ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Őseink földjén

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4ef863b04cee30f0c301db57cc0bc8a2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi &Ouml;rm&eacute;ny Gy&ouml;kerek Kultur&aacute;lis Egyes&uuml;let &aacute;ltal szervezett 5 napos barangol&aacute;son 44-en utaztunk Erd&eacute;lybe augusztus 14-&eacute;n. K&eacute;t idegenvezető kalauzolta a t&aacute;rsas&aacute;got az igen sűrű program sor&aacute;n, nemcsak a&nbsp; v&aacute;rosok, műeml&eacute;kek megtekint&eacute;s&eacute;t, szakszerű megismer&eacute;s&eacute;t biztos&iacute;tva, hanem barangolva a t&ouml;rt&eacute;nelem &eacute;s irodalom aktu&aacute;lis t&aacute;jain is. Sz&iacute;vből k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k az &eacute;lm&eacute;nyeknek eme koncentr&aacute;l&aacute;s&aacute;t, amely nemcsak tud&aacute;sunkat gyarap&iacute;totta, hanem lelki felt&ouml;ltőd&eacute;st is jelentett mindannyiunknak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Barangol&aacute;sunk kimagasl&oacute; &eacute;lm&eacute;ny&eacute;t ny&uacute;jtotta az &ouml;rm&eacute;ny sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; magyar kol&oacute;ni&aacute;kkal val&oacute; tal&aacute;lkoz&aacute;saink, amelyek sor&aacute;n őseink f&ouml;ldj&eacute;n, őseink &aacute;ltal &eacute;p&iacute;tett &eacute;s adom&aacute;nyozott csod&aacute;latos műeml&eacute;keink k&ouml;z&ouml;tt tal&aacute;lkozhattunk elszakadt csal&aacute;dtagjainkkal, ismert &eacute;s most megismert rokonainkkal. Egy nagy csal&aacute;dk&eacute;nt, finom falatok mellett tett&uuml;nk hitet egy&uuml;v&eacute; tartoz&aacute;sunk mellett, k&ouml;z&ouml;s c&eacute;ljaink: az &ouml;rm&eacute;ny gy&ouml;kereink, hagyom&aacute;nyaink &aacute;pol&aacute;sa, műeml&eacute;keink &aacute;llag&aacute;nak megőrz&eacute;se, fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa, egym&aacute;s seg&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Augusztus 14-&eacute;n Kolozsv&aacute;rott elősz&ouml;r a Farkas u-i templomban r&oacute;ttuk le kegyelet&uuml;nket&nbsp;&nbsp; I. Apaffy Mih&aacute;ly (1626-1661) fejedelem s&iacute;reml&eacute;ke előtt, akinek k&ouml;sz&ouml;nhetően telepedhettek le őseink Erd&eacute;lyben, tal&aacute;lva haz&aacute;t maguknak &uuml;ld&ouml;ztet&eacute;s&uuml;k &eacute;s h&aacute;nyattat&aacute;suk ut&aacute;n. Este a kolozsv&aacute;ri kol&oacute;nia tagjaival a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Alap&iacute;tv&aacute;nyi H&aacute;zban tal&aacute;lkoztunk. M&aacute;sf&eacute;l&oacute;r&aacute;s k&eacute;s&eacute;ssel &eacute;rkezt&uuml;nk a helysz&iacute;nre - amely&eacute;rt ez&uacute;ttal is eln&eacute;z&eacute;st k&eacute;r&uuml;nk -, ahol vagy sz&aacute;zhuszan tal&aacute;lkoztunk &ouml;ssze r&eacute;gi, nagy &ouml;rm&eacute;nysz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; csal&aacute;dok k&eacute;sei ut&oacute;dai, elsz&aacute;rmazottak &eacute;s otthonmaradottak. B Kov&aacute;cs J&uacute;lia &aacute;ldozatos szervez&eacute;s&eacute;t megk&ouml;sz&ouml;nve meghat&oacute; &eacute;lm&eacute;nyt ny&uacute;jt&oacute; hangverseny r&eacute;szesei lehett&uuml;nk: kezdve Bitay Csilla 9 &eacute;ves &iacute;g&eacute;retes tehets&eacute;g zongoraj&aacute;t&eacute;k&aacute;val, folytatva az &ouml;r&ouml;kifj&uacute; L&aacute;z&aacute;r Ir&eacute;nke (91 &eacute;ves) felejthetetlen l&eacute;ny&eacute;vel &eacute;s j&aacute;t&eacute;k&aacute;val &eacute;s befejezve Sebesin&eacute; Nina Panievna zongoraműv&eacute;sznő szavakkal ki sem mondhat&oacute; &eacute;lm&eacute;nyt ny&uacute;jt&oacute; előad&aacute;s&aacute;val, akinek j&aacute;t&eacute;k&aacute;t csak kedvess&eacute;ge &eacute;s szer&eacute;nys&eacute;ge m&uacute;lta fel&uuml;l. A finom falatok &eacute;s a fel&eacute;nk &aacute;rad&oacute; szeretet eml&eacute;kezetes marad mindannyiunknak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szer&eacute;ny adom&aacute;nyunkkal &eacute;s az Erd&eacute;lyi &Ouml;rm&eacute;ny Gy&ouml;kerek F&uuml;zetek p&eacute;ld&aacute;nyaival tudtuk csak a szeretetteljes egy&uuml;ttl&eacute;tet n&eacute;mik&eacute;pp viszonozni amellett, hogy a lelki egy&uuml;v&eacute;tartoz&aacute;st, k&ouml;z&ouml;s c&eacute;ljainkat k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;sen kinyilv&aacute;n&iacute;tottuk, a min&eacute;l t&ouml;bbsz&ouml;ri tal&aacute;lkoz&aacute;s &eacute;s programcser&eacute;k megbesz&eacute;l&eacute;se mellett.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A szamos&uacute;jv&aacute;ri tal&aacute;lkoz&oacute; a T&eacute;ka Művelőd&eacute;si H&aacute;zban Tarisny&aacute;s Csilla alap&iacute;tv&aacute;nyi eln&ouml;k (Pro Arm&eacute;nia) &eacute;rdemeit dics&eacute;ri. Felejthetetlen &eacute;lm&eacute;nyt ny&uacute;jtott a fiatal t&aacute;nckar profi sz&iacute;nvonal&uacute; sz&eacute;kely n&eacute;pi t&aacute;nc &eacute;s &eacute;nek bemutat&oacute;ja, mely bizonys&aacute;g&aacute;t adta a fiatal nemzed&eacute;k elk&ouml;telezetts&eacute;g&eacute;nek is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A Kar&aacute;csony Ernő festőműv&eacute;sz &aacute;ltal tervezett &eacute;s a Pro Armenia&nbsp; &aacute;ltal e tal&aacute;lkoz&oacute;ra kiadott eml&eacute;klap m&eacute;lt&oacute; eml&eacute;ket &aacute;ll&iacute;t e legnagyobb ősi &ouml;rm&eacute;ny v&aacute;rosunkban,, műeml&eacute;keink k&ouml;z&ouml;tt megtartott tal&aacute;lkoz&oacute;nknak. K&aacute;r, hogy S&aacute;ska Jenő pl&aacute;b&aacute;nos &uacute;rral nem tudtunk tal&aacute;lkozni, a tavaszzal szervezett utaz&aacute;s &eacute;s az erzs&eacute;betv&aacute;rosi bucsu sajn&aacute;latos egybees&eacute;se miatt. A mulaszt&aacute;st r&eacute;sz&uuml;nkről felt&eacute;tlen&uuml;l p&oacute;tolni k&iacute;v&aacute;njuk !</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A gyergy&oacute;szentmikl&oacute;si &ouml;rm&eacute;ny katolikus templom cinterme feket&eacute;llett a sok &ouml;rm&eacute;nytől, amikor - ism&eacute;t nagy k&eacute;s&eacute;ssel - meg&eacute;rkezt&uuml;nk. Nem lehetett k&ouml;nnyek n&eacute;lk&uuml;l meg&uacute;szni azt a l&aacute;tv&aacute;nyt, ahogy benn&uuml;nket fogadott a templomkertben, ter&iacute;tett asztal mellett &aacute;llva kb. 100 &ouml;rm&eacute;ny, &eacute;l&uuml;k&ouml;n Fogoly&aacute;n Mikl&oacute;s Aty&aacute;val. Első pillanatban szembetűnt a kol&oacute;nia tagjai sz&iacute;ve feletti kitűző, mely a gyergy&oacute;szentmikl&oacute;si &ouml;rm&eacute;ny katolikus templom k&eacute;p&eacute;t &aacute;br&aacute;zolja, Erd&eacute;lyi &Ouml;rm&eacute;ny Gy&ouml;kerek Gyergy&oacute;szentmikl&oacute;s 1997 felirattal k&ouml;r&iacute;tve. Valamennyien kaptunk aj&aacute;nd&eacute;kba egy ilyen kitűzőt, valamint egy &quot;Isten hozott Benneteket Gyergy&oacute;szentmikl&oacute;sra - 1997- &quot; eml&eacute;klapot, l&aacute;tk&eacute;pet a v&aacute;rosr&oacute;l &eacute;s Tariszny&aacute;s M&aacute;rton Gyergy&oacute; T&ouml;rt&eacute;neti n&eacute;prajza c. k&ouml;nyv&eacute;t. Fogoly&aacute;n Atya r&ouml;vid mis&eacute;t celebr&aacute;lt tisztelet&uuml;nkre, majd k&ouml;z&ouml;s &eacute;nekl&eacute;sek &eacute;s k&ouml;sz&ouml;nt&eacute;sek ut&aacute;n &aacute;tadtuk a templom r&eacute;sz&eacute;re hozott p&eacute;nzadom&aacute;nyainkat, a r&aacute;szorultak r&eacute;sz&eacute;re ruhaadom&aacute;nyainkat. K&ouml;sz&ouml;net&uuml;nket fejezz&uuml;k ki Fogoly&aacute;n Mikl&oacute;s Aty&aacute;nak, Buslig Gyula, Z&aacute;rug Alad&aacute;r, dr. L&aacute;z&aacute;r Alfr&eacute;d rendezőknek, dr Simon Istv&aacute;nn&eacute;nak, a k&oacute;rus tagjainak &eacute;s mindannyiuknak, akik seg&iacute;tett&eacute;k e nagyszab&aacute;s&uacute; tal&aacute;lkoz&oacute; megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;sz&ouml;net&uuml;nket fejezz&uuml;k ki a cs&iacute;ksz&eacute;pvizi tal&aacute;lkoz&oacute; megrendez&eacute;s&eacute;&eacute;rt a Zugl&oacute;i &Ouml;rm&eacute;ny Kisebbs&eacute;gi &Ouml;nkorm&aacute;nyzatnak. A kis &ouml;rm&eacute;ny&nbsp; k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g az onnan elsz&aacute;rmazott szeredai &eacute;s k&ouml;rny&eacute;kbeli &ouml;rm&eacute;nys&eacute;ggel egy&uuml;tt megd&ouml;bbentő l&eacute;tsz&aacute;mmal vett r&eacute;szt a tal&aacute;lkoz&oacute;n. Cs&iacute;kszered&aacute;ban a polg&aacute;rmesteri hivatal előtt vett&uuml;k fel az ott v&aacute;rakoz&oacute; k&ouml;zel 50 &ouml;rm&eacute;nysz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; bar&aacute;tunkat &eacute;s zs&uacute;folt busszal &eacute;rkezt&uuml;nk a csiksz&eacute;pvizi templomba, ahol tov&aacute;bbi kb. 50 ember v&aacute;rakozott r&aacute;nk t&uuml;relmesen. A zs&uacute;fol&aacute;sig megtelt &ouml;rm&eacute;ny katolikus templom r&eacute;g nem l&aacute;tott ennyi &ouml;rm&eacute;nyt, akik Bara Ferenc Pl&eacute;b&aacute;nos &Uacute;r r&ouml;vid &aacute;ld&aacute;sa, k&ouml;z&ouml;s im&aacute;nk ut&aacute;n Zakari&aacute;s P&eacute;ter B&aacute;csi meghat&oacute; besz&eacute;d&eacute;t, Ajtony G&aacute;bor szeredai k&eacute;pviselő &uuml;dv&ouml;zlő szavait &eacute;s Z&aacute;rug Zita csod&aacute;latos szavalat&aacute;t hallhattuk (Gevork Emin: Mi kicsi n&eacute;p vagyunk) k&ouml;nnyekkel a szem&uuml;nkben. A templomb&oacute;l egy k&ouml;zeli &eacute;tterembe invit&aacute;ltak finom falatokra, ahol szoros bar&aacute;ts&aacute;gok k&ouml;tődtek, rokonok fedezt&eacute;k fel egym&aacute;st, vagy tal&aacute;lkoztak &uacute;jra &eacute;vtizedek ut&aacute;n. K&uuml;l&ouml;n k&ouml;sz&ouml;net P&aacute;l Luk&aacute;cs Mikl&oacute;s Polg&aacute;rmester &Uacute;rnak az &ouml;rm&eacute;ny kol&oacute;nia &uacute;jj&aacute;&eacute;led&eacute;se, a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi hovatartoz&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben tett f&aacute;radoz&aacute;sai&eacute;rt. Eml&eacute;kezetes tal&aacute;lkoz&aacute;sunkat a helyi TV is meg&ouml;r&ouml;k&iacute;tette, h&iacute;r&uuml;l adva m&eacute;g Bukarestben is a n&eacute;zőknek, az erd&eacute;lyi &ouml;rm&eacute;nysz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute;ak ősi gy&ouml;kereikhez val&oacute; ragaszkod&aacute;s&aacute;t, hagyom&aacute;nyaik &aacute;pol&aacute;s&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Erzs&eacute;betv&aacute;ros ism&eacute;t &aacute;mulatba ejtette barangol&oacute; t&aacute;rsainkat. A m&aacute;sodik legnagyobb erd&eacute;lyi &ouml;rm&eacute;ny telep&uuml;l&eacute;s hajdan volt nagys&aacute;g&aacute;t az &ouml;rm&eacute;ny katolikus nagytemplom m&eacute;reteivel, műkincseivel lenyűg&ouml;z&ouml;tt mindenkit, mint ahogy az &eacute;let&uuml;ket is a templomnak &aacute;ldoz&oacute; 3 testv&eacute;r, Bakk Mariska, Nusika &eacute;s R&oacute;zsika szeretetrem&eacute;lt&oacute; l&eacute;nye. A templomkerti tal&aacute;lkoz&oacute; finom falatai, a k&ouml;z&ouml;s temetői s&eacute;ta őseink s&iacute;reml&eacute;kei k&ouml;z&ouml;tt, r&ouml;vid v&aacute;rosn&eacute;z&eacute;s Ist&oacute;k S&aacute;ri n&eacute;ni (83) szipork&aacute;z&oacute; eml&eacute;kezet&eacute;vel az &ouml;rm&eacute;ny csal&aacute;dokr&oacute;l, &eacute;p&uuml;letekről, a k&ouml;nnyes b&uacute;cs&uacute;zkod&aacute;s a k&ouml;z&ouml;s f&eacute;nyk&eacute;pezked&eacute;s ut&aacute;n, mind-mind&nbsp; vel&uuml;nk marad.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az utols&oacute; napon Nagyv&aacute;radon Jakobovits Mikl&oacute;s festőműv&eacute;sz v&aacute;rt benn&uuml;nket a Kiss St&uacute;di&oacute;n&aacute;l, ahol egy p&oacute;dium előad&aacute;son Varga Vilmos sz&iacute;nműv&eacute;sz tolm&aacute;csol&aacute;s&aacute;ban a Millecenten&aacute;rium eml&eacute;k&eacute;re rendezett irodalmi &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;st hallgathattuk meg. A t&ouml;rt&eacute;nelmi esem&eacute;nyek &eacute;s irodalmi &aacute;br&aacute;zol&aacute;sai v&aacute;logat&aacute;sa, az előad&aacute;s sz&iacute;nvonala, &eacute;rzelmi t&ouml;ltete felejthetetlen &eacute;lm&eacute;nny&eacute; tette a tal&aacute;lkoz&aacute;st. Ezt k&ouml;vetően Jakobovits Mikl&oacute;s vezet&eacute;s&eacute;vel ismerkedhett&uuml;nk meg a Sz&eacute;kesegyh&aacute;zzal, műkincseivel, a festőműv&eacute;sz &eacute;s restaur&aacute;tor &aacute;ldozatos munk&aacute;j&aacute;val l&eacute;trehozott kereszt&eacute;ny m&uacute;zeum &eacute;s k&eacute;pt&aacute;r anyag&aacute;val. K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k a műv&eacute;sz szem&eacute;lyes aj&aacute;nd&eacute;kk&eacute;nt valamennyi&uuml;nknek &aacute;tadott Reflexi&oacute;k c. k&ouml;nyv&eacute;t, amely az &iacute;r&oacute;i tehets&eacute;g&eacute;t is bemutatta a h&iacute;res k&eacute;pzőműv&eacute;sz&uuml;nknek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A csillog&oacute;, k&ouml;nnyes szemek, a nagysz&aacute;m&uacute; fiatal jelenl&eacute;te a tal&aacute;lkoz&oacute;kon hitet adott ahhoz, hogy a t&ouml;bb mint 300 &eacute;vvel ezelőtt haz&aacute;t tal&aacute;lt &ouml;rm&eacute;nys&eacute;g Erd&eacute;lyben nemcsak volt, hanem lesz is, mert k&eacute;sei ut&oacute;dai gy&ouml;kereiket, kult&uacute;r&aacute;jukat, hagyom&aacute;nyaikat &aacute;polni k&iacute;v&aacute;nj&aacute;k, műeml&eacute;keiket, őseik &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&eacute;t megőrzik ut&oacute;daik, a j&ouml;vő sz&aacute;zadok sz&aacute;m&aacute;ra, az egyetemes kult&uacute;ra r&eacute;szek&eacute;nt.&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dr. Issekutz Sarolta, egyes&uuml;leti eln&ouml;k, a F&Ouml;K&Ouml; eln&ouml;ke, az O&Ouml;&Ouml; &quot;aleln&ouml;ke&quot;, a II. ker&uuml;let k&eacute;pviselője</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://epa.oszk.hu/01400/01440/00007/\" target=\"_blank\">Erd&eacute;lyi &Ouml;rm&eacute;ny Gy&ouml;kerek F&uuml;zetek, I. &eacute;vfolyam 1997/7. sz., szeptember</a></p>\n', created = 1524194203, expire = 1524280603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4ef863b04cee30f0c301db57cc0bc8a2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524194203, expire = 1524280603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524194203, expire = 1524280603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524194203, expire = 1524280603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524194203, expire = 1524280603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524194203, expire = 1524280603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524194203, expire = 1524280603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, I. évfolyam 1997/7. sz., szeptember
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által szervezett 5 napos barangoláson 44-en utaztunk Erdélybe augusztus 14-én. Két idegenvezető kalauzolta a társaságot az igen sűrű program során, nemcsak a  városok, műemlékek megtekintését, szakszerű megismerését biztosítva, hanem barangolva a történelem és irodalom aktuális tájain is. Szívből köszönjük az élményeknek eme koncentrálását, amely nemcsak tudásunkat gyarapította, hanem lelki feltöltődést is jelentett mindannyiunknak.

Barangolásunk kimagasló élményét nyújtotta az örmény származású magyar kolóniákkal való találkozásaink, amelyek során őseink földjén, őseink által épített és adományozott csodálatos műemlékeink között találkozhattunk elszakadt családtagjainkkal, ismert és most megismert rokonainkkal. Egy nagy családként, finom falatok mellett tettünk hitet együvé tartozásunk mellett, közös céljaink: az örmény gyökereink, hagyományaink ápolása, műemlékeink állagának megőrzése, felújítása, egymás segítése érdekében.

Augusztus 14-én Kolozsvárott először a Farkas u-i templomban róttuk le kegyeletünket   I. Apaffy Mihály (1626-1661) fejedelem síremléke előtt, akinek köszönhetően telepedhettek le őseink Erdélyben, találva hazát maguknak üldöztetésük és hányattatásuk után. Este a kolozsvári kolónia tagjaival a Györkös Mányi Albert Alapítványi Házban találkoztunk. Másfélórás késéssel érkeztünk a helyszínre - amelyért ezúttal is elnézést kérünk -, ahol vagy százhuszan találkoztunk össze régi, nagy örményszármazású családok kései utódai, elszármazottak és otthonmaradottak. B Kovács Júlia áldozatos szervezését megköszönve megható élményt nyújtó hangverseny részesei lehettünk: kezdve Bitay Csilla 9 éves ígéretes tehetség zongorajátékával, folytatva az örökifjú Lázár Irénke (91 éves) felejthetetlen lényével és játékával és befejezve Sebesiné Nina Panievna zongoraművésznő szavakkal ki sem mondható élményt nyújtó előadásával, akinek játékát csak kedvessége és szerénysége múlta felül. A finom falatok és a felénk áradó szeretet emlékezetes marad mindannyiunknak.

Szerény adományunkkal és az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek példányaival tudtuk csak a szeretetteljes együttlétet némiképp viszonozni amellett, hogy a lelki együvétartozást, közös céljainkat kölcsönösen kinyilvánítottuk, a minél többszöri találkozás és programcserék megbeszélése mellett.

A szamosújvári találkozó a Téka Művelődési Házban Tarisnyás Csilla alapítványi elnök (Pro Arménia) érdemeit dicséri. Felejthetetlen élményt nyújtott a fiatal tánckar profi színvonalú székely népi tánc és ének bemutatója, mely bizonyságát adta a fiatal nemzedék elkötelezettségének is.

A Karácsony Ernő festőművész által tervezett és a Pro Armenia  által e találkozóra kiadott emléklap méltó emléket állít e legnagyobb ősi örmény városunkban,, műemlékeink között megtartott találkozónknak. Kár, hogy Sáska Jenő plábános úrral nem tudtunk találkozni, a tavaszzal szervezett utazás és az erzsébetvárosi bucsu sajnálatos egybeesése miatt. A mulasztást részünkről feltétlenül pótolni kívánjuk !

A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom cinterme feketéllett a sok örménytől, amikor - ismét nagy késéssel - megérkeztünk. Nem lehetett könnyek nélkül megúszni azt a látványt, ahogy bennünket fogadott a templomkertben, terített asztal mellett állva kb. 100 örmény, élükön Fogolyán Miklós Atyával. Első pillanatban szembetűnt a kolónia tagjai szíve feletti kitűző, mely a gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom képét ábrázolja, Erdélyi Örmény Gyökerek Gyergyószentmiklós 1997 felirattal körítve. Valamennyien kaptunk ajándékba egy ilyen kitűzőt, valamint egy "Isten hozott Benneteket Gyergyószentmiklósra - 1997- " emléklapot, látképet a városról és Tarisznyás Márton Gyergyó Történeti néprajza c. könyvét. Fogolyán Atya rövid misét celebrált tiszteletünkre, majd közös éneklések és köszöntések után átadtuk a templom részére hozott pénzadományainkat, a rászorultak részére ruhaadományainkat. Köszönetünket fejezzük ki Fogolyán Miklós Atyának, Buslig Gyula, Zárug Aladár, dr. Lázár Alfréd rendezőknek, dr Simon Istvánnénak, a kórus tagjainak és mindannyiuknak, akik segítették e nagyszabású találkozó megvalósítását.

Köszönetünket fejezzük ki a csíkszépvizi találkozó megrendezéséért a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak. A kis örmény  közösség az onnan elszármazott szeredai és környékbeli örménységgel együtt megdöbbentő létszámmal vett részt a találkozón. Csíkszeredában a polgármesteri hivatal előtt vettük fel az ott várakozó közel 50 örményszármazású barátunkat és zsúfolt busszal érkeztünk a csikszépvizi templomba, ahol további kb. 50 ember várakozott ránk türelmesen. A zsúfolásig megtelt örmény katolikus templom rég nem látott ennyi örményt, akik Bara Ferenc Plébános Úr rövid áldása, közös imánk után Zakariás Péter Bácsi megható beszédét, Ajtony Gábor szeredai képviselő üdvözlő szavait és Zárug Zita csodálatos szavalatát hallhattuk (Gevork Emin: Mi kicsi nép vagyunk) könnyekkel a szemünkben. A templomból egy közeli étterembe invitáltak finom falatokra, ahol szoros barátságok kötődtek, rokonok fedezték fel egymást, vagy találkoztak újra évtizedek után. Külön köszönet Pál Lukács Miklós Polgármester Úrnak az örmény kolónia újjáéledése, a közösségi hovatartozása érdekében tett fáradozásaiért. Emlékezetes találkozásunkat a helyi TV is megörökítette, hírül adva még Bukarestben is a nézőknek, az erdélyi örményszármazásúak ősi gyökereikhez való ragaszkodását, hagyományaik ápolását.

Erzsébetváros ismét ámulatba ejtette barangoló társainkat. A második legnagyobb erdélyi örmény település hajdan volt nagyságát az örmény katolikus nagytemplom méreteivel, műkincseivel lenyűgözött mindenkit, mint ahogy az életüket is a templomnak áldozó 3 testvér, Bakk Mariska, Nusika és Rózsika szeretetreméltó lénye. A templomkerti találkozó finom falatai, a közös temetői séta őseink síremlékei között, rövid városnézés Istók Sári néni (83) sziporkázó emlékezetével az örmény családokról, épületekről, a könnyes búcsúzkodás a közös fényképezkedés után, mind-mind  velünk marad.

Az utolsó napon Nagyváradon Jakobovits Miklós festőművész várt bennünket a Kiss Stúdiónál, ahol egy pódium előadáson Varga Vilmos színművész tolmácsolásában a Millecentenárium emlékére rendezett irodalmi összeállítást hallgathattuk meg. A történelmi események és irodalmi ábrázolásai válogatása, az előadás színvonala, érzelmi töltete felejthetetlen élménnyé tette a találkozást. Ezt követően Jakobovits Miklós vezetésével ismerkedhettünk meg a Székesegyházzal, műkincseivel, a festőművész és restaurátor áldozatos munkájával létrehozott keresztény múzeum és képtár anyagával. Köszönjük a művész személyes ajándékként valamennyiünknek átadott Reflexiók c. könyvét, amely az írói tehetségét is bemutatta a híres képzőművészünknek.

A csillogó, könnyes szemek, a nagyszámú fiatal jelenléte a találkozókon hitet adott ahhoz, hogy a több mint 300 évvel ezelőtt hazát talált örménység Erdélyben nemcsak volt, hanem lesz is, mert kései utódai gyökereiket, kultúrájukat, hagyományaikat ápolni kívánják, műemlékeiket, őseik örökségét megőrzik utódaik, a jövő századok számára, az egyetemes kultúra részeként. 

Dr. Issekutz Sarolta, egyesületi elnök, a FÖKÖ elnöke, az OÖÖ "alelnöke", a II. kerület képviselője

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, I. évfolyam 1997/7. sz., szeptember

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés