ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Sógor Csaba: A Minority Safepack célja a tagállamok számára kötelező kisebbségvédelmi szabályok kialakítása

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a0f09998cb3ba2c8dd40686e2f57044d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A nemzeti kisebbs&eacute;gek helyzete S&oacute;gor Csaba szerint az&eacute;rt nem kap kellő figyelmet az eur&oacute;pai politik&aacute;ban, mert a legt&ouml;bb nyugat-eur&oacute;pai orsz&aacute;gban valamilyen m&oacute;don rendezt&eacute;k a nemzeti kisebbs&eacute;gek &eacute;s a t&ouml;bbs&eacute;g viszony&aacute;t: műk&ouml;dő konfliktuskezel&eacute;si mechanizmusok vannak, adott esetben auton&oacute;mi&aacute;k k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző form&aacute;ival biztos&iacute;tj&aacute;k a kisebbs&eacute;gek &ouml;nazonoss&aacute;g&aacute;nak megőrz&eacute;s&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Erről az RMDSZ-es eur&oacute;pai parlamenti k&eacute;pviselő febru&aacute;r 12-&eacute;n Zilahon besz&eacute;lt, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) helyi szervezet&eacute;nek &eacute;s Lak&oacute;n&eacute; Hegyi &Eacute;va aleln&ouml;k megh&iacute;v&aacute;s&aacute;ra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n S&oacute;gor Csaba Kisebbs&eacute;gv&eacute;delem az Eur&oacute;pai Uni&oacute;ban c. előad&aacute;s&aacute;ban elmondta: sajnos sz&aacute;mos olyan tag&aacute;llamot is tal&aacute;lunk, ahol a kisebbs&eacute;g &eacute;s t&ouml;bbs&eacute;g k&ouml;zti k&ouml;zmegegyez&eacute;s nem t&ouml;rt&eacute;nt meg, nincsenek a p&aacute;rbesz&eacute;dhez sz&uuml;ks&eacute;ges int&eacute;zm&eacute;nyek sem, ez&eacute;rt a felmer&uuml;lő k&eacute;rd&eacute;seket a nemzeti kisebbs&eacute;gek nem tudj&aacute;k rendezett form&aacute;ban megvitatni az illető &aacute;llam hat&oacute;s&aacute;gaival.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Rom&aacute;ni&aacute;ban is megtapasztaljuk, hogy ezek hi&aacute;ny&aacute;b&oacute;l fakad a folyamatos fesz&uuml;lts&eacute;g &eacute;s a k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;s bizalmatlans&aacute;g&rdquo; &ndash; mondta. S&oacute;gor Csaba szerint a Minority SafePack &eacute;ppen annak lehet nagyon j&oacute; eszk&ouml;ze, hogy Eur&oacute;p&aacute;ban elinduljon egy vita a nemzeti kisebbs&eacute;gek nagyon v&aacute;ltozatos, &aacute;m sok szempontb&oacute;l k&ouml;z&ouml;s probl&eacute;m&aacute;ir&oacute;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Az Eur&oacute;pai Bizotts&aacute;g &ndash; a B&iacute;r&oacute;s&aacute;gon elvesztett p&aacute;r ut&aacute;n - bel&aacute;tta, hogy sz&uuml;ks&eacute;ges besz&eacute;lni a nemzeti kisebbs&eacute;gek k&eacute;rd&eacute;s&eacute;ről. Itt az ideje, hogy az eur&oacute;pai politikai p&aacute;rtcsal&aacute;dok, majd a k&eacute;rd&eacute;stől &oacute;dzkod&oacute; tag&aacute;llamok is hasonl&oacute;an cselekedjenek&rdquo; &ndash; fejtette ki a k&eacute;pviselő, aki k&ouml;sz&ouml;netet mondott a zilahiaknak az al&aacute;&iacute;r&aacute;sgyűjt&eacute;sben val&oacute; akt&iacute;v r&eacute;szv&eacute;tel&uuml;k&eacute;rt &eacute;s arra biztatott mindenkit, hogy m&aacute;s uni&oacute;s tag&aacute;llamban &eacute;lő bar&aacute;taikat, rokonaikat, ismerőseiket is al&aacute;&iacute;r&aacute;sra &eacute;s a nemzeti kisebbs&eacute;gek &uuml;gy&eacute;nek t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;ra b&aacute;tor&iacute;tsanak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az erd&eacute;lyi k&eacute;pviselő elvitte Zilahra az Eur&oacute;pai Parlamentben kor&aacute;bban m&aacute;r n&eacute;pszerűs&iacute;tett, az&oacute;ta pedig t&ouml;bb orsz&aacute;gban is bemutatott, a magyar szecesszi&oacute;s &eacute;p&iacute;t&eacute;szetről sz&oacute;l&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Id&eacute;n az Eur&oacute;pai Bizotts&aacute;g meghirdette a kultur&aacute;lis &ouml;r&ouml;ks&eacute;g eur&oacute;pai &eacute;v&eacute;t, illetve Rom&aacute;ni&aacute;ban centen&aacute;riumi &eacute;v van. Ezek a rendezv&eacute;nysorozatok j&oacute; keretet ny&uacute;jtanak arra, hogy a jogs&eacute;relmeink elmond&aacute;sa mellett tov&aacute;bbra is besz&eacute;lj&uuml;nk k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&uuml;nk &eacute;rt&eacute;keiről itthon &eacute;s Eur&oacute;p&aacute;ban egyar&aacute;nt. Ez a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s az &eacute;p&iacute;tett &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&uuml;nk egy szeglet&eacute;ről ny&uacute;jt &aacute;tfog&oacute; k&eacute;pet &eacute;s arra eml&eacute;keztet, hogy ezek megőrz&eacute;se k&ouml;z&ouml;s feladatunk &eacute;s felelőss&eacute;g&uuml;nk&rdquo; - mondta az EP-k&eacute;pviselő. (K&ouml;zlem&eacute;ny)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://itthon.transindex.ro/?hir=50584\" target=\"_blank\"><em>Transindex.ro</em></a>, 2018. febru&aacute;r 13.<br />\n &nbsp;</p>\n', created = 1521347229, expire = 1521433629, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a0f09998cb3ba2c8dd40686e2f57044d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347229, expire = 1521433629, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347229, expire = 1521433629, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347229, expire = 1521433629, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347229, expire = 1521433629, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347229, expire = 1521433629, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347229, expire = 1521433629, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Transindex.ro, 2018. febr. 13.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A nemzeti kisebbségek helyzete Sógor Csaba szerint azért nem kap kellő figyelmet az európai politikában, mert a legtöbb nyugat-európai országban valamilyen módon rendezték a nemzeti kisebbségek és a többség viszonyát: működő konfliktuskezelési mechanizmusok vannak, adott esetben autonómiák különböző formáival biztosítják a kisebbségek önazonosságának megőrzését.

Erről az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő február 12-én Zilahon beszélt, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) helyi szervezetének és Lakóné Hegyi Éva alelnök meghívására.

Sógor Csaba Kisebbségvédelem az Európai Unióban c. előadásában elmondta: sajnos számos olyan tagállamot is találunk, ahol a kisebbség és többség közti közmegegyezés nem történt meg, nincsenek a párbeszédhez szükséges intézmények sem, ezért a felmerülő kérdéseket a nemzeti kisebbségek nem tudják rendezett formában megvitatni az illető állam hatóságaival.

„Romániában is megtapasztaljuk, hogy ezek hiányából fakad a folyamatos feszültség és a kölcsönös bizalmatlanság” – mondta. Sógor Csaba szerint a Minority SafePack éppen annak lehet nagyon jó eszköze, hogy Európában elinduljon egy vita a nemzeti kisebbségek nagyon változatos, ám sok szempontból közös problémáiról.

„Az Európai Bizottság – a Bíróságon elvesztett pár után - belátta, hogy szükséges beszélni a nemzeti kisebbségek kérdéséről. Itt az ideje, hogy az európai politikai pártcsaládok, majd a kérdéstől ódzkodó tagállamok is hasonlóan cselekedjenek” – fejtette ki a képviselő, aki köszönetet mondott a zilahiaknak az aláírásgyűjtésben való aktív részvételükért és arra biztatott mindenkit, hogy más uniós tagállamban élő barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket is aláírásra és a nemzeti kisebbségek ügyének támogatására bátorítsanak.

Az erdélyi képviselő elvitte Zilahra az Európai Parlamentben korábban már népszerűsített, azóta pedig több országban is bemutatott, a magyar szecessziós építészetről szóló kiállítást is.

„Idén az Európai Bizottság meghirdette a kulturális örökség európai évét, illetve Romániában centenáriumi év van. Ezek a rendezvénysorozatok jó keretet nyújtanak arra, hogy a jogsérelmeink elmondása mellett továbbra is beszéljünk közösségünk értékeiről itthon és Európában egyaránt. Ez a kiállítás az épített örökségünk egy szegletéről nyújt átfogó képet és arra emlékeztet, hogy ezek megőrzése közös feladatunk és felelősségünk” - mondta az EP-képviselő. (Közlemény)

Transindex.ro, 2018. február 13.
 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés