ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A vándorló színésznő

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e149e95536fbccf2a2d4ffd78812d626' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div id=\"stcpDiv\">\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A 6. Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban ker&uuml;lt sor Juh&aacute;sz Krist&oacute;f Hanggal &eacute;s jelenl&eacute;ttel. Aki szabadon r&ouml;p&uuml;l &ndash; besz&eacute;lget&eacute;sek Zork&oacute;czy Zen&oacute;bi&aacute;val c&iacute;mű besz&eacute;lgetők&ouml;nyv&eacute;nek bemutat&oacute;j&aacute;ra. </em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img height=\"361\" src=\"http://www.irodalmijelen.hu/sites/default/files/dscn0446.jpg\" width=\"481\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n <strong>A v&aacute;ndorl&oacute; sz&iacute;n&eacute;sznő</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A borong&oacute;s, esős idő ellen&eacute;re sz&eacute;p sz&aacute;mban &ouml;sszegyűltek a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban megszervezett k&ouml;tetbemutat&oacute;n. Ez nem meglepő, hiszen <strong>Zork&oacute;czy Zen&oacute;bia</strong> visszaj&aacute;r&oacute; vend&eacute;ge az eml&eacute;kh&aacute;znak, t&ouml;bb egy&eacute;ni műsor&aacute;val szerepelt itt, Kolozsv&aacute;rott j&oacute;l ismerik gyerekelőad&aacute;sait, felnőtteknek sz&aacute;nt produkci&oacute;it. Az Erd&eacute;ly k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző telep&uuml;l&eacute;sein, a sz&oacute;rv&aacute;nymagyars&aacute;gban is gyakran fell&eacute;pő egy&eacute;ni előad&oacute;műv&eacute;sz feh&eacute;r holl&oacute; e szakm&aacute;ban. A tizen&ouml;t &eacute;vet fel&ouml;lelő &eacute;letp&aacute;ly&aacute;r&oacute;l tudhatunk meg &uacute;jat a besz&eacute;lgetők&ouml;nyv r&eacute;v&eacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A kuri&oacute;zumnak sz&aacute;m&iacute;t&oacute; k&ouml;nyvről &eacute;s arr&oacute;l, hogy mit is jelent ma v&aacute;ndorsz&iacute;n&eacute;sznek lenni, mik&eacute;nt kapcsol&oacute;dik e hivat&aacute;s a sz&eacute;pirodalomhoz <strong>Egyed Emese</strong> irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a k&ouml;nyv szerkesztője, <strong>Szebeni Zsuzsa</strong> sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, <strong>Farkas Adrienne</strong> &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;, <strong>Varga Melinda</strong> k&ouml;ltő &eacute;s <strong>Zork&oacute;czy Zen&oacute;bia</strong> sz&iacute;nműv&eacute;sz besz&eacute;lgettek. &nbsp;A k&ouml;nyv szerzője, a sz&iacute;nműv&eacute;sznő besz&eacute;lgetőt&aacute;rsa, <strong>Juh&aacute;sz Krist&oacute;f</strong> Skype-on csatlakozott, saj&aacute;tos lazas&aacute;ggal &eacute;s felolvas&aacute;sokkal eg&eacute;sz&iacute;tve ki a bemutat&oacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;nyv nem k&eacute;rdezz-felelek j&aacute;t&eacute;k Krist&oacute;f &eacute;s Zen&oacute;bia k&ouml;z&ouml;tt, sokkal ink&aacute;bb egy&uuml;tt-meg&eacute;l&eacute;se sokszor h&eacute;tk&ouml;znapi esem&eacute;nyeknek. A meg&eacute;lt &eacute;s meg&iacute;rt t&ouml;rt&eacute;netekben nemcsak szakmai, hanem emberi n&eacute;zőpontok is &eacute;rv&eacute;nyes&uuml;lnek, az ezzel j&aacute;r&oacute; k&ouml;zvetlens&eacute;g biztos&iacute;tja a hiteless&eacute;get. A r&eacute;szletező p&aacute;rbesz&eacute;dek &eacute;lőv&eacute; tesznek olyan helyzeteket is, amelyeken a mindennapokban &aacute;tsiklan&aacute;nk. Tal&aacute;n &eacute;ppen e kibontakoz&oacute; mindennapis&aacute;gnak k&ouml;sz&ouml;nhető, hogy megismerhetőv&eacute; v&aacute;lik az &bdquo;elven sz&iacute;n&eacute;sznő eredetis&eacute;ge&rdquo; &ndash; fogalmazott Egyed Emese, aki elmondta azt is, hogy a k&ouml;nyv szerkeszt&eacute;sekor n&eacute;ha vissza kellett fogni a &bdquo;sz&oacute;kimond&aacute;st&rdquo;, nehogy sz&eacute;trobbantsa a nagyobb &iacute;vű t&ouml;rt&eacute;netet, amelyről a k&ouml;tet sz&oacute;l. Varga Melinda a mű &uacute;jszerűs&eacute;g&eacute;t hangs&uacute;lyozta, ugyanis ritkas&aacute;g, hogy ennyire fiatal sz&iacute;n&eacute;sznővel ilyen besz&eacute;lgetők&ouml;tetet k&eacute;sz&iacute;tsenek, majd a k&ouml;nyv keletkez&eacute;st&ouml;rt&eacute;net&eacute;ről k&eacute;rdezte a műv&eacute;sznőt.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img height=\"363\" src=\"http://www.irodalmijelen.hu/sites/default/files/dscn0452.jpg\" width=\"485\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Zork&oacute;czy Zen&oacute;bia elmes&eacute;lte, hogy egy Tusv&aacute;nyoson ismerkedett meg Juh&aacute;sz Krist&oacute;ffal, &eacute;s m&aacute;r akkor &eacute;rezte, hogy ez a tal&aacute;lkoz&aacute;s nem ig&eacute;nyel előt&ouml;rt&eacute;netet, hiszen sz&iacute;nh&aacute;zban, embers&eacute;gben &eacute;s &eacute;letfelfog&aacute;sban egyar&aacute;nt egyezett a v&eacute;lem&eacute;ny&uuml;k. A k&ouml;nyvet egy h&eacute;t alatt &iacute;rt&aacute;k meg, egy&uuml;tt turn&eacute;ztak, sz&aacute;mos benyom&aacute;s, k&ouml;z&ouml;s &eacute;lm&eacute;ny tark&iacute;totta a munkafolyamatot. <em>&bdquo;Nem erőltette senki, ez csak &uacute;gy meglett&rdquo;</em> &ndash; fogalmazott a sz&iacute;nműv&eacute;sznő.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Farkas Adrienne szerint a k&ouml;nyv m&oacute;dszertani olvasm&aacute;nyk&eacute;nt is meg&aacute;llja a hely&eacute;t: <em>&bdquo;&Uacute;gy gondolom, hogy ha ma valaki abba a f&aacute;ba akarja v&aacute;gni a fejsz&eacute;j&eacute;t, hogy monodr&aacute;m&aacute;kat adjon elő, vagy egy&aacute;ltal&aacute;n egysz&aacute;l maga ki&aacute;lljon a sz&iacute;npadra, Zen&oacute;bia &uacute;tmutat&aacute;sa n&eacute;lk&uuml;l bele se v&aacute;gjon. Kell ehhez Zen&oacute;bia vag&aacute;nys&aacute;ga, humora &eacute;s hihetetlen &eacute;letreval&oacute;s&aacute;ga. E n&eacute;lk&uuml;l ne is menjen sz&iacute;n&eacute;sznőnek, vagy ha m&eacute;gis, legyen primadonna valamelyik igazgat&oacute; sz&aacute;rnya alatt.&rdquo;</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szebeni Zsuzsa hozz&aacute;fűzte: <em>&bdquo;Minden sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti k&ouml;tet legal&aacute;bb ennyire letehetetlen kellene, hogy legyen ahhoz, hogy ezt a műfajt megszeress&eacute;k&rdquo;</em>. Ha nem is sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti unikumk&eacute;nt tekint&uuml;nk a k&ouml;tetre, t&eacute;ny, hogy vannak t&ouml;rt&eacute;netek, amelyeket időben meg kell ragadni, s a k&ouml;nyv erre tesz k&iacute;s&eacute;rletet: egy (olykor k&eacute;t) n&eacute;zőpontot ment &eacute;s alak&iacute;t &aacute;t sz&ouml;vegg&eacute;. Elgondolkodtat&oacute; tov&aacute;bb&aacute;, hogy a k&ouml;tetben megfogalmazottak mennyire &aacute;ltal&aacute;nos &eacute;rv&eacute;nyűek, v&aacute;laszt tudnak-e adni h&aacute;rom fő k&eacute;rd&eacute;sre: <em>Milyen a magyar szabad&uacute;sz&oacute; sz&iacute;n&eacute;sz, előad&oacute;műv&eacute;sz helyzete ma Erd&eacute;lyben? Hogyan k&eacute;pesek boldogulni azok, akik nyelvi &eacute;s szellemi javakat adnak az embereknek? Milyen &uacute;tjai, lehetős&eacute;gei vannak annak, aki ezt a hivat&aacute;st v&aacute;lasztja? </em>A Zen&oacute;bia &aacute;ltal v&aacute;lasztott &eacute;s meg&eacute;lt &eacute;let&uacute;t csup&aacute;n egy v&aacute;lasz a feltett k&eacute;rd&eacute;sekre, ez&eacute;rt nem tekinthet&uuml;nk r&aacute; &uacute;gy, mint az egyetlen &eacute;rv&eacute;nyes lehetős&eacute;gre.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Juh&aacute;sz Krist&oacute;f a k&ouml;tet besz&eacute;lget&eacute;s-jelleg&eacute;t hangs&uacute;lyozta. Előzm&eacute;nyek&eacute;nt, inspir&aacute;ci&oacute;s forr&aacute;sk&eacute;nt a B&eacute;rczes L&aacute;szl&oacute;&ndash;Cseh Tam&aacute;s besz&eacute;lgetők&ouml;nyvet emelte ki. Igyekezt&uuml;nk megtartani annak a csod&aacute;nak az elemeit, amikor k&eacute;t ember t&eacute;nyleg tal&aacute;lkozik, &eacute;s t&eacute;nyleg besz&eacute;lget &ndash; mondta a szerző. Ezt r&eacute;szben a nyelvezet biztos&iacute;tja: <em>&bdquo;Olvas&oacute;bar&aacute;t, az egyszerű embernek &eacute;s a műv&eacute;szvil&aacute;g k&eacute;pviselőinek egyar&aacute;nt tud &uacute;jat mondani&rdquo;</em>. Emellett pedig olyan műhelytitkokat is megismerhet&uuml;nk belőle, amelyekről a k&ouml;tet olvas&aacute;sa n&eacute;lk&uuml;l tal&aacute;n sosem szerezn&eacute;nk tudom&aacute;st &ndash; emelte ki Varga Melinda.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img height=\"368\" src=\"http://www.irodalmijelen.hu/sites/default/files/dscn0466.jpg\" width=\"489\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Zen&oacute;bia tudja, hogyan kell sz&oacute;lni a kisgyerekekhez, a serd&uuml;lőkh&ouml;z, &eacute;s hogyan a felnőttekhez. Nemcsak hangnem &eacute;s m&oacute;dszer k&eacute;rd&eacute;se ez, hanem a csup&aacute;n pr&oacute;b&aacute;lkoz&aacute;sok hossz&uacute; sora ut&aacute;n k&ouml;rvonalaz&oacute;d&oacute; affinit&aacute;s&eacute; is. E megsz&oacute;l&iacute;t&aacute;sokat a k&ouml;tetben is &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;ti, tele van nyit&aacute;ssal, amelyeket idővel folytatni lehet. Az eml&iacute;tett sz&oacute;lamokhoz a zene is hozz&aacute;tartozik, hiszen Zen&oacute;bia előad&aacute;sainak fontos alkot&oacute;eleme a megzen&eacute;s&iacute;tett vers. Reperto&aacute;rj&aacute;ban 15 műsor van: k&ouml;r&uuml;lbel&uuml;l 500 verset, majdnem feleannyi megzen&eacute;s&iacute;tett verset &eacute;s n&eacute;h&aacute;ny pr&oacute;zar&eacute;szletet tud k&iacute;v&uuml;lről. Ezek előad&aacute;s&aacute;ra b&aacute;rmikor k&eacute;pes, az est folyam&aacute;n <strong>Kov&aacute;cs R&eacute;ka</strong> zongorak&iacute;s&eacute;ret&eacute;vel elő is adta Ady Endre &Eacute;nek a porban, illetve Az utols&oacute; mosoly c&iacute;mű vers&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Zen&oacute;bia műv&eacute;szet&eacute;ben fontos szerepet j&aacute;tszanak a kort&aacute;rs k&ouml;ltők is, gyermekműsoraiban gyakran apell&aacute;l p&eacute;ld&aacute;ul <strong>Hervay Gizella</strong> vagy <strong>L&aacute;szl&oacute; No&eacute;mi</strong> verseire. A kort&aacute;rs gyerekirodalommal 12 &eacute;ves fi&aacute;nak k&ouml;sz&ouml;nhetően ismerkedett meg, az&oacute;ta b&aacute;tran haszn&aacute;lja fel előad&aacute;saiban is, hiszen tele vannak humorral, j&oacute;pofas&aacute;ggal.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Jelenleg h&aacute;rom t&eacute;ma &eacute;rlelődik benne, a mindennapi &eacute;let esem&eacute;nyeiből. <em>&bdquo;&Uacute;gy &eacute;rzem, mindig t&ouml;rt&eacute;nik valami, amit fel kell dolgoznom a magam sz&aacute;m&aacute;ra &eacute;s a vil&aacute;g sz&aacute;m&aacute;ra is.&rdquo;</em> Egyed Emese szerint a k&ouml;nyv elolvas&aacute;sa, Zen&oacute;bia megismer&eacute;se ut&aacute;n mindenki k&ouml;vetni fogja a műv&eacute;sznő tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t, &eacute;let&uacute;tj&aacute;t, hiszen olyan v&aacute;ndorl&oacute; sz&iacute;n&eacute;sznőről van sz&oacute;, aki az &eacute;let minden helyzet&eacute;ben a j&aacute;t&eacute;koss&aacute;got helyezi előt&eacute;rbe.</p>\n<p>\n Moln&aacute;r Be&aacute;ta, <a href=\"http://www.irodalmijelen.hu/2015-aug-21-1515/vandorlo-szineszno\" target=\"_blank\">Irodalmi Jelen, 2015. augusztus 21.</a></p></div>\n', created = 1521358484, expire = 1521444884, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e149e95536fbccf2a2d4ffd78812d626' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521358484, expire = 1521444884, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521358484, expire = 1521444884, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521358484, expire = 1521444884, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521358484, expire = 1521444884, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521358484, expire = 1521444884, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521358484, expire = 1521444884, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Irodalmi Jelen, 2015. augusztus 21.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A 6. Kolozsvári Magyar Napok keretében, a Györkös Mányi Albert Emlékházban került sor Juhász Kristóf Hanggal és jelenléttel. Aki szabadon röpül – beszélgetések Zorkóczy Zenóbiával című beszélgetőkönyvének bemutatójára.


A vándorló színésznő

A borongós, esős idő ellenére szép számban összegyűltek a Györkös Mányi Albert Emlékházban megszervezett kötetbemutatón. Ez nem meglepő, hiszen Zorkóczy Zenóbia visszajáró vendége az emlékháznak, több egyéni műsorával szerepelt itt, Kolozsvárott jól ismerik gyerekelőadásait, felnőtteknek szánt produkcióit. Az Erdély különböző településein, a szórványmagyarságban is gyakran fellépő egyéni előadóművész fehér holló e szakmában. A tizenöt évet felölelő életpályáról tudhatunk meg újat a beszélgetőkönyv révén.

A kuriózumnak számító könyvről és arról, hogy mit is jelent ma vándorszínésznek lenni, miként kapcsolódik e hivatás a szépirodalomhoz Egyed Emese irodalomtörténész, a könyv szerkesztője, Szebeni Zsuzsa színháztörténész, Farkas Adrienne újságíró, Varga Melinda költő és Zorkóczy Zenóbia színművész beszélgettek.  A könyv szerzője, a színművésznő beszélgetőtársa, Juhász Kristóf Skype-on csatlakozott, sajátos lazasággal és felolvasásokkal egészítve ki a bemutatót.

A könyv nem kérdezz-felelek játék Kristóf és Zenóbia között, sokkal inkább együtt-megélése sokszor hétköznapi eseményeknek. A megélt és megírt történetekben nemcsak szakmai, hanem emberi nézőpontok is érvényesülnek, az ezzel járó közvetlenség biztosítja a hitelességet. A részletező párbeszédek élővé tesznek olyan helyzeteket is, amelyeken a mindennapokban átsiklanánk. Talán éppen e kibontakozó mindennapiságnak köszönhető, hogy megismerhetővé válik az „elven színésznő eredetisége” – fogalmazott Egyed Emese, aki elmondta azt is, hogy a könyv szerkesztésekor néha vissza kellett fogni a „szókimondást”, nehogy szétrobbantsa a nagyobb ívű történetet, amelyről a kötet szól. Varga Melinda a mű újszerűségét hangsúlyozta, ugyanis ritkaság, hogy ennyire fiatal színésznővel ilyen beszélgetőkötetet készítsenek, majd a könyv keletkezéstörténetéről kérdezte a művésznőt.

Zorkóczy Zenóbia elmesélte, hogy egy Tusványoson ismerkedett meg Juhász Kristóffal, és már akkor érezte, hogy ez a találkozás nem igényel előtörténetet, hiszen színházban, emberségben és életfelfogásban egyaránt egyezett a véleményük. A könyvet egy hét alatt írták meg, együtt turnéztak, számos benyomás, közös élmény tarkította a munkafolyamatot. „Nem erőltette senki, ez csak úgy meglett” – fogalmazott a színművésznő.

Farkas Adrienne szerint a könyv módszertani olvasmányként is megállja a helyét: „Úgy gondolom, hogy ha ma valaki abba a fába akarja vágni a fejszéjét, hogy monodrámákat adjon elő, vagy egyáltalán egyszál maga kiálljon a színpadra, Zenóbia útmutatása nélkül bele se vágjon. Kell ehhez Zenóbia vagánysága, humora és hihetetlen életrevalósága. E nélkül ne is menjen színésznőnek, vagy ha mégis, legyen primadonna valamelyik igazgató szárnya alatt.”

Szebeni Zsuzsa hozzáfűzte: „Minden színháztörténeti kötet legalább ennyire letehetetlen kellene, hogy legyen ahhoz, hogy ezt a műfajt megszeressék”. Ha nem is színháztörténeti unikumként tekintünk a kötetre, tény, hogy vannak történetek, amelyeket időben meg kell ragadni, s a könyv erre tesz kísérletet: egy (olykor két) nézőpontot ment és alakít át szöveggé. Elgondolkodtató továbbá, hogy a kötetben megfogalmazottak mennyire általános érvényűek, választ tudnak-e adni három fő kérdésre: Milyen a magyar szabadúszó színész, előadóművész helyzete ma Erdélyben? Hogyan képesek boldogulni azok, akik nyelvi és szellemi javakat adnak az embereknek? Milyen útjai, lehetőségei vannak annak, aki ezt a hivatást választja? A Zenóbia által választott és megélt életút csupán egy válasz a feltett kérdésekre, ezért nem tekinthetünk rá úgy, mint az egyetlen érvényes lehetőségre.

Juhász Kristóf a kötet beszélgetés-jellegét hangsúlyozta. Előzményeként, inspirációs forrásként a Bérczes László–Cseh Tamás beszélgetőkönyvet emelte ki. Igyekeztünk megtartani annak a csodának az elemeit, amikor két ember tényleg találkozik, és tényleg beszélget – mondta a szerző. Ezt részben a nyelvezet biztosítja: „Olvasóbarát, az egyszerű embernek és a művészvilág képviselőinek egyaránt tud újat mondani”. Emellett pedig olyan műhelytitkokat is megismerhetünk belőle, amelyekről a kötet olvasása nélkül talán sosem szereznénk tudomást – emelte ki Varga Melinda.

Zenóbia tudja, hogyan kell szólni a kisgyerekekhez, a serdülőkhöz, és hogyan a felnőttekhez. Nemcsak hangnem és módszer kérdése ez, hanem a csupán próbálkozások hosszú sora után körvonalazódó affinitásé is. E megszólításokat a kötetben is érvényesíti, tele van nyitással, amelyeket idővel folytatni lehet. Az említett szólamokhoz a zene is hozzátartozik, hiszen Zenóbia előadásainak fontos alkotóeleme a megzenésített vers. Repertoárjában 15 műsor van: körülbelül 500 verset, majdnem feleannyi megzenésített verset és néhány prózarészletet tud kívülről. Ezek előadására bármikor képes, az est folyamán Kovács Réka zongorakíséretével elő is adta Ady Endre Ének a porban, illetve Az utolsó mosoly című versét.

Zenóbia művészetében fontos szerepet játszanak a kortárs költők is, gyermekműsoraiban gyakran apellál például Hervay Gizella vagy László Noémi verseire. A kortárs gyerekirodalommal 12 éves fiának köszönhetően ismerkedett meg, azóta bátran használja fel előadásaiban is, hiszen tele vannak humorral, jópofasággal.

Jelenleg három téma érlelődik benne, a mindennapi élet eseményeiből. „Úgy érzem, mindig történik valami, amit fel kell dolgoznom a magam számára és a világ számára is.” Egyed Emese szerint a könyv elolvasása, Zenóbia megismerése után mindenki követni fogja a művésznő tevékenységét, életútját, hiszen olyan vándorló színésznőről van szó, aki az élet minden helyzetében a játékosságot helyezi előtérbe.

Molnár Beáta, Irodalmi Jelen, 2015. augusztus 21.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés