute;rs! 9 p. aut. k&eacute;zirat 2 v&aacute;ltozatban.; Ne haragudj re&aacute;m, (feles&eacute;g&eacute;nek &iacute;rt utols&oacute; levele). 1959. 04.18. 1 f. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">11. Kiad&oacute;kkal k&ouml;t&ouml;tt Szerződ&eacute;sek</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Contract de Editare </span><span style=\"font-size: 10pt;\">&icirc;ntre ESPLA şi </span><span style=\"font-size: 10pt;\">Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;. 1951-ből 1 db. 1952-ből 5 db. 1953-b&oacute;l 1, 1954-ből 1 ; Angajament 1954-ből 1 db; K&ouml;telezetts&eacute;gv&aacute;llal&aacute;s 1951; Sadoveanu v&aacute;logatott művei szerzői jogd&iacute;j&aacute;val kapcsolatban. (Ed. pt. Literatur</span><span style=\"font-size: 10pt;\">ă</span><span style=\"font-size: 10pt;\">). 1966.nov. 9. 2p. g&eacute;pirat + Tomasiu Aurel Refer&aacute;tuma. 13. p. g&eacute;pirat; Sz&eacute;kely Ilona levele az Ed. pt. Literatura vezetős&eacute;g&eacute;hez. 1966. 11.18.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">14. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">12. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; dr&aacute;m&aacute;i, dr&aacute;maford&iacute;t&aacute;sa</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Sz&iacute;nmű. I. (C&eacute;lravezető f&eacute;rj vagy F&eacute;rjem, az oroszl&aacute;nvad&aacute;sz vagy F&eacute;rj &ndash; Karrier. c. dr&aacute;ma v&aacute;ltozatai.) 99 f. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Sz&iacute;nmű. II. (A gr&oacute;f &eacute;s a rajong&oacute;ja. 1&ndash;27. f. g&eacute;pirat; Szabads&aacute;g rabjai (Rablelkek.) 28&ndash;79. k&eacute;zirat befejezetlen; C&iacute;m n. 80&ndash;109. f. k&eacute;zirat. befejezetlen)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Sz&iacute;nmű. III. (Van egy t&eacute;m&aacute;m. 1&ndash;84. g&eacute;pirat; D&oacute;sa Gy&ouml;rgy. 85&ndash;105. f. g&eacute;pirat. befejezetlen) 105 f. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Sz&iacute;nmű IV. (J&aacute;t&eacute;k. 1&ndash;18. A k&ouml;ltő &ouml;zvegye. 19&ndash;26. befejezetlen.; Az idegen ember. 27&ndash;28. f.; Tal&aacute;l&oacute;s k&eacute;rd&eacute;s. 29&ndash;30. f.; &nbsp;Jelenetek. 31&ndash;36. f. befejezetlen.; Az it&aacute;liai szalmakalap. E. Labiche. ford. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;. 37&ndash;101. f.) 101. f. k&eacute;zirat, g&eacute;pirat; Az it&aacute;liai szalmakalap. 1&ndash;15. p. g&eacute;pelt v&aacute;ltozat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Sz&iacute;nművek v&aacute;ltozatai: Rablelkek. P&eacute;ldabesz&eacute;d 3 felvon&aacute;sban. g&eacute;pirat 27 p.; Papkisasszony vagy Hamlet kisasszony. Figur&aacute;k a darabomhoz. 18 p. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. A szentl&aacute;szl&oacute;i vőleg&eacute;ny. &Iacute;rta Gy&ouml;rk&ouml;s Ferenc. 43 p. g&eacute;pirat; 2. v&aacute;ltozat 46 p. g&eacute;pirat; (1937-ben a Kolozsv&aacute;ri Nemzeti Sz&iacute;nh&aacute;zban &ouml;t esten ker&uuml;lt műsorra). 3. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; &aacute;ltal dramatiz&aacute;lt v&aacute;ltozat. k&eacute;zirat.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">15. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">13. Nyelv&eacute;szeti munk&aacute;ss&aacute;ga</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Publik&aacute;lt &eacute;s publik&aacute;latlan nyelv&eacute;szeti t&aacute;rgy&uacute; &iacute;r&aacute;sai. + tartalomjegyz&eacute;k. 342 f. K&eacute;zirat, g&eacute;pirat. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Nyelv&eacute;szeti t&aacute;rgy&uacute; &iacute;r&aacute;sainak v&aacute;ltozata. g&eacute;pirata 2 p&eacute;ld&aacute;nyban (Kacagjon a tud&oacute;s vil&aacute;g, megmondom. 2 p. g&eacute;pirat, 2 p&eacute;ld&aacute;nyban; N&eacute;h&aacute;ny sz&oacute; a nyelv eredet&eacute;vel kapcsolatosan. 9 p. Utcza. 1 p. g&eacute;pirat. M&eacute;lt&oacute;s&aacute;gos uram. 1 p. g&eacute;pirat)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Nyelv&eacute;szeti feljegyz&eacute;sei, &iacute;r&aacute;sai. vegyes k&eacute;zirat, g&eacute;pirat + nyelv&eacute;szeti feljegyz&eacute;sek.1 f&uuml;zet</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. A legfontosabb hangmegfelel&eacute;sek. k&eacute;zirat. 1 f&uuml;zetben 38 f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">16. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Nyelv&eacute;szeti feljegyz&eacute;sei, &iacute;r&aacute;sai. k&eacute;zirat. 1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. A magyar nyelv őst&ouml;rt&eacute;nete. 1. A magyar nyelve helye a vil&aacute;g nyelvei k&ouml;z&ouml;tt. 80 p. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Alaktan. 266. p. g&eacute;pirat; A magyar nyelv őst&ouml;rt&eacute;nete. 2. Hangtan. 209. p. g&eacute;pirat; A magyar nyelv őst&ouml;rt&eacute;nete. 3. Alaktan. 266. p. g&eacute;pirat (3 irattart&oacute;)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">17. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">g. A magyar nyelv őst&ouml;rt&eacute;nete. v&aacute;ltozat. g&eacute;pirat.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">h. A magyar nyelv őst&ouml;rt&eacute;nete (1&ndash;3.). g&eacute;pirata. Elősz&oacute;val 3 v&aacute;ltozatban. 3 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">18. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">i. Nyelv&eacute;szet. Jegyzetek. I. 649 f. k&eacute;zirat; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">j. A magyar irodalmi nyelv t&ouml;rt&eacute;nete. I. 1953. 167 f. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">Nyelv&eacute;szet. Jegyzetek. II.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">műveiről &iacute;r&aacute;sok, b&iacute;r&aacute;latok</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">19 doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">k. Nyelv&eacute;szet. Jegyzetek. II. 650&ndash;1299. f. k&eacute;zirat (18/13. i. folytat&aacute;sa)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">l. A magyar irodalmi nyelv t&ouml;rt&eacute;nete. II. g&eacute;pirat (18/13. j. folytat&aacute;sa)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">20. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">m. Nyelv&eacute;szet. Jegyzetek. III. 1300&ndash;1953. f. k&eacute;zirat (18/13. k. folytat&aacute;sa)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">n. Publik&aacute;lt &eacute;s publik&aacute;latlan nyelv&eacute;szeti t&aacute;rgy&uacute; &iacute;r&aacute;sok (+tartalomjegyz&eacute;k). A finnugor nyelvhasonl&iacute;t&aacute;s j&ouml;vője. 16 p. g&eacute;pirat; 13 f. nyomdai p&eacute;ld&aacute;ny.; A magyar nyelv őst&ouml;rt&eacute;nete. V&aacute;zlatos ismertet&eacute;se. 7 p. g&eacute;pirat (2 p&eacute;ld&aacute;ny). Mell&eacute;kelve M&eacute;liusz J&oacute;zsef levele Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;hoz (Bukarest, 1958. nov. 24.); Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; M&eacute;liusz J&oacute;zsefhez. (Kv&aacute;r, 1958. dec. 4.); g&eacute;pirat.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">21. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">o. Nyelv&eacute;szet. Jegyzetek. I. 630 f. k&eacute;zirat.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">p. Fogalmazv&aacute;ny a Magyar nyelv őst&ouml;rt&eacute;nete c k&ouml;nyvh&ouml;z. vegyes g&eacute;pirat, k&eacute;zirat. (1 irattart&oacute;)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">22. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">r. Nyelv&eacute;szet. Jegyzetek. II. 631&ndash;1045 f. k&eacute;zirat (21/13.o. folytat&aacute;sa)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">s. Magyar t&ouml;rt&eacute;neti mondattan. (tartalomjegyz&eacute;kkel). vegyes g&eacute;pirat, k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">23. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">t. Nyelv&eacute;szet. Jegyzetek. 1954&ndash;2854 f. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">24. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">u. Az irodalmi nyelv a tudom&aacute;ny-nyelv, a reformkorszak t&aacute;rsalg&aacute;si nyelve, Petőfi k&ouml;ltői nyelve, k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző előad&aacute;sok. vegyes g&eacute;pirat &eacute;s k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">v. Nyelv&eacute;szet. Jegyzetek. 494 f. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">25. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">z. N&eacute;h&aacute;ny eredeti rom&aacute;n sz&oacute; megfejt&eacute;se. Vegyes g&eacute;pirat, k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">zs. Locul limbii maghiare </span><span style=\"font-size: 10pt;\">&icirc;ntre limbile lumii (A). Fonetica (B), Morfologia (C). g</span><span style=\"font-size: 10pt;\">&eacute;pirat. 98, 54, 46. p. (<i>A magyar nyelv őst&ouml;rt&eacute;nete</i> c. k&ouml;nyv&eacute;nek r&ouml;vid&iacute;tett rom&aacute;n nyelvű v&aacute;ltozata)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">x. P&aacute;zm&aacute;ny, Zr&iacute;nyi, Gy&ouml;ngy&ouml;si k&ouml;ltői nyelv&eacute;ről. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">14. 1952&ndash;59 &eacute;vi tansz&eacute;ki &uuml;gyek.</span></b><span style=\"font-size: 10pt;\"> (munkajelent&eacute;sek, jelent&eacute;sek, egy&eacute;ni &eacute;s tansz&eacute;ki munkaterv, tansz&eacute;kvezetői feljegyz&eacute;sek, &uuml;l&eacute;sterv, stb.) 1 irattart&oacute; m. r. nyelvű vegyes g&eacute;pirat, k&eacute;zirat tartalomjegyz&eacute;kkel. + Nyelv&eacute;szeti tansz&eacute;k &uuml;gyei. Teendők. 1952&ndash;1953. K&eacute;ziratos f&uuml;zet </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">15. Műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;neti &eacute;s eszt&eacute;tikai előad&aacute;sai</span></b><span style=\"font-size: 10pt;\">. 1949. g&eacute;pirat 1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">16. Egyetemes irodalomt&ouml;rt&eacute;net.</span></b><span style=\"font-size: 10pt;\">I. &eacute;s II. f&eacute;l&eacute;v. 64. p.&nbsp;; 65. p. g&eacute;pirat&nbsp;(1); Egyetemes irodalomt&ouml;rt&eacute;net I. f&eacute;l&eacute;v anyaga. 53. p.&nbsp;; 75&ndash;87.p.&nbsp;; A mondattan rendszere. 77. p. g&eacute;pirat (2)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">26. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">17. Dialektikus materializmus.</span></b><span style=\"font-size: 10pt;\"> Marxista sz&ouml;vegek. Vegyes g&eacute;pirat, k&eacute;zirat. 1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">18. Catalog pentru disciplina Bevezet&eacute;s az irodalomtudom&aacute;nyba.</span></b><span style=\"font-size: 10pt;\"> Anul </span><span style=\"font-size: 10pt;\">şcolar 1951</span><span style=\"font-size: 10pt;\">&ndash;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">1952.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">19. a. Sz&oacute;cikkek.</span></b><span style=\"font-size: 10pt;\"> Vegyes g&eacute;pirat, k&eacute;zirat. 1 irattart&oacute;. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. &Aacute;t&iacute;rand&oacute; sz&oacute;cikkek. sztlan f. g&eacute;pirat. 1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Sz&oacute;cikkek. </span><span style=\"font-size: 10pt;\">A&ndash;K. sztlan f. g&eacute;pirat. </span><span style=\"font-size: 10pt;\">1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Sz&oacute;cikkek L&ndash;Z. sztlan f. g&eacute;pirat, 1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">27. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">20. <b>Levelez&eacute;s </b>(L. m&eacute;g. Sz. L. 23./36.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; levelez&eacute;se (1). (1923&ndash;1941.). + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;. 134. f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; levelez&eacute;se (2). (1929&ndash;1944). + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;. 135&ndash;284.f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; levelez&eacute;se. (3). (1941&ndash;1944.) + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;. 285&ndash;438. f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">&nbsp;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">28. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; levelei k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szem&eacute;lyekhez (4). (1923&ndash;1944) + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;. 85 f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Csal&aacute;di levelez&eacute;s. 1945&ndash;1957. + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. K&uuml;l&ouml;nf&eacute;le levelek. 1945&ndash;1958. + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">g. Hazai levelek. I.&ndash;II. 1942&ndash;1958 + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">h. K&uuml;lf&ouml;ldi levelek.</span><span style=\"font-size: 10pt;\"> 1946&ndash;1958. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">29. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">i. Vegyes levelek. 1945&ndash;1958. + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">j. K&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szerkesztős&eacute;gektől (Igaz Sz&oacute;, Előre, Utunk, Rom&aacute;niai Magyar Sz&oacute;, Editura Tineretului, Editura de Stat) kapott levelek &eacute;s v&aacute;laszok.1945&ndash;1957. + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">k. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;-levelek k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szem&eacute;lyekhez m&aacute;solatai. 1946&ndash;1956. 24 db. + tartalomjegyz&eacute;k. 1 irattart&oacute;.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">l. Vegyes levelek. csal&aacute;di &eacute;s egy&eacute;b. 1926&ndash;1945. 1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">m. Vegyes levelek 1949&ndash;1959. 1 irattart&oacute;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">n. Csal&aacute;di levelez&eacute;s. (1) 1893&ndash;1927. 94 f. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">o. Csal&aacute;di levelez&eacute;s. (2) 1927&ndash;1940. 88. f. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">p. Csal&aacute;di levelez&eacute;s. (3). 1927&ndash;1958. 85. f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">r. Tompa Margit levelei Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;hoz. 1944&ndash;1947. 9 db.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">s. Tompa L&aacute;szl&oacute; levelei Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;hoz 1952&ndash;1958. 8 db; Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; levelei Tompa L&aacute;szl&oacute;hoz (1947&ndash;1958). 13 db.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">t. Sz&eacute;kely R&oacute;z&aacute;hoz &iacute;rt levelek. &nbsp;1984&ndash;1990. 13 db + 4 levlap (mell&eacute;kelve: 3 fot&oacute;, &uacute;js&aacute;gkiv&aacute;gatok)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">u. Csal&aacute;di levelez&eacute;s. 1891-ből 1 db; 1899-ből 1 db; 1903-b&oacute;l 1 db.; 1933-b&oacute;l 1 db.; 1971-ből 1 db.;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">30. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">21. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; &iacute;r&aacute;sai, ill. r&oacute;la &eacute;s műveiről sz&oacute;l&oacute; &iacute;r&aacute;sok k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &uacute;js&aacute;gcikkekben, &uacute;js&aacute;gokban:</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">1. Hitel.1935.03.01.; 1935.04.1.;1935.06.01.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">2. Ellenz&eacute;k. 1934, 1935, 1936, 1940-ből</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">3. Brass&oacute;i Lapok. 1937. 03. 28.; 1969.10.09.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">4. Vil&aacute;goss&aacute;g.1945. 09.17; 1949.05.15.; 1951.08.28.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">5. &Uacute;j Sz&eacute;kely N&eacute;p. 1946. 03.06.; 1946.04.08;</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">6. N&eacute;pi Egys&eacute;g. 1947.05.31.; 1947.09.22.; 1947. 01.01.; 1947.02.26.;1947.05.14.; 1947. 06.02.; 1947.06.05; 1947.06.06.; 1947.06.23.; 1947.09.20.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">7. Igazs&aacute;g. 1950, 1951, 1952, 1954; 1955, 1956, 1957, 1959; 1962, 1968; 1971; 1974;1975; 1976 ;1980, 1981; 1984 &eacute;vekből</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">8. Előre. 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1968, 1969 (Pomog&aacute;ts B&eacute;la: Szab&eacute;di L. po&eacute;tik&aacute;j&aacute;r&oacute;l), 1970, 1982 &eacute;vekből + Feljegyz&eacute;sek a szocialista realizmus c. cikkhez (Előre 1958.08.31.) g&eacute;pirat, k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">9. Rom&aacute;niai Magyar Sz&oacute;.1949, 1950, 1952, 1953, &nbsp;&eacute;vekből </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">10. H&eacute;tfői F&aacute;klya. 1949. 08.01.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">11. Megyei T&uuml;k&ouml;r 1968.03.09.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">12. V&ouml;r&ouml;s Z&aacute;szl&oacute;. 1968.11.08.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">13. Rem&eacute;ny. A Gyulai P&aacute;l &ouml;nk&eacute;pzők&ouml;r lapja. 1942. jan.; m&aacute;rc.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">14. Unit&aacute;rius K&ouml;zl&ouml;ny. 1937. 07.;1942. 09.; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">15. Egyed&uuml;l Vagyunk1942. 08. 14.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">16. A N&eacute;p. 1943. j&uacute;n. 24.; 07.8.; szept. 16.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">17. Magyar Sz&iacute;n&eacute;szet. 1941.11.; 1943.01.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">18. Utunk. 1947&ndash;1987</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">19. Utunk. 1966&ndash;1984.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">20. F&uuml;ggetlen &Uacute;js&aacute;g. 1936.01.04.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">21. Szabads&aacute;g 1991.02.23.; 1991.02.22;1993.05.01; 1993.08.13.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">22. Erd&eacute;lyi H&iacute;rad&oacute;. 1993. 08.21.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">23. Magyar Sz&oacute;. 1992.05.16&ndash;17. (Csomaf&aacute;y Ferenc: Szab&eacute;di v&eacute;grendelet)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">24. Unit&aacute;rius K&ouml;zl&ouml;ny. 1992/4&ndash;6. (Ga&aacute;l Gy&ouml;rgy: Szab&eacute;di eml&eacute;ke Kolozsv&aacute;rt &eacute;s Szab&eacute;don)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">25. Irodalmi &Uacute;js&aacute;g. 1995.11.12 + egy&eacute;b &uacute;js&aacute;g-kiv&aacute;gatok (Szab&eacute;di Napokr&oacute;l is)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">26. A H&eacute;t. 1972.05.05; 1972.12.01. (Beke Gy&ouml;rgy: Besz&eacute;lget&eacute;s Engel K&aacute;rollyal), 1975.05.30; 1975.10.31.; 1975.11.14; 1975.11.21.; 1976.01.09.; 1976.06.11; 1977.10.14.; 1982.05.07.; (Szab&eacute;dir&oacute;l: Beke Gy&ouml;rgy, Sz&aacute;sz J&aacute;nos, Szeml&eacute;r Ferenc, M&aacute;rki Zolt&aacute;n, Mik&oacute; Imre, Turzai M&aacute;ria)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b>&nbsp;</b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">21. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; &iacute;r&aacute;sai, ill. r&oacute;la &eacute;s műveiről sz&oacute;l&oacute; &iacute;r&aacute;sok k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző r. ny. &uacute;js&aacute;gcikkekben, &uacute;js&aacute;gokban:</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">1. La Romane Nouvelle. 1949.04.15.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">2. Rom</span><span style=\"font-size: 10pt;\">&icirc;nia Liberă. 1955.05.27.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">3. Contemporanul. 1956.11.02.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">4. Sc&icirc;nteia. 1955.03.31.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">5. Gazeta Literară. 1956. 05. 03., 1957. 03.21., 1958.08.14.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">6. Făclia. 1982.05.28.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b>&nbsp;</b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">21. K</span></b><b><span style=\"font-size: 10pt;\">&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző magyarorsz&aacute;gi &uacute;js&aacute;gok &eacute;s &uacute;js&aacute;gkiv&aacute;gatok.</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Szabad N&eacute;p 1953, 1955; Irodalmi &Uacute;js&aacute;g 1955, 1956; &Eacute;let &eacute;s Irodalom 1961, 1974; Evang&eacute;likus &Eacute;let 1974; Magyar H&iacute;rlap 1980; Magyar Nemzet 1982. &eacute;vből.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">31. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. Magyar </span><span style=\"font-size: 10pt;\">&Uacute;t </span><span style=\"font-size: 10pt;\">1937, 1938, 1939, 1941, 1942 &eacute;vekből</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; Utunkban megjelent versei, b&iacute;r&aacute;latai stb. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;r&oacute;l sz&oacute;l&oacute; &iacute;r&aacute;sok, b&iacute;r&aacute;latok. Utunk 1946&ndash;1958. + tartalomjegyz&eacute;k. </span><span style=\"font-size: 10pt;\">(V&ouml;. 30/21a.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. Vegyes &uacute;js&aacute;gkiv&aacute;gatok: Keleti &Uacute;js&aacute;g.1938, 1939, 1942, 1944; Ellenz&eacute;k 1942; Pesti H&iacute;rlap 1940; J&oacute; Est&eacute;t 1937; Magyarorsz&aacute;g 1940; Nemzetőr 1940; Kolozsv&aacute;ri Estilap 1942; Magyar Nemzet 1942, 1944; Kis &Uacute;js&aacute;g 1943; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">32. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">g. Vegyes foly&oacute;irat &eacute;s lap-gyűjtem&eacute;ny benne Szab&eacute;di &iacute;r&aacute;sok, Szab&eacute;dir&oacute;l &iacute;r&aacute;sok. + 2.f. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">P&aacute;sztortűz </span></i><span style=\"font-size: 10pt;\">1935. <b>m&aacute;j. 15.</b>; <b>okt. 31</b>.(2 p&eacute;ld.); 1936. <b>m&aacute;j.31; aug.15&ndash;31.</b>; 1937. <b>jan. 31.</b>;<b> m&aacute;j. 15.; okt.31.</b>(&aacute;tt&eacute;ve a Foly&oacute;iratt&aacute;rba)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">Magyar &Eacute;let</span></i><span style=\"font-size: 10pt;\">.1944. 01.; 1941.06. (ut&oacute;bbi &aacute;tt&eacute;ve a foly&oacute;iratt&aacute;rba)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">Egyed&uuml;l vagyunk</span></i><span style=\"font-size: 10pt;\">. 1940. dec. (v&ouml;. 30/21a.15.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">Utunk.</span></i><span style=\"font-size: 10pt;\"> 1950.04.29.1953.02.27.; 1954.03.26.; 1954.04.30.; 1954.11.12.; 1954.12.24.; 1957.05.11.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">Ellenz&eacute;k</span></i><span style=\"font-size: 10pt;\">. 1934. 10.14.; 1934.12.29. (v&ouml;. 30/21.a.2.); 1944.08.01.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">Keleti &Uacute;js&aacute;g. </span></i><span style=\"font-size: 10pt;\">1937. Kar&aacute;csony. XX. &eacute;vf. 298.sz. 1940. j&uacute;n.30.; (v&ouml;.21.f.); 1940.12.25.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">Magyar &Uacute;t.</span></i><span style=\"font-size: 10pt;\"> 1942.02.05. (v&ouml;.21.d.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">Magyars&aacute;g</span></i><span style=\"font-size: 10pt;\">. 1925. 12.20.; 1937.01.31.; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">I<i>gazs&aacute;g</i>. 1950.04.16. 1950.04.27.(v&ouml;. 21a.7.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">Vas&aacute;rnap</span></i><span style=\"font-size: 10pt;\">.1951.01.14.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">&Uacute;j &eacute;let</span></i><span style=\"font-size: 10pt;\">. A szocialista demokr&aacute;cia &eacute;s egys&eacute;g frontja orsz&aacute;gos tan&aacute;cs&aacute;nak k&eacute;peslapja. 1983.04.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <i><span style=\"font-size: 10pt;\">K&ouml;nyvt&aacute;ri Szemle</span></i><span style=\"font-size: 10pt;\">. 1971.3.sz. (benne Gy. Szab&oacute; portr&eacute; reprodukci&oacute;)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">h.<i> Contemporanul</i>. 1953.02.13.;1953.03.20.; 1953.04.10; Utunk.1953.02.27.; &ndash;ban megjelenő &iacute;r&aacute;sok s kapcsol&oacute;d&oacute; dokumentumok (Szab&eacute;di-lev&eacute;l, Malencov, Ion Mihăleanu, G. Călinescu, Iosif Chisinevschi)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">i. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; &uacute;js&aacute;gokban megjelent &iacute;r&aacute;sainak g&eacute;pirata: ford. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;: A ma is &eacute;lő Voltaire. 6. f. g&eacute;pirat; Előre. 1953.05.30.; Ma egy &eacute;ve. &Uacute;j Sz&eacute;kely N&eacute;p. 1946.03.06. 250&ndash;258. p. g&eacute;pirat; A n&eacute;pek tan&iacute;t&oacute;ja.1949.10.22. 259&ndash;263. p g&eacute;pirat; Az &aacute;llamvizsga &ndash; a dolgoz&oacute; t&ouml;megek fegyvere. 1951.02.12. 2 p. g&eacute;pirat; Korea. &eacute;. n. 3 p. g&eacute;pirat. Kelemen Lajos nyolcvan&eacute;ves. 4 p. g&eacute;pirat; Melyek a nyelv jellemző ismertetőjelei? &eacute;. n. 6 p. g&eacute;pirat; A magyar sz&iacute;nj&aacute;tsz&aacute;s t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ben eg&eacute;szen k&uuml;l&ouml;nleges...5 p. g&eacute;pirat; Petőfi a b&eacute;ke k&ouml;ltője. 2 p. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">j. Szab&eacute;di &iacute;r&aacute;sainak, ill. műveiről sz&oacute;l&oacute; &iacute;r&aacute;sainak lapokban megjelent kollig&aacute;tuma. 1934&ndash;1957. 39 f. </span></b><span style=\"font-size: 10pt;\">k. Nyelv&eacute;szeti k&ouml;nyv&eacute;ről sz&oacute;l&oacute; v&eacute;lem&eacute;nyez&eacute;sek &eacute;s levelez&eacute;sek. (Tak&aacute;cs Lajos, Szab&oacute; T. Attila, M&aacute;rton Gyula, G&aacute;ll Ernő, ) + tartalomjegyz&eacute;k </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b>&nbsp;</b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">22. Műveiről megjelent kritik&aacute;k, lektori v&eacute;lem&eacute;nyek, m&eacute;ltat&aacute;s a r&aacute;di&oacute;ban. </span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">a. </span></b><span style=\"font-size: 10pt;\">(Koczogh &Aacute;kos, J&eacute;kely Adrienne, Hary Gy&ouml;rgyn&eacute;, K&aacute;ntor Lajos, Pomog&aacute;ts B&eacute;la, V. L.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Szab&eacute;di-recepci&oacute;. Lapok kollig&aacute;tuma. 1968&ndash;1972. 99. p.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Szab&eacute;di-recepci&oacute;. Lapok kollig&aacute;tuma. 1972&ndash;1983. 208. p.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">d. </span></b><span style=\"font-size: 10pt;\">Szab&eacute;di-recepci&oacute;. Lapok kollig&aacute;tuma. 1982&ndash;1994. 81.f.(K&aacute;ntor Lajos, Marossi Ildik&oacute;, Marossi P&eacute;ter, Tompa Margit, Beke Gy&ouml;rgy, M&eacute;sz&aacute;ros &Eacute;va, Szőcs Istv&aacute;n, Sz&aacute;sz J&aacute;nos, Varga J&oacute;zsef, Lőrinczi L&aacute;szl&oacute;, Cs. Gyimesi &Eacute;va, Orosz Gy&ouml;rgy, Nacs&aacute;dy Krist&oacute;f, B&ouml;l&ouml;ni Domokos, Magyari Tivadar, Pusk&aacute;s Ferenc, B&oacute;ni J&aacute;nos, Horv&aacute;th Istv&aacute;n, Vita Zsigmond, Kudel&aacute;sz Lidk&uuml;, Ga&aacute;l Gu&ouml;rgy, Csomaf&aacute;y Ferenc. Pomog&aacute;ts B&eacute;la, M&oacute;zes Huba, Szatm&aacute;ri Lajos, Mur&aacute;din L&aacute;szl&oacute;, Balogh Edg&aacute;r, T&oacute;falvi Zolt&aacute;n, G&aacute;bor D&eacute;nes)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">33.doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">23. Vegyes feljegyz&eacute;sek, &iacute;r&aacute;sok</span></b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">a. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; feljegyz&eacute;sei 1929-ből, dramaturgi korszak&aacute;b&oacute;l v&eacute;lem&eacute;nyez&eacute;sek dr&aacute;m&aacute;kr&oacute;l stb. K&eacute;zirat; sztlan f.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">b. Szab&eacute;di k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &iacute;r&aacute;sainak g&eacute;pirata. sztlan (<i>1907. m&aacute;jus 7-&eacute;n sz&uuml;lettem; Őseim neve; A telep&iacute;t&eacute;s politik&aacute;hoz; Munk&aacute;sok-e az &eacute;rtelmis&eacute;giek?; Szellemi munk&aacute;s, fizikai munk&aacute;s; A sz&eacute;kely hivat&aacute;studat; Rem&eacute;nyik tulajdonk&eacute;ppen...; J&eacute;zus Krisztus legend&aacute;ja; Kedves Edg&aacute;r; Kedves Feri; Vez&eacute;rem; Kedves S&aacute;ndor; 1930.&aacute;pr. 25.; Petőfi S&aacute;ndor n&eacute;zetei; A Helikon 1937.okt&oacute;beri Sz&aacute;m&aacute;ban Szeml&eacute;r Ferenc Jelsz&oacute; &eacute;s m&iacute;tosz c&iacute;men....; A tan&iacute;t&aacute;s k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g-ellenes jellege...; A szabads&aacute;g k&ouml;teless&eacute;g; &Eacute;rdekes v&aacute;ltoz&aacute;s k&ouml;vetkezett be.; A k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi &eacute;rz&eacute;s term&eacute;szetrajz&aacute;hoz; Kisebbs&eacute;gi politika</i> kezdetű ill. megsz&oacute;l&iacute;t&aacute;s&uacute; &iacute;r&aacute;sok, levelek)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">c. Term&eacute;ssel kapcsolatos &iacute;r&aacute;sok, dokumentumok; Első szabad k&ouml;nyvnap elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;hez. 1945; Mi&eacute;rt sz&uuml;lethetett meg az erd&eacute;lyi irodalom stb. &iacute;r&aacute;sok sztlan.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">d. K&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &iacute;r&aacute;sok g&eacute;pirata. (1944. nov. 19-&eacute;n vas&aacute;rnap bar&aacute;ti besz&eacute;lget&eacute;s Jord&aacute;ky&eacute;k lak&aacute;s&aacute;n, Journal 1928; Haland&oacute; &aacute;llj meg itt!;&nbsp;T&aacute;rsasj&aacute;t&eacute;k, Sz&iacute;nh&aacute;zi napl&oacute;, Szerelmetlen J&aacute;nos; V&aacute;s&aacute;rhelyi V&aacute;rban stb.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">34. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">e. Vegyes &iacute;r&aacute;sok; P&aacute;sztortűz. 1933. j&uacute;l. 16. Sz&eacute;kely Ir&eacute;nke vers&eacute;vel; Sz&eacute;kely R&oacute;zsika zenef&uuml;zete; Magyar &Eacute;let k&ouml;nyvjegyz&eacute;ke stb.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">f. Vegyes feljegyz&eacute;sek, &iacute;r&aacute;sok &uacute;js&aacute;gkiv&aacute;gatok. g&eacute;pirat, k&eacute;zirat,. (k&ouml;zt&uuml;k: J&ouml;tt egy malom a Szereten. 29.p. g&eacute;pirat; A helyes magatart&aacute;s probl&eacute;m&aacute;ja. 71. p.)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">g. Szab&eacute;di k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &iacute;r&aacute;sainak g&eacute;pirata. sztlan (1930.&aacute;pr.25....; S ha m&eacute;gis feltűnő volna...; J&eacute;zus Krisztus legend&aacute;ja; Rem&eacute;nyik; A Helikon 1937...; Kedves Feri; A Term&eacute;s ank&eacute;thoz k&eacute;rd&eacute;sek; A telep&iacute;t&eacute;s politik&aacute;hoz; Szellemi munk&aacute;s, fizikai munk&aacute;s; Magyar művelőd&eacute;s, magyar t&aacute;rsadalom; Munk&aacute;sok-e az &eacute;rtelmis&eacute;giek? A tan&iacute;t&aacute;s k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g-ellenes jellege; A sz&eacute;kely hivat&aacute;studat; A szabads&aacute;g k&ouml;telesss&eacute;g; TN; A Groza korm&aacute;ny hatalomra...; Kisebbs&eacute;gi politika; Petőfi S&aacute;ndor n&eacute;zetei, Petőfi S&aacute;ndor tizenegy verse; Szab&eacute;di level&eacute;ből id&eacute;zet; Gy&aacute;sz helyett &ndash;&iacute;. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;;z.: Farkas Ferenc)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">35.doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">h. XIX. sz&aacute;zadi versfűz&eacute;r. (Thali K&aacute;lm&aacute;n, Dalmadi Győző, Tark&aacute;ny B&eacute;la, Concha K&aacute;roly, T&oacute;th Endre, Orb&aacute;n Pető). 12 f. XIX. sz. m&aacute;sodik fel&eacute;ből val&oacute; k&eacute;zirat. possz: Boros Gy&ouml;rgy.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">i. Vegyes &iacute;r&aacute;sok. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">T&oacute;bi&aacute;s &Aacute;ron: <i>Magyar Nemzet&ndash;Kult&uacute;ra. </i>1992. dec. 11. 6 f. k&eacute;zirat.; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Dr&aacute;ga halottunk Szab&eacute;di Sz&eacute;kely Ilona... 2 f. k&eacute;zirat; </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Balogh Edg&aacute;r: Erd&eacute;lyi l&eacute;lekismeret. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;: Ve&eacute;r Anna alszik. 4 f. aut. k&eacute;zirat. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Balogh Edg&aacute;r: Feh&eacute;rn&eacute;p poszton. vers. aut. k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\">\n <span style=\"font-size: 10pt; font-family: Wingdings;\">&Oslash;&nbsp;</span><span style=\"font-size: 10pt;\">Abaf&aacute;y Guszt&aacute;v, B&ouml;z&ouml;di Gy&ouml;rgy, Flori&aacute;n Tibor, Kiss Jenő, Nagy Istv&aacute;n, Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;, I. Szeml&eacute;r Ferenc, Szenczei L&aacute;szl&oacute;, Wass Albert: A rom&aacute;niai heti &eacute;s napilapok szerkesztős&eacute;geihez &eacute;s kiad&oacute;hivatalaihoz. kb. 1937. 1 f g&eacute;pirat + egy&eacute;b &iacute;r&aacute;sok</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">j. K&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &iacute;r&oacute;k novell&aacute;i. (Szab&eacute;di, Cs. Szab&oacute;, Szentimrei, Tab&eacute;ry, Tam&aacute;si, Agarbiceanu, Bratescu Voinesti, Caragiale, A. gide, Hemingway, Rensen, Proust, John Reed; Franz Werfel, Erwin Wittstock) g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">36.doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">k. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; nyomtat&aacute;sban megjelent &iacute;r&aacute;sai. &Iacute;r&aacute;sok Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;r&oacute;l &ndash; &ouml;sszegyűjt&ouml;tt irodalma. 55 f. g&eacute;pirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">l. Versek c&iacute;mjegyz&eacute;ke. 1 f&uuml;zet</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">m. Szab&eacute;di művek c&iacute;mjegyz&eacute;ke. 15 f. k&eacute;zirat </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">n. Sz&eacute;kely R&oacute;za &aacute;ltal k&eacute;sz&iacute;tett lelt&aacute;r</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">o. Sz&eacute;kely S&aacute;ndor k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző iratai (k&ouml;zjegyzőzői nyugta-telekk&ouml;nyvi sz&aacute;m (1938), kolozsv&aacute;ri h&aacute;z-&uuml;gy irtai, idiglenes ad&aacute;s-v&eacute;teli szerződ&eacute;s, felment&eacute;se katonas&aacute;g al&oacute;l, tűzbiztos&iacute;t&aacute;si k&ouml;tv&eacute;ny, nyugt&aacute;k)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">p. B&aacute;r&eacute;i k&ouml;zs&eacute;g hat&aacute;rnevei. Szab&eacute;di feljegyz&eacute;sei.; Frunz</span><span style=\"font-size: 10pt;\">ă verde...-S</span><span style=\"font-size: 10pt;\">zab&eacute;di-gyűjt&eacute;se, k&eacute;zirat</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">r. Sz&eacute;kely S&aacute;ndorhoz &iacute;rt levelek. vegyes; (v&ouml;. Sz. L. 20. Levelez&eacute;s)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">s. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;hoz &iacute;rt levelek k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szem&eacute;lyektől (v&ouml;. Sz. L. 20. Levelez&eacute;s)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">t. Kiss Jenőh&ouml;z &iacute;rt levelek k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szem&eacute;lyektől. (v&ouml;. Sz. L. 20. Levelez&eacute;s)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">37. doboz</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">u. Vegyes &uacute;js&aacute;gkiv&aacute;gatok, feljegyz&eacute;sek, fot&oacute; negat&iacute;vok stb.</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">v. Rendezett levelekhez tartoz&oacute; &uuml;res bor&iacute;t&eacute;kok</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b>&nbsp;</b></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <b><span style=\"font-size: 10pt;\">Foly&oacute;iratok </span></b><span style=\"font-size: 10pt;\">(L. Foly&oacute;iratt&aacute;rban)</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">1. P&aacute;sztortűz. </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">1935. <b>m&aacute;j. 15.</b>; nov.15; <b>okt. 31</b>.(2 p&eacute;ld.); </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size: 10pt;\">1936. m&aacute;j.15.; <b>m&aacute;j. 31</b>&ndash;j&uacute;n.15.; febr. 29; m&aacute;rc.15.; j&uacute;n.30.; j&uacute;l.15&ndash;31.; <b>aug. 15&ndash;31.</b>; okt.15.; nov.15.; nov.30.; dec.15&ndash;31; 1937. <b>jan. 31.</b>; febr. 15.; &aacute;pr. 15; &aacute;pr. 30.; <b>m&aacute;j. 15.;</b> j&uacute;n. 15&ndash;30; j&uacute;l. 15&ndash;31; aug. 15&ndash;31; szept.15.; szept. 30; okt. 15; okt. 31. nov. 15; nov. 30; dec. 15&ndash;31.(a kiemelt sz&aacute;mokban Szab&eacute;di &iacute;r&aacute;sok vannak)</span></div>\n', created = 1527205267, expire = 1527291667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d8f3f3b0ce2baf6366f462e2c061e29b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205267, expire = 1527291667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205267, expire = 1527291667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205267, expire = 1527291667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205267, expire = 1527291667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205267, expire = 1527291667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205267, expire = 1527291667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
1. doboz
 
1. Szabédi László családi fotó-gyűjteménye; Márkos A. rajza Szabédiról; Székely Rózsika rajzfüzete Székely Lászlóról is.; Telehold c. kötethez Gy. Szabó Béla rajzok.
 
2. doboz
 
2. Családi iratok
a. Székely Sándor (sz. 1870. márc. 20. – 1936. nov.9.) iratai (Magyar Állami Vasutak alkalmazottjaként különböző igazolványok, kérvények 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1900, 1901, 1904, 1907, 1908, 1912, 1918, 1922, 1923, 1926, 1927 évekből).; nyugdíj igazolvány (1930), Székely Sándorné kérvénye férje szolgálati bizonyítványának kiadása érdekében. 1960.; Székely Ilona számára kiállított IBUSZ illetmények (1941–1943)
Székely Sándor kéziratos versei: Március 15. (A Székely Társaság első márciusi ünnepélyére. 1908.). 1 f. aut. kézirat; Két özvegyasszony. 2 f. aut. kézirat 1910. dec. 22. Csatolva: Indali Gyula: A haldokló ifjú; N.: Tünde ravatalánál; N: Édes Marcsa c. versek kézirat.
 
b. Székely Sándorné sz. Rédiger Emma (sz. 1873. jún. 22. – 1963. júl. 2.) nevére kiállított nyugták, számlák, tagsági igazolványok, tűzbiztosítási kötvény (1948), magyar állampolgársági kérvénye maga és gyermekei számára (1944. aug. 26.); nyugdíj ügyével kapcsolatos igazolványai (1938–1946), cartea de alimente 1946; tagsági igazolványa a Comitetul Central al Sindicatului Muncitorilor CFR. 1955;
 
 
c. Székely Ilona (Sáromberke,1903 szept. 28 – 1981. ápr.2.) születési igazolványa, keresztelési anyakönyve, kolozsvári m. kir. állami felsőbb leányiskola és leánygimnáziumi bizonyítványai 1915, 1916, 1917,1918, 1919; 1921, 1922,; gimnáziumi bizonyítvány- Kolozsvári Unitárius Kollégium Főgimnáziuma (1920) gimnáziumi anyakönyvi másolat 1941
Ø Önéletrajzai. 1945; 1950. r. ny. gépirat
Ø Munkakönyve, igazolványok, nyugták, fotók
 
d. Székely Irén (Zernyest, 1912. márc. 30. – 1950. márc. 5.) kolozsvári református leányfőgimnáziumi bizonyítványa (1922/1923; 1925. 1926.) 2 db.; ellenőrző könyv. (1924/1925;); Carnet de identate CFR; 1930; községi illetőségi bizonyítványa (1944), tagsági igazolványa;
Confederatia generala a muncii din RPR (é. n.); Fotók
Munkájával és betegségével kapcsolatos iratok:
Ø Székely Ilona levele a Munkaügyi Minisztériumhoz. 1950. márc. 3. r. ny. gépirat. (Irénke nyugdíjaztatásának ügyében) csatolva tanári munkájának igazolványai;
Ø Székely Rozália levele Ilonához. 1949. dec. 19. kl. (Irénke betegségének tárgyában).
Ø Székely Irén levele édesanyjához, Ilonához. Marosvásárhely, 1949. dec. 22. klp.
Ø Székely Irén versei. kéziratban
 
e. Székely Rozália (1914. febr. 18.–1996. okt. 15.) Unitárius leányfőgimnáziumi abszolváló bizonyítványa (1924)
 
f. Székely Piroska (Sáromberke, 1909. márc. 11.– 1928. márc. 12.) kolozsvári unitárius főgimnáziumi bizonyítványa (1920, 1921, 1922, 1923) 4 db.
Megjelent írásainak újságkivágata:
Hópehely Tánc. Erdélyi magyar leányok.1927. febr. 6. 298.;
Kaland. Erdélyi magyar leányok.1925. nov. 29. 168–170;
Ilka és az esernyős. Erdélyi magyar leányok.1927. okt. 23. 70-72.
 
g. Gyászjelentések
Székely Piroska († 1928. márc. 12. 19 évesen) + a szöveg kéziratos változata
Szabédi Székely Sándor ny. államvasúti irodafőnök († 1936. nov. 9. 66 évesen)
Rédiger Károly ny, Süketnéma Intézeti tanár († 1963. ápr. 30. 83 évesen)
Özv. Székely Sándorné Rédiger Emiliai († 1963. júl. 2. 90 évesen)
özv. Szakáts Ödönné Rédiger Ilona († 1963. júl. 27. 88 évesen)
Jakab Elekné Rédiger Jolán († 1974. szept. 20. 99 évesen)
Székely Sándor ny. gyógyszerész († 1974. okt. 15. 68 évesen)
Szabédi Székely Ilona (†1981. ápr. 2. 77 évesen)
 
h. Családtörténet és önéletrajz. Eredeti dokumetumokkal. Irattaró 180 p.
Adatok a Székely és Rédiger család történetéhez. 1–161 p. (Abrudbányai Rédiger Géza – szabédi unitárius lelkész, az Erdélyi Irodalmi Társaság r. tagja. – gyászjelentése †1905. jún.7. 60évesen p159.)
Ø Székely László önéletrajzai. 161–171.
Ø Szabédi László életrajzi adatai. (Ismeretlen összeállító). 171–175.
Ø Lista de creaţie a lui Szabédi László. (Ismeretlen összeállító). 176–180.
i. A Lázár utcai ház adás-vételi szerződése, örökösödési okiratai, házrajza, egyéb kapcsolódó iratok. 1915, 1937, 1963, 1970, 1975, 1981, 1985 (9 . f.); gázbevezetés irata (1952, 1953, 1966.) alaprajza, telefon bevezetés irata (1969)
j. Székely / Szabédi László szerzői jogdíjának örökösödési ügyével kapcsolatos iratok. 1963, 1967, 1970. (6 f.)
k. Székely Sándor halotti anyakönyvi kivonata (1974), Székely Róza születési anyakönyvi kivonata (1914), Székely Ilona születési (1903) és halotti anyakönyvi kivonata (1981), Székely / Rédiger Emília halotti anyakönyvi kivonata (1963)
 
3. doboz
 
3. Személyi iratok
a. Székely László (Sáromberke, 1907. máj. 7.)
Ø Személyes iratok kolligátuma 45 f. 1918–1945.
(Közöttük: gimnáziumi bizonyítványok (1918–1922), Kolozsvári Főgimnázium Értesítője (1923–1925), érettségi jegyei 1925, Egyetemi igazolványok, nyugták, katonai igazolványok, kinevezések, értesítők, Kolozsvári Nemzeti Színház 1941–1942 évadjának füzete – társulat, műsortervezet –, állampolgársági bizonyítvány, irodalmi társasági tagság stb.)
Ø Székely László életrajzi adatok, önéletrajzok irattartója. r., m. nyelvű
Ø Adatok a szabédi Székely család történetéhez, rajzok, szülők (Székely Sándor, Rédiger Emma anyakönyvi kivonatai)
Ø személyi igazolványa (Drept carnet de identitate)1923–1924.; fotók
Ø érettségi diplomája (1925);
Ø diákigazolványai: – Unitárius Teológia (1928/1929), – Kolozsvári Egyetem – 1927/1928
Ø egyetemi leckekönyvei: – Ferdinánd Egyetem (1927/1928, 1928/1929, 1933/1934; 1934/1935, ); – Unitárius Egyház Kolozsvári Teológiai Akadémiája (1927/1928)
Ø személyi igazolvány (Carte d’indentité. Republique Francaise) 1926/1927
Ø Livret Universitaire Individuel (1926/1927)
Ø professzori kinevezés (Atestat de profesor. gradul didactic superior de profesor) – 1955.
 
b. Katonai behívólevelével kapcsolatos kérvénye 1939. okt. 17. r. ny. kézirat
EME igazgatóválasztmányának határozata. 1947. dec. 22.
Uniunea Scriitorilor din RPR által kiadott igazolvány (1949)
 
c. Székely Nemzeti Múzeum által kiadott igazolványok, kinevezések (1946, 1947, 1948, ), Székelyföldi bányászati kutató társulat gazdasági bizottságának tagsági értesítője (1946), Comisiunea monumentelor istorice tagsági értesítője (1947) (össz. 8 db.)
 
d. Bolyai Egyetem által kiadott igazolványok, kinevezések, értesítők, kérelem (1947–1956) (össz. 28 db.)
 
e. Kitüntetések.
RPR. Prezidiul Marii Adunarii Nationale. Brevet. Ordinul Muncii clasa III-a. (1956.). diploma tokostól
RPR. Prezidiul Marii Adunarii Nationale. Brevet. Ordinul Muncii clasa I. 50. évének betöltése alkalmával (1958). diploma tokostól
Premiul de Stat al RPR. cl. II. 1957. márc. 19. diploma.
Premiul de Stat al RPR. cl. II. jelvény
Ordinul muncii cl. I. jelvény
Ordinul muncii cl. III. jelvény, igazolvány; 1959 Agenda. füzetecske egyetelne bejegyzéssel
 
f. Egyéb igazolványok, könyvecskék: Vásárlási könyv. 1933.; Vásárlási könyv. 1941, 1943, M. Kir. Postatakarékpénztár, Bp. Betét-könyvecske. 1918.; Tervezet. Gyalogsági szabályzat. 1941.; Országos Tisztviselői Betegsegélyzési Adatlap. Kvári N. SZ. lektora. 1943.; Fizetési jegyzék. 1941.  
 
4. doboz
 
4. Munkásságával kapcsolatos iratok
a. A Magyar Népi Szövetség gyűléseiről készített jegyzőkönyvek, kapcsolódó iratok.
1. Dr. Gyárfás Albert kérése a Magyar Népi Szövetség Sepsiszentgyörgy városi Intéző Bizottsághoz. 2 p. gépirat; Szabédi László 1 f. kézirata Gyárfás Alberttal kapcsolatban
2. Jegyzőkönyv. Sepsiszentgyörgy1946. jún. 14. 13 p. Sz. L. aut. kézirat
3. Jegyzőkönyv 1946. ápr. 4. 11 p. Sz. L. aut. kézirat
4. Jegyzőkönyv 1947. jan. 13. 3 p. Sz. L. aut. kézirat
5. Jegyzőkönyv az MNSZ megyei végrehajtó bizottság gyűléséről. Sepsiszentgyörgy, 1946. máj. 24. 9 p. Sz. L. aut. kézirat
6. Jegyzőkönyv 1947 jún. 9. Sepsiszentgyörgy, MNSz székházában. 6 p. Sz. L. aut. kézirat
7. –László Ferenc: A MNSz Háromszékmegye Közművelődési bizottságának havi jelentése. 1 f gépirat
8. Jegyzőkönyv az 1946. jan. 20-i MNSz értekezletről. 7 p. Sz. L. aut. kézirat; valamint 10 p. gépiratos átiratban; Országos Segélyyakció Bizottság létrehozását célzó értekezlet jegyzőkönyve. Sepsiszentgyörgy, 1946. jan. 20. 2 p. gépirat
9. Jegyzőkönyv. 1946. márc. 14. 7. p. Sz. L. aut. kézirat; 8 p. gépiratos átirata
10. Szabédi László igazolványa a Magyar Népi Szövetség székelyudvarhelyi országos naggyűlésének igazolt résztvevője. Kurkó Gyárfás kézjegyével.
11. Jegyzőkönyv a MNSZ Háromszékmegyei Intéző Bizottságának 1946. jan. 14-én tartott gyűléséséről. 20 p. gépirat
 
b. Székely Nemzeti Múzeumi jegyzőkönyvek, kapcsolódó iratok
                1. Szabédi László: Múzeum és politika. 8 p. aut. kézirat
                2. Balassa Iván megbízó levele. 1945. nov. 6.
                3. Megállapodás Balassa Iván és Székely Szabédi László között.
                4. Átvételi igazolvány. 1946. márc. 30.
                5. Jegyzőkönyv 1944. szept. 23., Kvár, Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára Intézetében. a SzNM 46 ládájának továbbszállításának ügyében. (SzNM részéről: Árvay József, Székely László; valamint Vargha László közgyűjteményi előadó miniszteri biztos) gépirat, másolat
                6. Szabédi László jelentése az 1946. dec. 5-én Kolozsvárt tartott múzeumközi értekezletről
                7. Székely Nemzeti Múzeum jegyzőkönyveiről készített fénymásolatok. Szabédi László alkalmazásával s tisztségének lemondásával kapcsolatosan (1945. aug. 26; 1945. szept. 15. 1947. jún.9.; 1947. okt. 27.). Vincze Gábor ajándéka a Szabédi Emlékháznak
 
c. Bugetul pe exerciţiile 1948–1949 al Uniunii Muzeului Ardelean (Erdélyi Múzeum Egyesület)
 
d. Meghívók gyűjteménye
e. Önéletrajzok, Szabédi László publikációi,               egyetemi és pártügy
Ø Autobiografia lui Szabédi László. (Az Egyetemnek)1953. 04.14–15. 7 f. r. ny. aut. kézirat
Ø M’am născut în anul 1907... 3 f. r. ny. aut. kézirat
Ø Min Dolgozik? Rádóbeszélgetés. 1955. 05. 6 f. gépirat
Ø Márton Iuliu, decan: Propunerea Facultăţii... acordarea gradului didactic de profesor tov. Szabédi László. 1955. 04. 01. 4 f. r. ny. gépirat
Ø Lista lucrărilor ştiinţifice a prof-ului Szabédi László. 5 f. gépirat
Ø Fişă pentru evidenţa nominală a membrului PMR. (1950)
 
5. Kéziratos diáklapok, kapcsolódó Balázs Ferenc dokumentumok
Ø Remény. A Kriza önképzőkör lapja. Versszáma. szerk. László Gábor Kolozsvár, 1919. sztlan f.
Ø Önképző. szerk. és kiadja Balázs Ernő és Balázs Ferenc, Kolozsvár, kb. 1911. sztaln f.
Ø Ezermester. szerk. Balázs Ernő, Balázs Ferenc, munkatárs: Jean. 1915.
Ø Ifjúság. 1915. [szerk. Balázs Ernő, Balázs Ferenc]
Angol és magyar nyelvű újságkivágatok
Balázs Ferenchez címzett levelek különböző személyektől. 5 db. angol és m. ny.
Fotók. 6+16 db
 
 
6. Naplók, feljegyzések
a. Székely László 4. elemista naplófeljegyzései. Diáknaptár 1916–1917. kézirat
b. Diárium olvasottak és nem olvasottak. I. (mérete: 20,05 cm X 17 cm). 1928. január és július 31.155 p. kézirat
Diárum II. (mérete: 32,05 cm X 21cm). 1928. december 2.–1933. november, 227 p. kézirat
 
5. doboz
 
c. Diárium gépelt változata(3 dossziéban).
d. Francia és magyar nyelvű feljegyzések. kézirat
e. Különféle feljegyzések, újságkivágatok
f. Feljegyzések 1928–1929-ből; Székely László korábbi feljegyzései é.n. kézirat
levelek
g. Különféle feljegyzések, novellatöredékek. 1925–1933, 1948. autográf kézirat
h. Vegyes feljegyzések. (A tipikushoz. 1953.05.05.; Vizsgázni szeretnének...; Nagy I-hoz....; A darab erős odalai....; ) Vegyes gép és kézirat.
 
6. doboz
 
h. Különféle kéziratos feljegyzések m., fr. ny. hadászat, fegyvernemek s egyebek. 8 db különböző méretű füzet
i. Báréi időszakból feljegyzések, dokumentumok, diáknévsorok, leltár , jegyzőkönyv. stb. (1940–1941)
j. Önképzőköri jegyzőkönyv 1921–1923. kéziratos füzet, több személy kéziratával;
Feljegyzések, Deliával kapcsolatban. 1937-es füzet; Csehi Gyuláról fotó.
k. Különféle feljegyzések. é. n.
l. Különfélek írások, feljegyzések kolligátuma. főként teológiai tárgyú. m., fr. ny. vegyes gépirat, kézirat, 373. f. (Részletes tartalmát l. a kolligátumban.)
 
7. doboz
m. Szabédi László pártegyetemi jegyzetei 1948-ból 1 füzet, 1950-ből 5 füzet; 1951-ből 1 füzet, 1953–54-ből 1 füzet;1956-ból 1 füzet (összesen 9 füzet.), találkozás választókkal kezdetű füzet (1950, 1951)
 
7. Irodalmi munkássága. Versek
a. Székely László korai versei: 1 füzet. 1920–1923. 16x10,05 cm 112 p. aut. kézirat; 1 füzet 1923–1928. 20,05x14 cm. 185 p. aut. kézirat
b. Fiatalkori versei. 1920–1941. + tartalomjegyzék. 407. p. gépirat. m., fr. ny.
 
8.doboz
c. Fiatalkori versei. 1921–1941.+ tartalomjegyzék. 407. p. gépirat. m.fr. ny. (másodpéldány)
d. Versek kéziratai. m.fr. ny. (ellenőrzendő versek)
e. Szabédi László versek kézirata. I..+ Tartalomjegyzék. 111 f.
f. Szabédi László versek kézirata. II. + Tartalomjegyzék. 214 f.
g. Szabédi László versek kézirata. III. + Tartalomjegyzék. 215–326 f.
 
9. doboz.
h. Szabédi László versek kézirata. IV. + Tartalomjegyzék. 327–438. f.
i. Szabédi László versek kézirata. V. + Tartalomjegyzék. 439–529.f.
j. Szabédi László versek kézirata. VI. + Tartalomjegyzék. 530–609. f. Szabédi László versek kézirata. I–VI. Tartalomjegyzéke
k. Versek, verstöredékek, megjelent versek, fordítások, beszédek vegyes gép és kézirata. (1 irattartó)
 
8. Irodalmi munkássága. Széppróza
a. Novellái. irattartó. vegyes gépirat és kézirat. 1934–1954.
b. Szabédi László: Széppróza I. 114. f. kézirat + Tartalomjegyzék.
 
10. doboz
c. Szabédi László: Széppróza II. 117. f. kézirat, gépirat + Tartalomjegyzék.
d. Szabédi László: Széppróza III. 123. f. kézirat, gépirat + Tartalomjegyzék.
e. Szabédi László: Széppróza IV. 96. f. kézirat, gépirat + Tartalomjegyzék.
f. Szabédi László: Széppróza V. 86. f. kézirat, gépirat + Tartalomjegyzék.
 
11. doboz
g. Hírfejek. 1934. 19 f.
Ø műveiről megjelent kritikák. 4 db. 1937-ből.
Ø Szabédi versek, kritika, cikk. 1937-ből
Ø Journal. 1928. 1 f gépirat
Ø Baráti beszélgetés. 1 f gépirat
Ø Ady kulcs. é. n. 1 f. gépirat
Ø Tek. Bölcsészettudományi Kar. 1945. 1 f. gépirat; Rövid életrajz. 1945. 2 f gépirat
Ø Kiválasztás és tökéletesedés. 1925. 14 f. kézirat; + 20 f. gépiratos változatban
h. Szabédi László: Széppróza + tartalomjegyzék.. legépelt példány. 2 irattartó
i. Novellák. + tartalomjegyzék. gépirat. 1 irattartó
irodalmi munkássága
j. Novellák; témák. vegyes kéz- és gépirat. 1 irattartó
 
12. doboz
 
9. Irodalomkritika.
a. Szabédi László könyvismertetői, kritikái. 1930–1943. (tartalomjegyzékkel). 210 f. kézirat, gépirat
b. Szabédi László Termésben megjelent főként irodalomkritikai tárgyú írásai. 1943–1944. Kézirat. A megállított nap. 1–10; Nyitott kapu. 11–24.; Népi írástudók írástudó nép. 25–123; Igen tisztelt hallgatóság. 124–146.; Szereposztás. (Kállai Gyula: Népiség, demokrácia, szociálizmus.) 147–247. f.
c. Publikált és nem publikált könyvismertetők, bírálatok, tanulmányok. vegyes gép és kézirat. + tartalomjegyzék.
 
13. doboz
d. Publikált bírálatai. 167. f. Kézirat. 1943–1944. Zilahy és a nemzetnevelés. 1–41. Módszer és népiség. 42–150; 151–167.
e. Madách Imre Az ember tragédiája c. művének színpadra állítása tervének margójára. 3 változatban. 11 p; 14 p.; 10 p. vegyes gép és kézirat.
f. Szabédi Lászlótól véleményezései kéziratokról, tanulmányokról, antológiákról, versekről, kötetekről, jegyzetekről stb. 1951–1958. (49 db. véleményezés), gépirat, kézirat.
g. Véleményezések különböző személyekről. 1945–1958. (57 személyről véleményezés: Pollák Ödön, Dr. Nemes István, Imberi János, Laza Stefan, Létay Lajos, Székely Dávid Gyula, Balogh Edgár, Faragó József, Vámszer Géza, Asztalos István, Dancsuly András, Matáián Veronika, Hajdu Lajos, Bakó Béla, Tóth Piroska, Neumann Jenő, Csürös István, Márton Gyula, Antal Árpád, Csehi Gyula, Jancsó Elemér, Mitruly Miklós, Pataki Bálint, Szabó György, Székely Erzsébet, Szendrei Júlia, Szigeti József, Szabó Lajos, Bernád Ágoston, Gy. Szabó Béla, Sztojka László, Jakó Zsigmond, Balázs János, Sőni Pál, Gherasim Emil, Ditrói Ervin, Molter Károly, Nemes István, Szabó István, Kelemen Lajos, Kós Károly, Szentimrei Jenő, Csifó Nagy László, Kis Elek, Rázmán Mór, Szatmári János, Dániel Gizella, Balázsi Anna, Tőkés Endre, Kovács Aranka, Jánki Béla ). gépirat, kézirat. r. és m. ny.
nyelvészeti munkássága
 
10. Szabédi László beszédei.
a. Beszédei különböző alkalmakra. 1947–1956. (41 tétel.) kézirat, gépirat.
b. Beszédei 1956–59.; Utolsó levelének fogalmazványai m. r. ny.
Ø Elvtársak! Egyetlen kérdéshez, a kvári V. Babes és Bolyai egyetem egyesítésének...1959. 02.28. 3. p.
Ø Tisztelt elvtársak! Van az ember tragédiájában egy mély értelmű jelenet. 8 p. gépirat
Ø Kedves Elvtársak! Az alapszervezet irodája felszólított, hogy foglaljak állást a személyemet a jelentésben ért bíráló megjegyzéshez... 1956. h. n. 14. p. gépirat.
Ø Mint a Bolyai Egyetem tanára... 1956. 03.08. 1 p. gépirat
Ø Tisztelt konferencia! Kedves elvtársak! 1956. nov. 18. a kolozsvári városi pártkonferencián mondja el. 2 p. gépirat
Ø Utolsó levele. Tovarăşe Secretar. 3 p. r. ny. gépirat; Titkár elvtárs! 9 p. aut. kézirat 2 változatban.; Ne haragudj reám, (feleségének írt utolsó levele). 1959. 04.18. 1 f. aut. kézirat
 
11. Kiadókkal kötött Szerződések
Contract de Editare între ESPLA şi Szabédi László. 1951-ből 1 db. 1952-ből 5 db. 1953-ból 1, 1954-ből 1 ; Angajament 1954-ből 1 db; Kötelezettségvállalás 1951; Sadoveanu válogatott művei szerzői jogdíjával kapcsolatban. (Ed. pt. Literatură). 1966.nov. 9. 2p. gépirat + Tomasiu Aurel Referátuma. 13. p. gépirat; Székely Ilona levele az Ed. pt. Literatura vezetőségéhez. 1966. 11.18.
 
14. doboz
12. Szabédi László drámái, drámafordítása
a. Színmű. I. (Célravezető férj vagy Férjem, az oroszlánvadász vagy Férj – Karrier. c. dráma változatai.) 99 f.
b. Színmű. II. (A gróf és a rajongója. 1–27. f. gépirat; Szabadság rabjai (Rablelkek.) 28–79. kézirat befejezetlen; Cím n. 80–109. f. kézirat. befejezetlen)
c. Színmű. III. (Van egy témám. 1–84. gépirat; Dósa György. 85–105. f. gépirat. befejezetlen) 105 f. gépirat
d. Színmű IV. (Játék. 1–18. A költő özvegye. 19–26. befejezetlen.; Az idegen ember. 27–28. f.; Találós kérdés. 29–30. f.;  Jelenetek. 31–36. f. befejezetlen.; Az itáliai szalmakalap. E. Labiche. ford. Szabédi László. 37–101. f.) 101. f. kézirat, gépirat; Az itáliai szalmakalap. 1–15. p. gépelt változat
e. Színművek változatai: Rablelkek. Példabeszéd 3 felvonásban. gépirat 27 p.; Papkisasszony vagy Hamlet kisasszony. Figurák a darabomhoz. 18 p. gépirat
f. A szentlászlói vőlegény. Írta Györkös Ferenc. 43 p. gépirat; 2. változat 46 p. gépirat; (1937-ben a Kolozsvári Nemzeti Színházban öt esten került műsorra). 3. Szabédi László által dramatizált változat. kézirat.
 
15. doboz
13. Nyelvészeti munkássága
a. Publikált és publikálatlan nyelvészeti tárgyú írásai. + tartalomjegyzék. 342 f. Kézirat, gépirat.
b. Nyelvészeti tárgyú írásainak változata. gépirata 2 példányban (Kacagjon a tudós világ, megmondom. 2 p. gépirat, 2 példányban; Néhány szó a nyelv eredetével kapcsolatosan. 9 p. Utcza. 1 p. gépirat. Méltóságos uram. 1 p. gépirat)
c. Nyelvészeti feljegyzései, írásai. vegyes kézirat, gépirat + nyelvészeti feljegyzések.1 füzet
d. A legfontosabb hangmegfelelések. kézirat. 1 füzetben 38 f.
 
16. doboz
e. Nyelvészeti feljegyzései, írásai. kézirat. 1 irattartó
f. A magyar nyelv őstörténete. 1. A magyar nyelve helye a világ nyelvei között. 80 p. gépirat
Alaktan. 266. p. gépirat; A magyar nyelv őstörténete. 2. Hangtan. 209. p. gépirat; A magyar nyelv őstörténete. 3. Alaktan. 266. p. gépirat (3 irattartó)
 
17. doboz
g. A magyar nyelv őstörténete. változat. gépirat.
h. A magyar nyelv őstörténete (1–3.). gépirata. Előszóval 3 változatban. 3 irattartó
 
18. doboz
i. Nyelvészet. Jegyzetek. I. 649 f. kézirat;
j. A magyar irodalmi nyelv története. I. 1953. 167 f. gépirat
Nyelvészet. Jegyzetek. II.
műveiről írások, bírálatok
 
19 doboz
k. Nyelvészet. Jegyzetek. II. 650–1299. f. kézirat (18/13. i. folytatása)
l. A magyar irodalmi nyelv története. II. gépirat (18/13. j. folytatása)
 
20. doboz
m. Nyelvészet. Jegyzetek. III. 1300–1953. f. kézirat (18/13. k. folytatása)
n. Publikált és publikálatlan nyelvészeti tárgyú írások (+tartalomjegyzék). A finnugor nyelvhasonlítás jövője. 16 p. gépirat; 13 f. nyomdai példány.; A magyar nyelv őstörténete. Vázlatos ismertetése. 7 p. gépirat (2 példány). Mellékelve Méliusz József levele Szabédi Lászlóhoz (Bukarest, 1958. nov. 24.); Szabédi László Méliusz Józsefhez. (Kvár, 1958. dec. 4.); gépirat.
 
21. doboz
o. Nyelvészet. Jegyzetek. I. 630 f. kézirat.
p. Fogalmazvány a Magyar nyelv őstörténete c könyvhöz. vegyes gépirat, kézirat. (1 irattartó)
 
22. doboz
r. Nyelvészet. Jegyzetek. II. 631–1045 f. kézirat (21/13.o. folytatása)
s. Magyar történeti mondattan. (tartalomjegyzékkel). vegyes gépirat, kézirat
 
23. doboz
t. Nyelvészet. Jegyzetek. 1954–2854 f. kézirat
 
24. doboz
u. Az irodalmi nyelv a tudomány-nyelv, a reformkorszak társalgási nyelve, Petőfi költői nyelve, különböző előadások. vegyes gépirat és kézirat
v. Nyelvészet. Jegyzetek. 494 f. kézirat
 
25. doboz
z. Néhány eredeti román szó megfejtése. Vegyes gépirat, kézirat
zs. Locul limbii maghiare între limbile lumii (A). Fonetica (B), Morfologia (C). gépirat. 98, 54, 46. p. (A magyar nyelv őstörténete c. könyvének rövidített román nyelvű változata)
x. Pázmány, Zrínyi, Gyöngyösi költői nyelvéről. kézirat
14. 1952–59 évi tanszéki ügyek. (munkajelentések, jelentések, egyéni és tanszéki munkaterv, tanszékvezetői feljegyzések, ülésterv, stb.) 1 irattartó m. r. nyelvű vegyes gépirat, kézirat tartalomjegyzékkel. + Nyelvészeti tanszék ügyei. Teendők. 1952–1953. Kéziratos füzet
15. Művészettörténeti és esztétikai előadásai. 1949. gépirat 1 irattartó
16. Egyetemes irodalomtörténet.I. és II. félév. 64. p. ; 65. p. gépirat (1); Egyetemes irodalomtörténet I. félév anyaga. 53. p. ; 75–87.p. ; A mondattan rendszere. 77. p. gépirat (2)
 
26. doboz
17. Dialektikus materializmus. Marxista szövegek. Vegyes gépirat, kézirat. 1 irattartó
18. Catalog pentru disciplina Bevezetés az irodalomtudományba. Anul şcolar 19511952.
19. a. Szócikkek. Vegyes gépirat, kézirat. 1 irattartó.
b. Átírandó szócikkek. sztlan f. gépirat. 1 irattartó
c. Szócikkek. A–K. sztlan f. gépirat. 1 irattartó
d. Szócikkek L–Z. sztlan f. gépirat, 1 irattartó
 
27. doboz
20. Levelezés (L. még. Sz. L. 23./36.)
a. Szabédi László levelezése (1). (1923–1941.). + tartalomjegyzék. 1 irattartó. 134. f.
b. Szabédi László levelezése (2). (1929–1944). + tartalomjegyzék. 1 irattartó. 135–284.f.
c. Szabédi László levelezése. (3). (1941–1944.) + tartalomjegyzék. 1 irattartó. 285–438. f.
 
28. doboz
d. Szabédi László levelei különböző személyekhez (4). (1923–1944) + tartalomjegyzék. 1 irattartó. 85 f.
e. Családi levelezés. 1945–1957. + tartalomjegyzék. 1 irattartó.
f. Különféle levelek. 1945–1958. + tartalomjegyzék. 1 irattartó.
g. Hazai levelek. I.–II. 1942–1958 + tartalomjegyzék. 1 irattartó.
h. Külföldi levelek. 1946–1958.
 
29. doboz
i. Vegyes levelek. 1945–1958. + tartalomjegyzék. 1 irattartó.
j. Különböző szerkesztőségektől (Igaz Szó, Előre, Utunk, Romániai Magyar Szó, Editura Tineretului, Editura de Stat) kapott levelek és válaszok.1945–1957. + tartalomjegyzék. 1 irattartó.
k. Szabédi László-levelek különböző személyekhez másolatai. 1946–1956. 24 db. + tartalomjegyzék. 1 irattartó.
l. Vegyes levelek. családi és egyéb. 1926–1945. 1 irattartó
m. Vegyes levelek 1949–1959. 1 irattartó
n. Családi levelezés. (1) 1893–1927. 94 f.
o. Családi levelezés. (2) 1927–1940. 88. f.
p. Családi levelezés. (3). 1927–1958. 85. f.
r. Tompa Margit levelei Szabédi Lászlóhoz. 1944–1947. 9 db.
s. Tompa László levelei Szabédi Lászlóhoz 1952–1958. 8 db; Szabédi László levelei Tompa Lászlóhoz (1947–1958). 13 db.
t. Székely Rózához írt levelek.  1984–1990. 13 db + 4 levlap (mellékelve: 3 fotó, újságkivágatok)
u. Családi levelezés. 1891-ből 1 db; 1899-ből 1 db; 1903-ból 1 db.; 1933-ból 1 db.; 1971-ből 1 db.;
 
 
30. doboz
21. Szabédi László írásai, ill. róla és műveiről szóló írások különböző újságcikkekben, újságokban:
a.
1. Hitel.1935.03.01.; 1935.04.1.;1935.06.01.
2. Ellenzék. 1934, 1935, 1936, 1940-ből
3. Brassói Lapok. 1937. 03. 28.; 1969.10.09.
4. Világosság.1945. 09.17; 1949.05.15.; 1951.08.28.
5. Új Székely Nép. 1946. 03.06.; 1946.04.08;
6. Népi Egység. 1947.05.31.; 1947.09.22.; 1947. 01.01.; 1947.02.26.;1947.05.14.; 1947. 06.02.; 1947.06.05; 1947.06.06.; 1947.06.23.; 1947.09.20.
7. Igazság. 1950, 1951, 1952, 1954; 1955, 1956, 1957, 1959; 1962, 1968; 1971; 1974;1975; 1976 ;1980, 1981; 1984 évekből
8. Előre. 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1968, 1969 (Pomogáts Béla: Szabédi L. poétikájáról), 1970, 1982 évekből + Feljegyzések a szocialista realizmus c. cikkhez (Előre 1958.08.31.) gépirat, kézirat
9. Romániai Magyar Szó.1949, 1950, 1952, 1953,  évekből
10. Hétfői Fáklya. 1949. 08.01.
11. Megyei Tükör 1968.03.09.
12. Vörös Zászló. 1968.11.08.
13. Remény. A Gyulai Pál önképzőkör lapja. 1942. jan.; márc.
14. Unitárius Közlöny. 1937. 07.;1942. 09.;
15. Egyedül Vagyunk1942. 08. 14.
16. A Nép. 1943. jún. 24.; 07.8.; szept. 16.
17. Magyar Színészet. 1941.11.; 1943.01.
18. Utunk. 1947–1987
19. Utunk. 1966–1984.
20. Független Újság. 1936.01.04.
21. Szabadság 1991.02.23.; 1991.02.22;1993.05.01; 1993.08.13.
22. Erdélyi Híradó. 1993. 08.21.
23. Magyar Szó. 1992.05.16–17. (Csomafáy Ferenc: Szabédi végrendelet)
24. Unitárius Közlöny. 1992/4–6. (Gaál György: Szabédi emléke Kolozsvárt és Szabédon)
25. Irodalmi Újság. 1995.11.12 + egyéb újság-kivágatok (Szabédi Napokról is)
26. A Hét. 1972.05.05; 1972.12.01. (Beke György: Beszélgetés Engel Károllyal), 1975.05.30; 1975.10.31.; 1975.11.14; 1975.11.21.; 1976.01.09.; 1976.06.11; 1977.10.14.; 1982.05.07.; (Szabédiról: Beke György, Szász János, Szemlér Ferenc, Márki Zoltán, Mikó Imre, Turzai Mária)
 
21. Szabédi László írásai, ill. róla és műveiről szóló írások különböző r. ny. újságcikkekben, újságokban:
b.
1. La Romane Nouvelle. 1949.04.15.
2. Romînia Liberă. 1955.05.27.
3. Contemporanul. 1956.11.02.
4. Scînteia. 1955.03.31.
5. Gazeta Literară. 1956. 05. 03., 1957. 03.21., 1958.08.14.
6. Făclia. 1982.05.28.
 
21. Különböző magyarországi újságok és újságkivágatok.
c. Szabad Nép 1953, 1955; Irodalmi Újság 1955, 1956; Élet és Irodalom 1961, 1974; Evangélikus Élet 1974; Magyar Hírlap 1980; Magyar Nemzet 1982. évből.
 
31. doboz
d. Magyar Út 1937, 1938, 1939, 1941, 1942 évekből
e. Szabédi László Utunkban megjelent versei, bírálatai stb. Szabédi Lászlóról szóló írások, bírálatok. Utunk 1946–1958. + tartalomjegyzék. (Vö. 30/21a.)
f. Vegyes újságkivágatok: Keleti Újság.1938, 1939, 1942, 1944; Ellenzék 1942; Pesti Hírlap 1940; Jó Estét 1937; Magyarország 1940; Nemzetőr 1940; Kolozsvári Estilap 1942; Magyar Nemzet 1942, 1944; Kis Újság 1943;
 
32. doboz
g. Vegyes folyóirat és lap-gyűjtemény benne Szabédi írások, Szabédiról írások. + 2.f.
Pásztortűz 1935. máj. 15.; okt. 31.(2 péld.); 1936. máj.31; aug.15–31.; 1937. jan. 31.; máj. 15.; okt.31.(áttéve a Folyóirattárba)
Magyar Élet.1944. 01.; 1941.06. (utóbbi áttéve a folyóirattárba)
Egyedül vagyunk. 1940. dec. (vö. 30/21a.15.)
Utunk. 1950.04.29.1953.02.27.; 1954.03.26.; 1954.04.30.; 1954.11.12.; 1954.12.24.; 1957.05.11.
Ellenzék. 1934. 10.14.; 1934.12.29. (vö. 30/21.a.2.); 1944.08.01.
Keleti Újság. 1937. Karácsony. XX. évf. 298.sz. 1940. jún.30.; (vö.21.f.); 1940.12.25.
Magyar Út. 1942.02.05. (vö.21.d.)
Magyarság. 1925. 12.20.; 1937.01.31.;
Igazság. 1950.04.16. 1950.04.27.(vö. 21a.7.)
Vasárnap.1951.01.14.
Új élet. A szocialista demokrácia és egység frontja országos tanácsának képeslapja. 1983.04.
Könyvtári Szemle. 1971.3.sz. (benne Gy. Szabó portré reprodukció)
h. Contemporanul. 1953.02.13.;1953.03.20.; 1953.04.10; Utunk.1953.02.27.; –ban megjelenő írások s kapcsolódó dokumentumok (Szabédi-levél, Malencov, Ion Mihăleanu, G. Călinescu, Iosif Chisinevschi)
i. Szabédi László újságokban megjelent írásainak gépirata: ford. Szabédi László: A ma is élő Voltaire. 6. f. gépirat; Előre. 1953.05.30.; Ma egy éve. Új Székely Nép. 1946.03.06. 250–258. p. gépirat; A népek tanítója.1949.10.22. 259–263. p gépirat; Az államvizsga – a dolgozó tömegek fegyvere. 1951.02.12. 2 p. gépirat; Korea. é. n. 3 p. gépirat. Kelemen Lajos nyolcvanéves. 4 p. gépirat; Melyek a nyelv jellemző ismertetőjelei? é. n. 6 p. gépirat; A magyar színjátszás történetében egészen különleges...5 p. gépirat; Petőfi a béke költője. 2 p. gépirat
j. Szabédi írásainak, ill. műveiről szóló írásainak lapokban megjelent kolligátuma. 1934–1957. 39 f. k. Nyelvészeti könyvéről szóló véleményezések és levelezések. (Takács Lajos, Szabó T. Attila, Márton Gyula, Gáll Ernő, ) + tartalomjegyzék
 
22. Műveiről megjelent kritikák, lektori vélemények, méltatás a rádióban.
a. (Koczogh Ákos, Jékely Adrienne, Hary Györgyné, Kántor Lajos, Pomogáts Béla, V. L.)
b. Szabédi-recepció. Lapok kolligátuma. 1968–1972. 99. p.
c. Szabédi-recepció. Lapok kolligátuma. 1972–1983. 208. p.
d. Szabédi-recepció. Lapok kolligátuma. 1982–1994. 81.f.(Kántor Lajos, Marossi Ildikó, Marossi Péter, Tompa Margit, Beke György, Mészáros Éva, Szőcs István, Szász János, Varga József, Lőrinczi László, Cs. Gyimesi Éva, Orosz György, Nacsády Kristóf, Bölöni Domokos, Magyari Tivadar, Puskás Ferenc, Bóni János, Horváth István, Vita Zsigmond, Kudelász Lidkü, Gaál Guörgy, Csomafáy Ferenc. Pomogáts Béla, Mózes Huba, Szatmári Lajos, Murádin László, Balogh Edgár, Tófalvi Zoltán, Gábor Dénes)
 
33.doboz
23. Vegyes feljegyzések, írások
a. Szabédi László feljegyzései 1929-ből, dramaturgi korszakából véleményezések drámákról stb. Kézirat; sztlan f.
b. Szabédi különböző írásainak gépirata. sztlan (1907. május 7-én születtem; Őseim neve; A telepítés politikához; Munkások-e az értelmiségiek?; Szellemi munkás, fizikai munkás; A székely hivatástudat; Reményik tulajdonképpen...; Jézus Krisztus legendája; Kedves Edgár; Kedves Feri; Vezérem; Kedves Sándor; 1930.ápr. 25.; Petőfi Sándor nézetei; A Helikon 1937.októberi Számában Szemlér Ferenc Jelszó és mítosz címen....; A tanítás közösség-ellenes jellege...; A szabadság kötelesség; Érdekes változás következett be.; A közösségi érzés természetrajzához; Kisebbségi politika kezdetű ill. megszólítású írások, levelek)
c. Terméssel kapcsolatos írások, dokumentumok; Első szabad könyvnap előkészítéséhez. 1945; Miért születhetett meg az erdélyi irodalom stb. írások sztlan.
d. Különböző írások gépirata. (1944. nov. 19-én vasárnap baráti beszélgetés Jordákyék lakásán, Journal 1928; Halandó állj meg itt!; Társasjáték, Színházi napló, Szerelmetlen János; Vásárhelyi Várban stb.)
 
34. doboz
e. Vegyes írások; Pásztortűz. 1933. júl. 16. Székely Irénke versével; Székely Rózsika zenefüzete; Magyar Élet könyvjegyzéke stb.
f. Vegyes feljegyzések, írások újságkivágatok. gépirat, kézirat,. (köztük: Jött egy malom a Szereten. 29.p. gépirat; A helyes magatartás problémája. 71. p.)
g. Szabédi különböző írásainak gépirata. sztlan (1930.ápr.25....; S ha mégis feltűnő volna...; Jézus Krisztus legendája; Reményik; A Helikon 1937...; Kedves Feri; A Termés ankéthoz kérdések; A telepítés politikához; Szellemi munkás, fizikai munkás; Magyar művelődés, magyar társadalom; Munkások-e az értelmiségiek? A tanítás közösség-ellenes jellege; A székely hivatástudat; A szabadság kötelessség; TN; A Groza kormány hatalomra...; Kisebbségi politika; Petőfi Sándor nézetei, Petőfi Sándor tizenegy verse; Szabédi leveléből idézet; Gyász helyett –í. Szabédi László;z.: Farkas Ferenc)
 
35.doboz
h. XIX. századi versfűzér. (Thali Kálmán, Dalmadi Győző, Tarkány Béla, Concha Károly, Tóth Endre, Orbán Pető). 12 f. XIX. sz. második feléből való kézirat. possz: Boros György.
i. Vegyes írások.
Ø Tóbiás Áron: Magyar Nemzet–Kultúra. 1992. dec. 11. 6 f. kézirat.;
Ø Drága halottunk Szabédi Székely Ilona... 2 f. kézirat;
Ø Balogh Edgár: Erdélyi lélekismeret. Szabédi László: Veér Anna alszik. 4 f. aut. kézirat.
Ø Balogh Edgár: Fehérnép poszton. vers. aut. kézirat
Ø Abafáy Gusztáv, Bözödi György, Florián Tibor, Kiss Jenő, Nagy István, Szabédi László, I. Szemlér Ferenc, Szenczei László, Wass Albert: A romániai heti és napilapok szerkesztőségeihez és kiadóhivatalaihoz. kb. 1937. 1 f gépirat + egyéb írások
j. Különböző írók novellái. (Szabédi, Cs. Szabó, Szentimrei, Tabéry, Tamási, Agarbiceanu, Bratescu Voinesti, Caragiale, A. gide, Hemingway, Rensen, Proust, John Reed; Franz Werfel, Erwin Wittstock) gépirat
 
36.doboz
k. Szabédi László nyomtatásban megjelent írásai. Írások Szabédi Lászlóról – összegyűjtött irodalma. 55 f. gépirat
l. Versek címjegyzéke. 1 füzet
m. Szabédi művek címjegyzéke. 15 f. kézirat
n. Székely Róza által készített leltár
o. Székely Sándor különböző iratai (közjegyzőzői nyugta-telekkönyvi szám (1938), kolozsvári ház-ügy irtai, idiglenes adás-vételi szerződés, felmentése katonaság alól, tűzbiztosítási kötvény, nyugták)
p. Báréi község határnevei. Szabédi feljegyzései.; Frunză verde...-Szabédi-gyűjtése, kézirat
r. Székely Sándorhoz írt levelek. vegyes; (vö. Sz. L. 20. Levelezés)
s. Szabédi Lászlóhoz írt levelek különböző személyektől (vö. Sz. L. 20. Levelezés)
t. Kiss Jenőhöz írt levelek különböző személyektől. (vö. Sz. L. 20. Levelezés)
 
37. doboz
u. Vegyes újságkivágatok, feljegyzések, fotó negatívok stb.
v. Rendezett levelekhez tartozó üres borítékok
 
Folyóiratok (L. Folyóirattárban)
1. Pásztortűz.
1935. máj. 15.; nov.15; okt. 31.(2 péld.);
1936. máj.15.; máj. 31–jún.15.; febr. 29; márc.15.; jún.30.; júl.15–31.; aug. 15–31.; okt.15.; nov.15.; nov.30.; dec.15–31; 1937. jan. 31.; febr. 15.; ápr. 15; ápr. 30.; máj. 15.; jún. 15–30; júl. 15–31; aug. 15–31; szept.15.; szept. 30; okt. 15; okt. 31. nov. 15; nov. 30; dec. 15–31.(a kiemelt számokban Szabédi írások vannak)
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés