ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Nyomelemek: az élet sói

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8943d65bd7219055f85137549b4a18c3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>R&ouml;vid mes&eacute;t is hallhattunk a vasionr&oacute;l dr. Zsigmond Andrea-Rebeka, a Sapientia EMTE K&ouml;rnyezettudom&aacute;ny Tansz&eacute;k&eacute;nek előad&oacute;j&aacute;t&oacute;l, aki szerd&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban az Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium rendezv&eacute;ny&eacute;n a nyomelemekről &eacute;rtekezett. Az est elej&eacute;n megeml&eacute;keztek az aznap elhunyt Kall&oacute;s Zolt&aacute;n n&eacute;prajzkutat&oacute;r&oacute;l.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&oacute;s Katalin, az int&eacute;zm&eacute;ny vezetője, illetve dr. Farkas Gy&ouml;rgy, az estek h&aacute;zigazd&aacute;ja k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tte a hallgat&oacute;s&aacute;got, majd dr. Zsigmond Andrea megkezdte &eacute;rdekes előad&aacute;s&aacute;t. A vegy&eacute;szek kincsesl&aacute;d&aacute;j&aacute;b&oacute;l, a peri&oacute;dusos rendszerből indult ki, majd r&aacute;t&eacute;rt a nyomelemekre. Ezek az elemek testt&ouml;meg&uuml;nknek legfeljebb 0,1 sz&aacute;zal&eacute;k&aacute;t teszik ki, m&eacute;gis elengedhetetlenek szervezet&uuml;nk megfelelő műk&ouml;d&eacute;s&eacute;hez. Pont olyanok, ak&aacute;r a s&oacute; az &eacute;telben.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A nyomelemek fő feladatai k&ouml;z&eacute; tartozik, hogy biztos&iacute;ts&aacute;k test&uuml;nk biok&eacute;miai folyamatainak &eacute;s reakci&oacute;inak lefoly&aacute;s&aacute;t, illetve sz&uuml;ks&eacute;gesek az enzimek 30 sz&aacute;zal&eacute;k&aacute;nak megfelelő műk&ouml;d&eacute;s&eacute;hez. N&eacute;gy t&iacute;pus&uacute; nyomelemet k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ztethet&uuml;nk meg: esszenci&aacute;lis nyomelemeket (elengedhetetlenek az &eacute;lethez, p&eacute;ld&aacute;ul: kalcium, vas, cink), j&oacute;t&eacute;kony hat&aacute;s&uacute; elemeket (p&eacute;ld&aacute;ul az arany), val&oacute;sz&iacute;nűleg j&oacute;t&eacute;kony hat&aacute;s&uacute; nyomelemeket (l&iacute;tium), illetve toxikus elemeket (higany). Az előad&oacute; k&uuml;l&ouml;n kit&eacute;rt azokra a krit&eacute;riumokra, amelyek miatt esszenci&aacute;lis nyomelemekről besz&eacute;lhet&uuml;nk (p&eacute;ld&aacute;ul bizony&iacute;tottan szerep&uuml;k van egy &eacute;letfolyamatban), illetve arra, milyen folyamatokban vesznek ezek r&eacute;szt (t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt l&eacute;tfontoss&aacute;g&uacute; molekul&aacute;k &ouml;sszetevői).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>N&eacute;h&aacute;ny fontosabb nyomelem</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dr. Zsigmond Andrea a nyomelemek felsz&iacute;v&oacute;d&aacute;sa kapcs&aacute;n egy mes&eacute;t is elmondott, hogy jobban meg&eacute;rtesse a vasion felsz&iacute;v&oacute;d&aacute;s&aacute;nak folyamat&aacute;t. Ebben a mes&eacute;ben a szeg&eacute;ny vasion nem tudott &aacute;tjutni a beleken l&eacute;vő ajt&oacute;kon, pszichol&oacute;gusa meg&aacute;llap&iacute;t&aacute;sa szerint az&eacute;rt, mert t&uacute;l pozit&iacute;v volt. Megfogadva a tan&aacute;csot a h&aacute;rom vegy&eacute;rt&eacute;kű elem k&eacute;t vegy&eacute;rt&eacute;kűv&eacute; v&aacute;lt, &iacute;gy bejutott az ajt&oacute;kon. A felsz&iacute;v&oacute;d&aacute;s kapcs&aacute;n a hat&eacute;konys&aacute;gra is kit&eacute;rt az előad&oacute;, hiszen hi&aacute;ba visz&uuml;nk be szervezet&uuml;nkbe nyomelemeket, ha azok nem k&eacute;pesek csak bizonyos sz&aacute;zal&eacute;kban felsz&iacute;v&oacute;dni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny megh&iacute;vottja n&eacute;h&aacute;ny fontos nyomelemre, funkci&oacute;ira, illetve a hi&aacute;nyuk/t&ouml;bblet&uuml;k eset&eacute;n jelentkező betegs&eacute;gekre is k&uuml;l&ouml;n kit&eacute;rt, &iacute;gy a hallgat&oacute;s&aacute;g nemcsak tudom&aacute;nyos ismeretekkel, hanem t&aacute;pl&aacute;lkoz&aacute;si tan&aacute;csokkal is gazdagodott. Ha nincs vas, nincs &eacute;let &ndash; mondta dr. Zsigmond Andrea, hiszen a vasnak szerepe van az oxig&eacute;n sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, a sejtek n&ouml;veked&eacute;s&eacute;ben &eacute;s szaporod&aacute;s&aacute;ban. A nem megfelelő vasbevitel betegs&eacute;geket okozhat, m&iacute;g hi&aacute;nya v&eacute;rszeg&eacute;nys&eacute;ghez, addig a vast&ouml;bblet oxidat&iacute;v stresszhez vezet. Emiatt fontos odafigyelni t&aacute;pl&aacute;lkoz&aacute;sunkra, illetve a C-vitamin bevitelre is, hiszen ez előseg&iacute;ti a vas felsz&iacute;v&oacute;d&aacute;s&aacute;t. Vashi&aacute;ny eset&eacute;n fogyasszunk v&ouml;r&ouml;s h&uacute;sokat, sz&oacute;j&aacute;t, lencs&eacute;t, &eacute;tcsokol&aacute;d&eacute;t, t&ouml;bblet eset&eacute;n pedig igyunk sok fekete, illetve z&ouml;ld te&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A cink mint esszenci&aacute;lis nyomelem előseg&iacute;ti p&eacute;ld&aacute;ul a prosztata műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t, v&eacute;di a bőrt a le&eacute;g&eacute;stől, seg&iacute;t a tanul&aacute;sban. Cinkhi&aacute;ny eset&eacute;ben fogyasszunk p&eacute;ld&aacute;ul osztrig&aacute;t, r&aacute;kot, kesudi&oacute;t. A cinkt&ouml;bblet nem okoz betegs&eacute;get, viszont ilyenkor r&eacute;z- vagy vashi&aacute;ny l&eacute;phet fel szervezet&uuml;nkben, ami m&aacute;r v&eacute;rszeg&eacute;nys&eacute;ghez vezethet.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az előad&aacute;s ezen pontj&aacute;n t&eacute;rt ki r&ouml;viden a megh&iacute;vott a rejtett &eacute;hez&eacute;s fogalm&aacute;ra (ami abban az esetben fordul elő, ha a szervezet nem jut el&eacute;g mikrot&aacute;panyaghoz), illetve az ezzel &ouml;sszef&uuml;ggő vas- &eacute;s cinkhi&aacute;ny glob&aacute;lis szinten val&oacute; kezel&eacute;s&eacute;re.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tov&aacute;bbi nyomelemekről mint a j&oacute;d, szel&eacute;n, kr&oacute;m, arz&eacute;n &eacute;s l&iacute;tiumr&oacute;l is megtudhattunk &eacute;rdekess&eacute;geket. J&oacute; tudni p&eacute;ld&aacute;ul, hogy a fokhagym&aacute;ban, varg&aacute;nyaf&eacute;l&eacute;kben megtal&aacute;lhat&oacute; szel&eacute;n hangulat- &eacute;s mem&oacute;riajav&iacute;t&oacute;. A l&iacute;tium hangulatjav&iacute;t&oacute; tulajdons&aacute;ga is ismert, kor&aacute;bbi kutat&aacute;sokban p&eacute;ld&aacute;ul &ouml;sszekapcsolt&aacute;k a v&iacute;z l&iacute;tiumtartalm&aacute;t az &ouml;ngyilkoss&aacute;gok sz&aacute;m&aacute;val &eacute;s meglepő eredm&eacute;nyek sz&uuml;lettek. Dr. Zsigmond Andrea a tansz&eacute;k&uuml;k&ouml;n zajl&oacute; kutat&aacute;sra is felh&iacute;vta a figyelmet, ebben sz&eacute;kelyf&ouml;ldi borvizek mint&aacute;it l&iacute;tiumtartalmuk szempontj&aacute;b&oacute;l elemezt&eacute;k. Kider&uuml;lt, hogy ennek alapj&aacute;n tusn&aacute;di &eacute;s bibarcfalvi borvizet &eacute;rdemes fogyasztani. Hallgat&oacute;i k&eacute;rd&eacute;sre v&aacute;laszolva az előad&oacute; elmondta, a kolozsv&aacute;ri iv&oacute;v&iacute;z nyomelemekben szeg&eacute;ny. Az is kider&uuml;l, hogy a j&oacute;dhi&aacute;ny nem jellemző azokra az orsz&aacute;gokra, ahol a s&oacute;hoz k&ouml;telező j&oacute;dot adni (ilyen p&eacute;ld&aacute;ul Rom&aacute;nia), szemben azokkal az orsz&aacute;gokkal (p&eacute;ld&aacute;ul Magyarorsz&aacute;g) ahol a v&aacute;s&aacute;rl&oacute; v&aacute;laszthat a j&oacute;dmentes vagy a j&oacute;dozott s&oacute; k&ouml;z&uuml;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Fontos a v&aacute;ltozatos &eacute;tkez&eacute;s</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dr. Zsigmond Andrea előad&aacute;sa v&eacute;g&eacute;n n&eacute;h&aacute;ny j&oacute;tan&aacute;ccsal is ell&aacute;tta a hallgat&oacute;s&aacute;got, p&eacute;ld&aacute;ul nyomelemeket nem igaz&aacute;n aj&aacute;nlott tablett&aacute;k form&aacute;j&aacute;ban szedni, jobb előbb megbizonyosodni arr&oacute;l, miben szenved hi&aacute;nyt szervezet&uuml;nk. Ehelyett szedj&uuml;nk ink&aacute;bb immunerős&iacute;tő k&eacute;sz&iacute;tm&eacute;nyeket, a legfontosabb j&oacute; tan&aacute;cs pedig, hogy &eacute;tkezz&uuml;nk v&aacute;ltozatosan. Ehhez &bdquo;p&eacute;ldak&eacute;peket&rdquo; is javasolt, &uacute;gy mint a spen&oacute;tot evő Popeye-t &eacute;s a filmekben babot fogyaszt&oacute; Bud Spencert &eacute;s Terence Hillt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Tempfli Zs&oacute;fia, <a href=\"http://www.maszol.ro/index.php/eletmod/92407-nyomelemek-az-elet-soi\" target=\"_blank\">maszol.ro</a></em>, 2018. febr. 16.</p>\n', created = 1521347435, expire = 1521433835, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8943d65bd7219055f85137549b4a18c3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347435, expire = 1521433835, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347435, expire = 1521433835, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347435, expire = 1521433835, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347435, expire = 1521433835, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347435, expire = 1521433835, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347435, expire = 1521433835, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
maszol.ro, 2018. február 16.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Rövid mesét is hallhattunk a vasionról dr. Zsigmond Andrea-Rebeka, a Sapientia EMTE Környezettudomány Tanszékének előadójától, aki szerdán a Györkös Mányi Albert Emlékházban az Ember és Természet Kollégium rendezvényén a nyomelemekről értekezett. Az est elején megemlékeztek az aznap elhunyt Kallós Zoltán néprajzkutatóról.

Kós Katalin, az intézmény vezetője, illetve dr. Farkas György, az estek házigazdája köszöntötte a hallgatóságot, majd dr. Zsigmond Andrea megkezdte érdekes előadását. A vegyészek kincsesládájából, a periódusos rendszerből indult ki, majd rátért a nyomelemekre. Ezek az elemek testtömegünknek legfeljebb 0,1 százalékát teszik ki, mégis elengedhetetlenek szervezetünk megfelelő működéséhez. Pont olyanok, akár a só az ételben.

A nyomelemek fő feladatai közé tartozik, hogy biztosítsák testünk biokémiai folyamatainak és reakcióinak lefolyását, illetve szükségesek az enzimek 30 százalékának megfelelő működéséhez. Négy típusú nyomelemet különböztethetünk meg: esszenciális nyomelemeket (elengedhetetlenek az élethez, például: kalcium, vas, cink), jótékony hatású elemeket (például az arany), valószínűleg jótékony hatású nyomelemeket (lítium), illetve toxikus elemeket (higany). Az előadó külön kitért azokra a kritériumokra, amelyek miatt esszenciális nyomelemekről beszélhetünk (például bizonyítottan szerepük van egy életfolyamatban), illetve arra, milyen folyamatokban vesznek ezek részt (többek között létfontosságú molekulák összetevői).

Néhány fontosabb nyomelem

Dr. Zsigmond Andrea a nyomelemek felszívódása kapcsán egy mesét is elmondott, hogy jobban megértesse a vasion felszívódásának folyamatát. Ebben a mesében a szegény vasion nem tudott átjutni a beleken lévő ajtókon, pszichológusa megállapítása szerint azért, mert túl pozitív volt. Megfogadva a tanácsot a három vegyértékű elem két vegyértékűvé vált, így bejutott az ajtókon. A felszívódás kapcsán a hatékonyságra is kitért az előadó, hiszen hiába viszünk be szervezetünkbe nyomelemeket, ha azok nem képesek csak bizonyos százalékban felszívódni.

A rendezvény meghívottja néhány fontos nyomelemre, funkcióira, illetve a hiányuk/többletük esetén jelentkező betegségekre is külön kitért, így a hallgatóság nemcsak tudományos ismeretekkel, hanem táplálkozási tanácsokkal is gazdagodott. Ha nincs vas, nincs élet – mondta dr. Zsigmond Andrea, hiszen a vasnak szerepe van az oxigén szállításában, a sejtek növekedésében és szaporodásában. A nem megfelelő vasbevitel betegségeket okozhat, míg hiánya vérszegénységhez, addig a vastöbblet oxidatív stresszhez vezet. Emiatt fontos odafigyelni táplálkozásunkra, illetve a C-vitamin bevitelre is, hiszen ez elősegíti a vas felszívódását. Vashiány esetén fogyasszunk vörös húsokat, szóját, lencsét, étcsokoládét, többlet esetén pedig igyunk sok fekete, illetve zöld teát.

A cink mint esszenciális nyomelem elősegíti például a prosztata működését, védi a bőrt a leégéstől, segít a tanulásban. Cinkhiány esetében fogyasszunk például osztrigát, rákot, kesudiót. A cinktöbblet nem okoz betegséget, viszont ilyenkor réz- vagy vashiány léphet fel szervezetünkben, ami már vérszegénységhez vezethet.

Az előadás ezen pontján tért ki röviden a meghívott a rejtett éhezés fogalmára (ami abban az esetben fordul elő, ha a szervezet nem jut elég mikrotápanyaghoz), illetve az ezzel összefüggő vas- és cinkhiány globális szinten való kezelésére.

További nyomelemekről mint a jód, szelén, króm, arzén és lítiumról is megtudhattunk érdekességeket. Jó tudni például, hogy a fokhagymában, vargányafélékben megtalálható szelén hangulat- és memóriajavító. A lítium hangulatjavító tulajdonsága is ismert, korábbi kutatásokban például összekapcsolták a víz lítiumtartalmát az öngyilkosságok számával és meglepő eredmények születtek. Dr. Zsigmond Andrea a tanszékükön zajló kutatásra is felhívta a figyelmet, ebben székelyföldi borvizek mintáit lítiumtartalmuk szempontjából elemezték. Kiderült, hogy ennek alapján tusnádi és bibarcfalvi borvizet érdemes fogyasztani. Hallgatói kérdésre válaszolva az előadó elmondta, a kolozsvári ivóvíz nyomelemekben szegény. Az is kiderül, hogy a jódhiány nem jellemző azokra az országokra, ahol a sóhoz kötelező jódot adni (ilyen például Románia), szemben azokkal az országokkal (például Magyarország) ahol a vásárló választhat a jódmentes vagy a jódozott só közül.

Fontos a változatos étkezés

Dr. Zsigmond Andrea előadása végén néhány jótanáccsal is ellátta a hallgatóságot, például nyomelemeket nem igazán ajánlott tabletták formájában szedni, jobb előbb megbizonyosodni arról, miben szenved hiányt szervezetünk. Ehelyett szedjünk inkább immunerősítő készítményeket, a legfontosabb jó tanács pedig, hogy étkezzünk változatosan. Ehhez „példaképeket” is javasolt, úgy mint a spenótot evő Popeye-t és a filmekben babot fogyasztó Bud Spencert és Terence Hillt.

Tempfli Zsófia, maszol.ro, 2018. febr. 16.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés