ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Természet és ember, vallás és környezetrombolás

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:896a782331f423261643b394737a82bc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/448\" style=\"width: 200px; height: 149px; margin: 5px; float: left; \" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Vizauer T. Csaba &ouml;kol&oacute;gus volt a megh&iacute;vott előad&oacute;ja a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z &aacute;ltal szervezett Ember &eacute;s term&eacute;szet c&iacute;mű előad&aacute;ssorozatnak tegnap, Kolozsv&aacute;ron. Vizauer elsősorban arra pr&oacute;b&aacute;lt r&aacute;mutatni, hogy egyes elm&eacute;letek szerint k&ouml;rnyezet&uuml;nk v&aacute;ls&aacute;g&aacute;t a vall&aacute;si ideol&oacute;gi&aacute;k elterjed&eacute;se is befoly&aacute;solta.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;rnyezetv&eacute;delem viszonylag &uacute;jdons&uuml;lt tudom&aacute;nynak sz&aacute;m&iacute;t, csup&aacute;n az 1972- ben szervezett stockholmi konferenci&aacute;n mer&uuml;lt fel elősz&ouml;r a k&ouml;rnyezeti v&aacute;ls&aacute;g problematik&aacute;ja, ezt k&ouml;vetően kezdtek el tud&oacute;sok &eacute;s k&ouml;zszereplők foglalkozni a t&eacute;m&aacute;val &ndash; tudhattuk meg az előad&oacute;t&oacute;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A term&eacute;szet &eacute;s ember kapcsolat&aacute;ra alapul&oacute; tudom&aacute;ny elsősorban az embert &eacute;s annak &eacute;letter&eacute;t &oacute;vja olyan hat&aacute;sokt&oacute;l, amelyek ellehetetlen&iacute;tik az ott t&ouml;rt&eacute;nő l&eacute;tez&eacute;st.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Vizauer a tov&aacute;bbiakban az &ouml;koteol&oacute;gia tudom&aacute;nyra t&eacute;rt ki, amely azzal foglalkozik, hogy a vall&aacute;snak milyen szerepe van a k&ouml;rnyezet meg&oacute;v&aacute;s&aacute;ban vagy annak rombol&aacute;s&aacute;ban</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Lynn White kutat&oacute; szerint p&eacute;ld&aacute;ul &Ouml;kol&oacute;giai v&aacute;ls&aacute;gunk t&ouml;rt&eacute;neti gy&ouml;kerei k&ouml;nyv&eacute;ben a k&ouml;rnyezet&uuml;nk v&aacute;ls&aacute;ga a kereszt&eacute;nys&eacute;gnek k&ouml;sz&ouml;nhető, mivel eme vall&aacute;s, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a nyugati form&aacute;j&aacute;ban a vil&aacute;g legantropocentrikusabb vall&aacute;sa.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A kereszt&eacute;nys&eacute;g az addigi pog&aacute;ny vall&aacute;s &aacute;ltal isten&iacute;tett v&eacute;dőszellemeket els&ouml;p&ouml;rte, ezek a vizet, a napot, a f&ouml;ldet, a levegőt &eacute;s m&aacute;s term&eacute;szeti t&eacute;nyezőket, jelens&eacute;geket &oacute;vtak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az okcident&aacute;lis modern technika &eacute;s tudom&aacute;ny t&ouml;nkre tette a k&ouml;rnyezetet, amely a kereszt&eacute;nys&eacute;g teol&oacute;giai &ouml;ntőform&aacute;j&aacute;ban fejlőd&ouml;tt ki &ndash; magyar&aacute;zta a kutat&oacute; elm&eacute;let&eacute;t Vizauer.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Azonban ezen elm&eacute;leteket sokan megc&aacute;folt&aacute;k, &iacute;gy p&eacute;ld&aacute;ul David N. Livingstone, aki White munk&aacute;j&aacute;t &uacute;jra&eacute;rt&eacute;kelte. Livingstone nem a vall&aacute;st teszi felelőss&eacute; a k&ouml;rnyezetv&aacute;ls&aacute;g&eacute;rt, azzal &eacute;rvelve, hogy a keleti vall&aacute;sok p&eacute;ld&aacute;ul sokkal term&eacute;szetbar&aacute;tiabbak. A k&iacute;nai pikt&uacute;r&aacute;ban nagyon sok term&eacute;szeti elem&aacute;br&aacute;zol&aacute;st fedezhet&uuml;nk fel &ndash; &aacute;ll&iacute;tja Livingstone.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szerinte ink&aacute;bb a mag&aacute;ntulajodon a bűn&ouml;s &eacute;s a gazdas&aacute;gi fejlőd&eacute;s k&ouml;rnyezet&uuml;nk rombol&aacute;s&aacute;&eacute;rt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n White elm&eacute;let&eacute;t t&ouml;bb kutat&oacute; is megt&aacute;madja, azzal bizony&iacute;tv&aacute;n &aacute;ll&iacute;t&aacute;sukat, hogy Isten az embert egyfajta gondoknak teremtette a term&eacute;szetben. A kereszt&eacute;nys&eacute;gnek esetleg csak k&ouml;zvetve lehetett szerepe a k&ouml;rnyezetrombol&aacute;sban &ndash; magyar&aacute;zta az előad&oacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tov&aacute;bb&aacute; kifejtette: magyar kutat&oacute;k is foglalkoztak azzal a problematik&aacute;val, hogy a vall&aacute;s &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;sbe hozhat&oacute;-e a k&ouml;rnyezeti probl&eacute;m&aacute;kkal, az egyh&aacute;znak milyen befoly&aacute;sa van ezekre a dolgokra, &iacute;gy t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt J&aacute;vor Benedek vagy Hankis Elem&eacute;r is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tanuls&aacute;gk&eacute;pp Vizauer meg&aacute;llap&iacute;totta: a k&ouml;zelj&ouml;vőben &aacute;d&aacute;z harc v&aacute;rhat&oacute; a k&ouml;rnyezet &eacute;s ember kapcsolat&aacute;ban. Minden kult&uacute;ra sz&uuml;ks&eacute;gszerű tartoz&eacute;ka valamilyen term&eacute;szetk&eacute;p. Ugyan a vil&aacute;gnak nincs egy egys&eacute;ges elk&eacute;pzel&eacute;se erről, az &oacute;g&ouml;r&ouml;g&ouml;k m&aacute;sk&eacute;pp k&ouml;zel&iacute;tett&eacute;k meg, a tudom&aacute;ny, a pszichol&oacute;gia is k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zők&eacute;pen vil&aacute;g&iacute;t r&aacute; ezekre az &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;sekre, &aacute;m k&ouml;rnyezet&uuml;nk meg&oacute;v&aacute;sa, term&eacute;szeti kincseink &aacute;pol&aacute;sa hozz&aacute;tartozik alap&eacute;rt&eacute;keinkhez.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hankis Elem&eacute;r erre reflekt&aacute;lva az &aacute;llap&iacute;tja meg: &bdquo;a kult&uacute;ra nem luxus, hanem &eacute;let-hal&aacute;l k&eacute;rd&eacute;se.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Vizauer azt is kifog&aacute;solta m&eacute;g, hogy Kolozsv&aacute;ron nincs egy olyan műhely, amely ezzel e t&eacute;m&aacute;val behat&oacute;bban foglalkozna, holott ig&eacute;ny lenne r&aacute;.</p>\n<p>\n Varga Melinda, <a href=\"http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=91467\" target=\"_blank\">erdely.ma, <span class=\"datum\">2011. m&aacute;jus 13.&nbsp;</span></a></p>\n', created = 1527114705, expire = 1527201105, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:896a782331f423261643b394737a82bc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114705, expire = 1527201105, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114705, expire = 1527201105, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114705, expire = 1527201105, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114705, expire = 1527201105, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114705, expire = 1527201105, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114705, expire = 1527201105, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
erdely.ma, 2011. május 13.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

 

Vizauer T. Csaba ökológus volt a meghívott előadója a Györkös Mányi Albert Emlékház által szervezett Ember és természet című előadássorozatnak tegnap, Kolozsváron. Vizauer elsősorban arra próbált rámutatni, hogy egyes elméletek szerint környezetünk válságát a vallási ideológiák elterjedése is befolyásolta.

A környezetvédelem viszonylag újdonsült tudománynak számít, csupán az 1972- ben szervezett stockholmi konferencián merült fel először a környezeti válság problematikája, ezt követően kezdtek el tudósok és közszereplők foglalkozni a témával – tudhattuk meg az előadótól.

A természet és ember kapcsolatára alapuló tudomány elsősorban az embert és annak életterét óvja olyan hatásoktól, amelyek ellehetetlenítik az ott történő létezést.

Vizauer a továbbiakban az ökoteológia tudományra tért ki, amely azzal foglalkozik, hogy a vallásnak milyen szerepe van a környezet megóvásában vagy annak rombolásában

Lynn White kutató szerint például Ökológiai válságunk történeti gyökerei könyvében a környezetünk válsága a kereszténységnek köszönhető, mivel eme vallás, különösen a nyugati formájában a világ legantropocentrikusabb vallása.

A kereszténység az addigi pogány vallás által istenített védőszellemeket elsöpörte, ezek a vizet, a napot, a földet, a levegőt és más természeti tényezőket, jelenségeket óvtak.

Az okcidentális modern technika és tudomány tönkre tette a környezetet, amely a kereszténység teológiai öntőformájában fejlődött ki – magyarázta a kutató elméletét Vizauer.

Azonban ezen elméleteket sokan megcáfolták, így például David N. Livingstone, aki White munkáját újraértékelte. Livingstone nem a vallást teszi felelőssé a környezetválságért, azzal érvelve, hogy a keleti vallások például sokkal természetbarátiabbak. A kínai piktúrában nagyon sok természeti elemábrázolást fedezhetünk fel – állítja Livingstone.

Szerinte inkább a magántulajodon a bűnös és a gazdasági fejlődés környezetünk rombolásáért.

White elméletét több kutató is megtámadja, azzal bizonyítván állításukat, hogy Isten az embert egyfajta gondoknak teremtette a természetben. A kereszténységnek esetleg csak közvetve lehetett szerepe a környezetrombolásban – magyarázta az előadó.

Továbbá kifejtette: magyar kutatók is foglalkoztak azzal a problematikával, hogy a vallás összefüggésbe hozható-e a környezeti problémákkal, az egyháznak milyen befolyása van ezekre a dolgokra, így többek között Jávor Benedek vagy Hankis Elemér is.

Tanulságképp Vizauer megállapította: a közeljövőben ádáz harc várható a környezet és ember kapcsolatában. Minden kultúra szükségszerű tartozéka valamilyen természetkép. Ugyan a világnak nincs egy egységes elképzelése erről, az ógörögök másképp közelítették meg, a tudomány, a pszichológia is különbözőképen világít rá ezekre az összefüggésekre, ám környezetünk megóvása, természeti kincseink ápolása hozzátartozik alapértékeinkhez.

Hankis Elemér erre reflektálva az állapítja meg: „a kultúra nem luxus, hanem élet-halál kérdése.

Vizauer azt is kifogásolta még, hogy Kolozsváron nincs egy olyan műhely, amely ezzel e témával behatóbban foglalkozna, holott igény lenne rá.

Varga Melinda, erdely.ma, 2011. május 13. 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés