ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Találkozás Gyöngyösi Leventével

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a576cefb4e3833520ecd7143f4a53eb9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Vermesy St&uacute;di&oacute; &uacute;jabb megh&iacute;vottja,&nbsp;Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente&nbsp;(Szak&aacute;cs Csab&aacute;hoz hasonl&oacute;an) Kolozsv&aacute;rt sz&uuml;letett, csal&aacute;dja a &#39;89-es fordulat előtt telepedett &aacute;t Magyarorsz&aacute;gra. Az ifj&uacute; zeneszerző jelenleg &ouml;t&ouml;d&eacute;ves, Orb&aacute;n Gy&ouml;rgy tan&iacute;tv&aacute;nya a Liszt Ferenc Zeneműv&eacute;szeti Főiskol&aacute;n, ahov&aacute; egyből m&aacute;sod&eacute;vre vett&eacute;k fel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente csupa idegember, virtu&oacute;z zongoraj&aacute;t&eacute;kos is. K&eacute;ts&eacute;gtelen, hogy h&aacute;rmuk k&ouml;z&uuml;l (Szak&aacute;cs, Bujdos&oacute;) ő a legmodernebb, b&aacute;r minden fiatal k&iacute;s&eacute;rletezik, keresi a hangj&aacute;t, &ouml;nmag&aacute;t. A szerző&nbsp;Sz&eacute;pen&nbsp;c&iacute;mű vegyes kari ciklus&aacute;b&oacute;l elhangzott k&eacute;t r&eacute;szletet a Magyari Zita vez&eacute;nyelte K&oacute;s K&aacute;roly-kamarak&oacute;rus adta elő; Gy&ouml;ngy&ouml;si a n&eacute;pdalszerű sz&oacute;l&oacute;t &eacute;neklő G&aacute;sp&aacute;r Ildik&oacute;ban hiteles tolm&aacute;csol&oacute;ra tal&aacute;lt. A We&ouml;res S&aacute;ndor vers&eacute;re &iacute;rott&nbsp;Az eleven t&uuml;k&ouml;r&nbsp;c&iacute;mű duett hangfelv&eacute;telről csend&uuml;lt fel; a k&ouml;nnyebb műfajokb&oacute;l (dzsessz, rock and roll) inspir&aacute;l&oacute;dott&nbsp;Quintett&nbsp;Tussai Erzs&eacute;bet (fuvola), Makkai Istv&aacute;n (klarin&eacute;t), T&ouml;r&ouml;k &Eacute;va (csell&oacute;), Szigeti No&eacute;mi (zongora) &eacute;s a szerző (a &#39;60-as &eacute;vek nyugaton k&ouml;zkedvelt Hammond orgon&aacute;ja) előad&aacute;s&aacute;ban nagyon elevenen sz&oacute;lt. A bolondos, hat&aacute;sos muzsika &bdquo;eszmei&quot; h&aacute;tter&eacute;t, ha ilyesmiről egy&aacute;ltal&aacute;n besz&eacute;lni lehet, Gy&ouml;ngy&ouml;sinek ama meggyőződ&eacute;se sugallta, miszerint nincs &ouml;nmag&aacute;ban rossz műfaj, a minős&eacute;g mindig a kidolgoz&aacute;s f&uuml;ggv&eacute;nye. A dzsesszmuzsikusok &ouml;szt&ouml;n&ouml;s &eacute;s fesztelen viszonya a ritmussal, az improviz&aacute;ci&oacute;, valamint &ouml;rd&ouml;gi hangszerel&eacute;s&uuml;k k&ouml;vetendő p&eacute;lda lehet a &bdquo;komolyzen&eacute;szek&quot; sz&aacute;m&aacute;ra. Mindez a m&aacute;r hagyom&aacute;nyos, &eacute;l&eacute;nk p&aacute;rbesz&eacute;d sor&aacute;n der&uuml;lt ki (besz&eacute;lgető partner: L&aacute;szl&oacute;ffy Zsolt). Befejez&eacute;s&uuml;l &mdash; ism&eacute;t hangfelv&eacute;telről &mdash; szerzőnk legkedvesebb műv&eacute;t, a&nbsp;Sz&eacute;pen&nbsp;vegyes kari ciklust hallhatta a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g a Liszt Ferenc Zeneműv&eacute;szeti Főiskola kamarak&oacute;rus&aacute;nak előad&aacute;s&aacute;ban.<o:p></o:p></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szak&aacute;cs Csab&aacute;hoz hasonl&oacute;an Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente is szakm&aacute;nak tartja a zeneszerz&eacute;st, amely szerinte b&aacute;rminemű k&eacute;pess&eacute;gek birtok&aacute;ban elsősorban megtanuland&oacute; mesters&eacute;g. S&eacute;relmezi, hogy a r&eacute;g letűnt korok meglehetősen intim mester-tan&iacute;tv&aacute;ny viszonya manaps&aacute;g m&aacute;r nem r&eacute;sze a szinte abszol&uacute;t szabads&aacute;got biztos&iacute;t&oacute; egyetemi gyakorlatnak. Ebben az &eacute;rtelemben a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban megrendezett &bdquo;Tal&aacute;lkoz&aacute;sok&quot; egyik elvitathatatlan &eacute;rdeme, hogy a Budapesten tanul&oacute; fiatal zeneszerzők sz&aacute;m&aacute;ra egy&uuml;ttgondolkoz&aacute;st, &bdquo;műhelyt&quot; biztos&iacute;t, &aacute;thidalv&aacute;n azt a l&aacute;thatatlan szakad&eacute;kot, amely a kort&aacute;rs előad&oacute;- &eacute;s alkot&oacute;műv&eacute;szet k&ouml;z&ouml;tt t&aacute;tong.</p>\n<p> <o:p></o:p></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n N&eacute;meth Istv&aacute;n, <a href=\"http://archivum.szabadsag.ro/archivum/1997/7maj-21t.htm\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g,&nbsp;</a><a href=\"http://archivum.szabadsag.ro/archivum/1997/7maj-21t.htm\" target=\"_blank\">1997. m&aacute;jus 21.&nbsp;</a></p>\n', created = 1524194162, expire = 1524280562, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a576cefb4e3833520ecd7143f4a53eb9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524194162, expire = 1524280562, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524194162, expire = 1524280562, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524194162, expire = 1524280562, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524194162, expire = 1524280562, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524194162, expire = 1524280562, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524194162, expire = 1524280562, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 1997. május 21.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A Vermesy Stúdió újabb meghívottja, Gyöngyösi Levente (Szakács Csabához hasonlóan) Kolozsvárt született, családja a '89-es fordulat előtt telepedett át Magyarországra. Az ifjú zeneszerző jelenleg ötödéves, Orbán György tanítványa a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ahová egyből másodévre vették fel.

Gyöngyösi Levente csupa idegember, virtuóz zongorajátékos is. Kétségtelen, hogy hármuk közül (Szakács, Bujdosó) ő a legmodernebb, bár minden fiatal kísérletezik, keresi a hangját, önmagát. A szerző Szépen című vegyes kari ciklusából elhangzott két részletet a Magyari Zita vezényelte Kós Károly-kamarakórus adta elő; Gyöngyösi a népdalszerű szólót éneklő Gáspár Ildikóban hiteles tolmácsolóra talált. A Weöres Sándor versére írott Az eleven tükör című duett hangfelvételről csendült fel; a könnyebb műfajokból (dzsessz, rock and roll) inspirálódott Quintett Tussai Erzsébet (fuvola), Makkai István (klarinét), Török Éva (cselló), Szigeti Noémi (zongora) és a szerző (a '60-as évek nyugaton közkedvelt Hammond orgonája) előadásában nagyon elevenen szólt. A bolondos, hatásos muzsika „eszmei" hátterét, ha ilyesmiről egyáltalán beszélni lehet, Gyöngyösinek ama meggyőződése sugallta, miszerint nincs önmagában rossz műfaj, a minőség mindig a kidolgozás függvénye. A dzsesszmuzsikusok ösztönös és fesztelen viszonya a ritmussal, az improvizáció, valamint ördögi hangszerelésük követendő példa lehet a „komolyzenészek" számára. Mindez a már hagyományos, élénk párbeszéd során derült ki (beszélgető partner: Lászlóffy Zsolt). Befejezésül — ismét hangfelvételről — szerzőnk legkedvesebb művét, a Szépen vegyes kari ciklust hallhatta a közönség a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kamarakórusának előadásában.

Szakács Csabához hasonlóan Gyöngyösi Levente is szakmának tartja a zeneszerzést, amely szerinte bárminemű képességek birtokában elsősorban megtanulandó mesterség. Sérelmezi, hogy a rég letűnt korok meglehetősen intim mester-tanítvány viszonya manapság már nem része a szinte abszolút szabadságot biztosító egyetemi gyakorlatnak. Ebben az értelemben a Györkös Mányi Albert Emlékházban megrendezett „Találkozások" egyik elvitathatatlan érdeme, hogy a Budapesten tanuló fiatal zeneszerzők számára együttgondolkozást, „műhelyt" biztosít, áthidalván azt a láthatatlan szakadékot, amely a kortárs előadó- és alkotóművészet között tátong.

Németh István, Szabadság, 1997. május 21. 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés