ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f7c3476443f2f103fa1236d547c57915' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>T&aacute;rsadalmi szerepv&aacute;llal&aacute;s &eacute;s r&eacute;szv&eacute;tel a 19. sz&aacute;zad v&eacute;g&eacute;n: az EMKE indul&aacute;sa</em> c&iacute;mmel ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s ny&iacute;lik az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let megalakul&aacute;s&aacute;nak 130. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;nak tisztelet&eacute;re.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Időpont:</strong>&nbsp;2017. okt&oacute;ber 5., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k, 17:30 &oacute;ra<br />\n <strong>Helysz&iacute;n:</strong>&nbsp;Besztercei Magyar H&aacute;z, Wass Gy&ouml;rgy terem (Titulescu u. 46 sz.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s kur&aacute;tora:</strong> Bartha Katalin &Aacute;gnes, <strong>grafikai arculat</strong>&aacute;t Demeter Vincze Andr&aacute;s tervezte.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A 2017. okt&oacute;ber 5-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lut&aacute;n f&eacute;l 6-kor a Besztercei Magyar H&aacute;z Wass Gy&ouml;rgy term&eacute;ben (Titulescu u. 46 sz.) megny&iacute;l&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s a dualizmus kori Magyarorsz&aacute;g legnagyobb &eacute;s hat&aacute;s&aacute;ban leg&aacute;tfog&oacute;bb k&ouml;zművelőd&eacute;si egyes&uuml;let&eacute;nek kezdeti időszak&aacute;t eleven&iacute;ti meg korabeli &iacute;r&aacute;sos &eacute;s k&eacute;pi dokumentumok valamint t&aacute;rgyak r&eacute;v&eacute;n. Az 1885-&ouml;s alakul&aacute;st&oacute;l a sz&aacute;zad v&eacute;g&eacute;ig sz&aacute;mos korabeli politikus, műv&eacute;sz valamint művelőd&eacute;s &eacute;s műv&eacute;szetp&aacute;rtol&oacute; sorakozik fel az egyes&uuml;let m&ouml;g&eacute;, illetve azonosul az EMKE c&eacute;lkitűz&eacute;seivel az Eur&oacute;pa-szerte uralkod&oacute; egys&eacute;ges&iacute;tő-nemzeties&iacute;tő program korabeli szellem&eacute;ben. Mindezt tan&uacute;s&iacute;tj&aacute;k a korai fill&eacute;res adom&aacute;nyok vagy a Kun Kocs&aacute;rd gr&oacute;f fejedelmi alap&iacute;tv&aacute;ny&aacute;nak dokumentumai, korabeli rangos &eacute;s kev&eacute;sb&eacute; ismert előad&oacute;műv&eacute;szek, műalkot&aacute;sok &eacute;s művek EMKE-s kapcsol&oacute;d&aacute;sai, az egyes&uuml;leti műk&ouml;d&eacute;st lehetőv&eacute; tevő szereplők tev&eacute;kenys&eacute;gi dokumentumai. Ugyanakkor az EMKE-nek az erd&eacute;lyi oktat&aacute;s&uuml;gyben illetve gazdas&aacute;gban bet&ouml;lt&ouml;tt korabeli szerep&eacute;be is belel&aacute;thatunk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A ki&aacute;ll&iacute;tott anyagok fők&eacute;nt a Rom&aacute;n Orsz&aacute;gos Lev&eacute;lt&aacute;r Kolozs Megyei Fi&oacute;kj&aacute;ban tal&aacute;lhat&oacute; EMKE-lev&eacute;lt&aacute;rban, csal&aacute;di, egyh&aacute;zi, egy&eacute;ni &eacute;s k&ouml;zgyűjtem&eacute;nyekből sz&aacute;rmaznak. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s t&ouml;rzsanyaga kolozsv&aacute;ri bemutat&oacute;ja &eacute;s t&ouml;bb m&aacute;s helysz&iacute;n ut&aacute;n &eacute;rkezik a v&aacute;rosba, s egyik c&eacute;lja az egyes&uuml;let jelentős&eacute;g&eacute;re &uacute;jra felh&iacute;vni a figyelmet.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>K&ouml;sz&ouml;ntő:</strong> Plesch Katalin, a besztercei EMKE eln&ouml;ke.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st megnyitja:</strong>&nbsp;dr. Sz&eacute;man P&eacute;ter EMKE-eln&ouml;k &eacute;s Bartha Katalin &Aacute;gnes, a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s kur&aacute;tora.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Fell&eacute;pnek:</strong> Botos Elvira (zongora), Szőke K&aacute;lm&aacute;n (hegedű)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s-megnyit&oacute; keret&eacute;ben bemutatj&aacute;k: <em>&Eacute;letp&aacute;ly&aacute;k, programok a k&ouml;zművelőd&eacute;s szolg&aacute;lat&aacute;ban. Tanulm&aacute;nyok az EMKE 130 &eacute;v&eacute;ről</em> c. k&ouml;tetet.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Mindenkit szeretettel v&aacute;runk!</em></p>\n', created = 1518929697, expire = 1519016097, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f7c3476443f2f103fa1236d547c57915' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1518929697, expire = 1519016097, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1518929697, expire = 1519016097, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1518929697, expire = 1519016097, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1518929697, expire = 1519016097, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1518929697, expire = 1519016097, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1518929697, expire = 1519016097, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
plakat_beszterce-2017_emke.jpg

Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása címmel kiállítás nyílik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület megalakulásának 130. évfordulójának tiszteletére.

Időpont: 2017. október 5., csütörtök, 17:30 óra
Helyszín: Besztercei Magyar Ház, Wass György terem (Titulescu u. 46 sz.)

A kiállítás kurátora: Bartha Katalin Ágnes, grafikai arculatát Demeter Vincze András tervezte.

A 2017. október 5-én, csütörtökön délután fél 6-kor a Besztercei Magyar Ház Wass György termében (Titulescu u. 46 sz.) megnyíló kiállítás a dualizmus kori Magyarország legnagyobb és hatásában legátfogóbb közművelődési egyesületének kezdeti időszakát eleveníti meg korabeli írásos és képi dokumentumok valamint tárgyak révén. Az 1885-ös alakulástól a század végéig számos korabeli politikus, művész valamint művelődés és művészetpártoló sorakozik fel az egyesület mögé, illetve azonosul az EMKE célkitűzéseivel az Európa-szerte uralkodó egységesítő-nemzetiesítő program korabeli szellemében. Mindezt tanúsítják a korai filléres adományok vagy a Kun Kocsárd gróf fejedelmi alapítványának dokumentumai, korabeli rangos és kevésbé ismert előadóművészek, műalkotások és művek EMKE-s kapcsolódásai, az egyesületi működést lehetővé tevő szereplők tevékenységi dokumentumai. Ugyanakkor az EMKE-nek az erdélyi oktatásügyben illetve gazdaságban betöltött korabeli szerepébe is beleláthatunk.

A kiállított anyagok főként a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókjában található EMKE-levéltárban, családi, egyházi, egyéni és közgyűjteményekből származnak. A kiállítás törzsanyaga kolozsvári bemutatója és több más helyszín után érkezik a városba, s egyik célja az egyesület jelentőségére újra felhívni a figyelmet.

Köszöntő: Plesch Katalin, a besztercei EMKE elnöke.

A kiállítást megnyitja: dr. Széman Péter EMKE-elnök és Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás kurátora.

Fellépnek: Botos Elvira (zongora), Szőke Kálmán (hegedű)

A kiállítás-megnyitó keretében bemutatják: Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. Tanulmányok az EMKE 130 évéről c. kötetet.

Mindenkit szeretettel várunk!

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés