ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Rendhagyó Zeneszó Balogh Ferenc és Márkos Albert hegedűművészekkel

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8b1de67da944078ecdc0fbd45500b6b1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>T&ouml;bb szempontb&oacute;l is rendhagy&oacute;nak, vagy ink&aacute;bb k&uuml;l&ouml;nlegesnek mondhatjuk a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban november 27-&eacute;n megtartott Zenesz&oacute; rendezv&eacute;nyt. Magyar&aacute;zatk&eacute;ppen elősz&ouml;r az est megh&iacute;vottj&aacute;t, a kolozsv&aacute;ri sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute;, &aacute;m t&ouml;bb &eacute;vtizede Budapesten &eacute;lő Balogh Ferenc hegedűműv&eacute;szt, tov&aacute;bb&aacute; az est moder&aacute;tor&aacute;t, a komolyzene-rajong&oacute;k &eacute;s zen&eacute;szek &aacute;ltal j&oacute;l ismert M&aacute;rkos Albert hegedűműv&eacute;szt eml&iacute;ten&eacute;m. A rendk&iacute;v&uuml;li hangulathoz hozz&aacute;j&aacute;rult term&eacute;szetesen Sztankay Kl&aacute;ra zongoraműv&eacute;sz is, Balogh Ferenc zongorak&iacute;s&eacute;rője.</em></p>\n<p> Az est k&ouml;zismert barokk művel, T. A. Vitali <em>Chaconne</em>-j&aacute;val (hegedűre&nbsp; &eacute;s zongor&aacute;ra) kezdőd&ouml;tt. M&aacute;rkos Albert elmondta: r&eacute;gi bar&aacute;tj&aacute;val mindig &ouml;r&ouml;m besz&eacute;lgetni, &aacute;m most t&ouml;rt&eacute;nik meg elősz&ouml;r, hogy erre egy nyilv&aacute;nos rendezv&eacute;ny keretei k&ouml;z&ouml;tt ker&uuml;l sor.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n M&aacute;rkos Albert első k&eacute;rd&eacute;se azonban nem Balogh Ferenchez, hanem zongorak&iacute;s&eacute;rőj&eacute;hez, Sztankay Kl&aacute;r&aacute;hoz&nbsp; sz&oacute;lt, akinek &eacute;desapja, Sztankay Lajos Bart&oacute;k B&eacute;la n&ouml;vend&eacute;ke volt, &iacute;gy a műv&eacute;sznő is a bart&oacute;ki hagyom&aacute;ny folytat&oacute;ja. Sztankay elmondta: &eacute;desapj&aacute;t&oacute;l saj&aacute;t&iacute;thatta el a zongoraj&aacute;t&eacute;k alapjait, akinek &eacute;let&eacute;t kett&eacute;t&ouml;rte a m&aacute;sodik vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; ut&aacute;ni kommunista hatalom. &ndash; &Eacute;desap&aacute;m nem volt hajland&oacute; bel&eacute;pni a p&aacute;rtba, hab&aacute;r m&eacute;g operaigazgat&oacute;i tiszts&eacute;get is felaj&aacute;nlottak neki cser&eacute;be. Neh&eacute;z idők k&ouml;vetkeztek: t&iacute;z h&oacute;napon &aacute;t fav&aacute;g&oacute;k&eacute;nt dolgozott, majd Kod&aacute;ly megh&iacute;v&aacute;s&aacute;ra&nbsp; folytathatta zongoratan&aacute;ri karrierj&eacute;t &ndash; mes&eacute;lte a zongoraműv&eacute;sznő.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n M&aacute;rkos Albert elősz&ouml;r arra volt k&iacute;v&aacute;ncsi: hogyan ker&uuml;lt sor arra, hogy Balogh Ferenc saj&aacute;t &eacute;desapj&aacute;t&oacute;l tanult heged&uuml;lni? V&aacute;lasz&aacute;ban a műv&eacute;sz gyerekkori &eacute;lm&eacute;nyeit eleven&iacute;tette el: &ouml;t&eacute;ves volt, amikor elkezdett heged&uuml;lni tanulni &eacute;desapj&aacute;val, akit gyakran k&iacute;s&eacute;rt el a magyar oper&aacute;ba, mert id. Balogh Ferenc akkor a zenekar hangversenymestere volt. Gyerek- &eacute;s fiatalkor&aacute;ban k&eacute;t rendk&iacute;v&uuml;li hegedűvirtu&oacute;z volt r&aacute; hat&aacute;ssal: Ruha Istv&aacute;n &eacute;s &Aacute;goston Andr&aacute;s. Megtudtuk, hogy Ruha Istv&aacute;n 1958-as moszkvai sikere ut&aacute;n (akkor nyerte meg a moszkvai Csajkovszkij-verseny III. d&iacute;j&aacute;t &ndash; szerk. megj.) id. Balogh Ferenc hosszabb moszkvai tanulm&aacute;nyutat tett, amelynek keret&eacute;ben jelen lehetett a kor legjobb hegedűműv&eacute;sz&eacute;nek, David Ojsztrahnak az &oacute;r&aacute;in, ez pedig &eacute;let&eacute;nek egyik legszebb &eacute;lm&eacute;ny&eacute;v&eacute; v&aacute;lt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Uacute;jabb zenei momentum k&ouml;vetkezett: a szint&eacute;n kolozsv&aacute;ri sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute;, &aacute;m &eacute;vtizedek &oacute;ta Izraelben &eacute;lő zeneszerző, Kiss-Gelman Zs&oacute;fia sz&oacute;l&oacute;hegedűre &eacute;s Ruha Istv&aacute;n eml&eacute;k&eacute;re &iacute;rt darabja hangzott el. A mű melankolikus t&eacute;m&aacute;ja mellett felfigyelhett&uuml;nk a finom kromatik&aacute;ra, hogy azt&aacute;n a mű virtu&oacute;z futamokkal, t&ouml;m&ouml;r akkordokkal z&aacute;ruljon.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Balogh Ferenc elmondta: hab&aacute;r tizenk&eacute;t &eacute;ven &aacute;t volt a kolozsv&aacute;ri Gh. Dima Zenekonzervat&oacute;rium tan&aacute;ra, &uacute;gy &eacute;rezte: v&aacute;ltania kell, mert nem csak a pedag&oacute;gusi, hanem az előad&oacute;i p&aacute;lya is vonzotta. Budapesten a Magyar &Aacute;llami Hangversenyzenekar (akkor &Aacute;HZ, ma: Nemzeti Filharm&oacute;nikusok) tagja lett; az &Uacute;j Budapest Von&oacute;sn&eacute;gyesben pedig h&iacute;res von&oacute;sokkal muzsik&aacute;lhatott egy&uuml;tt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Balogh Ferenc feleleven&iacute;tette elmenetele ut&aacute;ni neh&eacute;z &eacute;letk&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyeit: hontalank&eacute;nt &uacute;tlev&eacute;llel b&aacute;rhova elmehetett sz&uuml;lőhaz&aacute;j&aacute;n k&iacute;v&uuml;l, mik&ouml;zben idős sz&uuml;lei az itteni neh&eacute;zs&eacute;gekkel k&uuml;szk&ouml;dtek. Megtudtuk: id. M&aacute;rkos Albert a <em>T&aacute;ncban</em> c&iacute;mű hegedű-zongor&aacute;ra &iacute;rt darabj&aacute;t id. Balogh Ferenc hegedűműv&eacute;sznek aj&aacute;nlotta. A hegedű-zongora darab elj&aacute;tsz&aacute;sa ut&aacute;n Balogh Ferenc elmondta: sok eml&eacute;k fűzi ide, emiatt igyekszik min&eacute;l t&ouml;bbet Erd&eacute;lybe j&ouml;nni. A hangulatos Zenesz&oacute; v&eacute;g&uuml;l egy Debussy hegedű-zongora szon&aacute;ta tolm&aacute;csol&aacute;s&aacute;val z&aacute;rult.</p>\n<p> Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/98935\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. december 2.</a></p>\n', created = 1527114895, expire = 1527201295, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8b1de67da944078ecdc0fbd45500b6b1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114895, expire = 1527201295, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114895, expire = 1527201295, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114895, expire = 1527201295, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114895, expire = 1527201295, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114895, expire = 1527201295, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114895, expire = 1527201295, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. december 2.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Több szempontból is rendhagyónak, vagy inkább különlegesnek mondhatjuk a Györkös Mányi Albert Emlékházban november 27-én megtartott Zeneszó rendezvényt. Magyarázatképpen először az est meghívottját, a kolozsvári származású, ám több évtizede Budapesten élő Balogh Ferenc hegedűművészt, továbbá az est moderátorát, a komolyzene-rajongók és zenészek által jól ismert Márkos Albert hegedűművészt említeném. A rendkívüli hangulathoz hozzájárult természetesen Sztankay Klára zongoraművész is, Balogh Ferenc zongorakísérője.

Az est közismert barokk művel, T. A. Vitali Chaconne-jával (hegedűre  és zongorára) kezdődött. Márkos Albert elmondta: régi barátjával mindig öröm beszélgetni, ám most történik meg először, hogy erre egy nyilvános rendezvény keretei között kerül sor.

Márkos Albert első kérdése azonban nem Balogh Ferenchez, hanem zongorakísérőjéhez, Sztankay Klárához  szólt, akinek édesapja, Sztankay Lajos Bartók Béla növendéke volt, így a művésznő is a bartóki hagyomány folytatója. Sztankay elmondta: édesapjától sajátíthatta el a zongorajáték alapjait, akinek életét kettétörte a második világháború utáni kommunista hatalom. – Édesapám nem volt hajlandó belépni a pártba, habár még operaigazgatói tisztséget is felajánlottak neki cserébe. Nehéz idők következtek: tíz hónapon át favágóként dolgozott, majd Kodály meghívására  folytathatta zongoratanári karrierjét – mesélte a zongoraművésznő.

Márkos Albert először arra volt kíváncsi: hogyan került sor arra, hogy Balogh Ferenc saját édesapjától tanult hegedülni? Válaszában a művész gyerekkori élményeit elevenítette el: ötéves volt, amikor elkezdett hegedülni tanulni édesapjával, akit gyakran kísért el a magyar operába, mert id. Balogh Ferenc akkor a zenekar hangversenymestere volt. Gyerek- és fiatalkorában két rendkívüli hegedűvirtuóz volt rá hatással: Ruha István és Ágoston András. Megtudtuk, hogy Ruha István 1958-as moszkvai sikere után (akkor nyerte meg a moszkvai Csajkovszkij-verseny III. díját – szerk. megj.) id. Balogh Ferenc hosszabb moszkvai tanulmányutat tett, amelynek keretében jelen lehetett a kor legjobb hegedűművészének, David Ojsztrahnak az óráin, ez pedig életének egyik legszebb élményévé vált.

Újabb zenei momentum következett: a szintén kolozsvári származású, ám évtizedek óta Izraelben élő zeneszerző, Kiss-Gelman Zsófia szólóhegedűre és Ruha István emlékére írt darabja hangzott el. A mű melankolikus témája mellett felfigyelhettünk a finom kromatikára, hogy aztán a mű virtuóz futamokkal, tömör akkordokkal záruljon.

Balogh Ferenc elmondta: habár tizenkét éven át volt a kolozsvári Gh. Dima Zenekonzervatórium tanára, úgy érezte: váltania kell, mert nem csak a pedagógusi, hanem az előadói pálya is vonzotta. Budapesten a Magyar Állami Hangversenyzenekar (akkor ÁHZ, ma: Nemzeti Filharmónikusok) tagja lett; az Új Budapest Vonósnégyesben pedig híres vonósokkal muzsikálhatott együtt.

Balogh Ferenc felelevenítette elmenetele utáni nehéz életkörülményeit: hontalanként útlevéllel bárhova elmehetett szülőhazáján kívül, miközben idős szülei az itteni nehézségekkel küszködtek. Megtudtuk: id. Márkos Albert a Táncban című hegedű-zongorára írt darabját id. Balogh Ferenc hegedűművésznek ajánlotta. A hegedű-zongora darab eljátszása után Balogh Ferenc elmondta: sok emlék fűzi ide, emiatt igyekszik minél többet Erdélybe jönni. A hangulatos Zeneszó végül egy Debussy hegedű-zongora szonáta tolmácsolásával zárult.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2013. december 2.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés