„Megindítóan szép temetés volt...” Engel Károly gyászjelentő-gyűjteményének feljegyzései

Megnyitó

Helyszín: Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség (Farkas utcai templom)
Időpont: 2021. november 2-án du. 5 órakor

 

Nyitvatartás

A kiállítás 2021. dec. 21-ig az alábbi rend szerint látogatható:

kedd, csütörtök: 17:00 – 19:00
szombat: 11:00 – 13:00

 

A hatályos járványügyi szabályok értelmében a megnyitó és kiállítás csak zöld, azaz EU-s igazolvánnyal (teljesen beoltottak vagy a betegségen 15–180 napja átesett személyek) látogatható!

***

Magán- és nyilvános életünknek, kultúránknak, a minket körülvevő világnak számos lenyomata van, ezeknek egy része írott formában akár évtizedekig, -századokig megmarad. De nemcsak a könyvekre, újságokra kell gondolnunk, vagy nemcsak a boldog életeseményekre, hanem például a nyomtatott gyászjelentőkre, hiszen ezek ugyanúgy hozzátartoznak nemcsak az egyén, hanem a szűkebb vagy tágabb társadalom életéhez, segítségükkel akár egy teljes korkép megrajzolható.
Az EMKE Szabédi László Emlékházában egyebek mellett megtalálható Engel (írói álnevén Köllő) Károly irodalom- és művelődéstörténész hagyatéka. A nagyszámú dobozból egy teljes dobozt az egyedülálló gyászjelentő-gyűjtemény tesz ki, csaknem félezer tétellel. 
Jelen kiállítás fókuszában azonban szigorúan véve nem maguk a gyászjelentők állnak. Voltaképpen a gyűjteménynek sem az a legfőbb erénye, hogy ritka és igencsak terjedelmes, hanem hogy Engel Károly számos gyászjelentés hátára hosszabb-rövidebb megjegyzést fűzött az elhunyttal, illetve a temetési szertartással kapcsolatban. A kiállítás ezekre a feljegyzésekre fókuszál, melyek egyfelől megismertetnek az elhunytak személyiségével, ugyanakkor sok esetben társadalomrajznak is beillenek.

 

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/595260495123114