ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

XXVIII. Érmindszenti zarándoklat

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d494048d3c464a20690e3a5e00802a5c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em><strong>140 &eacute;ve sz&uuml;letett Ady Endre</strong></em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Szatm&aacute;rn&eacute;meti:</strong>&nbsp;2017. november 16 &ndash; 17.<br />\n <strong>&Eacute;rmindszent &ndash; Nagyk&aacute;roly:</strong>&nbsp;2017. november 18.</p>\n<h1 class=\"rtecenter\">\n K&aacute;rp&aacute;t-medencei eml&eacute;kez&eacute;s Ady Endr&eacute;re<br />\n a k&ouml;ltő sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 140. &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l</h1>\n<p class=\"rtejustify\">\n A XXVIII. alkalommal sorra ker&uuml;lő&nbsp; &Eacute;RMINDSZENTI ZAR&Aacute;NDOKLAT nevet viselő novemberi K&aacute;rp&aacute;t-medencei Ady-megeml&eacute;kez&eacute;s az id&eacute;n h&aacute;romnapos rendezv&eacute;ny lesz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n November 16-&aacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n Szatm&aacute;rn&eacute;metiben a d&eacute;li &oacute;r&aacute;kban Ady jeles rom&aacute;n ford&iacute;t&oacute;j&aacute;nak, Gabriel Georgescunak &aacute;ll&iacute;tunk eml&eacute;kt&aacute;bl&aacute;t, este pedig Havas Judit előad&oacute;műv&eacute;sz Ady-műsor&aacute;t tekintheti meg az &eacute;rdeklődő k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g. November 17-&eacute;n, p&eacute;nteken, ugyancsak Szatm&aacute;rn&eacute;metiben a Mindszent nevet elő- vagy ut&oacute;tagk&eacute;nt viselő telep&uuml;l&eacute;sek tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;ra, valamint Ady-kutat&oacute;k tan&aacute;cskoz&aacute;s&aacute;ra ker&uuml;l sor, m&iacute;g november 18-&aacute;n, szombaton a k&ouml;ltő sz&uuml;lőfaluj&aacute;ban &ouml;kumenikus istentisztelettel &eacute;s az eml&eacute;km&uacute;zeum udvar&aacute;n rendezett műsorral tisztelg&uuml;nk a magyar- &eacute;s vil&aacute;girodalom legnagyobb &eacute;rmell&eacute;ki sz&uuml;l&ouml;tte eml&eacute;ke előtt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A h&aacute;romnapos megeml&eacute;kez&eacute;s november 18-&aacute;n, szombaton d&eacute;lut&aacute;n Nagyk&aacute;rolyban B&iacute;r&oacute; Lajos m&aacute;t&eacute;szalkai szobr&aacute;szműv&eacute;sz Ady Endr&eacute;ről &eacute;s B&ouml;l&ouml;nin&eacute; Marchis Otili&aacute;r&oacute;l (It&oacute;k&aacute;r&oacute;l) k&eacute;sz&uuml;lt szobr&aacute;nak leleplez&eacute;s&eacute;vel &eacute;r v&eacute;get.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez &uacute;ton is szeretettel h&iacute;vj&aacute;k &eacute;s v&aacute;rj&aacute;k a szervezők a mindenki sz&aacute;m&aacute;ra nyitott rendezv&eacute;nyek sz&iacute;nhelyeire az &eacute;rdeklődőket!</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az idei Ady-megeml&eacute;kez&eacute;s megh&iacute;v&oacute;ja &eacute;s r&eacute;szletes programja al&aacute;bb olvashat&oacute;:</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<h2 class=\"rtecenter\">\n Szeretettel megh&iacute;vjuk &Ouml;nt, csal&aacute;dj&aacute;t &eacute;s bar&aacute;tait a<br />\n XXVIII. &Eacute;rmindszenti zar&aacute;ndoklat, Ady-megeml&eacute;kez&eacute;s<br />\n rendezv&eacute;nyeire</h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n <em><strong>Szatm&aacute;rn&eacute;meti</strong>, 2017. nov. 16., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k</em><br />\n <em>12:00 &oacute;ra</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>T&aacute;blaavat&aacute;s </strong><br />\n Ady rom&aacute;n ford&iacute;t&oacute;ja: Gabriel Georgescu eml&eacute;k&eacute;re<br />\n (Gabriel Georgescu /volt Vajay &ndash; I.C.Duca/ utca 33. sz&aacute;m)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&Uuml;nnepi besz&eacute;det mond:</em><br />\n Keresk&eacute;nyi G&aacute;bor, Szatm&aacute;rn&eacute;meti polg&aacute;rmestere<br />\n Felician Pop, a Szatm&aacute;r Megyei M&uacute;zeum főigazgat&oacute;ja<br />\n Muzsnay &Aacute;rp&aacute;d, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let főtan&aacute;csosa</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Szavalnak:</em><br />\n Bogdan Botiş, Andreea Stan, Vivien Szeremi, Kegyes D&aacute;vid, Kov&aacute;cs Vikt&oacute;ria, a Mihai Eminescu Nemzeti Koll&eacute;gium &eacute;s a K&ouml;lcsey Ferenc Főgimn&aacute;zium di&aacute;kjai</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>19:00 &oacute;ra</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Ady-est</strong><br />\n a Szatm&aacute;rn&eacute;meti R&oacute;mai Katolikus P&uuml;sp&ouml;ki Palota D&iacute;szterm&eacute;ben<br />\n (1 Decembrie 1918 /volt Sz&eacute;chenyi/ utca 2. sz&aacute;m)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>K&ouml;sz&ouml;nti a jelenlevőket:</em><br />\n Muzsnay &Aacute;rp&aacute;d. az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let főtan&aacute;csosa<br />\n Sch&ouml;nberger Jenő r&oacute;mai katolikus megy&eacute;sp&uuml;sp&ouml;k</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&Uuml;nnepi besz&eacute;det mond:</em><br />\n Szili Katalin, minisztereln&ouml;ki megb&iacute;zott (Budapest)&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em><strong>Int&eacute;s az őrzőkh&ouml;z</strong></em><br />\n &ndash; &Ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s Ady Endre verseiből &ndash;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Előadja:</em> Havas Judit előad&oacute;műv&eacute;sz (Budapest)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>K&ouml;zreműk&ouml;dik:</em> Cserey Csaba &uuml;tőhangszeres (Szatm&aacute;rn&eacute;meti)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Bel&eacute;p&eacute;s d&iacute;jtalan</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em><strong>Szatm&aacute;rn&eacute;meti</strong>, 2017. november 17., p&eacute;ntek</em><br />\n <em>10:00&ndash;14:00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A Mindszent nevet elő-, vagy ut&oacute;tagk&eacute;nt viselő K&aacute;rp&aacute;t-medencei telep&uuml;l&eacute;sek tal&aacute;lkoz&oacute;ja</strong><br />\n &ndash; a Megyei M&uacute;zeum II. emeleti d&iacute;szterm&eacute;ben &ndash;<br />\n (Vasile Lucaciu s&eacute;t&aacute;ny 21)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A tal&aacute;lkoz&oacute; d&iacute;szvend&eacute;ge:</em><br />\n Szili Katalin, jog&aacute;sz, a Magyar Orsz&aacute;ggyűl&eacute;s volt eln&ouml;ke<br />\n Pataki Csaba, m&eacute;rn&ouml;k, a Szatm&aacute;r Megyei Tan&aacute;cs eln&ouml;ke</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>K&ouml;sz&ouml;ntőt mond:</em><br />\n Marius Andrei Roca, &Eacute;rk&aacute;v&aacute;s k&ouml;zs&eacute;g polg&aacute;rmestere<br />\n Bagit&aacute;n&eacute; Sz&eacute;cs&eacute;nyi M&aacute;ria, Mindszent alpolg&aacute;rmestere, a Mindszenti Napok&eacute;rt Egyes&uuml;let eln&ouml;ke<br />\n Kocsorva Am&aacute;lia, Kir&aacute;lydar&oacute;c alpolg&aacute;rmestere</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>K&uuml;ld&ouml;ttek bemutatkoz&aacute;sa &eacute;s k&ouml;tetlen besz&eacute;lget&eacute;se a testv&eacute;rtelelp&uuml;l&eacute;si kapcsolatok elm&eacute;ly&iacute;t&eacute;s&eacute;ről.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>16:00 &oacute;ra</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Az &ouml;r&ouml;k Ady</strong><br />\n &ndash; irodalmi tan&aacute;cskoz&aacute;s a Megyei M&uacute;zeum II.emeleti d&iacute;szterm&eacute;ben &ndash;<br />\n (Vasile Lucaciu s&eacute;t&aacute;ny 21)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>K&ouml;sz&ouml;ntőt mond: </em><br />\n Muzsnay &Aacute;rp&aacute;d. az Ady-megeml&eacute;kez&eacute;s főszervezője</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Tan&aacute;cskoz&aacute;svezető: </em><br />\n Pomog&aacute;ts B&eacute;la, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz (Budapest)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Előad&aacute;sok:</em><br />\n Kozma Dezső, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz (Kolozsv&aacute;r):&nbsp;<em>Fordulat az erd&eacute;lyi Ady-vit&aacute;k t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ben</em> &ndash; Makkai S&aacute;ndor Ady-k&ouml;nyve &ndash;<br />\n Kar&aacute;di Zsolt, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz (Ny&iacute;regyh&aacute;za): <em>G&ouml;r&ouml;mbei Andr&aacute;s Ady-&eacute;lm&eacute;nye</em><br />\n Egyed Emese, k&ouml;ltő, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz (Kolozsv&aacute;r): <em>A Gare de l&rsquo;Esten </em> &ndash; &uacute;j &eacute;rtelmez&eacute;s<br />\n Pop Felician, k&ouml;ltő, műford&iacute;t&oacute; (Szatm&aacute;rn&eacute;meti): <em>Forţa toposului la Ady: De la Eriu la Ocean / A toposz ereje Adyn&aacute;l: Az &Eacute;rtől az &Oacute;ce&aacute;nig</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>K&aacute;v&eacute;sz&uuml;net</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>18:00 &oacute;ra</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A tan&aacute;cskoz&aacute;s folytat&aacute;sa</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Tan&aacute;cskoz&aacute;svezető: </em><br />\n Egyed Emese, k&ouml;ltő, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz (Kolozsv&aacute;r)&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Előad&aacute;sok:</em><br />\n Pomog&aacute;ts B&eacute;la, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz (Budapest): <em>Ady &eacute;s Erd&eacute;ly</em><br />\n Bal&aacute;zs Imre J&oacute;zsef, k&ouml;ltő, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz (Kolozsv&aacute;r): <em>Az Ady-f&eacute;le k&ouml;ltőszerep a kort&aacute;rs kult&uacute;r&aacute;ban</em><br />\n Keresk&eacute;nyi S&aacute;ndor, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz (Szatm&aacute;rn&eacute;meti): <em>Ady Endre identit&aacute;sdiskurzusa</em><br />\n Hegyi Katalin, főmuzeol&oacute;gus (Budapest): <em>Ady Endre &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&eacute;t &aacute;pol&oacute; eml&eacute;klak&aacute;sok &eacute;s szob&aacute;k Erd&eacute;lyben &eacute;s Magyarorsz&aacute;gon</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Tan&aacute;cskoz&aacute;st z&aacute;r&oacute; kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;s</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Vezeti: </em><br />\n Egyed Emese, k&ouml;ltő, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz (Kolozsv&aacute;r)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 19:45 &oacute;ra</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Az &Ouml;sszetartozunk Egy&uuml;ttes bemutatkoz&aacute;sa</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Tagjai:</em><br />\n S&aacute;ndor Arijen, Szab&oacute; Magda, T&oacute;th Ugyonka Frigyes (Tornyos &ndash; D&eacute;lvid&eacute;k),&nbsp;Szak&aacute;l Judit (H&oacute;dmezőv&aacute;s&aacute;rhely &ndash; Magyarorsz&aacute;g)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A d&eacute;lelőtti &eacute;s d&eacute;lut&aacute;ni programok nyit&aacute;nyak&eacute;nt Ady-verseket szaval: Havas Judit előad&oacute;műv&eacute;sz</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em><strong>&Eacute;rmindszent/Adyfalva</strong>, 2017. november 18, szombat<br />\n 10:00&ndash;10:45 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>&Ouml;kumenikus istentisztelet a reform&aacute;tus templomban</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&Uuml;dv&ouml;zlő besz&eacute;det mond:</em><br />\n G&aacute;l S&aacute;ndor lelkip&aacute;sztor</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Ig&eacute;t hirdet:</em><br />\n Csűry Istv&aacute;n, a Kir&aacute;lyh&aacute;g&oacute;mell&eacute;ki Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zker&uuml;let p&uuml;sp&ouml;ke (Nagyv&aacute;rad)<br />\n Gyerő D&aacute;vid, a Magyar Unit&aacute;rius Egyh&aacute;z főjegyzője (Kolozs)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Eml&eacute;kt&aacute;blaavat&aacute;s</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Besz&eacute;det mond:</em><br />\n Bagit&aacute;n&eacute; Sz&eacute;cs&eacute;nyi M&aacute;ria, a Mindszenti Napok&eacute;rt Egyes&uuml;let eln&ouml;ke</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>11:00 &oacute;ra</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>&Uuml;nnepi megeml&eacute;kez&eacute;s &eacute;s koszor&uacute;z&aacute;s</strong><br />\n &ndash; a k&ouml;ltő sz&uuml;lőh&aacute;za udvar&aacute;n &ndash;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>K&ouml;sz&ouml;ntőt mond:</em><br />\n Marius Andrei Roca, &Eacute;rk&aacute;v&aacute;s k&ouml;zs&eacute;g polg&aacute;rmestere<br />\n Pataki Csaba, a Szatm&aacute;r Megyei tan&aacute;cs eln&ouml;ke<br />\n Mile Lajos, Magyarorsz&aacute;g kolozsv&aacute;ri főkonzulja</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&Uuml;nnepi besz&eacute;det tart:</em><br />\n Kelemen Hunor, k&ouml;ltő, az RMDSZ sz&ouml;vets&eacute;gi eln&ouml;ke<br />\n Lezs&aacute;k S&aacute;ndor, k&ouml;ltő, a Magyar Orsz&aacute;ggyűl&eacute;s aleln&ouml;ke</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&bdquo;Mindszentiek&rdquo; &uuml;dv&ouml;zlete:</em><br />\n Fukszberger Imre Csehimindszent polg&aacute;rmestere</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Szavalnak: </em>Nagy Henrietta, Salcudean Levente, Bihari Ren&aacute;ta,&nbsp;cs&iacute;kmindszenti, nagyk&aacute;rolyi &eacute;s tasn&aacute;di versmond&oacute;k</p>\n<p> <em>Fell&eacute;pnek:</em><br />\n Havas Judit előad&oacute;műv&eacute;sz (Budapest)<br />\n A d&eacute;lvid&eacute;ki &Ouml;sszetartozunk Egy&uuml;ttes; tagjai: S&aacute;ndor Arijen, Szab&oacute; Magda, T&oacute;th Ugyonka Frigyes (Tornyos &ndash; D&eacute;lvid&eacute;k), Szak&aacute;l Judit (H&oacute;dmezőv&aacute;s&aacute;rhely &ndash;&nbsp; Magyarorsz&aacute;g)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>D&iacute;szőrs&eacute;get &aacute;llnak: </em><br />\n a szatm&aacute;rn&eacute;meti &eacute;s szil&aacute;gysomly&oacute;i cserk&eacute;szcsapatok tagjai</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A koszor&uacute;z&aacute;st levezeti:</em> Bendel J&oacute;zsef m&eacute;rn&ouml;k</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em><strong>Nagyk&aacute;roly</strong>, 2017. november 18., szombat<br />\n 15:00 &oacute;ra</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Szoboravat&aacute;s</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n B&iacute;r&oacute; Lajos: Ady Endre &eacute;s Marchiş Otilia (It&oacute;ka) &ndash; a K&aacute;rolyiak kast&eacute;lya főbej&aacute;rat&aacute;val &eacute;s az Oţelul &uuml;zlettel szemben</p>\n<p> <em>K&ouml;sz&ouml;ntőt mond:</em><br />\n Kov&aacute;cs Jenő, Nagyk&aacute;roly polg&aacute;rmestere</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&Uuml;nnepi besz&eacute;det tart:</em><br />\n Szili Katalin, minisztereln&ouml;ki megb&iacute;zott, a Magyar Orsz&aacute;ggyűl&eacute;s volt eln&ouml;ke<br />\n Csűry Istv&aacute;n, a Kir&aacute;lyh&aacute;g&oacute;mell&eacute;ki Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zker&uuml;let p&uuml;sp&ouml;ke<br />\n Virgil Bercea, g&ouml;r&ouml;gkatolikus p&uuml;sp&ouml;k (Nagyv&aacute;rad)<br />\n Turos L&oacute;r&aacute;nd, az RMDSZ Szatm&aacute;r megyei szen&aacute;tora<br />\n Kelemen Hunor, az RMDSZ sz&ouml;vets&eacute;gi eln&ouml;ke</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Fell&eacute;pnek:</em><br />\n Havas Judit előad&oacute;műv&eacute;sz (Budapest)<br />\n A d&eacute;lvid&eacute;ki &Ouml;sszetartozunk Egy&uuml;ttes; tagjai: S&aacute;ndor Arijen, Szab&oacute; Magda, T&oacute;th Ugyonka Frigyes (Tornyos &ndash;&nbsp; D&eacute;lvid&eacute;k), Szak&aacute;l Judit (H&oacute;dmezőv&aacute;s&aacute;rhely &ndash; Magyarorsz&aacute;g)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Szaval:</em><br />\n Bartha M&aacute;t&eacute; nagyk&aacute;rolyi versmond&oacute;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>D&iacute;szőrs&eacute;get &aacute;llnak: </em><br />\n a nagyk&aacute;rolyi cserk&eacute;szcsapat tagjai</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A koszor&uacute;z&aacute;st levezeti:</em> Bogdan Georgescu k&ouml;zgazd&aacute;sz</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A XXVIII. &Eacute;rmindszenti zar&aacute;ndoklat Ady-megeml&eacute;kez&eacute;s&nbsp;az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;s a Szatm&aacute;rn&eacute;meti K&ouml;lcsey K&ouml;r rendezv&eacute;nye.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>T&aacute;rsszervezők:</em><br />\n Hagyom&aacute;nyos Kult&uacute;r&aacute;t Megőrző &eacute;s T&aacute;mogat&oacute; Szatm&aacute;r Megyei K&ouml;zpont, Adyfalvi Reform&aacute;tus Gy&uuml;lekezet,&nbsp;&Eacute;rk&aacute;v&aacute;s &eacute;s Nagyk&aacute;roly Polg&aacute;rmesteri Hivatalai, Nagyk&aacute;roly &eacute;s Tasn&aacute;d RMDSZ-szervezetei, &Iacute;r&oacute;k &Eacute;szak-Nyugati Egyes&uuml;lete</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A rendezv&eacute;ny t&aacute;mogat&oacute;i:</em><br />\n Szatm&aacute;r Megyei Tan&aacute;cs, Communitas Alap&iacute;tv&aacute;ny,Petőfi Irodalmi M&uacute;zeum, Szatm&aacute;r Megyei M&uacute;zeum,&nbsp;Szatm&aacute;rn&eacute;meti R&oacute;mai Katolikus P&uuml;sp&ouml;ks&eacute;g, &Ouml;sszetartozunk Sz&ouml;vets&eacute;g, Nemzeti Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si K&ouml;z&ouml;ss&eacute;g,&nbsp;CBS M&aacute;rv&aacute;nyfeldolgoz&oacute; &ndash; Szatm&aacute;rn&eacute;meti, Huszti Fruct Kft.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A szervez&eacute;sben r&eacute;szt vett:</em><br />\n G&aacute;l S&aacute;ndor, Marius Andrei Roca, Szil&aacute;gyi Enikő (Adyfalva), Bogdan Georgescu, Kov&aacute;cs Jenő, Putovits T&uuml;nde (Nagyk&aacute;roly),&nbsp;Bendel J&oacute;zsef, Kiskasza Bal&aacute;zs, Ruff Zs&oacute;fia (Tasn&aacute;d) Hod&aacute;sz Emőke, Mandula Tibor, Mirea Ter&eacute;zia, Thoroczkay S&aacute;ndor (Szatm&aacute;rn&eacute;meti)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A szervez&eacute;st ir&aacute;ny&iacute;totta &eacute;s a műsort vezeti:</em> Muzsnay &Aacute;rp&aacute;d, az EMKE főtan&aacute;csosa</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>M&eacute;dia-t&aacute;mogat&oacute;k:</em><br />\n City R&aacute;di&oacute;, Szatm&aacute;ri Friss &Uacute;js&aacute;g, <a href=\"http://www.szatmar.ro\" title=\"www.szatmar.ro\">www.szatmar.ro</a>, Kolozsv&aacute;ri R&aacute;di&oacute;, Informaţia zilei</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Bővebb t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s: </em><br />\n tel: +40 261 712808; +40 77 104 2700 (mobil)<br />\n e-mail: muzsnay@datec.ro; <a href=\"mailto:muzsnay.arpad@rdslink.ro\">muzsnay.arpad@rdslink.ro</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A szervezők a műsorv&aacute;ltoz&aacute;s jog&aacute;t fenntartj&aacute;k!</em></p>\n', created = 1521358425, expire = 1521444825, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d494048d3c464a20690e3a5e00802a5c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521358425, expire = 1521444825, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521358425, expire = 1521444825, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521358425, expire = 1521444825, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521358425, expire = 1521444825, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521358425, expire = 1521444825, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521358425, expire = 1521444825, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
Ady Plakat.jpg

140 éve született Ady Endre

Szatmárnémeti: 2017. november 16 – 17.
Érmindszent – Nagykároly: 2017. november 18.

Kárpát-medencei emlékezés Ady Endrére
a költő születésének 140. évfordulója alkalmából

A XXVIII. alkalommal sorra kerülő  ÉRMINDSZENTI ZARÁNDOKLAT nevet viselő novemberi Kárpát-medencei Ady-megemlékezés az idén háromnapos rendezvény lesz.

November 16-án, csütörtökön Szatmárnémetiben a déli órákban Ady jeles román fordítójának, Gabriel Georgescunak állítunk emléktáblát, este pedig Havas Judit előadóművész Ady-műsorát tekintheti meg az érdeklődő közönség. November 17-én, pénteken, ugyancsak Szatmárnémetiben a Mindszent nevet elő- vagy utótagként viselő települések találkozójára, valamint Ady-kutatók tanácskozására kerül sor, míg november 18-án, szombaton a költő szülőfalujában ökumenikus istentisztelettel és az emlékmúzeum udvarán rendezett műsorral tisztelgünk a magyar- és világirodalom legnagyobb érmelléki szülötte emléke előtt.

A háromnapos megemlékezés november 18-án, szombaton délután Nagykárolyban Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész Ady Endréről és Bölöniné Marchis Otiliáról (Itókáról) készült szobrának leleplezésével ér véget.

Ez úton is szeretettel hívják és várják a szervezők a mindenki számára nyitott rendezvények színhelyeire az érdeklődőket!

Az idei Ady-megemlékezés meghívója és részletes programja alább olvasható:

 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait a
XXVIII. Érmindszenti zarándoklat, Ady-megemlékezés
rendezvényeire


Szatmárnémeti, 2017. nov. 16., csütörtök
12:00 óra

Táblaavatás
Ady román fordítója: Gabriel Georgescu emlékére
(Gabriel Georgescu /volt Vajay – I.C.Duca/ utca 33. szám)

Ünnepi beszédet mond:
Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere
Felician Pop, a Szatmár Megyei Múzeum főigazgatója
Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosa

Szavalnak:
Bogdan Botiş, Andreea Stan, Vivien Szeremi, Kegyes Dávid, Kovács Viktória, a Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium és a Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjai

19:00 óra

Ady-est
a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspöki Palota Dísztermében
(1 Decembrie 1918 /volt Széchenyi/ utca 2. szám)

Köszönti a jelenlevőket:
Muzsnay Árpád. az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosa
Schönberger Jenő római katolikus megyéspüspök

Ünnepi beszédet mond:
Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott (Budapest) 

 

Intés az őrzőkhöz
– Összeállítás Ady Endre verseiből –

Előadja: Havas Judit előadóművész (Budapest)

Közreműködik: Cserey Csaba ütőhangszeres (Szatmárnémeti)

Belépés díjtalan

 

Szatmárnémeti, 2017. november 17., péntek
10:00–14:00 óra között

A Mindszent nevet elő-, vagy utótagként viselő Kárpát-medencei települések találkozója
– a Megyei Múzeum II. emeleti dísztermében –
(Vasile Lucaciu sétány 21)

A találkozó díszvendége:
Szili Katalin, jogász, a Magyar Országgyűlés volt elnöke
Pataki Csaba, mérnök, a Szatmár Megyei Tanács elnöke

Köszöntőt mond:
Marius Andrei Roca, Érkávás község polgármestere
Bagitáné Szécsényi Mária, Mindszent alpolgármestere, a Mindszenti Napokért Egyesület elnöke
Kocsorva Amália, Királydaróc alpolgármestere

Küldöttek bemutatkozása és kötetlen beszélgetése a testvértelelpülési kapcsolatok elmélyítéséről.

 

16:00 óra

Az örök Ady
– irodalmi tanácskozás a Megyei Múzeum II.emeleti dísztermében –
(Vasile Lucaciu sétány 21)

Köszöntőt mond:
Muzsnay Árpád. az Ady-megemlékezés főszervezője

Tanácskozásvezető:
Pomogáts Béla, irodalomtörténész (Budapest)

Előadások:
Kozma Dezső, irodalomtörténész (Kolozsvár): Fordulat az erdélyi Ady-viták történetében – Makkai Sándor Ady-könyve –
Karádi Zsolt, irodalomtörténész (Nyíregyháza): Görömbei András Ady-élménye
Egyed Emese, költő, irodalomtörténész (Kolozsvár): A Gare de l’Esten – új értelmezés
Pop Felician, költő, műfordító (Szatmárnémeti): Forţa toposului la Ady: De la Eriu la Ocean / A toposz ereje Adynál: Az Értől az Óceánig

Kávészünet

18:00 óra

A tanácskozás folytatása

Tanácskozásvezető:
Egyed Emese, költő, irodalomtörténész (Kolozsvár) 

Előadások:
Pomogáts Béla, irodalomtörténész (Budapest): Ady és Erdély
Balázs Imre József, költő, irodalomtörténész (Kolozsvár): Az Ady-féle költőszerep a kortárs kultúrában
Kereskényi Sándor, irodalomtörténész (Szatmárnémeti): Ady Endre identitásdiskurzusa
Hegyi Katalin, főmuzeológus (Budapest): Ady Endre örökségét ápoló emléklakások és szobák Erdélyben és Magyarországon

Tanácskozást záró kerekasztal-beszélgetés

Vezeti:
Egyed Emese, költő, irodalomtörténész (Kolozsvár)

 

19:45 óra

Az Összetartozunk Együttes bemutatkozása

Tagjai:
Sándor Arijen, Szabó Magda, Tóth Ugyonka Frigyes (Tornyos – Délvidék), Szakál Judit (Hódmezővásárhely – Magyarország)

 

A délelőtti és délutáni programok nyitányaként Ady-verseket szaval: Havas Judit előadóművész

 

Érmindszent/Adyfalva, 2017. november 18, szombat
10:00–10:45 óra között

Ökumenikus istentisztelet a református templomban

Üdvözlő beszédet mond:
Gál Sándor lelkipásztor

Igét hirdet:
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke (Nagyvárad)
Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője (Kolozs)

Emléktáblaavatás

Beszédet mond:
Bagitáné Szécsényi Mária, a Mindszenti Napokért Egyesület elnöke

11:00 óra

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
– a költő szülőháza udvarán –

Köszöntőt mond:
Marius Andrei Roca, Érkávás község polgármestere
Pataki Csaba, a Szatmár Megyei tanács elnöke
Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja

Ünnepi beszédet tart:
Kelemen Hunor, költő, az RMDSZ szövetségi elnöke
Lezsák Sándor, költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke

„Mindszentiek” üdvözlete:
Fukszberger Imre Csehimindszent polgármestere

Szavalnak: Nagy Henrietta, Salcudean Levente, Bihari Renáta, csíkmindszenti, nagykárolyi és tasnádi versmondók

Fellépnek:
Havas Judit előadóművész (Budapest)
A délvidéki Összetartozunk Együttes; tagjai: Sándor Arijen, Szabó Magda, Tóth Ugyonka Frigyes (Tornyos – Délvidék), Szakál Judit (Hódmezővásárhely –  Magyarország)

Díszőrséget állnak:
a szatmárnémeti és szilágysomlyói cserkészcsapatok tagjai

A koszorúzást levezeti: Bendel József mérnök

Nagykároly, 2017. november 18., szombat
15:00 óra

Szoboravatás

Bíró Lajos: Ady Endre és Marchiş Otilia (Itóka) – a Károlyiak kastélya főbejáratával és az Oţelul üzlettel szemben

Köszöntőt mond:
Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere

Ünnepi beszédet tart:
Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, a Magyar Országgyűlés volt elnöke
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
Virgil Bercea, görögkatolikus püspök (Nagyvárad)
Turos Lóránd, az RMDSZ Szatmár megyei szenátora
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke

Fellépnek:
Havas Judit előadóművész (Budapest)
A délvidéki Összetartozunk Együttes; tagjai: Sándor Arijen, Szabó Magda, Tóth Ugyonka Frigyes (Tornyos –  Délvidék), Szakál Judit (Hódmezővásárhely – Magyarország)

Szaval:
Bartha Máté nagykárolyi versmondó

Díszőrséget állnak:
a nagykárolyi cserkészcsapat tagjai

A koszorúzást levezeti: Bogdan Georgescu közgazdász

 

A XXVIII. Érmindszenti zarándoklat Ady-megemlékezés az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör rendezvénye.

Társszervezők:
Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Szatmár Megyei Központ, Adyfalvi Református Gyülekezet, Érkávás és Nagykároly Polgármesteri Hivatalai, Nagykároly és Tasnád RMDSZ-szervezetei, Írók Észak-Nyugati Egyesülete

A rendezvény támogatói:
Szatmár Megyei Tanács, Communitas Alapítvány,Petőfi Irodalmi Múzeum, Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség, Összetartozunk Szövetség, Nemzeti Együttműködési Közösség, CBS Márványfeldolgozó – Szatmárnémeti, Huszti Fruct Kft.

A szervezésben részt vett:
Gál Sándor, Marius Andrei Roca, Szilágyi Enikő (Adyfalva), Bogdan Georgescu, Kovács Jenő, Putovits Tünde (Nagykároly), Bendel József, Kiskasza Balázs, Ruff Zsófia (Tasnád) Hodász Emőke, Mandula Tibor, Mirea Terézia, Thoroczkay Sándor (Szatmárnémeti)

A szervezést irányította és a műsort vezeti: Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa

Média-támogatók:
City Rádió, Szatmári Friss Újság, www.szatmar.ro, Kolozsvári Rádió, Informaţia zilei

Bővebb tájékoztatás:
tel: +40 261 712808; +40 77 104 2700 (mobil)
e-mail: muzsnay@datec.ro; muzsnay.arpad@rdslink.ro

 

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés