ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Sajtóvisszhang - 2016

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e39dca66547af7ae683ad5171b5b3d54' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Sz&ouml;veg &eacute;s dallam viszonya n&eacute;pdalainkban</em> c&iacute;mmel tartott előad&aacute;st Dr. Alm&aacute;si Istv&aacute;n n&eacute;pzenekutat&oacute; a <em>Művelőd&eacute;s estek</em> keret&eacute;ben 2016 december 8-&aacute;n, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e39dca66547af7ae683ad5171b5b3d54' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:187e9c522522ae1c52da0afd6751fb89' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z JelesNapT&aacute;r c. hagyom&aacute;nyőrző gyermekprogramj&aacute;nak keret&eacute;ben 2016. december 27-&eacute;n, kedden d&eacute;lut&aacute;n k&aacute;nt&aacute;lni, reg&ouml;lni j&aacute;rtak az esem&eacute;ny r&eacute;sztvevői. A JelesNapT&aacute;r apraja-nagyja fogad&oacute;k&eacute;sz csal&aacute;dokhoz kopogtatott be, de ell&aacute;togatott a belv&aacute;rosi unit&aacute;rius gy&uuml;lekezeti terembe valamint a Szabads&aacute;g szerkesztős&eacute;g&eacute;be is.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:187e9c522522ae1c52da0afd6751fb89' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e5fa23ef3ec59b51621209abcfb85da9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Eacute;letp&aacute;ly&aacute;k, programok a k&ouml;zművelőd&eacute;s szolg&aacute;lat&aacute;ban. Tanulm&aacute;nyok az EMKE 130 &eacute;v&eacute;ről c&iacute;mmel jelentette meg az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) az Erd&eacute;lyi M&uacute;zeum-Egyes&uuml;lettel k&ouml;z&ouml;sen a 2015-ben tartott konferencia előad&aacute;sait tartalmaz&oacute; k&ouml;tet&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n L&aacute;szl&oacute; Tibor riportja.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e5fa23ef3ec59b51621209abcfb85da9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5d6c3e8c0e200bb3307fc509c81a24dd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az adventi időszakra jellemző, v&aacute;rakoz&aacute;ssal teli j&oacute; hangulatban telt el a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g (RMD) &eacute;s az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &aacute;ltal szervezett kar&aacute;csonyv&aacute;r&oacute; hangverseny szombaton d&eacute;lut&aacute;n a B&aacute;thory-l&iacute;ceum d&iacute;szterm&eacute;ben, ahol k&ouml;zel 300 gyerek &ndash; &ouml;t iskolai &eacute;nekkar &eacute;s a szil&aacute;gysomly&oacute;i Szederinda citeraegy&uuml;ttes &ndash; l&eacute;pett fel.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5d6c3e8c0e200bb3307fc509c81a24dd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d04f05a125cecba637d36339f97b1686' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban mutatt&aacute;k be p&eacute;nteken Szucher Ervin interj&uacute;k&ouml;tet&eacute;t, amelyet Tam&aacute;s G&aacute;bor &eacute;nekessel k&eacute;sz&iacute;tett.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d04f05a125cecba637d36339f97b1686' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9086182a8c71dddfae5799c2adaf6643' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kegyes volt hozz&aacute; a sors &ndash; &iacute;rja weboldal&aacute;n Tam&aacute;s G&aacute;bor, akit ez a sors Kolozsv&aacute;rr&oacute;l vez&eacute;relt el a nagyvil&aacute;gba, Sv&eacute;dorsz&aacute;gba negyven &eacute;vvel ezelőtt. &Eacute;s szint&eacute;n ő vallja &eacute;letrajzi &iacute;r&aacute;s&aacute;ban, hogy a szerencse is meghat&aacute;rozta p&aacute;ly&aacute;j&aacute;t. Ismerik, szeretik, minden fell&eacute;p&eacute;se siker&eacute;lm&eacute;ny, &eacute;s sz&iacute;vesen koncertezik. Szereti munk&aacute;j&aacute;t, szereti a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g&eacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9086182a8c71dddfae5799c2adaf6643' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:129cb110ecd50b128cb032b660fae488' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Sok szem&eacute;lyes &eacute;lm&eacute;nyt eleven&iacute;tettek fel Guttman Mih&aacute;ly (1926&ndash;2013) karnagyr&oacute;l egykori tan&iacute;tv&aacute;nyai &ndash; akikből k&eacute;sőbb tan&aacute;r koll&eacute;g&aacute;k, munkat&aacute;rsak lettek &ndash;, zen&eacute;szt&aacute;rsai szerd&aacute;n d&eacute;lut&aacute;n, a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g (RMD) &eacute;s az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) k&ouml;z&ouml;s rendezv&eacute;ny&eacute;n. Helysz&iacute;nk&eacute;nt a ferences kolostor refekt&oacute;riuma szolg&aacute;lt, amely t&ouml;bb mint f&eacute;l &eacute;vsz&aacute;zadon &aacute;t adott otthont a kolozsv&aacute;ri zenel&iacute;ceumnak.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:129cb110ecd50b128cb032b660fae488' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:270bdbe84c35c52792f3fe47ee49427b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kettős c&eacute;llal &eacute;rkezett Kolozsv&aacute;rra Tam&aacute;s G&aacute;bor: p&eacute;nteken, december 9-&eacute;n d&eacute;lut&aacute;n 6 &oacute;r&aacute;t&oacute;l az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert H&aacute;z&aacute;ban (Maj&aacute;lis/Republicii utca 5. sz&aacute;m) bemutatj&aacute;k Szucher Ervin, Csak a sz&iacute;v&uuml;nkben nem sz&aacute;ll az idő &ndash; &Eacute;let&uacute;ton Tam&aacute;s G&aacute;borral c&iacute;mű k&ouml;nyv&eacute;t, szombaton pedig a Kolozsv&aacute;ri Magyar Oper&aacute;ban l&eacute;p fel.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:270bdbe84c35c52792f3fe47ee49427b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e7f0acb7acb49708e83a81de5e7e7d30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az &aacute;sv&aacute;nykrist&aacute;lyok vil&aacute;ga c&iacute;mmel dr. Farkas Gy&ouml;rgy k&eacute;mikus, a Sapientia Erd&eacute;lyi Magyar Tudom&aacute;nyegyetem&nbsp;oktat&oacute;ja tartott előad&aacute;st 2016. december 7-&eacute;n, szerd&aacute;n, 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l,&nbsp;az&nbsp;Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium&nbsp;keret&eacute;ben, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e7f0acb7acb49708e83a81de5e7e7d30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4770a57f4c3a1bed222c8b1714c89a1d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;s a Szatm&aacute;rn&eacute;meti K&ouml;lcsey K&ouml;r Nagyk&aacute;roly &eacute;s Tasn&aacute;d RMDSZ-szervezeteivel, valamint Adyfalva reform&aacute;tus gy&uuml;lekezet&eacute;vel kar&ouml;ltve huszonhetedik alkalommal rendezte meg az &eacute;rmindszenti zar&aacute;ndoklatot.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4770a57f4c3a1bed222c8b1714c89a1d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bb8ca7d08a6fe10a413209e921193130' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Id&eacute;n november 18-19-&eacute;n is megrendezte az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, a Szatm&aacute;rn&eacute;meti K&ouml;lcsey K&ouml;r, az RMDSZ, valamint az &Eacute;rmindszenti Reform&aacute;tus Gy&uuml;lekezet a K&aacute;rp&aacute;t-medencei Ady-megeml&eacute;kez&eacute;st, az &Eacute;rmindszenti zar&aacute;ndoklatot. Id&eacute;n felvid&eacute;ki előad&oacute;műv&eacute;szek is r&eacute;szt vettek az esem&eacute;nyen.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bb8ca7d08a6fe10a413209e921193130' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e4fab1cc3ad7861989f3082d8fe97216' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Informaţia Zilei rom&aacute;n nyelvű lap is besz&aacute;lmolt a Szatm&aacute;rn&eacute;metiben &eacute;s &Eacute;rmindszenten megszervezett &uuml;nneps&eacute;gről.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e4fab1cc3ad7861989f3082d8fe97216' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5508ee5bb96a4774bc91d4a0b3eec475' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;zel sz&aacute;zan vettek r&eacute;szt november 19-&eacute;n, szombaton a hagyom&aacute;nyos Ady megeml&eacute;kez&eacute;sen &Eacute;rmindszenten, amelyet a k&ouml;ltő sz&uuml;let&eacute;snapi &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l szerveztek meg.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5508ee5bb96a4774bc91d4a0b3eec475' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:435c3276882fcf06ccefe5bf6eabf594' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Eacute;rmindszenten az id&eacute;n is szeretettel v&aacute;rt&aacute;k mindazokat, akik elzar&aacute;ndokoltak november 19-&aacute;n az Ady &uuml;nneps&eacute;gre. Az &ouml;kumenikus szertart&aacute;son Dr. Fekete K&aacute;roly tisz&aacute;nt&uacute;li reform&aacute;tus p&uuml;sp&ouml;k &eacute;s Beer Mikl&oacute;s v&aacute;ci r&oacute;mai katolikus megy&eacute;sp&uuml;sp&ouml;k sz&oacute;lt az &uuml;nneplőkh&ouml;z.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:435c3276882fcf06ccefe5bf6eabf594' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3b7cbd1537449279f7ca63a19f8ab32b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Ady Endre holt&aacute;ban is seg&iacute;ti sz&uuml;lőfaluj&aacute;t. Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;s a Szatm&aacute;rn&eacute;meti K&ouml;lcsey K&ouml;r, Nagyk&aacute;roly &eacute;s Tasn&aacute;d RMDSZ-szervezeteivel, valamint &Eacute;rmindszent Reform&aacute;tus Gy&uuml;lekezet&eacute;vel kar&ouml;ltve id&eacute;n is, imm&aacute;r a huszonhetedik alkalommal rendezte meg az &Eacute;rmindszenti zar&aacute;ndoklat nevet viselő hagyom&aacute;nyos K&aacute;rp&aacute;t-medencei Ady-megeml&eacute;kez&eacute;s&eacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3b7cbd1537449279f7ca63a19f8ab32b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a9afd8ffec88f6b633f234dfb4431c04' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A P&uuml;sp&ouml;ki Palota d&iacute;szterm&eacute;ben tartott sz&iacute;ni előad&aacute;ssal kezdőd&ouml;tt az Ady-megeml&eacute;kez&eacute;sek sora. A pozsonyi L&iacute;rai sz&iacute;nh&aacute;z műv&eacute;szei id&eacute;zt&eacute;k meg a k&ouml;ltő alakj&aacute;t, gondolatait. Szombaton &Eacute;rmindszenten, a k&ouml;ltő sz&uuml;lőh&aacute;z&aacute;nak udvar&aacute;n folytat&oacute;dik a megeml&eacute;kez&eacute;s.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a9afd8ffec88f6b633f234dfb4431c04' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:164fa3dfca347281743bcaa321a55757' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2016. november 11&ndash;12-&eacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) szervez&eacute;s&eacute;ben Kolozsv&aacute;ron tartott&aacute;k meg a rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak IV. Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:164fa3dfca347281743bcaa321a55757' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:79fff2458c0ed06a2397f9b1a8c4d6a7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n November 11&ndash;12-&eacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) szervez&eacute;s&eacute;ben Kolozsv&aacute;ron tartott&aacute;k meg a rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak IV. Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t. A rendezv&eacute;ny keret&eacute;ben mutatt&aacute;k be dr. Fleisz J&aacute;nos Az erd&eacute;lyi magyar sajt&oacute; t&ouml;rt&eacute;nete 1940&ndash;1944 c&iacute;mű k&ouml;tet&eacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:79fff2458c0ed06a2397f9b1a8c4d6a7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fc2ccb36f517a6ac113a05f5df798111' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n November 11. &eacute;s 12-e k&ouml;z&ouml;tt az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let megrendezte a Rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak IV. Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t, az esem&eacute;ny keret&eacute;ben p&eacute;nteken d&eacute;lut&aacute;n 5 &oacute;r&aacute;t&oacute;l Benkő Levente mutatta be Fleisz J&aacute;nos Az erd&eacute;lyi magyar &uacute;js&aacute;g&iacute;r&aacute;s t&ouml;rt&eacute;nete 1940&ndash;44 k&ouml;z&ouml;tt c. k&ouml;tet&eacute;t a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A bemutat&oacute; ut&aacute;n a k&ouml;nyv szerzőj&eacute;vel r&aacute;di&oacute;nk munkat&aacute;rsa, Both Zsuzsa besz&eacute;lgetett.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fc2ccb36f517a6ac113a05f5df798111' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:da5de1bd3c142a0b6dbab83a78206267' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Negyedik alkalommal szervezte meg az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) november 11-&eacute;n &eacute;s 12-&eacute;n a Rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t. A tan&aacute;cskoz&aacute;s f&oacute;kusz&aacute;ban a fenntarthat&oacute;s&aacute;g, valamint az &eacute;rt&eacute;kfelt&aacute;r&aacute;s szerepelt, a t&ouml;bb mint f&eacute;lsz&aacute;z r&eacute;sztvevő megismerkedhetett n&eacute;h&aacute;ny k&ouml;vetendő p&eacute;ld&aacute;val, &eacute;s a magyar nyelv napj&aacute;r&oacute;l is megeml&eacute;keztek.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:da5de1bd3c142a0b6dbab83a78206267' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a2b303d5760aac7a76a6f12e51de3e51' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2016. november 11-12.-&eacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) szervez&eacute;s&eacute;ben Kolozsv&aacute;ron tartott&aacute;k meg a rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak IV. Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t. A rendezv&eacute;ny keret&eacute;ben mutatt&aacute;k be dr. Fleisz J&aacute;nos: Az erd&eacute;lyi magyar sajt&oacute; t&ouml;rt&eacute;nete 1940&ndash;1944 c&iacute;mű k&ouml;tet&eacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a2b303d5760aac7a76a6f12e51de3e51' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a889fbc0e02e657e5f29872e14bb0d19' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n G&aacute;laműsor keret&eacute;ben rangsorolt&aacute;k &eacute;s d&iacute;jazt&aacute;k a hat legszebb erd&eacute;lyi magyar dalt a kolozsv&aacute;ri Bulgakov &eacute;s Macskah&aacute;z irodalmi k&aacute;v&eacute;h&aacute;zban szombaton este.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a889fbc0e02e657e5f29872e14bb0d19' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fe0a8b8dca6dcfe4de295c17c90c02f8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A gyergy&oacute;szentmikl&oacute;si No Sugar &eacute;s a sz&aacute;rhegyi Dreamland Residents zenekarok egy-egy szerzem&eacute;nye nyerte a Legszebb Erd&eacute;lyi Magyar Dal c&iacute;met id&eacute;n profi, illetve amatőr kateg&oacute;ri&aacute;ban. Az elismer&eacute;s hatalmas lend&uuml;letet ad az alkot&oacute;knak, az ezzel j&aacute;r&oacute; koncertfell&eacute;p&eacute;si &eacute;s st&uacute;di&oacute;felv&eacute;tel lehetős&eacute;gek pedig a n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;sben ny&uacute;jtanak hatalmas seg&iacute;ts&eacute;get.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fe0a8b8dca6dcfe4de295c17c90c02f8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c7cc088099adedbf98d177d7c781091c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Profi kateg&oacute;ri&aacute;ban a No Sugar zenekar, amatőr&ouml;k k&ouml;z&ouml;tt pedig a Dreamland Residents dala nyert a Legszebb Erd&eacute;lyi Magyar Dal versenyben.</p>\n<p></p>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c7cc088099adedbf98d177d7c781091c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:48a4bd86aac9faa0b5b0c0d9d9ec679b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&eacute;t csapat lett id&eacute;n a Legszebb Erd&eacute;lyi Magyar Dal nyertese: a Dreamland Residence &eacute;s a No Sugar.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:48a4bd86aac9faa0b5b0c0d9d9ec679b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a0856a2003d5e34d7b192080dcf199cd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kolozsv&aacute;ron tartott&aacute;k meg az elm&uacute;lt h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n a Rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t. A negyedik alkalommal megszervezett tal&aacute;lkoz&oacute;n a m&aacute;ramarosszigeti Holl&oacute;sy Simon Művelőd&eacute;si Egylethez tartoz&oacute; Magyar H&aacute;z is k&eacute;pviseltette mag&aacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a0856a2003d5e34d7b192080dcf199cd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d622623947ab997520c8ae4f99c359ae' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 1976. november 2-&aacute;n hunyt el Szil&aacute;gyi Domokos a XX. sz&aacute;zadi erd&eacute;lyi magyar irodalom egyik legjelentősebb k&ouml;ltője. Hal&aacute;l&aacute;nak 40-ik &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;val s&iacute;rj&aacute;n&aacute;l is megeml&eacute;keztek r&oacute;la.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d622623947ab997520c8ae4f99c359ae' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f5b2148ff9e8c2187641a471a649ec7b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A kolozsv&aacute;ri EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban f. &eacute;v okt&oacute;ber 19-&eacute;n lezajlott sikeres R&eacute;gi&oacute;k tal&aacute;lkoz&aacute;sa c. rendezv&eacute;nyr&oacute;l &ndash; amelyen&nbsp; Erdővid&eacute;k mutatkozott be &ndash; sz&aacute;mol be Demeter Zolt&aacute;n az Erdővid&eacute;ki H&iacute;rlap has&aacute;bjain.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f5b2148ff9e8c2187641a471a649ec7b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5f2909cd698304a957cf5af4330387ce' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:12px;\">Szil&aacute;gyi Domokos jelenkori recepci&oacute;j&aacute;r&oacute;l, az &eacute;letmű kanoniz&aacute;lts&aacute;g&aacute;r&oacute;l &eacute;s a vil&aacute;gl&iacute;r&aacute;ban elfoglalt szerep&eacute;ről, filoz&oacute;fi&aacute;val, t&aacute;rsműv&eacute;szetekkel folytatott dial&oacute;gus&aacute;r&oacute;l, a k&ouml;ltő &uuml;gyn&ouml;km&uacute;ltj&aacute;val kapcsolatos dilemm&aacute;kr&oacute;l sz&oacute;ltak azok az előad&aacute;sok, kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;sek, amelyek a Szil&aacute;gyi Domokos-napok k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &aacute;llom&aacute;sain, Szatm&aacute;rn&eacute;metiben, Batizon, Nagysomk&uacute;ton &eacute;s Kolozsv&aacute;rott zajlottak a h&eacute;t v&eacute;g&eacute;n. </span></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5f2909cd698304a957cf5af4330387ce' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cbb3dd0d7080a0df960558db1ace232f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szil&aacute;gyi Domokos jelenkori recepci&oacute;j&aacute;r&oacute;l, az &eacute;letmű kanoniz&aacute;lts&aacute;g&aacute;r&oacute;l &eacute;s a vil&aacute;gl&iacute;r&aacute;ban elfoglalt szerep&eacute;ről, filoz&oacute;fi&aacute;val, t&aacute;rsműv&eacute;szetekkel folytatott dial&oacute;gus&aacute;r&oacute;l, a k&ouml;ltő &uuml;gyn&ouml;km&uacute;ltj&aacute;val kapcsolatos dilemm&aacute;kr&oacute;l sz&oacute;ltak azok az előad&aacute;sok, kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;sek, amelyek a Szil&aacute;gyi Domokos-napok k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &aacute;llom&aacute;sain, Szatm&aacute;rn&eacute;metiben, Batizon, Nagysomk&uacute;ton &eacute;s Kolozsv&aacute;rott zajlottak a h&eacute;t v&eacute;g&eacute;n.</p>\n<p></p>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cbb3dd0d7080a0df960558db1ace232f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:647a3a07ac8c3942abf2e84232628cb7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Erd&eacute;ly legszebb dalait d&iacute;jazz&aacute;k szombaton 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a kolozsv&aacute;ri Bulgakov &amp; Macskah&aacute;z irodalmi k&aacute;v&eacute;h&aacute;zban g&aacute;laest keret&eacute;ben.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:647a3a07ac8c3942abf2e84232628cb7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9080a0dacb3585b4c219cbccf4782099' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A n&eacute;gy telep&uuml;l&eacute;sen lezajlott XI. Szil&aacute;gyi Domokos Napok utols&oacute; &aacute;llom&aacute;sa volt szombaton d&eacute;lut&aacute;n Kolozsv&aacute;r, a negyven &eacute;ve elhunyt k&ouml;ltőre a H&aacute;zsong&aacute;rdi temetőben &eacute;s az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban eml&eacute;keztek.</p>\n<p></p>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9080a0dacb3585b4c219cbccf4782099' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:15e3115ee6f92a089d1e4cc014ebc850' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szil&aacute;gyi Domokos &eacute;lete saj&aacute;tos k&ouml;z&eacute;p-kelet-eur&oacute;pai t&ouml;rt&eacute;nelmi dr&aacute;ma; b&aacute;r a 40 &eacute;ve elhunyt k&ouml;ltőt beszervezte a rom&aacute;n titkosrendőrs&eacute;g, ez nem von le &eacute;letműv&eacute;nek &eacute;rt&eacute;k&eacute;ből &ndash; jelentette ki Pomog&aacute;ts B&eacute;la irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz a Szil&aacute;gyi Domokosr&oacute;l 40 &eacute;v t&aacute;vlat&aacute;b&oacute;l c&iacute;mű kolozsv&aacute;ri kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;sen szombaton.</p>\n<p></p>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:15e3115ee6f92a089d1e4cc014ebc850' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4a7e1cdf2156c94cb0149169638ef514' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let szatm&aacute;ri csoportja h&aacute;romnapos rendezv&eacute;nysorozattal eml&eacute;kezik az egyetemes magyar irodalom kiemelkedő alakj&aacute;ra, a negyven esztendeje elhunyt Szil&aacute;gyi Domokosra Szatm&aacute;r megy&eacute;ben, Nagysomk&uacute;ton &eacute;s Kolozsv&aacute;ron. Az irodalmi tan&aacute;cskoz&aacute;ssal &eacute;s koszor&uacute;z&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt esem&eacute;nyen irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;szek, &iacute;r&oacute;k, k&ouml;ltők, k&ouml;z&eacute;leti &eacute;s politikai szem&eacute;lyis&eacute;gek egyar&aacute;nt jelen vannak.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4a7e1cdf2156c94cb0149169638ef514' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1fcb8179e12de842f9e9dd974a6f8ec9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A szatm&aacute;rn&eacute;meti irodalmi tan&aacute;cskoz&aacute;s &eacute;s koszor&uacute;z&aacute;s ut&aacute;n Batizon &eacute;s Nagysomk&uacute;ton, majd Kolozsv&aacute;ron zajlanak november 3-a &eacute;s 5-e k&ouml;z&ouml;tt a XI. Szil&aacute;gyi Domokos Napok esem&eacute;nyei, amelyekkel a 40 &eacute;ve elhunyt k&ouml;ltőre, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;szre, műford&iacute;t&oacute;ra eml&eacute;kezik az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE), valamint annak szatm&aacute;rn&eacute;meti csoportja.</p>\n<p></p>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1fcb8179e12de842f9e9dd974a6f8ec9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:368f95f6683b65a0c5a93a3d1ba518c4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Fodor S&aacute;ndor V&aacute;logatott novell&aacute;k c&iacute;mű k&ouml;tet&eacute;t mutatt&aacute;k be cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k este a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. Ez alkalomb&oacute;l besz&eacute;lgett&uuml;nk Fodor Nagy &Eacute;v&aacute;val, az &iacute;r&oacute; &ouml;zvegy&eacute;vel.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:368f95f6683b65a0c5a93a3d1ba518c4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d3f66106e9ad31339544c26db3e07a5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A XI. Szil&aacute;gyi Domokos Napok november 3-&aacute;n veszi kezdet&eacute;t Szatm&aacute;rn&eacute;metiben a k&ouml;ltő hal&aacute;l&aacute;nak 40. &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l. Előad&oacute;k lesznek t&ouml;bbek k&ouml;zt Bertha Zolt&aacute;n, D&aacute;vid Gyula, J&aacute;nosi Zolt&aacute;n, Korpa Tam&aacute;s, Muzsnay &Aacute;rp&aacute;d, P&eacute;csi Gy&ouml;rgyi &eacute;s Pomog&aacute;ts B&eacute;la.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d3f66106e9ad31339544c26db3e07a5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4f55aa9913b121dd02ed3fd89b7ff419' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n M&aacute;sodik alkalommal &aacute;llt &ouml;ssze a legszebb erd&eacute;lyi dalok list&aacute;ja, november 12-&eacute;n hirdetik ki, hogy ezek k&ouml;z&uuml;l melyik a legeslegszebb.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4f55aa9913b121dd02ed3fd89b7ff419' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6efe751bb177778b3ab0c36476a6fa97' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A N&eacute;meti Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g gy&uuml;lekezeti terme adott otthont a Magyar Polg&aacute;ri Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s Egyes&uuml;lete &aacute;ltal Szatm&aacute;rn&eacute;metiben megrendezett Jog&aacute;llami kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;snek, melyen Tordain&eacute; dr. Petneh&aacute;zy Judit, az Egyes&uuml;let aleln&ouml;ke, valamint dr. Juh&aacute;sz Imre alkotm&aacute;nyb&iacute;r&oacute; tartott előad&aacute;st.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6efe751bb177778b3ab0c36476a6fa97' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6d58b0a57869e0fa4780929fa5a00996' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z Nyitott szemmel c. sorozat &ouml;t&ouml;dik &eacute;vad&aacute;nak első besz&eacute;lget&eacute;s&eacute;t rendezt&eacute;k meg 2016. okt&oacute;ber 27-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n, ahol k&eacute;t fiatal geok&eacute;mikus volt a vend&eacute;g, akik t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a szic&iacute;liai Etn&aacute;n elt&ouml;lt&ouml;tt h&eacute;t nap &eacute;lm&eacute;nyeiről, tanuls&aacute;gair&oacute;l &eacute;s kapcsolat&eacute;p&iacute;t&eacute;sről sz&aacute;moltak be.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6d58b0a57869e0fa4780929fa5a00996' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:da3e4d3a64f776b2a42ad5a5de4a0f65' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Az Erd&eacute;lyi Magyar Telev&iacute;zi&oacute; is besz&aacute;molt a kolozsv&aacute;ri EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban f. &eacute;v okt&oacute;ber 19-&eacute;n lezajlott sikeres rendezv&eacute;nyr&oacute;l, amelyen Erdővid&eacute;k t&eacute;rs&eacute;g mutatkozott be Kolozsv&aacute;ron.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:da3e4d3a64f776b2a42ad5a5de4a0f65' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:879f2bf0842cf90c252cace40e9798fc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;ltő hal&aacute;l&aacute;nak 40. &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l szerveznek rendezv&eacute;nysorozatot november 3. &eacute;s 5. k&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p></p>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:879f2bf0842cf90c252cace40e9798fc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8bfc14cdeaef460cd62ccfbcf5fe7e1c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Sz&eacute;kely K&ouml;nyvt&aacute;r sorozatban megjelent Fodor S&aacute;ndor V&aacute;logatott novell&aacute;k c&iacute;mű k&ouml;tetet mutatt&aacute;k be cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k d&eacute;lut&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8bfc14cdeaef460cd62ccfbcf5fe7e1c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c402510fe7e0fec1204414b9de15bd44' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n Tizenk&eacute;t novella szerepel Fodor S&aacute;ndor V&aacute;logatott novell&aacute;k c&iacute;mű k&ouml;tet&eacute;ben, amely a Hargita Kiad&oacute; gondoz&aacute;s&aacute;ban, a Sz&eacute;kely K&ouml;nyvt&aacute;r sorozat 43. kiadv&aacute;nyak&eacute;nt l&aacute;tott napvil&aacute;got. [...] A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban m&uacute;lt cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n tartott, meghitt hangulat&uacute; k&ouml;nyvbemutat&oacute; egyben az eml&eacute;kez&eacute;sre is alkalmat ny&uacute;jtott.</div>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c402510fe7e0fec1204414b9de15bd44' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:49ce41c1a25652dc61b3b5d799895973' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\" id=\"descriptionbody0\">\n Hangulatos besz&eacute;lget&eacute;sek kerekedhetnek, amikor ugyanazon telep&uuml;l&eacute;sről, t&aacute;jegys&eacute;gről sz&aacute;rmaz&oacute; szem&eacute;lyek, akik az otthonukt&oacute;l t&aacute;vol &eacute;lnek, n&eacute;h&aacute;ny &oacute;r&aacute;t egy&uuml;tt t&ouml;ltenek: felid&eacute;zik gyermekkoruk meghat&aacute;roz&oacute; &eacute;lm&eacute;nyeit, feled&eacute;sbe mer&uuml;lt t&ouml;rt&eacute;netekről, helysz&iacute;nekről, emberekről esik sz&oacute;, s ahogy az idő telik, egyre t&ouml;bben bekapcsol&oacute;dnak a t&aacute;rsalg&aacute;sba, nosztalgi&aacute;znak &eacute;s eml&eacute;keznek, ettől v&aacute;lnak igaz&aacute;n meghitt&eacute;, csal&aacute;diass&aacute; ezek az alkalmak.</div>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:49ce41c1a25652dc61b3b5d799895973' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2dc831d8d4e01fb05f3e6d53ed300404' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <span itemprop=\"description\">Bod&oacute; M&aacute;rta k&ouml;nyv form&aacute;j&aacute;ban megjelentette t&iacute;z besz&eacute;lget&eacute;s&eacute;t, amely a 2012-13-as &eacute;vek őszi-t&eacute;li h&oacute;napjaiban a M&aacute;ria R&aacute;di&oacute;ban elhangzott.</span></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2dc831d8d4e01fb05f3e6d53ed300404' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7e5667286aa161f6937152f5e97e051b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n <strong>Fazakas L&aacute;szl&oacute; </strong>t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz-kutat&oacute;, az egri Eszterh&aacute;zy K&aacute;roly Egyetem kutat&oacute; asszisztense tartott előad&aacute;st a <em>Művelőd&eacute;s Estek </em>keret&eacute;ben, 2016. okt&oacute;ber 13-&aacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n, 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban <em>A modern Kolozsv&aacute;r sz&uuml;let&eacute;se: botr&aacute;nyok, &eacute;rdekek &eacute;s balesetek &aacute;rny&eacute;k&aacute;ban</em> c&iacute;mmel .</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7e5667286aa161f6937152f5e97e051b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7a21ad28332ada7ad08780c3febd3bfe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;<em>Művelőd&eacute;s estek</em>&nbsp;m&aacute;sodik &eacute;vadja okt&oacute;ber 13-&aacute;n kezdőd&ouml;tt meg a&nbsp;Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A megh&iacute;vott előad&oacute; Fazakas L&aacute;szl&oacute; t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz-kutat&oacute;, az egri Eszterh&aacute;zy K&aacute;roly Egyetem kutat&oacute; asszisztense volt, aki&nbsp;<em>A modern Kolozsv&aacute;r sz&uuml;let&eacute;se: botr&aacute;nyok, &eacute;rdekek &eacute;s balesetek &aacute;rny&eacute;k&aacute;ban</em>&nbsp;c&iacute;mmel tartott előad&aacute;st.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7a21ad28332ada7ad08780c3febd3bfe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8325ed8806b11ed96442a242ce1e75d8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Aacute;tvette az az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let S&uuml;tő Andr&aacute;s-eml&eacute;kh&aacute;z rehabilit&aacute;lt &eacute;p&uuml;leteit az &iacute;r&oacute; sz&uuml;lőfaluj&aacute;ban, Pusztakamar&aacute;son.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8325ed8806b11ed96442a242ce1e75d8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3a6d3c49e7d6b6d402a7f017bd8797e9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szűk k&ouml;rű &uuml;nneps&eacute;gen vette &aacute;t, illetve adta &aacute;t a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g sz&aacute;m&aacute;ra vas&aacute;rnap, okt&oacute;ber 9-&eacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let a pusztakamar&aacute;si S&uuml;tő Andr&aacute;s Eml&eacute;kh&aacute;z legut&oacute;bb rehabilit&aacute;lt &eacute;p&uuml;leteit.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3a6d3c49e7d6b6d402a7f017bd8797e9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c3698f95bfc5888bb336a0c9c8658e90' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A S&uuml;tő Andr&aacute;s-eml&eacute;kh&aacute;z legut&oacute;bb rehabilit&aacute;lt &eacute;p&uuml;leteit vette &aacute;t a h&eacute;t v&eacute;g&eacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) az &iacute;r&oacute; sz&uuml;lőfaluj&aacute;ban,&nbsp;a mezős&eacute;gi Pusztakamar&aacute;son.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c3698f95bfc5888bb336a0c9c8658e90' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4ae0999dbb3133ee54451fc390d80c65' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>2016. okt&oacute;ber 9-&eacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Pusztakamar&aacute;son &aacute;tvette a S&uuml;tő Andr&aacute;s Eml&eacute;kh&aacute;z legut&oacute;bb rehabilit&aacute;lt &eacute;p&uuml;leteit.</strong></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4ae0999dbb3133ee54451fc390d80c65' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e09f856b0f2cc2a88ea9e595a80d1ab9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n S&uuml;tő Andr&aacute;sra eml&eacute;keztek hal&aacute;l&aacute;nak 10. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen szeptember utols&oacute; napj&aacute;n, a S&uuml;tő Andr&aacute;s Bar&aacute;ti T&aacute;rsas&aacute;g tagjai&nbsp;az &iacute;r&oacute; alakj&aacute;t, irodalmi &eacute;s k&ouml;z&eacute;leti tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t id&eacute;zt&eacute;k fel. Az &iacute;r&oacute; s&iacute;rj&aacute;n&aacute;l tartott megeml&eacute;kez&eacute;sen alig h&uacute;szan vettek r&eacute;szt.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e09f856b0f2cc2a88ea9e595a80d1ab9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:95c15395666ce72232d28737204bbaac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Izgalmas &eacute;s megtisztelő volt Bod&oacute; M&aacute;rta sz&aacute;m&aacute;ra a v&aacute;llalt feladat, minden alkalommal &uacute;gy &eacute;rezte, besz&eacute;lgetőpartnerei &bdquo;nagyon m&eacute;lyre engedik&rdquo;.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:95c15395666ce72232d28737204bbaac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ffefb8cc693099535a49fc495e53da75' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 85. sz&uuml;let&eacute;snapj&aacute;t &uuml;nnepelte Somai J&oacute;zsef erd&eacute;lyi k&ouml;zgazd&aacute;sz, a Rom&aacute;niai Magyar K&ouml;zgazd&aacute;sz T&aacute;rsas&aacute;g volt eln&ouml;ke, az MTA k&ouml;ztest&uuml;let&eacute;nek k&uuml;lső tagja.</p>\n<p></p>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ffefb8cc693099535a49fc495e53da75' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3701b9ab3ef925d555ff1cd4151e8f23' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Somai J&oacute;zsef k&ouml;zgazd&aacute;szt, k&ouml;z&eacute;leti szem&eacute;lyis&eacute;get k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tte 85. sz&uuml;let&eacute;snapj&aacute;n a Magyar Civil Szervezetek Erd&eacute;lyi Sz&ouml;vets&eacute;ge, Magyarorsz&aacute;g Kolozsv&aacute;ri Főkonzul&aacute;tusa &eacute;s a Rom&aacute;niai Magyar K&ouml;zgazd&aacute;sz T&aacute;rsas&aacute;g.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3701b9ab3ef925d555ff1cd4151e8f23' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ebb4678558ce0d00f60a3e6f3b6175b7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Zs&uacute;fol&aacute;sig megtelt p&eacute;ntek d&eacute;lut&aacute;n Magyarorsz&aacute;g Kolozsv&aacute;ri Főkonzul&aacute;tus&aacute;nak rendezv&eacute;nyterme, ahol a k&ouml;zgazd&aacute;sz, szak&iacute;r&oacute;, k&ouml;ztiszteletben &aacute;ll&oacute; k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gszervező Somai J&oacute;zsefet k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tt&eacute;k 85. sz&uuml;let&eacute;snapja alkalm&aacute;b&oacute;l.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ebb4678558ce0d00f60a3e6f3b6175b7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6e19ffc79847a84cd81844c0af7422c1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Civil j&oacute;s&aacute;g &ndash; civil hat&eacute;konys&aacute;g c&iacute;mű tanulm&aacute;nyk&ouml;tet bemutat&aacute;s&aacute;val k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tt&eacute;k Somai J&oacute;zsef Wekerle-&eacute;letműd&iacute;jas k&ouml;zgazd&aacute;szt 85. sz&uuml;let&eacute;snapja alkalm&aacute;b&oacute;l kor&aacute;bbi munkat&aacute;rsai a Magyarorsz&aacute;g Kolozsv&aacute;ri Főkonzul&aacute;tusa, a Magyar Civil Szervezetek Erd&eacute;lyi Sz&ouml;vets&eacute;ge (MCSZESZ) &eacute;s a Rom&aacute;niai Magyar K&ouml;zgazd&aacute;sz T&aacute;rsas&aacute;g (RMKT) h&eacute;tv&eacute;gi kincses v&aacute;rosi rendezv&eacute;ny&eacute;n.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6e19ffc79847a84cd81844c0af7422c1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7515aed7cbe0504b2b8c29e9a1680e3d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Muzsnay &Aacute;rp&aacute;d is előad&aacute;st tartott egy Ipolyny&eacute;ken megrendezett k&eacute;tnapos rendezv&eacute;nyen, melynek keret&eacute;ben sor ker&uuml;lt &bdquo;Az 56-os őrt&uuml;zek a K&aacute;rp&aacute;t-haz&aacute;ban&rdquo; c&iacute;mű t&ouml;rt&eacute;nelmi tan&aacute;cskoz&aacute;sra, melyen Musnai L&aacute;szl&oacute; 1955 &eacute;s 1957 k&ouml;z&ouml;tt &iacute;rt napl&oacute;j&aacute;nak feljegyz&eacute;seit ismertette.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7515aed7cbe0504b2b8c29e9a1680e3d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fa53fe9931575135fc1362422e5c2d8a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n M&aacute;r harmadik &eacute;ve van jelen a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok Farkas utcai programk&iacute;n&aacute;lat&aacute;ban az EMKE, 2016-ban m&aacute;r nemcsak standdal, hanem programs&aacute;torral, s ezen bel&uuml;l, az Anyanyelv&aacute;pol&oacute;k Sz&ouml;vets&eacute;g&eacute;vel t&aacute;rsszervez&eacute;sben, feladatlapokkal, kv&iacute;zekkel &eacute;s csapatj&aacute;t&eacute;kokkal v&aacute;rta az &eacute;rdeklődőket.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fa53fe9931575135fc1362422e5c2d8a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:935f07047d825ae1ee627948030938df' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az 1956-os forradalomra eml&eacute;keztek az Ipolyny&eacute;ken augusztus 26-&aacute;n megtartott k&aacute;rp&aacute;t-medencei konferenci&aacute;n. Az 56-os őrt&uuml;zek a K&aacute;rp&aacute;t-haz&aacute;ban elnevez&eacute;sű tan&aacute;cskoz&aacute;son a forradalom magyarorsz&aacute;gi &eacute;s hat&aacute;ron t&uacute;li reflexi&oacute;it is feleleven&iacute;tett&eacute;k.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:935f07047d825ae1ee627948030938df' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bbb3b204381e8c8a25f4df35540e9a47' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Huszonh&aacute;rom &eacute;v term&eacute;s&eacute;ből v&aacute;logatott egy k&ouml;tetre val&oacute;t Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert sz&iacute;nműv&eacute;sz, el&eacute;rkezettnek l&aacute;tta az időt ahhoz, hogy az asztalfi&oacute;knak &iacute;rt verseit a vil&aacute;g el&eacute; t&aacute;rja.</p>\n<p></p></div>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bbb3b204381e8c8a25f4df35540e9a47' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c5bec3ba76deb87bafd1fb758fbe91e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z adott otthont d&eacute;lut&aacute;n &ouml;t &oacute;r&aacute;t&oacute;l Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert első versesk&ouml;tet&eacute;nek, a Felix culpa &ndash; azaz &eacute;des teher &ndash; c&iacute;mű k&ouml;nyve bemutat&oacute;j&aacute;nak. A szerzővel Dem&eacute;ny P&eacute;ter besz&eacute;lgetett.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c5bec3ba76deb87bafd1fb758fbe91e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d6942cd2bda90bbdc6f63553d8e20610' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Versbe Illő Tal&aacute;lkoz&aacute;s c&iacute;mmel tartottak Interakt&iacute;v Verses Műhelyt kedden d&eacute;lut&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban, ahol L&aacute;szl&oacute; No&eacute;mi, kolozsv&aacute;ri k&ouml;ltő versei k&eacute;pezt&eacute;k a tal&aacute;lkoz&aacute;sok alapj&aacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d6942cd2bda90bbdc6f63553d8e20610' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d63f8ab51bb7da4dcd108ba695525ce0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Eml&eacute;k&uuml;nneps&eacute;get szerveztek Magyar&oacute;zdon Horv&aacute;th Istv&aacute;n tisztelet&eacute;re. A sz&uuml;lői h&aacute;z, amelynek udvar&aacute;n tisztelői gy&uuml;lekeztek, ihletforr&aacute;st jelentett a k&ouml;ltő sz&aacute;m&aacute;ra. Ez&eacute;rt is k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen fontos, hogy az fennmaradjon az ut&oacute;kornak.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d63f8ab51bb7da4dcd108ba695525ce0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:794f64b9f9b5b7862eb118df8521a583' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Nemzeti im&aacute;nk, a Hymnus, a&rsquo; Magyar n&eacute;p zivataros sz&aacute;zadaib&oacute;l k&ouml;z&ouml;s el&eacute;nekl&eacute;s&eacute;vel hajtottak főt igen sokan p&eacute;ntek d&eacute;lut&aacute;n. Imm&aacute;r 27. alkalommal ker&uuml;lt megrendez&eacute;sre a K&ouml;lcsey-eml&eacute;knap &eacute;s -főhajt&aacute;s a sződemeteri reform&aacute;tus templom kertj&eacute;ben.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:794f64b9f9b5b7862eb118df8521a583' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:45ab40e3febefbb3ba80f9cbc33c4526' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n P&eacute;nteken neves hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi vend&eacute;geket, de term&eacute;szetesen Szatm&aacute;r megye, Bihar &eacute;s a Szil&aacute;gys&aacute;g irodalom- &eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelemkedvelőit is v&aacute;rj&aacute;k a huszonhetedik alkalommal megrendez&eacute;sre ker&uuml;lő K&ouml;lcsey-megeml&eacute;kez&eacute;sre, amelyen nemzeti im&aacute;nk szerzője előtt tisztelg&uuml;nk.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:45ab40e3febefbb3ba80f9cbc33c4526' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9530706972eaa60629089ac0d56437e5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Hungarikumok &eacute;s transzilvanikumok seregszeml&eacute;je volt a hetedik alkalommal megszervezett Hungarikum Napok Nagyszebenben, a H&Iacute;D &ndash; Szebeni Magyar Egyes&uuml;let szervezői a helyi, region&aacute;lis, ugyanakkor az anyaorsz&aacute;gban m&aacute;r hungarikumm&aacute; nyilv&aacute;n&iacute;tott &eacute;rt&eacute;keket is be&eacute;p&iacute;tett&eacute;k az idei programk&iacute;n&aacute;latba.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9530706972eaa60629089ac0d56437e5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:06aad97fdbe9640f95987b9e92b4c244' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Guttman Mih&aacute;ly karnagy (1926-2013), a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g (RMD) tiszteletbeli eln&ouml;ke sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek kilencvenedik &eacute;vfordul&oacute;ja eml&eacute;k&eacute;re kopjaf&aacute;t avattak szombaton Tordaszentl&aacute;szl&oacute;n a XVII. Szent L&aacute;szl&oacute;-napi k&oacute;rustal&aacute;lkoz&oacute;n, ahol k&ouml;zel h&uacute;sz k&oacute;rus, azaz k&ouml;zel f&eacute;lezren vettek r&eacute;szt.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:06aad97fdbe9640f95987b9e92b4c244' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d513ffb718df5790229fd6780124d5ed' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Megtartott&aacute;k a Hit &eacute;s gy&oacute;gy&iacute;t&aacute;s nevű, Szatm&aacute;ron m&eacute;lt&aacute;n n&eacute;pszerű rendezv&eacute;ny, hetedik &eacute;vadj&aacute;nak utols&oacute; előad&aacute;s&aacute;t. Az esem&eacute;ny konfer&aacute;l&oacute;ja Vass Zolt&aacute;n laborat&oacute;riumi főorvos &eacute;s főszervező volt.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d513ffb718df5790229fd6780124d5ed' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4f7c384081db6425951002947c62b903' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Muzsnay &Aacute;rp&aacute;d, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let főtan&aacute;csosa m&aacute;jus 19-20-&aacute;n Szatm&aacute;rn&eacute;metiben ism&eacute;t egy asztalhoz &uuml;ltette a K&aacute;rp&aacute;t-medencei magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek k&eacute;pviselőit, hogy k&ouml;z&ouml;sen eml&eacute;kezzenek Jakabffy Elem&eacute;rre &eacute;s P&aacute;sk&aacute;ndi G&eacute;z&aacute;ra.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4f7c384081db6425951002947c62b903' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c2aa0150cd4719af1aa303c9a8f9a84d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szőcs Krist&oacute;f Kolozsv&aacute;rr&oacute;l elsz&aacute;rmazott fiatal zongoraműv&eacute;sz hangverseny&eacute;re ker&uuml;lt sor szerda este a kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. Az előad&oacute; rendszeresen visszaj&aacute;r erre a helysz&iacute;nre, ahol sz&iacute;vesen l&eacute;p fel a r&eacute;gi ismerős&ouml;k &eacute;s bar&aacute;tok k&ouml;r&eacute;ben. Műsora, mint mindig, ig&eacute;nyesen &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott, nagy virtuozit&aacute;st &eacute;s elm&eacute;ly&uuml;l&eacute;st ig&eacute;nylő művekből &aacute;llt.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c2aa0150cd4719af1aa303c9a8f9a84d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f48c24ecf088cc5b548cce5ddc03fb54' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kolozsv&aacute;r egyik legszebb multifunkcion&aacute;lis rendezv&eacute;nyterme, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z ez&uacute;ttal Gaal Gy&ouml;rgy irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz <em>Sz&uuml;lettek Kolozsv&aacute;rt </em>c&iacute;mű k&ouml;tete bemutat&oacute;j&aacute;nak adott helyet.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f48c24ecf088cc5b548cce5ddc03fb54' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1c7413200056840bde43dee13be28921' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &eacute;s szervez&eacute;s&eacute;ben 2016. m&aacute;jus 19-&eacute;n d&eacute;lut&aacute;n &eacute;s m&aacute;jus 20-&aacute;n d&eacute;lelőtt Szatm&aacute;rn&eacute;metiben a Megyei M&uacute;zeum II. emeleti d&iacute;szterm&eacute;ben tizenkettedik alkalommal ker&uuml;l megrendez&eacute;sre a&nbsp;Jakabffy Napok&nbsp;n&eacute;ven ismertt&eacute; v&aacute;lt kisebbs&eacute;gi tan&aacute;cskoz&aacute;s.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1c7413200056840bde43dee13be28921' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:92e4b1c24d86bfe1d0d400d08f1dd70f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n M&aacute;jus 19-20-&aacute;n Jakabffy Elem&eacute;r, a kiv&aacute;l&oacute; kisebbs&eacute;gpolitikus sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 135. &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l szervezik meg a Jeszenszky&ndash;k&ouml;nyvbemutat&oacute;val bőv&iacute;tett Jakabffy Napokat, majd 20-&aacute;n kora este Szatm&aacute;rhegyen tisztelegnek P&aacute;sk&aacute;ndi G&eacute;za eml&eacute;ke előtt.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:92e4b1c24d86bfe1d0d400d08f1dd70f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:18bc78277e850b058f64059903e0d4dd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az irodalom &eacute;s a m&eacute;dia volt az idei, 25. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;-eml&eacute;knap fő t&eacute;m&aacute;ja a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n Kolozsv&aacute;ron. &bdquo;Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; amellett, hogy jelentős műveket hagyott az ut&oacute;korra, politikus alkat volt, &eacute;rdemes &ouml;sszekapcsolni irodalmi &eacute;s tudom&aacute;nyos &eacute;letműv&eacute;vel publicista tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t&rdquo; &ndash; hangzott el t&ouml;bbek k&ouml;zt K&aacute;ntor Lajos irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz Napilapok Szab&eacute;di &eacute;letműv&eacute;ben c&iacute;mű előad&aacute;s&aacute;ban.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:18bc78277e850b058f64059903e0d4dd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cf8fa8e9cb5de0f12f387a31c11d69c1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let r&eacute;sz&eacute;ről Sz&eacute;man P&eacute;ter eln&ouml;k &eacute;s Bartha Katalin &Aacute;gnes irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a főkonzul&aacute;tust&oacute;l pedig B&eacute;kefi Annam&aacute;ria konzul helyezett el koszor&uacute;t a L&aacute;z&aacute;r utca 30. sz&aacute;m alatti Szab&eacute;di-h&aacute;zn&aacute;l tegnap d&eacute;lut&aacute;n, a XXV. Szab&eacute;di-nap első mozzanatak&eacute;nt.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cf8fa8e9cb5de0f12f387a31c11d69c1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:21dff20c4e3edbfb3695fc7d9e49a98e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n T&aacute;rsadalmi szerepv&aacute;llal&aacute;s &eacute;s r&eacute;szv&eacute;tel a 19. sz&aacute;zad v&eacute;g&eacute;n: az EMKE indul&aacute;sa c&iacute;mmel ny&iacute;lik az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zm&ucirc;vel&otilde;d&eacute;si Egyes&uuml;let megalakul&aacute;s&aacute;nak 130. &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;ra k&eacute;sz&uuml;lt ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s kur&aacute;tora: Bartha Katalin &Aacute;gnes, grafikai arculat&aacute;t Demeter Vincze Andr&aacute;s tervezte.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:21dff20c4e3edbfb3695fc7d9e49a98e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c87734df6ec50429378d2d50d85837b4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &Iacute;r&oacute;k, irodalom a m&eacute;di&aacute;ban c&iacute;mmel ker&uuml;l sor a XXV. Szab&eacute;di-napra Kolozsv&aacute;ron, m&aacute;jus 6-&aacute;n, p&eacute;nteken.&nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c87734df6ec50429378d2d50d85837b4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8db9e03782c05fd845893103bc12f7d1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szombaton ism&eacute;t felcsend&uuml;lt a t&aacute;rogat&oacute; hangja a majt&eacute;nyi s&iacute;kon &aacute;ll&oacute; kuruc-eml&eacute;kműn&eacute;l, ahol főhajt&aacute;ssal, koszor&uacute;z&aacute;ssal &eacute;s n&eacute;pt&aacute;nckavalk&aacute;ddal eml&eacute;keztek II. R&aacute;k&oacute;czi Ferenc nagys&aacute;gos fejedelemre, aki a leghosszabb magyar szabads&aacute;gharcot vezette, nyolc &eacute;ven &aacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8db9e03782c05fd845893103bc12f7d1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5411b74751084a6510de02b25ca70abf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n P&eacute;nteken eml&eacute;keznek majd Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;ra sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 109. &eacute;vfordul&oacute;ja kapcs&aacute;n a kincses v&aacute;rosban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5411b74751084a6510de02b25ca70abf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f8e2cc8d24f1d066ab83e0b7f7ffc5bc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Tarts sz&uuml;netet, v&aacute;ltoztass helysz&iacute;nt, k&eacute;sz&iacute;ts t&aacute;bl&aacute;zatot &mdash; kb. ilyen &eacute;s ehhez hasonl&oacute; tan&aacute;csokat v&aacute;rsz ettől a cikktől. De legy&uuml;nk őszint&eacute;k, ezek a tippek, ilyen form&aacute;ban semmit sem &eacute;rnek. Ezzel szemben egy fullos időmenedzsment tr&eacute;ningen m&aacute;r sok mindent megtanulhatsz...</em> <strong>Pak&oacute; Szilvia besz&aacute;mol&oacute;ja az EMKISZ első k&eacute;pz&eacute;s&eacute;ről.</strong></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f8e2cc8d24f1d066ab83e0b7f7ffc5bc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e8cd9efb6367056188e95722f09b7a9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 41 javasolt &eacute;rt&eacute;kről d&ouml;nt&ouml;tt szerdai &uuml;l&eacute;s&eacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar &Eacute;rt&eacute;kt&aacute;r Bizotts&aacute;g (EM&Eacute;B). Ebből 12 ker&uuml;lt az Erd&eacute;lyi Magyar &Eacute;rt&eacute;kt&aacute;rba, 24 pedig a megyei, ter&uuml;leti vagy helyi &eacute;rt&eacute;kt&aacute;rakba &ndash; sz&aacute;molt be cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;ki h&iacute;rlevel&eacute;ben az RMDSZ.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e8cd9efb6367056188e95722f09b7a9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:564861070a70167536133e5aecf5fa7f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 340 &eacute;ve sz&uuml;letett II. R&aacute;k&oacute;czi Ferenc &ndash; 305 &eacute;ve &iacute;rt&aacute;k al&aacute; a Szatm&aacute;ri b&eacute;k&eacute;t. Ennek eml&eacute;k&eacute;re rendez &uuml;nneps&eacute;get az EMKE partiumi szervezete, erről besz&eacute;lt az MTVA tud&oacute;s&iacute;t&oacute;inak Muzsnay &Aacute;rp&aacute;d volt partiumi aleln&ouml;k, jelenlegi főtan&aacute;csos.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:564861070a70167536133e5aecf5fa7f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1f6ac429b7e3e7106b0fcdc85ceafd84' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Partiumi iskol&aacute;k megseg&iacute;t&eacute;s&eacute;re adom&aacute;nyozott t&ouml;bb 10.000 k&ouml;nyvet a tolcsvai&nbsp;Magyarok&eacute;rt a K&aacute;rp&aacute;tok Gyűrűj&eacute;ben Alap&iacute;tv&aacute;ny. A k&ouml;nyvek sz&eacute;toszt&aacute;s&aacute;ban r&eacute;szt vesz az EMKE partiumi szervezete is, mint Muzsnay &Aacute;rp&aacute;d elmondta, M&aacute;ramarost&oacute;l Szil&aacute;gyperecsenig vannak olyan iskol&aacute;k, akik r&eacute;szes&uuml;lnek az adom&aacute;nyokb&oacute;l.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1f6ac429b7e3e7106b0fcdc85ceafd84' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9be4d22c3a156bb6f90796df64a37d21' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az&nbsp;<a data-hovercard=\"/ajax/hovercard/page.php?id=276419615767110\" href=\"https://www.facebook.com/pages/Erd%C3%A9lyi-Magyar-Telev%C3%ADzi%C3%B3/276419615767110\">Erd&eacute;lyi Magyar Telev&iacute;zi&oacute;</a>&nbsp;vas&aacute;rnapi Faggat&oacute;ra c&iacute;mű műsor&aacute;nak első 20 perc&eacute;ben dr.&nbsp;Sz&eacute;man P&eacute;ter&nbsp;EMKE-eln&ouml;kkel besz&eacute;lgetett Lokodi Istv&aacute;n műsorvezető. Sz&oacute; volt a nemr&eacute;giben lezajlott k&ouml;zgyűl&eacute;sről, az Erd&eacute;lyi Oscarr&oacute;l, a&nbsp;<a data-hovercard=\"/ajax/hovercard/event.php?id=598439520313754&amp;extragetparams=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D\" href=\"https://www.facebook.com/events/598439520313754/?ref=3&amp;ref_newsfeed_story_type=regular&amp;action_history=null&amp;source=3&amp;source_newsfeed_story_type=regular\">K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r</a>r&oacute;l, a tervezett k&eacute;pz&eacute;sekről &eacute;s a frissen alakult Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezetről&nbsp;is. Aj&aacute;nljuk!</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9be4d22c3a156bb6f90796df64a37d21' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bac921d2376244fb8b7b947f4f460f2f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Feminist&aacute;val, politikussal, nyugd&iacute;jassal, slammerrel, sőt m&eacute;g szőke nővel is besz&eacute;lgett&uuml;nk. Azt is megtudtuk, mi&eacute;rt nem tal&aacute;lkoztunk melegekkel.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bac921d2376244fb8b7b947f4f460f2f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2334d70256976effa04c88ef46f744d6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Ouml;sszeturk&aacute;ltak csaknem 2000 k&ouml;nyvet. Az &eacute;lő k&ouml;nyveket rongyosra lapozt&aacute;k a b&eacute;rlők. Volt nyelvgabaly&iacute;t&oacute; kv&iacute;z j&aacute;t&eacute;k, hangulatos verssarok, szelfizőfal picit lagzi m&oacute;dra, &eacute;s hall&aacute;ss&eacute;r&uuml;ltekből &ouml;ssze&aacute;llt jelelők&oacute;rus. Az &iacute;r&oacute;l&aacute;nyok a nők szerep&eacute;ről besz&eacute;ltek az irodalomban, a f&eacute;rfiak pedig a k&ouml;lt&eacute;szet fontoss&aacute;g&aacute;n agyaltak. A K&ouml;nyvturin kellemes &eacute;s bar&aacute;ts&aacute;gos volt a hangulat. Meggyőződhett&uuml;nk arr&oacute;l, hogy az ingyen k&ouml;nyvekre &oacute;ri&aacute;si az ig&eacute;ny. Sipos Krisztina &eacute;s Sarvadi Paul &iacute;r&aacute;sa.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n</p>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2334d70256976effa04c88ef46f744d6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9a903e71d316f335b6a067c89dbdd5de' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Sztereot&iacute;pi&aacute;k lerombol&aacute;s&aacute;val &eacute;s k&ouml;nyvhegyek k&ouml;zti keresg&eacute;l&eacute;ssel z&aacute;rult a K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r m&aacute;sodik kiad&aacute;sa &aacute;prilis 15-&eacute;n a s&eacute;tat&eacute;ri Kaszin&oacute; &eacute;p&uuml;let&eacute;ben. K&ouml;zel 2000 k&ouml;nyv tal&aacute;lt gazd&aacute;ra &eacute;s t&ouml;bb mint 800 l&aacute;togat&oacute; &eacute;rdeklőd&ouml;tt az esem&eacute;ny ir&aacute;nt, amelynek mott&oacute;ja: N&eacute;zz szembe a f&eacute;lelmeiddel &eacute;s tal&aacute;lkozz szem&eacute;lyesen a sztereot&iacute;pi&aacute;iddal! A szervez&eacute;st az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, a B&aacute;thory Istv&aacute;n Alap&iacute;tv&aacute;ny a Perspekt&iacute;va &eacute;s Campus di&aacute;k&uacute;js&aacute;gok k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel v&eacute;gezte.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9a903e71d316f335b6a067c89dbdd5de' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:008ff88a4d655f9ad9e5c2b4f44f8b26' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző n&eacute;pcsoportokkal, t&aacute;rsadalmilag megk&uuml;l&ouml;nb&ouml;ztetett embercsoportokkal szemben t&aacute;pl&aacute;lt sztereot&iacute;pi&aacute;k lebont&aacute;sa &eacute;s az olvas&aacute;s n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;se volt a c&eacute;lja az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;s a B&aacute;thory Istv&aacute;n Alap&iacute;tv&aacute;ny h&eacute;tv&eacute;gi kolozsv&aacute;ri rendezv&eacute;ny&eacute;nek, amelynek a K&ouml;nyvturi/&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r nevet adt&aacute;k.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:008ff88a4d655f9ad9e5c2b4f44f8b26' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6840c8ad46e2e0bb767a4ec17c6933f1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Tal&aacute;lkozz szem&eacute;lyesen a sztereot&iacute;pi&aacute;iddal! N&eacute;zz szembe az elő&iacute;t&eacute;leteiddel! mott&oacute;val id&eacute;n imm&aacute;r m&aacute;sodik alkalommal szervezik meg a K&ouml;nyvturi/&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;rt. Ha szeretn&eacute;k kik&ouml;lcs&ouml;n&ouml;zni Horv&aacute;th Ann&aacute;t, Kolozsv&aacute;r alpolg&aacute;rmester&eacute;t, G&aacute;bor Lali g&aacute;borcig&aacute;nyt vagy Sevecsek Renit, a Paprika R&aacute;di&oacute; munkat&aacute;rs&aacute;t, ez&uacute;ttal mint szőke nőt f&eacute;l &oacute;r&aacute;ra, hogy elbesz&eacute;lgessenek vel&uuml;k sztereot&iacute;pi&aacute;kr&oacute;l, elő&iacute;t&eacute;letekről, akkor &aacute;prilis 15-&eacute;n a kolozsv&aacute;ri kaszin&oacute;ban megtehetik &ndash; mondja M&aacute;k Arany projektmenedzser &eacute;s Tam&aacute;s Csilla protokollfelelős.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6840c8ad46e2e0bb767a4ec17c6933f1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:50581e1c920146d6769d90d02755b057' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\" id=\"descriptionbody0\">\n Sok zen&eacute;vel &eacute;s bar&aacute;ti hangulat&uacute;, kellemes besz&eacute;lget&eacute;ssel eleven&iacute;tett&eacute;k fel az 1970-es, 1980-as erd&eacute;lyi magyar n&eacute;pzenei &eacute;s k&ouml;nnyűzenei &eacute;let n&eacute;h&aacute;ny fontos esem&eacute;ny&eacute;t a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;zban a J&aacute;tsszu(n)k &uacute;jra! c&iacute;mű rendezv&eacute;nyen, amelyet Sz&eacute;p Gyula, a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera igazgat&oacute;ja moder&aacute;lt.</div>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:50581e1c920146d6769d90d02755b057' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f460a210486bdb3f7d9435cb7e1228f8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Folyamatos k&ouml;nyvvad&aacute;szat, &eacute;lők&ouml;nyvek k&eacute;zről k&eacute;zre ad&aacute;sa &eacute;s agytorn&aacute;ztat&oacute; j&aacute;t&eacute;kok. &Iacute;gy startolt a K&ouml;nyvturi|&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r m&aacute;sodik kiad&aacute;sa p&eacute;ntek reggel a s&eacute;tat&eacute;ri Kaszin&oacute; &eacute;p&uuml;let&eacute;ben.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f460a210486bdb3f7d9435cb7e1228f8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e7dbee30dab672be089117a74ace9653' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A humorista mondjon viccet, a szőke nő &eacute;ljen vissza szőkes&eacute;g&eacute;vel, a zsid&oacute; legyen okos &ndash; nagyj&aacute;b&oacute;l ezek szűrhetők le a sztereot&iacute;pi&aacute;kb&oacute;l, amelyekre r&aacute;k&eacute;rdeztek &eacute;s amelyeket lebontani szerettek volna a K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;ron r&eacute;sztvevők p&eacute;nteken, Kolozsv&aacute;ron.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e7dbee30dab672be089117a74ace9653' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3770654cc1ab2ead1e628ce5a7268e0b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n M&aacute;jus v&eacute;g&eacute;n &aacute;tadj&aacute;k a Haberstumpf-vill&aacute;t, amely a sz&eacute;kelyudvarhelyi Ha&aacute;z Rezső M&uacute;zeum sz&eacute;khelye lesz. Az int&eacute;zm&eacute;ny fejlőd&eacute;s&eacute;ről, valamint a nemr&eacute;g kapott EMKE-d&iacute;jr&oacute;l besz&eacute;lgett&uuml;nk Mikl&oacute;s Zolt&aacute;n m&uacute;zeumigazgat&oacute;val.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3770654cc1ab2ead1e628ce5a7268e0b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2f6ca7b3f799a7ef0ea3a528cad5356e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A pap&iacute;r alap&uacute; olvas&aacute;s n&eacute;p&shy;szerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;t &eacute;s a sztereot&iacute;pi&shy;&aacute;kkal val&oacute; szembes&uuml;l&eacute;st tűz&shy;te ki c&eacute;lj&aacute;ul a K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r idei kiad&aacute;sa. Az eg&eacute;sz napos esem&eacute;nyt m&aacute;sodik alkalommal rendezik meg, ma, a s&eacute;tat&eacute;ri Kaszin&oacute; &eacute;p&uuml;let&eacute;ben. A szervez&eacute;st az Erd&eacute;lyi Ma&shy;gyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, a B&aacute;thory Istv&aacute;n Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;s a NonStop Office v&eacute;gzi, a Pers&shy;pekt&iacute;va &eacute;s Campus di&aacute;k&uacute;js&aacute;gok k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2f6ca7b3f799a7ef0ea3a528cad5356e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:eae8150a075f5deccf117c7da39d896f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Az &ouml;nkorm&aacute;nyzati v&aacute;lasz&shy;t&aacute;sok k&ouml;zeledt&eacute;vel fontos, hogy &ouml;sszegezz&uuml;k megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sain&shy;kat, de legal&aacute;bb annyira fontos a tov&aacute;bbra is l&eacute;tező gondok beazo&shy;nos&iacute;t&aacute;sa, az ezzel kapcsolatos c&eacute;&shy;lok kitűz&eacute;se. Az egyik olyan k&eacute;r&shy;d&eacute;s, amivel hangs&uacute;lyosan fog&shy;lalkoznunk kell, a k&ouml;zs&eacute;gi mű&shy;velőd&eacute;si h&aacute;zak helyzete. Ezek biztons&aacute;gos műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t biztos&iacute;&shy;tanunk kell&rdquo; - jelentette ki Sz&eacute;&shy;kely Istv&aacute;n, a Kultur&aacute;lis Auton&oacute;&shy;mia Tan&aacute;cs (K&Aacute;T) eln&ouml;ke.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:eae8150a075f5deccf117c7da39d896f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7536241a4251953a9f9a6c5677a55254' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban lezajlott J&aacute;tsszu(n)k &uacute;jra! c&iacute;mű rendezv&eacute;ny előzetesek&eacute;nt Boros Zolt&aacute;n &eacute;s Csutak Istv&aacute;n a Kolozsv&aacute;ri R&aacute;di&oacute; st&uacute;di&oacute;j&aacute;ba l&aacute;togatott.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7536241a4251953a9f9a6c5677a55254' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:51ecbb31fc2abe4841dd21177df6302b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Baricz Lajos marosszentgy&ouml;rgyi pl&eacute;b&aacute;nos, k&ouml;ltő, Fekete P&aacute;l szobr&aacute;sz &eacute;s egyben sz&eacute;kelyv&eacute;ckei polg&aacute;rmester, Veress K&aacute;lm&aacute;n t&aacute;ncoktat&oacute; r&eacute;szes&uuml;lt elismer&eacute;sben az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &aacute;ltal az erd&eacute;lyi k&ouml;zművelőd&eacute;s napja tisztelet&eacute;re szervezett &uuml;nnepi rendezv&eacute;nyen.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:51ecbb31fc2abe4841dd21177df6302b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f2547b48fc720020f7a63c77959d34b7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Az EMKE d&iacute;j&aacute;tad&oacute;r&oacute;l t&ouml;bb m&eacute;dianyag is sz&uuml;letett, al&aacute;bb ezeket tekinthetik meg.</p>\n<p></p>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f2547b48fc720020f7a63c77959d34b7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:825adbaa52ac65641f872966797922a3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2016. &aacute;prilis 9-&eacute;n, szombaton tartott&aacute;k a kolozsv&aacute;ri Protest&aacute;ns Teol&oacute;giai Int&eacute;zet d&iacute;szterm&eacute;ben az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) tiszt&uacute;j&iacute;t&oacute; k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t. Az &uacute;jonnan megv&aacute;lasztott eln&ouml;ks&eacute;gben a Partium r&eacute;gi&oacute; aleln&ouml;ke dr. Fleisz J&aacute;nos a BINCISZ eln&ouml;ke lett.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:825adbaa52ac65641f872966797922a3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e1b909c68ddb675d353993594608b02a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szombaton &aacute;tadt&aacute;k az Erd&eacute;lyi Oscarnak is nevezett EMKE-d&iacute;jakat Kolozsv&aacute;ron.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e1b909c68ddb675d353993594608b02a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f26d46448e212b51d05765c97d39610a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kacs&oacute; Andr&aacute;s-d&iacute;jjal t&uuml;ntette ki az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) Vir&aacute;g Endre n&eacute;pt&aacute;ncoktat&oacute;t szombaton Kolozsv&aacute;ron. Vir&aacute;g Endre az ifj&uacute;s&aacute;gi n&eacute;pt&aacute;ncmozgalomban kifejtett &ouml;nzetlen &eacute;s kitart&oacute; munk&aacute;j&aacute;&eacute;rt, &eacute;s az &aacute;ltala v&eacute;gzett k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;rt kapta a kit&uuml;ntet&eacute;st.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f26d46448e212b51d05765c97d39610a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5690cc398751e39fe9eecb6503e4f9dd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Uacute;jabb n&eacute;gy &eacute;vre v&aacute;lasztott&aacute;k az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) eln&ouml;k&eacute;v&eacute; Sz&eacute;man P&eacute;tert a szervezet szombati tiszt&uacute;j&iacute;t&oacute; k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;n.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5690cc398751e39fe9eecb6503e4f9dd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:92b758dbd29459babe41e88a9f29e86a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az elm&uacute;lt n&eacute;gy &eacute;v a folyamatos programv&aacute;lt&aacute;s jegy&eacute;ben telt, ugyanakkor az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let utols&oacute; egy &eacute;ve nagyon sikeres volt, hiszen sok terv&uuml;ket meg tudt&aacute;k val&oacute;s&iacute;tani, &iacute;gy p&eacute;ld&aacute;ul siker&uuml;lt fel&uacute;j&iacute;taniuk &eacute;s &aacute;tadniuk a S&uuml;tő-h&aacute;zat &ndash; &eacute;rt&eacute;kelte lapunknak az EMKE tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t Sz&eacute;man P&eacute;ter, az egyes&uuml;let eln&ouml;ke.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:92b758dbd29459babe41e88a9f29e86a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a2b620417622cbffc361a03bf15633e2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) tiszt&uacute;j&iacute;t&oacute; k&ouml;zgyűl&eacute;se ut&aacute;n, szombaton d&eacute;lut&aacute;n adt&aacute;k &aacute;t az erd&eacute;lyi Oscark&eacute;nt is emlegetett EMKE-d&iacute;jakat Kolozsv&aacute;ron, a Protest&aacute;ns Teol&oacute;giai Int&eacute;zet d&iacute;szterm&eacute;ben.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a2b620417622cbffc361a03bf15633e2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:241d966a78bc5fa5b4cd0ff7bae02a3c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Tizenh&aacute;rom erd&eacute;lyi magyar &eacute;s rom&aacute;n szem&eacute;lyis&eacute;get t&uuml;ntettek ki.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let id&eacute;n is&nbsp;<a href=\"https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1590447571267312.1073741831.1587725104872892&amp;type=3&amp;utm_source=foter_ro&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=foter_ro_201604\" target=\"_blank\">kiosztotta</a>&nbsp;szok&aacute;sos d&iacute;jait. Tizenh&aacute;rom szem&eacute;lyis&eacute;gnek ny&uacute;jtotta &aacute;t Sz&eacute;man P&eacute;ter, az EMKE eln&ouml;ke a sokak &aacute;ltal &bdquo;erd&eacute;lyi Oscarnak&rdquo; nevezett kultur&aacute;lis kit&uuml;ntet&eacute;st. &Iacute;me a d&iacute;jazottak, a m&eacute;ltat&aacute;sokkal egy&uuml;tt:</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:241d966a78bc5fa5b4cd0ff7bae02a3c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:285bd32963b3938d9f781ab31a16744e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let szombaton d&eacute;lut&aacute;n kiosztotta idei d&iacute;jat. Az EMKE eln&ouml;ke, Sz&eacute;man P&eacute;ter 13 elismer&eacute;st ny&uacute;jtott az erd&eacute;lyi magyar kult&uacute;ra ter&eacute;n tev&eacute;kenykedő vagy a művelőd&eacute;si &eacute;letet t&aacute;mogat&oacute; szem&eacute;lyeknek.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:285bd32963b3938d9f781ab31a16744e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:11c9b393e58e47ce65785c472630afb1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az &Eacute;szpressz&oacute;ban ma &uacute;jra jelentkezik A. G Weinberger Nyakig m&eacute;zben c&iacute;mű rovata h&aacute;rom fantasztikus zenesz&aacute;mmal &eacute;s előad&oacute;ikkal, a Heti Interj&uacute;ban a Kolozsv&aacute;ron m&aacute;sodik alkalommal megszervezett K&ouml;nyvturir&oacute;l, azaz k&ouml;nyvturk&aacute;l&oacute;r&oacute;l lesz sz&oacute;, amelyre j&ouml;vő p&eacute;nteken ker&uuml;l sor &ndash; vend&eacute;gem M&aacute;k Arany projektmenedzser,&nbsp; előtte azon az elven elindulva, hogy a k&ouml;lt&eacute;szetet ak&aacute;r naponta is &uuml;nnepelhetn&eacute;nk, n&eacute;h&aacute;ny verset hallhatnak m&eacute;gpedig kort&aacute;rs erd&eacute;lyi szerzőtől.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:11c9b393e58e47ce65785c472630afb1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d212fc77199632d6cd378a4337e1d404' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Rom&aacute;ni&aacute;ban 1968 &eacute;s 1972 k&ouml;z&ouml;tt viszonylagos ideol&oacute;giai lazul&aacute;s k&ouml;vetkezett be, vagy legal&aacute;bbis sokan akart&aacute;k azt hinni. A kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban &aacute;prilis 14-&eacute;n seg&iacute;tenek az akkori esem&eacute;nyek fő-fő r&eacute;sztvevői, m&eacute;diamunk&aacute;sai a kor hangulat&aacute;nak felid&eacute;z&eacute;s&eacute;ben.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d212fc77199632d6cd378a4337e1d404' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e902f8a8590a50ed17c1e303a63558f7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let volt eln&ouml;k&eacute;ről, egykori bukaresti oktat&aacute;si &aacute;llamtitk&aacute;rr&oacute;l, pedag&oacute;gusr&oacute;l &eacute;s sz&iacute;nh&aacute;zi szakemberről, n&eacute;hai K&ouml;tő J&oacute;zsefről nevezett el d&iacute;jat az EMKE. A nagy m&uacute;lt&uacute; szervezet h&aacute;rom&eacute;vente fogja oda&iacute;t&eacute;lni a kit&uuml;ntet&eacute;st annak a politikusnak, aki K&ouml;tő J&oacute;zsef szellemis&eacute;g&eacute;hez h&iacute;ven, funkci&oacute;ja r&eacute;v&eacute;n t&aacute;mogatja az erd&eacute;lyi magyar k&ouml;zművelőd&eacute;st. Az első d&iacute;jazott Bogn&aacute;r Levente aradi alpolg&aacute;rmester, akinek szombaton Kolozsv&aacute;ron, az EMKE-k&ouml;zgyűl&eacute;s ut&aacute;n adt&aacute;k &aacute;t az elismer&eacute;st, amit az indokl&aacute;s szerint az aradi &eacute;s Arad megyei civil szervezetek t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val, a Szabads&aacute;g-szobor &uacute;jra&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ban j&aacute;tszott szerep&eacute;vel &eacute;rdemelt ki.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e902f8a8590a50ed17c1e303a63558f7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:56b5c00b934c36793bdb210e3ad0772b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Kov&aacute;cs Gy&ouml;rgy-d&iacute;j&aacute;t veheti &aacute;t hamarosan Gall&oacute; Ernő, gyergy&oacute;szentmikl&oacute;si sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; sz&iacute;n&eacute;sz.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:56b5c00b934c36793bdb210e3ad0772b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c16029f68eb96246efdf9ba6578643c7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Eacute;s nem mell&eacute;kesen n&eacute;zz szembe a f&eacute;lelmeiddel &eacute;s sztereot&iacute;pi&aacute;iddal. Mindezt a s&eacute;tat&eacute;ri Kaszin&oacute;ban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c16029f68eb96246efdf9ba6578643c7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:31a8790425b00e34ae93dd983446d3d3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szombaton adj&aacute;k &aacute;t az idei EMKE-d&iacute;jakat Kolozsv&aacute;ron. Az &uuml;nnep&eacute;lyes d&iacute;jkioszt&aacute;sra a Protest&aacute;ns Teol&oacute;giai Int&eacute;zet d&iacute;szterm&eacute;ben ker&uuml;l sor 15 &oacute;rai kezdettel. Azokat az erd&eacute;lyi szem&eacute;lyis&eacute;geket jutalmazz&aacute;k, akik kimagasl&oacute; teljes&iacute;tm&eacute;nyt ny&uacute;jtottak a szellemi, műv&eacute;szeti, k&ouml;zművelőd&eacute;si &eacute;let ter&eacute;n. A 13 kateg&oacute;ria kit&uuml;ntetettjei k&ouml;z&ouml;tt marosv&aacute;s&aacute;rhelyiek is vannak.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:31a8790425b00e34ae93dd983446d3d3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ffbb019b9ed80a3caef3edf07787eb5b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szatm&aacute;r megy&eacute;t is &eacute;rinti a R&aacute;k&oacute;czi Eur&oacute;pai Kultur&aacute;lis &Uacute;tvonal, ez der&uuml;lt ki a Borsiban megrendezett megeml&eacute;kez&eacute;sen, amit II. R&aacute;k&oacute;czi Ferenc sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 340. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n tartottak.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ffbb019b9ed80a3caef3edf07787eb5b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6ec117994bb117289e0bb159a91b8f7a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az&nbsp;Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE)&nbsp;nyilv&aacute;noss&aacute;gra hozta a 2016-os &eacute;v d&iacute;jazottainak n&eacute;vsor&aacute;t. Az egyes&uuml;letet minden &eacute;vben t&ouml;bb kateg&oacute;ri&aacute;ban d&iacute;jazza azokat a szem&eacute;lyeket, akik jelentőset alkottak az erd&eacute;lyi kult&uacute;ra &eacute;s k&ouml;zművelőd&eacute;s ter&uuml;let&eacute;n. A neves sz&iacute;n&eacute;szről, rendezőről &eacute;s tan&aacute;rr&oacute;l elnevezett&nbsp;Kov&aacute;cs Gy&ouml;rgy-d&iacute;jatkiemelkedő teljes&iacute;tm&eacute;nyt el&eacute;rő sz&iacute;n&eacute;szek, vagy szakmailag is nagy jelentős&eacute;gű &eacute;vfordul&oacute;hoz &eacute;rkező előad&oacute;műv&eacute;szek &eacute;rdemelhetik ki.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6ec117994bb117289e0bb159a91b8f7a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:31465a13cad5d3792496817a6fb2d2b8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;tő J&oacute;zsef (1939&ndash;2015) hal&aacute;la ut&aacute;n azonnal felmer&uuml;lt a k&eacute;rd&eacute;s, hogy &ndash; az eddigiek megtart&aacute;s&aacute;val &ndash; az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) l&eacute;tes&iacute;tsen egykori eln&ouml;ke, majd főjegyzője eml&eacute;k&eacute;re egy r&oacute;la elnevezett d&iacute;jat. V&eacute;lem&eacute;nyez&eacute;sek &ouml;sszegz&eacute;se ut&aacute;n az Egyes&uuml;let id&eacute;n febru&aacute;rban megtartott eln&ouml;ks&eacute;gi &uuml;l&eacute;s&eacute;n &uacute;gy d&ouml;nt&ouml;tt, hogy l&eacute;tes&uuml;lj&ouml;n a K&ouml;tő J&oacute;zsef-d&iacute;j, amelyet h&aacute;rom&eacute;vente osztanak ki olyan rom&aacute;niai magyar politikusnak, aki tiszts&eacute;ge r&eacute;v&eacute;n tev&eacute;kenyen hozz&aacute;j&aacute;rul a helyi k&ouml;zművelőd&eacute;si &eacute;let anyagi &eacute;s szellemi t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;hoz.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:31465a13cad5d3792496817a6fb2d2b8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1793852c201ab0b9b3afe3ddb56bb129' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A sz&eacute;kelyudvarhelyi Ha&aacute;z Rezső M&uacute;zeumban tavaly megnyitott &eacute;s &aacute;prilis 25-ig l&aacute;togathat&oacute; Anna-ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra (<em>Asszonysors a 20. sz&aacute;zadban</em>) felfigyelt a szakma, m&oacute;dszertani &uacute;jszerűs&eacute;ge miatt j&oacute; p&aacute;r f&oacute;rumon m&eacute;ltatt&aacute;k. Szombaton, &aacute;prilis 9-&eacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) B&aacute;nyai J&aacute;nos-d&iacute;jjal t&uuml;nteti ki Mikl&oacute;s Zolt&aacute;n m&uacute;zeumigazgat&oacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1793852c201ab0b9b3afe3ddb56bb129' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f85e0d39650a295a98f5ec3dd1d4d76a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) nyilv&aacute;noss&aacute;gra hozta a 2016-os &eacute;v d&iacute;jazottainak n&eacute;vsor&aacute;t. Az egyes&uuml;letet minden &eacute;vben t&ouml;bb kateg&oacute;ri&aacute;ban d&iacute;jazza azokat a szem&eacute;lyeket, akik jelentőset alkottak az erd&eacute;lyi kult&uacute;ra &eacute;s k&ouml;zművelőd&eacute;s ter&uuml;let&eacute;n. A neves sz&iacute;n&eacute;szről, rendezőről &eacute;s tan&aacute;rr&oacute;l elnevezett Kov&aacute;cs Gy&ouml;rgy-d&iacute;jat kiemelkedő teljes&iacute;tm&eacute;nyt el&eacute;rő sz&iacute;n&eacute;szek, vagy szakmailag is nagy jelentős&eacute;gű &eacute;vfordul&oacute;hoz &eacute;rkező előad&oacute;műv&eacute;szek &eacute;rdemelhetik ki.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f85e0d39650a295a98f5ec3dd1d4d76a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:aefe9b0cbcafd7564997f77b204fe06b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Aacute;prilis 9-&eacute;n, szombaton d&eacute;lut&aacute;n 3 &oacute;rakor adj&aacute;k &aacute;t az erd&eacute;lyi Oscarnak is nevezett EMKE-d&iacute;jakat. Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let d&iacute;j&aacute;tad&oacute;j&aacute;t az előző &eacute;vekhez hasonl&oacute;an a kolozsv&aacute;ri Protest&aacute;ns Teol&oacute;giai Int&eacute;zet d&iacute;szterm&eacute;ben tartj&aacute;k.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:aefe9b0cbcafd7564997f77b204fe06b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:89c897e01b281b9d192ada4345e6907c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;nyvturi|&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r c&iacute;mmel szervez k&ouml;nyvcsereakci&oacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let a Perspekt&iacute;va &eacute;s Campus di&aacute;k&uacute;js&aacute;gokkal k&ouml;zreműk&ouml;dve &aacute;prilis 15-&eacute;n.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:89c897e01b281b9d192ada4345e6907c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:82b886f635435b449b64e118965a297a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Tizenh&aacute;rom kateg&oacute;ri&aacute;ban adj&aacute;k &aacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) elismer&eacute;seit j&ouml;vő szombaton, &aacute;prilis 9-&eacute;n Kolozsv&aacute;ron, a Protest&aacute;ns Teol&oacute;giai Int&eacute;zet d&iacute;szterm&eacute;ben (Bocskai t&eacute;r/Avram Iancu 13. sz&aacute;m), a szervezet tiszt&uacute;j&iacute;t&oacute; k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;nek folytat&aacute;sak&eacute;nt.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:82b886f635435b449b64e118965a297a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b8537758e2a6f1adbcd19471c01ff95e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n V&eacute;gk&ouml;vetkeztet&eacute;s: a b&ouml;lcs&eacute;szkarosok irodalmi &iacute;zl&eacute;se meglepően fogyaszthat&oacute;. A h&uacute;s n&eacute;hol angolos &ndash; Jane Austen &ndash;, m&aacute;shol v&eacute;res &ndash; Potoczky L&aacute;szl&oacute;: &Eacute;les &ndash;, de a k&ouml;ret nagyj&aacute;b&oacute;l ugyanaz. &Eacute;s mi az eg&eacute;szben a legjobb? Leendő irodalm&aacute;raink k&ouml;z&ouml;tt is akadnak olyanok, akik odavannak Harry Potter&eacute;rt.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b8537758e2a6f1adbcd19471c01ff95e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:64ed98ff60a130b08020ec826b1b1e33' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Ezer darabos k&ouml;nyvgyűjtem&eacute;ny, soksz&iacute;nű &eacute;lők&ouml;nyvek, k&ouml;nyvbemutat&oacute;. Sz&oacute;val a főszerepet a (dobperg&eacute;st k&eacute;rek) k&ouml;nyv kapja! T&eacute;ma: K&ouml;nyvTuri &eacute;s &Eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r, id&eacute;n m&aacute;sodszorra, n&eacute;pszerűs&iacute;tve a pap&iacute;r alap&uacute; olvas&aacute;st.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:64ed98ff60a130b08020ec826b1b1e33' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9022baad92f5c4a941b9be893a20f566' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n R&ouml;vid kis k&ouml;rk&eacute;rd&eacute;seket tett&uuml;nk fel nektek, egyetemist&aacute;knak az aktu&aacute;lis olvasm&aacute;nyaitokr&oacute;l. Hogy mi&eacute;rt &eacute;rdekes az, amiket szoktatok olvasni pont most? A v&aacute;lasz egyszerű. &Aacute;prilis 15, K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r, a Kaszin&oacute;ban. Ismerős m&aacute;r a t&eacute;ma?</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9022baad92f5c4a941b9be893a20f566' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a517ffa90fcfe6f6caacd164a5152a59' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\" id=\"yui_3_16_0_1_1457949574394_2226\">\n A K&ouml;nyvturi|&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r kultur&aacute;lis esem&eacute;ny leg&uacute;jabb akci&oacute;ja m&aacute;rc. 8-&aacute;n startolt Keresd a k&ouml;nyvet a v&aacute;rosban! c&iacute;mmel az olvas&aacute;s n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;nek c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l. A v&aacute;ros fők&eacute;nt magyar &eacute;ttermeiben sz&iacute;nes k&ouml;nyvjelzőkkel ell&aacute;tott k&ouml;nyvek kelthetik fel azok figyelm&eacute;t, akik bet&eacute;rnek egy reggeli k&aacute;v&eacute;ra, vagy egy kellemes besz&eacute;lget&eacute;sre a bar&aacute;taikkal.</div>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a517ffa90fcfe6f6caacd164a5152a59' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:747911fa89c6c80d68977d351814e591' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\" id=\"descriptionbody0\">\n Kolozsv&aacute;r magyar k&aacute;v&eacute;z&oacute;iban, &eacute;ttermeiben sz&iacute;nes k&ouml;nyvjelzőkkel ell&aacute;tott k&ouml;nyvek keltik fel az emberek figyelm&eacute;t a k&ouml;nyvgyűjt&eacute;si akci&oacute;ra.</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:747911fa89c6c80d68977d351814e591' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:306f59ed6d0fff911dcb4a9fbe61bafe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Keresd a k&ouml;nyvet a v&aacute;rosban! c&iacute;mmel ind&iacute;tottak akci&oacute;t Kolozsv&aacute;ron a K&ouml;nyvturi - &Eacute;lők&ouml;nyvt&aacute;r szervezői. A m&aacute;rcius 8-&aacute;n indult akci&oacute; c&eacute;lja az olvas&aacute;s n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;se: Kolozsv&aacute;r magyar k&aacute;v&eacute;z&oacute;iban, &eacute;ttermeiben sz&iacute;nes k&ouml;nyvjelzőkkel ell&aacute;tott k&ouml;nyvek keltik fel az emberek figyelm&eacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:306f59ed6d0fff911dcb4a9fbe61bafe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8b173ab26ceb5c3e6bd0f47dbf265654' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban 2016. m&aacute;rcius 3-&aacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n megrendezett Művelőd&eacute;s-estet k&ouml;vetően dr. theol. Vik J&aacute;nossal, a BBTE R&oacute;mai Katolikus Teol&oacute;gia Kar&aacute;nak adjunktus&aacute;val besz&eacute;lgett&uuml;nk Ferenc p&aacute;p&aacute;r&oacute;l &eacute;s az &aacute;ltala meghirdetett irgalmass&aacute;g jubileumi &eacute;v&eacute;ről.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8b173ab26ceb5c3e6bd0f47dbf265654' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d3d4549d1a690a84614e79dbb8336bfc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Tavaly, a &bdquo;Kolind&aacute;rium&rdquo;-mal szinte p&aacute;rban jelent meg <strong>Dem&eacute;ny P&eacute;ter</strong> &bdquo;L&eacute;lekkab&aacute;t&rdquo; c&iacute;mű versesk&ouml;tete a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi Lector Kiad&oacute; gondoz&aacute;s&aacute;ban. A k&ouml;nyv nemr&eacute;g Kolozsv&aacute;rra is eljutott, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban<strong> Bal&aacute;zs Imre J&oacute;zsef</strong> faggatta k&ouml;ltőbar&aacute;tj&aacute;t.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d3d4549d1a690a84614e79dbb8336bfc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c0480ce82ef3315736e2f0cf896d43a4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A ki&aacute;ll&iacute;tott munk&aacute;k hangulat&aacute;hoz illő, meghitt, bar&aacute;ti l&eacute;gk&ouml;r jellemezte Forr&oacute; &Aacute;gnes Vil&aacute;gom, vil&aacute;ga c&iacute;mű pasztellki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak szerda esti megnyit&oacute;j&aacute;t a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c0480ce82ef3315736e2f0cf896d43a4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b5b557885d3a1a37995956ea696eeef' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Dem&eacute;ny P&eacute;ter L&eacute;lekkab&aacute;t c&iacute;mű versk&ouml;tet&eacute;nek bemutat&oacute;ja a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b5b557885d3a1a37995956ea696eeef' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:64eff2dcc8f5a2de0c94ffcd52dcb628' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kolozsv&aacute;rr&oacute;l &eacute;s a gőg&ouml;s ifj&uacute;korr&oacute;l, k&ouml;lt&ouml;z&eacute;sről &eacute;s szak&iacute;t&aacute;sr&oacute;l, Od&uuml;sszeuszr&oacute;l, P&eacute;nelop&eacute;ről &eacute;s Nauszika&aacute;r&oacute;l is sz&oacute; esett Dem&eacute;ny P&eacute;ter &uacute;j versesk&ouml;tete, a <em>L&eacute;lekkab&aacute;t</em> kapcs&aacute;n, amelyet Bal&aacute;zs Imre J&oacute;zsef a szerzővel p&aacute;rbesz&eacute;dben mutatott be a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:64eff2dcc8f5a2de0c94ffcd52dcb628' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3baef2fd7c89d0e61ac5849498005c09' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Marosv&aacute;s&aacute;rhelyre val&oacute; k&ouml;lt&ouml;z&eacute;s&eacute;ről, leg&uacute;jabb versesk&ouml;tet&eacute;ről, &uacute;jrakezd&eacute;s-t&ouml;rt&eacute;netekről, Kolozsv&aacute;rhoz fűződő viszony&aacute;r&oacute;l, sz&iacute;nh&aacute;zi munk&aacute;ir&oacute;l &eacute;s egy&eacute;b &eacute;rdekess&eacute;gekről faggatta Bal&aacute;zs Imre J&oacute;zsef cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n este a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;zban k&ouml;ltőt&aacute;rs&aacute;t, Dem&eacute;ny P&eacute;tert.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3baef2fd7c89d0e61ac5849498005c09' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:224db4c8d070d151d957d129eee7c3cf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;nyvturi|&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r n&eacute;ven szervezi meg kultur&aacute;lis esem&eacute;ny&eacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let 2016. &aacute;prilis 15-&eacute;n, a Perspekt&iacute;va &eacute;s Campus di&aacute;k&uacute;js&aacute;gokkal k&ouml;zreműk&ouml;dve. Első alkalommal a Perspekt&iacute;va kolozsv&aacute;ri di&aacute;k&uacute;js&aacute;g 2015-&ouml;s programjak&eacute;nt jelent meg, Perspi20 szalagc&iacute;m alatt, id&eacute;n viszont az EMKE ad keretet a rendezv&eacute;nynek a s&eacute;tat&eacute;ri Kaszin&oacute; &eacute;p&uuml;let&eacute;ben.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:224db4c8d070d151d957d129eee7c3cf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a239969b386cdcc56c9c46fdbbd7cbfd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Eacute;let&uacute;t &eacute;s p&aacute;lya szoros &ouml;sszefon&oacute;d&aacute;s&aacute;t &iacute;g&eacute;rte a Gy&ouml;rk&ouml;s-h&aacute;z febru&aacute;ri ZeneSz&oacute; rendezv&eacute;ny&eacute;n a kivet&iacute;tőn olvashat&oacute; c&iacute;m: A magyar zenei anyanyelv. A megh&iacute;vott Alm&aacute;si Istv&aacute;n n&eacute;pzenetud&oacute;s volt, aki m&aacute;r az elej&eacute;n elmondta a rendezv&eacute;ny n&eacute;pes k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g&eacute;nek, sz&iacute;vesebben besz&eacute;l arr&oacute;l, ami eg&eacute;sz &eacute;let&eacute;t bet&ouml;lt&ouml;tte, semmint saj&aacute;t &eacute;let&eacute;ről.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a239969b386cdcc56c9c46fdbbd7cbfd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cdf561637edde89bcc1656c22a8371d4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;&bdquo;N&eacute;zz szembe a f&eacute;lelmeiddel, tal&aacute;lkozz szem&eacute;lyesen a sztereot&iacute;pi&aacute;iddal&rdquo;, mott&oacute;val id&eacute;n is megszervezik a tavaly nagy n&eacute;pszerűs&eacute;gnek &ouml;rvendő K&ouml;nyvturi|&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r rendezv&eacute;nyt. M&aacute;k Arannyal, a rendezv&eacute;ny főszervezőj&eacute;vel besz&eacute;lgett&uuml;nk.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cdf561637edde89bcc1656c22a8371d4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:715dbffcf3aa426ffb545dba1c0f4098' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A kult&uacute;ra ir&aacute;nt &eacute;rdeklődők &eacute;s a kult&uacute;rak&ouml;zvet&iacute;tő szakemberek gyakran tal&aacute;lkozhatnak azzal a jelens&eacute;ggel, hogy az erd&eacute;lyi magyar műv&eacute;szet &eacute;s irodalom m&uacute;ltja &eacute;s jelene kev&eacute;ss&eacute; ismert a hazai k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g előtt. Ez az&eacute;rt is elgondolkodtat&oacute;, mert ezek a kultur&aacute;lis teljes&iacute;tm&eacute;nyek &eacute;ppen olyan kihagyhatatlan r&eacute;szei az egyetemes magyar kult&uacute;r&aacute;nak, mint a magyarorsz&aacute;gi alkot&aacute;sok.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:715dbffcf3aa426ffb545dba1c0f4098' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f63e37ca8a5db08feaacd1fa1f4349d8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kolozsv&aacute;ron ism&eacute;taranyek zajlik a K&ouml;nyvturi|&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r n&eacute;vvel szervezett rendezv&eacute;ny. Febru&aacute;r elsej&eacute;n kezdőd&ouml;tt &eacute;s &aacute;prilis 15-ig tart, ekkor lesz a nagy, k&ouml;zponti rendezv&eacute;ny Kolozsv&aacute;ron, a Casino &eacute;p&uuml;let&eacute;ben.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f63e37ca8a5db08feaacd1fa1f4349d8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e862e4248451a79a0eab8ed550943024' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;nyvturi &ndash; &Eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r n&eacute;ven szervez k&ouml;nyvcsereakci&oacute;t, Kolozsv&aacute;ron az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &aacute;prilis 15-&eacute;n a Perspekt&iacute;va &eacute;s Campus di&aacute;k&uacute;js&aacute;gokkal k&ouml;zreműk&ouml;dve.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e862e4248451a79a0eab8ed550943024' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7c501907ec8f1a98416a8045c8f07b11' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;nyvturi|&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r&nbsp;n&eacute;ven szervezi meg kultur&aacute;lis esem&eacute;ny&eacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let 2016. &aacute;prilis 15-&eacute;n, a Perspekt&iacute;va &eacute;s Campus di&aacute;k&uacute;js&aacute;gokkal k&ouml;zreműk&ouml;dve. Első alkalommal a Perspekt&iacute;va kolozsv&aacute;ri di&aacute;k&uacute;js&aacute;g 2015-&ouml;s programjak&eacute;nt jelent meg, Perspi20 szalagc&iacute;m alatt, id&eacute;n viszont az EMKE ad keretet a rendezv&eacute;nynek a s&eacute;tat&eacute;ri Kaszin&oacute; &eacute;p&uuml;let&eacute;ben.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7c501907ec8f1a98416a8045c8f07b11' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:224db4c8d070d151d957d129eee7c3cf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;nyvturi|&eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r n&eacute;ven szervezi meg kultur&aacute;lis esem&eacute;ny&eacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let 2016. &aacute;prilis 15-&eacute;n, a Perspekt&iacute;va &eacute;s Campus di&aacute;k&uacute;js&aacute;gokkal k&ouml;zreműk&ouml;dve. Első alkalommal a Perspekt&iacute;va kolozsv&aacute;ri di&aacute;k&uacute;js&aacute;g 2015-&ouml;s programjak&eacute;nt jelent meg, Perspi20 szalagc&iacute;m alatt, id&eacute;n viszont az EMKE ad keretet a rendezv&eacute;nynek a s&eacute;tat&eacute;ri Kaszin&oacute; &eacute;p&uuml;let&eacute;ben.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:224db4c8d070d151d957d129eee7c3cf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fd8255edab1976349a3a441fd79474e1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g (RMD) nyolcadik alkalommal &uuml;nnepelte k&oacute;rushangversennyel a Magyar Kult&uacute;ra Napj&aacute;t (MKN) szombaton d&eacute;lut&aacute;n, a T&ouml;r&ouml;kv&aacute;g&aacute;si Reform&aacute;tus Egyh&aacute;z- k&ouml;zs&eacute;g Don&aacute;t &uacute;ti templom&aacute;ban. A hagyom&aacute;nyhoz hűen a kerek &eacute;vfordul&oacute;hoz &eacute;rkezett szem&eacute;lyis&eacute;gek - Bajor Andor (1927-1991) kolozsv&aacute;ri &iacute;r&oacute;, szerkesztő &eacute;s a magyarorsz&aacute;gi B&aacute;rdos Lajos (1899-1986) zeneszerző - eml&eacute;k&eacute;t eleven&iacute;tett&eacute;k fel. Vas&aacute;rnap d&eacute;l&shy;előtt a besztercei r&oacute;mai katolikus templomban szerveztek k&oacute;rushangversenyt az MKN tisztelet&eacute;re.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fd8255edab1976349a3a441fd79474e1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3401c2548194ad9de9dcd6e5ab11897f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban a Zenesz&oacute; előad&aacute;ssorozat janu&aacute;r 20-i megh&iacute;vottja Jakabffy Tam&aacute;s &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;, kritikus, lapszerkesztő, m&eacute;diareferens, karnagy, a Schola Gregoriana Monostorinensis megalap&iacute;t&oacute;ja volt.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3401c2548194ad9de9dcd6e5ab11897f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:402e2be658d53df53123651e7ff357bf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Aacute;lmodozhat-e egy erd&eacute;lyi fiatal a filmes &aacute;lomgy&aacute;rr&oacute;l? &Aacute;lmodoz&aacute;son t&uacute;l lesz-e val&oacute;s&aacute;g ebből? Milyen l&eacute;p&eacute;sek vezetnek a sz&iacute;npadr&oacute;l a film vil&aacute;g&aacute;ba? Seg&iacute;t-e a kolozsv&aacute;ri egyetemi &eacute;s sz&iacute;nh&aacute;zi alapoz&aacute;s az &oacute;ce&aacute;non t&uacute;l? Skovr&aacute;n T&uuml;nde bar&oacute;ti sz&uuml;let&eacute;sű kolozsv&aacute;ri sz&iacute;n&eacute;sznő tudja minderre a v&aacute;laszt.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:402e2be658d53df53123651e7ff357bf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7400703982de0ffa823d45f40678b2b1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Tizenn&eacute;gy &eacute;ve m&aacute;r, hogy az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Maros megyei szervezete megeml&eacute;kezik az 1943. december 12-i don-kanyari csata &aacute;ldozataira, azokra, akik ott vesztett&eacute;k el &eacute;let&uuml;ket &eacute;s azokra a kevesekre is, akik hazaj&ouml;ttek b&aacute;r, de eg&eacute;sz &eacute;let&uuml;ket megpecs&eacute;telte az ott &aacute;t&eacute;lt trauma.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7400703982de0ffa823d45f40678b2b1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f1622a4fff051c477c8d2286584d8c98' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az 1943. janu&aacute;r 12-ei szovjet offenz&iacute;v&aacute;ra eml&eacute;keztek mintegy sz&aacute;zan szombaton a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi r&oacute;mai katolikus temetőben.&nbsp;</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f1622a4fff051c477c8d2286584d8c98' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7447d3528d830bb4fc719d13c199bf4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kov&aacute;cs Fl&oacute;ra Az eml&eacute;kez&eacute;s a kort&aacute;rs erd&eacute;lyi irodalomban c&iacute;mű, a Komp-Press Kiad&oacute;n&aacute;l megjelent tanulm&aacute;nyk&ouml;tet&eacute;t mutatt&aacute;k be szerda este Kolozsv&aacute;ron, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7447d3528d830bb4fc719d13c199bf4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:49e7e5ac4fc2cac749c7e08fd6037179' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az ember első k&ouml;rben megfogalmazza, hogy mit szeretne, majd le is kell tesztelnie, hogy műk&ouml;dik-e, amit elk&eacute;pzelt. &ndash; Fontos k&eacute;rd&eacute;s sz&aacute;momra, el&eacute;g nagy-e a c&eacute;l ahhoz, hogy azt higgyem, majdnem lehetetlen. Ha pedig majdnem lehetetlen, akkor pont j&oacute; nekem. Ezeket az &oacute;ri&aacute;si kih&iacute;v&aacute;sokat kedvelem &ndash; &ouml;sszegezte Skovr&aacute;n T&uuml;nde, a Nyitott szemmel elnevez&eacute;sű sorozat idei első vend&eacute;ge cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n este a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:49e7e5ac4fc2cac749c7e08fd6037179' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ec244a8254a7e4a338745dc4200208fd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"actual-content\">\n<p class=\"rtejustify\">\n Milyen lesz egy erd&eacute;lyi magyar sz&iacute;n&eacute;sznek &bdquo;Holnap, Hollywoodban&rdquo;? Milyen ma? Milyen az &uacute;t od&aacute;ig? Hogy lehet ott helyt&aacute;llni, &eacute;rv&eacute;nyes&uuml;lni, felvenni a harcot az &oacute;ri&aacute;si konkurenci&aacute;val a vil&aacute;g legnagyobb &aacute;lomgy&aacute;r&aacute;ban, ahol egy eg&eacute;sz v&aacute;ros a filmiparban &eacute;s -b&oacute;l &eacute;l? Ezekről mes&eacute;lt Skovr&aacute;n T&uuml;nde a kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban, ahol sz&iacute;n&eacute;szkoll&eacute;g&aacute;ja, Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert, a Nyitott szemmel besz&eacute;lgetősorozat h&aacute;zigazd&aacute;ja faggatta.</p>\n<p></p></div>', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ec244a8254a7e4a338745dc4200208fd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5e81929ae1a03b4820108189df8cd760' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Janu&aacute;r elsej&eacute;n imm&aacute;r 16. alkalommal koszor&uacute;zt&aacute;k meg Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen Petőfi S&aacute;ndor szobr&aacute;t a k&ouml;ltő sz&uuml;let&eacute;snapj&aacute;n. Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) megyei szervezete &aacute;ltal tartott megeml&eacute;kez&eacute;sre a szobor&aacute;ll&iacute;t&aacute;s &oacute;ta minden &eacute;vben sor ker&uuml;l.</p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5e81929ae1a03b4820108189df8cd760' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205642, expire = 1527292042, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Szöveg és dallam viszonya népdalainkban

Szöveg és dallam viszonya népdalainkban címmel tartott előadást Dr. Almási István népzenekutató a Művelődés estek keretében 2016 december 8-án, a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

muvelodes.net, 2016. december
01/19/2016 - 10:42
Kántálás és regölés Kolozsváron

A Györkös Mányi Albert Emlékház JelesNapTár c. hagyományőrző gyermekprogramjának keretében 2016. december 27-én, kedden délután kántálni, regölni jártak az esemény résztvevői. A JelesNapTár apraja-nagyja fogadókész családokhoz kopogtatott be, de ellátogatott a belvárosi unitárius gyülekezeti terembe valamint a Szabadság szerkesztőségébe is.

Erdélyi Magyar Televízió, 2016. december 29.
01/19/2016 - 10:42
Új kötetben az EMKE 130 éves története

Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. Tanulmányok az EMKE 130 évéről címmel jelentette meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel közösen a 2015-ben tartott konferencia előadásait tartalmazó kötetét.

László Tibor riportja.

Kolozsvári Rádió, 2016. dec. 13.
02/03/2016 - 10:36
Dallal, zenével vártuk a karácsonyt

Az adventi időszakra jellemző, várakozással teli jó hangulatban telt el a Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) által szervezett karácsonyváró hangverseny szombaton délután a Báthory-líceum dísztermében, ahol közel 300 gyerek – öt iskolai énekkar és a szilágysomlyói Szederinda citeraegyüttes – lépett fel.

Szabadság, 2016. dec. 13.
01/15/2010 - 15:32
Világszerte nyílnak már az orgonák – bemutatták a Tamás Gábor-interjúkötetet

A kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban mutatták be pénteken Szucher Ervin interjúkötetét, amelyet Tamás Gábor énekessel készített.

Krónika Online, 2016. dec. 12.
02/03/2016 - 10:36
Tamás Gábor: Ott vagyok otthon, ahol szeretettel várnak rám

Kegyes volt hozzá a sors – írja weboldalán Tamás Gábor, akit ez a sors Kolozsvárról vezérelt el a nagyvilágba, Svédországba negyven évvel ezelőtt. És szintén ő vallja életrajzi írásában, hogy a szerencse is meghatározta pályáját. Ismerik, szeretik, minden fellépése sikerélmény, és szívesen koncertezik. Szereti munkáját, szereti a közönségét.

Szabadság, 2016. december 9.
01/19/2016 - 10:42
Guttman Mihályra emlékeztünk, aki mindig köztünk marad

Sok személyes élményt elevenítettek fel Guttman Mihály (1926–2013) karnagyról egykori tanítványai – akikből később tanár kollégák, munkatársak lettek –, zenésztársai szerdán délután, a Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) közös rendezvényén. Helyszínként a ferences kolostor refektóriuma szolgált, amely több mint fél évszázadon át adott otthont a kolozsvári zenelíceumnak.

Szabadság, 2016. dec. 9.
01/15/2010 - 15:32
Tamás Gábor: Ott vagyok otthon, ahol szeretettel várnak rám

Kettős céllal érkezett Kolozsvárra Tamás Gábor: pénteken, december 9-én délután 6 órától az EMKE Györkös Mányi Albert Házában (Majális/Republicii utca 5. szám) bemutatják Szucher Ervin, Csak a szívünkben nem száll az idő – Életúton Tamás Gáborral című könyvét, szombaton pedig a Kolozsvári Magyar Operában lép fel.

Szabadság, 2016. dec. 9.
02/03/2016 - 10:36
Az ásványkristályok világa

Az ásványkristályok világa címmel dr. Farkas György kémikus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója tartott előadást 2016. december 7-én, szerdán, 18 órától, az Ember és Természet Kollégium keretében, a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Agnus Rádió, 2016. december 7.
01/19/2016 - 10:42
Érmindszenten is beköszöntött az ősz

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör Nagykároly és Tasnád RMDSZ-szervezeteivel, valamint Adyfalva református gyülekezetével karöltve huszonhetedik alkalommal rendezte meg az érmindszenti zarándoklatot.

Friss Újság, 2016. nov. 21.
02/03/2016 - 10:36
Ady-megemlékezés Szatmárnémetiben és Érmindszenten felvidéki művészekkel

Idén november 18-19-én is megrendezte az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Szatmárnémeti Kölcsey Kör, az RMDSZ, valamint az Érmindszenti Református Gyülekezet a Kárpát-medencei Ady-megemlékezést, az Érmindszenti zarándoklatot. Idén felvidéki előadóművészek is részt vettek az eseményen.

Felvidék.ma, 2016. nov. 21.
02/03/2016 - 10:36
Több mint 200-an az Ady Endre zarándoklaton

Az Informaţia Zilei román nyelvű lap is beszálmolt a Szatmárnémetiben és Érmindszenten megszervezett ünnepségről.

informatia-zilei.ro, 2016. nov. 21.
02/03/2016 - 10:36
Adyra emlékeztek Érmindszenten

Közel százan vettek részt november 19-én, szombaton a hagyományos Ady megemlékezésen Érmindszenten, amelyet a költő születésnapi évfordulója alkalmából szerveztek meg.

szatmár.ro, 2016. nov. 20.
02/03/2016 - 10:36
Magyarországi püspökök prédikáltak Ady szülőfalujában

Érmindszenten az idén is szeretettel várták mindazokat, akik elzarándokoltak november 19-án az Ady ünnepségre. Az ökumenikus szertartáson Dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök és Beer Miklós váci római katolikus megyéspüspök szólt az ünneplőkhöz.

Nagykárolyi Református Egyházmegye, 2016. nov. 20.
02/03/2016 - 10:36
MINDSZENTI ANZIKSZ

Ady Endre holtában is segíti szülőfaluját. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Nagykároly és Tasnád RMDSZ-szervezeteivel, valamint Érmindszent Református Gyülekezetével karöltve idén is, immár a huszonhetedik alkalommal rendezte meg az Érmindszenti zarándoklat nevet viselő hagyományos Kárpát-medencei Ady-megemlékezését.

nagykárolyi anziksz, 2016. nov. 19.
02/03/2016 - 10:36
Megkezdődött az Ady-megemlékezések sorozata

A Püspöki Palota dísztermében tartott színi előadással kezdődött az Ady-megemlékezések sora. A pozsonyi Lírai színház művészei idézték meg a költő alakját, gondolatait. Szombaton Érmindszenten, a költő szülőházának udvarán folytatódik a megemlékezés.

szatmár.ro, 2016. nov. 18.
02/03/2016 - 10:36
Magyar Házak Találkozója

2016. november 11–12-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szervezésében Kolozsváron tartották meg a romániai Magyar Házak IV. Találkozóját.

Bihari Napló, 2016. nov. 16.
02/03/2016 - 10:36
Magyar Házak IV. Találkozója Kolozsváron

November 11–12-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szervezésében Kolozsváron tartották meg a romániai Magyar Házak IV. Találkozóját. A rendezvény keretében mutatták be dr. Fleisz János Az erdélyi magyar sajtó története 1940–1944 című kötetét.

Reggeli Újság, 2016. nov. 16.
02/03/2016 - 10:36
Az erdélyi magyar újságírás története

November 11. és 12-e között az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület megrendezte a Romániai Magyar Házak IV. Találkozóját, az esemény keretében pénteken délután 5 órától Benkő Levente mutatta be Fleisz János Az erdélyi magyar újságírás története 1940–44 között c. kötetét a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A bemutató után a könyv szerzőjével rádiónk munkatársa, Both Zsuzsa beszélgetett. 

Agnus Rádió, 2016. nov. 15.
02/03/2016 - 10:36
Jó példák, fenntarthatóság, értékfeltárás, régi és új feladatok

Negyedik alkalommal szervezte meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) november 11-én és 12-én a Romániai Magyar Házak találkozóját. A tanácskozás fókuszában a fenntarthatóság, valamint az értékfeltárás szerepelt, a több mint félszáz résztvevő megismerkedhetett néhány követendő példával, és a magyar nyelv napjáról is megemlékeztek.

Szabadság, 2016. nov. 15.
02/03/2016 - 10:36
Magyar Házak IV. Találkozója Kolozsváron

2016. november 11-12.-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szervezésében Kolozsváron tartották meg a romániai Magyar Házak IV. Találkozóját. A rendezvény keretében mutatták be dr. Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története 1940–1944 című kötetét.

budakalaszicivilforum.hu, 2016. nov. 15.
02/03/2016 - 10:36
Díjazták a legszebb erdélyi magyar dalokat

Gálaműsor keretében rangsorolták és díjazták a hat legszebb erdélyi magyar dalt a kolozsvári Bulgakov és Macskaház irodalmi kávéházban szombaton este.

Krónika Online, 2016. nov. 14.
02/03/2016 - 10:36
Gyergyóban születtek a legszebb erdélyi magyar dalok

A gyergyószentmiklósi No Sugar és a szárhegyi Dreamland Residents zenekarok egy-egy szerzeménye nyerte a Legszebb Erdélyi Magyar Dal címet idén profi, illetve amatőr kategóriában. Az elismerés hatalmas lendületet ad az alkotóknak, az ezzel járó koncertfellépési és stúdiófelvétel lehetőségek pedig a népszerűsítésben nyújtanak hatalmas segítséget.

székelyhon.ro, 2016. nov. 14.
02/03/2016 - 10:36
Megvan a két legszebb erdélyi magyar dal

Profi kategóriában a No Sugar zenekar, amatőrök között pedig a Dreamland Residents dala nyert a Legszebb Erdélyi Magyar Dal versenyben.

Transindex, 2016. nov. 13.
02/03/2016 - 10:36
Kiválasztották a legszebb erdélyi magyar dalokat

Két csapat lett idén a Legszebb Erdélyi Magyar Dal nyertese: a Dreamland Residence és a No Sugar.

Maszol, 2016. nov. 13.
02/03/2016 - 10:36
Romániai Magyar Házak Találkozója

Kolozsváron tartották meg az elmúlt hétvégén a Romániai Magyar Házak Találkozóját. A negyedik alkalommal megszervezett találkozón a máramarosszigeti Hollósy Simon Művelődési Egylethez tartozó Magyar Ház is képviseltette magát.

szigetiporta.ro, 2016. nov. 13.
02/03/2016 - 10:36
Szilágyi Domokosra emlékeztek a Házsongárdi temetőben

1976. november 2-án hunyt el Szilágyi Domokos a XX. századi erdélyi magyar irodalom egyik legjelentősebb költője. Halálának 40-ik évfordulója alkalmával sírjánál is megemlékeztek róla.

Erdélyi Figyelő, 2016. nov. 11.
02/03/2016 - 10:36
Erdővidék(iek) Kolozsváron

A kolozsvári EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban f. év október 19-én lezajlott sikeres Régiók találkozása c. rendezvényról – amelyen  Erdővidék mutatkozott be – számol be Demeter Zoltán az Erdővidéki Hírlap hasábjain.

Erdővidéki Hírlap, 2016. november 10.
01/19/2016 - 10:42
Negyven éve hunyt el Szilágyi Domokos

Szilágyi Domokos jelenkori recepciójáról, az életmű kanonizáltságáról és a világlírában elfoglalt szerepéről, filozófiával, társművészetekkel folytatott dialógusáról, a költő ügynökmúltjával kapcsolatos dilemmákról szóltak azok az előadások, kerekasztal-beszélgetések, amelyek a Szilágyi Domokos-napok különböző állomásain, Szatmárnémetiben, Batizon, Nagysomkúton és Kolozsvárott zajlottak a hét végén.

Irodalmi Jelen, 2016. november 9.
01/19/2016 - 10:42
Negyven éve hunyt el Szilágyi Domokos

Szilágyi Domokos jelenkori recepciójáról, az életmű kanonizáltságáról és a világlírában elfoglalt szerepéről, filozófiával, társművészetekkel folytatott dialógusáról, a költő ügynökmúltjával kapcsolatos dilemmákról szóltak azok az előadások, kerekasztal-beszélgetések, amelyek a Szilágyi Domokos-napok különböző állomásain, Szatmárnémetiben, Batizon, Nagysomkúton és Kolozsvárott zajlottak a hét végén.

irodalmijelen.hu, 2016. nov. 9.
02/03/2016 - 10:36
Díjátadó gálaesten csendülnek fel Erdély legszebb dalai

Erdély legszebb dalait díjazzák szombaton 19 órától a kolozsvári Bulgakov & Macskaház irodalmi kávéházban gálaest keretében.

Krónika Online, 2016. nov. 7.
02/03/2016 - 10:36
Kolozsváron is megemlékeztek Szilágyi Domokosról

A négy településen lezajlott XI. Szilágyi Domokos Napok utolsó állomása volt szombaton délután Kolozsvár, a negyven éve elhunyt költőre a Házsongárdi temetőben és az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában emlékeztek.

Szabadság, 2016. nov. 7.
02/03/2016 - 10:36
Szilágyi Domokosra emlékeztek Kolozsváron

Szilágyi Domokos élete sajátos közép-kelet-európai történelmi dráma; bár a 40 éve elhunyt költőt beszervezte a román titkosrendőrség, ez nem von le életművének értékéből – jelentette ki Pomogáts Béla irodalomtörténész a Szilágyi Domokosról 40 év távlatából című kolozsvári kerekasztal-beszélgetésen szombaton.

Krónika, 2016. nov. 6.
02/03/2016 - 10:36
Szilágyi Domokos Napok a költő halálának évfordulóján

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szatmári csoportja háromnapos rendezvénysorozattal emlékezik az egyetemes magyar irodalom kiemelkedő alakjára, a negyven esztendeje elhunyt Szilágyi Domokosra Szatmár megyében, Nagysomkúton és Kolozsváron. Az irodalmi tanácskozással és koszorúzással egybekötött eseményen irodalomtörténészek, írók, költők, közéleti és politikai személyiségek egyaránt jelen vannak.

Helikon, 2016. nov. 4.
02/03/2016 - 10:36
Szilágyi Domokos Napok négy településen

A szatmárnémeti irodalmi tanácskozás és koszorúzás után Batizon és Nagysomkúton, majd Kolozsváron zajlanak november 3-a és 5-e között a XI. Szilágyi Domokos Napok eseményei, amelyekkel a 40 éve elhunyt költőre, irodalomtörténészre, műfordítóra emlékezik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), valamint annak szatmárnémeti csoportja.

Szabadság, 2016. nov. 2.
02/03/2016 - 10:36
Fodor Sándor özvegyével beszélgettünk

Fodor Sándor Válogatott novellák című kötetét mutatták be csütörtök este a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Ez alkalomból beszélgettünk Fodor Nagy Évával, az író özvegyével.

Agnus Rádió, 2016. november 2.
01/19/2016 - 10:42
Szilágyi Domokos Napok

A XI. Szilágyi Domokos Napok november 3-án veszi kezdetét Szatmárnémetiben a költő halálának 40. évfordulója alkalmából. Előadók lesznek többek közt Bertha Zoltán, Dávid Gyula, Jánosi Zoltán, Korpa Tamás, Muzsnay Árpád, Pécsi Györgyi és Pomogáts Béla.

Magyar Írószövetség, 2016. nov. 2.
02/03/2016 - 10:36
Hamarosan kiderül, melyik Erdély legszebb dala

Második alkalommal állt össze a legszebb erdélyi dalok listája, november 12-én hirdetik ki, hogy ezek közül melyik a legeslegszebb.

Maszol, 2016. nov. 1.
02/03/2016 - 10:36
Sikeres volt a szatmári Jogállami Kerekasztal

A Németi Református Egyházközség gyülekezeti terme adott otthont a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülete által Szatmárnémetiben megrendezett Jogállami kerekasztal-beszélgetésnek, melyen Tordainé dr. Petneházy Judit, az Egyesület alelnöke, valamint dr. Juhász Imre alkotmánybíró tartott előadást.

szatmar.ro, 2016. okt. 29.
02/03/2016 - 10:36
Geokémikusok az Etnán

A Györkös Mányi Albert Emlékház Nyitott szemmel c. sorozat ötödik évadának első beszélgetését rendezték meg 2016. október 27-én, csütörtökön, ahol két fiatal geokémikus volt a vendég, akik többek között a szicíliai Etnán eltöltött hét nap élményeiről, tanulságairól és kapcsolatépítésről számoltak be.

Agnus Rádió, 2016. október 27.
01/19/2016 - 10:42
Régiók találkozása – Erdővidék Kolozsváron

Az Erdélyi Magyar Televízió is beszámolt a kolozsvári EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban f. év október 19-én lezajlott sikeres rendezvényról, amelyen Erdővidék térség mutatkozott be Kolozsváron.

Erdélyi Magyar Televízió, 2016. október 27.
01/19/2016 - 10:42
Több napos és helyszínes emlékezés Szilágyi Domokosra

A költő halálának 40. évfordulója alkalmából szerveznek rendezvénysorozatot november 3. és 5. között.

szatmár.ro, 2016. okt. 25.
02/03/2016 - 10:36
Fodor Sándor novelláiból válogattak

A Székely Könyvtár sorozatban megjelent Fodor Sándor Válogatott novellák című kötetet mutatták be csütörtök délután a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Agnus Rádió, 2016. október 24.
01/19/2016 - 10:42
Mindig értelmezni próbálta a tisztázatlan helyzeteket
Tizenkét novella szerepel Fodor Sándor Válogatott novellák című kötetében, amely a Hargita Kiadó gondozásában, a Székely Könyvtár sorozat 43. kiadványaként látott napvilágot. [...] A Györkös Mányi Albert Emlékházban múlt csütörtökön tartott, meghitt hangulatú könyvbemutató egyben az emlékezésre is alkalmat nyújtott.
Szabadság, 2016. október 24.
01/19/2016 - 10:42
Erdővidék Kolozsváron – szóban, képben, lelkületben
Hangulatos beszélgetések kerekedhetnek, amikor ugyanazon településről, tájegységről származó személyek, akik az otthonuktól távol élnek, néhány órát együtt töltenek: felidézik gyermekkoruk meghatározó élményeit, feledésbe merült történetekről, helyszínekről, emberekről esik szó, s ahogy az idő telik, egyre többen bekapcsolódnak a társalgásba, nosztalgiáznak és emlékeznek, ettől válnak igazán meghitté, családiassá ezek az alkalmak.
Szabadság, 2016. október 21.
01/19/2016 - 10:42
Rátekintés az életükre – Bodó Márta Nőszirom című kötetének bemutatója

Bodó Márta könyv formájában megjelentette tíz beszélgetését, amely a 2012-13-as évek őszi-téli hónapjaiban a Mária Rádióban elhangzott.

erdon.ro, 2016. október 20.
01/19/2016 - 10:42
A modern Kolozsvár születése: botrányok, érdekek és balesetek árnyékában

Fazakas László történész-kutató, az egri Eszterházy Károly Egyetem kutató asszisztense tartott előadást a Művelődés Estek keretében, 2016. október 13-án, csütörtökön, 18 órától a Györkös Mányi Albert Emlékházban A modern Kolozsvár születése: botrányok, érdekek és balesetek árnyékában címmel .

Agnus Rádió, 2016. október 13.
01/19/2016 - 10:42
A modern Kolozsvár születése

Művelődés estek második évadja október 13-án kezdődött meg a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A meghívott előadó Fazakas László történész-kutató, az egri Eszterházy Károly Egyetem kutató asszisztense volt, aki A modern Kolozsvár születése: botrányok, érdekek és balesetek árnyékában címmel tartott előadást.

muvelodes.net, 2016. október
01/19/2016 - 10:42
Átvette az EMKE a Sütő-emlékház rehabilitált épületeit

Átvette az az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sütő András-emlékház rehabilitált épületeit az író szülőfalujában, Pusztakamaráson.

Paprika Rádió, 2016. okt. 11.
02/03/2016 - 10:36
A remény üzenetével adták át a Sütő-házat Pusztakamaráson

Szűk körű ünnepségen vette át, illetve adta át a közönség számára vasárnap, október 9-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a pusztakamarási Sütő András Emlékház legutóbb rehabilitált épületeit.

EMKE / Szabadság, 2016. okt. 11.
02/03/2016 - 10:36
Átvette az EMKE a pusztakamarási Sütő-emlékház rehabilitált épületeit

A Sütő András-emlékház legutóbb rehabilitált épületeit vette át a hét végén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) az író szülőfalujában, a mezőségi Pusztakamaráson. 

Krónika, 2016. okt. 10.
01/15/2010 - 15:32
Átvették a Sütő András Emlékház legutóbb rehabilitált épületeit

2016. október 9-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Pusztakamaráson átvette a Sütő András Emlékház legutóbb rehabilitált épületeit.

erdon.ro, 2016. okt. 10.
01/15/2010 - 15:32
„Idejétmúlttá válnak” Sütő András művei?

Sütő Andrásra emlékeztek halálának 10. évfordulóján Marosvásárhelyen szeptember utolsó napján, a Sütő András Baráti Társaság tagjai az író alakját, irodalmi és közéleti tevékenységét idézték fel. Az író sírjánál tartott megemlékezésen alig húszan vettek részt. 

Krónika, 2016. okt. 2.
01/15/2010 - 15:32
Keresztény értelmiségi nők vallomásai - Bemutatták Bodó Márta Nőszirom című kötetét

Izgalmas és megtisztelő volt Bodó Márta számára a vállalt feladat, minden alkalommal úgy érezte, beszélgetőpartnerei „nagyon mélyre engedik”.

Szabadság, 2016. szeptember 30.
01/19/2016 - 10:42
A tudomány szolgálatában

85. születésnapját ünnepelte Somai József erdélyi közgazdász, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság volt elnöke, az MTA köztestületének külső tagja.

MTA Hírlevél VI/9. 2016. szept. 15.
02/03/2016 - 10:36
Somai József, a „Legigazibb civil”

Somai József közgazdászt, közéleti személyiséget köszöntötte 85. születésnapján a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság. 

Erdélyi Figyelő, 2016. szept. 15.
02/03/2016 - 10:36
Élő erdélyi közkincsünket köszöntöttük

Zsúfolásig megtelt péntek délután Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvényterme, ahol a közgazdász, szakíró, köztiszteletben álló közösségszervező Somai Józsefet köszöntötték 85. születésnapja alkalmából.

Szabadság, 2016. szept. 13.
02/03/2016 - 10:36
Somai József közgazdászt köszöntötték Kolozsváron

Civil jóság – civil hatékonyság című tanulmánykötet bemutatásával köszöntötték Somai József Wekerle-életműdíjas közgazdászt 85. születésnapja alkalmából korábbi munkatársai a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) hétvégi kincses városi rendezvényén.

Krónika Online, 2016. szept. 11.
02/03/2016 - 10:36
1956 – Musnai László naplójában

Muzsnay Árpád is előadást tartott egy Ipolynyéken megrendezett kétnapos rendezvényen, melynek keretében sor került „Az 56-os őrtüzek a Kárpát-hazában” című történelmi tanácskozásra, melyen Musnai László 1955 és 1957 között írt naplójának feljegyzéseit ismertette.

frissujsag.ro, 2016. szept. 2.
02/03/2016 - 10:36
A hétszázát! Anyanyelvi játékok harmadjára a Farkas utcában

Már harmadik éve van jelen a Kolozsvári Magyar Napok Farkas utcai programkínálatában az EMKE, 2016-ban már nemcsak standdal, hanem programsátorral, s ezen belül, az Anyanyelvápolók Szövetségével társszervezésben, feladatlapokkal, kvízekkel és csapatjátékokkal várta az érdeklődőket.

anyanyelvápoló.hu, 2016. aug. 31.
02/03/2016 - 10:36
1956 máig ható szellemi öröksége

Az 1956-os forradalomra emlékeztek az Ipolynyéken augusztus 26-án megtartott kárpát-medencei konferencián. Az 56-os őrtüzek a Kárpát-hazában elnevezésű tanácskozáson a forradalom magyarországi és határon túli reflexióit is felelevenítették.

felvidek.ma, 2016. aug. 27.
02/03/2016 - 10:36
Asztalfiókból a nagyközönség elé – Bemutatták Laczkó Vass Róbert verseskötetét

Huszonhárom év terméséből válogatott egy kötetre valót Laczkó Vass Róbert színművész, elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy az asztalfióknak írt verseit a világ elé tárja.

Szabadság, 2016. augusztus 19.
01/19/2016 - 10:42
Felix culpa et Korunk 90 a Kolozsvári Magyar Napokon

A Györkös Mányi Albert Emlékház adott otthont délután öt órától Laczkó Vass Róbert első verseskötetének, a Felix culpa – azaz édes teher – című könyve bemutatójának. A szerzővel Demény Péter beszélgetett.

Helikon, 2016. augusztus 18.
01/19/2016 - 10:42
Versbe illő találkozások

Versbe Illő Találkozás címmel tartottak Interaktív Verses Műhelyt kedden délután a Györkös Mányi Albert Emlékházban, ahol László Noémi, kolozsvári költő versei képezték a találkozások alapját.

Agnus Rádió, 2016. aug. 16.
02/03/2016 - 10:36
Horváth Istvánra emlékeztek

Emlékünnepséget szerveztek Magyarózdon Horváth István tiszteletére. A szülői ház, amelynek udvarán tisztelői gyülekeztek, ihletforrást jelentett a költő számára. Ezért is különösen fontos, hogy az fennmaradjon az utókornak.

Erdély Tv, 2016. aug. 8.
02/03/2016 - 10:36
Egy zarándoklat, mely összeköt

Nemzeti imánk, a Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból közös eléneklésével hajtottak főt igen sokan péntek délután. Immár 27. alkalommal került megrendezésre a Kölcsey-emléknap és -főhajtás a sződemeteri református templom kertjében.

frissujsag.ro, 2016. aug. 5.
02/03/2016 - 10:36
Isten, áldd meg — minden magyart!

Pénteken neves hazai és külföldi vendégeket, de természetesen Szatmár megye, Bihar és a Szilágyság irodalom- és történelemkedvelőit is várják a huszonhetedik alkalommal megrendezésre kerülő Kölcsey-megemlékezésre, amelyen nemzeti imánk szerzője előtt tisztelgünk.

frissujsag.ro, 2016. aug. 3.
02/03/2016 - 10:36
Gulyáspogácsás Hungarikum Napok Nagyszebenben

Hungarikumok és transzilvanikumok seregszemléje volt a hetedik alkalommal megszervezett Hungarikum Napok Nagyszebenben, a HÍD – Szebeni Magyar Egyesület szervezői a helyi, regionális, ugyanakkor az anyaországban már hungarikummá nyilvánított értékeket is beépítették az idei programkínálatba.

szabadsag.ro, 2016. júl. 5.
02/03/2016 - 10:36
Bartók nyomában, Kodály szellemében szólt a dal

Guttman Mihály karnagy (1926-2013), a Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) tiszteletbeli elnöke születésének kilencvenedik évfordulója emlékére kopjafát avattak szombaton Tordaszentlászlón a XVII. Szent László-napi kórustalálkozón, ahol közel húsz kórus, azaz közel félezren vettek részt.

szabadsag.ro, 2016. jún. 27.
02/03/2016 - 10:36
Hit és gyógyítás – hetedik évadzáró

Megtartották a Hit és gyógyítás nevű, Szatmáron méltán népszerű rendezvény, hetedik évadjának utolsó előadását. Az esemény konferálója Vass Zoltán laboratóriumi főorvos és főszervező volt.

refszatmar.eu, 2016. jún. 24.
02/03/2016 - 10:36
Jakabffy Elemérre és Páskándi Gézára emlékezünk

Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosa május 19-20-án Szatmárnémetiben ismét egy asztalhoz ültette a Kárpát-medencei magyar közösségek képviselőit, hogy közösen emlékezzenek Jakabffy Elemérre és Páskándi Gézára.

felvidek.ma, 2016. május 24.
02/03/2016 - 10:36
Szőcs Kristóf zongoraestje

Szőcs Kristóf Kolozsvárról elszármazott fiatal zongoraművész hangversenyére került sor szerda este a kolozsvári Györkös-Mányi Albert Emlékházban. Az előadó rendszeresen visszajár erre a helyszínre, ahol szívesen lép fel a régi ismerősök és barátok körében. Műsora, mint mindig, igényesen összeállított, nagy virtuozitást és elmélyülést igénylő művekből állt.

Kolozsvári Rádió, 2016. május 19.
01/19/2016 - 10:42
Pillantás a múltba – Gaal György: Születtek Kolozsvárt

Kolozsvár egyik legszebb multifunkcionális rendezvényterme, a Györkös Mányi Albert Emlékház ezúttal Gaal György irodalomtörténész Születtek Kolozsvárt című kötete bemutatójának adott helyet.

Erdélyi Napló, 2016. május 19.
01/19/2016 - 10:42
Jakabffy Elemérre és Páskándi Gézára emlékeznek 2016. május 19-én és 20-án

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdeményezésére és szervezésében 2016. május 19-én délután és május 20-án délelőtt Szatmárnémetiben a Megyei Múzeum II. emeleti dísztermében tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Jakabffy Napok néven ismertté vált kisebbségi tanácskozás.

helikon.ro, 2016. május 17.
02/03/2016 - 10:36
Jakabffy Napok és Páskándi–megemlékezés

Május 19-20-án Jakabffy Elemér, a kiváló kisebbségpolitikus születésének 135. évfordulója alkalmából szervezik meg a Jeszenszky–könyvbemutatóval bővített Jakabffy Napokat, majd 20-án kora este Szatmárhegyen tisztelegnek Páskándi Géza emléke előtt.

frissujsag.ro, 2016. május 16.
02/03/2016 - 10:36
Szabédi Lászlóra emlékeztek Kolozsváron

Az irodalom és a média volt az idei, 25. Szabédi László-emléknap fő témája a hétvégén Kolozsváron. „Szabédi László amellett, hogy jelentős műveket hagyott az utókorra, politikus alkat volt, érdemes összekapcsolni irodalmi és tudományos életművével publicista tevékenységét” – hangzott el többek közt Kántor Lajos irodalomtörténész Napilapok Szabédi életművében című előadásában. 

Krónika, 2016. május 8.
01/15/2010 - 15:32
Szabédi-nap – emlékezés és előretekintés

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület részéről Széman Péter elnök és Bartha Katalin Ágnes irodalomtörténész, a főkonzulátustól pedig Békefi Annamária konzul helyezett el koszorút a Lázár utca 30. szám alatti Szabédi-háznál tegnap délután, a XXV. Szabédi-nap első mozzanataként.

Szabadság, 2016. május 7.
01/15/2010 - 15:32
EMKE-kiállítás Máramarosszigeten

Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása címmel nyílik az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület megalakulásának 130. évfordulója alkalmára készült kiállítás. A kiállítás kurátora: Bartha Katalin Ágnes, grafikai arculatát Demeter Vincze András tervezte.

nagybanya.ro, 2016. május 6.
02/03/2016 - 10:36
Jubileumi Szabédi-emléknap
 
Írók, irodalom a médiában címmel kerül sor a XXV. Szabédi-napra Kolozsváron, május 6-án, pénteken. 
 
Élő Székelyföld, 2016. május 4.
02/03/2016 - 10:36
Istennel, a hazáért és szabadságért! – Rákóczi-megemlékezés

Szombaton ismét felcsendült a tárogató hangja a majtényi síkon álló kuruc-emlékműnél, ahol főhajtással, koszorúzással és néptánckavalkáddal emlékeztek II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelemre, aki a leghosszabb magyar szabadságharcot vezette, nyolc éven át.

frissujsag.ro, 2016. május 3.
02/03/2016 - 10:36
Szabédi-napot tartanak Kolozsváron

Pénteken emlékeznek majd Szabédi Lászlóra születésének 109. évfordulója kapcsán a kincses városban.

itthon.ma, 2016. május 2.
02/03/2016 - 10:36
Időmenedzsment: Te hogy állsz az időddel?

Tarts szünetet, változtass helyszínt, készíts táblázatot — kb. ilyen és ehhez hasonló tanácsokat vársz ettől a cikktől. De legyünk őszinték, ezek a tippek, ilyen formában semmit sem érnek. Ezzel szemben egy fullos időmenedzsment tréningen már sok mindent megtanulhatsz... Pakó Szilvia beszámolója az EMKISZ első képzéséről.

perspektiva.ro, 2016. május 2.
02/03/2016 - 10:36
Tizenkét új érték került be az Erdélyi Magyar Értéktárba

41 javasolt értékről döntött szerdai ülésén az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság (EMÉB). Ebből 12 került az Erdélyi Magyar Értéktárba, 24 pedig a megyei, területi vagy helyi értéktárakba – számolt be csütörtöki hírlevelében az RMDSZ.

maszol.ro, 2016. április 28.
02/03/2016 - 10:36
Rákóczira emlékeznek Szatmárban

340 éve született II. Rákóczi Ferenc – 305 éve írták alá a Szatmári békét. Ennek emlékére rendez ünnepséget az EMKE partiumi szervezete, erről beszélt az MTVA tudósítóinak Muzsnay Árpád volt partiumi alelnök, jelenlegi főtanácsos.

m1, 2016. április 26.
02/03/2016 - 10:36
Több tízezer könyvet adományozott a Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében

Partiumi iskolák megsegítésére adományozott több 10.000 könyvet a tolcsvai Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány. A könyvek szétosztásában részt vesz az EMKE partiumi szervezete is, mint Muzsnay Árpád elmondta, Máramarostól Szilágyperecsenig vannak olyan iskolák, akik részesülnek az adományokból.

MTVA, 2016. április 25.
02/03/2016 - 10:36
Faggatóra: dr. Széman Péter, Kákonyi Csilla és Sarányi István

Az Erdélyi Magyar Televízió vasárnapi Faggatóra című műsorának első 20 percében dr. Széman Péter EMKE-elnökkel beszélgetett Lokodi István műsorvezető. Szó volt a nemrégiben lezajlott közgyűlésről, az Erdélyi Oscarról, a Könyvturi | élőKönyvtárról, a tervezett képzésekről és a frissen alakult Ifjúsági Szervezetről is. Ajánljuk!

Eedély Tv, 2016. április 24.
02/03/2016 - 10:36
Élő könyvekkel néztünk szembe a sztereotípiáinkkal

Feministával, politikussal, nyugdíjassal, slammerrel, sőt még szőke nővel is beszélgettünk. Azt is megtudtuk, miért nem találkoztunk melegekkel.

transindex.ro, 2016. április 22.
02/03/2016 - 10:36
Könyvéhes Kolozsvár a kaszinóban

Összeturkáltak csaknem 2000 könyvet. Az élő könyveket rongyosra lapozták a bérlők. Volt nyelvgabalyító kvíz játék, hangulatos verssarok, szelfizőfal picit lagzi módra, és hallássérültekből összeállt jelelőkórus. Az írólányok a nők szerepéről beszéltek az irodalomban, a férfiak pedig a költészet fontosságán agyaltak. A Könyvturin kellemes és barátságos volt a hangulat. Meggyőződhettünk arról, hogy az ingyen könyvekre óriási az igény. Sipos Krisztina és Sarvadi Paul írása.

erdelyiriport.ro, 2016. április 19.
02/03/2016 - 10:36
Könyvturi | élőKönyvtár: ahol az előítéletek megszűntek, a könyvek gazdát cseréltek

Sztereotípiák lerombolásával és könyvhegyek közti keresgéléssel zárult a Könyvturi | élőKönyvtár második kiadása április 15-én a sétatéri Kaszinó épületében. Közel 2000 könyv talált gazdára és több mint 800 látogató érdeklődött az esemény iránt, amelynek mottója: Nézz szembe a félelmeiddel és találkozz személyesen a sztereotípiáiddal! A szervezést az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Báthory István Alapítvány a Perspektíva és Campus diákújságok közreműködésével végezte.

Perspektíva, 2016. április 18.
02/03/2016 - 10:36
Könyvekkel bontották a sztereotípiákat Kolozsváron

A különböző népcsoportokkal, társadalmilag megkülönböztetett embercsoportokkal szemben táplált sztereotípiák lebontása és az olvasás népszerűsítése volt a célja az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Báthory István Alapítvány hétvégi kolozsvári rendezvényének, amelynek a Könyvturi/élőKönyvtár nevet adták.

kronika.ro, 2016. április 17.
01/15/2010 - 15:32
Két lábon járó sztereotípiák

Találkozz személyesen a sztereotípiáiddal! Nézz szembe az előítéleteiddel! mottóval idén immár második alkalommal szervezik meg a Könyvturi/élőKönyvtárt. Ha szeretnék kikölcsönözni Horváth Annát, Kolozsvár alpolgármesterét, Gábor Lali gáborcigányt vagy Sevecsek Renit, a Paprika Rádió munkatársát, ezúttal mint szőke nőt fél órára, hogy elbeszélgessenek velük sztereotípiákról, előítéletekről, akkor április 15-én a kolozsvári kaszinóban megtehetik – mondja Mák Arany projektmenedzser és Tamás Csilla protokollfelelős.

Erdélyi Napló, 2016. április 17.
02/03/2016 - 10:36
Újrajátszottuk!
Sok zenével és baráti hangulatú, kellemes beszélgetéssel elevenítették fel az 1970-es, 1980-as erdélyi magyar népzenei és könnyűzenei élet néhány fontos eseményét a Györkös-emlékházban a Játsszu(n)k újra! című rendezvényen, amelyet Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója moderált.
Szabadság, 2016. április 16.
01/19/2016 - 10:42
Könyvturi|élőKönyvtár: előítélet-mentes könyvvilág

Folyamatos könyvvadászat, élőkönyvek kézről kézre adása és agytornáztató játékok. Így startolt a Könyvturi|élőKönyvtár második kiadása péntek reggel a sétatéri Kaszinó épületében.

Perspektíva, 2014. április 16.
02/03/2016 - 10:36
Élő könyvekkel beszélgethettünk Kolozsváron

A humorista mondjon viccet, a szőke nő éljen vissza szőkeségével, a zsidó legyen okos – nagyjából ezek szűrhetők le a sztereotípiákból, amelyekre rákérdeztek és amelyeket lebontani szerettek volna a Könyvturi | élőKönyvtáron résztvevők pénteken, Kolozsváron.

maszol.ro 2016. április 15.
01/15/2010 - 15:32
Elismerésről és költözésről a múzeumigazgatóval

Május végén átadják a Haberstumpf-villát, amely a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum székhelye lesz. Az intézmény fejlődéséről, valamint a nemrég kapott EMKE-díjról beszélgettünk Miklós Zoltán múzeumigazgatóval.

szekelyhon.ro, 2016. április 15.
02/03/2016 - 10:36
Könyvturi és élőkönyvtár ma, a Kaszinóban!

A papír alapú olvasás nép­szerűsítését és a sztereotípi­ákkal való szembesülést tűz­te ki céljául a Könyvturi | élőKönyvtár idei kiadása. Az egész napos eseményt második alkalommal rendezik meg, ma, a sétatéri Kaszinó épületében. A szervezést az Erdélyi Ma­gyar Közművelődési Egyesület, a Báthory István Alapítvány és a NonStop Office végzi, a Pers­pektíva és Campus diákújságok közreműködésével.

Szabadság, 2016. április 15.
01/15/2010 - 15:32
Jobban ki kell használni a kultúrházakat

„Az önkormányzati válasz­tások közeledtével fontos, hogy összegezzük megvalósításain­kat, de legalább annyira fontos a továbbra is létező gondok beazo­nosítása, az ezzel kapcsolatos cé­lok kitűzése. Az egyik olyan kér­dés, amivel hangsúlyosan fog­lalkoznunk kell, a községi mű­velődési házak helyzete. Ezek biztonságos működését biztosí­tanunk kell” - jelentette ki Szé­kely István, a Kulturális Autonó­mia Tanács (KÁT) elnöke.

Szabadság, 2016. április 15.
01/15/2010 - 15:32
GARABONCIÁS idők (country)rock-tanúi – ZeneTérben Boros Zoltán és Csutak István

A Györkös Mányi Albert Emlékházban lezajlott Játsszu(n)k újra! című rendezvény előzeteseként Boros Zoltán és Csutak István a Kolozsvári Rádió stúdiójába látogatott.

Kolozsvári Rádió, 2016. április 14.
01/19/2016 - 10:42
Bemutatták az EMKE marosszéki kitüntettjeit

Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános, költő, Fekete Pál szobrász és egyben székelyvéckei polgármester, Veress Kálmán táncoktató részesült elismerésben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) által az erdélyi közművelődés napja tiszteletére szervezett ünnepi rendezvényen.

szekelyhon.ro, 2016. április 13.
01/15/2010 - 15:32
Médiaanyagok az 2016-os EMKE díjátadóról

Az EMKE díjátadóról több médianyag is született, alább ezeket tekinthetik meg.

youtube.com
02/03/2016 - 10:36
EMKE Tisztújító Közgyűlés Kolozsváron

2016. április 9-én, szombaton tartották a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) tisztújító közgyűlését. Az újonnan megválasztott elnökségben a Partium régió alelnöke dr. Fleisz János a BINCISZ elnöke lett.

Budakalászi Civil Fórum, 2016. április 12.
01/15/2010 - 15:32
Átadták az EMKE-díjakat Kolozsváron

Szombaton átadták az Erdélyi Oscarnak is nevezett EMKE-díjakat Kolozsváron.

szinhaz.hu, 2016. április 11.
02/03/2016 - 10:36
Kitüntetés Virág Endrének (Átadták az EMKE-díjakat)

Kacsó András-díjjal tüntette ki az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Virág Endre néptáncoktatót szombaton Kolozsváron. Virág Endre az ifjúsági néptáncmozgalomban kifejtett önzetlen és kitartó munkájáért, és az általa végzett közművelődési tevékenységért kapta a kitüntetést.

3szek.ro, 2016. április 11.
01/15/2010 - 15:32
Továbbra is a közösség építésén fáradozik az EMKE

Újabb négy évre választották az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnökévé Széman Pétert a szervezet szombati tisztújító közgyűlésén.

szabadsag.ro, 2016. április 11.
01/15/2010 - 15:32
Programváltás zajlik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnél

Az elmúlt négy év a folyamatos programváltás jegyében telt, ugyanakkor az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület utolsó egy éve nagyon sikeres volt, hiszen sok tervüket meg tudták valósítani, így például sikerült felújítaniuk és átadniuk a Sütő-házat – értékelte lapunknak az EMKE tevékenységét Széman Péter, az egyesület elnöke.

kronika.ro, 2016. április 10.
01/15/2010 - 15:32
FOTÓRIPORT – Átadták az EMKE-díjakat

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) tisztújító közgyűlése után, szombaton délután adták át az erdélyi Oscarként is emlegetett EMKE-díjakat Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. 

szabadsag.ro, 2016. április 10.
01/15/2010 - 15:32
Átadták az EMKE díjait Kolozsváron

Tizenhárom erdélyi magyar és román személyiséget tüntettek ki.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idén is kiosztotta szokásos díjait. Tizenhárom személyiségnek nyújtotta át Széman Péter, az EMKE elnöke a sokak által „erdélyi Oscarnak” nevezett kulturális kitüntetést. Íme a díjazottak, a méltatásokkal együtt:

foter.ro, 2016. április 10.
01/15/2010 - 15:32
Kiosztotta Kolozsváron idei díjait az EMKE

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szombaton délután kiosztotta idei díjat. Az EMKE elnöke, Széman Péter 13 elismerést nyújtott az erdélyi magyar kultúra terén tevékenykedő vagy a művelődési életet támogató személyeknek.

maszol.ro, 2016. április 9.
01/15/2010 - 15:32
Evilági és a Költészet Napja, Könyvturi és Nyakig Mézben – amiről a mai műsor szól

Az Észpresszóban ma újra jelentkezik A. G Weinberger Nyakig mézben című rovata három fantasztikus zeneszámmal és előadóikkal, a Heti Interjúban a Kolozsváron második alkalommal megszervezett Könyvturiról, azaz könyvturkálóról lesz szó, amelyre jövő pénteken kerül sor – vendégem Mák Arany projektmenedzser,  előtte azon az elven elindulva, hogy a költészetet akár naponta is ünnepelhetnénk, néhány verset hallhatnak mégpedig kortárs erdélyi szerzőtől.

bukarestiradio.ro, 2016. április 9.
02/03/2016 - 10:36
Játsszu(n)k újra!

Romániában 1968 és 1972 között viszonylagos ideológiai lazulás következett be, vagy legalábbis sokan akarták azt hinni. A kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban április 14-én segítenek az akkori események fő-fő résztvevői, médiamunkásai a kor hangulatának felidézésében.

Élő Székelyföld, 2016. április 9.
01/19/2016 - 10:42
Az EMKE Kötő József-díját kapta Bognár Levente [AUDIÓ]

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület volt elnökéről, egykori bukaresti oktatási államtitkárról, pedagógusról és színházi szakemberről, néhai Kötő Józsefről nevezett el díjat az EMKE. A nagy múltú szervezet háromévente fogja odaítélni a kitüntetést annak a politikusnak, aki Kötő József szellemiségéhez híven, funkciója révén támogatja az erdélyi magyar közművelődést. Az első díjazott Bognár Levente aradi alpolgármester, akinek szombaton Kolozsváron, az EMKE-közgyűlés után adták át az elismerést, amit az indoklás szerint az aradi és Arad megyei civil szervezetek támogatásával, a Szabadság-szobor újraállításában játszott szerepével érdemelt ki.

aradihirek.ro, 2016. április 9.
01/15/2010 - 15:32
Büszkék lehetnek a gyergyóiak - Galló Ernő színművész az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kovács-György díját nyerte el

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kovács György-díját veheti át hamarosan Galló Ernő, gyergyószentmiklósi származású színész.

gyindex.ro, 2016 április 8.
01/15/2010 - 15:32
Kölcsönözz ki élő könyveket!

És nem mellékesen nézz szembe a félelmeiddel és sztereotípiáiddal. Mindezt a sétatéri Kaszinóban.

foter.ro, 2016. április 8.
02/03/2016 - 10:36
EMKE-díjak 2016

Szombaton adják át az idei EMKE-díjakat Kolozsváron. Az ünnepélyes díjkiosztásra a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében kerül sor 15 órai kezdettel. Azokat az erdélyi személyiségeket jutalmazzák, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak a szellemi, művészeti, közművelődési élet terén. A 13 kategória kitüntetettjei között marosvásárhelyiek is vannak.

www.e-nepujsag.ro, 2016. április 8.
01/15/2010 - 15:32
Szatmáriak a borsi Rákóczi-megemlékezésen

Szatmár megyét is érinti a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal, ez derült ki a Borsiban megrendezett megemlékezésen, amit II. Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulóján tartottak.

frissujsag.ro, 2016. április 7.
01/15/2010 - 15:32
EMKE-díjat kap Galló Ernő

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) nyilvánosságra hozta a 2016-os év díjazottainak névsorát. Az egyesületet minden évben több kategóriában díjazza azokat a személyeket, akik jelentőset alkottak az erdélyi kultúra és közművelődés területén. A neves színészről, rendezőről és tanárról elnevezett Kovács György-díjatkiemelkedő teljesítményt elérő színészek, vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező előadóművészek érdemelhetik ki.

www.jatekter.ro , 2016. április 6.
01/15/2010 - 15:32
Kötő József-díj: Bognár Levente az első kitüntetett!

Kötő József (1939–2015) halála után azonnal felmerült a kérdés, hogy – az eddigiek megtartásával – az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) létesítsen egykori elnöke, majd főjegyzője emlékére egy róla elnevezett díjat. Véleményezések összegzése után az Egyesület idén februárban megtartott elnökségi ülésén úgy döntött, hogy létesüljön a Kötő József-díj, amelyet háromévente osztanak ki olyan romániai magyar politikusnak, aki tisztsége révén tevékenyen hozzájárul a helyi közművelődési élet anyagi és szellemi támogatásához.

www.nyugatijelen.com, 2016. április 6.
01/15/2010 - 15:32
EMKE-díjat hozott Anna

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban tavaly megnyitott és április 25-ig látogatható Anna-kiállításra (Asszonysors a 20. században) felfigyelt a szakma, módszertani újszerűsége miatt jó pár fórumon méltatták. Szombaton, április 9-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Bányai János-díjjal tünteti ki Miklós Zoltán múzeumigazgatót.

varosunkudvarhely.ro, 2016. április 6.
01/15/2010 - 15:32
Galló Ernő Kovács György díjas!

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) nyilvánosságra hozta a 2016-os év díjazottainak névsorát. Az egyesületet minden évben több kategóriában díjazza azokat a személyeket, akik jelentőset alkottak az erdélyi kultúra és közművelődés területén. A neves színészről, rendezőről és tanárról elnevezett Kovács György-díjat kiemelkedő teljesítményt elérő színészek, vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező előadóművészek érdemelhetik ki. 

www.nemzetiszinhaz.ro, 2016. április 5.
01/15/2010 - 15:32
Kiosztja az EMKE az „erdélyi Oscarokat”

Április 9-én, szombaton délután 3 órakor adják át az erdélyi Oscarnak is nevezett EMKE-díjakat. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjátadóját az előző évekhez hasonlóan a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében tartják. 

www.szekelyhon.ro, 2016. április 5.
01/15/2010 - 15:32
Ismét lesz Könyvturi Kolozsváron

Könyvturi|élőKönyvtár címmel szervez könyvcsereakciót az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Perspektíva és Campus diákújságokkal közreműködve április 15-én.

Krónika, 2016. április 4.
01/15/2010 - 15:32
EMKE-közgyűlés és díjátadó jövő szombaton

Tizenhárom kategóriában adják át az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elismeréseit jövő szombaton, április 9-én Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében (Bocskai tér/Avram Iancu 13. szám), a szervezet tisztújító közgyűlésének folytatásaként.

Szabadság, 2016. április 2.
01/15/2010 - 15:32
Könyvturira készülve: mit olvasnak a kolozsvári bölcsészkarosok?

Végkövetkeztetés: a bölcsészkarosok irodalmi ízlése meglepően fogyasztható. A hús néhol angolos – Jane Austen –, máshol véres – Potoczky László: Éles –, de a köret nagyjából ugyanaz. És mi az egészben a legjobb? Leendő irodalmáraink között is akadnak olyanok, akik odavannak Harry Potterért.

Perspektíva, 2016. március 25.
02/03/2016 - 10:36
Csapó kettő: Offline könyvek, élőkönyvek

Ezer darabos könyvgyűjtemény, sokszínű élőkönyvek, könyvbemutató. Szóval a főszerepet a (dobpergést kérek) könyv kapja! Téma: KönyvTuri és ÉlőKönyvtár, idén másodszorra, népszerűsítve a papír alapú olvasást.

Perspektíva, 2016. március 18.
02/03/2016 - 10:36
Könyvturis körkérdések

Rövid kis körkérdéseket tettünk fel nektek, egyetemistáknak az aktuális olvasmányaitokról. Hogy miért érdekes az, amiket szoktatok olvasni pont most? A válasz egyszerű. Április 15, Könyvturi | élőKönyvtár, a Kaszinóban. Ismerős már a téma?

Campus, 2016. március 30.
02/03/2016 - 10:36
Keresd a könyvet a városban!
 
A Könyvturi|élőKönyvtár kulturális esemény legújabb akciója márc. 8-án startolt Keresd a könyvet a városban! címmel az olvasás népszerűsítésének céljából. A város főként magyar éttermeiben színes könyvjelzőkkel ellátott könyvek kelthetik fel azok figyelmét, akik betérnek egy reggeli kávéra, vagy egy kellemes beszélgetésre a barátaikkal.
Campus, 2016. március 14.
02/03/2016 - 10:36
Keresd a könyvet a városban!
 
Kolozsvár magyar kávézóiban, éttermeiben színes könyvjelzőkkel ellátott könyvek keltik fel az emberek figyelmét a könyvgyűjtési akcióra.
 
szabadsag.ro, 2016. március 12.
02/03/2016 - 10:36
Színes könyvjelzős könyvek várnak Kolozsvár magyar helyein

Keresd a könyvet a városban! címmel indítottak akciót Kolozsváron a Könyvturi - Élőkönyvtár szervezői. A március 8-án indult akció célja az olvasás népszerűsítése: Kolozsvár magyar kávézóiban, éttermeiben színes könyvjelzőkkel ellátott könyvek keltik fel az emberek figyelmét.

transindex.ro, 2016. március 11.
02/03/2016 - 10:36
Művelődés Estek: dr. theol. Vik János

A Györkös Mányi Albert Emlékházban 2016. március 3-án, csütörtökön megrendezett Művelődés-estet követően dr. theol. Vik Jánossal, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának adjunktusával beszélgettünk Ferenc pápáról és az általa meghirdetett irgalmasság jubileumi évéről.

Agnus Rádió, 2016. március 9.
01/19/2016 - 10:42
„Lélekkabát”-ban vacogni – Demény Péter verseskötete

Tavaly, a „Kolindárium”-mal szinte párban jelent meg Demény Péter „Lélekkabát” című verseskötete a marosvásárhelyi Lector Kiadó gondozásában. A könyv nemrég Kolozsvárra is eljutott, a Györkös Mányi Albert Emlékházban Balázs Imre József faggatta költőbarátját.

Kolozsvári Rádió, 2016. március 1.
01/19/2016 - 10:42
Forró Ágnes képírott vallomásai

A kiállított munkák hangulatához illő, meghitt, baráti légkör jellemezte Forró Ágnes Világom, világa című pasztellkiállításának szerda esti megnyitóját a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Szabadság, 2016. február 26.
01/19/2016 - 10:42
Demény Péter: Lélekkabát

Demény Péter Lélekkabát című verskötetének bemutatója a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Kolozsvári Televízió, 2016. február 25.
01/19/2016 - 10:42
Lélekkabát: slágerek és zsoltárok az újrakezdés művészétől

Kolozsvárról és a gőgös ifjúkorról, költözésről és szakításról, Odüsszeuszról, Pénelopéről és Nauszikaáról is szó esett Demény Péter új verseskötete, a Lélekkabát kapcsán, amelyet Balázs Imre József a szerzővel párbeszédben mutatott be a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

maszol.ro, 2016. február 23.
01/19/2016 - 10:42
Újrakezdések – művészetben, magánéletben

Marosvásárhelyre való költözéséről, legújabb verseskötetéről, újrakezdés-történetekről, Kolozsvárhoz fűződő viszonyáról, színházi munkáiról és egyéb érdekességekről faggatta Balázs Imre József csütörtökön este a Györkös-emlékházban költőtársát, Demény Pétert.

Szabadság, 2016. február 20.
01/19/2016 - 10:42
Nézz szembe a félelmeiddel - ismét lesz élőKönyvtár és Könyvturi

Könyvturi|élőKönyvtár néven szervezi meg kulturális eseményét az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2016. április 15-én, a Perspektíva és Campus diákújságokkal közreműködve. Első alkalommal a Perspektíva kolozsvári diákújság 2015-ös programjaként jelent meg, Perspi20 szalagcím alatt, idén viszont az EMKE ad keretet a rendezvénynek a sétatéri Kaszinó épületében.

transindex.ro, 2016. február 9.
02/03/2016 - 10:36
A magyar zenei anyanyelvről Almási Istvánnal

Életút és pálya szoros összefonódását ígérte a Györkös-ház februári ZeneSzó rendezvényén a kivetítőn olvasható cím: A magyar zenei anyanyelv. A meghívott Almási István népzenetudós volt, aki már az elején elmondta a rendezvény népes közönségének, szívesebben beszél arról, ami egész életét betöltötte, semmint saját életéről.

Szabadság, 2016. február 19.
01/19/2016 - 10:42
Könyvturi és élő könyvtár szőkével, muszlimmal,szexuálpedagógussal

 „Nézz szembe a félelmeiddel, találkozz személyesen a sztereotípiáiddal”, mottóval idén is megszervezik a tavaly nagy népszerűségnek örvendő Könyvturi|élőKönyvtár rendezvényt. Mák Arannyal, a rendezvény főszervezőjével beszélgettünk.

Campus, 2016. február 17.
02/03/2016 - 10:36
Kós András emlékkiállítás nyílt az Újbástyában

A kultúra iránt érdeklődők és a kultúraközvetítő szakemberek gyakran találkozhatnak azzal a jelenséggel, hogy az erdélyi magyar művészet és irodalom múltja és jelene kevéssé ismert a hazai közönség előtt. Ez azért is elgondolkodtató, mert ezek a kulturális teljesítmények éppen olyan kihagyhatatlan részei az egyetemes magyar kultúrának, mint a magyarországi alkotások.

sarospatak.hu, 2016. február 15.
01/19/2016 - 10:42
Könyvturi és Élőkönyvtár – avagy cseréld le megunt könyveid!

Kolozsváron ismétaranyek zajlik a Könyvturi|élőKönyvtár névvel szervezett rendezvény. Február elsején kezdődött és április 15-ig tart, ekkor lesz a nagy, központi rendezvény Kolozsváron, a Casino épületében. 

kolozsvariradio.ro, 2016. február 9.
02/03/2016 - 10:36
Könyvturi – Könyvcsere Kolozsváron

Könyvturi – ÉlőKönyvtár néven szervez könyvcsereakciót, Kolozsváron az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület április 15-én a Perspektíva és Campus diákújságokkal közreműködve.

erdely.ma, 2016. február 4.
02/03/2016 - 10:36
Olvass, gyarapodj, adományozz, s a Könyvturi életre kel!

Könyvturi|élőKönyvtár néven szervezi meg kulturális eseményét az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2016. április 15-én, a Perspektíva és Campus diákújságokkal közreműködve. Első alkalommal a Perspektíva kolozsvári diákújság 2015-ös programjaként jelent meg, Perspi20 szalagcím alatt, idén viszont az EMKE ad keretet a rendezvénynek a sétatéri Kaszinó épületében.

Campus, 2016. február 1.
02/03/2016 - 10:36
Olvass, gyarapodj, adományozz, s a Könyvturi életre kel!

Könyvturi|élőKönyvtár néven szervezi meg kulturális eseményét az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2016. április 15-én, a Perspektíva és Campus diákújságokkal közreműködve. Első alkalommal a Perspektíva kolozsvári diákújság 2015-ös programjaként jelent meg, Perspi20 szalagcím alatt, idén viszont az EMKE ad keretet a rendezvénynek a sétatéri Kaszinó épületében.

Perspektíva, 2016. február 1.
02/03/2016 - 10:36
Bajor Andorra és Bárdos Lajosra emlékeztünk

A Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) nyolcadik alkalommal ünnepelte kórushangversennyel a Magyar Kultúra Napját (MKN) szombaton délután, a Törökvágási Református Egyház- község Donát úti templomában. A hagyományhoz hűen a kerek évfordulóhoz érkezett személyiségek - Bajor Andor (1927-1991) kolozsvári író, szerkesztő és a magyarországi Bárdos Lajos (1899-1986) zeneszerző - emlékét elevenítették fel. Vasárnap dél­előtt a besztercei római katolikus templomban szerveztek kórushangversenyt az MKN tiszteletére.

Szabadság, 2016. január 25.
01/15/2010 - 15:32
ZeneSzó - meghívott: Jakabffy Tamás

A Györkös Mányi Albert Emlékházban a Zeneszó előadássorozat január 20-i meghívottja Jakabffy Tamás újságíró, kritikus, lapszerkesztő, médiareferens, karnagy, a Schola Gregoriana Monostorinensis megalapítója volt.

Agnus Rádió, 2016. január 25.
01/19/2016 - 10:42
Kolozsvárról Hollywoodba

Álmodozhat-e egy erdélyi fiatal a filmes álomgyárról? Álmodozáson túl lesz-e valóság ebből? Milyen lépések vezetnek a színpadról a film világába? Segít-e a kolozsvári egyetemi és színházi alapozás az óceánon túl? Skovrán Tünde baróti születésű kolozsvári színésznő tudja minderre a választ.

jatekter.ro, 2016. január 21.
01/19/2016 - 10:42
A doni elesettekre emlékeztek Marosvásárhelyen és környékén

Tizennégy éve már, hogy az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete megemlékezik az 1943. december 12-i don-kanyari csata áldozataira, azokra, akik ott vesztették el életüket és azokra a kevesekre is, akik hazajöttek bár, de egész életüket megpecsételte az ott átélt trauma.

maszol.ro, 2016. január 17.
01/15/2010 - 15:32
A Don-kanyar hőseire emlékeztek

Az 1943. január 12-ei szovjet offenzívára emlékeztek mintegy százan szombaton a marosvásárhelyi római katolikus temetőben. 

Krónika, 2016. január 17
01/15/2010 - 15:32
Idő, emlékezés és a terekhez való viszony

Kovács Flóra Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban című, a Komp-Press Kiadónál megjelent tanulmánykötetét mutatták be szerda este Kolozsváron, a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Krónika, 2016. január 11.
01/14/2010 - 12:00
Kolozsvártól Hollywoodig, színháztól a film felé

Az ember első körben megfogalmazza, hogy mit szeretne, majd le is kell tesztelnie, hogy működik-e, amit elképzelt. – Fontos kérdés számomra, elég nagy-e a cél ahhoz, hogy azt higgyem, majdnem lehetetlen. Ha pedig majdnem lehetetlen, akkor pont jó nekem. Ezeket az óriási kihívásokat kedvelem – összegezte Skovrán Tünde, a Nyitott szemmel elnevezésű sorozat idei első vendége csütörtökön este a Györkös-emlékházban.

Szabadság, 2016. január 9.
01/14/2010 - 12:00
A lány, aki túllépett félelmein – és az Óceánon

Milyen lesz egy erdélyi magyar színésznek „Holnap, Hollywoodban”? Milyen ma? Milyen az út odáig? Hogy lehet ott helytállni, érvényesülni, felvenni a harcot az óriási konkurenciával a világ legnagyobb álomgyárában, ahol egy egész város a filmiparban és -ból él? Ezekről mesélt Skovrán Tünde a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban, ahol színészkollégája, Laczkó Vass Róbert, a Nyitott szemmel beszélgetősorozat házigazdája faggatta.

maszol.ro, 2016. január 8.
01/14/2010 - 12:00
Marosvásárhelyen ma is élénk Petőfi emléke

Január elsején immár 16. alkalommal koszorúzták meg Marosvásárhelyen Petőfi Sándor szobrát a költő születésnapján. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) megyei szervezete által tartott megemlékezésre a szoborállítás óta minden évben sor kerül.

Krónika, 2016. január 3.
01/15/2010 - 15:32
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés