ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Rendezvények archívuma

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9660f1877ebacbeed7a8effde8927b8f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<h3 class=\"rtecenter\">\n Szab&eacute;di-estek &ndash; Domokos G&eacute;za eml&eacute;kezete</h3>\n<p class=\"rtecenter\">\n <strong>Kult&uacute;rpolitika &eacute;s kisebbs&eacute;gi szerepv&aacute;llal&aacute;s: Domokos G&eacute;za k&uuml;lf&ouml;ldi &uacute;tjai 1949&ndash;1982</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;smegnyit&oacute; &eacute;s </strong><strong>szakmai előad&aacute;sok </strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Időpont: 2010. november 26., p&eacute;ntek, 18 &oacute;ra</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Helysz&iacute;n: EMKE </strong>&ndash; <strong>Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;z</strong> (Kolozsv&aacute;r, Gh.Lazăr/L&aacute;z&aacute;r u. 30.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szeretettel megh&iacute;vjuk a <em>Szab&eacute;di-estek</em> keret&eacute;n bel&uuml;l szervezett <strong>Domokos G&eacute;za eml&eacute;kezete</strong><span style=\"font-weight: bold;\"> </span>c.rendezv&eacute;nyre, <strong>2010. november 26-&aacute;n, p&eacute;nteken, 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l, a Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;zba </strong>(Kolozsv&aacute;r, Gh.Lazăr/L&aacute;z&aacute;r u. 30.).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;nyt a <em><strong>Kult&uacute;rpolitika &eacute;s kisebbs&eacute;gi szerepv&aacute;llal&aacute;s: Domokos G&eacute;za k&uuml;lf&ouml;ldi &uacute;tjai 1949&ndash;1982</strong></em> c. ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, valamint szakmai előad&aacute;sok k&eacute;pezik.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Az esem&eacute;nyt &eacute;s a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st megnyitja:</strong> <strong>D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n </strong>EMKE-eln&ouml;k &eacute;s <strong>Bartha Katalin &Aacute;gnes</strong>, a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s rendezője.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>ELŐAD&Aacute;SOK</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Egyed P&eacute;ter:</strong> <em>T&eacute;tek &eacute;s ellent&eacute;tek</em><br />\n <strong>D&aacute;vid Gyula:</strong> <em>Rem&eacute;nyek &eacute;s dilemm&aacute;k a Kriterion sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek k&uuml;sz&ouml;b&eacute;n (Domokos G&eacute;za &eacute;s a &bdquo;kettős k&ouml;tőd&eacute;s&rdquo;)</em><br />\n <strong>B&aacute;nyai &Eacute;va:</strong> <em>Domokos G&eacute;za mozg&aacute;sterei</em><br />\n <strong>G&aacute;lfalvi Zsolt:</strong> <em>Domokos G&eacute;za, a memo&aacute;r&iacute;r&oacute;</em><br />\n <strong>Sz&eacute;kedi Ferenc:</strong><em> Domokos G&eacute;za &eacute;s a Kriterion Alap&iacute;tv&aacute;ny</em></p>\n<h3 class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</h3>\n<h3 class=\"rtecenter\">\n <span style=\"font-size: 16px;\"><span class=\"on_title\">Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s ny&iacute;lt Domokos G&eacute;za k&uuml;lf&ouml;ldi utaz&aacute;sair&oacute;l</span></span></h3>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em><font color=\"#1b3735\">Domokos G&eacute;z&aacute;ra eml&eacute;keztek p&eacute;nteken d&eacute;lut&aacute;n a L&aacute;z&aacute;r/Gh. Lazăr utca 30. sz&aacute;m alatti Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;zban. A Szab&eacute;di-estek rendezv&eacute;ny&eacute;n elsők&eacute;nt a Kult&uacute;rpolitika &eacute;s kisebbs&eacute;gi szerepv&aacute;llal&aacute;s: Domokos G&eacute;za k&uuml;lf&ouml;ldi &uacute;tjai 1949&ndash;1982 c&iacute;mű ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st nyitott&aacute;k meg, majd szakmai előad&aacute;sok hangzottak el a 2007-ben elhunyt &iacute;r&oacute;, politikus, műford&iacute;t&oacute; &eacute;s kiad&oacute;igazgat&oacute; munk&aacute;ss&aacute;ga kapcs&aacute;n.</font></em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; A rom&aacute;niai magyar irodalmi &eacute;s politikai &eacute;let egyik kiemelkedő alakja volt Domokos G&eacute;za. RMDSZ-eln&ouml;kk&eacute;nt szorgalmazta az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &uacute;jraalak&iacute;t&aacute;s&aacute;t 1991-ben, sz&aacute;munkra ez&eacute;rt is fontos, hogy eml&eacute;kezz&uuml;nk r&aacute;. Ugyanakkor &oacute;ri&aacute;si megtiszteltet&eacute;s &eacute;rte k&eacute;t &eacute;vvel ezelőtt az eml&eacute;kh&aacute;zunkat: a csal&aacute;d &eacute;s a Kriterion Alap&iacute;tv&aacute;ny j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l őrizhetj&uuml;k Domokos G&eacute;za irodalmi hagyat&eacute;kgyűjtem&eacute;ny&eacute;t &ndash; magyar&aacute;zta D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n EMKE-eln&ouml;k, hozz&aacute;t&eacute;ve: 13 iratfoly&oacute;m&eacute;ternyi anyagot t&aacute;rolnak 92 dobozban, ami &ouml;sszesen 12 200 dokumentumk&eacute;pet jelent. A gyűjtem&eacute;nyt siker&uuml;lt fellelt&aacute;rozni, s a k&ouml;vetkező időszakban, a csal&aacute;ddal val&oacute; sikeres egyeztet&eacute;s folyt&aacute;n t&eacute;telesen is meg&aacute;llap&iacute;that&oacute; lesz, melyek a kutathat&oacute;, kev&eacute;sb&eacute; szem&eacute;lyes dokumentumok.</p>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody1\">\n<p class=\"rtejustify\">\n A mostani ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st Bartha Katalin &Aacute;gnes, a Szab&eacute;di-h&aacute;z kutat&oacute;ja szervezte, aki a hagyat&eacute;k feldolgoz&aacute;s&aacute;nak munk&aacute;latait is vezette. A t&aacute;rlat elsődleges c&eacute;lja pedig, hogy Domokos G&eacute;za sokr&eacute;tű &eacute;letműv&eacute;nek kev&eacute;sb&eacute; ismert szegmens&eacute;re, k&uuml;lf&ouml;ldi utaz&aacute;sainak k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyeire h&iacute;vj&aacute;k fel a figyelmet. &ndash; Szerencs&eacute;s helyzetben van a hagyat&eacute;k rendezője, ugyanis Domokos G&eacute;za a meghat&aacute;roz&oacute; jelentős&eacute;gű moszkvai főiskolai &eacute;veitől kezdődően nagyon k&ouml;r&uuml;ltekintően gyűjt&ouml;tte &eacute;s őrizte, &uacute;gymond, archiv&aacute;lta is eml&eacute;keit, mintegy a majdani kutat&oacute; keze al&aacute; dolgozott &ndash; mondta Bartha Katalin &Aacute;gnes.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Elhangzott: szolg&aacute;lati &uacute;tjai sor&aacute;n k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző leveleket, hivatalos besz&aacute;mol&oacute;kat, valamint &uacute;tik&ouml;nyveket, m&uacute;zeumi &eacute;s sz&iacute;nh&aacute;zjegyeket, s emellett f&eacute;nyk&eacute;peket is megőrz&ouml;tt. 1949 &eacute;s 1954 k&ouml;z&ouml;tti moszkvai tanulm&aacute;nyi &eacute;vei mellett k&iacute;nai &eacute;s mong&oacute;liai, valamint amerikai &uacute;tjait mutatja be a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s. R&aacute;vil&aacute;g&iacute;t ugyanakkor Domokos G&eacute;za utaz&aacute;sainak ind&iacute;ttat&aacute;s&aacute;ra is: kiad&oacute;igazgat&oacute;k&eacute;nt szakmai kapcsolatok &eacute;p&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben, b&eacute;kedeleg&aacute;ci&oacute; keret&eacute;ben a k&ouml;zponti bizotts&aacute;g tagjak&eacute;nt, a rom&aacute;niai magyar irodalom ismertet&eacute;se &eacute;s n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l kiad&oacute;vezetők&eacute;nt stb. utazott k&uuml;lf&ouml;ldre.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A megnyit&oacute; keret&eacute;ben Bartha Katalin &Aacute;gnes Domokos G&eacute;za <em>&Eacute;veim, &uacute;tjaim, arcaim</em> c&iacute;mű memo&aacute;rk&ouml;tet&eacute;ből is felolvasott egy r&eacute;szt: &bdquo;A szekurit&aacute;t&eacute; kez&eacute;ben &eacute;vtizedekig a k&uuml;lf&ouml;ldi utaz&aacute;s jelentette a leghat&eacute;konyabb kelepc&eacute;t, a leggyakrabban haszn&aacute;lt m&oacute;dszert, amikor zsarol&aacute;si, beszervez&eacute;si c&eacute;llal k&ouml;zel akartak f&eacute;rni valakihez. Most sem &eacute;rtem, hogy k&eacute;pezhettem kiv&eacute;telt ilyen &eacute;rtelemben, annyi nemzed&eacute;kt&aacute;rsamt&oacute;l elt&eacute;rően. Mint hogy soha semmilyen egyenes presszi&oacute; vagy b&aacute;nt&aacute;s nem &eacute;rt a politikai rendőrs&eacute;g r&eacute;sz&eacute;ről, pedig az eddig nyilv&aacute;noss&aacute;gra ker&uuml;lt politikai dokumentumok alapj&aacute;n tudhatjuk: sok mindent nem n&eacute;ztek j&oacute; szemmel abb&oacute;l, amit csin&aacute;ltam&rdquo;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az est m&aacute;sodik r&eacute;sz&eacute;ben Egyed P&eacute;ter <em>T&eacute;tek &eacute;s ellent&eacute;tek</em>, D&aacute;vid Gyula <em>Rem&eacute;nyek &eacute;s dilemm&aacute;k a Kriterion sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek k&uuml;sz&ouml;b&eacute;n (Domokos G&eacute;za &eacute;s a &bdquo;kettős k&ouml;tőd&eacute;s&rdquo;)</em>, B&aacute;nyai &Eacute;va <em>Domokos G&eacute;za mozg&aacute;sterei</em>, G&aacute;lfalvi Zsolt pedig <em>Domokos G&eacute;za, a memo&aacute;r&iacute;r&oacute;</em> c&iacute;mmel tartott előad&aacute;st, Sz&eacute;kedi Ferenc <em>Domokos G&eacute;za &eacute;s a Kriterion Alap&iacute;tv&aacute;ny</em> c&iacute;mű sz&ouml;veg&eacute;t pedig Bartha Katalin &Aacute;gnes olvasta fel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span class=\"article_date\">(?), <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/50619\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2010. november 29.</a></span></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/294\" style=\"width: 379px; height: 284px;\" /><br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/295\" style=\"width: 379px; height: 259px;\" /><br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <span class=\"article_date\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/291\" style=\"width: 379px; height: 259px;\" /></span><br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <span class=\"article_date\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/292\" style=\"width: 379px; height: 259px;\" /></span></p>\n<p></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/293\" style=\"width: 379px; height: 259px;\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/296\" style=\"width: 379px; height: 284px;\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/297\" style=\"width: 379px; height: 259px;\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/298\" style=\"width: 286px; height: 376px;\" /></p>\n</div>\n', created = 1526817521, expire = 1526903921, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9660f1877ebacbeed7a8effde8927b8f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1526817521, expire = 1526903921, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1526817521, expire = 1526903921, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1526817521, expire = 1526903921, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1526817521, expire = 1526903921, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1526817521, expire = 1526903921, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1526817521, expire = 1526903921, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Szabédi-estek – Domokos Géza emlékezete

Kultúrpolitika és kisebbségi szerepvállalás: Domokos Géza külföldi útjai 1949–1982

Kiállításmegnyitó és szakmai előadások

Időpont: 2010. november 26., péntek, 18 óra

Helyszín: EMKE Szabédi Emlékház (Kolozsvár, Gh.Lazăr/Lázár u. 30.)

Szeretettel meghívjuk a Szabédi-estek keretén belül szervezett Domokos Géza emlékezete c.rendezvényre, 2010. november 26-án, pénteken, 18 órától, a Szabédi Emlékházba (Kolozsvár, Gh.Lazăr/Lázár u. 30.).

A rendezvényt a Kultúrpolitika és kisebbségi szerepvállalás: Domokos Géza külföldi útjai 1949–1982 c. kiállítás, valamint szakmai előadások képezik.

Az eseményt és a kiállítást megnyitja: Dáné Tibor Kálmán EMKE-elnök és Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás rendezője.

ELŐADÁSOK

Egyed Péter: Tétek és ellentétek
Dávid Gyula: Remények és dilemmák a Kriterion születésének küszöbén (Domokos Géza és a „kettős kötődés”)
Bányai Éva: Domokos Géza mozgásterei
Gálfalvi Zsolt: Domokos Géza, a memoáríró
Székedi Ferenc: Domokos Géza és a Kriterion Alapítvány

 

Kiállítás nyílt Domokos Géza külföldi utazásairól

Domokos Gézára emlékeztek pénteken délután a Lázár/Gh. Lazăr utca 30. szám alatti Szabédi Emlékházban. A Szabédi-estek rendezvényén elsőként a Kultúrpolitika és kisebbségi szerepvállalás: Domokos Géza külföldi útjai 1949–1982 című kiállítást nyitották meg, majd szakmai előadások hangzottak el a 2007-ben elhunyt író, politikus, műfordító és kiadóigazgató munkássága kapcsán.

– A romániai magyar irodalmi és politikai élet egyik kiemelkedő alakja volt Domokos Géza. RMDSZ-elnökként szorgalmazta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület újraalakítását 1991-ben, számunkra ezért is fontos, hogy emlékezzünk rá. Ugyanakkor óriási megtiszteltetés érte két évvel ezelőtt az emlékházunkat: a család és a Kriterion Alapítvány jóvoltából őrizhetjük Domokos Géza irodalmi hagyatékgyűjteményét – magyarázta Dáné Tibor Kálmán EMKE-elnök, hozzátéve: 13 iratfolyóméternyi anyagot tárolnak 92 dobozban, ami összesen 12 200 dokumentumképet jelent. A gyűjteményt sikerült felleltározni, s a következő időszakban, a családdal való sikeres egyeztetés folytán tételesen is megállapítható lesz, melyek a kutatható, kevésbé személyes dokumentumok.

A mostani kiállítást Bartha Katalin Ágnes, a Szabédi-ház kutatója szervezte, aki a hagyaték feldolgozásának munkálatait is vezette. A tárlat elsődleges célja pedig, hogy Domokos Géza sokrétű életművének kevésbé ismert szegmensére, külföldi utazásainak körülményeire hívják fel a figyelmet. – Szerencsés helyzetben van a hagyaték rendezője, ugyanis Domokos Géza a meghatározó jelentőségű moszkvai főiskolai éveitől kezdődően nagyon körültekintően gyűjtötte és őrizte, úgymond, archiválta is emlékeit, mintegy a majdani kutató keze alá dolgozott – mondta Bartha Katalin Ágnes.

Elhangzott: szolgálati útjai során különböző leveleket, hivatalos beszámolókat, valamint útikönyveket, múzeumi és színházjegyeket, s emellett fényképeket is megőrzött. 1949 és 1954 közötti moszkvai tanulmányi évei mellett kínai és mongóliai, valamint amerikai útjait mutatja be a kiállítás. Rávilágít ugyanakkor Domokos Géza utazásainak indíttatására is: kiadóigazgatóként szakmai kapcsolatok építése érdekében, békedelegáció keretében a központi bizottság tagjaként, a romániai magyar irodalom ismertetése és népszerűsítése céljából kiadóvezetőként stb. utazott külföldre.

A megnyitó keretében Bartha Katalin Ágnes Domokos Géza Éveim, útjaim, arcaim című memoárkötetéből is felolvasott egy részt: „A szekuritáté kezében évtizedekig a külföldi utazás jelentette a leghatékonyabb kelepcét, a leggyakrabban használt módszert, amikor zsarolási, beszervezési céllal közel akartak férni valakihez. Most sem értem, hogy képezhettem kivételt ilyen értelemben, annyi nemzedéktársamtól eltérően. Mint hogy soha semmilyen egyenes presszió vagy bántás nem ért a politikai rendőrség részéről, pedig az eddig nyilvánosságra került politikai dokumentumok alapján tudhatjuk: sok mindent nem néztek jó szemmel abból, amit csináltam”.

Az est második részében Egyed Péter Tétek és ellentétek, Dávid Gyula Remények és dilemmák a Kriterion születésének küszöbén (Domokos Géza és a „kettős kötődés”), Bányai Éva Domokos Géza mozgásterei, Gálfalvi Zsolt pedig Domokos Géza, a memoáríró címmel tartott előadást, Székedi Ferenc Domokos Géza és a Kriterion Alapítvány című szövegét pedig Bartha Katalin Ágnes olvasta fel.


 


 


 

 

 

 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés