ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Zenés történelemóra Andrejszki Judittal

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:40c8b54177c6e2d522d05808c8944f25' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Andrejszki Judit Zen&eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelem&oacute;ra c&iacute;mű műsor&aacute;nak a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;k h&aacute;z adott otthont november 15-&eacute;n. Andrejszki Judit a magyar r&eacute;gizenei &eacute;let kiemelkedő alakja, barokk szopr&aacute;n, orgona- &eacute;s csembal&oacute;műv&eacute;sz.</p>\n<div class=\"rtejustify\">\n A Rom&aacute;niai Magyar Zenet&aacute;rsas&aacute;g (RMZT) megalakul&aacute;sa &oacute;ta, sz&iacute;v&uuml;gy&eacute;nek tekinti a magyar zeneszerzők, előad&oacute;műv&eacute;szek, fiatal tehets&eacute;gek bemutat&aacute;s&aacute;t, a nagy&eacute;rdeművel val&oacute; megismertet&eacute;s&eacute;t, megszerettet&eacute;s&eacute;t, term&eacute;szetesen nem t&eacute;vesztve szem elől az egyetemes zenet&ouml;rt&eacute;net nagy alkot&oacute;ival val&oacute; kapcsolatok kutat&aacute;s&aacute;ban el&eacute;rt eredm&eacute;nyeket.</div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Teszi ezt eml&eacute;knapok, g&aacute;lakoncertek, zenetudom&aacute;nyos konferenci&aacute;k, zenet&ouml;rt&eacute;neti vet&eacute;lkedők, workshopok form&aacute;j&aacute;ban. 1995-től, a folyamatosan szervezett zenei eml&eacute;knapokon Liszt Ferenc, Bart&oacute;k B&eacute;la, Wolfgang Amadeus Mozart, Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n, Vermesy P&eacute;ter, Veress S&aacute;ndor, Dohn&aacute;nyi Ernő, Ligeti Gy&ouml;rgy zeneszerzők &eacute;letműve ker&uuml;lt reflektorf&eacute;nybe, valamint azokr&oacute;l a h&iacute;res zenetan&aacute; rokr&oacute;l is megeml&eacute;keztek, mint Zsurka P&eacute;ter, Balogh Ferenc, akiknek tan&iacute;tv&aacute;nyaik a kolozsv&aacute;ri zenei k&eacute;pz&eacute;s j&oacute; h&iacute;r&eacute;t viszik szerte a nagyvil&aacute;gban. Dem&eacute;ny Attila eln&ouml;klet&eacute;vel a zenet&aacute;rsas&aacute;g nem hi&aacute;ba v&aacute;lasztotta a szerte&aacute;gaz&oacute; gy&ouml;kerekből magasba t&ouml;rő lombkoron&aacute;ba &eacute;kelt Hagyom&aacute;ny hagyom&aacute;nyoz&oacute;d&aacute;sa felirattal ell&aacute;tott log&oacute;t, hiszen abban benne van az &eacute;vsz&aacute;zadokon &aacute;t&iacute;velő kontinuit&aacute;s elve, a tan&aacute;r &eacute;s tan&iacute;tv&aacute;ny kapcsolata, a re&aacute;nk test&aacute;lt trad&iacute;ci&oacute;b&oacute;l t&aacute;pl&aacute;lkoz&oacute; jelen &eacute;s a rem&eacute;lhető j&ouml;vő.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Ligeti &eacute;s Brahms k&uuml;rttri&oacute; a zeneakad&eacute;mia st&uacute;di&oacute;term&eacute;ben </strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A n&eacute;gynapos rendezv&eacute;ny kamaraesttel kezdőd&ouml;tt, amelynek előad&oacute;i, esetenk&eacute;nt az előadott művek szerzői, valamilyen m&oacute;don kapcsolatban &aacute;lltak/&aacute;llnak Erd&eacute;llyel, Kolozsv&aacute;rral. Kov&aacute;ts P&eacute;ter (Magyarorsz&aacute;g) Bart&oacute;k&ndash; P&aacute;sztory-d&iacute;jjal kit&uuml;ntetett vil&aacute;gh&iacute;rű hegedűműv&eacute;sz, a kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű hegedűműv&eacute;sz V&eacute;gh S&aacute;ndor, &eacute;s a Nagyk&aacute;rolyban sz&uuml;letett, de kolozsv&aacute;rik&eacute;nt &bdquo;szeretett&rdquo; Ruha Istv&aacute;n hegedűmű- v&eacute;sz mesterkurzusain vett r&eacute;szt, kamarazen&eacute;t a lugosi sz&uuml;let&eacute;sű Kurt&aacute;g Gy&ouml;rgyn&eacute;l tanult. Kov&aacute;ts P&eacute;ter hegedűműv&eacute;sz, zenepedag&oacute;gus, karmester &eacute;s zeneszerző Auer Lip&oacute;tr&oacute;l tv-filmet k&eacute;sz&iacute;tett, akinek Ligeti Gy&ouml;rgy rokona volt. Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs tehets&eacute;ges fiatal zongoraműv&eacute;sz, rangos koncerttermek megh&iacute;vottja, sz&aacute;mos verseny győztese, t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a 2017-es MaisonsLaffitte (P&aacute;rizs) Nemzetk&ouml;zi Zongoraverseny elsőd&iacute;jasa. Kolozsv&aacute;ron sz&uuml;letett, Magyarorsz&aacute;gon &eacute;l, &eacute;s mondhatjuk, itthon otthon van. Benyus J&aacute;nos budapesti k&uuml;rtműv&eacute;sz, sz&aacute;mos nemzetk&ouml;zi verseny d&iacute;jazottja, szinte az &ouml;sszes magyarorsz&aacute;gi szimfonikus &eacute;s kamarazenekarban j&aacute;tszott, jelenleg a Magyar &Aacute;llami Operah&aacute;z k&uuml;rt&ouml;se. Ha m&aacute;sk&eacute;pp nem is, de a kamaraesten elhangz&oacute; Brahms Esz-d&uacute;r K&uuml;rttri&oacute;n, valamint Ligeti K&uuml;rttri&oacute;j&aacute;n kereszt&uuml;l egy-egy idegsz&aacute;l&aacute;val, egy-egy csod&aacute;latos k&uuml;rthangj&aacute;val m&aacute;ris kapcsolatba l&eacute;pett &bdquo;kincses v&aacute;rosunkkal&rdquo;, ugyanis Brahms annak idej&eacute;n koncertezett Kolozsv&aacute;ron, az erd&eacute;lyi sz&uuml;let&eacute;sű Ligeti pedig sok&aacute;ig tanult Kolozsv&aacute;ron, &eacute;s az idők sor&aacute;n sz&aacute;mos műv&eacute;t is hallhatta a kolozsv&aacute;ri k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Johannes Brahms (1833&ndash;1897) Esz-d&uacute;r K&uuml;rttri&oacute;j&aacute;nak (Op. 40) gy&aacute;szos alaphangulat&aacute;t a zeneszerző &eacute;desanyj&aacute;nak elveszt&eacute;se miatti f&aacute;jdalma okozta, ez&eacute;rt felelt meg jobban Brahms kifejez&eacute;si form&aacute;j&aacute;ul a meghitts&eacute;get sug&aacute;rz&oacute; lass&uacute;-gyors-lass&uacute;-gyors &eacute;p&iacute;tkez&eacute;sű sonata da chiesa (templomi szon&aacute;ta). A mű legmeghat&oacute;bb t&eacute;tele &eacute;ppen a III. t&eacute;tel Adagi&oacute;ja, amelyben a zeneszerző gy&ouml;ng&eacute;d l&iacute;rais&aacute;ggal dolgozott fel egy &eacute;desanyja &aacute;ltal sokat &eacute;nekelt dalocsk&aacute;t. A fin&aacute;l&eacute; a gy&aacute;sz v&eacute;g&eacute;t &eacute;s a fel&eacute;p&uuml;l&eacute;st jelk&eacute;pezi, amikor a megnyugv&aacute;s &ouml;sv&eacute;ny&eacute;n &uacute;j &eacute;let, &uacute;j tervek, &uacute;j &ouml;r&ouml;m&ouml;k sz&uuml;letnek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A h&aacute;rom profi zen&eacute;sz tal&aacute;lkoz&aacute;s&aacute;b&oacute;l csakis profi előad&aacute;s sz&uuml;lethetett, amelyben szent a tiszta inton&aacute;ci&oacute;, a t&ouml;retlen dial&oacute;gusok, a ragyog&oacute; technikai t&ouml;k&eacute;letess&eacute;g, az egym&aacute;sra figyel&eacute;s harm&oacute;ni&aacute;ja. Kov&aacute;ts P&eacute;ter, Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs &eacute;s Benyus J&aacute;nos előad&aacute;s&aacute;ban ugyanaz a felelőss&eacute;g&eacute;rzet, szak&eacute;rtelem &eacute;s j&aacute;rtass&aacute;g bűv&ouml;lt el a kort&aacute;rs zene előad&aacute;sakor is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Johannes Brahms sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 100. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra annak idej&eacute;n Ligeti Gy&ouml;rgy&ouml;t (1923&ndash;2006) k&eacute;rt&eacute;k fel egy eml&eacute;kező mű kompon&aacute;l&aacute;s&aacute;ra, ami n&eacute;h&aacute;ny Brahms-id&eacute;zetből kellett volna inspir&aacute;l&oacute;djon. Ligeti ekkor &iacute;rta meg Hommage &agrave; Brahms c&iacute;mű K&uuml;rttri&oacute;j&aacute;t, an&eacute;lk&uuml;l azonban, hogy Brahmst&oacute;l b&aacute;rmilyen zenei id&eacute;zetet &aacute;tvett volna. A mű fel&eacute;r egy zenet&ouml;rt&eacute;- neti &bdquo;visszapillant&oacute;val&rdquo;, amelyben a zeneszerző t&aacute;voli korok elmos&oacute;dott eml&eacute;keire utal. Gondolok itt t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a barokk osztin&aacute;t&oacute;ra, a passacagli&aacute;ra, az &bdquo;&ouml;rd&ouml;gi indul&oacute;ra&rdquo;, vagy a Beethoven Les Adieux szon&aacute;tat&eacute;ma elhangolt form&aacute;j&aacute;ra, Ligeti szavaival &eacute;lve arra a &bdquo;dallami-harm&oacute;niai cs&iacute;r&aacute;ra&rdquo;, amely v&eacute;g&uuml;l az eg&eacute;sz tri&oacute;t &bdquo;beh&aacute;l&oacute;zza&rdquo;. A mű rokons&aacute;got mutat Bart&oacute;k 6. von&oacute;sn&eacute;gyes&eacute;nek stiliz&aacute;lt indul&oacute;t&eacute;tel&eacute;vel, &eacute;s nem utols&oacute;sorban eml&iacute;tendő az az erős rom&aacute;n, szerb, magyar, erd&eacute;lyi n&eacute;pzenei erezet, amely a K&uuml;rttri&oacute; anyag&aacute;t l&eacute;pten nyomon meghat&aacute;rozza.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Sajn&aacute;lhatja, aki t&aacute;vol maradt ettől a ritka zenei esem&eacute;nytől, amelyen egy kamaraest, k&eacute;t mestermű, h&aacute;rom kiv&aacute;l&oacute; műv&eacute;sz előad&aacute;sa felejthetetlen &eacute;lm&eacute;nyt hagyott maga ut&aacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Zen&eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelem&oacute;ra </strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Andrejszki Judit Zen&eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelem&oacute;ra c&iacute;mű műsor&aacute;nak a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;k h&aacute;z adott otthont november 15- &eacute;n. Andrejszki Judit a magyar r&eacute;gizenei &eacute;let kiemelkedő alakja, barokk szopr&aacute;n, orgona- &eacute;s csembal&oacute;műv&eacute;sz. Nem csod&aacute;lom, hogy rajong&oacute;inak t&aacute;bora az &bdquo;angyali hang&rdquo; jelzőt aggatta r&aacute;, hiszen val&oacute;ban, amikor &eacute;nekel, az ember a gy&ouml;ny&ouml;rűs&eacute;gtől az egekben &eacute;rzi mag&aacute;t. 2009 &oacute;ta Sebesty&eacute;n M&aacute;rt&aacute;val a r&eacute;gi- &eacute;s a n&eacute;pzene forr&aacute;sait, egym&aacute;sra hat&aacute;sait kutatj&aacute;k. Az eredm&eacute;nyek eml&eacute;kezetes koncerteken v&aacute;lnak k&ouml;zkinccs&eacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"\" height=\"290\" src=\"data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAD/2wBDAAYEBQYFBAYGBQYHBwYIChAKCgkJChQODwwQFxQYGBcUFhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYnKSopGR8tMC0oMCUoKSj/2wBDAQcHBwoIChMKChMoGhYaKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCj/wAARCATfB9YDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAgMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBgcI/8QAUBAAAgIBAwMCBAMFBAcGBAAPAAECEQMEITEFEkEGURMiYXEHMoEUI0KRoRUzUrEWJENTYnLBFyU0c5LRRILw8Qg1NlRj4SZFohg3dJSyg//EABoBAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAoEQEBAAICAgICAwEAAwEBAAAAAQIRAyESMQRBE1EUIjJhBRVCUnH/2gAMAwEAAhEDEQA/APpaJxILlE0fPdkokiKHYE0NCQ4l2GRkTFIgrn+RnJ1392/ezrz/ACOjl6qNxkmWD8t+oOl6/S9d1+WejzfDyZ5NNx2avk9n0/8AEnXaTQabTz6J3vBjWNStq6Pc+sMTmsapbHi8ukTb+XydfKWap477Tx/ivr4RpdDi/u2S/wC1zqCSroMP/UzN+wRa/KR/s5P+ElhY3L8YOpv/APccNv8AiY3+MfWP4OiYf1bZg/s1P+AlHpnnsRfFGp/jN6gX5OkaZfdNko/jX6nX/wC69LX/ACsxLpf/AAIl/ZVr8pPCbG//ALavULS7+kab+TJP8Z+uNU+iae35MEekNv8AITXR5OvkLcIrgeqfW3VPUc8D1HTseL4XHYecyavqEqa0qXuj6JHojreBNdEf+AeOEa8nzOc9dKVvTEX+3PjTn1FdCb/gHDoHzO422bkn0m3zBf2h/Dgr9Anj6jONPD/Q+qx9Pt/wlsfTr8xHS+T5MsfUdv3P5SP7L1GUnP4St+6PsEfTi/wlsPTN7uDG4zuvjktJ1KXMI/og/YOo7VH+h9px+lr4xt/oaMfpOT4wt/oOjdfEIdN6mnaS/VE107qkm6pV9KPu+L0bllxgf8jZi9C5ZL+5r7jcN18AXTeq+WiT6R1SXLTP0Ri9A5NrxxRsw/h+v4uxCWJa/NL6D1KXNfyZOPp3qLfivsfp7F6Bwr80o/ojXj9C6KP5pf0L5Jp8B/D30xrsfqXSajNSjjd8H6m0C/1aBydH6Z0elmpQu0dzHBY4KK4RjKiaGJBZjamh2IAHYJiBFEgEmOwgALABokRQWVErCxAAxpkUMCVjIpjtAMBWgsBoH9AIydIioynRxfVueEfT2v7n/sZf5HTzS25PLeuH/wBwa23/ALKf/wDqyLp+avScL02R3zNndlj2VnI9FxUtFN8/Mel7F28DbeLJpIKPc0uWLUu9jXjj2x4KJwTm2RrSGLG9muC7I1ig5Ur+rJ4oWVa+21FeBsZtPH42bumt/oX6nEmnSa7eGWaLH8OHe9rfg8517r602aeHFFzatWZtu+hzPUOom8ixttpPk4LzSUlFSfbZs1eaWrj8V7OuDlOSVs74d9M5Sybe20eNZ9PCWN263Rv0yWKDcl8y43PGdD6lk0ueEYS/dt1TPVSyfEdqRzzll7SWVPNOU77v8yuMLJL2LIJUZlXSKilykFJeK+xZ22xuJd/9NKqV+SMoq+L+5f2EXG+C+VNKO1c0jm9T2lhpfxo62RUmcnqu3w/fviWWlnT9eeipx/0Y6er/ANkv8juxkn5PG+jJyXpvQK/9mj0mGb9y7c9N92MhCVomaAhiQMIdgIEAwCwAAAAAAAAALCwAAAAAAABMdiYEZb7Hzn8QPSEeu5oTlh75RjXB9IpeRNJ8pMD88ZPw27W/9Xf/AKTLk/Dvt/8Ah/6UfpDtXmMSEsGKXMIv9APzVL0Ck98H9CufoSH+5R+lpaLTy5xx/kVS6XpJc4Yr9B0r80S9DwX+xRVP0VD/AHKP0tPoeilzjRRP05opfwNBX5rfouD2eKP6ojL0ZBPfEv5H6Pl6W0re1lE/SOKT2mv5AfnT/Q3Gv9kv5Cfo/Gnvh/8A4T9Cz9Hx8SRnyekJR4pgfAH6Pxt/3K/kRl6RxeMS/kfeZ+ksq/hTKZelsyv93/JA6fCn6Txr/ZL+RH/RXGntiX8j7hP01mi/mxP+Rmn6fyKe+F/yB0+M/wCi2Lzhr9B/6L4fGFfyPscugyv+6f8AIhLoj/3T/kNm4+Pf6M4l/sY/yGvTWL/cx/kfXJdG/wD0f9CD6PF/wf0G1fJv9HMW/wC5j/Il/o9h/wBxH+R9Tl0eP+Ai+kR/w/0M2j5cvT+Jf7GP8h/2Bh/3Mb+x9NfSYv8AhIPpEV/D/QbHzWPQsKe+CH8iyPRcSf8Acw/9J9E/smP+Ei+lxXgbqvBw6RhT3ww/9J6f070zTxy4/wBxC7/wo6q6YrVROl07SfDzx2om0em6bjjjjGEIqMVwkju6VKjmaSDVX7HV0y+VmUq9VZNCSJIoTAGBBGQhyEQJiZJkWAERsQAIbEBNFefl/YsjyVZ3yTL0RwpbZshwdR+bKd3J/fZTg5/zZTi64uVgVQlXllWaNl+BfI/uVZU3wSu2LMvqKfGxP7kZNJGXRlzOmZpO0y/NvdGXIvlZZUrBn/OSTDO90xdys17RdjXIStv6Cgv6kpJLyYaiEtltuaNO3RnlK1SLsF0iq6OFprdltKirGqiidkFWZbHNzqvJ0c723ObqGqKxVUFzuWYaWzK8VF0VuFkXpLlk1wVp+Ca4RO1DXzWUZXUvuX3XJVNqTJpUsbSquTWnsjDCLTNkE6QFqZLkgiSIKc211wc/WpOMvsdDMqvajn6r8j+xuRi9OVjaitiUfzEYbJk4P5laNWyIuXBCf03LG0QknVozvaqY7y32LtPFuRnm6kvJfpm1yas6HTxxryXw45sz4ZNvc0YzC6Wx2RJMFVD2RNKg+W/cqyeCyZBs1Ilef6/L9zv7lWl/8PD6mn1Av3G5j0T/AHEfY2y1QdFt3xRTjru3ZatpWuCVV0HaMnVqehn90asbpX7lHU1egy7brcQrkdP/ALxHWittzi9Pl+8R2ntFC+2Sml2vcr0397s9wyyqND0VPKl5Gh1sK8vyao8mfGmqNESaairOm3twYtRfa9tkb5p0zDqXUX5A50n8yo14lZje8kbodtLfcaF2CNPcsmqWyIQmTlPYDPJbtsvxUlZS5dzLIPwiDXiltwXJKmZ8TtF17bAElUSjLtIstvZkNTWzRUYtRdX4OHqH+9Z2tQ32tM42oaWQ1FRxXSvmzrYVsjl47tOtjqw2ihdC+N+CSvyRTaJLkaE0laY5QStjdKJVOVzphGnE9y5SqNPyUwqlSLU1Rm+1Ry9smZMqRfOMlK1Rmy9290XYir2L8d20yiFtx9rNGKLVtu7ZBeroVtX7DXASXy7ART32BtUFb7D3V7WNiLuuSudJLy7LeUVzSYiVyPUVPRY2rX7w5/py31TT77d3/udH1Htosf8Azo53pnfq+nrlS/8Ac6OeT6B0K/gTT4WSVHb0X97ucfo1fByNf42djR7ZUacb7as3j7nQxL91E5+bx9zo4f7pG4ybRFknyRlyAgAABi4GDryBETG/oJgRbC17iI5JqGOUnxFW3XAErA87l9ZdCxyccnUcUZJ003wAR7ZEtvcgiSMNJRr3JEYkgJxGhLZDQExMENF0IS4pGLUQ+Rs6Sj9CmWnlKLS2so8T6h0vxVjqLdcnBfTr/ha/Q+k6jo/x1vOiuHp7HS7shqJt87j033RNdL9kfSIdA06/M2XQ6Ho1/A3+prcpt80h0vfeJbHpXsj6bDpGkXGNfqXx6dpY8Yoi5D5hHpD/AML/AJFsOiyvaD/kfUIaXCuMUf5FscGPxBL9CbHzLH0HI/8AZP8AkaIem80v9iz6TGCXhfyJxX0Gx88x+l88v9lX3NUPSebzCK+7Pdpf/VhX6jY8Xj9Iy8yii3T+k4/EankX6I9gl7oqiqzjyRwsXpXTxW8mzTD03o1ymdtDobHKh0HQx4xX9zRHpejhxhibkgaJtWaOk08fy4o/yLFixrjHFfoWUgpDYior/Cv0Bbcr+pKg+5AtiNfUk/oBQkAAAAAxQgGIgaCxAUSASGUCGIEAxoQBDAEADQyI0ENDENFAAAADTEAErQpPYQnwNKzZeDy3rtr/AEe1zfjDP/8A1Z6jMeU9fOvTnUP/ACZ/5GKsfn30LC+nSv8AxHp5QqHB570Ek+lSf/Gz0WpzQw4+7I6Vi9N4q5RahuqKOxGiOfHniux2ShisjZYcajuyGt0sZLvjLn2LNbNYdNkyXSjGzy+n9RxeiyvI7nC6Qv8AwkdfWyx6XSSlLKo0vL5Pl+rlLJqskrtOTdmvqnUc/UJKTlJw5cbKuyOSCcVX0EuvbUw8qhbWNKzDPC5zdM3/AAZy2UbNOLRNx3STLjySOufFllHH08H3tLlcGiWq1mFq8jS+p0sOijilJzcU2SzwhmSjcX2mvyS+3K/HsVaPqWfui8svlXJ6jR5oajCp43aPK5sSjGq2+h0vTjnHLKCv4dGbZfS3C4+3oFEn2hC1Vl0VfKM6c6qUH5Q/ho0KKoTpI16iMGeFHE6smpYr/wAaPQZn3NnD60vnwf8AmR/zJL2l9P1F6OX/AOzmgXn4aPRYfzI896Q29P6G/wDdr/I9Fg3mqN1hthwWIrx8FqNRAAUBUAAAACAABggAB2JgAAAAAIdiAB2JgAAAAAAAAAANAKhoAozQAOgLFCGAIqBDAAAX6IYE2F2rykUShB5F8q/kaCh/3g2JSxY3zBfyIPTYpcwj/Iv5B7EGWWiwPnGv5FT6bpZf7JG4RFc6fStK/wDZlMujaV8RaOsyIHFn0PTvhMrl6fw+JncoUkwPOy9Pw8SRTL08vEkemFVAeWl6ekvKDH0OeOaao9QxcgcvDpJx58GrDicE7NLRFoio1QDYiBMVjZGQA2IBMAYmMTIExDYgAQMEBOPJVnW7LYckMvklI4GVVmyNnAzfmyfZnotR/eZDzuoXzZH9Gctdus6c3C6g/uVZpbFsH+5MmaVpmb7d8YqciN2mR3JJbEbUZYvwY8uyZtyukYczsSJWLJuxKh5NmC+hpFuN+CU09yMLT3Jz34MtRXNVCy3SviynIrg9y3TKkrCurj3Q2l5I4mu1E35IM2RW+NjDqFydDLtF0c/M99ysX2zx2NEN1sUxasui/YrSxLYlbFFbbk2tkznfaoTsqv5jTNfNwZ5r5vY0LcdNrc2RVJcmHAqe5tUuCUSYPZWF3yJ7/YkTavK7gYNZ/dv7G3M6izFqt4NL2Nys3tx4t00WY+Vborx0+77k4byLUaf1ISfgmtyMo23ZJFUT52J6dP4iRFrfYswV3pM1fQ6eKk0aFyqM2KkltZfCu4xVi5X5JPwJUDVtWSVbUZKyM1tTW5Y41wQyrdM3EcL1A3+zuvcxaVJYI0buv3+zPbyY9J/4dbmpWV+JfMXNUinEm5cmih9qlBNpUPXRT0eX/lHjoNSm9NkS/wALH2PMaH88X9TuxVxTODo3WVJvyd6KuCrgW9ornFS8j0MV8a74FN700GkVZHQhXXwybjuaoRTM2FfKjTia3szfaoZU0nRzdVdHUyVexz9W9naLocu7mvuboQve+DE+V72bYvZMItgtyciMHbJSau/JKqMUr+5ZBJSK6t3yyyHFlkF+NUWpPyV49y17E12IbcEMrqNVZY6Ksvhvwa0jLmi2mzg5/wC+bSO5qN03dHCzp/G+g+hODtfqjqR4S+iORjv4iXg7GF/KvczpV1cEkqaEtkCsuxbe1FbacyVtLYIxcnbKLcbLlXggo0hq7M0Rm35MuR23ZpySqzJm+ZcFkDgt/oa8fCsxY3SNmLgC37AqvcEFOyBNb7cCJ/ci+diCNclU0y7grfNliVyPUTvp8P8AnRg9MR/740/v3f8Aub/Un/4uVc96Rg9K79ZwWv4jp9OeT6D0Z/uMn/Ozr6X+9RyOjf3Uk/8AGzr6Z/OjenGteXhfc6OD+6ic7N+VHRwf3UTUZSdEWOQgEIbABAxiYCdFbZNlciiE5GbWTf7Jnd/wMukjLrXWkz/+XIuM7SvzRqsUdT1/WqV0m3tt5Aswrv6/r2vd/wCYHtxxmnDK9v1qtiSIoa53PmvSmrJJ+4kMCd8Ek/JWTQE0xxZFDRdi1NEoldkr22e9k2LUSPnXW/xW6J0bqeo0GsWf4+GXbKo2jmy/GzoC/Lh1D/8AlLu31E6fWFvwTTo+PT/HLosVcNJqJf0M0/x56d/B07O/u0JMv0bj7YpIa/U+Fz/HrTfwdJyv7yRTk/Hpv+76TL/1F1l+k3H31Ek/Y/Pb/HbWy2x9Gi/uyD/G/qzvt6RjX3bHjl+jcfohMaZ+cX+NvXm/k6Xi/qQ/7ZvU0r7enYl+jL4Z/o3H6Ti/ckmvc/NH/a/6tlxocS/+VkJ/i36xddumxL7RZqcfJ+jcfpq0ypNfHe5+Zpfit60/3ONf/KVP8T/WjdqEL/5R+Pk/RuP1LYXR+XI/ib65l4xr/wCUJ/iR66STfZT/AOEfjz/RuP1J3B3Lyz8s/wDaT66fDh/6Rf8AaT6694f+kfj5P0bj9Ttr3QrXho/Kz/E71xHmUf8A0B/2pet/+D/0F/Fyfo3H6pv6r+YO2fldfir61jz8N/eBJfi56yj+bHgf3hZPx5/o3H6mX1B/dH5b/wC2T1dDeWDTtf8AJRNfjb6mgrel0/8AJk8c5fRuP1B5E/ofmfH+OPqFr5tDp3/Mvj+OfXElfTcP9RrL9G36RX1Cz4N6X/GPqfV+t6XQ59FixLNNK0fdoSuKuid/YsTCyDfsEWFTsLEBQxoimMB2FisAGNCQwGNEV9R2VDASY7AadDsiNBDBCsaZQwACBMPDBh4G+hlzHkvxBdem9e//ANDL/I9bmPH/AIiuvS/UK/3MjLT4Z6Ah/wB1P6yOz1jC54Krgwfh5G+ix8XL/wBz1GTAprtkrQvbpjXm+lYWqbVKzsqKWyE8ccfypVRbjj5fBMZpbWDq/Zj6dnlkSaUHsz5A492Wco3GDvY+let9Wv7LnihOpN/0PmOsz/J2R2rybnd6ax9bqzHqMeNbR+jD9v7b7Y1Zm06WR00aHhinVIucm+3THK30Frss3t/Qt+LqJpbsIwxxW7ovx5cMabkYtx/TprL7qh4s84u5b/UyyyZML3T+5u1Gvitoq17leaeLUx+V1J8plxv/ABjKz6vY0+tU/lyo6Gg1DwZk8bTvajg59PLFbjKyvBqZYpWnX3Llx/cY/JfWT6H0vU/tSlaqUXR1Ix22PGemeoL9qUGr7z28N6Mdz2zdX0Si0tyvLsaJrYzZvzEqMk/JxetpOWC/94v8zvZI1ujhddV5MHv8Rf5kxvbOT9Q+ktvT+h/8tf5HotN+Y876T/8AxBov/LX+R6LT8nWuTdDgnZCJJGoHYWICokAkFgMBWMAABMBgJBYDAAAAExASAjuAEgEgsmwwIthdb+RtUkO17nz71l+JnTfSnUlo+oY8vc13Ra8o4K/HLoT/AC4dQ/sjNz19I+vpr3Ha9z49/wBuXRPGDU/+kP8Atz6Kv9hqf5Euf/F0+w2HB8e/7dOi/wD5vqP5Cf469H//ADbUfyEz/wCD7Emn5JHxt/jp0fb/AFXP/IX/AG69I/8AzXP/ACL5/wDDT7KB8Zl+O/Ro/m02dfcS/HnotX+z5qHn/wAH2cD43H8dujy402d/ZD/7cek//muo/kTy/wCD7E3sVS/vD5HL8cukJUtLn/kVy/HHo7kn+z5v5E8/+Gn2VbBsz4+vxy6L5wZv5Mkvxx6HdfBzL9B5z9Lp9ddeGRte58m/7b+h/wC7zL9A/wC3D0//ABLKv0//AFE/JP0ar6y2vdEX90fKv+230/5Wb/0//qB/jX6d/ieVfoXy2y+qNr3Ez5avxq9OcOWVfoS/7Z/Tf+9yL7k8l0+mti54Pmf/AGzemXxnmWR/GL0xJf38v5WPOGq+kV7kdj50vxf9MP8A+Jkv/lof/a76YX/xbHnFj6G2vdCbtHg9P+KfpvU5oYsWrbyTkopfVnuMWRZccZx/LJJou9lMAsLATIyJMjICLAGAAJgxEAxDYgEwQMEFThyQy8ssg9yvJyyVPtwtR/e5Dzupe+X7Ho9R/e5Tzeq5yv6M5X26xz8e+JmTMqs0xdY0Z8u5n274s6Vj4Q+BT4I6M2byYptWbM3DMOW0yxmsufaQ68leV29iyL2Ki2O90SfBHFz9Bz5+hnTUU5L4TNOnaeyRnl7e5o09bJD6V0cf5UWPgrxp0TdVuQUZXcWkc/PvwzdmaSdHPytqTSexWb7RhvVlsPzUU49i6K+ayVYui9tiaa4srj4osqiKH9Sme7ZObd7FbfPuUPG96NkODNi23r7mqK2tEomga9hew5LbZjTNZ81dtGPUr5G0a8rtUZM7/dtGpEcWHyuXs2XQXzIrhVyT5ssjszViNC/oKQ48BJbbmYrPJ/Myent5EV5KTJ4JfOqe3k1sdTH+VF0VuijC1So0xM1qLYE62IJ+xJPYyWDhbia5sb3WwpUzUrLi+oI/6q/uc/S18CJ0vUC/1Vt70znaNN4LNxF+LZl72oqgkmWpWXarI7eCeR3in79rRCMmtiWRpwkkt+1mdK8np0lkcW/4jvYdoRRwcf8A4hrz3Hcx7RQrJZqT+pLR28nJXlfuS0T/AHuxfortYU6VmmKSexmwXW5fG7M2qU07OfrE+1nQmc/VvZ2JUc6K3tmyPCMM7bVGzGm4otXS6HJN15IRtVSJpcsgikWwjsmQtE4y2pGojRBUm/LJK2QjwWLgzfahFM022Tdlcm7LtGXUJdrvwcHO/wB46s7eqkqaRxM/52BLFTlGrs6uJNVZy9On3xOtHlCi4Te4DXPI0qabSH3Ul9Q4Wy3IR2nbNDTF2yxclWOV71SLUjNFWW14M2S6expzGeb3LEQxxbqjVjt+SnEtzRHjYlValVb2Du9gjYm9yLon9eRLkfLYiLoSK5bFvtZDJXgsZycb1H/+L4/+YjB6W26vhftI6HqPbpyv/GjF6USl1fH93/kdPpyy9PfdFf7mV/42dfTqpKzjdE307f8Axs7GB/OrN7cK2ZuEdLD/AHUTmZVwdPD/AHUTUTRsiyTIsBMBiYAxMYmBFlciyRXJFFU1Zh6k60Oo2r93I3y8nO6tJLp2p/8ALkantK/OnTV3db17fu/8wF0b5usa9vfd/wCYHtx9OGXt+sxkUTPmPUlFokmVkk0ETJER2BOJJEUxsB9yXLKsmZQTbDI9mYddJ9jX0KPzN63hj1X4jdWjPeLy/wDQoh07RJfksfrJP/tA6pT3+Jf9EQ098Ntp+T2cc6csva39g0iTrAmKOjwLjDBfoPC3PNOFvY0/Ckmt/B6MYlVQ02FN/uo/yLoYMN7Y4L7xJxWxOMXs0ddRna/S4sUZr5F/I6CwY3K1CO/0MOK7Xg6eDhVexZIhx00Ev7uN/YtjgivzRRKLt8l8KYVBYoVwiEsSvhGrtpC7SwZfhr/ChrDv4ZqWPcsjj34LtWfHiSdtWbMujvQrK+LQlBWdnPi7eiRra2rOXJl6WTbzMsKb44IyxuuEbMmOpfch2+5uVHPniTXFlUsSv8p1HjVFE4JeS7RzZYb/AIUZ54d+P5HWlD3KJwj5QHA1cPmUeF9Tm6iWOUXtvwdfqWLI5Jw3W+xxc+lyfE7W+1P+hwz3tYjjyww8xv8A6GrHlT+ZRTT8V4OdrNNPDT71KPlEtPn7MiTVR+pzrTsenc6xes+nTjBKp7f0P1h07VvPii2qdI/I3Qp9/rDQtcdyP1V0WTUIfY83K3HejwSTIx4GclSv2BfUSY7AYxAgGNAgsoaCxABIBIZQIYgQRJAIaCAaEAErASCwGJjEwMuc8d+JDr0r1D/yZHsNQeL/ABKk16V6h7fCl/kRqPkX4dq+g4215PWyjUbPM/hzjkvT+KS3VnptRJdnFNitxgyRuQs/yYHWxfGFuw1OB5IJRrbcy1r7fIPV+szz184S2insmeZcJSdy9z3fr3prlF6qCpxe9I8W5pYv+I7YTUTJRKbhtB0ySnOlc2Utu91yONo6Sftjyuzk3fLa+44ptfKmyKu/oT+K4/lGtNb37VTtSp7GzQw03wpSzzlHIvypGWUnJ3IhvZrUrHq9Na1VfLLdLgU448m8aTMbXzexODfv5M+GmvyfVdz0lg+J1OPFRPo+KNwPFehtPcsmauNrPdY0lBHn5b23j6QktjNkS7rNslsZ5LZ7I42qyZflTbPN9ayd+o06X+8R29dkbdRPPdTX+sabf/aL/MuHtnJ+rPSn/wCINCvPw0eh0/J570sq6Fov/LX+R6HAdq5N0eCSIw4JI1AADBFQBYMQDAQwAAAAGIGAPYEIaAAsGIBgCBk2AGJi3IB7Ipyz7U7LW9jHrn8pKr81fjyo6z1tpsbdp464Ob6E6fhhrMmh1mnx5YveE+02/jIn/p1p7u+zwP0rrIabqMZZqaexjLlmHt6uL495MLZ7eqn6e6fSf7Lj+1Iqn6f6dX/hcf8AI9IlHLjUo001aornipcHS2WdOWte3l5dB0Ce2mx/+kql0PQqV/s+Pb/hPQ5IUzNkgZa1HHXSNDb/ANWxr/5Sa6PoX/8AD4//AEm6Sqxw4Ls8Y8D+Imh02k0EHhwwjJzrZHmum6bDl0j74rbe6PZfiThlm0WHsi5VK3SPBabUvSwcJprxR1w7jhnNV7j8O+mabUw1Dz4YS7XStfc97i6DoHFJ6XF/6UeT/CuPxNFqZpP5pH0XFHczbpcY4Gv6DoFHbS4//SjmPoWh7W1psbftSPW6+NJbHK1Mo4cUpSaSW5wzyenjk+3m8PTtDLvUtJCLj7pFMtL0uOZY8mHEm+NjjeqPUeGEpw0rfe1Vp8HkI63W6nKpd1y8HPHDPL03eTCPo+TRdMxt1p8cl70ea1Gh0T61GPw4RxP3RDp/Uc2n1OHFr/yT8lPWIyza+8G8L2ozrLG9u2FxynUe1w9D6ZPGmsEHa5o8j6h6bo49a0+mwYorukk1R3NFrpaeMMbn2vbaTM/pnST6v6tlqc0XLHjds7XLWFrzZ4ayV9d6R0vR9Q0+KWOKuKYf6MYJNzhhXa91W1nb9a+mMvVeo4suHJHFGEfJ2OkOWk0OLT6qcMuSGyl7niz5LMeq9vHxy3uPFf6N6dRV4Ka+vJfqPTWgjih+4XdL6ntc2fHOLXZFNHK1uizaqEpYK7orY5eeX7bz48ddRw5+m+lvSXHCu5L2OJ/YOjuTjHb6Hp+l6bU4cGZa1U72OdqNNSlLC2pHp4rbXmzwxked/Y8Wi630941X76N3v5P1z0vURyaDT9j/AIF/kfk3qWPKuq9N+LF38Vb/AMj9O9Cm46TCl/hR7K8GXVekUl5HZRGV0W3sSIlaFJiEwBgAAJiGxMgGIBMKGCAAJwW5Xl5a9y2HJVlfzMX0n24mopTyI83q3tl+x6TU/wB7k+x5rWcZfscfddcXOX92jPkNEf7pWZcr3JXfFW9+BS4JEMn5duTNdGbLunRlyJtujVNX9yicVTaYjNczIvmp8klSQZmviIaSaZUTx2WPfkhjHLkjURlXci7TNIpk7aRdplWwHRhK0qJS43I41siUq8ja1mzLZo52f82x1M1bs5mpVP6lZRg+EaIcooh+T6l+J7bkpFyjUfqOmxXsNNmWiktt/Jnns0aJ8bmaT33Asxfm34N0eF2mDGt+TbiquRRPfyNtUNcckZKvAiWKMm3gwam0rXDOhkMWppJpmozpx8bqcvuWXcl7Fcfzyfiyfku9o0RvwthtOhR4HN/LsRWXLs0x4N5XdCyMlge6so6mFqltRpTMuHhGuKJWonFosRXHbwWrdGNFo3ITTSJshK2ixlyeu29HKjm6NtYInT61to52cvRNPTqjtEaYPcu4RTBP9TQl8u63Jaohuy2S2f1TRXjpWWxd8+wn7X6eTS7dXK1/EztY67FTOJlda6a/4mdvDXwo/YtYVZiehi3lK9Q6avyW9Pf7wk7Pbt4FsXx8lWGu0tgc7GkZ1RztY9udjo5PJzdVumXE0xUrVM1418qMj/P9DVCNJblF0ST2FHwOT3AW1EsCuT/oQasngSinfJdo0JbllVyQjT+hMlUqKpUmXdropyu4v6CDBq1yziZGvjOzual3ja8nCzR/f7m0acFd6Z01vVHK020lZ1Ie5mqvrZWGwXsLyWCSba2EvmdO6LPCSCKKicf1+xc/f3KYpPyWO0jFnYryWZslo0TfuVZPqWKWO1V8GrG1exkj/Q0YXuWi/wB2w5BsSVmGoJfQVDqgBtF7FcmiyRFrm0WM1xvUzvpqr/GjF6Pt9ax+1v8AyN3qJf8Adj/50ZPR1rrMLXh/5HT6csvT3fRNtM/+eX+Z1sP5l9zldFX+qv8A5n/mdbEqkjThWzNzE6WL+6ic3P8AwnSw/wB1E3EMiyTIsAAAATExsAISIP6osZBllFM+GcrrbrpWrf8A+jkdWXk5HX3XSNZ/5cjWPtK/PXp1KXUtc37/APUB+md9drGvf/qB78Z045e36wiSTIIkj5T0pDiRQ0EWJokkQWxJP2AkiT3RBE1wBXPZGDX/AJX7Uzfl/KYNc12O/ZlH5m9XwU/xD6mv+L/oi/Fp+zFvG6RH1Z8v4kdQ/wCb/ojqYJ4/hXJq+Nj28fpyvtzNJhlvklFpPg2RhdbGuUV3pLeKXBdjxrlcHolkZrFDT2t0X49P4o3RUI/mr2NWPDFyVG5mjn48C7k6N+PElG6/kW4sUW6XJphi9uC7GaOOixQ7S/Ji43qiXw2/sTyFGX5cbfsPBUoJvyT1MV+yNy44stxKMNNjXLoz5drBDHfCJ9hfhi6V72TcLfBraqMWK5rbyd7W4mujyS5W5ztLjvLFV5O7r+z9inG/4TzcuXcaxeTlC0nL2K5Y14NeGPdhTqwcE/B2xrFc6cGUSgdWWO0yiWM6S/Y5ri/YoyRfsdV4ijJiXFF3tHIywqLZw+pQxu3cu5+x6nNg7otKzg63Sdqb3d/0OeVWOKtJ3re6rlmTV4FDG4u5VumvB0s+OWLHJyyOuKsxqMHs5Sbr8pxrSv0fO/VGg7v94frbo28IV7H5N9OQUfV+h7Pyua29j9ZdE/Jj+x5uZvHt3EyVkETOQY0yKGFSsZFMkmgGArQwGgBAA0MiNFDAVjCBDECKJILEADAEAAH3ANvIGXO9meK/Et16U6j/AOTL/I9rqDxH4m//AJJ9R/8AKl/kYvtY+afhrt6dwWeg1C7ps4X4br/9m9P9j0GRJzdC10npVjhySyrsxSf0LYxS4I6uDemnXsWUeU1kMWow5MeVXGex85696dzaFuWKpY3Lb6WfS44HOalL+Ro1OkxZcPblxqRqZaSzb4vrOj6vSpSnhl2NWmjmz7o8po+45NHcFFwUoLwzgdW9MaLWdzUHil9DrOSMXF8sjLmwd8nptf6Tz4HJ4Z98EedzYJ4skoSVNG5ZfTNQi7HtfI1BNK3/AEJSxcKC7mykqh22/Y19O0OXW6iOLEt2dnovpjWa9qTg4Y/do+h9D9PafpUE4pTy/wCJnPPPUamG7tk9OdJXTtD8JtOT3bOko9tpm74df+5XlxbqkeS5XK9uzNKOxj1D7YuuTpShtsYNVG2znkORmV235OF1WHbqNL/5i/zPSZY14OD1pf6zpP8AzV/mOO9plOn6k9L/AP4j0X/lx/yPQYDgemVXRNGnz8Nf5HoNPwepxbYcDIx4JWWUABYGkAAAANCAzQ7BiAbDQMQDYAGgZdhAADYaBiAgBMGAClwYtf8AlNr4MOv/AC2Sq/On4lwhl/EnTRyq4/DRDJ0NLM5aV8uyH4mwnl/EnTrG0n8NHX6RHPj1LWR7GM8Zenr+PyXj/s6fp3W5IQ/ZtTBpx2tnbnuuUzHGEZXsvqyce6G1/L4LMfHpnksyu4hmW5lmkbH2zTcXaM2VV5pFZjHNU2RVdjaZk1WvhDJki1+RNs8XrfU7hlyLTT7t+H4M029X1eeJ44rI1Tfk52boPTuoYrcIqb8xPI9R6xqZOEZyTi6kiOLr+bhNx8OhPKdxbZX070P0ZdI008WOTcG7tnsMUOLPmfpn1LDF2qWXvulUmfSelZ4avTxyQkmn4Xgvn9Vjx+4p6kt1R5/rKX7Fm7lt2s9P1CPzI8x6klHF07O5OtmFt6fB9e1LV5nFOu50XaHPLCu5NENZJZM2WSVfMZozqLR2k04a3XW1Wplq8kOdvc9f6U08M+Ccc0b/AE3PA6XN2zivN7M+iei8j+FklOqrk4ck7e34/WNrF6x6fDRPDlx5Zd0uFfBb6D6z+wayccu8Zp2//r7nE9VdSlreqtXcMeyX1NPpHp2TqWsyxxqrjya5MZ4acfO3N9J1WoxalRnGbipr5bZR+wybg4tN7l0tBjxdMwYZ/mxrn6l3Tsj7kppJx8ny7jp9THPccz4TU5Kd0mLRal6eOSTnKrpJvwduWXDlnkl2pvhnleu48s8+OGmVRcvmHstdLNqIyh2Slffwc+OkipO2yzWaWcPg+6ZqSp0lZ7fjzTx/IyeU9TY+3q/S6e3xV/0P0L0av2XDX+FH599Uu+sdJXvmT/qj9B9Gr9nx/ZHoy6jxXt3sfCLkUw4RcjIBMYmACYxECBiYAAmDAKAT9wEBZDkqyKpblsOSvNuxfSfbial/vM32PM63jJ9j02ZfvM32PMa50sl+xxdcWGP90rMuVbmm/wB0vsZ8u7ZK74qG/cUxyIT+nJl0UZG1dMyZpU6RqyJpWzJn5b9iypXPyv8AeFkN0ynNXxOdycVsqYqe2nGE0xYVRKbVMyquqRfp2tjM2+GadOrexq+kdLG/lROSTRXjVxJy/L9TEX2z504rg5udNycjpZ+d/Jzs920aiFjXFo0KyjwqL8b8EpE+KJPamJU3XlBLgzGkZtvcok0uS+T2M2Tk0LMV2bcfBjxeDXHhbkouQ3TRFKiS4JKKckTDrFz7M35LMmqrsf0NxmuFBPumq4ZNcoLbyS+5GP1N+mWlflCX5RwpoctkZVlyBib71Y5/mTYY0nOyjqYXsqNWN7eTNg2SNEX8pitRcv1JxdIhB7bD7rqimkr9yDaLJL5dil7bVyWI5vW2no5nL0O2BHV6xFLRzs5Wh/uEbZa8UlZfZmx13GhOjHtTXOxLjkjF22SkuNi7+leWytLXT237js4neNHE1Kktdk+kjsad/uYtj7YqOp/Lzwy7pyXd9TNqHwaemc2yk9u5hpxW+5ogkjLhs1Q35MVpDJ9Dna38rOjmpHO1z+ViDnveRsgk0mzHFXJexrjtsUWwpDbFEACPLJxVshHdtF0VS2CLMaotWxCBYkRSm9tjPkfysule5RkXJYOfq7pvwcabvM34O3qm+x7HElvlo1KNOFVNWdOHCOXgtzjaOrh22JRbwtw8oTtPcENi9S7V9yEWxd1ig3umVGiBd4Kca2LY2zP2qjOqr3KZu+LNOVGaWzNQEVsaILtqyjHyXQbdWTKi9A1apAnt4/UL+xmVdk12qmJOxvewSpFCZCT22ZKX0Ib0xErk+od+mu+e5GX0c3/bEd9kn/kafUP/AOLZbfxLcy+j011VW7Xa3/Q6eptyy9Pd9E/8Lf8AxP8AzOtj/MjkdD/8GvrJ/wCZ14co04Vsy/wnTxf3UfscvJsonTxf3UTcQxDYgF5DyDABMTRIRRCRBlkiEiCmd+DieppOPQ9c2+MbO3PlnB9Wvt9Pa/8A8tm8YlfA/Sq/1jWN+/8A1APSzvJq3/xAfRw9OOXt+rUya3K0TR8h6UkySI7DTRETvYlEgiaKJDIpjAjk/Kc/Xflf2Zvn+VmHW/kf2f8AkB+Z/XFf9omv3q2n/RFeh1UYTyQcXJrcn69k8f4ha2km248/YwanHkxy+Kk1F/mo9nH6cr7dvBr05RSi/c0z18seWO1Js4elzRU49jtOuTdqcM8sXNceGdNpp0NdqV2NttN8UX6DqE8cUr7pVumzzWfO4Yk5O5LZfQv6VhzamVRncvLQlXT12i1qfzN/M3VHW02RuPzKmeYwQWB44p3OL3+p6DTtygvc6yo1SyfNXuU488ozt8J7ilBtX+pGEHluS2fsTIPVZV8Ke1qW6Rfhd6NSaq4mCeXsj8CbSk3s2b8sv3Shy1HwZitek/uo07VcmhNWZtDFvFGtlRrx4pODlTb+hry/Zpp0KUs8Tr6lYY4mm421VWcbp+n1moy1jg8cf8TOjqvT2SWPvhmn8R8tnj5eSWuuOLz+kfb8XGltGTLnuas/Qs2h0efUPI5SUW69zk6PU/tGijlh80ltKvB24+Tbnli0SdcFMqNMcfdFS90J4bfB6Ns6ZJK1sVdjb3Rv+FRCUEnvyNo5upxVBtOjz+vn8O1F9zfg9NrFcGkzha/DDHCU3H5qdL3M5LHlp48mp+TJSjGW9HRwPS6dOM4q0uWLBirBkyJJVvT8szuEdZi+aKjkiuODCs/Tp45estB8Bbd6P1R0N3jx/Y/KvToOHqvpslGv3iR+qehf3cPsebmbx6dxEkRQ4nJUgQAgGAWADiSRGJIBgJDsB2FisAGNCQFEgEgsBoZH7DAaY7IgiiVgxAEZ9R+U8J+KKf8Aoj1Brn4Uv8j3ep/KeD/FF16R6hf+6l/kZ+1jwP4cR/8A2Z01+3/Q7mRLuaRw/wAOr/0W07+h3FvMljpilFC1Uu3BJk6Rn12TsxU/JN6acvtaTlFbrwQzZ5OFyxtfVGnHcnSVGz4SWNKlT5Hlta5MMsZU+9beGLL2y/MkWdV0mJY5SilGVOmjk4dPqliUnkteEIiOrgmpdux5F+nsev6jdy+Z70euyPN2uM8f6o09D08YJzlHdjysvSajmYPQvTIbyUpNpcs6Gk9MdM0krjpoya8s7ikr/QUmhc8q1MYphjWOHZCKjH2XgfYT+o0jFtopcCGXH8t0aml4ITjsT7HPjF72ZdRj3bOglU2UZ4fKTKJHFz4zznXElqdJ/wCav8z1uaH5vseY9QQrVaP/AM2P+ZMJ2Z+n6b9NP/ujR/8Alr/I9Bpt0cD04l/ZGkX/AOjX+R6DS8I9VedriMSGAAAF2BMGAF2BAxOwX1IGmOxAAMEAADYJgAA2AAAIGAAKwtA0RoBtoxa9/J9TYYtf+TclV+dvXlS/FPAvPwtz0eCLU09rPN+t5L/tWxNvb4SR6OEqnRfbeO/ToR2juxt/K34KVO1sEpNQa+hrS+ho38km3s2U9SlCOJ901D2dlmB/u6VNHzz8ScvUMDjPFkf7M9nXhmPG1bdKOv8AWcOnefFhn35ZKmzwUZSWqSTT7n4K82aUrbbcr3K9POcMsciV07OmOOo55ZPofSvS76jpY5FJ2lZV6h6XodJ05UuzUrn6mTpvrLV6PSrHghFP3OR1bq+o1+WU89W/AxiOZlyvBNPHJqS8pn0z8MvUeRv4Oabk0fLM/wCX5tzo+k9VPSdUwyjKk5VRnl49zcXHK7fpDPnWZKW62PH+uu+XSsqx3b9jr9E1fx9J8ztonrcMNSuyaTTOWHbtm+AanBkxqTlFpe5jjBylR9Y9b9Gw9P6VPO1Hvl+VHy7BB5MleL3O+OW5246T0Wmlk1cIRW7dJn0DBgy9N6JqZz2lWzRn9Oem/jZMM4SpTW79j3Gv9OY9Z0mWkeaak1V/UzZMq3jncZZHxNyebJ3N3KXJ9j/D/puPpvRfjuN5sivc8PqPReu0euxxSjPBf5j3HTNWsE4aFbdq8M4/J3J01wY/2dJuUsEcmfiU6r2LtVgx/s3diXzJ+DJr88Z6acU/ytNfQr/tNxxY4wVzmnyeC/p9Fi1U3HD2QfbNy2bNTxvHlw/FScpUUa3CsjwZcqpqW5t1WaE/htV8r/oPRey1sFmyqmrT3RklkxwyyjTH8es3c38rZHJ2PM3sen4+e7p5ubHp5P1NJT650hJO/iL/ADR+hejr/V8X2R+efUlf2/0ev94v80fofo/9xjX0R6s+3idyBaVYy0wHYmAAJgDEAmA2RYAxMYmFCGIdgTiVZfzFsdynK/mZKn24uobWTM/FHmNdVZb9j0+pfzZTy+t3+LRzdcWJ/wBxH7GXK6Zqf9yl9DJm3exLHfFVdsjkdDd2RnbMOijK7Rk1F0zVPyZM1tNIsZrmZtsu5dDgr1C+dDgy1Y2YotolkiRxTpDlkpmVVZV2vcu0skpIhkqTvwPAn3/Qv0mnWxNdo5viivEWtGPsZ8ybW5z9Qrdo6GZs5+Z09zSK8aaNMEVY1ZfFUSrDWz3CT9hN7jaJ9KrnZRJWXzKZMQTwqudzbjqjDhbb+hvgthRNE0RSZJ7E0IyZi1a+R7GyRm1KXY7NxmuA1+9lXgcWnsOarNKvIomt7ZaMbSSJT3TI4+EOVp78Mis2QeHkjkfzMli2kijqYfyo0R4M2mfyGqLszV2nG62JpbihwySMmzk9iG3JJlciwYOtNfskzkaC/gHW6v8ANpp17HI0Taw0zojRF/MXoogvmLovclmhOMqdkk+6SaINIlF8L6k+1ea11R6hkT5s6Wnd6eJzeoV/aWX7nR0bvEkzTFRyyXekzV05fNs9jHqGk3Rs6UrFI7+LeOyLquinFtFIuXG5hpXkSZzdZwdGfGxzdW9mWUYo7M1xpsyXb2NMXTRaL0uBbXuSgm9wmkiBR5bLIzpqtyh+Qxv5uQN0N3fBc6pVyUY9yy6e4Umyme9luyW5Vkq+WEc7U7RZxk6zM7WtbUXsciKbk/c1oX4Hc4nShszm6eL707s6MRpF6f8AIO6nsgirQqqQ0GlbJV3cIi5VtxYYZLdXuh6GrEtqLL5SKcV9yZdIyqrJfkzTVu/YvyWyh3vsXYePdl+NNeCiDVbcl2OV8ckouYnfgYECVjv3DcXICZBtUyfLIZElwahXJ9Q//iydP+JGT0Y/+9Ha/hf+Rq9QuumS2/iRk9Gtvqj/AOV/5G76c8vT3fQ2/wBjjS8v/M6uL8xyeh3+xK/d/wCZ18fKNyRwrZm/hOnhX7qJzMn8J1cX91H7GoyTESaFxyBFgAAJgMTAiyDRYQkUUS5PPetZdvpvqD//AEbPQzPNeuXXpjqHt8M3j7SvhfpJJrVN/wCIB+k3FY9Q2/4gPoYenDL2/VSJohEkmfJ09SSGluRRNEsRKJJEETTAkhoSABZPymDXfkZun+Uxa1XB/YQfmn11FP8AEfVKddrcd39joajQ4c2NRh3PbwZfXOH434k6mC8qP+SNCx5ulNNNvE358Hs4/wDLnfbndM6dGKyzl4k0WZ9Sowli4SLcWpWPHmXcu5ytM4nUNRLO5RpOuWjezSWaM9TOktm1uvJ6z09CGDB2yglJ7NpHk9G5dsIybSu1R67o85xwXljfhbEl7GrqcMOLLHLG1PiiWh1c4ZPhuL73vuc3qGeccii4ubbtL2N/T8U8jbyfNOrs3tHe0uVyjulv7gn8LJdLtDpyTVStP6luoxdibfD8ltRj6jpseXqGn2+ux1/hQx45PtStHJk8mPXYI1aa2Z17jLHL4ktu2zKjSqsSfg73Qowyyce087oZPLh7KajezPVemMUu+UIu2kZ5PSx6HTaeOLGntFfUnpp4s9/DnGdc0Q1kJPQzhN+KMHprSrSKaV0922eWSWN7sbOr4FPp+dNbODPlnQNLGOpzaNScZTba3PrXUJf6pmTW3Yz5VpYOOvyZd4uLdMYXV2OzHCsH7uTTcfJXNpPY5sNW1nk5zs0/EU1aPZhl5MZRLJOuDLlnbbLJv3KWnLg6SsM+RqSarcxajE93KmvqdT4TbI5dK8qp8EtV5PPpJfGc1Jdi8I50Ma+POeoul/hPU6nSSjJwSdI4ObT5FnmnF9rOdVxNJ2y9W9PeOTSeRbPwfqjoN/ChfsfluOOOL1V07sVS+Ir/AKH6k6F/dQX0R5+RuO4hojFk0c1NDEgsBodkbGBKLHaIIfIErGRTHYDBACAY0KwTAYAMAQWICiQISGAwEhlGfU/lPBfip/8Akh1Cv92z3mp/KeB/FR16Q6h/5bM/Y8H6Bfb6T0y80d3G/wCbPO+gpL/RnSrz2npMaRdOmKcVaMfVfyxX1NsFSOd1edOKbMZNRVpUnmV+51MriouO1nF0s38Vdqf39j0ui0OHUYe7P80vuYkarzXVMkY45brcz4c+NaaFyXB6/J0zRJU8MWvruVfsOkg0o4IV9jcx2x5aeUhmxdz8k4ZFFv4eOX8j1q0uni01hx/+kuhDEuIRX6GvE8nkIvPJvtwzr7EXNwfzqSf1TPaqUVwkv0KsuPFkXz44O/oTxTyeQeaKjbkki3HkU4pxaa9zr67o+k1OOUHHsvzE58Oiz02JQwZLiv8AES4fpZUa2BqyctPmhH5l/IWP57Xa017oxqz210yTg1kporzQq0yzV6jFiyrvkkOUoZY90GmOqjlZ47M8t6mSWp0P/mx/zPYZ47M8p6ninq9Clz8Zf5ouM7TK9P0j6e26TpL/AMC/yPQaZbI8/wBB26XpV/wL/I9Dpvyo71xarCyLGmA7CxPfgFtyESE/oFoLQAvqFhaE2A7GRTHaAYrC0JsB2gsiNMB2FibBMCQCtBaALE2DYgB8GLqP5DZJ7GLqD+QaV+Y/xPzyw/iTjyY3vGCOtpOuRjjXxovuON+J/wD/AFGdVaxrkrk29PGU4pd2yfscOXK4+n0ficUzx7ey0PVMGp7eyVNmvUZZRwZZt7RWx4rpSjHVY4b997NHsuo1j6dJNcrn3HHncoc/DjhnJGbpHU4Z7gqtB1TSQ6jo8+DNBNST58fU8xp5LTapSxtprdr3PRdM6pj1eZ45LtnW6Lxcu7qs8/x7jN4vi/XunZOm62eHKnS/K/dGDS5an9D61626NDqWhm0v30HcXR8jeJ4c7jPaSlTR7sb0+fnO3Rjkj22o7lc23uek9KdKw6rTyzZmmrO9m9LaXVQn8H5ZdtpnDLmky8Xonxsrj5vmmaXy7lOmzSw5YZIP5ou0b+r6Oei1E8OXZp+THo8UsmoxqEe53wdpZcXnu5X1b0D1iesfblmoSS3TfJ73C/iZINHzf0r0+Pf8WS7Jrhex9D6ZP95G62VHlk1Xb6eU/Fic/wBhwwSdLk+YYdNlUXLFLd+D7l606VDqfT5J7NLk+b9X6FPpenwzxylN5OEa6jGn0H0VpIx6FppTl+8rk7ccEseSclkbTfBxfRlR6PihKT71ymdrJNJc3ZMTSnPDuTuT3PIdXxvQaieqxvunxR66clW5ztZpsWotSVo1ljMpqt4ZeN28Vpetzx58n7R+WSvc2abrmmyzTdRUWqZ09d0LS6iCi4U/dHE6n6XxrClp24ys4ZfGnuPRPkV1Ov8AWcUNFjyxkm+Kvjg81n9RyyRvHu/ZHQ0Pp1zwPHqG5K9rL9J6Z0+DK/lUt/JMPj/tMud5p9f1WWUYRTq/Y9roc6lghKa+atzO+kYMM32wjXPBqhGMI0lR6MePHFwy5Lk876gfd6i6Okt1kS/qj9EdG3xY/sj87ddkn6n6Sv8A9Mv+h+i+iqsOL7ImUc67WPgtKsZajABMGgAQMAYCExiYAACYAwEBNqtxlObllsGZ8ram7F9J9uNqfzZF5PM6qv3tnptV/eZGeY1n5shzvt1jG6+GvsY58s15HUEvoZMr4oV3xVvkjOktxp7inTTObozZL/Qy5FyzTO0ZdRO40WM1zszTyImvlZCVd6snFNlpKug7CdEscQyUjLSrud0lya9PGqbZk2tM26Z217CjdiLZFa+hO9tzM9lZtR+WjBlfJuzPmjBlVX9TTBYWaO7bYzwVLYsi3dEaWw53Jyjw15IVRO3SsmlVZFsUM0ZODM920XYsxcmzG29jJi5o2RpJAWJtDdVwEWmuRy45II2Zc801JM0SdbeTJqVSfuajNcXJf7RJeBpUkQm71MrLVXbyVFsF8u4P6ii9kDvyTYoyLclhu+BZN2SwbSKOliSS2NEVdGbE1aZqjzZKulkU4k0yKfsS5MwD4ISVom+BPgsRzeoW9PkTXhnI0KvBvydrXr91KvZnF0P5H9zpoaIr5iyMfm5IpPuRdts0QNx2JLGk+69hpdy2LErg69iL9PJdSTh1LLfudHSNvCtjn9a26nk/mb9E38HZWbsYRzL5vqzf0pKNUYNTL5l9Td0l7VsSk9u5jNK2juZcd7NGn+Hcw0oySbexzdX53Olk2+5zdZx9SxGNWmjVBLYxxd5F7GzHV0BfD6BN+447RoJO1sVVUk62HhjvwK6uyzBvwTY1QVVsTl9iEV7Oyy1W5NiuXGxVkq7bLn5KsitfRl+xztbK4fRHJi0m65s62ui4wapHIXPg2NWn/vF7HRxq3Rz9Krn4Olj2lZnaLFsRb+a2TVEaXA2ITd8NOiOJ7/f2JSXKI4dml7C+htwu2XMqxJotaZIsUz8mab5NWTbkyZqXBU2lBWaMapmfC22jVCuSaVZv7cipryThuqYpbMi6Rfd43HjW7sV0wbV7MBcNkZchJ1vZByXuWJXL9SP/ALsl/wAyM3ouL/tGT/4X/kaPUlvpc6/xIo9EO9fNf8D/AMjrZ055Pb9Er9hj93/mdSHJyuh/+Cj+v+Z1YclcK2z/AIPsdXF/do5MnvA62LbFGzUZMjIdoiygENiAGRJkWAiEiZCRRRk4PMevHXpfX/8AIenycHlvxCtelte/+FG8O6lfEfSSj8HU3t8//uA/SSvT53/xgfQx9PPl7fqhDREkuD5O3rSiSTIIkiCS3Jx25IK0SVhExoSGgFPgw6t/IzdLgwav+7f/ANeCwfnb1jcfxNyuP5nGNf8ApR08zhLClln33fPByvXGJ5PxKyJScX2xd/oZlmyRn8PP3Vut/J6uP/LFnbL1fAtHqVLD/dzW68WYNBpMuoz9kOW91R6P1FjxQ6H3NW0rVcl3o/S446DHqZy7pz3s2npxtXL9millx9s1JJOuT1nQ8sHpbyOMrXct+CnrekhqISunS7lsc/BqI59Fh0umTjkiv3kkuEh6RrxQ/bOozyY5VGPl8HR/alpZfDS/U5WryrT6NLHPtlXjk58tfPNp+xSuXFi1XrNJrozbakqT5OpDX48uOWN1JUfOtBNxyPG8nm3uem0LwfD7lLu25smyx2sDctXp4pp9vdt/I3RilimnTkl5PM6LUQw9XhLvk9ns3Z2NZqJSUex/NJpUjSNWmzSgu1tbcI9f6UzTjjlJxpvyeL0OGSkpzfytntvTeNSxyak6+pnk9LHpIyUoU2mqJQ7YL5UkZlFRXPghnyww43OckopXuzy7dNKPUPUsei0OSU3u1SPmWXM5ybi/LZu9R9Wjr9RJOa+HF7JM4iyx7XTe/sMYHLIu9qKv6m/SalJKMmvocrHHEncnJP7m3F8JRuMLZ0xtxpY66j3bpppk44/1M2i1EZSUZ0jqpLlLY9Ey25WM6xIbiorYtpJtmLW6vHpsbyZHUUatSKNdilkX7uSTZgz48cVGOZVFbt+5BeoNLLI4t1H3OJ17rENXF48TqPkxco1pyuoZtPl9V9OemVVl3/ofpnoO+DH9kflLSSi/Ueg7ePiL/ofqz0//AOHx/wDKjhn21HbRNEESRyVIAQFANABAwTEMoew0yKHYE1vwBBMkn7gMEK0NMBjsVhYDASY7AaGRGihoZGxpgUar8p8//FZ16Q6g3/u2fQNT+U+e/iz/APkd1H/y2T7Hz70H/wDk5pf+U9PE8t6GdendN9j0cJ7ldJ6abf8AQ5OuitRnj28Lk6EpWn9jjZdRDBKXc/JPHdWVv00I46R1dHqYxi1fHJ47J1JyyR+G9r5LtHqM15G5Np8G5xplk9etVCabjJbCjmi/KPL6FzyPI4tr3LdNDULJ88pNG5x6c7Xo1qsbyrH3Lu9ib1ME3bR5uEJS1flSRfqNPOWTvUmvpYuCbdjU6/Hhim63fJOWeNKXcqaPPa7G0od8v0I61ZZ6JQxy7XapovgeT0EsqStySQviJvl/oea1eTIsEIyk7jyw/b88JRq6oxcbDb1KW27tGbWRSj8uxzNL1ObySWThKy+Os/bEpJV4omeHTeNeb9S6drLHIu5J+xt6XgeLRpNuV77nUzYoZorvjZBYljiox4R5td7dNuZnjyjxnqnL/wB56DF5+LH/ADR7vVY9meD9Vadx630/Ins8qT/mjpjO2Mq/S/Q1XTNKv+Bf5HoNN+U4HQ0l0zTJf4F/kd/T/lOtc4vAAAaYPfgQ0EIA8hywAAewAAAAAABYAAWFgAB4DwAAAAAmDABSMXUX+7ZtZi6gv3TIr8wfiar/ABIktt4Io+FljGEZzUsDd0vBZ+KDS/EXI3/gSM6hLBGE/id8H/CefmfV+D/mur0SLfUsVLuTfJ6zrjvRzpcI8p0LJKPUcbx/lW7PTdUyXoc0y8M6q/K3+TF4zV5FiyxdVJrYrxSeDUrNCTU/oyrX5JyyxbVqXDISnBNOV0lz9Tz2ar2z/Oq9Ph6tj1dRntOq38s8X6x6L2T/AGzTwW7+ZJFsZtZFNT7ZXsdbB1LDqIvDqu1d0ats9vFnfVfL+TwSXcYPS1R08VKDipHqMmoxRjFX2KPkfQlpMuLtjhv4X8SI9Z0P7VjnHFHt7tkc88Z5bbw5L4ajyPqjRrqutebTpSjBUzD6d0OPDqpuUd01VnW6PHJo9Rm02aL74vc6Gk0WOGqeaOzlymenHrHTw595O5oMSh2yhFbrc7mgl+8p0ji6efbFJPY6ejnWWLvkwr0OohDJp3CSu0eE9V9+LDGlbjKo7HuZTXajhdcxY804d0bSfgzZs9Mvp1Tx75IunFHZyzpOqZzVqYafF2dyivdnO1PW9Nj2lqY39NzcxrG3ceTu5SIdy9kjzi67pn+XUL9TVg18cjUoTjNfRmrDbsbNkJKLbTKdPnjOXKRcoq7TsnaxBpQ8Fba7uNy/JHYz5MdZLvYQrNqXW9FMd09tzTrK7F9DImkvuy+6jzfXN/U/SaW7yr/ofojov9zD7H5z6rJy9WdGX/6RH6O6QqxQX0RjPpl2cfBZdEMfBYjKlYMGIABhYECEwAAEwYgoGvqKwRkWQ5M+f8zNECjL+Zip9uJqfzZDzOsV5Jnp9V+bJR5fWSrLMxp1/TFm4Rkmasr2VmWfJmu+KqqIztIlLghJt2ZdGfI3W3BjzJb2tzbk/KZc/myxmudLu7/oWRe/FEJf3m5NclqLse4Za8MIfVBOrMtIJe5r03KMUrbVGvTJqi0dOHA5cEIS2ok2YntWbNtyYc3B0MqsxZ0qOlnTP2jBpUWpLZqilLdNF8TDQbuvf6Fj/UhW9Mk7pICGTgokklsX5LoonwTQniV17mvHFmTCbI3SoehbFUhiXAN7bE2K8lFGbh7Fzu79inN+Vv3Nys1wM/8A4qTXA/CDMrzyS5HvVeTp0i6FuPBJ8bixp9qG3RnUFGRb3dEsW7+VCytSl7E8C7ZAbsCfk2RSozYuVZpi0Y9tRZBE+CCuiXKESh/RkZXRJeSEm/qakRl1cbxS+xxNIkoz97O3qd4PdnF0qXz+X3GhfF/NuWxaoo37tyxEWL4S22Hjk6K8b5GnSZF0831xf96S+yNmi/unT+hk67/+MW37Iv6dfwn9zXkxYnqN2u7wbuj7t/c5+p/OdHpPH1otNO7i4Rp8KzLi4X2NFvZHMZ8vJztWzo59tzmap7MoyQTc7NMLsyx2kqNmPhE+xfDeLE1tvyOG0bCRoQ7dnbsnifa9qIW9yeJW/qRWzFu72HJbFce5bJFqt8kFfuVza7S2VJleRKiwczXZNn5Ryq+a/c6mu2izlw2ZsadK/wB4dHGznabfLwdHGuKJoXLgi3W/sN2lSItuqICU7W+xHEvm3JS3X1DBu9wNkeFRY5UqIY9+Bz25RBVl4Mubd7GmXaZ8kSmjwui/G65KYexdj5ZLRoi35B7sNq2FZNtQmAP6iaBoNJqkVSVJpk5KuGRk7iWM1yPUTf8AZckv8SKfRCf9oZH/AMD/AMi71Ft0yVul3Ir9ENftmR7/AJGdbenPN7Tob/1KP3f+Z1Y7nL6Mv9TjXFnTjsVwbpf7M60P7uJyHv2HXh/dx+xqM0vIvI2IoA5EwsAEwBgIhLgmyEgKZHlPxFdeldff+E9XNe55H8SNvSmt+x04/bNr4v6Sr9kzf84B6TaWjy/WYH0MfThl7fqZErIxGfIepJUPcitiadgNMnZBEkBNMaZCJJAOXBh1f92/1/yZtlwYtV+R/Z/5Fg/PHrfFLJ+JjjD8zjH/ACI9Zi1gjilXdzfszR62hJ/ielB1Jwjv+hu1mh+LgrJL565PThemL7eW1eoll6fPBmjJtRrurY63pbJPH0qGOUL25Rk12oxafRZdO13Tku3c3+n8ifTsPw5JNRqvc6RLGrX6p6XSyyqKtKqZ5HRanVLNmlghJRn+ZxXB3ur6fPrdRHRYG+7mR29HpMfT9AsLhc/4pVyT7NPI6f4uXJ8aO7Sp9/klhxyy5XP5YQvdI9Fnw4Yyi4qMe7web6ll+Hmagu1N1t5FqyJanDBZO7Dv7s26HKsKUW/l4ORp9UoTldteUy3TamDnNLePszMrWnc0WqhDqMMkkqVrc0ar1Bgx9Vj390sMN32nE1S7sCmlULM/dDHjb23fDFysTxfS+j9X0OujBYMiUv8ADJ7nvvT+O8Ektt+T80rUSw6yLxy7Hd2vFH3H0L6ijL0/8XUZI98dmm92TPLrSa1XucyhDE3klSV27o8H6t6+tR3aTRv5EqlI5/qH1Pn1qnjhNQxPxZ4/JrYxtTyKP6nDHG2t7aciipfP+pZHLHsah/OzgZOq4IzalmWxlfXtNjbXdJv6I7THRt6eU6S3v9Suer7dk2meZyeo8ST7Yyf3OZn9Q5Jt9kC6S167JrnGV98r90zq6D1UsaWPLb9m2fL83V9Q1ylZieuzyf8AetGpNM7fb49ZhqIycZ8ezOL1nXLNgcPiNJnivSOtnLVSxZpuSa2s6vUJVOm2lwYzy0sjJLJ2tpNyYrc4tp/chGDbcldWa1CEMba9iYxph0G3qDQX/vEfq/0//wCHx/8AIj8paan1/QNr/aI/Vvp6/wBlx+3YhnEd2P8A0JEIvb9CZxDASGA0HIhoAGhDRQwFYwBDECAY4iscWBIBWgtANDEh2A0AhoAGICinU/lPn34tf/kd1H/y2fQtT+Q+efi069G9R5/u2T7Hzf0PP/uDB9j0kJLyeS9Dz/7hwbs9FjyMrpPTdkaWOTW2x47WZ4x1E3ly9sEz02pzLHp5zf8ADFnx7qOuzavW5ablHudJHXix2zldPT6vreDDLt08VOS9+CnR9ZzZdTHuyKCk+FwcHQ9K1urmnGDjH6o9V0r0nkm4yyZl3J8Ho3I57rXi6g8Pf25q99y+PV5qMH8dq+GUz9I5e+f70U/SmocMVZLUSzKVLK14dep5ZNZn3rl2KXVPzReeTa82LD6VzKdvJV+w4ek8kXL97zyS3FO2PWdUSjFyyye+25PB1N5oT7M89ldfY3ZfSEcmNL4tNIoxek56VSePM/mi0zUyx0l2yf2zlyV+8jNJXwacXXZycVLHGVIwx9K6zDGSU4u0Zc3p7qeOnCN7FmOOX2du7h65g+NJzxNePlOr03XafUSUcSlfNM8DHo3VU5L4ckl7I6/px63D1HDHVYZwW6trknLx4+PtqWx7xvuravoRl9TPn1sMOXsnzQo6zFK/nX6ny8rI9EPMk4s8R6u//GHTlX+2X+aPaymskG4tNfQ8X6uX/ePTvrmX/Q6YVnKdP0T0NV0/T8/kX+R38H5TgdE//F+n/wCRf5Hfwr5TV9ucX2FkRlDASBsIGCdAAA3YIBWBKwsjYWQNgKwsoYABAb+AtgBQJ+47EAAxMLBkCMfUN8TNj4Meu/uZBX5c/FBJ/iNO1a7UQ1MccMMH2u6s1evc+LD+J85aiHdjUEdLJrOk6yKVwiqqn4OXJjv3X0fiZ3HG9Of0H5tTDJCVN+D1PU6/YMl3VbpHA06waPWRlp5RnD6M7sc/7bjnHHHunt8i8ocVk/q38nyuUzeK6nFYZ44wlcavfwZvit4WnFNN0mdb1PoUpxyQVNbSi+TN0bp8uoa7Hhh3dqdtUc7x3btjzy47qz070bJ1HURWSDWLu3kZ/wAVujafo0tFPRyfdNVJWfY+naDBodJCEYr5VbdHxv8AGnqGPUdU0uDC0/hq2evDCR875HNcq7f4KaiOtyajS5kmknV+b/8AsfSsXQYYtbOc98S3ij4X+EHVV0/1ThhkaUMqp2z9J5pKWJNexM8ZaxhyWTUfnX8T88+m+rMi0r7Lim0jV6ay67PoFqNTj/dN1GRzPxayfE9YZUmqSSZ9S6J0qGT0Hgx4uexSs6/TlK85DJS5X6GzTZmpxbeyOPJyxycHynRZiztOr3Ma23t7DNn7cKd+Njy3WutrSt+Z+yNHUtd8LQ997qNI8Frs0suWTk229y449sWrNf1PUauT78suz2MOKaWRL399xST/AEK4usi+516Y27K0+OUE9v5EY9+CalhlKLXsxLLUUm/AlO3zsSzau303q8pOMc9Rfifueo0OsWWNNruPm2vncVCOyW52/TXUJZIqGSu+PP2MWaWPeOaaX3KZZPne2xVgyOWO2+eBN/P9UZa7Va2VRTOdnyqCt8m7VfMq8nH6g97bqK3ZqRMq89klLJ6w6T3PicXR+mujr91D3o/KvStRLVettBfCyJL+Z+q+kf3cX9DPJ0zHYhwTRCHBM5NBsTBiAAATIAQxMAYn9gboCbUv0GgYIgnj5ZTntSL4PYp1O7dC+k+3D1LffkPK623mn9z1Oq3lkPK6zbPMw6ztlz8IyZHvsasr23Mc92zNd8VbYr2YNMTI6KciM2bdM1ZODLl2W4jNc/Mn8RV45JRfuLL/AHn0HRbZEi+BDJyTx8Ecm3JltWzVpW3JVZjkzZoXT3LUdKH0G+d2RgqJNWzKs+V77GPPwbMqpmTMrs0wjjexatmiqHBcvBGkoq3uTapbkIvdEpOzNVXkexS0y6Su0UOxsTgjXB1FbmPFbkbIx2X0AtVsdJcii72G1SEghLn6FGd7Mv8AdFOZfI75NM15/O2tXLwS87kdR/4pko7/AGKi6H5diTVoWOu0HshoUzVbslhl8yoryu+B4b7ky/Q6uJ9yRqjVUYtPdGuH18mF2ti/ckiCRJBfZy+jIO/JKSZFJ7plm0Zs6+WRxdL+af8AzHdzqoNM4Wnf73JVVZtF06tUSWy9hpJu9iXa2StQovncbdDxr5rJTg+66JFec9QKtZF+HG0W9P8A7sj6iX+sYv8AkJdMbUXfsbkc77PUP94dLpHH6HM1Luf6HT6OvlF9DuYuEX2lwqM+MueyOa6UZ3s7OZq1s9zqZqcDl6t7MqMsWnNUbcfFmDGrmjbBu0h9q0Q3jQm6X1HDZEZc/ctArrdEsO7dEU+SzBstiDTB7VX6lniv6kFfsT8EFctirK/lLpOijM/lLJtHL6i3W3BzE04vwzpa7dNHPjHZNGtDTpHbX0N+N8HO0ySyXW7OjjXuTarrsixv6EG9xQTvhclmFfNSIzqx4nUrINuGq3HNihW1DnwBmyN3wVS+pdJ0VSakUPH9S/E0tijFu2jRCvHJKLXwQfJJe/gXl7WRdlQ/YGklsCe1A2i1ZGXBOuSrK6LErk+o6fS5bX8yIeiF/reROv7trYl6hb/sudP+JEfQ++rytLiL/wAjdc83tukUtJFfVnTjwcvpNfscL53OnA24NkHvE60PyR+xyIrfGdfH/dxNRmiQIJCKEwGIAExgBEiyXkg+WBXk4PHfiXf+ius+yPYz4PG/ie+30pq34dHTj9s18Y9KqtDP/mAfpX/wMv8AmA+lhOnDL2/UqZJEIomj4z1pbDiRJJhEkSRFMadgSiSIrYdgNvYw6v8Au5fZm1mPV/kl9iwfn/1tk+H+KMJb/kj/AJHQ1utc/lSpJU7MHrtJfibit0nCJk9T9UjCbw4I7ryj04/5Z125/V4wlCUpRXendktF1HDp9CslJNRqvdnFy67JODjk8mKLeTJGCdxW9FlWx730vmywebPlXdPJLuTfsdfVa6c8kpNJJx4PL9D1fw6VvZeTo9VhLJkhPFP8y8GtzSaYupZ5qStvt5UjmamSni+Jd78GrU5HDE4ZYOTeyOPL4kZ1kToxTS3EorJT/K99yEpLHqbhX/QqyZHJNrxwS0sn3/Or+5Gp262eS6hpIYYycZp7vhHP1mnUtTHFHK3287nT0eCbm32rtaM0NJ255Tqne7JV05mo037PNS7rblx9DvdJwa3UzWl6bKSnJdyV8nH6wovLDslas95+FuilqevYsiyJLHG69y2pXiOrS6jptRLFrJZIZY8p7WcjNkyvJ80pP7s+4/iNi6fi6lpc2pxRjOS+VVbkz5P6r6Jrum5Xqs+mlj02eXdjl4pjDOXpmx53Imp3W5YlaTdEklKNvkVpI61JdVVlbXBT3LyWZWiiTQ0ZXs5TsjVvYQ4unZWXQ6Lnen10JQTlK6o9kpxydz1EafPazyvp/S/F10ckZpOO9Pyely3n13dNeEjnm3io1mqU1+4hUFyVxzXFR8Pk1azTrFF9rST5OdkjeSoce5lurcUk+uaBR3rIj9WenH/qmL/kR+StFcevaJPxlR+tvTlfsWL/AJUZyrOnbRNMhHgkjkH9g3BDAEMSHYAvqOxWBQxoSACQCQWAwQrACQISGBK0FoiCAmhiW/AASQCsTZRDUfkPnf4tf/kd1H/y2fQ835D55+LX/wCR3Uf/AC2T7Hyj0XPt6Fgrg9Djn/M8h6U1Lj0CCircTfg63D4abaU06aHJlMXfjwufUeh1UFn0s8bdKSqzh9L6HptNNuUVKTd2zTj6ziy/uqXczTppqU3uOPll6i58WWP+mjFijBJRSSs1dP8AkzO97ZTBOT2Vm7pumnLK+7f2o3cv252abM8lBdz/AKGTFqUrbTNmqwttJeDGtPJTbS88Gse2ano9R8WT5Hmk1m2dFcMfwMlpVZZkxynK0WsrHkaipeCMMvxJNOtiXw5yw9m1kMOllHIm3wBm1OaXxflV9po0uSWVNSVUvctejcpN3yaMOkWNNr9SeUGTBlWNNShvZHqGo06wxlkUYpeWapaWo93ByPU+hlPouonyoxboeXRPbj9d1umcozhmhx4Zxv7TxO+zPF0jwGTqUVKSqWzrcq/boyvtTR5suLLLt2mUfXOi9RxZsFPLC/ucb1U+7q3S0t7zr/oec9ItanqMIvZc7s9B6lpda6VFeMyX+R0xx0znX6N6L/4HT/8AIjv4vynA6L/4LTr/AIEd/F+U1fbkmNCsCh2DEAQ0D+ggsgACwsAALCwAAsLAadBYrCwHYWIAHYMQFAAAyBMya/fDI1sya91hdhX5e/EPT/tX4mZMUX2uUVuWZfSeqc38NwlXt7lvrPR6jW/ijOGljc4xTPV49L1PFK5Ym034+xzzw8nt4OXwx0+avHqunTcskJ9qdNvg976R0mpzTwayNLHJcor1+mzPBKOfTdyre15N/QdbHQaFYt4Vwmtv0NYcUl2vJ8i3HT0Wu6TpdVkWXLjTyPkNB0zRaKTnixpS90cL/SzT48zx5MlSv2MnW/Vum0ke/Hk778JnbKye3kx8r6d7r3VP2TBk3qo+T8+eqNZLX9Xy55qm9key1fWV1uco5ckoW9o2eL9Q6Z6bXdspJtrwSZbvS58dk3VHRcjw9V0uSLprJE/XWjcpdGwZNnL4ad++x+O8E/h5oT8xaaP1n6T6jHW+ktFNNN/CSb/QuU7cpX5s9a6h6n1XrJ5VsslP+Z+gvQ7x5vTOlWNpw+HR+e/XeL4Hq3Xxeyc7PtX4O66Op9PwxtU8drfyaqxwfVGheh6lNfwzdxOM5Vv9D134t/F02kx6rCk3CW/2PmWn6usuFSyS7W9tzG46ybjtdW1Ly4IQvZLc85qdnZs1OqU4JKSarwYJd2SdRTl9Eb252KHN0PR92p1UMUId026SHl0+aN3imq+hRotRm0Grx6mEJd2N3VD6Se3vOmelcmfG8mql8KK23PN9QxR0+syYYzUowlTaLtf6+1uoyLHGKUZUmuDnavJ8b94pK5btnPeW2rp9T6ToOgaj01jnk+FLMovvd7o+e6aMtN1hywQn+zTm1GTXJ5nS6rVYNXOMczjB352Z6PB16GZabTY1JU/m+/0LbU6e96LKOVRjkmotutzZrcSwZ+y9zwXUtVnjCC0kmsnsvc7nS9RqcmihPWycs3lmZe2petOrmps831/OsejytcvZHYeZSunvR5b1DKc9L8icoqTbo6xiuJ6Xiv8ATDpvu8iZ+sukL9zCvY/KPpaN+s+mL/jR+r+kqsMfsY5UjrQ4J2iEeBnJoAAEAJjZEAYhsTAGIAGlAABkWQ4KczTsti6Znm3bT8l+k+3H1POQ8pq/76Z6zU/LLIuTyeuf76X3MV1x9s2TaO5iny7NmZ7GPI7Riu+Kt/QhLdEt/AnwR0US5M+dVFmqX1Mue2nQjNc2bbm6Jq7VkJfndlnL2NVFiTpUGbhjhZDJ9SbaVSbTNmlt70ZJbvY16V7Cjpw4Q26RHG9voOVHOxVGT9TJmftZpyS3pGTJbdM3GUY+Ni9N1uUwRan4ZKRNE27RXFXuWJ7bkaQez3M0nuaMnBmf5mBdjavbk1x/KrMWJ7tVdm3GvkILIpLdEm9yK4QfcojKrtGbPJ0aSnM9uAzXntTa1L9yxe97EdRvqpWOMaRuRF0GlHcls06IwWwTquQKMqoNO+5hPfYenSi68kHR072NcN6MeD8psxvbZmaLlfgn7EIX5JvwI1A+CLWxKX5SCe25uJVWoXybeeTz+n/v8i+p6HMvlZ57DtqMj92zSNUC7iLKofmSXBdV7eEZtXaGOW6L2kqvyU7KRZkfBDbz3qVVqML/AOEjoPyP7EvUjueB/wDCVdNbd+1G4zUs395udjpFdio5GevjL2o7HS18ioZemZXWWzRdyVLfgtic42oz7RZy9XdOzqZ67d+Tmay6dlGTH/eo6EPsc7H/AHiqzfje/kfYvVv9AaXkEJuyhJ1ZZhkmytJ+xbjrgiNXhDb2ILhEtmmRUJW0U5+C2bpblU907LEcrqG0XXJgg9jdrm1Fprc58V20+X7GoNWl3n9joYmYtLTd1TN2NUS+1WLkcooixK/cbBNEsLS5Ivh2Swr5voTY2wprYU1YR244HJNgZ5rkzt1sapppbmeUVdgSxOmXYnvuUwW5fjSrcC5P5RVuCTSAi6OTtEFsSdEXXgB+GVT3JsjOktyxK4/qPbpcv+ZEfQyrU5v+RkvUl/2XN+O5B6Fk1qc7e67Gdfpyyez6Uv8AVYfdnRjdnP6TvpI/dnRiVxbcXMDrQ/IjkYnvE6+P8iNxmiQhsiwHYmAAAMQ2BEiyRFoCqfB4n8U7/wBE9T90e3meE/FmTj6Sz/WSOnH7Zr5H6WaWgdr+IB+mNtA0vcD6eH+XDL2/UMWiVlaJnxXrTQyKJBEhiQ/YsipDTEgIiVmTVflZqRl1X5WIPzt+Kcnj9e45RbT+FE5i0Es0vi6hyXdudL8W5rF66wzfHwkcjWdWyZYqMIOUa8HonpZ7UazSYVJqMrKMOmhibkpKzHn1kXJ/LK/qZsmtdLyhN1q2OzHIoS+SVN/U1/t89oufHk8stc43UUL9vyW6SRq42sbj171EJPvyM5Wu1kZZl2o4n9oZ2+dvoUyzZcjbsTCpln072bImouCteSyOVSVJU9tzm9Onlm+1ptHc0+hy5ce8KXLsl6WNS1GTLhrG3Glyjld2vyTcFbV1dHocGn78cIx7VXKLNRDsjGMJxW/gx5K8n+yZ55nGVuS8H2z8JdNotNo18kv2z+JvxufOJYP2PK8rvJNp1Gj23ofq+TpWLI9Zjj+8dp+yM5ZdLp2/XOix6/1V0THka7O5tr7M5/45wUfSmGOPZRyxW3hGL1512GfXaDU9Pk1PE7lJ+DxXq3r2u6tpo4tVP9ypXV2c+O/20tx6eJvavCIp77hJ78foNRvg9m3LSvKt9kUM15Y+3JRli4Spo1KlitElzQiWOLbNaZeg9N4ZSzvs3aVna1GWeHL3Rxtzr8rOH0DPLT63HJccM7vUNVDJqLSpNU2cs28UJayWbRueWKi26OYs7jO4tUdKSxLSTSdr6nGyK5tRVGI3V+kl39c0U65yo/Wvpv8A8Fi/5Ufkbp23VtFf+9R+ufTf/gcP/KiZsu5HgkiMeCSOSgaEAQ7GRGgGCEMoYAAEhAgsAGhDQEgECAYAADToadkRpgOwsTYRKI5vyHzv8W//AMjeov2gz6Ll/Iz51+LX/wCRvUv/AC2PsfEPSeSul44uv1MPW0sOucku2MvK4OV0rW5XpFhhLt92bsvVsHy48qjkjFU2yZ4eb0cHNeO7bui5Pi50k1Z63SbS3ktj59reoY9LljLSQ7VJeDodN6rqNRH9229t6Jhx+Lrzc05H0TTZ4qSj3Kzs9J1GN98nNJRW5840mryfHg5yd1/I7/SszeHLvdvdnece3luT23fjlJSjumuSubSk6exwoZcq08eyXHCRLBPLNP4kmvuX8djG9um5Y8kmk91ySU4R5kqOVp41qW7dPkJ4cjyOUW+y9x4Wo608+LE4qb/NsqL5Txwj3Sar6nC1KTyRRZrYyzaT4cXTfkeH0Ozl1OLFiU29vFFj1eCl81Wvc4edP9ihjtXFbi+HHLijbpryTwkJXd/bcPfCDV3Zj6xnxZen6nG3/A9kcjNKMcsPm4M+tklDPNSdzhVGphOi18l1fTcTy5ZR/wATOTiwxjrOyXB6PPPty5IpeTh66lqVJI9HJhJj0xLdvpfRukaXHp8GfEqn23aMPqF93XulJ8/GRyvSnUNc5Qwpylg4+x0uuNP1B0qvGZf9DxX2630/SnR9tJp/+RHdxv5Th9H/APC6f/kR3IL5ET7ZiY0RQyh2AgCBsBAiBgFgAAAWAAAAAAADQWKwAdhYgAbEAmANmXX74GaWZtb/AHLIr4FnlX4uan/y1/1Pfub7V7V7nzzVb/i3qP8Ayz6Al8n6HTRLph1Pa1O1scjUKMo04qlxsdjUKoyUtjmZcTrg1KPN9Y6VHUz+LjSjNLakeT1OmnpszhqsNxb2lR9GywV0+ChaTFnfbkgmvZkyx268fJ49Pmev0Dxp5dLLuS3f0PKdS1GTJqJPJba23PrfqD09LT9z0L+Rq3D2PnXV+g655pZY4ZOP/CjPHjq9t82fnHnlK2vqfdfwV6z8foOXS5Hvhe1vxv8A+x8OnpcuOTU8ck1u9uDd03X67pkMstHmniU49ro73VeV1vX+aOf1Xr5Rkmu+lR9T/A7UQydLzY/44SZ8OcM+oyyydssknvdXZ9G/CjVZ+n9TeOSlGOR3TMWxvGbfTvxI037V0DURq322tvJ+dZ6DVt0oS54P0/1jDPWaBqKvujR8U12l1mg108WbH2xU219jnbpvF5KOk6lhSUYvtR6n8NdNnz+qsEdXhTh57h5YarJOsUHPbejvegHJdfxSyVFLb639hclywk9PpHUc/SdBOUM+mxbcvtRyM3VPTUsXfPTYXF7flRT6pw/tevzKm1W6PnfWMMcEJQ7ZqCfsdNdbcXsPUUOh6fFouoQ0eN6dyfEVuvqZoZfTnXNBk/s3SyjkxvjtpHP9WRcfRHToxaSa8/Y5X4bazHpNJrllfaub99jOW9dLP+u11TF6V1Oj7dNiUdbHH80fZnzLDP4fUqxxqKk6Z6bTNQ6pm1mLHHLjyKUeN9/JyNfilCTxxxqMnw2PLpNd6ieDr2PT55vLjcprho0w9Yx+BNShJTXCObpdJ2u5wUl5Zw+pY61eRQSr2Ljqt5Y3H2+sdK6npM/TYZ8k03KO6Xgu6fmwZOn6mcZYZwp7Pk+O6fPmxxcIzmo+yOx6b1z0WfI88ZZcLjxZuTT048uGU8a7Xp1xyevdB8KNR+Itj9U9K/uYn5Q9E5I5vXWilDh5LR+sel/3MPscuV5b7dOPAxR4BnIOwsQEA2JgxAAMAAQmNbCCgaECGhbAz5tpN+C5Mz5nu0zNI5GrvunR5PW38aX3PWat/NOjyWsd6iVe5mdumM7Zs7pGGbv6G3PuzFP8xivREFtdMTb8jIyM6bQnutjJm4Zrd06MuZWmWM1zZ/nJ3wQnSmSp2OzS/E/LIZt2xwbS2Flkmwql+ODbpvHuYns9zZp3smLVdKHA3wQxO47kpGZ2M+RGbMn/ADNWW3wZc9lZqEXTSLYpt34KlT3RZBtcirFyukSdbFd77ErIpS3M067jRL8rM0vzUVNrMddyN2NfIYMX5jfjdRRNCaGwVBdeSyKivNmfNyaJVb+pRkRYy4OtVarYE3RPWdr1NXuRdcLk1UWY+BzW24sXDJTeyM+xnnsww38QWT8zHgl8225odTT8K9zTjXky6d7b7GqGyMXtZFqTq06JR+rCLVKxpJkk0p3fBCVpk6oUmvJr3UrNnvsdnC03/iMi+p39R/ds8/pttVk+5ajY9voTg9mQlwO6iQG7ki2VUmyjyi3hbhXC9Rx2wv2Kenbd1cUaPUcu7Hi28szdPezryjUjFPO6yxs7vSaeOJwc0W8tnf6UqxRtDLqJPbqwWyonRCH5VSJrjcw2z5W22czWvlHTyq7RzNYuUWDHjvuijoQVcGHBTkjdBUwWL47oUtmOHBGd2gC2WY/oQ2qn5LMdJJLwBfF+5NbFcd2W1tuAm6t1Zmyvaq/U0SdozZmmqA5fUL3sweDf1DeO3g563NRGzSR3bs3Y1TMWkN2N0xRN7oUfI2yP2MqJ8cluHdFT+pfhVNbCjTDgHaGtnuKbEFOV2vcztl0+Sp0UEbL4KyiPkuiBoXAmEeNwVN0ZahciCS59wWyCUeCqe/JY5VwQm7QjLj+o3/3TO+O5B6G3zaj2+GxepF/3VP8A5kL0Hb1GpT4+G0dfUYye36V/4SFHRg9tzB0xVpMa+hvibnbg14uYHYx7QRx8PMTsRa7UajNDEwYAIAYAAmMQCYvBITAqknR4H8X32+kst7fOj6C1ZxPV3RsXWuj5NLlWz3RvC6qWPzt0LXabT6JxyzSl3cAevzegcMcjXwpJfVAeucjGn3qJNEI7ErR8/TskmSRAkgJxHRBck7Y2JIZFfUaIJIy6r8rNKM2p4Y+0fnL8Z7XrHFS5xI81D4uNNw4aVnqvxiV+s9Pf+7RycOHHm0+KM8ixRnL830O2N1Fk24WfB8S5dr/kZnpn2N+Eeqho4zllhhmnGG3f4ZzJ6aeocsOPaC5+o8+2/DpwPhd35Yt/oacHT55scpKGy9zoSwzwLtgqX2LMCzzm2nSrdImXLomDlvRKOPvrbgno8UbXyp7+Ts5tG4aVTTb7t6OdptNk7u2nvKyzktS4zb0vTdFjUO+UYpV7HXzQx4tFLJG+5RqjDp4uGnxx7k/fc6E445Ye13deGYuVvtWTpyji0XfPtcpf0BwxTzQlKkuTLiw5XKVfl32L8sJRw44tJP3JRo0mlWTJPVZJS9oxZZLM8kH8Of0exXky/uYxjNpIqi5fDyThLeuK5M+1cvrGqllaxJt+9bHG1cu3DKNtr6nVxaTLk+JlmnbOT1vFPFOPtR1w1GMq5fndDc4xKcsmpEFK3ud9Vjyi9fvH9i7qmBY8mOvMUyOCMa5NGoTyRi5JulQm4W7cxRROKovnjfbtF39iqOPJvcJfyN7Z016fI4Si0zfkzXUpHPw450m4Sr7GhYM+TJUccmtvBzvbePTqZ88VpkoLk5k5NZE0dLVabJHQr5Jd/wBjlzx5Pl74tP6nKXtqza7Rv/vfR/8AmxP1z6Zd9Pw/8iPyDovl6tpe7/eI/Xvpd30zA/8AgRc2P+O9B0iSK0TTRyVKwFYJhDGhWADsLEBRJMZFDQDALABoBDQDQyI0AwT9xWMB2AgQDALCyiM/ys+d/i1/+R3Ua/3bPok/ys+d/i3/APkb1GufhsT2Py1ih8PAsvxH9kZcjbyXVEIOcmoq/odPRaVTyJ5X4O89MztVqdU82HHHb5Edj0fq8eDUyWT+Lajz+qj8PJJLiy/pkoftEO51JPZj0r2uXIlrJRUqa3pnf9PqTxzeR0jyfW9NLJpYanA38Xi0aOgdb+Hgjpuo92OntNFmQ+gY3OL22gq3RfmnOa7o+diHT9RptRp4fAzRnSV7nQx4lKNN1ZPLdNMWPGnvjk+69zYnOMezw/I9B06GlyTn8Ry7ndM3LFFLlMXPS+LjZEseW8z52Ssll/dwvI24+7Olq+m4dV2ub/K7J6nR4c2D4eRqvcsyiarjZ2liWa7xr+pbpY/ExfEg6UuEdL4WiwaZYpOLgvdmV9R6dp4NLJFKPsxbvuHpzNXFYske6Lbk6szarHNTeFRbTjadHTl1vp0k38SL/kZsvqLpm6+NBz43ZcbYl7fKOqS+BrM0JL8rONqYSyNTjvvwjreqMscvVM88LjLHJ3aM3RdVDBqP3rio+G0aufWiY9vT+kszx9OyReJrIt+OTG9ZqNV6n6es8O2PxVS/UsfXMONVGW75pGHR65a71N09xVJZUcdOl9P1r0df6vh/5UduH5UcTo3/AIfEvojtxObESAAKBAwFZAwFYMAsaYgQDYAAAgYrGAIGAAABv4FYErEwAgEDABqhMza3+5kafF+DH1DJFYZJtE3+x8C1Cf8A2tajZ18M+hJLtX2PP6jo3w/V2fqssq7ZLtUT0OJqcV2rY1+XGTtZjawdRS8HPkqe51dfm00ZVPIr+5zcmo0s38syT5HG1+OsmSFvYMGL95Gvc0VGe8HsT7Fjjb3a4OuOcym4zZr2o6niXfK/ajmR0zjqcOOMO6MuX7HS1M3OEpS32NXTUpYo2t65ozyXTWPbh67pOjlrZ4JYITeRf4SHWPTHTsOkUlpo/D/iVHXhpcmPqstVKbcUvJr1snrNFPHjcW3dM5XKtSR5mfRtH0zQ4smn08H3NVtfJ5z1Bll0rq2HPo9pL5mq+x9C0eCcenqGepuKPAetPhrWr4j8cIS1rHHd0+seneorqHQIauu2XbdfU5c+kY+s53q9WkpJ7QPn/TvUGr6b05Y8M7xx3UPod7pX4idMUUs+R4stbqjtx5S9Vnl47ga1eXovqLPCfTnkwShWNqN77nlNYtb071DHqefHPHp3K3CC4Pq2l1WDqihqV2zjJfLL6HP6lpI5tSsEu2Sl/C+GbuE9uPlWLTa5dQxS1uLu7Gq35PMeoYd+nmoNNuVn0HR+m4w09fGUMfPbHZGfVdM6dp4yvDLNLn7E8umpLXz/APENTxelukYsacpySSS92jynV5rpHp3BpI/+JzrunLzW3/6z3vq/N+2z0cI6XJHHgXhcHz7r/S8uq1ssmOc5xW0YyTuifkk6b/Ble2joWqhj6dB21NbbB1TJ8XP3yku7ttfUWh6JLLpO2UvhzV7PY06Xo2pcHH5Zyqr5oxa1+PLG9ubi1UZbNNOt0jj5HHLqJNU3dHV6n0zLoW5ZZdsjmdBxafU9Slg1OZ4lJ7S+pvj6ObuLFo1kxucaTXJFYZabub3jJcHf6r0vL0Wsil+0Yn/EuGjmYNNn6lmcsGOXw7rZcG9uEn20/h72v1toWlXzcH6y6YqxQ+x+XfRWgej9faLFk8PuP1H03+6jfscuRY6MeBkY7If2OSmAvuDAGxAwQAxDYgpMAbFYDABAWRM2baTs0R3M+o5ZnIjjareWQ8nrL/aZHrNT/tDyOsb/AGqRjenXFRmvYxzu9zZkZkyGa7xUxMbIyZltCToz5eGXyZny8Mu2a58l+8HLldq+4ptd9DXJdm1mO/YjlJwZDK9ibVVPfg2aVfKrMU5I26R7DZt0IKkSfAse6Q2ZFE/8jHmt2jZk3TMeZ3LYqVHGqRbHcqTLIN0Fi2Kp7k2t9iEXun5JvbYgjP8AKzNJ3J2aJbxd7GaSoJYeK+46GO+0wY9pG7E/lCxcnQ5O0QW5J8BUPuUzvcua33KsjSNRlw9ZS1P1Iteytktf/wCJXsQSpunZqothvHcJhivt3HJWZGfLtKw0y+YWbndD01d/sanY6eF7qjVBmbA2q2NMEzDUXInHbkrXBOLtBTnxyQXHJJrYhxFljNVZmuxpnCwV+0z+528/5fG5xcCrU5Lq7Zdo0tMklsLzuTTpEBGNUWKKd37ENlvfJZjpljTh+pIpYcT9pGLpj2+qW5v9Tb6fG1/iOf020272ZqMX2llf7217noOmbY4s8/OlPjlnf6aqxRZM0jq47rYsd0V4/dE3vyYaUZHyjl6x1sdTIlG2crXO5cGtjPh2mjbF7mLG/nNcfBDbQt0h19RR4XsJv2KHPjklj3KnN8Ui3Et1QGuG6J0/JGO3BL+Rj2K5lGVbF8tm+CjM/lNQcnX8WuEYVujZ1B7JGHe9jf0jfpd7o2Q3MWkdWbsRiKn5HW2wmC34KFLlFundtkJunxsS09Le+RRrTbYSYRVslKNWZVnn9Sl1ZdkfuUK29y7RKKLcf1IY1ZdFAWRqhP3RJ8Eb2CwtvIbMTYr9iaKGtmQfBKTdkXwxGXG9Tuulv/niHoVfv9R9YMPVC/7qf/PEl6EX7/Nf+FnX6Yye26bT0mOjoLgwdN20uJeyNy5OkefbXg/NE68fyr7HIwP5kdiH5UvoUKgHIiwgYAAAAAUJiGwogjQmk9mSAG2eenxzduCAvoC7qLENEIk0zG20iRFMY2h/Ymn7kESIJ2MihoCSZm1X5WaCjUr5WIPzr+NG3q3Tyvf4aPOaicXh0+Pitz1n406PPP1HgzY8UpQ+GlaV7nhMktY3FPTy+X6HXx3Fxy8a7GXLLT9Ol2uk/KLekdkdKu5vumnucbJn1c49ktNJx+xLFqdXCPatLKvszF4crOnWcuO3pIQwqNZI39WUZPg4m5QVeDi/t+vWy0sv5EXq9c+dNJ/ocp8fOXtcuXH6dbJli4bNtew8eaEvljH9TjZdRrJtf6tJfZDx6nWw/Lp5f+k9Mw04+W3dXypyuVI14s+KWBrulaR5ta7qNv8A1Zv7oktb1Jp/6rX6D8Z5vV9Py4nireT+4aj83yc+zdnmsfUOqQgo49Ko/XtFn1nV8su79n/kjN46vnHqcELS71XuXp4otqMTx8db1qkvgtJfQP2rrTf9y/5E/FTzj2mHHGWDVSj4xtpI8XmjLPB/Ft/cli1PXIKcY42lNU7Rllpuqtf3R0xxsYuUrFPRfvo+U5JH3/096G9PT6VpMubRPLknjUnKvJ8MWh6o6/cv9Ees6X6r9XdPwRw4WnjhHtXdE623WkfY8fpHoGL8vSsb9tjZi9NdFX/7qxV9YnxbJ6x9Z5OMkV9olMvVHrSSa/aZr7I425D7xD030eEkl0rTtf8AKi7Uemej/Di4dN03c/Haj89z696zlL/xuVfYX9s+sn/8dn5H9h+g8HQul48lvpWmaW20UbP7F6YrcenadL/lR+b/AO1PWMrvX5ufckuo+sfOvz/zGsh+gtX07RJUun4Wv+RHzz8VNBosHp6WTHo4Ysimkmo0eFh1T1jFba/K/uZ+p/6TdVxfC1upnkx89rQmNWPMaeX/AHrpnvtkR+u/Sr7ulaeXvBH5g6b6W6jk1mD4myU0+D9Q+l8UsXTMEJcxgky5TUV2yUSPsSRyDGhIdhANEWNsBgJDQDQWIAJAhILKJAJMdgNAIaABoVgBIBIYAAAApflZ87/Fvb0b1Ln+7Z9Dlwz59+LUJz9I9QjBNtwey8lns+n5l9LdLl1XqGPSY5ds8myb8H0V/hFr1F/D18HL6ngfTWvydD6pg1nwJzcN+2j6hD8XcSi1PpeXufleTtbpmONL8H+qSutTil9TPP8ACDrEHccuH7s9JH8XsMbrpuff6g/xdwS56bn/AJk8xyIfhv1+On+D8bHtxuW4Pw667GPbk/Z5LydLJ+LembX/AHbqF9mSh+LuljFpaDUDzglovR/W9Ml8KOGNfU6UOgeoYxt/D/mcrH+Lml3vRahDn+Luka20WqTX1Ezh2y6zqPUNHrJafLOMckeUH9p6xLvnmikvqeK9Q+q31LrGTV49PkhCS4Zg1HXpZMMoLFNWludpcbE7fR8fVc+VNQzr67mbP1HUNJzztKT7f1PnOj63k0zv4eRmrJ6ieSMP3M/ll3Gp4p29Pq9Q1L95lyc+5xdTrcUJZYyb7l9TndQ6+9VghjWGUGt20ceedZJylNZLf0LLjDt6Xpc5ahZ+xx+VXRy+rY1p9RGadqatoh0rqOLSZZOUMji1TVD1+t0urlF/DyJLhUxcorJm1UZ4+2K3MUnUrW/0Lp/C73UZJeNiNY/Cl/I5ZTdamWlkG5cfyZ0vTCr1L0+6/vUc2E4R8S/kdT0tBT9SaHsUv7xPdGLNNW7fsPo+2HD/AMqOxHg5HSF+5wv/AIUdePG5yrMMaEMAYgAgAAApoLEADYgAAGhAA7CxAUOxkRoloYARk6LIJEJzUOWijUZ1ji90cbX9RSTo4Z8sjWONrbr+prHBqLR5PqPU8ueTgpNENbqpTTd0Z8OJO5S5PLny7dscNI4sCyfvMsrgub8nlfV/qqOhT02j2nxt4PQdZ1n7Po5qFe1fU8JpOhPWZ5Z9QnKc3dvwc/J6MOK27eb1HW9Zlm3KUm35HpOr5scv3jke+w+ntP2ruxxbX0JT9N6SdqWNL6objv8Ahrk9I6m8lfNyer0k8eojH502zgT9PrS/Npnx49yzQp6fJfdUr3RvDluPpw5OJ6yXQcmfH8k4ruW1mjSentRhxpSnC17MhpNdkhhjJfNXg5mq9Y6nQ55wy6Luju4yTPbjyzOdvJcbi7Gq6LqJ4pxj221XJx8PTsvTH25q3ex53WfiytNkcJ9KzN3ymcfqn4qLV9qh03Kqd2zemJk97qZpYpVsqPmHqPQavq/WpY9FjeSWNb14Hn/Eh5ISS0ORP7GT0769XS9dqc+XQ5J/Fdr6FkXysvTVi9N9R+A458Uotqk0jlP0i8eRyzYskm+XR6t/ixgdX07K9hP8U9JLZ9MyU+djcknpMs7l7eg9KZPhdMx6dJx+GqV7F/VNXDFnjLmSR5lfij09O30rLF/RFGb8SOnZXculZpGt6iSyPaYOrqWBR75q9js55ShoMc4pN1vsfKcv4haFtOPTMq/Tgu/7UqSjHQZO1cWc7G8c5K+ifta+Eu7BF9zreJVrZaHSyismjh3VdqO54KP4qVafTJv9Ay/ifizJfF6VNtLknjXX883p7zJg6dlwwyZMEaltxucv1TosHTumfF0kVjnLZbHi8n4jd+0Ol5KXBzeveudb1bTLAtDOEV53LMamXLLVHWEsuJ/Etu/c8/PR4XL8tO+VyGbXa/K99PKn9GVSnrpPbTy/kbxljGWcyez9KZsmoyR0eSSy4o8Ke+x77QdGhoVKOPHGEMiukj4t0/U9T0edZcOCSl9j0OP1b6iSVYXaW1qzXqOV19Or0yPb+KOCDTTij9G9PX7qJ+cfQmPqfVPW2HqOsxdrS3dH6Q0KrGruzlndo2DQrsDCmxAgYAxAAAJjE2FRkCYNiAlaBsiNAWY/Jn1HLNOPyZs/5mSji6r+M8hqv/FSPXay13s8hqf/ABkjnXTBTmvwY5vc3ZTHkSsm3oinlhLgk17EJGGlWRtUUZd17F+SzNl4CVgltk9xvaSojNNZSS/NbNejS6PgjkJY90Ry7D2elElubtKqijG38xt0/KZF9t+Pgle7sIpduwVaZBRk524MeXl+xpyXbRkzXRqRCW6LYPYzxulZfBUSrFseSxuilPgsbtGau0Zmad1uaMj9iiTELUoNWjbi4MEWk0bsW62CNNcUKdtbEYSvZkwK5XZTmSrkukVZODURwNfvmqyK423JdR21C+pGO0dy62i/H+UkyGJ/KSkNaFGV0+OSOnvv2DK3e49PtIS6HTwvZcmuDV+TLp3UUaYOzNaWp/Kxw4FHdMnFbEUNryVyfsWNJlclbdFTSjNb+xx8S/1qf3OzNUmcfFtqZfcqfa+TROKuLIOmWJVHYASsn+V0Vq2WRScrb2L6WOR6g7f2OLa4mcrpkvmr6HY9R1/ZzXHzI4vTWr29zU/bGS/K/wB6/wBD0PT3eKNex53Kv3v6noOnPtxxGU2kdbETkRwO+Syao5tMua+1nJ1nDZ1szqLORrXUWUU4fzqjckYNO/3is3xaaBYvgvl3E1bJQ/KJiiLW3BdgjSv3INfIWY2u1CC5Pck7Ix3JuyCqe7KMu0a9zTJbGbMnRYOP1DmvJkSZr6hXem3RlXitzRps0fDs3YzFpVs9rNuNfSjOtIlLdbDWwMcWr3Ch3de5PHGnsVSlTZZiTuy/Q14+Sc2QgKb9jIqy+SlOnuXS35KpJKyiUHSVF8DLGzRj82BbzwQfNElx9xPjYntqE9iPL9iT4IpXYShteSEntsWUqZVPyWVHH9Ttvpdf8aJehW1qdQv+BkfU7rpi+s0L0PJftOo337GdK55PedP/APC4zbExaBpafH7UbY/lOkcNNWn/ADI7MPyo4un/ADxO1D8iKgkRZKQmVCABMAGJDIAT+gPgPACYIAAABgA0SW5FDRnTSX3JJogOJEWRJJkUxouhJMkiBIaEiGSPdH+hJDonoeW6/wBAXUJpuKlXDOI/RkG7+Fv52PotXwNRNzPQ+cP0VFv+6v8AQF6Liv8AY/0PpNL/AOmNJe39TX5Kj5t/oZB84Rr0Xj/3KPpKS9iSQ/IafNV6Lg+MKJL0VH/cn0mvoNKvH9SflV83XouH+5/oWx9FQ/3B9EpPwNLb/wDWX8g+ef6Fw8YkvuWL0ZCl+7ifQKQ0l4J5o+fr0XD/AHaJx9GQ/wB2j3/6gPyaHgv9Dcd/3cWSXo3H/uoHvENDz2sjwq9Gw8Y4kv8AQ6H+CJ7lBY8qleHXo6C/ggSXo+H+CB7YaJ5DxP8AofD/AAQJw9I4/wDBA9ovsFIvlR43/Q+H+GA/9EMf+GB7LYFQ8h4//RHGv4YEl6TxriMD1zoFQ8qrzOm9M48Uu5RjZ6HR4PgQUfBcMluwEk0QJGRKwsiBRKxkYkgGAkMICRFjAAAChoZEaAaGIEAxoQASTCyI0A7GIEAS3RxuuaBa3TzxyjcZJo7RFxQ0PkGp9CYviP8Ac3v7FL9CYnxg/ofZe2PlIfZD2RvY+LS9CY1X7n+hF+hsa/2P9D7V2Qf8KYfDh/gj/IbHxT/QTG/9l/QH6Ex/7n+h9r+Fj8xX6Iaw4/EV/IbHxNeg8XnD/wDwjfoLE/8A4dfyPtnwoL+FDeKD/hRfIfEX6AxPnCv/AEh/2f4v9wv5H25Yof4UP4UP8KJcqj4g/wAP8TX9wv8A0i/7P8Vf3C/9J9w+FFcRQfDj/hRfI0+Gv8PsP+4X8iH/AGf4Uv7hL9D7o8UHzBB8GD/gQ8lfCH6Aw/7lfyIy/D/C/wDZL+R94lgxf4I/yIfs2N/wR/kPIfCJfh/h/wB0v5EX6Awr/ZL+R95/ZsX+CP8AIP2XC+ccf5DyHwb/AEBw1Xwl/I63pz0Tg0mvx5XhVxaadH2J6TA1/dx/kSjpsUeIJDyFGgxqEYqkklRuXBCMVHhE1fkygGhAwpgR3GiB2DEFgNBYrCyBgRbBFErCxAAwBBYAAAAMy67VR0+NttWW6jJHHBuTqtzxnVeoPUaiW+3scObk8Z01hjurdfr5ZcrV0jl5c0suTsT28mfLlc20uSOGcYO2+TwXK3t6pJE86vJGPhclzlUauqMMMqnknNP5V5K9TqXDA3zJ7Ix7rWt3pm1yWq1Pal8qe5v0emjFLZGLSQ4u7e518CSo1p7sJ4w1pl5IZcCjuaiudtPYsb25+SNPfwcvX6aOVNx2l4aOrqH8zZinae5KzlqxZ0PI3hlhyu5xNGfTYcslHJG7OVp8nwNdCXCk6Z1NVPtxprmMjfHlca8PNjpTl9HYdVFyjiUk/ojO/QOJ/wCxX8j1/Qeo9kYN7xfJ7DBOGWClFLc+hxcsy9vFljqvjz/D/D/uf6CfoDD/ALlfyPs3ZF+EJ44+yO22dvjD/D/C/wDYL/0i/wCz7D/uF/I+0fDj7IOyPshsfF/+z/B5wL+QL0BhX+wX8j7N8OPsg+HH2RLkPjf+gGD/AHH9BP0Bh/3H9D7K4RXhEXGPsv5DyR8eXoLCuMH9CUfQeH/cf0Pr3bH2X8g7Y+yHkr5EvQeLxgX8ixehsX/5uv5H1hxXsHah5I+Vx9DYvGAtj6Hxf7k+n0vYVL2HkPmq9EYtv3BbD0XjX+yR9FpfYTSHkrx/R/Ti0OXvjjSPVYMfZFL6FvHAK/Jm0AADICxAAAAWJgDIyJEW7AQCYIKY0KwRNi2Bmzv5nRphyZtTFdzF9EcTWN/OeQ1G+ukev1a/OePy/wDjZmK64o5ODJPyas7pGPI/mMX07xW2/ApbVZJ8bCm6MtKJuzNl4Zpm9zJmdNliVhy18TccKRXkfzk4Fptoi64IZWTS4ohk5IKpSpm3Rq2Ypext0S/UEdGD2C9xRVJbD2t2Z20qyLdmHM3b3NmR22Yct9xuVkoype5ZB7lcVTTLotS+hKsSju0WcMhFVJIsbMfYryMz5PBokZ5ujW1EN2jdj4VGCL3R0MKtIlFseSzwRokr88EghMpycF8/o9jPkqn9jTNcPqLX7QrK41fJPql/GjsiuJUX4/NE3wQxcE5AZs6fdYsP5gzt+COnb7rYPt1dPul5NUL39jJpWqW5sjwStro8Dv2IJk0tiaDIS9kT8EHvsUUZeKRxcUr1M/ud3MkoHBw/+Jn9ys321eS2FNUVpE42twutk3Vr3LYKoopine6Lls02BzevR7unZb8Uzg9NW+x6LrUe7QZ/sea6dtkkl7nSemMmrK7zKqe56HpsW8cbR5ttPOken6faxw9qJkmLo49nsWN2iEONiT4pHNqs+ortaZx9bydjU1RxddbkUQwK8jZtxp1Ri06XdszdDbkDRBfLQSBPbYXncCceKJwaTori0Sx/mYGmL22HbIw4GyCEmZ8raiy+WzKM72LPY4vUbciiNbF3UH+8RQqpbmtq3aRrtfJti6a5MGkfym3GtxYixu3sSgk1yQWzJQ48EBkVO09mTw1WxCVtb0Swrix9DXC62FJPyShFJ7MeR7GRnmyqW5ZO6VFbfuUTh4stX0Kob7eSxOiUWbg1QLdbhQahC3p7BLYVhKi37EJ8Fja8kJliVx/U9f2ZH6ZEQ9Er/Ws//lsfqnfp0PrNC9FbavNT2cGdHLL097oFWmx/Y2xtmLQv/Vsd+xthydHFq0v50dqH5EcXSfnOytox+xUOQmAmVCYhsQANAAAxDYiAYADAAAABckrIpjM7aSHEQ0RE0Ssih8cl2qS3JEEwssFl0NMimNDQnFokVk0yekMkiKGmRUkNMiNBE0BEaAkhpkRoCQ0xBYErGiMWSTCmFgDAYAgGw7QyIwhoYgGwwCwAPuNCBP3NQSQyI7JsBIjYywNbgJOh2A0x2RGmA7CxNiQRNjI2NASQCGgAAsAGhkRgNDI2BQyVkUMB2NMiNAOxkRoBgKxgCGIEAxp0IAJgRTQ7QDQNitDKBMdiAB2FiAgGAAAAAFACACBgRf0BfUokBFuhWBMG6IxY3uUMVEW2gsgkAk/cLRAxBaGUOwECAYBYWA0JvYLFLeL+xB531X1B4cPwo/mf+R5DE32znK7vazpepMjzdSfdwtjnZppRjF8I8HLd16cJqIZJrHGWWT4OH+2Ty5ZtPbwHXtcoY/hw5ZzNPkSinW3ucfbrI7sMlYoxvflilLvyKWSSUF4OTl1ix7LklihPUpOc6ix49u/Hj3t0svXNHpPllbkWaT1Po80+xWmvc4Wt6bhjG5ZVd7+TlxwrFnUoNTi34N+Oo7ee7p9Nw6uOSKlF7Mo1vU8Oli5ZJJI5vR+6emjtSo4/XVKU3Hu2brcjbbn9VaHu7Xf3SLsPUNJq6eLKr9mea0vS9O8qebJFP2Ouum6WEX8OcVKtmtmLix5S1p1caXd/hdo3Y8qzaXv2ba4OD8fJiTw5t4PZPyaej6j93khL+HwTxcOabdrpOfskoN2j2XQdc4TWHLf0Z830OfszuN+bR7nRZI5enRyR/vMbT+5rDcryZ+nt07SrgDL03Ms2khPy1uabs+hjluPNTYgEzQGKwboTafABJkWDAaAJgxEAAWDAGIBMAYmMTAQADAGIAABMH9CLsB2FoiAEmyIAFJgDAmwDiIaILYeTJqG+5mqL2Zk1G7kX6I4urbrIeQm71mQ9hq/yZDxz/wDGZDOtuuPss+6Rjy/mN2VcX7GPKrexytd4qshk2VkmtyGX8pGlU+NjLm3iaJsoyq06BpzMj+ctgyqf94XQRo0vx17kcyCD3oU97slNM7e9G/SNowulI36ZUkKN+O6VhJbjhwD3bMqz5Lp7GGb3dm/L7Mx5Io1GajBWixJ+CuGxeqoVYEna+hZW5X5VFi5RlUZ8My5OTVMzZN2IIR3lsdHC9kYFS+5tw/lTRRptkrdEFvRLdECd0+DPl2Ts07tMz5Pb+Y2zXD6m7zxorRPqNLUqiEeEbRbi4JzI4vJKSIMuaVeRYOWwzLdfRhg/O74A6em/KbMf1MWBNRTrk2496rklaWpexYuCMSXgKGRaG90hVRU2p1H92cPFXx5/c7eo3jscXHXxp/cI0J8FkXsQVFkY7BYK3LErRWuSyD3KrJ1JXpM8feB5Xp8ksknfNnrdcrwZf+VnjNG38Rpe5rFzya3/AOITPV9Ot4o7+DycG/jK+LPVdNtY1XFGs/TMdTFSjstxzexHE0luSlvZwjftmyy+X6nI1ruR1M7pM5Gr3kjcgWnVM3RMWmq+TZB7ksF8VRF3bLFwQk1YEqXarJ41vs7QuYbMcNvy/qKLoOm0T3oeJLmtyUt7IKJVv7mbKnTfg0S5ZRle1fQsHE6h/eooVUi3qCbzL2SKorY0N+k2gbse5i0v5EbMYtEpfQI/QHu9mOLu2zIjJ+7LsTuqKZc7stxeGi/Q1xI5BJu17EpcGRTIplWy8l2RWilqnXuUW4/zbssS9yrGqLkKJWq2E78OgE/oZ21A79xRrcN2OtipUMm6dckLvklJNJlbVIukrj+qP/xfjT/3iIeim/2vKvfGyfqmv2DFf+8RH0N/4zLar5GdbNRyyfQNCq0+P/lNkTLo/wC4x/Y1L6G44tej/vEdhW0jj6P+8R2o/lRWai9uRMchFCYDEAAwYgAAGQIBgUJgAACGRRJ+Dm0khrbkih2EST9h7sjElYEhoir8kkaipIkmRQ+CbEhxdEUMgsAimiS34AkhohuNWETAVjCmmP7EUNMCSGR+w19QGiSdELGmBKyUXZAadASYbiT9xphDVj3I/YLaAkmOxBZdCQISYWQSsQAjUErBkRjQaGhIAHYyI0A0OxAAwEhhDiSIpjtANDI37ArAkNCQAOwsQAMaEgKJAJDAEMQKwJIBDQANCABv6Ar8ghgCABWBJAJMYANNCYiiUntsEXtuKwAlaGQGn7kDsG/YUmICSYyAWyiYELYWBMCFhbIHIQbsHsUNMdoiADbEAAAABADsQFEk/cLIjiBIBWFkDKtRLtxSf0LTJ1CVaaT9kTL1Se3z/qOX4mvyt8JnI6hqlC9zZrcnblyzb8s8t1nVOOHJL2R8vK7r2YxxOoa/9p17insmdLSbY79jyHTcrzaqc35ke86XhUsUe5FkdcZ2waiTgpTmjzuv9QaiOV49Njm64aR9C/srHqY/vJbPwRXpvSw3hGJ1wykvbtcLeo+b4F1zXSUvi9l+Hweq6L0rVRheslHv/wCE9Npek4sclSSaNOdwwqklaLyZy+lw4bPZdMvHHsvZIwdV0ktTNqP5k7RfpdZijkccklFv6k9RqMUMieKfc37M5Trt3uO5p4nqfTOqx7ngnGLvyeZ1PUOt9O1KeocpxT8I+w4Y4dbFrbuWzRj1HRNPklWWKf33O05Jp5s+G73HmOkdR/tHTx7otSa8o3qf7NqFLZRkqZ1o9D0+Bd2Gk14Of1fT1itL8pjKy9xbjZO0dJP989/Ox7HoGqvTzi3e1UfPdJqVGVebPUdBzbuvJmdV5LOn0/063+yRS4OsjldC20WOlWx1E/c93F3Hky9pWJsVoUmdNoJbkVsOxMAYCsGwBkWNsiiBhYMQA2KwfAvADbFYMRQ2IBMgYmJ/QL9wD7ie/ANisAALsGFJv2AAJsAAJkDBCQ0XQsh5MmfabXubMfLMmo/OxSOLrX/eL6HkI/8Ai8rZ6zXWpZPseSV/tWT7mdu2JZ3VWY8ktzTqNzLk3ZiyO8iDa2ZCbG+SMmjCqJcmfNaT3o0ZXW6KMsXKP1LDbmzaeSq3L8fBRk/vWXQdrYVNrklX1K8jrknG1yV5mhIbV8tbm/TXW5z1zujo6fdKnYpG/HTSHLYjj4JU2ZaUzV3fJizbJ2bMnJjzvanyWM1GPCLY8FMGWxLViUfzIs834K405Fr8GNKhPdWZcjNU/tZly80uTUBDe7NuPaCMS+hsxO4JEtGmF2ixlauyz+HcCO9OjPk4ZeU5laYZrz/UttQvsQjwh9UdalbihbSNzuo0YmqJS2IYONyUnsxRmzc7leG3Pfgnne4sFWQdTDskbMRk06tKzVHYzWovhxvySI4+NyaoKT2FJqiTplTf0E7rNVZn8pxo7Zpfc6+ol3QpHJxq8svua9I0Kty2LpKyquS2K+UumojL8xbApq3uXRVRQqqdVHux5P8AlZ4zSy7c7Vb+D22X8rv2PDq46qSXKbRrGVzyacbUtRu97PV9PaeKKXg8rhS/aY+zPV6Go44pGs50zG/GqiicuCOJfKNnHWm2bUV2ujj6z8yOvnOTrV89fyNbC0+z+psx/wBTFp95m6K32INH8JW93sSVtEdk/qBYtki7HSM826VE8Tbog1QlbJ7r9SEESb9wKpVZnyovm99inI/ldlg4XUG/i7FMLpWy3Xv986ZXjbrc2jdpfycG2Bj028Ua0jNVJsUX8ofld+BxtqxsRnfDLsT+WiuW8i3EkrF9DTCNLkjkbrYlB7/Yjk5bRkVO2V8McrsVFFilaJpvwQgtty2IokvqJ87cEiJNLsPYER3b3JIAZXNWWSZVL6GolcT1V/4HCv8A9IheiJVq9RS4gHqnfR4v+cPRVLValJ8we3udb6csn0HSf3GO+aNUeTJpWngxtcUa48GnBr0f50dlbJHF0j+dHZW8UWJRLxQuBiZQWJgwogQwBAAhsQAAxFAAAAkSIIkY00aGhIZESiSIRfJKwJJkkyCGi7VOwEMgluNCvYaewEgTECAmm2SX1IL6El9QiQyH2GgqVjTIjQE0BEaYDGhWBUSTHZFDIpjTIjCJpgyMSQDASGXYaAQx7DQyI0UNDECAY0KwAdgIaAYWIAJAhIYDASHYQ0xt+xEAJRZKyESQDASHYDQCGgAAAoaGJBYEluD2EmHIDGhIAHY0yIASsQILAaGRGn7gNP3BgAACAAHYWRsLKGwQrCwJBZGwsglYmAACHYgAdibsAAAAAAOQC6AAYXYACHYgAYCQwAaYgAlZh6q1HQ5pPhRZsOX6jk49Okl52M5+quPt8u6nmpv6nlevZVHTST2vY9J1VJZWn4Z5Prvzvd7JnzJO3vwjm9HwxjPZbs9poJuMIqvB4rR5Ph6qK9z1eky3FJ7HTTvhNV3MWZtLeqNuDL3NJs4kMjikkbcGX6mK9M06Or1MNPilLyuDx2u6nqoTyZFik0/y+Tt6mTzTUJcEdR+zYcLWSUUkaiW3b59iydYz6yWbK2sX+Gi3O+srUY8ulk/hRe8WuT1E+saGDaioyr2JR69oU0pQSR0+k1/0unajVQePU5IuLf5kj1ePPHNjUr3o4+HVabV6eSxyi01/Ihos8knjvhnK4tb306mbLs0crqUnLG/Zo05cm3O5zdZl+R29jUjHJetPL5cjx51OPu0z2HprOm4JOz589SparLC7qR6z0zqFHLFXZco8Nnt9v9P5O/Sxj7HWZ5v0nk7sfPg9J7Hr4fTxZTsCY7E2dGAIORFUAwYgEwACBWwsAAGIAYAxABQERsXHJAWJsGxADIjbAKAtgAAHkVgxoD3YCAmg0NckRrkehdj5Mepe7NcHvsZdXs2L6I4OtdvJXseSjf7Tl+56zVr+8PKL/wARl+5z27YqczfkyTlTNefkyTiZrvKg3bE1sNqhS4RlpTlSozZZPftZpm15MufbyWJpzZtPL9S6GyKZKsxbHdimmhbqivKiyD4K8srlvsSdmlLfzG7TL8t7UYE05qmb9O0+BejTo4uNyy0V4+CTTozLtVUmr3MWoSbtGvJzuY879jUjNQjZdFFMW0kXQWxLaSJpVKyciKV0TceBFRb2ZjmvmZsnsY8n5nRdKcDXBUkZca4o2RWyCaXRfBbe25QkWRTMhlOUttFGd7WixK4PUknnS8kYbUPqNPURtW9yKeyo3tF2N0Tk1TK4N1uifKZBn1K2tFentvbclmezshp7vY1B1tPao1493Rj07bW5rhyYyai9P2JR82QgtixcMihsqa9ywhIT2zVGeq2OVB1lkvqdXNF0zlwX7+RuovTsuh+UpjXgvxiVpW77icW3F0KSanuTgkoiqWRKt93TPD9yWvy29u5/oe5lHdb8nhNUu3qmWK/xsuLnn004pXnVeOD1eg3xx96PJ6anqaXJ63QqoR+xrkumZ7bsL8MnJpWQxk5I5tsmd7HK1dvJZ1dQttjlar86QBpvzbmyH5tjJptm7NULA07JFUkm7ZLiNMTAG9t3Zdh+pVSaLcbpEGiDtljKsbotu+AKZpUzNmrs+poyPcy57osHD1m2ersSuvYlqd87siuPobG/TfkRsi9jFp1cUbILYzQ2vcFs0lwJ+bBVWwgTfz/Q0Y947GVbtmnG6iWwaEErr3FB0hylsYFMuNyHkJuxR+pRZGixeCqHJamrSAmiK+pJeReSfYVjE+QWyLoKd7FTvwWNv2INssK4vqlP9l0//mEfRa/13N/yNEvVDT0+nT5+IV+j21rMm+3azpXLL0+h6SKjhgv+FGuL2Mum/u4fZGmO5txrZot8iOzwkcbQf3p2lwJ7RDyA2qEaQAAECYDABCJbAwIhQ6DcBIB0BRD7EkQRMy0BoQ1+pKGiURfzAgmhpkIk0BJMaZFDRdCQ0RToad8kRJDREa42AmmOyK+o0wJIGxWMKa+o7QgaCJWNMiNBUrGiIIgkNNkdxoqJXYISGBKLQyCHfsBJsIsiOIEvsNCQ7LsNAIaGw0MiNDYYCGNhjRFDKGAIAGgsQASASGAIYkMIcSRGLHaCmArAqGhiQ7IGgsT2AodgIaAaD7CGgGvqOyNhYErCyNhYEgEmD+gEkBFNjAaYyJLkAf0EMQAAAygASGAwFYWQNDI/YPuA7GRsPsBIVi+4WBICP2AB2DEADQxILAYAAACAEAwAAGtjldfip6bs82dQxdRxPKtvBnL0uPt8k69BQ1M99rPJ9Qx9+SvFnsvUmncNdLHd/M2eS6vP4TlFcq2fNs1k92FcmWlyR1mOUINpM7WKT+Ja4RydJ1KOn0+XU5JXGK3TNWg6hh1uOGXB8qn/AA+x0sunfcdlZWzZpMnd5OZjdm3SbNWzFd8V+fI8KlkfCR4HqXWsOp6hPHn1Dx4ou39fofR9ThjmwdskmmeB9Qeg8Ot1bz4NQ8Xc7ae504pL7rGflf8ALq9B6z0DHpcn7lzUlVtXuVeo/Unp2OjxJaWSyJOLcV423I9O9K/s+lWFZY9vvRbrPRum1WF/EyrfZpI7Tx2zeLP9uD07q+DB1DFHQ5ZTwT3pnutNF5MqyRtJrc8/0P0Zoenan4qc8jXCl4PY6bCoY3X6HPls/wDlvDeM1WXUTajucTqGeXw5JbnV1rab9jga7VYdOpPNkjB18tvkxhN3pOTJ5fFjm9dOTW0md701ncdZ2y8OjmYsyyzhJVblyjd0yPb1WST2uzWc6ea1949Fvuwpr2PV+x5H0EmtPcuHHY9cuF7no4P8vDn7AmDEdXMNtBYMiyqbYmAAAmFgyBMLBiAbEAADIvYcnRFuwGn7ibFQAAMLEwECGKybUxMH9BfcoYCsTbAYC+4fYmwxoiOJBbj5M2r5ZpgZNQ7bFvRHC1T/ADnlI/32X/mPVav+M8rC/i5fbuMO2KjUPdmVz8GvOt2Y5KmZrtEWRkMUmRtnycmbNdOzVk5vwZs262Cbc3I18bc0wXlGbKv3pfjfCCbWx25IZeW9i2DvlblWRVf1E6Ns8b+Je1HS0qqNv+hzVtKjoYH8q5F7V0IW+CUrRHE12rlk3W5iG1M5IxZ3ua8n0MWb8xv6QoOmky+HLKoqyyHJm1Ysj+Ysk6Kofmveix7sbVGe6MmTZ7myVUzFk3k74AnB1Rqi7SMeN7mzHLZF2LoOy1blUWWRRJQPcpzV2lze+xnzcMsrNcLqSrPEhFP2H1N3qI7eBRbqvY3pF0HSHLfwV422WW62HjRmy27sjg52DN3LkWndNWIOtpmnFUbElX1MOl4N8EYyWLMb23LFwysldGY0GQlyWMqnyWM1Vkv9DmwSeaf3OjleyObiv4sm/c6ItSovhdoqXJbFbWRoTuxwi6FJexZDgm1Rn/D9zwmt+Xqubx8zPdyW8b9zwfVH2dWyqv4jeDGa/R09UrZ6/RN/Dj7I8fompalM9joUvhouc25xrx3ZZNkIrfYbdXZzjoy53V2crUNOb9zp5096OVnv4v0As029s1QZl0i3fczZBqhoWR+YKX6BxHYjJ70QTf0LMa2KG9y3E3Q1Rritht1RHE7Q5ck0K5tbmTNwzVk5Mmfhm8YOLqGlmZG7I523mY434NUdHTuoI2Q4MmBfIjVAxaCXkSuthyCOyd2JRFc15NOJWjOufJphtwatFqYp8E4xtWVZXRkUtAkwtgmUSiqe5al5K42/sWfYgnHdu2DVcMIil+ZAPz9g82wbQnfgbBIqklsWO/JCX1LCuF6r2waXb+NlXo6SesyLz2v/ADLPVCfwtPW/zFfpDbXyXntZ0vbll6fSNPtjVmiK3KMP5UaImp6cWvp/94dpbcnG6d+f9TsvejUQnTEwoCoKEOxEAAUACG/A0DAQAACYDACpDRFEzO2jQ0RTGPYkmh2RRJDQaaJWR2CLIJokmRQ0agkCEhjQkhp0RiMyiSY7IoAJpjsihphUhrbyRsdgSsaZEaAbY0yIy7ErBMQIaRKwENDQaGmRGhpUhpkUMiJWhkCSYDQyNjRdCSASY7IGhkRoBghWM1Axoih2TYYC+wL6lDGhDQDAVhYDQ7IjAlFg2RQyolYCiSII7+SSAChjRFDIHYCGigAGCAAAAGhiQWAwQrGA7CxAA7ASHYDQMVhYAAWGxQAFhZA0DEAAAAAAAACBgADQAgYBYCGgGgsVgBJbgJDAEMQIBhNJrYLE+GkSj5v6xxxxa6WRrhNnyzrWRznkm/OyR9c9bYHlnklHhcs+Sdah3ZuxKj5/L/p6+L08nrsMpYp4+5qMvBHFrcvTlpoQpQTpteTqalRc1CO7Od1nT/J8rVx+Y642eOq6329tpM6yY4yXnc6WHJVbnmOl5X+wYpx/wnW0uourZyyk+nrwvT0uHL3QSbJfC71wcrT6pRnTex2NFljJbtM5yLvtnnpp+LHi02S6dndwqM1skWTWOEHLbY6LuuI8HYtwU+2L3L9Vlhu2cLU62KbUWrIlv7PqORKEtz5p6tzftuux4MbpQfJ6b1B1aOnwSk38zVI8j0/BPV53mlzdnXi/r3Xn5r9R1ukYpPU4cW7SOzpIp9WdeHQdJ0qx53mb2jEv6Th+J1FNLaU7smWW65eo+3ejI9ukxe3aepPP+k4VpIyqklR3/B6uP08Wd7JsGJgbZAt/AMAF9wYbhQCABNgMQlYAD+hG2MUgBuxAFgFisZEBgKwZLQMQBZFAhiNQAABNgYILAgBxENcgW4+THqFXcbIGTVcyF9EcLWflyP2PK4+Z35kep1t/Dy17HlYttytVuZsdsVWcxzVPc152tzFklwYrvCk14KpbrklZCRnbSuf5aM2R1yaJNpmfI027KzWCdPIy2K22KZK8rZojwgi2PFsry7uyxFWTZ/QCivnaZ0NOvlRge87R0dO12qxWo24uNibTohjqti3amZNMmV7MxT3e/Jtz8MxT/My76Qt7RbF1VFXsWwCxZBliu0Qit0T2veyTtRNbGPJya5PnkyZdpFsBj2ZqxrgyY3bNuLgguhVuyxOypck092BO0jLnVW2zRdooztONCM1wepf38X7EVzbe9cEuptfHiQW5v6RbhXLJO0hY63HPjZDdGXO7WwsK33oeb5WQxU5WzWqOrp1aN0NlsYtPVJUbMdeLOeW2ouVss29rIQ/UmiRSb+lEGyTaIeeSs1Tl43Objv4svudLNVPY52Ku+RraNFcFsfy0UJ2y2q8k21A9luSTtJladbe5PfjwFEr+W+LPCdb26vlv3PdN/wAjxHqKNdWn9aOmEYyPp7Xx0ez0S7sao8d0uPdqE/sez0e2NE5LpjCba4KmOa2djhzuKbMRtjzXTORnf7w62obSdHJy75PJpNrsDXJog1sZsCXaa8STJaq5cIrk/mvwWeKKn7GRKNOWxfiWzKI0pXZfD8vkgvh9CUiMdkibqiijLsjFqH8rRry20ZNStmWexwszazNVyWQpFWS3nlvSLItWbqulg/KkaYeTPh/Kvc0wSrfk5obYLeLB1W7FW2xYI926pmrC353MsavdGnD9BRpvYpypNFvhlUvDEFUlvsKiTdbibvguhKDLVRVBb7kk3ZKLl4E+WK32gntuRdDYkkiI7AJoqnwWSbKpWluWJXB9WbQ0tf4jP6Tm/wC0ePBo9V7w01P+Io9JL/vKKflHRzy9Ppmnv4cfsaIopwr5YpexoidHCtfTvzP7nZXBx+n/AJv1OwuCs0pCHIQAwQAAAgAoGABRAmA2mIAAAApRJURQ0Z9tJbDREkUNEkRQ0xsMaEOJmiQ19RIZdiSGQJIbQ0H2AEKJIaEgIJIZFDRdCSY2yI0gJDBCZFSQAmBdBoaZEaHoSGiKH9htDGmRGiqdjTIjRKiQCQyBp0SIUS4LsNDEt+AIJIBAA2MVgagkAkMaAhiBASQWIAGAIAGhiQwAEAICSY7REAiVjIpjsKaHYgCGAkOygGhAA7AQJgMBNgmAxoVgA7GRGgGArCwGArCwGAgsaDAVhYDQ7I2FgSsBAAwEhgABYWAAFhYAAAADQhoAGhDQDAAQARn+VkzJrcrhifbyyUnt5T1HPvx5YKtz5V6ixxxzl2L5j6P6hyU3HzI8X1TFBKTauR4OSdvZx9PCRxyxucmm2zBkx5tQ5dsbvk7+uxuMu9tKK8WYXjc8sM2GL7JNRdcExrrY6fR8EloIRkuEV51PT5HJcM7mk0/biUaXHgx9R03dCSrckr0YzTBHWyr6mrS9Wlimk3S9zjTUscmq4CS7o09jftrfb2GDrzit8mw5+oouLTl/U8FlcoyqMyMXKTpssxXb1et628lxxtv9TlPUzk2+WzHjShE06aDkNRnKuL6hi8mSEZM6Pp7BUO2X0IdYwOepX0VnS6bBYoRyONOt0Mr1p5cp27XwFDBUeXyaPTml/wBbV+HsPp0o6nG/f2PR+ltDDJror9Tlje2Mp0+mdBwfC6bivlqzokMCUcMEttqJtn0cfTx3ukxDZFlQMAEwBkW6GD+oCuxMewmAIGKwtAJ2hDkxWAmAMAATBt+BAMQfYGLFDEAGUAABdqAoAsgVAgABguSO4487gXwezMep5Zrh5Mep/My/RHE1n5Mv2PK3fcvqer1m0cr+55ONXL7mK7YqMy2Mc47mvM92ZpmbHoije9xST2JcibMDPl90Zp20aslFE0qKWOdJ1l38l8HuVTS+IWRi7QNL4oozNouSaKcu7GzSqKd7nQwbxVHOT+dLwdPT32qhRsxFrVIrxxSW5Y3a2MjNmW1sxZGkzbmpqr3MeflFhpCLTRZC/YrWy2RbF7blqLIO3RNleP8AMWt7mWkZcGXM6TNUnZkz+TWwsTujdj4Rz8V1sb8XCtEsovgrZJLd0Ri/rZJ/QkA7SKM3BdVK7tlWbe2WM1wepp/Fi/qQh5J9UdZY+xCGz/Q2iyD3JTdkMb2ZPxyZ9DLqVZDT7ST5rwTzbrZFWF7l7HZ09Uk3yasdpUY9O12X7GzFuiVqNMHsSdorS4JNOiKHwVydJE3xuQcdis1Tlexhwr55fc2Z3SRjwq5S+5ZEW7IuvYpqpbmhJdpmztqKpMabaCaBKoliiX5djxfqhqPVd/8ACe05i65PGerVXUYNLmJvC6rGQ6M/32y9j2mlt41seI6Jfxk0z2+kvsVjlZxbIeBZWkTxLbcry02znGmLOqTZycn946OrqvyujlSf7x2a2aXaZfLubIbNGTA7jszXiW+6olFrV8Mqkvm5LtqZUlcwIvb6mjDukVNbl+PgC+O9DkEEOXkDPlutjHqHcWbZmDVOk64B9uPJXkkSit0U7vIy2OzTs1FrpwVJVyaIttcFGJukjRu0ZQpeLQeNkD+o/wCECKq0asXuZYtWjTidqjNo0KmQyUSTIz3f0LPQodkVs9yc/wChHZmticWTV2QitixIgk+BIdbCI1DRJEEycbsJSb9iORWhyu+SEnadLc1IlcD1Wvk03/MzP6TX/ecH4o0erL+Hpk+e7Yo9I2+oxv2N3055en0/BwvsXQ4M+F1GP2L4XRuenCtugfzI7C4OR09fMddcGkDVkRy+5XPKor7BEwopjqG3uqRZGafA2JAOvYV715GwDiLdrgktuQFLgT4Q2DTTECQABRQMimMy0kht+xFDQEl9RoQ0TQaJJkUxizQlfsOP1IxJIgY4iGgJAhIaYQwQWICaASGi7Ekh8CugsgdjTEnQ+QpoaYgRdiQ0RJIgaGnuIAGuBkRl2hjREkmQMEKxgPnyAkMBr6DX1EmOwGhiQ7ABoQ0ADQgLsPyHkEA2GhiBFEkAhoBoLEMAsZEaAaHYgAY0yKHYErQWRGmESAVjKBDboSB7gDBCQwBggABjQkNAAWDEA7AT4BcAMAYIBiCwAAAAAAABoLEADsBDQDAVhYDAVjAAX1AAGHkV0DaXLob0JIDyPqn1z0zoDeLNNyzL+GL/AMzxGv8Axlx90YaHSNzb5k/BzvLJdO+Px88p1H2a6VsLo+YdN/Fvp2TS9uqxyjq1u4R4ZyOu/irqc+KcOmaaOGT2WSbNTOVnPhzxurH2Xvj5Murj3Qkkj8w671f6keoll/tWan/w/lN/R/xU9S6JqGoli1kF/iVMVPxZPrnqfTPAoZ6bin8yPIa+eKGScsu+CS3+h5zrP4s6/WYsmJ6KGOMlT8nn8HqmOsh8PVqa2r5Ty8uF9x245d6ro9V03xck1pG54n4Zl6Po8ukzxhOUvhyl+Xweo6PHDqtFCWFPsa5KeraZ4sLyYk3KDv8AQ8vlZ7e2cevbZiaql7hmxd0WZdDmWXFGcfKs6EVfJXX3Hntbo1v7nL1EOy78HrtVjjKLXk8/1HD2qSSOuNZ1quFOm+KJYIJyscoP23NWgxd07a2OirMemc2n4Olp9P2/oWYIKuDS6UHXJztZvtxeoOuo4k0u17M14sLhkePleDn9Rk5dRhF7Sq0dnTtS+HKXtyY25Ze09G54cqcNmj2fSZzw5MOampNr9Tg9G0EtXrYRSfa+We+6zpMen6NDIkozx0XHj/8Apwzynp6/p+b42njKzSzi+mcvxOl48l2mdluz3YXp5Mtb6AgYG2QJgxAApDZFgILBCkAPfgQWJsAYAJgMBIABsTEwCmhNiYADBAImkOwYANKAATICxkRoBguQBcgXQMeopykbIcmPOmpSsv0Rw9c/kyL6Hlf8X3PVa78uX7HlXxL7nOu2LNmM0jTn5Mcm7JXeVGUr8CaJeHZCzCqMvJRkao05PoZcr23LIWsU0nMsg6ZS3eRlseSkrRHf7FGZpMvjwUZVbM+1Uxa76Orp9oo5L2yHU0zuKA3QWw5JpCi9kSdtEGfJx/mZctOvoacqMs+eBEtVssjwiDTsnHwbpFkeSzgrjyWr6mdKhKWxkzL5rNk1yZc35gIY+Vexug9kYsdNo340qRKJxT8E1xuhR2e5KK2AT42KMvDv2L5L+pTlrtfjYsZrhdU3yRK4vdfYn1X+8hRVDwa2i7GubH3UvqGPyNpF9jLlVTfsVYd57eC7On3lWNfPaLIOrp+Ejbie9GLS20nWxsxq2YvtqNSSdbjq3yQjshptMinJbFbbS3LG7TRF7KgzWXK7Rnwqu5peTTn3iZYum0bnpFtq/qWK0iuCstfCMtRXJ+5KMnW5GXI4p1sFJyPHesNtVgfvE9i4y2+55L1tBp6aX0NYXdYy9M/Qk/ip/U9vpn8iPE9AtzS82e30iXw0XkZxaYthJ7VQRW9oUvJyjdYdUqRy3XfK0dTO+bOXJ3kbRpGjT/l4o1wMmBfIaocgWu6IRtSJvgg+VQE6/mWY2VJ77luPgKvhY35sIDmiF/bPki2YdVL93JM3ZuOTm6uacH9CxHG4k1yW41b4K4/3jZfH833NyDo4eI2aosyY/BpjwZoJ8g3URS552CVV9SBQVyNcIqk/Jmh+Y0x3qh0L/wCFEJLZkk9hTYVTJUtyFL3Jz4IKy6RKCdllkI8k/IE09iKW5JJrkEvmszWoPO9IlF+5FhHzYSpSrcqfmixsrk/6molcD1Y0v2Zebf8A0KPSL/7yivNFvqyu/Tfr/wBCr0qv+9bN3055en0zD+VfY0Y9nuUYr7I7eC6Eqe5v04Vv0D3Ohm1EMMblJfzOE9bi00Ly5FDyef6x6i+O5w0z7X/iZjLlxxax48snp9Z1Wavs+VI4OfqepcnWXHG/LlZ4nV9VzylJfFy5H7rZHK1nUs+GKt7vc43n/Tv+HUfR8fXZabJWoyRfvJSO30vrWnyOll7rPgfUeo55tS7mkyvSdd12mzp4csouP9TczrN4n6ax6rHNvtd/dlHU+qabp+nll1Eu2lf1PjHTvxF1uKKhq8cMiXlbM26X1Hpuoah6rX92WMd4YpPZmvyRj8T6Dpdf1TqcXqMLx6XSv8vxI9zf1+g8PXZ6Z/D1eqwSyXVpVZ42ev6p13NHEs0dPh8Y8bpKJ1Ndg0PSsGmhjis+VSUpSu7ZqZbPB6/H17T9yjmThfEq5OnjyrNBPG3KL8nzt9UnLMpZZ6eKquxx7tv0NWm6rDTfPpsnZvul+X+Q8tM3B71JgcLR+osOaH7+LUkvzJOmA/JGbjXUJxIIaNbEwXJFP3JDYl5GJANhoaEiXBfYLJR+pEkiaDQ7EgIJDQkNAMEJOxoIkgQhoKkAkNMAJojY4sgkALfgCokqFYh0FNDQkADsaYgQEhoihhDGhIKAZJCBAMaYgAlYyMSRdAQxAhoSQCBkDGiKGBICI0agaGIOAGOxAAxiQAMZEaAYAAAhiBBEkx2iIFErAiNWyBhaBkaKJWNEYkgHYCBAMGFhYAgAAABNgnYDBgAAhoQAOwsQAMAQWAAFhYAAAADQgAdhYhqgB7J88HhPxF9a/wCj2NafTR79Q1f2PUeo+q4ej9J1GrzySjCLq3yz8y9f6/l6/qs2qytNyk0t/Hg48mV+nt+Hwfky3XI631PUdU6hm1Wpk3LI7o5vxGsiaq7NmaCUbObkdSM4yV9m4+HUdLDhhk1Px+6pPwS1GSTlJY5N0c/DlcZbNm3T9k7b2bLLqufJxfkilyn3O7IubjNcqjbCStQyVzyWZtPFv5ao6zLceHLC4+1HdDNDtf5mY3heHLyTyY5Ystq0QkskmpOW4ZnVj334e9RSctJkfP5bPXazF3JqrT5Pk/Tc8tFqsOog94v5mj7DpskdXoseaCtSinaPncuGq91x8puPJ44S0Wrlik/3cnas7GDL8tSVsXVtG9TicUl8RbxZzunamWRfDyR7csNmvcl9bc5/W6dTLFTi6dMwanTSaflGpSae5J5e5UJlpq41wpaBSuo7ktNpvhOnGmb8k337f0LGlKCb5Oky6Tx0ohCvA3W6Suy10kLHDukYyrNxcL1DpZQxQ1Ua7oNMv0WpWXDCd870dTrGLv0Xwu1NzdHI6r0/LoOn/EwNqUY8Encc7huvXeneu4OnZbyqMjZ6p9Z4NXpVhxLthfzM+Gavqef47ljnKO26+oo9Ty5V2zv62ejDiz08+WE3qv0d0T8Q/Tmj6fgw5dWozpJ3ezPc9N6lo+oaeOXR6jHlhLdNSR+N1mjKSTimvZpbnc6Z1rU6Onps2XFXCjJqj0yWOGXFX64bA/PnRPxI6vo+2OTOs8Fysh7npH4o6PURitbheKXlxew8v25Xjyj6TabryJnm9T606Ng6fLVz1cHBfw38xZ6a9VdL9QQl/Z2oU5x5g3uW5QnHlXfEwTBlY0VibCQgEwBgFAmMTAQADAORWAmAMAABDAAAVgxAOwEBKAaEMgPuNXewiSYF0KMeo/PI14nszFqJNylsKRw9e/kyvxR5X3v3Z6jXP9zlPMS/6mHbFnyoyT52NmSq3MskrM12VckWn+hN7Fc5VwZvTSqZnnwy+bVGTUZYY77pxX0s3Etn2xSf7xlkeTPmz4ozc+/7L3JabUPM9tk/LNeFrNzxjbC2nSK52numQlOeKUpZJpxS2SOZrtROb7oyk0vCY/HZWPzOj2/Pu1/M6WnimtmjyM80/eOOPs3bIrqCxr93kzp+64F47snK95CNeaZZbp2eI0vqLNjl25MnfFeJHoen9b0usj2wn2z/AMMmcssMpW5nK25DJPk05J2vsZHu78Ek011QyUWuPJB+BxTs3fSro3dFq9iqG7LEtzKh7mPO/mZrltZkz1y+Sb7EcS33R0MUkktjn4rbo6GOlFe4GhNMVVZGHJP3AjJ7FGVpxf2L5LYoyJdrssZridUdThXsVRtrYn1fldvJTjfFe25vURfC/uWONr6leItewgy6iVS3WxRgklk5LtSZ8SSmqLB19M9kjdCJg03jk6EH9zm1FyaaEuQik/JJ+ApCb/qEnT8kW019SxPajLtZljvJs1ZuNzNiXJf+GlmIue1FMFui93Ww2npVK9qJxVxpsVe7JxM1Scaj9jyXrpVh0svrR62f5WeY9dr/AFDTu+Jm+P2zk5vQN5prk9vo7+Er5PD+na7lSZ7jSP5Eb5Ewa4q0Rm9mSjdbEZrZnGRq+3N1PDOZdyla4Opq0u1q6OXBpTa5s3pGvB/do0wu9qMuHaKNeMgk0/NCvck/JDyBJOmWxdlKZfj3RkWwdkpPbcUKGwrPmp8HO1u2N0jp5Fs2crXSqEuTUiORBtzkaMf5kZ4u3sjRiTckq3NDpY6vdGhKuCjE15LrszQuRzGqvcJrbamQRxv5tzXjbSVGSC33o2QdJULBYnvxQpbvYknf0ITavYQVzIocnyRX0NCcVuWJb7lMW7LkyUSk9kCBUPYjUG4CvZgmRKGVvlfcnIg3un9SxK836s3zaZfRh6WpdSRL1Srz6aue2x+mMcl1CMnsjrlqRi9x9IhKMYrueyW5yur9chpccljq15ZTr9X2YZQh81+x4L1XqfifDxxydu9OPucc+Xc1F4+LfdasvWc/UtTLt7pQjyzNm1k8c3knBvG9qZu6Jix4cMcW1tW7M/qaMf2b93SaVnln9q9GvFZoPg6lSywl8ji9vZnL628aeOK5q22ZOh5nj7m20pL+ZX1bJ+0uEMa7pt9v2NzHWTOV3HD1upnly8VBbL6kITbe/P2OprdPh0eJxb+JqK39kcbJlfc1a2PoYSV5crVrbk9nwatPlyKcWuPZGXTReSarlnd0WCGFKU0u7m2XLHHTOOVj2HpbUaaWBftbyY5vZv6FfXtfjxd/7Nkaitopvc85Lq03ldSUYpeDg67q0s+R9787WeTLC29O8s09Hh1uVTU4Ze2+fc7+DrMMOkUZ/BzQ8p7SPm8epSiqVNFWXPKS7oN78qzU479p5R9GweosWnlL4E5KL/hbtID5vilmlbTAXiv0vt+tkySK1tyWJnfTygaENDQaGhIaIJcDuxAjUDROJBEk6AkCEmPwSiSAS4GQNDQkNASQCY0XQBoQ0QMBiYEl9Br6kYuiVgMb3I2P7ANKhiGghoZFjQDQxAgpokJAA7GiI0BIBAgJJjb9iIUXaJJ2NCSGihgADQaAEBNAGgDgegxBYeSiQCBASQCGgAAABoYkFgMEKxgNUPngiCdAN7DiRbsE6AnYmxWFlQ0xt+xEAJJgR+wAStDW/BAadASBiTsYACYrC0A2CFaC0BKwsjaC0BIBIGA7CxAAwEh2Ab+AV+QTGABYMQDB7J37C4FJ0t+PI+tkfHPx96rOOnwdPxTpS+aVfofEtJJwlKLfyt2e1/FjqUuoeqdQv4cb7UeIUW93szhbvt974vH4YxtXzRo5upj25DbgmU6yFr7mceq9uX9oyRdM0afI1W5lb7URhl7X9Ddx24TPxrszXxMTa5QaTVPtUJcoy6fM0007vwTzR+dyxrf2Jj0zzyZTcbcnbN7mb9nvJUXz5LNNJ5Ib/mRatlfg6zJ4rO9qccHhbi77T6T+HPUVm0s9Hke8eL88nzuWeLjTXHB0fTfUnoup4s8eLpr6HDmx66enhy3PF9Z1WOK8Hn+r6WUMv7Xp0lkivmXuejc46jBHJFpqStGLVY3LHKMdpNbbHkxvelzwcbFqIZ4Rkk4trdMk8cpJUnTOG9VrdHPItTiqCezS8HS6R1rT6rN8FSXdXn3O2fHJNxxw5LbrJ0cWjtO/BHJicNkjrYY3BbCni7nwc47uKsEpPdGrHjjig5ZNktzox0vG5zOuajT/AAZaXu7cjTWxZPKufJlqKdLmwdS6jCGN/JB8/U6nV9MsmhzQdNdrPP8ApbpebS5lmbbhb3PV6qPdgltyi8k1emeG2+3w3W4YQzZNvNGNRSbpHV6tHt1moi/E2c5y34PbxZbmmPkY/wBjw4U95K2afhbbMpxT7HtvZqhLydHKRmlHKvytk8ebJDiTLU7nVckNQ4pdq/mLrRJ205NQsmlqTbsq6D1XU9D6jj1nTsjhkg90tk17FKg+1uVrbYy/GjFpK+fBwym709XFhjZqv1P6C9Y6P1R0+M4SUNZGKWTG3v8Ac9Xa/wCp+R/TXWM3RupYdboMrhkg7lHhSR+oPS/WsPXuj4dZgatr50vDNY3XVfP+T8e8d3j6ddsQUB0eT/8Agf0EC8gRAJgxBQxDEAByJgAUINxgJggYgGxABNgGICAAALoNBvaoENckFsdjJnaTkzXExZ0/mFI4nUGnjy1xR5eS9j02u/u832PNP2MO2LJnMjdPk151yZJ0iadkG+SrLkUY3ZHNmjC3J0vueZ6x1vFh7owbcvax47pctRt6l1WOGDWNXP7nl8+XU58jlFuT87lWXPPPeR47XtYYsrxpQjH83nfY7Y8cnbhlntqxTe6k9oK25eDTptV3xck0mtueTkZ8zXdjjVy/MyOnnHFjk1bXuzbm62fXTq7+Vc78kJ6z42NLFFY4rmuTz89TNybi9r4JYdUp7STX2Y8RtzZ4Qk1FylL39yE88XjSyQTl79xlc4d7+HfdXkySzrHNrI39Ga0jRm7XF1B15p2ZFmeLJ+5coNcOx5P3sXLFncX7HNzfFg/md+7Rdbht7DpPqXUYHHHqpucPdnrtHrsWpgnjklfg+Q4tS+Jfl+p2ul9RennFxlUfY8+fH3t1wz+n09E1uk0cfpHU4aqEba+p2IPa4u0crHol6Wwu+C+NFEW2+CxPfcy0J1Zk1C22NklfBjzeRoVQ/NsdDDul7nPxbM6GN7KiWDQtmSIRdkiAk9jNm3WxokZsr2N4s1xOq05R+jKcT2L+qJdyvgox/RGrGV+Ldlst+CrFzuqLJPbbkKy6nlmfFvKjRndozYt8mxR1tM+KN+PdGDS7L5tjbik0jGmo04/JK0voQi7Jc8kUpb3RX20TquCLZqRFGZ7OzPiaqnyX5t0Z4J22Wqui14LfGxTBMudqJlmk1a2JQ4KrexansFgnutjzHrr/APFeN7bTPUKmmeZ9dL/uhWtu9bm8PaZenM9OJVe/J7bS18NUeL9NpKK38ntdKqghyVjFpjZHJa3fBNfQhk3jzRiNufq1aOUlUn9Dqaqa7GktzmpK2/LLtGrEvkVmmDS2M2LeKRohyRdpyshv+pO+RXfgbQvtwaMey3KIqlXkvXgirlSpoba3FDdBNUCqM8tqRy+oV8Nts6WZJs5WvVQfsaiOdHZbF+H80fLKo0aMK+dUzQ3xi7XsWPYhj5LGvJmgTfsOXyqxR53JzqUOdyCMHua8cbpmWG7o2Q2iqGxY0Uy5Lt6INXxuxBRL3EubLFjm29nROGCc/avqbTauD+Yvq+ERx4bTkpLtXkv0yxZZ0siS+jGi5RT21zsSjG1aTa+x18WjwxlurTXLIahNfu8fbCluTxZ/LHLeKS37WChJLu7XXu0aNRJYXH5m5tfzLNPqpyi/jRUsfFUPE89sEmm9+CDpOmti/JXZKoW72oy5Z/DtyW/sTWmpduP1jH39TwRUbfZsa9Dp44Lja7/O5HWZPl/aO2ppUhdJTyZHknvKS3s8/NzfUdcePXbdq5RxYF7tnz71Tp3ousfEnKUoOnFP3PVepss8eHvv5YtcHC9Sx/tPR6fUwknOC/KY4t77az6nSei1r1ehcku3ND+Iy9Y1ssmLtbTbjWxkef8AZuntKlKXsc/Jm7opvekdZhqs76Tjqe3NjhHhGn4ixKUpycfP1OfgqF6jLyuEY82eWpzOUnSfg6+G2Lku1uV5nWNPtfl8mDLB4+eWbU1SjDclqMHyKVq37np4pp58qx6bO8c4v2Z1dVr5ZsS7VTrhHFlFxf1+hr0eT/EdNOVQlqJRi+1NWjFObb4s6mfCpYpZZbPwjmZXU+CzGL5XSpSW+9MnDL21dlU6bCm9rstxhtrjqJwbqXPuBTi+eFS5QHOzTW6/YjGmHII57ZSQ0JDQ2JIaIr6DT9yBjQhou0NDDigZVNEiKY9nyShokiKSXBJEDDcQ0AwQAXYklQ0JBZA7GIEA0SZFDoBxJISQ0A2C+oAAxiQBDGmLwHsXSpJjsSCvYgY0IaYDAPIACJJkUMIlaGmQHEuxOwIjQ2GNCGigYAHJKGC5BDLAAgABgJDTJsPjkLABsADYIoQ7EMAsYgQDAAAAEMIAAABDEhgAAAU0x2iINBDkIbEAUFDTBsBAgACVjIpjtFDAVoLQBYWGzGADEhgA0IaIBmfXT+Ho8014i/8AI0HO69Ls6Pq5XTWNv+gvqtY/6j8r+pczzdU1c0rcskt/c5GLG2nJs6evXxNRk8/M7/mZJQ7YtcHml+n6jHH+sZfrxRa2pQ3K4w7p0Tj2qbi2aaxYs+Ptb+pllFVsdPNj7k7RhyQ7XujWOX04cmHexgm0qs2PPPHj7otUuTBHbg04/nTUuGqGU7ZneOm3DJfDWaM075SOhFrJGO6do87oq02eWPLfw2dbA1i7fh3KD4E6ry2a6WajsjJLtr3FppxTpIlmTyU6sonjlBJ7qtzpZuMY5eGT6l6L6g9T01YpyueN0egyxtWkfG+jdey9LzvLBbeUfR+h+ptJ1LHBdyxza3i35Pn8nHljXt3M/VbOoaSOfBOD5afJ81x6DV6DqsVPG+1T2kj6vKSlG0lXuc/XYItd/ar9zWGfWq48nFtq6Znx5oRWOacklavg6SgvvtZ811f7Ro9T8XRZZYcil+j+57XoHU5avQqercY5Fs2uGLPuJhlfVdOcscI3OSj99jwXqDBnl1X4mmbnv4V7G71jqJzyXhncI1aTOf0DqWfJkxwnj2jKlXlHXjx1PKuHLn55eL1Pp2OeOOXxYyjCtlL3OpnS+E7W9GjHTgn7+PYrzq8c19DhlluvVx4+Mkj4v1fH3dT1MW9+90c/Lp3BWdPrlw6nqF57jlZM7rtfJ7OD0x8idxGGN91svTSTFhrI0vJd8NRTk+Ds82meeXsTSXJVjqV97afgcayZW06NmhhDPJqUoxkuLOeWTtxY+V0oipvFN910uGcbOnacYtNrc9TkjU+2cUnw68nPlCK7kkm7Ocy1XtvD1qOBheZ5VU3S33PsP4K+pX07qj6dqZr9n1C2t8S/+mfL9Xh7Jd0PJPpuryaTV482NuM8clJM1f7dvPycV145P2e3b5v6gjzvoXrsOvendPqe68sV2ZF7M9C9m0/B02+Jnj43QE2DEys6DFYyIAACYAwATAYmINwGILAmwAAEAAMEAMEFgXYCURIa5ILYLZmPUr8zN2Mwap7OhSOBrlWDN70eas9Hr3+4ynmubMadsVGZ8o5uqyOMnTVrxZs1mZY9mrZ5L1D1KOmwSjB/vH59iT3p2t1GH1J1dYU8eJ3JfyPG5db25G5VlzPl+EUdS1zyTlJPb6mDDCcnvKm+T04cd9vLnlt3MOtbjU20/FHd6f2ywZJZEnJR2PMabEpJK39z03S1HLglHiXa7+pcumcXLnjWPun3Nt8GfPncNP8AC3V72zVqlHHJud0o/KjlZciytt29uCT3tahGbU1J8FUpuMnvW9gpJSvJfYuKM+RylmUk3XsddMbbM8ppRzQe/lfQvXw9RpnkaXdEoxdrw1LxaM2ny/s2Z427i3T/AFFir82BRqUWl+phzymnzdf1OjCcG5wcVdOKv/M5WWTi2uUthiijuWR+U0W4M0oTq9imS3vglBpySk6+pcoS6ei6T1CePIpQdP2s970XqUNXj2ku9co+U4ZvDOnx7nd6XqpY88ZxfZl23vZo83Jh9u/Hm+q45J075LV+Y43R+oQ1kO2arLHlL/NHX32r7nn09Msqct2jJqN7o002t9jNlVNhVOPlG6F0jFDlG3FfkC+D9yfuVxRNrYlEZMpy8cl9VyUZ6fG5fTNcTq6tR8blcWnurLer7qP3Kcey3N1F2PnyT8leN7k299ibGbU2m/Yz4mlM05+HaMuJ3Pcs/Y6uC39jdBXRi0/Co24k2jN9tRoxrYmRh7k215Mqg2QkWS5ZXI1Km2fKVRW25bl4K4tUX2JQ2Zbv+hCKosJZo0jW+xZFbEG4klxsQD2R571olPo0vpJHenJVycr1Bi+P0yeOLVtpm8Lqpl6cD02m1G9j2mnfy1Z5ToeCWJpTrY9RiyQ7UrJyd1mN0COXYr+JFLkjkyx7djEVh1bq7MCdM26x9ybMPk10NmPeK2NOJGbFJKCRqxO0QN7WRXklMrumBZFXIvSRTAs5qgsXQu9hz+vI8ezsjmfzIsWxmycs5PUJPsaOpmuzk9QdRZWWGMb8mnTpuf2M+Pc1aZ/vBoboKnyXWmt1wVwqy10o7mRBS39ybdogkNs1IJYlu72NkFtsZMd8tbGuKfCRPE2nb8ukdPSww4dIpuviTdb+xwdXq1p4UkpSl8v2LMOtlllTklixpJtcGpi555/p05v4qk4tQinS+pWtS8cMl4rUl22/Bnn17S6enzvVVyzLn1Wp6nH56xQlLaK5N6cfKpZ+o4ofuFSfbTS8mKXTpZ8sM2LLLHCHzNRfLMfUemywZ5Z+996VO2Z4dUyL93GW62pF0e3otB1fVYJ/C1MFkwJ2m/zI7EtfpsycoSanXMlweT0ks+pTik5Sfj2OhDA8eOtRjmk/K8DSIZ82fPnlJxl2x4bW1GhZcuKC3bls69xRmnjdS78XszNqowhFSxZJdq3tO6+hD/8Ai7Hmz/Fp49uU2yjV5LzWqX0slh1EqdNvG1tZheWL1Sjy0uPY8nNyz1Hq48LO2nKvjaTtS3Xgejh2Yp1ykQ0sJ402pXFtsX7S/hTcdprZr3PJl36eqMXqdrL0PJFfmq0eL6RrJZsU8d04rhnoevarv01xe11R5PpqWnnqMr82kj08OP8ATty5Mu1nVcycYxSIOCx4E22m0Z2vjzintW7Ktfq1k+WL4VI9GGG455VRqszyT7It9qK096W5nlKo0ufJLE5Vuj1Y4ajz5ZXbfhklKJp1k1JKadfQxY77Le3sWuSeNX7l9JO0tXilHBDJFc87Fs9OsMYT8TVm3DkWaEMU/wAhn6hlipfDjxHZWc8c7vTWWMkUyzwyUnGSrajDkxbt7/qdDT4O5W5JvwjTLEnBqaR185HKTbzmSD7iPa4/MdTV6VLePk52WMo7Lkvlv0txSjHfujwwLcC+Vd3NAB+vUNC8bcjRwokgENEElsMQIugxoQ0hoSuxkUMoY4+RLka5ZKJIdiChoSQ0JDRAwEMASr9SSE2hoBgAANEoiQ06AkAAVAhiQyKESEgqwGhkYki7Agd+BoEQP7gD8BQDQxDAESZEYAOIiSVBAxgCAaAALsCBLdjQD2GhkRooYABNgAEBBJAR3GAwBBsagAGIAGhAA7AQAAAADsLEwQRIEABTASGAWFkRhDsBAgGAWAAAAwAAQFAFAOIDSGAAAxAiBgAeUFByfVMlDoGtk/GKR1vJ5L8S+rY+m+m9Qm055Y9qX3JldR04sbllJH5w1Mu2cpy3ttmGcpZN/wCD2L55O+Tv34ItJrwjyTb9TjP6xmtRTaf6FWOe9+S/LD5XRRGLjyjcvTN3GjuUo3Vso1GJyV0GObi9zRF9+6X6CXVP9TVciaa8FmCXzJWaNRitOVGNfLLk6b24XHxrodsM6eKTUZvhho8k9Pkenmu7/C2cjq05YoYsuOTTTqw0WfNnwTy5JXOD+WRvwvjt5uTlnn4vU6TJ3JwkqlZfPGskHG/1OVpcrax5VNNtbnXhLuVx2JHOzfblPSPHnae6Zy9bLUdM1Hdhk0ueT0OWEnnUr2RR1jSLU6RyVuUTrj426rhySz+2Lb6b9eZcMo4dV80F4bPofTOsaLqmNfDmlJr8rZ+fNRhqbktpLwaOm9V1OgyRnjm0k+Vyjny/E+8WuH50t1yP0Hn6TDNFOSW+62OB1zT6nRTUtOn2QVuPhmP0X63jqoR02skrdLub3Pe5sGLVYbkri97+h4pvjy1k9meMzx3Hhem6z9vnBTxuGVtJqvB7PR9I0+myxy4471e/g8XPqGDR9WzLFjlF45bWtme36P1OHUdH8WlH3V8HTl3rcefg8bbj9ugpbVde7OD171Bg6finGMoyyccnF9W+qsejhkxaaVNWrPkfV+sZ9bkbcn2t8WZ4uC8j0c3NhwTeT0vUtZHWZ55INNt7tGWGNT3OZ0WblBxSvydbFJ45Jyjseycf4+nmvP8An/sk8bxNSa2K9Tl+SovZnSg4ZcTbRzNVBPMlHwxvZIzuMlD93feYMr1maaWnxyxteTvQwvNkTi+2SXJLUSy48GRVTS5o5eeq9OHFvG159dZ1eGPwctSnHazTp9RLI+5+eTkafEs+WTnO5t8HZwYFhhzuzfJ4yHxrlll/xqzQU8NrejF2NN+x0NO7tNbGbLj7JNLg5TJ7OTHfb6b+B/XHo+t5Onzk1h1CdJvyfflVct+D8j+mdVLQ9a0Woi2nDLHf6H6z0mVZ9LhyrdTipfzN4vh/O49WVaxMYmdPTwkxDBlCEx2ImwCYxMbCAAY2BghDRAADBADEMQANCGgoJISGuSC6HBizraRtiZMn8Vikeb6gqwZjy859sG145PTdZyKOLLXPhng+s6tQhKDnTq20ZtdsHO6z1BR7pK2vFHgeuamWSTtpyfn3Op1jqCmn8JOMI7Kzx3UNT3Obv5Y8fc68ePaZ5MGebnma27UXad91Jul7mK3Sd22X4sihKmem79PPrvbr6fOox2NOm1ksU/llVnFWoighn+a72M2bXbsa7WLUpRqmtjl5pODaitiDyp8vcryZNqbsSdluxLInSb2JqS7GnyYk38S/BbGScmpL5nwaRfjyNYueCvJNTTb2kqKrUVu7TKoz3f8AUC6c3HOm3vSoNRJSan217mfUSUnGZZjl8TB23dFkEJFcntaG3UKezQ4U3XhmhZin344/4kzfoMycZRnzH+qOVikseWm9maoS7Mq3+pnKdNR6ro/UMsMsHGdZIbxfuvY+jdM1sNbpI5cbW+0l7M+NxyPE4yjcU3cX7P2PW+luq/D1cVK4xyrtkvFnk5MNenfjyfQJNvlGXNbvc0Rdx2dpKijL5R577ej2qxL5kb8XBz8fJ0MIF0eCfjkhHgk9iexGTbKcvGxc2ijLujX2y4vV3xt5KMVtGjqqSjve7M+O1VcGkXQXzF1LkqxyV7clq/zEGTVN+DLhdTNWoVzrwZcafx6RR2NO9lsbMSaRkwppKzZB+xK1F8PqT2aKsbstXBhSlV7FbaLGUT2orNVZlcaK4JKPJPJbZCSSSbLBLv7dx/HiueTBqdRFfLF0voZ3q8cY78/UtieTqPNv7IrnqUjkZdY3sZnlbttsnizc3Xy6tVZkz6yLxuMvJzp5PLf6FSyRdty5GtM+VrT+248T2TbHDrEY7dr/AFZhnHuTcWiiWnhKO73L47PJ2X1i47bfqVy6vkUabOHPTUlTaSM2ecoPa6LOPaXJ6HJ1i2u5ui7B1PDkdcNe54zJqnupIz/tbTdNo1+InI+n4cscijUkzdjTrg+Z6HrGbC1U7S9z1/TetwzxipupP6nO42NzLbuynTEt3wQjOM0mnaZONLySNLovYlF7gqrwC52oNRfEJ1vYo2Kb5RZC1mzPbbc42v4OxlqjjdQdcmmWWFr7GrSr57XsZ4q0jVpl8wG6O6VfqW3aKcb2LJRtLcmgRSt7krrZrdixySlRc0pbrwJ7ChUPmbpLko12rvD2Y7hfCRozNQxtP8z8HOza2eCEkvh19t6Okm3LPJllCnb+J3JbNleeWaShpsDhGHM3J1bFqq+E8+Jyjatxk2cPJrseOUpzUWlVSlubmLjt346OeDJHLqHCSjx2u0Wa31T+y40tDj+ZbKc1e55aPqN4NSoLFi32V2kzfi1ceqYHiy6SMZKXEdq92ma1+0tcnqXqPW6vM/iZ1KXdultRq6DDPqNYsi7ZJPdSfJweqaXHpddP4eTvjLeLaqi7R62GGMalLvv+Fmrjr0m30Z5P2e8mNQnGPMYy3R0Z6qf7L8bE3Ge1p7pnz7S9alg1LcXGWGUfmv8AMeg/b45tFmce5qDUotPfcxo2un1LKss5Y4Jxb+aPFFmib1WSUu1wxPwnZ53H1LJi1SU5xk5OvmX+Z6rRzji0ipKPd7HHny8MXbhx8sj1WZYsUu2qSpHO6fjnkk8il803/JGrJBzxttPd0y7p6jhg3XB8qbr6OtLpyjhxdttJHE6jrFjSyY94+aLOpapyyZFJ3tsjzeXWRUO2T2tpnbDCsXLSnrGq7k6fyy3OY5qOCvLF1C0mpO1e32Mt3GNeD2YYdacMst1dlm8eknLmT2Rykny+Tp5/n0yrbcw5WlSR34+3POksa7bZq0eGMn8y2RkgnKSRpk1DHUZbs3bY5WLNXOLyVDhbUiOK3OMWinC6ld/MacK78ve2u5eDVvSY+2iEqypqRh6pk+fblmptKTfDOXq3eS2znhjut8l1GjR6iWKW9tPwdHHn+LFRk/k/yOPp5tNbWdjT6DLqO14otp/Q1lj2xihJSg6lLvvhlM4xm6a3R6bTenNTLCpZFXsmUar05llJ9ifcvYzMa3a858LtfGwHo8Xp7UKC7ouwOk/6x4x+lEMSGcah+w0L2GuWQNEkRRJX5LsNDQkA2JAhIaGw6JJCTHZA0MSJIuwADBIgaH9hJDAEiQhoBoYkMAQxIYEkMSGigoYDRAINxggBDQAgGNCGgAYh8FASRGxogbBIBxAEvcf3Bg68ipTAxazqWl0clHPNRb8GePXuny/2y/U53lwnutzC11eBnNh1jQzdLPC/uXLqWj4eaH8x+XD9lwy/TagMi1+lf5c0P5ko6zTt/wB9D+ZqcuP7TwyaRlP7ThfGWH8ySz4v95H+Y/Jj+zxqxDIfFx/44/zD4kP8Uf5i54/tPG/pMExd0fdBa90WZY37NX9JAJNe6Gmi7n7TQoaQWF+xdz9roxBfuA2gAAKaMBAAAOgoABC3Gn7gMAVAwEOxMEADAAAABAAIGADsBAgGAAEA0xAUSsZGJIABACIpsAAAe2/hHwz8Yeq/tPU5aaLvHiils/LPturn8LTZMl/lXcfmH1hq3qeo6rI3bnkb/Q5ctfR/8fx+We68u2k39w+JEjkvu+5B/Kn7nOR9m3tJ5FewPi35IQXllva2ti2SG7VEkSx5HBon2pP5mQmo7E2SL5RUk/qc7PB423Wxqx5FGVW9yzPBZcdpmsbpcp5TblayHxtFJVdboXS4dvTpyVbummX9tKUW9mqRPpWn79O4Qab7t0dvL+rwZcUuXlS6ZupRyPt9jsdPzJ/I3t7mWek+GlJLde4+5QlFwW30Ocu+0yxuPTp1vTe5px4+7G74oxQkpxTT3N2jj3ySt/oa/wCuc76eM65o5abPJxXyvcwafDDPt+WXHB7rrnTvj6ae9zXC+h4SGaWlyyi47ptHr48/KafM+RxeGSWTBPQTjmxzTfd4Prv4Y+qV1DCtDq5fvknTfsfIc04yWztvd/Rk+ka/J03X49Thk1KDv7/Q58/B+Sbb+P8AIvHlq3p949TdL0mHTT1KTV8qrPHdQ9RLQdLlixNQvlryPrPrVazo6iu1RaXcvqfNepa6erzNv8nhHl4uLLL+uX0+hycnHw/3nsuodQy63NKTk6b4szLk3aWOKWkyL4Vz8S9irUrshj+VV7pcn0MZMeo+RyZ3kvlk6vpyX7xr6Honji4tcujy/Q21NteLPSaWTkre+xw5eq9vxLvHsY32p09kZW+/Pv7mzLDti+3b3MMXF5KlcfqcL09sXxfbkfdNr2os1M8v7PNN2qLMDw/Al3wcq5Zmy67R/BnFzlCk9mYxx8r09flMOPtwOk4VDUzyt20+Dqz8v3OFhzzWXI4u4XydbDk78abZ05Y5fFynqNGDK4T34NGbtyLarMEmgjm7Huzlp6/LXtrw3DLB+0kz9W+kM37R6a6fkTtSxKj8kPUOcqXsfoX8E+urqHQX0+bXxdM12p8uLv8A9jWO9vnfPxmclj6TW4mSrYR0fFRDkbFsXYTXsIkRIATGAEWMGJugBiDngAoCgiMBOwQxUAXQ7QqGkQNDXIkiUQLYVTMGolvLY3wV2cnqGb4fdXIPt5j1Fnjh0+ScuFvXufJusaz42aUU77nbl7fQ9d686nL9m+FGSUpvb7Hz3qEno9HJNp5JbL7CY9um+nn+s6lfEcYPaP8AU8/q5fIoqV27Zp1eRzzNJ3Xk5+Zt5Hf8z1YYuWVOTSkknwhOWzZTOe/1I950Yi6M239CXxadIoi6RHuuTGlafiWqYpTpJFN8A93yNC2E/mJ3eS14KYKnZKUu1saDyTt7FeN/M7Ixlb3E3TsItf5XF8oen2exHuUnT5oeGr9igmt2Rxv5iT52ZDG13v8AkAszqWxapuUFLyiGRb2+COGSdxZKOppciywcJb7X9jXosjx5IqUuN4yORgl2zcVaTOjjpwTim4+Y+xyyx26Y19P9OdUWp06hJrvSVnVyc34Z8x6LrHpcsMkW6upfVH0bT51qNPHIuH4PJnh4168Mtw4umb8TdI5/EtzfjfFGGl8W7ZPkjFeR0yKjKyuf5Sx3uU5OFyWVNON1eV9qXuUQe1F3Vv4fuU4+EuTbK3EvmRfwinE13bKi1sgz6iO1qmzJiv429WbM3t5MST/aY0B2safYn5NeJe5j0/5VbNePYjUXY6ot4RVBpImpWtyKG9jPldK2WykrKMkouLRZGazZcvb5OZqddacbJ9Qzdjknw0efnn+Zq9zWMc8q1ZNV2W+TmZuoXkqiOaXxHs02jnTlOMn3RVfY6+LltvWrly5AuozSuO6Oas7Ua7USWpjJfPFL7DxNtk+rJP54Bj12ny7TTX0MM3ilW1ijihvS3HgbdXthNXiyuPsrKJ5s2F3OpL3Rz6+au7tI5cmSEaU3JfUTFLXT/bu5bPf2KMuuX5ZxRy5ZO+2nTKpZr+Wf8zXjpLWzLKM23WxkyqLWyK++WN/K7Q++OTjZl7Z0irg7Rrw6v4ck7aZmfyrd8kVGLvc1ZudtSva9C61KMoRyyuL9/B6/Bkx5oqUHaPkOmlOEnTbSPUenusyx5Ixk7h5TPLyYeN6dscvp9BVdvBOCRlw545YRlB7PwaobmHXaxc/QUqHHYU3twXZtk1GyOL1B3I6+fl2cbXfnLO0VQdGzS33bmSCT4Nelvli9DbCtqLa+Xcphyi5Xe/AtXSEV8yo2OKWNNtpcsoxwTnW++2xv1Wmc9LDBGfZW7k/8i49scl1HD6nqcMc0Y4nPJOv0K9N03Jqn8XOu2FWk9rOrpdHpMDSyOUm5LlWdCccOfVLFHuS4f0O06ea15/W9Nk8a7JJOq3ezR5HqHRM84yVViTe59H6jiw4Z48dtpW/0MXVMsHp9opRitqN41nT5lg6DLVyyQi7+DB5JSfhI9H0qEcXpLVamLTzfFeO1/CkdfRYsXT9HlzZFbk28kb/NF+Dg6DL24NZhgr0krko+3/2LldjyHWZzesk5bdyT7fZken6HLkyY4pNPI6idjMsGbTPJOClODSfvXueh9NaXHBYpyUcii+5S+hd9I52v9KZNPqceDHkraMpzauvNG7Phjouj6nFGTeScri2vY9B1TUp6rLlv89JfZI8x1bOszeNPdbtGdq43Scc9drW201F7pnuHXyYlaio39jzvQpYNPqFCMLnJ8npM0lhUnXzyVHg+Vd3Ve3401LTlmUoxintTZXkytYZNbdy2ZT0+K+KsspWuKKNfk+WWNuvmPJj1XptcTrGoaxRnfzJ7s4WryrJvF1e51uopZMM4S54PLZJSxycbex7+LHbzclask5ZMG/KKsM+2STQ9PmhKDi1TKcu09tqZ3xxctujKp6dpeDly/O17GjBne8ZbJ+TPqU4S24LhNVMu4t00O5yaeyISa7mizSqXwm/dFUfzs1b5VPpJKt0ti3BPdtcFGSbulwSg+zE35bF9JPa6U7sqhhebKlV2PApTex6z0v0Z59TjyTWy3ovH1Npydrugej3qccM2baPse/6Z0bTaLEl2rY3aXHHDhUEkkkTcHPjZGblaz6UvHGW0EkvsC0kY7tL+Rrw4Va9jb8GKS4Jscj4EX/Cv5AdT93BvgCbHqYkiKaJGQIkiKJIug0NX5EhkEkAMEA0h8CTDkCQ4iGkwJIkhIAGNCQASTASJcAERggAaDkaGQCQ0vcIkigSrgaXuJEl9SWhAh7AWAGhDQDBAg+oDGiueaEKuSX3ZTPXYF/tI/oQahrcxR6pp2+1ZIX9WaMWox5F8k4v7MouqhoSkmuRgAXQLfgaRARdjdVurQJA1uWTex8Z/EfW63QepZw77wzinjTPLvr+qjtcf5Hv/AMZ9A56fSa6C3xvslX1Z8lkpJ0/B8rnw8cn0/jWZYdu5/pHq1W8V+hbD1Pq1zT/Q89TaCJwuL0+M/T0n+lOrW7SHj9Xai/mivoece6IdifJJDxn6esj6t1F/kX8yf+l+ePMH+kjyXHArbL4/9PDH9PZR9Z5fMJf+otj60n/hn/6meIj9SW41f2eGP6e3XrSS5eb9JF0fW81/tM38zwTV8iVjv9p4Y36fRYeuZf77MWr13P8A3+U+bxbX/wCsJNc8E/t+y8eP6fTY+v5L/wCIyL9C/H6/v/4pt/VHypPxuxV58/Y1vL9n4cb9PrkfxAd0tRG/qi6Pr6fnUw/kfII/Vf0Jv7E88/qp+HD7j7DH16//AM4xP9C2Hr2+cuFnxhN3QW73fBfPk/8A0fxsL9PtkfXP/Fhf6lsfW6r/AGL/APmPiKk6fkUZvw3/ADLOTk/bN+Nh+n3Netce3y4v/UWL1pi/wQ/SR8KWR8NtfqSWaS4nL+Y/Lyz7T+Lx/p94h6ywPmC/Rl8fV2lfMP5M+ALUZlH5ckv5i/a9RHjNNX9TU+Ry/tP4uH6foFer9GnThIn/AKW6Hypn58/bdUl8ubI39WThr9Wl/fzTNT5PJPti/EwfpDpfW9J1PI8WmyN5ErcWdN8I+E/hp1fLH1ZgjnnayLtPuz2dex9D4/Jc8N14efj/AB3oAAI9DloADCggAKDcAGhbgAwAACh17hEbQQIYkhhQFDQACAKGgOT6ozfs/Q9Xk9sbPy71mbeX+rf3P0j+I+V4vSuradXGj80a990nb3fB5+XvJ9r/AMZOrWF13blWV2yzJFpXEzNyb3JK+hl1VkN2ki7JtFKyvEtyOWTcqLe1mleSW3JjnPKm+3g2dvcTjCKW6LjJGMsblenJnlzRd0bNDr1ahPZv3N3ZimnFxRy9boHH58bs3uXpz8M8O2/PiTl3wapnEnmnpdZOMJdt77GvSaqSXw5nO6hCU8spLxydOPDvt5fl8k1LPbvaPWLNg+FqMrTfD9jascowWKDjJVdnkcE1Sq7R6PQ6n4+KKtxcdr9yZ4eN6Th5vy46dDSPsydkqs7Gln8N7pHEz90JwyOttnR0tLJzgp2c7dxrWnSyS+InXk8H6o0T0+pcl+WW57WE3JmL1FpP2nQuWzlFG+HK415/k4eeL5ytmTW/sGSPZklGT8jVWvY9+3x9aLJfbXc69ipt0jp48GKeF77vh+xg1GJ459r3Ynte9d1PDqJY01F/K+UXZ9X8SChGNRRhiiY0bdroa7ptJbHp9JjcfB5707BOVpvg9Phku1bnm5vb6HxJ0p1ke2LlfJgU/lfdHb3Z0tdXw0n5ZzMspwxy2Uos82T34jqGfJg6e6S7XxR5TLOebIorez0Hw/i4Jr4r7V4Zz+maXvy5Z9t9p14tSVy+VcrqQnjjptNGDq+TXoZfu92YNW5ZdQ17bUb9NHtxpGeTvuunxZZWiV06MeSTv2Nn8LM80mZmnrziGK+5b0e9/CrrT6T6s0r7qx5n8OS8Hgkmn9DXps8sGow5oXeOSkv0LdOFx3jZX7RTUknF3HwDOJ6M6kuq+m9FqYu24KL+6O2WdviZ46y0ixbeSYmiWsaRf0ESoXA2pNCJEaLOzcJiqyVe4bDSbRqgY2CV+wNoobQ63BcuwbJIYDCojQ6GkQ0Q1yOgrdDQmnUfvseS67nlLNmhjlUYbyfsj1eSThjlKPNOj5l651s9NoFpMM71OtlVrlx9jUJ7eJyQfVuo6vWTTenxycMSvZpeTxvqfNWeabvtR9Sx6OGk6RDAo9sls15PkPqyXbrM0U/NG57b+nmsmROcpJbGSXNmie0HZmbtOjti42qnTkFbh5ZLhG0hNew8cblQIlj/ADNlTaEt8nauB8OiMn2y35YcuwbSukRm3y+ByZBy2pg2MbrJuWSe9UUt/Mmi1q0mFKbqaaLcf04Kcm+6J6aVyaZQTtNfchjfztee4tzJ969kUR/vX9WQXyXytPyyqEXGf09yyS33ZTbUtwNEn2yUl7m3T5X+jMK+aKou073pc+DFWOpgy/Cy9r2iz3Xo7WKemlinu4vZ/Q8BkucItv5j0vorM1qZQlWyvfycOWbjtx5dvcPdp3e50MS+VGCDXO2/sbsN1szyvU0xaRJEEltS3JJ7NBUJXe3BXkqvqWMryJ0IlcPrD2SfuU4a2XsXdZ27V4spwr5UzfplfiXzeCxLm6K8f5i3yPYo1C32MkNsib5Nmcx3WRFHV0+6Vm6CMOmdpWb8bozY1E0h0qBO2RySpE0Wq8jUb3MWed32vcs1Wb4cW2cPUa5qT5/Q1HPKjqblKDuL2R5LXPJjyNxWzPS5dQ54m5PY5Os7GnSuzpi5W7cvFPJdtDy6rJjhvC19UWTajt5L8cYZ8P8A7nVztcp9QjJdssSRGWeEo12mnLo4xm7WzM+fCoQkmvsa1PRtRs/yyolHLkhtyc+U5Qk+1E4ZZyjab+tjxTbXkyyavaxYtSqcZpMzfHU/lfKKsl83VDxibas2JbTxsolkv5ZIojnlFU3sWd0ZxdrculS4HF9ttFPxK+X+Qm3Hcgvll7lvyJSaaKHLySU9grdik1vZfhfbK42jmRyV5NmDInW5jPHbUr2fp7q3w5Qhkla43PcYZp401x7nyLTZGpJp72e29NdUuKw5Xfs7PNlNO2OT16ar7kJyrYMclLGmhSVqzM7bY9RK29jia9Vks7WqrtaONqt517G5BDE0lXk2aRWjLCO7Zr0qaixexsj4onLaiuPiix018xNLtp6biln1UFDenZ1+oRxaS43KU5O6539jL6clDFql3bbq37F/WssJaucoJOUZVaZrHpw5LusGDGvjZdTkv5P4PYxZOoLFvjdS73dmnPk+HhnHJJJT5l5TPOdWw/D17jOf+rzpqafB09uTqZdfLUd8v41HyuCvNnU4/Mksfw1NSOVo8c9Hmm/irPg/iSkm4p+S7UarBk0v7PgytLspKSW79kakZc3rWbNptBkn3pvLK437HG9M65rqUI6jfFlvFK+LZ2etZcWfpmNZVbgqr2aPN6J4X0vPgyP973ucGub8G5Ni7qOJ9D63k+VzhFu0+HE9HDW6PUdM/aemNwcV82F+PqjyvWNbl6voccsrT1GJKMmvNBov9V0kF3L412pLhryhcR1s/VpZXGKXcjmT1bjnzznu6o5+bO455OO1u69ih5nLJke7tce5ZNQjv+nc3f1CHunV2er1eRZM/Y38y8nhOkd8c8JuEovvXOx69XLLkkl48nzvlz+0r3/H9aLFnnjztQq07r3F1PJHNB5F8r5de5V8/wAril3e5l12RqLaSblszhJ23XH1GZuU8ildqmjk6qKm7S+ajTml8PJKDME87jJtbnt4pZXDPuMSySWWkaZv5L5Zm1Ek590VXuWKaeNKz1+o4bW4raW9WTyzbVS3ryLEriiObw0cm40aeVKmV8ZGh49qfuVTk1lVe4x6q0S5fuO7qJFt9zvyzpdB6dLqOuhjSfbe7Nyb9sV1/S/R5auUZOLryfSem6COkjUUrot6P0/D0/Sxioruo1p27rkm99MXsnKdxNeKW2+xW6jVrczZtQ06VmINUs/bsmQlrGluzD8S7civJlitgLMuul3PcDG5q+AJrY+qeRrcQ4kEkqJIQ0WBoaEhoBjQhkUEkJEkwAdiGkE0kvqDYAgHFjBIdEAtiT3oFXkaAEOgVj5GwRHQJDTAFtyOxgF0BggKmhVjS8e5GUlGLbZi1nUMWni5ZZJVwvczcjVbZzjBfNKq/qYdR1fBhTt7r6nkup+oJ5JSWGXbH3POa7q6Sl8zyZP6E7q9Pdar1XDGn2RTa+pydb6t1E324YRjfl+D5vqOqarNmai4Jexo0s9Tkje9/U1Mb9j1eTqOuzXKWXuj9yuXUcqSUnR5yOq1OJO1L9DVotQ9XCWTtfbHls14jt49TDvjKUpdz8pmzSdWnpY5MuDL80N+2XDRwsOGU8XfGm5bL6GvBoY5MC723e8rfLXguuke16N1vLqNVCE0oxlC2jvLX4U6717HynVdTng1UZ4moqqVexdi6pllBTt3dsxpdPrGHU4sl9skXp2rXB8x6f1V5vkeXsmnfJ6DRdZz4ZJzbyQ2v6A09c0NL2M+m1mLNhjKM47+LLlmx+ZR/mTaark+q+lY+q9F1Onyq24Nx+6PzbqVlxZpwmlcXR+psmbE4NPJGmvc/O3q/QLR+o9dixu4d7lH7M8nyZNPb8S2WyvOfFyLekfRPw99J6H1J0zLl1OWcM8JU1E8FKDV/wCR9D/B/qENN1XLppySjkV7vycuGy3t6+fymPT0M/wq0L/LqsqKn+FOn37dbNfdH0r9oxK25x59wWpwPjIl+p7bOL9Pmzl5Y+Yv8J4+Nc//AElb/CnIvy61P7o+qx1GD/ex/mWR1GnX+1h/MnjxNfn5XyF/hTq7+XWY390Vz/CnX/8A53iftsfZP2nT+c0P5kZarTLnND+Y8OFfz8j4vL8K+p/w58LM+T8L+rx4nhf6n2uWu0y/20f5lMup6VP++j/Mn4uKn5+R8Vl+GfWUuML/AFK5fhx12KdY8f6SPty6npf99H+Yf2npP9/H/wBRLxcTc5+V8Myfh715P/w8Zf8AzWZ5+guvxf8A4Nv/AJT7w+raO980f5g+saGt80DP4uJf5PJPp8Cl6J67HnQ5f5FT9Jdajd6DN/I/QS6zpPGaNfRh/bGjX+1X8zP4eL9r/J5P0/PD9OdXg99BmX/ysrl0LqS3nos6f/Iz9FPq2i/3kf5kf7X0L/jizP4eL9rPk5/p+cp9M10NpaTOv/kZW9FqYrfT5U/+Vn6Ol1Xp7fzOH8kQl1DpUuY4n/8AKifh456rU+Vl+n5wlp8y5xTX6EJY5pbxkv0P0bLVdGl+bDgf/wAiKcmToLXzabT/APoRn8GH/wCl/k5b9PzvFOns/wCQnF80/wCR+gpQ9Nz/ADaTTv8A+RFE9N6Xk99Fp0v+Qn8fH6yb/k3/APL4JD82/PsNxbdo+kfiRoOiroTzdIw48OpxzTuKq0fLI5svvzucc+PxvTtx5/kdnoWpei6zpM/DjkW/0P0zpprLp8WRcTipX7n5QjmyxmpNrZ2j7/6U9W6WfQtKsjffCCiz0/G5JhNV5Pl8Vvp7VUG30OEvVGjflj/0l0b8s9X58Xj/ABZ/p3VXkTOF/pLo/eyD9UaRf/cfyMD8Of6egodHm36r0q8f1F/pZpf8P9R/JwPw5/p6WgR5l+rNN4j/AFIv1dp1xH+pP5GB+HP9PUV7BR5WXq/D4h/Uql6wgt1Dj6j+Tgfhz/T18SR4TJ66xwdfDt/QoyevlH/YNj+Riv4Mn0IEeBxeu1Jb4kXR9b43/Ai35GJ+DJ7mxnhv9NYf4Eg/01X+FGf5WC/xs3uSSR4Vetor+FB/pwl/CifysF/jZtX4rNw9H6l/VH5ryyUmre59j/EP1Y+o+ncunUK7nyfFIzSb8v3J5zPuPrfA47x43a3tTRny40nsascr5HPFatbjyfSuO458pOMWl5Ke+n7mzJhb8MzvDJPZG5duVwsOMkyVChgm3smi9/Dwq8kgT/qmOOTlsWx085RadUYtT1fFitYo2zn5Or6nJahsjcwyrGXyMMevbVq9Ioycocpk+m6P4833LaToxY9Xqo05q09tz1HTMLjplJNXJGrlcHi5PHkuo8dqtP8AsuvyYfCe1nT0UNRiSqMXF8k/VOllHLDUrz8r+6LOkS7sKk/mXB0yy8sNvN8fGYclxrZ2uWJJu1yael5d3G/JWlV79v0ZnjP4eopOmjz4y16c54u9GVMslkTxyUt12tUZoSuCdkk1y+KOmtVi+rHg+sYfhauW23Jji/fg7nqjGvjOSfKOJiwvJC19j3Y3cfG5cfHKpxz9kVHmNkdRljll8saSK8uOWKXbNUxYo98qXL4NMbvocchvezLo4JPJKPstymEV3pVvZYnb1Xp3G/h9x3GlGDpGDoGJrSxs6uSPyU9jx8uW6+t8aaxc7VZLfa7o5+ucoadSxu1fBs10oxyN8ryc3W2salCXyPwcZu16N9MOXN2wbTo1+n5qOl1M5vng5WsnUVUd26O1i0nZ0GSe0q7rR2uOsXmuVyzUxUJ5Jzpbuy2NXscnDqX2xTf0OlhkpR2OOeN09/BnjfS9NOLK+1NbF2NKyMl2t1sjnHosRUE+SOVOLSRYntsRyRcmpeEXaXHp96/AfrWP+xtRo9RkS+HLvXc/D/8AsfUP2/TV/ew49z8v+g9Tk02ulCE2lOL2R9D/AG7LW05Hn5Oa4XUfO5fi7y2+trqGl/3sP5ifUdL/AL2P8z5G9Xmk187H8bK7+d/zOX8u/py/h39vrL6npF/to/zIy6ro9v30P5nyWWbJX52Q+Pk/xsv8qn8P/r63/auj85ofzIy6vo1xmj/M+TRzz/xMPi5G3ux/Kp/Dn7fWP7Z0S5zx/mRfWtD/AL+J8meWflsj8WV7tk/l5L/D/wCvrf8AbWh/36F/behX+3R8meZ/4mQeWV/mZf5eSfxI+t/25ob/AL9B/bmh/wB+j5DLJK/zMg8uRcSY/lU/iT9vsS65oX/tok113QL/AG0WfGVnn5kx/Gnf52P5VX+JP2+z/wBvaD/fIX9v6DzmPjDzzTfzyE882tpNk/lZH8Wft9ofqDp6X97ZTP1L05PfKfKtJObi7ZHO3e7/AKE/k5Vf4sfV8fXtHq5vBgyJ5Gtj5pr09b+IGRbyxafZR/wtFfpvJ8P1Bgn31TH07Io+p/U8pvtlCdx/X/7Ht+Pnc5t5eXDwy0h1vVvDoZOUry5G4x91ufHPUku7XShdyjy/dn0zrmeE1qNS98eFOEF7t+T5T1HL36nJOuOX9T1Yxzt6crNK3RneyZbffKTZVk4PRjHGq1yyUuERjtf2HN0l9jSQ0O6uiKkqBv8AmEKaum+QWzB/USdoqFNkORz5I2AFmOXhld+4J/MiaXa+S2IQfbNUSTvgi000yq05/wAkZe5mS+Zv2Lr78O/hlKdWvDCbTTve+SMhpUvpQSqiKljb7UWYZdst+SmDaafgtkqal7maOlibeO0j0PoqpdSmpcqFnmNFkfa19D0fo7IodTUp7pqjln6duP299j8VxR0tP+U5y3qto+PobtPtGrPE9cbYukPlcEIcE001sFRrmyqcqTLmk+SjM9qRYzXD6zK5Q8Ipwt9nJb1lfkquSnHaXg6WMtGH8xcubZVg/N4L3G0Y0M2Z7mN/3hrzRS5Mny/EVIv0rq6R0kb09qMOlXyr6GyL9+SWiy6Rm1GXti2+ESyT22OF1bXOKcU6RJdpbpn6pre9vteyOXHN3z3exm1WdyyOMXa9yCkow3ex1mLnbto1WaUl2wdJcnM1Wbt82yzUaiofK9jlZs17m8YxbpfLMrutzZhywjFPizkwyd0y6U6jTOkc2vVau41/KjHl1SnGm+Pcx5pvdJmOU992aiNGqlFQuPJDSZU8TTXzeDNkm0iOHJ83sb0lWTjJPudi+JxZqhli4drSZjzJd1on2aRyO22ghN1uQUrdMHsa0NFpxtcoUZdyab3IYXyiE24TZmxVzvhhF+BJ90U/JG65JoTlZPDlp1ZWpJg1va5F/Sx09PmXck2dfQ6n4eSNOq4dnnMM39LRvwZL5qzjyce28cn1HofVPiwUcjV+DtSlcU0tj5h0rWTwzj9D3XTNbHUYVctzzePj0743po1G6dHH1P8AenVzc/Q5Opf75+xvpo4PfY26d/JuYY34NuBtwXAGjHwXNXVkMaHL6tozb2NXT8scMp5Mj2a7aZnn1CL10oQqDl+Rye0h6jCn8ODls1bT8s4/VHjUZfL8PKtlOLuv0OmOPThne3K9U9XzaaU8eSEoXaaPM/2tn1GJYneVLh3wjd17U/GShrFNZOFJbp/U5PR3HHqMqnbxtON+x2xxctuzDPrNJjjJY4yVXUnSa/6oy6/qMVJSWn+HKS3SfH1X0NktZejjh+H8WEU4qT2dfQq1mPS5NLjx5knkX5ckfb2f2NaiOVm6ply4fhzaf/F5ZRpZpaiOWPlpFWtwww5W4u0+CvSNpprhGp0jqaLGpZ8jbVSluV9RmsFxi7S4ZVhyuGW0nvuyOtrNdfqPsY55fke253eh6LHDHi1s8sMs0+5YH7r3OBKDSSW7Oj07FPG5PGraVv6DL01j7ep+Ktf1KWoyqskndpUkl4o7Gmwd+Cc2m78njdBr3Gably63Pa6PX449PfYlsufc+d8m/T38V12x6trDSivH8zm62McmKUobVz9yzUaj4+olOW0cauynBkesxSnCLTTafszjjNra8x1BPaUefJzc126Ot1XH2ZJVsvb2OPkklLk+hxdx5uTqqZJtF0Y/u1XNmaTuWxuhH91GueTpl1HOTdXpKMVRXki+wnjrJGST3sWRVFnP7aiFukQmvmi/DCLbVE4vupcuzXpatw6aUprtV2fTvQ3Ro6bTRyzj88t1ZzfRvp+Oq+Hmywv2tn0vTdPjgwqMUlQuTnazJOb7fYnGHw2rRrxQUVutzNrMlJ0YnSbZtVm88MwZMvkhqMtbt2zL8b4ktlSC7WSyuUthxx87hGK2CVp7FRZHHV+QFCSS5AbHtn6l0P8Aj/qQl6p0MPN/qfKUmqbbpk6fhs+feWvf+CPqL9W6JcX+gl6v0fhSZ8wSl7sdOqVj8tWfHxfTv9MNH4i/1D/S/SviH9T5fFNlsYMn5qfx4+lf6Yaf/B/UjL1lgX8H9T54o1syNK9yzltX8EfQ36ywviAv9MsS/gSPn67a2FVsz+en4I+hr1lDxFA/Wcf8KPAJWuCSjxaSM3ny+l/jx7x+tKW0EQfrV+MaPEV7VQKO+1E/Nn+z8GP6e2/01n4hEf8Apnkf8CPEqO7HUkWc2X7WfHx/T2b9aZF/Cv5CfrTL/hX8jxrjY+1e5LzZ/tfwYz6exXrTUPmKf2Jr1nlpfKjxaix9rRPzZftfwYfp7T/TLN4SE/WGof5Ujx0V9Rrb6j8mX7PwYfp65esNS+aRL/S/UPlnkVTWw4xvyZ/Nkv4Mf09X/pbqm9mTh6n1uR/JKvqeZx42t26RXrdbHB8kaVeT08cytceWYYzp6bU+pNTCNzy/N9Dz/Ues5dQ5fElJt78+Dzut6l8OHc5X7HB13UXOV6ic1F/wRdNnuwweG5PTanrSlePSQlllXK4ONLPr80n8RxhBvdRW5Tpc+bJgtdun0q8R5Zo0esXbJRTUaaTfLZuTTC/T9O1GSa/epR5bk9z0XTJxg1iwyUo8SkzzubWuOKOCMl3z/MbFrYaTRRpfNK4pl3senTw5csoNpYoL5mZJZ8MNLmxafaEt3/0PMw6jOcY4oSvu/M/oXxyyk4wi1Te/2Mj1+iyRxY8MYKko2ww6uGTFk/wxk7PN/t8o/Ep1t2onp8zXTZQg6k7cmBp6hmg4YsipRSabfgv0uZT0y7JRl9EZdNp46jouWGZ32uv5nm8ubUdG1sVcvh8pryhpZXq8uSP99jVSi6aOroepOEfmk3dJq+PY83oc+PVwWbDPa/miPqGT9g10XG5QyJX9CXFZe3r463NDuWKbVfUon1PWSfzZZfazFjz/AD45L8tc+5blkmrVHl5OKzuPRx5T7Xft+q/iyy/mee6xF5tY80pdzkqbZvnkk3XsY9amoJv3PPq329Mv3HKyaZSTF01ZtLrY5MTcWvJsU01VDg0p8FnFWrza6r02LqWryRTeWX8yT12qXGWT/U5emypxSTLnKTujN46lyjRLqmqjd5X/ADIf2vq62yuvuZMmRNOMkZoY4/Evu29izitTyxn06a6nq3zlk/1B9Q1aX53+rKY9vj+hHK7S7Thljr264zGrXr9Q3vkf8xPWajzlkZG/mBzpGfJ0/Hj9NX7bqHxlkiL1upX+1kzN37FWTK4xaW7NS7PHTY9ZqGr+IxPV56/vGcuGrk5qLRfKTqy2HjP03R1edL87G9Zn/wAb/mc+Oa9vYlHIzOl8Y3/tmfb94xPV5trySMTyMTnfIkh4ulj1WX/HIn+0ZX/GzBjl7FycqJV8Y0vPk8TYfHy+ZtGTulZK2+NjGv2uo0LLkt3Nsfx8nuzMm7qyT2LJEsVdUcs2hywbb2ujxXHjg9vN90XHw1TPGarH2anJF7UzV0uPSDdpex6T01qJPDOCfG9HmJp/odb01m+Hqu1vlVRJ6XKbesU8jit92Dll93/Mip1Yllse+kkWL4r/AIv6i/eXz/Uj8X6DeT6GZ0liaUvMhdr9yv4zBZb8GzS2muGNJ+5D4q8IXxCGlvzIhOUkuVuR72yPc20U0MeJuXdKnQ2u+T4r7EnNraitSaRrHTNiTgttkNQX0INskrdWatZkTquEg/VIjK15INN/xHOd10kWN15RCV+4Je7JJK0+SdLpyPUV/wBnT7dzwLe7bPo3XYKXTszS8HzbO6dHr4OnfD/Ol+PNVbGrFni407ObDfZ8E2+yLo9HjNO2PJW3LmhBbyMmTXQ/hpmLN3zMksU7LjhGOTms9R0nrne0ivJgeq3jK2/FnLliyK+aFh1GbTvydJx/ceb89vWTYumO7aZohoVHhFWPqTkkm2zXi1akvqZyuUdMMeOpfs8VjqS8nY09w08OyDdNHPw5VKStHT0+2CcdqfFnO3Zy4TG7ijrWmWp0uXG3vXfFHmug5+zJLC9k/wDM9b392GM62T7JNbnjdbH9j6vNxtLu2O/F/aafP5v68kzeice5W29uGZ9TijFLImr9yzHNSVPeLSI5cUHBpO0vHscvVevl/tPKNely92JJtWXKfhO7RydNl7Y0/sWwzKD33bO3ht5cstMvqLF3YVL25OBo+2cZRjcZp2j0nU6yaSW9nkVklizNwe9nq4p1p875H+mjWpyqcncpbP8AQzY/zxp0759gyZZTXzO2QXg6aeb726amoSl8SV7Pf3MenSnmXbdWQyZe+CT/AJmrpOP4mdSS2XIvpvflY930mPbpMaap0adVF9tLmjHgyOCgr2olqM7+E993seHL2+xxdTTlZpv4j7o91sxa9R708T+XyjXLL2zkmrXuc3UZE5ycSY+zK6lYpr4usxwrl8Hs5abu0E8S47Dy/QcL1PUu/lR5PYSuOkzKC+dRdF5b6jHBN7teByYnCUlw4ujodPyd0a8oxTk5Tbk7b5LNFLtyUby3cWuG+OXTt4+RZk3wLG9gyPZnlvT6l9K4fmSlsjW8a7PozC5be5KGdp0a8azvTt+ns3wuq4VF8uj6Ina/U+VaDM8etxZeKkfU8OVTwwnHe4pni+Tjq7c+Sd7Wxe63Le9VyUqafKJd8aPJrTCTl7lbYnJfci2vBZE0djjJr6kE9y1tKOyspqId0m+CLbfgreogsna9mWc7pMWJSbYm2SQNEkWSK92wkqqyyNMUo2U1FdR8j7Y1wPsY2qQ2lkQlhjkj7FkYRjFREpRS3Y+6FXsKzqbasDUIumQyyvdkMeaCX0I5cqfBNKs6RcesYpPZJ0ZvUU/2b1TNxfZHX4u2cvtz/O0W9LlfVsN7Rsy+t5YpwWTJfxcU120fT+HNY18/5X+nnvV2uePSxwY9nP5qPAa+XbBQT3btnZ1+tnmyTy5W5dqpJnmc2V5Mkm/c9+Lx5K3S/L7kc1XsS4K58nZzQfOwNppJ8iZBO2VN6WKqI3TGt7ZFvdUWId3IONvJG3bYdybQDy7vYrZZIrYDYRVvYGOH5gC6ZZ3dyohXIoSqRF2vxfkaKJp9xPHLcjk/NZUWYmuGwyL+RHFTZObSgkGohxEvj80NjOyzBL568GbBp0s+2a8e56b07Dtz96j/ABUeU3hNr3PX+kZLI5Rb3Uk0ceT07cXvT32KnGPh0bsK2W5jx0uz6G7FXJ5HsaIql9yyOyK14LEZ2IyKsrdNMtfJTm3VosZrhda5hv5KsSTh8u5Z1jmN+5XgXym5emWjBs68l7e6KMMbnaexeqrkis+qvt+X9TH2rv2Nmb63RkyPf5NyjqaZtxXg0u65MumpxVM0SkoxbszSsvUNSsOJpPweM1+peacrext9QdQbnKF7HnXleSTZrCOWdaIv4r9kuWZ9Xq+6fbDhBmzPHgqH5nycqWRxk37naTbna0ZM9JqXBiy5e57bEMsm/JVdHWY6Yt206aT7y7PkrzuY8Mv3iRfnaXI12ilybTbM0nuXd2zKZV4NaCe63Kdu8tbKZ7SNI0QkkE7cWylPgsUrVFFf8TZLkhPZhBgWRaTHlVxshLZWTu4ARx5K5LJPuVoySdF+GXcgm0o2nwWdl7kJppBjyeGYyjSa24ZqwT7a3KUk1sSg6o5rHX0mbulT2O90bXvT5lGV0eSjkcakmdbS5O+CdnHPHt1xun0TFnWfGmnyjDnr4z9kcvo+v7UoSf2OpkdzTb2Zy/47S7Tx7bmzArinRkVLY2YL+Gi9xpphtySUe+SS3t+DLqtStNpp5WrUVwYeiZtR1nuliz9koS/usf5qDNdj1LicceJQfZlx1y65/wDseJzT1EtRPUY2nljJ90JbqSR7fqOnnn00d5Ob+VufKPJdd6ZkwzjDHP8Af13pXVo7Y9PNl24XUtR3NrNhkoy3TlymLDopYdOseJ/NlfNENXjy45QeqTyY5LuVM6+KUMet0WTBOMsUo12PwzrvbDmQ1EnD4WZqOKNx43+5m6rpHp8ON4svxsb3U14+5fqsTnrsmOLcMqk2lJbMzafFnnkeFtrue6fCEmqjnzi54/3rpLyGOcO2ox/U0dS088U8mGUUpwS2+nuUxgscIpL6mhKF3u+eCGWUYpui3N3XGEVyZNcnCaVNeGJ7F+PKu26hdUtjepKGPDghKpS/PJeTiRfbCtmbNJl/PNtKSVL7mqSutj0kHk7ElLbYsnlliUMSdK6dFfSNYp6jHjnH5uO5HU1ejhDNOUquKvbyfO59eWq9vD6U504aDIm957foWendco6HNpopX3bGLqmRx0cUuTH6dl8PWz+I9u1szO5t0x9o9Uabmn+azg58e9o7XV8ieZSj/I5erVRU1+Vno4bqOfNjtzpbM6mnipYYyOZOjo6CV4lF8nbP04Ye1OSUsOpTi2jTJqbuN0/DKNeqkpL3Cd1GUX4M2KbXbN+xq6bFPURUls2ZVJ9u+5v6RJftUU15RPo2+1+i8MYaKHy+EeizZEtkcD0660WPt9kdW2+TH251CeVrg5OtzybaOnqKjE42qlVt+TcRzcylke9olih2lbyd2So2XRl2K5f1KqbbTK8mZRvczanVKHk5GfWSnKk9hpHajq1vwwOG9RGCqwM2K2R3kqXCJPngcIdo3s+D4+32taRbXklF19UVS/NsTjxuTYsg419R7J2KNIspNIl7NIqW/GwrfsWKK+gUl5LjbCxGN77A2KcowXsV5JVFuS+wpGnDurLUnvZz9Hl7trN0ak+dkQSErTLKQdoNE/dBdjfsSUbRVRW4mWxhsTjFPgyKGnsHYzQovwgkn/ENKzqLRNRLFFt7E3FJciz6NxTGNJbl0YxhHvk9kNduOLnJWkcfqmuSg3wvB6OHhtu68vLzybkXa/q0MONu6rg87rOoftL7sjqK3Zm1Up6jMnKXbFHL12flRpQifSxw0+dllas1uvuXxJPfiMfYq0mOeozfEzy43bft7HOxxnqcne6Ub4N+VrDpHixydye7vwd5NRzaZ6xanP2wfbhh/CasGpjhwS1E6ceIQ9ziYocRjy/PuGvzueXHhh+WH+Y0rp4NUpZu5/Nllt9izXayU8uPGnfaczRvtlPI6SRLBJ5c7ny29jNxV1tNl/eUtpNo6mn1EV8VtW0q+7OVghK24rc6/T9FKGn+fdyduyKTjOeHHGO8m7bOosMvgdvDkq2FggoTVK2uKJyy5/iNKCSM7HTilDRfD8bt/U5vVIRz6OE2k3HamvBpi8jhO1/CRwYpZMHZJCXVNOB0mL6f1WLhf7Pkvb2O9kis+dqW8PDJw0MIY6kuPIpOONJJ8DLKVdN0JqOFR9in9q7ZU3sYlqu2+7cyZ8znO0tjnrbUdyLi/njujF1HKlBu9/YWmzdsOaRzeszcm3AxeOWuuOVkLBn78lJ7M6kEqVnF0Mdk3ydWEr88Eyuuje27TVDl7m7ClLk5UMtM14dTFVZz1vtfNvlp4z8GXUYFj9jZh1cEtn/Mm/hZeaElPOfblQyKLdtUaYSxTW8kW59DBr5UjFPQS5iZyw3G8eTtonix1amkUShjunkj/MrWGcdpGbV6Pvl3JtHDLienHljb8PH27Tjf3Iwwxct5Qp/VM5MtHJJ1JnO10MuCDlGUm/uYx48t6dLyz29I9LBStODf3J/AbXC/Q8LDqkt45O+D4uyvN1DUr93i1E5xu074O04Mq5ZfJk9R7v8AZmr+UktPJJNRZ4XB1LV/N36iSrxZbh69mcuxSm74dkvx8ouPysa9q9NJ7uLRKOnp00zy2Hqeecu1Zp37WWrqGpe/xZHlu8bqvRhlMpt6hY+zwwkpN7RZ5r+0NU1/eukOPVdVHjIyeUa29G4S2+Vku2SrY8/HrGrjxNP7k/7c1K2bj/Imyu723aIuMlscddc1K/hhL9Ca65n/AMEC7HXUaTdHl+v4nj1zfbSe50X1/M9vhRRzOr6+WtyRlKKVLwCRhktizQZPhazG/eSIX3EGpQkpJbrcRuvc45WrrZk7RX0zJHNocU/dGvsXhGnNQt2ScklTiXJJLgfamuDPisZZStApI0OC9iPw19C6NqluTu9qJqKQ0o3yQ2qUae7G9ktixqNjpNbKy6NqrtcEO3fY09jS4INNeCzpKhGLrgksfkfdXgnGV+GW1mKpQbZFwaLpSXmyr4sb5Jj00UYXyTSrlkXkj7jWRe4vvo7U9Qgp6TJF+Ys+X61KOaS9nR9Tyy7scl9D5t1nD2a3Ivqengs+3fi7jnwkLLkpoKpleZfKevRdztrwThPaRo/Z8Urp2cBznB2rLcWsyJ1uieNnox5p6rqZNF5vYzz0Skn8qZLDrZS2Zf8Atb4S+5necrr48eXbB+wK9khx07gdGGdSq0i1RUl+UXkvqrOHH6YMKakr8G7T5pRzRjPeDJfChFNsyZ5JTjJP5UxLtz58fHFvjNY8uaEHVxbqL4PN+ov73Fk33W7fmjrOcv2hNtdslwjmeoH344t91p1v7Hbhnjk+T8j+2DXoM3dgxyXNF2Rxg+6/mlycnpWb9xV8OjdllGULa4JyT+z0cee+KIN9rl2i73SckV5O2L2dP7kcmR/DtJteTtjXl5bv0sz5u7E4o87nVZGdJ5tnRztS7mejjrxc99VUBfgw90mp3F1tZDJgnjjc/PBvbhrSp+Pud7oGOpW1scPGu5rfg9H068WNOMo78k5LqdOnDN5bd/HJNcUzNrcse1RWzM8dR8tSaT+hmzZJN7bnjyj6uGSazPHjkskeXscrWZe1N+5s1Wo7ofDrfycvNebURxre2XCfbnzZ/wBdPRelcPw9NPK1vM7esyfD6dknidTcXuzL07CsWmgl8rqluV+pNT+z6FY8e7l8rZwy/vm64f04u3kVK5O9mSxS7cqdWUx2k19Sb2pnr8XHjz+3oNLWSlxZoy4e1V4OboMlxi090dzBOOePa6tHk5Pb7HFZlHHnFqTRV2vuvwdjPpLfdExz079iTOGXFd7iOGPyr7n0X01qP2npsE380NmeAjj7YKz0XpbXfss5QlJKD9zjzzy9GWH9e3s+1LySpVsznf2xhS3aG+sYXFbr+R5bx5PJ5xvf0Ykr4aOf/bOJp/lIvq+Kv4f0M/jy/R5x0mrf/sV5m1DaznPquOXEkiM+p4nVzNfiyPyRrjhUpRnJO0X97V1wct9UxKqmC6jilzkpEvHn60nni6byNcoHkbRz11DTbd2b+RJdS0dO5yJ+PL9H5MY6EJLzX8yTnD3Rz49T0K/ikya6toV7jwy/R+SNcppVTC1JcoyrrGhT4b/Ql/bGif8AC/5EvHl+j8mK2eBZNm9voNafsSSd/cp/tbRJ3UhPq2jkmn3I14Za1pnyx3tsx40vYWWKp8JGNdU0lUu4T6np20lGT+4/Hl9RbnitwZo4NTHJLdR3PP8AqXWT1LnmntBv5Y2a+patTtQVJ7s81rMssyyZZNpR2ivc+l8bHxnb5/yMplduB1TI0njT35Zx5O96o3azabcm23u2zFka7rX8j24PJai3zZWycmm3RBv+p1057Qez3IQ2ZLK1d+CFqrRUTW0G/BXe5NP90Qe1AKTYLj6iYLkC2XFlTastl+Uo8gT8AgtUC4Akm9xVuF7j8gShyLKSjuyM6YBhfzIskm7+hVCkXU9mRqILfZkoWpbMSi+5se6Yvo+1snxJLg9D6V1EcesxSqrdM89jl9LOp0WSWZN7NNNHHknTphdV9Xxtdzrg6On423OXpJd2DFXmNs6ODa6R47HtbIk0VwLY1e5nSk+SjLSbRolXgz5TUZrhdZ/MqKcL2/Qu6wvngV467UajLRp+S9JGfC/mNPjYis+fZfQxSj+8XbvfJt1LpIxSk++1wUdDF8sV4M/VNUsGknK92X4m3j3PO+o9RWJw8kntLennNbqZTyNveynG/lbI5d4t1uRg6hudpHDLtVqcu3Jz5zsv1Ut2Y5s6Y9MU5SdkJOqCT3ITe250Y2sxZO2SZfll3bmRNUjRJqkNKqbpMpb+Yul5KHyASe5CW+5OXBX9CoE/YnFsq3TJpmkE3uRTphK7I+QLm7iOLqJBcE1+UCqSTHil2vfgT5EXSb7aVLuVrgjJeUVY5tbeDRVrYljSenmnsy+C2p/oYovslZtxz7oo52LFt/LRo0mXtfPBnjV0yLl2TVHPKSt7dvDkkpKSZ6Xp2p+NBKXKPHafPTtvY6fT9Q8eVSV15OOU06Y5PYYvdnQxv5Ujj6POssUdbE9lbOcrtD1mnjqdM8U1a2lXu0+CWHqWHT6PXdZ6Xilj1GWUYyj2bwSdSSoui6trmjBmxarDg1ePTKEI5dS5fM+YtK0v1N7TKbju6nXrLqs8O7ujGMZxvndHnOt5Xkx4dQklmxqmmvB0elaXGsknNXkyu3v4XCF6rwY46eHbHtpql7m8Lt585p4jW6mXwo2vy/Mv+q/yODqc85qDxNqS3pcxZ3+r4Xi0ydNuE++/oefi1k1kp4uJ7/Y7RzqU9XnzRx5JXLMuJvmjrYeo4smphPJeOTSjP2ZVo9NCcF8T8yg0n9TBlxxSyOXPdSvyP+JHa61mxaqUXs5Rj2qaXKOJkShmj3bpJkXN48VRktgw5Vl1KhNU3HyX0qGfHWTDPeru7KNfvkq/tua5SXa8WdNU9irNUoqOTtbXDNSo5uTZxb8F2FpJtXbI5sbiqTTNPTUoyeTIrUeCZXU2Sdu56f02OGfHkz/nv5UdPqUm8knFtb/zRz+jRln1+GeSqu0vZHR6xKMc6imqXsfO5bvLb6HFNRx9TJZsbjvzRkiv2fImnu9izvrI0+LFnffmx/4b3NYetLPbP1PdUzFjnaeOa2Oh1hJT+Xg5eS4ytI64ek5VWfSySbSI6bJ8J0/JrhlTVT2+vsVZsT/MkpL3R239PLZq7LJJZY0QwtxfbLgrUvmrtaaJzvstbWXSbXySv6Hb9N6SObUQlJcM89h7tq/U9t6PwSnT+pmy/S7fS+iSUcEYpUjr0lu2czpOLtgk+TZqsjhF0Y0xWXW5Ur3OBqZyyzcVwadZnak7fJTh7d5MsFccMYY+5vdHP1eqpUS6rruy4J0cZzeRK3bZpD1edy38GFZrlXBLM+a8GZOm2ag0v5t3uBn+MAsHqHkV3TE52/yyK5a+uMJU+pST/uqPjfizfX/Li090Y8p/qNZcfsYp69vnHYv25JL90S8WUPy4ulGcPaiffH2OZHqCr+5SD9vfjGb/AAZe1/Ng6ffB/wANh3KtktvBynr5LZQ5K5a7Kn8qdicOV7S82Lo6vNSdpIyxzyypozy1OSS+ePIlqckUlDGjX4cmfzYujoYqPzdt+50YzVbQRwYavPHiJNa7UvhGbwZL+bF3l3XykP5m/wAyOF+16lh+1anyrH8fNfzYu/SreSE+Npo4S1Wo9hrVZ1v2F/j5n5sXZyzy7xxbj00sm/xHucb9s1Td0Shq9SlbijP8fJPz4u8n8vL/AEE3fCbOPj1mq7VUdzQtRqVG5L+RZwZH58XTi5LaMbZcouMHOaSRyYarUzpJOK9yrV6zJNvE5NxUbZvH49t7c8+efTT1HWJYLjL5WeY1Wd5ZW2m74vwW9V1kY44YoOopfzbOLmyuEGlXc+b8Hvwx1NPDnlu7Gr1VNxhx7nHyyebI4J7ctlmpm3JQi7vkUIL48YR38t/Q74uVqyH7qFrlqkvchN/NFL/6YsueMcqUfm7WVRcpZHJ8J2jVG3SOpTyPiCa/UzYI33Zbvuf9S1S7NNvt3Mu0ONSmoLdcj0i5aRrSxgt5Pc6Ol0UcWOKaVlmPDOU/lT7UdHBoc+SnT/kc7k0lo9NGEVtbZ0cilJxjCOyRbo+nzc4990jpvDDHLZWc7WtIaPTduNOtzXi00K3SbHp8M8jumka4wUHTZja6UTwwSdJFElCH5a2LNdk7YtpnP+JcG5C0V6nWJXFtHB1+t+HJtO0PqGVrM0mYM0fixplxk+wY+oJv5uTbjzfEh8u5xIaHJOXyp/oeh6ZpfgYV3Rp+bN3X0E5yjDcxarUq2uTX1Bd20VRwtVhmpXb3Mztdu7osqeNXRpeVLdbI4mmnLFjV2SyZ5uNRJcZavk3S11TklJUX4tX8ttnCwwnLJezN2VrHjXdSQ8fpNuvj1U21XBctbkg+a/U87i6glNqL4NmHVxypcMlx6NvR4Oq2qlLcuw9QjKaTkeVyScZNqqCGqXvTM+JK9u+3NHugzLlxzRxtB1TscYtndxZoZo7tbjSsOS2qM+XEsm0lsdLU4u3jdI52TI1JquCeP2vlfTmajomPKpNVbdo4mv6R+zxcoT+e+D2WPI6JTw4cy+aEW/qO9tW9PA6fQrJKXx8sYqr2YaXRv5nBN77SPYz6PpsmWPdjpXvRPD0ZtSWNVBOkZy/tdN4ak3Xl8Gnlim5O2zTbXOx6P+w5vlC/sKT8Gb8Tfuu0+TMfUeeb+VBtStnol0Ftbj/sF0c78L/p/L/4825Vwxpp/mPRPoL9gXQX5Rm/Bv1Wv5c+44KarYG6PQ/2C/ahPoT/APpE/h2fa/y487aKcvJ6j+wn5RDN0F/DbS3SLfh5Lj8uW6eZjKmObuNNEcsZY8koSX5XRJJyjXg8dnjdV7Jd47djpPVVg0axzi32ukbP7chf5WczomjWqyyxPxudpdBS9/c9/DwzPHbwcvLljlpQuuQS3i0Tj6gxpf3bZY+hfSxLodeKO38aRxnyclb6/B/7Jh/b+Nf7Mu/sP6Auhb/lsz/FlP5NZpeoV/uiH9vvxiNj6CnVxJR6Cl4NT4uH6P5N/bA/UE1xjog/UObxjOi+hK942vohroK3+Vl/i4n8iuTLr+pb4If25qX/AA8HbXQY/wCFsP7Bj/haL/Gx/R/IriLrmpS/KSfXtVaqJ2l0OPmJL+w4f4SfxsJ9J+euC+t6r25If2vqZcxR6NdCh/hJf2JD/AX+Ph+l/PXmX1PUvwh/2lqX7I9Kuhwf8BJdEhX5BODCJ+fL9vLLqGqld8HJ6ip5MjlJ7s+gLokfEDjep+kPT6eOaMGknuTLhkm49PxfkXz1Xgprd0uOSqatbHVnp1OLdUzNPSy8HKZbfYy47fTnRxpvcuWni/BatPKEra2NEMTklvSN3JjHi/bJHEo2W4sEpyt7IlmniwQcpytI5Gp6tlyy+Fp1S8FxxyyTPPDi9uxJ4NMrnJWiEtXky18GEnH38HOxaWUILLq5dz57b/zJ6nXSlH4OCoKXt4F4/pPz9b9HrOoZsUacGY9JrHnlKL5QQlHCmsj7m/dk4ZsNScccYyrlHaYTGenh5eXLO/6bHmace+VL7EOow+JgnjuT27l9DO8r+GrV2SlkuNW+PAk/tt5s7/Wxz+k5Km07Ow18SPa/ujgaaTx6ulVd1H078NvSuX1DrPiar5dJjdydVY57MZ5Vfj5f1uLjen/S+v65litLjax3TyPwfXPT/oPpfSdOparHHU5atufDPVxw4OnYoYNHix4oRpLsVWczqvUI6bT5MueSUYq3fsfK5Pk555eODr467r5F+KfQdD0/Ww1HT8ccUcqd448Lj/3Pl2oVTf0Z6z1h16XWep5sne1ii2oJHks7uT53PsfExymP9nzfkWWtjzOemjGXbfh+xl1U5OXbdpIpTfbTbCKt78s9Vnbhv6adFBymjtRwrtTuvsc3S1jjunuboZYNJJO/qc869PD0tSa27rFLI8S7nuVzk5RaTSKc+fuXZS+pxvb078UdTnuTk9thdFxPPqVlaWz2T8mHK3lmoRfmj0Ohxx0+BJc17eS5f1xc5/fJ2cdSyJuKqPs/J571HrfjZvhw4jv+p2VlWHTOWRpUraPHarL8TLOfFs5cHH3t1+Vyaw1BCVsv52MePdp+DoafE5NNcHqzunHhnlNNOgTjs2dHT5JQ3T8mGNRlS8F8Z9qPHySZPr8OXhHVeujB3Lz4JQ1unyv5tmeczwy5JOW5lk80HwzOPFK6X5VxvcezisOTiSNWlwqWWMYq+7ZHhsPUMkJrdnouhdUX7XheR/KpK9xlw2Xafy8c8bi9d/YuWq3H/YuSuT6LpOn49RpcWWG8ZxTRb/ZUfY76mnwss7LXzaPRcrB9Fyn0n+yo+wPpcfYeOP6Z87+3zddEyV7i/sOflI+kLpcfYf8AZkV4Golzr5uuhz9kS/sSS9v5H0ddMg+UxrpcPC/mNQ86+brocn/9ia6FJrlH0ddMgr2H/ZsP8I1F86+cf2DKuExroMr4SPpMenQ8RJLp8f8ACh44nnXzVdAlbJ/2E/KPo76fH/COPT4/4S6h5185XQ64RJdDf/0j6L/Z0f8ACiX9nx/wmbIedfOo9De7otj0l413OKPoUenx/wAJTrNCo4JuMVsrGonnXxzq+SUM08caeST7FFHO61j+BgxY6/Kt/qd3QaZaz1VqXNKsFyaKOp6Sc+pafT40si/vJX4vwa0Xt4HqSay781dHOnu2zq9cr+0c/b+VTa2OZkS2qzri55K+Lv2K+75q8UWS2RTXzHVz0jkIr8pKe7Iy2QE1/dkJk5KsaI5eEEV3wTVECSYE7+VlTJp7Mi+Sg8DXBElyiAJRqyHglFgWra39CE7qLXkkqq2Qm9wBF0W3EpRbBp7BdnukyztuFlb5SLY8URYjFbxv3PRem9GtQp5GmpwkrX03OBFW/Ox9C9IaHHPRrVLuuWzS9zhy3UdeObr0ukTWOCu1Wx0cW6TMUF20lWxvwo8e3sjTB8FiW5DHEt9iKrm6KMjtF81b34KcnGxqVLHE6q6yQ8KyrHu+KJ9Y/vI/qQwPZedjTK/GvmLpNrgpx7MueyM29inUO4oypRvdmjPsvuZmm3sUbMTrHvyeR69NTzy34Z6vjG/seO6s08+Sy4+2M3GzSvZe5GbSgqIzfzkc0vkpHeOG2HVSuTM0nuXZ+TLJ7nSRm1KV7Cq1uN8Fak7NyMpfQ0qnAzGjHJdpMuiIT5ZnnszTPczZbsFF2Q/iCL9wfJuBPkVjkRCBtg6QA+Ciafy7E8e6ZRGy2Laf0AGt3Ymr4G+SaSVA0p7WX4rVWNyVVQKNozbpVmTHcbQsMu1pNjxtp0+GPLj7alExvaxp5ponJKUPqUYZ3Hctsx9tDDOn2s6WlyuM6ZyJ3H5kbNPPvSae5M5uEvb1nS9T2ySb5PUaeXdFOL5PA6PL202z1/R9R34km7PNcdPRjXbg72vc5XWHP+1dFGE5ShCHxMkV4v8A+x0sezTTOdoJS1HUNbqZUoqXwoNfQlbdWWTu0Lz4pJyiqVEOra3Tz0uJ6nKlSVbefP8A0Lck4w0vYku2m6rg8n1DvyZ6m04U+03x1yzm6j1ycI9yhUsM47ST8HitNkjptXdNwT/mezUMeXpMHO3JJrc8tnjim5YoVHIuL8nbDLfScnFqeTrRccqc8EqTW2/BzM0J5MWWM1WWO9PyZ+k5pYdT2S/LG7Rq6hmTl8fC+6Vbp+UdfTzuXLK4NKau6RpjH4yS2eRcSRm1LU8cnFO+aILI444zhaTLRbqMrlKs3jZMqjJUt7Hli5wT2M6Ti7lsvckguyJ3bapmrH8uKMOPf6mNdy3clKPsascu9xldJeDOfrTeHt6DoXz5oKbq9ki7rcljzOPsY+jZO3W4nFbppUW+pZ1nk14Z4cpvJ7sL0xaKCySySlxYRg5Ze1LdMnpE1poqLqc3SN3U8UNHih8PfIlcvqa9LP24XV5/vK5oyOppfMqIa3M8uSb4tlOOVJLho74zUcuTLdPMnDnde5X8eWJbcGn4kHFxmrMGd2moKt9zpI4ZU3N5ZpmztrFtukZYpQjGl8z5Or0zST1Me1WaY2zaKp5ox8Nn0roGFQxY1iX6nN9OelHknHJlVVvufSem9JxafGkopUYtXa3p8ZRwx7uTN1PMkmdOfyqlwee6rNruOftHI1eZOfNUyUNSoYn5e5ydZmfxWQWduLRvQq1uT4uR1uUSfav8iyCU8jZXqY9r5KimUVKNs52pyKEkkbJZPlaOTqpfOanaJzzezAwzm1QF0PqH9muuBf2U34PbR0CrglHQJcRONm3XyeG/sf6Ev7H24PdLQrzElHQr2HjDyeHj0dVvEkujL2PcfsC9iS0KX8Jek8nhl0df4QfRl/hPdLQp/wAI1of+Es0eVeH/ALHv+El/Y6X8J7laJe1Ev2LbhDUTdeIh0ZX+UlHoyX8J7Z6JPwOOhoah5V4tdHX+H+g/7HX+H+h7b9iJfsX0ROjdeJXRl/hGujLzE9utF9iS0X2C+VeIXRlv8mxKPRVvUT2y0X2JLR1fA6PKvFx6NXgmulb00ezWk3qtzldYyQ0Onnll+amkiaieVeN6ssekxyVrv4Wx5XLlaU1B23tf0NXVdXLUTyTySfbeyOLq8rlj+Hj2ctvt7j7W1h1Oe5TyS/uobJe7OfkyunPIy7UVly/BxP8Ad4/6sxa6aTSX8K4OuMc6qnlUbcV88v8AIthkeDTyk1c5LZ/Qy6ZfGzb/AHf2J5JRyZMkn+RKkbkjKGB1F5J7t8FuKcpv5lW+xnlJ9q9vB0uk6aWfJG47DLpYn+zzz5seOCbS3PX9B6JclOUXTJdI0OKGRSatnrNI44ortTRwy5NOkiGm6PCCtxNkMWOLUUmV5NY+LaMy1VZOWcrltdOnOEYQbS3ZmjCPfcmQyaz5a9zmz1MpZGkyS2q7ss8cUPlMf7S5Tuzn5szjGLk+CuOqit7SJNjZq28kdmY8k3GDiEtVFpLuRW8sZJrZs1pHE10ZTy7GrpmgyZpJyexojhU8qbWx045o6bFcUk0b+hCenwaTC5OrOLrOrY2+yO9ewupajJqJPf5Tkx0EpZb8MmM2OgtQ8q2t349jPqNkm15Ong08MGNOdbLcxa3NjmuyPP0Lv6NjClPGltdmiWCEY3Xg5PxvgNK0ycuoJqrLIzWhyjhTl7HD6j1CWRuKfks12rk4OmcTJJydvZm5DboYcqp1yaNPqnjlRycE2pc7GuSfb3C4nk78NR3xu9yqWRqTaOdossm0mdCUO5fUxYuzWokjo6HquTDJJttHH+HJSVPY1Rx1C73Jo8nsNF1SOoxpS2L5wjOVrh+Tx+ny/Bmmm6Z1sXUWoolml/668sPbunsTirRzYdRUlT3LY6m/ymL2rrYYK0+T1PStJjyaaDSXc+TxGn1Ur52PUdA6j25IxbouM1V+ne/s6P8Ah/oTXTYV+U7mkis2JSirND07/wAL/kdLdue681/ZsV/CH9nR/wAJ6VaeXiIPTy/wsbN15v8As2P+EP7Nj/hPR/sz/wAL/kP9ml/hYN15r+zo/wCEP7Oj/h/oekeml/hYv2aX+EG3nP7Oj/hE+nRdLtW+x6N6Z+Yieme3ytVvwWU32+Aeq9H+x9c1EKpP5kvocqEr44PcfjDonpuq6XUqLjHJBp7edv8A3PBQlva4Pj8+Osq+18bPywei9GTrrmOEq7Z7H1Z6CNflPjPQ86wdW02S6Smtz9BYMcsuDHkUdpRTPX8S9aeP5s1duH+wR/wi/YI0/lPQfs8v8I1p5f4T2+TwPPfsCreA1oIr+E9C9O6/L/QX7M62iNrt5/8AYIf4f6B+wx/wnoP2aX+EP2aX+F/yLs28/wDsEX/CD0MfET0H7NL/AAv+Qfs0/wDA/wCQ2m3n1oV/hQ/2GPskd/8AZp/4GNaWf+Bk2bef/YY+1/oH7Cv8J6FaWf8AhD9ln/gGzbgfsK/wj/YV/hO/+y5P8DH+yTf8I2bcBaFeyGtCvY760mRfwjWkyPmI2bcH9h+iMnVejrWaDLglBPvi0voz1S0k+e0l+yTd0t6Jb9NTPxsr8yanHLR6rNps3yyxycaZROcHXzUe8/Gz05qNJKPWNJi/dv5cqS+2/wDmfIcWv7pdrdOzz/iu+n6D4/zcc8ZK62u1UMGJ0rZx8Wty5s8puXbFLgs1U/ip+TFiiozab7b23OuOOvZyc1t6Gqnk1OTtttfQtx4lo8blX71rayGTUQ0ny4mpP3K1q/jruyL5jpNydPNllh5bqTlldynJteTNPPHGqx7y9x6vVSnDtjSiYoqU3GMU+5vwdMMJrdeH5HyfK+OCTnLJO222zr9P6Lr9Yk8WKXb7vZHoPS/prEoR1WvTk29sbPeaXSReKKfyY/EY7UcOf5Ux/rHX4/w8s/7ZvlPUemavQRrUYWor+JbnPWR19D7Rl6f+0wnijo55YSVXLg+ceqPTmo6ZOc/2aeON7LlGOLnmXVb5uDwn9XC6NoH1DreHAn2xlJd0vZH6c6B/Z+g6Xj0XS8kZdkPmkubPzj6Z1S0HUFk1G0JrtcqPonTuvaXp2RZYZrXbXy+Tj8zyzuo58E119vpmp1sYx3dyXk+MfiX6vWq/7v0WTuS2ySTPY+m+t5OqdYhGmsE1Jdr+3k+Q9a0NdZ1sKtxyy/zL8X40xvlkzzcl/wAxwp5X3bFUpNvc1avTvFu1RlSto+tjp8/Lf2S3JJNPg2Q0reK1Erem2sz5RqYX2WLPKL52NePNfJgnD4b3FHIx4+TeOXje3SeWSVLgyanK+7YreWclSsnhwuUrnscvHx7dbncuo09NwqL75p2/PsdvTSbfzL+fk5+n7fy+EGu1Kw4nGL+Zqznf73Tthrjm6h1vUuUlijLZexylCc3S3Iym5Ntu2y7TzeO2vJ2ww8cXluX5Mu2vTaRQj3TkjRPUY8ce2Ffc5csmWb3bSIyXvK2Txteqckw6jVLVb8jhrZJ7PYohhclsma8OglJbozZjj7axz5M70vh1SCgl2WTjrI5WksV2LB06HEnTL1oYJ/3u3sjlcsfp7cMeWzuKZaTFqItxVNexl+Hk02Rb/Knyjr4MCwP5HcWaM+DFPH3Pa/6mPy66dL8fc3fb7d+E3Uo9V9MwjOvi4H2vfwe3emi+EfH/AMCcv7N6g1Wjnvizw7or6r/7n339nx/4djWOW3xufjuGfbg/sy9g/Zkd16bG/Av2fGvBZXDbhPTK1Yv2eKfB3vgY1/CDwQ/wlNuE8MfC/oNYI+x3PgwX8KD4UPZE2OItOn4B6df4TtrHBeA7IrwhscVYF/hGsF8Rf8js9q8JAor2JtXIjp/+F/yH+z/8P9DrpL2Ht7F2OR+z/wDCNYP+E6ySfJLsX0COQsD/AMJXqdL34MiUXvFrg7kYLfgThalSW5J7V+funYYY+r9cyZUlKOR9ze2yW3+RzsWX9n0Ws6rnVTy9yjFb9q8HoPW3TsvRPUur1fZOWi1MvnUVav6/zPI+ptbCehyYIz7Yqn7L7HSLt4XWW7lN/NJ9xglvI1aqacueShI64sVVNePJSrbNEknN17FS4tHRlU/z0Lz9UOXN+QirZUpyuSI5V8qJSarZUKbXYEUq/IJoje5JLYon4IE1uiFAHga4EFpcgNhH8ysORJ77kFsn7EJvdew2xMATJ421IpTdlkW0BcudyzG/3lE9LgeofbFW6K5weHM4u+5eGStRdgTlm7a5Z9b6FpYabDhjjTUZQTa+p8r6bj+L1TArdOatI+x4ofDjCKeyR5PkdvTwz7SmqyX/AJGzTsxuTVWa8G8djz16I1xfsWXsU42WoioyZTkaoun7FORbGoztw+r33x5K8N0tlsWdXvvh9yOL6GpUXY/zOybYoLcm0vIFGW62KYvfhFuZ1VGeV7ezA0ZXWJ2vHg8Z1b802ezzSS0/6Hjur3cn9zWGtsZuC/cz5pVwXZHateTPPdb+D0R52TM7M0m2zTkp3Rml+Y6xmpfw7laaVljexS+Sok5WXY5GZ8k4tks2jRJ3wUTLY8FWQmlV+RiBGkEiKV2SlwQsolQmS8EJ/QoaJWVKySsUTb2HGT2sjEfkgs54HFuL3K3Kls9wUr5YVpg7ZddqmZsb3L422YsJU4RSexe4vt4K4Lc0Q9mc77bZZx7otFWHJLHNPejVkj2zTXBTnglK48F9p9uvo8qm9nZ3+kahwyqLex47SZXDIju6fIvlnH8xw5Jp1wr3mDPBxvxQdIxpaCO+0pSn+rZwdJqrwu/Y7vTpVpsSvZROFeiVszS7cfbJWp7HIyaaOJbruSb2OvqI3poSW/zGTVqKnTG/FqY7rzushLFpck8a/dd38jyXUp1OOaEfyyPX9TzuGPLiUbVXXueY6pgl8Dv7XGMlw0Xhy/t26Z4/10x5ckXqFmx7bW17kZZu6Ea4a+b6GGOTtxdj9+SyKbV8Hu9vl5TVWQntzTTpDTUk0l9yhSUrjt9GTjPsaaX3RWUmnLiW3klG4r5l3R8jeVLdRjv7EVN22v5FkEc2JKN47plumVwX05KYTlC/YennKM21/Iznj03hdV2tLKacXBeVTJazFk1OqWNNuT3f0Octc8Mu7GqtHu+g6XT59Fh1jjvkjujx8mNx7ezjyl6cPNpP2FxbfdJRTRzuqa1yxqUnbo9H1TE3n7VXa3S2PL9X0bw6948uyq0icf8Ae7azy8Y4ORznK3wTS4ZbHtcpKqSdWHw93XB6nmvarJJ0UJKT3dF84W6IrFzRZWLE5x+ZV7Hu/RPSpartk1Ua59zxXw6jCXh7WfYfw5WOXTsapXRMqj0GgxY9L2wpbeTsqcOzZo5WqwqOSwWRwi0zlOxdqs0V5PN9Wy2pbmvV6ndo8/1DP3NpF1ocjVz+eUmV4ppxbZdqIqUbMapJqzURr0b3exXrX+bxQaR9vLKNdNu6NaHIzZpRyNWZM7cty3Uv57ZlnLY3IiqUnJ/YAVAB+qo4HXBJYJeKNS4JRrc4baZVgl5SHHA/Y1/oFXwi7Rn+AxrTt8UaV9iS+xn2Mv7O0Nad+xqokvoVWVadklp2aUNcgZlp2P8AZ3XNGnySRnYzR0797JrTmhfQaKM/7N7sa0y97NJJfQDMtMgWnV1fJqX1FLZMzsYNT2afBPJklstz5T6t6nLU6h23Dmovwj2XrLqmLDKeOb/d449zryz471bWz1OoyTcm3P8AoixZENTJSxuae17I5mrk9NinNu5OPbFfc3ZJRjg+d+F/M5mufx8yT2WP8xqTtK5yk8GDf88lucrNncpvfcs6hqG8kqe3go0eL4uT3bPRjj0xttxfudM5NfNJbGdruqLe3LLdbNKSjF/LFGfv/dt+WXXaL9Pi+NNJ8Hr+kYI4MKbVM8z0zE5zi4s9Jjm0oxvg48ldMY7nTsqclyjtY867dmeYx5XGlE36fK0vmZxsadScnJ/QrjNQbBZIuFvwUuUHuZv6WLM2WUqSIQ+VW+St6nGtnVkVl73zsWdFqGsyTlGkc6cszlSOrJx2XLBwhFW0kyxNuXCWThmnG5xXJZGMZcGDX6hYdkx3aOxhzJRTZlz6lTyON7HHh1JU1f2KZ6u7ky+KbbNbrIwcYR5LdNqoQinJ7/U8vn1fdmbb+xXl17WOovcuONNu51fq/wA3ZGX8jkYtVL4rlKWzORkzynk7pMn8X5eTrjhpm118+rUjI8/zcnNlmd7MPifqa8TbqTm5QM/b3bEcOVONMmpKErXBNaqbOOJxkqZqt9lSKVmQ1O7sbn2NGmdS2Ozppdyrk4eOSRsxZ+3ySrt0dT8qTSMa1crpknqVkpNmfJjXdaZhWpZ3ZfHV0q2ObGVbMJSd7EsNuvHWVV0btN1CLZ5zutcmjBkUXuyeLUr1WLWwrfk3aPW9s1KDPKxydy+VlmDNkx+XSJpdvuvozrUc0IY5SR7vHUopo/PnpnqXwc8H3VZ9s9PdRjqdPBWrpFsrF07KX0QP7UT2YNERBJe1hS+w2gLIE0iLivqSewrClSXAmvckDrYhXzX8cOn/ALR6bxamC+bBlTb+h8PSSa33e5+m/XWiWv8AS3UMC3bxNpfVH5hbcX2vmOx4fkzt9L4WX01YJ9mWElzFpo/THpDUftfp/SZdm+xJn5kw06bPvn4Sat6j068cn82J8fQx8bLWel+bjvDb3FfYO1eUhgfQfLLtXsDS9hiZqBUvYKQwAKFQxAFWKvuyQAJL9Aa+owKBDX6iRJEB/Ma/UQ0Abew1zsgBtRT7nSqyehj6zo9Pr+mZ9PqlF4ckXGXcfjX1X0zF07rms0+nyRyYseRqLj4Xsfpb8TPV/TtB0XPpMOqh+1TVKMZbn5f1+Rftc34k7be9iZ7unr4OO/6ZMOoljl8y2NM3gzx3pNmPPFO+1FUW1s1Z08Xp/LceqtyaRLJ8sk4+NzPnrGqVMMmRrh0Z3JuW+5148b7rxc3JPWKyNzajFfY9j6W6NCFajPH95Vxv3MHpnpynOObMlJezPf6DTwUVv8i3So8vyubX9cXp+F8aX+2TXosaUo5ci7p0vseh6R0zPrMinnSx4Luq5KOhdNlqs0c2X5cK4R7TFGEUlHxsfOv7r6ly11Bh0+PHiWOKpIx9T6bh1uB49TD4mOXKOltQ/Bjd252b9viPrb0ZLRaTPm0UHPDdqPlHiuhLacJwvte98o/Tmo08MsHGaTT5TPCeovReCWTJqunQWPJLdwXk9eHyJZ41wvBrkmUcT0FGup6ecWqtqmeV9QY4w9R9QUtv3rex3/TWLLpOu4cWWM8Uo5Nk0cH1LKS9R6yT/MsrPRx3bzZyeby/Xe1ztKlXBzdNj7siOh1uXdkk3yyjpUFPPG1se6f5fPzm83aWl7dKpMzYcUHNqSpfU3557KKtxXsZ/i43hcWqlvyeXKvdjhNOP1LHGEn200LBoXk06ml9SOrueVY0udtj0mm06w6aMZKqj7nTzuEcpxzPJ5iUHidZE17E1lxrl8HoOsaNS0TlGrSTPJyhXFFwvmxyS8N1GvLqkopQ5O36L9OQ9S6rU48+sWB4cbyK/wCKvB5iP5knR9Y/ArpWHqOfrCy4++S00lF1w9zp4+LheS5PlWePw808adqM2kEcnai/qWmnp+o6jDkTU4ZGmmuN2RxYoL5pbltmmsMbvpXHvyuoqkaMeHHB/O039wk3wtkxLEk992/cxt6ccdNPft+7aS9hw1OSPng3dI6BqtbTjUMb/iken0HpDS40pamXxJfWWx58uTGe3ownJl1j08YuptPaDZPH1SH8WPc+j4uh9Ngko4sK+jVi1PpvpueP91iT+mxy/Nx2+necXPO/J4XFrYZFUdmzWpKUFbNXV/Rzxd2XQT4V9rf/AFOLpM84ZHp9RFwyL/Ei2Y5z+jeHPlhfHkj2Xo3rUei9c02rkrjB/MlzR+m+ldQ0/VOn4tXpMinhnuq3a+jPx9OXZG9rPpf4N+sP7M1cel6ub/Zsr+WTd0/YmP8AVy+Zxec8o/QSVAyMHGUE4tNNWSZ1nb5FmkWA2ImwmhUyQrIqNAxvfgVF2BAAUQFDpgtuR2WUJJkkAEoe/gPH1BMl2p/cko8/6u0uHJ0XWfGgpuWN1t5Pzvm6fHH6c1fU9VLuWSThgi1z9T9P9R06zYXGe8aez87H5k/EDVLSdI0/S4xcZ6eXZOL428nbDsfOG7pt7+aWwlLei7LjlCEbS3Voh2/Ip1sdp0zUVG8j+pDNDs2JRl86aHqmpO0XbLFLknCnJUR5lRL8rNGhkpTdcENmmSfzMg1TKip0mxWTlG2LtCIqVE34I9oIBgxhQ2IXQkyTiKgLY7oGiMXSHYEGmmSTtDasSQHQ6bq46aTcre3gjrM8dRnlljabW6ZjRNIxe+2pXqfRGj+N1mMpq0o9x9TUflj9jxv4daXuxvWdr7ku2q5PbOq4pLweTl7r28fUUSauvJqwP5TLOO9o16dLsXucnVogqirJ34IxLElsZEZK3aKcpe9rM2eSSLGXE6w6ywteSOGdpUqDq7Tyxu+SGKq2bN9MteJ/MyyRTjasusm1UZtkZ1/maczTRld39BsTz18F+aPKdRqcpnps80sMr9jyWun+avcuE1XPNxMjptGXI/Y06irbRhlJ2emduFVTe7M8nuXTTuymfG51jFNboi+RLdC4s2hPkV1wMjIaTbRiltuKasrxt0WN2iaVUwG1uRsolJ7FdMkLgCXghIdiYCoYrQ/BQJ0TVOqKyS2ICezIp7k3uVvZgXwkX48tMyxexZj3ZKOhjlZrxtS2aMGKVG7FnjXizjldOk7WZcKcLRnnGk6L4TcticsTa+Uz5Lpzt1JM6miyNpJmeWDbaO5LA3GaRnPuLOnc0mR93a2ep6bmuMVykjxmKdNM9B0rOnCrptHmvfbtjXqtPJTjKDWy3Rzuq5O3Iq4Hoszjk7Zf4TH1HJaT+tGMnpwqrQYlPPl1GSKlGKqn5ZyOuah67BJvHGPw9tj1WjhGOnx4lVTdyZyPUOn0+i6flhS+NOTaM4+3S+nzLUR7MkvazoaeCjhUXG01yZc/Zk1FSe3lm/D248Cg5ppcM+nh6fN5fbn5cfw50kWRVx53Hll3yca3IRqu12acCaX6oq+Mk6aCX7uT7fyspUW3ZqJtp71OLSI4ZJyUZflfkjFNRbXKIztXa2KbbFBxk4ZN17/Q9/6Vy10DFG77W1sfO9POcq/ivavY9l6Tz9mDPppNbS7kef5GO8enf4+Wsu3T1sryd0W1JHn/AFH2vLiduUnzL3Ozmn3ZHF+2xzOoaf4qgpbNHm4Mpj7ezlx8nmnCm39eCai2nXJ0dRpZdxGGma+p2ucrz+Njm9jUHNkIY6g9mvNnSyfDbk5UvCX1M85KdY41SW4mSXTP8buwrG1vex9O9C5Hh0Me1s+WSg3ljGHHduz6h6VXw9DHfZGsvTl9vXZNZ3cvxuVS1SljdnC1ms7Ht+plj1GLVNmJ0tjfrM1ujlah22SyaiL3MmfNdbnRlVkfys585LvbZplO5fQy56UrQF+NuMbWyMWqytyH8Z1sZM833C9VFWZpmLIq/U1Sdmeas6CqK9wLcaqwA/WKukNEYvYmjzVpIaZGxgTTJIhF0SKGSiQJIaEhoiiUa8gNDQAhoSiSRGJInoSRKJGtiUTNDfBl6hqFhwSmmlS5ZonNRg2eE9f9ZWl0DhGa75ePoTeiPD+r+qR1OsyY4S+W+fc8Vmz/ABNTJQ4jsT6hq+7JKb3d3yY9I23KTS3Z0kX03Z5JuEXsklKX6HG6jmePTOT2nkfczdrpfWnKkcDrGdyyPH4gqOuEZtc/K/izbN+kh8HDKdb1SMOni5ZUkbNdk+VY47JHW3XTDJOblJRu7Cd32ojHed+S3HBzma0O/wBCh8vB1o7ZDL0fT/Dwdze7NMskYtu1seXPuuuPToaXF7vY05ssMcOVscLJ1HsjSZly6yWWDV8mNWrco7OfqbUWoMol1Gbw2+TkQk6pl0JppxZqSM3JF6/K8vJ0tNrZdvLv6nCzRrI3E0YcnbDfktnRt6bBqEouUpblOTXrJPt7jgZNVOqizO88oytOzMxXb00+pxww7YNNnB6hrfjNu7ZjzZ5NmLJN9zOkx0baseZ3uxajU1Hkx9zW9mfNNs1MWLUnlcpNilK+CqD5J2dNaTYbBT9wZA1EJyfcySkQvcY0NGKTtGhukYccqkak20SxU1k4RJZGjOn825Y2q2M6NtuKdplqmYMMzT3qluZsXbT8Rosjm235MaybCt3dmdG21yS8h3Myxl3eSUZVL5nsS4rtqjd7l8EzJCWyvkvx5KJVlbcUmnydLFNSjvscnHNS3s14sia5MVp0tPm+DlTV0z6B6Y9TS0cYbd1fU+XTzPhPg3dN1UlJxt7oxlbrpZrb7xh9d4Kp41f3L4+uNK1vD+Uj4D1DJOM04zkv1ME9Vmi9ss0vueLLLkj2Y8OFnp+kYetdI7uD/mixesNE/wCGR+a467ULjNP+Zauoapf7ef8AMx+Xkb/jYP0nH1ZoXz3k4+qunydNzR+bI9V1cf8Abz/mTj1fWp2tRNF/Pmn8bF+lP9I+nv8AjkvuNeoun+cn9D82rruvV/v5P7k113XbJ5mT+Rmn8WP0ZqOvdMzYMmOWeKUk1v8AY/MnWYRx9V1UMT7oLJKmvub31vVvbvtmaWtlOblLHC3u9iZc2WXt24eKcd6ZcD8UfWvwV1bWr1Omb2lFtKz5jHVJ8YofyPX/AIba/wCB6p08lFRjP5XRjjus5W+fGXCvv13W/gApJbPaxr7o+vL+nxfQI0x3fAW0DcIKC7Dgm0FAK7GNqAAC7AAgJsNEkJAUMaEhSmoQcm6Xklor1upx6PTzzZ5KMIq22z4d6/8AxH1etyZNF0ZvDgVxeReR/iv63/atVk6Zop/uoOpyT2bPkup107dPtT8I55XfT6XxfjTXlkhr9Xkc5SzT75vmUt2zj5Zp5F/F7Ity92Sd3fvY8cY4ltTZ0xkxdsu/TPnyq1Uarkpc1Zqy9uXlcGScYybUHsvJ3w1Xl5ZZ2qybvYu6dh+NqEmrinuUNOtt0dLpMahKS5fBvLLWLy4Y+efb13TO2KUaVKt0drHrozzYsMGm3KnXg85gyLBpkpbbW3Zi6VqnHVSybve0fMyx8ra+xM5hNR9s6frIY8UYReyOli1ql9j5hpOsNJd3+Z2dJ1hNL5jzZYtyvoeLUxflGqOSMlzZ4jB1NNc/1OrpOor3/qZs6a29Js9kV5Mals1/Ix4NZGTVP+Zsx5VN8oxpNvKerdPHBm0eojFd/wAZfN/7ngfW/RNbh6vm10MXxMGR91xV0fT/AFdpMur0WKOli8mRZE1Bcs9X0n0vHqfSsc8uWMW12zhLlP2PdxZ5SdPHy+Mz7r8idacpTfelF+xHpMXHen96P0l6n/A7S9Tcsml1kdPlbukrPOYfwI6pg+SHUdLOPu7TPoYZ7x0+dlqZbfH8k242r5KdVkx/B+v1PtsfwJ6ltfUdJ+tnP6j+AfW5xl8HXaN+ycmjEnbvlzTxfGOjYln6inJpxjuz0+Vd23Yu1vf7HstN+C3XunaeU8+fRRa8/ERiwei9bDJN6zXaPFBbX32Y5d303wcmMm68Z17VRwaX4cValtE8vs7tn1DqXo3R63tUOtYsfbxGUdrOZL8NtVNN6Xqmgy/TvaZ24tYx5/k5eeW48B23x7n6I/8AwY+nOGm6hrJRtT+VPxyfMsX4adZnl7Hk0i9m8uzP0Z+F/TNJ6Y9NYdFk1OD9oe+TtmqLyZzXTz4yud+IX4U9J9TRy6rSwWl6g42pxVKT+p+ZOv8AQ9V0LqmbQa2Djlxv25XufuBajDONwywaqrs8T66/D/o/rDW4dVq83wssFTlH+I542usy8a/IvZJfl3fsbdN26eUfi4/iZHvGLP0/038JfSOjfdkhLPP3lI0T/C30jLKsuPT9uRee41e3X802+JdA6X1PqmOKzZFgwbbJVsez6Z6W0eCSlPuySX+KTPo+P0docKUcOqlHGuFXBavTOCP5NY3+h4c+LK+ntw+ThJrbymHQaaMUlhx1/wAotT07S5IdrwwX2VHssfQMGy/aJX9irVdAx061C/8Am2OP4c3X+Vx/t8n610jPoe7NoLyYuJYpb7fQ8L6h0un6jp5avTRcM+LZxf5tubPvuq6NpscH8bqOngvrNHiOqenvTsOoPUR69iwyku2cFupHXi4s8axn8nCzW3xB5Xlcb2S2o26XNLBkhkwOXdB3aXB9V6N6G9Ha7XSxx6xLNk7r7E+1O/ue76X6a9K+m8WSEtLGsq7XLKu5S+z/AFPVZ+3D+VJ1Hc/DjqmXq/pXSZ88JRyJdu65ryemZwOndb6Ph0uPT6GTUYfKowi0kdV6/A5V3034JuTqPHlN3bTa9xMyz12GDak23zRB6/HTqLf6ojGq1yfsLk5/9qYYN9/avvNFEvUvTYT7Xkwd31yr/wBy6XVdhbchL9TjP1h06D7Xl0if/PZTl9aaFKo6jTX9E3/0GjTvJXwNbcnjdf62xRTeHLPN7LHgb/6HPw+ss2dtPR67f/DgGl0+hSfAJ1yeGw+ocuVt4ND1PI06a+GkkGTrPWpq9L0XV34c5VY1o091aq7C99j51LqXracrxdNhCPtKZHNrPXeR1j0unh7tysWL4vpSJR5Pmccfr/LkU70sEvFo24tP68lfdq9HBP3RnVNPoWRfupJrlH5X/F7E8fqHJKfLnv8AbwfcsPTfWbTcuraZbV+Q8B6//D/rOu0+TPkz49VqKctlR0wuvaPiGp7p5IRaratyGr0+fTzhjzR+WUe6NeUWazFl0+T4Wqj8PUYpVKD5OzqtRieHQ5m1kil2ST8Hbey4vKvaSvgb3mkmW63teabxxqN7GVyaZuRzvRyj8z/oFW3YJ3yD34NIjJU1RGa3JNO1aG0NmlTET7QURtNINIi17Fso/QjQ2aREToksb9ibNKmw8Fyxe6IyiXZpT5JA4v2ChtDsfgEkG5foOL8FkU3ul9CCTTW3Jdh+XI99jF9LH1H0N1PFLSY9HkrHOC2fFnrMjtWfE9PqsmDJGcJO/ufRPS/Xo67FHTZ3++raXueDKZSvXx5/Tvzeyo0YXstzNl52q6LsL+Ve5mu7dCq5LFwZoWXKTIpze1IozefsXlGR7uyz9M1w+sq8mPYqxpqJZ1iX7yJXib7Ua0yuwu5GizPjdSRfHdbjSoZVcXRkb2NefaGxiyOlS5GhVrG1ga4s8l1G1kklsj1esd6d2eV6jB77UaxYyjj5lSZgm/mN+dNWc+afduejB58ukZsz5C2b3K5I6xhBeSMnuSaIM2h7EWAVZUTx8EyEdkSi9yLCmVvksmiFAC5QNbguRsJtCX0H4EwQUmtxrgbEgFTJAOgBchKKe6AkgIIlDyNxIy+hKLFJosjkoypstjxuZsXbo6fM29vB0Mc35dHCxSfdydPDk2V7nDkx1XTHJubfh8gsflohGdqqothkVUzFb/6uwcs6GiyOE14OfFVuvJfinUlZzym1j02LO24tFOpy3On+UyafK7VMs1DdKVWcri9GGTo4tfjw6dScbkvB471H1SesyuTbbeyrwdjVxtVxaOHm0NTlKNtGuOTbrnl104Sxt3LdtksUJSagqV8M68dL3Rl27uijLpFDeTdUnse2WPBnLapWCWBp5GmxJwc7kqQp45tcyor+ZJJppI3K5WIaiEd+3yZV4RbqZfM+1UUKVJ+5tzXwfbOyOdrwQhOTV9o5ttbxKLNLkWLf+LwdXoeteDqEJSe0rUrfucaMLj9S7Fjk68b2Zzm43jl46e41DrNa4NeXEsvZOSpNb2eY0nUpw0jhqFGc4vZ2Z9d1bNlgsbVR+kjxThtr2XnmnZ6hq8GCLjJOT4+VHGx9RUskl80Y7pKSOTlyucrjaa92UuT3d7vyeicMjz5c22jV538Sl72aNO+zA5NfNI50ae7dtFrzPdJ7GrhpiZtEZKObGly3bPovQc/bo9mfNdLkT1UG2e/6W0tMpKXjdGOSai43dWa/USlNvwc+3N3fAa/UKMm3z7FGk1Cca5ZiTt0ymmrFqd3BhlyfU57m1mbLHk7jenNP4nzbizSW1GTJN99Ik90txEOcttjLme7otnK9vJmzS+bY0It7GfJJ2qLpP5TO5fMVFsHtuAk7AD9XxZaiqHksTPPpsyRHkkA4kkRiSRNhokhIE9yomgQlu2SQEkAkx8k2qUSRGPkkiB7sTtcckkQySpfT3Ghh6xq4aXSznNqkj4R6y6xPqOuyy/gjstz334kdUeHTSxxlu3VHx/qORNLCnvJ90mJN1YwZZ91s0aVqCTv9DJLKnGUYR3vn6F0ZfDSUvJ30lqzWZO6fd/hV0eXzSlkyycvLbO1rs9aTM1+Z7HEwQc8kY82dMGLe3Q6Vp3KM81bRRi1cm80lR1sz/Z9JHFDa3vRxszvJJ/Uvup6GJe/J2ekaP40k2uNzkadN5Yprk9n0zAsGkc6p0Tky1GsT1GRYccccdtjjanUSbqy/V5XJtt7nNVzyo44zdbq/HGWR73RtxYUmlyGCCUao6uk067e5ouVkZYngaVvYy53HHs3TOh1DPHBB8Wec1GoeXI3J7CQa5ZU1tuVZM9RozxnS2KcmR930NeJtvxZO6DZVKVsoWTtgyKnbNa0jQnZRNrue5Ocu2FmLNN8rkTtF85JLkzTd2GNtrcUkbkCQ1uRJpUiolVIgwbdouhBNWPUFFOwbSRdOKp0UuPAlOxF7miE6TKVEn42LQnP5mTU9itQbfA3tRNGlkJu9jXjdx3MNqti7DNmasXyk0xxnZGfBSpUQ23QZKTMUcjRfHKiWLKlLK0kKGod8MJU0QUN9jOou9OjpdQnszfgfs9jhKMotNM3afO4pJ8mMppqVvzT7Xsy/p+f98k2c+eTvHp5OOSLRmxZ7eo1eP4uFtbnHyPtdPwdXQaqNKM+GbM3QcGtayR1EoN+Dx8smPdr3cGW3nFJMsjvsd3D6UjCVvWSf3iXv0vFytaqvumePLLH9vX/b9POdli7aPQ/6MSXGsg/0YP01ktf6zjoz54/tNV51RbexJRt1VHf1Ppufw4/Bz41K93uUP0/qI2nlxPfkeU/Zq/pylGn7ikt6OtDoWocknkxpe9nRxel4Spz1mPfwPORZja8zDZnW6DrP2LX4M1v5JptLyd7F6ZwRq8sZV5Ol0/oekxZ4PIoON/Q5zlmzxtj6Lp/XPTp4cbccqfar28l8PWfS/Mskf0OXhXTI4owXwaS9kSePpsvOF/dI9+PPde3iy4Ja68fWPSpf7aX8iS9VdLk1Wd39jhvS9Le9YP6DWi6dJ7Rw/pRP5N+2f48+3oV6l6Y9nqUS/wBIumJW9XCvqebfSunyf5YX90Vz6N0ztblGFedy/wAi30n4I9OvUfSXxrcP/qLF13pr41eH/wBR4XU6LoGH8yxp/Q5Gs13p/Tprtbf0Zr86fgfVV1fQSdLV4f8A1Eo9T0T/APisX/qPhOs9Q9Fi3+z6bJOS/wCJo4mb1BkWRvDGOKHi3bRZzW+ofxt/b9KQ12lbVajHu6XzGk/K+n69qJ6zC/2jLkmprtSdKz9N9Cy5c/SNLk1CSyuCujrhn5dVx5OO4NyYwSQ19Do5lTPA/ij6tXRenz02mmv2nKmlXhe57HrevxdN6fn1GWXascGz8wequrZus9VzanLJtN/Kn4RnKvX8Th/Jlu/Tg6vJLLllPI+6cm237nMz03t4NGpyb9sbtcsxzTbomM7fUy1rWKG7dLYsUUlvwufqThj7OTPqJ8pHTe64eOop1GVzfbj2RRNdq7Yrd8l0MezkwjCU5OkdZ08+Ut7rPOoxpbs19MyLHkjGT2bRnzvs5py9iiN2pcM1ZbHC2Y5dPSdezxjCGNOm/b2Kuk5FBq+LORqtRLURhf5oryWaLVfCaWRbWcvxXxbvL/bt73RLDmSTS3OtDp0e28ckeQ0Gqg1Fxlv7HoNJr3GKXczxZ4XHqvZjlL6dKGny497Zpw6jJje7ZRh13elubIVkRz1tvboabq3bXc2qNmH1VpYS7cmSmvocf9jjk4TEul4k7lji/wBCTCLLXT676gxarT4f2DUSjnjK7jtSPN4PU/UtNlywwdQ1Cn3WknfcbtVpMWPF8mNKV80U4cODHLv+BGcr5Os5ccJp5uTivJltsh+IPq/pnZPUKTxv8ryLklq/xX9S5o1jhjxy47lEsnqsebGoZMcJJbpZJbEMcNFltPDit/4WSfMmPtmfC2zQ/FD1TGNTywb/AOUp1f4kep8+Jx/aHD6qI+qdF6flxOSjkjLw4yPD9Q6dkwZXGOozKP1Zvj+Zx53TOfw7HU1nXuua61qNbnlHz8zVmLu1OR3m1DX3ZznpcyW2pyP9R/sTnXflyOvqej+Thpj+PXQhjlPIviZV2/c9n6W0vTcGB5NZ1HTw/wCBvc+ffsEeHkn/ADIPRY1Ku6T/AKmP5EqT49j6jqtV6e3ll6xkk4vZY7/9ijT9a9K45fNqdY372z5v+xYnWz/UsWgwvlMxeafZ/GfWMXqD0vjx98NbqPt8SRRl9e9DxfLjz62S+kz5c9DhX8KohHSYVJ1FMfmh/GfUf+0noyjXZrXXnvKJ/ib0yN/ChrLfvlo+cQ0uFr8kUTWm08V80YWJz6X+PHul+KkIX2YtQ0/fKQX4ryT/APDTf3m2eE+BivdQr9CyOHTVzjJ+f/h/Hxet1v4m5NQqjpskfqptHOyev8+R3LFma9u+RxL064+Ht9RPUaeOy7BOe/pf4+Lo6j1hDK7loXK+blJkP9LMCjS6Vjb8WjmvLge7lH+Yln0y5nBfqanNf0fx8P260fV9NPH0rFGS4klub1+InVf2dYlgg4LhSXd/medWq0yT/eR/RkXr9Ml+dMmXJlfpZxYT7d//AE86xfyqMFzUIJHP1XqfX5tR8f4+qeX2UqRzJdQ07/iWxFdQ0q/jRmXL9L44ft7DSesMM8MXr8HUMudbSlHLRVo/V3Z1DWyzaTV5dJkVYYSzNOD92eVj1TTRvd/oQfVtO3yzXlyfpi4cf7e80PrbSYdNGGfocs2Vczlme5pj+IGlj/d+mdPfu5HzpdUweFJ/YnDXrKrxYcs0uaXA3yfpPDj/AG+if9pU4fk9O6FP+Yn+KGtTuHRNBD/5TwfTZajqmWWPQaPNqJx5jBW0dOHp/r2b+76Nq/1iXef6Tw4/29S/xY6xxDpuhj9omfUfix6jlGsOPS4X7qJ5LrPS+r9G0v7R1HpubBibrukjzsuqRkvyblk5L2zfxz7e60n4qepdBrMk/iY8kZy7nBrY+j+gvxbx9c6li0HVtNDTZcipZYvZs/PGTOssrimi7p2Wem1uDN3U4TUl/M7dz25ZYy9x+3Itvh+PHklwn9fqYOg6yOv6NotXF2s2KM/6cf0N6G3M64/9ycSC5LIr3M7VKd9uyOL1Zv4M+dk+Gd1pdrOB13LDFo805yUYJO2yXqbq4+3xP136e0fUsGXUOEcepi21lX+TPlOfTYtLkcVlc0t/1PfevfU0MmLJpNPJVe7Xk+X58spybvY3w25dNZWI55pzk1tZnbtlknaKWeuTUcb2lDknDcrg/cnjklF2LKibQ6VEIytstWNsyqoS5NMMce5p7tDqKeyoxctChY5S+hKOD3Lu73C64ZJlsKOOK5QnV8EuSLhJ8C0RlVFEqsveKXkTw2WUZ7RB0/Bq+AC0/ub3Gaypew6dGr9nRJ6ZNcl8ujTA5MisjR0Vo1RHNp0oN1VEmUq60z4s7ezN/T9ZPTZ45ISdxdnHVxn9DRjm1JUTPGWNY5ar7V07V/t/T8Oog7lJVJezR1cCujwn4favvw5tK357ke5xS/KuLR4bPp7OPLcbYtcIkkVwZaq8sy2TuyrIqVlkmyvIm4Golef6w/3sSGP8saJ9X/8AERvgji/KvY1Ki2H5jTGn9TNj3k6NGPYCOaNx9jDqNmnXB0M35Tna1tQbQFWRKeFs4HVca3rg79/6vt+pydfDvg2uBvSV5bVRrg5mXk7Wvh2LfY42bnY741584zy+pCTLJFUj0RxRvmyLZJkTQi2TS2ISLI/lKaC4YLYEhS2RBJu6E1sKL9yfKIK/I2OhLyVKGtrYq8kvZMUvoFgdNEeCceBNBNkNUR3GgbSaES8CpBTjuDiC2ZNbkFLVEoslJEEtwLIOmacWRr7GReC2DJnJYsdTFkTS3NUGmtjk4pyT+h0MWS0ebKadZWzHJ8F/KMcZeTRhm5Pc5721K16TK1Pts7emjHUYHCTPNu0+5M7HS81zST2MZR0xvZ5oNRcJXcf6lGNxfyyTvhNM9VLSY9Xon2pLKlszzc9P25e2u1qW9mcZp29xVLFHHKUca3XMjDqnTuUbO5qIPHTils9/scrVQlkUpNOr2pHWZOVxc7I4ZI/Kqa9jBli/4lKvsdCUIwvd/oVTm+36fU6Y5uOeLiZVu7v9RYVBT+ZbGzPi75ykkYMylFuPB6J3HCxoyzitoR2+hTHMrakv5hFwhjtu2RyRhJbL+RpNLsfanbp+xdjk224yivuZIY1FJOy++3G0kt/LJ7X6PPl2alFN+6M05NvbyDfuQbo0yJf1IXXLE3yJqXjgobdEO/cfwpNcgsVXbAIzalae57Xomon+wpyb2R4vDji8qT9z12KfwdB2x9jjzO3FN1l12s78jtlOl1XbP6HO1WRym3exRGbXDOcjpl7emtZV9Rrugquzh6fVTi6s3afUuV2zUjleq2Pm2LuV7qyPxNitzvgukW38xRPaZOL33KsjbmwIZJFKqyWVuyHBrSCUqYFc3b2AukfriJNEIk1seV0NbEiJKNeQJQ8kkyF+w4jQnY0RJJgSQxAibRJEokUMirIjRGI2wJXRk1+VY8Tbe3sXSydqfueX9T6zPPDljiXw8dby8/oB8x9d6/8AadbOEG5zv+R4TXzWO1dzfJ63ruKejvJPbJlTUU+fueMnFzzNS3rZs6YQR0kK+aQZ8tJv6lmSsaUV5MGqn+8UVwdPtEdY/wBxXu7ZV0tfvlJ8WLVyfd2/QlpH8OLZ09M6W9Qy/vJNHNxJuW/G5fnbm3vuW6HSvNOMUm7E6ie+mroujlnzqTWy3PR6/OsOn+FFrg6HT+n49Lo1cafbycHrFxk/J58svKuknTm6vLsT0OJ5GmzM1LJNLk6+lx/Dgr2Okuon22abTqTRv1OSOm074Toz6WfYk1yYut5nJW3ucsu/S1x+o6mWWbs50pu9yeon8yKJvbY7446jFqbm6K1O5ckW9ipPdm9I1yl8g8L3RmcrVcGjAqVsWKepnv2lddwTuUm2TjSiJAqUY/Uqk9yyTIVZraCKTJPYEqRVKT7gm01TkjV21FUZcXJsjxRmrKTiu3cqcYmhrZFMlRiKgoq9xyrwQtt7jRsOMu0WVpx25FIHvE0ipS2RZjn8yK6JRVMDdacDM5JSdknOo7FDe5NGmhO1sOMtyiEmTslNNMMhfF2YovcvjPYxY00poHSTplHd3DVolgsx5WpV4N+nlbs5kkufJt0k7SXkxlGnTWdwaa8HrOh6z4uOMbX6nisjpbnX9PZ1jzJVs/c83yMJlh29Px8/HJ7xTntXY19QlObTpQX2LtFGGTFfauC79nxvxR8DKYy6fZxy3OmCLlf5V/Mkm3KnFfzNr08HwqI/s0DP9WnPy9zlSj/Ui8c3/C/5nRenh+ovgR9v6k1DtzJQmuItgotreDOlLTrmNfzIPTeWm79hJu9UtZZTfYoxjJfqQUp295Gh4YxtyfavqynJm0eL8+oSrlWdZxZZ1jyxxDyZUt3Igp5b/NP+pizdc0GGXyOc5fezMvULnnS0+KUcfnuO0+NljN7Y/Lg7cFmlSTlf1dFebI8OTuyazsS5XceQ691nVuaTnOEb+Vx2OTLNly7VlySfls9OPxvGTKvP+aZ3Uj3eq9QaPEvl1GWc/pJnMn6ty4oShgc2m+ZNnmcei1GX+BRNcOjy2eWe3sa/pjTurdV1/VZW3LJFJ+DnT1mXNJtRlJ+518fTtPD+C/uXrFCCajBL7GcuXGLOO1wo4tZley7V70XQ6ZK7zTlL9TsPn2F2vy7Rj89106fi0xaPTQ02ZTxq5Lc/Rn4a6ieo9L4MmWUpSurbPz920rR9l/BfqP7R0bLo5NfuZWvs7/8AY7fGz8su3l+VhqPo9A9osS4SW9nO9QdTx9K6Tn1eZ1GEW19We+vn4zd6fMPxr9R9sY9K009/zTp/Y+KanUVBqPLZ0vUfVcnVeqZ9XmlbySbX2OM0m7Zy99vucGHhhIpafl7vkksfZu92W44x/PJ7+xTkydzb4NS76dLNTavPOo7cmWMe6XJPK3KVFmPHS+50k043+1QlDhN7eSrUZ/hxcIfzJarL2RpGGPdkm290awxtu3Hlz11Cjjc33Mm4KK+5phDZBPHsbtcpx7m2FohJ155NGRKO5nce52bl/bzZ4p4NRPFK4N7Ha0HWaajlvY4TVIjW4y45kY8lxe70nVItqmjvaHqKyNJW/sj5biyzi9mfUfR7b6Tiy1Bvy6PB8jD8c29vDyebv6XVScV8j2+huhrIv8yS+5Th1c4reEWvsSzarTOLlmwbV4Pnfm7eqTR6zV4XhqNNv2OY8m+230K3PDl1Lemi1joscUTOy1lVl0K6knhjleKT4kjUuiZ+l6LJkw5llyQj3VJclMMnwMkZrwdbF1zTZIOM4Sk6pr3Rnk9f8a1LP+vAdR9X6nHBpLTP3q7R5/Weo9Tmk24YzreoehaWXW3LT2sOT5q/w2cmfSMeLqjwK5Y1TPo8PHwal08HJlyy6Y59az8/LX0RB9Z1HiUUXarp+OPUJ4oL5dtiiGkh+2OLjaR6vDi/Tz3Lk/aGTrGpe3cv0Kn1PUf7z+RoWkx/tkouKS5Fi0+Jaxx7VRuTjn0xcs9+2Z9S1P8AvGNdS1T/ANoy96fGtZKNKhY8WNaxxaXba29zXjhfpLc/2ofUNTLZ5ZEY63MrffP22Zu0+OH9o12pxvgg8UP7Qnsu1S4JrD9G859scdZnltGc+RS1WZv882zXp4R/bpKtr4BQh+2T8q/Ys8f0m8v2xftOZ8SkxfHyPZd1m3TRj+2Pb5bDGk9TkdLl7C+P6XeWvaGiTzv5pPgzSc++UUnSfua9G1HLJra7Fp6WSUnV77CSFtsY/wB5J0luOCyNWknXJowNNtvncnpJVDIq8GtyfTMlUQWXJBuEE0t26NOnxrJhnOSin27Ui7QSrTZ+N0UaSbWDJ9USd/SqMUcvY5xScVzsR7Mk4SntS+ht0rS0eTbchCX+qzVcom/+Jcds+PFk+FLJapbMtjp/9WlltJl8Gv7Pmv8AiTI3ehkk/I8qupGZOcYd3d+lF8M+r0uH4mLPKMJbUiqSvEki7Mr0Kj5UjVyqajb0zret6NlWo6bnnhyy5cXyew0f4sepdHjh3ZseVPapqz57kTeOFcpjzX2Q+5mzZqPUfiH636n6reGOsax4oLfHB0nxueLi9zRrLlKNJtUUQi/Y3j1GepV+JmmEXKL2tGfFHfg6WlhskcOTLT0cc2+/fgJ6mnremT6NqVeTTLuxz/4X/wDY+tp35/Q/KHpTqWq6JrP2nQZJY8rXa9tmj6j078QuqKCeaOOa8bUzyZfIwx9tX42VvT7BEnF+fB4DQ+voSSln09X/AIWd3Rerum5mnKU4P6ryJ8jjt9sX4/JPp6TNOMMGSU5KMEvmbfCPz1+K/rtajPl0mgyNaeD7bjLn3Z7T8XvWePS+n1pOnZ7yahfNJeIn5g6lqpZ80m90nS+x3wn5PTlZ4+xq9VPUZZznK22ZpTtlU5O1Ro0Olnq88YRv7nrmMwjl7VxbsHBvg9lpuh4ceJd0blXLKNRpcOOMu2Ks53nkamNeVWGVbjiuyfzHRy41yjLqMfduuTU5Jl6LNM03WW+DTGWyZmyVaT5LINdqtm/FDeRqdh32VzVvZluLHGS3lwS4iSlY+4sWGPuP4FtU0ctyVUY5KRYsyH+zXy0H7Kv8RdyhPL9BqSZJaeK/iH8KF/mM2zYrewKmWxxxt7kvhx9rHkaVppE4tMFCN8MnGKXCFy6XRx54L/2P9ox0lt7kcUfm8HU0UUqate5xy5Lj3F08zq+iaiNvGnJGOek1GN1LDNP7H0nD2OG8eDRhxxmr7Un9i/ytTs8HlvQ+d6bq+NZE0pLt3R9TxRvZeDkaTRYLjllhxucd00qOvjyQVdyaPPefG3cd+P8ArNNEbT8lyFjqauMv5ku1p8GscpXXZPgrm/l4LXwVSmu1rzRtNvPdZv8AaIlcE2vYn1iV6mN+EVxfFGoL8LamaopNc7+xlx8o0xe5dAyqoM52s/unR0MjtHP1l/DdUSrGZS/dUYNW0lRplKo+P0OfrZ7WjOts5OJ1N91+xw8rqTs6+vk63OPm3Z6uNwzUTZW3ZKZX5PRHGhiolLhCX5Soi1ZOHBCToeN7gWbLkrk9yT5IS5AaZZHdFN0XQ4QEXaYE5IqsGk1yEl7EYskQRXIMAbKlhMI7iZFOgaW3wS2fBDlIatMirIx5FumODp7k5xumiWqVJornGiS2e7LWlOJNjNe5OEiM4tMinuPY0qXsX48rTMcZFkHuZyxaldbFO1ua8WRRl9Dk4cjNeOd8nDLHTpK6lqUdi7RT7Msfazn4sm+xowyqUfezFnTUfQ+ltKOzVUczqmm7dTJ+Hua+l5KwLI9oqO7qz0uDRaKU5zzduq1OFK8MJcXvuTx36dfOT28PLT59TNY8OGeSadbItz9A6h+ywzR07dz+GlHlM9lj0K0WXWahZsuR5JrIoQX5PpSMuqxdXl1HLPHkcdBkw3BtNOE/c1OPTnnzb9PKL0lh1XUc+ij1KD1GHH8TJGON7fQnL0FqnjwrFmxrHJ/P3xpr/wBzuYcGpxY8GpxZMLyzqObOlXfyPPq8+n7JanJkc4SuLe278f0NyacvO15nN6LwaTT5cut6hCGOEuYb7fUqxei+mzz6fUR1qyaXJ8yhLbv+x6SPUNLqILFm0M/hZcrWVy4T939Ceq0mmlPSQxaZZMGKVxlF0oV5+pvyrLzfS5aaer1ekx9Gw4o4r7ZTV933MHVPTseoS0+fSaOGlnKdZcSl49z2GrxJ9SgnqFCU4/3Vc/UqyaLIsfwpamSk57SW36WXdNR5WfovFeR4s6hKLuLbtNeTxGtfbqMkIyUoxbSa4Pquoy6fG8uoy5Jv4a+HNVt/I+a9U0+KPUM6xSUsPdcGvZm8ds26ctt+ETjitXI0VGKtbohNp00dGFTrhKhKT4ZKW6teCLXy2URcqbTZFslVq2RasCzTQvND7notb8ukjT3o8/o3++irpnY1+R/s6tnDl9vRwuNne9Iptkpu5EStVJTpo26STZgL9Pk7ZG56csvbrpuhRtzohGfypjwSvKZs0y2vElBPyVuCSfuaJ/kRlzTUY87kgoyNRuzHlnUlQZ8zfDKLcpGxa2BXb8gVH6/g7JleMtR43QyRBEgGiUSKJRAkhiQwJDRGxoaE0MVhZNCfA19RJjSFgqz9qi7V+Ti9Rw45xlqdf8ulxLv7fejvOPvFP6nkvV+R6/W6To+NuMMslPNJeIL/ANyT2Pl3q9z1ddSzJxeeT+DD2guGePhi+Fic8j+eUr/Q+hfiF2T1UFBVGHyxSe0Yrg+fa7NHHHlSaW1nQZdS0rlfzPwc3HGWTI5NbGjOpyXfN/NLwhyrDi/4qOmMZtYcnzTnJ8VQRdQiW6fDPLdJ7v2LsujySnSS+x02jBK+73s9t6Y6WlhWXJGtvJw+mdHnk1sO9PtPoWnwrBo0kqo58mWp01hO9setm44+08x1mHdF1u2eh1uTmt2cbVpOLTOGPVbrhaaHbK3yb45HKSSKZJJssx12t+TdtqRpeRxpMw9Sm3GRHPnpPfcyZc/enbNYY97ZyYMm73KZWi3I99imTs9EZJu0Vvkn7iorOxFNmuG0NzMnRapfLsDYb32DuItkb3JpUrvgsjtFlUdmPJKlsVNicyp7sfIIIlj2kjZCSoxJ0y+EtjNai/u9yM+CtzCUriZ0qNickiF1yK7NxEnIcXsyHglBbFTZPkH9yE21IO4G0rYyCbJJg2lH6E0ytMlFkqp20SjPcjyiPDMDRGVfYti7MndsX4JksajSovyTwT7Mn0Id1oVpSRm+l26eeV4tiXTdQ4ZY/Qo0c/iJqXI5x+Hl+XYxZ1WsctV9J6N1TDi0qnmyKMWt2zsZeoaTFCE554xhJWm/J8+6TJZ8SxTaa25OvrsfT3DHHU6m4wX5InyOf4vllt9Xi59R6zLr9JixxnPNBQlw2xy1ODsUoZE4y4a8nidX1bprwwgtNPJGG0VLgzZfUOq7Vjw44YsSXy2lscZ8PTrfkPoTkvhqUpxS+rMOo6totN+fPH607PnubqmozJrJqsjfsjKpSyOo4ZTfvI3Pi4zupea309zqfVOlx38JSm/scfU+qNVkv4UOxeG2cTFodXk3pQ/Q24+jN75puTNePFgn970o1HVNRnv4uod/8LZkc5ZG6jPJ92d3D0vTY3ahb+pux6eEN440vsLzYSdE479vN49HqciTjjUPYnp8GbBrlHLNyVHpnHa6o5msX+tW+a2M489yuluGpt5zU5J6nqkceVt44y2ienxY4Qiu2KR51yxf21jyYrdupJ+GenWyqjp8u5akc/ja3dkrv6Dkr5Yc+Ar2R4t2vVJPpCqItE2Rb225LKlV/cbaoUqT2DahfYbSWKz1n4S6zJpvVUMcHUMsX3Rb/wDr3PKSV4GbPSXVodG9QafV5k3ii6kl7Ho4LrJ5/kTeL9Mran/kfFvxv9SfPDpOmyfKl3Taf9D6VqPVXTZ9Bza/TanHKMYOVXv9qPy91/qOTqnVNRq5u3kk2vsfTyyl9PJ8Thty3k5uWe7+4oO+SM02tiuLauySPrW99J5pJKilXXNoJuxXUTWtMW2iEbZPPL4cH7hBKK7pbJHP1WaU5fQ1jNuedmE2pySc5PyX4YVHjkrw4/LN+GG6s6ZXxnThxYXO7pQxN/qRz1ji75NmSUccNuTjarM5zaOfHu125rMMVLk8k/oTqvAscKVliTbPRbrp4JLe1ajZDLGltyanGkVpKUnfgkpePpQk4x38n1T0S/8AuHF92fLpK5quEfUvRi/7kx/dnl+dZ4N/Gx1k78XxYaiHdja24BUqseRrt34PiSR9GsOhhWRrY1SjuxaeKUmyyV2ayqaUThY8MoY408MX9S2k+SMoLwSXc0voskdDqXF58Ci1/EmUvonTM+qeeGonCdVT4LHBeSEoUnsamXixlPJh1HouebV/tGLV4ZQfv4G/w21OTL8XH1DS1Lw3wdnSpvAnb/QvipJcv+ZL8vPG6jn/AB5e3nJ/hj1CWZzx6vSPbd99Gd/hh1mOdzhk0s/tlPWOU0n80v5lbnmraT/myz5+cS/GleSl+GPqL9peRYcUl9MhRL8NvUUNR3x0vdvvUz3Ec+pT/vsi/wDmf/uShqtWm/3+SvpJ/wDua/8AYcifwpft4CP4e+oY6mU5aCdXap2Z36B9RrUOcum5FFu1x/7n0ta7WL/b5f5//rLF1PXRi1+0ZK/5iz/yOe+4l+HJ1t8qh6H9QY9S5f2bmcb8Irn6L67HK5/2dn3fFcH1uHWuoR2WpyUv+InDr3UYrbUSL/7PP9M/w/8Ar45i9I9axZXKXTs63/wsp/0Z6vHLOUtDnjb/AMDPtC9SdTUv79SX1XBYvU/UF5xy+8TU/wDJ5fcX+H/18Rj6e6jilvpcq/8AlIx9P6+Pc/2fIk/+E+3/AOk+qW08OCS93AX+k2Rv5tJppL6xH/sst+mf4dfDo9B1kE2sct/+Eni6FrI3+7k0/ofb/wDSLFL83TdM/wBCS6/pKp9Mw0jf/ssr9J/Dr4pp+hauClGON/MvYli9OayN1jlVex9rx9b6Y5qUumKLXsaF1no8lUtC43zRn/2Nh/Fr4fj9OazspY5JPnYnD0trFHt7Hv8AQ+4Yeq9EjGnhlFeNi3+0OiTnF21XujN/8jfo/j18Px+ldb29rhKn9C2PpDWSXb8OXb9j7tj1/RXbeSNV5RZp9X0xxpajHafLOd/8hnVnxtvg8PResqvhzd/Q0Y/Q+sku1wkl9j7rLJpJJfD1WFfdo0R+BJfu9Thv3tbGcv8AyPKv8aR8Hh6D1bpPHL9UXx/D7Ut7wlR9xx4m5vuz45ezVEnp8ly7ckZbbIzf/IclX+PHxKH4eaiXON/yJr8OMndTx0z7bjwZWoy74x23DNiyqUfh9rvlsz/7Hkh/Gj4rD8OprxRpx/h9mtU1+p9kWHJ3JJQ/9yWmxRn3d8WnF0Zvz877jX4NPk+n9C6jG95wOtg9OZ8MK7U19D6NPBCKbqkLMtNhiviZIxVXyZ/JeT2eXg+cy6PqIQ2xSe/saNJ0/NCMnKElaa4PU6rqulgmsMJZH7tnL1PWMjg0lCCf6lnFbZT+TNV8V9e6vLn6hlw403DG+yKXsjxv7DrMluOlzNe/Yz7tqMmjxTl2YcTm3bk4p7nOy6tNOu1fZH2OH5M4sfGR8zkl5Lt8fwdD6lnku3STp+ZKj1vp7oP9nYvi6tr4rX5VvR6fPnlkna2VVyZ5/M6ft5OmfyrnGJhplzyjGPajj6vDb2R1c8a2b3MmVxV2cMbftrTi5dHy0tjJPSxTdqmdqWRNtPZUzHkp772ejDOmnJzaPG92rMv7GrfbsdiS7lwUSgldcneclYsYoaJvyW49HBPncvjJw5G5Ju0XLO2GluPQRa3mSWjhF7yKlmarcPjexx7Vo/Z8S/iD4GKuWzM8z91+ovjPxRZsaPhY3sP4eJUlFMzKbe445W3uqHY0dsE9oobUfCKO92Cm/BOza2cYtcEUvoKLb8F+ODdbC1YeCKct0dTTRqKrcyQh2v2Num4OOd2rTF8UjZgdeaszQ7WtnuaMa48v7nHJZ7dPDl7Evms0rL3VT5OZCarbZoshOnx+pw1206kc/ZzI3afWt18yZwHku6W4vjTh+ZVflF3V8nroZceX2sWXTqafZOPdXB5PD1CUX273Z18GttXw/qa/JlieTF1jQ6pZVP4TlH3jvRjUe177Pymelxa13d39yzItJqrWaEU35rc9GHP+2pk89jptGhVWxbrOny00u7Gu7E+H7FEbPTL5Tcb2M1N7PYw6pL4bvg3ZK7WYNRbg0laJajlXs/dHM11xXdezOhkXbnp8Mydah2YaSp8jGpa4HUJWqOTke5t1U3JHNkz1YR586Ut0VtGiOPui/colGrO0c7EGxw5RF8lkFuWpEcsfYWNF2SPylUfoJdhN/OOa4Iv85ZLgoqki3GihvcuxsCcnuVyXsWSorZBGPJJkVySZQmJjYeAqLIMmyLAsh+UflEYPYlyRE+eC3HLwymJNOjNWJThVsjB877ouTUo/Upmu1kVY0pL6mecHF8FsGT2fI2MytElJ2WvF7EZY2lsi2ppPHJs14ZNGbBhnJrY6cMK7V9DnlI3inibLoybf0Ms5+IihkZy067fVPTGpxPp0Vh00tRk7Vt4TPR9S0/UNNh12o02PR4M88SySxwyd2STrbbwfIOmde1fTblpJ9sktnexh656j6j1LXT1WbUTWZpR+R1sXHC29OeWT7Jp+m67L0/TdQ1WvnglKCepio7pfSv1LNfo8KWolpusauCjh+JDHacv5P9T4novUvWtKorHrs8saf5ZPuX9T1PTPxD6lCC/adHpc+RbfEa7W0buFY8nqunZep9Q6Hj1HTc0csIZe39n1mNRv/i2Ofrep9Rhrs2q6ppcOXSYVUsGHf5vDOV1D1xHUwwTxafJgzYZOVY8lQlxyjz2b1Lq5ZtTkxOGOed/PS5EwTyj12q9TafULSfA0/wAuZ9uaE9lGJVreo59Jqv8AU1CGDFHtiu+4yTPn71eXIncnf9COTVZJwt5Jfa9jf4zyj3+f1JijqMU3DE4KPzS5kmcHW+pdRPPK/nwqXdBPZo8zPKmkyMsltOyzBm5Opr+s6nVuUsmT5ZcxSo5smluvysg5LZ82RlJJ17m9aT2cnFb3aK5bPirH5p8CdLllBsiEufowk9yLdplDbRFug5S9xNBGjQJPUR4Oj1N1jS2MHTl+/Rt6k7VHn5fb1cE6ciXIhy5Ito00GyWN77EF5LMaNxyz9t+Ob7VZowSqVmKD2Lsc6+5K5xuyZnwZNVJ9u5di+d7lOv22GKuc5buxwbZXP82xdiWxtnZNuwJSSsCaV+v8ZZZVj5LPJ43RNDIrbkYE7HFkENAWJjsjEYDJewvA1wBJDoSJWA+CaIbMUpOMXvRKI5Z1F2+36s+eajXSj1bqeoxpzytvHCV7RivJ7LV6fJqoSU8rjD6HzP1XqYaDFl02GVRbbnK92IunjPUWtyZdXkXc8jSpvx+h5vDjeafc03CLvdcv2OxJZdbkrFCoPhM7Wj6NJ4YVip+TeMqV4+eny5LyPG7vZJFuPpuTMrywlD7o+jdP6JOTX7tNL6HoNH0KOTbPij2mvOYo+U6XRuLjDTYnOfFtHreh+mYKp62CnN+F4PofT+haPA38PFG/sdHH0uMci7YqmZy5YsjzGn9PaPHp6hgSb4Z53rmNaVygv4fB9K1Gm+Dhlf5Y72fLvVOq+Lq8leXwc/K5LOnmNTlbm3xZhzyuNmjUbN2Ys8koVZVrn5ZU2EMvyPcozy+dlPxKVWdpGC1OS2/Jl72PNJ9xQ5Pc6Ys32lKe4nTRB7itm9M7N/QVjRFlQFidIgq8hYDbI27HfuRC7TTFJ2xIbCFwRbCTIWF0l3bl0HsZycJNWPo9Lm7Jp3EpsmpGdKUkxeSTZXPYqbWw3JpVZTCW5oT2KjNP8zIksr+YjB2wJxJqJFLfYuivcCtqhxQ8ioUeCVqJoJRpEU9yx7xM/YqRbjdFD5LYPYuuhf8AE3LYNSMvLRdhe5mrK16fI8eT7nQyJTh3NeDnJfNFo62KKlp0c700r0uTsezl+jNjU8rXwsPc/dnPx7ZU/CZ6zpTjkxrZPY8Pysrh29vx8fK6cbH0/V5PzJQX2NWLovcrzTk5HoFGvCE482fOvyMq+hOKRzMXTMOP+BP6mqGLHCu2NFz5B0vCbON5crW5jIE2uOCSV+GJNteFXsF+7M2tJRW5MrjK9kDdGPYlJppnO1sVLPFp0kbm00ZNQv3kXs/Y68f+omU3jXmVPv67FKKioy8HqvL2s8+oQx9ejNuLjLivc77dKmz0/Ku7Hn+PNbHcvsF7bFd7gzzR6A2yEm09yVvyDaGhTK7F9yc3aKXNtpFGqKTwu92czO6k/J08f91I5GqlU2d+KdOPJ7ReoyxxyxrJJY5bNJ7HNyrsbiqpcGu7e5TqIXJNcHq4stVvj1Koiu6PylGRU2nya21GH1MbblNnpmTrZ+kPayyEE1vwPstqirV5fhQ7Vy+TXu9M68ZuqNbm5jHhGLEu+Qt8kt2a8OKmqR29R4sreTLr0txY14NaSxrdCw4ndvgr1WWoP2OV/tdPXhJhN1k1md20t7MMFcrY8k3KZZjg2zvjj4x4eTK8mXSzFG1wXdkYr6lmOHZFWg/NIxcu3bHDpnkm9qJSxqOJt8mntS4W5m1MqaXjyJVyxmmfHG2fTvRsv+5IV7s5Poj07h6to8uSckpxe1o9XoenLpmH9nbW2+x4/mc2NnixxSy7aU/l3CrCmNR99j5X29aEE1LbglK/1DyD2JQLjfkkuNyMXbpEqdCCL+iIvh2idbEJKhlNmm3SQrAi/tTS3K9I706LDhlO1hShGuWV9qXDbLnVEEt2Z9NIdv0CqZaq+oqVgJQ2BwJN1wxrdbmd1FTil+pFxVMtlyqSZXJ771+g7a8Yr7EJxXgn+hKNexd1NSKvhp+5H4K9jSvsJ7l2umb4VEXj9zV2r6kWl9S7GdQ9kDxtovSW4bElRm+G6pili+v9DQ6ClRRm+Gq2RJQqtrLaXgaRm2yiChtzRJOcXtJpE0kCSYt2B5ckd45Jp/cnj1WqW8c8/wD1Mj2oNk9ippfHqWug2o6idL6l2PrHUW6hnnf8zNih3zS9+TQskcVLTpd3nY1jha4cvLMG3D1frEXtOO3+JG3D1fqKa78mNe+xycUpSdTk5S9/YsnnjhjbadHonFI8mXPb6djL1fU5I05UvLRzNVqoxTc5ynP6s5eo1053GLav2MU5uT5b+5uYxwudvtvz9SttQ2X2Ofl1Epp1L+ZVNpcuiE38qW1vg6yaYVZG7d02yrJBU5cIslvvfBDJ7S3+gntGeTpc0VZkqbu348Ep9zi3arwvYryrxKmzpOxjnSTb5MmZOS+puybLdL9DPNqnUXf0Nzoc74e9yIfD+pqyVJ+VRU93XB1xrLI4PwQeNeTVk8UUyo6eSWM2THFviyicWja1uVOHurNSoy/cf2NDgvaiPZTRqjP2O/Aux0aJRd7UCgvqv1EooUH9ScMe5ZS92TjC2qL5aEVj9qaLI4/aieOOxdHHaumc7nF0qxwd+5ogtt9l7hVK0hxabpboxld9xdLI03T4L8VRX5rfhGeKa/NV/QtV2mY+uxqxy3tbtmvFP5qaOdjbRqxztJ00/vyc8osb4S2q06LIZO7Z1X+Zjxzd7dq97JLJT2cbXg56Vubqn49hT/eR3e74M8MjlG3X6Eoyt7+OBJ2FKMov5q+Uuwahx2Wz82PseWFyfBhySeN34Rcux3YZpdqdp/Yf7W4vlfqcXBqlN7Oi+dOHdGVsx4jv6PqCf7rJ80X7kdTgWOd43cXv9jhYs/ZXdszuaHPHPhcZVfv7G+PO41qXTNn2TRgzS7U17nTzY+1tP9Dmamu5+x7ZZk6OfLC56irp8oy9SXxMUlLecUdPBduXkw9cglj7sfPn6mp0lnTxWqVdxzZfmOzq4fM/Y5GZVLY9OF3Hnzm12JbIr1UO17E9PU3TdF0od8d/BvembOnMXJbjW6JSx1NqiajTRu2M6SyRXw2Y+Ezfk2xGBsSiKuy112la5JtUjSKZItxMjXvwOOz2AuZXIm3sQdEgguQbdj28CkUHNDfGwlwKT9gEA2KwHHYkmQTHaIJ2x2RTG3RBbCVE2rVlEJb/AEJqW6Xglml2XmicbTCS8oSe25FWqRJZkilMlSf1JpdrlqnF7If7bNvdUjM4+yF2v2JpdtSzNocZmWLZZCW9MzYba4StNWQ/Z/mbbpEsSTV/yHKck6m9vBvGM5JxSguE0VzypO4/yK5N++zK77clPg6ua1yb+aPBCTdKaohfbKm9mQunT4GhZK/zRqhPbdPYh3O3HwLu8F0pt778BL29yL3v3Fu9nyTTNTi/4W9vAou40/BFu1S8AvcCV7fQjJpoG97E6bsoOXfgUkF0wbAjuA3wJ8fUVW3pavPf0NHU6Ul9iro9dzb5JdSl3ZGjz8nderh9ObPkrLchUzU7Wmi3GU37F2NbI16ccu60R4H5Ip7CUlfI2zp0tNGo2ZtY7kXYMny8lGenMQY5xqi3HxsGRbEsa+Q0yhNbgKbdgU2/XuPktT3KoFqR4duqT8DQkNFDQ0JEkBJDRFEkBJDQkNAND7kuWL9DFrp5IRc8XMfHuBvTVWinNlhFJ5Pc8vL1Iln+HjaTX8DdM53W/WLx4Xijp/3rdK9yVdOh6p9QY9JjljwO5+FFnzmHTM/VNTLPrG33O1A6eg02XWZpajUbOTvc9Do9NFSSS/Us67Vj6V0TS44LuinL7HotP0/SxxK4slgxwhGm1ZpUsSpKaFytZq7T48UI/LiSZY8dw2qLIwzR71TTRXqcnbLvX8jFF+Fxx7SW5PPqNlFNJ0c+OoWWLkluiieVxTlke7WyM+KxP1B1B49BKKkuN2fFes63u1k23wz6L6k1SWim/ofH9bleTNN/U64Yl6Ty6l5HSRk1GSnySxJ2Q1cajZvSbc/M25GbJaVl2R/vKIZl8p1jLPJ+7Kn5LMhUzpGaaexFvcfgiyspR8g0wiNgRYkNsAEwGKXgBxCQrE2AmQscrIsul2kmhkFyN2hpFkWSumUxluSUk2Z9LtcnYp8EVIlyVFcXTNUJKjO1bJQYCzLcjDZkpsr8gaE9yyD33M6kWQlbJRbPdFUHyXtXEzv5ZEaibG5bEYvYcuC6Fcn7E4S2K/cadIJtdB7mnE0YoS3NGNu0ZsWVt/LGzfoMt43Fs5ylcaZfpJVOuTnZtuVe7+I0j0vQJ7KL9jzNtZdz0fQotyizw/M/y9nxP9O+2l9gk7Wwq2BHw7k+vtW7T4EhyaEpLckZopq/qHgTkl5Bt1ZrXSw00nuEpW+diOzW5Grewgm5VzwZtT+ZbNM071uijVO+2uDeN1YmVunn8WFvrj7lSirteT0FOjBp9XHLrsmGWFKSW017G9vj7Ho+Rd2OHFNbIi2DZB2ed3SciLZFsS5KqMm3wV7qSJvYju/0NyI0xk/hv7HK1Nqb+p2MEbwTb22OVqku7Y7cbjye2O9zTpMmLHkvPiWSLVUyirsSb3pHWXVJdVRkxd2SfbXbdqhR09Pg0peWPNkUMd0ejG2vfjjJN1h1bWDE/wDEcDU5Xlnya+p6hzk4pmfSYe7dnq48fGbr53Pyed8cU9Lh2to3YYW9hwx1W2xohBQg5PYzlnuuvFw+JZZLHClycbWZ224xdmvXZ3C15ZzccHKTb8nTjw+3H5HJ344nhh3G7FBR5RHT4aXBo7a8FzyY4eLXdR5exOKq/cEmvBdCFLuOO3qxx2pnFqN+TBOTeTbk6GpdRbRhhG22zeFceb9Pdfh91/SdLjkwaxuKm9pI9fq9Zh1mRZdNNTx1yfIMaS3f8j33pSPd0uD3W75PnfK4pvybxmo78ZFkWUx42JxlXJ4K3E3FSRVJOP1LO72B0+Sb6VGHNjLIJMbiSUV1adFU1bdMvqvBXOKv2LaNeldYEWxe5TpYt6dUy2MWvqcLftYsrYVBUq4JR2X1J7XaL+hGqJ78tBwZEE15JqqVEX9ixNJK0D7Vyj4exXJKqW5dJLwR7SNbVQi3yiXYSUXuDVeQhONcCpkkvqFWy6NlTIuJbT8Cf1ZNdipR5Iyi14Ln9GR58mvQo7XTBXRa1XJGl4GxWkD2LK3QVRPdEX9AXKJr7CbLZpSl9BRvZ8ku53SSZOM4afF8XKlXhe5cZcrqOfJnMZ20YofDwOc01KXAscUlcU+5+X4OPLqcpzlkyS+XhKza9X24U7+Zq7PZjj49Pk8mfndtOo1UcGPti05eWczJqHkyPupw9zJnzd8vmabflMz5M1KlKkuTpMXNslqUrUdq8tlMtTLx+pjcoyjunJS4v3KvjSb+aO6224NTHS7bfi90lv8AcfxG3cqSfFmKORNtq03srCWV3V8ebL4o1yydzbtJfQqyZLXDv6Gdya893/Qk8lUpN/oPEKUqqkkvcqnKXduk2SyPv227Shtpuk2qpUbkRGX+JtJGeTbbatfYulSa5ryUZNov3b2RqIzy7r5Kr5fsXN0t+SuS3dV/M3IiqSlSK1G+KX3LsnO/LRBJqO9GhFR33Sf2BxbJc7bEXLt2Tss2lQcGnwmQ+HXNE1K73JLfY3L0iiUF4IKLt7Gnt+bz+gdnlWNrpTHG5Oi/HDt2Y1FVd7FsK7aSp+5m2mkYKmlQZZNJq6fj6jc3HwUzm5W5NOjO6ehJtukl+hbD5eU0/DKl+W/P0ZbC5Qp2X0q2KXbf9GySdU/Ygo2tyXCJ7Fnf3X4LMXCt8Gf8sW3/AEJQl9TGUWN0Ze7v2G5NK6qzPCXc1vwXXauzCprIl+XZ+5JZffn3KNk9hSe2wkTbpabU3JJvYNdjqprhnLhNxd3udXFP9owOL/MkS9VduZNtPekvobtNnUl+Vx+piyRp7+5HHNRm03t7GrNjXqp9qb3e/JZ0PX9udpu4t0zPlfxMe2yORhyrFnfa/mUi+G4n2+hSayKUJPbmLOLl/PJSVUaNBqvi6SE3+Zchracu/i0b4r9V1lU6dXD6mPqSqLT5Xg2YHSop6hBSra2d/Vavp5HqOF1KSi7PP5ovyj6BmwxfdHJHweP6np/hamaUdnuj08d7ccsXOwvtkmdJw2TXBjUbjVbm7SzWTD2PlDO7rEZc+JRadFfav1N7ipQcZGdxVV5RZforNqKUKMEtjdqTFLc64sWIRa7i2XBCEUTlwjbKHgI8gEeQJvwKXA2+CLexNCDYmwfIrKCwQrC/YCQgj9QYAgYIYEokm0QjyN8kD+xOLIDTolWL4JPZsWSNNVwRTstjNNOMv5mV2qVoatbj7Kb8ofaq2QVKFNfUltTK0qaLWrWyIKVakSpqSoEvm3LlG2BfpqUH3FU5dycf4icn2pUUTdbo3ixlSUv4ZOqI9/ds+UQnK6aIXwzbKxu1RBu415QpS32It+wE+7+Yr8+SKYX833CJW6HJ1L7kU2m0J8gST338jv2IP/ILtbcgSbtB4I20r9gu9/cBuq+orsXIPYAYLlXwFgBs6fPtyNLyx62V5GZcU+12i7JeSPctzjnj29HFl9VnuyEh07p7Fjw3Cyx1vpnT9jRBukUJfNRogttzVcb7SvYh3fMTktiprckjNaYZWlsSUrdsyqVFinSLpja2dBF/KyClcRJ1wVEZ3YBJ7gUfsCD3LiiPJcjxadjRJEUSAZJEUNASXJLwRiSQDXBJEUSQDvY836j1+Tp0JZ4xc8a5S5PRs8T61zz0sJfEqWOXuCPMdV6103WzTz4W5PiUflaY9Fh0moay9k5NcOTs8/ptNg6jq5RxRqF7r2PV4oR0+GMY0lFUvqGl3xFFKtq8E8eqne21GCUXKTkzZp8MpJW9mLBb+05cl/M6+hKGTM2o2TxvHh+Wt2V6zJHGrez90Z0zXQwTliVynbRdPUvJHZ2cDFnyTkkpNxOjgUattl0Ojgm4ypLlFGtjklK3Ko+w46mEIp20jNl1Hx3Ltb24ZGo4PqSPdosva3smfKLlLJJPm2fZOtwj/Z04tXJp2z4/lxvF1DIvFm8CtODEtnIza1W2o8G7aONe5kyLubL5SM6cXPGp2Kck8aXk161JJ+Tmt7nXG7ZqGbfgpLcjZQ3udYzTZFliSaIS2KySJOS8kLDkBghSdEUwLCMmKxFXR2Rl9B2RssAvqDC0AQop2SnyNIjPkCIIBpANSJ9xVw9yVksFljT5IRdjZASZDcAAmiyBWiadCwaYNshliLHLfYnl3WxGoqg/BOXBVB0yb3RRAGC5CQSnA0Y2U4vqW+djNI0RkX6eVTMuLktfytPyZbjfln2tPyem9PybxxdeDyPf3tHs/TlLTfofP+f/AIe34f8Ap109iLezJNbX4K5brY+HJH1kXu/sRtP6Dlu9xPt8IQJ/cakqdi+yIvZ7lEne241JkbVEe5ICfe/LKczutx2UarI8cO6rZcZupfSUdPCOaWotKTVUPe3bMmmnlyTuf5fBupfqdMty9ueM0r4I2yxog7XBmOkmiYm0kRvcjLculJyI3/IT28iclsrOkiV09Ok9JJ8nJ1DTs6Gmk/2Wa/h9jm52qfbwa4/bjnWdNbjr2Ip1wJyZ1WT0bdNb0c3qeoUItJ/c1ajIoQfdycWSlqNTv+Rcnu4p9u/JnZjqKdPglmn3y4OthxKKpKiWLDUUki+Ma5NZ529McXDMe6hCFPfdGbWZko7PZGjUzUIc7nDzzlnyKMXsiYTftebkmE1Fcrz5bb2NmnwVyizTaWkm0bOxJbHXLPU1HDh4bbvJVCFcEu3myyMaIyVvZWcdvV4aRxw73fgvfyx3WxD8u1kZSbQ2uM8Yxa2dvsW1leOFUTypSyl2KG2519TTyZY+eQitke79KN/2ZHyrPD019vJ6z0vrcGLRKE8sYyvhs8vyMbcXS9PTwbLklW5RgywyL5ZJ/qaVHa/B8q39qqknY8SfbvyWyitwjHbY5+TXQhsWJt8CSV7k0kNiLXuVzSbZe42VSjTILsG2Olwi1NkMcWsapDdpbnK/pYmmyS4IRuiSUqJvQkyLsHs+Ghq/YmxHf7lsHstipy3VImpb2NiyXjYVJ8oTla2CLtBTqL8Fc4x9ixPkjKiCpRTu0Ltd8jl9GEfNs0CMajyFfWySHSIIOkLtd7OixrbYTjvsXYqlF7b2Cj7UWuLu2Ra32IINNNWkLf2RN2RdlmkRt+EJXf5SdUiN7msip4od0/m+WKVt/T2PK9d6r3PI7+WL7Yr6HY6/qJabps5wfbJ8HzzXahamDvbIn78nu+Hxb7r5vy8+9NmLXSz6rHij/E/6nsNVkeHFGEmtopcHjPR2lebqTzZItxxpuzvdRyynntStbnp5MJvUeSVPJNvyinI4pfO915KotdqV2zPrsvbs5IkxK0QzKSb3Vf1F37b3XLM+kncG1TI5ZVNr5or2GkXSz/DXct1Vb+LKYZ02rSb8GbUZHSSppe4sfbzx+p1mPSuip1K2lXsmGOcptPj6GNZF4jsv6luPJKTXFfVGbOxqyTjGMk4ya2KZyqTqUntexKTt02mQyvZVGnwyIhOa2+u5S33K9xzqUWmq+pnbdu7VePc1Ba3X/wCornH3k0vsQlKt7r7EFK93dfUv2huUmre33RXdXsPI1tu3XFle925fobgl3Wm6IuMau+Qu6u/0E5LtdJ/qaZqG0W+Rp/egaUqfAmq4f3AknXDdEoyd87ebFH6qyUYrenVkptKNLnj/ADE8iS/6exDJJqvm4KZZHXy7e5ZOl2sllt7Ee58KtypSUlut15LIXt5Q1pF2ODq1VLkui73X+ZXB3W5Ymqbpc7UT2bWRvny/Amnv7t7r2FGUttx3y37+xiNFJU+WFuLptNeBO3IHw20Wi2EvNF8JpXXBijJpbsnGfzJNtL6GdLt0G+Niqbq6I4p7bslm2hZmexRkm0k0t/c29N1VZEpuO+xy8svl9yrT5nGfC/U3cdzo27nUYShmbTXbIwynFSbRuz5Vn0Kklc4nJlPt3pckwm52V0MOW0k26ONqJuOrfalfcb8GVt7K37HP1CX7S5SOmESV6fomRp/DnXzI25H8zU+ODzmi1MoSi+7dM7izKauXvZzy6ydMa0Yo3t5Ia78jTtVW5PTyT2rdsj1CL7ae8Wd5326+2GUrz9qfK8nL9RaVRzYZPydSUP8AWMbX5UqIeoMfxI40qtcHXDLTNjyubTqOV9qMkE8eWV7HSqaz9kuVyZdXDtyW1szo5WaKDsryKrJJpJFeV2yfbLHnWxjkqNmVN7+DNI7Ys5IRHPwSgtmRn4Ojmg+BxWwAihsjaG2Q8gRk6YkSasVUURkCYMQEk0O0QolFEEhNj2H2gKLJ+CNUT8ARC74BpjilZFSxvbck3RFbSJtWtieg8cm3vwW/YpiiaVVuZtWJpE48Ma/KOqVEVVFXMvbUeSHaiGSdx7SybS05TqVPezPKXzOuCXdvTK9uPY3Jpzt2JP8AkK/5CYGkDAACgT+gwvcILf6gKVithUnyF+xEYBfuMiMB3tYuUmIAAa2YhhC4LsWWmlVlLHj/ALyNe5L6ax9vQaLo/wC0xWR3RX1LSLBBxSPQ9LlGGgTbZwer5lPI6e255ccrt676cVY7ey3L4Rpbov0eJSttGj4Kp7HS5ac/HbFKNrgolGrNWZNMyzkalc6rasTe25LZIjLc25nCT4JoqimhqTtgOSt7AFgUfsKPJcUxLlweJ2NDESAfsSIjTAknRJEOSa25FEkNEVySsBrezmde6Rper6OWDVwuL8p00dP7HO6vq1p8LSku97UTyWPnWi9P4+hajPCGSWSDfyuXKLZReSX0NmvnOc2+fqZYy+XZDapvElveyH8bsi9yObN+5aS3RijNu2974L7GnNmbin5KZOeoilJ17leGUpXGXKfBdfbtwy6ZqenlHHCkrkWQySSb4+hmjkbnUOP8yxzuXb5fJVkTy5HN0raXKNeLFKOOMk6XsQ0+OGJOUmuCzLqo0oxM2Kz9UpaOa5dHy/qGFrWTlVbn1DWyUtPL7HheoYU803RMb2rhyfy7GfL8uNs2ZYJSaOVrcjimjWPbGTnanN3NpsyTl82xLM7kU3vuejHHpjZt2Uz5LJPkrb3NwOLdClYJ+wN+5Wai0SXAm0P+EIi0L7DbI8FDoCNhZV2G6E2K7AICSEkTVJEoLISHaE2WBDTEADbEAAThySfkjAcuQI2g54E0wW3IWJp0NMhY0Srpdje5a3aZRFk0yaT0g9mWRdohNcUOLpA2Hswe6BuwQRPHwXQVlEXVl2N7Eqxfjqwyt9yorU6YpTvyY020YW20e49PN/AijwmmknJHvOgJx06teEfO/wDIf5e34X+nWe212iMtkHi0xN+9nxNvrbQb22ZFv6hLna6I2IiSfuQbtsGJriih+CLJK1w6Crdl0qKT8Bkj3RpliIsCtJR44QOe45Ffnc1OyTR3uyErtBPYi5Wa0utozluQk9gTshOVX9DUhdQpSEle7KJ6mEHvuZM3UlGXy+PY748Vvpzyzn09JpI3p5+KRzNSri0mYtD1bN8Zqb/dSVNMnqNbBtrGqfuax4LjWJ/ZFpwXzbAskK2dtfQy5s0803KTIzl8PFJ+aO+PFa6TH9s3Uc3dPtT5HpMSjBe7MsbyZu570dHEvJ6deMMP7ZdtGNdq3I5JVbewNpmbW5eyPyrc5ybr05WaYtZllkfZDdsv0mkUYpurJaLT2/iS5Z0FBpI3ctTUcMOPyu8lMcdLkfZ7F3bt4F2v2Oe3pmOvSmtiuuaNqxWtw+Co73sTyTx0yxxOXKKdS44sct9y7U6qGJNRo4+XLLUZF7HTCbcOXOTqLMKc3ZshHhFODHVI9p6G9NPrOuWTMn+y42rfuy51ymsJuuf0P0xr+tTUdPjcIN/3klsfQekfhpotJ25NdKefL5S2R7zp+DDo8UMWngoQSpJHQ+HLtTdbnnyzvp4+TluV6eXxdB0Wlh2YtNFR/qcrqPR86uehnFNfwSWx7meNvhGXLhtV2o4WS+0mdfK9Z1HLocjjr9HlxpcyjvEu0vVtDqaWLUQv2ex9C1OhhlTjkhGcHypK0eR656G6fq+6WLF8HI+JQdIk4MMmpz5T2pxzjNJxakn7E1Fdzs8lq/SnWumy79DqpziuI3ZiXXOudOl26vTPIl5aMZ/Cv/zXTH5M+3vXGl5RVJVe55jTettLKlqcU8U/J1tN1vQarfHqYfZujz58HJjO47Y8uOX27mP+7QVtug0+bBPDFxyQf6kviQvaUX+p5bjlvuOss/aK+xNOvf8AQjPJFRtbk8U4yhbVfcll0bn7Cd+H+o+0fdHwLvuzHa6G3FA4orlJJNslCUXFNNDtE1HYfakhNqvcjCScqQU+39CMoE3swTEu/o7Z3BoSjJezNE96FVcmtKpjd8ElGTfsid7+P5j5ZE0g4S9w7H7lr2oW64SZBTKLINSRok37Ii/sT7FNsHa8E1vew0jSK3L6EG200kXtAnW9WizsvqvJ+tdV2Y4YU90raPnuVuWRuDfPB6H1frPjdQyyqqdV9jkdF0j1vUcOKOzcrb+h9342Pjx7r4fNl5ZPYdDxLSdChKSccuXmvb/6Zl1GR97d7cHR6lOsiwYlWOC7Tm6hRjUUqZiXdtEFPthe9mHW5q/h3Zq1Evh438268I42fK5ztts1hjtnbraCf7mUm20tiGR/Ju3f1KumS/dST+5HUz5VtWXXZtXLI4ydK0/6DxTptLd/UzLnZ2Wpq6rk1oXSyN1/LbwadO05tVLbkyOlGqde6Negj3ctu2Zs3Bpk6aaojKXdXbv7k8ipvt3ozua7optK+TMmgp7x3RmzJ93O6Nj+a2q3pIozQfdXD+hYlZFJSvuv7+44tfw+FvZdkx06qyhtb0uTcs2CaclfBU5UqSotbdJXexW4778Gp7FMn2va0yVp/wAW31H273RKUaW8UarNKlztJC7W34SJRpqqot+Gk7vYlopUXF8tr2E5Lttyr2RfOquuDLJpy2Sf3EEJyb+pGrr6exJX9WWwi+aVG+hXBLuV+C+P5vlqvqOMVeypvyyyMY1SjX1M5U0jGLfhJotpxdSVL6A4tbWqCSk00nt/kY9dmjS2VxcWCbUaVhFut+PsTVpXGq8k9tQpOnxuJq96tDUnHak/NlcpOTb4vwhIIylT+hG6umh+/wAzITfzXH+qNDTiyV2v+ZuiviR2o5GOTUrZ0NFlbrevc55Ym2fUxlGTTX6o57b79ju63F3QbjJWcLURcJOnsdOPWtFn26/Scvd+7m6UvJk1+OWPLKNcP+Zm0WWpLeqfJ0+rVLHjzQlalsyWaqX0y6bLb2Zg1c71DSLtNJLJt7mTUNfHk/qdMJ2kasWSpKmdnS528cbfJ53FO3sdDFn7HGnsZzxaler0s0+1x8l2qdwdswdMy92NXwatbaha/KXCvRh3GaUorOk7WxHqMW4wm+EONSmn/EacsFl00rXCNSzaV5bX1HOssfcx62Xe01sdrLp1OLUl9Tj62HY6rg6y7YsYu7fdlWV+w5vte5VN7HSOd6J12OzHKt6L5y+Uzvk6xi3Zq0iL3HuF7GmdINgmJvcTfsaCk/YivqP7ie6CJ3sRYQVIGBCQhtCooaZJMgSiBLYkmQGQTGkyKLEQRYRW5JLfcdbjYK32JRTLsWF5JJI06nSSw4FOnXuZtl6akrGok0vrsVRm3Kk9vITdvth+pZjpm1ph2tcbDcttyuMtk3s/YjJ/NfhjS+QnktWiqTtX5C628CdJ/RmpNM27Ju1ZDySe32I/YqaHkPsDQtwH9xNi+4MAv3AQMBp2DBAAIAoAGArBv2AHzQhedwYDYr+gKwAaRZgX72JWyWJ1kiS+lnt7LBNLQxV+DhaqDnlOtpZd2kX2Mc4OWbY8cn9ns9xPTYu3Gtty3tpO1ubdPp32JsM2GrGV3U1qOJqYXbo52SNM7WpikmjmZYbnbju3DKMTuwSfkveN3siLVcnSVjSutmRS3ZY/oRZpCQAAR+wY8l64RTHZly4PE7JEuCN0ijLq8ePZtNmMuTHH3WscLl1I0j4W5zZdRSvtiZNRr5zjXdSZ5uT5mGPp6cPh529uvl1eLEn3St/QxZOtQi/lV/c4mfI223JsxzmrR4c/nZW9PZh8LCe3qMfWV31OKr6G7T67BkSqW79zwkc9t7tM0aDJ8bLHD31P7muL5WVumuT4eGtvS9c6/g6bhbiviZHtGKPMZOo5NY3lz1ft7Hcz6HTY4Ockp5UuWeb1OljFSzRkkv8ACfTxvlNvm54449DUTlJWjKpNNp7rwQjlaajJhlaSuzpI5BpuyiNKkvcUs/yt2UrN2xUuW2XY2wcYW35M2fP3Pti+fJTlzXPtvZkcLXdtG17lG2G0VFcliksbttWY5ZljTc3v4MOfVNfMgOrm1bJYMjbUpcHFwSnOfdN7ex04ZksfdxBEo15Mq7G5OrXB5rqco/EvYt1vUJTm4QqkcnqGWbhT/oSRduf1CoqTizzmpm3Lc9BqW3p2mt6PN501N2dcI55VlyPcglbJtWwqjvGFU1RS/JdkKWtyhCJEW65NJQTvYru+Bg0KEyRGmBGQkD5AIAAChrbkaYueBpAJphTJABAAkhIBjVCBMCxbA+QXAmAMTQwASQDAjRpk0ytErREqdgJbjbCAEK/cYElyXQZQi3Gw1DntIju2SnyKJmq2aOHdOK8nv+kY+3TR+x4fpMb1ELWx9A0VR08aPlf+Ry60+h8Kd7XpJLYjIG2Dqtz41j6W1bINbk5vbYgncjUxulFME/A3dkG/m2GtCVCboLE3Y7A5fUfdaK57IplqMcVTkrNTG30WyL5P2K2/cyz1sI27SX3OdqOqRdqLkzthwZVi8uMdnaSdy2XszLl1OPHaS3Xls4n7VlyTjFfKpOrP0R6L/DzoUel6PW6nA9RnyQUm8j2PVx/F77rzcvyvH0+K6TR6/Xz7NFpc2W/MYOj1fSPwv691Jwyap49JjfNu2ffdJotNo8ahpcGPHFcdsUjTwnb8WenDiwxePP5OeXT4z1f8NOi9B6BqNX1LNm1GWMdt6VnxSeLH3N44dsHulfg+1fjp163h6Xhm933zo+LW3/7F3+nv+LhdbyRiqWyQ/wBAk6WxHu8D09cxkSivmRRrstR2f0L0+1OTOZqZ9+RRs1hu9s8mXjF2ljWNe7NkG0jHi2qnsaLb4Ll3U4ulynszPjXx81v8qHlfbCr5NWlgseNKt2Zs1G5bavxxUdlwXUiuPJZ7HLKvVj0KT2CqHKo17ktu22Zu99NzpGUu2Lb2OXrtY26iy3W5/ncU9jBGKnM64T7ry83Jb1izuE8jTkzVg09J/LX1NMMSS2L4xpLjk6XPXpxw4b7qfTNFPWarDgwr5pSrg+69G0GPpHS8OmxpRklba9zxf4bdH+d9QzRW20U0e612WMY3J1aOGeW3m+Tn3qNeDVYozS7k5exux63v/LwfPs+aWLUPJCT/AJnY6fr7gnZx9vNp7KOoilukReaD4SPNLXub+V7Eo6yvuTxHp1jxThcnTKJ6eEr7XZzMWtUo05UXQ1eKG8pcfUmtKnl0HdsjDq+i48yanijJfVHV0uqjqMXfilZN5JLyPOxm4x4HrPoLR6yDcMKhPw4o8N1T8PNZppN6VOa9j7v8T33CUot7o6TmsZuL806jovWdHaUNTFeErMEl1jG3b1K/mfqXswTjUscXfuirN03RSj82HH/6UbnNj9xPHL9vy49Z1eH+21C/Vgur9Zhxqsy/qfpiXQun5edNjr/lRTP0v0vJs9Jh/wDSWcvHfeMNZ/t+b16h61H/AOKyr7jXqfrMeNVM/Qmb0V0aez02O/sZZ/h30bIn+5gjVy4b/wDMTfJ9V8IXqzrMedRJ/dFi9adYh/tU/vE+y5/wx6Q+IV+phy/hR02f5Zyj9mJ+C/8AyeXLPt8uj686xHa4P7xLIev+qRduGJv7H0PL+Eukt9mpyJmPL+ESf93qrf1Q18f9Hnyz7eTxfiPrl/eaXFL+Zpx/iTLuXxNBFfaR2p/g/qv4dTCvqZ8n4RdQX5M+J/czeH4uXuL+bm/bPi/EfTy/vNJJL6M0Y/xC6c678WaN+5R/2Q9XadZML9iqX4RdcjVSw1/zGf43xr6anyOSOtj9edHlXdLJH7o1Y/WnRJv5tVJex57/ALIuuVs8P/rIP8JOuXzg/wDWYy+F8e/bf8vk/T1+P1V0ef8A8dD6WXx670uf5ddh/WR4r/si69V/E06/+cS/Cbr6f95g/wDWc/4HB6mTU+Zn+nvI9U0E/wAurwP7TRN6rTyXyZ8T/wDmR4L/ALKfUMeMmF//ADjj+FvqZflyQX/z/wD6zN/8bx//AKanzMv095HLjl/tIN/RliaflHjdP+Fnqak5a7HB/wDMzfi/DP1JD/8AfMY/q2c78DH6yWfM/cekaMvUs37NosuW6qOxiwegfUOP8/XltykuUc71VotT0PpstNq9bLWZJ7qTVdq9jOPw/G+1y+TLjenz7qmZ5M0pN23JtnoPQWKEP2rVTVyiuyP3Z5LNJuTvyz1vpRSh0rNK9pZNj6ec8cNPme66cvmyW92YNZOsjfPsbMj+FO+XXCOTq8kYyfLT9/B5sY6VTqMi3T8nLnJ9zt7I1Zptp9z5OdlnvSO/Hi511ujvum4/Qjq5/M17C6BK9S/pF2Q1zXxpv+Qs7X6VR+Xe9i1zrwZoy3T+hZBybt7FsSVpjJtLb+p19Jj7MXc7VmDSY1KUbSr3Z2a7cNNr7HK2Rpizyk5uKlGvpsVSpfLVk80e6dxjx5IRinL5pb/RGdiWNu6yNNWt1saIRUnyqK5Ynj3JfNH5Wq8i3oRyQ2ur+pnnhauqr7G+PdkpNKJOWFJXC2SUscZ42nwkHw090tvJ0cmnUm3bt+CCw14bNzLovTnvE39vC9hrC+Wb5Yqaf9BfDabtbl8mfbHDGrtolKKTtv8A/UXTjW/DRnyPtVt1ZPLfRpVNq32lHZbbaV+DRs1af6kljb5a2Ok6hpRGHKtMuxYnatKUfKLceGF3SstWOla2r2Zm5mlHw04ycku5CeyS2r3Rr3cbk40jNkilK6oblVU27SuyUafLp+6FJXuuCKaVX/Qos5S2f13I9/vtb225FKaS2/kFu6bXb4XsTQUt5Xb/AEIpVy2TSSe3JNRb4SbZRWoLcjKFrZ0a+1cdu/0ITj4YGK1Fpu9i/Bk3tpL7FeSKtryiEWk+C27iO7ilHLi/LZxuoYnGb22Nugzdu1E+pYXKKnHjezGH9av08/B9k/odnTyWo0c4VwrRxs0WpcVRp6fnePKvMTrlP0ypx/Lm7W2Zpy7s01vSexu1uN4dZs/ln8y/U5ik3lnv5Z1wm+xfhkobsnCffMxynacXyTwS7Wr2Fx2R6/oc7aXg7Opi56WaXNHmeh5qzwt7Hp8tvFOtkzlOnfBzNNbfbdtI24ZuWCcDm43KGo/NsbZTUZKaVJ8mmlXw+b8KjhdYxOLutj0Tn4rk5vXsaWFbbs3glnTyGaVSKZy7kX6uLjkpmV7HojhUJcFRdNUVpNs2wTsUqotUbiytxrZllFXgjfuSfmyD3NMpPcTQ0S2oorCwfIAOvYjJE4sbSfAFSQRLKojRQIdBFEkiUEScdxJW9i6GPfgztZCit1saIxVcF+HBGVXZ0dLooyknvRzyy06TDbN0/HeRNxex6fDpYajSyxTit1t9DPi0yjVRNuBqElu9jl5fbpMdTTw3UdJPQ55YpJ1ezM2FJSvk+jdQ0OHqODtmksniTPEa/p+bRZJLJB1ezo7cefl04Z4WVib3ZBtu0Oe6u+ORbKN3udtarmi21sK15B77iZagbvgEFLwMgTIskxeAqLENiAAHQLkABB5GEAmMTCkFisCgfKDyAACGRf0HuA+Q8prwCH7ol9E9vQdOyuWmqy/Sx7tQk+DkdKzdrcZPY9D0/H35YyXB5cp4vbxXbrrGlBUZs20tvJvyUoIxTq3Zx26WOfqsVq2jj6jG4y4PRZY98TBqdOnvR0wz04Z4uHK1wjPkbZ082KrswZY77HfGuNjN3A3fA3B3wJI3tnSLYBJAU0/YqIZ9Tjwp9z+ZGfXalafFd/M+Dz2fVSyzlKUuT4vyfk/jmo+h8b41zu/p08/UMk+5RdIyPP7u39zBPPGKpySZztT1XDhbV3P2PkZcuWb62HFjg7eTPLiLKcueMU33bHnn1LU55dih2Rv8z8FCx5MqnLPnbpulHyY8f26enZz9SxxW0rd8IzPWZMs12xcL8yMuOKjGPZHZ++5ZFvJkaXjlWTRtb83c1OdP3Rq6Jlhg1nxEm8nHcznpVCTk+eDZ0/sdQm3Fvez08GFuU04c2UmF29B1TVdmOUo3Xb/U85LNPOordRe509XkjLE43fg5cZrH3Wq9j7eOOnw7pXnl2z7nt9DFnzybu9gz5XkyNJ7GDWz7Zdsd6OqJ/HcpKD45Y/iuWRtfkXgyRdptcm7T418JMaDUm4tsngn8OEpSISpW/Bm1k/3Pyvd+AFn1Dmu6XuV9ybv+hj+I3NQZuwxqPc1wVldFrHitvbmzm63qE5/JjdR4HrNT8rp0jnt2lS5J9ifc07cmEmsmRLubKVvLc0YEoNz8Ua12MPU5xgqX8zzWofzyO11PIu+S8K9zgZ5PuOmMZqKtimxxexXNm4yhJkGKTFexuRNhkZKwTBtFRF/QVjsjy9irtJWNMEDIhNbhQpXtQ1tyURp2NjtCbAEx2iIASsZFMdoAZFqiQNAQY4oAsCaYEU/ckAA9gTHVgRsYVQguxYWMK9iInEbEhkCJIQICSJQ8ihuTitybah7stxw3sFFUTgyXuDqdGxp5o3we30yrGkmeN6PXxI17nssL7YLY+J87vLT6nxOouFKq3HdkZr+R4J7e/St7/YjSXAp5IxlT5+hVPPFK06r3NeGWV6S5a9rd3sKVRT7mZ8L1WqyfD0mDJmk/EY2ek6V+H3qDqfbLJjjpcb8ze/8AI9GHxcsvbjl8jDF5z9ogr7VfuZ8vUYRi/mUT65038JNBixd3UtVl1Eq4i6R8G9Q6WGj63rdPiTWPHllGKbvY9GPxJPbj/KmXpo1PV1uodzZzsuuyz8pfYzyXHBA7Y8WOPpzvJlVjnKXls29L0Oo1WRxw4p5HdVCN7mbFC0foT8CtJg/0cy5ZYcUsvxdp9u6Ok1emM8rJt816J+HvXdblxzWmeGPcm3NVsfpLoumloulabT5KUscFF0aVsvp9yS+gk082WXklZm6jqYaXRZs83UccXJ39DQr8Hz38Zeu/2d6elgxSrJndL3rz/mW9Q48fPOR8N9W9Un1frmq1c26lNpfY4raJZLcmRpUc4+/jj4zSE+CMVe43bf0HL5XRr21ekM0qgclT7tRJ3t4NusyNRl7I5mndybO3Hj08XPn3p0cctjTilZkxbR3LousbaOdnbrx1OCebOt/liboPfYw6R1DufLNWOW25nPrp6eJrT4LLSVszKarkfc2jlZt33pdGVyd8FWt1HZCo8jc6j7GGS+LlfLNSfbOWfWkIQlmnve5sx4I4yWNdkSPxLfFFtYmMiyt9kdDpHT567XYsMY8un9jLp479z8bn0f8AD/pyWJ6ucfmntG/8zFqcufhht6jQYI6LSY8GJVGMav3Zi6vCWSakpeODsTSivscrU/Nkkzn9vjXLd242oxfI/cyYdS8Tas6urxulRxdSqnTW5pY6ODVq1vsbVni1Z5/HNrZFn7U0t7omldv9p33shlzSyRaTOXjz3Kr/AJm2E47bjSber9JutLJP3O1Jxcl7HD9N/LpJVzZ0suTulS2VHKztNpahxr5NminHkblUiuc2tn4K1Lexo21qab5JTnb2ZnUl3fKPv7Xb4LpGuWeGDFc2iGHUw1UW8ElceUjyfqDqLyT+Fj2V7sj0TVz0Oqg+YT2YsV6z4koyprcthNtclOqywdOuVaoyxzyp+y4Jo26Kdvd7B8SKbpmJ5W8a+pRLJJJb8MJ7dGeS3syqOoccqTfJkxZW29/ITb77XHkWK6/xPPcyvPqY4oOU5Ul7mR51jwuUlx5PF+pOrz1OdYcUqx3u0WY7V7jS9d0+buhjk21sWvXKVtv+Z4DQfuqlG7/zOth1M5drtl8Ymo9VDVpr6fcJaleDgrPxuWPUJRVMnhB2HqW/NB+0dquzjSztRTbIrUP32HjDbuxzqStv+pdHUxSql/M8/HPeysks79xcTbvrUW+aRapwklT3PO/Gk1sy5auUIptmfCDsZI+dqPh34pdQWo6plhG6hsfXM/UVHRZpyaXbBtM/PXqnVz1GvzTnK3J2b48d5OXLenBk/me9+x7/AKBjWPounjKKqSc7Pn0d5H0jSLs6fpYLxiPT8nUmo5Yseol3NpeTja/I/iXW62o6UpN5Wt9ji66fzvfc8+E7WqZO3uY89W+3k0d1wMeZ1f8AQ9eEYdb0+135m29oFOrncmh+n+7sztf4aKtQ18SRztvkv0WO2jVhg5SVvYy4knw9zq6LC3JKrk+Rn1COj0/FGVeF7m7JW/alf1LsGBY8aapbEZx27lHjk8uV3WmB4nK33b+xZi0stm4pr3RpjjSdyW/sV5ZdtveP0RBCSbpcfUh2pW3bXsynNqFHlUvvyZnrYO1bq+LL2dOpCXzK1f1JSlHvai1t7M48tdHdRlVcEsWuVxt933VDxq726t9y2T/UhLblGVatN/NJtjepTTu6RNUqyVtpPgg1ae/H1IfFT90QnkS5rcb0miyLmn/MolByrztyWqSfLVLwNPutKkjoimOJb34LFDfdbk0uU2TSim27qthb0IqCS3a+gnL3pIcmr8/qVTkvBMe/Yhlm7rwKVNqm/wBSE5/NwRcvqa1oRnfc7uvoVzUlv/Itk2oquPcqe9tN15s1BGLvm7fkcN75b+1BTp29voNWqblu/JvxTayO/kuhs9nt7maKVr38s041tal+jWxnLolWru33290Eo2vP3ZDl8v8ATgnHd1bM7VTkj/wozzha+VbebN0YPue1lc8Uns6+hqZGmbE3B3ukdfFJZtP2s5ksbTpPyaNHNxn2t8mb32OZr8Xw8jW9GODanV0d/qmJOPelexwZqp3R1wu4ljoZ1+0aOMlvOH+Rw2uzJJPluzsdLn88oye0vBy+rY3h1LS4OvFdXTLJNShlvwaMS7nZU18SNrkWKXa1fB6NI7nSJOGeF++x7vDB5MDvfY+e9Plc49m7Tvk+haKX7uDjvCUVZ4ruZPRxXbk6vDLHluqJqPxMXa3udXVaaOowNRdSOPJSwNwfK9zddNCMlH5ZL9TD1vI8rhCO9GvNOEZqX5vdGbNibbnB9yfCLP2mXp5fqEO2ba5ZznZ3up4EpNpPc4WRNTo7Y3ccLEchCMkpWi+UJOGxncJLk6xixdkmlJOPBRml3StA26IXZrTO0X9SNDkKzUQh2DRFukUSasTVCi7JfcBRJcBRLtb8AR5Ciax2Tjjp7jYrjCy6GJ+CaSiaMK7n8pLRSsD2NWLA/fY0RxNVaLoJcUc7W5EcEaktjpYJRSVujOoJ14LIwt8mLNtzLTo48kfdl8Gqu9zmxg15LYtp7s53BuZx1MM/mrc1ZIYtVieLPBSic7HCTqpclrc4P8xJjZ6W5yuJ1b0tOLlk0buL37TzOo0ubBkccmOS/Q+jYs+RNNT3RfLFi1CXx8cJvzaO2Odntyyxl9Plfw5PeMXRCS7T7JodBo4Y5R/ZcTUvdGr/AEU6PrlU9M4Sa5ib/LHO4PiKTHTS3PqvU/wv74uXTc9vxGXg8V1f0l1bpt/H083FX80VZuZys3Gx55oT4JtNScWmpLwyD34NaTtH7hQ6GkwEBKtxpBEUgW5Jog7AHRFididlUIYld7g+QC0MixoBggAB+Q8ggsC3TPtyrej3nQ8KlgjJHgcEXLLFL3Po/RoPHoo2uUebnsejh9rNS6TSW5hp3ubMzuW5QqUjyx6rUJJIzZo82as01WxgzybfJvGOeTn6pLdHOyQfsdHNs9/JiyyTO2NcbGSaKWty7I0VM7RzsVyW4DkBpH6R6nrpajM29o+1nI1GvWHG+Hb4MWp1D+I4xe/v7HOeVR3lU7fJ+Qy3nd1+lwxmE1GnNqM2pnKD/dw90RTx44wjGKnkb3nLkywyyfxO26ZsxxhHsd71bFmmmmOWUpuMmlFIm4p4oxj5Zni+7H43kWvMoZHx8sdkc7LVi/uqdR2SI/EWPF3P88pGJahqN3vJlepyv40I3+hZhbS1vyZYd0Y7q99jVpcblk+Jdp+H4OTh7pZJypujtaKLho++Sqz7HxeGYTb5ny+TfUXZMq7bik0c/V5LjstixyfbtwZtQ2sbs9krwXusUsqxx25Rzc05SyOT8mnP5fhmN3y/c3rbPpNTd9tVZ1oLtwxXCo48WnkTOpknWNK96FmlinUy7Ys5mszPtil7lutzNO7OZqMne7vb2E7Nr9NLu1Db8HRyZezE2vKOLo59uST8exozZXlyQS4aLemUsv71r2RFtQvbaiWX5I7ce5zs+ocU/YRFqnKc6WyL6ksVJ/cwYtQ+aLXllJNpmlcvqsXFt8HCyyffseh6nc8bb8Hm8r+fY3hds1bFrtITaQk9hTex0ntjauT3EJqmFmj2RGRIjIoQ06EARKwsFuMBWKTG0RaYBYCBANAANgABYASQXRF/QACQkDABjX0IolECSQ0JDICRFEnwRRQwAAGmN7EUN7ogLGiMVyPhkXS6GxZD8xVF7FmN3NEsPTQ1S3FHnYc3siMFbJ9K7/QYtzTfB6z4qUF2bnN9F9B1vU8kY6bHzXzS4R9Y6R+F2OUVPqesyS98ePZHzPkcFzy293FzzCar5pk1aS7e5J+y3bNui6X1XqE4rR6HPkT8zXaj7h0n0d0PpaXwNDjlJfx5F3M7uOMcarHGMEuFFVRMPj44ztc/lW+nxnpv4adW1lS1ufHpYPlRVyPXdI/DTo2gcZ6hT1eRf7x7Hugs7zHGfTz3lyy+2TRdO0eihGOl0+LFX+GKN8Nmt/57lT3aLIou9MDJSxy+zPyD6w29TdS/86R+vcu+N/Y/IXrP/wDKfqP/AJ0iZWunFO3FZEkKK+YjvW3TY3KPHg/Q34GR7fTGb/zf/c+A6WP7lVdn6C/BJV6czLf+8OeGW89Ly4/0j6IhoSHT8HbTxQ5NKLbdLyfmv8WutPqvqbJji28OBdiV7Wfd/WnVF0n09q9Q2u5RaSvyflbWZpajU5M023LI+539TOT3/Dw3dqG3bDkQ1XLMXr0+tIbcYK2Zp5L3YZsl7IoySqFeTWMc88umXW5PlkvczabZE9VK3RDTnrx9Pl53ebbF8JFuV9sEvLKILceedzhH6nHXb1Y5aaoSqCSZdCexkunsXwMZzdd8K1RdosTpblMJVwTcnW6MV6JUskl29r8ksONJIqrumvY1KlAztrXaGR7Vyww4nJb7IcYd/wAzfA9TmUIdsf5kXLrt0OjaaXVOqYdHhTq7k17H2nSYY6XBjxY4pRiklR4v8M+i/s2h/bs6/eZfy37f/TPdd1NLklfM+RyXK6R1ElFfc5kppS35LuoZnKTitkjDJ/qc57eU8/7xWtqOJrItzl7e515yfac7Uws01HL7nAMnzLbgebE3snRW+7HLfdGobOGRp8bnTwSvGmmmctpTfcjZoJJSUHtexmnt7bobcNGvqb4t2r2Ri6dDt00F5SNfc14MM2Fqdls+SvG4fxOh5U3RXnipQqt0SjRkahvF3Zzeoat44salKOzbftZzOp5bUt9/YsHNzXlyuU2W45pY0+75kyjHJdzchSgpTbukbs6Hs+mZ1qNNFPd0TyxcXfhHI6DqeycY3sd7MlJdy4ZzFWK5LZ19COWK4q2KMu1uiaSduQGfHjyd+z2Lap/5kqp2ivJOk39B9jn+otY8WjcYOm0eO0MPjZW57b27O36gy99J7nnnlnC+10dMR3pzisVwW/DKseqeN7S2OXi1s8cae9hPI8i7nsLNjsrXJvk2YtTFx3PLyk0riXafUTTpui6HpMmp8crwSjqItc0chZW0t0/1Jxy1tLkaHWhl+bZliy/U4vx33Lt5CWpcZc3RnQ9BHNDt3Znz6jt+31ORDVOvJHLqrT3GtKl13qDx9J1G9WqPjHUMjnmk2fRfWGp+H06EL+ae58z1M3LLKT96OnFN3bz8tGlg5ZoquWfQ87+FgjFOu2CR4PpcHPVY/uj23V5qtnca59jPyL2zgw5qWJzctv8AM4OokrdRTZ080nLSLe0mcrNG915JxzsU+HtRkzvw/c0t06vfyZMzts9eLDq9Dk1ps3b7rf8AmV5KlJ7plvSE49NyPhNlPau/5VZyv+q1O4t00U5JLc9T0jS32yap0cXpGnc8sbSPZ6bFHBiuTSR5+bPfUWQ5Y/kS2M+ZQxu5PZeE+TN1DrGDA3GLiee1/W/iJ9j3+hywwyrXTsajWwj+V17bnE1vUnJtJ2/ucjU66U3y/uc/LqHze7PXx8F+2bXRz66Tbp/1Ms9XKVXvRheX68i77PTOGMbbP2h1u9ycNVJVUjBd+SUfuX8U9JL26+LWNNW7N+LUdyqT2PP43vybMeRKtzlnxzTW3dedSp8EZzbW1M5sMy8MujkvycPBdteOVbtruL4z3+av0MkJbb/zLY5PF3X0MWG25Ukn22vclOdRMTztxpMredb1d/XyZ8arTmypmeU1VKyEsrb7ko/oKEqjXn3NzD7D7mpU1/MhNPvv38ItinJ2+fJZ2J/cbKpVpeVfjwSUN90l9i5Y9vLsk8aW6ZNwZK7YvuW5CXj5fBqmq4dlTx7c2alSxXH5Xcv0JrKkkm79qITg6Kt4+BZtPTSppve1+pfia8N39TDCVt2Xp9rTUm/oZs/TToxbS2jbJtKSXcqMWPLH62aoZl5iv0M9hS0+zd2ir4ThK9/sbI5o1ba7fAOcJum0mTYrivjYHGS38I4etxpTd7JHoFFY53FbeTJ1PTd8XKC+504+qlcLBcZrte5P1Bj78eLOlzsz0fp30prutZksGOUYeZtUju+qPw/1Oj6VLsyRzSjukkemTV2y+S48nwpu+GzXLD8Snjpvyj3PpD8O9V1dLL1GCwYbqvJ7T/sm6bGnp9TlhJP32Otyn2SV8X0XfhzbxrwfRuk3LRY5fTg9po/w+6ZpknqE8075OrH05oMSqGOorwcc5Mrt1wy8XidNinN/LBtlufoWTVQ7nDtZ7iODSaOLcYxT92cvqXWMOK1DckmnTyeD1npjNG28iSMK0i0ny5MndXsd7qnUMmpk6m0vY42f5nW797Nxm5OJ1WEckX2Hk9XDsytPk9rqYJttcHmesab53OKOmLFZcVPGt9yrNGyWmWyTZbkx09jozXPlD2Knjdm949yuWN+xuVixi7BdqNUsdeCHZ9CzJlnaYu2+TT8P6CljLsZ1GiajZb8OicMe3AFUYe5ZGBasb9icYEuS6VLH9CfYXKGxZGBNtM6htwPD3Y52jQ8Yo46n9CUb4LvxJvkEq+4oSqKQ01ZlqRZF26NGKroyrZ2WQlTsitr2TZC7dvZEVk9txykmvuTSupoouUNn4Kck5pu/cz6LVvFlUXwbM6jN90XyZsFEMtPc2Ys2yttIx9l7E4xpe5m1Xb02dbJyex2dHqZp3GR5TFKUW6Olo9XKErJdq9hg12WKVvc1rqMci7M0VOL2ae5wNHroTfzJHShLT5Vs1Fk0l7cvqvo3ofV5SlGD0+SXmJ5Lq34Va6Hdk6fqIZoeI+T6ItGpbwn/AFNOnepwNdsnJfc1M7ixcI+Eaz0d1vSzl36HL2rylZysug1WG/i6fJCveNH6iw61ySWSKf3J5dNodWqz6XFNfWKOn5/2zeN+U3BpW0xSVM/UWT0x0TLaehwU/wDhOZr/AEH0HUwa/ZFH6x2NTnl9s/jr82S2e+1kG968n2rqv4UaPIpPQ6qWOXhPc8L1z8P+r9O7pRxxzwXmHJ1nJjfSXCx4xsEy7VaTNpsnZmxyhL2kqKfJrbHZiYIY2pAPhivcAQwW6CgEx1sDQ1wNjo9ExrJrIJryfRsUFDAoLZUfO+hP/XYV7n0LuXwY90ktjx/I79PX8eT2z5I8r+pnm+1bFmfUY4R/Mm0c3LrcTu5bnKSu2Vm12SScXZjyzSRTPW496bMebVRfk6Y41zuUPUTtmHLIeTMm+SiU073Osmq5WxBu2VyG5rwyEmdGLSbAjYGtsvq2t1tNQx/l9jNjnKbir2sxwffKLvyb8UflTXufmcsZjNP0ky2145NRqK88lscicsja3SMqdqKut7LO7txyS3TfJysa21fFSlji9klbM8svfjyt8t0mVzyxeRqO1RqzM8lYUudxMTbZkfbLHBPZLkUci+O5OVpGdZu3PG1aohHJCeaXZaT5N44brNymq9f6XnikpRklJS8s6PV4QwQWPHxzscLo8MeL+6ntV9tm2epeTI5TdxSpH1+P/Onxua/2qNKU0k+Ec/XZG5yS4RtqsbmnvZx+qZPhp0/m9jpHFkzZO9qHmzNkybyd8OqDStycsk1tXkyanI3NJLz4Nz2lbYtNQl7s15cl1T8HOlkcIpPdEVqPnuv5lvabV9QyNKo7swzm383hGzUtTdtJWc/M9+1FkSp4Z3kX3NmOTyZ+6qXBk0mJXdm3GljfcSqeudQpbM5SxSyPfg366alJMz32x5EQlFd3bHcn27bEsWJqFvlh3rHs1bNaFOqheJ/L4PKayHZlkevc3mi0mjg9X03ZLuW7N4dJXJT2It2Skt79yD5Ok9uZS3IkmRNLsEZDe3ImyoQUBJACQBYWAWhNoiAAAUFACBjABAgYIBgAAAmAACJJEUTQEkJjFIgfgQ1wIAQNoVkXyUTtDTRDngaIHY0RQ0F2sjsW4uSlbF2Lklp7au1uNl2ix9+eEfdkIu4UjpdI0056jF2xb3Ri1qR94/DHQ/D0eOSVbcn1DH+RccHjvQGm+H07Fa/hR7DdUebku63e00+RWF7COegxcCf0E9+Sht7osi9ipVfJYuNgCb+V37H5I9aRr1P1K+fjSP1tkT7XX2PyZ66Tj6t6ptt8ZsldOO9vPPksxRuQKO5fjjVMxlXox9ujo4/uj71+Cu3p3P8ATIfCNLH9yvFn3v8ABzFLH6cySlFpSntfk4cW/PbfPlPB9AVBezt7Cbrd+xVq8y0+mnlk0oxVuz2PBO6+Q/jr1tR+B0zE+X3zp/Y+LxVWd71x1aXVvUes1MpXHu7Y/ZHBT2OeXdfa+Lh44k2V5J0uRzdWZZzuyyO2Weod3IrzPbYlH3ZnzT3OuM28/JdRkzO5semITdyZPTnb1HhneTWvoVzd54ryTX0KU71SZn6d8r6bYrcsiypfQnE42PTjWmEty3u3Rniy2LMWO+NXxkqJp3yyiL3pE75TObrKnOdRqJu9PdNn1XrGDAt4Xcn9Ec299tz6n+HfRnounLV5Y/vcu6+hb1HLn5NYvZafDDT6aGKCUYwVJIi40m09ycm6VvkWalhb8nG3dfKtczO+6dS5M89rotk5Sm3z7A0mvmLqe0UcrkyaiKo20rdcIz6iNrYsqyuNmXzUZcjudHQzwXc/cyONvZR29zS6Up0vobOnwc9Xjj5uzKtk0zr9Aw92rUn4JkPY6RKOOr3LsdPkqwL5kvBZLH2v7nKpUs0fbgyylVo13UN3dGLUSVbFiKcso1ycPqFKWzt+Tp58iUd9ziayUZTbTqzURTF1z5JV9diGOC2tUWzjUbXBtU9Nn+BmUker0OpWowq3TPF5tqZ0Oi6xwzqMra8bmMoPVtpSoeSVR2FCPxYKQZIW+djAqt1dkpNPDL3ohlj2Om6K5SqElfgQea6v/eSTOJlior6nb6rvls4+SPdkOkGX4bk3Lwa8bSx1yyCpRrwiE8qhH5VZQVT7r/Qja7m5Xa9ipztK2X4nGUN3TKL4ZE4Vx7Mt+JKVO7Mi2dJbF+JNxV7UQW/EbezorlkkslXZOKgpXLwRk4t90aTGhPvcoWtimLfe+53eyJTdqkyEI3lhvxuSr9PMetdR/rEcbdqKr7Hisjtv7noPVOoeXW5N+JHnlTm7O/DOtvJl3XZ9N43PqGFebs7/AFfI1lmm+HVHM9IQ7tYm2vlTZr6xJfHlXhnn5e89NRnhH4mnf08HNy8OJ09E12yT8nM6h+7m2jfHe0rDn2ZjnNv6F2Wfdve5kk3b+p7MY516Dpra6VT/AImKEGm65DQX/ZuL62a9PBPKrPNyXVrcd3o2GOHCsuWr+ph691tpShj/AKEepa1YtN2Q/qeP1+olJtt2znxcNzy3VyuojqdfKcm22yGLLKT3exkxxc5WzVFRxo9/hJ1HPe0ssq8mecrY8s+7gUIPyjUmkJJvksiicYFkIfQlujStQ9ycY3wXRxeSyOFeDNyNKEu3wSTp7F/wkweGlsY8mkFP2NWDIquT2M0Yb2SU+1GbNjofETWz28Efjc+PqYfiu3uRllM+H2NT1G/O/uOGVve7+hg79yayNDxNuljyNO6X2NOKbbtNI5Mcv1NGLMc7g1HWjkTXCRZCUW6bSOVDUKK3/wAyX7TfKv2fsc7hfpduq57dq8EL3tP7mCGod/mtImtQlTbL42G26ovfhsHFJWt0ZI6lKSrySep4TM9mw78pmfJB3e+/uXvLGW6fBTlfdG09zU7Sq+5q0q+tkHka4pfUhlk1vRlyZvY6zCpts/a9qb39/chk10lw2c2eS3fkUnJx3ZvHjl9m2jJ1DIpOpOvZjxdRyKdRl/U5WVNv7FST7vlbvk7ThjO69loOprI4qbbdn0f0X0B9QrU6zH3YL2T8nhPw79J6nr+qxZZxnDSxdyk1sz9C6TT4+n6GGnwJKEVRxzwmN6ana3Sww6HTrHpscccfoCnCSl3xjL77nLy6uccnan8rD46qrp+TPdbmLofE+aoJQj7JE3kUVuzk6jX4dLicsuSKr6nmupeqozk4aODl/wARrxtV6/W9RxYU3KSSX1PL9T9Uq5R06f3PNajU59VO802/oiKx96UaL4ml2r6vnzv80nJ/Uyd2XM05v5WaYYElutxSTi65Xg1pWLsl3PyQywrekapXb8GfIpSGhzNSqvt3ObqdM8vcmqR2ZYrmUZMMnKn5LErxmpwS0+Z/4S1fPBNM9Bq9HGaacf1OS9FKE2laib2zpi7N9kRcDoPC4vbdFc8O98iVmsEsbfJD4f0N/wAMhKCs0mmNwI/D34Nvw91sDxl2aZFiJfDo0/DokoWNmmaMNqJKC8GlY0ChSFFHZsWQhaLFFUSUae3BBFYxqCTryWVa+pNK2NitK/BNRRJQt81RKMYtursza2Sx+zJQild/1CmnsySt/oUOMd/BbCNvcrS9ySVcDYslhT3XJZjlKKVkYsmns6M0ntdCS3LINNmZSLYNmdtNcEaccFLhmOM+2qNGHI27aIsdHDjdJRZvwwnFbMxYMy2SR0ISTSpon2NGDLng/wA2x0MGtycS2RzoSrhmiPFjQ6cNR5T2LoalLyc7HPaluXxmqXFk0jow1e+zLVrZcvg5sWm1dFjVR25GoabparHPxTM+a5W4zv6MzJtcoW/8LLocX1F6c0HWcMlqMKhkfE48nyP1R6R1fRc7cVLJp/E0r/mfdZqVb8GfLihlxyxZ13434kdMM/H2zlht+bXF3RE+hevfSMND3a7pybwt3KHsfP2qtKuT045TL08+UuKP6B9x7UKXBQ0MXkv0uCebIopbAVRi5cJmjFpW92mdTBo44o/NQZMkYbKmZq6Z8EfgS7lszVk6nlaruZjyZLexVJWZuO2pbPSzLqpz5mzPLK3/ABMhNfUhsvJZjIlyqUsj92Qlk+4mQky6TdEpt8EXkaFxyHJZEHeHcJiLra7ScgIsBo2+jaaPdJKtkdCC7VsUYUscaS3ZtwwfZcl4Py3Jdv0uM0lihsu5eCrNOMccV7yJzl2OvoYcs0oxcpfxExm2tp5JKMptK20VfF/dxXDISypZZfbYpnL90q8M6zBi1oyu9Rfd4K8bfz8LYrlccsW+GiCnLunRuRLenZ6Pq/hyV81R2oZO9Ptd2eU0E1VtpNM9P02vhdz5o93DdzT5nyMdXbY8ix4Upc1dHntXkWXPKTeyOhrtR393Y9qo5c4d0av5j0aeaH3pYm0qSMcsVy729/Y1Rh3RUdqXJn1E3zSXjYsjNZ9Xkfd9CrHK6J5V3c8leFVd8IC7J+S62MXbcHJ8m3I08VLkz4oXlUfYsg1aLH8kU1vyyOt+VpL7myCUO6uaox6u55VtxEaGWviStK6L8Wn72nJj0kN2mjRiSXf9AM2syuDUIrgxrFKbbbdmntbm75ZdHHfJpFGPD2Pa26IavRvNje12v5HQgtu1JE5ZEsfbe6Bp4LUYJYssovhGWaps9N1fTqbcoKzzubaTTVM641ixURaJCNsoS8ESya4K/JQAFDSAVgmDTEAAgBAMB88BTAiwQ6ABMBiYAgYUAAgYIYCJxZGgAlJgtyIJ0BOhPbkVibAbYgABpjW/BEa+gEhAvqMgdl+F2Uqi7E0mSrG3TJynFLy6Pr/or03HJgxZJR3dM+T9Kh36rEveSP0t6F00F07E17I5ZXTcep6Fp/2bTxh4S9jqWUYtopItR5rba0bfsKxMTfuQS7hNkbDkCcSxOiuOxLwXQbd/Y+M/jT6PjGK6103DJzcqzxir29z7KRzRjPHKOSKlCS7ZRfDQ0sr8bQaVJ/Z/clKb2UTv/iPodJpfV2ux9NlFYO+6Xh+Tz+PR5MlLu5Odk9vXjdx6b0R03VdZ6rg03w3PC5LvaXB+n+maHF07RYtNp4pQgq2PHfhDoNFpfS2LJpoxedv95Lye7WzaNY4Sdxw5crekudjxX4rdcj0f0xnal+8zLsj+p7S0t/Y/PX479Xer69h0UZfusMbkk/JqnDjvJ80nleS5Sbbe7slGS9zI5uvYisrXJJH1seSY9LsuTfkotNkZTtkorya1pi5eVSbqLMeV77micjLm4OmHbjzVRLyTw2QfBZi8HWzp5cPbTB7OyrHvqNiyO0HZTgd59jEdsr3G3glFldkk6OVr0RenwWKRnUiSl7GLHaZaXp+2xPu+pmUvdkovfYz49NzPp3/SnTpdU6rix0+yLUpP6H3HDjjiwRSpRjFKMUjxf4bdJlpenftOVVky+/t/9M9s4pJbqvucs7p4+bPyLG+/dlGqmlB29vBrhGk5LijBrkmlGP5qOMrzsmJvdOP6jyZFJ+zFThHeVEccouTtK/qa3tQsTlb8FOaLWzNM83hVX0K8sk1xYkSONqFUvoYsip7nU1LTTTRzs8abZuVtS1a42PSem8N43Jrmjzkd2onrulweLTY4pcqyZVK7UGoxq90NS7rKk/l35KXl32ZhlpkkotOW5izTUU1IM2e5e5j1U2+RBi1eSnJcnKywlJ7Ozfmd5U/CM+Z/NsdBDFF7LdsvkrSRHC4xdyJ9yb2EGfNC7FpahlT8oslTkCj2u0Zyaj13ScndhTbNeSNLf9DhdHytfK2dqbbxunuYSs2eXfzyivK12XL2K5Sqe3PkWt300qfzexZ0jzvUJr4r5r6nObSkbNWn301x7nPmpfFdJUbnYeXGruC2fJhzpx44Oi2+x7nPyzfd7moIQi5V7GmK7a4aM8cjjvQ+65dzv7F2NXxVxS/QtjN7bpmCU7fCQ8Um7+YmhtyW1tX6FVN+eBJ0vmbJ2nCl5M7ClPtW7W4+54sWXInxBkHDZJsq1z7Ol55PzS/zJkZXUfPeq5HLUSvnlmCHJo10k8kvuyrTJOaVWerDrF5L7es9J40lOdb9tIj1lt6iXHJv6DH4fT5Pi3sc7q/9803b5PJbvLbavQypS8nN6wufc3aN/PS2W5j6zdvc6YdZFefyNxlyC/eOvYjma7tiWlXdkpHv+nJ39OuzQYIq+C2GbstoonKcNJDfjYyZszUdjyXHyrc6hdQ1LyP810cqf7ye3gszTt7sUI9qb8nq454sW7L8mxB27LVBye5fjwbM1bIjPjx2ty+GK/BsxaXuW5qhgil7HPLlhpz4YfoaYafh8GvthBXaFkzRUdjjc9tyK44O1bk/hxRRl1TXjYhLVW/0J/anTT2xVlM9zPLU35KpZv8AiX8zWON+0taMklHZcGaU22VPI2+bF3bnTWk2m5MO5kE0xo0bTuwt2Qsd77tfzL4bTablXA45XvRU5L3RHuryjNwNr5Zb8B8V1sypbgXxkXa6OZp3ZatTL7GRPcba+5nw2bav2jt43Bal8mOUkvoJzS5aL+KHk3LVNBLVvw6OdLNFctC+NF8bknFIeTZPPKXLKZO/JT8VB8ZN0dJhTa1UnyWpWjN8VeEWRyuVfK34Fx0lyTeJN7nsfQHobL6g1Mc2puGjg7b/AMX2OX6T6HqOudYhpFjnCKf7xuPCP0X0/TYej9NxaXTRUY44pff6kvJprGb7aNDp9N0nRQ0uljHHjjGqiqM2o1Ud9/Bk1eqW/wAxy8+pp3Hc46326SaXazMqbODrOq58UpLBvLiy3VZZ5P4kk/YxRxKWaLV2nyaVzpafWaybnq8jd/wlsNMoLtSqjp6jtjtbsqjVLyBnx4afJohCn7j9q2FKSSAlkcUqMs7l52QSm5XvsVSyKK+XzyUOcPl2dsqko29yLm2+SMvqQUzUU7tlGVKStM0T3aVFUody24KM0qcaMebGrOh2KmU5Ypv6CVHKy47qkVfC52Ojkgl9iiUa4NJYwyxV4Kni2exulBsg4U9y7TTE8baSoXZW1GuUUiKiVWbsQdlcGjtp7go+zCaUdr9hdu3BocV53E14W5dmlMY7DcfYtr6C7SbNK1FklaJqI+0ppH6rkknfjcKQ1RLFOt1ZKKp2K7Gn7qwHH6k+11sJu6sluqoxfamlTRNXZHmia8AOK/mWRvyQTtli9iKtjRdie/JQtuSzE9/oRW3HLuarwdLTN+K/U5WNqO97mvFO+eQOtGVeS/Hk7l7nOxT422L8ebj/AAl2jpY5qi2M64OfGabVvYujlp7cGbVb4ZU1vyWwyrhnPhkvgsjMko3ua2+pKNeGYnPYcc1FG69iE4raqKFl+pL4jplRXrdFDV6XJhyV2TVM+B+p+m/2X1bNp1+W7TPv6ze58f8AxTxdvV4zS/MduG6unPkm3iPImK22W6bDLNNKtjveo4rdJpnqJpU6O9DDDS4lVOQaXFHTYdkUarOmznvdXRZczk3XBmyNe43cuCEo1ya0qLdcFU5Sf0LZWuCmcm+SptXKyt7kpMg2EFbckHsyTeyK3uANiACgC6ATKBuwAAPrOjwd0ouT4NOpyRxrlJWSyyjp8Hi6OJqtTKcL2dM/KTG5v096i/V6qpTr2Oe5/ExW99yvLNyzK+GgwLleEz044TGOfltfKlN93sV937l9pKfzZV9URi+2Ek0VE8kpTnjVbUJqpuK5olLIl8PbwVqa/aX70Imk9LC1flM9Q5/B0ialyjg9K0888pOmo2dLV4p4MdTltXB7PjzXbxfIynpDvc2kny7ZLIk3Ua43ZVpvmx9yf3LcrXbUOeT0vGgvkxvgxZ1vsa5Ltjv5KMsU9wzWacWm/DoHjfwknyyeZ22l4Qss6qK8JGpBXFVNR/mS0UE885ez2KMUnLPJ+yN/S0vhSv8AxXZLAaifbLbyUyj+aTK9RkrVNN7WWdzbUWtyQQwLtbLc81hwOXmRDUPtjt52KNU/iSxYuUt2UGlXenkfF7F923QRikq4SKdRnWOL7TUFeozvCm/4uEjNDJOTbctjPNynJyl/Iv0kZNOT3KNcYxeB3vZ5vqum+eUorY73f4bpFGpxRnjprgs9s2PINOPIK2a9diUMjrgyL6HWOaTexV5JkWnZoER2hpWRcaAJMixsQANISJRAaQWFie/AA2IAAACwsAewmDAABcgCAsS2IscWxtbAQEOnuFNcgDExiYAhipjpgFDW3I0gaALAS25GyCaZbipsqhwW41uqJWsfb0fQdM82ox9nKaP0T6H+Jh0OKM09j4l6B0zza3HJLa0fofoenjHSw42RwzrrY7mN9ysm3RVj2jRJs4bQ7YbsVisgY0RbFYFqaJJooslGTLsXPY43q/qMumendbqcce6Ucb2OspXyZ+oaXHrtDm02ZXjyxcGvuXuwnt+Q9TlnqNTPNk3nkk5Nt+53em45QwqdY3t5Zi9Y9Gn0H1HqtD3d8YSuD+j8HPw5JxjspfzPNyYWzT38Vmu32n8Iup5NP1SehlU8WWNpR8M+xL739T5b+CvQI6Xpj6rkd5sy7Un4X/0z6julFX9DfHhcZ28nNlLkq12dabSZc0vywi2z8keqtdLqHXtbqG7vI6P0f+J/U30z0nrJxklOa+Gv1Py1OXdvy3u37nV3+Lj7yUS5K5Iukit0bj12CEVRK6Fsgm6RMvZJ1tRklyVTfyk5lOXhI64zTy8l2g1sWYtytvYuwqoo6X054e1z/IzPp9szLsjqBVg/vDE9OuXtrVkiPgG6ONemJsSIpg37DR5LIyp/c3dNnjhq8ctQn8OMk2l5OZKVUy5S+VE10sy30+v6H1/0nFCOKWPLjhFJLY6EvW/SpR7sOTJJ+1HxJZE6TRKGR45d0P6nK8fk82Usr6rH19JZZrJg/dN7U/Bv0XqjR6yTuShPwpHyjHrFNfOkn7limruLOX42dx9m73LF3t9y8USjJdvYq7mfKdB1nW6SSePNJxX8Ldnf0PqtTqGqioyb3kjFxsHuFppNc/yG9M1Bv2M3TuqaXNiitPnhP333N3x+5dtr6lnrs9OXqIbbGDURVcHdzRxuFnJ1MKvbYQ2yabF8TU44x8s9fF9mNfTZHn+kYlLUd3+Hg7UpMtO1jzSfPgrnke/aQtp77WWQcV45JEVpyirvdlOXJ3vj9SzUS7rSM2Vdq2exRRqJpL6mHLkuWxPVPfYz46u5FFql3JJNmjHF0Uxj27s045OKfuFVZE0yMJW2n+gZJyctwxtKS+pNq6PTpNZFWx245WkvJ5/BPta9zr6eblElSrMsf3vdF7Mhr5RjibezS5J5E0rb2MPV3ejlTuRlHntVlbzSp2n5Ku9OO3KKU5dztblmONxaezNz0uixN074M2aC7m6NHb2RSbITUXF3bLOhlUk7Xb9iHzdzslkST2bQktudzSJJxSdix17DhHumkWSSTVEXSa3pNksckptexW5VXBOG6t0iehfKCyUkjm+on8Lpihf5nZv+JS+XlHI9Wza0eCPntszl7jGfp4DUvuzSb9+Ceji/jRryyvNvkb92bujQ+JqYqr3PVldYvN7r2mlisXT4p+UcTqk28m21rc7eSljir4XBwOoK+5tnixu66VTpZ1JXx7lPWEnG1wSwT+ZC6i+7CzvjO2b6eZzqmy/pVS1KRVqE7IaPI8Wog/qe/W8XK9V39fKsG3COPkyM36vNVp/le5yM0jlhi3knCpyvwifa29luyWmg/h78mjHj33RrLLXTMLHjpbou7o449w21G/8AI7Hpv0j1v1Lkb6T03V6rGlblixtxS/5uEZktLZHGw5cmXLGONNtvhHQ1CeNfM0mlur4PqXo38FPU3VI9+TBpulaROnn1Dtv3pLk9jl/Cr0N0rSyj1PrOt6rrIp92LSySgpfpx+rF4d3Z5f8AH5sy5pSfbGMpSfCocdLrs6Xw9Pld8fKz7B1KPpnokpLt0enguO6Knkr6nJn666BoWnp9NqNS09u1KB0mExjPdeHh6Q9QZtKtUtBnWlk+1ZZQahftfBbpvQ3Ws92oxa3puj2us/GHVf2Wun6HpuP9j7+9Yc+VuKl70cDN+J3Wp18PRdLxeH+5Tv8AVmoumzqX4MepenY9Pk1eXSRx6iHxISWZO0cfN+HHVsb7Xnwy+02Gf8QPUWabl+2YYLhRjji0vtaJP1/15xS/tLtr/BCMb/oWXr0jLP8ADzrUfEJfq2WaP8Ous6rKsbnp8P8AxZJtItn6860066pqL/51/wCxPF696vCK7tfqJPzck7/oLsdbR/gz1rV5HGPV+iRar8+qSs6+P/8AB99SSS7er9Cd+2qR53H+I3U1GpZ7+8YP/oaIfiTrUlbg37/Dh/7Els+h6Bf/AIOvqqSuHUOjy/5dSSj/APg5+sZbQ1HS5P8A4dSzgy/EzWUq+H+uNMeP8Uup4neCeKEvdY6/yZrz/cNO8/8A8G/1r/vOnN//ANwxL/8ABv8AWqbuXTv/APJONl/FTquWXdly48kq5lFv/qVP8UeqLiOml/8ALJf9S+d/Rp6D/wDlu9Z+cnTv/wDIbJL/APBv9Wp/vNX0uC+uZnmv+0/qv+HTr7d3/uOP4m69v58eGX/qX/Ued/Rp6pf/AIN/qBL5+sdJj/8A9WasX/4NPWMkLn6g6XGK5acml/Q8lj/FDLBpy0OGf0bdP+pof4vShBrF0fSRk+W5Sr/MnnZ9LMZftf178DV0mHzerOlZsi2cIW2v6HmMn4ZThKodSxz+sYN3/Q3an8WuqP8A8PoOn4vb92pP+pytV+KfqfMmsepwYb/3WGKJLalkjRH8LtU6cc+SSfn4bNGL8KNXLd5cjXmonmtV689Uaq/idZ1Ub/wS7f8AI5mX1B1bL/4jqWsy/wDNml/7l7H0B/hlptPFvVa2ONLnunFf9TlajpHpLp8+zUazJkkv8Ls8fPqmSS+aKk/ecnK/5lf9o5V+SOKP2hQ1lWpY9tDW+kNMk8eiy52uHJWa9N6l6XHPCOi6H+9v5GsSTT8bnz9dV1kHcczVeyR7T8LdJqOseoFm1OWc4Yvme+1mLjVlxfbOiRmtGtZq8ajqcqTbpXXjwVdQ1ezv9CzXajsVLhLZWcDW6hze7OFjrC1OobbsyTzVHZ/chll9TLPLXHIVbLJe3uReT4fBneSV7c+5HvdtN2X6RflbnHubIY57VZHFB5pdqNLhjwJKVAQSctyGaajF3uV6jWQjcYNWc/LqtuSjW8ny7Ir8PiyjHkc0qtl6xyl4dgLhW9mR7lsGVyjtJlalsBOW6KppLxZF5Xb22Izy+wBJfUonNcUDlb5IS+oFU9ylqy+VfoUTqy7RW1/Ig1f2LHS4I7eRoVSinwLtJy55I2XYh2sVE2JVe5pEK9xJbk6V7A0Zog1vuFbFlWHaWKrp1uCW5NIaQ2IOPFAkWJbgkhtEEtyTW+xZsgil/MWqgSRY4JfccYpcmaK0WxQUhqmA4rcnXs6DahJ7kVJJt7t0WJNMjGq3Jxd7+ALE2q8mnFKVq/0MykkTU3a2JRvhlmq3Rpjnca2tHLU02XY8lEV1YaiLa3+5d8VN7M5cZrbgujJ+KFg6OPKq5Lo5PqcyM39C6OT9CDoxyWuQWQwxm1w+QllrzuWdjastN2yaz35Ocs2+7H8X5udijovLV77Hzz8V8NrT5orzu/5Hs/it7J8nnPxBw/tPQ3JcwOnHdVnOdPk0IvJJJHpemaWODEpzW9GDpGkUpPJP24OpqslJRWySO9u+nn0o1edybUeDE+bbLJO3yEFvTRJ0p44N7+BTqPJbJ9q2M2SSt2aTauU1uZpy3JzavYok99whSZFtje5FtADfuQbG2hFBYWJgUOxMAAQAwA+ndR1Lll3fy0cueW7iivLmcotlUX3TTfDPgYcfjH6DLPa+DcnFmmKUcU72bKtPD5aT8lmRVJpsZdpITlvGueAd3NV4I38kGvckm4zne7fgjauUvki/0HJfvU2DSeFuvIm5d0FexYy7vpjLN6ieBNb7o3eoIThSnz9Tg9I1P7J1KGVL8vJ6vrc11GEM8Uu1qtvc9nBl1p4PkYd7cHvcMSjFLct0mObUpTapLYn8BdlN7rwa8cUsUl7RO23mYtTLeKvwUZZdrXk0auO8JLikc/UZu2bvjgsZql5FLvdmfJlbTXl+xVLIo451tZUsj7EzUG7RSSlJO7o2aPIo4Zb72c3RZfmk/oPBmclJX5JRZnknmtsnjn3ZF7mLLK58k8Mmnsyz0Ns/m2a4M88iU29y7FL5HZgyybm17DQ197jjTt7mLV5LnXPsNzbjT4RRPeTLClG5ye+xpx5O3G0vBmxQcE2+WWraPa+WaZ2sx7wtjk968MhGLSpPZjmvKYWVyepYabZyXGtj0muxfE091ujzuZds3ZvG/TOU+1UokePJNsrkuDownHkJEV9CV7AVsTG+RMARJMihgOTEmJgAwEh2ANCQ7CwAiS5FTAEMSGA06Jd1ogOIDQpBJiAAsTAAuiUXdkR/YCVhZGyUUAAtySQ4oUOKpF2H8xBRLMSuVJeTna6Yx9h/CjRqeKGRrez7foIqOFJKj5f+FOl7dBhdbUmfVdPHtjSPPyN1pjwAo35A5RDFYNiAYntyArsugxkLY0/caEk2U9R1X7Joc+blwg5L9Cyzn9f36Lrf/Kl/kB+a+u67N1vrmfXZ5RucmlF+Ea9Lo9N8K8mSKlzSOJ3fvZe1v/M2YpxpbHi5bX0+HGafZPwg6vKXxOl5H3Y4rvi/Y+np7V9D4p+DLv1Bn3/2R9plwn9TtwW3DdeP5Eky6fHvx+6nWDSaCDrubnJfRUfD7s9z+L3U/wBu9W54RdxxRUDwiPRHq4sfHHQlwVMnNqiCNOqUdxTdcklSKcjtjW6luoryOynI7kWFUvzHWPJne0Wi/G9kihv5kaMSRrL0mE7PNSiirA/nLdQ127FWFVMxL06Zf6bNiLe4EW9zm77SQNiC6CUpO0Xp/KjNLm/cvxv5SmFDdEVNpjkytiTSZdrFlTe6LseZx/LKzGxKTTHjt58sdOti1Sez2NeOSnwzgwy+JLY6v7DrMWmjqIwl8OStUc88Gd6b9PLLhl3Y5OMlw1sdzpvqfV6SoZP3sfN8nlcGu4jlW5pk1XenaMXH6a2+jdL6/odc0nk+HPzGTOlkyxn5Th4aZ8de07W32Ot0nqWshnw4cWRy7pJdr4MZcep0s7fV+k4v3Mp8Js1SbW0eSOjUoaeClzSteLL1G2muTldr6LDj72k92LJGptePIKSUm1z7kZ21bEiIZKXBh1OT5TXNWuTnalNS+hRizSfda3KoycpFmW/4SEIvkso14blD5iVyXJVik4qk6Ll83JKKp+5LFFtWSjj+fiy6KjV1QXaWKLkr8nU0jcYqt2crTSSbTtUbsGWmkrdiwbZypu/Pg53Un8tx2Xk3OPczJ1CnBr2M6R5uUay9zIvI3NpKkyWSD73GT2e6IScXJUvubaiVppp7kIuMk41t7kJyl448Ce2/gJVWTG79yuSa5Rbvd+BS+bwEVRk0+ScVs22HZtuXQguyvqVqK1GK3a3G03wKcN207VgpJSdMGmrBhTabexwfWeRRnHH/AIYJHZ0eVvPGL4s8z6tzKWqnvbTM/blyPJz3lv7nY9PRrUL72cd3KUtvJ2vT/wD4g7Z/5cJHo9TKot1SOLqG5OXFHW1c1F/ZcHIzV81PY83Hj23XNjNLI7VMnqH3Y/8AMz5JJZW2WKVrd7Hp0y4+qVN0Y5XGmuUzpauKcnRzpx5s9fHenPKNk8rnii+djGn3zSDHOtm9hPado1Iy6mKPbFe31Oh07Q6rqWqhpdDp8mfPPZQhG2df0V6Q6n6iyY2sU8eF8vt3a+h9d0mh6N6D0sMmo1UcGohvWOSc7+r/AFOVmr23Jt5X8PvR+i0XVIav1Ro8mvhi50afbcvaR9K9TfiO9JpVodPk03RdBGNR0+mpSS9nR8h9XfihkzwyYOh4Y6eM3c813Jt+bPl+u6hl1eWWTUZZ5Zy5lN2zpjLfRZJ7faut/inpNNp/gaWWo18luo5ckliX3XJ8/wCv/iD1jqq7HqFpsH+6wrtS/keInlk3zt9iDlZ1mE+2blfpsy6pyn35ZOUveXzf1ZU9S372vJnbsRrUY7WyzSbu3Ynle1+5WJlkkLVvxXv9w+JsVDsmhZ8TkPibFdiZRb8QFk/QqQxoWfE9mw+I/qVgBYsrXuP4jfllQ4smhZ8SS8sHla8lcn7CsCx5pC+JfkrYAWPI/DEpteSACQT7wcyAFEnKxWIEBONydLnwfoH8L+kw6X6cWpnFLNmfc39D4j6X0L6j1rS6dRbUppv7I/SGRx0+jw6fGlGMI1Rx5ctdOmE+2TW5227Zy8+Unq5vue5z8+fc88diy5HdXyZ8s9qIZJ8tMplkbVlFsslRVChNt2yhzdcEJZduaFHRhqVgi3e7OLrtfOc3vJ7k8uTuSV2jFqfC5EgXx5zn8raZu6fosmeSlkbr3KtDgipRlOzqZNXDTJQjsxuTodDFp8OCFy4Met6hhxp9tX9zhdR6rOTcYydHI+LPLl87+5fY761iyvu5oHqN99zn6dOEa4FkybuuRpNts9QnslTKnkkpe5mhKTdsbnuFafiNu3sRnPbYoc9it5K+gRbLIyMnbXBU5r3By/UaEnzvQmyN34C3dUUDbTIxezvYbdv7EWi6Bb9wTXgaVoHFeR6RGiV0JK2t9gr5tmZtBJ/QVjbfCCMVf1LKpRvcbToklQbktELonC/KFJcUxRjJXuWUSa3saaI/N7kXbHsXd6Xkan7Mop0NY37kFrkvYFP3ZWofUbjXiyC7vv7j72milR39iTjvsXQs+I7aZJZJL7FSVck6dchVkcn13LY5H5M8IpL6knKgNPdxuWxyN/oYoye/0JxnatPYitsZtvc0Y8zXnY5qy2qLI5KSTYo62ObpO+TTBdyOLDP2raR09HqIJLue5KL5NohOe3JsyJThaObmtXaJ9Byyb8oayNXbVGWc4pbuiLy43/Eh2N6yXTTMvVsb1HTc+J+VZCGa329yor1uo7cE0ntRrDe0ys08h8JaXF2rkwZG5zdm7Wz7puraMygm7PTpwqlY99iahT3LZr5aRCUqQ+2ds2dtukZMlXuX5XNydIzTx5Jc7GkVut6KpNE5YpLllLg75AltRBtLkJRaIUXQk2mJi3Qbl0Ggf0I2FgOgFYWAwFaAD1yjKcnsaceNJR+jI4lTVot4i/ufDyr70iafZdc8hblNfVAk29+aL8cFcdjlbp0kVxhcF9GWZK+M09qRbHGlC/8AiIZsbnqPbYku18WbtvFN3shNVhg/JZHG+yaLIYX2wtbGvKRmzSEcOT467U6a8HqujaiS06wZcb7F5o19C6KtTCOePCR0dXo/gNUtvoj18WF9vFz8kv8AVxdTiwQncPzPwV5prFilJ7KSo054XJfKlvycfr2ftioJtKJ6JHjvQyZlKFN/Y5HU1TteUQnlkvIZJrJBpvwWTtm1y80moSTe5HFL93uxZotWmJxvEqZ00ztfpcjVjx5O3I1fJlnPskoxGp/Mn5GjbTOXPuS08rluyH54Wtx4l8yGl26ab+C1VGTLGuS95P3aRl1MnRIKJyp0SX5l7MpbfkJTaqi6S1pcayr2KsqqdslGV7+RZN69yjRi+aPG6JxSZRJ1DZ0W6bKpL5tnwAZopQa/hZ5zqOFY8j9j0+eD7PeL5OX1DCpQuib1Wvced8sGtjTmxqLKmlR2lcqp2TC0S7dyElTNIUhAwAEMQIBiYwAQDQ/sBGgHYmAJ0OxAA7EwAARJMjQICTYrEwAAoEMBUAxrcBck4iiidACJJCJLclrUNOi7TpSyxSfLSKabfB2PTegnruqYMcY2u5NmPbcfoT8MdM8fS8La/hR9Ax7HD9J6BaTpmKLSTpHdiqPNl3VTbCxAZ0B0L7AwMgVjaI3QXZqBgAE2A53qCSh0bWN8LFK/5HQZwPXWf9n9L6+adfI0S+lk7fmmcG8smvMn/macONqrZVF/Mv6m6FdqPFyZPqcc6e//AAZmo+ocsXy8ex9f6vrFo+majPLZQi5X+h8P/DTP8D1Tp9vz/KfRfxY6j+wek9T2upZf3cf1O3Bd42PJzYb5I/OvWtV+2dV1WobbeTI5Wc+TolK3JP6UQm1Z6sY9Umoi3YrEBpdi2QnwSZCX0LHPKoe5VIvqolMjpHnyV/xI04zOk3NGqC33Ga8aObgji/OSy/mIY9p7mdajd9tF7bkHu9iUuERXJnWnSpeABcgyKhIug/lRTIsT+RUNJPaUit8krsi9zUhlSlwQCT5QkajjbtZhi55YxVW2kfV8ONR6fgxUmlBWfM+iYvjdV08Ku5I+qygq7V42R5+akcDqPp/Fq4yniSx5Ku0eXePJo87w5brxZ9Hrsj2t8nmvVGiU8fx1SceTGOX0zY8zJuT+x6H0Po/2vreNyXy413M88u3u4/U+kfhtoVi0eXUzXzS+VDkuoYvcSjUVXHgMfkXxFuv5EJSadrY4baE4tPZFUr4k9ixZ3P5PJVOL4uwKM+R8ROdllJtpmzMnG65Ofkb88gVTu17BBruVEJ91jhFt2J7F0kr+pKFp7sil/Mtxwbe6NCSyUy1tPHSW4vhJq/Yqk+1bEoISS24vyb9M6gqOfLZo34FcDNquhibau7M+txuWNuiWPu4RDPOUsbhuJ/1HB1UHey3RmW74OpqsdRd2Y4dkY1Lb6m12yqHzEZRfd9DTnaWO4MoteOWQVSVeKSBRi1bdE53xQ1SklVlRXKCS+YgnT2Re13fmVP2Kp4pubcdl9Rpdqk5f/TIOLctvBrxabuju0mXQ0yTSIu2bSY+ycsj/AIUeK69lc9RklLyz6F1PH8DpmXJFcLk+adTblN93NjGbyceWuctmdvoarIvDORGNs7XSUlkgzpy+nKOrqp7Pa62OVkl3Wkqo6Golfent5Rzcj+Zp7HDj9tVy9TtNkYZNqseplU2mUd21o9cjntHUUznZn2t7GzLL5WzG4yyZVGEXJt8I7cfTOSmClknGMI3NtJL3Z9r/AA1/Cv8AaMePqfqNLFp67+yVKkS/C/0RpukaeHX/AFJ2RfOLFPhfV/0Jfib+Jq1cMnTOirt0tdssifP2Omef1Ek/bu+svxK0Hp/TT6V6XxRxuMe151z+h8J6z1rU9T1GTLqs0pybv5nbZztVnc5N3bb8mZvdsuPHr2ty10syZJPz+hVbBsDrrTFoAbIsqHYmFAAIYkMAQMBMAAAAEMVAgGAAAmAAAciGlaZrwaaDj3ZO6vZeSXoYxmzNpsai5QbVeGY68gADQmUADir4Bp+xdBIl9xrFP/C/5GjFodTlce3Bkav/AA+CD6H+DfSvi67Nr8nGL5VfvufS9dmTbfLOJ+HvTZdM9MY3OLjkyXJp+5v1eSmzycndd8Z0warJt9Tnzm0n4LtTNylv4MGadeTLZSyW92UzyO/oQlPbYpcm3uBa8j39iDnfBVKSW1iU0t7LBe67dyjU44Wn3V+pZjcm+6lXszLqIyct0Wou/aO1Um9jBq9bKfdb3KtRm7G0jPhxT1GRWnRfGCWGEsrblZtx44w3L4YY4YV7FGaXtwT0lRlklKVRLIxa3fJXCNb3RZkydq3YSCTpWVOaveyqU7umJRtJsumk3kbe72C/qJtJboh33+g0LdmNX42KlP2JKbGhPu33YW09iMpLzyJSGhJvfZbivcg3uDbsqLHKhRdvfgjf1BMyJ3Qr/mK7GhoSW29D5kmRu1sJSCpNbckqSW7KlJ+Q7m2QWNL2tgrIOQKVDQtoFG0yp5GSUtxEWqCoKrYqeX9BKbZaq7bwNuijuYKb8k0L1vyNNRZSpc7g5WhtVrlbYu5kIN77kl8z3YQ+6/IX9RJrgbq6vcujZxn9ScW2uCuEXJ1Hlm3FoNTNL920NHlFKaSdscbvmzoYei6iT+fg6On9Pyf95Ki6Tyjz8XK6rc1abDqZyqEHR6rT9H0+GnKKb9zZ8PFij8sUvsLGbm5nT9JqFBPLLd+DH1qMsEHK7Z25ZnG65OT1WTz4ZKtyTFi518+6j1LURyyrg5s+sZuO6jrdTxqGRqUeTg6nSK24nWSM7rZh65mVW7/U2f2z8aHbI8xkxuHNlblKPDZvUN16WeWD/LW48eN5ODzcdTKP8TNOHqM8T5e5F2760zckm6I58cIOrRzsfVG+Xv8AUWTUfF37hIlW6icE9qMWbJfBDL3SezZTKEzSIzm2yuxyi73ZFx+pYCUqI92/ASRFFE+5CbTIsQEthbCAB7A6EABQDAD3GPeEZPbcn2uTaf3Eo+FwbdLh7p7rwfn8stP0GMPTady3+hrhp2nH7Wa8WFQxpNVdDlHabT52PLlybrvjiyPC/hxt7WL4cXmnS4RpybZYxh4RGKUYSvlsnlWvFmx4V+zytbt0bsenSeKDjxVlU0ljgk6V2xx1KhnTUm6W9lmW72lx6es6ZrMemj2Q2VEtT1THk2nweUn1VyjJR7bRDBnlkxtzfB9Xj5JZp8zm4O/J1NXqsUZvtlt7M8x1nMs29XvtRbr8lyuLObnfcklwenHTx5Rmnkuk3uR76q2CwZZvaLuy9aHImu/Y6OdUTaknb+xV2pw2Zrng7XSRBRSn27FlZYXj+eyxY35Rfk7Yu7RRl1NR2RpTUkrUeBKT7tuDK8znKkvl9y2GSthrY6cZ3CMSGs/IqMuPLUluTnmU9rM6VV4K7uX2LJNVZTJtSNSIuU+F4Jd+69jK209y3HNU7JYNkV3JNblbcoPYWOXa+diyXKa3saGnBm7saTfJVrca/LyVuoSTXDLMr7sbk+SWbaxcLW42p8GRx2O3mxfEjdHMzY+1momWH2yNUUy5L5+bM7e50lckWAAihgAAACYAMEFhYCfIAwAAAAAEAANiXIWICT34ECJJWAogNoKYBEn2WRii32olEFGiaGok4475JsQS9zRjxKSdEVjNmlhbRi1vGK8fT805JQTk29tj63+FPpLNizx1Wohu96aPP+kdHHU6/FGSUkmj9B9B0kdPo4dqS2OeWWo3rTfhgseKMV4RYh0gOGwBdAJlBdiboOORPfglA9wW3ILbkGxsNv2BP3IgPYb34PG/itleL0hqe3y0meyR5T8TNM9R6R1tK3GPciZemsb3H59r53RswpNV5OZHLtyWLNKKtHizwtfUwykj1fpLI8XqPQtc/ESO/wDjz1K5aTRRez+dr+R5n0B3av1VoovdKXc/sjB+KfUnr/Vep7XccXyI7/Gws9uOd3yR5KUq2KnuyTIM9TrbsAJtitlT0b4K2Se5Fmo5ZUpP5UUstl+UpexuVxyOH5jRHZmfH+Y0Lkmda40Z8kYL50OXIsa+cfRb2te7F5BsVmHXaa3sHshRBgRe5OK+QrdlkX8pdJBwiDfsSbIMujKo8hxyFoLTK5WvQei8Ky9Zi2vyKz6L3fNtujxH4e4e7UZstcbHvu2Mcdv2PLzeyVmzTjJ15PP+odTGOlni5cmdDqmohpoynKSurW543W6ueqm5z2V7I54y7LVUMduKgt5NI+y+n9KtF0fTYtr7e5/qfLvTGker6xgjVxTt/Y+vYu1JKvy7X9ByEWpdwOVKnx7lzh+752K1FJNM46VUo9rU4vclLtu+CMrjZS53ZqQU6lLd2c+cXV+DZnmr33MmXKvL2KM0k5MljVeSbVvYfY1BOtyT2G206osw5O1tsjBdy7vBG6VI1RpeVdj9ypTTi9iqXOxKG6ryYtXS/GlPHvyjbpmlBexzoS7Vtyb9NvRN9lbIe6KszuXc1T9jVjVrhpIqzQTtb2aRy9V80WjlaiCaq6s6+ojV2jnZY1bqkXYx5W3GvAY4NyRd2U7JY4JSu+QITx1v5IK4bvyapLlvgqm4uDqpV/QojGdu3XA+9ZJVtSRTjw5suSsWOWS/EVZ3um+k+pahxk8UccJf43VfoXVqXKRyO1tXDdXRrwQbi9la5o9bg9EPDpskp6p96g2oxW1nwfqvqXqeLW6jFDL2LHNw4rgs47WPOPpfU4xydK1ONTipODpX5PlGrb75J8mJ9X1ssyy5NROTu2r5N+sqXblg7hkV39TXjcWc7tijC3bOx0uVV3M5qjRt0DrKl4JyXpiOlrJVkteTm6ufbJs2678kX5SOdqn34k1ycuP21XO1a7l3IxfEadPg15JW2mYs632o9uDnVlfEajBdzfCR9H/Dv01gw5H1DqiXwsKcpSfH2PL+kOkzy6nFOUX8TJLtxKuT0v4i9dxYMWHoPTZOOHDFfHnH/aT8jy71EZ/X3rOfV8zw6bI8ejx/LGK4Z831Ofvk9/0LNbqFKTUI0voYnu7o9GGP2zchfuAgR1YDLdPilmlUWl9ytmzp04d1T2JasiqemlFNqaa+hn8tHe108Dx3HtTS8HCm7k2SUs0LBUIEbQ2AAQAmMLAQIGADASGAmCBgAMACq5AFfK5OjiyQSi0/HC5M+i0Op1eTt02GWR/RbHq+neic0sKy6zPHEvMVyZvY8vqc8Wu2O69/JDBotRqHWLFOf/KrPpOi6J0fp1SnBZ51/GX5+p4dLjvTQxwXCjFJGblroeI0/pPqeSCnPCscH5lsdjTehqp6nVRin/hN+f1DKUeyWR0vc5ufrc3+WT/mTyq6dHT+k+k6eV5suXI0bY9P6JhmnHApNf4keYzdbyOmnTRlfV8l9zdvyXdOnuXqNBDJUNJgVfQsxdSw5dTGOnhBRbUdonz99Rclu+fJ1vR+WWq9QabEna7raM3cWe32fI/haTHFf4UcbWSuzsdSnUVFbUjgayXNs4beienP1EvmfJz8km27o16h9t3yYMju2WG1OR78lUm6b4HNlUrbRUG7Tfku02B5WrTLdHpHmdt0vJfrNVi0kPh4/wA/uFGSMMCSbt+xyNdncpNxVC+NPLO025vyVZ/z/NKy+O0Z8OCWad/zOwvh6bAntaM+n7cWO2YtdqXLaLKiefVvJJ15Hj/L3N2zPpsbm9639zZOMYxS2/QzRCWXeiqT7vJJRTlsRytJPt5LoJQinuLJljFVv+hW1Jrd0VVvbdlTabm3vbaDvIOgQWJW7Q3Jp8i54Ct1YD73ZNTI0RdFTaxyvgkpFfI4x+pCVbGVDckypbN0Sp+TLSfcNbkI/LexJOmRB+Ufa3ukQch9zpGpBJWnugbI91gJFPljBXu0LuEiBoi32ku7YjaGgXbfsO/YTaE3tsUO7JLyV7kopy28jRs+/fkHkrktwaPNnf7rHKX1o6GDoGqyNN0l9URLdOWsn0ZZghkyzrHB39j1mg9MQi1PK7O3j0OmwV2wX3oqeceQ0nQ9TmSeR9iOnpfTsY08ruvc9BPKoKoFTyTl52Kx5s+Hp2m06TcYGhZsUdkkzLnjJp7/AM2Y5d8PPIYt27C1UVwi2GRvdbnBx53FtzkqX1IZOsRUlGO1DSPRzzRit2ZM2qgtrPN6nrkYp29zi6j1B82zLpY9rqNVjSuzm5tdhju5fozx2o6xkySbUn9jBl108m7bGlr1PUZabUptdt/Q81rNM4dzjK0V4s03wybyyb+Z7GojlZIN/mM2TGvB18kYt8UZ54Ie5qI5M8e5W4NHTzYYpbcmf4LS3RVZE2vA/iyjwXSx/QrljLqCePU1yXftEWqZi7KsVMmht+SV7lcoJmfua8j75IoteIg4UOOauR/FUiiHaJos7kwpEFLQJE5IEmBAKJUwplCAdMAPfYYd09j0Gi0qhBSa5oz6HSLBjWTJy1sW6jXJUtkj8tyW5XWL9NhJPbRkyxxqTdbGSeoinFXtycjPre6E9/Jlz624xafCLh8areSR2cmqgssmpfNXBmervE23umcLLq/mu9yekWfU5Hjx72evD4ly6jhnzyOpPXO07uimescslpXZt03TcOGMfjy7pfQvlPTY3UMUdvoe7D/x3TjfkuNiyT+I04vc7WP9zpk5yqyM9Zipfu4fyMGt1kcr7d+074/E8Lt5uTluRanUY1duzFk1EZx7Yxa+pnnFt/L5NWHSOOJznwdLhI8yzSauWNU09jRizPNJyyPb2M1qto/KVSySilS3M6YrVrdVCMKxqjk5tTO9ieVuablsLH8KEbybsSJWSMsja5tls8DglPLKl7Dz6+MNsONd3uzDly5c8u6Ur+hdJtLLlV/JXaWaSMskrq0Zljbe51dHi7Mf1LBXOopvwVY58lmr2hS8mbG7jNfQG2m28aE+SrBPugk+CcHb+oUPd0JKV/QJvdijNp0yo0Ql288Fqn7bozpx9wcqf0JpWpvbclCXyv2M6n3Iui12BdIp2q9jNqsScbNMF8zvgWqh+7fsSw7rz2VfMzPI3Zo7sySW5qOelYIk1QqNgAde4V7BCEyVEQAQwAQ0AIAAGAAAAAAOgASJLkih3QFySa+pB7PcljYSVsBRLYpEYosgvYxRNR9y+EUyuNXTNWKO+xi1uRFYzTpoJNEuza2aNPBKnRjbpJp9A/DPS/F1UZtcM+7aVduGKXsfLPwx0Dx6eGWS54PqmJtxW1Ujnl7L7WhZFWBzqGwAVmoFIQ2xEoAATIHYWIC7Dv2MPXNNLW9I1emjHullxuKX1Ny5FkahCUpNpJXsP/6PyX1HBm0OtzabPB48mOTj2vbgqjPZW1R6r8R9Xp+q+qtTmww2VRbXlo4uDpEpxU1F9v1OFse7j3Z29Z+Gmly6Z6zrEofuMOGVTfFnzzqOolqddnzT5nNyPok/UODQ/h5n6ViThqpSrbho+ZSd+b3O/HrXTWGP9t0m0RYMDq36JiYeWDCWovgjdk3wVryajnkU/BVIsyPYrZqRxySw87miqKMPLLmTJ0wVt7scPzCfI4fmLYnuprh2LyN8sXkxp1SXAr3H4Ismk2HyyS4RCya/KakITZC+Qd2JhjLsmiLXvz4JWKW/HjcumHv/AMP8TjoMuRNbzO31jqePSY/zJ5OO0850nVrQdEhGD/eT3+xztRklmk3kbk35Z5c5vLtfUQ12pyajJKU5Wr2XsZopuSuqsm9/YcY/zRdM3t7r8OtHjlHLnl+a6X05Pf4ccU072+p8v9D9Uj0/qPw8391l2+zPprfypxe1e5w5Lqt4zpoy0l8jKe5uW/BH5nXJJ4mlwZUskU0m+DDqI1bT2OhKNQp8mDO/exEYM0WqcnRTJpujZmipra6MWWFO1zRoTx/Kl7sXcpv8zT90OEflT81uSxxTlUeSwWX8qb58lUnc+NiWRtNfQg383d4M32Bp3VciVwlzVk1b3Q5RbVumZvtqIRbckn5Olpo9slW5zPKSo6uOUY449z/kNJXRWSo/MiGZTk7XCRTHI5LtTtVsGSU5JW+EVGTVRluYHFStM6eRpxp8mGcE7d7ooxSx7O26+hCORRVRi2vcq6jrcelxylmkoQXnyeE6x6ozZW4aO8WO6tvdm8eO2pbqbfU+k9K1fVW3plGUE6cm9ket6d6M0+Kp6uTyS8xWyOP+BeDIvSuTNklKSzZm92fR+3t2XB08NOGWdrJo+naXRwUcGDHGvKW5rSTfmxMsgvJZ0wr1clh0efI7fbjk/wCh+OOrTeXqmrmuJZZPf7n7F6nF5OmauCdOWKST/Q/HWtxuHUM8G7cZtN/qblWMNfPTrY6WizL4X7Plfy8p+xicEm5Jknj7optv9Gayx8o3p1HCS2lyizSSayex6z8P/Sn+l3ReoLFm+Hr9M7xN8S+n9EeZ12i1XTNbk02uwzxaiDqUZKt/dfT6nnuNifbZqKeDZbnKyOobs3Y5qeFpHO1LptHPH2tYM+zZb0fSrW62MJflW8irLfcdj0vifwsuSO0pvsv2PTbrFj7el0eox9N0er6nTvTx+Hgh473sfPOoZppznlk5ZsjbbfL+v9T1fqLNF5I6SMq02H55V/Ezwutzyz55zl5e32OvBh12mV+lMnfIhJgz1fTiGCAEAMAYAD35bAAJoAAgWxQIYWJgDEMKAQwYACAA4AKAGdLo/SNR1PPGGKLUP4p1sv1HQx6XTZNTlWPDCU5vhI9l0j0hjxYlm6tkSb3+Gnv+p09Fj0PQIduFKeft3yNGDUa7V6+bjhxyk5fxVwYuXY676npOnQWPQwhjSRxtZ17vU0m3N+zJ4/TuTLJT1eVUuUjow6do9PD5MUW15aA8/HU6vUP5INqqsX9n6zK13z7Ve56KeSGNNR+X6JGTNrIRi/mW/sZ+xyl0ht1OcrJx6Vj4dtIuydThGVXZml1aMeDQ0Q6ZgT3j/Mkum6RNuUI/Y5mbq0m9tjNPqE3/ABMDu49BoJN2kj0/obpujj1dZMMU5QjZ80etld9z5Pon4SSebUavLJv5Y1/mZz9Lj7e86jO5v6HE1DTkzq6+Vzm3ycfP+Vnnj0xz9S7bs52V81wbdQ3T32Mc47GhmnL5WlyW6TSyyyTlx5Hp8PxstLc7GVR0mnt/K6CMWszQ0WncYbS/zPN5cks2Vzm+S7qesefLS4RRgxtyLIjTp4qvlX3DJBfEXlGvFGoXJUjNm+W/6CjPqcnbdMx4l8TI7RPL3Tf0Ro08VBRk1uBfjjHHHcz5M3dKlwyGfI5ZODRodHKbTm9mSqWKHy93gqzzUXaOhnjHDBwRycm8mhKl6VOTm3TCqJOKS2F3X4NMkhpewluSW3IWQLbkdoGmRKp93uSW/BFL3JxrwRmkrfgmgpXsPngLB9g+ZPdCvckmnyZrRSdqg8hJJvkLsIBNjphS8moIbji2nuWKLq2Pt2uib0K4p+GSatDGudxBFwaqxfcscdt2JJKrZRBJEq2RKlex0el6Cepyq4Pt92C2Mek0s9Tk7II9T0709jjUsu7Ox0/pmLTwVQXcbn8v0SK429qcOjxaeCjjgmWYouCtpIMupx4VcnucHqvqLBijJRkrX1JpLdvQZM0YxfdKjlajqemwuXdNX9zwPU/VGacmsc3R5/U9Tz55t90tzUxtTT6D1D1Jhg/3ck/1OTk9XNbRs8bWTJ+Z/wAyyGGPMtzUxHpX6pzZXUYts0Yut6if51SPNY5Qx7xQpayV0kTxR6LP1F729mc/J1NLZKzkZM05+diqns7NaGrU6v4krt2ZpSlLyQcWmSjXkuhJW5K3sO/APjYENCyM+2huTZChNk0LFL3ZGUiFidsocmQk0DbE78kUnGLISxp8En9CNs0KpYd3sQlhLm35F3UBlljog4v2Njp+A7YsuxioT24NkscfBX8JE2jNY3Jovni42K3jfsVUFN+SXf7CcH7CprkuoH3e41KyDQKwLLQELYAfZdVoMuXHTyKEU/DMWTpGOck55nsvDFn12zXc9zFk1rt03Ryw+Fx4/T6mfNlkvl0LSu+7M7ZmyentO4tRz1+pS9ZJ3vZW9bJPk6/hwnqOVyv7Tl6Yv8uoi0dnRdK/Y9MljlCU/c4P9o5I3v8AYlDq+Rcs3hhMfTO3U1GDUK24/wAjmZ/ixW8JfyJf2zOvzP8AUUetO0p7o6W2G2DNkmtpJoyzyteWdqXUtPkW+NX52M2TJpMj3gZ2xfbJoXHJl+eXyrfc15NWsz7I0oLZGPNjxK+x0Zf7v8rOeU2ldZNyXZHktlpVjipZH83NHP0Gp7cty9hdU6hcX2v5vY42WVzpazNGNpUc3Llt8mXLmlK3btlTk2+Tcx0jV3Rb4HGSXgzRlXknCS8l0y2Y5fMtjq4126VTezZxcWS5JJfQ6Wpy1CMPCRLFY9fn7X2lOgyd+WUH/EivKviTZfpoLDJSXJZBCb+HLtXgtjO42ufJi1NvNJ2Sw5WtmSwbo/MrH2WuCtZPYvhNbW6omhX8Nr3BqS5RpjLHTthLJBKgqiEq52NGbPjxYVKTtmTJOLe1Bkgs0VGW32JbprFU9VKeTZ0joxk56R2rbM2HpbkrjPeuC/T4pRXa7VPyYt269SOdqYV4MThydfXwSluc7IlWxrG7efJlatg4tF3auSubVnRhW0EUMTsq6DIjEAmAMAgQxIfAA0IdgAgEAE+RAgXkAAPI2A4umSu2QSJxFXS6JbBKymBdDk52rE63Nmn9jPFXyadMn3nPJ0jW4rsOl0DRS1euxwSbV7mbHjbSpJtn078OPT8n258iXvwZn7rVfQPSmhjpNDijVUkelituDLp8Sx44pKqRepM527ZWCSBSXuPkzQrE2SoKGxCgonVCkQRoaQRJARoTJ0HaBFGDr+PNl6Pqo6VqOV43TOlVciktntaosmz12/JufIsWozRz93xVNqV82bcfUsMcCjF5b87nb/Frp2nxerMr0VJTinNR9zyK0mXs2TPNnjj+3v48ukuoavDPHKKjK/DZx2aNVhyYnWS6+xmk/Y9HDjMZ07XsmJsd+4mdUIAAsZpSIUOT3FZqTTlkrnxRDwOTVgjf05Xup4S1+SGJUiV8ma7YzpBjhyRbRKD3LvpzntKQhsDO3ZJcEWwfBFOyoGTTXaQG/wAoT0QCQPjYsc6jIIbyT8Cfv5BNK2y+nPbuafK+1Rk/lSpF6fzNPdeDk6TK3H6o6uKal9zhlO1KatXFDhst+SUqS3Muoz/N24yQ3pblzfDpxe9+PB9I9BeoYdQxx0erklnhtFvyj5Jmy9q2/MyGl1ubTamGbDNxnF2mvBnLj8oTJ+l12uT2IZciSpPc8x6Q9U4OsaDHByUdWlU03z9UeikoqKlJ8o81lx9ukZs+Z925RKpr6eQcvm+bgi5W/koka0hJqKrwZcitvY0ZITk6a2M8k45Kv5S7NIbre6oayNPmrFlpP5SuL97J2aXd23BZBJoz91+5PHJ8IQ0eRKL55Gr7WRnF7jjbLRCL3aN+OpY4pnO7Wshr002tqMmm2Hy7+EScrW4oR7lzRNpN1e3uaT0zTmUut15ZonjuTivvZnzx7E53UY7tvYS96S/t8q9d62eTrE9K2/h43/U8033TtpXex1PVmrxazr+py4P7typHK2U4t/Y9uM6cMruv07+CuCWH0Tp2590Zycl9D3kk7PH/AIP4ow9CaHsfddnte2/BzvbnVcIt88FlJE4xpbku0gy61qOjzuW6WOW36H456onLq+pcFUXll/mfsvU4Hl02XGmk5Rav9D8i+otLPp/W9Zp3Vwyy3/Uu9N4duLkhJZXBX7ksuKUcKe6R2dZpsU4wyR7lOUV3GeOFZdLOMpW4PYfkjt+P7fWv/wAHDJGWDqmP+O1v9P8A6R9C9eejdL6q0fzJYuoQX7vPX9JfQ+T/AID5Z4PVmXDjb+HkxytI/QvZfvv7+w8tvPlNV+TOq9L1nROoZ9F1DG8eaDqmuV7r6HH1aqTvlH6a/FD0pH1D0WefBjT6hpU5Y5fxSiuYv+R+Z9UnVSVNNx43/U5612su3Ly02voz0vp/HJaDG15k5Hmsqp15PXdKh8Hp+NyTXbib/U3nepDGbeY6/ncPixb+ec239jzzdm7q+f42rk02YGe7jmo5Z3shgBtgAAAFsAAAAAAEDBDsBADAAQ7EAAwAABEkRR0ei9Pn1DWRxpP4f8T9haNvproMuq53PK/h6WG8ps9Pl1+Lp2l/ZOnR/d3VeX9SjWazHo9PHR6RVGO1La2HTNMoP4uWpTbvfwc72NHT+ly1Ulm183/yfQ9JhxY8OPtxRUYLikYsGRJW3svdGTqfXIaeDji3mTWh0NZlx4otzf8ANnnNf1aEXJY2jh9R6vm1Em5SOVmzOVlHV1PVJOTqRzsurnL3MjnuRcmagvlmbfLK5Tl4/qVJsaYsE+9ic2Rf0CP1LIJXbW59h/CPSdnRNRqGqc5Un7nx6Ee6aSVtukfoP0rpF0/0vpMMVUnHuf6nLmvWm8EtbJty+7OVqJNQds6Ot3lSOVrnU1GLv3OGLu5+a7arcoyfNSSNeRbW+SWh0rnO3wty0WdN08cGOWXKkjgdf6l8bLLHBukdn1BroabSPHHZvY8Wk8uW3yxj2VZpsTnNNnVhjSjsv1I6TAoQto04sTb5pF2iXbKcLlsvBzdZL5mjs5o9mBpNOzgZ0+9qXJZNpVeKFzu21Zblf8KFF0vl5NOm0/c+6dfqJQaPS9zuSdG3PmhpsdKrRDNq46fE4xW5wdVqJZsju2iWLtoy5555NvjwU5G72LNPh+S2LIqdNWWTTNUuT2JRh3cF2PDfJb2RiVFMcVeaIzq9yeSS+5S5KytQnL2BbisIyoglZKLoj3LwOwaS734RJSf2ID9hRLlgkFjRAElEEr4J9toegqsFHYs7UkqGkNiCW2/gK8onSumJ9qew9iEktvqC29v1J2vuNK42lZRXd7Uv0J4NNkzSShFtnR6Z0vJqskX21FnrdD0zDpIptJsrGVcnpPQIySln59j0mHTYtNGsaj/IqlqEn2RRTqNR8GDlOXH1I522tzyJJ+Dk9U6zi0mN3NbHm+r+o5VLHhbs8hrNRn1WRvLOVGpEdXrHqTLnnJY5PdnnsuXNnk3J3uTWNLxuNJI3rQojhf8AEySio+Ccm0Qu+QJqS8Ee++BJrcjHZFEu5keGNIT+oDtND/hIqicFzY2E92FLyS4D77DaFdDuySjYnGuAIN2CX1JJNXaIN2wJJVyyVpIqaIuwJyaa+opNMjX1CvYBBXuDYm/coUqIyXsO/qK0gIUF0NsiwByFYNBQA2F/QQN0BKkyLxpisO5gHZETxokmNsoreKwJJgB7Kea7aM08rd0VZJt8eSrxuzu9tqbzNeSqWRvyQlaZG/cjOzc/chKfsKT9iD+oNpOb8ke9ikxbC1NpdzQnka4Fu+BSVUQ2nDI15HKbZWk0KyM2pd0k+aIy+Z7uwbELNptW8asTxplrEE0qeH2IvG48F9B+pNCGmi/ibo0ajNvuVxdPkU6k91ZNIq+LTYfFbrcJYovzRFYmuBpNJZWm0yC5HKLSKm3ZdGmlTaWxdjn3R35RiUmThNp8mbF01qdNoti4yTMTnbJxyezHiLnjTe2xZDFK9mVLKXwyF8Y3jHS0Fxabd/Uu184JtpJSMmmypLncr1mXvnSZyzxkXKs+r+ZNmCcd/obssrjRiyz7W/Y54+3Ks+WSjtZmlLcnkdyK69zvGApDTsKHRV2TaIg+RBDAAABtiAAAAAAAAGmKwACSpk6RWtiSYEthpCSssSJa1EsZpgtyjGlZqhWxjJZ7WQSs1YYpy2KYI0YVUjlb06SPTentJHPqcXcrVo/QXQNFj0+ixdkVTivB8O9MJQUJpOz7j6T1Sz9OjCT3h7nj/L/fxrvlxaw8o63b4H2v2Lvl8tIE4/Q6bedR2kltyW/L7oTcV5RLlDSDd8C3LLj5aX6ibh/iQ2aQRJIFKF/mRNOD3Ul/MnlDVR7UiSjfgn8XGl+ZEXqILzH+Y8oaqyOJvx/Ik8DrgyZ+qQ0y7k069iuHXFnaSh2i5xqYtTxtOmYOuah6HpWp1EVJvHBypGt67C+ZbkM2bT58E8cnFqScdx5ywk1X5d6nqp6/qObUZN5ZJXu+DqaZSjpfy4Krlvc53rjpk+ieoNTgk7hOTnBx9mcP9oahtKf2PPlx3J9HDKadLrUFPC5SlBSXhM8y+S/UZe7y39yh8+D08GHjC5bG3ki2MKR2IQmyX2IyryaiZVW78ikO7FJm3G1XW43shL8wTVs1PTEW490SYsce2P3GzDrOoqfJLHyyL5Hj8lvpiTtbe4vILncHVmXQ/G5DySfBFlSgb4FaGwnslwRlJDbItFjGSLDYBMrmsw5Xjla4Onhy91Tj+pyEaNPqHiu02jnlibdLJmcvzOkc/NqN3GO/1K8+d5JXukUtjHENy92JO/p9Rbb2PwdNaStvRNXn0nU8OTSy7cikuPJ9s6P1ddWwxTfZlSqSZ8R6LHu10ZL+Hez1+DLmxTWoxZfhzi7r3PH8jW9OvH2+i6j4kJUn3L2Iwk8dSltfhGHovV8fUtOlSjqUt02dRYO2Hfn3R55Nt7CzqSveyvJ8yI5JVL5VS8Ioy5XwFD/yFJUhxarcjKS3/oXYSLsSdlMVbVmvGm0qQ/6IZH8w5JLGvcslUeSKhcqW4FMnum3yadLSlbRTljUq8oswumiUb4u3si3hfNwUyXw4dy3bMXUOp6fp+nln1WTtaW0b5E/TPt0cuSOPDJzajBK7brY+XetvVkc6nounSkoXU5+/2Of6p9Wavqs3jxN4sFNKKZ49Pm7/AFPVxcW+65clsTUrn7t+Sb/vI7r7FcPzE1tljflnov6cn65/CvFi0/oXpqi4/NC3ues+LjT/ADR/mfJPRWbUaf0zoccMvy/DtbnaWq1PPxzyWU0+hrJCvzR/mNZMfuv5nz1azU//AJwQlrdQv/iP6mZMqaj6MsmNum1/M/Kf4jQWX1j1P4fypZWfZH1DUJ/Ln3+58a9cYp4eu6mal3PJLus1ZZHXik242aElLEpTbVIvljjDRzqk3/UvUMebSQc01OKqzJCHzTjJtx8Wcpl29D2/4EZseP1fcnSakrZ+jlnw1vJe3J+TfTWdaTqullgk45FNflZ9efUs3jLLmze7fTzZ4/b6otVhTXzxT92+D4f+LvoNftGbrXp/HHJhyLu1Gmj+aEvMorz+h231PN5ySMnUuuZdJo8mb4k20uPc3Jb7c/T4XgwfE1Ecck9n5W56bXT/AGfQamUf4MaiSyRx6nVz12SCU5yvZVy/Yxep8ixdK1D2+bJ2qjPdzkanp4DI7m23be5Ec+RWfUjy72A8hf8AI1aHBHNXe5fRLyNjIBs1WkjjT7HLbwzH5JtaAACoAAAAAAAAEDAAAAAABcgOEJTyRhHmTpHt8Xb0XpsIY1+/mvmZwvTWjWfVSzy/Jh+bfyzfrMstdrV4inbM0PS4Xlk82bd3sdLHmUVu6M8fy7cGTU5+1NGRr1vU5Rg1CTPPanUyyTbfLIajUOUnTMvd9TWg5Sd2Q7rBsRdBDEBQxIYAAIKBcgdb0xo/2/relw02nNN0foTJFYsOPHFNKEUkfJPwi0Kz9clmktsUT61rZdmOW+55ub307YRx9TJPJJs5WVd07aOhkvdyfJhy8/RnPTqzOPfL/obcjjpdM5S2dFWGMbbldR8nH9QdQ7m8cG+0qOH1fUvU53vasWhxJv62ZY05p+Tr6PHXzTa+hfSNeLH3KtzRHIo/u4pGWOoe6iv5G7p+J9ry5UoqtvqSQZuoy7NOq2s8/KfdO7s6/X9TFrtgvocbD8z2Rv0la8OPu39jQ8vw48pUUd/bH2MeqyNrizMhpXrNRLJNxTJaHTSy5U/HuV4MDyZFex2cajpsF+Ua+k+y1MYYMdNps57mpSbjwUarVSyZduGTUX2rYkNJ/EfuU5Mzv3HT3T2IuCvcqK/iN8BbJxxutiyOPbcbNq0rW46X3LFjfsSjib8BqKo7PZE1HcsjifhNlsMW+6Az19CSjf0NPwqfBJYvoNjPGBNQ22NCx14Bwpk2IRgkgaqqJ7DlW1smxBIJKuAckvJW5gS+5B8ic6Hdo1A41dtWdfomgeqyxlJPsMGgwvNnikvl8nrsU46HT9sK48Es/TOWWunQhHFosNRW69jJPVyzTpLY5f7a9Rkpt+zL3mjp4OWxpyrbkyxwY++XKPMda6rPPJxjtEXUNbPI5W9vucDW6uMn2pXXksiKsjjbb3Zky5d6FKUt37lUu5+DoE5bh3EWmRYDU7bCTWxFugTTYDsmkQ2vYakwJ9onCgi7uxSbAEl5GhxWw6SCHFWyzti1sVpJ8Maj9QJrZbA39CKaJPiwqEtyprfYsbTYOkgKqdCS5sk5WmQb2CE+RN0Llg1sBFsjdgyPkokKQr3E2A7AjY7AGArE2A2JhYADVEWSYgFuDGJgCAAA9DT9yMrNU4UVvG34Oz1bZZEJJmv4FvySWmb4QGBp8CaOktHJvglHQSb4aCOX2e4dn0OsunS3tcAtC1dIDkqIOK8nSnpJIplpX/F+gGGSE0a5Ya5RVLHvwGaztEa3NEoV4K3H6AVsF5JNC2SZBFsAdUKPmyIYEWwsok6GmiF+40wqxV5QfDjLlELGpAD00XxsQemmuGmXdxKE/AGSWOa5X8hKL87HQTVlsceOfIPGubFFls6a0GOSTTok+mZP4JJorUmmXBLtXO4nLulZolpMuLmG3ujNkax87M5ZxMiyflbOZmluzXkzKS2ZgyPdmMcdOVqvexh4E2kdGT4IuS8CbYgCQkDBAMAAAAAAAAAEAMEAwAAFdDTEwQF2J7lqM0XTL4vYzV2nF0zTjknRglJ+C3FkomU6XG9uviV0acaqaOXh1aTSZ0tNkjknGvc4XGu+Nlr23Qn26dVye+9Pa/NDT1inTryfPOjT7MaXvweu6RmSSj/1Pj8meuV9THGZcenqP7W175mthPq2uXOVMxx0WafzQjJxe6aLF0zUS/gn/I+hJLHysurpe+ra1/7RfzIy6rrWv7xEF0nUPb4cv5El0XUNb4pMvjElQn1LWPf4yK5dV1S5zl76FqGv7p0Nenc9X8Jk8V2yrqmp85yUOqaiq+Pv9DT/AKO6j/dgvTepv+7SHjF8oo/tLPe+dkMnUM9087Rs/wBF9U1aiv5kZ+k9XJ2u39WSyQ8nH1fVsmHtc8spxvcnH1Ji1CWPTX38bHT/ANFcsGpajt+GvzGmPpbpjl36BqGd8szZDyYseSU4W80r87l0ZOleaTXnc6cPTWdJLvjXuVdQ6Fm0+h1GT4sUoQctzUmMhvdfHPxBz4tV1dRhOWT4ce22cbD0/vwppW2W6yUs2oyTmk5OTp+509NrckNMoKGP70eTk5Nen0ePHp5DqukenyJpPtfkwHpuvXPTNtb2eYVW6PZ8fk8sTPHVMAEd09GyqbLG9imTs1jHPOkmRkMUuDTkUU7BrcceCKvu+hd9C5flQeAX5QXBl0QYY1uKVjw7ti+mZ7WeQfI63Iy+hmdRum9kQZJ8EeCys0nvsTZXH8xbLgpEBMN/IMRnJBiY2RNuVNBYgJsNiATYgHvwKbpEokZ78FSuv6ci1OU0vodPVLLGfdv2GfoeJLSbJ29y9vJqLhP5UvfY8PLZctu/HNRRHqGbQarHmwN45xd7vk+i9F9TQ6xhUcjUcqVOL8ny/qFLPVL5VRHT6rLpckM2F9ko72Xw3j0zb2+x4+5tuSdEctc2ef6F6lj1bTRxuSx5orde52fClI4Z45Y1uWVoxVLclOKptGbHJy42JwyNXFmaRPG/mpmqGWtl4Malb2L4LazUvSpzm2ycW1uiuTTVBB0vmugJZHvvyQVxltvZPK1Jrts5nWNd+waDJqG0nDhPyxJu6TafX/VGn6Jo3FtZNTXyxT4+58r6r1fVdU1Msmpn3Xuo3wc7qGsy67V5M+Z90pOyuEt0ezHimMc5n2vzNtNr2MkXtuasl/DdGSN72dcemeb2sjzsWQ/vYpryV4+ScO74y8KxXF+i/SHQNf8A2BopU3GWNNbnoMXQNal80WeQ9NfiPpND0bR6aeTfFBRdnUy/ixpEqU0ea2rp6D+wdT/h/mUv07qrfyo40PxV0Lhby7lUvxY0d7T2RPKw1Xf/ANG9S+Ej4/8AiJo8un9R5tPnXbKMVVHv/wDtZ0jush8+9edbweotdLX6Zvu7VF/oTLK3268cu3AngmtPjlFypPei1TxrG4uSUn7ktDqIw6fL4kmt9vqUSwrNl74RVJW7Zx+3o9L/AEr2f6QadSa7XkStn6Bj6YyuntvvZ+cNJl+BrMco/mhPvX6M+t4/xbwQxwjLuUkkn+h0xtefPG17pemZpcJnN9Ren8WDournre2ODs333vxR5h/i5ia+XvOT659Y5+q9Jxxn3Yscvm7G92aud+nO4vH5s0HrsenxX8OPu+Ucr1jmS6dp4cOc3JkOmZXl1mfLLiMW/sY/WU5fG0uJprtxJv7s1xY3zTepp5t7v7bCH9wPovOWze50OmamOHJHu/muTneSSZm9rK7PUs2HJXw5N/WXk40q7m0D35sRZNFAABUAAIBgAUAAAAAAAACW/wBQNPTsXxtZjh9QPQ4Yy0PSYY+JT+d+5DRJRi53vJ8ew+uZVPPGEOYpJkcPyxS8IxRpy5lGHNHE1efuk1yX6zLb2exzckrezGhFsixOxL6mg2ACKCwtCe/AqAcn7CTGlZKgI2NWSil5LIJNpJW3svuTY+rfg1pJ4tHq9VktQk6j9T2uvnblWyb4KfSuhXT/AEzpMcUlJw7n9x6p90nR5sru7ejGdMObiqOdlk+5rhG7WScNvc5ebP2Iy0Wr1Kw4aVJs8l1DM8uRu7Ol1XUXe27OHOTb3rcRKnpl86b4Ns8j2rgx4aSouducUhex0+m41Km29zX1PUuMYYMX2ZTgfw4xqrFhi+7JqZpPtXAg4vWJ9uaOPh8sqwOtt/0MeozPVa6Up+50odsYbcm76QZG68lHa5PcnPI62IwlbJBu00IY498vBi6jq++TjHYepzuGPtT3Oc28k+QVp6fgefKtm9z0WbSRhBRSp0L07pFjxPNkqluWa/P35ZOLQtJHNnp0nvuR+DFPdFk88Y1b3IS1CaJ2WJ/BjtY/hp/w8EFnV7OxvUUgLViVcDjjS8FD1Wy2D9ri+KQ3oaYwSJdkfcxvVLhsqnrK28Duje1HyxNxXk5ktbsVS1bfDGqrrPLHyVyzK/BynqnT32K3nct1/UaTbqyzpc7lTzJvY5ryt+f5EoyfuXSbbnk/Uj339DNb9xp3yT7NtHdsyeK5vt9zL3dv6nT6Lhnl1Cm18iCW6jv9J0i0+Hvntt5K9dq+6fbHgnq87jj+HdHJeTtlcmbnTlcttmPLHDhcnzd/c52s1+TPk2dL2M+q1DnJxi9jPPIoRe1lkZR1md1V8nMkzROXcVuKS3NSCl3SITkTm1/CVPy2aEG22JuiLkr2ZFyAk2FkQsCSb7kWKyq9xqTsCyUmvI07SKm7f0HdAXWCXd+hT3DU2gNG0eGNb8GXvdklN0Bp2XJGc9qTKHNiTbsC1tVzuVT3XINib9wBS2FyIG6KE7sbZGwCotiG0RYQNi5BoaAi9nuFjatkWqAGAAADQhWBJiBbgygAYgEwGAHt44O58E8emt7bGqONR3stxNeFZ1eqRRj0iT+ai5aWOzS2LON2P4iTpPYqksEYvwLJPHFVSsoz52+5ROfmyTS53A3ZdRFLhGd6iK5/ocrLmne5lyZpLhhNuzPPFlM88X4OO88/JH40vMiDqSlFlE+xmL4r9xfFa8hitMqKJvcrlkb8lc5PagLG6ISdkO/3ISkRE2JkO6xWQSdibrkTZFsompIL9iA0BZdhZXYWBcpDUilMO6grSp8FscnsY+5vgcWyrK6uLUpKma8Wsa4OGpNeSM9Q48MbXy07uo6moQfk89rtV8abcbRTmzykt2Zu76mLXPLLafe65ItkbYCRzOxN2IBQxDAgQIYF0AAEAwEMaCAGCAGCGBAAAAACCwGTjLYrsaY0JzfBGxNiAmpU+TXpNW8c07ZiJQdMmWO4uN1X0boWuhmxQi2+7x9z2GgncVLt806PjXTdfPT5U4y2R9L9L9U/asPY5fmqj4fzPj3G+UfX+LzSzxr6XovUmLpfT4R1faoJ1FsnL8QOmw/2kP0Z47rGnfUOg6nDH5pxi3H7o+PyhlTcZN9y2Z1+Ll549/Tl8jj8bt+jf+0bpv8AvYfzG/xI6cv9rCvufnJYZe7JLE3y7O9xeeR+hpfiZoI/7WNfcol+J+hTf71UfAlp170N4E+LZfDf2un3Z/ijov8AeEH+KWkp/PZ8NWn/AF/Ql+z7WjM49X2eL7Y/xU0q/jZTk/FfTriTZ8Y+A64Jw0y8+PoauENPs2H8TdNqpRx5JuMZPlnU1vrLpui0bzYdTCU0rUVyz4Q9Ptst/sRnglJ/Ne3Bnwi6fVZfi062hNmPXfiZl6hpcumhGUfiR7W2fN44YJbxbZfgxRjNNKjOWMkXHHtulNt7s16ebaSMT5TNWB7ngzj6WPoupJS08lLc8pL8zPU693gl9jy7/M/uev4npjkqImSZFntc6jJ7FTJTdEE7OmMcc9GJoYFc4jwnYocjlwEExWlj/LsRi9iT4I+DLVpMliVEJbInhe5fpJ7WMgyb4K5WZbpsjIkuNyLEjNKC+Ysa2IQW5a+B9rjOlQmN7ckZO+CxztIi0SEzbmVMQwZAmJIbCmWzS6C4ZGK7ppe7obTSLNBiebWYoJbuRLekvT12mcdDpsclG0oqyOTL+1ZPiqPbHk0PFj+C8eWfmvYz5ZLBp8kcb7o1/I+bbMsnonUcDUruzSbfkz6l1jq39i5905WlsZtY62Pbxx5skNFqsui1Mcunl2zjufUOgdYxdYwRlKXZljH5o+58llzuaen6zLo88cuCbhJeDfLxzKM48njX2eOpj28b+CM818Kmcf051bF1XBBRglqVs0/J6GOCmviLc+fcbj7emWWdHp91vya1slRHDh9tjQ8fbHghtV23wWQiv4iCfbJMm5d8vYaVGW8H4kuDwH4l61rHh0t1e7aPoEppRdHyf8RcvxOt9i4UTtwY7yY5LqPLK9r8InDkgnQ4s92UcZ7a5v8AcujJF+5fKX7pmdcGYvLU4NJl0aWaPcUwVyotgv8AWI9wc57dLFp3LeKtP2NH7IqVr+aNPS5KWGqtpnSikuYnjz5dV6px9OMtKnwl/IjLS/T+h3koeYEZKO9ozOSVfxuH+yxStJ/yNGlgsCl3X21Z0ajXCHkUZxljpfMqszlnPTWOOleBY8+ln2xumQeqWJKCx7PayWlwZdPjyqLv2NeLSY54O/O0p0c96renDdwzydc8WSjpVkTbhf6WGri1q+2323udCerx6LSuezklUUd5+o45a+2LWLF03tThGeolHZNbJGvr05rTYoT7m4wV2/LRg9OdR6XL1DDP6jWonoknbw13xdbNX4Ox1uENVN5MMnPDOpQdVt4/U6ck8NPN3k4PSZqMJwV905qP9Tf6g6X/AGjqskoT7Z40oq+Cnp2jkuoYlW3df6nYi+/LqZ+83RMb35RcMdzt4LWaDLpZqOSm35iZpQceVR3OszvV17GSUU1xd+565yXTlljquXISOjn06cFKMUq5MMlT4Oky3GLEQBKwNITAPsH3AGAhpWAIYVQAJgOxAABQANHY9MqP7bObjfZBs48eTvdDj8Pp2pzXTa7V9SUQ1GT4mqk/qSll7YNe5lTvJO/ceWT7a9jEGfNNuT3M75JydtkGdIExDCgATBCkAlyTIxJAC2HYgAGztekNBPqPX9Jhitu5Sf2OMuf6H0n8F+nvL1XPrJR+XHGk/ruZz6jWPb6vqofCxRxxSXYu3Y5WeowuWx09bJSnLu45PPdX1Cr4cPJ5I7yOdqs3fkcr2RytXl/Nf6F+olUWlwvJxNblbbpliseqyfEnJJmeVLnyTk/Pkrm06orK2G9UaMSue/gox2ol+KN7pbsg2aZPPqVBXRt9QyjoemfDj+Zrcv6Jg7LnNWcT1tqfiS7IvZFx7q308xpHeZy+p05TdbHJ0c05fqdHuN5Y6ZlS7vd7jeXtiyhy3Ksk9uRo2nln3vk0dN00s2ZKPD2MmmxT1GRRgm79j2fR9DDQaZZc1d6V0zNv0QdRyLSaGOJNJpeDzWTUzfk29Y1qy5JK00/6HFyZlxHhCTcW3Sx5ZN7sHma8mKWa+Ct5JPmzWmfJ0HqXF2QeqlbfBhuTGoyZZE20y1U/cj+0S9ylQbtElideS+MFn7RLixfGb5ZD4T+pL4TS4Y1DdHxGSU37kPhMksYNpd1klOvYh2tElFkotUl9CXcijckmFXRbbJW0ylTS5ZdjvJJQgnJsx9i/S4558sYwi3+h7HS4YaLSK1vRR0HQrSYfiZeaKera1PuS4RY55Vk1mo7sknZxtZqJNdsXuyvVat38rKNOnkn3SexvTDVi2hbe5Xmn8rHmmkqjwZpSbRZARV+QlwEVLyT2SZpWeaSM2R7F+Wd/oZZOwK9vYNhN0RuyolY0yIAWXsJyohbEBLuJWyCHFgSsEKxrkKZNcEFu9iaQQ0r4G6QWolc33PkAk/1I37DWwkQNDdCEyg+wUCFJ0APYg2NuyLQBYWFCAGxDYigAFuDATAAIAL9wCgGAAUAA0AH0SnImpKC5dmd5G1yVyyNHV6o1TybcszvLu7KJZH7lbm/oVdrMmRU65M059zZL8z8FkMUSIxzh3GbLgdbI7HwU0D09pbBNPPSxNJ2mV1zZ6Gek525MGfRST2QTTktibNOTE06caKZQfsEVORGTJuNCcbIl2rbYnZZ2MO0JtVuG7LexB2kNqqY6JtVyJyihs2i0KhvIg+IibTyIGNTTHaY2bRAnsQlSLtNmtg7q5ZTOTKZTd7EtXbTLN9SmU2yu2CZGbRJ2IACAAA1AmCGBKAAAaAAAUAgAlAFgwobBYBQIewDExl0AAAaCYUMCBUCGBAmCGAACAAJRlR2+h9SnpNRBKVROHEshKmY5OOZ42NYZ+Flfdeg63HqscWmvmStHg/UHT1peq6jH/C5OS29zJ6T61LT5owlJ1stz1nrLAtZp9PrsNNuPZKvfY+Ljx3g5LPqvrXOcvHt4yOKJL4cFyWRw5G6V2T/ZsnlM722uEUxhGyfbBcE1p53VMb02RLeLLKtkRUY+RuKfHAljk3VMsWnyP+Fi2pKrWNfoTUEN6fLF7RY44Mzl+Vkm610ahtsJwvgs/Z897JmiOmzNflJ3FmmLs90CjW7VI3fsuZJ3D+RTlhOMH3R4M5W6We1T8GjAZotJmjG34PNl6euUtY/3ErPLz2m/uen1u+CX2PM5Pzs9fxPTnn7Qdsi26JNlc2eyRxyqub3I2EuRI7TqON9pJ+4N+wNMKMkKycOCvyWL6DaifAldbhJj8DRvsnVEsVIgyeJE+lntNuxS4G0RZG6PBEl4IFZqUOSc9yEeScifa4+lU0Q+xZJFb24NRypqwEmyaSLSK2iCtWXS4KvP0EZs7CG3wJMa3ZaBvbc6Pp3HOevTxreKuzm5Fweh9JuMMeWXa+6W1nLmusLUneUjr6zRy1EYyUladtmPqGTHj0riopTbrYuySk+oPGsjWPt3v3KOt4oxxwjGS23Z4MPcj0304sXK20/lMGrlc9vB0XLuhJ1VHJzSucrPocU28mdV8j4EmO7PQ5NvTdXm0OeGXTTcJx3s+q+mOrw6zpU5T7c8V80b5PkUX8tbGnp2tzaHVRzaeThJezPNzcUzjvhk+94ckIw7pxafiyc8+PtuTX2PK+n/AFDDrWGEW1HOlTTZ6LT4cSV5pNP/ADPn2WXVd+qnkhGUe6JWoSa+Xdm/B+z5MbWOdy9inInhfA3rojHnfwoOUnSSbZ8W9Rata3q2ozf8VL9D6X696rHQdJlji/3+b5a8pHyKbbbbds9vx8fty5LtB22Tjd7lbe5OLPVY4yrpt9johHhWE5fKKO6RnRndpw2ki1NrMu5FcPzL2Jp1mXcYpj7d/oUpSlKKjb5O7CGSvybnA9N5a6go+6PawcXzseXOTb1z05kYZd/lRL4OSX8KOi15iEGt2+Djce2nNWmne8FRHU6SSW2zp8HXirWxl6inFRnGLlX1M5RqOP0/PPTZJrPGUqXDRohgfVrlhj2JPl7EMGqjqdQnkgle1GvPHJDE4aN1z+U53JbXH6pjem1DS7ZSqtjl+oNHqceHFmjFywSW7iuGdjVYHjyY5ajutrl+Tu9Il8bR9mRJwb4ktjthyeFlcc8PLp8rn8z7aTPddIw5sXTILNU4w5lHer8M6efoGgyah5YYlCS3SXFnX6VDDo8OXSOGN6fO7m5eH/iPRzcs5Jpw/BcXFwY4RlFw3dt3+hjxt/srflts3anS5dBl1MXUoKDeOaf5jDlfZpGq3UTlhK3hNR5fUR+P1GUeSzJpnHjZC0M4f2hOcq/U2Zc0JzdPb6HbLKyvNld1gjjtOMk9zFqMFTao6c5RvZsryxU42uSzksqORPHXCKpI6M8fuVywpxZ6cc9s2MDFyaZYtuCuWNrhHSWJpT9g4JOLXgTQ3EFgKhgKgGJlDEwQwBbJ2ejwKOHocI8Obv7nnYxcpKKV2el6o1j0enxKl2xM0cmL3bXuLLKthw/L+pXnasSCiyLGxM0BAwFYDE02Fg3QCXJISGArC0OhNewDXK/mfefwo0i0fpaOVxqWWTd/Q+F6XE8+ox4lzOSSP0l0fTx0fQtJhiu3tgrX1OPNenTCFr8ihjlK9zyWpySyZpSfCOv1jUvvlFPY4OduMH7Pk8827MmfLbk/COHrMndM6OsypLtXCOPlknI1Cq5ukVxty+gTlvRLD+Y1plfHwjp6XEmlRixR+ZbHX0iUWntSM3pW3Ll/ZNC3W7PCde1PxXKTe7PReotS+3tTr6HjdfPvTj5Z0wn2lY9PlljfctzoY9ZKXKM+hilkUZr5X5PQY+nY5pSjVeDeVYctynN7RNWl6fLLNPLKkdLH06SapmvHoJN/NL5fJi5xYhgy6Tp0G0l3pbM5vUutT1CajJnT1HSsc9t37HMzdJ+E3UdiTVu1vTjzzTk77Wytwyz34R1/2ZJcEJYnHhbGtsXdYcen2uW5a4JJcMnkk+Crsk/cuyJKMfYlFR3IxwSLoYaTsKSjH9S1Y17EKp7knNJcmd9ifbBLyR28EO5y4LMcX5QqhRtboXw07La2I+SQUvHuNQXBf28MahvZdoz/AAr8BLDsbIQpb7EvhJ8IisuLSPLShG29j1XQ+jLBj+Ln5rgn6d0sIr4mRbeDR1jqsYRePFQ2xlWfrPUIwj8PGq23PK63V90Zb7lmu1He226Zx8snKVJ2bjGzxqWSfB0KWPHxuUYV2Y02txZMraL7RDNkboUbdWRv6FkLfg0LEqQsifbdbFsY3yQzNKNWBz8+3gytmjUNNumzLJlCdtgLcaAkAIHwA0RdDWyIsB+AoSGwBbDTYhpMglF7k7IRTLEigW/JFosrYgwIsjJ+w2Q+4DTJX7kBdz8gTb9hN2R7gsBt0KwbsiwG37B9xfYCgYAABwRbY2JkAMSGAIdiEBKwTIjRQ2/YAAD2U89LaRRk1Sirs5mTU7GZ5W/qdXo26U9Xfkh+1NPYwd9i7v0CbdNare/JJa2Sf5tjlqbXkfe/IPJ3MWtSX/uXw1qfk878RlkMskGtvSw1EXVlqljlzR5qOoknzZohq3FA3HYy6bFPlIxZ+mRauMij9vrllWTqdcSFLYM2h7V7maWDtTI5uqSZkya2UvoZ2xcls0k92UzyRWxlyZpN8lXe/cMWtTzEZZeDLKVgmTabXTysreRsg2RIizuvyCl9SAJ+4E+76jjOvJCwsuhasjLIz9zMvoSuiWDRLtkipwQoy5JLcCqSohwau1eSucF4AqCixRCgKxWTcRUagiMAGgAAAACAoGAxMzQDEgsgYCA1AwEMAAAAAACUAABAAAAAAAAhp7iHEDTp8jhJSi6aZ7nonVP2zpWTS5XbjvHc8BGSTNug1UtNkUoPZ8o4c3FM+/068XJcLr6e60uNtp/TybY4b5SOR0HWx1D7W3b9zv477ao8GUsfQ47KzfBXdwRyQ7VxZtmqrYKTi7Ssx/1vKOSsaU77bs2QgqXgJQqbbRfjaLusSaJYE1aTQ4YFZf7UJXGV1yZt030awpUTjj3JKca35CM9xurIjlh8jOL1BfuZLwvJ3pvuRwuop1NVsanc7YvVcmKWxoh9ChVtRow8nmyeqK9Y/wBzL7HmZ/mZ6bXV8CVHmMj+Znr+JHPP9oSK5NDkypuz24vNldiQRFLgI8HRzTtCbQvIN7kWCO7LOGQjfsTkRpXJ7kkQmTj+UqFIsxFbJ4SVcfab5ExvkTMulIhZPwQLGKli/NuWTKsV9+5bMn2uPpWyFEmxxVmmNbEYWS7a8EoqglyS3bUxU5nSKVuXZVaoglSLGMp2ikTgluKRKPBd9orys9f6cxLDoYNwtzds8fJd0opct0e66VhcIY8eSVJRWx5vlf50vHN5bU6vUxzznHFi+eLptHL6g080YybVLydzPjWhyqWGSnGT33PN6+by6jI9r7jz8U7deTqKdS1HC+zg483bfudLWvsxqKo5kuT6HDHjzLwOKFZKB3rnj2sXA7r2EDMOnpo0Oqy6TURzYJdkkz6b6d9RafqWGMNTPs1KX5W/zHym9yyGWeGcZ45VJcP2OPJxeTcysfdcO/7zB+7muN+SWu6lj0Whnm1zW29XueD9O+sILSSx6+X72C+WXueb9ReoNT1jUPvm/hLaMTzY8F3215qfUnVMnVeozyzbcE/lTfg5b4rwKW8gbPdjNdOeXaDQ0xWNM3azFjfyjj+VEW/lJJfKjFTLtKDSki6DXxU5clMNpJs0Knks51cfbf0rJ8PXQkttz3OKT7E35Pn2ll254Nf4kfRtPCTwY3WzSZwzx7eveoFkadLyR7pLb3NnwHLjwSWlbW5y0eTJHI14oz9QyPFihK+Jb/Y6S0c0nRR1DAoadvJF19TOUizJwoRwZ9Xjljah7peDenDpbyTh+9vfk5U9Jk02aOTHJdspbI2aLE8+pyLUS7sa9mcMtR0najqOonr445uKxps39Nyp4+yF7GXrUMWLDGOFOKR0PTuj79I5cyvc6Y9sW6XuUuGVylJp+Tqw0Sl9SxdOuqXJ1kjHk87rsknp8kZyb4gjm9Sl2aWXtWx1etRWPO8a3XxLf6HD64+3SSV1sbx9sZXqvIrJJZ21zZoWRxZXpcalFy53LZQ34O91b28dhqdsuUtjK/lLYT2ZnOT6Ik6bFKO2xGTY4S9zX00TgkuCPw78Fuw63RPKpplniT8FM8KN01uVvY3jlpLGL4OxXLHJeDfV8i7VbNzNNOc014FydB4lLwRenRryTTCBqnpuCDwNcFmUNJdOh8TWYo+O5HX63NSyyrwkjJ0XDL9vi3wk3wPqU+7LL3sb3UUqu3YpzP5i5bRM+V7gVMQxI0GJoYAJIUiQmgEmNNAl7jpAF3wAUAXTu+jNP+1eotHj/wCKz771DL8PDSfCrY+M/hVg+L6ljLascW9z611SbcmtqXJ5+W9u3HHE18nJtvycXVZHTV7G/W5G5Sp0ji6idKTObdrDq53b8HMnJtujXqZ/K9zH52ZU2TW6s1YEkiiMbfBqhGqL9I04F2ytvY2RkoQb8UY8cl5I67P2YflM+xzOr6h5JuvCObo8X7TqKq0T1eTubb8nQ6RgeNRm47nSdRm3tPL06MFsqNWnxuONJW6OvjxRzx3W4lpJY5On8pm3ayMC1UsdWqRfi10Gq8l2TSxcVcUzJm0dW4JbEki+mr9pityL1MG/mXPucmUpwbTIvK21Y0m9uvLFgyK40mzLLSQTe6Zz3nlF7Nk4aprncvZJGl6GDe1WQlokuERjq33exfDWQe0hs1GWWnlH+EhLFP8AwnTjmhLlpk1LHJrgeVNOHPBNvgIaZt/MtjuuGN8UJ4ovhIuzTkvTxitiuUJKq2Ow9KpcE46NdvzNMlyNOLHHN8lscd8o6/7LFXsQ+Ar4Eppzlib2SLI4Zex0VhVbAsZdmmKONrkv02n+PkUYlyxKUkjqafDDS4fiS2kTaXpTqovSab5X4PKazUylKTb3Z1Osa9ZJtNvtPK6rN87p2jeMcrdp6jL3Mno8Pzd8+CjSw+LLdbI6Mu2EKjtR0ZV6marbgy91kssrZBUluQO1dGjDu1Ssyw+adHS0kUuBaqb+WDtUYNRbexv1cqjRzc8qEqMeTZlEuSycrbsqfk0pDRFvccQiaQccgnSFyAMTBoFzuAIYMEA0TW/BGK9yaVACJJpEUSoglaogx0yMiiE/BBtjmyDYDuhWJsVgOwsVie/kCVhdkUhoAGmJi4KqYEe4dhAxWMi+QJAKwW5ADW4mCYDoV0JtjW5RJOwCgA1OTfIo35DySivc6OoQxpA17AJgn7jojJpIiph3pLkyTzV5K1lbDPk3/FSXJXk1KapGOWVlbmE20ZM7kyp5H5K1L3BtDSWjvdh3XyyLAzpA2CfuAGoBggAlAwACAAAAAADUAnQ7EA0GmTjIrQ7AvUk/I9jPYOTXBKLZbEJMj3N8iIJKQ2QG37GoChDsTJsAAA2EwQwKATGJjQQABA0DEA2GgBAygGJDJsAABAAAgGIYAA19RIdgOkNJEbCwJ7EoSS5ZVYWB1Ona96bLFp8HqNN6jxpJSPB2Ck0zllxTJ1w5Li+lY+vaea3f9TVp+pYJyVS5+p8uhkklsy6GrywpqTTXsccvjfp1/kXfb6vkcclOBLHjb8Hz/p3qDNhaWSTaPZ9H69ptQ4qdJs45cOWLrjyyumsbS4FKDXg62FYM0F8Nqy/9kg3wY6+3XycBYW7JfCyRVvdHdWiik3Qnpk1SRLEtscROXlGPqOJvTzlXg9I9BZm1+hrSZb/wsl6iS23t4GO1GjEtzPSTde5oxeDyZPbPSnX7aeR5fI33M9N1N1gkeYk+T2fE9bcuWoSfuVeRzbIJ2e/08lu0mEQBBImILBEakTjwDaoa4ISYntqoN7k48Fb5LI7I1emdiRZiIPcsx1W5it4+zbVifGwSrehfwkbo8EaJJ7EW0ajGSWP8w5vcjj3bHLkX2s9INMnBUIkiUxnaaIy5JFeR0n7kjefUUttzZNIhDdtln1K5Y9lKPA6SiJO5fQMvlrgQsmj6fHv6hiTVq7PcNTz6PJ2R+eqPK+mMcJ66U8nEVseo1GWemxwji7XKT8nk+Tn/AGmJwzrbPCEMWm/fW8sVdM89NuWV9vEnbPQdRWSGCWTL221So89CVyapJozxbnbXL2ya9pOkc+fJs1b/AHkjHI+jx+njzqJZBEC2C2N2M4JA3sASWxjToS5DI9kERZN6oT2l9I2voOLVrwQoceTdYi1rdEZck/CIPlmY3VbHETHEtYWeCe9KiCaomnsjNTaWP86sv7byNrgrw18RXwXtVldcM51vGdnh2mn9T7D0XHDP0rTT2b7T42nT2Prfomfx+hY9ncW0c8npy9OusMY8IkoRrhFnwpeU6HHDLwmZsjlLSjCFexz+u6dZem5YxaU+U2dJ4ZezMnU4Thoc0lG/lM2TTWNu3zn9rzLU/CzR7kqOjmdqscXBtbNMhqtHhyx+KnKM6Vhgg46mE7lSSW548rK9cZZ6fMtM5Z+978tHpPRU1N56TcfDZzupalZNJOKyd0lykdH0HUo5MbpSa7q+hvCuWcellBQlcVd8liyJVSs0LTuqq15KNTgeHHKSXypN7eNjvpxjw3Vp/G1trzKT/wAjz/qKVYKfJ3dTvrvtH/M816mnfLGM/sZzUZdDpn+wLI1tJ2hSxo2w7odJwRjt8u5lk13pePc1crvbz66Z8mBuN0UODijp2qrwVTxqV7Gpkzpz72YJtGqWFJcFMob37G5Z6BB2WLfjkod3fBZjn7kqrK9yEo2ybd8Ek1Rm5aRmkmnxsQezNUo2uCp43vsblVWnRJSK5Jog2as2jRa8jTj7GbuY1OmiaqOx0tNQzZIrZKrOTrH+9d8nX6dJLpmV3u2cbUPuy+Trjtm+ztUZcj+Y0v8AKZcnJtEW0K0RYUaglYxJDAVhYpBECQAAAgb49gC6FXb6J+DuJPqepyPlQo9/1Sbc5bnhvwdi/ja/Iqqj2HVJP5u5pHl5O67cbia2SUX5ZxdVP939ToayTSXscfUzbbRlphz/ADPkjXsSmJNLkqLMa33L06ooxvcl37lounOvoYtXm7o1ZZkm2Yc8qW5JBiz3OSUE3uez6Xo1l0GOceWjz/QdK9ZqGlwuT23T9PLS4+x8Greie2TFjnhnvdG7HljN9ro0uEcnKRi1Wmlj+eF7Mz7aXSxJxbStGDNhq2NaxxuMrLHqMcofX6maORlwd3c64Odlx0zvTqSdUZMsIuNNGpWbHFmkvJVKdOvJv1Ol7k2jNPRST3dM2yxzyNNWSWopcGj9i4cmJ6SOysqbUrUu+WWx1jXJF6eEXVkHhxp33Jks2u2zHrki+HUEjkSlFMg8kfcngeTvLqCfKJLqG+72PPrOlww/aPqPE8npVrU97sn+2Ra4PMPVU9uCUdZtuZ1dtTJ6X9qi69h/HTbSPMvWXspfyLtPqJZMqjGTdjxqXJ7HQQ+I4y5oj1rVqEHBMWCT02jTvlHB6jmlmk7ZrCOdu3M12W5Wnyc9R75bbmnKvmflF+k06at+DtphLS4lCHtZXnk22ka81RjSOfmls/cIrk65e5G2yKbfJKPIFuKDtNbHU0mN9u5l08Y0kzoQ+WOzMW1WfWy7VT8HH1E3J2uDqap912zlZ9mXFGaRW2Tkys2F5Johe5ICQLkSsfAU2R8kuSNbhDYLkBrkCSRIFVD+wAvqOw2XIOvBAX7kJscn7FUmyiE7I2NsQUMQAAAAmUD+g7EmDYDTHyJA2ApR4HVAgIhNuyXgVDKpDTEBES2YmJ7BYUDTEtx0BNNAV3QFG+MbJqJKKosSSVm3RBRGok1Gy/FhbewNMskorg5+oy70jqdTXwMfzbM4M23vuGbfo3K+RdxEAybdiYAUAhiZADEFkoYCGNgAAIAAAAAALoAABQAIAAAYImwxBYMgBiQF0GAgsegAAEDAVhYDAVhZdhgKwsbAwX1CwsewP6AgGXQAACegAAECAGCAYAIAYIGCAYAAAAgsAAAQDAAAE6HewgCpRexdhzSxSThJpozokmL2b09J0r1HqtNKKlNtHuei+rMWVxjke/1Pkt8blmPK4O4tpnLPhmXpvHksffcOvw6iCeOS3+pbGbvY+K9O69qdI1U24o9v0P1djydsc73PLnw5YvTjzS9PfY77bowdZ73osrS/hZfoOp6fUY12Si743L9dBZtHlSafyukjjZdOkvfT5NJfM/uW4eSvIms001xJotxbNHjze6eumXqzrTyXk8tkbs9N1eVYZtnlZS+Znv8AiY/1efmujdURr2C/cN/B7bHm0kNL3Ixsmq8kWQmSihSq1Q06I0m6opk/cnJ0VNiTva2ot7lq3iqKmW4+DWTESivcsjw6KyeN8mPp0hsT/KOXgT4JGqUeCMkyUeQlyWM0YeWSmLFs37C5LVno4lkVfBWrsugjFbxgpLkqy1TZbIz5nUWMTkV4PN8FrpfYqxcFkuDVcsSiuWQzy+SkWJ0jNndtIuM7Y5Lp6L0tpktNPNJcvY9HnzaXJjjCaXxUrVeDmen8OSGkxRlSi1bs6Go0+LFneolvskkj53NZlnt145rFy+qSksMYt3b2X0OZOEcOKTb3e5s6xlWTNStKtkjm6j5cG7dv3O3H6Z5K5edpzbvcztbluV/MVn0MJ08eXdCRfBbblMN2aEqRcrprCCkRZNKyMjDr46Rit9xZOR+SORie2KhIEDBGqxFq4IskvykH9CRai9gixSsIorCZbGVJbclXgtjskSi3FHumr2staam4rde5XgTeRK6L+1rJLc5VvD2hBfK/dH1H8Ms7ehy45O4xlf2Pll7tPc+j/hRljLU6rBL+KNo5Zzb1X0+lrF3J8NDjhpD083jfwp8N7M1SirSRxsrO4zPA2inVaNZtLlxvzFnSil5KtVC8GRK03F00TvSfb4l1FZsGtyQ75PGmy+GqTx44p7vZIv1WpjjyZMWb89tcFfbh/d5IO5LwzzV6dpQ0GTDiyzyJVLfk7P4c43n6lldUoxr7nC/tHUajJLFUexI7XoHPLH1uGONpST7qLjbGM30r9np8GfqmOMOnamUlsoN3+h01S8M5fqfIodD1XhyXavuz0/8AXGXVfK3/AOJytt3Vf0PMdeffqIx+tHpW/wC9l9djzOp/fdTjF77oY9Xacl6d3S6dS00YNJx7Umjla7R/AyvsdxfB6DCuzEYdZH4lt+DhjlduX04T+SVS2ZP4lvjYNfjpW+UYI5JQW+6PRJvuMuinFohkxp8IoxZ4vzTNEMm/uN2Ms08T8IqlFpHTSU+UQy4o9v3NTP8AY5ybpE1JFksNcblTTTexdyi2LTTHRQnRZGTNBSgimeNGqImkxuyowuNEab4NkoL2IdnzRrbc3jdldN4fg9Jxp/mkrZw8i/e3dnc6nJrSYYylxE4V3JnaRimzNkqzTLZGWf5maiINMFtyNuuRN3waDtBaI0OmANhET2HECQAACH4diYMD6Z+EPbWvt7pf+56fqzuTW/J5D8I8i/a9dB8uNnq+qN3I8mft343ntbPmmcvM1bN+r8nOzK5MNM0mrFyEhJ0BYmlH6ke7myMpfKVdzGzSzJKkYdTOl9TTkl8jsxyg80+2O5Yza9b6B0qlinlkt2z2bwxaao856Jj29Pe6dM9HHUY4O8k4pfVkvtqT7ZJ43CW3CJTp46Zn6j1XS494zTfijj6r1DGqjDf3JJdpuNWr0qk248HOnp5pOnsY8vXpuzFl6vKV3Pk342s3OR05TeNbsz5M9c8nFy69t/mbM8ta/wCKyzBLnHcnqu1LezNl1Um78s5EtW3wRepkzXgz5Oll1OTy6M8s2R8SMUtRKxfHfgvieTT35WnbKZLJf5mR+MxfFLpNlJz9yD7/AHG8j8oTnY0m0Wp+GKp+WS7qBzLpEG5rhi7snv8AzJd4OVjXa7RuVrwzu+mNLPNqFN/liziLdpfU956awwwaJya3aJlpF3VcqUFCO1HAzXuzra6SlJu+DkZ3cvuZ9GmLtbnwdKEFDF9SjHGtyzPlqNLyXYy5sl2YZu3yXO3MqyL5uCxCjuvYtxL5tyssgrZVbMHzSSR0GlHHvyjLosW17X9TXmXbB8WZHK1Tds5mTl2dHV/mZzMr3LEUzI+Bye4jQiluWrgguSaAAYAAWJDQ0gBIaTHwNMBoLoT+gl9QJXYEW6FYDk6K5Mk3ZCQEGAmFhQFiYFDsTGgYEQBhQDExiZBJPYCIwGmOyI1sABYgoBrcdCQwBAxiYAlYAgA9/Homk/xMmuj6Rctsyftj9xrWP3Oi7bIdN0UXtuXPBpcUH2xpnL/ard2V59Z2wlv4Js24XqXNGeo7YPazhmnX5PiaiUjKVDAAAAABoAAACYUMBoJDACAAQEDAALoACAoYAACYIBgJiJCY0EADoaCGgoQDCgQDQW4DEQA6BDGgqChiLoIBsENAoRITJ6AgBAygsBDRLABYMKIBggoEAxMYmXQQ0CGXQAACBMKGBAkMAAAAAAAAARJEUSjQE1FskokO6hqYNrUicX28Pf3KFMfeL2jsdP6xq9HXZlv6HqemetckY9uf2o+e9/sSjPf2OefHLHTHOx6rJ1GGXU5J3tKVo04ssZVTPILI07TNODWyg93Z4uT4nW49XH8rXVdrrMl+zOnuzzUuTpZ9Z8fB2+TnODR04MLjNVvPlxzvSDJJionFbbno0kSS22CmNX4JNbGWpEFzuSdISW4m9wIyZBkpEabLIlpMtx8FTLcbVFsSHLgliE0PHakYsdMU3yIcluJEjVRT3HIj/ESfBZ7SiHka3I4t5tGiMKQtawx2rit9y5KkDSXInxsY3t0k0jIz6j8pdJsozPamakceSli/KTl4I4kkh8s1pidQS2W5nx/PqILw5IsyydMv6FjWTqeLuVxTtmvU255Xdj2ugjLJCEIrtcV/QhDHlWeUNU2optq/Y1OUownn03KW1Iyxnnzwlm1k/mUfY+Tl3dvX6mnC6lP/AFtuG+9GDqEnVf0NjyKWZpQttnN6g5Sm75PZxT1HlzYMnJEJciR75NR5t7qzF+Y0bFOBbt+C7xsc8u3XCD7CaHTBqiR0qDVMqycl5Rl5LHPLpChpAmOzenOVYuCD2e5OLIZHuTWmqi3YroADKafuXxapGeKtlyqjOXSL8Ki8qt7Fy/vpVPbwjNjbTtVaNMbbTaW/sYreKuSSZ7H8Mc7h6gUbruiePkt2d70Rl+D6i0jXmVM516b3H3TIlPHSdNeSzT5XOPbL8yK97dVRVNSg++Lprx7mLHGV0EyV83xTKMM1kj3R/Us3a3uvcxZ011t8g63pcWr6jnmm4ds5Ljyc6GOeOMYucavmjoesMWTR9TzrHkdd9tHP02pxz0su+N+7Z5rLXp3NOzPLo4aZLGsam1vvuWehMkMfqOOSTpS+VWeb0+m+Lq4yhjfY97fB1vT6nLruDBHZKd2WddM27faYtLZvyef9cZOzpEUn+aa/yO3G6XvweX9f5WtHp8d1blJ/y/8A1no9Rxl3XgP/AIeb87nnNIvidXW+1ne1LlDRO+as4fRF362c74RP/m1nk/T0rfyNJeTNNJzp+SfetiqUk57cnl1rtj6czqmPb5Vscecdmeh1MVPA2cPMqTPVwXpisTtMtjllFK22voVyTslWx36rLRj1Fp7tGrHlTXN/c5Ul7Esc5R8mMuPfodaUoyX1K5QjX1McdS1sy2OoTXJmYWG05Yq8FM1T32LXmTfJCclI1Nm0Iyaf0LIu0UukvclGSrYthta2vI8cU8kV9UVpmrQw+NqIRTSd3uXGFHWJxb7U+EcWO7Z1er9vxpqra8+5yocukemenNKS+Uyy5Zqm9jM+WWCLViaJAaCSGArQCl4GhNgmBIBWgsBifj7hYm74A95+E7f9s6iK/ixnsusfnlseC/DDP8L1Aou/ng0j33WlWR72qPNyTt343mNU22+052bZt0dHUSW5z8u/2MbbrK1bv2IOV2WT52K35NaZQ7itzVjlfCTJ4NJPM/nuEfr5LMS1Q5OXyrc6Gi0ihhcslRbNmm0kYRrFj7n/AImizJo5v++mq9kWRzuRaPXvQ6aePBK75MWq6jqMrTV19S7JDFBVFcGPNJPnb7G5IzcqoyTzS3booyyk3y2XTmq5M05LyzUjKtkaQSmvcg5r3An2LyhOKK3lXkreauCwXOKRFpFLziedFF6oTSZR8cfxgLaCin44/jFFriKiv4wnmILGhOJX8YTzEFlCktrIfF2D4q2QGvp+J5NVCNbHvMcfhaSCT2o8j6ahLNrF7I9rnxfIlwjnkORmV91mGdWdDXJRVRZys2SrsAckU5G3WxHufInK2giuapkWm1bRbOIqXbRoUKO5oxR3K0qe5owrf6ijo6NLt2/qPVXTW1lmCKjC0ZdbN9zrgz7HK1cm5OzFKvc053cnZjm9zf0IS5IjbEUBJMiNAPyNiQwBDsQAOxxYkNL2AkFAABXuJ7DIyYVFsjIbItgRa9xMcmJiBAFA0UACQMAtDsigAkALyJADAYmAfYPuCGAIYJAQAAAAwSYDsAQDW/AFR6BZGvIfF9yjuVbke9Wa2rR33v7FOpy1jZHvVPcz6vJ8r3IOVllciA5bsSNBgAAAAAAAgAYAAAAANBMEDBDQYAACYIGCAYAAAIYmAAwQACAYmAAwQACBghgIAYDQAsAoABgDAQ0IdAAxIGNAAQ0AIYhlAAgJoMAAaCAGCJ6AAMENgCwYUQAADABiQwAAAAAAAAToAAdhYgAdhYgAakDkIAJKRKMitDsC+OSiyORNGVNjTaFmydNS3e5Kt/oZY5HZdHIZsdceXXtckN8FXxRd9mLi7TniTkvcrlJEZorEwq+cvazvXgO8pbJRLo8k2yzEVbluLyMtNxaOP5kRsa5ObpinLkRJ7KyBGqhPZosW8SE1sEGVm1G+2WxqhPa35MuXYtwT+UmU3NmGWqvk+CLdbEnukQyc7GI72otmfM7kXtmfI7lSOmNcOSpx4GtuQiqiKb2Ne6xfSjPJN0jv+koY4ZJ5MydVR5380/oe19NabFHp7lP8zfBz58pjjpjjm8tuqtS9HhXZh74N7GXXpvTZMtdqktlZfk1icfgdjtnO6spY8CjKTp70fMw9vVk5WPtg3JP5ktzi6zI5ZpNvc6+Vxhp5vGrvlnCyNuTbPp8Pt4+S6VyF5BjXJ6rXCe2jAqiWP6EIbRRKzlfb0YzoJuxu7I27JJktWosoybvY0S4M7e5qMZIUNMGxG3NZBkZ7sUXTJS+hPtpAABFZqcSyJBFkFZnKbZ32sju14NGC+9U9jPH2exqwRXds9kcsmsfZZN5NVTOl6Ybj1zSOPPejDki3lSSbk2tvc+gehvSmRZ8fUdb8iW8YGb6ey2SPp2PeC96IyW21EYtqqtL6k1vExXC9qVeCd3cH4Rtu42vJQ4qUe2SuyGnn8ObxT/RszSPmvq/KsfX9THPVNppNHGwYcWXHl7FHd8I9L+Ielhn6lHtpz7UzyWCOTTvJFRapfzPNyTXp6cK3/tsNOoYVFulSofTdS9L1fHk4fcn9kUaOCm1PPB3zQ5TxR6phyZF244tP5nsZxxtujOyPteKalCDb3lFPn6HjPxAzXmw47TSx3/P/AOxq1XrrpGkhJQyZc81FUscdm/ZHmOudXxdan+16eE4YptQjGXKo9WWNkefG9uF1ufw+nuW+6SRg9MRuWSb3pF3qqdafFjT5kkS9LR7dJkmvMjOXXHWc7utuT81PZmfM1GL3/U0am3K1vscrV5XdeTy4TaUtRqHJdq4OdlpouyO+Clq+T1Yf1rDK42x0vYslGiNNnXbOlbTE9yx7EG7NS9CnIvoVVT5o0SRVOJ0mrEojlafuSWa27RBRItEkhpfHIn5J91GRp+NgUpLbkXEbVM3dFXfqlvsk2zjLK1ydboVT1bk3VRZnx0qrqs7yyfu+DBj8mrqb/eOvcyYvN+53jFPI9jP5ZdlKGaiBsVoiwKJJiYJg2AgCh0wFQ1tyNIGgE2JDpgkwO96Lz/s/qLRzv+Oj6j1pO2/B8a0GX4Osw5U/ySTPsOtzfH0mHLF2pY06Rw5Z9u3HXm9Qtmc/Jfk6Ostvyc/NfscY62RllyRhjlmfbBN/UvWNzdcLyzThqD7cbTS5Z0jnbIhpdKk913z8fQ6un0Sj2yzJX4VleBKPG7NTl2R7ps6a6crls8s+1NQ2+yOfqcy3cnX3KeodVhji1Fru+h5vV9QlOUt3uJGXS1OrgvNnNy6tNumc7JqHJ8lDm/c3obcmq+pRPUt+TM235I8FkF7zOyLyt+SuxMCbm/cj3P3EBQ+4HIQAFh+oAAWNSEAEu4TkIAHYWIAHYXbWwieKLlkil5YHsPRGBzbnJHqtZUYbmT0tpFh0UZcWPq+ZRckmcMrujka6acnscTV5alzt4NGr1bU35OVmyd8nubk2jVik5JJGuGP5d0Y9FzudPiO25Naoz5FuytUWZHbKWnZoQbblsbNJBylwZ1Ft8HQ0ELkvYzRtUawnM1kmmzqZn2R38HE1sm5Nkg5+aW+5lky7K7KJcHQQYIAAaJMihgNDBBQCCxkkgIrcnHbkKJJAJsB0hOkAmQdsk2iNgRZEkyLAQhsRYpN+wkwoAC0DEhgAkMSAaGIAGAgQDsLCrHRAITDjkXPAEkAAAAAwBfQBAB0JZeNxLJfkzuQKRpGnvM2qnyHc7KM0rbLBSAAaUAAiBgIABggCgCwENAMQxMAYcAhsBAAAFhYgAdgIaAYmFgwENAgAAYMKJsIaEBQxiQWAxMLAACwYibDYgGhsCGJbAUMTGJgIAGibAFgIobBCGTYYCsLKGIAY0AYkBAAAIgGIbAAQxWADEMTABiQAAWDCgAYkMAAAAAEFgMEIYDsLEADTJJkBt+wErGpUVtgn7gXd9g4N8FS52NOLclaxvaEYe5NQL1DbYO12c7k9uOKlwCKplzWxB7SRj21rSVUNIPJJqkibbkpy3hsQon/CRDVJptUQjLtfaWFc1TsrFn2MsdmQwupK+Cb3RQ3UtjU7jF6rox3gvcjIr0+Tu2b3JTas56d5l0izNL+8Zp7ou9zLzM3jHHO7q9PYqzuqRNukzPkfdI1jN3bnn/xPSQ+Jlj7We56dhhjjhcJX2+LPO+mNDPU6tdsU+3d2etxrG+9qEY5Ft7Hk+TfLp0454zbLrdVB528MPnTq6Of1bJky5ownJJ1uasePNhlK3jl3NumcrV5LzS7196OOOLWWXTP1BrFpe1Pc4cmrOp1WcXiioKjky5PocM6eXkuyJRVsgW4lbOrGPto4SE2D25EzNjvvo0SSsjFOy5JJGL2uMt9qpqluZZcmjO/YzM1i553sAFBRtzNEvBFEo77DXZtCQIJRafAlyKzu7WJlsHRXj8lq34pGan2nDd7mjDJOdLdNGeDfDouxTcF29u78nOxqO16azafD1rDk1sO/EnSj9T7fp8kJ4oODTTSar2Pz7+0dmNbLuXk+mejOu/H02HT5KUkkk/cxenf6e8v2JKVGbG3XNoti27swyvi74ZHPiWRc/NezFB0Tb4siyvnPr2GT9thlgrn2U19jzWj1M45JLJFp1vZ638Qpy0+t0+dQbi4ePc8tj1MdVkcnFbqjz8nVejC9MXUdYnWzdbqnRzs2olJXKVt777/oHUsqWqcIpKKMst1Xhnu4cJJt4uXO3I/i3bXyuro9b01NaDSry/m+541Rbd+XtR7rDCo6TGtlGCuhzTrpeH2876ryJanBjXtZ0vT8XDpWN+XZzvVunrPDPGTdKmvY6WjksfTNP2P+C2eflx/ppcrujWZexu3X2OPnm5StFurzd+R+xlk/Y44Y69paG7Y6WwkrexKq5OtRGUU+CDjSL0q8EZ0WUZpxK3E0yWzKpKje9ookiLjsWSRBm50iutwlHiidCaLKitog1uWv6ka9jpsV0dPoa7cuTJe0Y7mCjp9Gj+61Enaj21f1JRj18nKTtUZ4FmqfzOyuHB0YLIUMuyNFJRBhQ2mC25KFQDbEA06GQJJoB2FibCIEgAAFvar3PqXpbWx1npyEHvkxtp/Y+W3R6T0P1FaTqHwcj/dZNqb8nPkm43j09PqY/M3ZgyQcnT4Opq8T733Pezl63MsUOxbyZ55N12yqjJn7X2QSrywxyUXflmWLTf1FPJ2rk7yaee3bpLVxxLub4OX1Hqsp2oyaX0MOr1NppHLzZbextFmo1TlIzSm35IN29wLIG2KxMCh2JgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHY9P6P9p1kF2tpM48atHvPQujb/eSjyS3Q9YoLS6OMYqtjynWM67pb22d3ruoWODUXwvc8LrtRKeRuzlOxl1WX59jMnbsWR23uPHub0jp6CPc0dOa7UZOnR2WxfqXTr3M/Yy5H82xBX3E00pbh33k44LsThG5LY6uix0ltuZMCTktjrYYqMLrYzVZ9a+2DODq8l3R0+oZN5K9jh6mfzP2GKMk3uytslJq2QZ0CAEMBjREmihggQUQCVskhRJJWwBDomoqhMCErIuybZFgQYmMTATIskQYUC4ErAoGxcjDgBfcewueAe3IAxDAAQMEMASHTI2OV0A0Ao8bjIBqwSpgOgFVsaSQIZUAmMTIEAABawsQmaDkyjI9yyeyKZbmoIgAMqgGCGQJAxiYAgBAwBggoABiGxANDEBNgYIGCGwMQ2IbAADQ2EA2CKENAxE2GAhoewMQ2IoYUCGAqBDEAMEFhY0BggYiBsEFAiwMTGIBANiJQ0DBAywCBiAlAOgQxsIAYIbAAPgFwQCAAYBYCGgCgQwABMYAKgGJgFhYgAYxIYAAAAmFDABIYAAAAAAAAAAgAaLsUuClEoOmSzZLqunj3ih9u4abInGmXpR8NWebK3b6vHJcdxR2FWaDpUbKXlj7Y/cnlp0/Htlwxt3yXSx+WWpJPZCcG7MXJ0nGzy4aRAnkTiyuzpPTll7ANWgGuSoqe2zKciSdmicSmcdmbwunHkh6d1KyeWZXiTVthvKVDL2zL0lFJpyfBCDtvYlkl2R7SENo3YjOR5JeCEE3JEX88i/DGpKt2a9RJd13Oial6KM5wk1J+F5Oj35eoTUceRQlttLaznaHBCONZc1qnsdPF1L56wYoOlzW7PDyTd26ypauH7Lj7dVi/eJfmjI4+NSyZv3cW79zrw089dm7uoRlFP8Ai7qKNVLFo8ktPosbnKWykTHoyrjddxrG4x2bVW0cVnY6vCeLGlmT7297ORX+Z7uL082ftDyW407B4cmzUJP9CThkh+aEl+hvbEqb5Q/Y6HQekZ+r5p48SaSVuXsdvUei9asUcmlnHLGuPZolrpMnl4Fjfy7Fur0Wq0Uu3U4Zwa81sZ3L68mHWZ9KchS0XPfkrZqOWRJCkMUjbmQ4umNRYKDZKsWNJxuylvctjCQfBvzuSLZajBlid+SDi47Eo8oOetVfjUVu2WwlKU0oyRTFOS2VmjDhp29jnlW8Z2qySeTO1X3PV+lW8ev07+pwIYFd1uen9K4XPqGLbgzvbp6fV8TuK49y6JRitRjfsW2yajO00rZZ5XlFUWTjf6exmw328h6/yvDj0uRx78XDVHitJlxajPCSxxhGvB7P8QM8seLTKUU8PLPE6d4tRnxyjHsjxSPPye9PThP6uD1aPZrcsVuk7TM2OSez5N3Xcaxa+cItuPizlptPg9/Hf6x4eSaya8UVPUY4+HJX/M+p+n+m49Rnlnzb4sdR7f0PmPSY/F6hgirTbPqfQNfhxaSWGc3C8jUpfQxyVvj9dKuvdO0sozisMPh88bniIR+BLLpVxFuUfsz03VOtYHPWw7n/AKvLs3/i/wDqjw2q6nHPrI5IwcfG5i/2T0hklu39RRbZVqJfO5LgnhbkriYyw0S7Xw2aJtWQjfnwNt2ctKe9kZULubkEn5LIIy2K5UTk7RWzWMRCSRXJexZN8FcjoiL4Ex7iYgVWJqhpg9zcRGKuR1umKS0Wd93ynL4ao6OiydujzRva0ansrl6t/PtYse0Q1G+RhDajqwryvcqLcvJUWBWJsJCKAEAAPYW3gKEgJRHwJMGwHaCyI4gNolhnLFNTj+ZO0IIRc5qMeWyWK+h4uqw1fScefjJGPa0zgZc7y5XKRCSWm0kMS5fsUxn7GPGNXLbT3xS9jFqdRV7hly7HOz5G2a0wWXI5XuUX7scnsQs0DyD5AQDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABJtijX0zSS1WqhjSe7Pp+khHpHTorZPtPNei9Gu9ZpqqR0vVuuj8Jxxy8HO90crq/UfiykkzzubK5SZDLkblyyvuLJoJvcuwK5pFPk36HF35FsWo7ejgoYVIzarJu2be3txUjnZpfM0YgplNuJZh5RT3LdF+kjc00WwdbRxUmtjo5UseD3fsZtDi2sevn2xaTZme1cbXS7pSfByM8m5G7VzuWzOblds3pFciDG2BoRGqBL3GkiAXJNCiiaXsAJMlVjQwFRKC3sRZCLoBS+hBljpEJV4ArsTZIjIBCbGRYCIskyLKqPuJkmyLABMGFAAnuPwJAMEAAOwEMBUMAogaARIAQyLGVAMVgyAf0ENAAUA0AEpCGxGhGf5Sll0+ChmopMQ2CAAAEAxMAAAsGIB2AhoAoBiZNgYIQEDYIQ6AGIAABoQ0XQGIbEUAABKAaENFgGFAAAhiABiYAAUIYMABAhjQBDEwCwENAIBhRKBAwQywIAYIlAAAiAYhsEAAwYgGgYILAKBAMAAQWAwFYWAxMLCwCgQWADEMTALCxAAwBAwAAQAFhYgAYxIYAAAAAmAIDXprlsnTNPwcqfuZNI2sh6HDG8cXRw5cpi9fDbXKUcybuDD4k48pnoY4IyiubCWkVr5U/ucPySvVPL6cGOoS5Jx1UafB18vT8Ulfw1ZnydKg47RoXPBrHPP0408nfJtPYVr3OhLpUHw2iEulpL5ZM354uduVZLQ0Xvp8vErIvRTin8xfKL5WKnwQcG/BetLJczJS7YpXuXy+ls3NsTxylslsN1hjV3Inlz+EZncpWzU7cMtRHeTthOe1IJSXCK+WdZi4Z56Sj/U2aBSnlpIy4/NnU0EPhRU0m5PiiclkxZwytrs6bRSlgWTU5/hRv8r8mvvgqhooYnk8t7GeGkyanB8b4i7Vz3FkZaPHiuWL4mWtu1nza9dk+mbV/t2bKo54TgvpwacMMXTM2PNnk8j/wleXX6nMow+HNJfQWo06WNanUybfKiy91nafTtDD1B12MNQ32Sbk4vbY+gab0t0rSu4aSDa8y3PF+hk8nqD472Si/5H0uUlOO72pM9eHUefLusken6SKpafDX/KgydP0eTaWnwtf8hZKa77TpCllhVOSSNbZ0q6fotJo3N6fFHEm7aiuSmOT9k1ssT/u8m8fowWeCck5WvuY+pZceXA3F1khumNmu2/V6fBqsbhnxQlFqnaPjPqDS/sXVM+GMe2Hd8i+h9S0/VMeXDH4jqTVX9TzfrTTYNbonnSUs8PMfJYu9PAx3QnEnhg5R32fsWfDoV1k3GfsDsL3twV3b4NTJLJEKY7JOMmtnSHHEmi7Z3IrcmuA7pWW/DSBR9ibh5Wqnbe5PG6fBZ2e5LsXgW9M6X6eVJ7GqG7MePY14ottPwca6YRpjG2vB670jh/1pS9qPMaePdNWtj2/pPF2/M9iStXt7KHCLe6+CnHL5d2WKSbDCSbsmvF7Fd7kt3XsB5H19lnHDp+6CyYvKitzxmjSz5MMcennG3sktz0/4i5MmDJpZ4p05Ku08tDXZdDGGSEnPO41t/Cefl7r0cd6ZPUOHF8TJLEpqcHU+44EvZr6nvcCy5unZMvUNNjjiyRpTl+ZtnlOtdF1nSXp5arE44dTDvwzf8SPR8fPf9a8/yMfuJelYvJ1WHtFNnqk+yDVVNZN0/qc/0V0bUJ/2jq9Pmh0+knkqrv2N/rTq+i6h1zTZdCu391HHkUFSuL2f3rll5Jupx3U04nXYpdW6nFNf3if89zy+T+8kk3Z6brtf211C737JL7OKPNS/vZpI3gxn7TeT5UnuaNLkp+yMMk1uSxZUnUi54bZjtwqXDHJbGLDk4fCNcZqaPLZdtoNeaK3LlJFzTfn7FU0/JRHat+SN+GwkyF7mpA5K3sQkh9wm7LoQ33sj7lhBliI3XIWgr3CjUA5cJG/RuL0M75s51bq9joabbpmRVv3Lc1PaVzczvI97JR4IZPztE4p9p1YU5HuVk8nLK7RqBSENsVAABQANCGhAABQUADTEAEr9jb0rEsmpT8R3MF1ydjpeNY9PkyJ7slE9Zl78zp7Lgrc+2JU5dzshknsSCGWf1Mre/JOcrKt/JZA5MgNgUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJmzpuB6jVY4VabMqTbpHs/RXS93qMi4V7kyuh1M9dM6eljpS7TyWv1nxn8z38noPVmfvfbHalweNyy3d7GYFJ27IRe4XYJbmhbBWdrpmPdM5OCHdJHo9DjWPGmZyukS1E+2NHLyP5tzbqp3Lbgw5OdiQQX5jfosb7lS2McFudPp6vJEWjuaVOGLZ1ZyepZ7bR1Mz7dPS5PP6ydN+TMHMzydsyTaL887bMstzoIvkEMCgJRXuRJxVgSSLIogkWRTICtwSsl2vySSIEo8E9q5GkxSjtuBWyDZY1SK6sCIDaEUJpPyQmqolJkJOwItie4CZVJiE7BAMLExWgGwFaGAAA0iBDe1BQ2rASGHALcAAdAihPah+Ae4IIKChgQKgQwAAAAJMQMDSoz4KGy7JwUMuwCGgZQILEADAEDAGIdCAaGJDABMYDQVB9xiY0DYBDQ0BiGw2GggGxAAAAAAANBoYkAAwQP6AvqTYGAMQ2GgYgGw0DBAUAAwAABiJsAANFAhgIaDEAMAEMGSgQWICB2AhoBiYWFgIBgi6AhgBdBMQ2FECAdAiAoKALAQ0DBAMTGACQMAAKChgBEaBggBghgAAIAGAAAAgBAX6b+9R6bSWsCZ5rSP8AepHqdLBfAjueb5Hp6fj+12PLJO/6Gl5JNW0ZVCi+L+Vex4r6e+L0++G3IRSp9xXidTpPkk/lbTOeUdJe1GSC7nS2K+y0zTNcPwQkkqaNJZNs3w/qZ9V8uPz+hvceX7lM4dyafBrCs5dOBn1FPyY55nLiz0EtHjb3giMtHiS2ij1TPGOOXlfTzj7nymJxn4To9EtNC9lsQyaZb7bG5zTbhcMnDjgk6vyX49J7nQjpvm+ng0LC6qqoZ80jM4rXMjok73o7OkyabSY4tRcskVW75K/hNcVZLFlw6f5Z4o5Zvy/Bzzz8o1jh41rlm1Wp7UsH7p7tRNGTR6KGP4mXFLHJLZJ8lGDW5sjjiwQai/bwbVotLKMpazVtTXEU7OHbpGLL1aEcPwtPjafCb3MU8ebVfPlyv4cVvZ2Iajp+hhKTrJOvlVHF1Goyanuqo4nzWxqRnKtPTepvQdSjPEvlUO1/U7kvVGRKop37njssUnHt8Iauvqz0Y1ws7eln6l1E27bKn13M67nJnAWxNM0SO2urTk3cmiP9oza/M3ZyLTqmTUq8k2WOtg1Eu1qLoqy6qfDdoxYc7jNPwWarIlcq2ZZU05uu7PiNwjTfJiqTNWWScm6K099kXe2ptSoMaxO9jRW3A1EbNKHjexJYqRdSE9ibJFXwx/DHbskmRdI9hKMQuycOQaLt34NmmhdMrxxvwbNKqai1uSk6rdp8XzRpHufTuKUcMbaPJaGFyXk9t0aFYkZa+nYjwtySIY1VF3anwVhKEd93sSa3pPYUaXkkvzIDwn4lxhCGjzOu9fws8Vo8TdajUT7YeF7ntvxKwqf7HOd9qPB4HqdZlUMENlxfCOOcdsPTuZNdl1+TDiWny5MGN3XtR9D9QZun9Z9GPpvVFHHkwpanQ6qK2ul3Y2fO5arL0mKxyzd+eUafYuLNL1Wpy9GeCcZRxzl3xjL+GX0M8eXjV5cfKPoXp/DLqP4czxxyPsw45Y5Q8NrhnxzNoJY9Z8WL+SMade51Oo+o9founvpWi1EscMsk8ijtbZLUxrRTivzqC3fud7a4SOf15qXVNRKPEsGOX/8AAjzEpJZpne6pKTz23belgv6HncjbyNnfjjnl7TciE68Atx9tnRzT0+o7X2y4NSyqlTMEoEV3RfJzywla268NQnsaIzi6T3OLHK/KL8eo35ONwsaldGeOLtrZFE8bW64Fjzd177F0ZKS2ZjuKyytEW2uTW4J+SueGuGbxoztivdE5Y5Ig4yXKNdIT5E3Q6YmrAXLV+DqaW30zLtta3OWtuTfpnJ6DKlwmax9pXOy130ixfkKsn96W/wAJ1YZsj3KmmWT5ImoIUNMbRGgG2IAAaEFgwHEbQokgI0xUSsT3AIqztJ9nTopLdnHxL50n5OvrpRhihFPwZoyPbgpyMsb2M+SViCuT3FYnyBoDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAwESgnKVJga+m4Xm1MFWzPoemnHR6HtjtttR5DpGF4o97N+fWN42rOOV7GbquZZpt2zg5l8zo2Z53JmWW92zoKFsy6Csh27luFfMXY3dPxd+RbcHfkoxw09jF0rCtpOzVqnSpX+pzvdRz87ttJ8GV8lmaXzsqtblEsbfcjtdKh3O/Y4sN5Kvc9H0iFYrfJKLtbPtxuzzWsyNy2O11LJTafBwNVL5nvsJBjyXZUyyTsqfJsAUA48lDirLYxsUY+xdGJAowLoxVEscLT2J9jXggrjHfck47liiqACFEJllMrm0BU/JW5E3zsQkgI2DBik6KIy4IN7BJkG2UDERdggpyEgYgGyNMkCASXuG/kkFAJEkCVAQAxNWNKggoEDBBQxDYIIEMAKAAEyKYDQmEAAAADYMTNCE27K2Tk0VsulAMEDKEA6CgBAIaAAYMQDQCGgGAgAAAEAhoGAAxDYibAAAWUMQwKENCGiABgFAIAGhoIBsRAAAEANAhmoATGAEQGxEoBoQ0WBiYAwBBYgJsNiAB7AOgQF0ChEhMaCAAIGgENDYYCAoYCCyUMQAxoDEOhAA0CAgAsGIBsEIAGAIGAACBlAMSAgGCGAAIYmADQkNAX6ZpZU2er0D7sKPIwdSR6To+S4JM8/yMeno4Lqum0tmLG96ZJPahKFSs8G+n0Isa7MimuC3Mu6SlHhlDfy8mrDHvwN+UZta3pFq4U+SDivJdGHy7biUbvYxv7dNbUSWxTJGqeP2KnB+Ual2zYy1yRktti+UH4FLG+3c3HO1Qov7kZquUae2uEyM4uUa/zN70xYyJfPSRdFfQbg01wOCbW4y7SQnCyvNp9+9JNovXO/InO32tcjEzjCtZnhHsUlF+6RWri+/MnklzszprQwmnJ+TBqdHlxtqE20jpLL04bKWowZGv3FV4Znz5JuljSjH2IfNHab3BTVm/HTO18ca7bdWKkvsRg787DlXCdla+ikvK4IP6F0VtTJLH/IWppRFO+STTb2L5Y1Gg2a4LKaQjF0Xxi82Fxa+ZFXekTx5uyafgm00yywpSIPHT24N2dJ/Mlsyh422qLs0q7NgS5Lfhvy+CahfA2umarFJGxYbZF4Lew8pE8WGS9hI3vTpDWBVwPKHiwxj7lsYmlYN90W/BSSY8oeKmC3TNmONtSXjwQjjTaOhpMSvi15Q3s8XQ6cu6UHH8rPbdOj2442eQ6PWPURxyXyt/Ke30kP3ad/oZ2Vrx8bln2Iwg63osUHTLtNDatgv5fNjSpbjdJr+YTT55+JOpWbVafSRk/ljbo8pDNLBGOLS45SaW8kdz19i/Z+uZJRmpTnG1fg4ujh+y4v2rPmpXtBPk5ZbtdcPTqaDFPRRjqOofCcZu+2W8i7D1LB1HqWeWpm4afFik0ktr8HN0c59X1lPDLMo77vZI36qWh0ujnpo4448mTaTXgxrV7ay9PLYMb13Woxlxfd+iPQ5t1q/wDhiqQ8GiWLX/H2dw+WlWxXjyLJl1avbs/6na3d6cvHxji66XfPE/L00V/I8/kfzKvY9Bqv9h7/AApL+p56a+dnp43nyqUWid7bFW4Ns66YWciaK3JoTmwLGkyMo+zIW2DslmxOM5RfJfj1TX5jKJolxnprydOGpT8l0cu3ucb7k4ZZx4exzvF9w8nXeZPwRck/BjxZlLZ7Mtv2MeNntpa6ZHtRDuYu5kDcKo1aS/gZk+KsyWy/TZO3JXiSpmsUrJJ/vEWN7Mjkj25nF+CUtonWM6ZZ8kLRKXLIM2h2hNiAAAAoAYMKABxCQRCQCAAA06GCy6iK9tzb1CSc0kror6LC87aSdIjrJN6h7KjNFcmmuDNJqzRKu0ztbssFfkBtCKAAAAAAAEDAAAAoAAAAAAAAAAAAAABMEMABF2mxueWKj5KUdXpMKknQy9DqqXwdOovk5mpy1J+zL9dncpVeyMOaUX53OUxFcpOT2IeSEpNPYlF2bEqdo06bG5ZI0imK8nS6bj78qdbEo7OmgsWnW25i1c3J+xuzyUIKmcrUS3MxGaa3K78Dm7e5FJXdmhfghclXJ6jSpYdN+h53p8XPMvud/Ut48CVmMr2OVr53KXg4+aXczZrMndJ7mCX3NyCiV2FIb5BK2UCROEbZKEd9y/HjdrYoWOF+C+GPdE4QXgvjGjOxGMfbgUo2iaVLcTaYFfZwEtvoWfcqyMCEpJGeW5ZkfsUt8lCexBv3HJsgwByRBuxNoi3QBIg2EnZEqhuwQkMAEkNAwBDESAVAvqNDoBASSAIiNDCgAQxMABAkMAAAIEMAAEDC6IhTAEADYnwNkJM0iuQgfIF2oEMTKAYkAAxDYIAoQwAQ6ALAEDCwAABggGJgDAQANDQKALBjQGCEOigbEOgogEFiABsQDQCAYUNBDQgIHYWIdFgAAGACrcaBjQBDQMAQMAAQ0DBDQGFAACGgDgBisOQoAYgAaANBQDQGAWAAFAFkoAsGIbEhAhj2EDAC6BQiQmNAQMEMaCoRITGgIGCGNBUAxMyCwENAMAAABAAEovc9D6fl3zUbo87Hk6XRtR8LUJJ+THNN4unFdZPZfs/by7JxxJqpLYsxSWXEpLmhpPhHytar6kvXTNkwRi9izSTXxOzhNGicF293kqxY6yqaVuzckqXcWwjKPgsiqiacmNNprdNFahabfg8+fvTvj6ZZpKzPzK34Nzj3WUzxpcDG6SseVb2V03ya8kNihxqjrjdudiLUUt3RBSxq/Jb8PvVNFGXEozp7F3tLEmozXFIr7alXglCFOkDVRsu0kEYJt2V5dI5O47ovxc35L8OzpkmWqZY7jlJ6rFtGDUfFkc+XVy2cLT9j0axqUd3ZXmxw7bijf5Y5fi28hPS5sk7aJ49Dku9j0kMSb4tkVp3zRq85+FwMejle5bPB2VZ1543HwU5YXFN7l/Ls/HpzljbBYmpqzXTSdCcl4W48mdKpYvlsUcaao1Rk2qa2I0ovYeTXiyTxU90VzhSs6igpR+pRlwSW+1FmfbFwUYo9+Jrz4K0mnsT/ALqaklTRbKnLurdmqncVv8u/IoY3dpk1Huf0LvhqMTNy01MVaTvcIQ+hdGN8gkkznbutaQeNVuRUaT2NDSIuDbSZqbNK1FORcsN+NgWJWtzRGL2VDdTSOPCrqtmbNPijGSXJDHBv7GzB4VfqWZVNNml0ryR+V1Jbp/U9T0vMtRgTcayR+WS+pxulRp7fzOlKMtJqIanHtCXy5I/9TcYyjsRviie6IY2pRTi7XgcnLwVhJt+wqd+7ocVJrcTg4+Sj5n+Iujb63DNJtYpQTf6Hn4L9rlDHBJYo8uS/zPT/AIoZMuPVYIy3g4Un9TyOTO8OgWPuqcuX9DlljbXTF3H1OHT9M9NpZRUpcziuSXSOi4Nb36nU5pSik3UtrZx+lvR6Z/H1i+NXCfud7o/qLTx1GfJn08culhik/hLbdrZnOy76buUieo2ySS4UEkcTRST1Gqjars5f3Or8eOfFPLFNKVPfwq4MXTMOjXTOo6vU5pQ1PcoYorh297/kj0cccs7tydekpadKvyT4+55ya+eX3PS9QVZNOrTdS4/Q4EYQlll8R1Uj08by5qfAmPJUckkrq9iNnSMhqxUO0FoBNUKiWzGBChMlIQCoBgiwF+fJZjzSjzuQ2EyZTatKz2Sjli/KMbVgl7Ix+NZW5Ti+JIO5cp7oxbidrhk/Gu3QclN23YT3iYYylBp936GqGaGSO+0jWtG2d8kZMtyJ82miqi7ZpWA2IqAkkJIdoBSFRLZjr2ASQpEmmhNWBFKw/wDca2HtaIOr0ldsMk1zRlytvI2+TZpV8PROSVWYJO5sn2CXBnk9y+bVGeXJREAAoAAAAAAABAADBiBgIYJ0DdgAAAAAAAAAIAAGAEse8kvc7WGUcGH6nL0UFPLuatTJpUiIjqcnc5V5Mkpu6HNuyFoaUrdkosSpkkqFg1YN/oei6Vi7MfezgaGPflij1cIrHp0l5RjKjJrcmz23ZysknbZr1Urb3MGRssiK292OK8kN72JxdcgdXpMPm7vqbOpZfkaTK9Clj06l5MOu1Dk2jFm6MWadtszNk5StsionQQrctjDglGKNGPFW4Cx4rS2NMIbEopVvuTpJbEoikk0vJPghJ1Yk9rJtEpOiL23E5pIg8qCicimc6HkyLYolPcBvJ7lUppinKyptl7E3IrlIUmQk2VTbFdkW9iNgSYmFgUAAAAIGOKAEPga2CgGkhiGECBgAAh2IQDYCsAGgYgtEUxCb9gQQ7DdiAoAEvqOwpgKwIJMrmTbKptGhEBDLoIGHIigGhDQDAAATBAFgDENiABoQE2GMSAoGIbEAAAAAAOgBAIaAAsGIBsQAAAAANDEhgJiGwQ0ALBiAbEA0AgGxANACBgDBCGAMKAYCBgxANAwAAQWICbDYIQDYYMEBQUAAybAxABAANAwBDEgLsDBBYFDAQwAAABADABgIYAJjAaCQDExoAxIZAAAEAi3TusiadOyolj5smXcXH29/0fJ36SKvwdCMG7aPP+nMjlGMbPSRfbS4Z8rmvjX1uHVxQ7JdlPdhhxSi7bpE/iOLv3BuTx8+TlMr9Onjtshvgut0QUN/oxaHvakpLZ8Frg0lfJm/ut4/pTLGoy3K5p77GmUPmTYpw2MLXNyR43K3Bt8G2WJu65K/hPz4NzLTOmdRplOeDcrS2Z0FiVWRy4bjsuBjl2XFyXFxl9RuDapu0a5YlLcr+HTa4Om9saVY41JbF8U3Pktx4bi63ZOGGXtuZt+hdiTjXkjkhcn9S/Dik/uTy45Jp1wZTtzq+Hkss2pvctljTd+WNY/lpofaseTttWylqpVtTN+bSpqzP8G263Ny9s2MGWCi3RRGrZ1JaROPde5T+zRT3dHTe3PXaiKTjsWfCThdbl2PTx7Wr3HLG4J70FjPGNWTcLScuAtq2kPulKhemtsupwxW7RCOJOPa5cbo0zj3tqRCOOPdbW6N45dOdx72SwppNrcs+D3Lm6L3j8x4HHmjFy3WpFEcP+ZH9nuT+5s+G+YqycIbXW4214sj03ykfhVI6UYdyryReFeETyPFz/h0WQuzR8PfeJNYnKqRfJi4q8XFPk16ZVKmQjjdqlujdhwPm6ZqVnTq9LhR2oRjkxvHP8slT+xz+l47S2Oxjx7f9DrK52MvT3LFllo8vjeDvx7HS7HVsy6vSueNZMNrNDeL/wChs0eVajBGfm6kvZjbOiRJxvbx5LnjrgXbTVKvcsqaee9T9Bw9d0nw5twyQ/JL2PlHUunZ+ma14tdBySdLblH3VxpbnP12lwZscllxwyXdOSui27TenxDVQ0mdXGUofTk1dF02GerWKHdKMk1Nv2NGr6fjx6jKtlUnsauiQhHJklFKlHejNuum9drMyWLRSjGNJKvucLR/6z+0YX+RXP8AU7PUZdmkafndHJ6HjeT9pmuIxd/5f9TXGmbPqJd+XT/azjrFLLqnjXL3OrnaWTT7W+2jLooSfVHKKfYnTfhW6PRjdR5sptgzY3GTtfQrpHa6ppHptRLHNK3TV/Ur0fQtXrIvJjUY4k6c5bJG5lGdORJETo9R6VqNFvPtnD/FB2jnVT3NbiGmDfsRYIBgAmAwEicMcpySjFyk+Ety70Ih5o9J0f0tqtVNSzr4WN+65PWaP050/RqPdhWSfvLdGPKLp8zx4MuSuzHKV+yNuLomvzNdmlyb+6o+o4dPixpKGDHBrjtiXqUk0nFfeyXI0+bYvSfUp/mxxh92asfovVS3lnx/ZH0JSl3pOmvuEku24IeSaeDw+isjXzahRl5pF3+hPbGnqt29tj2na0u6iKkrV7Jsnk1Hzf1D0P8AsiGN/F+J37LY4Etme4/ENtw0iXhnhnZqdlguxq/ayKH/ADNVl2dD0DXa7SrPp4xeNjn6Z6lG/wBxx7M9r6Lv+wcbVv5md2Sdpv8A6mdj5JPonUY3ekyV9EU/2brVf+r5V94s+xK6tJv9Sprlrd+xPPSyPkP7JqoxueHIl/ysrlgzKVPHO/sfY+xS/PGl9kN6fAt/hwb/AOUsyNPjXwpt12yT+qY1hm2tm9/Y+urTYYy7vh479nFEnpsC75fAxt1/hQ2afOdU+zQY8dU+TkpVZ3vUs1+1OEdkvFHCfIEJ8FDZfk4KJKioTAAKAAAAAAAAQAAMAAAAAAAAAAAAAAAAA+wAuQOv0fSucHNrZFOt2nJex2OjJfsL28HH1/8AeS+pnfaMMnuRHIRoOJYkVovxJtqvclV1ejYHLL3eEdzWS7IpJUijo2nUMHe+SGvyNzas53sYNTLcxzk3tdl2ea7tjP5ZqIceDRpMXxMiVeTPGW52Oj6e5KdCjXqf3GnpLwefyycpNs7vVp/I4+x56crbEEZIklwRX1L8aKJ44eWaIrYqUuNiUp/LsQWXSIvIUSybclTyAaZ5NuSKy7cmSeTfki8uxNDTLJbK5ZF4MksteSqWZlG2WVLkpeZXsZXkbW4KRYq95LF3WV2DZRZfuQk9yN3wJtjQdik/YV2JgOwTFQFEk/cdkRrbkgbGLngaAaJELFfuBZYN+xBMGwHuNMhd8CbogsbCyvuDuKLLCyvuDuAnYkyDkLuAssVkbCwJWFkLoLAk5B3ELGmBLuAi2BBbIrkTvYg9zeggARQLYGAUAhoQ0AwEAAxDsGAhoQANiABoAwQMABggAEDGJgCAEAAxDoKAQABNgAAGwAADYaCxAUNsQw4AQDYibAAAUA0IYDEwBgCBggYAgBAwBiAAGgYIGAgACUA6BDIEAMEXYABgiBDQCLoMGCBl0BAIaIENAwQ2BbADBDYAsGFDYAYIY2EhgBQAAAAAAAAholBQDEyABcgCA7vp7UPHnSs9viyRkk2uT530ufbqIfc91gUpYl9j53ysdXb6Hxctt0oq+HQLGm9pMhp5PsXcPIpJ3F0eSx7ZVmObxZk239jXlXbJNNu9znyblTs3xbyadNb9qol9aN6pTdrZkVuEU3ySjTOcdA+1O15IJRcnRLIt0Rm1Gtty6pEYLdqifammhxpvd2TVW6KVz+xJt+EV5cd1KPkvzreSjwVrN2Y+3yaxrnZ2Mbarc0wdy+iMEsqi05SRfps0ZS2kqLZb2z06mCCk78Fs8SceDNB0k14NkJKUd1TOe2tdMcsSaf0K3jtJo05IKK2KZS+F/wAr8mpWdIJbNPbYzZIdkk4u9jXJNq7E4KcLS3NrrpicJPyQlhrds0S2kDXfFpGp056Y3jaewskLatmtQvghlgzcyLGDJGtiCVG2WNqu5c7iyYItJxd2W1nTHJJq0RUY8lrj20mHba+U1NRmxZhan8u6fgvWBrdspw5Ox7qzWpw7Yzk/llstuDnlGsRBJXsSWJPdMXZKK7uUTxO7b/kc7k66NQvYfYmySu/oy1KKVbpshpRKCexKMKpLgsjBW0/0JtbV2/qJkWIRgu7c2aeK70nwZ4JLZtmvSL96k1a8M3i52O50/EqR1YQS/UyaCFwi6o6EMbS4OkrlYSVU06Mr/wBT1fxP9jk2lXhnQUH7CyaZ5sUoSXyv/wCrNS7Y0cVS2drwOvczaCUouWmzX8WHDflG3t2vwJTSuUW434MmohBRb4aL9Vmjhg22eQ6p1KcszUJSUWZyz0v49vF9b6bmydT1Esc12ud0w6Zo5aLHmlNq50tjqzV5Jd123ZDUxX7O0vLRMc7W7x67cfrcu3T7+xP0jpe/ovWM/iEFv+pm6/OsMUd/0bgX+hfWMnme38j0YXU24ZvDZqXwG7vY63pTWxU9V0mUcaWvzY4yyONuK7rtHJzVKEGvEv8AqX+nqh6h082t1mh/Vnp68Xn9V1vVPRtV0/rlahXjUlFTabjXBdq9R2/ucfy44bKMeD6f6x0H9o+muoYGu7IoOcZVumtz4Rp+otQUM9tryc8O1zmu3VzyUk4tbPk8rqYqOeajurOpqeoLt7cV7+Tktttt8s64y7Yuka9xMchHVkAAEDXNHs/SPSscMcdZmjbf5bPHYlclfFo+haHUwhosUFSVIxlVkduGalV3T4L1muac92cvDqIyuMWufc2xnFxVSRnatqnHKuaZB9z/ACq68lGOfbs13PxRbF90nbaS9jKrsUFLlq/LIyb7uEqCMtvle5KMoSaX+ewEckO5Lem/Au1RjG5Jbk5JOVIX5INSj/NFHivxDXatJ2u7PDvx9j3P4i//AAeyWx4drc6Y+kpCdXuMKs1WX1P0S/8AuLDHm22d2EZTe8kcH0Zt0HE/NneWy4tnO1qI9yjBquHyRUWnvy/6Eoq7Spe4JpyfKRASxN8OXd9xtpJXd/UIpPdOVjjC9pW34CoUt26KtSl+zzd1S8GiXYn2vkw9Tm8ekydq8DY+cdZm5aqdtvfycxM19Rm56if3MtbGozUMu62KGX5HsUM1EAUA2yhAAAAAIBgAgGAAAAAAAAAAAAAAAABKCuVESzB/eoUel6Y/h6Rp+UcrX/NM2ftKhgUa3o5uWanJsyjLKu4FG+CycVsKC+Y1BBqjZ0/F8TIiqUOGdTomn752/Bmq7WJrFhUTm63Iu5tGvNlUJOLfBy9XPuZnSMrlbbINknsQka+hbgg5zVHp9HH4Gj7q3OL0fE55k6tI7Otn2Y1FbfQzaORrs7nKW5zG9zTqJXJmSfJYJItjNRRm7qGpAaXlITyFTe2xU5+4F0smxTKcrIOTK5TLpVkpPYi5kHOyN2WQNyIDYi6ANCGgLEwYoeRsCF0DdgAAFsQWA7YCABjsjYWBNMdorsLAnJ+wrI2FgSsTYrCwHYXYmCJoMBWFl0GILBgDBCAB2AUCAGCGACYiVBQCoB0AEm0IQF2BiYAxsCCxAUMQ0DAEDEAAOgQAFBQxAIBsRNhoGCAoKBDEAxMAb9gCgQL6hYAAMEAMQ7AaCAaBjQQAA0AAGAIGFgwEAASgAALA0DBAwBAxATYAHQhsAAA2ABoGUCAQ0AAwYiUNACBkAxAAAADQAgYAzUCAAAAACUA0IaIBggCwGAhgAAIBgIZqAEMTABiAmwxDAgGxXYMEAwQAgNOil254v6n0HQzUtNF34PnWCXbkT+p7zo8/iaaK8pHk+VNx7Pi3t08Uu6DSu0W8rwUxThNX5L48fQ+c+hBCDbpVRp0C7ck8Utr3RRh7+/bg0bRzqcbtc2PRVkY/M15INVZtaV9/KaKMsflbexzs7dMbtS4/L3FWXd2Xya+ErKJNJ/UaCg3bLI3b+xXLLTTqkWJp8EXaDxxnHur6WUajTKqvc1wn8N1VopyahXSi/uXHpMo4up0+SCbq/YejwznK90dDM7jtf6lmmdRVxO95NY6cph206fFk7FT2NUItJWQwZG4qlwXzTca/yPNbLXTudFJLtfleTNkSrtfD4+hpw4n3b8MryXHI01RuVmxkTpUyUJtP3QZJb8EHP2SNxnYypNt+5VHaPG5bfcndX4IVT3NxCTinS2CT7nQSSTsT81yNKre8a+tFUouHDteC9RVu+CUu2UaTVr3Kyz5NNGWJTve90jLLT1lbUnubJzk6jSW4tUq7ae48tM1nnjcV9UaumTTn8PIrjLi/co+tv6lcW4STWzvYtnlEnVelhhxfDpxK3hxx4jsS6fl+PgTv5uGiycfZbnlu5dPRjqw4Y4Rr5eRZYwVbEo7rYk94W9/A21pTKEaT8kXUlXksUexuMla9xrHFborNZnB8Jbl+nzzhOKlje3kmoPmKNemXc1srOmOTGWNdnp+ocoR+Wjs4Z93Oxg0Sisa+VWdGLTiqVHW+nnu99rNmxx55orSbGtmSWpVXUcDnBZ8f97i3X1Xklp8iz4Fki1T3aXhmhNqtl+py5v8AYtW1VYMr2+jNYm3N9R5ZQiknR5fVY7aad2eg9R5O6dJXRwssrhst0ccvbvh6YpY6be31spzJJY1S5tmia7/Jn1D+eK9kbw9pyPM+pm+5RXses9Hw7fR2sW/bOMpHjPUU3LUtXsqPe+m38H0xPFXOB/zPT6jyafNcqSw7XtLeyfR2o9dxt+MuN/1Iam6yqv4mPpjX9tJr3i/6o9M/y82V3X6NlBZMcoypwmmpfZ8n5m69pXous63T8fDzSjX6/wDtR+l8c7SjfhHxH8Xenx0nql58cajqYKf6+TnxZd6dOWf1jwzIkpCZ7HnQe/AqJIUiBKvJ3fT2lwRyxz6zF8SC4i+Di4YfEyxj4bOwtZ8CO1KMdq9zGd66bxx2+hYOldH61ouyGCGDUValHg8p1Xpup6ZqHizp9q/K15QujdW+ZS07cWuYnuMOo0nX9IsGq7Vkqoy+pzlvqrcdPnqlNP5ZtS+50um6+cckceaVr3I9Y6Xm6ZqZYsqtLiXujDFNrwmasjG3r8GeM/yvjyuS5NvIn3fL9XueY6brJYZKGRbP+L2O7h1MHG6t+JWZV0Y5IqLTvuJtRklv9rMcJ/PG3z5NU+1pOXK82BZCai0nKn4pE8uoySfdk+Z8cFMZRcU1TXv7EHnTbjFtlHj/AMQJuU9Mn4jseMkz13rxt5dNb/h2R5F8v7nTEpXYeQdBdJmmX1D0jJf2FhinvdnajOTTk9rPM+lJKPSMXizsY8/zV3Pbwcq1G9Tfjlj7mpXSVeTIske67a88jlkjJbNv7kGmU2vzMcctqr/Uy/HvaW/sTjLG1e1/UuholJXvv9Tl9emv2OUd1saXlmp12qjkepMzembjYHg9U080q9yqth5XeWX3FexvSVTkZUTyckTUQgBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASxOskSJPF+dCjblk+0zuRfmrtVGST3Mi1OwX5yEWaMUO5ou9IujC4qjudKh8PA5PyYsWJdi2Ogv3Wl2MWq5esyN5nuZpSbQtVN/EZRGZYiUmGOLnNL6kWzp9G0/xcybVpEo6/S8EcGneR7MzazN8STNutyKGNxjwcLPl+Zkgzaiu7gyzZdllbZlnI3IDu3DuKr3By9hpVssmxVKXsQbbFZZBLuZFgxF0AaEADYgGAIYrCwGnQ7IgAXQWAgGxAAAADoBAOgoBANKxpUBECaVjSAgFE6HQFdAToKAil7h22SYRASj9AolYnvwAqGkC25HaAKChN+wmwHSD7CuwugCgewWJgOwEAAAS2YrAAYMQAAAagAAAABoGAhggYBYMQAAABKAaENFgAYMQDEAAAAAAAAADQILAYmFgAgHQUAIGFCABiGgAQwGgCGIAAAABoQEodgxAQAANAIBsRdhoBDRQMQ2IlAAARAAAFA0IaAGFAM1BEBsAAGDEShhwCBkAxAADQCGi6DEwBgCAEDLAWAUCJsDAYmQAAgYAwQUCAYAADg6Z7T05qU4Rg2ro8XDk26XUZMM1KEjly4ecdeLOYZPpnYnKMrsHu2/qcLovU3nioyl83sd/G219T5WeFxvb6+GUzm4S7vFpfQtXd8Hu7Xa58kWnF87jU3GNS5Zz21cdNXx3LTw7fHJXLK5Ve5HRxbcoNKKfgn8JwXNqyUxukJrujsUNO3aZrh2uVr8yJygpbvkzttgVy2ZKLl22uS940pbckZwSt+DURXCTboJRi3dboafKSW4Y4txdXaJPa29MmozPhRJaTLuk1z9BS0805ZHP5WV45pNJW5G8taYnt1cd9yo3QhJx2aRz9O5TjF0jdibd2cLG10YSjJXwVavFat8e5NttU5Ecjfw6TsuPtMvTBkVt7cGWT7ZcG2crk0/BRliquL5O8rjpnnPZbCTck2thppWmCS5OiIO6bS4FGVotdP8AUrlCraLtLRdrgrm5K+1L6krdJNUCe1F30M8na8pk2m0nOVpcEp1W3kqnai4+5cdX2lS8sUoKSuxpNKL9izkb0ntf0rK8WdQvaR3pU19Dy8k4tNOnZ39DnWbBGvzLZnDkx63G+O6uknLtnUfy+5OEq58lWbh+BwleJf5nGPQnJNxfugxZE1XkkncCiS7Zp8WXtGuElx5NOF9rtrf3MCdx7ou2jVpcimlfPsaxjOXp6XQvuxJnSx1Ry+mu8cUdJWvsdo8+SxhsJsTo0xpbGXy7b0Z9ZijqdPLHJcptP2ZOLrgk+H7sb0keJ1/xG5Y8n95BU/qjmOPu2eo9R4YuUcsVT4kcWWnjPdcHLLp6OOMMsScdkrOZkr4k9+DvZ8Sx4pNco87NpwyyvydOH+1Z5eo8n1OXxNY1zcqPqfTNHFdH7fKw7r9D5Zih+0dXw40778yVe+59rxaaOPSZYq18j4+x3zutPPjN7fENaqyZ17SZn0DceqX/AMC/zRq6nHs1OpW/52ZdPtr0/fHserH/AC8WX+n6Mw0sOKX+KEXf6I+T/jU3LqfT/KWKr/U+qaFrJodK5ecUH+najw34xaGObo2j1cI/Phn2Sa9n/wDY8+F1m9OeP9Xxp8sjInkVTdFdPye944SFIbdBswLdJSm5PwthZ53syWLaEiibt7mddrtLBmlp8iyY200ep6V1J5O3JjfbJfmj/wBTyTteC3TZsmHIp45dskTLFqZfVfXsGbB17pUtPnkv2iC7oyfP2POf2dljJrt880cvpHU/3sZw+TJFpyXufT+m4sOq0Uc1X3K/1Oc6Sx4f+zMzTUoEPgZ9E1knGXw0fRYabC8f5d/JDNo8GVOEo3GSpo0m3iNPq4yx3HlnS0+VRheTe+LR5vWwl0zq88L/ACqTaf0OpDOsnbXc/wBSK6PxO6St0h9y7/lVpcsyOcaSV39w+I1C1Ov+oHlPWs+/U4fZRPMPlno/WD/1jCn4gebk6Z0xShi8MG7FV7Gke/8AT866Pije+50PjdkY1vucPoOdQ0ONdvHub3mU34RyrUdOclk4VOtt+RQydtLJvGuDmR1Ue3ZtNeUOWaUrlJ/1Im3SWZKMexbtvYujJvGpXFO22mciOVSVKdL3LFnuC7rVF3Vjq49RF4+6Sd3RwvUeR9jS4a9y7U6uOCDyydRrZHD1ud5tM5y3bfuPY4OT87oXgJ/m5B8HRlTPkgyUuSLKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcW07Qhx5A1ybeNFNWzRGLeJUUyTRBOGNNGvRY3KaSK9ClPJTOzoNMoz4ozaixY3FJFeoyqONxo16r5Tj6qbdmZ2rFqZd07RRdEshS2zaNOGLyzUV5PT6DD+zadSvc4XRcffnTfCOzrsyxw7YtpmL7GbqOpblJK2jkZJfM3fJbqMjcrdmSU1uamIU5FMnY5TXuV3zZpRZEbEUIGMTAQ6BE1By8AVjLVhrktjiSAzJMaTZpcEiLS8AUONBRbJEKRBFxYmmNsLAikOh2FlBQUC3ABpBQJg2F0NguhAA1uRaHdByghcDVvgaWw0qIBX5CwsTYDtBaIhYDbEKwtFDFYWhAO7AQAO2AgAkgI3QwC0FjSsdVyBECVABGXJEk+RMuggGgZdBANAwEOgQwIgNggBDEMBMQ2IAAdAhoIBsQAADQCAbEADEAAADQCAbEADQgAYxIYAJjI8AAAADQMEMBUIYMBDQhoAYhsBoAMGIaAA6BDQKChgNBIBiYADBDAiA2IaAA0DIEA0DGgIAGihAxsVgFCGDJQgHQUQIB0FACGJDLsJhQwHsJDACgAQxoAABAAAEAAAAAAgGuS/HvyULkujwCt/Sczx6qKTrf3Po2kXdpoyk9/ofNOmQ+Lq4Jb7n07Q4+3S40fP8Al4+n0fh2puLrdtkGn3X7cF8ofvVG2KeJLeM/5ng8Xv3stNKsndLll+VSUmklRQu6DSlw+GW55S7ISXHuanbN6QhCfc3tyXRhKT5MjzN7WWYZttO2Lxkzix4k3fdwRcU7jZOWRRTXY68/UrWbZqKpMTAuR/Bpp+zDtUZtxb3IfHSTfddFctTJ/ljua/GlziycE3TexXHBCMm0rZHHqMk5L5E15svi7l7fQlmiXaUIy712Ol5Lkpd353Q8VVa3Jw+ZWjnY3Eu265JLHS4HH6k8bTtexizVX2y58cU7RlnDdryzqTgpLtMUoq68o7YuWU7c/JCpEJJ1twap1dlHdvXg6bY9Iwj3LZ7h2SuuBUoytMvTUoq9qKyzSxvh/oQjFp/Q1SnFJ+5myTSdrdBd6gil80WQce2m1ZKU1SbDvXgs6T2I5Y44tSjZFSjLeK/qGaEW+6PlbmaP7vZLb3CNip0vHkv0OR4slcRb5Mnc1BuK3IYNVOU/mjVGpjtLlp6GbbVLyLCuEuGV6abyY7fJfBVR58sdV6Mc9xNLeSbaS9ivVpRhGUW3WxavzWRzrub9mZi1DTuS+3k0YYOGS6pMzYnTS90bNM+/Z8mp7Zvp6Ppn5EzpRbZy+nuopI6WO0ro6yOFWoGgtvwFlY2cST8Mh9hp7kI5XW6eO/c87jTx5O29m7R6PqyvG15PPzj3ZGvY559vRxquqPs0s2vY8pqn8PRSlXNnpOr5b0Lb2fB5nrE60NcbG+CWOXNdxxvTOP4/qfRxe6U+7+R9txJrBkVcwZ8e/D3E8vqZP/BBs+zYov4Pzc9rOnLe5GOL/Nr4H1tJa/Vrh9zMUY1rcG190Gl9zpeoY11jWx/4mYIb6nSv7nt4+8Xhz/0/QvR139H0M9qeCH+Rn9R9N/tHoes0ypueN9q+vgu9NSU/TvTm3/8ADwX9KOhFJPf9DxXKzLb2ybxflfMpLI1NVJbNezRVNcUdv1ppo6H1T1LBBpwjnk1X1ZxG7Pp43c2+flNVW78guSWzDhmqjfpcOKegnPLJqSe1eTFNRUKitzRkbjoYOL5sxtt0ZilIIie4I2jTo8zxZ4SXh0z6x6W6k/2H4cpJ1uvsfH/sz2PpbVNYZRvdx9/Y55Rqen1GORptJkcuR9rqSujj4+qxnpYN0nVEZ9RjLC02uDMiVwPxCxL4mn1UHs/llXvsczQa1qFcxTo6XqTVY9V0SeJpKcJWmeN0moeJ9sm6e6ZdG3rXqE2m1UX/AFJ5dRGK+SnGq38Hn56yo1uUPWtxkrGjY9Ty79RBKSl8v8jhS2N2uzPLNN+FRhluzcnRsg8MKDhOy1HpenZlHSQXCouWoSXztp+DlafLWGKvhFr1CapmNLt045oxj8sotvwiPx/lacW17nK+LTtMsWdtVbGkdOOS48OiU9U5eOODlxzyjvbr6kdRqJLG5E0DrGtnmnHEpfKieofboYRf32OK+6WW292dbVP/AFaC80XS7c5cv7knwR87Dk6RpFEuSLJPdkWUACGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAGAAAB5Aa+oHQ0tywleWIaCT7u0tzx/wAyUW9JjeoSR6vHi7IXRwegYe/UJriz0mW6pbo5ZDmayVXfJwtTO5NHW6hL5nRwsz+c1IKZvmynmSSJZG7Hpo92aK+pqo9D0jAsOD4klvRm1+fum/BvyS+Do1G96OBqsvdJ0ySqhmnuzLKdsMk22QZrQbFyK7GXQBMlGHc1VmiGllJrb+YuoMqTLY4pPwdLFo1FcotcIxW6RnyGDFp1dsnkqDpIsyTvaKK5QfLJsVN2ya2ojVMdlBMrLWrINAQa2K5bFrexW1bKK2Is7A7QIBROhUURToGwaAAthbAAuwmOxAEDBOgAAthbAABsVgDALsLBD7W/AC54EWQxt2TWKgKaBJl/Yg7UBUkHa/YspABX2v2JRj7jtBaAHFC2QNoTYDtBsyIroCewEO4CaAAhmwCYxMAQxIYAIYmAMQAA0AgAbBAgYDEC+oMAYIQ0AMRITABANAIBsQDQxIABhQwAiA2IBoYkMAEMAEDGJgCGIABiGwoAQxIYCBgwAQ0IaAAsGFAAxIYCAGCAYAACYiQmAIGCGNBADBADBAxANiHQUAIYkA0GAhjQAACAAQEAFgwLsFjEBQwFYAMAAaAAANAAAX1GgUx0ySaFJ+xAJUPuI2OPJNdLPb0fpXRfEzLI+D6Ho8aTirpJbnkfR0l2KlbXg9biku115Z8r5WVuT6vxpJDnFK5/xcCWLuj80u0JyXLd9vANSlFSk+f4TzfT0xJpw+W7XuFXgyRVWla+ooLti0vmQsSrKne3sXCs59xy4ZZuW+N2ttjTjyZ+9dqXb9TpPTruvgXwPm2W/v7nX8knTljgwy+LKdttP2COGcpXKX6HQWBP83JDJgjDjyS569NeLJjwR3s0LFCMdo7knja2v7EY2nQyzWYpQjB2lFIqmu1uvBZw2E940jnvbcieJpNexdFqLrwzGp23GzRik7UWjNabMeNPyOkpbGaMnGuXZOORW7Ma2rTl2b7TnarG4zi1upGrJJrG3u37IyYpvK5QlBrymzeLnnZGdwW6Toz5IpWrs1Snct1xyU5Gk23E6Ss3tnnG4r3CKpJMtmlJV20Z1LtlVHRjSeSElG+SicO5to17OHJWlsyLpljGTbTGoLvdcF0o07XsVqLa+pqM3ovdckZR48WSSpv7De7j9EPVQlCXc4tpbe5XGPw5PdMtxY1Kbclv9S7Jg7Y92zv2NSpZtZo8nZkTvZnRi33b+Tjx49jq6fJ3wTfPDOXJL7axuq1NrtTshNr6k0ksVkMjW1nJ3t2hF7bcmjDUZbMzxez7d2aMe840vBqOdr0fS2njTW51oO4I4XSJ9q7WjsRnUeK9jrHHJoulTGt0VRmq3JqafDRdMpOkQlJJ/Ukt+eCE47W1wTRGDqb+W35OBnTjJtOju9R3xPwjhS3tM48k7ejC9OR1mXyx8XyjzfqKXbgVcbHoOs76nHB+x5j1LJJJJ/Sj0cTz8uTofhhi7uq6vLX5YpJ/1PreBrtX2s+ZfhdivT6vNW8sij/JH0nDfYl54Jy3ea8c1j0+G+rPl65rPHzM4sZ1l09+Jbnc9bRUevahV/EzzcZf6xjXFSR7uPvHbw5zWT9FekZf/sz03b/ZJf1Z1c+RY8bnJWopya+x5/0Zl7vS+hT5UWv6s62pbyabNj8yxyS/keDL/T24/wCen5x9Tar9t63rdTx8XK5L/wCv0OV43L9ZFw1M1LlNrf7soZ9bDXjHzsvYQp8bDCi1Fk8j+BCJQ3ZblVKK80UkkDscWRHHyaommm+EdbpGZwdpJUqOPHlmvRScW+USrt6Na1xXbew3rnVb/wAzh5sjUkReWT4M6S10tVqXLHNN3ao5WJfu/ffknkm+zkjpE3Br6kpBlbukzM5tPYv1cZRnxRlu3uWelqU22tyktlwVNmjQE9wYIDTDI6q9iXd77ma2iSl7mdIv+IkT+L2/qZu5MO5gavitlGoyd77b2RFOlfuVu2xBPGu7JH7nU1u2OKezoydLwvJqItr5UbusJRyKvYXujlx8hPgIinwUVkCbIlCYAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEFACfuAADBAA7EwA1aGSjmOnmgpY06OLibjNM7OCUsmHYlXTqen4VvVtHXz3GDpo5/Qo1Hf2N/UNsVp+Dle6PO66cu+VnIyy3Z0dbLeW/Jypvdm5EVyZo6ZG9SttjM0b+lJfGv6Fo3dQz/J2nFyyt7G/X3Kexijp5S8MkgzMKfsdHFoJSfDOhg6bHmRblJ0unDhglOqizXh6e2/mTO3DDjhsojm4vZJozczTA9JDFHjccFs6LtTvw3ZHDDZNmfLa6K/pRRluTo05I29uCmcVHkQ0qjjUVuyrI3VF8vqVzjsbRmaE0yc5qBRLP9CxFqdEMmRcIolNt8kbAm5+5HuIt2NIsB3MO4de4n9AGpe4N+xECh2JgAAOIgToByQqHdgAqAn2Nk44vcCpRb8B2v2NUUkuCSSJsZljb8DWI0vtrYht4GxXHGkTSS8A9hp2AUQlJLyPJKjO5WyixyXuHcipsLYE3Ii5EbCyB9wWJgih2wtiYrYEhMEDAQAAEmAAbAIYmAWAhogAsGIBsQ6EAAA0AIGFhYBQBYAIaENAMTAYCQwAAExgAqAYmADEgsABgIBoYkADAVgAwAAEwQAAADAACwCgAYkMCNDQxAMQAwCwCgQDABAMQAwCwENAAWDEA7CxAA2CENAMAEAxMLBgCAQwAAQMaACBANAYIBjQBMAAQ0CABgHgPAAAATYAABsCBgBADi9xAgPV+kNQoZ1GTq2e4i0m+2qPmXQcvw9bBteUfTItzwRapWvB835WOrt9P4t3EoY3Od8I0xlix/nknKjmxxTjJy+JL7FkYOcu6dOuDyWPXGtzS3itiCldNbeRV2waSW63orjK0kvsZmotje5SUIy5TFKcvC3DE3LG4p7Esdu7jxtZr32zEYZL/ADbDljc1aexBJRlclsafiKqhsyZNMuLuU6k9ybVvdEpVdy590STVXyWzpNKJ7Cg07LJzjfG4nf2JIqjLHtknRbFrttfmK8zfduGKW67kXXRtpjk7lVfqTxrdppPfyUQdNpF2L5nzujPoWN7J8V7EXKpJpVZL+B+9lWTbZ3fuIlm2fV4ezI2ns9zPk3Rv1EfiYU97Rz8ku1pLg3GdoSW6opyRp8F6Tb3kKcN93ZpmlFJRSb5KJOvlRfOL/QjkgopM0iP8LdlUbcm72olO+2kRgvldllZpT7e5P6EXz8q5JOLTsbTW9MvsDTapbEse0UlbJRi3G7teCMW+3jhl9IdLeS8FmnzfDzxb4fgMWFvFKXn2KNY4x7W9mluJZTWu3cT7lS45IS7pRW3DMvTs6zYkov5orfc1x/LaezOFmq64XcQ7WpbGrT1dW9yqvZF2mS7t/Ix7Suz03ZrnY7UODkdPSVfQ6q3Vo6SuVWNJ+CKxK09x4+WTtKjUrGk4bKrHN/K9yDfsRm9gunO6nL5HvscPI0nsdfqUvkdHEm5KVo5Zzbth6cjqD79a65SR4rr6yrVycpKSfC9j17blqMrlxvTPHdcn36mdP5lsj0cc6eflez/DXW6TF03JgyZFDIpucrfh/wD2PZrrnTsTXdqo7bnxDT/E08XKEopvYU8uZt3OPHvud7x427cPyZY9Or64yQzdbyZcUu7HP5ov3R5ObSzxv/Et/bc73W0+zSN8/CVnAyNPMvZs78ckjhyW27fUPT/rPT9K6Pg0uTBkyzhdyTq9zTm/EfB3Jw0Mtny5Hz/Dpc+bueGGSUbq1Gyz+y9ZJbYcr/8AkOWUw32645Z66YOpLFqdbnzwTgsk3LtW9WZHp41s5M7WTpGrhBznhyxglu3GqMUseOPOWjrM5Z05XGz2xx08EuJNkZYP8MWvubf3K5y2Lv06aTm22Xyqac3UqppfQoNOuaed9rtGY3EoLMGN5J9qr9Ssu0uSOLJ3TVr2LUi/9jmt/iRSL8OnlFvuyxkq4SK/27H4xfb6HSn8COlhljN/FadwkuDHlWrHMyNbJ+CClsKcrkyNmmU3IWCLllbtpLfkjexs6PqtLptU56zT/tGKvy9ziTKddLj7T7FmjTdujLl0qx3K+ODu6rrPR5aSWPH0uWPK18s1kb7Tz0s7ztJukjGFyvtvLGfSpq9yDW5pko7JNEainu0b8mYoarksw41O7aVBkcVwUXu9yy7NL5Yqbpp/qVSVMj+rHt4Kg+w43Yk643LVXbfkIhJ70iKTbr3Hfuaul4PjamN8Il9LHb6VpKxRt71uZOsRUctL2O9ixKMF864/ked6rtmkrsxCsCRGROPBGbNopZFkmRZQAAAAAAAAAAAAAAAAAgYAAAAAAAAAAIGAMAAB91HT6bkbTizlm/pe+ansmZyaj1nRFz9iXVZyXyr2I9Lmsb7V7GXq2obyul4MRmuHrJvud8GORfmbySaSCGmlJp77m/RGXtbs26DDPu2Ts1afpksjVp0eh0ehhhxp1ujOWcXTj49FKXzSTsvxaSPdbrY6mqaS2SMHf2vd8mPNdJ90YOqRXkm0n4RXmzQStszT1MJOr2HSrHNt/Qkk3uZfixuos0QzRjC3uNwQyK2EEUZdXC2yj9uUXsXW0dCckoOuTHlkrbZjnrG/JnnqJS8mpim2zLnUXsZsmpb2RmcnJ7sTNaQ3JybtiADUAAUOKASJpC4JxaAGtiDom2VyQCYAAAC3JRg5FiwgU1uPsbNMcaiSfagKceP3LnjjSId248k6SM0NOKE5XwUd7bYdzLBenYSlSKFNpilNsaEnPfkTl7MgIuhZ3/UFOisYDlNtkQYIAB/QbTIgAEkh0BAdEqHsBGrCqJJpBLwAJD7RxGBHtAkAFIE+yXsRcX7Gghgk/YGmvACYIGIbDYIBDYdgwoKJsIdAhlEQGwRNgoRITKEOgQwEAMEAxDEwCwsQAOwYgAAAYAgYWAADBgTYQ0IaKGIYmAAgQwATGACCwYibDGJDKATGJgCAKBAMAEAxMLAAQwABMKGIAoKAYERoGCAYhiYADBDAVCokACBDAAAAABMYAJAMTJsAIAKGAgAAsGFAAAgY0AYkMgAACAGhIZdDVoZ9uog17n1DpM/i6GEudj5RibjK0fSPS+fv0cV3b1weL5mO509vw8u3ceKn8yosjDtT7XX1GpKUErtr3Hst5VSPnb2+kJxl8OoRpfUp7ZflcVXNlnxO2Kcm234Dulu3SQ0WpRaUoqqTrgv3UnjT+Vu7MqnG6/qbYSuKdWVn7GXB3bt8CUKZZObWO0UvK3KmYvbehlguy/8AIhjinGmy2Ncyuh/KrcU/1NbRTLEknVMrd921JF981uQaqSuv0G02pzRdNlUL7o37mufzJpqq4IRguKN/Sdlj+aUmvcsSe64vyGPZ9sdmWuL8nOrBB8Lm+RZraVLfyTxwUXdl04pK0rs5/bTPiucHFrbycvVwcMjSXy+Drxi0mZuoRUkpVWx0xyc8p25idTX1QKfh8je0rqyElbtI66Z2lNuhZLcSUlcUGVVjvwLdCiS3RNR+Xgi+fJZFfLKn4JvaaQbqS9hZskm5QSpMc1TiuGSlF93ct6L9mmFfH+IoRe9nVx6R9vzvfkrx9jyKS5fJ1GlUZePJcrdLjj25eaEoOoukZc0O6XbKmdnJji5O1fsc7NGsq+XdExiZRTo+zR51NLZ7M7UYx5TtPdHDyxU9ldLzR1On5XPEo3bRrLHbON1WyMKlvassxKn5/UGradb+N+S1Omm/5HKdV0yjp9PfHudaH5Tj9Me9HYj+U3HKnF1InF3FpmeTd7osjJ7Xwb1057Wd1bA90Ruv1FKVp3sRqVy+qbY2/wDI5En3YpPe0vJ1uov5WrOJmk4Ycl8UYy7rpjdRw7+XJL7niepyc9TNR5k1FHtNQ+zT5X7HjccfjdTwwq+7Kl/U9OHUefk7r6b0P03pMXTMcc2OGXPKCbnJcGnB0XpuRr4uixxzQfNcpHa0qUccVVNVRXr04yWfHHdbSX0OH5Lt0uEsfK/xHxww9XSwpRhWyXg8Vm2yqtz3f4kxUuo4pqmnFvb9DwWdr4qr7/5n0eLvF4OTrLT6/wCgnD+wrq38R8/oejko3tGzynoCd9FyR9p/9Eeo7nXNXweLmus9PbwyeLzHr7qsdN0eWmhayZt1XsfKcjcnyep/EPLOfXMkHahGK7V9Dye+98nt4MdYvHz3eSO4Ku6P3CV+BR/NH7nbWnHY1H966K7LM/8AeMqYi0B4YIe3k0kSg91v5N/UpJZ8ajx2JnM3s0vI8soufKVGLN1dhvd0RbFPaTIuyolZDupjX1Op6a6VHrHV8ejnkeOM03a+hbZjN1ZLb05TlfngW3vufSl+HGGv/HSX/wAon+HOP/8AP5P7ROH8rB2/j5vmq3B8s9f6r9Jw6Fo8ef8AaXlc5dna0eTl2+23g64ZTObjnljcLqoASTivANp/Q2zURxVyUVu2GxPC1HJHxujNqOv0/wBPajXaTJnjn08HDf4eSXa39jkZLhJwf8Lo1arNk+I7lt4M1xnzuxsRVOvqdrpCVXFLbY4r+WWyO50aKeG3zYrUddTbSWypHnup/wB9I7ri7u9jg9Tv40vuYiVkRDJyWVuV5HubRWyLJNiKEAB5AADyAAAAAAAIAAGFAAIAAGAAXQABgAACBkAAJgwA16GfblRkRo08JqaaWwvpdvUaCfzW2ZeoT78zStktDOMUu+kaY4cEsnd3o5s+6w6XR987apG+ODHjkoy5Niy4cMNqObrdXBy7oyM7301p1oqGKKpckM2sjjg9ziZeovs2dswxyzy5G5SZPH9tb6btd1DJKTceDl5NXlb3ZuljUocGXJgTkbkjO2aeXJNcscIvmTZr/Z1GFmWT5os0hvJ28MqnqJyTSZXO73IpUa1F2HKXlkd/eyxQb8D+DJ/T7jRtU7EX/AkuaG8KCM6HTZojiVkuxF2MyVcjSNFRFcfI2KaH2vwWKSV7C+IibEO1hVEu5MLSAXbYLG5PganuWrKox2Aj8BVbF2wXCITyyb5Ku5+5Re2kReUpbfuLgmhe8hBzIWKy6FsZEZybZFMQBdBYMC6DAOR0wI2gqyyMPcn2ImxQkyXb7lygDSRBUoEu1Id2JlXRPYS3CQRAKETpkZbPcIQAmCQBySSscUSXACqhMYEoQAwGh2Xgg/CIS08GtkVvO65Esz3M9icdPC+EN6WD8FfxH4JfFdcjdC/ZIEXo4tbFiyquQWTncuxQtKltQ/2VPwX978Mj8X3ZRRLSoi9Ki95UvIllTAoelXsL9mXhGh5AWRIuxmem+gv2Y0zmmxWTYy/s68A8HsaU14CTHkMjw1yHwTS2hdyRfIZnioXw34Roe4thsUfDb5D4ZdsJ0Nir4f0I/Da8F9i2GxT2v2E4v2Lwsuxn7X7A4v2NFgxsZqfsCRoavwKvoNihhRc4oO1EFNAi1x9iMos1BETHTABADBAMAAAEhgNAEMTABiQwABAAxMYARGgYUADEhgAmMAEhgAAAAACYwASGAAAAAAAAAAAAAAIBgIY0EwQwATBAwQDAAAAAAAAAaAAANABACAlD8x630nqVGajJ7I8kjsensvZqor6nHmx3jXXhuso+lQaauy6LTTM2np4k+C2SXanXB8jxn2+vs8TUu6cv4eCOSafzZXfskSxtVTWyIP5nwi6TYjKLV1cfb2Nukns4SfdXDRhrntrbwXaR/DyK9xq/RfTe5KVqV14K+2N3W5bJRi6btcocO17pWYs03jejx77NkXB299iUatpIl5ryZLVahVopyJKT8I0TklLcqlGMuTURVPaTT2COzHqPtRUpO1XBfo2urfe7ZbaaSV/qVQ+b7EpV3IzYsaEqjY4vuTTfARdw28EcbTlzsc60FV7MeXGpxSZFqpOiSuWwx6u0vccOS7ZyTXDE1atI363D2ZHKtmjC5uMuNj1Y3bjofwWTiu6DtML7sfsWYYumPaxilGp3vuWQSae4ZVu0gx18KXb4AglbduizHbTSXH9SONP2JpuM/YqIYsUu+coXR0W3HClLd0Z9NfxGlw0apTj2rdp8bmM79NYqO9NJqynPKMpbclqcatyXJVlnCb+VqjclZV5Zrt7Vv+hDT5pY8qko14ZLvik0mVOb4VbG8d9ysZO9h34abNOOPdB7Kzl9JyylicZtd6ex1sSd7bHmzllbxu406GNTuzr4ncdjm6dO1Zvwuom8axYsyVRXGbbpEskq3KXJ3cdmdpNxys7ak758Ck1RXjzXs6sc57cGMpY3i53UHuzia5paecXy9jta99zZxOoR7caae7fBj/6ddajg9VkoaLIr3bPM+nsfx+v6RePidz/Q7/XpRWgTr5nd/wBDneicTyeocb8Rg5Hqt1i8nvJ9Zwy+RP8AQlOTcZLbcoxtqO75JSae3nwzw97ev6fNPxJxLFq8SXF7Hz/VKpRa+3+Z9H/ExfvdO27fufOdTs4r/wCvJ9X4/wDl83m6yfUPw/b/ALKy+3dH/I9O2+7tZ5P8PZV0/Iv+Xb9D1ktk/c8fP/t7OD/Lwf4laRxy6bXQXKWOX3PDd0WnaPr3q3SvXentTCCvJjj8RfofHe1pv+R7Pi5eWOq8fyMfG7KUY+BQj88a9wkgxRvJHc9NcIhm/vJfcgSyL55fciSLQJjAqEWQ/MvuQHB/MvuBZk/M/uRHP87sRQHoPQU+31To68tr+h587Xozb1NoHdPv/wChz5e8a6cfVj7Wpwe1hceV9jBOLbVOv/uW45y3vY+NY+rPTy/4nq+iYHyoZl/VM+VSdn1v8Q4Sn6bnLxDJF8HyRp+efJ9L4nWD5/yp/ZFhQwPX08xDW4mNK/I0LMibl8r7kRUW5VW4otxfI3JyRNCc4uFKVHb6X/4dfc8+/wA28rO90yv2aNPyStR0Yy+dHC6m/wDWJ/c7MZXLY4vU7/aJWZiVnKcm72Ln4KpcmkVhYMRQMAAugAAAAABAAgAB2FiAAAEDAEDAC7AAAQCGJAAAFABZih3TV8HRlKMIpR3ZzoT7V9R/Fd22B1MW6Vvc0Y8cu60zjR1ElwXY9ZJeTFxajvrHGWOsjp+DlanF2yai2VPXTa5K3qHJ22ya0pRjK6qy6GOV8FcdR2vgHqe5+xe2fTfFfLuwc4bbo5088muStTfmRNI62ScXCrMrUKMfxJe4u9+4g0S7LCKh7FCl9RuX1NDR3wj4KsmVPwUyl9StyLIL/iWRcmVKQ7AmpNMU8lEHIhJ2yibmyDk/IkNAFsbYnQmA+5g3YgAdi7mAmBKyIIZQgYMRAAMaQCQyUYt+CSiUVkox90WRivJIbFaiWRSQ6JUZ2E0gr2GRbATdELHJkShP6CdjE3YahckopiROPAShukVydlj3I9pEQRZFWJIsQCqgGwAQmwbE2gBgLuQFHR/ZMz8If7HmXCSPRRjjJpYlu6M7Hmv2XN5oT0ub2PSNYnuRax+GTyHm/gZExvDlS4TO9JY3ykVyhj+hd7HE+HkS3X8iLhL2Z15xh/8AYrcIAcpxkvARUr4OjKEStxikUYn3XwJqTNL7d7IWtwM7tDt0WtJ8ipAU2wbfuWSS2oi0BW20HcTcSLiAu4VsdBRRFt+BW/JOgaAhYWSoTQCsTZJIHGwIpg5exLt9g7fcCKl7j7h9qDtAi2Ce5LtDtAi3uFklEfai7ELsVFjj7C7RsVNUItcQcBsU2BNwrwRaKAAAAAAAAAChMEDBAMAAgAAAABBZNhiAGUAxIYAAAAAAAAAAAAAAAAAAhiYADBBYAhiGAAAFAAAAgBgiAAGCJsMAAoAAAAaECAka+n5fhaqD+pjsnjbUr4MZ9yxrG6sr6p0/UPJp8e9qjZObcaSPK+mNU54445u2eqwxj2t3ufI5MfHJ9bjy8ori3RLub4dC7RSj2q1wyR0sRclFtrkuhJSpt/8A6iiST55IxlG0nez8Biu5iXfjTW/gsxxcY7pmPpmZTbhuq3N2RqNq39DOXtvju+ig7k1xfuOd7K/1KsTl3fNVDyfKrtcmGtJ5FbUiElW68kMkpNpRew+1uVSlRYWIZ5K/BUm01SRLMsXxqnKl72PHlxdrhHd/c1rpjYjJ01LYqy5Y42m5Lc1dvdjait/qc/NpnK7dvxRJN+2rdTp0tPlg4/mVkkqao5uPBNf7Wq8G5Lsxq5Nv6jLGfRjlbGmcU6aCMKZHC7hbY++nRzsalR1eNSwSX8Xg4kvY7uSVxp+Dj61fC1DSXyy4Z247vpyz6qKVRprcsxSSi1wQg/ld8onjfdaaRvWhmyzXEebHKowSrkWaFStqvsLJFuMdyIFdxSZZL81vYpgksholGU/ypOi7FvcsWNbXKXFMrcpJU9/uZ8eb4mVX70dHURXbHx7szauLG8K+FLvq29iDwdjSVUy/Mn2xXhDq5QssSxjzY3BOl/ISW6tco1Z/kTtXJ8Iz9ydNJ3w7OmLllEtLmeLKvvsekwT7kpJp2eWhtN2v/wBR2+n5PljHYvJjLEwuq7+m33f6GuKcfBh07qNG+DuCXk4R1yT7lKNVuV5Y1wlY06deRpqSNy6Y0yp00/K8Fkslr6kM8Hdx5M7m7SfJrK7ieqr1Unb9jjdUnWNNcG/M38a29jldUk5PtRzk3XW3p531PPt0mOPntVk/w9xX1LU5f8EK/mZ/Vk18VQXiMUbfQLcIa7KuHJRX6WejPrHTzY95PdOV7rkmslRV82ZFlTVofxFvueSR6rp478S0vh4JVW6Pm2pPpf4ifPoMcn4kj5pqdkr8o+l8a9Pm/Imsn0b8Op/6pl2v5Y/9T2KjtJLfez516M6jPQQjKOGWXHJdsu3wetn13dKGg1smtto0cObjyud09PByYzHt1XxSSae0k14Pj3qTpuTpnVM+KcfkcnKDrlM+mS6nqn+TpGqe3k4HqXQ9S65hxpdLzY8uN2ps18eZYVn5Fxy9V88lzXkWL856jH6K6vPf9lkr33Kuoek9f0vRZNVqcSjjjz5Pba8P28xk5IDlXh/Uiywp+R8kVw9j2PQPT/StZ0vFqNb1fBp8krvHLdoto8e0xw/MvufQV6f9Mw2n12D9+2Il070hBtPqmfI1x2x2v+RnyNPB5PzsgaNcsa1OX4Uu7H3NRb8rwZkzS6SOn6ZzY9P17Q5sslGEcibb4Ry2aumZoafX6fNlxLNCE1J426UiZTc0S+N2+vS610+7etw19GH+kPS1t+1Rf2i//Y82vV2jiqw+mtNHe7bv/oOPrbNB/ueiaGH3X/6jxfx5+3r/AJN/Tb6q6rpOodF1Gl00suTJKnFKD9/sfPf7H1+Sf7vSaid+2NntZevOqcY9HoIr/kTIy9d9db/dz0uNrisa2O2GPhNR5+XO53deXw+lOuZ5duPpWrbq/wAhph6F9SZFFrpOoqXHckv+p25eufUcpX/aEFtW0EZc/q/r+VNS6vOK+iSN+dZ8WbD+HvqTJfboEvfvyRj/ANSxfh713tblDTxS57syM+Xr/VMj+fq+e/o6M0+o58n971HUSv8A42PKnjHRXoLqUf7zUaOH3zB/oT2P9/1TQxf/ADN/9DjT1GKX59Tnk/8AnZCWXSN3KeR/qN08Xd/0S6fH+969pV9FBszZtJg0UvhaTVR1ONfxqNHIeXRLdwbRp0eXFOLWGLivZiW0ska4P5lZzOqr/WZG5v8AmjH1L5pqSNT2nth8FU+S0qnya+2VbAGCKCgodgXYQAxEDBCGAMKsAQAAxMAAKCgBAwoKABDoAAECGAAAAJgDYrAaBisYXaUZUTTKScSyG0mwsVhzwSomnYEeAsCSY7RU2NMCfcvcTkQkxWwJCkKxNl2HdBYgIBsVjEwGmDYkDLoF2MQAA2AIgQwoEAUwpk4oaW4EFFg4lj2FJgKMeSSpEU6CwuliaYNEYk2yBcDQuScV7hAhNkqogwBsVsGIBfcVgxIoGRHIIqwuziiT4BIlRERSY6JxQ9kBTRNbIcqZCwG2Jsi2xWUOyMnwIGAAAAdl6xvyP9udcnI7/qLvfuTxHYWuaD9sa4ZyFKT4YOUlyx4jqvVt8OiL1b97OYpv3DufuXxHS/aX7i/afqc5yfuCm0PEb3nb8ilnZh72wcvqNDZ8ayLyGSw7vYaGpzF3mfuvyK/qNDS5h3Gbu+od40NDkJsocrBSoaF1+4WilyF3F0L7QN+xSpA5exdC2wsp7mHcyC6wsp7mHcyaF6YNlKkwcmXQtsLKe5h3MaF1h3Iq7mJsC9NBZR3DUmNC+wsp7mNSGhYxEbGmiByVi7UO0Fl2K3EjItojJFFYDkhAIABAMAAAEMTAABAwBiHQDQEMQwAQxMAGJDAAAAAAAAAAAQAwQDExgAqChgAkMAAAEMoAAAAAAgBDExoAxIYAAAAAgABkkyCJIK7fp7UuGpin7n0bTKM4X9D5RoJuGog0/J9O6Tkb0+Oa38Hzvl4a7fQ+Jl9NFdr33/6E1BuHN14JZsdLuW8XwPDKnvw0ePb1smaLTtrngz5axw7mna9jr6jEp49l+py8scmLI7ScfqalZymlmj1OLHqsbTdvlHdWbulbjfseXclB7xXcndnptI45cEZpbtbjOdM43VWvNBJ/LuRU1JO6IZcalHuUqRDE4qaTVnKR3XRku3xZn1GS5Uo8+S2EO6b9i14oJ/MtyzpK5mTSTnLe3e4oaVxtxtUzrLbaRXNOUriq+hvyc7O2bFOSSRY17vdksq+X7iXzKtqMtKZR8x3+xNNNv3rgnXcnJRSoioKW65AeHK4029vYvvv+ZGVrtiu1bM0YL7U3wzNWVPlt/QzdQx/ExKS/MjVJbuvANd0PtsTC+NTNxYJtO+eSWPaV2Kd480ovi9iMotZNnsei9uUp505SptpEY32Vdr3LZXLGne65IwSfA0u1VdrtvYvwy7Z1Lhi+G+WrDHC9nygbUapLFqozS2Z07+NiT7lutvuUxhHNjcWt15ObLJkwZnjTbS4JZs8tN+SMpY/+UjcmrbrtHgypumuRuUfiuMt1/kXRs/zJNwTM08dv5bW5ohe6sjNdra7uSxjJjlGSyWmbtEuxKn8y3KJKPC5LtPeyrk6+45609LoJrJiTs6MOE0zz3TMzhl+H4O3CTS90efP+tdcbuND4b8lafzfQUZb7eRS+WZNqslcotHPzVB1K78Ubo77mfUx7lwalSzblZ5RtN2cvVvvzJXfzI3ZrWXtfBzp/NqF9HYlmzL08r6jn361rnekd30XFR6ROa/jyM811mX+tNt8Wet9NQWLoWnXmVs78uXTlxzVdTvceGH7Wl+ZNEIzS5VkckVkXyo4adra4frmay9LXb4kj5zq0uyP0R9A9XRcelzvm0fPdRbgvaz3/AB5rF4Of263TdVqtJo4ZNK1Fve2zpR9VdfW61aS4/Kir0dpceqeGOV90Yp/K/J7+Gh0ObG+7SYkklexnl5ZivHx+bw/+kXqDJsupzr6JEZ9T67l/P1LUtLmtj6HptDo8MF8DTYoR/wCW7LcuDFKPa8cHGWz+VLY4T5Pb0X4upuvlsuo66T+fquo2/wD0jMmt1WXJp5xyazPmXmMsjaMvW9O9H1XVafxDI6MUdoT32o90/tNvFeumeRFkpPdCNxihG/Dn00YL4kG5rnajAOS+YWbJdOj+16ZPbEwWtwJrtwp7+TmoaJ4Rre12oallk0qT3oqrcsyJuVr2K1fk0lpmnpmOOXqOmxz/ACSyJNGY1dLV9S0v/mx/zM5f5q492PrEfS/S6XySd/8AEy/H6d6Wk4vTL7uT3Ogk4S7Gq2RY5UlR8i8mW/b6eHHj+nlvVXp/C+jzfTNPGGfHJS+Xlo+Y5nkhNqfdGV7p7bn3nmNp06PE/iLo9L+zYMqwxjmcqco7X9z0cHLu+Ncubhlm4+bfEl7sTk/djyw+HJLwQqz6Go+fugSdWOmKnZTZ/ogf2CmSiu5bMdGyjX2N3TZKEmm/BXh0k51VfQ9B6b6EtRPLPU5K7YPtivLM5WQktZJSVJr2MupqWN1yjVni8eSWOdd0dtjLN8kh6YpKluUzNs0mjLlg14NIoYDaaEUAIAAGCAEAUAwoBAgQwugAAF0AAC6QAAF0gEwYEACBDIAGhx8kWy6CYUAy6CQD8osWO6M0QSJcE/htA4jYg9xcEmHIXRJ2DHQpICH3HY0goIi3Y0yXaRkqAQhjSAiMnGPuN0gKwolJoVgKgodhZqBUDD7ASgBBRKKICmCRJ7ISAkqSBteAfBFAMjIkJoCJKKItE4hqJpAwQ6siUkWLjcitht7BA2RYr9wsAYmNsiwERTJMW/sUFWSQABIaaI2Jv2IJ9wu6yG4cFE3wV8A2RbIG2RYxMoAAAAAAD//ZAA==\" width=\"468\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Zen&eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelem&oacute;r&aacute;j&aacute;t Andrejszki Judit k&eacute;t csod&aacute;latos r&eacute;gi hangszer, a clavicimballum &ndash; a csembal&oacute; kistestv&eacute;re &ndash; &eacute;s a csembal&oacute; bemutat&aacute;s&aacute;val kezdte. Zen&eacute;s időutaz&aacute;s&aacute;ban a csembal&oacute;val k&iacute;s&eacute;rt dalok a 16. sz&aacute;zadt&oacute;l a 19. sz&aacute;zad elej&eacute;ig vezettek, mik&ouml;zben &eacute;rdekfesz&iacute;tő &eacute;s egyben j&aacute;t&eacute;kos-humoros inform&aacute;ci&oacute;kat k&ouml;zlő előad&aacute;s&aacute;val, pillanatok alatt mag&aacute;val ragadta az egybegyűlteket. Balassi B&aacute;lint Bocs&aacute;sd meg, &Uacute;risten kezdetű istenes &eacute;nek&eacute;nek korhű meghitts&eacute;ge &eacute;s a katona&eacute;nek vid&aacute;m, pezsgő t&aacute;ncritmusa felid&eacute;zte a renesz&aacute;nszkori hangz&aacute;s- &eacute;s hangulatvil&aacute;g k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zős&eacute;geit. Andrejszki Judit hangs&uacute;lyozta annak fontoss&aacute;g&aacute;t, hogy m&aacute;r M&aacute;ty&aacute;s kir&aacute;ly idej&eacute;ben az olasz, francia, spanyol &eacute;s angol dallamvil&aacute;g eljutott Erd&eacute;lybe, sz&iacute;nes&iacute;tve kult&uacute;r&aacute;nkat. A 17. sz&aacute;zadi Erd&eacute;ly vir&aacute;gz&oacute; zenei &eacute;let&eacute;nek jeles p&eacute;ld&aacute;ja a K&aacute;joni-k&oacute;dex, amely egy &ouml;sszefoglal&oacute; k&eacute;pet ny&uacute;jt a hazai &eacute;s az eur&oacute;pai kult&uacute;r&aacute;k egym&aacute;sra hat&aacute;s&aacute;r&oacute;l. Előad&aacute;s&aacute;ban kifejtette, hogy a k&ouml;ztudatban komolyzen&eacute;nek nevezett r&eacute;gizene is lehet vid&aacute;m &bdquo;&ouml;r&ouml;mzene&rdquo;, nevezetesen, hogy a szerelemről, mulatoz&aacute;sr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; &bdquo;pajz&aacute;n n&oacute;t&aacute;k&rdquo; mennyire viccesek. Ezt egy olasz, majd angol madrig&aacute;llal p&eacute;ld&aacute;zta is. A vid&aacute;m hangulatot fokozta, amikor a k&aacute;nai menyegzőről sz&oacute;l&oacute;, K&aacute;joni-k&oacute;dexből &eacute;nekelt Igaz Messi&aacute;s dalban a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;get is meg&eacute;nekeltette. A 16&ndash;17. sz&aacute;zadi Stefano Landi olasz zeneszerző Passacaglia della vita c&iacute;mű dala az &eacute;let boldogs&aacute;g&aacute;r&oacute;l sz&oacute;l, kicseng&eacute;s&eacute;ben m&eacute;gis ott lebeg a hal&aacute;l gondolata, ahogy az &eacute;nek mondja: &bdquo;az &eacute;letben csak egy biztos, hogy meghalunk.&rdquo;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A 17. sz&aacute;zadban elterjedt a magyar hangszeres muzsika. A 17&ndash;18. sz&aacute;zadban, szinte minden erd&eacute;lyi udvarh&aacute;zban megtal&aacute;lhat&oacute; volt a virgin&aacute;l. Egyegy fő&uacute;ri mulatoz&aacute;s 20 darab virgin&aacute;llal kezdőd&ouml;tt, amelyen n&eacute;pies t&aacute;ncdallamokat, mulat&oacute;s n&oacute;t&aacute;kat j&aacute;tszottak. Ebből a korszakb&oacute;l Andrejszki Judit egy hangszeres darabot sz&oacute;laltatott meg, virgin&aacute;l hi&aacute;ny&aacute;ban, csembal&oacute;n. Műsor&aacute;nak kiemelkedő &eacute;kess&eacute;gek&eacute;nt emeln&eacute;m ki Esterh&aacute;zy P&aacute;l Ave Dulcis&aacute;nak kar&aacute;csonyi &ouml;r&ouml;m&ouml;t megelőlegező &eacute;nek&eacute;t, a Kod&aacute;ly Sz&eacute;kely fon&oacute;j&aacute;ban felhaszn&aacute;lt Nekem olyan emberecske k&eacute;ne n&eacute;pdal &bdquo;&uacute;ribb&rdquo; v&aacute;ltozat&aacute;t, valamint Csokonai Vit&eacute;z Mih&aacute;ly A rem&eacute;nyhez c&iacute;mű vers&eacute;nek &eacute;nekes v&aacute;ltozat&aacute;t, Kossovits J&oacute;zsef Lass&uacute; magyarj&aacute;nak verbunkos elemekkel teletűzdelt dallam&aacute;ra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Zen&eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelem&oacute;r&aacute;j&aacute;ban Andrejszki Judit &eacute;vsz&aacute;zadokon utaztatott &aacute;t mosolyg&oacute;san, kedvesen, a zene ir&aacute;nti al&aacute;zattal, mik&ouml;zben sz&iacute;v&uuml;nkbe lopta a r&eacute;gizene sz&eacute;ps&eacute;g&eacute;t, &ouml;r&ouml;m&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Tokos zenekar &eacute;s Sz&eacute;kely fon&oacute; </strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n B&aacute;rkinek pattant is ki az &ouml;tlet az agy&aacute;b&oacute;l, hogy november 16-&aacute;n a magyar oper&aacute;ban a Tokos zenekar n&eacute;pzenei műsor&aacute;t &eacute;s Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n Sz&eacute;kely fon&oacute;j&aacute;t egyazon előad&aacute;son &eacute;lvezhesse a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g, minden elismer&eacute;sem. Tudom, hogy nem kis kutat&oacute;munk&aacute;j&aacute;ba ker&uuml;lt a Tokos zenekar tagjainak, hogy a Sz&eacute;kely fon&oacute;ban Kod&aacute;ly &aacute;ltal feldolgozott dalok eredeti v&aacute;ltozat&aacute;val rukkoljanak elő, de meg&eacute;rte a f&aacute;rads&aacute;got. Sz&eacute;p B&aacute;lint konfer&aacute;l&aacute;s&aacute;val nyomon k&ouml;vethetőv&eacute; v&aacute;lt, hogy Kod&aacute;ly mikor, milyen t&aacute;jegys&eacute;gekről gyűjt&ouml;tt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Iacute;gy sorj&aacute;ztak a cs&iacute;kv&aacute;rmegyei dalok ut&aacute;n a t&ouml;rt&eacute;nelmi Szatm&aacute;r megy&eacute;ből sz&aacute;rmaz&oacute; K&aacute;llai kettős, az Udvarhely megy&eacute;ben gyűjt&ouml;tt udvarhelysz&eacute;ki &eacute;nekes &eacute;s t&aacute;ncdallamok. Meghat&oacute; pillanat volt, amikor az A csit&aacute;ri hegyek alatt kezdetű n&eacute;pdalt a teremben &uuml;lő k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g is &eacute;nekelte. A dal ugyan nem sz&eacute;kelyf&ouml;ldi, hanem felvid&eacute;ki, de minden k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g mag&aacute;&eacute;nak vallja, mert sz&iacute;vhez sz&oacute;l&oacute;. Sz&eacute;p No&eacute;mi Kriszta gy&ouml;ny&ouml;rű hangja, valamint a Kolozsv&aacute;ron di&aacute;koskod&oacute; sz&eacute;kely t&aacute;ncosok &ndash; akik minden sz&eacute;kelyf&ouml;ldi t&aacute;jegys&eacute;g n&eacute;pviselet&eacute;t hordt&aacute;k &ndash; nemcsak bemeleg&iacute;tett&eacute;k, hanem fel is forr&oacute;s&iacute;tott&aacute;k a hangulatot a műsor m&aacute;sodik fel&eacute;hez, Kod&aacute;ly Sz&eacute;kely fon&oacute;j&aacute;hoz, Dem&eacute;ny Attila nagyszerű rendez&eacute;s&eacute;ben.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n (1882&ndash;1967) egyfelvon&aacute;sos dalj&aacute;t&eacute;knak nevezte a Sz&eacute;kely fon&oacute;t. Nem tudom mennyire maradt hagyom&aacute;ny a falvakban a t&eacute;l be&aacute;llt&aacute;val a fon&oacute;, amelyben asszonyok, le&aacute;nyok gyűltek &ouml;ssze, fontak, varrtak, pletyk&aacute;lgattak, majd a fi&uacute;kkal, f&eacute;rfiakkal t&aacute;ncoltak, mulatoztak, p&aacute;rt v&aacute;lasztottak. Legvid&aacute;mabb farsangkor volt a fon&oacute;, amikor a sok m&oacute;ka, p&aacute;ros j&aacute;t&eacute;k, a t&aacute;ncos mulats&aacute;gok t&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k be az est&eacute;ket. Kod&aacute;ly Sz&eacute;kely fon&oacute;j&aacute;ban is van vid&aacute;ms&aacute;g, boh&oacute;ckod&aacute;s, de a vid&aacute;ms&aacute;g m&eacute;ly&eacute;n lelki dr&aacute;m&aacute;k zajlanak. A Kod&aacute;ly &aacute;ltal &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott n&eacute;pdalok &eacute;s ballad&aacute;k fűz&eacute;r&eacute;nek mese-, &aacute;lom- &eacute;s val&oacute;- s&aacute;gvil&aacute;g&aacute;t az &eacute;let-hal&aacute;l gondolata hatja &aacute;t, mik&ouml;zben benne l&uuml;ktet a magyar sors &ouml;r&ouml;me &eacute;s b&aacute;nata, az igazs&aacute;gtalans&aacute;g &eacute;s a kiszolg&aacute;ltatotts&aacute;g, a hűs&eacute;g &eacute;s hűtlens&eacute;g, az elv&aacute;l&aacute;s &eacute;s hazat&eacute;r&eacute;s, a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi &eacute;let sz&eacute;ps&eacute;ge, az emberbe vetett hit, a hagyom&aacute;nyok ir&aacute;nti tisztelet.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n l&eacute;lektől l&eacute;lekig hat&oacute; csod&aacute;latos sz&iacute;npadi dalj&aacute;t&eacute;ka, az emberi sorsok dr&aacute;m&aacute;ja, k&ouml;nnyekig meghatott. Illesse dics&eacute;ret elsősorban Veress Orsolya kiv&aacute;l&oacute; műv&eacute;szi teljes&iacute;tm&eacute;ny&eacute;t, tov&aacute;bb&aacute; a dalj&aacute;t&eacute;k szereplőit &ndash; Kele Brigitta, Pataki Adorj&aacute;n, S&aacute;ndor Csaba, M&aacute;nyoki M&aacute;ria, S&aacute;ndor &Aacute;rp&aacute;d &ndash;, akik &eacute;nekhangjuk legjav&aacute;val, &eacute;s a sz&iacute;npadi t&ouml;rt&eacute;n&eacute;s &aacute;t&eacute;l&eacute;s&eacute;vel teremtett&eacute;k meg a dalj&aacute;t&eacute;k milli&oacute; sz&iacute;nben j&aacute;tsz&oacute; hangulat&aacute;t. Az &eacute;nekkar műv&eacute;szien oldotta meg mindazt a dr&aacute;mai s&uacute;lyoss&aacute;got &eacute;s l&iacute;rai finoms&aacute;got, amely Kod&aacute;ly minden k&oacute;rusműv&eacute;nek is saj&aacute;tja. A zenekar a l&eacute;lek&aacute;br&aacute;zol&aacute;sokban, a dr&aacute;mai helyzetek ki&eacute;lez&eacute;s&eacute;ben, a sz&iacute;npadi cselekv&eacute;s minden rezd&uuml;l&eacute;s&eacute;ben kulcsfontoss&aacute;g&uacute; szerepet j&aacute;tszott. A Sz&eacute;kely fon&oacute; minden sz&oacute;lam&aacute;t, minden t&ouml;rt&eacute;n&eacute;s&eacute;t Kulcs&aacute;r Szabolcs karmester fonta harmonikus eg&eacute;ssz&eacute;. Nagy Ibolya muzikol&oacute;gus, a t&aacute;rsulat koll&eacute;ganője &iacute;gy gratul&aacute;lt: &bdquo;Mindaz, aminek a l&eacute;lekben meg kellett t&ouml;rt&eacute;nnie &ndash; zen&eacute;ből &eacute;s sz&iacute;npadi cselekm&eacute;nyből fakad&oacute;an &ndash; p&aacute;lc&aacute;d int&eacute;s&eacute;re hallhat&oacute;v&aacute; v&aacute;lt. Var&aacute;zslatos est&eacute;t kre&aacute;ltatok!&rdquo;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Zeneh&iacute;d m&uacute;lt &eacute;s j&ouml;vő k&ouml;z&ouml;tt </strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kamaraesttel z&aacute;rult a Kolozsv&aacute;ri Zenei Napok rendezv&eacute;nysorozat november 18-&aacute;n, az evang&eacute;likus templomban. A műv&eacute;szek kis l&eacute;tsz&aacute;m&uacute;, de lelkes &eacute;s zene&eacute;rtő k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g előtt sz&oacute;laltattak meg egy-egy Kod&aacute;ly-, Bart&oacute;k-, Dohn&aacute;nyi- &eacute;s Ligeti-remekművet, amelyek zenehidat k&eacute;peznek a m&uacute;lt &eacute;s a j&ouml;vő k&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n Du&oacute; hegedűre &eacute;s gordonk&aacute;ra Op. 7 (1914) c&iacute;mű kompoz&iacute;ci&oacute;ja fiatalkori term&eacute;s, amelynek sz&eacute;ps&eacute;g&eacute;t a magyar dalszerűs&eacute;g, a k&ouml;ltőis&eacute;g, a lelki soksz&iacute;nűs&eacute;g adja. Sz&ouml;v&eacute;rdi Csilla (hegedű) &eacute;s Kosty&aacute;k Előd (gordonka) előad&aacute;s&aacute;ban, a p&aacute;rbesz&eacute;dek m&iacute;ves foglalat&aacute;ba &aacute;gyazott l&iacute;rai &eacute;s virtu&oacute;z r&eacute;szek, a cs&uacute;cspontokban kiteljesedő &eacute;rzelmi crescend&oacute;k &eacute;s a fesz&uuml;lts&eacute;gek letisztul&oacute; felold&aacute;sai, lelki finoms&aacute;gr&oacute;l, &eacute;rz&eacute;kenys&eacute;gről tan&uacute;skodtak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dohn&aacute;nyi Ernő (1877&ndash;1960) Im Lebenslenz c&iacute;mű dalciklus&aacute;t Wilhelm Conrad Gomoll verseire kompon&aacute;lta. Ebből a hat dalb&oacute;l &aacute;ll&oacute; ciklusb&oacute;l Egyed Apoll&oacute;nia h&aacute;rom liedet sz&oacute;laltatott meg. Telt szopr&aacute;n hangj&aacute;ban erő &eacute;s gy&ouml;ng&eacute;ds&eacute;g, dr&aacute;ma &eacute;s po&eacute;zis tal&aacute;lkozott. A templomi csendben, tal&aacute;n a visszafogottabb hangerő is elegendő lett volna a k&ouml;ltői erezet finoms&aacute;gainak megcsillogtat&aacute;s&aacute;ra. Horv&aacute;th Edit zongorak&iacute;s&eacute;rete dinamikai v&aacute;ltozatoss&aacute;ggal festette al&aacute; a liedek hangulat&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n fiatalkori L&iacute;rikus Rom&aacute;nc&aacute;t Kosty&aacute;k Előd (gordonka) adta elő Horv&aacute;th Edit zongorak&iacute;s&eacute;ret&eacute;vel. A kompoz&iacute;ci&oacute; m&eacute;g a 16 &eacute;ves Kod&aacute;ly &bdquo;romantikus&rdquo; peri&oacute;dus&aacute;b&oacute;l val&oacute;, telve sz&aacute;rnyal&oacute; dallamvonalakkal, szenved&eacute;llyel, &eacute;s bensős&eacute;ges k&ouml;ltőis&eacute;ggel. M&iacute;g az &eacute;nekl&eacute;sben a visszafogottabb hangerő, a gordonka eset&eacute;ben &eacute;ppen az erősebb hangv&eacute;tel tette volna f&eacute;nyesebb&eacute; az előad&aacute;sokat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A meghirdetett műsort&oacute;l elt&eacute;rően Dohn&aacute;nyi Ernő legutols&oacute; opusza, a dodekaf&oacute;ni&aacute;val incselkedő Passacaglia sz&oacute;l&oacute;fuvol&aacute;ra (Op. 48.) hangzott el, Domahidi Zsuzsa előad&aacute;s&aacute;ban. Meglepő magabiztoss&aacute;g, dinamikai soksz&iacute;nűs&eacute;g, virtuozit&aacute;s &eacute;s k&ouml;nnyed j&aacute;t&eacute;koss&aacute;g, sz&eacute;lesen &iacute;velő &eacute;nekszerű fr&aacute;zisok jellemezt&eacute;k a fiatal tehets&eacute;g előad&aacute;s&aacute;t, amelyben &eacute;rezhető volt Dohn&aacute;nyi kiss&eacute; ironikus sz&iacute;nezetű humora is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ligeti Gy&ouml;rgy zongor&aacute;ra kompon&aacute;lt Musica Ricercataj&aacute;nak n&eacute;h&aacute;ny r&eacute;szlet&eacute;t Horv&aacute;th Edit sz&oacute;laltatta meg. A filmzen&eacute;nek is igen alkalmas, hangulatos, meglepő fordulatokban gazdag, kiv&aacute;l&oacute; humor&uacute;, gyeng&eacute;n dzsesszes be&uuml;t&eacute;sű t&eacute;telekben, a modern nyelvezeten is &aacute;ts&uuml;t&ouml;tt a n&eacute;pi erezet, a j&aacute;t&eacute;koss&aacute;g, a t&aacute;ncos jelleg. Horv&aacute;th Edit ragyog&oacute;an virtu&oacute;z, pazar sz&iacute;nekben j&aacute;tsz&oacute;, hangulatos &eacute;s meggyőző zongoraj&aacute;t&eacute;ka lenyűg&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Bart&oacute;k B&eacute;la (1881&ndash;1945) I. Rapsz&oacute;di&aacute;j&aacute;nak gordonka-zongorav&aacute;ltozat&aacute;t Kosty&aacute;k Előd &eacute;s Horv&aacute;th Zolt&aacute;n előad&aacute;s&aacute;ban hallottuk. A n&eacute;pi gy&ouml;kerekből t&aacute;pl&aacute;lkoz&oacute; rapsz&oacute;di&aacute;ban a lelki m&eacute;lys&eacute;gek, a gyermeki j&aacute;t&eacute;koss&aacute;g &eacute;s a magyar virtus alkot harmonikus egys&eacute;get, ami a k&eacute;t műv&eacute;sz tolm&aacute;csol&aacute;s&aacute;ban is term&eacute;szetes sz&eacute;ps&eacute;ggel, szuggeszt&iacute;v erővel fűződ&ouml;tt egym&aacute;sba.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Epil&oacute;gus </strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n N&eacute;gy este, n&eacute;gy kiv&aacute;l&oacute; hangverseny f&eacute;mjelezte a Kolozsv&aacute;ri Zenei Napokat (november 14&ndash;18.). &Uacute;jb&oacute;l az a kellemes &eacute;rz&eacute;s t&ouml;lt&ouml;tt el, hogy j&oacute; itt &eacute;lni, mert a v&aacute;ros zenei &eacute;lete egyre t&ouml;bb felejthetetlen &eacute;lm&eacute;nnyel aj&aacute;nd&eacute;koz meg benn&uuml;nket. A hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi előad&oacute;műv&eacute;szek hangversenyei feledtetni tudj&aacute;k az &eacute;let sz&uuml;rkes&eacute;geit, &eacute;s mes&eacute;s t&uuml;nd&eacute;rvil&aacute;got var&aacute;zsolnak el&eacute;nk, amelyben b&aacute;r ideig &oacute;r&aacute;ig, de &eacute;rezhetj&uuml;k azt a boldogs&aacute;got, amit csak a zene ny&uacute;jthat. J&oacute; volt ez a n&eacute;gy nap az&eacute;rt is, mert zen&eacute;s időutaz&aacute;sunk &aacute;llom&aacute;sai mindig viszszatereltek a zene/zen&eacute;nk felbecs&uuml;lhetetlen &eacute;rt&eacute;kű gy&ouml;kereihez. A zeneszerzők/zeneszerzőink n&eacute;pi gy&ouml;kerekből sz&uuml;letett &bdquo;zenef&aacute;j&aacute;nak&rdquo; koron&aacute;ja a jelenben (&eacute;s b&iacute;zom benne, hogy a j&ouml;vőben is) levelet &eacute;s vir&aacute;got hajt... nek&uuml;nk &eacute;s az ut&aacute;nunk k&ouml;vetkezőknek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kulcs&aacute;r Gabriella, <a href=\"http://szabadsag.ro/-/negy-este-negy-kivalo-hangverseny-kolozsvari-zenei-napok\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2017. november 24.</a></p>\n<p>\n Fot&oacute;: Kolozsv&aacute;ri/Erd&eacute;lyi Zenei Napok/Facebook</p>\n', created = 1527205785, expire = 1527292185, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:40c8b54177c6e2d522d05808c8944f25' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205785, expire = 1527292185, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205785, expire = 1527292185, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205785, expire = 1527292185, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205785, expire = 1527292185, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205785, expire = 1527292185, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205785, expire = 1527292185, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2017. november 24.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Andrejszki Judit Zenés történelemóra című műsorának a Györkös Mányi Albert Emlék ház adott otthont november 15-én. Andrejszki Judit a magyar régizenei élet kiemelkedő alakja, barokk szoprán, orgona- és csembalóművész.

A Romániai Magyar Zenetársaság (RMZT) megalakulása óta, szívügyének tekinti a magyar zeneszerzők, előadóművészek, fiatal tehetségek bemutatását, a nagyérdeművel való megismertetését, megszerettetését, természetesen nem tévesztve szem elől az egyetemes zenetörténet nagy alkotóival való kapcsolatok kutatásában elért eredményeket.

Teszi ezt emléknapok, gálakoncertek, zenetudományos konferenciák, zenetörténeti vetélkedők, workshopok formájában. 1995-től, a folyamatosan szervezett zenei emléknapokon Liszt Ferenc, Bartók Béla, Wolfgang Amadeus Mozart, Kodály Zoltán, Vermesy Péter, Veress Sándor, Dohnányi Ernő, Ligeti György zeneszerzők életműve került reflektorfénybe, valamint azokról a híres zenetaná rokról is megemlékeztek, mint Zsurka Péter, Balogh Ferenc, akiknek tanítványaik a kolozsvári zenei képzés jó hírét viszik szerte a nagyvilágban. Demény Attila elnökletével a zenetársaság nem hiába választotta a szerteágazó gyökerekből magasba törő lombkoronába ékelt Hagyomány hagyományozódása felirattal ellátott logót, hiszen abban benne van az évszázadokon átívelő kontinuitás elve, a tanár és tanítvány kapcsolata, a reánk testált tradícióból táplálkozó jelen és a remélhető jövő.

Ligeti és Brahms kürttrió a zeneakadémia stúdiótermében

A négynapos rendezvény kamaraesttel kezdődött, amelynek előadói, esetenként az előadott művek szerzői, valamilyen módon kapcsolatban álltak/állnak Erdéllyel, Kolozsvárral. Kováts Péter (Magyarország) Bartók– Pásztory-díjjal kitüntetett világhírű hegedűművész, a kolozsvári születésű hegedűművész Végh Sándor, és a Nagykárolyban született, de kolozsváriként „szeretett” Ruha István hegedűmű- vész mesterkurzusain vett részt, kamarazenét a lugosi születésű Kurtág Györgynél tanult. Kováts Péter hegedűművész, zenepedagógus, karmester és zeneszerző Auer Lipótról tv-filmet készített, akinek Ligeti György rokona volt. Demény Balázs tehetséges fiatal zongoraművész, rangos koncerttermek meghívottja, számos verseny győztese, többek között a 2017-es MaisonsLaffitte (Párizs) Nemzetközi Zongoraverseny elsődíjasa. Kolozsváron született, Magyarországon él, és mondhatjuk, itthon otthon van. Benyus János budapesti kürtművész, számos nemzetközi verseny díjazottja, szinte az összes magyarországi szimfonikus és kamarazenekarban játszott, jelenleg a Magyar Állami Operaház kürtöse. Ha másképp nem is, de a kamaraesten elhangzó Brahms Esz-dúr Kürttrión, valamint Ligeti Kürttrióján keresztül egy-egy idegszálával, egy-egy csodálatos kürthangjával máris kapcsolatba lépett „kincses városunkkal”, ugyanis Brahms annak idején koncertezett Kolozsváron, az erdélyi születésű Ligeti pedig sokáig tanult Kolozsváron, és az idők során számos művét is hallhatta a kolozsvári közönség.

Johannes Brahms (1833–1897) Esz-dúr Kürttriójának (Op. 40) gyászos alaphangulatát a zeneszerző édesanyjának elvesztése miatti fájdalma okozta, ezért felelt meg jobban Brahms kifejezési formájául a meghittséget sugárzó lassú-gyors-lassú-gyors építkezésű sonata da chiesa (templomi szonáta). A mű legmeghatóbb tétele éppen a III. tétel Adagiója, amelyben a zeneszerző gyöngéd líraisággal dolgozott fel egy édesanyja által sokat énekelt dalocskát. A finálé a gyász végét és a felépülést jelképezi, amikor a megnyugvás ösvényén új élet, új tervek, új örömök születnek.

A három profi zenész találkozásából csakis profi előadás születhetett, amelyben szent a tiszta intonáció, a töretlen dialógusok, a ragyogó technikai tökéletesség, az egymásra figyelés harmóniája. Kováts Péter, Demény Balázs és Benyus János előadásában ugyanaz a felelősségérzet, szakértelem és jártasság bűvölt el a kortárs zene előadásakor is.

Johannes Brahms születésének 100. évfordulójára annak idején Ligeti Györgyöt (1923–2006) kérték fel egy emlékező mű komponálására, ami néhány Brahms-idézetből kellett volna inspirálódjon. Ligeti ekkor írta meg Hommage à Brahms című Kürttrióját, anélkül azonban, hogy Brahmstól bármilyen zenei idézetet átvett volna. A mű felér egy zenetörté- neti „visszapillantóval”, amelyben a zeneszerző távoli korok elmosódott emlékeire utal. Gondolok itt többek között a barokk osztinátóra, a passacagliára, az „ördögi indulóra”, vagy a Beethoven Les Adieux szonátatéma elhangolt formájára, Ligeti szavaival élve arra a „dallami-harmóniai csírára”, amely végül az egész triót „behálózza”. A mű rokonságot mutat Bartók 6. vonósnégyesének stilizált indulótételével, és nem utolsósorban említendő az az erős román, szerb, magyar, erdélyi népzenei erezet, amely a Kürttrió anyagát lépten nyomon meghatározza.

Sajnálhatja, aki távol maradt ettől a ritka zenei eseménytől, amelyen egy kamaraest, két mestermű, három kiváló művész előadása felejthetetlen élményt hagyott maga után.

Zenés történelemóra

Andrejszki Judit Zenés történelemóra című műsorának a Györkös Mányi Albert Emlék ház adott otthont november 15- én. Andrejszki Judit a magyar régizenei élet kiemelkedő alakja, barokk szoprán, orgona- és csembalóművész. Nem csodálom, hogy rajongóinak tábora az „angyali hang” jelzőt aggatta rá, hiszen valóban, amikor énekel, az ember a gyönyörűségtől az egekben érzi magát. 2009 óta Sebestyén Mártával a régi- és a népzene forrásait, egymásra hatásait kutatják. Az eredmények emlékezetes koncerteken válnak közkinccsé.

Zenés történelemóráját Andrejszki Judit két csodálatos régi hangszer, a clavicimballum – a csembaló kistestvére – és a csembaló bemutatásával kezdte. Zenés időutazásában a csembalóval kísért dalok a 16. századtól a 19. század elejéig vezettek, miközben érdekfeszítő és egyben játékos-humoros információkat közlő előadásával, pillanatok alatt magával ragadta az egybegyűlteket. Balassi Bálint Bocsásd meg, Úristen kezdetű istenes énekének korhű meghittsége és a katonaének vidám, pezsgő táncritmusa felidézte a reneszánszkori hangzás- és hangulatvilág különbözőségeit. Andrejszki Judit hangsúlyozta annak fontosságát, hogy már Mátyás király idejében az olasz, francia, spanyol és angol dallamvilág eljutott Erdélybe, színesítve kultúránkat. A 17. századi Erdély virágzó zenei életének jeles példája a Kájoni-kódex, amely egy összefoglaló képet nyújt a hazai és az európai kultúrák egymásra hatásáról. Előadásában kifejtette, hogy a köztudatban komolyzenének nevezett régizene is lehet vidám „örömzene”, nevezetesen, hogy a szerelemről, mulatozásról szóló „pajzán nóták” mennyire viccesek. Ezt egy olasz, majd angol madrigállal példázta is. A vidám hangulatot fokozta, amikor a kánai menyegzőről szóló, Kájoni-kódexből énekelt Igaz Messiás dalban a közönséget is megénekeltette. A 16–17. századi Stefano Landi olasz zeneszerző Passacaglia della vita című dala az élet boldogságáról szól, kicsengésében mégis ott lebeg a halál gondolata, ahogy az ének mondja: „az életben csak egy biztos, hogy meghalunk.”

A 17. században elterjedt a magyar hangszeres muzsika. A 17–18. században, szinte minden erdélyi udvarházban megtalálható volt a virginál. Egyegy főúri mulatozás 20 darab virginállal kezdődött, amelyen népies táncdallamokat, mulatós nótákat játszottak. Ebből a korszakból Andrejszki Judit egy hangszeres darabot szólaltatott meg, virginál hiányában, csembalón. Műsorának kiemelkedő ékességeként emelném ki Esterházy Pál Ave Dulcisának karácsonyi örömöt megelőlegező énekét, a Kodály Székely fonójában felhasznált Nekem olyan emberecske kéne népdal „úribb” változatát, valamint Csokonai Vitéz Mihály A reményhez című versének énekes változatát, Kossovits József Lassú magyarjának verbunkos elemekkel teletűzdelt dallamára.

Zenés történelemórájában Andrejszki Judit évszázadokon utaztatott át mosolygósan, kedvesen, a zene iránti alázattal, miközben szívünkbe lopta a régizene szépségét, örömét.

Tokos zenekar és Székely fonó

Bárkinek pattant is ki az ötlet az agyából, hogy november 16-án a magyar operában a Tokos zenekar népzenei műsorát és Kodály Zoltán Székely fonóját egyazon előadáson élvezhesse a közönség, minden elismerésem. Tudom, hogy nem kis kutatómunkájába került a Tokos zenekar tagjainak, hogy a Székely fonóban Kodály által feldolgozott dalok eredeti változatával rukkoljanak elő, de megérte a fáradságot. Szép Bálint konferálásával nyomon követhetővé vált, hogy Kodály mikor, milyen tájegységekről gyűjtött.

Így sorjáztak a csíkvármegyei dalok után a történelmi Szatmár megyéből származó Kállai kettős, az Udvarhely megyében gyűjtött udvarhelyszéki énekes és táncdallamok. Megható pillanat volt, amikor az A csitári hegyek alatt kezdetű népdalt a teremben ülő közönség is énekelte. A dal ugyan nem székelyföldi, hanem felvidéki, de minden közösség magáénak vallja, mert szívhez szóló. Szép Noémi Kriszta gyönyörű hangja, valamint a Kolozsváron diákoskodó székely táncosok – akik minden székelyföldi tájegység népviseletét hordták – nemcsak bemelegítették, hanem fel is forrósították a hangulatot a műsor második feléhez, Kodály Székely fonójához, Demény Attila nagyszerű rendezésében.

Kodály Zoltán (1882–1967) egyfelvonásos daljátéknak nevezte a Székely fonót. Nem tudom mennyire maradt hagyomány a falvakban a tél beálltával a fonó, amelyben asszonyok, leányok gyűltek össze, fontak, varrtak, pletykálgattak, majd a fiúkkal, férfiakkal táncoltak, mulatoztak, párt választottak. Legvidámabb farsangkor volt a fonó, amikor a sok móka, páros játék, a táncos mulatságok töltötték be az estéket. Kodály Székely fonójában is van vidámság, bohóckodás, de a vidámság mélyén lelki drámák zajlanak. A Kodály által összeállított népdalok és balladák fűzérének mese-, álom- és való- ságvilágát az élet-halál gondolata hatja át, miközben benne lüktet a magyar sors öröme és bánata, az igazságtalanság és a kiszolgáltatottság, a hűség és hűtlenség, az elválás és hazatérés, a közösségi élet szépsége, az emberbe vetett hit, a hagyományok iránti tisztelet.

Kodály Zoltán lélektől lélekig ható csodálatos színpadi daljátéka, az emberi sorsok drámája, könnyekig meghatott. Illesse dicséret elsősorban Veress Orsolya kiváló művészi teljesítményét, továbbá a daljáték szereplőit – Kele Brigitta, Pataki Adorján, Sándor Csaba, Mányoki Mária, Sándor Árpád –, akik énekhangjuk legjavával, és a színpadi történés átélésével teremtették meg a daljáték millió színben játszó hangulatát. Az énekkar művészien oldotta meg mindazt a drámai súlyosságot és lírai finomságot, amely Kodály minden kórusművének is sajátja. A zenekar a lélekábrázolásokban, a drámai helyzetek kiélezésében, a színpadi cselekvés minden rezdülésében kulcsfontosságú szerepet játszott. A Székely fonó minden szólamát, minden történését Kulcsár Szabolcs karmester fonta harmonikus egésszé. Nagy Ibolya muzikológus, a társulat kolléganője így gratulált: „Mindaz, aminek a lélekben meg kellett történnie – zenéből és színpadi cselekményből fakadóan – pálcád intésére hallhatóvá vált. Varázslatos estét kreáltatok!”

Zenehíd múlt és jövő között

Kamaraesttel zárult a Kolozsvári Zenei Napok rendezvénysorozat november 18-án, az evangélikus templomban. A művészek kis létszámú, de lelkes és zeneértő közönség előtt szólaltattak meg egy-egy Kodály-, Bartók-, Dohnányi- és Ligeti-remekművet, amelyek zenehidat képeznek a múlt és a jövő között.

Kodály Zoltán Duó hegedűre és gordonkára Op. 7 (1914) című kompozíciója fiatalkori termés, amelynek szépségét a magyar dalszerűség, a költőiség, a lelki sokszínűség adja. Szövérdi Csilla (hegedű) és Kostyák Előd (gordonka) előadásában, a párbeszédek míves foglalatába ágyazott lírai és virtuóz részek, a csúcspontokban kiteljesedő érzelmi crescendók és a feszültségek letisztuló feloldásai, lelki finomságról, érzékenységről tanúskodtak.

Dohnányi Ernő (1877–1960) Im Lebenslenz című dalciklusát Wilhelm Conrad Gomoll verseire komponálta. Ebből a hat dalból álló ciklusból Egyed Apollónia három liedet szólaltatott meg. Telt szoprán hangjában erő és gyöngédség, dráma és poézis találkozott. A templomi csendben, talán a visszafogottabb hangerő is elegendő lett volna a költői erezet finomságainak megcsillogtatására. Horváth Edit zongorakísérete dinamikai változatossággal festette alá a liedek hangulatát.

Kodály Zoltán fiatalkori Lírikus Románcát Kostyák Előd (gordonka) adta elő Horváth Edit zongorakíséretével. A kompozíció még a 16 éves Kodály „romantikus” periódusából való, telve szárnyaló dallamvonalakkal, szenvedéllyel, és bensőséges költőiséggel. Míg az éneklésben a visszafogottabb hangerő, a gordonka esetében éppen az erősebb hangvétel tette volna fényesebbé az előadásokat.

A meghirdetett műsortól eltérően Dohnányi Ernő legutolsó opusza, a dodekafóniával incselkedő Passacaglia szólófuvolára (Op. 48.) hangzott el, Domahidi Zsuzsa előadásában. Meglepő magabiztosság, dinamikai sokszínűség, virtuozitás és könnyed játékosság, szélesen ívelő énekszerű frázisok jellemezték a fiatal tehetség előadását, amelyben érezhető volt Dohnányi kissé ironikus színezetű humora is.

Ligeti György zongorára komponált Musica Ricercatajának néhány részletét Horváth Edit szólaltatta meg. A filmzenének is igen alkalmas, hangulatos, meglepő fordulatokban gazdag, kiváló humorú, gyengén dzsesszes beütésű tételekben, a modern nyelvezeten is átsütött a népi erezet, a játékosság, a táncos jelleg. Horváth Edit ragyogóan virtuóz, pazar színekben játszó, hangulatos és meggyőző zongorajátéka lenyűgözött.

Bartók Béla (1881–1945) I. Rapszódiájának gordonka-zongoraváltozatát Kostyák Előd és Horváth Zoltán előadásában hallottuk. A népi gyökerekből táplálkozó rapszódiában a lelki mélységek, a gyermeki játékosság és a magyar virtus alkot harmonikus egységet, ami a két művész tolmácsolásában is természetes szépséggel, szuggesztív erővel fűződött egymásba.

Epilógus

Négy este, négy kiváló hangverseny fémjelezte a Kolozsvári Zenei Napokat (november 14–18.). Újból az a kellemes érzés töltött el, hogy jó itt élni, mert a város zenei élete egyre több felejthetetlen élménnyel ajándékoz meg bennünket. A hazai és külföldi előadóművészek hangversenyei feledtetni tudják az élet szürkeségeit, és mesés tündérvilágot varázsolnak elénk, amelyben bár ideig óráig, de érezhetjük azt a boldogságot, amit csak a zene nyújthat. Jó volt ez a négy nap azért is, mert zenés időutazásunk állomásai mindig viszszatereltek a zene/zenénk felbecsülhetetlen értékű gyökereihez. A zeneszerzők/zeneszerzőink népi gyökerekből született „zenefájának” koronája a jelenben (és bízom benne, hogy a jövőben is) levelet és virágot hajt... nekünk és az utánunk következőknek.

Kulcsár Gabriella, Szabadság, 2017. november 24.

Fotó: Kolozsvári/Erdélyi Zenei Napok/Facebook

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés