ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Pillanatok egy kolozsvári filmzeneszerző életéből

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:989b13948bc68d7e8762c5eb30c3e01e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Ha a kolozsv&aacute;riakat megk&eacute;rdezn&eacute;nk, h&aacute;ny kort&aacute;rs filmzeneszerzőt ismernek, val&oacute;sz&iacute;nűleg kevesen tudn&aacute;nak v&aacute;laszolni. Pedig Fazakas &Aacute;ron &ndash; a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban megszervezett Zenesz&oacute; c&iacute;mű rendezv&eacute;nysorozat m&aacute;jusi vend&eacute;ge &ndash; Kolozsv&aacute;ron &eacute;l &eacute;s alkot. A Horv&aacute;th Zolt&aacute;n &aacute;ltal moder&aacute;lt besz&eacute;lget&eacute;sből megtudhattuk: hogyan lesz a B&aacute;thory-l&iacute;ceum volt tanul&oacute;j&aacute;b&oacute;l, aki gyerekk&eacute;nt agyseb&eacute;sznek k&eacute;sz&uuml;lt, sikeres filmzeneszerző &eacute;s egyetemi oktat&oacute;, Fazakas ugyanis a Sapientia EMTE kolozsv&aacute;ri kar&aacute;n oktat fő&aacute;ll&aacute;sban.</em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <em><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/784\" /></em><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">Horv&aacute;th Zolt&aacute;n (balr&oacute;l) &eacute;s Fazakas &Aacute;ron - HORV&Aacute;TH L&Aacute;SZL&Oacute;</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Horv&aacute;th Zolt&aacute;n elősz&ouml;r arr&oacute;l k&eacute;rdezte interj&uacute;alany&aacute;t: a B&aacute;thory-l&iacute;ceum padjaib&oacute;l hogyan ker&uuml;lt a kolozsv&aacute;ri zeneakad&eacute;mi&aacute;ra? Fazakas elmondta: eredetileg agyseb&eacute;sznek k&eacute;sz&uuml;lt, de az &eacute;retts&eacute;gi előtt p&aacute;r h&oacute;nappal felhagyott ezzel az elk&eacute;pzel&eacute;s&eacute;vel, mivel l&aacute;tta, milyen a rom&aacute;niai k&oacute;rh&aacute;zi vil&aacute;g&hellip; &eacute;s a zeneakad&eacute;mi&aacute;t v&aacute;lasztotta. Sz&aacute;m&aacute;ra nem volt teljesen idegen ez az ir&aacute;ny, hiszen k&ouml;z&eacute;piskol&aacute;sk&eacute;nt a Horea &uacute;ti zeneiskol&aacute;ban tanult zongor&aacute;zni. &ndash; A zenepedag&oacute;gia szakon az első k&eacute;t &eacute;vben arra &ouml;sszpontos&iacute;tottam, hogy p&oacute;toljam be a hi&aacute;nyoss&aacute;gokat. Az akkor m&eacute;g &ouml;t&eacute;ves alapk&eacute;pz&eacute;s ut&aacute;n a zeneszerz&eacute;s szakon mesteriztem &eacute;s zeneszerz&eacute;sből doktor&aacute;ltam Ter&eacute;nyi Ede zeneakad&eacute;mia professzor ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;s&aacute;val. Ede b&aacute;csi, akinek &eacute;n voltam azt hiszem az utols&oacute; doktorandusza, igazi klasszis: pontosan tudta, hogyan kell engem a j&oacute; ir&aacute;nyba terelni. Rem&eacute;lem, hogy v&eacute;g&uuml;l meg volt el&eacute;gedve a munk&aacute;mmal. A Bukaresti Nemzeti Zeneműv&eacute;szeti Egyetemen 2012-ben fejeztem be zeneszerz&eacute;s szakon posztdoktori tanulm&aacute;nyaimat &ndash; r&eacute;szletezte Fazakas.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tal&aacute;l&oacute;an jegyezte meg Horv&aacute;th Zolt&aacute;n, hogy Fazakas &uacute;tt&ouml;rő volt a rom&aacute;niai kort&aacute;rs filmzene ter&eacute;n, aki &bdquo;elősz&ouml;r boz&oacute;tv&aacute;g&oacute; k&eacute;ssel, majd szuperszonikus v&aacute;g&oacute;eszk&ouml;zzel&rdquo; haladt a zen&eacute;szek &aacute;ltal kev&eacute;sb&eacute; ismert ter&uuml;leten.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Első nemzetk&ouml;zi siker&eacute;t 2005-ben aratta, amikor egy d&eacute;l-koreai n&eacute;gyperces rekl&aacute;mfilmhez kellett hat nap alatt zen&eacute;t kompon&aacute;lnia. &ndash; Felh&iacute;vott telefonon egy d&eacute;l-koreai h&ouml;lgy, aki azt mondta: az interneten meghallgatta kor&aacute;bbi, <em>Sztalaktitek</em> c&iacute;mű művemet, &eacute;s &uacute;gy gondolja: &eacute;n vagyok a megfelelő ember. Azt sem hallgatta el, hogy a bek&uuml;ld&eacute;si hat&aacute;ridő hat nap m&uacute;lva esed&eacute;kes. Hat nap megfesz&iacute;tett munka ut&aacute;n a hetedik nap elutaztam Kijevbe, ahol az ottani filharmonikusokkal &eacute;s Cristian Sandu kolozsv&aacute;ri karmesterrel m&aacute;sf&eacute;l &oacute;ra alatt vett&uuml;k fel a rekl&aacute;mfilm zen&eacute;j&eacute;t. A kompon&aacute;l&aacute;s sor&aacute;n m&eacute;g arra is &uuml;gyelnem kellett, hogy amikor a filmben szereplő nagyzenekar lefele h&uacute;zza a von&oacute;t, hosszabb hangot j&aacute;tszva, akkor a zen&eacute;ben is egy hosszabb hang k&ouml;vetkezzen. A kijevi felv&eacute;telkor nem v&aacute;rt akad&aacute;llyal kellett szemben&eacute;zn&uuml;nk: az eredeti temp&oacute;jelz&eacute;st mutat&oacute; digit&aacute;lis metron&oacute;mhoz nem volt elem, ez&eacute;rt a zenekar egyik tagja v&eacute;gigutazta a v&aacute;rost, hogy szerezzen egy elemet, mivel &uuml;nnepnap volt, &eacute;s az &uuml;zletek t&ouml;bbs&eacute;ge be volt z&aacute;rva &ndash; magyar&aacute;zta.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Fazakas &Aacute;ron elmondta: a kort&aacute;rs filmműv&eacute;szetben megszűnik a zeneszerző auton&oacute;m műv&eacute;szi st&aacute;tusa; a nem folyamatosan hangz&oacute; zene pedig fontos dramaturgiai mondanival&oacute;val rendelkezik. &ndash; A filmben nem csak a zene, hanem a csend is dramaturgiai eszk&ouml;z. Ugyanakkor a film zeneszerzőj&eacute;re, ahogy mondani szok&aacute;s, &bdquo;a kutya sem k&iacute;v&aacute;ncsi&rdquo;, hiszen a zene csak egy kis fogasker&eacute;k a film g&eacute;pezet&eacute;ben. A filmzene eset&eacute;ben nem besz&eacute;lhet&uuml;nk stil&aacute;ris egys&eacute;gről, de nagyon fontos a pontoss&aacute;g, azaz a film &eacute;s a zene k&ouml;z&ouml;tti korrespondencia &ndash; hangs&uacute;lyozta Fazakas.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A besz&eacute;lget&eacute;s sor&aacute;n megtekinthett&uuml;k az eml&iacute;tett n&eacute;gyperces rekl&aacute;mfilmet, tov&aacute;bb&aacute; Horaţiu Damian kolozsv&aacute;ri rom&aacute;n &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute; &aacute;ltal 2010-ben k&eacute;sz&iacute;tett <em>A szerződ&eacute;s</em> (<em>Contractul</em>) c&iacute;mű r&ouml;vidfilmet is, amelynek zen&eacute;j&eacute;t szint&eacute;n Fazakas &Aacute;ron szerezte.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A h&iacute;rnevet hoz&oacute; <em>Sztalaktitek</em> c&iacute;mű művet a Cs&iacute;ki Kamarazenekar tolm&aacute;csol&aacute;s&aacute;ban &eacute;s M&eacute;nesi Gergely budapesti karmester vez&eacute;nylet&eacute;vel hallgathattuk meg. Az alkot&aacute;s a <em>Duna telev&iacute;zi&oacute;</em>ban is l&aacute;that&oacute; volt, a budapesti <em>Bart&oacute;k R&aacute;di&oacute;</em> pedig &eacute;lőben k&ouml;zvet&iacute;tette.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Horv&aacute;th Zolt&aacute;n a Sapienti&aacute;ban folytatott oktat&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;ről is k&eacute;rdezte Fazakast, aki &aacute;ld&aacute;sos munkahelynek nevezte a fentebbi egyetemet, ahol filmzen&eacute;t &eacute;s filmhangot tan&iacute;t. &ndash; Hallgat&oacute;imnak mindig azt mondom, hogy a legfontosabb az alkot&oacute;i gondolat. Tov&aacute;bb&aacute; arra buzd&iacute;tom őket, hogy tudjanak k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;get tenni &eacute;rt&eacute;kes &eacute;s &eacute;rt&eacute;ktelen zene k&ouml;z&ouml;tt, hiszen sz&aacute;momra csak ez a k&eacute;t kateg&oacute;ria l&eacute;tezik. A j&ouml;vő filmes szakembereinek tiszt&aacute;ban kell lenni&uuml;k a zenei fogalmakkal, hogy azt&aacute;n filmj&uuml;k zeneszerzőj&eacute;nek elmondhass&aacute;k, hogy mit akarnak. R&eacute;gi &aacute;lmom az, hogy majd v&eacute;nemberk&eacute;nt &uuml;l&ouml;k a karossz&eacute;kben, &eacute;s a t&eacute;v&eacute;ben egy volt tan&iacute;tv&aacute;nyom filmj&eacute;t mutatj&aacute;k. Erre &eacute;n felki&aacute;ltok: az &eacute;n tan&iacute;tv&aacute;nyom volt! &ndash; humoriz&aacute;lt az előad&oacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Fazakas kit&eacute;rt arra is, hogy most dolgozik egy hat k&ouml;tetből &aacute;ll&oacute; szakk&ouml;nyvsorozaton, amely nem csak a rendezőknek ny&uacute;jt majd eligaz&iacute;t&aacute;st, hanem a filmkedvelők sz&aacute;m&aacute;ra is. E sorozat r&eacute;sze egy h&aacute;romnyelvű (rom&aacute;n, magyar, angol) szaksz&oacute;t&aacute;r is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Felv&eacute;telről meghallgattuk tov&aacute;bb&aacute; a <em>Don&rsquo;t catch the Mouse</em> c&iacute;mű f&uacute;v&oacute;s&ouml;t&ouml;st is, majd a hallgat&oacute;k is feltehett&eacute;k k&eacute;rd&eacute;s&uuml;ket a filmzeneszerzőnek.</p>\n<p> Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/90216\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. m&aacute;jus 18.</a></p>\n', created = 1527113677, expire = 1527200077, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:989b13948bc68d7e8762c5eb30c3e01e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527113677, expire = 1527200077, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527113677, expire = 1527200077, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527113677, expire = 1527200077, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527113677, expire = 1527200077, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527113677, expire = 1527200077, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527113677, expire = 1527200077, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. május 18.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Ha a kolozsváriakat megkérdeznénk, hány kortárs filmzeneszerzőt ismernek, valószínűleg kevesen tudnának válaszolni. Pedig Fazakas Áron – a Györkös Mányi Albert Emlékházban megszervezett Zeneszó című rendezvénysorozat májusi vendége – Kolozsváron él és alkot. A Horváth Zoltán által moderált beszélgetésből megtudhattuk: hogyan lesz a Báthory-líceum volt tanulójából, aki gyerekként agysebésznek készült, sikeres filmzeneszerző és egyetemi oktató, Fazakas ugyanis a Sapientia EMTE kolozsvári karán oktat főállásban.


Horváth Zoltán (balról) és Fazakas Áron - HORVÁTH LÁSZLÓ

Horváth Zoltán először arról kérdezte interjúalanyát: a Báthory-líceum padjaiból hogyan került a kolozsvári zeneakadémiára? Fazakas elmondta: eredetileg agysebésznek készült, de az érettségi előtt pár hónappal felhagyott ezzel az elképzelésével, mivel látta, milyen a romániai kórházi világ… és a zeneakadémiát választotta. Számára nem volt teljesen idegen ez az irány, hiszen középiskolásként a Horea úti zeneiskolában tanult zongorázni. – A zenepedagógia szakon az első két évben arra összpontosítottam, hogy pótoljam be a hiányosságokat. Az akkor még ötéves alapképzés után a zeneszerzés szakon mesteriztem és zeneszerzésből doktoráltam Terényi Ede zeneakadémia professzor irányításával. Ede bácsi, akinek én voltam azt hiszem az utolsó doktorandusza, igazi klasszis: pontosan tudta, hogyan kell engem a jó irányba terelni. Remélem, hogy végül meg volt elégedve a munkámmal. A Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetemen 2012-ben fejeztem be zeneszerzés szakon posztdoktori tanulmányaimat – részletezte Fazakas.

Találóan jegyezte meg Horváth Zoltán, hogy Fazakas úttörő volt a romániai kortárs filmzene terén, aki „először bozótvágó késsel, majd szuperszonikus vágóeszközzel” haladt a zenészek által kevésbé ismert területen.

Első nemzetközi sikerét 2005-ben aratta, amikor egy dél-koreai négyperces reklámfilmhez kellett hat nap alatt zenét komponálnia. – Felhívott telefonon egy dél-koreai hölgy, aki azt mondta: az interneten meghallgatta korábbi, Sztalaktitek című művemet, és úgy gondolja: én vagyok a megfelelő ember. Azt sem hallgatta el, hogy a beküldési határidő hat nap múlva esedékes. Hat nap megfeszített munka után a hetedik nap elutaztam Kijevbe, ahol az ottani filharmonikusokkal és Cristian Sandu kolozsvári karmesterrel másfél óra alatt vettük fel a reklámfilm zenéjét. A komponálás során még arra is ügyelnem kellett, hogy amikor a filmben szereplő nagyzenekar lefele húzza a vonót, hosszabb hangot játszva, akkor a zenében is egy hosszabb hang következzen. A kijevi felvételkor nem várt akadállyal kellett szembenéznünk: az eredeti tempójelzést mutató digitális metronómhoz nem volt elem, ezért a zenekar egyik tagja végigutazta a várost, hogy szerezzen egy elemet, mivel ünnepnap volt, és az üzletek többsége be volt zárva – magyarázta.

Fazakas Áron elmondta: a kortárs filmművészetben megszűnik a zeneszerző autonóm művészi státusa; a nem folyamatosan hangzó zene pedig fontos dramaturgiai mondanivalóval rendelkezik. – A filmben nem csak a zene, hanem a csend is dramaturgiai eszköz. Ugyanakkor a film zeneszerzőjére, ahogy mondani szokás, „a kutya sem kíváncsi”, hiszen a zene csak egy kis fogaskerék a film gépezetében. A filmzene esetében nem beszélhetünk stiláris egységről, de nagyon fontos a pontosság, azaz a film és a zene közötti korrespondencia – hangsúlyozta Fazakas.

A beszélgetés során megtekinthettük az említett négyperces reklámfilmet, továbbá Horaţiu Damian kolozsvári román újságíró által 2010-ben készített A szerződés (Contractul) című rövidfilmet is, amelynek zenéjét szintén Fazakas Áron szerezte.

A hírnevet hozó Sztalaktitek című művet a Csíki Kamarazenekar tolmácsolásában és Ménesi Gergely budapesti karmester vezényletével hallgathattuk meg. Az alkotás a Duna televízióban is látható volt, a budapesti Bartók Rádió pedig élőben közvetítette.

Horváth Zoltán a Sapientiában folytatott oktatói tevékenységéről is kérdezte Fazakast, aki áldásos munkahelynek nevezte a fentebbi egyetemet, ahol filmzenét és filmhangot tanít. – Hallgatóimnak mindig azt mondom, hogy a legfontosabb az alkotói gondolat. Továbbá arra buzdítom őket, hogy tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen zene között, hiszen számomra csak ez a két kategória létezik. A jövő filmes szakembereinek tisztában kell lenniük a zenei fogalmakkal, hogy aztán filmjük zeneszerzőjének elmondhassák, hogy mit akarnak. Régi álmom az, hogy majd vénemberként ülök a karosszékben, és a tévében egy volt tanítványom filmjét mutatják. Erre én felkiáltok: az én tanítványom volt! – humorizált az előadó.

Fazakas kitért arra is, hogy most dolgozik egy hat kötetből álló szakkönyvsorozaton, amely nem csak a rendezőknek nyújt majd eligazítást, hanem a filmkedvelők számára is. E sorozat része egy háromnyelvű (román, magyar, angol) szakszótár is.

Felvételről meghallgattuk továbbá a Don’t catch the Mouse című fúvósötöst is, majd a hallgatók is feltehették kérdésüket a filmzeneszerzőnek.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2013. május 18.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés