ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Szó, zene és dal teremtett világa

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4f7eeda816f4bd613411836ee62143b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>A kolozsv&aacute;ri magyar zenei &eacute;s irodalmi &eacute;let kiv&aacute;l&oacute;s&aacute;gait &ndash; Laskay Adrienne karnagyot, Dem&eacute;ny Attila operarendezőt, Dem&eacute;ny P&eacute;ter &iacute;r&oacute;t &ndash; l&aacute;tta vend&eacute;g&uuml;l Horv&aacute;th Zolt&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;zban november 20-&aacute;n megszervezett ZeneSz&oacute; rendezv&eacute;nyen, amelyen a sz&aacute;z &eacute;vvel ezelőtt sz&uuml;letett We&ouml;res S&aacute;ndor k&ouml;ltőre, &iacute;r&oacute;ra eml&eacute;keztek. A zenei műsorban k&ouml;zreműk&ouml;d&ouml;tt M&aacute;nyoki M&aacute;ria (&eacute;nek), R&eacute;man Zolt&aacute;n (klarin&eacute;t), Viola G&aacute;bor sz&iacute;n&eacute;sz, valamint L&aacute;szl&oacute;-Bakk Attila, Sorin Păcurar (a kolozsv&aacute;ri Transilvania Filharm&oacute;ni&aacute;t&oacute;l) &eacute;s Alexandru Popovici (a rom&aacute;n oper&aacute;t&oacute;l) &uuml;tőhangszeres előad&oacute;k.</em></p>\n<p> &ndash; Dem&eacute;ny Attila operarendező javaslat&aacute;ra most t&aacute;gabb bar&aacute;ti k&ouml;rben besz&eacute;l&uuml;nk zene &eacute;s sz&oacute; kapcsolat&aacute;r&oacute;l, &eacute;s egy&uacute;ttal a sz&aacute;z &eacute;ve sz&uuml;letett We&ouml;res S&aacute;ndor &iacute;r&oacute;r&oacute;l is, akinek verseiben megsz&uuml;letett a zene &eacute;s a sz&oacute; kapcsolata &ndash; hangs&uacute;lyozta Horv&aacute;th Zolt&aacute;n, a ZeneSz&oacute; moder&aacute;tora.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dem&eacute;ny P&eacute;ter &iacute;r&oacute; a <em>L&aacute;t&oacute;</em> sz&eacute;pirodalmi foly&oacute;irat j&uacute;niusi We&ouml;res-eml&eacute;ksz&aacute;m&aacute;t aj&aacute;nlotta a sz&eacute;p sz&aacute;m&uacute; jelenl&eacute;vők figyelm&eacute;be, amelyben megtal&aacute;lhat&oacute; Laskay Adrienne karnagy &iacute;r&aacute;sa is a We&ouml;res S&aacute;ndor-versekre kompon&aacute;lt &ouml;t Dem&eacute;ny-dalr&oacute;l. &ndash; We&ouml;res S&aacute;ndor mer&eacute;sz, k&iacute;s&eacute;rletező ember volt, aki a hexametertől kezdve a szabadversen &eacute;s a haikuig minden form&aacute;ban nem sz&eacute;gyenlendő sz&iacute;nvonalon tudott &iacute;rni. Ebben a <em>L&aacute;t&oacute;</em>-sz&aacute;mban jelent meg Zolt&aacute;n G&aacute;bor &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa We&ouml;res-interj&uacute;kb&oacute;l, amelyben ez olvashat&oacute;: &bdquo;szeretem az aut&oacute;kat, mert nem tudom, melyik fog el&uuml;tni&rdquo; &ndash; hangolta r&aacute; a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;get Dem&eacute;ny P&eacute;ter We&ouml;res k&ouml;ltői vil&aacute;g&aacute;ra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Laskay Adrienne karnagyhoz, zenei szak&iacute;r&oacute;hoz int&eacute;zte k&ouml;vetkező k&eacute;rd&eacute;s&eacute;t Horv&aacute;th Zolt&aacute;n, amikor felk&eacute;rte, ismertesse a Dem&eacute;ny Attila &aacute;ltal megzen&eacute;s&iacute;tett &ouml;t We&ouml;res-verset. &ndash; A We&ouml;res-versek zeneis&eacute;ge voltak&eacute;ppen k&ouml;telezi a zen&eacute;szeket, hogy zen&eacute;v&eacute; form&aacute;lj&aacute;k ezeket az alkot&aacute;sokat. &Iacute;r&aacute;somban saj&aacute;t olvasatom szerint &eacute;rtelmeztem ezeket a dalokat, amelyeknek t&ouml;bbf&eacute;le olvasata is lehets&eacute;ges &ndash; magyar&aacute;zta Laskay Adrienne.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az est folyam&aacute;n M&aacute;nyoki M&aacute;ria &eacute;nekműv&eacute;sz &eacute;s R&eacute;man Zolt&aacute;n klarin&eacute;tműv&eacute;sz előad&aacute;s&aacute;ban h&aacute;rom megzen&eacute;s&iacute;tett We&ouml;res-verset (<em>Sl&aacute;ger&eacute;nekesnő</em>, <em>P&aacute;ra</em>, <em>Hold &eacute;s tanya</em>) hallgathattunk meg, amelyeket azt&aacute;n Viola G&aacute;bor sz&iacute;nműv&eacute;sz fel is olvasott. Laskay Adrienne a kivet&iacute;tett kottak&eacute;pek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel elemezte ezeket a dalokat a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gnek. Művei kapcs&aacute;n Dem&eacute;ny Attila megjegyezte: a k&ouml;ltem&eacute;ny &eacute;s a zene teremtett vil&aacute;gai l&eacute;trehoztak egy harmadik teremtett vil&aacute;got, amit dalnak nevez&uuml;nk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Laskay Adrienne kifejtette: We&ouml;res S&aacute;ndornak a vil&aacute;gr&oacute;l alkotott saj&aacute;tos felfog&aacute;s&aacute;t Hamvas B&eacute;la &eacute;s a keleti filoz&oacute;fi&aacute;k is befoly&aacute;solt&aacute;k, ez pedig a rendezv&eacute;nyen elhangzott <em>P&aacute;ra</em> c&iacute;mű versben is t&uuml;kr&ouml;ződik.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n B&aacute;r nagyv&aacute;radi elfoglalts&aacute;ga miatt L&aacute;szl&oacute;ffy Zsolt zeneszerző, karnagy nem lehetett jelen, &aacute;m előbb felv&eacute;telről, majd M&aacute;nyoki M&aacute;ria előad&aacute;s&aacute;ban &eacute;s Dem&eacute;ny Attila zongorak&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben hallgathattuk meg a L&aacute;szl&oacute;ffy &aacute;ltal megzen&eacute;s&iacute;tett We&ouml;res-verset.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny utols&oacute; zenei mozzanata Ligeti Gy&ouml;rgy (1923&ndash;2006) erd&eacute;lyi sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute;, vil&aacute;gh&iacute;rű zeneszerző <em>S&iacute;ppal, dobbal, n&aacute;dihegedűvel</em> c&iacute;mű műv&eacute;nek előad&aacute;sa volt. M&aacute;nyoki &eacute;s R&eacute;man mellett a h&aacute;rom &uuml;tőhangszeres előad&oacute;műv&eacute;sz is k&ouml;zreműk&ouml;d&ouml;tt. Dem&eacute;ny Attila hangs&uacute;lyozta: mindenkit b&uuml;szkes&eacute;ggel t&ouml;lthet el, hogy Erd&eacute;ly h&aacute;rom olyan nemzetk&ouml;zi h&iacute;rn&eacute;vnek &ouml;rvendő zeneszerzőt adott a vil&aacute;gnak, mint Ligeti Gy&ouml;rgy, Kurt&aacute;g Gy&ouml;rgy &eacute;s E&ouml;tv&ouml;s P&eacute;ter. &ndash; Ligeti, Kurt&aacute;g &eacute;s E&ouml;tv&ouml;s a XX. sz&aacute;zad eleji magyar zeneszerző-nemzed&eacute;ken, azaz Bart&oacute;kon &eacute;s Kod&aacute;lyon &bdquo;nevelőd&ouml;tt&rdquo;. Ligeti most elhangz&oacute; műve szint&eacute;n We&ouml;res-vers zenei feldolgoz&aacute;sa volt. Ligeti teremtett vil&aacute;ga hihetetlen&uuml;l gazdag hangszerel&eacute;sű &ndash; &ouml;sszegezete Dem&eacute;ny Attila, majd felk&eacute;rte L&aacute;szl&oacute;-Bakk Attila &uuml;tőhangszerest, hogy mutassa be a k&ouml;zel t&iacute;z hangszert, amelyen a h&aacute;rom &uuml;tős j&aacute;tszani fog. A zenekari mű ut&aacute;n &eacute;nek-zongora kettős (M&aacute;nyoki&ndash;Dem&eacute;ny) előad&aacute;s&aacute;ban is meghallgathattuk a Ligeti-művet.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Z&aacute;rsz&oacute;k&eacute;nt egyet kell &eacute;rten&uuml;nk Horv&aacute;th Zolt&aacute;n moder&aacute;torral, aki szerint a We&ouml;res-eml&eacute;kesten mindny&aacute;jan gazdagodtunk zen&eacute;vel &eacute;s sz&oacute;val egyar&aacute;nt. Tiszavir&aacute;g-&eacute;letű rem&eacute;nyeink, k&uuml;zdelmeink, sőt, ide&aacute;ljaink k&ouml;zepette a tehets&eacute;ges &eacute;s tapasztalt előad&oacute;knak k&ouml;sz&ouml;nhetően &ouml;r&ouml;k &eacute;rv&eacute;nyű, kikezdhetetlen műv&eacute;szi tartalommal &eacute;s igazs&aacute;gt&ouml;ltettel b&iacute;r&oacute; remekműveket hallgathattunk meg.</p>\n<p> Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/98627\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. november 23.</a></p>\n', created = 1527114264, expire = 1527200664, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4f7eeda816f4bd613411836ee62143b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114264, expire = 1527200664, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114264, expire = 1527200664, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114264, expire = 1527200664, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114264, expire = 1527200664, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114264, expire = 1527200664, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114264, expire = 1527200664, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. november 23.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A kolozsvári magyar zenei és irodalmi élet kiválóságait – Laskay Adrienne karnagyot, Demény Attila operarendezőt, Demény Péter írót – látta vendégül Horváth Zoltán a Györkös-emlékházban november 20-án megszervezett ZeneSzó rendezvényen, amelyen a száz évvel ezelőtt született Weöres Sándor költőre, íróra emlékeztek. A zenei műsorban közreműködött Mányoki Mária (ének), Réman Zoltán (klarinét), Viola Gábor színész, valamint László-Bakk Attila, Sorin Păcurar (a kolozsvári Transilvania Filharmóniától) és Alexandru Popovici (a román operától) ütőhangszeres előadók.

– Demény Attila operarendező javaslatára most tágabb baráti körben beszélünk zene és szó kapcsolatáról, és egyúttal a száz éve született Weöres Sándor íróról is, akinek verseiben megszületett a zene és a szó kapcsolata – hangsúlyozta Horváth Zoltán, a ZeneSzó moderátora.

Demény Péter író a Látó szépirodalmi folyóirat júniusi Weöres-emlékszámát ajánlotta a szép számú jelenlévők figyelmébe, amelyben megtalálható Laskay Adrienne karnagy írása is a Weöres Sándor-versekre komponált öt Demény-dalról. – Weöres Sándor merész, kísérletező ember volt, aki a hexametertől kezdve a szabadversen és a haikuig minden formában nem szégyenlendő színvonalon tudott írni. Ebben a Látó-számban jelent meg Zoltán Gábor összeállítása Weöres-interjúkból, amelyben ez olvasható: „szeretem az autókat, mert nem tudom, melyik fog elütni” – hangolta rá a közönséget Demény Péter Weöres költői világára.

Laskay Adrienne karnagyhoz, zenei szakíróhoz intézte következő kérdését Horváth Zoltán, amikor felkérte, ismertesse a Demény Attila által megzenésített öt Weöres-verset. – A Weöres-versek zeneisége voltaképpen kötelezi a zenészeket, hogy zenévé formálják ezeket az alkotásokat. Írásomban saját olvasatom szerint értelmeztem ezeket a dalokat, amelyeknek többféle olvasata is lehetséges – magyarázta Laskay Adrienne.

Az est folyamán Mányoki Mária énekművész és Réman Zoltán klarinétművész előadásában három megzenésített Weöres-verset (Slágerénekesnő, Pára, Hold és tanya) hallgathattunk meg, amelyeket aztán Viola Gábor színművész fel is olvasott. Laskay Adrienne a kivetített kottaképek segítségével elemezte ezeket a dalokat a közönségnek. Művei kapcsán Demény Attila megjegyezte: a költemény és a zene teremtett világai létrehoztak egy harmadik teremtett világot, amit dalnak nevezünk.

Laskay Adrienne kifejtette: Weöres Sándornak a világról alkotott sajátos felfogását Hamvas Béla és a keleti filozófiák is befolyásolták, ez pedig a rendezvényen elhangzott Pára című versben is tükröződik.

Bár nagyváradi elfoglaltsága miatt Lászlóffy Zsolt zeneszerző, karnagy nem lehetett jelen, ám előbb felvételről, majd Mányoki Mária előadásában és Demény Attila zongorakíséretében hallgathattuk meg a Lászlóffy által megzenésített Weöres-verset.

A rendezvény utolsó zenei mozzanata Ligeti György (1923–2006) erdélyi származású, világhírű zeneszerző Síppal, dobbal, nádihegedűvel című művének előadása volt. Mányoki és Réman mellett a három ütőhangszeres előadóművész is közreműködött. Demény Attila hangsúlyozta: mindenkit büszkeséggel tölthet el, hogy Erdély három olyan nemzetközi hírnévnek örvendő zeneszerzőt adott a világnak, mint Ligeti György, Kurtág György és Eötvös Péter. – Ligeti, Kurtág és Eötvös a XX. század eleji magyar zeneszerző-nemzedéken, azaz Bartókon és Kodályon „nevelődött”. Ligeti most elhangzó műve szintén Weöres-vers zenei feldolgozása volt. Ligeti teremtett világa hihetetlenül gazdag hangszerelésű – összegezete Demény Attila, majd felkérte László-Bakk Attila ütőhangszerest, hogy mutassa be a közel tíz hangszert, amelyen a három ütős játszani fog. A zenekari mű után ének-zongora kettős (Mányoki–Demény) előadásában is meghallgathattuk a Ligeti-művet.

Zárszóként egyet kell értenünk Horváth Zoltán moderátorral, aki szerint a Weöres-emlékesten mindnyájan gazdagodtunk zenével és szóval egyaránt. Tiszavirág-életű reményeink, küzdelmeink, sőt, ideáljaink közepette a tehetséges és tapasztalt előadóknak köszönhetően örök érvényű, kikezdhetetlen művészi tartalommal és igazságtöltettel bíró remekműveket hallgathattunk meg.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2013. november 23.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés