ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Tarka kínálat a fekete arany után

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e9702954ab4da9aa3eaed48005238f49' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>A meg&uacute;jul&oacute; energiaforr&aacute;sok k&eacute;rd&eacute;se az elm&uacute;lt &eacute;vtizedekben egyre jobban foglalkoztatja az emberis&eacute;get m&aacute;r csak az&eacute;rt is, mert olykor hiszt&eacute;rikus előrejelz&eacute;sek sz&uuml;letnek arr&oacute;l, hogy ha a hagyom&aacute;nyos forr&aacute;saink elfogynak, akkor mind visszavonulhatunk a barlangokba. M&aacute;sok szerint ez a k&eacute;rd&eacute;s r&eacute;g el van d&ouml;ntve, a z&ouml;ldenergia m&iacute;tosz, amivel nem &eacute;rdemes foglalkozni. A k&eacute;t oldal k&ouml;zti t&aacute;vot Vallasek Istv&aacute;n fizikus, a Sapientia Tudom&aacute;nyegyetem nyugalmazott oktat&oacute;ja igyekezte leszűk&iacute;teni Kolozsv&aacute;ron, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban tartott előad&aacute;s&aacute;val. Szavait Kust&aacute;n Magyari Attila jegyezte le.</em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img height=\"294\" src=\"http://erdelyiriport.ro/content/images/1422608244-11-13-napenergia.jpg\" width=\"471\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A meg&uacute;jul&oacute; energi&aacute;k k&eacute;rd&eacute;se &ouml;r&ouml;kz&ouml;ld. &Eacute;ppen negyven &eacute;ve kerest&eacute;k meg Vallesek Istv&aacute;nt, hogy v&aacute;llaljon el egy, a k&eacute;rd&eacute;ssel foglalkoz&oacute; projektet, &eacute;s az&oacute;ta is tanulm&aacute;nyozza a t&eacute;m&aacute;t.<br />\n Eml&eacute;ksz&uuml;nk m&eacute;g, b&aacute;r nem sz&iacute;vesen &ndash; ind&iacute;totta előad&aacute;s&aacute;t a fizikus &ndash; azokra az időkre, amikor m&eacute;g gondok voltak az energiaell&aacute;t&aacute;ssal, p&eacute;ld&aacute;ul nem volt fűt&eacute;s vagy &aacute;ram. Ez is j&oacute;l p&eacute;ld&aacute;zza, mennyire nem vagyunk meg energiaell&aacute;t&aacute;s n&eacute;lk&uuml;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Energia m&aacute;rpedig nem lesz a semmiből, &eacute;s nem is tűnik el, hanem &aacute;talakul. Az emberis&eacute;g a kezdeti időktől fogva haszn&aacute;lta a lehetős&eacute;geit, az ősember t&uuml;zet csiholt, &eacute;s elsősorban a biomassz&aacute;t haszn&aacute;lta fel, p&eacute;ld&aacute;ul a tűzif&aacute;t. Az ipari forradalom hozta el az &uacute;j technol&oacute;gi&aacute;kat, a fosszilis energiahordoz&oacute;k ekkor v&aacute;ltak fontoss&aacute;. Ezek el&eacute;get&eacute;s&eacute;vel azonban felszabadul elsősorban a sz&eacute;ndioxid, ami a glob&aacute;lis felmeleged&eacute;st előid&eacute;zi, ugyanakkor a kőolajr&oacute;l &eacute;s t&aacute;rsair&oacute;l kider&uuml;lt, hogy nincs el&eacute;g belől&uuml;k. A k&ouml;zelj&ouml;vő ugyan biztos, de ezek a forr&aacute;sok hossz&uacute; t&aacute;von kimer&uuml;lnek, - mondta Vallasek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Eur&oacute;pa 2020, Eur&oacute;pa 2030</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A Nap, a v&iacute;z &eacute;s a sz&eacute;l haszn&aacute;lata energiak&eacute;nt mindig is ismert volt, de nem el&eacute;g sz&eacute;les k&ouml;rben. Ezek a meg&uacute;jul&oacute; energi&aacute;k probl&eacute;m&aacute;val is j&aacute;rnak: mivel a bevezet&eacute;s&uuml;k meglehetősen k&ouml;lts&eacute;ges, &aacute;llami vagy eur&oacute;pai uni&oacute;s t&aacute;mogat&aacute;sokat ig&eacute;nyel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az Eur&oacute;pai Uni&oacute; persze foglalkozik azzal, hogy a meg&uacute;jul&oacute; energi&aacute;kat előnyben r&eacute;szes&iacute;tse: a tervek szerint 2020-ra az &uuml;vegh&aacute;zhat&aacute;s&uacute; g&aacute;zok kibocs&aacute;t&aacute;s&aacute;t h&uacute;sz sz&aacute;zal&eacute;kkal kell cs&ouml;kkenteni, az energiahat&eacute;konys&aacute;got h&uacute;sz sz&aacute;zal&eacute;kkal n&ouml;velni, a meg&uacute;jul&oacute; energia r&eacute;szar&aacute;ny&aacute;t szint&eacute;n h&uacute;sz sz&aacute;zal&eacute;kkal n&ouml;velni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ami a m&aacute;sodik mutat&oacute;t illeti: egyszerűen sz&oacute;lva arra van sz&uuml;ks&eacute;g, hogy ne az utc&aacute;t fűts&uuml;k, amikor a gyenge szigetel&eacute;sű lak&aacute;sainkat meleg&iacute;tj&uuml;k ki: Vallasek szerint fel&eacute;re lehetne cs&ouml;kkenteni a k&ouml;lts&eacute;geket, ha jobb minős&eacute;gűv&eacute; tenn&eacute;nk a lakhelyeket.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 2030-ra is elk&eacute;sz&uuml;ltek a direkt&iacute;v&aacute;k, ezek &eacute;rtelm&eacute;ben az Eur&oacute;pai Uni&oacute;ban az &uuml;vegh&aacute;zhat&aacute;st okoz&oacute; g&aacute;zok kibocs&aacute;t&aacute;sa az 1990-es szint al&aacute; kell essen mintegy negyven sz&aacute;zal&eacute;kkal, a meg&uacute;jul&oacute; energiaforr&aacute;sok ar&aacute;nya pedig 27 sz&aacute;zal&eacute;kra kell emelkedjen.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Fontos ugyanakkor, hogy a sz&eacute;n felhaszn&aacute;l&aacute;sa egyelőre ugyan zavartalan, a k&ouml;rnyezetszennyez&eacute;s miatt azonban oda kellene figyelni erre, hiszen elmondhat&oacute;, hogy Nyugat-Eur&oacute;p&aacute;ban a h&aacute;romsz&aacute;z sz&eacute;nerőmű &aacute;ltal kibocs&aacute;tott levegőszennyez&eacute;s k&ouml;vetkezt&eacute;ben &eacute;vente 25-28 ezer ember hal meg k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi k&aacute;rosod&aacute;sokban.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>H&aacute;nyan vagyunk, h&aacute;nyak lesz&uuml;nk</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Energiafogyaszt&aacute;s szempontj&aacute;b&oacute;l fontos t&eacute;nyező, hogy h&aacute;nyan lakjuk a bolyg&oacute;t. Egyre n&ouml;vekszik a l&eacute;leksz&aacute;m &eacute;s az &eacute;lettartam, &iacute;gy az energiafogyaszt&aacute;s is, r&aacute;ad&aacute;sul az &eacute;letk&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek, a műszaki elv&aacute;r&aacute;sok sz&iacute;nvonala is emelkedett.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az előrejelz&eacute;sek szerint 2040-re kilencmilli&aacute;rdan lakunk majd a F&ouml;ld&ouml;n, r&aacute;ad&aacute;sul m&aacute;r ma 54 sz&aacute;zal&eacute;kunk &eacute;l v&aacute;rosokban, ami az energiahaszn&aacute;lat szempontj&aacute;b&oacute;l nem mell&eacute;kes mutat&oacute;. Az &uacute;jonnan sz&uuml;letők t&ouml;bbs&eacute;ge pedig szint&eacute;n v&aacute;rosi vagy fejlett vid&eacute;ki k&ouml;rnyezetben fog &eacute;lni, mondta Vallasek. A bolyg&oacute; egy&eacute;bk&eacute;nt b&iacute;rn&aacute; szusszal: 20-30 milli&aacute;rd embert is eltarthat megfelelő k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<table border=\"1\" cellpadding=\"5\" cellspacing=\"1\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p class=\"rtejustify\">\n N&Eacute;VJEGY</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Vallasek Istv&aacute;n k&ouml;z&eacute;piskolai tanulm&aacute;nyait a kolozsv&aacute;ri Brassai S&aacute;muel L&iacute;ceumban v&eacute;gezte. A BBTE Fizika Kar&aacute;n, majd ugyanott a K&ouml;zgazdas&aacute;gi Karon szerzett diplom&aacute;t, amelyet k&eacute;sőbb a Debreceni Egyetemen anyagtudom&aacute;nyi m&eacute;rn&ouml;k-fizikusi k&eacute;pes&iacute;t&eacute;ssel eg&eacute;sz&iacute;tett ki. Előbb Tord&aacute;n tan&iacute;tott, majd a kolozsv&aacute;ri Tehnofrig hűtőipari berendez&eacute;s-gy&aacute;rban &eacute;s a Hűtő- &eacute;s &Eacute;lelmiszeripari G&eacute;pgy&aacute;rt&oacute; Tervező &eacute;s Kutat&oacute; Int&eacute;zetn&eacute;l dolgozott, mint fizikus, majd tudom&aacute;nyos főkutat&oacute;. N&eacute;gy, gy&aacute;rt&aacute;sba vett tal&aacute;lm&aacute;ny&aacute;ra elnyerte a Rom&aacute;n Szabadalmi Hivatal szabadalm&aacute;t. Munkat&aacute;rsaival egy&uuml;tt tov&aacute;bbi 21 &uacute;j&iacute;t&aacute;s szerzője. A Debreceni Egyetem, a Lisszaboni Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem tudom&aacute;nyos &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jasa. 2001-től 2009-ig, nyugd&iacute;jba vonul&aacute;s&aacute;ig a Sapientia EMTE Cs&iacute;kszeredai Kar&aacute;nak adjunktusa. Ezt k&ouml;vetően a B&eacute;k&eacute;scsabai K&eacute;pz&eacute;si K&ouml;zpont &aacute;ltal szervezett Meg&uacute;jul&oacute; energetikai szaktan&aacute;csad&oacute; k&eacute;pz&eacute;sen vesz r&eacute;szt. 2013-t&oacute;l a Kolozsv&aacute;ri Akad&eacute;miai Bizotts&aacute;g Meg&uacute;jul&oacute; energetikai munkacsoportj&aacute;nak vezetője. Ebben a t&eacute;mak&ouml;rben sz&aacute;mos előad&aacute;st tartott Erd&eacute;lyben &eacute;s Magyarorsz&aacute;gon. T&ouml;bb mint sz&aacute;zh&uacute;sz rom&aacute;n, angol &eacute;s magyar nyelven &iacute;rt tanulm&aacute;ny&aacute;t hazai &eacute;s magyarorsz&aacute;gi foly&oacute;iratokban, konferencia kiadv&aacute;nyokban jelentette meg.</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n <strong>A Napkir&aacute;lyn&otilde;</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n M&iacute;g Magyarorsz&aacute;gon felel&otilde;s politikus sz&aacute;j&aacute;b&oacute;l hangzik el, hogy a napenergi&aacute;val az a baj, hogy &eacute;jjel nem s&uuml;t a Nap, a magyarok m&aacute;rpedig &eacute;jjel is haszn&aacute;lnak &aacute;ramot, nemr&eacute;g pedig k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi ad&oacute;t vettek ki a napelemekre, mi hozz&aacute;&eacute;rt&otilde; fizikust&oacute;l tudhattuk meg, mi a val&oacute;s&aacute;g e meg&uacute;jul&oacute; energiaforr&aacute;st illet&otilde;en. A napkollektorok azok az eszk&ouml;z&ouml;k, hangzott el, amelyekkel haszn&aacute;lati melegvizet lehet el&otilde;&aacute;ll&iacute;tani, m&iacute;g a napelemek villamos energi&aacute;t tudnak termelni. A napenergi&aacute;nak volt egy&eacute;bk&eacute;nt magyar kutat&oacute;ja, Telkes &bdquo;Napkir&aacute;lyn&otilde;&rdquo; M&aacute;ria, aki Budapesten sz&uuml;letett, de m&aacute;r huszon&eacute;ves kor&aacute;ban az Amerikai Egyes&uuml;lt &Aacute;llamokba k&ouml;lt&ouml;z&ouml;tt, hogy azt&aacute;n a nev&eacute;hez f&ucirc;z&otilde;dj&ouml;n a naph&aacute;z, a napkemence &eacute;s a napenergi&aacute;s v&iacute;zlep&aacute;rol&oacute; feltal&aacute;l&aacute;sa.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Sz&eacute;l, v&iacute;z &eacute;s biomassza</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A sz&eacute;lerőművekről tudni kell, hogy ezekhez megfelelő sz&eacute;ll&ouml;k&eacute;sre van sz&uuml;ks&eacute;g: 4-14 m&aacute;sodpercenk&eacute;nti m&eacute;teres sebess&eacute;ggel műk&ouml;dnek, r&aacute;ad&aacute;sul kock&aacute;zatos a haszn&aacute;latuk, mert előfordult m&aacute;r, hogy a teljes hat&eacute;konys&aacute;ggal műk&ouml;dő erőművek miatt m&aacute;sokat kellett lekapcsolni, hogy ne legyen t&uacute;ltermel&eacute;s.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A vil&aacute;g legnagyobb v&iacute;zer&otilde;m&ucirc;ve K&iacute;n&aacute;ban van, az &aacute;ltala okozott &aacute;rad&aacute;sok miatt t&ouml;bb mint egymilli&oacute; embert telep&iacute;tettek ki.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A geotermikus, azaz f&ouml;ldhővel elő&aacute;ll&iacute;tott energia Rom&aacute;ni&aacute;ban is n&eacute;pszerű, Bel&eacute;nyesen p&eacute;ld&aacute;ul ezzel a m&oacute;dszerrel oldott&aacute;k meg a lak&aacute;sok fűt&eacute;s&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A biomassza felhaszn&aacute;l&aacute;sa Eur&oacute;pa keleti &eacute;s k&ouml;z&eacute;pső r&eacute;gi&oacute;j&aacute;ban a leg&iacute;g&eacute;retesebb tartal&eacute;k. Ez sz&aacute;ll&iacute;that&oacute;, t&aacute;rolhat&oacute; &eacute;s univerz&aacute;lisan is felhaszn&aacute;lhat&oacute;, ami előnyt jelent m&aacute;s m&oacute;dszerekkel szemben.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kimutatt&aacute;k egy&eacute;bk&eacute;nt, hogy a rendelkez&eacute;sre &aacute;ll k&eacute;szletek jobb hasznos&iacute;t&aacute;s&aacute;val a teljes hősz&uuml;ks&eacute;glet&uuml;nk ell&aacute;that&oacute; volna az orsz&aacute;gban.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ebbe az ir&aacute;nyba tettek l&eacute;p&eacute;seket, az Olt ment&eacute;n, Sz&eacute;kelyf&ouml;ld&ouml;n m&aacute;r telep&iacute;tettek biomassza n&ouml;v&eacute;nyeket, Rad&oacute;con n&eacute;met c&eacute;g l&eacute;tes&iacute;tett hasonl&oacute; erőművet. K&ouml;rnyezetv&eacute;dők siratj&aacute;k az el&eacute;getett n&ouml;v&eacute;nyeket, a t&eacute;ny viszont Vallasek szerint, hogy a f&aacute;k egy r&eacute;sz&eacute;vel nincs mit csin&aacute;lni, &eacute;s remek&uuml;l felhaszn&aacute;lhat&oacute;k erre a c&eacute;lra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A biog&aacute;z szerves hullad&eacute;kok boml&aacute;s&aacute;nak term&eacute;ke, amelyet bakt&eacute;riumok okoznak. K&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző kommun&aacute;lis, mezőgazdas&aacute;gi hullad&eacute;kokb&oacute;l van elő&aacute;ll&iacute;tva. A g&aacute;z alternat&iacute;v&aacute;jak&eacute;nt szoktak besz&eacute;lni r&oacute;la, b&aacute;r elő&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa meglehetősen k&ouml;lts&eacute;ges, de p&eacute;ld&aacute;ul a nagyv&aacute;radi szem&eacute;ttelepen műk&ouml;dik ilyen.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Rom&aacute;nia f&uuml;ggetlenedhet</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1965 &eacute;s 2013 k&ouml;z&ouml;tt a vil&aacute;g teljes hő- &eacute;s villamosenergia-felhaszn&aacute;l&aacute;s&aacute;t nagyr&eacute;szt az olaj, a g&aacute;z &eacute;s a sz&eacute;n adta, az ig&eacute;ny megh&aacute;romszoroz&oacute;dott ugyan, de a m&oacute;dszerek alig. Az előrejelz&eacute;sek szerint tov&aacute;bb n&ouml;vekszik a klasszikus m&oacute;dszerek felhaszn&aacute;l&aacute;sa, de csak az ig&eacute;nyek n&ouml;veked&eacute;se szerint, alapvetően ugyanis cs&ouml;kkenteni fogjuk a r&eacute;szar&aacute;nyukat. A kőolaj felhaszn&aacute;l&aacute;sa cs&ouml;kkeni fog &ouml;t &eacute;ven bel&uuml;l, a sz&eacute;lenergia, a biomassza, a napenergia &eacute;s geotermikus energia ar&aacute;nya azonban emelkedni fog, mondta a szakember. A fotovillamos napenergia termel&eacute;se vil&aacute;gszerte 3-r&oacute;l 193 gigawattra nőtt, itt teh&aacute;t kimutathat&oacute; egy jelentős n&ouml;veked&eacute;s. A napkollektoros meleg&iacute;tők kapacit&aacute;sa az elm&uacute;lt m&aacute;sf&eacute;l &eacute;vtizedben szint&eacute;n hatszoros&aacute;ra emelkedett, a koncentr&aacute;toros termikus erőművek szint&eacute;n egyre n&eacute;pszerűbbek: a 2007-es 17-ről 318 gigawattra nőtt 2013-ig. A glob&aacute;lis energiafogyaszt&aacute;sban a meg&uacute;jul&oacute; energi&aacute;k az &ouml;sszk&eacute;p egy&ouml;t&ouml;d&eacute;t alkott&aacute;k, ezek nagy r&eacute;sz&eacute;t pedig a v&iacute;zerőművek adt&aacute;k. Rom&aacute;nia ezeknek k&ouml;sz&ouml;nhetően teljes&iacute;ti egy&eacute;bk&eacute;nt a v&aacute;llal&aacute;sait, hiszen v&iacute;zerőművekkel j&oacute;l &aacute;llunk, - mondta Vallasek - hozz&aacute;t&eacute;ve, Dobrudzsa r&eacute;gi&oacute;ban kiv&aacute;l&oacute;ak a felt&eacute;telek a sz&eacute;lenergia elő&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz, &iacute;gy az oda telep&iacute;tett parkok miatt ilyen szempontb&oacute;l is &eacute;len j&aacute;runk Eur&oacute;p&aacute;ban. Fontos az is, hogy Rom&aacute;nia &uacute;j energetikai strat&eacute;gi&aacute;ja szerint nagy val&oacute;sz&iacute;nűs&eacute;ggel ebből a szempontb&oacute;l f&uuml;ggetlenedni fog az orsz&aacute;g, elsősorban a kőolaj- &eacute;s f&ouml;ldrajzk&eacute;szleteinkre &eacute;s a meg&uacute;jul&oacute; energi&aacute;kra alapozva.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Alternat&iacute;v&aacute;k </strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A j&ouml;vőben m&aacute;s megold&aacute;sok is teret kaphatnak. A magf&uacute;zi&oacute; elsősorban a Nap energiatermel&eacute;s&eacute;nek reproduk&aacute;l&aacute;s&aacute;val pr&oacute;b&aacute;l elő&aacute;ll&iacute;tani energi&aacute;t, azonban lassan haladnak a kutat&aacute;sokkal. Egy vicc szerint, amikor k&eacute;rdik őket, hogy mikor &eacute;rnek el eredm&eacute;nyeket, azt mondj&aacute;k: harminc &eacute;ven bel&uuml;l. Teller Ede &eacute;s K&uuml;rti Mikl&oacute;s egy &iacute;zben, egy előad&aacute;son nem tudtak megegyezni, hogy mikorra val&oacute;sul meg a m&oacute;dszer, a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g k&eacute;rd&eacute;seire &iacute;gy azt v&aacute;laszolt&aacute;k, amit &bdquo;illik&rdquo;: harminc &eacute;ven bel&uuml;l. (Ugyan az előad&oacute; az atomenergia szerep&eacute;ről ez&uacute;ttal csak &eacute;rintőlegesen foglalkozott, arra kit&eacute;rt, hogy fontos lehet az orsz&aacute;g energigazd&aacute;lkod&aacute;sa szempontj&aacute;b&oacute;l, ha k&iacute;nai seg&iacute;ts&eacute;ggel meg&eacute;p&iacute;tik a cernavodai erőmű k&eacute;t &uacute;jabb blokkj&aacute;t.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A hidrog&eacute;n mint energiahordoz&oacute;, szint&eacute;n rem&eacute;nyt ad, de annak ellen&eacute;re, hogy nagy mennyis&eacute;gben fordul elő, sz&aacute;ll&iacute;tani neh&eacute;z &eacute;s vesz&eacute;lyes. A tervek szerint t&iacute;z &eacute;ven bel&uuml;l sz&aacute;m&iacute;thatunk komolyabb eredm&eacute;nyekre.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Magyar ember nev&eacute;hez fűződik a metanolgazdas&aacute;g elm&eacute;lete, amely &eacute;rtelm&eacute;ben a metanolt kellene k&ouml;zvetlen energiahordoz&oacute;k&eacute;nt alkalmazni &ndash; ennek a r&eacute;szletesebb magyar&aacute;zata viszont m&aacute;r a k&eacute;mia ingatag ter&uuml;let&eacute;re vinne minket. Ol&aacute;h Gy&ouml;rgy Nobel-d&iacute;jas tud&oacute;s elk&eacute;pzel&eacute;se nem &uuml;res fant&aacute;zi&aacute;l&aacute;s volt, Izlandon &eacute;s K&iacute;n&aacute;ban m&aacute;r l&eacute;tes&iacute;tettek &uuml;zemeket az ő &ouml;tlete alapj&aacute;n. Elhangzott: metanollal m&aacute;r mobiltelefont is műk&ouml;dtethet&uuml;nk, igaz, t&ouml;bb ezer doll&aacute;ros felszerel&eacute;sről van sz&oacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Előad&aacute;sa v&eacute;g&eacute;n Vallasek Istv&aacute;n arra a k&eacute;rd&eacute;sre is v&aacute;laszt adott, hogy szerinte ill&uacute;zi&oacute;-e vagy v&eacute;gleges megold&aacute;s a meg&uacute;jul&oacute; energi&aacute;k haszn&aacute;lata. Mint mondta, nem jelenthetj&uuml;k ki, hogy mindez ill&uacute;zi&oacute;, de az alternat&iacute;v&aacute;k nem is jelenthetik a teljes megold&aacute;st. T&ouml;rekedn&uuml;nk kell viszont arra, hogy minden forr&aacute;st nagyobb hat&aacute;sfokkal haszn&aacute;ljunk. &bdquo;&Iacute;gy nem kell majd visszab&uacute;junk a barlangba, ha elfogyott a kőolaj-tartal&eacute;kunk&rdquo;, - fogalmazott a szakember.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n Kust&aacute;n Magyari Attila, <a href=\"http://erdelyiriport.ro/tarsadalom/tarka-kinalat-a-fekete-arany-utan\" target=\"_blank\">Erd&eacute;lyi Riport, 2015. janu&aacute;r 30.</a></p>\n', created = 1521358560, expire = 1521444960, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e9702954ab4da9aa3eaed48005238f49' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521358560, expire = 1521444960, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521358560, expire = 1521444960, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521358560, expire = 1521444960, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521358560, expire = 1521444960, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521358560, expire = 1521444960, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521358560, expire = 1521444960, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Erdélyi Riport, 2015. január 30.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A megújuló energiaforrások kérdése az elmúlt évtizedekben egyre jobban foglalkoztatja az emberiséget már csak azért is, mert olykor hisztérikus előrejelzések születnek arról, hogy ha a hagyományos forrásaink elfogynak, akkor mind visszavonulhatunk a barlangokba. Mások szerint ez a kérdés rég el van döntve, a zöldenergia mítosz, amivel nem érdemes foglalkozni. A két oldal közti távot Vallasek István fizikus, a Sapientia Tudományegyetem nyugalmazott oktatója igyekezte leszűkíteni Kolozsváron, a Györkös Mányi Albert Emlékházban tartott előadásával. Szavait Kustán Magyari Attila jegyezte le.

A megújuló energiák kérdése örökzöld. Éppen negyven éve keresték meg Vallesek Istvánt, hogy vállaljon el egy, a kérdéssel foglalkozó projektet, és azóta is tanulmányozza a témát.
Emlékszünk még, bár nem szívesen – indította előadását a fizikus – azokra az időkre, amikor még gondok voltak az energiaellátással, például nem volt fűtés vagy áram. Ez is jól példázza, mennyire nem vagyunk meg energiaellátás nélkül.

Energia márpedig nem lesz a semmiből, és nem is tűnik el, hanem átalakul. Az emberiség a kezdeti időktől fogva használta a lehetőségeit, az ősember tüzet csiholt, és elsősorban a biomasszát használta fel, például a tűzifát. Az ipari forradalom hozta el az új technológiákat, a fosszilis energiahordozók ekkor váltak fontossá. Ezek elégetésével azonban felszabadul elsősorban a széndioxid, ami a globális felmelegedést előidézi, ugyanakkor a kőolajról és társairól kiderült, hogy nincs elég belőlük. A közeljövő ugyan biztos, de ezek a források hosszú távon kimerülnek, - mondta Vallasek.

Európa 2020, Európa 2030

A Nap, a víz és a szél használata energiaként mindig is ismert volt, de nem elég széles körben. Ezek a megújuló energiák problémával is járnak: mivel a bevezetésük meglehetősen költséges, állami vagy európai uniós támogatásokat igényel.

Az Európai Unió persze foglalkozik azzal, hogy a megújuló energiákat előnyben részesítse: a tervek szerint 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását húsz százalékkal kell csökkenteni, az energiahatékonyságot húsz százalékkal növelni, a megújuló energia részarányát szintén húsz százalékkal növelni.

Ami a második mutatót illeti: egyszerűen szólva arra van szükség, hogy ne az utcát fűtsük, amikor a gyenge szigetelésű lakásainkat melegítjük ki: Vallasek szerint felére lehetne csökkenteni a költségeket, ha jobb minőségűvé tennénk a lakhelyeket.

2030-ra is elkészültek a direktívák, ezek értelmében az Európai Unióban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az 1990-es szint alá kell essen mintegy negyven százalékkal, a megújuló energiaforrások aránya pedig 27 százalékra kell emelkedjen.

Fontos ugyanakkor, hogy a szén felhasználása egyelőre ugyan zavartalan, a környezetszennyezés miatt azonban oda kellene figyelni erre, hiszen elmondható, hogy Nyugat-Európában a háromszáz szénerőmű által kibocsátott levegőszennyezés következtében évente 25-28 ezer ember hal meg különböző egészségügyi károsodásokban.

Hányan vagyunk, hányak leszünk

Energiafogyasztás szempontjából fontos tényező, hogy hányan lakjuk a bolygót. Egyre növekszik a lélekszám és az élettartam, így az energiafogyasztás is, ráadásul az életkörülmények, a műszaki elvárások színvonala is emelkedett.

Az előrejelzések szerint 2040-re kilencmilliárdan lakunk majd a Földön, ráadásul már ma 54 százalékunk él városokban, ami az energiahasználat szempontjából nem mellékes mutató. Az újonnan születők többsége pedig szintén városi vagy fejlett vidéki környezetben fog élni, mondta Vallasek. A bolygó egyébként bírná szusszal: 20-30 milliárd embert is eltarthat megfelelő körülmények között.

NÉVJEGY

Vallasek István középiskolai tanulmányait a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban végezte. A BBTE Fizika Karán, majd ugyanott a Közgazdasági Karon szerzett diplomát, amelyet később a Debreceni Egyetemen anyagtudományi mérnök-fizikusi képesítéssel egészített ki. Előbb Tordán tanított, majd a kolozsvári Tehnofrig hűtőipari berendezés-gyárban és a Hűtő- és Élelmiszeripari Gépgyártó Tervező és Kutató Intézetnél dolgozott, mint fizikus, majd tudományos főkutató. Négy, gyártásba vett találmányára elnyerte a Román Szabadalmi Hivatal szabadalmát. Munkatársaival együtt további 21 újítás szerzője. A Debreceni Egyetem, a Lisszaboni Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem tudományos ösztöndíjasa. 2001-től 2009-ig, nyugdíjba vonulásáig a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának adjunktusa. Ezt követően a Békéscsabai Képzési Központ által szervezett Megújuló energetikai szaktanácsadó képzésen vesz részt. 2013-tól a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Megújuló energetikai munkacsoportjának vezetője. Ebben a témakörben számos előadást tartott Erdélyben és Magyarországon. Több mint százhúsz román, angol és magyar nyelven írt tanulmányát hazai és magyarországi folyóiratokban, konferencia kiadványokban jelentette meg.


A Napkirálynõ

Míg Magyarországon felelõs politikus szájából hangzik el, hogy a napenergiával az a baj, hogy éjjel nem süt a Nap, a magyarok márpedig éjjel is használnak áramot, nemrég pedig környezetvédelmi adót vettek ki a napelemekre, mi hozzáértõ fizikustól tudhattuk meg, mi a valóság e megújuló energiaforrást illetõen. A napkollektorok azok az eszközök, hangzott el, amelyekkel használati melegvizet lehet elõállítani, míg a napelemek villamos energiát tudnak termelni. A napenergiának volt egyébként magyar kutatója, Telkes „Napkirálynõ” Mária, aki Budapesten született, de már huszonéves korában az Amerikai Egyesült Államokba költözött, hogy aztán a nevéhez fûzõdjön a napház, a napkemence és a napenergiás vízlepároló feltalálása.

Szél, víz és biomassza

A szélerőművekről tudni kell, hogy ezekhez megfelelő széllökésre van szükség: 4-14 másodpercenkénti méteres sebességgel működnek, ráadásul kockázatos a használatuk, mert előfordult már, hogy a teljes hatékonysággal működő erőművek miatt másokat kellett lekapcsolni, hogy ne legyen túltermelés.

A világ legnagyobb vízerõmûve Kínában van, az általa okozott áradások miatt több mint egymillió embert telepítettek ki.

A geotermikus, azaz földhővel előállított energia Romániában is népszerű, Belényesen például ezzel a módszerrel oldották meg a lakások fűtését.

A biomassza felhasználása Európa keleti és középső régiójában a legígéretesebb tartalék. Ez szállítható, tárolható és univerzálisan is felhasználható, ami előnyt jelent más módszerekkel szemben.

Kimutatták egyébként, hogy a rendelkezésre áll készletek jobb hasznosításával a teljes hőszükségletünk ellátható volna az országban.

Ebbe az irányba tettek lépéseket, az Olt mentén, Székelyföldön már telepítettek biomassza növényeket, Radócon német cég létesített hasonló erőművet. Környezetvédők siratják az elégetett növényeket, a tény viszont Vallasek szerint, hogy a fák egy részével nincs mit csinálni, és remekül felhasználhatók erre a célra.

A biogáz szerves hulladékok bomlásának terméke, amelyet baktériumok okoznak. Különböző kommunális, mezőgazdasági hulladékokból van előállítva. A gáz alternatívájaként szoktak beszélni róla, bár előállítása meglehetősen költséges, de például a nagyváradi szeméttelepen működik ilyen.

Románia függetlenedhet

1965 és 2013 között a világ teljes hő- és villamosenergia-felhasználását nagyrészt az olaj, a gáz és a szén adta, az igény megháromszorozódott ugyan, de a módszerek alig. Az előrejelzések szerint tovább növekszik a klasszikus módszerek felhasználása, de csak az igények növekedése szerint, alapvetően ugyanis csökkenteni fogjuk a részarányukat. A kőolaj felhasználása csökkeni fog öt éven belül, a szélenergia, a biomassza, a napenergia és geotermikus energia aránya azonban emelkedni fog, mondta a szakember. A fotovillamos napenergia termelése világszerte 3-ról 193 gigawattra nőtt, itt tehát kimutatható egy jelentős növekedés. A napkollektoros melegítők kapacitása az elmúlt másfél évtizedben szintén hatszorosára emelkedett, a koncentrátoros termikus erőművek szintén egyre népszerűbbek: a 2007-es 17-ről 318 gigawattra nőtt 2013-ig. A globális energiafogyasztásban a megújuló energiák az összkép egyötödét alkották, ezek nagy részét pedig a vízerőművek adták. Románia ezeknek köszönhetően teljesíti egyébként a vállalásait, hiszen vízerőművekkel jól állunk, - mondta Vallasek - hozzátéve, Dobrudzsa régióban kiválóak a feltételek a szélenergia előállításához, így az oda telepített parkok miatt ilyen szempontból is élen járunk Európában. Fontos az is, hogy Románia új energetikai stratégiája szerint nagy valószínűséggel ebből a szempontból függetlenedni fog az ország, elsősorban a kőolaj- és földrajzkészleteinkre és a megújuló energiákra alapozva.

Alternatívák

A jövőben más megoldások is teret kaphatnak. A magfúzió elsősorban a Nap energiatermelésének reprodukálásával próbál előállítani energiát, azonban lassan haladnak a kutatásokkal. Egy vicc szerint, amikor kérdik őket, hogy mikor érnek el eredményeket, azt mondják: harminc éven belül. Teller Ede és Kürti Miklós egy ízben, egy előadáson nem tudtak megegyezni, hogy mikorra valósul meg a módszer, a közönség kérdéseire így azt válaszolták, amit „illik”: harminc éven belül. (Ugyan az előadó az atomenergia szerepéről ezúttal csak érintőlegesen foglalkozott, arra kitért, hogy fontos lehet az ország energigazdálkodása szempontjából, ha kínai segítséggel megépítik a cernavodai erőmű két újabb blokkját.)

A hidrogén mint energiahordozó, szintén reményt ad, de annak ellenére, hogy nagy mennyiségben fordul elő, szállítani nehéz és veszélyes. A tervek szerint tíz éven belül számíthatunk komolyabb eredményekre.

Magyar ember nevéhez fűződik a metanolgazdaság elmélete, amely értelmében a metanolt kellene közvetlen energiahordozóként alkalmazni – ennek a részletesebb magyarázata viszont már a kémia ingatag területére vinne minket. Oláh György Nobel-díjas tudós elképzelése nem üres fantáziálás volt, Izlandon és Kínában már létesítettek üzemeket az ő ötlete alapján. Elhangzott: metanollal már mobiltelefont is működtethetünk, igaz, több ezer dolláros felszerelésről van szó.

Előadása végén Vallasek István arra a kérdésre is választ adott, hogy szerinte illúzió-e vagy végleges megoldás a megújuló energiák használata. Mint mondta, nem jelenthetjük ki, hogy mindez illúzió, de az alternatívák nem is jelenthetik a teljes megoldást. Törekednünk kell viszont arra, hogy minden forrást nagyobb hatásfokkal használjunk. „Így nem kell majd visszabújunk a barlangba, ha elfogyott a kőolaj-tartalékunk”, - fogalmazott a szakember.


Kustán Magyari Attila, Erdélyi Riport, 2015. január 30.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés