ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Zenészek, ha beszélnek

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d64b004f8e7fdd4cb58434b7b507067b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;ztudom&aacute;s&uacute;lag k&eacute;tf&eacute;le embert&iacute;pus l&eacute;tezik. Az&nbsp;egyik k&eacute;t r&eacute;szre osztja az emberis&eacute;get, a m&aacute;sik nem.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n De&nbsp;zen&eacute;szből is van olyan, aki csak zen&eacute;lni tud &ndash; e helyen f&uuml;ggetlen&uuml;l att&oacute;l, hogy teljes&iacute;tm&eacute;nye katartikus-e vagy merő basel&eacute;s &ndash;, &eacute;s van olyan, aki t&ouml;bb&eacute;-kev&eacute;sb&eacute; &eacute;pk&eacute;zl&aacute;b, szabatos nyelvi form&aacute;kban vagy &eacute;pp sodr&oacute; eleganci&aacute;val tud besz&eacute;lni a(z &aacute;ltala művelt) muzsik&aacute;r&oacute;l, zenei &uuml;zenetről, programr&oacute;l, zene &eacute;s &eacute;let autentikus egys&eacute;g&eacute;ről stb.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n (A&nbsp;magam sz&aacute;m&aacute;ra Nikolaus Harnoncourt-t, Leonard Bernsteint vagy magyar vonatkoz&aacute;sban V&aacute;s&aacute;ry Tam&aacute;st, Fischer Iv&aacute;nt, Selmeczi Gy&ouml;rgy&ouml;t tekintem m&eacute;rc&eacute;nek, akik &uacute;gy besz&eacute;ltek, &uacute;gy besz&eacute;lnek a zene vil&aacute;g&aacute;r&oacute;l, hogy ebben a vil&aacute;gban t&uuml;st&eacute;nt &eacute;lni &eacute;s tobz&oacute;dni van kedv&uuml;nk.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;kolozsv&aacute;ri zen&eacute;szbesz&eacute;dre alapozta egyik sikeres v&aacute;llal&aacute;s&aacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE), illetve egy helysz&iacute;n, a Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z, amikor &ndash; pontosabban 2013-t&oacute;l &ndash; ZeneSz&oacute; c&iacute;men besz&eacute;lget&eacute;ssorozatot ind&iacute;tott. A&nbsp;v&aacute;llal&aacute;s persze nem előzm&eacute;ny n&eacute;lk&uuml;li: m&aacute;r 1994-től &bdquo;h&aacute;zizene-k&ouml;zpont&rdquo; lett az Eml&eacute;kh&aacute;z, amikor is boldogeml&eacute;kű L&aacute;szl&oacute; Ferenc &ndash; akkor a Zenet&aacute;rsas&aacute;g eln&ouml;ke &ndash; szombat d&eacute;li hangversenyeket kezdett szervezni. Kisebb-nagyobb megtorpan&aacute;sokkal, hull&aacute;mv&ouml;lgyekkel, de persze hull&aacute;mhegyekkel is, mintegy <em>&aacute;tl&eacute;nyeg&uuml;lt</em> a szombat d&eacute;li hangversenyek sorozata ZeneSz&oacute;v&aacute;. Nem kis szerepe volt ebben Horv&aacute;th Zolt&aacute;n zongoratan&aacute;rnak, aki 2000-től L&aacute;szl&oacute; Ferenccel egy&uuml;tt havonta, sőt olykor havonta k&eacute;tszer-h&aacute;romszor &bdquo;felfuttatta&rdquo; a koncerteket, amelyek keret&eacute;ben ekkor m&eacute;g kev&eacute;s sz&oacute; esett, az a kev&eacute;s is legink&aacute;bb a művekről. 2002 ősz&eacute;n az Eml&eacute;kh&aacute;z akkori gondnoka &ndash; v&eacute;lhetőleg k&eacute;nyelmi okokb&oacute;l &ndash; befagyasztotta a sorozatot, s ettől kezdve az eml&eacute;kh&aacute;z nagy szob&aacute;j&aacute;ban &aacute;ll&oacute;, igen j&oacute; minős&eacute;gű (b&aacute;r akkor m&eacute;g gener&aacute;lozatlan) Steinway zongora k&ouml;r&eacute; z&aacute;rtk&ouml;rű h&aacute;zikoncertek szerveződtek, amelyeknek gazd&aacute;i az az&oacute;ta elhunyt Papp Tibor, valamint Kosty&aacute;k M&aacute;rta, Buz&aacute;s P&aacute;l, M&aacute;rkos Albert, illetve Horv&aacute;th Zolt&aacute;n voltak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Indul&aacute;s&aacute;t&oacute;l fogva a kolozsv&aacute;ris&aacute;g volt a ZeneSz&oacute; besz&eacute;lgetősorozat egyik szervező elve. Vagyis az, hogy kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű, k&ouml;tőd&eacute;sű, itt dolgoz&oacute; vagy innen elv&aacute;ndorolt, a vil&aacute;g sz&aacute;mos izgalmas-fontos hely&eacute;n mag&aacute;t kolozsv&aacute;rik&eacute;nt megval&oacute;s&iacute;t&oacute; zen&eacute;sz besz&eacute;ljen arr&oacute;l, ami munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t, az &aacute;ltala művelt zen&eacute;ket &eacute;s a v&aacute;rost &ouml;sszek&ouml;ti. Kezdetben egy j&oacute;l k&ouml;r&uuml;lhat&aacute;rolhat&oacute; nemzed&eacute;k zen&eacute;szei &uuml;ltek le Horv&aacute;th Zolt&aacute;nnal k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g előtt besz&eacute;lgetni (p&eacute;ld&aacute;ul B&eacute;res Melinda, Kele Brigitta, Pataky Adorj&aacute;n, Erich T&uuml;rk, ifj. Csiky Boldizs&aacute;r, Jank&oacute; Zsolt), k&eacute;sőbb &ndash; elsősorban M&aacute;rkos Albert javaslat&aacute;ra &ndash; m&aacute;s gener&aacute;ci&oacute;k is helyet kaptak a nyilv&aacute;noss&aacute;g előtt. Azt&aacute;n persze a moder&aacute;torok k&ouml;re is bőv&uuml;lt (term&eacute;szetesen a teljess&eacute;g ig&eacute;nye n&eacute;lk&uuml;l: Sz&eacute;p Gyul&aacute;val, Benkő Judittal, N&eacute;meth G. Istv&aacute;nnal, M&aacute;rkos Alberttel, sőt e sorok lejegyzőj&eacute;vel is).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;fent eml&iacute;tett nevek k&eacute;ts&eacute;gk&iacute;v&uuml;l mind meghat&aacute;roz&oacute;ak a kolozsv&aacute;ri zenei &eacute;let eg&eacute;sze &eacute;s a ZeneSz&oacute; p&aacute;r &eacute;ves t&ouml;rt&eacute;nete szempontj&aacute;b&oacute;l. De&nbsp;nagy mulaszt&aacute;sunk volna, ha K&oacute;s Katalin nev&eacute;t nem eml&iacute;ten&eacute;nk, aki 2007 &oacute;ta &ndash; ugyancsak zen&eacute;szk&eacute;nt! &ndash; sz&aacute;mos m&aacute;s projekt, programvonulat, előad&aacute;s- &eacute;s ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssorozat szervez&eacute;se mellett a ZeneSz&oacute; jelenlegi form&aacute;j&aacute;nak alak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban szint&eacute;n komoly r&eacute;szt v&aacute;llalt. A&nbsp;&bdquo;merő&rdquo; koncertek h&aacute;tt&eacute;rbe szorul&aacute;s&aacute;ban &eacute;s a besz&eacute;lgetőestek &bdquo;felt&ouml;r&eacute;s&eacute;ben&rdquo; k&eacute;t gyakorlati szempont is k&ouml;zrej&aacute;tszott. Egyfelől az Eml&eacute;kh&aacute;zat k&ouml;rnyező v&aacute;rosi forgalom kedvezőtlen k&ouml;r&uuml;lm&eacute;ny a zenei &eacute;lvezetek zavartalans&aacute;g&aacute;hoz. M&aacute;sfelől meg Kolozsv&aacute;ron az ezredfordul&oacute; k&ouml;r&uuml;l ugr&aacute;sszerűen megszaporodtak az alternat&iacute;v koncertlehetős&eacute;gek &eacute;s terek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;zen&eacute;szekről a k&ouml;zv&eacute;lem&eacute;ny nem t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhat testk&ouml;zelből &ndash; mondja e v&aacute;llal&aacute;s logikai h&aacute;tter&eacute;ről Horv&aacute;th Zolt&aacute;n &ndash;, ugyanakkor a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g k&eacute;rd&eacute;sei nagyon dinamiz&aacute;lnak, ami a besz&eacute;lget&eacute;sforma fel&eacute;rt&eacute;kelőd&eacute;s&eacute;t hozza mag&aacute;val. A&nbsp;kolozsv&aacute;riak &eacute;rdeklőd&eacute;se a region&aacute;lis kult&uacute;ra k&ouml;zpontj&aacute;nak, ugyanakkor a kisv&aacute;rosnak a pozit&iacute;v &eacute;s negat&iacute;v von&aacute;sait egyes&iacute;ti. A&nbsp;nagynevű, főleg <em>itthon</em> sikert sikerre halmoz&oacute; zen&eacute;szek val&oacute;s&aacute;ggal vonzz&aacute;k az &eacute;rdeklődőket, de sajnos olyan alkalom is volt, amikor a meghirdetett besz&eacute;lgetőest &eacute;rdeklőd&eacute;s hi&aacute;ny&aacute;ban elmaradt. Ami &ndash; K&oacute;s Kati &eacute;s Horv&aacute;th Zoli egybehangz&oacute; k&ouml;vetkeztet&eacute;sek&eacute;nt &ndash; arr&oacute;l besz&eacute;l, hogy a publicit&aacute;s m&oacute;dszereinek fokozatos bőv&uuml;l&eacute;se mellett egyetlen pillanatra sem szabad lankadni a szem&eacute;lyes megsz&oacute;l&iacute;t&aacute;sokban, az &bdquo;&eacute;rdekeltt&eacute; t&eacute;telben&rdquo;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ősztől &uacute;jra indul a besz&eacute;lgetősorozat. Azt m&aacute;r biztosan lehet tudni, hogy okt&oacute;ber 25-&eacute;n a kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű, Magyarorsz&aacute;gon &eacute;lő &eacute;s alkot&oacute; Gy&ouml;ngy&ouml;si Levent&eacute;vel tal&aacute;lkozhat a t&ouml;rzs- &eacute;s rem&eacute;lhetőleg &uacute;jabb/ifjabb &eacute;rdeklődőkkel is megpezsd&uuml;lő k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Jakabffy Tam&aacute;s, <a href=\"https://www.helikon.ro/zeneszek-ha-beszelnek/\" target=\"_blank\">Helikon, 2017. augusztus 25.</a></p>\n', created = 1527205760, expire = 1527292160, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d64b004f8e7fdd4cb58434b7b507067b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205760, expire = 1527292160, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205760, expire = 1527292160, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205760, expire = 1527292160, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205760, expire = 1527292160, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205760, expire = 1527292160, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205760, expire = 1527292160, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Helikon, 2017. augusztus 25.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Köztudomásúlag kétféle embertípus létezik. Az egyik két részre osztja az emberiséget, a másik nem.

De zenészből is van olyan, aki csak zenélni tud – e helyen függetlenül attól, hogy teljesítménye katartikus-e vagy merő baselés –, és van olyan, aki többé-kevésbé épkézláb, szabatos nyelvi formákban vagy épp sodró eleganciával tud beszélni a(z általa művelt) muzsikáról, zenei üzenetről, programról, zene és élet autentikus egységéről stb.

(A magam számára Nikolaus Harnoncourt-t, Leonard Bernsteint vagy magyar vonatkozásban Vásáry Tamást, Fischer Ivánt, Selmeczi Györgyöt tekintem mércének, akik úgy beszéltek, úgy beszélnek a zene világáról, hogy ebben a világban tüstént élni és tobzódni van kedvünk.)

A kolozsvári zenészbeszédre alapozta egyik sikeres vállalását az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), illetve egy helyszín, a Györkös-Mányi Albert Emlékház, amikor – pontosabban 2013-tól – ZeneSzó címen beszélgetéssorozatot indított. A vállalás persze nem előzmény nélküli: már 1994-től „házizene-központ” lett az Emlékház, amikor is boldogemlékű László Ferenc – akkor a Zenetársaság elnöke – szombat déli hangversenyeket kezdett szervezni. Kisebb-nagyobb megtorpanásokkal, hullámvölgyekkel, de persze hullámhegyekkel is, mintegy átlényegült a szombat déli hangversenyek sorozata ZeneSzóvá. Nem kis szerepe volt ebben Horváth Zoltán zongoratanárnak, aki 2000-től László Ferenccel együtt havonta, sőt olykor havonta kétszer-háromszor „felfuttatta” a koncerteket, amelyek keretében ekkor még kevés szó esett, az a kevés is leginkább a művekről. 2002 őszén az Emlékház akkori gondnoka – vélhetőleg kényelmi okokból – befagyasztotta a sorozatot, s ettől kezdve az emlékház nagy szobájában álló, igen jó minőségű (bár akkor még generálozatlan) Steinway zongora köré zártkörű házikoncertek szerveződtek, amelyeknek gazdái az azóta elhunyt Papp Tibor, valamint Kostyák Márta, Buzás Pál, Márkos Albert, illetve Horváth Zoltán voltak.

Indulásától fogva a kolozsváriság volt a ZeneSzó beszélgetősorozat egyik szervező elve. Vagyis az, hogy kolozsvári születésű, kötődésű, itt dolgozó vagy innen elvándorolt, a világ számos izgalmas-fontos helyén magát kolozsváriként megvalósító zenész beszéljen arról, ami munkásságát, az általa művelt zenéket és a várost összeköti. Kezdetben egy jól körülhatárolható nemzedék zenészei ültek le Horváth Zoltánnal közönség előtt beszélgetni (például Béres Melinda, Kele Brigitta, Pataky Adorján, Erich Türk, ifj. Csiky Boldizsár, Jankó Zsolt), később – elsősorban Márkos Albert javaslatára – más generációk is helyet kaptak a nyilvánosság előtt. Aztán persze a moderátorok köre is bővült (természetesen a teljesség igénye nélkül: Szép Gyulával, Benkő Judittal, Németh G. Istvánnal, Márkos Alberttel, sőt e sorok lejegyzőjével is).

A fent említett nevek kétségkívül mind meghatározóak a kolozsvári zenei élet egésze és a ZeneSzó pár éves története szempontjából. De nagy mulasztásunk volna, ha Kós Katalin nevét nem említenénk, aki 2007 óta – ugyancsak zenészként! – számos más projekt, programvonulat, előadás- és kiállítássorozat szervezése mellett a ZeneSzó jelenlegi formájának alakításában szintén komoly részt vállalt. A „merő” koncertek háttérbe szorulásában és a beszélgetőestek „feltörésében” két gyakorlati szempont is közrejátszott. Egyfelől az Emlékházat környező városi forgalom kedvezőtlen körülmény a zenei élvezetek zavartalanságához. Másfelől meg Kolozsváron az ezredforduló körül ugrásszerűen megszaporodtak az alternatív koncertlehetőségek és terek.

A zenészekről a közvélemény nem tájékozódhat testközelből – mondja e vállalás logikai hátteréről Horváth Zoltán –, ugyanakkor a közönség kérdései nagyon dinamizálnak, ami a beszélgetésforma felértékelődését hozza magával. A kolozsváriak érdeklődése a regionális kultúra központjának, ugyanakkor a kisvárosnak a pozitív és negatív vonásait egyesíti. A nagynevű, főleg itthon sikert sikerre halmozó zenészek valósággal vonzzák az érdeklődőket, de sajnos olyan alkalom is volt, amikor a meghirdetett beszélgetőest érdeklődés hiányában elmaradt. Ami – Kós Kati és Horváth Zoli egybehangzó következtetéseként – arról beszél, hogy a publicitás módszereinek fokozatos bővülése mellett egyetlen pillanatra sem szabad lankadni a személyes megszólításokban, az „érdekeltté tételben”.

Ősztől újra indul a beszélgetősorozat. Azt már biztosan lehet tudni, hogy október 25-én a kolozsvári születésű, Magyarországon élő és alkotó Gyöngyösi Leventével találkozhat a törzs- és remélhetőleg újabb/ifjabb érdeklődőkkel is megpezsdülő közönség.

Jakabffy Tamás, Helikon, 2017. augusztus 25.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés