ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Önálló magyar egyetem a megváltozott helyzetben

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0827256a353ba7156ca790f9bac7e6ec' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A magyar felsőoktat&aacute;s &ouml;n&aacute;ll&oacute;sod&aacute;sa mellett &eacute;rveltek a Szabadelvű K&ouml;r szervezte kolozsv&aacute;ri tan&aacute;cskoz&aacute;s r&eacute;sztvevői p&eacute;nteken, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. Az eddigi hasonl&oacute; tan&aacute;cskoz&aacute;sokt&oacute;l elt&eacute;rően &eacute;rtekez&eacute;sszerű, kritikus előad&aacute;sok elemezt&eacute;k a mostani lehetős&eacute;geket &eacute;s helyzetet. Az előad&aacute;sokat Cs. Gyimesi &Eacute;va, Magyari Vincze Enikő, Egyed P&eacute;ter &eacute;s Magyari N&aacute;ndor L&aacute;szl&oacute; tudom&aacute;nyegyetemi oktat&oacute;k tartott&aacute;k. Az elemz&eacute;seket meghallgatta Tak&aacute;cs Csaba, az RMDSZ &uuml;gyvezető eln&ouml;ke, &eacute;s B&eacute;res Andr&aacute;s oktat&aacute;s&uuml;gyi &aacute;llamtitk&aacute;r. A Bolyai T&aacute;rsas&aacute;g eln&ouml;ke, Horv&aacute;th Andor (aki nem tudott jelen lenni) lev&eacute;lben k&uuml;ldte el az egyetemi tan&aacute;rok egy r&eacute;sz&eacute;ből alakult szervezet ismert &aacute;ll&aacute;spontj&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A bevezető előad&aacute;sok mondanival&oacute;ja, l&eacute;nyeg&eacute;ben &mdash; &eacute;s egybehangz&oacute;an &mdash; a k&ouml;vetkező:</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A magyar nyelvű egyetemi oktat&aacute;st főleg a hozz&aacute; nem &eacute;rtő j&oacute;sz&aacute;nd&eacute;k&uacute;ak tett&eacute;k kiz&aacute;r&oacute;lag politikai k&eacute;rd&eacute;ss&eacute;; e k&eacute;rd&eacute;s kezel&eacute;s&eacute;ből kiszorulni l&aacute;tszanak az illet&eacute;kesek: a felsőoktat&aacute;sbeli pedag&oacute;gusok. Az &ouml;njel&ouml;lt illet&eacute;kesek, egyetemi tan&aacute;ri p&aacute;ly&aacute;ra h&iacute;vatlanul t&ouml;rekvők nem k&eacute;pesek a felsőoktat&aacute;s mindennapi &eacute;s korszerűs&eacute;gi k&ouml;vetelm&eacute;nyeit felismerni. A hajdan volt Bolyai Egyetem eml&eacute;k&eacute;ből m&iacute;toszt csin&aacute;ltak, ezt az eml&eacute;ket megsz&eacute;p&iacute;tett&eacute;k, felem&aacute;san dolgozt&aacute;k fel &mdash; hangzott el. A m&uacute;ltbeli egyetem ker&uuml;lt a figyelem k&ouml;z&eacute;ppontj&aacute;ba, m&iacute;g a jelen &eacute;s főleg a j&ouml;vő, a korszerűv&eacute; leendő &eacute;s szerkezet&eacute;ben is meg&uacute;jul&oacute; egyetemi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g fontoss&aacute;ga csorbult. Az oktat&oacute;k nyomat&eacute;kosan k&eacute;rt&eacute;k: hagyj&aacute;k meg főleg szakmai k&eacute;rd&eacute;snek a magyar egyetem &uuml;gy&eacute;t. Ugyanakkor az előad&aacute;sok sz&ouml;vegeiből kit&ucirc;nt, hogy a kezdem&eacute;nyezők egy&ouml;ntetűen időszerűtlennek &eacute;s gyakorlatiatlannak tartj&aacute;k egy k&uuml;l&ouml;n&aacute;ll&oacute; egyetemi infrastrukt&uacute;ra &eacute;s k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g most kezdhető ki&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;t. Az egyetemet bel&uuml;lről ismerve, a vil&aacute;gsz&iacute;ntű k&ouml;vetelm&eacute;nyeket tartva m&eacute;rc&eacute;nek, a hozz&aacute;sz&oacute;l&oacute;k egy r&eacute;sze &uacute;gy l&aacute;tja, hogy &eacute;rv&eacute;ny&uuml;ket vesztik ugyanakkor a j&oacute; sz&aacute;nd&eacute;kon k&iacute;v&uuml;l szinte semmiből sem t&aacute;pl&aacute;lkoz&oacute; k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le, vid&eacute;ki &bdquo;egyetemek&quot;. A Babeș-Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem nyit&aacute;si &eacute;s korszerűs&ouml;d&eacute;si fejlem&eacute;nyeit is tekintve, egyelőre egy teljesen &ouml;n&aacute;ll&oacute;, de a megerős&ouml;d&ouml;tt egyetemi k&ouml;rt el nem hagy&oacute; magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g (tagozat) megalak&iacute;t&aacute;s&aacute;t tartj&aacute;k az optim&aacute;lisnak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hozz&aacute;sz&oacute;l&aacute;s&aacute;ban B&eacute;res Andr&aacute;s &aacute;llamtitk&aacute;r a r&eacute;gi&oacute;k fejlőd&eacute;se mellett &eacute;rvelt, szerinte j&oacute; volna alap&iacute;tv&aacute;nyi egyetemeket, de ink&aacute;bb főiskol&aacute;kat műk&ouml;dtetni az ilyen hagyom&aacute;nyokkal m&eacute;g nem rendelkező helyeken. De az &aacute;llamtitk&aacute;r, mint mondta, mi&oacute;ta ezt a tiszts&eacute;get t&ouml;lti be, j&oacute;r&eacute;szt fel&uuml;lvizsg&aacute;lta n&eacute;zeteit, figyelme a kolozsv&aacute;ri adotts&aacute;gok fel&eacute;, az &aacute;llami garanci&aacute;val műk&ouml;dő magyar egyetem vagy &ouml;n&aacute;ll&oacute; tagozat fel&eacute; fordult. Tak&aacute;cs Csaba &uuml;gyvezető eln&ouml;k a vita sor&aacute;n t&ouml;bbsz&ouml;r hangs&uacute;lyozta: az RMDSZ csak azt a n&eacute;zetet tudja politikailag hat&aacute;rozottan k&eacute;pviselni korm&aacute;nyzati poz&iacute;ci&oacute;ban is, amit a szakma kivitelezhetőnek &aacute;llap&iacute;t meg, &eacute;s aminek megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;t v&aacute;llalja.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g k&ouml;r&eacute;ből felsz&oacute;lal&oacute;k főleg abban &eacute;rtettek egyet, hogy a magyar felsőoktat&aacute;s kolozsv&aacute;ri lehetős&eacute;geit kell felhaszn&aacute;lni. A vitatkoz&oacute;k k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szakter&uuml;letekről &eacute;s tapasztalatokb&oacute;l sz&aacute;rmaz&oacute; t&eacute;nyek szerint m&eacute;rlegelt&eacute;k, hogy mi volna az optim&aacute;lis: a k&uuml;l&ouml;n&aacute;ll&oacute; magyar egyetem &eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;nek megkezd&eacute;se, vagy a Babeș-Bolyain bel&uuml;l t&ouml;rt&eacute;nő teljes &ouml;n&aacute;ll&oacute;s&aacute;g elnyer&eacute;se.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Horv&aacute;th Anik&oacute;, <a href=\"http://archivum.szabadsag.ro/archivum/1997/7feb-03t.htm\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 1997. febru&aacute;r 3.</a></p>\n', created = 1524194190, expire = 1524280590, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0827256a353ba7156ca790f9bac7e6ec' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524194190, expire = 1524280590, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524194190, expire = 1524280590, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524194190, expire = 1524280590, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524194190, expire = 1524280590, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524194190, expire = 1524280590, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524194190, expire = 1524280590, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 1997. február 3.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A magyar felsőoktatás önállósodása mellett érveltek a Szabadelvű Kör szervezte kolozsvári tanácskozás résztvevői pénteken, a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Az eddigi hasonló tanácskozásoktól eltérően értekezésszerű, kritikus előadások elemezték a mostani lehetőségeket és helyzetet. Az előadásokat Cs. Gyimesi Éva, Magyari Vincze Enikő, Egyed Péter és Magyari Nándor László tudományegyetemi oktatók tartották. Az elemzéseket meghallgatta Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, és Béres András oktatásügyi államtitkár. A Bolyai Társaság elnöke, Horváth Andor (aki nem tudott jelen lenni) levélben küldte el az egyetemi tanárok egy részéből alakult szervezet ismert álláspontját.

A bevezető előadások mondanivalója, lényegében — és egybehangzóan — a következő:

A magyar nyelvű egyetemi oktatást főleg a hozzá nem értő jószándékúak tették kizárólag politikai kérdéssé; e kérdés kezeléséből kiszorulni látszanak az illetékesek: a felsőoktatásbeli pedagógusok. Az önjelölt illetékesek, egyetemi tanári pályára hívatlanul törekvők nem képesek a felsőoktatás mindennapi és korszerűségi követelményeit felismerni. A hajdan volt Bolyai Egyetem emlékéből mítoszt csináltak, ezt az emléket megszépítették, felemásan dolgozták fel — hangzott el. A múltbeli egyetem került a figyelem középpontjába, míg a jelen és főleg a jövő, a korszerűvé leendő és szerkezetében is megújuló egyetemi közösség fontossága csorbult. Az oktatók nyomatékosan kérték: hagyják meg főleg szakmai kérdésnek a magyar egyetem ügyét. Ugyanakkor az előadások szövegeiből kitûnt, hogy a kezdeményezők egyöntetűen időszerűtlennek és gyakorlatiatlannak tartják egy különálló egyetemi infrastruktúra és közösség most kezdhető kiépítését. Az egyetemet belülről ismerve, a világszíntű követelményeket tartva mércének, a hozzászólók egy része úgy látja, hogy érvényüket vesztik ugyanakkor a jó szándékon kívül szinte semmiből sem táplálkozó különféle, vidéki „egyetemek". A Babeș-Bolyai Tudományegyetem nyitási és korszerűsödési fejleményeit is tekintve, egyelőre egy teljesen önálló, de a megerősödött egyetemi kört el nem hagyó magyar közösség (tagozat) megalakítását tartják az optimálisnak.

Hozzászólásában Béres András államtitkár a régiók fejlődése mellett érvelt, szerinte jó volna alapítványi egyetemeket, de inkább főiskolákat működtetni az ilyen hagyományokkal még nem rendelkező helyeken. De az államtitkár, mint mondta, mióta ezt a tisztséget tölti be, jórészt felülvizsgálta nézeteit, figyelme a kolozsvári adottságok felé, az állami garanciával működő magyar egyetem vagy önálló tagozat felé fordult. Takács Csaba ügyvezető elnök a vita során többször hangsúlyozta: az RMDSZ csak azt a nézetet tudja politikailag határozottan képviselni kormányzati pozícióban is, amit a szakma kivitelezhetőnek állapít meg, és aminek megvalósítását vállalja.

A közönség köréből felszólalók főleg abban értettek egyet, hogy a magyar felsőoktatás kolozsvári lehetőségeit kell felhasználni. A vitatkozók különböző szakterületekről és tapasztalatokból származó tények szerint mérlegelték, hogy mi volna az optimális: a különálló magyar egyetem építésének megkezdése, vagy a Babeș-Bolyain belül történő teljes önállóság elnyerése.

Horváth Anikó, Szabadság, 1997. február 3.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés