ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Példaképek a Könyvturin – a szervezők április 15-ig várják a régi, kiolvasott könyveket

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f4e87314ae80664a3c8985da7de4c556' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Sz&iacute;nes programk&iacute;n&aacute;lattal, &uacute;j tematik&aacute;val szervezi meg Kolozsv&aacute;ron negyedik alkalommal, &aacute;prilis 19&ndash;20. k&ouml;z&ouml;tt a K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r elnevez&eacute;sű rendezv&eacute;nyt az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete (EMKISZ).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny k&eacute;t fő programpontra oszlik. Az egyik a K&ouml;nyvturi, ennek keret&eacute;ben a megunt, nem haszn&aacute;lt k&ouml;nyveket cser&eacute;lhetik le a l&aacute;togat&oacute;k olyan k&ouml;tetekre, amelyeket sz&iacute;vesen forgatn&aacute;nak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A turk&aacute;l&oacute; nem felt&eacute;tlen&uuml;l cserealapon műk&ouml;dik, az is elvihet k&ouml;nyveket, aki nem hozott, a l&eacute;nyeg az, hogy minden k&ouml;tet megtal&aacute;lja a hely&eacute;t valakinek a k&ouml;nyvespolc&aacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A K&ouml;nyvturi sikeres műk&ouml;d&eacute;s&eacute;hez a rendezv&eacute;ny előtt k&ouml;nyvgyűjt&eacute;st szerveznek: &aacute;prilis 15-ig a kolozsv&aacute;ri Szab&eacute;di-eml&eacute;kh&aacute;zba (L&aacute;z&aacute;r/Gh. Lazăr u. 30.) lehet vinni a r&eacute;gi, kiolvasott kiadv&aacute;nyokat &ndash; olvashat&oacute; a szervezők szerkesztős&eacute;g&uuml;nkh&ouml;z eljuttatott k&ouml;zlem&eacute;ny&eacute;ben.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny m&aacute;sik alapprogramja az &eacute;lő k&ouml;nyvt&aacute;r, amely ugyan&uacute;gy műk&ouml;dik, mint egy rendes k&ouml;nyvt&aacute;r: az olvas&oacute;k kik&ouml;lcs&ouml;n&ouml;znek egy &bdquo;k&ouml;nyvet&rdquo; r&ouml;vid időre.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Csup&aacute;n egy k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;g van: az &eacute;lő k&ouml;nyvt&aacute;rban a k&ouml;nyvek &eacute;lő szem&eacute;lyek, &eacute;s a &bdquo;k&ouml;nyv&rdquo; &eacute;s olvas&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt szem&eacute;lyes p&aacute;rbesz&eacute;d alakul ki. Az esem&eacute;ny idei t&eacute;m&aacute;ja: semmiből mindent.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A szervezők olyan szem&eacute;lyeket szeretn&eacute;nek megh&iacute;vni, akik &eacute;lethelyzet&uuml;k, &eacute;letkoruk vagy b&aacute;rmely m&aacute;s h&aacute;tr&aacute;nyos &eacute;letk&ouml;r&uuml;lm&eacute;ny&uuml;k mellett kimagasl&oacute; eredm&eacute;nyeket &eacute;rtek el, &eacute;s akt&iacute;v tev&eacute;kenys&eacute;get folytatnak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Mivel a rendezv&eacute;ny igen nagy n&eacute;pszerűs&eacute;gnek &ouml;rvendett a kincses v&aacute;rosban, ez&eacute;rt a szervezők Erd&eacute;ly t&ouml;bb v&aacute;ros&aacute;ban is megrendezt&eacute;k azt az elm&uacute;lt &eacute;vben. 2018-ban m&eacute;g t&ouml;bb helysz&iacute;nen lesz majd K&ouml;nyvturi: a tervek szerint Kolozsv&aacute;ron k&iacute;v&uuml;l Aradon, Cs&iacute;kszered&aacute;ban, Gyergy&oacute;szentmikl&oacute;son, K&eacute;zdiv&aacute;s&aacute;rhelyen, Magyarfenesen, Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen, Sepsiszentgy&ouml;rgy&ouml;n, Szebenben, Sz&eacute;kelyudvarhelyen, Szil&aacute;gy-somly&oacute;n &eacute;s V&aacute;lasz&uacute;ton is megszervezik a K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;rt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Bede Laura, <a href=\"https://kronika.ro/szines/peldakepek-a-konyvturin-n-a-szervezok-aprilis-15-ig-varjak-a-regi-kiolvasott-konyveket\" target=\"_blank\">Kr&oacute;nika</a></em>, 2018. janu&aacute;r 30.</p>\n', created = 1521347150, expire = 1521433550, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f4e87314ae80664a3c8985da7de4c556' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347150, expire = 1521433550, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347150, expire = 1521433550, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347150, expire = 1521433550, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347150, expire = 1521433550, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347150, expire = 1521433550, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347150, expire = 1521433550, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Krónika, 2018. jan. 30.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Színes programkínálattal, új tematikával szervezi meg Kolozsváron negyedik alkalommal, április 19–20. között a Könyvturi | élőKönyvtár elnevezésű rendezvényt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ).

A rendezvény két fő programpontra oszlik. Az egyik a Könyvturi, ennek keretében a megunt, nem használt könyveket cserélhetik le a látogatók olyan kötetekre, amelyeket szívesen forgatnának.

A turkáló nem feltétlenül cserealapon működik, az is elvihet könyveket, aki nem hozott, a lényeg az, hogy minden kötet megtalálja a helyét valakinek a könyvespolcán.

A Könyvturi sikeres működéséhez a rendezvény előtt könyvgyűjtést szerveznek: április 15-ig a kolozsvári Szabédi-emlékházba (Lázár/Gh. Lazăr u. 30.) lehet vinni a régi, kiolvasott kiadványokat – olvasható a szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

A rendezvény másik alapprogramja az élő könyvtár, amely ugyanúgy működik, mint egy rendes könyvtár: az olvasók kikölcsönöznek egy „könyvet” rövid időre.

Csupán egy különbség van: az élő könyvtárban a könyvek élő személyek, és a „könyv” és olvasója között személyes párbeszéd alakul ki. Az esemény idei témája: semmiből mindent.

A szervezők olyan személyeket szeretnének meghívni, akik élethelyzetük, életkoruk vagy bármely más hátrányos életkörülményük mellett kimagasló eredményeket értek el, és aktív tevékenységet folytatnak.

Mivel a rendezvény igen nagy népszerűségnek örvendett a kincses városban, ezért a szervezők Erdély több városában is megrendezték azt az elmúlt évben. 2018-ban még több helyszínen lesz majd Könyvturi: a tervek szerint Kolozsváron kívül Aradon, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Magyarfenesen, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Szebenben, Székelyudvarhelyen, Szilágy-somlyón és Válaszúton is megszervezik a Könyvturi | élőKönyvtárt.

Bede Laura, Krónika, 2018. január 30.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés