ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Örmény ládafiából kikerülő ruhacsodák, korszerűsítve

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9888650dba77514163cbab7a5a966bb6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\" id=\"betuk1\">\n Az &ouml;rm&eacute;ny n&eacute;pviselet elemeiből alkotott ma is hordhat&oacute;, egyedi női- &eacute;s f&eacute;rfiruh&aacute;kat Sim&oacute; J&uacute;lia ruhatervező, a Casa Rustica vezetője. A kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert eml&eacute;kh&aacute;zban kedd este bemutatott kollekci&oacute;t &ndash; amint a műv&eacute;sznő elmondta &ndash; egy &ouml;rm&eacute;nyorsz&aacute;gi utaz&aacute;s ihlette.</div>\n<div class=\"rtecenter\">\n <br />\n <img alt=\"\" src=\"http://maszol.ro/images/stories/kultura/szept27/IMG_1857.JPG\" style=\"width: 440px; height: 293px;\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">Az &ouml;rm&eacute;ny l&aacute;da &eacute;s a ruhacsod&aacute;k t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;ban Kalam&aacute;r Gy&ouml;rgy, K&oacute;s Katalin, az eml&eacute;kh&aacute;z vezetője &eacute;s Sim&oacute; J&uacute;lia </span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtecenter\">\n &bdquo;A viselet, a n&eacute;pműv&eacute;szet &eacute;s a felfedez&eacute;s: ez a h&aacute;rom elem a ki&aacute;ll&iacute;tott ruh&aacute;k forr&aacute;sa&quot; &ndash; mondta Kalam&aacute;r Gy&ouml;rgy, az alkot&oacute; f&eacute;rje, &uuml;zlet- &eacute;s &uacute;tit&aacute;rsa, aki szerint Sim&oacute; J&uacute;lia ruh&aacute;i v&eacute;dekez&eacute;st jelentenek a nagyv&aacute;ros beolvaszt&oacute; hat&aacute;sa, uniformiz&aacute;l&aacute;sa ellen. &bdquo;A n&eacute;pműv&eacute;szet a saj&aacute;tunk, &eacute;s ami a saj&aacute;tunk, az megnyugv&aacute;st ad nek&uuml;nk&quot; &ndash; tette hozz&aacute; Kalam&aacute;r Gy&ouml;rgy.\n<p> <img alt=\"\" src=\"http://maszol.ro/images/stories/kultura/szept27/IMG_1867.JPG\" style=\"width: 490px; height: 327px;\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">Kalam&aacute;r G&aacute;bor (jobboldalt) filmre r&ouml;gz&iacute;tette az &ouml;rm&eacute;nyorsz&aacute;gi hangulatot</span></p></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute;j&aacute;n azt a, Kalam&aacute;r G&aacute;bor &aacute;ltal k&eacute;sz&iacute;tett &ouml;rm&eacute;nyorsz&aacute;gi &uacute;tinapl&oacute;-filmet is levet&iacute;tett&eacute;k, amely a műv&eacute;sznőt megihlető t&aacute;jakat, embereket, ősi kereszt&eacute;ny templomokat, &eacute;vezredes kőfaragv&aacute;nyokat dokument&aacute;lja.</div>\n<div class=\"rtecenter\">\n<p> <img alt=\"\" src=\"http://maszol.ro/images/stories/kultura/szept27/IMG_1853.JPG\" style=\"width: 440px; height: 293px;\" /></p></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://maszol.ro/images/stories/kultura/szept27/IMG_1847.JPG\" style=\"width: 440px; height: 293px;\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">A baloldalt l&aacute;that&oacute; korallsz&iacute;nű ruha pontos m&aacute;sa a jerev&aacute;ni m&uacute;zeumban tal&aacute;lhat&oacute; eredetinek</span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtecenter\">\n A n&eacute;pműv&eacute;szet stiliz&aacute;l&aacute;s&aacute;nak h&aacute;rom szab&aacute;lya van, hangzott el a bemutat&oacute;n: a szab&aacute;sminta, a d&iacute;sz&iacute;t&eacute;s bizonyos elemeinek &aacute;t&ouml;r&ouml;k&iacute;t&eacute;se, de legfők&eacute;ppen az anyag autenticit&aacute;sa. Ez nem mindig k&ouml;nnyű feladat. Sim&oacute; J&uacute;lia a maszol.ro-nak elmondta, sokszor k&uuml;lf&ouml;ldről szerzi be az &aacute;ltal&aacute;ban &uuml;nnepi alkalmakra keresett ruh&aacute;khoz a csipk&eacute;ket, b&aacute;rsonyokat.\n<p> <img alt=\"\" src=\"http://maszol.ro/images/stories/kultura/szept27/IMG_1846.JPG\" style=\"width: 440px; height: 293px;\" />&bdquo;&Ouml;rm&eacute;nyorsz&aacute;g legf&eacute;lreesőbb falvaiban sem hordj&aacute;k m&aacute;r a n&eacute;pviseletet &ndash; a Szovjetuni&oacute; &eacute;s a kommunista propaganda sajnos kiirtotta ennek hagyom&aacute;ny&aacute;t. &Iacute;gy csak a jerev&aacute;ni Sz&eacute;pműv&eacute;szeti M&uacute;zeumban l&aacute;tott ruh&aacute;kb&oacute;l tudtam inspir&aacute;l&oacute;dni, meg egy k&ouml;nyvből, amit ott vettem, &eacute;s ami a hagyom&aacute;nyos &ouml;rm&eacute;ny viseletet mutatja be&quot; &ndash; mes&eacute;lte Sim&oacute; J&uacute;lia.</p>\n<p> <img alt=\"\" src=\"http://maszol.ro/images/stories/kultura/szept27/IMG_1850.JPG\" style=\"width: 300px; height: 450px;\" /></p></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://maszol.ro/images/stories/kultura/szept27/IMG_1851.JPG\" style=\"width: 293px; height: 440px;\" /></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi eml&eacute;kh&aacute;zban ki&aacute;ll&iacute;tott teljes rend ruh&aacute;k egy r&eacute;sze a jerev&aacute;ni m&uacute;zeumban l&aacute;tott darabokhoz nagyon k&ouml;zel &aacute;ll&oacute; m&aacute;solat. Egy kicsit kevesebb a d&iacute;sz&iacute;t&eacute;s, mint az eredeti &ouml;lt&ouml;zeteken, &eacute;s persze kevesebb a r&eacute;teg, mert manaps&aacute;g m&aacute;r senki nem hord &ouml;t-hat szokny&aacute;t egym&aacute;s f&ouml;l&ouml;tt. A &bdquo;korszerűs&iacute;t&eacute;s&quot; &eacute;s hordhat&oacute;v&aacute; alak&iacute;t&aacute;s azonban nem megy a hagyom&aacute;nyhűs&eacute;g rov&aacute;s&aacute;ra.</div>\n<p class=\"rtecenter\">\n <br />\n <img alt=\"\" src=\"http://maszol.ro/images/stories/kultura/szept27/IMG_1848.JPG\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n A műv&eacute;sznő azt is el&aacute;rulta: ak&aacute;rcsak a szobr&aacute;szok egy nyers m&aacute;rv&aacute;nyt&ouml;mbben a szobrot, ő is az anyagban l&aacute;tja meg a ruh&aacute;t. &bdquo;Megl&aacute;tom, megfogom a kelm&eacute;t, &eacute;s megjelenik előttem, hogy milyen ruha lesz ebből. Az anyag hozza a szab&aacute;smint&aacute;t&quot; &ndash; vallja Sim&oacute; J&uacute;lia.</p>\n<p> <img alt=\"\" src=\"http://maszol.ro/images/stories/kultura/szept27/IMG_1849.JPG\" style=\"width: 300px; height: 450px;\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az &Ouml;rm&eacute;ny l&aacute;dafia ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s okt&oacute;ber 16-&aacute;ig csod&aacute;lhat&oacute; meg a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban, c&iacute;m: Kolozsv&aacute;r, Republicii/Maj&aacute;lis u. 5/1.</p>\n<p> T. Ko&oacute;s Imola, <a href=\"http://maszol.ro/index.php/kultura/3336-ormeny-ladafia-korszerusitveuj\" target=\"_blank\">&Uacute;j Magyar Sz&oacute;, 2012. okt&oacute;ber 3.</a></p>\n', created = 1524185573, expire = 1524271973, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9888650dba77514163cbab7a5a966bb6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524185573, expire = 1524271973, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524185573, expire = 1524271973, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524185573, expire = 1524271973, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524185573, expire = 1524271973, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524185573, expire = 1524271973, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524185573, expire = 1524271973, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Új Magyar Szó, 2012. október 3.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang
Az örmény népviselet elemeiből alkotott ma is hordható, egyedi női- és férfiruhákat Simó Júlia ruhatervező, a Casa Rustica vezetője. A kolozsvári Györkös Mányi Albert emlékházban kedd este bemutatott kollekciót – amint a művésznő elmondta – egy örményországi utazás ihlette.


Az örmény láda és a ruhacsodák társaságában Kalamár György, Kós Katalin, az emlékház vezetője és Simó Júlia
 
„A viselet, a népművészet és a felfedezés: ez a három elem a kiállított ruhák forrása" – mondta Kalamár György, az alkotó férje, üzlet- és útitársa, aki szerint Simó Júlia ruhái védekezést jelentenek a nagyváros beolvasztó hatása, uniformizálása ellen. „A népművészet a sajátunk, és ami a sajátunk, az megnyugvást ad nekünk" – tette hozzá Kalamár György.


Kalamár Gábor (jobboldalt) filmre rögzítette az örményországi hangulatot

 
 
A kiállítás megnyitóján azt a, Kalamár Gábor által készített örményországi útinapló-filmet is levetítették, amely a művésznőt megihlető tájakat, embereket, ősi keresztény templomokat, évezredes kőfaragványokat dokumentálja.

 

A baloldalt látható korallszínű ruha pontos mása a jereváni múzeumban található eredetinek
 
 
A népművészet stilizálásának három szabálya van, hangzott el a bemutatón: a szabásminta, a díszítés bizonyos elemeinek átörökítése, de legfőképpen az anyag autenticitása. Ez nem mindig könnyű feladat. Simó Júlia a maszol.ro-nak elmondta, sokszor külföldről szerzi be az általában ünnepi alkalmakra keresett ruhákhoz a csipkéket, bársonyokat.

„Örményország legfélreesőbb falvaiban sem hordják már a népviseletet – a Szovjetunió és a kommunista propaganda sajnos kiirtotta ennek hagyományát. Így csak a jereváni Szépművészeti Múzeumban látott ruhákból tudtam inspirálódni, meg egy könyvből, amit ott vettem, és ami a hagyományos örmény viseletet mutatja be" – mesélte Simó Júlia.

 
 
A Györkös Mányi emlékházban kiállított teljes rend ruhák egy része a jereváni múzeumban látott darabokhoz nagyon közel álló másolat. Egy kicsit kevesebb a díszítés, mint az eredeti öltözeteken, és persze kevesebb a réteg, mert manapság már senki nem hord öt-hat szoknyát egymás fölött. A „korszerűsítés" és hordhatóvá alakítás azonban nem megy a hagyományhűség rovására.


A művésznő azt is elárulta: akárcsak a szobrászok egy nyers márványtömbben a szobrot, ő is az anyagban látja meg a ruhát. „Meglátom, megfogom a kelmét, és megjelenik előttem, hogy milyen ruha lesz ebből. Az anyag hozza a szabásmintát" – vallja Simó Júlia.

Az Örmény ládafia kiállítás október 16-áig csodálható meg a Györkös Mányi Albert Emlékházban, cím: Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5/1.

T. Koós Imola, Új Magyar Szó, 2012. október 3.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés