ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Sajtóvisszhang - 2011

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cc748b245208147276c62692841d921f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Esem&eacute;nyekben gazdag 2011-es esztendőt tudhat maga m&ouml;g&ouml;tt a rom&aacute;niai magyars&aacute;g. Megsz&uuml;letett az Erd&eacute;lyi Magyar N&eacute;pp&aacute;rt, eln&ouml;kv&aacute;lt&aacute;s t&ouml;rt&eacute;nt az RMDSZ &eacute;s az EMNT &eacute;l&eacute;n, a rom&aacute;n parlament elfogadta az &uacute;j tan&uuml;gyi t&ouml;rv&eacute;nyt, melynek kidolgoz&aacute;s&aacute;ban hangs&uacute;lyos szerepet v&aacute;llalt a rom&aacute;niai magyars&aacute;g &eacute;rdekk&eacute;pviseleti szervezete is. Jelentős kultur&aacute;lis esem&eacute;nyekre ker&uuml;lt sor magyarok lakta vid&eacute;keken (Brass&oacute;ban, Nagyszebenben, Kolozsv&aacute;ron &eacute;s m&aacute;s helys&eacute;gekben is nagyszab&aacute;s&uacute; magyar napokat szerveztek). Az Erd&eacute;lyi Napl&oacute; k&ouml;z&eacute;let&uuml;nk jelentős szem&eacute;lyis&eacute;geit sz&oacute;laltatja meg lapunk idei, utols&oacute; sz&aacute;m&aacute;ban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cc748b245208147276c62692841d921f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8e8a8acaf800071e4ae3d51a77d59443' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Uacute;tik&ouml;nyvek c&iacute;mű sorozat&aacute;nak első k&ouml;tet&eacute;vel jelentkezett a bar&oacute;ti sz&eacute;khelyű Tortoma Kiad&oacute;, a Kolozsv&aacute;r. T&ouml;rt&eacute;nelmi v&aacute;roskalauz c&iacute;mű kiadv&aacute;ny szerzője a sokak sz&aacute;m&aacute;ra j&oacute;l ismert hely- &eacute;s irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, nyugalmazott t&ouml;rt&eacute;nelemtan&aacute;r, Gaal Gy&ouml;rgy. A cs&iacute;kszeredai nyomd&aacute;b&oacute;l frissen kiker&uuml;lt k&ouml;tetet december 22-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n este mutatt&aacute;k be az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban.&nbsp;</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8e8a8acaf800071e4ae3d51a77d59443' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:af721da1b14bb5eea865a5ac53a7fa9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Uacute;tik&ouml;nyvek c&iacute;mű sorozat&aacute;nak első k&ouml;tet&eacute;vel jelentkezett a bar&oacute;ti sz&eacute;khelyű Tortoma Kiad&oacute;, a Kolozsv&aacute;r. T&ouml;rt&eacute;nelmi v&aacute;roskalauz c&iacute;mű kiadv&aacute;ny szerzője a sokak sz&aacute;m&aacute;ra j&oacute;l ismert hely- &eacute;s irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, nyugalmazott t&ouml;rt&eacute;nelemtan&aacute;r, Gaal Gy&ouml;rgy. A cs&iacute;kszeredai nyomd&aacute;b&oacute;l frissen kiker&uuml;lt k&ouml;tetet december 22-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n este mutatt&aacute;k be az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:af721da1b14bb5eea865a5ac53a7fa9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:57c6da0e9e920c72c4b0b0ca4c233742' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A mostani &ouml;sszegz&eacute;s nemcsak a sz&iacute;nh&aacute;zra ir&aacute;ny&iacute;tja figyelm&uuml;nket, a műv&eacute;sznő &eacute;let&uacute;tj&aacute;nak tanulm&aacute;nyoz&aacute;sa k&ouml;zelebb vihet minket az elm&uacute;lt, fordulatokban gazdag &eacute;vsz&aacute;zadhoz is &ndash; hangs&uacute;lyozta Bal&aacute;zs Imre J&oacute;zsef, a Korunk főszerkesztője a Bisztrai M&aacute;ria kolozsv&aacute;ri sz&iacute;nműv&eacute;sznő &eacute;let&uacute;tj&aacute;t ismertető besz&eacute;lgetők&ouml;nyv kincses v&aacute;rosi bemutat&oacute;j&aacute;n p&eacute;ntek este.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:57c6da0e9e920c72c4b0b0ca4c233742' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:717e9889fd455ef3cbcb4b1fae70dbea' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Bisztrai M&aacute;ria sz&iacute;nműv&eacute;sz, a Kolozsv&aacute;ri &Aacute;llami Magyar Sz&iacute;nh&aacute;z egykori igazgat&oacute;j&aacute;nak &eacute;s műv&eacute;sz&eacute;nek &eacute;let&eacute;t ismertető k&ouml;nyvet mutattak be p&eacute;nteken d&eacute;lut&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A k&ouml;tet a Polis Kiad&oacute; &aacute;ltal a 2000-es &eacute;vek elej&eacute;n elkezdett, majd a Korunk&ndash;Komp-Press Kiad&oacute; &aacute;ltal folytatott Prospero-sorozat &uacute;j darabja.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:717e9889fd455ef3cbcb4b1fae70dbea' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:31fae321d3e6fb8b23afdb240a76ba8b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n T&ouml;bb kar&aacute;csonyi hangversenyre is sor ker&uuml;lt a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n Kolozsv&aacute;ron. A Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g (RMD) &eacute;s az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) k&eacute;t, kar&aacute;csonyt v&aacute;r&oacute; &eacute;nekkari hangversenyt szervezett: szombaton d&eacute;lut&aacute;n a B&aacute;thory Istv&aacute;n Elm&eacute;leti L&iacute;ceum, a Brassai S&aacute;muel Elm&eacute;leti L&iacute;ceum &eacute;s a S. Toduţă Zenel&iacute;ceum &eacute;nekkarai l&eacute;ptek fel a B&aacute;thory-l&iacute;ceum d&iacute;szterm&eacute;ben, vas&aacute;rnap d&eacute;lut&aacute;n pedig a t&ouml;r&ouml;kv&aacute;g&aacute;si Don&aacute;t &uacute;ti templomban k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző kolozsv&aacute;ri reform&aacute;tus egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;gek &eacute;nekkarait hallgathattuk meg.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:31fae321d3e6fb8b23afdb240a76ba8b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b1af05c2bc800b0b964de7f49c4faa5c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Bisztrai M&aacute;ria sz&iacute;nműv&eacute;sz, a Kolozsv&aacute;ri &Aacute;llami Magyar Sz&iacute;nh&aacute;z egykori igazgat&oacute;j&aacute;nak &eacute;s műv&eacute;sz&eacute;nek &eacute;let&eacute;t ismertető k&ouml;nyvet mutattak be p&eacute;nteken d&eacute;lut&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b1af05c2bc800b0b964de7f49c4faa5c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7ecf2442c73c06ff3a79587f531321b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A mostani &ouml;sszegz&eacute;s nemcsak a sz&iacute;nh&aacute;zra ir&aacute;ny&iacute;tja figyelm&uuml;nket, a műv&eacute;sznő &eacute;let&uacute;tj&aacute;nak tanulm&aacute;nyoz&aacute;sa k&ouml;zelebb vihet minket az elm&uacute;lt, fordulatokban gazdag &eacute;vsz&aacute;zadhoz is &ndash; hangs&uacute;lyozta Bal&aacute;zs Imre J&oacute;zsef, a Korunk főszerkesztője a Bisztrai M&aacute;ria kolozsv&aacute;ri sz&iacute;nműv&eacute;sznő &eacute;let&uacute;tj&aacute;t ismertető besz&eacute;lgetők&ouml;nyv kincses v&aacute;rosi bemutat&oacute;j&aacute;n p&eacute;ntek este &ndash; a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7ecf2442c73c06ff3a79587f531321b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d9737632ea289368f942b5aa76f9cdc7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az erd&eacute;lyi sz&iacute;n&eacute;szek &eacute;s a zen&eacute;s sz&iacute;nh&aacute;z kiv&aacute;l&oacute;s&aacute;gainak &eacute;let&eacute;t bemutat&oacute; sorozat keret&eacute;ben december 16-&aacute;n, p&eacute;nteken d&eacute;lut&aacute;n hat &oacute;r&aacute;t&oacute;l az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban m&eacute;ltatt&aacute;k a Korunk &ndash; Komp-Press kiad&oacute; gondoz&aacute;s&aacute;ban megjelent, Bisztrai M&aacute;ria sz&iacute;nműv&eacute;sz, a Kolozsv&aacute;ri &Aacute;llami Magyar Sz&iacute;nh&aacute;z egykori igazgat&oacute;nője &eacute;let&uacute;tj&aacute;t ismertető besz&eacute;lgetők&ouml;nyvet.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d9737632ea289368f942b5aa76f9cdc7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:66856e5b0413d95236ab5807793bda58' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Zs&uacute;fol&aacute;sig t&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k az &eacute;rdeklődők a Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zat cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lut&aacute;n, a Kolozsv&aacute;ros. Milyen v&aacute;ros? sorozat Fedezd fel a renesz&aacute;nsz Kolozsv&aacute;rt! c&iacute;mű, fők&eacute;nt iskol&aacute;sok sz&aacute;m&aacute;ra hasznos, de minden koroszt&aacute;lynak aj&aacute;nlott k&ouml;tet bemutat&oacute;j&aacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:66856e5b0413d95236ab5807793bda58' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2f496a10a392a4a9d9ea54901331824d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Zs&uacute;fol&aacute;sig t&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k az &eacute;rdeklődők a Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zat cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lut&aacute;n, a <em>Kolozsv&aacute;ros. Milyen v&aacute;ros?</em> sorozat <em>Fedezd fel a renesz&aacute;nsz Kolozsv&aacute;rt! </em>c&iacute;mű, fők&eacute;nt iskol&aacute;sok sz&aacute;m&aacute;ra hasznos, de minden koroszt&aacute;lynak aj&aacute;nlott k&ouml;tet bemutat&oacute;j&aacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2f496a10a392a4a9d9ea54901331824d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5ca97740a3f62d1074a5555a371d636c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Kolozsv&aacute;ros. Milyen v&aacute;ros? c&iacute;mű sorozat leg&uacute;jabb, Fedezd fel a renesz&aacute;nsz Kolozsv&aacute;rt! c&iacute;mű k&ouml;tet&eacute;t mutatt&aacute;k be cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban a kincses v&aacute;rosban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5ca97740a3f62d1074a5555a371d636c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a2e08b5f0a5f2012e2be8e47f4e6556a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n A Hantz L&aacute;m Ir&eacute;n &eacute;s L&aacute;szl&oacute; Mikl&oacute;s &aacute;ltal &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott A templom arcai &ndash; A kolozsv&aacute;ri Farkas utcai reform&aacute;tus templom k&eacute;pben-sz&oacute;ban c&iacute;mű k&ouml;tetet ismerhett&eacute;k meg a kolozsv&aacute;riak szerd&aacute;n d&eacute;lut&aacute;n az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a2e08b5f0a5f2012e2be8e47f4e6556a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5ca97740a3f62d1074a5555a371d636c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Kolozsv&aacute;ros. Milyen v&aacute;ros? c&iacute;mű sorozat leg&uacute;jabb, Fedezd fel a renesz&aacute;nsz Kolozsv&aacute;rt! c&iacute;mű k&ouml;tet&eacute;t mutatt&aacute;k be cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban a kincses v&aacute;rosban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5ca97740a3f62d1074a5555a371d636c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:92a9504c2e73573a219f2a8d6207a85b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Hantz L&aacute;m Ir&eacute;n &eacute;s L&aacute;szl&oacute; Mikl&oacute;s &aacute;ltal &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott A templom arcai &ndash; A kolozsv&aacute;ri Farkas utcai reform&aacute;tus templom k&eacute;pben-sz&oacute;ban c&iacute;mű k&ouml;tetet ismerhett&eacute;k meg a kolozsv&aacute;riak szerd&aacute;n d&eacute;lut&aacute;n az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:92a9504c2e73573a219f2a8d6207a85b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d711a90754addbd7a6fbec86237adab6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2011. december 2-4. k&ouml;z&ouml;tt Kolozsv&aacute;ron, a Babes-Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem Szociol&oacute;gia Tansz&eacute;k&eacute;n rendezt&eacute;k meg imm&aacute;ron XXII. alkalommal a RODOSZ (Rom&aacute;niai Magyar Doktorandusok &eacute;s Fiatal Kutat&oacute;k Sz&ouml;vets&eacute;ge) konferenci&aacute;j&aacute;t (...).</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d711a90754addbd7a6fbec86237adab6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:dad7dc2bc37b48186cc384497474907c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Magyartan&aacute;r, &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;, művelőd&eacute;sszervező. 1941. j&uacute;nius 21-&eacute;n sz&uuml;letett Szatm&aacute;rn&eacute;metiben. Kiskolcson &eacute;s Batizon tan&iacute;tott, majd az Előre, a Falvak Dolgoz&oacute; N&eacute;pe, k&eacute;sőbb a Falvak N&eacute;pe , ez ut&oacute;bbi megszűn&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően pedig r&ouml;vid ideig a Szatm&aacute;ri Friss &Uacute;js&aacute;g belső munkat&aacute;rsa. 2003-ban az RMDSZ alkalmazottjak&eacute;nt ment nyugd&iacute;ba. A rendszerv&aacute;lt&aacute;st k&ouml;vetően &uacute;jj&aacute;alakult Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let partiumi aleln&ouml;ke.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:dad7dc2bc37b48186cc384497474907c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8db3ceb283c22e923c9a8e9d17695b72' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <span class=\"on_subtitle\">M&aacute;rkos Albert zeneszerzőre eml&eacute;keztek</span><br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Harminc &eacute;ve t&aacute;vozott el k&ouml;z&uuml;l&uuml;nk M&aacute;rkos Albert (1914&ndash;1981) zeneszerző, karnagy, tan&aacute;r, az erd&eacute;lyi magyar zenei &eacute;let kiv&aacute;l&oacute; k&eacute;pviselője.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8db3ceb283c22e923c9a8e9d17695b72' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:afc4bde0e4737bb884b4a674e73faa35' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kolozsv&aacute;ron 2011. november 24-&eacute;n 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l Zork&oacute;czy Zen&oacute;bia sz&iacute;n&eacute;sznő Ady Endre sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l &bdquo;SZERETN&Eacute;M, HA SZERETN&Eacute;NEK&rdquo; c&iacute;mű egy&eacute;ni műsor&aacute;t mutatta be, melyen elhangozottak Reinitz B&eacute;la zeneszerző Ady Endre első megzen&eacute;s&iacute;tője művei, Kov&aacute;cs R&eacute;ka zongorak&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:afc4bde0e4737bb884b4a674e73faa35' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d270be8093021802cb7de6623958f47b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <span itemprop=\"description\"><span style=\"color: #000000;\">Kolozsv&aacute;ron 2011. november 24-&eacute;n 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l Zork&oacute;czy Zen&oacute;bia sz&iacute;n&eacute;sznő Ady Endre sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l &bdquo;Szeretn&eacute;m, ha szeretn&eacute;nek&rdquo; c&iacute;mű egy&eacute;ni műsor&aacute;t, mutatta be, melyen elhangzottak Reinitz B&eacute;la zeneszerző, Ady Endre első megzen&eacute;s&iacute;tője, művei Kov&aacute;cs R&eacute;ka zongorak&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben. </span></span></p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d270be8093021802cb7de6623958f47b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:44788dea1205db41d000d34b80c23e6f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <span class=\"on_subtitle\">Fenn&aacute;ll&aacute;s&aacute;nak 90. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t &uuml;nnepelte a dalossz&ouml;vets&eacute;g</span></p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:44788dea1205db41d000d34b80c23e6f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8291bfe716c29d24ebdabccc7ec80e31' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Hossz&uacute; &eacute;vek &oacute;ta elősz&ouml;r az &eacute;rmindszenti Ady-megeml&eacute;kez&eacute;s alkalm&aacute;b&oacute;l k&ouml;z&ouml;sen &uuml;nnepeltek: m&iacute;g kor&aacute;bban k&uuml;l&ouml;n rendezv&eacute;nyt szervezett az RMDSZ-k&ouml;zeli EMKE &eacute;s Tők&eacute;s L&aacute;szl&oacute; t&aacute;bora, most a p&uuml;sp&ouml;k az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let hagyom&aacute;nyos rendezv&eacute;ny&eacute;nek egyik sz&oacute;noka volt.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8291bfe716c29d24ebdabccc7ec80e31' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5ca57ddf13e73ae3f1c2a5c4cb1aa7f7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n L&eacute;tes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek 90. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t &uuml;nnepelte szombaton a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5ca57ddf13e73ae3f1c2a5c4cb1aa7f7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0a5f746768825d86106f544d72fa39d0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Besz&eacute;lget&eacute;s Guttman Mih&aacute;ly tiszteletbeli eln&ouml;kkel</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n &Uuml;nnepel a h&eacute;t v&eacute;g&eacute;n a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g. Kilencven &eacute;ve, pontosabban 1921. november 13-&aacute;n hozt&aacute;k l&eacute;tre a mostani sz&ouml;vets&eacute;g jogelődj&eacute;t Brass&oacute;ban, harminc lelkes k&oacute;rusvezető munk&aacute;ja eredm&eacute;nyek&eacute;nt.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0a5f746768825d86106f544d72fa39d0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:13fd8e2ca5e26a0f6c896ecf078388a3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n A XX. sz&aacute;zad első fel&eacute;nek egyik kiemelkedő erd&eacute;lyi k&ouml;ltőj&eacute;re, Rem&eacute;nyik S&aacute;ndorra (1890&ndash;1941) eml&eacute;keztek cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k este a Kolozsv&aacute;r T&aacute;rsas&aacute;g szervez&eacute;s&eacute;ben. Az elm&uacute;lt &eacute;vtizedekben megjelent Rem&eacute;nyik-k&ouml;tetek gondoz&oacute;i, illetve a Rem&eacute;nyik S&aacute;ndorr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; fontosabb &iacute;r&aacute;sok szerzői osztott&aacute;k meg gondolataikat a zs&uacute;fol&aacute;sig megtelt Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban egybegyűlt k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ggel.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:13fd8e2ca5e26a0f6c896ecf078388a3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:82dcc1f03b088e9d6587d94e65cbe627' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A XX. sz&aacute;zad első fel&eacute;nek egyik kiemelkedő erd&eacute;lyi k&ouml;ltőj&eacute;re, Rem&eacute;nyik S&aacute;ndorra (1890&ndash;1941) eml&eacute;keztek cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k este a Kolozsv&aacute;r T&aacute;rsas&aacute;g szervez&eacute;s&eacute;ben. Az elm&uacute;lt &eacute;vtizedekben megjelent Rem&eacute;nyik-k&ouml;tetek gondoz&oacute;i, illetve a Rem&eacute;nyik S&aacute;ndorr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; fontosabb &iacute;r&aacute;sok szerzői osztott&aacute;k meg gondolataikat a zs&uacute;fol&aacute;sig megtelt Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban egybegyűlt k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ggel.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:82dcc1f03b088e9d6587d94e65cbe627' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0e3c2d0fec5550cb1be81c6c6753d9c9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Bihar megyei kultur&aacute;lis szervezetek k&eacute;pviselői tal&aacute;lkoztak szerda d&eacute;lut&aacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let orsz&aacute;gos eln&ouml;ks&eacute;g&eacute;nek k&eacute;pviselőj&eacute;vel a nagyv&aacute;radi v&aacute;rban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0e3c2d0fec5550cb1be81c6c6753d9c9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d7f4e27a182270ff26e5b5c003c3e063' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) h&aacute;romsz&eacute;ki d&iacute;jazottjainak, Istv&aacute;n Ildik&oacute;nak &eacute;s T&oacute;th-Birtan Tink&aacute;nak adta &aacute;t az elismerő oklevelet tegnap a Bod P&eacute;ter Megyei K&ouml;nyvt&aacute;rban Kiss Jenő, az EMKE h&aacute;romsz&eacute;ki aleln&ouml;ke.</div>\n</div>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d7f4e27a182270ff26e5b5c003c3e063' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d827aa6445cddfe36982c46f3a7d528e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n K&uuml;l&ouml;nleges esem&eacute;nyre h&iacute;vt&aacute;k az &eacute;rdeklődőket cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k d&eacute;lut&aacute;nra a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zba: karikat&uacute;raki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute;j&aacute;ra. A k&uuml;l&ouml;nlegess&eacute;g term&eacute;szetesen nem a karikat&uacute;raki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sban &aacute;llt, hanem az alkot&oacute; szem&eacute;ly&eacute;ben, a munk&aacute;kat ugyanis Adorj&aacute;ni L&aacute;szl&oacute; reform&aacute;tus lelkip&aacute;sztor k&eacute;sz&iacute;tette, akiről eddig nem sokan tudt&aacute;k, hogy ilyen jellegű elfoglalts&aacute;ga is van.</div>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d827aa6445cddfe36982c46f3a7d528e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:46764a616c743ae12a1104127de7713a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2011. november 3-&aacute;n 18 &oacute;rakor nyitott&aacute;k meg Adorj&aacute;ni L&aacute;szl&oacute; reform&aacute;tus lelkip&aacute;sztor Firk&aacute;k c&iacute;mű karikat&uacute;raki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t Kolozsv&aacute;ron a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:46764a616c743ae12a1104127de7713a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8493bc5288782555b0a8770114605dfe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&uuml;l&ouml;nleges esem&eacute;nyre h&iacute;vt&aacute;k az &eacute;rdeklődőket cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k d&eacute;lut&aacute;nra a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zba: karikat&uacute;raki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute;j&aacute;ra. A k&uuml;l&ouml;nlegess&eacute;g term&eacute;szetesen nem a karikat&uacute;raki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sban &aacute;llt, hanem az alkot&oacute; szem&eacute;ly&eacute;ben, a munk&aacute;kat ugyanis Adorj&aacute;ni L&aacute;szl&oacute; reform&aacute;tus lelkip&aacute;sztor k&eacute;sz&iacute;tette, akiről eddig nem sokan tudt&aacute;k, hogy ilyen jellegű elfoglalts&aacute;ga is van.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8493bc5288782555b0a8770114605dfe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e8b4c2fe313172e82683011b4eb8a517' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2011. november 3-&aacute;n 18 &oacute;rakor nyitott&aacute;k meg Adorj&aacute;ni L&aacute;szl&oacute; reform&aacute;tus lelkip&aacute;sztor Firk&aacute;k c&iacute;mű karikat&uacute;raki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t Kolozsv&aacute;ron a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st Sz&aacute;ntai J&aacute;nos &iacute;r&oacute; nyitotta meg, a &quot;szekul&aacute;ris pakul&aacute;r&quot; (Id&eacute;zet Sz&aacute;ntai J&aacute;nos megnyit&oacute;besz&eacute;d&eacute;ből) t&aacute;rlat&aacute;n pedig az Adorj&aacute;ni l&aacute;nyok zen&eacute;ltek, akik k&uuml;l&ouml;n erre az alkalomra &iacute;rtak egy kis zenei karikat&uacute;r&aacute;t.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e8b4c2fe313172e82683011b4eb8a517' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:79ec8d7ee792ff69984538ff679d6aa7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Firk&aacute;k c&iacute;mmel tegnap megny&iacute;lt Adorj&aacute;ni L&aacute;szl&oacute; reform&aacute;tus lelkip&aacute;sztor karikat&uacute;ra-ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa.</p>\n<p></p>', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:79ec8d7ee792ff69984538ff679d6aa7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a7906e10ce7805b3ded3744d098da416' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Firk&aacute;k</em> c&iacute;mmel tegnap megny&iacute;lt Adorj&aacute;ni L&aacute;szl&oacute; reform&aacute;tus lelkip&aacute;sztor karikat&uacute;ra-ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. &ndash; A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute;j&aacute;r&oacute;l k&eacute;sz&iacute;tett fot&oacute;riport.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a7906e10ce7805b3ded3744d098da416' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d0c8355b4a3c7605f425d89a32e545ac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Gondolatok Sipos L&aacute;szl&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa kapcs&aacute;n</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n M&aacute;sf&eacute;l h&oacute;napja kaptam azt a felk&eacute;r&eacute;st, hogy nyissam meg Sipos L&aacute;szl&oacute; festő- &eacute;s grafikusműv&eacute;sz ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t, &eacute;s az&oacute;ta is azon gondolkodom, mit is tehetn&eacute;k hozz&aacute; mindahhoz, amit eddig a t&ouml;bb &eacute;vtizede alkot&oacute; műv&eacute;szről m&aacute;r elmondtak vagy le&iacute;rtak egy-egy megmutatkoz&aacute;sa sor&aacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d0c8355b4a3c7605f425d89a32e545ac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:99077aaf9dd209687660d72724113851' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n K&eacute;t nap alatt h&aacute;rom helysz&iacute;nen &ndash; Szatm&aacute;rn&eacute;metiben, Nagysomk&uacute;ton, valamint Kolozsv&aacute;ron &ndash; eml&eacute;keztek meg Szil&aacute;gyi Domokosr&oacute;l a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n a k&ouml;ltő hal&aacute;l&aacute;nak 35. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:99077aaf9dd209687660d72724113851' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8c725d9cdacd770fa3a967cafd6295ae' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szil&aacute;gyi Domokos k&ouml;ltőre eml&eacute;keztek hal&aacute;l&aacute;nak 35. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8c725d9cdacd770fa3a967cafd6295ae' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:92db40996eb7cc585c23581a2a8140ef' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A zenehallgat&aacute;s t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ről &aacute;ltal&aacute;ban csak szakk&ouml;nyvek besz&eacute;lnek, a h&eacute;tk&ouml;znapokban ink&aacute;bb a nagynevű zeneszerzőkről, &eacute;let&uuml;kről, munk&aacute;ss&aacute;gukr&oacute;l hallhatunk előad&aacute;sokat. Azonban arr&oacute;l ritk&aacute;n esik sz&oacute;, hogy az illető műv&eacute;szt kik t&aacute;mogatt&aacute;k, hogyan hallgatt&aacute;k a zen&eacute;j&eacute;t vagy mi&eacute;rt hallgatt&aacute;k meg a műveket.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:92db40996eb7cc585c23581a2a8140ef' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:584ab397e0f4d179ca870731e6d2fe46' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Al&aacute;zattal fordul a hagyom&aacute;nyokhoz, &eacute;s nem t&eacute;velyeg a nyugati hat&aacute;s &uacute;tvesztőj&eacute;ben&rdquo; &ndash; jellemezte Lőrincz Ildik&oacute; műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz Sipos L&aacute;szl&oacute; felvinci festő- &eacute;s grafikusműv&eacute;szt Sz&iacute;n-Vet&eacute;s c&iacute;mű kolozsv&aacute;ri egy&eacute;ni ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak szerdai megnyit&oacute;j&aacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:584ab397e0f4d179ca870731e6d2fe46' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1472dd25e2ab2eba341d89bab82b0b85' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n Sipos L&aacute;szl&oacute; saj&aacute;t t&ouml;rv&eacute;nyei szerint &eacute;lő &eacute;s alkot&oacute; szem&eacute;lyis&eacute;g, aki st&iacute;lust &eacute;s egy&eacute;ni mitol&oacute;gi&aacute;t teremtett, eredeti festői vil&aacute;ga &eacute;s saj&aacute;tos l&aacute;t&aacute;sm&oacute;dja a magyar műv&eacute;szetben saj&aacute;t &ouml;sv&eacute;nyt tapos &ndash; magyar&aacute;zta Lőrincz Ildik&oacute; műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz szerd&aacute;n d&eacute;lut&aacute;n az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban, Sipos L&aacute;szl&oacute; festő- &eacute;s grafikusműv&eacute;sz t&aacute;rlat&aacute;nak megnyit&oacute;j&aacute;n.<br />\n &nbsp;</div>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1472dd25e2ab2eba341d89bab82b0b85' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3b092cc1762a036744322e1edef81af8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Műv&eacute;szetek &eacute;s multikulturalizmus fesztiv&aacute;lja keret&eacute;ben p&eacute;nteken este a Szab&oacute;k b&aacute;sty&aacute;j&aacute;ban, zs&uacute;fol&aacute;sig telt h&aacute;z előtt, Azaduhi Varduca Horenian &ouml;rm&eacute;ny, Luk&aacute;ts M&aacute;ria magyar &eacute;s Pavel Ţifrac ukr&aacute;n k&eacute;pzőműv&eacute;sz festm&eacute;nyeiből nyitottak meg t&aacute;rlatot.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3b092cc1762a036744322e1edef81af8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6dea624f13e91b2f79dcc785dfd80dd2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Maros megyei szervezete 1991-ben kezdem&eacute;nyezte a Gy&ouml;ngykoszor&uacute; n&eacute;pt&aacute;nc, n&eacute;pdal, n&eacute;pzene &eacute;s n&eacute;pviselet tal&aacute;lkoz&oacute;k megszervez&eacute;s&eacute;t, &eacute;s az az&oacute;ta eltelt h&uacute;sz &eacute;v alatt a megye sz&aacute;mos telep&uuml;l&eacute;s&eacute;n &ouml;sszesen t&ouml;bb mint sz&aacute;z t&aacute;ncos-zen&eacute;s egy&uuml;ttl&eacute;tre ker&uuml;lt sor.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6dea624f13e91b2f79dcc785dfd80dd2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:684925210d39c41e23f2350333d16e2a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;K&eacute;peimmel arra szeretn&eacute;m felh&iacute;vni a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g figyelm&eacute;t, hogy k&ouml;rnyezet&uuml;nk tanulm&aacute;nyoz&aacute;sa k&ouml;zben n&eacute;ha meg kell feledkezn&uuml;nk az &aacute;ltal&aacute;nos n&eacute;zőpontr&oacute;l, &eacute;s t&aacute;volabbr&oacute;l vagy &eacute;ppen k&ouml;zelebbről kell megvizsg&aacute;lnunk&rdquo; &ndash; hangs&uacute;lyozta a Sapientia EMTE film, fot&oacute;, m&eacute;dia szak&aacute;n v&eacute;gzett Farkas B&aacute;lint szerd&aacute;n a kolozsv&aacute;ri EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban megrendezett első egy&eacute;ni fot&oacute;ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak megnyit&oacute;j&aacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:684925210d39c41e23f2350333d16e2a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:33d87665321b95a08c38ec2ee0d5cb4e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n T&iacute;z magyar v&aacute;ros &ndash; Kassa, Beregsz&aacute;sz, Kolozsv&aacute;r, Arad, Magyarkanizsa, Lendva, Miskolc, Ny&iacute;regyh&aacute;za, B&eacute;k&eacute;scsaba &eacute;s Sz&eacute;kesfeh&eacute;rv&aacute;r &ndash; nevezetess&eacute;geivel, jellemzőivel, szellemis&eacute;g&eacute;vel, &iacute;zeivel &eacute;s hagyom&aacute;nyaival ismerkedhettek meg mindazok, akik szeptember 16. &eacute;s 18. k&ouml;z&ouml;tt ell&aacute;togattak a budapesti Millen&aacute;risra: a FesztMagyar elnevez&eacute;sű rendezv&eacute;nyen a K&aacute;rp&aacute;t-medence csaknem minden jelentősebb r&eacute;gi&oacute;ja k&eacute;pviseltette mag&aacute;t.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:33d87665321b95a08c38ec2ee0d5cb4e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1e7e39c2e6c709ea44016ffeab7abcb6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;ny&ouml;rű őszi reggelre &eacute;bredtek az EMKE JelesNapT&aacute;r elnevez&eacute;sű, n&eacute;pszerű gyermekprogramj&aacute;nak r&eacute;sztvevői szeptember 24-&eacute;n, s m&eacute;g a korai indul&aacute;s sem szegte kedv&eacute;t a kicsiknek &eacute;s sz&uuml;leiknek, k&iacute;s&eacute;rőiknek: mindenki izgatottan v&aacute;rta a n&eacute;prajzi kir&aacute;ndul&aacute;st.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1e7e39c2e6c709ea44016ffeab7abcb6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f1cd3eae733f563fcdfca71a0b3992e2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n <span class=\"on_subtitle\">(Nevek bűv&ouml;lete)</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n F&ouml;ldrajzi nevekre gondolok ez&uacute;ttal, a t&ouml;rt&eacute;nelmi szem&eacute;lyis&eacute;geket az ut&oacute;bbi időben tal&aacute;n a kellet&eacute;n&eacute;l is t&ouml;bbet zaklattuk, a sűrű hivatkoz&aacute;sokkal.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f1cd3eae733f563fcdfca71a0b3992e2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cd5c268d5aec9a4c442b19e6659062df' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n Plak&aacute;tok, oklevelek, megh&iacute;v&oacute;k, f&eacute;nyk&eacute;pek, &uacute;js&aacute;gcikkek, k&ouml;nyvek &eacute;s foly&oacute;iratok r&eacute;v&eacute;n ismerhetik meg az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &uacute;jraalakul&aacute;sa &oacute;ta eltelt h&uacute;sz &eacute;v&eacute;t mindazok, akik bet&eacute;rnek a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zba (Maj&aacute;lis/Republicii u. 5/1. sz.): Az &uacute;jj&aacute;sz&uuml;let&eacute;s kr&oacute;nik&aacute;ja &ndash; az EMKE 20 &eacute;ve dokumentumokban elnevez&eacute;sű t&aacute;rlatot kedden d&eacute;lut&aacute;n, a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben nyitott&aacute;k meg.</div>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cd5c268d5aec9a4c442b19e6659062df' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f2d7e8e1c25c4659e7846804bd4688b2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <span class=\"Apple-style-span\" style=\"font-family: Georgia, \'Times New Roman\', serif;\">S</span>okszor elfeledkez&uuml;nk arr&oacute;l, hogy a legjobb<span style=\"font-weight: bold;\">,</span> legdr&aacute;g&aacute;bb hangszert is nagyon k&ouml;nnyen t&ouml;nkre lehet tenni a nem megfelelő beavatkoz&aacute;sokkal, hőm&eacute;rs&eacute;klettel, a rendszeres kezel&eacute;s elmulaszt&aacute;s&aacute;val. Kolozsv&aacute;r egyik k&ouml;zismert koncetterm&eacute;nek, az Emke-Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;znak a Steinway-zongor&aacute;ja nemr&eacute;g jelentős &aacute;talak&iacute;t&aacute;son, jav&iacute;t&aacute;si munk&aacute;latokon esett &aacute;t.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f2d7e8e1c25c4659e7846804bd4688b2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3cae035769c6bfa8a9a24c6994472280' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Telth&aacute;z fogadta a fell&eacute;pő műv&eacute;szeket szombat este a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban a kolozsv&aacute;ri sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; Kelemen P&eacute;ter zongorahangol&oacute; &eacute;s koncerttechnikus &aacute;ltal a m&uacute;lt h&eacute;ten fel&uacute;j&iacute;tott zongora-avat&aacute;si hangverseny&eacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3cae035769c6bfa8a9a24c6994472280' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a08f01a38d660958abff64acc6b88c9e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 1885. &aacute;prilis 12-&eacute;n alakult Kolozsv&aacute;r k&ouml;zponttal, az erd&eacute;lyi magyars&aacute;g k&ouml;zművelőd&eacute;s&eacute;nek &eacute;s n&eacute;pj&oacute;l&eacute;t&eacute;nek fejleszt&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l. A t&ouml;rt&eacute;nelmi v&aacute;ltoz&aacute;sok ellen&eacute;re az eredeti c&eacute;lj&aacute;t soha nem feladva, ha kellett &eacute;s volt r&aacute; idő, rejtve, de szelleme, belső gondolkod&aacute;sa megmaradt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1991. &aacute;prilis 20-&aacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &uacute;jj&aacute;alakult. Sőt k&ouml;sz&ouml;nhetően mindenkori vezetőinek, ma m&aacute;r a maga ter&uuml;let&eacute;n figyelemre m&eacute;lt&oacute; munk&aacute;lkod&aacute;st fejt ki. Ahhoz, hogy kellő k&eacute;pen a befektetett munka eredm&eacute;nyes legyen, megfelelő t&aacute;mogat&aacute;st &eacute;s infrastrukt&uacute;r&aacute;t kell kialak&iacute;tani, ami nem k&ouml;nnyű egy civil szervezetnek. Oldalakat lehetne &iacute;rni, &eacute;s &iacute;rnak is tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;kről.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Most csak egy olyan, maga nem&eacute;ben p&aacute;ratlan esem&eacute;nyről &iacute;rn&eacute;k, ami szerintem p&eacute;lda&eacute;rt&eacute;kű lehetne m&aacute;sok sz&aacute;m&aacute;ra is.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a08f01a38d660958abff64acc6b88c9e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2f203a2971fecf37091b075a2cfe0beb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kelemen P&eacute;ter Oldenburgban &eacute;lő zongorahangol&oacute;, koncert-technikus j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l ma megsz&oacute;lal a fel&uacute;j&iacute;tott Steinway-zongora a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. Benkő Judit m&aacute;r j&aacute;rt ott, kileste a munk&aacute;t &eacute;s a fontosabb tennival&oacute;kr&oacute;l is k&eacute;rdezősk&ouml;d&ouml;tt.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2f203a2971fecf37091b075a2cfe0beb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:258d751412129dceb7b0f2dca02babc8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Amint arr&oacute;l tegnapi lapsz&aacute;munkban m&aacute;r olvashattak, hangverseny keret&eacute;ben mutatj&aacute;k be a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z rendbetett Steinway zongor&aacute;j&aacute;t ma, j&uacute;lius 23-&aacute;n, este 7 &oacute;r&aacute;t&oacute;l. A fel&uacute;j&iacute;t&aacute;st Kelemen P&eacute;ter, a n&eacute;metorsz&aacute;gi Oldenburgban &eacute;lő, kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű zongorahangol&oacute;, koncerttechnikus v&eacute;gezte, &ouml;nk&eacute;ntes munk&aacute;ban. A ny&aacute;ri szabads&aacute;g&aacute;t t&ouml;ltő szakember h&eacute;tfőtől szombatig munk&aacute;lkodott azon, hogy a ma este fell&eacute;pő műv&eacute;szek megtarthass&aacute;k a beharangozott koncertet.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:258d751412129dceb7b0f2dca02babc8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:21aa2d75c5d2c7b3fb8d6aa45c42c8c6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <span class=\"bodytext\">R&eacute;szleges fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s alatt &aacute;ll az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z zongor&aacute;ja, Kelemen P&eacute;ter, Oldenburgban &eacute;lő zongorahangol&oacute;, koncerttechnikus &ouml;nzetlen t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;nak k&ouml;sz&ouml;nhetően. A rendbetett zongor&aacute;t hangverseny keret&eacute;ben mutatj&aacute;k be az &eacute;rdeklődőknek, megh&iacute;vott műv&eacute;szek k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel, 2011. j&uacute;lius 23-&aacute;n, szombaton 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l.</span></p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:21aa2d75c5d2c7b3fb8d6aa45c42c8c6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bf800dbb1af18d41841320d4e0a04d06' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A szombaton m&aacute;sodik alkalommal megrendezett Vet&eacute;si Albert Napok l&eacute;nyeges előrel&eacute;p&eacute;st jelentett Vet&eacute;s &eacute;s &Oacute;v&aacute;ri t&ouml;rt&eacute;nelmi, egyh&aacute;zi &eacute;s kultur&aacute;lis &eacute;let&eacute;nek gazdag&iacute;t&aacute;s&aacute;ban.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bf800dbb1af18d41841320d4e0a04d06' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b46248410f8b5a9ae2fdd5fc8606ad41' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p></p>', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b46248410f8b5a9ae2fdd5fc8606ad41' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a7a746d08949be8d746cf4e46aae8759' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A bukaresti Duo Aperto, azaz a Nemzeti Zeneműv&eacute;szeti Egyetem k&eacute;t oktat&oacute;ja, Csendes L&aacute;szl&oacute; (hegedű) &eacute;s Dolores Chelariu (zongora) Liszt-koncertj&eacute;n tapsolhatott a kis sz&aacute;m&uacute; k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g szerda este a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A k&eacute;t műv&eacute;sz kolozsv&aacute;ri fell&eacute;p&eacute;se voltak&eacute;ppen egy &ouml;t koncertből &aacute;ll&oacute; sorozat r&eacute;sze, amelyet a Bukaresti Magyar Kultur&aacute;lis Int&eacute;zet t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val val&oacute;s&iacute;t meg a k&eacute;t műv&eacute;sz.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a7a746d08949be8d746cf4e46aae8759' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:32ef65b5981424e21b26856253960361' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A 2011-ben Liszt Ferencre eml&eacute;kezve a bukaresti Magyar Kultur&aacute;lis Int&eacute;zet felid&eacute;zni sz&aacute;nd&eacute;kozik a nagy zeneszerző, zongoraműv&eacute;sz &eacute;s tan&aacute;r &aacute;ltal a mai Rom&aacute;nia ter&uuml;let&eacute;n 1846&ndash;1847-ben tett koncertk&ouml;rutat.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:32ef65b5981424e21b26856253960361' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f374c48ba72a96f98c2891cb3df3e38e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szombaton z&aacute;rult le a rom&aacute;niai magyar k&ouml;nyvt&aacute;rosok nyolcadik v&aacute;ndorgyűl&eacute;se, amelynek m&aacute;jus 26&ndash;28. k&ouml;z&ouml;tt a kolozsv&aacute;ri Egyetemi K&ouml;nyvt&aacute;r adott otthont.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f374c48ba72a96f98c2891cb3df3e38e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3a613ffcc064ce6a31bace3ada9d23de' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Huszadik alkalommal rendezt&eacute;k meg p&eacute;nteken az erd&eacute;lyi irodalmi nagys&aacute;g, Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; eml&eacute;k&eacute;t &eacute;ltető &uuml;nneps&eacute;get. A szervezők a hagyom&aacute;nyoknak megfelelően ez&uacute;ttal is az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE), a Korunk Akad&eacute;mia, a Babeş&ndash;Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem Magyar Irodalomtudom&aacute;nyi, valamint &Aacute;ltal&aacute;nos &eacute;s Magyar Nyelv&eacute;szeti Tansz&eacute;ke, a Magyar Nyelv &eacute;s Kult&uacute;ra Nemzetk&ouml;zi T&aacute;rsas&aacute;ga &ndash; Anyanyelvi Konferenci&aacute;ja voltak.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3a613ffcc064ce6a31bace3ada9d23de' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:40e55a5d9e1334d4091eefd95d9c0486' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Berde M&aacute;ria &eacute;s Berde Am&aacute;l tisztelet&eacute;re avattak eml&eacute;kt&aacute;bl&aacute;t Kack&oacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:40e55a5d9e1334d4091eefd95d9c0486' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:634b8dc7c32f15390a25ec31c7d61c66' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Vizauer T. Csaba &ouml;kol&oacute;gus volt a megh&iacute;vott előad&oacute;ja a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z &aacute;ltal szervezett Ember &eacute;s term&eacute;szet c&iacute;mű előad&aacute;ssorozatnak tegnap, Kolozsv&aacute;ron.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:634b8dc7c32f15390a25ec31c7d61c66' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9c43dc27535a8a266a4ad8251586e7fe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em><span class=\"on_subtitle\">Mesterkurzus, koncert &eacute;s tudom&aacute;nyos &uuml;l&eacute;sszak a rendezv&eacute;nyen</span></em></p>\n<p> Vil&aacute;gszerte id&eacute;n &uuml;nneplik Liszt Ferenc romantikus zeneszerző sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 200. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t. A Rom&aacute;niai Magyar Zenet&aacute;rsas&aacute;g (RMZT) t&ouml;bb erd&eacute;lyi v&aacute;rosban, &iacute;gy Kolozsv&aacute;ron is eml&eacute;knapot szervezett.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9c43dc27535a8a266a4ad8251586e7fe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b46248410f8b5a9ae2fdd5fc8606ad41' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p></p>', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b46248410f8b5a9ae2fdd5fc8606ad41' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3be8b231254b848f22539c91e2e6a0f0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kettős megeml&eacute;kez&eacute;st szerveztek h&eacute;tfőn d&eacute;lut&aacute;n a kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban az Arm&eacute;nia magyar&ndash;&ouml;rm&eacute;ny bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g tagjai: megeml&eacute;keztek az &ouml;rm&eacute;ny n&eacute;pirt&aacute;s 96. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra, &eacute;s egyben meg&uuml;nnepelt&eacute;k a bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g bejegyz&eacute;s&eacute;nek huszadik &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3be8b231254b848f22539c91e2e6a0f0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3c06c9c966827cce5355ca156b598c13' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az &uacute;jj&aacute;alakul&aacute;s&aacute;nak 20. &eacute;vfordul&oacute;ja (&aacute;prilis 9.) alkalm&aacute;b&oacute;l Kolozs&shy;v&aacute;ron tartott d&iacute;j&aacute;tad&oacute; &uuml;nneps&eacute;gen az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let posztumusz tiszteletbeli tagj&aacute;v&aacute; fogadta Domokos G&eacute;z&aacute;t az EMKE &uacute;jraind&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz ny&uacute;jtott felbecs&uuml;lhetetlen seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;&eacute;rt, &eacute;s B&aacute;nyai J&aacute;nos-d&iacute;jjal t&uuml;ntette ki Szőcsn&eacute; Gazda Enikő muzeol&oacute;gust, n&eacute;prajzkutat&oacute;t.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3c06c9c966827cce5355ca156b598c13' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8a5e358e6f282bf1ee85c8c0d620477c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n <span style=\"font-size:14px;\">&Uacute;jraalap&iacute;t&aacute;s&aacute;nak 20. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t &uuml;nnepelte az egyes&uuml;let.</span></p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8a5e358e6f282bf1ee85c8c0d620477c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bc2c276e67b06e11a11048e800a687b9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p></p>', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bc2c276e67b06e11a11048e800a687b9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d2bcd33a52df7e6d3243f28c7c968ae9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A kultur&aacute;lis auton&oacute;mia lesz a garancia a k&ouml;zművelőd&eacute;si egyes&uuml;letek műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek fenntart&aacute;s&aacute;ra &ndash; jelentette ki Kelemen Hunor kultur&aacute;lis miniszter Kolozsv&aacute;ron, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &uacute;jj&aacute;alakul&aacute;s&aacute;nak 20. &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l tartott szombati &uuml;nnepi k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d2bcd33a52df7e6d3243f28c7c968ae9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e495c820b3a9e71a7c57e9fad263306c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az 1991-es &uacute;jraalakul&aacute;sa &oacute;ta 20. alkalommal tartotta meg &eacute;ves k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE).</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e495c820b3a9e71a7c57e9fad263306c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:329b730b27f6005e929c7d7e3037325c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Uacute;jj&aacute;alakul&aacute;s&aacute;nak 20. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n, &aacute;prilis 9-&eacute;n, szombaton tartja &uuml;nnepi k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let. Az esem&eacute;nyre d&eacute;lelőtt 10 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Bethlen Kata Diak&oacute;niai Int&eacute;zetben (Ponorului u. 1. sz&aacute;m) ker&uuml;l sor.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:329b730b27f6005e929c7d7e3037325c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1978685e20f80be7ad2b9b88c9eaf292' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"post_meta rtejustify\">\n A magyarorsz&aacute;gi Orsz&aacute;gos Sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti M&uacute;zeum &eacute;s Int&eacute;zet t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;ban megrendez&eacute;sre ker&uuml;lt ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s febru&aacute;r 18. &eacute;s m&aacute;rcius 11. k&ouml;z&ouml;tt zajlott le. Ezt a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st k&eacute;tszer is alkalmam volt megtekinteni: előbb saj&aacute;t laikus &eacute;szlel&eacute;semre hagyatkozva, majd a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s kur&aacute;tor&aacute;nak szemsz&ouml;g&eacute;t ismerve meg. Az &eacute;lm&eacute;ny mindk&eacute;t esetben egyedi &eacute;s &eacute;rt&eacute;kes volt.</div>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1978685e20f80be7ad2b9b88c9eaf292' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b60cd70bf81d550bc47a34b06f6a6568' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Lehetős&eacute;get teremtett az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &eacute;s annak t&aacute;rsszervezete, a Rom&aacute;niai Magyar N&eacute;pfőiskolai T&aacute;rsas&aacute;g (RMNT) m&uacute;lt h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n, m&aacute;rcius 17-e &eacute;s 19-e k&ouml;z&ouml;tt szervezett kultur&aacute;lis tanulm&aacute;ny&uacute;tja: a &bdquo;n&aacute;lunk is hasonl&oacute;an műk&ouml;dik...&rdquo;, valamint a &bdquo;fel&eacute;nk ez ink&aacute;bb &uacute;gy van, hogy...&rdquo; kezdetű mondatok t&ouml;bb helysz&iacute;nen, k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző sz&ouml;vegk&ouml;rnyezetben hangzottak el a r&eacute;sztvevő sz&eacute;kelyf&ouml;ldi művelőd&eacute;sszervezők r&eacute;sz&eacute;ről.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b60cd70bf81d550bc47a34b06f6a6568' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a3358b23277bdc33c38cc9a4341f38c5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; eml&eacute;kest &eacute;s -ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s a Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Eml&eacute;kh&aacute;zban<br />\n &nbsp;</p>\n<div class=\"rtejustify\" id=\"descriptionbody0\">\n 2003. janu&aacute;r 14-&eacute;n k&iacute;s&eacute;rt&eacute;k utols&oacute; &uacute;tj&aacute;ra a H&aacute;zsong&aacute;rdi temetőbe M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; kolozsv&aacute;ri kriminol&oacute;gust, aki a jogtudom&aacute;nyok eme saj&aacute;tos, &aacute;m kevesek &aacute;ltal kedvelt &aacute;g&aacute;nak művel&eacute;se mellett a rendszerv&aacute;lt&aacute;st k&ouml;vető időszakban az Erd&eacute;lyi M&uacute;zeum-Egyes&uuml;let &uacute;jj&aacute;alakul&aacute;s&aacute;b&oacute;l is kivette a r&eacute;sz&eacute;t. Nyolc &eacute;vvel hal&aacute;la ut&aacute;n az emberre, a jog&aacute;szra &eacute;s a műv&eacute;szre eml&eacute;kezhettek szerd&aacute;n a kolozsv&aacute;riak az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</div>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a3358b23277bdc33c38cc9a4341f38c5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b8eeb337847dc7a30cfb401f9f72afd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Eml&eacute;kt&aacute;bl&aacute;t avattak szombat d&eacute;lut&aacute;n a magyarl&oacute;nai reform&aacute;tus templom udvar&aacute;n a k&uuml;l&ouml;nleges tehets&eacute;gű, J&aacute;szai-, Kossuth-, &Eacute;rdemes-, &eacute;s Kiv&aacute;l&oacute; műv&eacute;sz-d&iacute;jjal kit&uuml;ntetett sz&iacute;n&eacute;sznő, Kiss Manyi centen&aacute;riumi &uuml;nneps&eacute;ge keret&eacute;ben.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b8eeb337847dc7a30cfb401f9f72afd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0133feebfb970869d12a464e113d2357' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kolozsv&aacute;r - A Magyarorsz&aacute;gi Orsz&aacute;gos Sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti M&uacute;zeum &eacute;s Int&eacute;zet valamint a Communitas Alap&iacute;tv&aacute;ny t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val Kolozsv&aacute;rra &eacute;rkezett az a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, melynek &ouml;tletgazd&aacute;ja, megval&oacute;s&iacute;t&oacute;ja a kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű, de jelenleg Magyarorsz&aacute;gon &eacute;lő, &eacute;s dolgoz&oacute;, Szebeni Zsuzsa. A műv&eacute;szi kivitelezője Szebeni-Szab&oacute; R&oacute;bert.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0133feebfb970869d12a464e113d2357' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5c35be8a9b105f850cd5e72b357ed825' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Budapest ut&aacute;n elsők&eacute;nt Kolozsv&aacute;ron tekinthetik meg az &eacute;rdeklődők az Orsz&aacute;gos Sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti M&uacute;zeum &eacute;s Int&eacute;zet B&aacute;nffy Mikl&oacute;s hal&aacute;l&aacute;nak 60. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra szervezett v&aacute;ndorki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t: a neves &iacute;r&oacute;, grafikus, d&iacute;szlet- &eacute;s jelmeztervező, sz&iacute;npadi rendező, politikus &eacute;s k&uuml;l&uuml;gyminiszter &eacute;letműv&eacute;hez &ndash; Szebeni Zsuzsa sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz &eacute;s lelkes t&aacute;mogat&oacute;i, seg&iacute;tői r&eacute;v&eacute;n &ndash; sz&aacute;mos &uacute;jdons&aacute;ggal hozz&aacute;j&aacute;rul&oacute; t&aacute;rlat k&eacute;t helysz&iacute;nen l&aacute;togathat&oacute;.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5c35be8a9b105f850cd5e72b357ed825' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:52091ea5203b6dd0994fa0139cd9a426' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Nagy &eacute;rdeklőd&eacute;s &ouml;vezte az aranyosgy&eacute;resi RMDSZ rendez&eacute;s&eacute;ben imm&aacute;r 21. alkalommal sorra ker&uuml;lt, hagyom&aacute;nyos t&eacute;li n&eacute;pfőiskol&aacute;t, amelynek sikere r&eacute;szben annak tulajdon&iacute;that&oacute;, hogy a szervezők mindig az ig&eacute;nyekhez m&eacute;rten &aacute;ll&iacute;tj&aacute;k &ouml;ssze a programot, &eacute;s &iacute;gy mindig a pillanatnyilag leg&eacute;rdekesebb t&eacute;mak&ouml;r&ouml;kben hallgathatnak meg előad&aacute;sokat a r&eacute;sztvevők. A n&eacute;pfőiskol&aacute;nak helyt ad&oacute; Tiver sz&aacute;ll&oacute; &eacute;tterme zs&uacute;fol&aacute;sig megtelt a rendezv&eacute;ny &ouml;t napj&aacute;n.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:52091ea5203b6dd0994fa0139cd9a426' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1fbb1d0d0e2f860f9b157d1520e7b7c4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Uacute;jabb megbesz&eacute;l&eacute;st szervezett tegnap a Kolozsv&aacute;r 2020 &ndash; Eur&oacute;pa Kultur&aacute;lis Főv&aacute;rosa Egyes&uuml;let kultur&aacute;lis k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zős&eacute;g szakbizotts&aacute;ga.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1fbb1d0d0e2f860f9b157d1520e7b7c4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2eb11e2726d6cedebf0cd705a187f049' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) Partiumi Aleln&ouml;ks&eacute;ge 2011-re is t&ouml;bb művelőd&eacute;si programot kezdem&eacute;nyezett, tudtuk meg Muzsnay &Aacute;rp&aacute;dt&oacute;l, az egyes&uuml;let aleln&ouml;k&eacute;től.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2eb11e2726d6cedebf0cd705a187f049' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ed94bfe61f2b7cb02f38339392ae8c01' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Don-kanyari vesztes csata 1943. janu&aacute;r 12-i v&eacute;gzetes &uuml;tk&ouml;zet&eacute;ről eml&eacute;keztek meg tegnap Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) Maros megyei fi&oacute;kj&aacute;nak szervez&eacute;s&eacute;ben. B&aacute;r a t&uacute;l&eacute;lők &eacute;vről &eacute;vre fogyatkoznak, a 2003-ban teremtett hagyom&aacute;nyt ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokkal, tan&aacute;cskoz&aacute;sokkal, &uuml;nnepi megeml&eacute;kez&eacute;sekkel pr&oacute;b&aacute;lj&aacute;k &eacute;ltetni.</p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ed94bfe61f2b7cb02f38339392ae8c01' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205520, expire = 1527291920, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205521, expire = 1527291921, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Milyen volt a 2011-es év, és mit várhatunk 2012-től?

Eseményekben gazdag 2011-es esztendőt tudhat maga mögött a romániai magyarság. Megszületett az Erdélyi Magyar Néppárt, elnökváltás történt az RMDSZ és az EMNT élén, a román parlament elfogadta az új tanügyi törvényt, melynek kidolgozásában hangsúlyos szerepet vállalt a romániai magyarság érdekképviseleti szervezete is. Jelentős kulturális eseményekre került sor magyarok lakta vidékeken (Brassóban, Nagyszebenben, Kolozsváron és más helységekben is nagyszabású magyar napokat szerveztek). Az Erdélyi Napló közéletünk jelentős személyiségeit szólaltatja meg lapunk idei, utolsó számában.

Erdélyi Napló, 2011. december 31.
01/14/2010 - 12:00
Történelmi városkalauz Kolozsvárhoz

Útikönyvek című sorozatának első kötetével jelentkezett a baróti székhelyű Tortoma Kiadó, a Kolozsvár. Történelmi városkalauz című kiadvány szerzője a sokak számára jól ismert hely- és irodalomtörténész, nyugalmazott történelemtanár, Gaal György. A csíkszeredai nyomdából frissen kikerült kötetet december 22-én, csütörtökön este mutatták be az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában. 

Szabadság, 2011. december 24.
01/19/2016 - 10:42
Történelmi városkalauz Kolozsvárhoz

Útikönyvek című sorozatának első kötetével jelentkezett a baróti székhelyű Tortoma Kiadó, a Kolozsvár. Történelmi városkalauz című kiadvány szerzője a sokak számára jól ismert hely- és irodalomtörténész, nyugalmazott történelemtanár, Gaal György. A csíkszeredai nyomdából frissen kikerült kötetet december 22-én, csütörtökön este mutatták be az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában.

Szabadság, 2011. december 24.
01/14/2010 - 12:00
Bisztrai Mária színművész életútját ismertették Kolozsváron

A mostani összegzés nemcsak a színházra irányítja figyelmünket, a művésznő életútjának tanulmányozása közelebb vihet minket az elmúlt, fordulatokban gazdag évszázadhoz is – hangsúlyozta Balázs Imre József, a Korunk főszerkesztője a Bisztrai Mária kolozsvári színművésznő életútját ismertető beszélgetőkönyv kincses városi bemutatóján péntek este.

Krónika, 2011. december 19.
01/14/2010 - 12:00
Bisztrai Mária: „Nagyon szerettem az életet és a színházat”

Bisztrai Mária színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház egykori igazgatójának és művészének életét ismertető könyvet mutattak be pénteken délután a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A kötet a Polis Kiadó által a 2000-es évek elején elkezdett, majd a Korunk–Komp-Press Kiadó által folytatott Prospero-sorozat új darabja.

Szabadság, 2011. december 19.
01/14/2010 - 12:00
Karácsonyt váró hangversenyek

Több karácsonyi hangversenyre is sor került a hétvégén Kolozsváron. A Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) két, karácsonyt váró énekkari hangversenyt szervezett: szombaton délután a Báthory István Elméleti Líceum, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum és a S. Toduţă Zenelíceum énekkarai léptek fel a Báthory-líceum dísztermében, vasárnap délután pedig a törökvágási Donát úti templomban különböző kolozsvári református egyházközségek énekkarait hallgathattuk meg.

Szabadság, 2011. december 19.
01/14/2010 - 12:00
Bisztrai Mária: „Nagyon szerettem az életet és a színházat”

Bisztrai Mária színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház egykori igazgatójának és művészének életét ismertető könyvet mutattak be pénteken délután a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Szabadság, 2011. december 19.
01/19/2016 - 10:42
Bisztrai Mária színművész életútját ismertették Kolozsváron

A mostani összegzés nemcsak a színházra irányítja figyelmünket, a művésznő életútjának tanulmányozása közelebb vihet minket az elmúlt, fordulatokban gazdag évszázadhoz is – hangsúlyozta Balázs Imre József, a Korunk főszerkesztője a Bisztrai Mária kolozsvári színművésznő életútját ismertető beszélgetőkönyv kincses városi bemutatóján péntek este – a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Krónika, 2011. december 19.
01/19/2016 - 10:42
Prospero-könyv Bisztrai Máriáról

Az erdélyi színészek és a zenés színház kiválóságainak életét bemutató sorozat keretében december 16-án, pénteken délután hat órától az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Györkös Mányi Albert Emlékházában méltatták a Korunk – Komp-Press kiadó gondozásában megjelent, Bisztrai Mária színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház egykori igazgatónője életútját ismertető beszélgetőkönyvet.

Szabadság, 2011. december 17.
01/14/2010 - 12:00
A középkortól a reneszánszig

Zsúfolásig töltötték az érdeklődők a Györkös-Mányi Albert Emlékházat csütörtökön délután, a Kolozsváros. Milyen város? sorozat Fedezd fel a reneszánsz Kolozsvárt! című, főként iskolások számára hasznos, de minden korosztálynak ajánlott kötet bemutatóján.

Szabadság, 2011. december 10.
01/14/2010 - 12:00
A középkortól a reneszánszig

Zsúfolásig töltötték az érdeklődők a Györkös-Mányi Albert Emlékházat csütörtökön délután, a Kolozsváros. Milyen város? sorozat Fedezd fel a reneszánsz Kolozsvárt! című, főként iskolások számára hasznos, de minden korosztálynak ajánlott kötet bemutatóján.

Szabadság, 2011. december 10.
01/19/2016 - 10:42
Fedezd fel a reneszánsz Kolozsvárt!

A Kolozsváros. Milyen város? című sorozat legújabb, Fedezd fel a reneszánsz Kolozsvárt! című kötetét mutatták be csütörtökön az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában a kincses városban.

Krónika, 2011. december 9.
01/14/2010 - 12:00
Középpontban a Farkas utca

A Hantz Lám Irén és László Miklós által összeállított A templom arcai – A kolozsvári Farkas utcai református templom képben-szóban című kötetet ismerhették meg a kolozsváriak szerdán délután az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában.

Szabadság, 2011. december 9.
01/19/2016 - 10:42
Fedezd fel a reneszánsz Kolozsvárt!

A Kolozsváros. Milyen város? című sorozat legújabb, Fedezd fel a reneszánsz Kolozsvárt! című kötetét mutatták be csütörtökön az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában a kincses városban.

Szabadság, 2011. december 9.
01/19/2016 - 10:42
Középpontban a Farkas utca

A Hantz Lám Irén és László Miklós által összeállított A templom arcai – A kolozsvári Farkas utcai református templom képben-szóban című kötetet ismerhették meg a kolozsváriak szerdán délután az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában.

Szabadság, 2011. december 9.
01/14/2010 - 12:00
Kárpátaljai kutatók a RODOSZ konferencián

2011. december 2-4. között Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszékén rendezték meg immáron XXII. alkalommal a RODOSZ (Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége) konferenciáját (...).

kárpátalja.ma, 2011. december 7.
01/14/2010 - 12:00
Beszélgetés Muzsnay Árpád szatmárnémeti művelődésszervezővel

Magyartanár, újságíró, művelődésszervező. 1941. június 21-én született Szatmárnémetiben. Kiskolcson és Batizon tanított, majd az Előre, a Falvak Dolgozó Népe, később a Falvak Népe , ez utóbbi megszűnését követően pedig rövid ideig a Szatmári Friss Újság belső munkatársa. 2003-ban az RMDSZ alkalmazottjaként ment nyugdíba. A rendszerváltást követően újjáalakult Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület partiumi alelnöke.

Krónika, 2011. december 2.
01/15/2010 - 15:32
„Örvendünk, hogy itt élt közöttünk, ma sokunk számára mutatja az utat”

Márkos Albert zeneszerzőre emlékeztek
 

Harminc éve távozott el közülünk Márkos Albert (1914–1981) zeneszerző, karnagy, tanár, az erdélyi magyar zenei élet kiváló képviselője.

Szabadság, 2011. november 30.
01/15/2010 - 15:32
Ady-est az Emlékházban

Kolozsváron 2011. november 24-én 18 órától Zorkóczy Zenóbia színésznő Ady Endre születésének évfordulója alkalmából „SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK” című egyéni műsorát mutatta be, melyen elhangozottak Reinitz Béla zeneszerző Ady Endre első megzenésítője művei, Kovács Réka zongorakíséretében.

Erdély Online, 2011.november 27.
01/14/2010 - 12:00
Ady-est az Emlékházban

Kolozsváron 2011. november 24-én 18 órától Zorkóczy Zenóbia színésznő Ady Endre születésének évfordulója alkalmából „Szeretném, ha szeretnének” című egyéni műsorát, mutatta be, melyen elhangzottak Reinitz Béla zeneszerző, Ady Endre első megzenésítője, művei Kovács Réka zongorakíséretében.

erdon.ro, 2011. november 27.
01/19/2016 - 10:42
Előkelő helyen a kultúra- és közösségfejlesztésben

Fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte a dalosszövetség

Szabadság, 2011. november 21.
01/14/2010 - 12:00
Megemlékezés Ady Endre szülőfalujában

Hosszú évek óta először az érmindszenti Ady-megemlékezés alkalmából közösen ünnepeltek: míg korábban külön rendezvényt szervezett az RMDSZ-közeli EMKE és Tőkés László tábora, most a püspök az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület hagyományos rendezvényének egyik szónoka volt.

Krónika, 2011. november 20.
01/15/2010 - 15:32
Ünnepelt a Romániai Magyar Dalosszövetség – fotóriport

Létesítésének 90. évfordulóját ünnepelte szombaton a Romániai Magyar Dalosszövetség.

Szabadság, 2011. november 19.
01/14/2010 - 12:00
Kilencvenéves a Romániai Magyar Dalosszövetség

Beszélgetés Guttman Mihály tiszteletbeli elnökkel


Ünnepel a hét végén a Romániai Magyar Dalosszövetség. Kilencven éve, pontosabban 1921. november 13-án hozták létre a mostani szövetség jogelődjét Brassóban, harminc lelkes kórusvezető munkája eredményeként.

Szabadság, 2011. november 16.
01/14/2010 - 12:00
„Könyves kaláka” Reményik Sándor emlékére

A XX. század első felének egyik kiemelkedő erdélyi költőjére, Reményik Sándorra (1890–1941) emlékeztek csütörtök este a Kolozsvár Társaság szervezésében. Az elmúlt évtizedekben megjelent Reményik-kötetek gondozói, illetve a Reményik Sándorról szóló fontosabb írások szerzői osztották meg gondolataikat a zsúfolásig megtelt Györkös Mányi Albert Emlékházban egybegyűlt közönséggel.

Szabadság, 2011. november 12.
01/19/2016 - 10:42
„Könyves kaláka” Reményik Sándor emlékére

 

A XX. század első felének egyik kiemelkedő erdélyi költőjére, Reményik Sándorra (1890–1941) emlékeztek csütörtök este a Kolozsvár Társaság szervezésében. Az elmúlt évtizedekben megjelent Reményik-kötetek gondozói, illetve a Reményik Sándorról szóló fontosabb írások szerzői osztották meg gondolataikat a zsúfolásig megtelt Györkös Mányi Albert Emlékházban egybegyűlt közönséggel.

Szabadság, 2011. november 12.
01/14/2010 - 12:00
Kulturális szervezetek kapcsolata

Bihar megyei kulturális szervezetek képviselői találkoztak szerda délután az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület országos elnökségének képviselőjével a nagyváradi várban.

Bihari Napló, 2011. november 11.
01/15/2010 - 15:32
Háromszéki EMKE-díjazottak
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) háromszéki díjazottjainak, István Ildikónak és Tóth-Birtan Tinkának adta át az elismerő oklevelet tegnap a Bod Péter Megyei Könyvtárban Kiss Jenő, az EMKE háromszéki alelnöke.
Háromszék, 2011. november 8.
01/14/2010 - 12:00
Egy pap, aki firkál, meg egy orvos, aki irkál
Különleges eseményre hívták az érdeklődőket csütörtök délutánra a Györkös Mányi Albert Emlékházba: karikatúrakiállítás megnyitójára. A különlegesség természetesen nem a karikatúrakiállításban állt, hanem az alkotó személyében, a munkákat ugyanis Adorjáni László református lelkipásztor készítette, akiről eddig nem sokan tudták, hogy ilyen jellegű elfoglaltsága is van.
Szabadság, 2011. november 5.
01/14/2010 - 12:00
Adorjáni László Firkái a Györkös Mányi Albert Emlékházban - fotóriport, audió

2011. november 3-án 18 órakor nyitották meg Adorjáni László református lelkipásztor Firkák című karikatúrakiállítását Kolozsváron a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Agnus Rádió, 2011. november 5.
01/14/2010 - 12:00
Egy pap, aki firkál, meg egy orvos, aki irkál

Különleges eseményre hívták az érdeklődőket csütörtök délutánra a Györkös Mányi Albert Emlékházba: karikatúrakiállítás megnyitójára. A különlegesség természetesen nem a karikatúrakiállításban állt, hanem az alkotó személyében, a munkákat ugyanis Adorjáni László református lelkipásztor készítette, akiről eddig nem sokan tudták, hogy ilyen jellegű elfoglaltsága is van.

Szabadság, 2011. november 5.
01/19/2016 - 10:42
Adorjáni László Firkái a Györkös Mányi Albert Emlékházban

2011. november 3-án 18 órakor nyitották meg Adorjáni László református lelkipásztor Firkák című karikatúrakiállítását Kolozsváron a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A kiállítást Szántai János író nyitotta meg, a "szekuláris pakulár" (Idézet Szántai János megnyitóbeszédéből) tárlatán pedig az Adorjáni lányok zenéltek, akik külön erre az alkalomra írtak egy kis zenei karikatúrát.

Agnus Rádió, 2011. november 5.
01/19/2016 - 10:42
Firkák a Györkös Mányi Emlékházban - fotóriport

Firkák címmel tegnap megnyílt Adorjáni László református lelkipásztor karikatúra-kiállítása.

Szabadság, 2011. november 4.
01/14/2010 - 12:00
Firkák a Györkös Mányi Emlékházban - fotóriport

Firkák címmel tegnap megnyílt Adorjáni László református lelkipásztor karikatúra-kiállítása az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban. – A kiállítás megnyitójáról készített fotóriport.

Szabadság, 2011. november 4.
01/19/2016 - 10:42
Igaz élmény és hagyomány

Gondolatok Sipos László kiállítása kapcsán


Másfél hónapja kaptam azt a felkérést, hogy nyissam meg Sipos László festő- és grafikusművész kiállítását, és azóta is azon gondolkodom, mit is tehetnék hozzá mindahhoz, amit eddig a több évtizede alkotó művészről már elmondtak vagy leírtak egy-egy megmutatkozása során.

Szabadság, 2011. november 1.
01/14/2010 - 12:00
Bőven akad még fehér folt Szilágyi Domokos életművében

Két nap alatt három helyszínen – Szatmárnémetiben, Nagysomkúton, valamint Kolozsváron – emlékeztek meg Szilágyi Domokosról a hétvégén a költő halálának 35. évfordulóján.

Krónika, 2011. október 31.
01/15/2010 - 15:32
Évfordulós ünnepség három helyszínen

Szilágyi Domokos költőre emlékeztek halálának 35. évfordulóján a hétvégén.

Szabadság, 2011. október 31.
01/15/2010 - 15:32
Házhoz szállított kultúra – Fejezetek a zenehallgatás történetéből – beszámoló és fotóriport

A zenehallgatás történetéről általában csak szakkönyvek beszélnek, a hétköznapokban inkább a nagynevű zeneszerzőkről, életükről, munkásságukról hallhatunk előadásokat. Azonban arról ritkán esik szó, hogy az illető művészt kik támogatták, hogyan hallgatták a zenéjét vagy miért hallgatták meg a műveket.

Agnus Rádió, 2011. október 23.
01/14/2010 - 12:00
Sipos László egyéni tárlatát nyitották meg Kolozsváron

„Alázattal fordul a hagyományokhoz, és nem tévelyeg a nyugati hatás útvesztőjében” – jellemezte Lőrincz Ildikó művészettörténész Sipos László felvinci festő- és grafikusművészt Szín-Vetés című kolozsvári egyéni kiállításának szerdai megnyitóján.

Krónika, 2011. október 21.
01/14/2010 - 12:00
Színek és formák, arányok és fények feszültsége
Sipos László saját törvényei szerint élő és alkotó személyiség, aki stílust és egyéni mitológiát teremtett, eredeti festői világa és sajátos látásmódja a magyar művészetben saját ösvényt tapos – magyarázta Lőrincz Ildikó művészettörténész szerdán délután az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában, Sipos László festő- és grafikusművész tárlatának megnyitóján.
 
Szabadság, 2011. október 21.
01/14/2010 - 12:00
Hárman a színek tolmácsolásában

A Művészetek és multikulturalizmus fesztiválja keretében pénteken este a Szabók bástyájában, zsúfolásig telt ház előtt, Azaduhi Varduca Horenian örmény, Lukáts Mária magyar és Pavel Ţifrac ukrán képzőművész festményeiből nyitottak meg tárlatot.

Szabadság, 2011. október 17.
01/14/2010 - 12:00
Húsz éves a Gyöngykoszorú-mozgalom

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete 1991-ben kezdeményezte a Gyöngykoszorú néptánc, népdal, népzene és népviselet találkozók megszervezését, és az azóta eltelt húsz év alatt a megye számos településén összesen több mint száz táncos-zenés együttlétre került sor.

Az EMKE Maros megyei szervezete sajtószolgálata
01/15/2010 - 15:32
Farkas Bálint első egyéni fotókiállítása Kolozsváron

„Képeimmel arra szeretném felhívni a közönség figyelmét, hogy környezetünk tanulmányozása közben néha meg kell feledkeznünk az általános nézőpontról, és távolabbról vagy éppen közelebbről kell megvizsgálnunk” – hangsúlyozta a Sapientia EMTE film, fotó, média szakán végzett Farkas Bálint szerdán a kolozsvári EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban megrendezett első egyéni fotókiállításának megnyitóján.

Krónika, 2011. október 7.
01/14/2010 - 12:00
Kolozsvár is bemutatkozott a FesztMagyaron

Tíz magyar város – Kassa, Beregszász, Kolozsvár, Arad, Magyarkanizsa, Lendva, Miskolc, Nyíregyháza, Békéscsaba és Székesfehérvár – nevezetességeivel, jellemzőivel, szellemiségével, ízeivel és hagyományaival ismerkedhettek meg mindazok, akik szeptember 16. és 18. között ellátogattak a budapesti Millenárisra: a FesztMagyar elnevezésű rendezvényen a Kárpát-medence csaknem minden jelentősebb régiója képviseltette magát.

Szabadság, 2011. október 5.
01/15/2010 - 15:32
Bivalymúzeum, kőfaragás, tisztaszoba és népviselet

Gyönyörű őszi reggelre ébredtek az EMKE JelesNapTár elnevezésű, népszerű gyermekprogramjának résztvevői szeptember 24-én, s még a korai indulás sem szegte kedvét a kicsiknek és szüleiknek, kísérőiknek: mindenki izgatottan várta a néprajzi kirándulást.

Szabadság, 2011. október 5.
01/14/2010 - 12:00
K… mint összekötő

(Nevek bűvölete)

Földrajzi nevekre gondolok ezúttal, a történelmi személyiségeket az utóbbi időben talán a kelleténél is többet zaklattuk, a sűrű hivatkozásokkal.

Szabadság, 2011. szeptember 15.
01/14/2010 - 12:00
Húsz év az EMKE történetében plakáton, könyvekben, fotókon
Plakátok, oklevelek, meghívók, fényképek, újságcikkek, könyvek és folyóiratok révén ismerhetik meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) újraalakulása óta eltelt húsz évét mindazok, akik betérnek a Györkös Mányi Albert Emlékházba (Majális/Republicii u. 5/1. sz.): Az újjászületés krónikája – az EMKE 20 éve dokumentumokban elnevezésű tárlatot kedden délután, a Kolozsvári Magyar Napok keretében nyitották meg.
Szabadság, 2011. augusztus 18.
01/14/2010 - 12:00
Megújult a Györkös Mányi Albert Emlékház Steinway-zongorája - rádióriport

Sokszor elfeledkezünk arról, hogy a legjobb, legdrágább hangszert is nagyon könnyen tönkre lehet tenni a nem megfelelő beavatkozásokkal, hőmérséklettel, a rendszeres kezelés elmulasztásával. Kolozsvár egyik közismert koncettermének, az Emke-Györkös Mányi Albert Emlékháznak a Steinway-zongorája nemrég jelentős átalakításon, javítási munkálatokon esett át.

Agnus Rádió, 2011. július 26.
01/14/2010 - 12:00
Teltházas zongoraavató a Györkös Mányi Albert Emlékházban

Teltház fogadta a fellépő művészeket szombat este a Györkös Mányi Albert Emlékházban a kolozsvári származású Kelemen Péter zongorahangoló és koncerttechnikus által a múlt héten felújított zongora-avatási hangversenyén.

Szabadság, 2011. július 26.
Zongoraavató hangverseny

1885. április 12-én alakult Kolozsvár központtal, az erdélyi magyarság közművelődésének és népjólétének fejlesztése céljából. A történelmi változások ellenére az eredeti célját soha nem feladva, ha kellett és volt rá idő, rejtve, de szelleme, belső gondolkodása megmaradt.

1991. április 20-án az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület újjáalakult. Sőt köszönhetően mindenkori vezetőinek, ma már a maga területén figyelemre méltó munkálkodást fejt ki. Ahhoz, hogy kellő képen a befektetett munka eredményes legyen, megfelelő támogatást és infrastruktúrát kell kialakítani, ami nem könnyű egy civil szervezetnek. Oldalakat lehetne írni, és írnak is tevékenységükről.

Most csak egy olyan, maga nemében páratlan eseményről írnék, ami szerintem példaértékű lehetne mások számára is.

Erdély Online, 2011. július 24.
01/14/2010 - 12:00
Megújul a Steinway-zongora a Györkös Mányi Albert Emlékházban – rádióriport

Kelemen Péter Oldenburgban élő zongorahangoló, koncert-technikus jóvoltából ma megszólal a felújított Steinway-zongora a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Benkő Judit már járt ott, kileste a munkát és a fontosabb tennivalókról is kérdezősködött.

Kolozsvári Rádió, 2011. július 23.
01/14/2010 - 12:00
Aki „meggyógyította” a Györkös-emlékház Steinway zongoráját

Amint arról tegnapi lapszámunkban már olvashattak, hangverseny keretében mutatják be a Györkös Mányi Albert Emlékház rendbetett Steinway zongoráját ma, július 23-án, este 7 órától. A felújítást Kelemen Péter, a németországi Oldenburgban élő, kolozsvári születésű zongorahangoló, koncerttechnikus végezte, önkéntes munkában. A nyári szabadságát töltő szakember hétfőtől szombatig munkálkodott azon, hogy a ma este fellépő művészek megtarthassák a beharangozott koncertet.

Szabadság, 2011. július 23.
01/14/2010 - 12:00
FOTÓRIPORT - Hogyan „gyógyul meg” a Györkös Mányi Albert Emlékház zongorája

Részleges felújítás alatt áll az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház zongorája, Kelemen Péter, Oldenburgban élő zongorahangoló, koncerttechnikus önzetlen támogatásának köszönhetően. A rendbetett zongorát hangverseny keretében mutatják be az érdeklődőknek, meghívott művészek közreműködésével, 2011. július 23-án, szombaton 19 órától.

Szabadság, 2011. július 21.
01/14/2010 - 12:00
Történelemidézés Vetésen

A szombaton második alkalommal megrendezett Vetési Albert Napok lényeges előrelépést jelentett Vetés és Óvári történelmi, egyházi és kulturális életének gazdagításában.

Erdély Online, 2011. július 11.
01/15/2010 - 15:32
Az EMKE nagyenyedi tevékenysége az első negyedszázadban (1885–1910)

Művelődés, 2011. július
01/14/2010 - 12:00
Liszt-est hegedűre és zongorára

A bukaresti Duo Aperto, azaz a Nemzeti Zeneművészeti Egyetem két oktatója, Csendes László (hegedű) és Dolores Chelariu (zongora) Liszt-koncertjén tapsolhatott a kis számú közönség szerda este a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A két művész kolozsvári fellépése voltaképpen egy öt koncertből álló sorozat része, amelyet a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet támogatásával valósít meg a két művész.

Szabadság, 2011. június 11.
01/14/2010 - 12:00
Liszt 1846–1847-ben tett romániai koncertkörutját járják be újra

A 2011-ben Liszt Ferencre emlékezve a bukaresti Magyar Kulturális Intézet felidézni szándékozik a nagy zeneszerző, zongoraművész és tanár által a mai Románia területén 1846–1847-ben tett koncertkörutat.

Krónika, 2011. június 10.
01/14/2010 - 12:00
Romániai magyar könyvtárosok találkoztak Kolozsváron

Szombaton zárult le a romániai magyar könyvtárosok nyolcadik vándorgyűlése, amelynek május 26–28. között a kolozsvári Egyetemi Könyvtár adott otthont.

Szabadság, 2011. május 30.
01/15/2010 - 15:32
Jubileumi Szabédi-emléknapot tartottak

Huszadik alkalommal rendezték meg pénteken az erdélyi irodalmi nagyság, Szabédi László emlékét éltető ünnepséget. A szervezők a hagyományoknak megfelelően ezúttal is az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), a Korunk Akadémia, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi, valamint Általános és Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferenciája voltak.

Szabadság, 2011. május 21.
01/14/2010 - 12:00
„Emlékezünk és előre tekintünk: vagyunk, és lenni akarunk”

Berde Mária és Berde Amál tiszteletére avattak emléktáblát Kackón.

Szabadság, 2011. május 16.
01/15/2010 - 15:32
Természet és ember, vallás és környezetrombolás

Vizauer T. Csaba ökológus volt a meghívott előadója a Györkös Mányi Albert Emlékház által szervezett Ember és természet című előadássorozatnak tegnap, Kolozsváron.

erdely.ma, 2011. május 13.
01/14/2010 - 12:00
Liszt Ferenc-emléknapot szervezett a zenetársaság Kolozsváron

Mesterkurzus, koncert és tudományos ülésszak a rendezvényen

Világszerte idén ünneplik Liszt Ferenc romantikus zeneszerző születésének 200. évfordulóját. A Romániai Magyar Zenetársaság (RMZT) több erdélyi városban, így Kolozsváron is emléknapot szervezett.

Szabadság, 2011. május 9.
01/14/2010 - 12:00
Hármas ünnepség és citeraszó az EMKE közgyűlésen

Művelődés, 2011. május
01/14/2010 - 12:00
Húszéves az Arménia magyar – örmény baráti társaság

Kettős megemlékezést szerveztek hétfőn délután a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban az Arménia magyar–örmény baráti társaság tagjai: megemlékeztek az örmény népirtás 96. évfordulójára, és egyben megünnepelték a baráti társaság bejegyzésének huszadik évfordulóját.

Szabadság, 2011. április 20.
01/14/2010 - 12:00
EMKE-kitüntetések háromszékieknek

Az újjáalakulásának 20. évfordulója (április 9.) alkalmából Kolozs­váron tartott díjátadó ünnepségen az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület posztumusz tiszteletbeli tagjává fogadta Domokos Gézát az EMKE újraindításához nyújtott felbecsülhetetlen segítségéért, és Bányai János-díjjal tüntette ki Szőcsné Gazda Enikő muzeológust, néprajzkutatót.

Háromszék, 2011. április 19.
01/14/2010 - 12:00
„Történelmi jelentőséggel bír az EMKE a magyarság életében”

Újraalapításának 20. évfordulóját ünnepelte az egyesület.

Szabadság, 2011. április 11.
01/15/2010 - 15:32
Közgyűlés

Szatmár.ro, 2011. április 11.
01/14/2010 - 12:00
EMKE-ünnep Kolozsváron

A kulturális autonómia lesz a garancia a közművelődési egyesületek működésének fenntartására – jelentette ki Kelemen Hunor kulturális miniszter Kolozsváron, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület újjáalakulásának 20. évfordulója alkalmából tartott szombati ünnepi közgyűlésén.

Új Magyar Szó, 2011. április 11.
01/14/2010 - 12:00
Kelemen Hunor: Erdély kulturális autonómiáján dolgozunk

Az 1991-es újraalakulása óta 20. alkalommal tartotta meg éves közgyűlését az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE).

Krónika, 2011. április 11.
01/14/2010 - 12:00
Ünnepi közgyűlés és EMKE-díjátadó szombaton

Újjáalakulásának 20. évfordulóján, április 9-én, szombaton tartja ünnepi közgyűlését az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Az eseményre délelőtt 10 órától a Bethlen Kata Diakóniai Intézetben (Ponorului u. 1. szám) kerül sor.

Szabadság, 2011. április 6.
01/15/2010 - 15:32
Bánffy Miklós elfelejtett arcai (beszámoló)
Echinox, 2011. március 23.
01/14/2010 - 12:00
Közösség – „Cselekvő emberekre van szüksége minden magyar közösségnek”

Lehetőséget teremtett az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és annak társszervezete, a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság (RMNT) múlt hétvégén, március 17-e és 19-e között szervezett kulturális tanulmányútja: a „nálunk is hasonlóan működik...”, valamint a „felénk ez inkább úgy van, hogy...” kezdetű mondatok több helyszínen, különböző szövegkörnyezetben hangzottak el a résztvevő székelyföldi művelődésszervezők részéről.

Szabadság, 2011. március 23.
„Igazi úriember volt, velünk és mindenkivel”

Mócsy László emlékest és -kiállítás a Györkös-Mányi Emlékházban
 

2003. január 14-én kísérték utolsó útjára a Házsongárdi temetőbe Mócsy László kolozsvári kriminológust, aki a jogtudományok eme sajátos, ám kevesek által kedvelt ágának művelése mellett a rendszerváltást követő időszakban az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjáalakulásából is kivette a részét. Nyolc évvel halála után az emberre, a jogászra és a művészre emlékezhettek szerdán a kolozsváriak az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban.
Szabadság, 2011. március 18.
01/14/2010 - 12:00
Kiss Manyi-emléktáblát avattak Magyarlónán

Emléktáblát avattak szombat délután a magyarlónai református templom udvarán a különleges tehetségű, Jászai-, Kossuth-, Érdemes-, és Kiváló művész-díjjal kitüntetett színésznő, Kiss Manyi centenáriumi ünnepsége keretében.

Szabadság, 2011. március 14.
Gróf Bánffy Miklós sikere Kolozsváron

Kolozsvár - A Magyarországi Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet valamint a Communitas Alapítvány támogatásával Kolozsvárra érkezett az a kiállítás, melynek ötletgazdája, megvalósítója a kolozsvári születésű, de jelenleg Magyarországon élő, és dolgozó, Szebeni Zsuzsa. A művészi kivitelezője Szebeni-Szabó Róbert.

Erdély Online, 2011. március 6.
Bánffy Miklós: a művész–politikus ismeretlen arcai közelről

Budapest után elsőként Kolozsváron tekinthetik meg az érdeklődők az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Bánffy Miklós halálának 60. évfordulójára szervezett vándorkiállítását: a neves író, grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színpadi rendező, politikus és külügyminiszter életművéhez – Szebeni Zsuzsa színháztörténész és lelkes támogatói, segítői révén – számos újdonsággal hozzájáruló tárlat két helyszínen látogatható.

Szabadság, 2011. február 21.
Téli népfőiskola Aranyosgyéresen

Nagy érdeklődés övezte az aranyosgyéresi RMDSZ rendezésében immár 21. alkalommal sorra került, hagyományos téli népfőiskolát, amelynek sikere részben annak tulajdonítható, hogy a szervezők mindig az igényekhez mérten állítják össze a programot, és így mindig a pillanatnyilag legérdekesebb témakörökben hallgathatnak meg előadásokat a résztvevők. A népfőiskolának helyt adó Tiver szálló étterme zsúfolásig megtelt a rendezvény öt napján.

Szabadság, 2011. február 21.
Kulturális sokszínűséggel a fővárosi cím felé

Újabb megbeszélést szervezett tegnap a Kolozsvár 2020 – Európa Kulturális Fővárosa Egyesület kulturális különbözőség szakbizottsága.

Szabadság, 2011. február 17.
Kultúradömping lesz idén is

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Partiumi Alelnöksége 2011-re is több művelődési programot kezdeményezett, tudtuk meg Muzsnay Árpádtól, az egyesület alelnökétől.

szatmar.ro, 2011. január 21.
Emlékezés a Don-kanyari tragédiára Harmadjára lesz magyar állampolgár a 91 éves Kulcsár István

A Don-kanyari vesztes csata 1943. január 12-i végzetes ütközetéről emlékeztek meg tegnap Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei fiókjának szervezésében. Bár a túlélők évről évre fogyatkoznak, a 2003-ban teremtett hagyományt kiállításokkal, tanácskozásokkal, ünnepi megemlékezésekkel próbálják éltetni.

Krónika, 2011. január 13.
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés