ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Az EMKE programjai a VIII. Kolozsvári Magyar Napokon

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:37c77f91017dd37dfe07ee761a588ce0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A 2017-es <a href=\"http://magyarnapok.ro/2017/\" target=\"_blank\">Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok</a> mott&oacute;ja a&nbsp;<em>transylvanicum</em>, melyet a 132 &eacute;ves EMKE marad&eacute;ktalanul mag&aacute;&eacute;nak is vall. &Iacute;gy teh&aacute;t nem csoda, hogy, imm&aacute;r negyedik alkalommal, k&uuml;l&ouml;nleges programokkal, valamint s&aacute;torral k&eacute;pviseltetj&uuml;k magunkat a magyar napok műsorfolyam&aacute;ban.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <span style=\"color:#ff8c00;\"><em>A programok folyamatosan friss&uuml;lnek, az egyes programpontokr&oacute;l r&eacute;szletesen is h&iacute;rt adunk majd. A műsorv&aacute;ltoz&aacute;s jog&aacute;t fenntartjuk, k&eacute;rj&uuml;k, k&ouml;vess&eacute;k figyelemmel honlapunkat valamint <a href=\"https://www.facebook.com/erdelyi.magyar.kozmuvelodesi.egyesulet/\" target=\"_blank\">Facebook-oldalunk</a>at!</em></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<h1 class=\"rtecenter\">\n <strong>EMKE &eacute;s EMKISZ programok a VIII. Kolozsv&aacute;ri Magyar Napokon</strong></h1>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<h2 class=\"rtejustify\">\n <strong>Szab&eacute;di Ny&iacute;lt Nap</strong></h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Helysz&iacute;n:</em>EMKE Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;z, Gh. Lazăr / L&aacute;z&aacute;r utca 30.<br />\n <em>Időpont:</em>2017. aug. 14., h&eacute;tfő, 10&ndash;16 &oacute;ra</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Negyedj&eacute;re hirdet ny&iacute;lt napot az EMKE a Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;zban. Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; volt csal&aacute;di h&aacute;z&aacute;ban eml&eacute;kszoba, kutat&oacute;k&ouml;nyvt&aacute;r &eacute;s -k&eacute;ziratt&aacute;r műk&ouml;dik, vezetője (Bartha Katalin &Aacute;gnes), &eacute;s itt dolgozik az EMKE Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;ge. Valamint az &eacute;p&uuml;letben műk&ouml;dik a Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat szerkesztős&eacute;ge is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Ki is volt Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute;?!&nbsp;</strong>A ny&iacute;lt nap keret&eacute;ben az &eacute;rdeklődők rendk&iacute;v&uuml;li t&aacute;rlatvezet&eacute;sen vehetnek r&eacute;szt, melynek v&eacute;g&eacute;n lem&eacute;rhetik tud&aacute;sukat egy interakt&iacute;v Szab&eacute;di-tot&oacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Mi f&aacute;n terem a kutat&oacute;k&ouml;nyvt&aacute;r?&nbsp;</strong>Az eml&eacute;kh&aacute;z n&eacute;vad&oacute;ja &eacute;let&eacute;nek megismer&eacute;s&eacute;n k&iacute;v&uuml;l a l&aacute;togat&oacute;k bepillanthatnak a kulissz&aacute;k m&ouml;g&eacute;: hogy n&eacute;z ki, hogyan műk&ouml;dik egy kutat&oacute;k&ouml;nyvt&aacute;r? Miben m&aacute;s, mint a k&ouml;zk&ouml;nyvt&aacute;rak? Mi a k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;g a k&ouml;nyvt&aacute;ri &eacute;s a k&eacute;ziratos hagyat&eacute;kok k&ouml;z&ouml;tt?</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>L&aacute;togass Anyanyelvil&aacute;gba!&nbsp;</strong>Az Anyanyelv&aacute;pl&oacute;k Sz&ouml;vets&eacute;ge &eacute;s a Georgius Aranka T&aacute;rsas&aacute;g j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l &eacute;des anyanyelv&uuml;nk (vagy ak&aacute;r <em>&Eacute;des, &eacute;kes apanyelv&uuml;nk</em> &ndash; Bencze Imre verse) j&aacute;t&eacute;kos oldal&aacute;t is megismerhetik a v&aacute;llalkoz&oacute; kedvűek egy nyelvi-művelts&eacute;gi t&aacute;rsasj&aacute;t&eacute;k keret&eacute;ben!</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>K&Ouml;NYVEMUTAT&Oacute; a Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;z Ny&iacute;lt Napj&aacute;n</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kosty&aacute;k Borb&aacute;la: <em>Misi &eacute;s a rakonc&aacute;tlan z&ouml;lds&eacute;gek</em><br />\n Illusztr&aacute;tor: Kov&aacute;cs Dorottya. Pillang&oacute; Kiad&oacute;, Monor, 2017.<br />\n A szerzővel Bartha Katalin &Aacute;gnes besz&eacute;lget.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Helysz&iacute;n:</em> Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;z, Kolozsv&aacute;r, Gh. Lazăr 30. sz&aacute;m<br />\n <em>Időpont: </em>2017. augusztus 14., h&eacute;tfő, 14 &oacute;ra</p>\n<hr />\n<h2>\n <strong>EMKISZ felnőtt&eacute; k&eacute;pz&eacute;s</strong></h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Helysz&iacute;n: </em>Reform&aacute;tus Koll&eacute;gium<br />\n <em>Időpont:</em>2017. aug. 15&ndash;19. (kedd&ndash;szombat), naponta 17:30-t&oacute;l</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A frissen &eacute;retts&eacute;gizett, vagy &eacute;ppen diplom&aacute;zott fiatalok sok hasznos tud&aacute;ssal rendelkeznek v&aacute;lasztott szakter&uuml;let&uuml;k&ouml;n, de a mindennapi &eacute;let kih&iacute;v&aacute;sai sokszor meglepet&eacute;sk&eacute;nt &eacute;rik őket. Sok olyan helyzettel szembes&uuml;lnek a &bdquo;felnőtt &eacute;let&rdquo; elkezd&eacute;se kapcs&aacute;n, amelyekről az oktat&aacute;suk sor&aacute;n igen kev&eacute;s sz&oacute; esett. &bdquo;Felnőtt&eacute; k&eacute;pz&eacute;s&uuml;nk&rdquo; &ouml;t, egym&aacute;ssal laz&aacute;n &ouml;sszef&uuml;ggő k&eacute;pz&eacute;si alkalmon pr&oacute;b&aacute;l meg betekint&eacute;st ny&uacute;jtani azokba a mindennapi &eacute;lethelyzetekbe, amelyek kezel&eacute;s&eacute;hez a legt&ouml;bb fiatal nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&eacute;pz&eacute;ssorozat &ouml;t napja alatt a k&ouml;vetkező t&eacute;m&aacute;kat &eacute;rintj&uuml;k majd:</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:53.45pt;\">\n - mindennapi k&ouml;zgazdas&aacute;gi ismeretek (banksz&aacute;mlanyit&aacute;s, p&eacute;nzkezel&eacute;si m&oacute;dok, befektet&eacute;sek, megtakar&iacute;t&aacute;sok stb.),</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:53.45pt;\">\n - alapvető &aacute;llampolg&aacute;ri jogok &eacute;s k&ouml;telezetts&eacute;gek (pl.: rendőrs&eacute;gi, csendőrs&eacute;gi &eacute;s egy&eacute;b igazoltat&aacute;sok, elszenvedett t&aacute;mad&aacute;s bejelent&eacute;se, csendh&aacute;bor&iacute;t&aacute;si feljelent&eacute;sek kezel&eacute;se stb.),</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:53.45pt;\">\n - &aacute;ltal&aacute;nos &uuml;gyint&eacute;z&eacute;s (hivatali &uuml;gyint&eacute;z&eacute;s, csal&aacute;di &aacute;llapotban be&aacute;ll&oacute; v&aacute;ltoz&aacute;sok bejelent&eacute;se, jogos&iacute;tv&aacute;nyszerz&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;ges iratok, ad&oacute;&uuml;gyek int&eacute;z&eacute;se stb.),</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:53.45pt;\">\n - munka&uuml;gy (a munkav&aacute;llal&aacute;s jogi aspektusai, sz&uuml;ks&eacute;ges iratok, munkaszerződ&eacute;s r&eacute;szletei, v&aacute;llalhat&oacute; munka&oacute;r&aacute;k stb.)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:53.45pt;\">\n - eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi rendszer (k&aacute;rtya kiv&aacute;lt&aacute;sa, h&aacute;ziorvos v&aacute;laszt&aacute;sa, alapjogon j&aacute;r&oacute; ell&aacute;t&aacute;s, eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi biztos&iacute;t&aacute;s egyetem vagy munkahely r&eacute;sz&eacute;ről stb.).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&eacute;pz&eacute;sek, pontosabban besz&eacute;lget&eacute;sek ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;s&aacute;ra a t&eacute;m&aacute;hoz &eacute;rtő szakembereket k&eacute;r&uuml;nk majd fel. B&iacute;zunk benne, hogy &ndash; b&aacute;r az idő szűk&ouml;ss&eacute;ge miatt a legt&ouml;bb t&eacute;m&aacute;t csak fel&uuml;letesen futhatjuk is &aacute;t, de &ndash; r&eacute;sztvevőink hasznos ismeretekkel gyarapodnak, &eacute;s saj&aacute;t k&eacute;rd&eacute;seikkel, probl&eacute;m&aacute;ikkal is b&aacute;tran fordulnak majd szak&eacute;rtőinkhez.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&eacute;pz&eacute;ssorozat mindenki sz&aacute;m&aacute;ra nyitott program lesz, j&oacute;llehet m&aacute;r j&uacute;lius h&oacute;nap folyam&aacute;n meghirdetj&uuml;k a projektet, &eacute;s fogadjuk a r&eacute;sztvevők jelentkez&eacute;seit.</p>\n<hr />\n<h2>\n <strong>EMKE-programs&aacute;tor</strong></h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Helysz&iacute;n:</em>Farkas utca<br />\n <em>Időpont:</em>2017. aug. 17&ndash;20. (cs&uuml;t.&ndash;vas.), naponta 10&ndash;18 &oacute;ra</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>R&eacute;sztvevők:&nbsp;</strong>EMKE &ndash; EMKISZ (besz&eacute;lget&eacute;s, workshop, lepkej&aacute;t&eacute;k stb.); az EMKE tag-, illetve t&aacute;rsszervezetei (besz&eacute;lget&eacute;sek, kiadv&aacute;ny-bemutat&oacute;k); Anyanyelv&aacute;pol&oacute;k Sz&ouml;vets&eacute;ge, Georgius Aranka T&aacute;rsas&aacute;g (csapatbajnoks&aacute;gok); Lor&aacute;ntffy Zsuzsanna H&iacute;mzőműhely, S&aacute;rospatak (&uacute;rih&iacute;mz&eacute;s); Vajdas&aacute;gi Magyar Folkl&oacute;rk&ouml;zpont (n&eacute;pi sz&ouml;v&eacute;s, h&iacute;mz&eacute;s, fazekass&aacute;g, m&eacute;zeskal&aacute;cs, csipke- &eacute;s viseletk&eacute;sz&iacute;t&eacute;s, toj&aacute;s&iacute;r&aacute;s stb.); Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat (kiadv&aacute;nyokkal)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Folyamatos programok:</em></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n &bull;&nbsp; az EMKE, EMKISZ, valamint tag- &eacute;s t&aacute;rsszervezeteinek bemutatkoz&aacute;sa</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n &bull;&nbsp; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s az EMKE &eacute;s az EMKISZ eddigi tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;ből</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n &bull;&nbsp; <em>Mit gondolnak a fiatalok a kult&uacute;r&aacute;r&oacute;l?</em>&ndash; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, hanganyag &eacute;s vet&iacute;t&eacute;s (EMKISZ)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n &bull;&nbsp; az Anyanyelv&aacute;pol&oacute;k Sz&ouml;vets&eacute;ge, ASz Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete, valamint a Georgius Aranka T&aacute;rsas&aacute;g bemutatkoz&aacute;sa, j&aacute;t&eacute;kos anyanyelvi feladatlapok, kv&iacute;zek</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n &bull; k&eacute;zműves foglalkoz&aacute;sok: Lor&aacute;nffy Zsuzsanna H&iacute;mzőműhely, Vajdas&aacute;gi Magyar Folkl&oacute;rk&ouml;zpont</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>2017. aug. 17., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k</em></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 10:00 s&aacute;tornyit&aacute;s</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 10:00&ndash;18:00 az EMKE kiadv&aacute;nyainak, valamint a <em>Művelőd&eacute;s</em> foly&oacute;irat, a fi&oacute;k- &eacute;s t&aacute;rsszervezetek &eacute;s az ASz eg&eacute;sznapos standja</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 11:30&ndash;14:30 k&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s (Vajdas&aacute;gi Magyar Folkl&oacute;rk&ouml;zpont)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 13:00 Kolozsv&aacute;ri Honfoglal&oacute; &ndash; interakt&iacute;v kult&uacute;rt&ouml;rt&eacute;neti j&aacute;t&eacute;k (EMKISZ) &ndash; ind&iacute;t&aacute;s</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 14:00&ndash;16:30 bemutatkoznak az EMKE fi&oacute;k- &eacute;s t&aacute;rsszervezetei; kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;sek</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 16:30&ndash;17:30 anyanyelvi csapatbajnoks&aacute;g (Var&aacute;zsketyere)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 14:30&ndash;18:00 k&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s (Lor&aacute;ntffy H&iacute;mzőműhely)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>2017. aug. 18., p&eacute;ntek</em></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 10:00 s&aacute;tornyit&aacute;s</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 10:00&ndash;18:00 az EMKE kiadv&aacute;nyainak, valamint a <em>Művelőd&eacute;s</em> foly&oacute;irat, a fi&oacute;k- &eacute;s t&aacute;rsszervezetek &eacute;s az ASz eg&eacute;sznapos standja</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 11:30&ndash;14:30 k&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s (Lor&aacute;ntffy H&iacute;mzőműhely)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 13:00 Kolozsv&aacute;ri Honfoglal&oacute; &ndash; interakt&iacute;v kult&uacute;rt&ouml;rt&eacute;neti j&aacute;t&eacute;k (EMKISZ) &ndash; ind&iacute;t&aacute;s</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 14:00&ndash;16:30 bemutatkoznak az EMKE fi&oacute;k- &eacute;s t&aacute;rsszervezetei; kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;sek</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 16:30&ndash;17:30 anyanyelvi csapatbajnoks&aacute;g (Licitj&aacute;t&eacute;k)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 14:30&ndash;18:00 k&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s (Vajdas&aacute;gi Magyar Folkl&oacute;rk&ouml;zpont)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>2017. aug. 19., szombat</em></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 10:00 s&aacute;tornyit&aacute;s</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 10:00&ndash;18:00 az EMKE kiadv&aacute;nyainak, valamint a Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat, a fi&oacute;k- &eacute;s t&aacute;rsszervezetek &eacute;s az ASz eg&eacute;sznapos standja</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 11:30&ndash;14:30 k&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s (Vajdas&aacute;gi Magyar Folkl&oacute;rk&ouml;zpont)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 13:00 Kolozsv&aacute;ri Honfoglal&oacute; &ndash; interakt&iacute;v kult&uacute;rt&ouml;rt&eacute;neti j&aacute;t&eacute;k&nbsp; (EMKISZ) &ndash; ind&iacute;t&aacute;s</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 14:00&ndash;16:30 bemutatkoznak az EMKE fi&oacute;k- &eacute;s t&aacute;rsszervezetei</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n <em>A civilszervezeti &ouml;nk&eacute;ntess&eacute;g arcai</em> &ndash; kerekasztalbesz&eacute;lget&eacute;s ifj&uacute;s&aacute;gi-kultur&aacute;lis egyes&uuml;letek tagjaival (EMKISZ)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 16:30&ndash;17:30 anyanyelvi csapatbajnoks&aacute;g (Var&aacute;zsketyere)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 14:30&ndash;18:00 k&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s (Lor&aacute;ntffy H&iacute;mzőműhely)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>2017. aug. 18., vas&aacute;rnap</em></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 10:00 s&aacute;tornyit&aacute;s</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 10:00&ndash;18:00 az EMKE kiadv&aacute;nyainak, valamint a <em>Művelőd&eacute;s</em> foly&oacute;irat, a fi&oacute;k- &eacute;s t&aacute;rsszervezetek &eacute;s az ASz eg&eacute;sznapos standja</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 11:30&ndash;14:30 k&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s (Lor&aacute;ntffy H&iacute;mzőműhely)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 13:00 Kolozsv&aacute;ri Honfoglal&oacute; &ndash; interakt&iacute;v kult&uacute;rt&ouml;rt&eacute;neti j&aacute;t&eacute;k (EMKISZ) &ndash; ind&iacute;t&aacute;s</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 14:00&ndash;16:30 bemutatkoznak az EMKE fi&oacute;k- &eacute;s t&aacute;rsszervezetei; kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;sek</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 16:30&ndash;17:30 anyanyelvi csapatbajnoks&aacute;g (Licitj&aacute;t&eacute;k)</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin-left:49.65pt;\">\n 14:30&ndash;18:00 k&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s (Vajdas&aacute;gi Magyar Folkl&oacute;rk&ouml;zpont)</p>\n<hr />\n<h2>\n <strong>EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</strong></h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong><em>Az Eml&eacute;kh&aacute;z a Napok alatt h&eacute;tfőn, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n &eacute;s p&eacute;nteken 11-14, kedden &eacute;s szerd&aacute;n 13-16 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt l&aacute;togathat&oacute;. R&eacute;szletek <a href=\"http://www.emke.ro/gyorkos-manyi-albert-emlekhaz-cimlap\" target=\"_blank\">itt</a>.</em></strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>2017. augusztus 14., h&eacute;tfő, 15.00</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Nyitott szemmel &ndash; besz&eacute;lgető est, ny&aacute;ri k&uuml;l&ouml;nkiad&aacute;s</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Munkac&iacute;m: <em>Migr&aacute;ci&oacute; magyar szemmel N&eacute;metorsz&aacute;gban</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Megh&iacute;vottak: Rab Ir&eacute;n kult&uacute;rt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a G&ouml;ttingeni Egyetem volt magyar lektora &eacute;s Cs&aacute;kv&aacute;ri D&aacute;niel reform&aacute;tus lelk&eacute;sz, M&uuml;nchen<br />\n A rendezv&eacute;ny keret&eacute;ben sor ker&uuml;l Rab Ir&eacute;n Helyzet van &ndash; migr&aacute;ci&oacute;-sz&uuml;rre&aacute;l c. k&ouml;nyv&eacute;nek bemutat&aacute;s&aacute;ra is</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: </em>Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:</em> EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>2017. augusztus 15., kedd, 16.30</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Versbe illő tal&aacute;lkoz&aacute;s &ndash; interakt&iacute;v verses műhely</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>H&aacute;zigazd&aacute;k:</em> Kocsis T&uuml;nde &eacute;s Sz&eacute;man Emese R&oacute;zsa</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Szervező:</em> ŐszinTE verssz&iacute;nh&aacute;z</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Helysz&iacute;n &eacute;s partner: </em>EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>2017. augusztus 15., kedd, 19.00</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong><em>&bdquo;Mondd el nekem, mit dalolsz&hellip;&rdquo;</em> &ndash; Ol&aacute;h Bogl&aacute;rka zongoraműv&eacute;sz &eacute;s Ol&aacute;h M&aacute;ty&aacute;s gordonkaműv&eacute;sz Kod&aacute;ly-eml&eacute;kestje</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: </em>EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>2017. augusztus 16., szerda, 18.00</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kar&aacute;dy Katalin-eml&eacute;kest</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny keret&eacute;ben bemutat&aacute;sra ker&uuml;l P&eacute;ter Zsolt sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz Ne k&eacute;rdezd, ki voltam &ndash; Kar&aacute;dy Katalin, a d&iacute;va eml&eacute;k&eacute;re c&iacute;mű k&ouml;nyve (Sz&eacute;pm&iacute;ves Kiad&oacute;), valamint Kar&aacute;dy-dalok hangzanak el Vindis Andrea sz&iacute;nműv&eacute;sz előad&aacute;s&aacute;ban.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja Szebeni Zsuzsa sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a Balassi Int&eacute;zet Magyar Kultur&aacute;lis K&ouml;zpont sepsiszentgy&ouml;rgyi fi&oacute;kint&eacute;zet&eacute;nek vezetője.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Szervező:</em> EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z &eacute;s Balassi Int&eacute;zet Magyar Kultur&aacute;lis K&ouml;zpont Sepsiszentgy&ouml;rgy</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Partnerint&eacute;zm&eacute;nyek:</em> Orsz&aacute;gos Sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti M&uacute;zeum &eacute;s Int&eacute;zet, Sz&eacute;pm&iacute;ves Kiad&oacute;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Helysz&iacute;n:</em> EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n', created = 1521346278, expire = 1521432678, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:37c77f91017dd37dfe07ee761a588ce0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521346278, expire = 1521432678, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521346278, expire = 1521432678, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521346278, expire = 1521432678, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521346278, expire = 1521432678, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521346278, expire = 1521432678, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521346278, expire = 1521432678, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
KMN2017 logo partnereknek hu.png

A 2017-es Kolozsvári Magyar Napok mottója a transylvanicum, melyet a 132 éves EMKE maradéktalanul magáénak is vall. Így tehát nem csoda, hogy, immár negyedik alkalommal, különleges programokkal, valamint sátorral képviseltetjük magunkat a magyar napok műsorfolyamában.

 

A programok folyamatosan frissülnek, az egyes programpontokról részletesen is hírt adunk majd. A műsorváltozás jogát fenntartjuk, kérjük, kövessék figyelemmel honlapunkat valamint Facebook-oldalunkat!

 

EMKE és EMKISZ programok a VIII. Kolozsvári Magyar Napokon

 

Szabédi Nyílt Nap

Helyszín:EMKE Szabédi Emlékház, Gh. Lazăr / Lázár utca 30.
Időpont:2017. aug. 14., hétfő, 10–16 óra

Negyedjére hirdet nyílt napot az EMKE a Szabédi Emlékházban. Szabédi László volt családi házában emlékszoba, kutatókönyvtár és -kézirattár működik, vezetője (Bartha Katalin Ágnes), és itt dolgozik az EMKE Országos Elnöksége. Valamint az épületben működik a Művelődés folyóirat szerkesztősége is.

Ki is volt Szabédi László?! A nyílt nap keretében az érdeklődők rendkívüli tárlatvezetésen vehetnek részt, melynek végén lemérhetik tudásukat egy interaktív Szabédi-totón.

Mi fán terem a kutatókönyvtár? Az emlékház névadója életének megismerésén kívül a látogatók bepillanthatnak a kulisszák mögé: hogy néz ki, hogyan működik egy kutatókönyvtár? Miben más, mint a közkönyvtárak? Mi a különbség a könyvtári és a kéziratos hagyatékok között?

Látogass Anyanyelvilágba! Az Anyanyelváplók Szövetsége és a Georgius Aranka Társaság jóvoltából édes anyanyelvünk (vagy akár Édes, ékes apanyelvünk – Bencze Imre verse) játékos oldalát is megismerhetik a vállalkozó kedvűek egy nyelvi-műveltségi társasjáték keretében!

 

KÖNYVEMUTATÓ a Szabédi Emlékház Nyílt Napján

Kostyák Borbála: Misi és a rakoncátlan zöldségek
Illusztrátor: Kovács Dorottya. Pillangó Kiadó, Monor, 2017.
A szerzővel Bartha Katalin Ágnes beszélget.

Helyszín: Szabédi Emlékház, Kolozsvár, Gh. Lazăr 30. szám
Időpont: 2017. augusztus 14., hétfő, 14 óra


EMKISZ felnőtté képzés

Helyszín: Református Kollégium
Időpont:2017. aug. 15–19. (kedd–szombat), naponta 17:30-tól

A frissen érettségizett, vagy éppen diplomázott fiatalok sok hasznos tudással rendelkeznek választott szakterületükön, de a mindennapi élet kihívásai sokszor meglepetésként érik őket. Sok olyan helyzettel szembesülnek a „felnőtt élet” elkezdése kapcsán, amelyekről az oktatásuk során igen kevés szó esett. „Felnőtté képzésünk” öt, egymással lazán összefüggő képzési alkalmon próbál meg betekintést nyújtani azokba a mindennapi élethelyzetekbe, amelyek kezeléséhez a legtöbb fiatal nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel.

A képzéssorozat öt napja alatt a következő témákat érintjük majd:

- mindennapi közgazdasági ismeretek (bankszámlanyitás, pénzkezelési módok, befektetések, megtakarítások stb.),

- alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek (pl.: rendőrségi, csendőrségi és egyéb igazoltatások, elszenvedett támadás bejelentése, csendháborítási feljelentések kezelése stb.),

- általános ügyintézés (hivatali ügyintézés, családi állapotban beálló változások bejelentése, jogosítványszerzéshez szükséges iratok, adóügyek intézése stb.),

- munkaügy (a munkavállalás jogi aspektusai, szükséges iratok, munkaszerződés részletei, vállalható munkaórák stb.)

- egészségügyi rendszer (kártya kiváltása, háziorvos választása, alapjogon járó ellátás, egészségügyi biztosítás egyetem vagy munkahely részéről stb.).

A képzések, pontosabban beszélgetések irányítására a témához értő szakembereket kérünk majd fel. Bízunk benne, hogy – bár az idő szűkössége miatt a legtöbb témát csak felületesen futhatjuk is át, de – résztvevőink hasznos ismeretekkel gyarapodnak, és saját kérdéseikkel, problémáikkal is bátran fordulnak majd szakértőinkhez.

A képzéssorozat mindenki számára nyitott program lesz, jóllehet már július hónap folyamán meghirdetjük a projektet, és fogadjuk a résztvevők jelentkezéseit.


EMKE-programsátor

Helyszín:Farkas utca
Időpont:2017. aug. 17–20. (csüt.–vas.), naponta 10–18 óra

Résztvevők: EMKE – EMKISZ (beszélgetés, workshop, lepkejáték stb.); az EMKE tag-, illetve társszervezetei (beszélgetések, kiadvány-bemutatók); Anyanyelvápolók Szövetsége, Georgius Aranka Társaság (csapatbajnokságok); Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely, Sárospatak (úrihímzés); Vajdasági Magyar Folklórközpont (népi szövés, hímzés, fazekasság, mézeskalács, csipke- és viseletkészítés, tojásírás stb.); Művelődés folyóirat (kiadványokkal)

Folyamatos programok:

•  az EMKE, EMKISZ, valamint tag- és társszervezeteinek bemutatkozása

•  kiállítás az EMKE és az EMKISZ eddigi tevékenységéből

•  Mit gondolnak a fiatalok a kultúráról?– kiállítás, hanganyag és vetítés (EMKISZ)

•  az Anyanyelvápolók Szövetsége, ASz Ifjúsági Szervezete, valamint a Georgius Aranka Társaság bemutatkozása, játékos anyanyelvi feladatlapok, kvízek

• kézműves foglalkozások: Loránffy Zsuzsanna Hímzőműhely, Vajdasági Magyar Folklórközpont

2017. aug. 17., csütörtök

10:00 sátornyitás

10:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és társszervezetek és az ASz egésznapos standja

11:30–14:30 kézműves foglalkozás (Vajdasági Magyar Folklórközpont)

13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) – indítás

14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei; kerekasztal-beszélgetések

16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Varázsketyere)

14:30–18:00 kézműves foglalkozás (Lorántffy Hímzőműhely)

2017. aug. 18., péntek

10:00 sátornyitás

10:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és társszervezetek és az ASz egésznapos standja

11:30–14:30 kézműves foglalkozás (Lorántffy Hímzőműhely)

13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) – indítás

14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei; kerekasztal-beszélgetések

16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Licitjáték)

14:30–18:00 kézműves foglalkozás (Vajdasági Magyar Folklórközpont)

2017. aug. 19., szombat

10:00 sátornyitás

10:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és társszervezetek és az ASz egésznapos standja

11:30–14:30 kézműves foglalkozás (Vajdasági Magyar Folklórközpont)

13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék  (EMKISZ) – indítás

14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei

A civilszervezeti önkéntesség arcai – kerekasztalbeszélgetés ifjúsági-kulturális egyesületek tagjaival (EMKISZ)

16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Varázsketyere)

14:30–18:00 kézműves foglalkozás (Lorántffy Hímzőműhely)

2017. aug. 18., vasárnap

10:00 sátornyitás

10:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és társszervezetek és az ASz egésznapos standja

11:30–14:30 kézműves foglalkozás (Lorántffy Hímzőműhely)

13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) – indítás

14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei; kerekasztal-beszélgetések

16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Licitjáték)

14:30–18:00 kézműves foglalkozás (Vajdasági Magyar Folklórközpont)


EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

Az Emlékház a Napok alatt hétfőn, csütörtökön és pénteken 11-14, kedden és szerdán 13-16 óra között látogatható. Részletek itt.

 

2017. augusztus 14., hétfő, 15.00

Nyitott szemmel – beszélgető est, nyári különkiadás

Munkacím: Migráció magyar szemmel Németországban

Meghívottak: Rab Irén kultúrtörténész, a Göttingeni Egyetem volt magyar lektora és Csákvári Dániel református lelkész, München
A rendezvény keretében sor kerül Rab Irén Helyzet van – migráció-szürreál c. könyvének bemutatására is

Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert

Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

 

2017. augusztus 15., kedd, 16.30

Versbe illő találkozás – interaktív verses műhely

Házigazdák: Kocsis Tünde és Széman Emese Rózsa

Szervező: ŐszinTE versszínház

Helyszín és partner: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

 

2017. augusztus 15., kedd, 19.00

„Mondd el nekem, mit dalolsz…” – Oláh Boglárka zongoraművész és Oláh Mátyás gordonkaművész Kodály-emlékestje

Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

 

2017. augusztus 16., szerda, 18.00

Karády Katalin-emlékest

A rendezvény keretében bemutatásra kerül Péter Zsolt színháztörténész Ne kérdezd, ki voltam – Karády Katalin, a díva emlékére című könyve (Szépmíves Kiadó), valamint Karády-dalok hangzanak el Vindis Andrea színművész előadásában.

Az est házigazdája Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetője.

Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház és Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ Sepsiszentgyörgy

Partnerintézmények: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Szépmíves Kiadó

Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés