ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A Györkös Mányi Albert Emlékház 2018-ra tervezett rendezvényei

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bfbb55e1cb4fa4ebb5745dfaf3eb46e3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <span style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(165, 42, 42);\"><em><strong>Felh&iacute;vjuk megtisztelő figyelm&eacute;t,</strong></em></span><br />\n <span style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(165, 42, 42);\"><em><strong>hogy az al&aacute;bb felt&uuml;ntetett programok &eacute;s időpontok egyeztet&eacute;s alatt &aacute;llnak,<br />\n az esem&eacute;nysor kieg&eacute;sz&uuml;lhet, v&aacute;ltozhat.</strong></em></span><br />\n <span style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(0, 100, 0);\"><em><strong>V&eacute;glegesen egyeztetett programjainkr&oacute;l&nbsp;<br />\n az esem&eacute;nyekhez csatolt hivatkoz&aacute;sok &aacute;ltal t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhatnak&nbsp;</strong></em></span><em style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(0, 100, 0);\"><strong>bővebben</strong></em><em style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(0, 100, 0);\"><strong>!</strong></em></p>\n<hr />\n<p class=\"rtecenter\">\n <strong><span style=\"color:#800000;\">Az Eml&eacute;kh&aacute;z falain Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert festm&eacute;nyeiből l&aacute;that&oacute; &uacute;jabb v&aacute;logat&aacute;s.</span></strong></p>\n<p>\n <a href=\"http://emke.ro/mamimi-eperjesi-noemi-kepzomuveszeti-kiallitasa-4643\" target=\"_blank\"><strong>2018. &aacute;prilis 20., p&eacute;ntek, 18.30 &oacute;ra</strong></a><br />\n <strong>Mamimi&nbsp;&ndash;&nbsp;</strong><strong>Eperjesi No&eacute;mi k&eacute;pzőműv&eacute;szeti ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa</strong><br />\n Megnyitja Both&aacute;zi M&aacute;ria &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;, a Nőileg magazin főszerkesztője<br />\n K&ouml;zreműk&ouml;dik Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert sz&iacute;nműv&eacute;sz<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z<br />\n <a href=\"http://emke.ro/mamimi-eperjesi-noemi-kepzomuveszeti-kiallitasa-4643\" target=\"_blank\">Bővebben</a></p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 25., szerda, 18.30 &oacute;ra<br />\n Sz&eacute;kely &Aacute;rp&aacute;d&nbsp;sz&eacute;kely&shy;udvar&shy;helyi geogr&aacute;fus &eacute;s f&ouml;ldrajztan&aacute;r bemutatja Erd&eacute;lyi-Alpok, 2.k&ouml;tet&nbsp;</strong><strong>&ndash;&nbsp;</strong><strong>T&uacute;rakalauz c. k&ouml;nyv&eacute;t vet&iacute;tettk&eacute;pes előad&aacute;ssal egybek&ouml;tve</strong><br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 26., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30 &oacute;ra<br />\n Nyitott szemmel &ndash;&nbsp;besz&eacute;lgető est&nbsp;(6. &eacute;vad/8)<br />\n Jeruzs&aacute;lemből j&ouml;ttem<br />\n Megh&iacute;vott: dr. Sz&eacute;man Emese R&oacute;zsa&nbsp;</strong><strong>kultur&aacute;lis referens</strong><strong>&nbsp;(EMKE) &eacute;s Banga Előd Ernő fotogr&aacute;fus</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja &eacute;s a sorozat t&aacute;rsszervezője: Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 27., p&eacute;ntek, 16 &oacute;ra<br />\n JelesNapT&aacute;r &ndash; Szent Gy&ouml;rgy hava&nbsp;</strong>(gyermekprogram, 10. &eacute;vad/8)<br />\n Az esem&eacute;ny szakmai ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;i:&nbsp;Both Zsuzsa n&eacute;prajzkutat&oacute;, k&eacute;zműves &eacute;s Szab&oacute; Kinga j&aacute;tsz&oacute;h&aacute;z-vezető<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z<br />\n Partner: Hagyom&aacute;nyok H&aacute;za</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus 2., szerda, 19 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>EMKE-borklub</strong>&nbsp;(5. &eacute;vad/7)<strong>&nbsp;</strong><br />\n <strong>Megh&iacute;vott előad&oacute;: M&eacute;sz&aacute;ros P&eacute;ter bor&aacute;sz, M&eacute;sz&aacute;ros Borh&aacute;z, Szeksz&aacute;rd</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: Vincze L&aacute;szl&oacute;<br />\n <span style=\"color: rgb(178, 34, 34);\">K&ouml;telező bejelentkez&eacute;s itt:&nbsp;<span class=\"_fbReactionComponent__eventDetailsContent fsl\">komedias@gmail.com<br />\n Bel&eacute;pőd&iacute;jas rendezv&eacute;ny!</span></span><br />\n Szervező: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z,&nbsp;Homo Ludens Alap&iacute;tv&aacute;ny<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus 9., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>Művelőd&eacute;s Estek&nbsp;(3. &eacute;vad/4)<br />\n 70 &eacute;ves a Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n, a Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat főszerkesztője<br />\n Szervező: a Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat szerkesztős&eacute;ge, GYMAE<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus 10., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k, 19 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>XXVII. Szab&eacute;di-nap</strong><br />\n Szervezők: Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, Korunk Bar&aacute;ti T&aacute;rsas&aacute;g<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus 18., p&eacute;ntek, 16 &oacute;ra<br />\n JelesNapT&aacute;r &ndash; P&uuml;nk&ouml;sd hava&nbsp;</strong>(gyermekprogram, 10. &eacute;vad/9)<br />\n <strong>Maj&aacute;lis&nbsp;&ndash; szabadt&eacute;ri j&aacute;t&eacute;kok</strong><br />\n Az esem&eacute;ny szakmai ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;i:&nbsp;Both Zsuzsa n&eacute;prajzkutat&oacute;, k&eacute;zműves &eacute;s Szab&oacute; Kinga j&aacute;tsz&oacute;h&aacute;z-vezető<br />\n Szervező:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z<br />\n Partner: Hagyom&aacute;nyok H&aacute;za<br />\n Helysz&iacute;n: Kolozsv&aacute;r, S&eacute;tat&eacute;r (esős időj&aacute;r&aacute;s est&eacute;n GYMAE)</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus , cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30 &oacute;ra<br />\n Nyitott szemmel &ndash;&nbsp;besz&eacute;lgető est&nbsp;(6. &eacute;vad/9)</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja &eacute;s a sorozat t&aacute;rsszervezője: Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. j&uacute;nius 6., szerda, 19 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>EMKE-borklub</strong>&nbsp;(5. &eacute;vad/8)<strong>&nbsp;</strong><br />\n <strong>Megh&iacute;vott előad&oacute;:</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: Vincze L&aacute;szl&oacute;<br />\n <span style=\"color: rgb(178, 34, 34);\">K&ouml;telező bejelentkez&eacute;s itt:&nbsp;<span class=\"_fbReactionComponent__eventDetailsContent fsl\">komedias@gmail.com<br />\n Bel&eacute;pőd&iacute;jas rendezv&eacute;ny!</span></span><br />\n Szervező: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z,&nbsp;Homo Ludens Alap&iacute;tv&aacute;ny<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. j&uacute;nius 7., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30 &oacute;ra<br />\n Maczelka No&eacute;mi &eacute;s Mikl&oacute;s No&eacute;mi n&eacute;gykezes zongora hangversenye</strong><br />\n Műsoron: G. Rossini: Olasz nő Alg&iacute;rban - nyit&aacute;ny; J.S. Bach - Kurt&aacute;g Gy.: Gottes Zeit ist allerbeste Zeit, Alle Menschen m&uuml;ssen sterben; M. Reger: Hat darab op. 94. no. 1.; G. Faur&eacute;: Dolly &ndash; szvit op. 56. (Berceuse &ndash; Messieu Aoul &ndash; Le jardin de Dolly &ndash; Ketty-Valse &ndash; Tendresse &ndash; Le pas espagnol); Goldmark K.: T&aacute;ncok op. 22.; E. Grieg: Norv&eacute;g t&aacute;ncok no. 4.; Dvořak, Anton&iacute;n: Szl&aacute;v t&aacute;nc op.72.no.7.<br />\n Szervező:&nbsp;BBTE Reform&aacute;tus Tan&aacute;rk&eacute;pző Kar&aacute;nak Zenepedag&oacute;gia Tansz&eacute;ke<br />\n Partner &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. j&uacute;nius 14., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>Vulturar Sonia &eacute;s Buia Teodora h</strong><strong>egedű du&oacute; estje</strong><br />\n Műsoron: Arthur Honegger: Szonatina k&eacute;t hegedűre; R&oacute;zsa Mikl&oacute;s: Szon&aacute;ta k&eacute;t hegedűre; Szergej Prokofjev: Szon&aacute;ta k&eacute;t hegedűre<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. j&uacute;nius 20., szerda,&nbsp;18.30 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>Horv&aacute;th B&aacute;lint (Budapest) zeneszerzői estje<br />\n K&ouml;zreműk&ouml;dik Juh&aacute;sz Orsolya Anna - &eacute;nek, R&eacute;man Zs&oacute;fia - fuvola, altfuvola, Horv&aacute;th B&aacute;lint - zongora</strong><br />\n Műsoron: DEAC no. 3 - zongor&aacute;ra; DEAC no. 4 - fuvol&aacute;ra &eacute;s zongor&aacute;ra; K&eacute;t dal Orb&aacute;n Ott&oacute; verseire; Lento, Invictus, V&iacute;zbe dobott kő &eacute;s m&aacute;s művek<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. augusztus 20-22.<br />\n Rendezv&eacute;nyek a 9. Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben</strong></p>\n<p>\n ***</p>\n<p>\n <strong>2018. okt&oacute;ber 10., szerda,&nbsp;18.30 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium&nbsp;(9. &eacute;vad)</strong><br />\n <strong>Dr. Macalik Kunigunda biol&oacute;gus, egyetemi oktat&oacute; (BBTE) előad&aacute;sa<br />\n T&eacute;ma: gomb&aacute;k</strong><br />\n A sorozat h&aacute;zigazd&aacute;ja &eacute;s t&aacute;rsszervezője: dr. Farkas Gy&ouml;rgy<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. okt&oacute;ber 17., szerda, 18.30 &oacute;ra<br />\n Horv&aacute;th Gy&ouml;ngyv&eacute;r grafikai ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa</strong><br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n', created = 1524192951, expire = 1524279351, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bfbb55e1cb4fa4ebb5745dfaf3eb46e3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524192952, expire = 1524279352, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524192952, expire = 1524279352, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524192952, expire = 1524279352, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524192952, expire = 1524279352, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524192952, expire = 1524279352, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524192952, expire = 1524279352, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Felhívjuk megtisztelő figyelmét,
hogy az alább feltüntetett programok és időpontok egyeztetés alatt állnak,
az eseménysor kiegészülhet, változhat.

Véglegesen egyeztetett programjainkról 
az eseményekhez csatolt hivatkozások által tájékozódhatnak 
bővebben!


Az Emlékház falain Györkös Mányi Albert festményeiből látható újabb válogatás.

2018. április 20., péntek, 18.30 óra
Mamimi – Eperjesi Noémi képzőművészeti kiállítása
Megnyitja Botházi Mária újságíró, a Nőileg magazin főszerkesztője
Közreműködik Laczkó Vass Róbert színművész
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház
Bővebben

2018. április 25., szerda, 18.30 óra
Székely Árpád székely­udvar­helyi geográfus és földrajztanár bemutatja Erdélyi-Alpok, 2.kötet 
– Túrakalauz c. könyvét vetítettképes előadással egybekötve
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. április 26., csütörtök, 18.30 óra
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/8)
Jeruzsálemből jöttem
Meghívott: dr. Széman Emese Rózsa 
kulturális referens (EMKE) és Banga Előd Ernő fotográfus
Az est házigazdája és a sorozat társszervezője: Laczkó Vass Róbert
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. április 27., péntek, 16 óra
JelesNapTár – Szent György hava 
(gyermekprogram, 10. évad/8)
Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház
Partner: Hagyományok Háza

2018. május 2., szerda, 19 óra
EMKE-borklub (5. évad/7) 
Meghívott előadó: Mészáros Péter borász, Mészáros Borház, Szekszárd
Az est házigazdája: Vincze László
Kötelező bejelentkezés itt: komedias@gmail.com
Belépődíjas rendezvény!

Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, Homo Ludens Alapítvány
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. május 9., csütörtök, 18.30 óra
Művelődés Estek (3. évad/4)
70 éves a Művelődés folyóirat

Az est házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője
Szervező: a Művelődés folyóirat szerkesztősége, GYMAE
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. május 10., csütörtök, 19 óra
XXVII. Szabédi-nap
Szervezők: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Korunk Baráti Társaság
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. május 18., péntek, 16 óra
JelesNapTár – Pünkösd hava 
(gyermekprogram, 10. évad/9)
Majális – szabadtéri játékok
Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető
Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház
Partner: Hagyományok Háza
Helyszín: Kolozsvár, Sétatér (esős időjárás estén GYMAE)

2018. május , csütörtök, 18.30 óra
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/9)

Az est házigazdája és a sorozat társszervezője: Laczkó Vass Róbert
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. június 6., szerda, 19 óra
EMKE-borklub (5. évad/8) 
Meghívott előadó:
Az est házigazdája: Vincze László
Kötelező bejelentkezés itt: komedias@gmail.com
Belépődíjas rendezvény!

Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, Homo Ludens Alapítvány
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. június 7., csütörtök, 18.30 óra
Maczelka Noémi és Miklós Noémi négykezes zongora hangversenye

Műsoron: G. Rossini: Olasz nő Algírban - nyitány; J.S. Bach - Kurtág Gy.: Gottes Zeit ist allerbeste Zeit, Alle Menschen müssen sterben; M. Reger: Hat darab op. 94. no. 1.; G. Fauré: Dolly – szvit op. 56. (Berceuse – Messieu Aoul – Le jardin de Dolly – Ketty-Valse – Tendresse – Le pas espagnol); Goldmark K.: Táncok op. 22.; E. Grieg: Norvég táncok no. 4.; Dvořak, Antonín: Szláv tánc op.72.no.7.
Szervező: BBTE Református Tanárképző Karának Zenepedagógia Tanszéke
Partner és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. június 14., csütörtök, 18.30 óra
Vulturar Sonia és Buia Teodora hegedű duó estje
Műsoron: Arthur Honegger: Szonatina két hegedűre; Rózsa Miklós: Szonáta két hegedűre; Szergej Prokofjev: Szonáta két hegedűre
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. június 20., szerda, 18.30 óra
Horváth Bálint (Budapest) zeneszerzői estje
Közreműködik Juhász Orsolya Anna - ének, Réman Zsófia - fuvola, altfuvola, Horváth Bálint - zongora

Műsoron: DEAC no. 3 - zongorára; DEAC no. 4 - fuvolára és zongorára; Két dal Orbán Ottó verseire; Lento, Invictus, Vízbe dobott kő és más művek
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. augusztus 20-22.
Rendezvények a 9. Kolozsvári Magyar Napok keretében

***

2018. október 10., szerda, 18.30 óra
Ember és Természet Kollégium (9. évad)
Dr. Macalik Kunigunda biológus, egyetemi oktató (BBTE) előadása
Téma: gombák

A sorozat házigazdája és társszervezője: dr. Farkas György
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. október 17., szerda, 18.30 óra
Horváth Gyöngyvér grafikai kiállítása

Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés