ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Sajtóvisszhang – 2008

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ea25156b86b0ad37fa52fe3a648963bb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<h3 class=\"rtecenter\">\n <br />\n <span style=\"font-size: larger;\"><strong>V&eacute;get &eacute;rtek a XVI. Erdővid&eacute;ki K&ouml;zművelőd&eacute;si Napok</strong></span></h3>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n <img alt=\"\" hspace=\"5\" src=\"http://www.evidek.ro/img/cikkek/590/100_2680.jpg\" /></p>\n<p> A fenn&aacute;ll&aacute;s&aacute;nak h&uacute;sz &eacute;ves &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t &uuml;nneplő K&aacute;joni Consort r&eacute;gizene egy&uuml;ttes &uuml;nnepi műsor&aacute;val &eacute;rt v&eacute;get az egy hetes Erdővid&eacute;ket &aacute;tfog&oacute; kultur&aacute;lis rendezv&eacute;ny. Ez alkalommal Bar&oacute;t r&eacute;gizeneegy&uuml;ttese k&eacute;t rangos elismer&eacute;sben is r&eacute;szes&uuml;lt. D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n, az EMKE &uuml;gyvezető eln&ouml;ke a h&uacute;sz esztendő munk&aacute;j&aacute;t elismerő okiratot adott &aacute;t az egy&uuml;ttesnek. A Ga&aacute;l M&oacute;zes K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let pedig id&eacute;n az Erdővid&eacute;k Kult&uacute;r&aacute;j&aacute;&eacute;rt D&iacute;jat szint&eacute;n nek&uuml;k &iacute;t&eacute;lte oda. Szint&eacute;n ez alkalommal adott &aacute;t az egyes&uuml;letnek megyez&aacute;szl&oacute;t Tam&aacute;s S&aacute;ndor, Kov&aacute;szna megye tan&aacute;cs&aacute;nak eln&ouml;ke.</p>\n<p>\n P. A., Erdővid&eacute;k, 2008. november 28.</p>\n<hr />\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<div class=\"rtecenter\">\n <strong><span style=\"font-size: 16px;\">Az &uacute;jra &aacute;t&eacute;lt csoda</span></strong></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n<p class=\"rtecenter\">\n <span class=\"on_title\"><img alt=\"\" src=\"../../../webfm_send/338\" style=\"width: 428px; height: 288px;\" /></span></p>\n<p>\n <em>Annak idej&eacute;n v&aacute;rosunk zenei &eacute;let&eacute;nek kimagasl&oacute; esem&eacute;nyei k&ouml;z&eacute; tartoztak &Aacute;goston Andr&aacute;s hegedűműv&eacute;sz &eacute;s Nina Panieva-Sebesi zongoraműv&eacute;sz kamaraestjei: k&eacute;t kiv&aacute;l&oacute; műv&eacute;szegy&eacute;nis&eacute;g mindannyiszor t&ouml;k&eacute;letes előad&aacute;sm&oacute;dj&aacute;ban gy&ouml;ny&ouml;rk&ouml;dhettek a kamarazene rajong&oacute;i. &bdquo;A Rom&aacute;niai Magyar Zenet&aacute;rsas&aacute;g a hajdanvolt kamarazeneest&eacute;k eml&eacute;k&eacute;t nyolc CD-lemezen &ouml;r&ouml;k&iacute;tteti meg: e k&eacute;t, p&aacute;ratlan tehets&eacute;gű előad&oacute;műv&eacute;sz interpret&aacute;l&aacute;s&aacute;ban az &ouml;sszes Beethoven &eacute;s Mozart hegedű-zongora szon&aacute;ta hallhat&oacute; lesz&rdquo; &ndash;, tudtuk meg. Dem&eacute;ny Attila zeneszerzőnek, a zenet&aacute;rsas&aacute;g eln&ouml;k&eacute;nek meleg hang&uacute; k&ouml;sz&ouml;ntőj&eacute;ből, amelyet Laskay Adrienne nyugalmazott karnagy ford&iacute;tott le rom&aacute;n nyelvre. Ezt k&ouml;vetően felv&eacute;telről Beethoven: Tavasz c&iacute;mű hegedű-zongoraszon&aacute;t&aacute;j&aacute;nak első t&eacute;tele csend&uuml;lt fel az &Aacute;goston&ndash;Panieva du&oacute; előad&aacute;s&aacute;ban. Ritk&aacute;n hallhat&oacute; t&ouml;k&eacute;ly: az első hangt&oacute;l az utols&oacute;ig. M&eacute;g fel sem ocs&uacute;dhattunk a r&aacute;csod&aacute;lkoz&aacute;sb&oacute;l, s a t&ouml;r&eacute;keny testalkat&uacute; zongoraműv&eacute;sz lassan a zongor&aacute;hoz &uuml;lt, mik&ouml;zben &Aacute;goston Andr&aacute;s kez&eacute;be vette a hegedűt, &eacute;s j&aacute;tszani kezdtek: Mozart Esz-d&uacute;r szon&aacute;t&aacute;j&aacute;nak k&eacute;t t&eacute;tel&eacute;t adt&aacute;k elő. Neh&eacute;z szavakba &ouml;nteni azt a katartikus &eacute;rz&eacute;st, amely mindenkit &aacute;thatott. Nem is lehet. Vagy tal&aacute;n nem is kell? Hiszen akik ott voltak, &eacute;s &uacute;jra &aacute;t&eacute;lt&eacute;k az elveszettnek hitt csod&aacute;t, a hosszan hat&oacute; &eacute;lm&eacute;ny benyom&aacute;s&aacute;val t&aacute;voztak.</em></p>\n<p>\n Arr&oacute;l, hogyan sz&uuml;letett meg az &ouml;tlet, hogy kiadj&aacute;k az &Aacute;goston&ndash;Panieva du&oacute; arch&iacute;v felv&eacute;teleit, Dem&eacute;ny Attil&aacute;t, az RMZT eln&ouml;k&eacute;t k&eacute;rdezt&uuml;k. &bdquo;Tudjuk, manaps&aacute;g rengeteg CD-t adnak ki, forgalmaznak. Ami a zenet&aacute;rsas&aacute;g jelenlegi kiadv&aacute;ny&aacute;t, a Panieva&ndash;&Aacute;goston szon&aacute;ta-p&aacute;ros Mozart &eacute;s Beethoven előad&aacute;st illeti, n&eacute;h&aacute;ny előzm&eacute;nyről illene besz&aacute;molnom. Akkoriban, amikor Sebesin&eacute; Nina Panieva, ez a gy&ouml;ny&ouml;rű, arisztokratikus von&aacute;sokkal meg&aacute;ldott asszony Kolozsv&aacute;rra &eacute;rkezett, majd elkezdett hangversenyezni, mindenki k&eacute;rdezte: ki ez, honnan j&ouml;tt ez a nő, aki ilyen istenien zongor&aacute;zik! Igen, val&oacute;ban a h&ouml;lgy Neuhausn&aacute;l, a h&iacute;res Moszkvai Konzervat&oacute;rium professzor&aacute;n&aacute;l v&eacute;gezte el az &rsquo;aspirantur&aacute;t&rsquo;, az ottani doktor&aacute;tus legmagasabb fokozat&aacute;t. Teh&aacute;t egy igazi, nagy zongoraiskola lesz&aacute;rmazottja &eacute;s trad&iacute;ci&oacute;inak hiteles &eacute;s szem&eacute;lyes k&ouml;zvet&iacute;tője. V&eacute;letlen vagy a kiv&eacute;teles szerencse, hogy &Aacute;goston Andr&aacute;s, a kiv&aacute;l&oacute; hegedűműv&eacute;sz is akkoriban a kolozsv&aacute;ri konzervat&oacute;riumban tan&iacute;tott, aki szint&eacute;n egy rendk&iacute;v&uuml;l h&iacute;res, a Zsurka P&eacute;ter hegedű-iskol&aacute;j&aacute;nak lesz&aacute;rmazottja &eacute;s hiteles k&ouml;zvet&iacute;tője. Nagy szerencs&eacute;nkre ez a k&eacute;t kiv&aacute;l&oacute; műv&eacute;sz egym&aacute;sra tal&aacute;lt, &eacute;s legal&aacute;bb egy &eacute;vtizedig a lehető legkiv&aacute;l&oacute;bb kamara-előad&aacute;sokkal k&eacute;nyeztetett el benn&uuml;nket. T&uuml;nd&eacute;ri tanuls&aacute;g volt, ahogy k&eacute;t kiv&aacute;l&oacute; muzsikus, mindegyik a maga komoly, hiteles trad&iacute;ci&oacute;ival egyszerűen letettek el&eacute;d valamit, mindenf&eacute;le erőlk&ouml;d&eacute;s n&eacute;lk&uuml;l &eacute;s m&aacute;ris ott volt a csoda. Nos, a k&eacute;t remek műv&eacute;sz tal&aacute;lkoz&aacute;s&aacute;nak az eredm&eacute;nye rengeteg szem&eacute;lyes &eacute;lm&eacute;ny, elragadtat&aacute;s, visszaeml&eacute;kez&eacute;s, de sajnos csak egy bakelitlemez maradt meg az Electrecord lemezkiad&oacute; gondoz&aacute;s&aacute;ban. Ez&eacute;rt gondoltuk, hogy az itt-ott m&eacute;g megl&eacute;vő felv&eacute;teleket &ouml;sszegyűjtj&uuml;k, digitaliz&aacute;ljuk, masterelj&uuml;k &eacute;s DEMO-CD-k&eacute;nt, teh&aacute;t nem kereskedelmi c&eacute;llal korl&aacute;tozott p&eacute;ld&aacute;nysz&aacute;mban n&eacute;pszerűs&iacute;tj&uuml;k. A digitaliz&aacute;lt anyag kb. nyolc CD terjedelmű. Ez az RMZT &rsquo;archive recordings&rsquo; első CD-je. T&aacute;mogat&oacute;nk a Communitas Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;s az EMKE volt&rdquo; nyilatkozta Dem&eacute;ny Attila, az &ndash; RMZT eln&ouml;ke.</p>\n</div>\n<p>\n <br />\n <span class=\"on_aut2\">N.-H. D., <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/16723\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2008. okt&oacute;ber 25.</a></span></p>\n<hr />\n<h3 class=\"rtecenter\">\n <br />\n <span style=\"font-size: large;\"><b><span style=\"color: rgb(51, 51, 51);\">Kolozsv&aacute;r renesz&aacute;nsz&aacute;&eacute;rt</span></b></span></h3>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n H&iacute;v&oacute; sz&oacute; Kolozsv&aacute;rra c&iacute;mmel m&aacute;s orsz&aacute;gos int&eacute;zm&eacute;nyekhez csatlakozva h&aacute;romnapos tal&aacute;lkoz&oacute;t szervezett h&eacute;tv&eacute;g&eacute;re a Kolozsv&aacute;r T&aacute;rsas&aacute;g &eacute;s az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let. A Renesz&aacute;nsz &Eacute;v jegy&eacute;ben zajl&oacute; rendezv&eacute;ny Kolozsv&aacute;r renesz&aacute;nsz&aacute;t szorgalmazza, &eacute;s tudatos&iacute;tani k&iacute;v&aacute;nja a v&aacute;ros magyar vonatkoz&aacute;sait &eacute;s jelen&eacute;t, hogy a kolozsv&aacute;ri magyars&aacute;g is megtal&aacute;lja a maga lehetős&eacute;geit &ndash; t&aacute;j&eacute;koztatta lapunkat K&aacute;ntor Lajos irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, kritikus, a Kolozsv&aacute;r T&aacute;rsas&aacute;g eln&ouml;ke.</p>\n<p> K&ouml;nyvbemutat&oacute;, filmvet&iacute;t&eacute;sek, rockopera, koncert &eacute;s t&aacute;ncelőad&aacute;s v&aacute;rja a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n a kincses v&aacute;rosba l&aacute;togat&oacute;kat. P&eacute;nteken Jak&oacute; Zsigmond t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz Renesz&aacute;nsz Kolozsv&aacute;r c&iacute;mű k&ouml;nyv&eacute;t mutatj&aacute;k be. A M&aacute;ty&aacute;s kir&aacute;ly korabeli v&aacute;ros t&aacute;rsadalmi &eacute;s kultur&aacute;lis vonatkoz&aacute;sait ismertető, gazdagon illusztr&aacute;lt k&ouml;tetet hamarosan rom&aacute;n nyelven is megjelentetik, m&aacute;r folyamatban van a ford&iacute;t&aacute;s &ndash; mondta el K&aacute;ntor. A Győzelem moziban az &Uacute;j Budapest Filmst&uacute;di&oacute; &eacute;s a Cinecorvin mutatkozik be Kolozsv&aacute;rhoz k&ouml;tődő szem&eacute;lyis&eacute;gekről k&eacute;sz&uuml;lt mozg&oacute;k&eacute;pekkel. A Poszler Gy&ouml;rgyről, Domokos G&eacute;z&aacute;r&oacute;l &eacute;s Korniss P&eacute;terről k&eacute;sz&uuml;lt portr&eacute;filmek mellett a Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;nak eml&eacute;ket &aacute;ll&iacute;t&oacute; Felmentő lev&eacute;l c&iacute;mű alkot&aacute;st &eacute;s a Szamos-parti v&aacute;rosban &eacute;lő szereplők, Bogd&aacute;n Zsolt &eacute;s M&aacute;nyoki Bence kapcs&aacute;n a Dallas Pashamende c&iacute;mű j&aacute;t&eacute;kfilmet is levet&iacute;tik. M&aacute;snap a Kolozsv&aacute;rr&oacute;l elsz&aacute;rmazottak tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n k&ouml;nyvki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s &eacute;s k&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r ny&iacute;lik az ut&oacute;bbi &eacute;vekben megjelent kolozsv&aacute;ri kiadv&aacute;nyokb&oacute;l, &eacute;s a szerzőkkel is tal&aacute;lkozhatnak az olvas&oacute;k. Este az első erd&eacute;lyi magyar rockopera v&aacute;rja a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;get, Venczel P&eacute;ter M&aacute;ty&aacute;s a v&eacute;rpadon c&iacute;mű műv&eacute;ből k&eacute;sz&uuml;lt előad&aacute;st nemr&eacute;g &uacute;jra bemutatt&aacute;k Vadas L&aacute;szl&oacute; rendez&eacute;s&eacute;ben.</p>\n<p> Vas&aacute;rnap a n&eacute;pzene kap főszerepet: koncertezik a Tariszny&aacute;s zenekar, Postakert c&iacute;mű t&aacute;ncj&aacute;t&eacute;k&aacute;t adja elő a Zurbol&oacute; T&aacute;ncegy&uuml;ttes, a nap megh&iacute;vott vend&eacute;ge Kall&oacute;s Zolt&aacute;n n&eacute;prajzkutat&oacute; lesz.</p>\n<p> Bonczidai &Eacute;va,<a href=\"http://www.erdely.ma/kultura.php?id=38299\" target=\"_blank\"> erd&eacute;ly.ma, 2008. j&uacute;nius 25.</a></p>\n<hr />\n<h3 class=\"rtecenter\">\n <br />\n <span style=\"font-size: 16px;\"><strong>XV. Gy&ouml;ngykoszor&uacute; Erdőcsin&aacute;don</strong></span></h3>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n Az első oszt&aacute;lyos Sz&ouml;ll&ouml;si Katika &eacute;neke nyitotta az Erdőcsin&aacute;di Gy&ouml;ngykoszor&uacute;t. A dal, a t&aacute;nc, a n&eacute;phagyom&aacute;nyok sz&eacute;les k&ouml;rű fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t c&eacute;lz&oacute; mozgalmat a Szab&oacute; Gy&ouml;rgy P&aacute;l &eacute;s Szab&oacute; &Eacute;va pedag&oacute;gus-h&aacute;zasp&aacute;r kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re ind&iacute;totta 1991-ben az EMKE, &eacute;s az&oacute;ta hetvenn&eacute;l t&ouml;bb tal&aacute;lkoz&oacute;t tartottak, mindet Maros megy&eacute;ben.</p>\n<p> Szombaton &eacute;ppen a tizen&ouml;t&ouml;diket, Erdőcsin&aacute;don. A n&eacute;pviseleti par&aacute;d&eacute;t ez&uacute;ttal is Miholcsa J&oacute;zsef s&aacute;rpataki M&aacute;ty&aacute;s-husz&aacute;rjai vezett&eacute;k, majd &uacute;j h&aacute;zigazdak&eacute;nt B&aacute;lint Csaba reform&aacute;tus lelk&eacute;sz k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tte a mintegy h&uacute;sz csoportot megjelen&iacute;tő ifj&uacute; seregletet &eacute;s a helybeliek n&eacute;pes t&ouml;meg&eacute;t.</p>\n<p> Moln&aacute;r Attila unit&aacute;rius &eacute;s Opra Istv&aacute;n r&oacute;mai katolikus sz&eacute;kelyk&aacute;li lelk&eacute;szek &uuml;dv&ouml;z&ouml;lt&eacute;k az esem&eacute;nyt, eml&eacute;keztetve Szab&oacute; Gy&ouml;rgy P&aacute;lnak a tizedik tal&aacute;lkoz&oacute;n elhangzott szavaira: &bdquo;&Uacute;jra visszafoglaljuk &eacute;des anyanyelv&uuml;nket dalban, t&aacute;ncban &eacute;s n&eacute;pviseletben&quot;. L&eacute;lekmelengető szavakkal &uuml;dv&ouml;z&ouml;lte a jelenlevőket, k&ouml;zt&uuml;k Lokodi Edit Emők&eacute;t, a megyei tan&aacute;cs eln&ouml;k asszony&aacute;t; Szab&oacute; &Eacute;v&aacute;t &eacute;s Miholcsa J&oacute;zsefet Gernyeszeg k&ouml;zs&eacute;g polg&aacute;rmestere, Incze Jenő.</p>\n<p> A Marossz&eacute;k Kultur&aacute;lis Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;s az EMKE k&eacute;pviselet&eacute;ben sz&oacute;lt Fazakas Ildik&oacute;. A mozgalom kinőtt a gyerekcipőből, fokozottabb hangs&uacute;lyt kell helyezni az ig&eacute;nyszint n&ouml;vel&eacute;s&eacute;re, a szakmai, műv&eacute;szi sz&iacute;nvonalra, az eredetis&eacute;gre: viseletben, zen&eacute;ben egyar&aacute;nt. Az EMKE megyei eln&ouml;k&eacute;nek t&aacute;voll&eacute;t&eacute;ben ugyancsak Fazakas Ildik&oacute; olvasta fel dr. &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n level&eacute;t, majd eml&eacute;klapot ny&uacute;jtott &aacute;t az erdőcsin&aacute;di reform&aacute;tus gy&uuml;lekezetnek, melyet Mih&aacute;ly J&oacute;zsef gondnok azonnal tov&aacute;bb&iacute;tott a falu &uacute;j lelk&eacute;sz&eacute;nek, megőrz&eacute;s v&eacute;gett.</p>\n<p> Lokodi Edit Emőke biztos&iacute;totta a hallgat&oacute;s&aacute;got afelől, hogy a megyei &ouml;nkorm&aacute;nyzat ezent&uacute;l is t&aacute;mogatja a Gy&ouml;ngykoszor&uacute; mozgalmat, hiszen a dal, a zene, a t&aacute;nc azokat is hazacsalogatja, akik k&eacute;nyszerűs&eacute;gből idegen t&aacute;jakon k&eacute;nytelenek megkeresni a mindennapi kenyeret.</p>\n<p> Eml&eacute;klapot, Bern&aacute;dy-albumot ny&uacute;jtott &aacute;t a dicsőszentm&aacute;rtoni, mezőpaniti, s&aacute;rpataki, ny&aacute;r&aacute;dszeredai, marosludasi, vajdaszentiv&aacute;nyi, backamadarasi, koronkai, gernyeszegi, holtmarosi, marosmagyar&oacute;i, sz&eacute;kelyk&aacute;li, lőrincfalvi, marosfelfalusi, jeddi &eacute;s erdőcsin&aacute;di egy&uuml;tteseknek, Barab&aacute;si Attil&aacute;nak, a Maros Műv&eacute;szegy&uuml;ttes igazgat&oacute;j&aacute;nak, Szab&oacute; &Eacute;va tan&aacute;rnőnek, Sink&oacute; Andr&aacute;s zenekarvezető tan&aacute;rnak, B&aacute;lint Csaba lelk&eacute;sznek, Mih&aacute;ly J&oacute;zsef gondnoknak, Moln&aacute;r D&eacute;nes (Erdőcsin&aacute;don &eacute;lő) k&eacute;pzőműv&eacute;sznek, Miholcsa J&oacute;zsef szobr&aacute;szműv&eacute;sznek &eacute;s husz&aacute;rjainak (Lőrincz Lajos, Korondon &eacute;lő ny. t&aacute;ncmester nem j&ouml;hetett el); v&eacute;g&uuml;l Hunyadi L&aacute;szl&oacute;nak a kult&uacute;ra istennőj&eacute;t &aacute;br&aacute;zol&oacute; szobrocsk&aacute;j&aacute;val jutalmazta az 1966. okt&oacute;ber 10-&eacute;n Erdőcsin&aacute;don sz&uuml;letett F&uuml;zesi Albert marosv&aacute;s&aacute;rhelyi t&aacute;ncmestert, főszervezőt, a n&eacute;pi kult&uacute;ra &eacute;rt&eacute;keinek tov&aacute;bb &eacute;l&eacute;s&eacute;&eacute;rt kifejtett gy&uuml;m&ouml;lcs&ouml;ző munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt.</p>\n<p> Zs&uacute;fol&aacute;sig telt teremben, a fel&uacute;j&iacute;tott, de teljesen m&eacute;g be nem rendezett művelőd&eacute;si h&aacute;z sz&iacute;npad&aacute;n l&eacute;ptek fel, Fazakas J&aacute;nos konfer&aacute;l&aacute;s&aacute;val, a sz&iacute;npomp&aacute;s viseletben t&uuml;nd&ouml;klő csoportok. Az udvaron pedig a szok&aacute;sos eszem- iszomos, muzsik&aacute;s v&aacute;s&aacute;ri hangulat uralkodott. A szervezőktől megtudtuk: decemberben ism&eacute;t megtartj&aacute;k, m&eacute;ghozz&aacute; Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen, a k&eacute;nyszerűen kimaradt Kar&aacute;csonyi Gy&ouml;ngykoszor&uacute;t is, amely az &eacute;ves m&eacute;rleg elk&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;hez biztos&iacute;t majd kiv&aacute;l&oacute; alkalmat.</p>\n<p>\n B&ouml;l&ouml;ni Domokos, <a href=\"http://erdely.ma/nephagyomany.php?id=35623&amp;cim=xv_gyongykoszoru_erd%C5%91csinadon\" target=\"_blank\">erdely.ma, 2008. &aacute;prilis 21.</a></p>\n<hr />\n<h3 class=\"rtecenter\">\n <br />\n <span style=\"font-size: larger;\"><strong>Kolozsv&aacute;r &ndash; Infrastruktur&aacute;lis tervek</strong></span></h3>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n A kutat&aacute;s &eacute;s a szakmai k&eacute;pz&eacute;s mellett a K&aacute;rp&aacute;t-medencei magyar kultur&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;nyekkel val&oacute; kapcsolatok erős&iacute;t&eacute;s&eacute;t tartja az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) legfontosabb feladatainak D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n.</p>\n<p> <img alt=\"\" src=\"http://erdely.ma/uploaded/images/1845426.jpg\" /></p>\n<p> Az EMKE Kolozsv&aacute;ron lezajlott h&eacute;tv&eacute;gi tiszt&uacute;j&iacute;t&oacute; k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;n megv&aacute;lasztott &uacute;j eln&ouml;ke a Kr&oacute;nika &eacute;rdeklőd&eacute;s&eacute;re elmondta: olyan infrastrukt&uacute;ra kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;n dolgoznak, amely hossz&uacute; t&aacute;von lehetőv&eacute; teszi, hogy a kolozsv&aacute;ri l&eacute;tes&iacute;tm&eacute;nyek k&ouml;z&uuml;l a Szab&eacute;di-h&aacute;zban irodalom- &eacute;s művelőd&eacute;st&ouml;rt&eacute;neti kutat&aacute;sokat lehessen folytatni, a nemr&eacute;g fel&uacute;j&iacute;tott Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi-h&aacute;zban pedig k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le kultur&aacute;lis programok szervez&eacute;s&eacute;re ny&uacute;jtanak lehetős&eacute;get. Ennek &eacute;rdek&eacute;ben az EMKE szorgalmazza a Magyar H&aacute;z h&aacute;l&oacute;zatba val&oacute; bekapcsol&oacute;d&aacute;st &eacute;s az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s erős&iacute;t&eacute;s&eacute;t mindazokkal a K&aacute;rp&aacute;t-medencei t&aacute;rs- &eacute;s fi&oacute;kszervezetekkel, amelyekkel partnerk&eacute;nt vehet r&eacute;szt a magyar k&ouml;zművelőd&eacute;st seg&iacute;tő p&aacute;ly&aacute;zatokon. D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n hozz&aacute;tette: az egyes&uuml;let vagyoni &eacute;s anyagi helyzete ismeret&eacute;ben az EMKE 2008. &eacute;vi műk&ouml;d&eacute;se biztos&iacute;tott, a fejleszt&eacute;sekhez &eacute;s a hosszabb t&aacute;v&uacute; tervekhez azonban &uacute;jabb p&aacute;ly&aacute;zati forr&aacute;sok sz&uuml;ks&eacute;gesek.</p>\n<p> D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n tan&aacute;r, művelőd&eacute;sszervező az EMKE rendszerv&aacute;lt&aacute;s ut&aacute;ni harmadik eln&ouml;ke. Az 1991 &aacute;prilis&aacute;ban Brass&oacute;ban &uacute;jraalakult egyes&uuml;let eln&ouml;ki tiszts&eacute;g&eacute;t 1995-ig D&aacute;vid Gyula irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, az idei tiszt&uacute;j&iacute;t&aacute;sig K&ouml;tő J&oacute;zsef sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, művelőd&eacute;sszervező t&ouml;lt&ouml;tte be. K&ouml;tő J&oacute;zsef a tov&aacute;bbiakban főtan&aacute;csosk&eacute;nt seg&iacute;ti az egyes&uuml;let munk&aacute;j&aacute;t.</p>\n<p> B. L.</p>\n<p> Az EMKE 2008. &eacute;vi d&iacute;jazottai<br />\n Spectator d&iacute;j: Szil&aacute;gyi Alad&aacute;r, Kacs&oacute; Andr&aacute;s-d&iacute;j: H&aacute;romsz&eacute;k Zenekar, B&aacute;nyai J&aacute;nos-d&iacute;j: B&aacute;rth J&aacute;nos, Kun Kocs&aacute;rd-d&iacute;j: Sz&eacute;man P&eacute;ter, Nagy Istv&aacute;n-d&iacute;j: &Ouml;llerer &Aacute;gnes, B&aacute;nffy Mikl&oacute;s-d&iacute;j: Sz&eacute;kely Szab&oacute; Zolt&aacute;n, Kov&aacute;cs Gy&ouml;rgy-d&iacute;j: Bal&aacute;zs Attila, Po&oacute;r Lili-d&iacute;j: Bal&aacute;zs &Eacute;va, Szentgy&ouml;rgyi Istv&aacute;n-d&iacute;j: Fazakas Mih&aacute;ly, Szolnay S&aacute;ndor-d&iacute;j: So&oacute; Z&ouml;ld Margit, Monoki Istv&aacute;n-d&iacute;j: Gy&ouml;rfi D&eacute;nes, Bal&aacute;zs Ferenc-d&iacute;j: Calepinus Alap&iacute;tv&aacute;ny, gr&oacute;f Mik&oacute; Imre-d&iacute;j: Irsay Mikl&oacute;s, &Eacute;letműd&iacute;j: B&aacute;lint Lajos &eacute;s Laskay Adrienne.</p>\n<p>\n Benkő Levente, <a href=\"http://erdely.ma/kultura.php?id=35354&amp;cim=koloszvar_infrastrukturalis_tervek\" target=\"_blank\">erdely.ma, 2008. &aacute;prilis 15.</a></p>\n', created = 1527205544, expire = 1527291944, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ea25156b86b0ad37fa52fe3a648963bb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205544, expire = 1527291944, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205544, expire = 1527291944, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205544, expire = 1527291944, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205544, expire = 1527291944, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205544, expire = 1527291944, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205544, expire = 1527291944, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.


Véget értek a XVI. Erdővidéki Közművelődési Napok


A fennállásának húsz éves évfordulóját ünneplő Kájoni Consort régizene együttes ünnepi műsorával ért véget az egy hetes Erdővidéket átfogó kulturális rendezvény. Ez alkalommal Barót régizeneegyüttese két rangos elismerésben is részesült. Dáné Tibor Kálmán, az EMKE ügyvezető elnöke a húsz esztendő munkáját elismerő okiratot adott át az együttesnek. A Gaál Mózes Közművelődési Egyesület pedig idén az Erdővidék Kultúrájáért Díjat szintén nekük ítélte oda. Szintén ez alkalommal adott át az egyesületnek megyezászlót Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke.

P. A., Erdővidék, 2008. november 28.


 

Az újra átélt csoda
 

Annak idején városunk zenei életének kimagasló eseményei közé tartoztak Ágoston András hegedűművész és Nina Panieva-Sebesi zongoraművész kamaraestjei: két kiváló művészegyéniség mindannyiszor tökéletes előadásmódjában gyönyörködhettek a kamarazene rajongói. „A Romániai Magyar Zenetársaság a hajdanvolt kamarazeneesték emlékét nyolc CD-lemezen örökítteti meg: e két, páratlan tehetségű előadóművész interpretálásában az összes Beethoven és Mozart hegedű-zongora szonáta hallható lesz” –, tudtuk meg. Demény Attila zeneszerzőnek, a zenetársaság elnökének meleg hangú köszöntőjéből, amelyet Laskay Adrienne nyugalmazott karnagy fordított le román nyelvre. Ezt követően felvételről Beethoven: Tavasz című hegedű-zongoraszonátájának első tétele csendült fel az Ágoston–Panieva duó előadásában. Ritkán hallható tökély: az első hangtól az utolsóig. Még fel sem ocsúdhattunk a rácsodálkozásból, s a törékeny testalkatú zongoraművész lassan a zongorához ült, miközben Ágoston András kezébe vette a hegedűt, és játszani kezdtek: Mozart Esz-dúr szonátájának két tételét adták elő. Nehéz szavakba önteni azt a katartikus érzést, amely mindenkit áthatott. Nem is lehet. Vagy talán nem is kell? Hiszen akik ott voltak, és újra átélték az elveszettnek hitt csodát, a hosszan ható élmény benyomásával távoztak.

Arról, hogyan született meg az ötlet, hogy kiadják az Ágoston–Panieva duó archív felvételeit, Demény Attilát, az RMZT elnökét kérdeztük. „Tudjuk, manapság rengeteg CD-t adnak ki, forgalmaznak. Ami a zenetársaság jelenlegi kiadványát, a Panieva–Ágoston szonáta-páros Mozart és Beethoven előadást illeti, néhány előzményről illene beszámolnom. Akkoriban, amikor Sebesiné Nina Panieva, ez a gyönyörű, arisztokratikus vonásokkal megáldott asszony Kolozsvárra érkezett, majd elkezdett hangversenyezni, mindenki kérdezte: ki ez, honnan jött ez a nő, aki ilyen istenien zongorázik! Igen, valóban a hölgy Neuhausnál, a híres Moszkvai Konzervatórium professzoránál végezte el az ’aspiranturát’, az ottani doktorátus legmagasabb fokozatát. Tehát egy igazi, nagy zongoraiskola leszármazottja és tradícióinak hiteles és személyes közvetítője. Véletlen vagy a kivételes szerencse, hogy Ágoston András, a kiváló hegedűművész is akkoriban a kolozsvári konzervatóriumban tanított, aki szintén egy rendkívül híres, a Zsurka Péter hegedű-iskolájának leszármazottja és hiteles közvetítője. Nagy szerencsénkre ez a két kiváló művész egymásra talált, és legalább egy évtizedig a lehető legkiválóbb kamara-előadásokkal kényeztetett el bennünket. Tündéri tanulság volt, ahogy két kiváló muzsikus, mindegyik a maga komoly, hiteles tradícióival egyszerűen letettek eléd valamit, mindenféle erőlködés nélkül és máris ott volt a csoda. Nos, a két remek művész találkozásának az eredménye rengeteg személyes élmény, elragadtatás, visszaemlékezés, de sajnos csak egy bakelitlemez maradt meg az Electrecord lemezkiadó gondozásában. Ezért gondoltuk, hogy az itt-ott még meglévő felvételeket összegyűjtjük, digitalizáljuk, mastereljük és DEMO-CD-ként, tehát nem kereskedelmi céllal korlátozott példányszámban népszerűsítjük. A digitalizált anyag kb. nyolc CD terjedelmű. Ez az RMZT ’archive recordings’ első CD-je. Támogatónk a Communitas Alapítvány és az EMKE volt” nyilatkozta Demény Attila, az – RMZT elnöke.


N.-H. D., Szabadság, 2008. október 25.Kolozsvár reneszánszáért


Hívó szó Kolozsvárra címmel más országos intézményekhez csatlakozva háromnapos találkozót szervezett hétvégére a Kolozsvár Társaság és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. A Reneszánsz Év jegyében zajló rendezvény Kolozsvár reneszánszát szorgalmazza, és tudatosítani kívánja a város magyar vonatkozásait és jelenét, hogy a kolozsvári magyarság is megtalálja a maga lehetőségeit – tájékoztatta lapunkat Kántor Lajos irodalomtörténész, kritikus, a Kolozsvár Társaság elnöke.

Könyvbemutató, filmvetítések, rockopera, koncert és táncelőadás várja a hétvégén a kincses városba látogatókat. Pénteken Jakó Zsigmond történész Reneszánsz Kolozsvár című könyvét mutatják be. A Mátyás király korabeli város társadalmi és kulturális vonatkozásait ismertető, gazdagon illusztrált kötetet hamarosan román nyelven is megjelentetik, már folyamatban van a fordítás – mondta el Kántor. A Győzelem moziban az Új Budapest Filmstúdió és a Cinecorvin mutatkozik be Kolozsvárhoz kötődő személyiségekről készült mozgóképekkel. A Poszler Györgyről, Domokos Gézáról és Korniss Péterről készült portréfilmek mellett a Szabédi Lászlónak emléket állító Felmentő levél című alkotást és a Szamos-parti városban élő szereplők, Bogdán Zsolt és Mányoki Bence kapcsán a Dallas Pashamende című játékfilmet is levetítik. Másnap a Kolozsvárról elszármazottak találkozóján könyvkiállítás és könyvvásár nyílik az utóbbi években megjelent kolozsvári kiadványokból, és a szerzőkkel is találkozhatnak az olvasók. Este az első erdélyi magyar rockopera várja a közönséget, Venczel Péter Mátyás a vérpadon című művéből készült előadást nemrég újra bemutatták Vadas László rendezésében.

Vasárnap a népzene kap főszerepet: koncertezik a Tarisznyás zenekar, Postakert című táncjátékát adja elő a Zurboló Táncegyüttes, a nap meghívott vendége Kallós Zoltán néprajzkutató lesz.

Bonczidai Éva, erdély.ma, 2008. június 25.XV. Gyöngykoszorú Erdőcsinádon


Az első osztályos Szöllösi Katika éneke nyitotta az Erdőcsinádi Gyöngykoszorút. A dal, a tánc, a néphagyományok széles körű felújítását célzó mozgalmat a Szabó György Pál és Szabó Éva pedagógus-házaspár kezdeményezésére indította 1991-ben az EMKE, és azóta hetvennél több találkozót tartottak, mindet Maros megyében.

Szombaton éppen a tizenötödiket, Erdőcsinádon. A népviseleti parádét ezúttal is Miholcsa József sárpataki Mátyás-huszárjai vezették, majd új házigazdaként Bálint Csaba református lelkész köszöntötte a mintegy húsz csoportot megjelenítő ifjú seregletet és a helybeliek népes tömegét.

Molnár Attila unitárius és Opra István római katolikus székelykáli lelkészek üdvözölték az eseményt, emlékeztetve Szabó György Pálnak a tizedik találkozón elhangzott szavaira: „Újra visszafoglaljuk édes anyanyelvünket dalban, táncban és népviseletben". Lélekmelengető szavakkal üdvözölte a jelenlevőket, köztük Lokodi Edit Emőkét, a megyei tanács elnök asszonyát; Szabó Évát és Miholcsa Józsefet Gernyeszeg község polgármestere, Incze Jenő.

A Marosszék Kulturális Alapítvány és az EMKE képviseletében szólt Fazakas Ildikó. A mozgalom kinőtt a gyerekcipőből, fokozottabb hangsúlyt kell helyezni az igényszint növelésére, a szakmai, művészi színvonalra, az eredetiségre: viseletben, zenében egyaránt. Az EMKE megyei elnökének távollétében ugyancsak Fazakas Ildikó olvasta fel dr. Ábrám Zoltán levelét, majd emléklapot nyújtott át az erdőcsinádi református gyülekezetnek, melyet Mihály József gondnok azonnal továbbított a falu új lelkészének, megőrzés végett.

Lokodi Edit Emőke biztosította a hallgatóságot afelől, hogy a megyei önkormányzat ezentúl is támogatja a Gyöngykoszorú mozgalmat, hiszen a dal, a zene, a tánc azokat is hazacsalogatja, akik kényszerűségből idegen tájakon kénytelenek megkeresni a mindennapi kenyeret.

Emléklapot, Bernády-albumot nyújtott át a dicsőszentmártoni, mezőpaniti, sárpataki, nyárádszeredai, marosludasi, vajdaszentiványi, backamadarasi, koronkai, gernyeszegi, holtmarosi, marosmagyarói, székelykáli, lőrincfalvi, marosfelfalusi, jeddi és erdőcsinádi együtteseknek, Barabási Attilának, a Maros Művészegyüttes igazgatójának, Szabó Éva tanárnőnek, Sinkó András zenekarvezető tanárnak, Bálint Csaba lelkésznek, Mihály József gondnoknak, Molnár Dénes (Erdőcsinádon élő) képzőművésznek, Miholcsa József szobrászművésznek és huszárjainak (Lőrincz Lajos, Korondon élő ny. táncmester nem jöhetett el); végül Hunyadi Lászlónak a kultúra istennőjét ábrázoló szobrocskájával jutalmazta az 1966. október 10-én Erdőcsinádon született Füzesi Albert marosvásárhelyi táncmestert, főszervezőt, a népi kultúra értékeinek tovább éléséért kifejtett gyümölcsöző munkásságáért.

Zsúfolásig telt teremben, a felújított, de teljesen még be nem rendezett művelődési ház színpadán léptek fel, Fazakas János konferálásával, a színpompás viseletben tündöklő csoportok. Az udvaron pedig a szokásos eszem- iszomos, muzsikás vásári hangulat uralkodott. A szervezőktől megtudtuk: decemberben ismét megtartják, méghozzá Marosvásárhelyen, a kényszerűen kimaradt Karácsonyi Gyöngykoszorút is, amely az éves mérleg elkészítéséhez biztosít majd kiváló alkalmat.

Bölöni Domokos, erdely.ma, 2008. április 21.Kolozsvár – Infrastrukturális tervek


A kutatás és a szakmai képzés mellett a Kárpát-medencei magyar kulturális intézményekkel való kapcsolatok erősítését tartja az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) legfontosabb feladatainak Dáné Tibor Kálmán.

Az EMKE Kolozsváron lezajlott hétvégi tisztújító közgyűlésén megválasztott új elnöke a Krónika érdeklődésére elmondta: olyan infrastruktúra kialakításán dolgoznak, amely hosszú távon lehetővé teszi, hogy a kolozsvári létesítmények közül a Szabédi-házban irodalom- és művelődéstörténeti kutatásokat lehessen folytatni, a nemrég felújított Györkös Mányi-házban pedig különféle kulturális programok szervezésére nyújtanak lehetőséget. Ennek érdekében az EMKE szorgalmazza a Magyar Ház hálózatba való bekapcsolódást és az együttműködés erősítését mindazokkal a Kárpát-medencei társ- és fiókszervezetekkel, amelyekkel partnerként vehet részt a magyar közművelődést segítő pályázatokon. Dáné Tibor Kálmán hozzátette: az egyesület vagyoni és anyagi helyzete ismeretében az EMKE 2008. évi működése biztosított, a fejlesztésekhez és a hosszabb távú tervekhez azonban újabb pályázati források szükségesek.

Dáné Tibor Kálmán tanár, művelődésszervező az EMKE rendszerváltás utáni harmadik elnöke. Az 1991 áprilisában Brassóban újraalakult egyesület elnöki tisztségét 1995-ig Dávid Gyula irodalomtörténész, az idei tisztújításig Kötő József színháztörténész, művelődésszervező töltötte be. Kötő József a továbbiakban főtanácsosként segíti az egyesület munkáját.

B. L.

Az EMKE 2008. évi díjazottai
Spectator díj: Szilágyi Aladár, Kacsó András-díj: Háromszék Zenekar, Bányai János-díj: Bárth János, Kun Kocsárd-díj: Széman Péter, Nagy István-díj: Öllerer Ágnes, Bánffy Miklós-díj: Székely Szabó Zoltán, Kovács György-díj: Balázs Attila, Poór Lili-díj: Balázs Éva, Szentgyörgyi István-díj: Fazakas Mihály, Szolnay Sándor-díj: Soó Zöld Margit, Monoki István-díj: Györfi Dénes, Balázs Ferenc-díj: Calepinus Alapítvány, gróf Mikó Imre-díj: Irsay Miklós, Életműdíj: Bálint Lajos és Laskay Adrienne.

Benkő Levente, erdely.ma, 2008. április 15.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés