ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Székelyföldi képzőművészek tárlata Kolozsváron

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d41709193d97f8612395c5876aa6e30b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <strong><span class=\"on_subtitle\">Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s-megnyit&oacute;val egybek&ouml;t&ouml;tt k&ouml;nyvbemutat&oacute;</span></strong></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\" id=\"descriptionbody0\">\n <em>H&eacute;t kort&aacute;rs erd&eacute;lyi magyar k&eacute;pzőműv&eacute;sz leg&uacute;jabb munk&aacute;it tekinthetik meg az &eacute;rdeklőd&ouml;k az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban. A t&aacute;rlatot a cs&iacute;kszeredai Pallas-Akad&eacute;mia K&ouml;nyvkiad&oacute; &eacute;s a kolozsv&aacute;ri Gaudeamus k&ouml;nyvesbolt rendezv&eacute;ny&eacute;n, szerd&aacute;n d&eacute;lut&aacute;n nyitott&aacute;k meg a Maj&aacute;lis/Republicii utca 5. sz&aacute;m alatt. Az est folyam&aacute;n a ki&aacute;ll&iacute;t&oacute; műv&eacute;szek munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t v&aacute;zol&oacute; Műterem &eacute;s &Eacute;let-Jelek sorozatok kiadv&aacute;nyait is megismerhett&uuml;k.</em></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody1\">\n<p class=\"rtejustify\">\n D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n EMKE-eln&ouml;k k&ouml;sz&ouml;ntője ut&aacute;n Sar&aacute;ny Istv&aacute;n, a Pallas-Akad&eacute;mia főszerkesztő-helyettese kifejtette: id&eacute;n, viszonylag r&ouml;vid idő alatt hat k&ouml;tet jelent meg a kiad&oacute; Műterem sorozat&aacute;ban, ugyanakkor az &Eacute;let-Jelek-sorozat is tov&aacute;bb bőv&uuml;lt, a Koszt&aacute;ndi h&aacute;zasp&aacute;r munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;r&oacute;l sz&oacute;l&oacute; &aacute;tfog&oacute; monogr&aacute;fi&aacute;j&aacute;val (ut&oacute;bbi V&eacute;csi Nagy Zolt&aacute;n műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz munk&aacute;j&aacute;t dics&eacute;ri). &ndash; Sz&aacute;mos tehets&eacute;ges k&eacute;pzőműv&eacute;sz&uuml;nk van, olyanok, akiket p&aacute;lyat&aacute;rsaik is elismernek, ugyanakkor j&oacute;, a magyar &eacute;s a nemzetk&ouml;zi k&eacute;pzőműv&eacute;szeti &eacute;letben zajl&oacute; folyamatokat &eacute;rtő &eacute;s &eacute;rző műv&eacute;szeti &iacute;r&oacute;ink is akadnak &ndash; magyar&aacute;zta Sar&aacute;ny. Kit&eacute;rt a kort&aacute;rs hazai k&eacute;pzőműv&eacute;szek munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;nak bemutat&aacute;s&aacute;ra elind&iacute;tott Műterem sorozatra, amely az erd&eacute;lyi magyar k&eacute;pzőműv&eacute;szet gazdags&aacute;g&aacute;t &eacute;s v&aacute;ltozatoss&aacute;g&aacute;t t&uuml;kr&ouml;zi. A Bandi Kati (elősz&oacute;: Nagy Mikl&oacute;s Kund), Fazakas Tibor (Banner Zolt&aacute;n), K&ouml;llő Margit (Gazda J&oacute;zsef), S&aacute;rosi Csaba (J&aacute;n&oacute; Mih&aacute;ly), Vargha Mih&aacute;ly (Sz&uuml;cs Gy&ouml;rgy) &eacute;s Zsigmond M&aacute;rton (T&uacute;ros Eszter) &eacute;let&eacute;t &eacute;s műv&eacute;szet&eacute;t v&aacute;zol&oacute; Műterem-k&ouml;tetek mellett az &Eacute;let-Jelek sorozatban, Banner Zolt&aacute;n toll&aacute;b&oacute;l megjelent <em>M&aacute;rton &Aacute;rp&aacute;d</em> c&iacute;mű monogr&aacute;fi&aacute;t ismertette r&ouml;viden.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; Ment-e a k&ouml;nyvek &aacute;ltal a vil&aacute;g el&eacute;bb? &ndash; tette fel V&ouml;r&ouml;smarty sz&aacute;ll&oacute;ig&eacute;v&eacute; v&aacute;lt k&eacute;rd&eacute;s&eacute;t N&eacute;meth J&uacute;lia műkritikus. A Tőzs&eacute;r J&oacute;zsef &aacute;ltal 1971-ben, Gyergy&oacute;szentmikl&oacute;son megalap&iacute;tott rom&aacute;niai k&ouml;nyvposta-szolg&aacute;latra utalt, amely &bdquo;az orsz&aacute;g legeldugottabb falvaiba is eljuttatta a magyar k&ouml;nyvet, a magyar sz&oacute;t, s azt a gondolatot, amely hozz&aacute;j&aacute;rult a t&uacute;l&eacute;l&eacute;shez, magyars&aacute;gunk megőrz&eacute;s&eacute;hez&rdquo;. &ndash; 1993-ban pedig megalakult a Pallas Akad&eacute;mia K&ouml;nyvkiad&oacute;: Kozma M&aacute;ria főszerkeszt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s Tőzs&eacute;r J&oacute;zsef igazgat&aacute;s&aacute;val az orsz&aacute;g egyik legmark&aacute;nsabb k&ouml;nyves v&aacute;llalat&aacute;v&aacute; nőtte ki mag&aacute;t. Terjeszti a magyar k&ouml;nyvet, az irodalmat, a műv&eacute;szetet. Ugyanakkor nem csak terjeszti, de gerjeszti is mindezt, kapcsolatot teremtve az alkot&oacute;k &eacute;s a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g k&ouml;z&ouml;tt &ndash; magyar&aacute;zta a műkritikus.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A ki&aacute;ll&iacute;tott alkot&aacute;sok &eacute;rt&eacute;kel&eacute;se ut&aacute;n N&eacute;meth J&uacute;lia megjegyezte: a teremben az erd&eacute;lyi k&eacute;pzőműv&eacute;szeti &eacute;let sz&iacute;ne-jav&aacute;nak a keresztmetszet&eacute;t l&aacute;thatjuk kicsiben. &Ouml;r&ouml;m&eacute;t fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a sz&eacute;kelyf&ouml;ldi k&eacute;pzőműv&eacute;szek időnk&eacute;nt Kolozsv&aacute;ron is bemutatj&aacute;k &eacute;rt&eacute;keiket. &ndash; A most ki&aacute;ll&iacute;t&oacute; műv&eacute;szek mindegyike tagja a Barab&aacute;s Mikl&oacute;s C&eacute;hnek, annak a szervezetnek, amely nemr&eacute;g megkapta az egyik legnagyobb elismer&eacute;st, a Magyar &Ouml;r&ouml;ks&eacute;g-d&iacute;jat. Ez pedig nagym&eacute;rt&eacute;kben nekik is k&ouml;sz&ouml;nhető &ndash; &ouml;sszegzett a műkritikus.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ferencz Zsolt, <a href=\"http://archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/50493\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2010. november 26.</a></p>\n</div>\n', created = 1527205413, expire = 1527291813, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d41709193d97f8612395c5876aa6e30b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205413, expire = 1527291813, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205413, expire = 1527291813, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205413, expire = 1527291813, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205413, expire = 1527291813, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205413, expire = 1527291813, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205413, expire = 1527291813, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2010. november 26.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang
 
Kiállítás-megnyitóval egybekötött könyvbemutató
 
Hét kortárs erdélyi magyar képzőművész legújabb munkáit tekinthetik meg az érdeklődök az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában. A tárlatot a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó és a kolozsvári Gaudeamus könyvesbolt rendezvényén, szerdán délután nyitották meg a Majális/Republicii utca 5. szám alatt. Az est folyamán a kiállító művészek munkásságát vázoló Műterem és Élet-Jelek sorozatok kiadványait is megismerhettük.
 

Dáné Tibor Kálmán EMKE-elnök köszöntője után Sarány István, a Pallas-Akadémia főszerkesztő-helyettese kifejtette: idén, viszonylag rövid idő alatt hat kötet jelent meg a kiadó Műterem sorozatában, ugyanakkor az Élet-Jelek-sorozat is tovább bővült, a Kosztándi házaspár munkásságáról szóló átfogó monográfiájával (utóbbi Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész munkáját dicséri). – Számos tehetséges képzőművészünk van, olyanok, akiket pályatársaik is elismernek, ugyanakkor jó, a magyar és a nemzetközi képzőművészeti életben zajló folyamatokat értő és érző művészeti íróink is akadnak – magyarázta Sarány. Kitért a kortárs hazai képzőművészek munkásságának bemutatására elindított Műterem sorozatra, amely az erdélyi magyar képzőművészet gazdagságát és változatosságát tükrözi. A Bandi Kati (előszó: Nagy Miklós Kund), Fazakas Tibor (Banner Zoltán), Köllő Margit (Gazda József), Sárosi Csaba (Jánó Mihály), Vargha Mihály (Szücs György) és Zsigmond Márton (Túros Eszter) életét és művészetét vázoló Műterem-kötetek mellett az Élet-Jelek sorozatban, Banner Zoltán tollából megjelent Márton Árpád című monográfiát ismertette röviden.

– Ment-e a könyvek által a világ elébb? – tette fel Vörösmarty szállóigévé vált kérdését Németh Júlia műkritikus. A Tőzsér József által 1971-ben, Gyergyószentmiklóson megalapított romániai könyvposta-szolgálatra utalt, amely „az ország legeldugottabb falvaiba is eljuttatta a magyar könyvet, a magyar szót, s azt a gondolatot, amely hozzájárult a túléléshez, magyarságunk megőrzéséhez”. – 1993-ban pedig megalakult a Pallas Akadémia Könyvkiadó: Kozma Mária főszerkesztésével és Tőzsér József igazgatásával az ország egyik legmarkánsabb könyves vállalatává nőtte ki magát. Terjeszti a magyar könyvet, az irodalmat, a művészetet. Ugyanakkor nem csak terjeszti, de gerjeszti is mindezt, kapcsolatot teremtve az alkotók és a nagyközönség között – magyarázta a műkritikus.

A kiállított alkotások értékelése után Németh Júlia megjegyezte: a teremben az erdélyi képzőművészeti élet színe-javának a keresztmetszetét láthatjuk kicsiben. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a székelyföldi képzőművészek időnként Kolozsváron is bemutatják értékeiket. – A most kiállító művészek mindegyike tagja a Barabás Miklós Céhnek, annak a szervezetnek, amely nemrég megkapta az egyik legnagyobb elismerést, a Magyar Örökség-díjat. Ez pedig nagymértékben nekik is köszönhető – összegzett a műkritikus.

Ferencz Zsolt, Szabadság, 2010. november 26.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés