ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Wass Albertre emlékezünk

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:68c72227d646dec28ee94802c94487d5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>&Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n eln&ouml;ks&eacute;gi tagunk &iacute;r&aacute;sa a 110 &eacute;ve sz&uuml;letett &eacute;s 20 &eacute;ve elhunyt &iacute;r&oacute;-k&ouml;ltő tisztelet&eacute;re.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az erd&eacute;lyi, a magyarorsz&aacute;gi, a hat&aacute;ron t&uacute;li &eacute;s a nagyvil&aacute;gban sz&eacute;tsz&oacute;rtan &eacute;lő magyars&aacute;g jelentős r&eacute;sze sz&aacute;m&aacute;ra a 2018-as esztendő Wass Albert-eml&eacute;k&eacute;v lesz. A magyar olvas&oacute;k k&ouml;r&eacute;ben egyik legn&eacute;pszerűbb &iacute;r&oacute;-k&ouml;ltő sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek sz&aacute;ztizedik &eacute;s hal&aacute;l&aacute;nak huszadik &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l. De ki is Wass Albert? Egy rendk&iacute;v&uuml;l &ouml;sszetett szem&eacute;lyis&eacute;g. Bonyolult lelk&uuml;letű f&eacute;rj &eacute;s apa, ellent&eacute;tek k&ouml;z&ouml;tt vergődő sokoldal&uacute; &eacute;rtelmis&eacute;gi, a konzervat&iacute;v nemzeti &eacute;s vall&aacute;si &eacute;rt&eacute;keket konokul hangoztat&oacute; tollforgat&oacute;, a kisebbs&eacute;gi jogok mellett makacsul ki&aacute;ll&oacute; emberjogi harcos. Ellentmond&aacute;sos meg&iacute;t&eacute;l&eacute;se a magyar sors jellemző term&eacute;ke. &Eacute;let&eacute;ben nem ismert&eacute;k el, hal&aacute;lakor zűrzavart teremtettek k&ouml;r&uuml;l&ouml;tte, majd holta ut&aacute;n a felsz&iacute;nre ker&uuml;lt a val&oacute;s &eacute;rt&eacute;ke. Ugyanakkor saj&aacute;tos magyar sors az &ouml;v&eacute; &ndash; f&eacute;l &eacute;leten &aacute;t hal&aacute;lra &iacute;t&eacute;lten &eacute;lni, igaz, nem a siralomh&aacute;zban, hanem amerikai emigr&aacute;ci&oacute;ban.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ami az emigr&aacute;ci&oacute;ba mag&aacute;val vitt h&aacute;bor&uacute;s bűn&ouml;ss&eacute;g&eacute;t illeti, a szekurit&aacute;t&eacute; val&oacute;j&aacute;ban az&eacute;rt pr&oacute;b&aacute;lkozott t&ouml;bb &iacute;zben a likvid&aacute;l&aacute;s&aacute;val, mert az &iacute;r&oacute; &iacute;r&aacute;sban v&aacute;llalt hitet tett a kommunista hatalom igazs&aacute;gtalans&aacute;ga ellen &eacute;s a magyars&aacute;g jogai mellett. Mondhatni: egy &ouml;sszekusz&aacute;lt vil&aacute;g emberis&eacute;g&eacute;nek lelkiismerete volt. Meggyőződ&eacute;sem: Wass Albert kor&aacute;nak &aacute;ldozata, sz&uuml;lőhaz&aacute;j&aacute;t elhagyni k&eacute;nyszer&uuml;lő politikai m&aacute;rt&iacute;r, sok&aacute;ig meg nem &eacute;rtett &eacute;s el nem ismert &iacute;zig-v&eacute;rig erd&eacute;lyi magyar &eacute;rtelmis&eacute;gi. &Eacute;lete egyik legnehezebb pillanat&aacute;ban Erd&eacute;ly, majd Magyarorsz&aacute;g elhagy&aacute;sa mellett d&ouml;nt&ouml;tt, b&iacute;zva abban, hogy &eacute;letben maradva az erd&eacute;lyi magyars&aacute;g, az &ouml;sszmagyars&aacute;g kedvezőtlen sors&aacute;nak a k&ouml;zvet&iacute;t&eacute;se &iacute;r&oacute;i hivat&aacute;sa &eacute;s feladata lesz egyben. A kezdeti meg&eacute;lhet&eacute;si neh&eacute;zs&eacute;gek ellen&eacute;re erőt mer&iacute;tve ahhoz, hogy m&eacute;g nagyobb &iacute;r&oacute; legyen, mint otthoni gr&oacute;fs&aacute;ga idej&eacute;n. Legnagyobb művei az emigr&aacute;ci&oacute;ban jelentek meg: n&eacute;metorsz&aacute;gi tart&oacute;zkod&aacute;sa idej&eacute;n v&aacute;lt sikerk&ouml;nyvv&eacute; az <em>Adj&aacute;tok vissza a hegyeimet!</em>, Amerik&aacute;ban sz&uuml;letett meg <em>A funtineli boszork&aacute;ny</em>, valamint a <em>Kard &eacute;s kasza</em>. E h&aacute;rom k&ouml;nyv az &ouml;tven legn&eacute;pszerűbb magyar reg&eacute;ny k&ouml;z&ouml;tt szerepel. &Eacute;s a t&ouml;bbiekről m&eacute;g eml&iacute;t&eacute;st sem tettem&hellip;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A fentiek alapj&aacute;n, az erd&eacute;lyi magyarok legink&aacute;bb azt tudj&aacute;k Wass Albertről, hogy erd&eacute;lyi gr&oacute;f, h&aacute;bor&uacute;s bűn&ouml;s, amerikai emigr&aacute;ns, mik&ouml;zben k&ouml;r&uuml;kben a legolvasottabb magyar &iacute;r&oacute;k k&ouml;z&eacute; tartozik. Művei ott sorakoznak a k&ouml;nyvespolcokon, a sz&iacute;vekben &eacute;s a lelkekben egyar&aacute;nt. &Eacute;s b&aacute;r az elismer&eacute;s k&eacute;sőn &eacute;rkezett otthonr&oacute;l, legal&aacute;bb hal&aacute;la ut&aacute;n megt&ouml;rt&eacute;nt. Ann&aacute;l f&aacute;j&oacute;bb viszont, hogy az erd&eacute;lyi magyar irodalom eme jeles k&eacute;pviselőj&eacute;t a hivatalos magyar irodalomt&ouml;rt&eacute;net nem m&eacute;ltatja kellők&eacute;ppen, mik&ouml;zben n&eacute;pszerűs&eacute;ge miatt m&aacute;r-m&aacute;r t&uacute;lzott kultusz alakult ki k&ouml;r&uuml;l&ouml;tte az itthoni m&eacute;ly hallgat&aacute;s &eacute;vei, &eacute;vtizedei ut&aacute;n. De f&aacute;j&oacute; az is, hogy az &iacute;r&oacute; eml&eacute;k&eacute;re csak &bdquo;V&aacute;ndor sz&eacute;kely&rdquo; al&aacute;&iacute;r&aacute;ssal lehet szobrot &aacute;ll&iacute;tani sz&uuml;lőf&ouml;ldj&eacute;n. Ez&eacute;rt am&iacute;g a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g elv&aacute;r&aacute;sa szerinti igazs&aacute;gteremtő rehabilit&aacute;l&aacute;sa nem t&ouml;rt&eacute;nik meg, addig valami nagyon hib&aacute;dzik a politikai &eacute;rdekekkel &aacute;tszőtt vil&aacute;gunkban.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Wass Albert hossz&uacute;, gazdag &eacute;s &eacute;rt&eacute;k&eacute;s, ellentmond&aacute;sokkal j&aacute;r&oacute; &eacute;letp&aacute;ly&aacute;j&aacute;nak r&ouml;vid &eacute;rt&eacute;kel&eacute;s&eacute;t Molter K&aacute;roly m&eacute;ltat&aacute;sa z&aacute;rja, aki a felt&ouml;rekvő fiatal &iacute;r&oacute;tehets&eacute;gről az al&aacute;bbiakat valotta: <em>&bdquo;Term&eacute;szet&eacute;rz&eacute;ke, t&aacute;jmegid&eacute;ző k&eacute;pess&eacute;ge csod&aacute;latos. Művei sz&eacute;lesen h&ouml;mp&ouml;lygő, robban&oacute; erejű, nagyvonal&uacute; alkot&aacute;sok. A fiatal erd&eacute;lyi pr&oacute;za&iacute;r&oacute;k k&ouml;z&uuml;l kiv&aacute;lik egy&eacute;ni hangj&aacute;val, l&aacute;t&aacute;sm&oacute;dj&aacute;val; izgalmas t&ouml;rt&eacute;netei &uacute;gy &aacute;radnak bel&eacute;nk, mint egy forr&oacute; v&eacute;rhull&aacute;m.&rdquo;</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>DR. &Aacute;BR&Aacute;M ZOLT&Aacute;N</em></p>\n', created = 1521357987, expire = 1521444387, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:68c72227d646dec28ee94802c94487d5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521357987, expire = 1521444387, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521357987, expire = 1521444387, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521357987, expire = 1521444387, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521357987, expire = 1521444387, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521357987, expire = 1521444387, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521357987, expire = 1521444387, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
Wass_Albert_foto.jpg

Ábrám Zoltán elnökségi tagunk írása a 110 éve született és 20 éve elhunyt író-költő tiszteletére.

Az erdélyi, a magyarországi, a határon túli és a nagyvilágban szétszórtan élő magyarság jelentős része számára a 2018-as esztendő Wass Albert-emlékév lesz. A magyar olvasók körében egyik legnépszerűbb író-költő születésének száztizedik és halálának huszadik évfordulója alkalmából. De ki is Wass Albert? Egy rendkívül összetett személyiség. Bonyolult lelkületű férj és apa, ellentétek között vergődő sokoldalú értelmiségi, a konzervatív nemzeti és vallási értékeket konokul hangoztató tollforgató, a kisebbségi jogok mellett makacsul kiálló emberjogi harcos. Ellentmondásos megítélése a magyar sors jellemző terméke. Életében nem ismerték el, halálakor zűrzavart teremtettek körülötte, majd holta után a felszínre került a valós értéke. Ugyanakkor sajátos magyar sors az övé – fél életen át halálra ítélten élni, igaz, nem a siralomházban, hanem amerikai emigrációban.

Ami az emigrációba magával vitt háborús bűnösségét illeti, a szekuritáté valójában azért próbálkozott több ízben a likvidálásával, mert az író írásban vállalt hitet tett a kommunista hatalom igazságtalansága ellen és a magyarság jogai mellett. Mondhatni: egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete volt. Meggyőződésem: Wass Albert korának áldozata, szülőhazáját elhagyni kényszerülő politikai mártír, sokáig meg nem értett és el nem ismert ízig-vérig erdélyi magyar értelmiségi. Élete egyik legnehezebb pillanatában Erdély, majd Magyarország elhagyása mellett döntött, bízva abban, hogy életben maradva az erdélyi magyarság, az összmagyarság kedvezőtlen sorsának a közvetítése írói hivatása és feladata lesz egyben. A kezdeti megélhetési nehézségek ellenére erőt merítve ahhoz, hogy még nagyobb író legyen, mint otthoni grófsága idején. Legnagyobb művei az emigrációban jelentek meg: németországi tartózkodása idején vált sikerkönyvvé az Adjátok vissza a hegyeimet!, Amerikában született meg A funtineli boszorkány, valamint a Kard és kasza. E három könyv az ötven legnépszerűbb magyar regény között szerepel. És a többiekről még említést sem tettem…

A fentiek alapján, az erdélyi magyarok leginkább azt tudják Wass Albertről, hogy erdélyi gróf, háborús bűnös, amerikai emigráns, miközben körükben a legolvasottabb magyar írók közé tartozik. Művei ott sorakoznak a könyvespolcokon, a szívekben és a lelkekben egyaránt. És bár az elismerés későn érkezett otthonról, legalább halála után megtörtént. Annál fájóbb viszont, hogy az erdélyi magyar irodalom eme jeles képviselőjét a hivatalos magyar irodalomtörténet nem méltatja kellőképpen, miközben népszerűsége miatt már-már túlzott kultusz alakult ki körülötte az itthoni mély hallgatás évei, évtizedei után. De fájó az is, hogy az író emlékére csak „Vándor székely” aláírással lehet szobrot állítani szülőföldjén. Ezért amíg a közösség elvárása szerinti igazságteremtő rehabilitálása nem történik meg, addig valami nagyon hibádzik a politikai érdekekkel átszőtt világunkban.

Wass Albert hosszú, gazdag és értékés, ellentmondásokkal járó életpályájának rövid értékelését Molter Károly méltatása zárja, aki a feltörekvő fiatal írótehetségről az alábbiakat valotta: „Természetérzéke, tájmegidéző képessége csodálatos. Művei szélesen hömpölygő, robbanó erejű, nagyvonalú alkotások. A fiatal erdélyi prózaírók közül kiválik egyéni hangjával, látásmódjával; izgalmas történetei úgy áradnak belénk, mint egy forró vérhullám.”

DR. ÁBRÁM ZOLTÁN

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés