ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Andrejszki Judit | Zenés történelemóra

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6caa98b5de480c30d958c9e6152eb01b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A <strong>Rom&aacute;niai Magyar Zenet&aacute;rsas&aacute;g</strong> &aacute;ltal szervezett, <strong>Kolozsv&aacute;ri Zenei Napok </strong><strong>|&nbsp;</strong><strong>Hagyom&aacute;ny hagyom&aacute;nyoz&oacute;d&aacute;sa Kod&aacute;ly, Bart&oacute;k, Dohn&aacute;nyi, Veress, Ligeti alkot&oacute;i &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&eacute;nek szellem&eacute;ben&nbsp;</strong>elnevez&eacute;sű t&ouml;bb napos rendezv&eacute;ny keret&eacute;ben <strong>Andrejszki Judit</strong> barokk szopr&aacute;n &eacute;s csembal&oacute;műv&eacute;sz <strong>Zen&eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelem&oacute;ra </strong>c&iacute;mű műsor&aacute;t mutatja be <strong>2017. november 15-&eacute;n, szerd&aacute;n, 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong> a <strong>Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban</strong> (Kolozsv&aacute;r, Maj&aacute;lis / Republicii u. 5.).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Andrejszki Judit</strong> a magyar r&eacute;gizenei &eacute;let jelentős alakja, aki vil&aacute;gszerte n&eacute;pszerűs&iacute;ti a magyar r&eacute;gizen&eacute;t. Ennek akt&iacute;v r&eacute;sztvevőjek&eacute;nt k&uuml;l&ouml;n&ouml;s hangs&uacute;lyt fektet a r&eacute;gi korok zen&eacute;j&eacute;nek &eacute;s hangz&aacute;svil&aacute;g&aacute;nak bemutat&aacute;s&aacute;ra, mesterkurzusokon t&ouml;rt&eacute;nő &aacute;tad&aacute;s&aacute;ra. Rajong&oacute;i &aacute;ltal angyali jelzőt viselő hangj&aacute;val &eacute;s egyedi, őserőből t&aacute;pl&aacute;lkoz&oacute; előad&aacute;sm&oacute;dj&aacute;val 1987 &oacute;ta sz&aacute;mos orsz&aacute;gban &eacute;s helysz&iacute;nen k&aacute;pr&aacute;ztatja el k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g&eacute;t. Alap&iacute;t&oacute; tagja a Musica Profana r&eacute;gizene egy&uuml;ttesnek &eacute;s a Corvina Consort &eacute;nekegy&uuml;ttesnek. K&ouml;zel t&iacute;z &eacute;ve pedig Sebesty&eacute;n M&aacute;rta n&eacute;pdal&eacute;nekessel koncertezik a vil&aacute;g k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző pontjain.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szeretettel v&aacute;runk mindenkit!</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az előad&oacute;műv&eacute;szről r&eacute;szletesebben <a href=\"https://hu.wikipedia.org/wiki/Andrejszki_Judit\" target=\"_blank\">itt</a><br />\n <a href=\"https://www.facebook.com/events/1919099535075314/\" target=\"_blank\">Az esem&eacute;ny Facebook-oldala</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://zeneinapok.ro/programok/\" target=\"_blank\">A rendezv&eacute;ny teljes programja</a><br />\n <a href=\"http://www.rmzt.ro\" target=\"_blank\">www.rmzt.ro</a><br />\n <a href=\"http://www.zeneinapok.ro\" target=\"_blank\">www.zeneinapok.ro</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://emke.ro/gyorkos-manyi-albert-emlekhaz-cimlap\" target=\"_blank\">www.emke.ro/gyorkos-manyi-albert-emlekhaz-cimlap</a><br />\n <a href=\"http://www.facebook.com/emkegyorkoshaz\">www.facebook.com/emkegyorkoshaz</a><br />\n <a href=\"https://www.facebook.com/groups/466663906846475/?ref=bookmarks\" target=\"_blank\">K&ouml;z&ouml;ns&eacute;g&uuml;nk Facebook-oldala</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n ***</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A <a href=\"http://www.rmzt.ro\" target=\"_blank\"><strong>Rom&aacute;niai Magyar Zenet&aacute;rsas&aacute;g</strong></a> (RMZT) tev&eacute;kenys&eacute;ge a kiemelkedő magyar zeneszerzőink, előad&oacute;műv&eacute;szeink, fiatal tehets&eacute;geink bemutat&aacute;sa hangversenyek, eml&eacute;knapok, fesztiv&aacute;lok, vet&eacute;lkedők, konferenci&aacute;k, workshopok keret&eacute;ben.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1995-től jobb&aacute;ra egyetlen kiemelkedő nagys&aacute;gra (Liszt, Bart&oacute;k, Kod&aacute;ly, Dohn&aacute;nyi, Veress, Ligeti) koncentr&aacute;ltunk. Ilyenek voltak a Bart&oacute;k Eml&eacute;knapok 1995, a Kod&aacute;ly Eml&eacute;knapok 1997, a Zsurka P&eacute;ter Eml&eacute;knapok 1999, a Balogh Ferenc Eml&eacute;knapok 2000, a Vermesy P&eacute;ter Eml&eacute;knapok 2008, a Liszt Ferenc Eml&eacute;knapok 2011, a Veress S&aacute;ndor Eml&eacute;kkoncertek 2013, a Ligeti workshopunk 2013, a Dohn&aacute;nyi Eml&eacute;knapok 2015, &eacute;s a Mozart-Bart&oacute;k Eml&eacute;knapok 2016-ban.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A tov&aacute;bbiakban egyre vil&aacute;gosabb&aacute; v&aacute;lt, hogy a &bdquo;Hagyom&aacute;ny hagyom&aacute;nyoz&oacute;d&aacute;sa&rdquo; k&eacute;rd&eacute;s&eacute;t, magyar vonatkoz&aacute;s&uacute; t&ouml;rt&eacute;net&eacute;t, a trad&iacute;ci&oacute; &eacute;s a j&ouml;vő, a tan&aacute;r-tan&iacute;tv&aacute;ny kapcsolat&aacute;n kereszt&uuml;l, az alkot&oacute;i kontinuit&aacute;s szellem&eacute;ben c&eacute;lszerű bemutatni, &bdquo;becsemp&eacute;szni&rdquo; az erd&eacute;lyi k&ouml;ztudatba. Ez a szellemi, alkot&oacute;i k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g, f&uuml;ggetlen&uuml;l att&oacute;l, hogy mindegyik szerző saj&aacute;t, szuver&eacute;n alkot&oacute;i vil&aacute;gkarrierj&eacute;t j&aacute;rta v&eacute;gig, a k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;geken t&uacute;l mindig felsejlik a k&ouml;z&ouml;s gy&ouml;k&eacute;r. A kort&aacute;rs magyar zenetudom&aacute;ny &eacute;s kiv&aacute;l&oacute; kutat&aacute;si eredm&eacute;nyei is megerős&iacute;tenek abban, hogy a magyar zenet&ouml;rt&eacute;net a &bdquo;Hagyom&aacute;ny hagyom&aacute;nyoz&oacute;d&aacute;sa&rdquo; szeml&eacute;let&eacute;ben &eacute;rtelmezhető &eacute;s &eacute;rtelmezendő hitelesen.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az RMZT a <a href=\"http://www.zeneinapok.ro\" target=\"_blank\">Kolozsv&aacute;ri Zenei Napok</a>ra a magyar zenei &eacute;let kiv&aacute;l&oacute;s&aacute;gait h&iacute;vta meg &ndash; egy&uuml;tteseket, előad&oacute;műv&eacute;szeket &ndash;, hogy megossz&aacute;k vel&uuml;nk zenei &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&uuml;nk nagyszab&aacute;s&uacute; dimenzi&oacute;it.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny főv&eacute;dn&ouml;ke: Mile Lajos kolozsv&aacute;ri főkonzul.</p>\n', created = 1521357814, expire = 1521444214, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6caa98b5de480c30d958c9e6152eb01b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521357814, expire = 1521444214, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521357814, expire = 1521444214, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521357814, expire = 1521444214, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521357814, expire = 1521444214, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521357814, expire = 1521444214, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521357814, expire = 1521444214, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Kolozsvári Zenei Napok – plakát

A Romániai Magyar Zenetársaság által szervezett, Kolozsvári Zenei Napok Hagyomány hagyományozódása Kodály, Bartók, Dohnányi, Veress, Ligeti alkotói örökségének szellemében elnevezésű több napos rendezvény keretében Andrejszki Judit barokk szoprán és csembalóművész Zenés történelemóra című műsorát mutatja be 2017. november 15-én, szerdán, 19 órától a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Majális / Republicii u. 5.).

Andrejszki Judit a magyar régizenei élet jelentős alakja, aki világszerte népszerűsíti a magyar régizenét. Ennek aktív résztvevőjeként különös hangsúlyt fektet a régi korok zenéjének és hangzásvilágának bemutatására, mesterkurzusokon történő átadására. Rajongói által angyali jelzőt viselő hangjával és egyedi, őserőből táplálkozó előadásmódjával 1987 óta számos országban és helyszínen kápráztatja el közönségét. Alapító tagja a Musica Profana régizene együttesnek és a Corvina Consort énekegyüttesnek. Közel tíz éve pedig Sebestyén Márta népdalénekessel koncertezik a világ különböző pontjain.

Szeretettel várunk mindenkit!

Az előadóművészről részletesebben itt
Az esemény Facebook-oldala

A rendezvény teljes programja
www.rmzt.ro
www.zeneinapok.ro

www.emke.ro/gyorkos-manyi-albert-emlekhaz-cimlap
www.facebook.com/emkegyorkoshaz
Közönségünk Facebook-oldala

***

A Romániai Magyar Zenetársaság (RMZT) tevékenysége a kiemelkedő magyar zeneszerzőink, előadóművészeink, fiatal tehetségeink bemutatása hangversenyek, emléknapok, fesztiválok, vetélkedők, konferenciák, workshopok keretében.

1995-től jobbára egyetlen kiemelkedő nagyságra (Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi, Veress, Ligeti) koncentráltunk. Ilyenek voltak a Bartók Emléknapok 1995, a Kodály Emléknapok 1997, a Zsurka Péter Emléknapok 1999, a Balogh Ferenc Emléknapok 2000, a Vermesy Péter Emléknapok 2008, a Liszt Ferenc Emléknapok 2011, a Veress Sándor Emlékkoncertek 2013, a Ligeti workshopunk 2013, a Dohnányi Emléknapok 2015, és a Mozart-Bartók Emléknapok 2016-ban.

A továbbiakban egyre világosabbá vált, hogy a „Hagyomány hagyományozódása” kérdését, magyar vonatkozású történetét, a tradíció és a jövő, a tanár-tanítvány kapcsolatán keresztül, az alkotói kontinuitás szellemében célszerű bemutatni, „becsempészni” az erdélyi köztudatba. Ez a szellemi, alkotói közösség, függetlenül attól, hogy mindegyik szerző saját, szuverén alkotói világkarrierjét járta végig, a különbségeken túl mindig felsejlik a közös gyökér. A kortárs magyar zenetudomány és kiváló kutatási eredményei is megerősítenek abban, hogy a magyar zenetörténet a „Hagyomány hagyományozódása” szemléletében értelmezhető és értelmezendő hitelesen.

Az RMZT a Kolozsvári Zenei Napokra a magyar zenei élet kiválóságait hívta meg – együtteseket, előadóművészeket –, hogy megosszák velünk zenei örökségünk nagyszabású dimenzióit.

A rendezvény fővédnöke: Mile Lajos kolozsvári főkonzul.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés