ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalról

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8ae0a0a4544544ec78aa7483c7fe2bf6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n A hat&aacute;ron t&uacute;li magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;nek m&aacute;ra kialakult az int&eacute;zm&eacute;nyes h&aacute;ttere. A K&aacute;rp&aacute;t-medencei r&eacute;gi&oacute;kban l&eacute;trej&ouml;ttek a kisebbs&eacute;gi magyar művelőd&eacute;si int&eacute;zetek, egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&uuml;kből előbb egy int&eacute;zeti h&aacute;l&oacute;zat, majd 2008 ősz&eacute;n a K&aacute;rp&aacute;t-medencei K&ouml;zművelőd&eacute;si Kerekasztal j&ouml;tt l&eacute;tre. Az int&eacute;zetek &eacute;s az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;st formaliz&aacute;l&oacute; kerekasztal hossz&uacute; t&aacute;von k&eacute;pesek megjelen&iacute;teni &eacute;s szakmailag t&aacute;mogatni az egyes r&eacute;gi&oacute;kban zajl&oacute; k&ouml;zművelőd&eacute;si munk&aacute;t, illetve k&eacute;pviselni a magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi művelőd&eacute;s egyetemes szempontjait is mint m&oacute;dszertani, kultur&aacute;lis szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zpontok, k&eacute;pzőhelyek, inform&aacute;ci&oacute;fogad&oacute; &eacute;s -terjesztő, valamint p&aacute;ly&aacute;zati b&aacute;zisok. Azonos szeml&eacute;letű &eacute;s ind&iacute;ttat&aacute;s&uacute; szereplői a nemzeti kult&uacute;r&aacute;t k&ouml;zvet&iacute;tő int&eacute;zm&eacute;nyrendszernek.</p>\n<p> A kerekasztal tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t magyarorsz&aacute;gi int&eacute;zm&eacute;nyek &eacute;s szervezetek koordin&aacute;lj&aacute;k, illetve erős&iacute;tik, &iacute;gy a Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet &eacute;s K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Lektor&aacute;tus (<a href=\"http://www.mmikl.hu\" title=\"www.mmikl.hu\">www.mmikl.hu</a>), a Hagyom&aacute;nyok H&aacute;za, az &Eacute;gt&aacute;jak Programiroda, A Magyar Nyelv &eacute;s Kult&uacute;ra Nemzetk&ouml;zi T&aacute;rsas&aacute;ga is.</p>\n<p> A <strong>K&aacute;rp&aacute;t-medencei K&ouml;zművelőd&eacute;si Kerekasztal</strong> tagjai:</p>\n<p> <strong>Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &ndash; K&ouml;z&eacute;p-erd&eacute;lyi Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, Kolozsv&aacute;r</strong><br />\n Honlap: <a href=\"http://www.emke.ro\" title=\"http://www.emke.ro\">http://www.emke.ro</a><br />\n Az ernyőszervezet int&eacute;zete &ndash; magyarh&aacute;z-h&aacute;l&oacute;zata k&ouml;zvet&iacute;t&eacute;s&eacute;vel &ndash; a sz&oacute;rv&aacute;nymagyars&aacute;g k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t t&aacute;mogatja elsősorban, &eacute;s egy&uuml;ttműk&ouml;dik a t&ouml;mbben &eacute;lő magyars&aacute;g k&ouml;zművelőd&eacute;si int&eacute;zm&eacute;nyeivel, t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a Kov&aacute;szna &eacute;s a Hargita megyei művelőd&eacute;si k&ouml;zpontokkal. Fő c&eacute;lja: a magyar nyelv &eacute;s nemzeti &ouml;ntudat erős&iacute;t&eacute;se, kultur&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;nyek l&eacute;tes&iacute;t&eacute;se, műk&ouml;dtet&eacute;se.</p>\n<p> <strong>K&aacute;rp&aacute;taljai Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, Beregsz&aacute;sz</strong><br />\n Honlap: <a href=\"http://www.kmmi.org.ua\" title=\"http://www.kmmi.org.ua\">http://www.kmmi.org.ua</a><br />\n Az int&eacute;zet &ndash; a K&aacute;rp&aacute;t-medenc&eacute;ben műk&ouml;dő m&aacute;s ilyen jellegű int&eacute;zm&eacute;nyekhez hasonl&oacute;an &ndash; a nemzeti hagyom&aacute;nyok &aacute;pol&aacute;sa &eacute;s megőrz&eacute;se mellett a magyar kult&uacute;ra, a szellemi &eacute;let szervez&eacute;s&eacute;t tekinti fő feladat&aacute;nak.</p>\n<p> <strong>Magyar Nemzetis&eacute;gi Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, Lendva</strong><br />\n Honlap: <a href=\"http://www.mnmi-zkmn.si\" title=\"http://www.mnmi-zkmn.si\">http://www.mnmi-zkmn.si</a><br />\n Az int&eacute;zet a Szlov&eacute;ni&aacute;ban &eacute;lő magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g k&ouml;zszolg&aacute;lati szakint&eacute;zm&eacute;nye. Feladatk&ouml;r&eacute;be tartozik a műkedvelő csoportok szakmai seg&iacute;t&eacute;se, a muravid&eacute;ki magyar irodalmi &eacute;let felkarol&aacute;sa &eacute;s szervez&eacute;se, a Szlov&eacute;ni&aacute;ban megval&oacute;sul&oacute; magyar k&ouml;nyvkiad&aacute;s jelentős r&eacute;sz&eacute;nek v&aacute;llal&aacute;sa, k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző rendezv&eacute;nyek szervez&eacute;se nemzeti &eacute;vfordul&oacute;k &eacute;s egy&eacute;b esem&eacute;nyek alkalm&aacute;b&oacute;l stb. A tev&eacute;kenys&eacute;g fontos r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezi a magyar nyelv &aacute;pol&aacute;s&aacute;nak &eacute;s terjeszt&eacute;s&eacute;nek minden form&aacute;ja.</p>\n<p> <strong>Szlov&aacute;kiai Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si &eacute;s T&aacute;rsadalmi Sz&ouml;vets&eacute;g <span style=\"font-weight: normal;\"><strong>&ndash;&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\"><strong>Csemadok Művelőd&eacute;si Int&eacute;zete, Dunaszerdahely<br />\n <span style=\"font-weight: normal;\">Honlap: <a href=\"http://www.csemadok.sk/intezet/\" target=\"_blank\">http://www.csemadok.sk</a></span></strong></span></strong></span></strong><a href=\"http://www.csemadok.sk/intezet/\" target=\"_blank\">/intezet/</a><br />\n <strong><span style=\"font-weight: normal;\"><strong><span style=\"font-weight: normal;\"><strong><span style=\"font-weight: normal;\">Az int&eacute;zet c&eacute;lja a szlov&aacute;kiai magyars&aacute;g kult&uacute;r&aacute;j&aacute;nak sz&eacute;les k&ouml;rű felkarol&aacute;sa, k&ouml;zvet&iacute;t&eacute;se, szakmai seg&iacute;t&eacute;se; a nemzeti tudat&aacute;nak megőrz&eacute;s&eacute;re ir&aacute;nyul&oacute; tudom&aacute;nyos &eacute;s egy&eacute;b kutat&oacute;munka v&aacute;llal&aacute;sa.</span></strong></span></strong></span></strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n <strong>Vajdas&aacute;gi Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, Zenta</strong><br />\n Honlap: <a href=\"http://www.vmmi.org\" title=\"http://www.vmmi.org\">http://www.vmmi.org</a><br />\n Az int&eacute;zet c&eacute;lja a vajdas&aacute;gi nemzeti k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g kultur&aacute;lis szerveződ&eacute;seivel &eacute;s ernyőszervezeteivel k&ouml;z&ouml;sen a kultur&aacute;lis &eacute;s tudom&aacute;nyos tev&eacute;kenys&eacute;gek ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;sa minden olyan ter&uuml;leten, ahol nincs es&eacute;ly kiz&aacute;r&oacute;lag magyar &eacute;rdekelts&eacute;gű int&eacute;zm&eacute;nyek l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;ra (k&ouml;nyvt&aacute;rak, m&uacute;zeumok, lev&eacute;lt&aacute;rak, műeml&eacute;kv&eacute;delem), illetve az eg&eacute;sz D&eacute;lvid&eacute;kre kiterjedő k&ouml;zművelőd&eacute;si tan&aacute;csad&aacute;s &eacute;s szolg&aacute;ltat&aacute;srendszer műk&ouml;dtet&eacute;se.</p>\n<p> &nbsp;</p>\n<hr />\n<p style=\"text-align: left;\">\n <br />\n <span style=\"font-size: small;\"><strong><img align=\"left\" alt=\"\" hspace=\"5\" src=\"http://www.emke.ro/webfm_send/160\" />A K&aacute;rp&aacute;t-medencei K&ouml;zművelőd&eacute;si Kerekasztal&nbsp;</strong></span><br />\n <span style=\"font-size: small;\"><strong>Ifj&uacute;s&aacute;gi Tehets&eacute;ggondoz&aacute;si Programja keret&eacute;ben sz&uuml;letett</strong></span></p>\n<div style=\"text-align: left;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: left;\">\n <span style=\"font-size: large;\"><strong>P&Aacute;LY&Aacute;ZATI FELH&Iacute;V&Aacute;S</strong></span></div>\n<div>\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n Az Oktat&aacute;si &eacute;s Kultur&aacute;lis Miniszt&eacute;rium t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val a Magyar Művelőd&eacute;si&nbsp;Int&eacute;zet &eacute;s K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Lektor&aacute;tus, valamint a K&aacute;rp&aacute;t-medencei K&ouml;zművelőd&eacute;si Kerekasztal int&eacute;zm&eacute;nyei (az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, K&ouml;z&eacute;p-erd&eacute;lyi Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, a Vajdas&aacute;gi Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, a K&aacute;rp&aacute;taljai Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, a Muravid&eacute;ki Magyar Nemzetis&eacute;gi Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, a Csemadok Művelőd&eacute;si Int&eacute;zete) <strong>A csoda Benned van!</strong> c&iacute;mmel alkot&oacute;i p&aacute;ly&aacute;zatot hirdet az <strong>Ifj&uacute;s&aacute;gi Tehets&eacute;ggondoz&aacute;si Program</strong> keret&eacute;ben. A p&aacute;ly&aacute;zatot a <em>Kreativit&aacute;ssal a kultur&aacute;lis szeg&eacute;nys&eacute;g ellen</em>&nbsp;t&eacute;mak&ouml;rben, vers, sz&eacute;ppr&oacute;za, &eacute;s k&eacute;pzőműv&eacute;szeti műfajban, serd&uuml;lő (14-17 &eacute;ves) &eacute;s ifj&uacute;s&aacute;gi (18-22 &eacute;ves) kateg&oacute;ri&aacute;ban k&iacute;v&aacute;njuk megval&oacute;s&iacute;tani.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n <strong>P&aacute;ly&aacute;zati felt&eacute;telek</strong></div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n Vers kateg&oacute;ri&aacute;ban: 3 k&ouml;ltem&eacute;nyt;&nbsp;sz&eacute;ppr&oacute;za kateg&oacute;ri&aacute;ban: 2-3 (egyenk&eacute;nt legf&ouml;ljebb 10 ezer le&uuml;t&eacute;s) művet;&nbsp;k&eacute;pzőműv&eacute;szeti kateg&oacute;ri&aacute;ban: A/3-as form&aacute;tum&uacute;, sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pes technik&aacute;val, &eacute;s/vagy hagyom&aacute;nyos k&eacute;pzőműv&eacute;szeti m&oacute;dszerrel alkotott (sz&iacute;nes vagy fekete-feh&eacute;r) plak&aacute;tot v&aacute;runk, amelyek szervesen kapcsol&oacute;dnak a p&aacute;ly&aacute;zat t&eacute;m&aacute;j&aacute;hoz, illetve t&uuml;kr&ouml;zik annak a r&eacute;gi&oacute;nak a saj&aacute;tos hagyom&aacute;nyait, ahol a p&aacute;lyamunka k&eacute;sz&uuml;lt.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n P&aacute;ly&aacute;z&oacute;nk&eacute;nt legfeljebb 3 munka k&uuml;ldhető be.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n A p&aacute;lyaműveket pap&iacute;ron &eacute;s (lehetőleg) digit&aacute;lis form&aacute;ban az al&aacute;bbi c&iacute;mre v&aacute;rjuk:</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet &eacute;s K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Lektor&aacute;tus Kisebbs&eacute;gi Kultur&aacute;lis Programok Oszt&aacute;lya, Hal&aacute;sz P&eacute;ter, H-1011 Budapest, Corvin t&eacute;r 8. vagy a halaszp@mmikl.hu&nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n Tel.: + 36-1-225-6003, fax: +36-1-225-6041.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n K&eacute;rj&uuml;k, hogy a bor&iacute;t&eacute;kra &iacute;rj&aacute;k r&aacute;, vagy az e-mail t&aacute;rgy&aacute;nak t&uuml;ntess&eacute;k fel a p&aacute;ly&aacute;zat c&iacute;m&eacute;t:&nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n A csoda Benned van!</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n A p&aacute;lyamunk&aacute;k bek&uuml;ld&eacute;si hat&aacute;rideje: 2010. &aacute;prilis 30.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n D&iacute;jaz&aacute;s</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n A p&aacute;ly&aacute;zat d&iacute;jaz&aacute;sa kateg&oacute;ri&aacute;nk&eacute;nt &eacute;s műfajonk&eacute;nt:&nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n I. hely: 50 000 Ft</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n II. hely: 30 000 Ft.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n III. helyezet: 20 000 Ft.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n A zsűri tagjai, a K&aacute;rp&aacute;t-medencei K&ouml;zművelőd&eacute;si Kerekasztal int&eacute;zm&eacute;nyei (Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let K&ouml;z&eacute;p-erd&eacute;lyi Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zete, Vajdas&aacute;gi Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, K&aacute;rp&aacute;taljai Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, Muravid&eacute;ki Magyar Nemzetis&eacute;gi Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet, Csemadok Művelőd&eacute;si Int&eacute;zete) &aacute;ltal deleg&aacute;lt k&eacute;pviselők.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n Szakmai tan&aacute;csad&oacute;k: a Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet &eacute;s K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Lektor&aacute;tus (D&oacute;ri &Eacute;va, T&oacute;th Erzs&eacute;bet), az Oktat&aacute;si &eacute;s Kultur&aacute;lis Miniszt&eacute;rium &eacute;s tan&aacute;csad&oacute;i (K&aacute;l&oacute;czy Katalin, Elekes Botond, Lakatos Mih&aacute;ly), valamint Pomog&aacute;ts B&eacute;la irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a Magyar Nyelv &eacute;s Kult&uacute;ra Nemzetk&ouml;zi T&aacute;rsas&aacute;ga &ndash; Anyanyelvi Konferencia eln&ouml;ke.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n Eredm&eacute;nyhirdet&eacute;s: 2010. j&uacute;nius 15.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n A d&iacute;jak &uuml;nnep&eacute;lyes &aacute;tad&aacute;s&aacute;ra 2010. j&uacute;nius 25-&eacute;n (p&eacute;nteken), a Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet &eacute;s K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Lektor&aacute;tus sz&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban (Budapest. I. Corvin t&eacute;r 8.) ker&uuml;l sor.</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n A zsűri &aacute;ltal elfogadott p&aacute;lyamunk&aacute;kat tehets&eacute;ggondoz&aacute;si v&aacute;ndorki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s keret&eacute;ben mutatjuk be, tov&aacute;bb&aacute; irodalmi foly&oacute;iratokban &eacute;s kiadv&aacute;nyokban jelentetj&uuml;k meg!</div>\n', created = 1524193500, expire = 1524279900, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8ae0a0a4544544ec78aa7483c7fe2bf6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524193500, expire = 1524279900, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524193500, expire = 1524279900, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524193500, expire = 1524279900, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524193500, expire = 1524279900, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524193500, expire = 1524279900, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524193500, expire = 1524279900, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

 

A határon túli magyar közösségek közművelődési tevékenységének mára kialakult az intézményes háttere. A Kárpát-medencei régiókban létrejöttek a kisebbségi magyar művelődési intézetek, együttműködésükből előbb egy intézeti hálózat, majd 2008 őszén a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal jött létre. Az intézetek és az együttműködést formalizáló kerekasztal hosszú távon képesek megjeleníteni és szakmailag támogatni az egyes régiókban zajló közművelődési munkát, illetve képviselni a magyar közösségi művelődés egyetemes szempontjait is mint módszertani, kulturális szolgáltató központok, képzőhelyek, információfogadó és -terjesztő, valamint pályázati bázisok. Azonos szemléletű és indíttatású szereplői a nemzeti kultúrát közvetítő intézményrendszernek.

A kerekasztal tevékenységét magyarországi intézmények és szervezetek koordinálják, illetve erősítik, így a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (www.mmikl.hu), a Hagyományok Háza, az Égtájak Programiroda, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága is.

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai:

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár
Honlap: http://www.emke.ro
Az ernyőszervezet intézete – magyarház-hálózata közvetítésével – a szórványmagyarság közművelődési tevékenységét támogatja elsősorban, és együttműködik a tömbben élő magyarság közművelődési intézményeivel, többek között a Kovászna és a Hargita megyei művelődési központokkal. Fő célja: a magyar nyelv és nemzeti öntudat erősítése, kulturális intézmények létesítése, működtetése.

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász
Honlap: http://www.kmmi.org.ua
Az intézet – a Kárpát-medencében működő más ilyen jellegű intézményekhez hasonlóan – a nemzeti hagyományok ápolása és megőrzése mellett a magyar kultúra, a szellemi élet szervezését tekinti fő feladatának.

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva
Honlap: http://www.mnmi-zkmn.si
Az intézet a Szlovéniában élő magyar közösség közszolgálati szakintézménye. Feladatkörébe tartozik a műkedvelő csoportok szakmai segítése, a muravidéki magyar irodalmi élet felkarolása és szervezése, a Szlovéniában megvalósuló magyar könyvkiadás jelentős részének vállalása, különböző rendezvények szervezése nemzeti évfordulók és egyéb események alkalmából stb. A tevékenység fontos részét képezi a magyar nyelv ápolásának és terjesztésének minden formája.

Szlovákiai Magyar Közművelődési és Társadalmi Szövetség – Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely
Honlap: http://www.csemadok.sk
/intezet/
Az intézet célja a szlovákiai magyarság kultúrájának széles körű felkarolása, közvetítése, szakmai segítése; a nemzeti tudatának megőrzésére irányuló tudományos és egyéb kutatómunka vállalása.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta
Honlap: http://www.vmmi.org
Az intézet célja a vajdasági nemzeti közösség kulturális szerveződéseivel és ernyőszervezeteivel közösen a kulturális és tudományos tevékenységek irányítása minden olyan területen, ahol nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem), illetve az egész Délvidékre kiterjedő közművelődési tanácsadás és szolgáltatásrendszer működtetése.

 A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal 
Ifjúsági Tehetséggondozási Programja keretében született

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal intézményei (az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a Csemadok Művelődési Intézete) A csoda Benned van! címmel alkotói pályázatot hirdet az Ifjúsági Tehetséggondozási Program keretében. A pályázatot a Kreativitással a kulturális szegénység ellen témakörben, vers, széppróza, és képzőművészeti műfajban, serdülő (14-17 éves) és ifjúsági (18-22 éves) kategóriában kívánjuk megvalósítani.
 
Pályázati feltételek
 
Vers kategóriában: 3 költeményt; széppróza kategóriában: 2-3 (egyenként legföljebb 10 ezer leütés) művet; képzőművészeti kategóriában: A/3-as formátumú, számítógépes technikával, és/vagy hagyományos képzőművészeti módszerrel alkotott (színes vagy fekete-fehér) plakátot várunk, amelyek szervesen kapcsolódnak a pályázat témájához, illetve tükrözik annak a régiónak a sajátos hagyományait, ahol a pályamunka készült.
 
Pályázónként legfeljebb 3 munka küldhető be.
 
A pályaműveket papíron és (lehetőleg) digitális formában az alábbi címre várjuk:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Kisebbségi Kulturális Programok Osztálya, Halász Péter, H-1011 Budapest, Corvin tér 8. vagy a halaszp@mmikl.hu 
Tel.: + 36-1-225-6003, fax: +36-1-225-6041.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá, vagy az e-mail tárgyának tüntessék fel a pályázat címét: 
A csoda Benned van!
 
A pályamunkák beküldési határideje: 2010. április 30.
 
Díjazás
A pályázat díjazása kategóriánként és műfajonként: 
I. hely: 50 000 Ft
II. hely: 30 000 Ft.
III. helyezet: 20 000 Ft.
 
A zsűri tagjai, a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal intézményei (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézete, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Csemadok Művelődési Intézete) által delegált képviselők.
Szakmai tanácsadók: a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (Dóri Éva, Tóth Erzsébet), az Oktatási és Kulturális Minisztérium és tanácsadói (Kálóczy Katalin, Elekes Botond, Lakatos Mihály), valamint Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia elnöke.
 
Eredményhirdetés: 2010. június 15.
 
A díjak ünnepélyes átadására 2010. június 25-én (pénteken), a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus székházában (Budapest. I. Corvin tér 8.) kerül sor.
 
A zsűri által elfogadott pályamunkákat tehetséggondozási vándorkiállítás keretében mutatjuk be, továbbá irodalmi folyóiratokban és kiadványokban jelentetjük meg!
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés