ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

VerS-audíciók a Zeneakadémián

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3a9d7f485be67c949065051afbef2f6c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n A Gheorghe Dima Zeneakad&eacute;mi&aacute;n 1996. janu&aacute;r 18-&aacute;n j&ouml;tt l&eacute;tre az első di&aacute;k&ouml;nszerveződ&eacute;s, a Vermesy St&uacute;di&oacute;. &Ouml;nszerveződ&eacute;s a sz&oacute; val&oacute;di &eacute;rtelm&eacute;ben, ugyanis di&aacute;kok kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re alakult. Magyar tagozat hi&aacute;ny&aacute;ban ma a Vermesy St&uacute;di&oacute; igyekszik &ouml;sszefoglalni szakmailag, szellemileg a konzervat&oacute;rium magyar di&aacute;kjait. A m&aacute;sod&eacute;ves Bors L&aacute;szl&oacute;, aki alap&iacute;t&oacute; tag &eacute;s &uuml;gyvezető eln&ouml;k egy szem&eacute;lyben, elmondotta, hogy a KMDSZ hivatalosan is elismerte a Vermesy St&uacute;di&oacute;t mint a kolozsv&aacute;ri magyar di&aacute;kszervezet zenei szakoszt&aacute;ly&aacute;t.</p>\n<p>\n Első l&eacute;p&eacute;sk&eacute;nt a n&eacute;vad&aacute;s, az alapszab&aacute;lyzat megsz&ouml;vegez&eacute;se &eacute;s a tagok toborz&aacute;sa foglalta le a szervezőket. Vermesy P&eacute;ter nev&eacute;t v&aacute;lasztva tudatosan v&aacute;llalt&aacute;k fel a m&aacute;sodik vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; ut&aacute;ni erd&eacute;lyi zenei &eacute;let kiemelkedő alakj&aacute;nak az &eacute;letfelfog&aacute;s&aacute;t, műv&eacute;szi kr&eacute;d&oacute;j&aacute;t.</p>\n<p>\n A Vermesy St&uacute;di&oacute; a zeneakad&eacute;miai di&aacute;kok &ouml;nszerveződ&eacute;se, &aacute;m k&oacute;rusuk, a K&oacute;s K&aacute;roly nev&eacute;t viselő kamarak&oacute;rus tagjai k&ouml;zt nem csak konzisokat tal&aacute;lni. Ide j&aacute;rnak a IX&mdash;XII-ikes zeneiskol&aacute;sok is, hisz előbb vagy ut&oacute;bb ők is konzisok lesznek. Tiszteletre &eacute;s csod&aacute;latra m&eacute;lt&oacute; ez az egym&aacute;st seg&iacute;tő, minden szakmai f&eacute;lt&eacute;kenys&eacute;get f&eacute;lretevő nyitotts&aacute;g. Magyari Zita karmester, aki szem&eacute;lyesen is ismerte Vermesy P&eacute;tert, &iacute;gy indokolja a &bdquo;K&oacute;s K&aacute;roly&rdquo; l&eacute;tjogosults&aacute;g&aacute;t: &bdquo;Fontos, hogy az ifj&uacute;s&aacute;g, a fiatalok, akik elj&ouml;nnek meghallgatni a koncerteket, megismerkedjenek a 20. sz&aacute;zadi, erd&eacute;lyi, kolozsv&aacute;ri zeneszerzők műveivel, megszeretve ez&aacute;ltal a modern muzsik&aacute;t.&rdquo;</p>\n<p style=\"margin-left:1.2px;\">\n Lassan felsz&iacute;nre ker&uuml;lnek az okok: a magyar di&aacute;kok egybefog&aacute;sa, ifj&uacute;s&aacute;gi k&oacute;rus alak&iacute;t&aacute;sa, a modern műv&eacute;szi zene megszerettet&eacute;se s ez&aacute;ltal az elő&iacute;t&eacute;letek eloszlat&aacute;sa, a hi&aacute;nyok p&oacute;tl&aacute;sa. M&eacute;g a szakmabeliek sem ismerik s &eacute;rtik igaz&aacute;n a kort&aacute;rs zeneszerzők műveit, zen&eacute;j&eacute;t &mdash; hangzik el a szentencia.</p>\n<p style=\"margin-left:1.45pt;\">\n A St&uacute;di&oacute; legkonkr&eacute;tabb &bdquo;megnyilv&aacute;nul&aacute;sa&rdquo; a K&oacute;s K&aacute;roly k&oacute;rus t&ouml;bbsz&ouml;ri fell&eacute;p&eacute;se, a koncertez&eacute;s. Első bemutatkoz&aacute;suk a ny&aacute;ri Pimpip&aacute;r&eacute; Fesztiv&aacute;l alkalm&aacute;val t&ouml;rt&eacute;nt. A m&uacute;lt &eacute;v nagy produkci&oacute;ja a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban rendezett Liszt-eml&eacute;k&uuml;nneps&eacute;g volt. Liszt Ferenc <em>Hung&aacute;ria </em>c&iacute;mű kant&aacute;t&aacute;j&aacute;t adt&aacute;k elő &mdash; mint hangs&uacute;lyozt&aacute;k &mdash; első alkalommal Erd&eacute;lyben. (A darab utols&oacute; bemutat&aacute;s&aacute;ra a m&uacute;lt sz&aacute;zadban ker&uuml;l sor Budapesten.)</p>\n<p style=\"margin-left:1.9px;\">\n Bors L&aacute;szl&oacute; el&aacute;rulta a m&aacute;sik k&eacute;t alap&iacute;t&oacute; tag nev&eacute;t is. &Iacute;gy ismerkedtem meg N&eacute;met Istv&aacute;nnal (első&eacute;ves hallgat&oacute;) &eacute;s a műv&eacute;szeti vezetővel L&aacute;szl&oacute;ffy Zsolt szem&eacute;ly&eacute;ben. A St&uacute;di&oacute; &bdquo;mentor spiritusa&rdquo; pedig Ter&eacute;nyi Ede &mdash; vallj&aacute;k egy&ouml;ntetűen.</p>\n<p style=\"margin-left:2.4px;\">\n A szervezők t&aacute;vlatokban gondolkodnak: ny&aacute;ri turn&eacute;k, koncertek, zenei t&aacute;bor, zenei szabadegyetem megszervez&eacute;se. Vermesy Alap&iacute;tv&aacute;nyr&oacute;l is sz&oacute; lehet &mdash; &aacute;rulja el Bors L&aacute;szl&oacute; a besz&eacute;lget&eacute;s v&eacute;g&eacute;n.</p>\n<p style=\"margin-left:2.4px;\">\n A Vermesy St&uacute;di&oacute; ig&eacute;nyes, műv&eacute;szi zen&eacute;l&eacute;st &iacute;g&eacute;r, &eacute;s nemcsak &iacute;g&eacute;r, hanem erre lehetős&eacute;get is biztos&iacute;t.</p>\n<p style=\"margin-left:2.4px;\">\n A.R.Zs., <a href=\"http://www.korunk.org/?q=node/8&amp;ev=1997&amp;honap=4&amp;cikk=6042\" target=\"_blank\">Korunk, 1997. &aacute;prilis</a></p>\n', created = 1524194216, expire = 1524280616, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3a9d7f485be67c949065051afbef2f6c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524194216, expire = 1524280616, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524194216, expire = 1524280616, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524194216, expire = 1524280616, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524194216, expire = 1524280616, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524194216, expire = 1524280616, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524194216, expire = 1524280616, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Korunk, 1997. április
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A Gheorghe Dima Zeneakadémián 1996. január 18-án jött létre az első diákönszerveződés, a Vermesy Stúdió. Önszerveződés a szó valódi értelmében, ugyanis diákok kezdeményezésére alakult. Magyar tagozat hiányában ma a Vermesy Stúdió igyekszik összefoglalni szakmailag, szellemileg a konzervatórium magyar diákjait. A másodéves Bors László, aki alapító tag és ügyvezető elnök egy személyben, elmondotta, hogy a KMDSZ hivatalosan is elismerte a Vermesy Stúdiót mint a kolozsvári magyar diákszervezet zenei szakosztályát.

Első lépésként a névadás, az alapszabályzat megszövegezése és a tagok toborzása foglalta le a szervezőket. Vermesy Péter nevét választva tudatosan vállalták fel a második világháború utáni erdélyi zenei élet kiemelkedő alakjának az életfelfogását, művészi krédóját.

A Vermesy Stúdió a zeneakadémiai diákok önszerveződése, ám kórusuk, a Kós Károly nevét viselő kamarakórus tagjai közt nem csak konzisokat találni. Ide járnak a IX—XII-ikes zeneiskolások is, hisz előbb vagy utóbb ők is konzisok lesznek. Tiszteletre és csodálatra méltó ez az egymást segítő, minden szakmai féltékenységet félretevő nyitottság. Magyari Zita karmester, aki személyesen is ismerte Vermesy Pétert, így indokolja a „Kós Károly” létjogosultságát: „Fontos, hogy az ifjúság, a fiatalok, akik eljönnek meghallgatni a koncerteket, megismerkedjenek a 20. századi, erdélyi, kolozsvári zeneszerzők műveivel, megszeretve ezáltal a modern muzsikát.”

Lassan felszínre kerülnek az okok: a magyar diákok egybefogása, ifjúsági kórus alakítása, a modern művészi zene megszerettetése s ezáltal az előítéletek eloszlatása, a hiányok pótlása. Még a szakmabeliek sem ismerik s értik igazán a kortárs zeneszerzők műveit, zenéjét — hangzik el a szentencia.

A Stúdió legkonkrétabb „megnyilvánulása” a Kós Károly kórus többszöri fellépése, a koncertezés. Első bemutatkozásuk a nyári Pimpipáré Fesztivál alkalmával történt. A múlt év nagy produkciója a Györkös Mányi Albert Emlékházban rendezett Liszt-emlékünnepség volt. Liszt Ferenc Hungária című kantátáját adták elő — mint hangsúlyozták — első alkalommal Erdélyben. (A darab utolsó bemutatására a múlt században kerül sor Budapesten.)

Bors László elárulta a másik két alapító tag nevét is. Így ismerkedtem meg Német Istvánnal (elsőéves hallgató) és a művészeti vezetővel Lászlóffy Zsolt személyében. A Stúdió „mentor spiritusa” pedig Terényi Ede — vallják egyöntetűen.

A szervezők távlatokban gondolkodnak: nyári turnék, koncertek, zenei tábor, zenei szabadegyetem megszervezése. Vermesy Alapítványról is szó lehet — árulja el Bors László a beszélgetés végén.

A Vermesy Stúdió igényes, művészi zenélést ígér, és nemcsak ígér, hanem erre lehetőséget is biztosít.

A.R.Zs., Korunk, 1997. április

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés