ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Megemlékezés a Duna-delta munkatáborait megjárt politikai elítéltekre

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3b23dc24145d5e55c231b779bb93d087' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A sz&eacute;kely &eacute;s a magyar szabads&aacute;g napja k&ouml;z&ouml;tti vas&aacute;rnap a Mezőfelei Reform&aacute;tus Egyh&aacute;z &eacute;s az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let szervez&eacute;s&eacute;ben megeml&eacute;keztek a kommunizmus &aacute;ldozataira. A templomi &uuml;nnepi műsort k&ouml;vetően olyan eml&eacute;khely felavat&aacute;s&aacute;ra ker&uuml;lt sor elsők&eacute;nt eg&eacute;sz Erd&eacute;lyben, amely a kommunizmus &aacute;ltal a Duna-delta munkat&aacute;boraiba sz&aacute;műz&ouml;tt &aacute;rtatlanul el&iacute;t&eacute;lteknek &aacute;ll&iacute;t eml&eacute;ket.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az anyaszentegyh&aacute;zat &eacute;s a delta vil&aacute;g&aacute;t jelk&eacute;pező pelik&aacute;n-szobor kőt&aacute;bl&aacute;j&aacute;ra az al&aacute;bbi sz&ouml;veg ker&uuml;lt: &bdquo;A Duna-delta munkat&aacute;borait megj&aacute;rt &aacute;rtatlanul el&iacute;t&eacute;ltek, kiemelten a falu sz&uuml;l&ouml;ttei: &Aacute;br&aacute;m S&aacute;muel, F&uuml;lp&ouml;si Jenő, Kacs&oacute; Tibor eml&eacute;k&eacute;re. &Aacute;ll&iacute;ttatta az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;s a Mezőfelei Reform&aacute;tus Egyh&aacute;z. 2018. m&aacute;rcius 11.&rdquo; Egy&uacute;ttal sor ker&uuml;lt <em>Az igazs&aacute;g szabadd&aacute; tesz</em> c&iacute;mű k&ouml;nyv ismertetőj&eacute;re, valamint Periprav&aacute;t bemutat&oacute; f&eacute;nyk&eacute;pki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A szervezők &eacute;s a lesz&aacute;rmazottak mellett Magyarorsz&aacute;g Cs&iacute;kszeredai Főkonzul&aacute;tusa, az RMDSZ parlamenti k&eacute;pviselete, a Volt Politikai Foglyok Maros megyei Sz&ouml;vets&eacute;ge, a Maros-Mezős&eacute;gi esperess&eacute;g k&eacute;pviseltette mag&aacute;t. Az egybegyűltek kegyelettel megeml&eacute;keztek a Duna-delta h&iacute;rhedtebb munkat&aacute;bor&aacute;t, Periprav&aacute;t megj&aacute;rt Csiha K&aacute;lm&aacute;n reform&aacute;tus &eacute;s M&oacute;zes &Aacute;rp&aacute;d evang&eacute;likus p&uuml;sp&ouml;kre, F&uuml;l&ouml;p G. D&eacute;nes &eacute;s Varga L&aacute;szl&oacute; marosv&aacute;s&aacute;rhelyi reform&aacute;tus lelk&eacute;szekre, sorst&aacute;rsaikra. A rendezv&eacute;ny megh&iacute;vottja volt Gr&aacute;ma J&aacute;nos egykori politikai el&iacute;t&eacute;lt. &Eacute;s ez &uacute;ton szeretettel k&ouml;sz&ouml;ntj&uuml;k a delt&aacute;ban munkaszolg&aacute;latot v&eacute;gző D&aacute;vid Gyula irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;szt, az EMKE tiszteletbeli eln&ouml;k&eacute;t!</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A homokkő talapzaton &aacute;ll&oacute;, f&aacute;b&oacute;l faragott, kicsinyeit t&aacute;pl&aacute;l&oacute;, sz&eacute;tt&aacute;rt sz&aacute;rny&uacute; pelik&aacute;n-szobor (Szőcs Zolt&aacute;n alkot&aacute;sa) az anyaszentegyh&aacute;zat, a delta vil&aacute;g&aacute;t, a term&eacute;szet mindenek felettis&eacute;g&eacute;t jelk&eacute;pezi. Szimbolik&aacute;ja &eacute;s az alatta elhelyezett kőt&aacute;bla sz&ouml;vege alapj&aacute;n a Duna-delta munkat&aacute;boraiban, kiemelten a h&iacute;rhedt Ion Ficior t&aacute;borparancsnok &aacute;ltal ir&aacute;ny&iacute;tott Periprav&aacute;n k&eacute;nyszermunk&aacute;t (kubikol&aacute;s, n&aacute;dv&aacute;g&aacute;s, mezőgazdas&aacute;gi munk&aacute;k) v&eacute;gző &aacute;rtatlanok ezreinek a meghurcol&aacute;s&aacute;ra eml&eacute;keztet.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az &aacute;rtatlanul el&iacute;t&eacute;ltek helyt&aacute;ll&aacute;s&aacute;b&oacute;l mindenkor erőt mer&iacute;thet&uuml;nk ak&aacute;r az al&aacute;bbi verssorok &aacute;ltal: <em>&bdquo;A győztes igaza meghal./ A vesztesnek igaza lesz./ Mi&oacute;ta a vil&aacute;g a vil&aacute;g,/ Az nyer igaz&aacute;n, aki vesz&iacute;t.&rdquo;</em> (Sz&eacute;kely J&aacute;nos: <em>A vesztesek</em>)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n, az EMKE&nbsp;K&ouml;z&eacute;p-Erd&eacute;ly r&eacute;gi&oacute;j&aacute;nak aleln&ouml;ke</em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <em><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1255\" style=\"width: 560px; height: 408px;\" /></em></p>\n', created = 1526817873, expire = 1526904273, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3b23dc24145d5e55c231b779bb93d087' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1526817873, expire = 1526904273, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1526817873, expire = 1526904273, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1526817873, expire = 1526904273, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1526817873, expire = 1526904273, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1526817873, expire = 1526904273, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1526817873, expire = 1526904273, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
0pelikanszobor.JPG

A székely és a magyar szabadság napja közötti vasárnap a Mezőfelei Református Egyház és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésében megemlékeztek a kommunizmus áldozataira. A templomi ünnepi műsort követően olyan emlékhely felavatására került sor elsőként egész Erdélyben, amely a kommunizmus által a Duna-delta munkatáboraiba száműzött ártatlanul elítélteknek állít emléket.

Az anyaszentegyházat és a delta világát jelképező pelikán-szobor kőtáblájára az alábbi szöveg került: „A Duna-delta munkatáborait megjárt ártatlanul elítéltek, kiemelten a falu szülöttei: Ábrám Sámuel, Fülpösi Jenő, Kacsó Tibor emlékére. Állíttatta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Mezőfelei Református Egyház. 2018. március 11.” Egyúttal sor került Az igazság szabaddá tesz című könyv ismertetőjére, valamint Peripravát bemutató fényképkiállításra.

A szervezők és a leszármazottak mellett Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, az RMDSZ parlamenti képviselete, a Volt Politikai Foglyok Maros megyei Szövetsége, a Maros-Mezőségi esperesség képviseltette magát. Az egybegyűltek kegyelettel megemlékeztek a Duna-delta hírhedtebb munkatáborát, Peripravát megjárt Csiha Kálmán református és Mózes Árpád evangélikus püspökre, Fülöp G. Dénes és Varga László marosvásárhelyi református lelkészekre, sorstársaikra. A rendezvény meghívottja volt Gráma János egykori politikai elítélt. És ez úton szeretettel köszöntjük a deltában munkaszolgálatot végző Dávid Gyula irodalomtörténészt, az EMKE tiszteletbeli elnökét!

A homokkő talapzaton álló, fából faragott, kicsinyeit tápláló, széttárt szárnyú pelikán-szobor (Szőcs Zoltán alkotása) az anyaszentegyházat, a delta világát, a természet mindenek felettiségét jelképezi. Szimbolikája és az alatta elhelyezett kőtábla szövege alapján a Duna-delta munkatáboraiban, kiemelten a hírhedt Ion Ficior táborparancsnok által irányított Peripraván kényszermunkát (kubikolás, nádvágás, mezőgazdasági munkák) végző ártatlanok ezreinek a meghurcolására emlékeztet.

Az ártatlanul elítéltek helytállásából mindenkor erőt meríthetünk akár az alábbi verssorok által: „A győztes igaza meghal./ A vesztesnek igaza lesz./ Mióta a világ a világ,/ Az nyer igazán, aki veszít.” (Székely János: A vesztesek)

 

Ábrám Zoltán, az EMKE Közép-Erdély régiójának alelnöke

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés