ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Nem a rétes miatt lépünk egyszerre

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:df5fd4681da7365aed7fe54ea06a73e3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Ilyen a fizika&oacute;ra, amikor j&oacute;: elmagyar&aacute;zza, mi&eacute;rt pulz&aacute;lnak egyszerre a szentj&aacute;nosbogarak vagy az ikerviharok. </em>Metron&oacute;mok szoci&aacute;lfizik&aacute;ja &ndash; Huygenstől a vastapsig<em> c&iacute;mmel N&eacute;da Zolt&aacute;n bilincselt le ism&eacute;t.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n B&aacute;r a re&aacute;l t&aacute;rgyak sosem tartoztak az erőss&eacute;geim k&ouml;z&eacute;, egy-egy t&eacute;ma fel szokta kelteni a figyelmemet. &Aacute;ltal&aacute;ban ilyenekről tart előad&aacute;st a Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Eml&eacute;kh&aacute;z <em>Ember &eacute;s term&eacute;szet</em> koll&eacute;giuma k&ouml;zembereknek is &eacute;rthető &eacute;s szerethető m&oacute;don.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/815\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">N&eacute;da Zolt&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyiban | Fot&oacute;k: Tam&aacute;s Csilla</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Most &eacute;ppen arr&oacute;l besz&eacute;lt N&eacute;da Zolt&aacute;n fizikus, a BBTE oktat&oacute;ja, hogy mi&eacute;rt alakul ki egy k&ouml;z&ouml;s rendszer, valamif&eacute;le kollekt&iacute;v viselked&eacute;s egym&aacute;st&oacute;l f&uuml;ggetlen egyedekben, ha bizonyos k&ouml;zels&eacute;gbe, valamilyen kapcsolatba ker&uuml;lnek egym&aacute;ssal.</p>\n<p> <strong>Az ing&aacute;k egyszerre szeretik</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A probl&eacute;m&aacute;t elősz&ouml;r Huygens &uacute;jszerű &oacute;r&aacute;ja vetette fel: a XVII. sz&aacute;zadi fizikus megb&iacute;zat&aacute;st kapott egy olyan inga&oacute;ra feltal&aacute;l&aacute;s&aacute;ra, amelyet nem bolond&iacute;t meg a k&ouml;rnyezet ingatags&aacute;ga, teh&aacute;t pontos időt tud m&eacute;rni m&eacute;g viharban is a tengeren, &eacute;s nem v&aacute;ltozik a kileng&eacute;s hossza az&eacute;rt, mert nem &aacute;ll stabilan az &oacute;ra. A megold&aacute;s egy olyan doboz lett, amelybe k&eacute;t ing&aacute;t szerelt be, mondv&aacute;n, hogyha az egyik le&aacute;ll, a m&aacute;sik m&eacute;g mindig tov&aacute;bb tud műk&ouml;dni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Azonban a k&eacute;t inga nem csak ennyit tudott, egy idő ut&aacute;n ugyanis felvettek egy abszol&uacute;t azonos peri&oacute;dus&uacute;, ellent&eacute;tes ritmust. &Iacute;gy fedezt&eacute;k fel a spont&aacute;n szinkroniz&aacute;ci&oacute;t, b&aacute;r Huygens maga m&eacute;g csak <strong>furcsa szimp&aacute;ti&aacute;nak</strong> nevezte.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/816\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hogy mi&eacute;rt olyan &eacute;rdekes ez a jelens&eacute;g? Az&eacute;rt, mert val&oacute;ban mag&aacute;t&oacute;l j&ouml;n l&eacute;tre, an&eacute;lk&uuml;l, hogy lenne egy vezető elem, amit k&ouml;vetne az al&aacute;rendelt. Ez pedig nemcsak a fizik&aacute;ban, hanem az &eacute;let&nbsp; csom&oacute; m&aacute;s ter&uuml;let&eacute;n is felfedezhető.</p>\n<p> <strong>A spont&aacute;n szinkroniz&aacute;ci&oacute; leg&eacute;rthetőbb</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n hivatalos meghat&aacute;roz&aacute;sa a k&ouml;vetkező: &bdquo;egyedek, akik egym&aacute;ssal k&ouml;lcs&ouml;nhat&aacute;sban vannak, azonos ritmusban tev&eacute;kenykednek&rdquo;. Van neki sz&eacute;p k&eacute;plete is, de azt &eacute;n nem tudom helyesen visszaadni. Viszont lehet, hogy jobban el tudom magyar&aacute;zni, ha elmondom, hogy mi nem tartozik ebbe a kateg&oacute;ri&aacute;ba.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A <strong>katonai felvonul&aacute;s</strong> p&eacute;ld&aacute;ul nem, mert ott van egy vezető, van egy előre meghat&aacute;rozott rend. Az aranykorszakban megismert <strong>hossz&uacute; vastaps</strong> sem, mert annak is voltak előtapsol&oacute;i. Sőt, m&eacute;g a <strong>t&aacute;nc</strong> sem &bdquo;furcsa szimp&aacute;tia&rdquo;, hiszen ott a zene a karmester.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Viszont ha k&eacute;t ember <strong>egy&uuml;tt s&eacute;t&aacute;l</strong>, akkor a l&eacute;p&eacute;seik ritmusa szinkroniz&aacute;l&oacute;dik an&eacute;lk&uuml;l, hogy k&uuml;l&ouml;n oda kellene figyelni&uuml;k erre. Vannak olyan <strong>ikerviharok</strong>, amelyek hi&aacute;ba d&uacute;lnak t&ouml;bb sz&aacute;z kilom&eacute;terre egym&aacute;st&oacute;l, m&eacute;gis egyszerre pulz&aacute;lnak, egyszerre j&ouml;n l&eacute;tre benn&uuml;k az elektromos kis&uuml;l&eacute;s, k&ouml;znapibb nev&eacute;n a vill&aacute;m.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tal&aacute;n a legszebb p&eacute;ld&aacute;k a spont&aacute;n szinkroniz&aacute;ci&oacute;ra a d&eacute;lkelet-&aacute;zsiai szentj&aacute;nosbog&aacute;r-telepek, ahol a bog&aacute;rk&aacute;k valamilyen belső ritmusra egyszerre villantj&aacute;k fel a f&eacute;nyeiket.</p>\n<p> <strong>Nyugodtan ism&eacute;teld meg otthon</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hogy mindez &eacute;rthetőv&eacute; v&aacute;ljon, pr&oacute;b&aacute;ljunk ki egy k&iacute;s&eacute;rletet. Metron&oacute;mokkal ugyan egyszerűbb lenne, de mivel azt hiszem, a legt&ouml;bb&uuml;nknek egy metron&oacute;mja sincs, nem hogy t&ouml;bbet tartana a polcon, maradjunk ink&aacute;bb a gyerty&aacute;s k&iacute;s&eacute;rletn&eacute;l.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://manna.ro/tech/nem-a-retes-miatt-lepunk-egyszerre-2013-12-16.html\" target=\"_blank\"><em>- vide&oacute; -</em></a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Vegy&uuml;nk kilenc kicsi, egyszerű, v&eacute;kony gyerty&aacute;t. H&aacute;rmas&aacute;val fogjuk őket &ouml;ssze, hogy erősebb legyen a l&aacute;ngjuk. Majd mind a h&aacute;rom h&aacute;rmasgyerty&aacute;t meggy&uacute;jtva j&aacute;tszadozzunk el vel&uuml;k, tegy&uuml;k őket k&ouml;zelebb vagy t&aacute;volabb egym&aacute;st&oacute;l, &eacute;s figyelj&uuml;k, ahogy a l&aacute;ngok &ouml;sszehangol&oacute;dnak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n (Persze az&eacute;rt arra &eacute;rdemes vigy&aacute;zni, hogy ne szuszogjunk a gyerty&aacute;k k&ouml;zvetlen k&ouml;zel&eacute;ben, mert a l&eacute;gmozg&aacute;s nemcsak a spont&aacute;n szinkroniz&aacute;ci&oacute;t nehez&iacute;ti&nbsp; meg, de gyakorlatilag lehetetlenn&eacute; teszi, hogy l&aacute;ssunk valami ritmikus mozg&aacute;st.)</p>\n<p> <strong>Hogy mi&eacute;rt hangol&oacute;dik &ouml;ssze</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n a gyertyal&aacute;ng vagy a metron&oacute;mok ritmusa, azt Yoshiki Kuramoto jap&aacute;n fizikus vezette le az 1970-es &eacute;vekben. A Kuramoto-modell szerint ahhoz, hogy a szinkroniz&aacute;ci&oacute; l&eacute;trej&ouml;jj&ouml;n, sz&uuml;ks&eacute;ges az, hogy az egyedek frekvenci&aacute;ja k&ouml;z&ouml;tt kicsi legyen az elt&eacute;r&eacute;s, &eacute;s a k&ouml;lcs&ouml;nhat&aacute;s &eacute;rt&eacute;ke haladjon meg egy kritikus szintet.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Mint &aacute;ltal&aacute;ban a fizik&aacute;ban, a t&ouml;k&eacute;letes szinkroniz&aacute;ci&oacute;t csak v&eacute;gtelen rendszerben lehetne el&eacute;rni, de az&eacute;rt szerencs&eacute;re a v&eacute;gtelenn&eacute;l kisebb sz&aacute;m&uacute; egyeddel is el&eacute;rhető l&aacute;tv&aacute;nyos eredm&eacute;ny.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://manna.ro/tech/nem-a-retes-miatt-lepunk-egyszerre-2013-12-16.html\" target=\"_blank\"><em>- vide&oacute; -</em></a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez okozott p&eacute;ld&aacute;ul t&ouml;meghiszt&eacute;ri&aacute;t Londonban a Millenium h&iacute;d avat&aacute;s&aacute;n. A h&iacute;dra fell&eacute;pő emberek a t&ouml;meg miatt egyszerre, azonos ritmusban kezdtek el l&eacute;pkedni, ez pedig erőteljes oldalmozg&aacute;st hozott l&eacute;tre a a h&iacute;d szerkezet&eacute;ben. De nem is kell Londonig menni egy hasonl&oacute; &eacute;lm&eacute;ny&eacute;rt: ha s&eacute;t&aacute;ltunk m&aacute;r v&eacute;gig t&ouml;bb emberrel egy&uuml;tt f&uuml;ggőh&iacute;don, akkor &eacute;lesben is tapasztalhattuk a dolgot.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ezt a jelens&eacute;get is igen j&oacute;l p&eacute;ld&aacute;zza a metron&oacute;mk&iacute;s&eacute;rlet: egy h&iacute;dszerűen felf&uuml;ggesztett lapra helyezz&uuml;k el a metron&oacute;mokat, ind&iacute;tsuk be őket, &eacute;s amint a szinkron kialakul k&ouml;zt&uuml;k, megfigyelhető lesz a lap oldalir&aacute;ny&uacute; mozg&aacute;sa. Az&eacute;rt van ez, mert a metron&oacute;mokat &ouml;sszek&ouml;tő lap szabadon mozoghat, teh&aacute;t csak egym&aacute;ssal vannak folyamatos k&ouml;lcs&ouml;nhat&aacute;sban.</p>\n<p> <strong>F&uuml;gg&ouml;ny, vastaps</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Eacute;s v&eacute;g&uuml;l hogy k&ouml;tődik mindehhez a taps? &Uacute;gy, hogy a sz&iacute;nh&aacute;zi előad&aacute;s v&eacute;g&eacute;n felhangz&oacute; taps ugyanennek az elvnek az alapj&aacute;n rendeződik &ouml;ssze, &eacute;s hozza l&eacute;tre a spont&aacute;n vastapsot. Igaz, hogy abban pszichikai t&eacute;nyezők is k&ouml;zrej&aacute;tszanak, vagyis <strong>tudatosan is ki akarjuk alak&iacute;tani</strong> az egys&eacute;ges tapsot, gyakorlatilag azonban ugyanolyan egyszerűen reag&aacute;lunk, mint a metron&oacute;mok, csak n&aacute;lunk &eacute;ppen a hang az &ouml;sszek&ouml;tő kapocs.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az előad&aacute;s v&eacute;g&eacute;n kipr&oacute;b&aacute;ltuk, &eacute;s t&eacute;nyleg m&aacute;sodpercek alatt &ouml;ssze tudtuk hangolni a ritmusunkat.</p>\n<p> <span class=\"author\">Tam&aacute;s Csilla, <a href=\"http://manna.ro/tech/nem-a-retes-miatt-lepunk-egyszerre-2013-12-16.html\" target=\"_blank\">manna.ro, 2013. december 16.</a></span></p>\n', created = 1527114433, expire = 1527200833, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:df5fd4681da7365aed7fe54ea06a73e3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114434, expire = 1527200834, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114434, expire = 1527200834, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114434, expire = 1527200834, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114434, expire = 1527200834, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114434, expire = 1527200834, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114434, expire = 1527200834, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
manna.ro, 2013. december 16.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Ilyen a fizikaóra, amikor jó: elmagyarázza, miért pulzálnak egyszerre a szentjánosbogarak vagy az ikerviharok. Metronómok szociálfizikája – Huygenstől a vastapsig címmel Néda Zoltán bilincselt le ismét.

Bár a reál tárgyak sosem tartoztak az erősségeim közé, egy-egy téma fel szokta kelteni a figyelmemet. Általában ilyenekről tart előadást a Györkös-Mányi Emlékház Ember és természet kollégiuma közembereknek is érthető és szerethető módon.


Néda Zoltán a Györkös-Mányiban | Fotók: Tamás Csilla

Most éppen arról beszélt Néda Zoltán fizikus, a BBTE oktatója, hogy miért alakul ki egy közös rendszer, valamiféle kollektív viselkedés egymástól független egyedekben, ha bizonyos közelségbe, valamilyen kapcsolatba kerülnek egymással.

Az ingák egyszerre szeretik

A problémát először Huygens újszerű órája vetette fel: a XVII. századi fizikus megbízatást kapott egy olyan ingaóra feltalálására, amelyet nem bolondít meg a környezet ingatagsága, tehát pontos időt tud mérni még viharban is a tengeren, és nem változik a kilengés hossza azért, mert nem áll stabilan az óra. A megoldás egy olyan doboz lett, amelybe két ingát szerelt be, mondván, hogyha az egyik leáll, a másik még mindig tovább tud működni.

Azonban a két inga nem csak ennyit tudott, egy idő után ugyanis felvettek egy abszolút azonos periódusú, ellentétes ritmust. Így fedezték fel a spontán szinkronizációt, bár Huygens maga még csak furcsa szimpátiának nevezte.

Hogy miért olyan érdekes ez a jelenség? Azért, mert valóban magától jön létre, anélkül, hogy lenne egy vezető elem, amit követne az alárendelt. Ez pedig nemcsak a fizikában, hanem az élet  csomó más területén is felfedezhető.

A spontán szinkronizáció legérthetőbb

hivatalos meghatározása a következő: „egyedek, akik egymással kölcsönhatásban vannak, azonos ritmusban tevékenykednek”. Van neki szép képlete is, de azt én nem tudom helyesen visszaadni. Viszont lehet, hogy jobban el tudom magyarázni, ha elmondom, hogy mi nem tartozik ebbe a kategóriába.

A katonai felvonulás például nem, mert ott van egy vezető, van egy előre meghatározott rend. Az aranykorszakban megismert hosszú vastaps sem, mert annak is voltak előtapsolói. Sőt, még a tánc sem „furcsa szimpátia”, hiszen ott a zene a karmester.

Viszont ha két ember együtt sétál, akkor a lépéseik ritmusa szinkronizálódik anélkül, hogy külön oda kellene figyelniük erre. Vannak olyan ikerviharok, amelyek hiába dúlnak több száz kilométerre egymástól, mégis egyszerre pulzálnak, egyszerre jön létre bennük az elektromos kisülés, köznapibb nevén a villám.

Talán a legszebb példák a spontán szinkronizációra a délkelet-ázsiai szentjánosbogár-telepek, ahol a bogárkák valamilyen belső ritmusra egyszerre villantják fel a fényeiket.

Nyugodtan ismételd meg otthon

Hogy mindez érthetővé váljon, próbáljunk ki egy kísérletet. Metronómokkal ugyan egyszerűbb lenne, de mivel azt hiszem, a legtöbbünknek egy metronómja sincs, nem hogy többet tartana a polcon, maradjunk inkább a gyertyás kísérletnél.

- videó -

Vegyünk kilenc kicsi, egyszerű, vékony gyertyát. Hármasával fogjuk őket össze, hogy erősebb legyen a lángjuk. Majd mind a három hármasgyertyát meggyújtva játszadozzunk el velük, tegyük őket közelebb vagy távolabb egymástól, és figyeljük, ahogy a lángok összehangolódnak.

(Persze azért arra érdemes vigyázni, hogy ne szuszogjunk a gyertyák közvetlen közelében, mert a légmozgás nemcsak a spontán szinkronizációt nehezíti  meg, de gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy lássunk valami ritmikus mozgást.)

Hogy miért hangolódik össze

a gyertyaláng vagy a metronómok ritmusa, azt Yoshiki Kuramoto japán fizikus vezette le az 1970-es években. A Kuramoto-modell szerint ahhoz, hogy a szinkronizáció létrejöjjön, szükséges az, hogy az egyedek frekvenciája között kicsi legyen az eltérés, és a kölcsönhatás értéke haladjon meg egy kritikus szintet.

Mint általában a fizikában, a tökéletes szinkronizációt csak végtelen rendszerben lehetne elérni, de azért szerencsére a végtelennél kisebb számú egyeddel is elérhető látványos eredmény.

- videó -

Ez okozott például tömeghisztériát Londonban a Millenium híd avatásán. A hídra fellépő emberek a tömeg miatt egyszerre, azonos ritmusban kezdtek el lépkedni, ez pedig erőteljes oldalmozgást hozott létre a a híd szerkezetében. De nem is kell Londonig menni egy hasonló élményért: ha sétáltunk már végig több emberrel együtt függőhídon, akkor élesben is tapasztalhattuk a dolgot.

Ezt a jelenséget is igen jól példázza a metronómkísérlet: egy hídszerűen felfüggesztett lapra helyezzük el a metronómokat, indítsuk be őket, és amint a szinkron kialakul köztük, megfigyelhető lesz a lap oldalirányú mozgása. Azért van ez, mert a metronómokat összekötő lap szabadon mozoghat, tehát csak egymással vannak folyamatos kölcsönhatásban.

Függöny, vastaps

És végül hogy kötődik mindehhez a taps? Úgy, hogy a színházi előadás végén felhangzó taps ugyanennek az elvnek az alapján rendeződik össze, és hozza létre a spontán vastapsot. Igaz, hogy abban pszichikai tényezők is közrejátszanak, vagyis tudatosan is ki akarjuk alakítani az egységes tapsot, gyakorlatilag azonban ugyanolyan egyszerűen reagálunk, mint a metronómok, csak nálunk éppen a hang az összekötő kapocs.

Az előadás végén kipróbáltuk, és tényleg másodpercek alatt össze tudtuk hangolni a ritmusunkat.

Tamás Csilla, manna.ro, 2013. december 16.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés