ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

EMKE-díjak – 2016

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2b32723a6e821e6229cd5553983737ac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '\n<div>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gr. B&aacute;nffy Mikl&oacute;s-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;Victor Ioan Frunză&nbsp;rendező r&eacute;sz&eacute;re &ndash; t&ouml;bb &eacute;vtizedes soksz&iacute;nű, &eacute;rt&eacute;kteremtő rendezői munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt, a magyar &eacute;s a rom&aacute;n sz&iacute;nh&aacute;zi kult&uacute;ra k&ouml;z&ouml;tt hidat jelentő &eacute;letműv&eacute;&eacute;rt &ndash; Gr. B&aacute;nffy Mikl&oacute;s-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&aacute;nyai J&aacute;nos-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;dr. Mikl&oacute;s Zolt&aacute;n&nbsp;m&uacute;zeumigazgat&oacute; r&eacute;sz&eacute;re &ndash; int&eacute;zm&eacute;nyszervező munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt, a m&uacute;zeumi ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok szervez&eacute;s&eacute;ben ny&uacute;jtott kimagasl&oacute; eredm&eacute;nyei&eacute;rt &ndash; B&aacute;nyai J&aacute;nos-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janovics Jenő-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;B. Nagy Veronika&nbsp;telev&iacute;zi&oacute;s szerkesztő r&eacute;sz&eacute;re &ndash; a Rom&aacute;n Telev&iacute;zi&oacute; bukaresti magyar ad&aacute;s&aacute;ban a sz&oacute;rv&aacute;nymagyars&aacute;g &eacute;let&eacute;t bemutat&oacute; riportjai&eacute;rt, &eacute;s a K&eacute;pzelt K&aacute;v&eacute;h&aacute;z k&ouml;z&eacute;leti f&oacute;rum&eacute;rt &ndash; Janovics Jenő-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kacs&oacute; Andr&aacute;s-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;Vir&aacute;g Endre&nbsp;n&eacute;pt&aacute;ncoktat&oacute; r&eacute;sz&eacute;re &ndash; az ifj&uacute;s&aacute;gi n&eacute;pt&aacute;ncmozgalomban kifejtett &ouml;nzetlen &eacute;s kitart&oacute; munk&aacute;j&aacute;&eacute;rt, &eacute;s az &aacute;ltala v&eacute;gzett k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt &ndash; Kacs&oacute; Andr&aacute;s-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kov&aacute;cs Gy&ouml;rgy-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;Gall&oacute; Ernő&nbsp;sz&iacute;nműv&eacute;sz r&eacute;sz&eacute;re &ndash; a kolozsv&aacute;ri, szatm&aacute;rn&eacute;meti &eacute;s marosv&aacute;s&aacute;rhelyi sz&iacute;npadokon kifejtett &eacute;lm&eacute;nyszerű, eszk&ouml;zgazdag sz&iacute;n&eacute;szi teljes&iacute;tm&eacute;nyei&eacute;rt &ndash; Kov&aacute;cs Gy&ouml;rgy-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&ouml;tő J&oacute;zsef-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;Bogn&aacute;r Levente&nbsp;aradi alpolg&aacute;rmester r&eacute;sz&eacute;re &ndash; Arad v&aacute;ros &eacute;s megye magyar civil szervezeteinek t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;&eacute;rt, a k&ouml;zművelőd&eacute;s &eacute;s magyars&aacute;gtudat megerős&iacute;t&eacute;s&eacute;&eacute;rt, az aradi Szabads&aacute;gszobor k&ouml;zt&eacute;ri elhelyez&eacute;s&eacute;&eacute;rt &ndash; K&ouml;tő J&oacute;zsef-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kun Kocs&aacute;rd-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;Serfőző Levente&nbsp;r&eacute;sz&eacute;re &ndash; a szebeni magyars&aacute;g kult&uacute;r&aacute;j&aacute;nak minős&eacute;gteremtő &aacute;pol&aacute;s&aacute;ban, &ouml;nszerveződ&eacute;s&eacute;nek &ouml;szt&ouml;nz&eacute;s&eacute;ben v&aacute;llalt kiemelkedő munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt &ndash; Kun Kocs&aacute;rd-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gr. Mik&oacute; Imre-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;Papp Szentannai Gy&ouml;rgy&nbsp;r&eacute;sz&eacute;re &ndash; a kult&uacute;ra &eacute;s civil kezdem&eacute;nyez&eacute;sek ter&uuml;let&eacute;n ny&uacute;jtott szerte&aacute;gaz&oacute; t&aacute;mogat&aacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt &ndash; Gr. Mik&oacute; Imre-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Monoki Istv&aacute;n-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;dr. Por&aacute;czky Roz&aacute;lia&nbsp;r&eacute;sz&eacute;re &ndash; a rom&aacute;niai magyar k&ouml;nyvt&aacute;rosk&eacute;pz&eacute;s fejleszt&eacute;s&eacute;t &eacute;s az erd&eacute;lyi kultur&aacute;lis &ouml;r&ouml;ks&eacute;g tudom&aacute;nyos felt&aacute;r&aacute;s&aacute;t seg&iacute;tő munk&aacute;j&aacute;&eacute;rt &ndash; Monoki Istv&aacute;n-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 10.&nbsp; Nagy Istv&aacute;n-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;Bedő &Aacute;gnes&nbsp;r&eacute;sz&eacute;re &ndash; az erd&eacute;lyi magyar k&oacute;rusmozgalomban kifejtett t&ouml;bb &eacute;vtizedes, kiemelkedő műv&eacute;szi &eacute;s &ouml;nzetlen oktat&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt &ndash; Nagy Istv&aacute;n-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 11.&nbsp; Po&oacute;r Lili-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;Bartalis Gabriella&nbsp;r&eacute;sz&eacute;re &ndash; a kolozsv&aacute;ri sz&iacute;nh&aacute;zban, majd a Cs&iacute;ki J&aacute;t&eacute;ksz&iacute;n t&aacute;rsulat&aacute;ban kibontakoz&oacute;, k&eacute;t &eacute;vtizedes &eacute;rz&eacute;keny &eacute;s &eacute;lm&eacute;nykeltő sz&iacute;n&eacute;szet&eacute;&eacute;rt &ndash; Po&oacute;r Lili-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 12.&nbsp; Spectator-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;Sar&aacute;ny Istv&aacute;n&nbsp;r&eacute;sz&eacute;re &ndash; ig&eacute;nyes lap- &eacute;s k&ouml;nyvszerkesztői tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt, valamint egy&eacute;ni hang&uacute; publicisztikai munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt &ndash; Spectator-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 13.&nbsp; Szolnay S&aacute;ndor-d&iacute;j<br />\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let&nbsp;K&aacute;konyi Csilla&nbsp;r&eacute;sz&eacute;re &ndash; t&ouml;bb &eacute;vtizedes, kiv&aacute;l&oacute; műv&eacute;szi teljes&iacute;tm&eacute;ny&eacute;&eacute;rt &eacute;s a BMC r&eacute;gi&oacute;felelősek&eacute;nt kifejtett k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;ge elismer&eacute;sek&eacute;ppen &ndash; Szolnay S&aacute;ndor-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz.<br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tiszteletbeli tags&aacute;g<br />\n Matekovits M&aacute;ria&nbsp;r&eacute;sz&eacute;re &ndash; az EMKE b&aacute;ns&aacute;gi aleln&ouml;kek&eacute;nt &eacute;s szűkebb haz&aacute;j&aacute;ban, Arad megy&eacute;ben v&eacute;gzett odaad&oacute; k&ouml;zművelőd&eacute;si &eacute;s a civil szerveződ&eacute;st előseg&iacute;tő tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let tiszteletbeli tags&aacute;got adom&aacute;nyoz.</p>\n</div>\n', created = 1524193415, expire = 1524279815, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2b32723a6e821e6229cd5553983737ac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524193415, expire = 1524279815, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524193415, expire = 1524279815, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524193415, expire = 1524279815, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524193415, expire = 1524279815, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524193415, expire = 1524279815, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524193415, expire = 1524279815, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
EMKE-díjak

1.      Gr. Bánffy Miklós-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Victor Ioan Frunză rendező részére – több évtizedes sokszínű, értékteremtő rendezői munkásságáért, a magyar és a román színházi kultúra között hidat jelentő életművéért – Gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

2.      Bányai János-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Miklós Zoltán múzeumigazgató részére – intézményszervező munkásságáért, a múzeumi kiállítások szervezésében nyújtott kimagasló eredményeiért – Bányai János-díjat adományoz.

3.      Janovics Jenő-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület B. Nagy Veronika televíziós szerkesztő részére – a Román Televízió bukaresti magyar adásában a szórványmagyarság életét bemutató riportjaiért, és a Képzelt Kávéház közéleti fórumért – Janovics Jenő-díjat adományoz.

4.      Kacsó András-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Virág Endre néptáncoktató részére – az ifjúsági néptáncmozgalomban kifejtett önzetlen és kitartó munkájáért, és az általa végzett közművelődési tevékenységéért – Kacsó András-díjat adományoz.

5.      Kovács György-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Galló Ernő színművész részére – a kolozsvári, szatmárnémeti és marosvásárhelyi színpadokon kifejtett élményszerű, eszközgazdag színészi teljesítményeiért – Kovács György-díjat adományoz.

6.      Kötő József-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bognár Levente aradi alpolgármester részére – Arad város és megye magyar civil szervezeteinek támogatásáért, a közművelődés és magyarságtudat megerősítéséért, az aradi Szabadságszobor köztéri elhelyezéséért – Kötő József-díjat adományoz.

7.      Kun Kocsárd-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Serfőző Levente részére – a szebeni magyarság kultúrájának minőségteremtő ápolásában, önszerveződésének ösztönzésében vállalt kiemelkedő munkásságáért – Kun Kocsárd-díjat adományoz.

8.      Gr. Mikó Imre-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Papp Szentannai György részére – a kultúra és civil kezdeményezések területén nyújtott szerteágazó támogatási tevékenységéért – Gr. Mikó Imre-díjat adományoz.

9.      Monoki István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Poráczky Rozália részére – a romániai magyar könyvtárosképzés fejlesztését és az erdélyi kulturális örökség tudományos feltárását segítő munkájáért – Monoki István-díjat adományoz.

10.  Nagy István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bedő Ágnes részére – az erdélyi magyar kórusmozgalomban kifejtett több évtizedes, kiemelkedő művészi és önzetlen oktatói tevékenységéért – Nagy István-díjat adományoz.

11.  Poór Lili-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bartalis Gabriella részére – a kolozsvári színházban, majd a Csíki Játékszín társulatában kibontakozó, két évtizedes érzékeny és élménykeltő színészetéért – Poór Lili-díjat adományoz.

12.  Spectator-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sarány István részére – igényes lap- és könyvszerkesztői tevékenységéért, valamint egyéni hangú publicisztikai munkásságáért – Spectator-díjat adományoz.

13.  Szolnay Sándor-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kákonyi Csilla részére – több évtizedes, kiváló művészi teljesítményéért és a BMC régiófelelőseként kifejtett közművelődési tevékenysége elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.
 

Tiszteletbeli tagság
Matekovits Mária részére – az EMKE bánsági alelnökeként és szűkebb hazájában, Arad megyében végzett odaadó közművelődési és a civil szerveződést elősegítő tevékenységéért az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagságot adományoz.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés