ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Sajtóvisszhang - 2018

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:48ec20dd721918bcf79ba0ca3d08ca30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A nemzeti kisebbs&eacute;gek helyzete S&oacute;gor Csaba szerint az&eacute;rt nem kap kellő figyelmet az eur&oacute;pai politik&aacute;ban, mert a legt&ouml;bb nyugat-eur&oacute;pai orsz&aacute;gban valamilyen m&oacute;don rendezt&eacute;k a nemzeti kisebbs&eacute;gek &eacute;s a t&ouml;bbs&eacute;g viszony&aacute;t: műk&ouml;dő konfliktuskezel&eacute;si mechanizmusok vannak, adott esetben auton&oacute;mi&aacute;k k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző form&aacute;ival biztos&iacute;tj&aacute;k a kisebbs&eacute;gek &ouml;nazonoss&aacute;g&aacute;nak megőrz&eacute;s&eacute;t.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:48ec20dd721918bcf79ba0ca3d08ca30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:48ec20dd721918bcf79ba0ca3d08ca30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A nemzeti kisebbs&eacute;gek helyzete S&oacute;gor Csaba szerint az&eacute;rt nem kap kellő figyelmet az eur&oacute;pai politik&aacute;ban, mert a legt&ouml;bb nyugat-eur&oacute;pai orsz&aacute;gban valamilyen m&oacute;don rendezt&eacute;k a nemzeti kisebbs&eacute;gek &eacute;s a t&ouml;bbs&eacute;g viszony&aacute;t: műk&ouml;dő konfliktuskezel&eacute;si mechanizmusok vannak, adott esetben auton&oacute;mi&aacute;k k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző form&aacute;ival biztos&iacute;tj&aacute;k a kisebbs&eacute;gek &ouml;nazonoss&aacute;g&aacute;nak megőrz&eacute;s&eacute;t.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:48ec20dd721918bcf79ba0ca3d08ca30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:36361f7e02953633cbaaee8a280a535f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Csin&aacute;lj helyet a polcodon, &eacute;s vidd el megunt k&ouml;nyveidet a szervezőknek. Hamarosan turk&aacute;lhatsz helyett&uuml;k &uacute;j k&ouml;teteket.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:36361f7e02953633cbaaee8a280a535f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:57cabc0006548649c269d841fe24e156' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Bedő &Aacute;gnes a <em>Szabads&aacute;g </em>napilapban sz&aacute;molt be a magyar kult&uacute;ra napi k&oacute;rustal&aacute;lkoz&oacute;r&oacute;l.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:57cabc0006548649c269d841fe24e156' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:447f8428bda40e5798291125c53c7b5d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A kor&aacute;bbi &eacute;vekhez k&eacute;pest kibőv&iacute;tett programmal tartott&aacute;k meg Szejkef&uuml;rdőn &eacute;s Sz&eacute;kelyudvarhelyen az Orb&aacute;n Bal&aacute;zs Eml&eacute;k&uuml;nnepet. Az esem&eacute;ny r&eacute;szek&eacute;nt nemcsak a legnagyobb sz&eacute;kely fotogr&aacute;fusi munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;nak eml&eacute;ket &aacute;ll&iacute;t&oacute; t&aacute;rlattal v&aacute;rt&aacute;k a r&eacute;szvevőket, hanem a Sz&eacute;kelyf&ouml;ld kr&oacute;nik&aacute;s&aacute;nak tisztelet&eacute;re l&eacute;trehozand&oacute; eml&eacute;kh&aacute;z alapk&ouml;v&eacute;t is elhelyezt&eacute;k.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:447f8428bda40e5798291125c53c7b5d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:86b28cacec50dd1a6bcdc5925f7d0744' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2018-ban Kolozsv&aacute;r mellett Brass&oacute;ban &uuml;nnepelte a magyar kult&uacute;ra napj&aacute;t a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g &eacute;s az EMKE. A brass&oacute;i &uuml;nneps&eacute;gen k&eacute;sz&uuml;lt vide&oacute;felv&eacute;teleket az al&aacute;bbi lej&aacute;tsz&aacute;si list&aacute;ban tekinthetik meg.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:86b28cacec50dd1a6bcdc5925f7d0744' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4b2c826e9f2f582c935bd7bdeb662770' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Cseh Katalin <em>Eml&eacute;k-baz&aacute;r</em> c&iacute;mű, a Kriterion Kiad&oacute;n&aacute;l megjelent versk&ouml;tet&eacute;t mutatt&aacute;k be a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. Ebből az alakomb&oacute;l az Agnus R&aacute;di&oacute; munkat&aacute;rsa besz&eacute;lgetett a szerzővel.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4b2c826e9f2f582c935bd7bdeb662770' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c456e42e76b5fc00440077ec850349b0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;Brassa&iuml; Magyar Ad&aacute;s is besz&aacute;molt a janu&aacute;r 27-i brass&oacute;i, magyar nyelv napi k&oacute;rustal&aacute;lkoz&oacute;r&oacute;l.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c456e42e76b5fc00440077ec850349b0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2883a4d4cfbb403ca123ad01ef0b908f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Sz&iacute;nes programk&iacute;n&aacute;lattal, &uacute;j tematik&aacute;val szervezi meg negyedszer Kolozsv&aacute;ron, &aacute;prilis 19&ndash;20. k&ouml;z&ouml;tt a K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r rendezv&eacute;nyt az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete (EMKISZ).</strong></p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2883a4d4cfbb403ca123ad01ef0b908f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9a539f50042a1a1f2586a0f9abcb3c8d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Sz&iacute;nes programk&iacute;n&aacute;lattal, &uacute;j tematik&aacute;val szervezi meg Kolozsv&aacute;ron negyedik alkalommal, &aacute;prilis 19&ndash;20. k&ouml;z&ouml;tt a K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r elnevez&eacute;sű rendezv&eacute;nyt az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete (EMKISZ).</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9a539f50042a1a1f2586a0f9abcb3c8d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cb7f38848e2e51b4bd839f48af354bfc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Sz&iacute;nes programk&iacute;n&aacute;lattal, &uacute;j tematik&aacute;val szervezi meg Kolozsv&aacute;ron &aacute;prilis 19&ndash;20. k&ouml;z&ouml;tt a negyedik K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;rt az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete (EMKISZ). Id&eacute;n &uacute;jabb erd&eacute;lyi v&aacute;rosokba viszik el a rendezv&eacute;nyt, k&ouml;z&ouml;lt&eacute;k a szervezők.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cb7f38848e2e51b4bd839f48af354bfc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:68c7f073f1ca6ff5d8a7979a70acedc7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Magyar Kult&uacute;ra Lovagja kit&uuml;ntet&eacute;st kapta szombaton az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let k&eacute;t tagja is, Sz&eacute;man P&eacute;ter eln&ouml;k mellett a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n orvos &eacute;s egyetemi tan&aacute;r kapott elismer&eacute;st.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:68c7f073f1ca6ff5d8a7979a70acedc7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:995e1ab813100fa64e8bac53a3af9114' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A magyar kult&uacute;ra napja Nagyv&aacute;radon &eacute;s Margitt&aacute;n. R&eacute;szletes program.</strong></p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:995e1ab813100fa64e8bac53a3af9114' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6674fbf5c5ee3cf611ab3f0e706ec200' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Margitt&aacute;n a Magyar Kult&uacute;ra &Uuml;nnepe alkalm&aacute;b&oacute;l id&eacute;n is t&ouml;bbnapos rendezv&eacute;nysorozattal tisztelegnek, melynek nyit&oacute;ja B&aacute;nh&aacute;zi Gy&ouml;ngyi helyi festőműv&eacute;sz ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa volt p&eacute;nteken.</strong></p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6674fbf5c5ee3cf611ab3f0e706ec200' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:131d81a84821d61de1ac0f0bbf564a53' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A magyar kult&uacute;ra napj&aacute;nak d&eacute;lvid&eacute;ki k&ouml;zponti &uuml;nneps&eacute;g&eacute;t tartott&aacute;k meg p&eacute;nteken a Tisza menti v&aacute;rosban. Az &uuml;nneps&eacute;ghez kapcsol&oacute;dott a K&aacute;rp&aacute;t-medencei Kultur&aacute;lis F&oacute;rum, amelyet a M&aacute;ty&aacute;s kir&aacute;ly-eml&eacute;k&eacute;v jegy&eacute;ben szerveztek meg. Az &uuml;nneps&eacute;g d&eacute;lut&aacute;ni programj&aacute;ra ell&aacute;togatott Pot&aacute;pi &Aacute;rp&aacute;d J&aacute;nos nemzetpolitik&aacute;&eacute;rt felelős &aacute;llamtitk&aacute;r.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:131d81a84821d61de1ac0f0bbf564a53' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a609aa64512992cd08f87068e538a931' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n V&eacute;kony kab&aacute;tban, nem megfelelő l&aacute;bbeliben, kesztyű n&eacute;lk&uuml;l, hi&aacute;nyos, vagy kezdetleges felszerel&eacute;ssel kellett helyti&aacute;llniuk a m&iacute;nusz 40-45 fokos hidegben a harct&eacute;ren a magyar katon&aacute;knak &ndash; hangzott el a Don-kanyari offenz&iacute;va 75. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra szervezett megeml&eacute;kez&eacute;sen Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen. A t&ouml;rt&eacute;n&eacute;szek r&eacute;szleteket ismertettek az esem&eacute;nyekről, a v&aacute;r m&uacute;zeum&eacute;p&uuml;let&eacute;nek emeleti tan&aacute;csterm&eacute;t zs&uacute;fol&aacute;sig megt&ouml;ltő k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g korabeli fot&oacute;kkal &eacute;s &iacute;rott dokumentumokkal, illetve a m&aacute;sodik vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute;ban, a Don-kanyarn&aacute;l haszn&aacute;lt t&aacute;rgyi eml&eacute;kekkel ismerkedett meg.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a609aa64512992cd08f87068e538a931' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:57b09f55e6a62ae15d9c202b37b7d57b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A t&ouml;rt&eacute;nelm&uuml;nk egyik legtragikusabb esem&eacute;ny&eacute;nek sz&aacute;m&iacute;t&oacute; Don-kanyari offenz&iacute;va 75. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra eml&eacute;kezve a Marosv&aacute;s&aacute;rhelyi 23. Hat&aacute;rvad&aacute;sz Hagyom&aacute;nyőrző Csoport &eacute;s az EMKE Maros megyei szervezete megeml&eacute;kez&eacute;seket szervez.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:57b09f55e6a62ae15d9c202b37b7d57b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:740c5a49c67cb5faded8d89abe7a5d59' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A marosv&aacute;s&aacute;rhelyi v&aacute;rban, a R&eacute;g&eacute;szeti &eacute;s T&ouml;rt&eacute;neti M&uacute;zeum konferenciaterm&eacute;ben vet&iacute;t&eacute;ssel, helysz&iacute;ni, II. vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute;s hadt&ouml;rt&eacute;neti ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal, slam poetry verses felolvas&oacute; műsorral &eacute;s zenei előad&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt t&ouml;rt&eacute;nelmi megeml&eacute;kez&eacute;sre v&aacute;rj&aacute;k a t&ouml;rt&eacute;nelem ir&aacute;nti &eacute;rdeklődőket janu&aacute;r 13-&aacute;n, szombaton 17 &oacute;r&aacute;ra.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:740c5a49c67cb5faded8d89abe7a5d59' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b17a77f0a8cb5599d06a6d7794c28050' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Benkő Levente volt a Kőv&aacute;ry L&aacute;szl&oacute; Honismereti k&ouml;r tavalyi utols&oacute; rendezv&eacute;ny&eacute;nek megh&iacute;vottja a kolozsv&aacute;ri EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sszel k&eacute;sz&iacute;tett interj&uacute; f&eacute;nyt der&iacute;t arra, hogy nem kiz&aacute;r&oacute;lag a Szovjetuni&oacute;ban voltak &aacute;ldozatai az intern&aacute;l&oacute;t&aacute;boroknak, hanem Rom&aacute;nia ter&uuml;let&eacute;n is műk&ouml;dtek a szovjet t&aacute;borok előszob&aacute;j&aacute;nak sz&aacute;m&iacute;t&oacute; gyűjtő &eacute;s eloszt&oacute; k&ouml;zpontok.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b17a77f0a8cb5599d06a6d7794c28050' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3a1e782b70bd1a51728137fbf0b8accb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az EMKE sz&aacute;m&aacute;ra janu&aacute;r a h&aacute;rmas megeml&eacute;kez&eacute;s hava. Elsej&eacute;n a Petőfi- szoborn&aacute;l tartottak megeml&eacute;kez&eacute;st, ahol a 110 &eacute;ve sz&uuml;letett &eacute;s h&uacute;sz &eacute;ve elhunyt Wass Albertre is eml&eacute;keztek, arra az &iacute;r&oacute;ra, akinek nem &aacute;llhat szobra Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen &eacute;s m&aacute;shol sem. A m&aacute;sodik esem&eacute;ny a Don-kanyari offenz&iacute;va 75. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra szervezett megeml&eacute;kez&eacute;s. A harmadik a magyar kult&uacute;ra napja, amelynek meg&uuml;nnepl&eacute;s&eacute;re az EMKE kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re 2004 &oacute;ta ker&uuml;l sor.</p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3a1e782b70bd1a51728137fbf0b8accb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1518986387, expire = 1519072787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
A Minority Safepack célja a tagállamok számára kötelező kisebbségvédelmi szabályok kialakítása

A nemzeti kisebbségek helyzete Sógor Csaba szerint azért nem kap kellő figyelmet az európai politikában, mert a legtöbb nyugat-európai országban valamilyen módon rendezték a nemzeti kisebbségek és a többség viszonyát: működő konfliktuskezelési mechanizmusok vannak, adott esetben autonómiák különböző formáival biztosítják a kisebbségek önazonosságának megőrzését.

Maszol.ro, 2018. febr. 13.
02/03/2016 - 10:36
Sógor Csaba: A Minority Safepack célja a tagállamok számára kötelező kisebbségvédelmi szabályok kialakítása

A nemzeti kisebbségek helyzete Sógor Csaba szerint azért nem kap kellő figyelmet az európai politikában, mert a legtöbb nyugat-európai országban valamilyen módon rendezték a nemzeti kisebbségek és a többség viszonyát: működő konfliktuskezelési mechanizmusok vannak, adott esetben autonómiák különböző formáival biztosítják a kisebbségek önazonosságának megőrzését.

Transindex.ro, 2018. febr. 13.
02/03/2016 - 10:36
Könyvekkel és példaképekkel jelentkezik áprilisban a Könyvturi

Csinálj helyet a polcodon, és vidd el megunt könyveidet a szervezőknek. Hamarosan turkálhatsz helyettük új köteteket.

Főtér.ro, 2018. febr. 11.
02/03/2016 - 10:36
Brassóban és Kolozsváron énekeltek a kórusok

Bedő Ágnes a Szabadság napilapban számolt be a magyar kultúra napi kórustalálkozóról.

Szabadság, 2018. jan. 31.
02/03/2016 - 10:36
Emlékház fogja őrizni a legnagyobb székely örökségét

A korábbi évekhez képest kibővített programmal tartották meg Szejkefürdőn és Székelyudvarhelyen az Orbán Balázs Emlékünnepet. Az esemény részeként nemcsak a legnagyobb székely fotográfusi munkásságának emléket állító tárlattal várták a részvevőket, hanem a Székelyföld krónikásának tiszteletére létrehozandó emlékház alapkövét is elhelyezték.

Székelyhon.ro, 2018. febr. 4.
02/03/2016 - 10:36
Magyar kultúra napja Brassóban

2018-ban Kolozsvár mellett Brassóban ünnepelte a magyar kultúra napját a Romániai Magyar Dalosszövetség és az EMKE. A brassói ünnepségen készült videófelvételeket az alábbi lejátszási listában tekinthetik meg.

NetFilmTár, 2018. febr. 4.
02/03/2016 - 10:36
Cseh Katalin: Emlék-bazár - könyvbemutató

Cseh Katalin Emlék-bazár című, a Kriterion Kiadónál megjelent verskötetét mutatták be a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Ebből az alakomból az Agnus Rádió munkatársa beszélgetett a szerzővel.

Agnus Rádió, 2018. február 2.
01/19/2016 - 10:42
A Brassaï Magyar Adás a kórustalálkozóról

A Brassaï Magyar Adás is beszámolt a január 27-i brassói, magyar nyelv napi kórustalálkozóról.

Brassaï Magyar Adás, 2018. febr. 2.
02/03/2016 - 10:36
Semmiből mindent – példaképek a 4. Könyvturin | élőKönyvtáron

Színes programkínálattal, új tematikával szervezi meg negyedszer Kolozsváron, április 19–20. között a Könyvturi | élőKönyvtár rendezvényt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ).

Szabadság, 2018. jan. 30.
02/03/2016 - 10:36
Példaképek a Könyvturin – a szervezők április 15-ig várják a régi, kiolvasott könyveket

Színes programkínálattal, új tematikával szervezi meg Kolozsváron negyedik alkalommal, április 19–20. között a Könyvturi | élőKönyvtár elnevezésű rendezvényt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ).

Krónika, 2018. jan. 30.
02/03/2016 - 10:36
Semmiből mindent – példaképek a 4. Könyvturi | élőKönyvtáron

Színes programkínálattal, új tematikával szervezi meg Kolozsváron április 19–20. között a negyedik Könyvturi | élőKönyvtárt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ). Idén újabb erdélyi városokba viszik el a rendezvényt, közölték a szervezők.

maszol.ro, 2018. jan. 25.
02/03/2016 - 10:36
Elismerés: a Magyar Kultúra Lovagja lett Ábrám Zoltán

A Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést kapta szombaton az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület két tagja is, Széman Péter elnök mellett a marosvásárhelyi Ábrám Zoltán orvos és egyetemi tanár kapott elismerést.

Székelyhon.ro, 2018. jan. 23.
02/03/2016 - 10:36
A magyar kultúra napja Nagyváradon és Margittán

A magyar kultúra napja Nagyváradon és Margittán. Részletes program.

erdon.ro, 2018. jan. 16.
02/03/2016 - 10:36
Képzőművészeti kiállítás Margittán

Margittán a Magyar Kultúra Ünnepe alkalmából idén is többnapos rendezvénysorozattal tisztelegnek, melynek nyitója Bánházi Gyöngyi helyi festőművész kiállítása volt pénteken.

erdon.ro, 2018. jan. 15.
02/03/2016 - 10:36
Kárpát-medencei kulturális fórum: Magyarország a külhoniakkal is megosztja sikerét (Zenta)

A magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségét tartották meg pénteken a Tisza menti városban. Az ünnepséghez kapcsolódott a Kárpát-medencei Kulturális Fórum, amelyet a Mátyás király-emlékév jegyében szerveztek meg. Az ünnepség délutáni programjára ellátogatott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Erdély.ma, 2018. jan. 14.
02/03/2016 - 10:36
A 75 éve történt Don-kanyari offenzíva tárgyi emlékeit mutatták be Marosvásárhelyen

Vékony kabátban, nem megfelelő lábbeliben, kesztyű nélkül, hiányos, vagy kezdetleges felszereléssel kellett helytiállniuk a mínusz 40-45 fokos hidegben a harctéren a magyar katonáknak – hangzott el a Don-kanyari offenzíva 75. évfordulójára szervezett megemlékezésen Marosvásárhelyen. A történészek részleteket ismertettek az eseményekről, a vár múzeumépületének emeleti tanácstermét zsúfolásig megtöltő közönség korabeli fotókkal és írott dokumentumokkal, illetve a második világháborúban, a Don-kanyarnál használt tárgyi emlékekkel ismerkedett meg.

maszol.ro, 2018. jan. 14.
02/03/2016 - 10:36
A doni áldozatok emlékére

A történelmünk egyik legtragikusabb eseményének számító Don-kanyari offenzíva 75. évfordulójára emlékezve a Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport és az EMKE Maros megyei szervezete megemlékezéseket szervez.

Erdély.ma
02/03/2016 - 10:36
Megemlékeznek a doni áldozatokról Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi várban, a Régészeti és Történeti Múzeum konferenciatermében vetítéssel, helyszíni, II. világháborús hadtörténeti kiállítással, slam poetry verses felolvasó műsorral és zenei előadással egybekötött történelmi megemlékezésre várják a történelem iránti érdeklődőket január 13-án, szombaton 17 órára.

székelyhon.ro, 2018. jan. 12.
02/03/2016 - 10:36
1944 őszének szomorú eseményeiről Benkő Levente történésszel

Benkő Levente volt a Kőváry László Honismereti kör tavalyi utolsó rendezvényének meghívottja a kolozsvári EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban. A történésszel készített interjú fényt derít arra, hogy nem kizárólag a Szovjetunióban voltak áldozatai az internálótáboroknak, hanem Románia területén is működtek a szovjet táborok előszobájának számító gyűjtő és elosztó központok.

Kolozsvári Rádió, 2018. január 5.
01/19/2016 - 10:42
A doni áldozatok emlékezete

Az EMKE számára január a hármas megemlékezés hava. Elsején a Petőfi- szobornál tartottak megemlékezést, ahol a 110 éve született és húsz éve elhunyt Wass Albertre is emlékeztek, arra az íróra, akinek nem állhat szobra Marosvásárhelyen és máshol sem. A második esemény a Don-kanyari offenzíva 75. évfordulójára szervezett megemlékezés. A harmadik a magyar kultúra napja, amelynek megünneplésére az EMKE kezdeményezésére 2004 óta kerül sor.

e-nepujsag.ro
02/03/2016 - 10:36
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés