ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Rendkívüli ZeneSzó sok zenével és kevés szóval

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d79e4e8d8db6fb5081c9032b9816c960' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>A kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű, &aacute;m &eacute;vek &oacute;ta Budapesten &eacute;lő Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs zongoraműv&eacute;sz, Dem&eacute;ny Attila operarendező, zeneszerző fia volt az augusztusi ZeneSz&oacute; vend&eacute;ge a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs rendszeresen hazaj&aacute;r Kolozsv&aacute;rra, fiatal kora ellen&eacute;re pedig m&aacute;r sz&aacute;mos versenyen vett r&eacute;szt, ahonnan t&ouml;bb d&iacute;jjal t&eacute;rt haza. Most p&eacute;ld&aacute;ul a sv&aacute;jci Clara Huskil Nemzetk&ouml;zi Zongoraversenyre k&eacute;sz&uuml;l, &eacute;s a szeptemberi megm&eacute;rettet&eacute;sre sz&aacute;nt művekkel &ouml;rvendeztette meg a kolozsv&aacute;ri komolyzene-kedvelőket.</em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/782\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs minden fell&eacute;p&eacute;se &eacute;lm&eacute;nysz&aacute;mba megy - BALLA ZOLT&Aacute;N</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az olasz barokk egyik kiemelkedő k&eacute;pviselőj&eacute;nek, Domenico Scarlattinak a <em>C-d&uacute;r szon&aacute;t&aacute;j&aacute;</em>val kezdőd&ouml;tt az augusztusi ZeneSz&oacute;. Horv&aacute;th Zolt&aacute;n moder&aacute;tor elősz&ouml;r a k&uuml;sz&ouml;b&ouml;n&aacute;ll&oacute; versenyekről k&eacute;rdezte Dem&eacute;ny Bal&aacute;zst. A fiatal műv&eacute;sz szer&eacute;nyen sorolta a rangos megm&eacute;rettet&eacute;seket: a zongorist&aacute;k olimpi&aacute;jak&eacute;nt emlegetett &eacute;s n&eacute;gy&eacute;vente Sv&aacute;jcban zajl&oacute; Clara Huskil Nemzetk&ouml;zi Zongoraverseny mellett id&eacute;n decemberben a sz&oacute;fiai Liszt&ndash;Bart&oacute;k versenyre jelentkezik. 2014 v&eacute;g&eacute;n egy k&iacute;nai nemzetk&ouml;zi megm&eacute;rettet&eacute;sen venne r&eacute;szt, ugyanakkor az utrechti Liszt-versenyen is kipr&oacute;b&aacute;ln&aacute; mag&aacute;t.</p>\n<p> A fiatal műv&eacute;sz kolozsv&aacute;ri iskol&aacute;s&eacute;veit feleleven&iacute;tve Horv&aacute;th Zolt&aacute;n visszaeml&eacute;kezett arra az időre, amikor Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs m&eacute;g a kolozsv&aacute;ri zenel&iacute;ceumba j&aacute;rt, neki pedig zsűritagk&eacute;nt ny&iacute;lt alkalma meghallgatni egy-egy vizsg&aacute;n. Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs elmondta: sokat k&ouml;sz&ouml;nhet kolozsv&aacute;ri zongoratan&aacute;r&aacute;nak, Buz&aacute;s P&aacute;lnak. Budapesti tan&aacute;rai k&ouml;z&uuml;l megeml&iacute;tette Eckhardt G&aacute;bort, akitől a Bart&oacute;k B&eacute;la Zeneműv&eacute;szeti Szakk&ouml;z&eacute;piskola &eacute;s Gimn&aacute;ziumban tanult, illetve Kemenes Andr&aacute;st, akinek a Liszt Ferenc Zeneműv&eacute;szeti Egyetemen volt a n&ouml;vend&eacute;ke. Utalt arra is, hogy karrierje kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban nagy szerepe volt &eacute;desapj&aacute;nak, Dem&eacute;ny Attil&aacute;nak, aki mindig megb&iacute;zhat&oacute; tan&aacute;csad&oacute;k&eacute;nt &aacute;llt mellette.</p>\n<p> Schumann <em>C-d&uacute;r fant&aacute;zi&aacute;j&aacute;</em>nak előad&aacute;sa ut&aacute;n Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs r&aacute;t&eacute;rt egyetemi &eacute;veinek ismertet&eacute;s&eacute;re. Megtudtuk: a budapesti zeneakad&eacute;mi&aacute;n folytatott tanulm&aacute;nyai mellett 2011-ben Erasmus-&ouml;szt&ouml;nd&iacute;jjal Berlinben t&ouml;k&eacute;letes&iacute;tette tud&aacute;s&aacute;t a szint&eacute;n erd&eacute;lyi sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; zongoraműv&eacute;szn&eacute;l, Sz&aacute;va Gy&ouml;rgyn&eacute;l. Jelenleg p&aacute;rhuzamosan v&eacute;gzi a berlini &eacute;s a budapesti zeneműv&eacute;szeti egyetemek zongora mesteri szak&aacute;t.</p>\n<p> Tan&aacute;rai kapcs&aacute;n kifejtette: Sz&aacute;va Gy&ouml;rgy ink&aacute;bb a romantikus, Kemenes Andr&aacute;s pedig fők&eacute;nt a barokk művek elsaj&aacute;t&iacute;t&aacute;s&aacute;ban volt seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;re. Cl. Debussy <em>Images I.</em> ciklus&aacute;nak tolm&aacute;csol&aacute;sa ut&aacute;n Bruno Mantovani kort&aacute;rs zeneszerzőnek a kimondottan a sv&aacute;jci versenyre kompon&aacute;lt k&ouml;telező darabj&aacute;t hallgathattuk meg, amelyben a szerző R. Schumann op. 10. etűdjeit kompon&aacute;lta egybe &ndash; aton&aacute;lis form&aacute;ban. A teljes versenyprogram meghallgat&aacute;sa ut&aacute;n Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs egy Chopin-művet j&aacute;tszott r&aacute;ad&aacute;sk&eacute;nt.</p>\n<p> Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs &eacute;vről &eacute;vre, alkalomr&oacute;l alkalomra elbűv&ouml;li sz&uuml;lőv&aacute;ros&aacute;nak k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g&eacute;t. Minden itteni fell&eacute;p&eacute;se &eacute;lm&eacute;nysz&aacute;mba megy. Rendk&iacute;v&uuml;li tehets&eacute;g&eacute;hez kimunk&aacute;lt technika &eacute;s p&aacute;ratlan muzikalit&aacute;s t&aacute;rsul. Zongoraj&aacute;t&eacute;k&aacute;t hallgatva k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge teljesen &aacute;tadhatja mag&aacute;t a zene &eacute;lvezet&eacute;nek. Megszűnik mindaz, ami rossz, gonosz, tiszt&aacute;talan, &eacute;s csak a gy&ouml;ny&ouml;rű zen&eacute;t halljuk. Legyen az Scarlatti, Schumann, Debussy, Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs minden zenet&ouml;rt&eacute;neti st&iacute;lust t&ouml;k&eacute;letesen ismer &eacute;s tolm&aacute;csol.</p>\n<p> Az eddigi ZeneSz&oacute; rendezv&eacute;nyek ritk&aacute;n haladt&aacute;k meg az egy&oacute;r&aacute;s időtartamot. Most egy m&aacute;sf&eacute;l &oacute;r&aacute;s rendezv&eacute;ny alatt 50 perces zongoraj&aacute;t&eacute;kban volt r&eacute;sz&uuml;nk. Mindebből azt a k&ouml;vetkeztet&eacute;st vonhattuk le, hogy a mostani megh&iacute;vott igazi vil&aacute;ga a zene, pontosabban a zongora. Ezt &bdquo;a nyelvet besz&eacute;lve&rdquo; fejezi ki a legjobban &ouml;nmag&aacute;t, &eacute;rz&eacute;seit, gondolatait. M&aacute;r most &eacute;rett műv&eacute;szi kvalit&aacute;sokkal rendelkezik, komoly versenytapasztalattal b&iacute;r, amelyhez &uacute;jabb bab&eacute;rokat szerezhet. Egy ilyen magasztos &eacute;rz&eacute;seket gener&aacute;l&oacute;, katartikus &eacute;lm&eacute;nyeket felsz&iacute;nre hoz&oacute; koncert ut&aacute;n nem marad m&aacute;s h&aacute;tra, mint hogy drukkoljunk Dem&eacute;ny Bal&aacute;zsnak a szeptemberi versenyhez.</p>\n<p> Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/94243\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. augusztus 17.</a></p>\n', created = 1527113747, expire = 1527200147, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d79e4e8d8db6fb5081c9032b9816c960' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527113747, expire = 1527200147, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527113747, expire = 1527200147, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527113747, expire = 1527200147, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527113747, expire = 1527200147, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527113747, expire = 1527200147, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527113747, expire = 1527200147, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. augusztus 17.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A kolozsvári születésű, ám évek óta Budapesten élő Demény Balázs zongoraművész, Demény Attila operarendező, zeneszerző fia volt az augusztusi ZeneSzó vendége a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Demény Balázs rendszeresen hazajár Kolozsvárra, fiatal kora ellenére pedig már számos versenyen vett részt, ahonnan több díjjal tért haza. Most például a svájci Clara Huskil Nemzetközi Zongoraversenyre készül, és a szeptemberi megmérettetésre szánt művekkel örvendeztette meg a kolozsvári komolyzene-kedvelőket.


Demény Balázs minden fellépése élményszámba megy - BALLA ZOLTÁN

Az olasz barokk egyik kiemelkedő képviselőjének, Domenico Scarlattinak a C-dúr szonátájával kezdődött az augusztusi ZeneSzó. Horváth Zoltán moderátor először a küszöbönálló versenyekről kérdezte Demény Balázst. A fiatal művész szerényen sorolta a rangos megmérettetéseket: a zongoristák olimpiájaként emlegetett és négyévente Svájcban zajló Clara Huskil Nemzetközi Zongoraverseny mellett idén decemberben a szófiai Liszt–Bartók versenyre jelentkezik. 2014 végén egy kínai nemzetközi megmérettetésen venne részt, ugyanakkor az utrechti Liszt-versenyen is kipróbálná magát.

A fiatal művész kolozsvári iskoláséveit felelevenítve Horváth Zoltán visszaemlékezett arra az időre, amikor Demény Balázs még a kolozsvári zenelíceumba járt, neki pedig zsűritagként nyílt alkalma meghallgatni egy-egy vizsgán. Demény Balázs elmondta: sokat köszönhet kolozsvári zongoratanárának, Buzás Pálnak. Budapesti tanárai közül megemlítette Eckhardt Gábort, akitől a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban tanult, illetve Kemenes Andrást, akinek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen volt a növendéke. Utalt arra is, hogy karrierje kialakításában nagy szerepe volt édesapjának, Demény Attilának, aki mindig megbízható tanácsadóként állt mellette.

Schumann C-dúr fantáziájának előadása után Demény Balázs rátért egyetemi éveinek ismertetésére. Megtudtuk: a budapesti zeneakadémián folytatott tanulmányai mellett 2011-ben Erasmus-ösztöndíjjal Berlinben tökéletesítette tudását a szintén erdélyi származású zongoraművésznél, Száva Györgynél. Jelenleg párhuzamosan végzi a berlini és a budapesti zeneművészeti egyetemek zongora mesteri szakát.

Tanárai kapcsán kifejtette: Száva György inkább a romantikus, Kemenes András pedig főként a barokk művek elsajátításában volt segítségére. Cl. Debussy Images I. ciklusának tolmácsolása után Bruno Mantovani kortárs zeneszerzőnek a kimondottan a svájci versenyre komponált kötelező darabját hallgathattuk meg, amelyben a szerző R. Schumann op. 10. etűdjeit komponálta egybe – atonális formában. A teljes versenyprogram meghallgatása után Demény Balázs egy Chopin-művet játszott ráadásként.

Demény Balázs évről évre, alkalomról alkalomra elbűvöli szülővárosának közönségét. Minden itteni fellépése élményszámba megy. Rendkívüli tehetségéhez kimunkált technika és páratlan muzikalitás társul. Zongorajátékát hallgatva közönsége teljesen átadhatja magát a zene élvezetének. Megszűnik mindaz, ami rossz, gonosz, tisztátalan, és csak a gyönyörű zenét halljuk. Legyen az Scarlatti, Schumann, Debussy, Demény Balázs minden zenetörténeti stílust tökéletesen ismer és tolmácsol.

Az eddigi ZeneSzó rendezvények ritkán haladták meg az egyórás időtartamot. Most egy másfél órás rendezvény alatt 50 perces zongorajátékban volt részünk. Mindebből azt a következtetést vonhattuk le, hogy a mostani meghívott igazi világa a zene, pontosabban a zongora. Ezt „a nyelvet beszélve” fejezi ki a legjobban önmagát, érzéseit, gondolatait. Már most érett művészi kvalitásokkal rendelkezik, komoly versenytapasztalattal bír, amelyhez újabb babérokat szerezhet. Egy ilyen magasztos érzéseket generáló, katartikus élményeket felszínre hozó koncert után nem marad más hátra, mint hogy drukkoljunk Demény Balázsnak a szeptemberi versenyhez.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2013. augusztus 17.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés