100 éves a Brassói Magyar Dalárda

Brassóban ünnepelték a Romániai Magyar Dalosszövetség 100 éves évfordulóját. A centenáriumi ünnepség alkalmával, szombaton a Brassói Magyar Dalárda márvány emléktáblát helyezett el és kopjafát állított az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán.

Az eseményen jelen volt Ambrus Izabella-Ágnes, Brassó alprefektusa, Kirsch Gábor, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke, Ferencz Irma, az Árpily Lajos Főgimnázium igazgatója, a történelmi egyházak képviselői, a Brassói Magyar Dalárda régi és új tagjai.

Ambrus Károly, a Dalárda elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és ismertette a Romániai Magyar Dalosszövetség történetét. Beszédében kifejtette: „ha a kezdetekkor 30 dalárdát számlált a Dalosszövetség, 1938-ban már 228 dalárda tevékenykedett Erdély-szerte. Dalárdánk is akkor élte virágkorát: 130-150 tagja is volt, tevékenységét, fellépéseit nagy elismerés övezte, óriási közönsége volt és gondosan megválogatott tagjai igencsak büszkék voltak dalosi mivoltukra. A dalosszövetség céltudatos és hozzáértő szakmai vezetése alatt Erdély zenei élete fellendült, a minőségi színvonal érezhetően és gyorsan emelkedett. A nagyszabású országos versenyeken, ahol gyakran 60-70 dalárda is versengett a megmérettetéseken, igencsak nehéz volt a zsűrizők munkája. Büszkén mondhatjuk, hogy dalárdánk akkor is remekelt és bizonyított, sok rangos elismerést és díjat sikerült kiérdemelnie.”

Ambrus Károly, a Dalárda elnöke megköszönte mindazoknak, akik az emléktábla és a kopjafa elkészítéséhez hozzájárultak: a Brassói Magyar Dalárda minden tagjának, a történelmi egyházak belvárosi gyülekezeteinek, akik adományokkal támogatták a kezdeményezést, az Áprily Lajos Főgimnázium igazgató asszonyának, Ferencz Irmának, aki támogatta az emléktábla és a kopjafa elhelyezését és Csernátoni Lajosnak, aki a kopjafát kifaragta és felállította. Kirsch Gábor megyei RMDSZ-elnök beszédében hangsúlyozta, hogy szükséges a gyerekek és a fiatalok bevonása a Dalárda tevékenységébe. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői megszentelték és megáldották az emléktáblát és a kopjafát. Szombaton ünnepi rendezvények zajlottak Kolozsváron is az évforduló kapcsán, a Dalosszövetség rendezésében. Ebből az alakalomból Tóth-Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke ünnepi üzenetet küldött a Brassói Magyar dalárdának, akárcsak Széman Péter, az EMKE elnöke – ezeket Imre Zsuzsanna, a Brassói Dalárda karnagya, illetve Nádudvary György felolvasta a Brassóban összegyűlt ünneplőknek. A rendezvény a magyar és a székely himnusz éneklésével zárult.

Petki Judit, www.marosvasarhelyiradio.ro, 2021. november 15.