ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Régiók bemutatkozása | Sóvidék

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:55a020e3e4b39d29a1fddb5cf172819e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>2017. november 17-&eacute;n, p&eacute;nteken, 17 &oacute;r&aacute;t&oacute;l&nbsp;</strong>a <strong>Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat </strong>szerkesztős&eacute;g&eacute;nek, a <strong>Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</strong>nak &eacute;s a szov&aacute;tai&nbsp;<strong><span style=\"font-size: 14px;\">Bern&aacute;dy K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyletnek&nbsp;</span></strong>k&ouml;z&ouml;s szervez&eacute;s&eacute;ben &uacute;jabb esem&eacute;nyre ker&uuml;l sor a <strong>R&eacute;gi&oacute;k bemutatkoz&aacute;sa </strong>c&iacute;mű sorozatban. Tavaly Erdővid&eacute;kkel ismerkedhettek az &eacute;rdeklődők, az id&eacute;n <strong>S&oacute;vid&eacute;k</strong> mutatja be &eacute;rt&eacute;keit.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Sokan vannak Kolozsv&aacute;ron, akik Sz&eacute;kelyf&ouml;ld k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző r&eacute;gi&oacute;ib&oacute;l sz&aacute;rmaznak, &eacute;s letelepedtek m&aacute;r Erd&eacute;ly főv&aacute;ros&aacute;ban, vagy &eacute;ppen egyetemi tanulm&aacute;nyaikat folytatj&aacute;k a kincses v&aacute;rosban. K&uuml;l&ouml;n&ouml;sk&eacute;ppen ezeket a honfit&aacute;rsainkat k&iacute;v&aacute;njuk megsz&oacute;l&iacute;tani az esem&eacute;nnyel: megid&eacute;zve egy r&ouml;vid kultur&aacute;lis programmal a sz&uuml;lőf&ouml;ldet, majd elbesz&eacute;lgetve vel&uuml;k arr&oacute;l, hogy hogyan &eacute;rtelmezik az &bdquo;itthon&rdquo;, &eacute;s/vagy az &bdquo;otthon&rdquo; gondolatk&ouml;r&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Műsor</strong></p>\n<ul>\n<li class=\"rtejustify\">\n Megnyit&oacute;: <strong>D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n</strong>, a Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat főszerkesztője, a sorozat &ouml;tletgazd&aacute;ja</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n K&eacute;pzőműv&eacute;szeti ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s <strong>Kusztos Endre</strong> &eacute;s <strong>P&aacute;ll Lajos</strong> alkot&aacute;saib&oacute;l &ndash; megnyitja <strong>Ambrus Lajos</strong> (Korond) nyugalmazott tan&aacute;r, a korondi Firtos Egyes&uuml;let eln&ouml;ke, a Hazan&eacute;ző foly&oacute;irat főszerkesztője, k&ouml;ltő, &iacute;r&oacute;</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n <strong>S&oacute;vid&eacute;k n&eacute;prajza </strong>&ndash; <strong>dr. Barab&aacute;s L&aacute;szl&oacute;</strong> (Marosv&aacute;s&aacute;rhely) n&eacute;prajzkutat&oacute; előad&aacute;sa</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n <strong>Haranth Erika</strong> &eacute;s <strong>Nagy Gergő </strong>s&oacute;vid&eacute;ki t&aacute;ncot mutat be</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n <strong>Dr. Barab&aacute;s L&aacute;szl&oacute; Az otthonoss&aacute;g gy&ouml;kerei</strong> c. k&ouml;nyv&eacute;t bemutatja <strong>dr. Pozsony Ferenc</strong> (Kolozsv&aacute;r) egyetemi tan&aacute;r</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n <strong>S&oacute;vid&eacute;ki k&ouml;zművelőd&eacute;si noteszlapok</strong> &ndash; <strong>Mester Zolt&aacute;n</strong> (Szov&aacute;ta), a Bern&aacute;dy K&ouml;zművelőd&eacute;si Egylet eln&ouml;k&eacute;nek előad&aacute;sa</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n <strong>S&oacute;vid&eacute;k telev&iacute;zi&oacute;</strong> &ndash; <strong>Molnos Ferenc</strong> (Korond) &iacute;r&oacute;, a S&oacute;vid&eacute;k Telev&iacute;zi&oacute; szerkesztője</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n <strong>A r&eacute;gi Szov&aacute;taf&uuml;rdő k&eacute;pes levelezőlapokon</strong>&nbsp;&ndash; <strong>Szoll&aacute;th M&aacute;t&eacute; Hunor</strong>, a Teleki Oktat&aacute;si K&ouml;zpont tanulm&aacute;nyi igazgat&oacute;j&aacute;nak előad&aacute;sa</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n <strong>Itthon vagy otthon?</strong> &ndash; <strong>k&ouml;tetlen besz&eacute;lget&eacute;s</strong> a hallgat&oacute;s&aacute;ggal <strong>Benkő Levente</strong> t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;, a Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat szerkesztője moder&aacute;l&aacute;s&aacute;val, amelynek keret&eacute;ben betekint&eacute;st nyer&uuml;nk a vid&eacute;k m&uacute;ltj&aacute;ba, jelen&eacute;be, valamint j&ouml;vőbeni fejlőd&eacute;s&eacute;nek es&eacute;lyeibe is</li>\n</ul>\n<p class=\"rtejustify\">\n Minden &eacute;rdeklődőt szeretettel v&aacute;runk a Gy&ouml;rk&ouml;s H&aacute;zban sorra ker&uuml;lő rendezv&eacute;nyre!</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n T&aacute;mogat&oacute;k:</p>\n<ul>\n<li class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro\" target=\"_blank\">Communitas Alap&iacute;tv&aacute;ny</a></li>\n<li class=\"rtejustify\">\n <a href=\"https://www.facebook.com/telekiok/\" target=\"_blank\">Teleki Oktat&aacute;si K&ouml;zpont, Szov&aacute;ta</a></li>\n<li class=\"rtejustify\">\n P&aacute;ll Lajos &ouml;zvegye, Korond</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n Mester Zolt&aacute;n, Szov&aacute;ta</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n Mag&aacute;ngyűjtők, Kolozsv&aacute;r</li>\n</ul>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"https://www.facebook.com/events/1143816405750430/\" target=\"_blank\"><br />\n Az esem&eacute;ny Facebook-oldala</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.net/\" target=\"_blank\">www.muvelodes.net</a><br />\n <a href=\"http://www.facebook.com/muvelodes\" target=\"_blank\">www.facebook.com/muvelodes</a></p>\n<p> <a href=\"http://www.emke.ro/gyorkos-manyi-albert-emlekhaz-cimlap\" target=\"_blank\">www.emke.ro/gyorkos-manyi-albert-emlekhaz-cimlap</a><br />\n <a href=\"http://www.facebook.com/emkegyorkoshaz\" target=\"_blank\">www.facebook.com/emkegyorkoshaz</a><br />\n <a href=\"http://www.facebook.com/groups/466663906846475\" target=\"_blank\">K&ouml;z&ouml;ns&eacute;g&uuml;nk Facebook-csoportja</a></p>\n', created = 1521350828, expire = 1521437228, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:55a020e3e4b39d29a1fddb5cf172819e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521350828, expire = 1521437228, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521350828, expire = 1521437228, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521350828, expire = 1521437228, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521350828, expire = 1521437228, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521350828, expire = 1521437228, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521350828, expire = 1521437228, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Régiók bemutatkozása | Sóvidék – plakát

2017. november 17-én, pénteken, 17 órától a Művelődés folyóirat szerkesztőségének, a Györkös Mányi Albert Emlékháznak és a szovátai Bernády Közművelődési Egyletnek közös szervezésében újabb eseményre kerül sor a Régiók bemutatkozása című sorozatban. Tavaly Erdővidékkel ismerkedhettek az érdeklődők, az idén Sóvidék mutatja be értékeit.

Sokan vannak Kolozsváron, akik Székelyföld különböző régióiból származnak, és letelepedtek már Erdély fővárosában, vagy éppen egyetemi tanulmányaikat folytatják a kincses városban. Különösképpen ezeket a honfitársainkat kívánjuk megszólítani az eseménnyel: megidézve egy rövid kulturális programmal a szülőföldet, majd elbeszélgetve velük arról, hogy hogyan értelmezik az „itthon”, és/vagy az „otthon” gondolatkörét.

        Műsor

 • Megnyitó: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője, a sorozat ötletgazdája
 • Képzőművészeti kiállítás Kusztos Endre és Páll Lajos alkotásaiból – megnyitja Ambrus Lajos (Korond) nyugalmazott tanár, a korondi Firtos Egyesület elnöke, a Hazanéző folyóirat főszerkesztője, költő, író
 • Sóvidék néprajza dr. Barabás László (Marosvásárhely) néprajzkutató előadása
 • Haranth Erika és Nagy Gergő sóvidéki táncot mutat be
 • Dr. Barabás László Az otthonosság gyökerei c. könyvét bemutatja dr. Pozsony Ferenc (Kolozsvár) egyetemi tanár
 • Sóvidéki közművelődési noteszlapokMester Zoltán (Szováta), a Bernády Közművelődési Egylet elnökének előadása
 • Sóvidék televízióMolnos Ferenc (Korond) író, a Sóvidék Televízió szerkesztője
 • A régi Szovátafürdő képes levelezőlapokon – Szolláth Máté Hunor, a Teleki Oktatási Központ tanulmányi igazgatójának előadása
 • Itthon vagy otthon?kötetlen beszélgetés a hallgatósággal Benkő Levente történész, újságíró, a Művelődés folyóirat szerkesztője moderálásával, amelynek keretében betekintést nyerünk a vidék múltjába, jelenébe, valamint jövőbeni fejlődésének esélyeibe is

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Györkös Házban sorra kerülő rendezvényre!

Támogatók:


Az esemény Facebook-oldala

www.muvelodes.net
www.facebook.com/muvelodes

www.emke.ro/gyorkos-manyi-albert-emlekhaz-cimlap
www.facebook.com/emkegyorkoshaz
Közönségünk Facebook-csoportja

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés