ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Művészetpártolók ma és egykoron

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c7c97fe8d3f90db475a2a2335c6ce429' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Alap&iacute;t&aacute;s&aacute;nak sz&aacute;zharmincadik&nbsp;&eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t &uuml;nnepli &aacute;prilis&nbsp;10-&eacute;n &eacute;s 11-&eacute;n az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE). A jubileum alkalm&aacute;b&oacute;l k&eacute;tnapos rendezv&eacute;nysorozatot tartanak Kolozsv&aacute;ron, &eacute;s kiosztj&aacute;k az idei EMKE-d&iacute;jakat.&nbsp;</strong></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <strong><img alt=\"szebeni nf_b\" class=\"kepalairas_kozep\" height=\"283\" src=\"http://static2.szekelyhon.ro/pictures/kronika/autosvilag/szebeni-nf_b.jpg\" title=\"Szebeni Zsuzsa Gróf Bánffy Miklós-díjat kap\" width=\"425\" /></strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az egyes&uuml;let az erd&eacute;lyi kult&uacute;r&aacute;hoz, műv&eacute;szethez &eacute;s k&ouml;zművelőd&eacute;shez val&oacute; hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s&aacute;&eacute;rt tizenk&eacute;t elimer&eacute;st oszt ki. B&aacute;nyai J&aacute;nos-d&iacute;jban r&eacute;szes&uuml;l Zepeczaner Jenő n&eacute;prajzkutat&oacute; a sz&eacute;kelyudvarhelyi Ha&aacute;z Rezső M&uacute;zeum szakszerű vezet&eacute;s&eacute;&eacute;rt, gyarap&iacute;t&aacute;s&aacute;&eacute;rt &eacute;s műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;&eacute;rt. Gr&oacute;f B&aacute;nffy Mikl&oacute;s-d&iacute;jat kap Szebeni Zsuzsa a B&aacute;nffy Mik&shy;l&oacute;s-&eacute;letművet bemutat&oacute;, Ign&aacute;cz R&oacute;zsa, Kiss Manyi, Szilv&aacute;ssy Carola hagyat&eacute;k&aacute;t felt&aacute;r&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok f&aacute;radhatatlan szervez&eacute;s&eacute;&eacute;rt, Gr&oacute;f Mik&oacute; Imre-d&iacute;jat pedig P&eacute;ter P&aacute;l szerte&aacute;gaz&oacute;, folyamatos &eacute;s ig&eacute;nyes mec&eacute;n&aacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kacs&oacute; Andr&aacute;s-d&iacute;jjal jutalmazz&aacute;k K&ouml;nczei Csongort a n&eacute;prajz- &eacute;s n&eacute;pt&aacute;nckutat&aacute;s, valamint a n&eacute;pt&aacute;ncoktat&aacute;s ter&uuml;let&eacute;n el&eacute;rt kimagasl&oacute; eredm&eacute;nyei&eacute;rt, Kov&aacute;cs Gy&ouml;rgy-d&iacute;jjal pedig L&aacute;szl&oacute; Csaba sz&iacute;n&eacute;szt (portr&eacute;nkon) elm&eacute;ly&uuml;lt karakterform&aacute;l&oacute; k&eacute;pess&eacute;g&eacute;&eacute;rt &eacute;s a szerepform&aacute;l&aacute;s&aacute;n &aacute;tizz&oacute; szem&eacute;lyess&eacute;g&eacute;&eacute;rt. Kőv&aacute;ry L&aacute;szl&oacute;-d&iacute;jban r&eacute;szes&uuml;l Vincze Zolt&aacute;n odaad&oacute; oktat&oacute;i munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt, honismereti &eacute;s helyt&ouml;rt&eacute;neti ismeretterjesztő tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt valamint a kolozsv&aacute;ri r&eacute;g&eacute;szeti iskola t&ouml;rt&eacute;net&eacute;nek felt&aacute;r&aacute;s&aacute;ban szerzett p&oacute;tolhatatlan &eacute;rdemei&eacute;rt</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gr&oacute;f Kun Kocs&aacute;rd-d&iacute;jat adom&aacute;nyoz az egyes&uuml;let Zsigmond Emes&eacute;nek a sz&iacute;nvonalas erd&eacute;lyi gyermekkult&uacute;ra alak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s szervez&eacute;s&eacute;ben v&aacute;llalt kiemelkedő szerep&eacute;&eacute;rt, az erd&eacute;lyi gyermeklapok szerkesztős&eacute;gi munk&aacute;j&aacute;nak ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;s&aacute;&eacute;rt. Monoki Istv&aacute;n-d&iacute;jat kap Kelemen Katalin k&ouml;nyvt&aacute;ri gyűjtem&eacute;ny- &eacute;s adatb&aacute;zis-&eacute;p&iacute;tő, valamint helyismereti munk&aacute;j&aacute;&eacute;rt, a k&ouml;zművelőd&eacute;s szolg&aacute;lat&aacute;&eacute;rt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A Nagy Istv&aacute;n-d&iacute;jat dr. P&eacute;ter &Eacute;va kapja az erd&eacute;lyi magyar k&oacute;rusmozgalomban kifejtett t&ouml;bb &eacute;vtizedes, kiemelkedő műv&eacute;szi &eacute;s &ouml;nzetlen oktat&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt. A Po&oacute;r Lili-d&iacute;jat id&eacute;n Albert Csilla sz&iacute;nműv&eacute;sznek &iacute;t&eacute;lt&eacute;k oda v&aacute;ltozatos &eacute;s ihletett szerepsk&aacute;l&aacute;j&aacute;&eacute;rt, gazdagon kibontakoz&oacute; sz&iacute;nműv&eacute;szet&eacute;&eacute;rt. Spectator-d&iacute;jat kap Tasn&aacute;di-S&aacute;hy P&eacute;ter k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gszolg&aacute;l&oacute; riportjai&eacute;rt &eacute;s publicisztikai &iacute;r&aacute;sai&eacute;rt, valamint Szolnay S&aacute;ndor-d&iacute;jat dr. Tosa Szil&aacute;gyi Katalin kiemelkedő műv&eacute;szi &eacute;s k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;ge elismer&eacute;sek&eacute;ppen. Az elismer&eacute;seket &aacute;prilis 11-&eacute;n osztj&aacute;k ki.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n T&aacute;rsadalmi szerepv&aacute;llal&aacute;s &eacute;s r&eacute;szv&eacute;tel a 19. sz&aacute;zad v&eacute;g&eacute;n: az EMKE indul&aacute;sa c&iacute;mmel jubileumi ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s ny&iacute;lik az egyes&uuml;let megalakul&aacute;s&aacute;nak 130-ik &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra &aacute;prilis 10-&eacute;n 5 &oacute;rakor a szervezet Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban, Kolozsv&aacute;ron. A rendezv&eacute;ny a dualizmuskori Magyarorsz&aacute;g legnagyobb &eacute;s hat&aacute;s&aacute;ban leg&aacute;tfog&oacute;bb k&ouml;zművelőd&eacute;si egyes&uuml;let&eacute;nek kezdeti időszak&aacute;t eleven&iacute;ti meg korabeli &iacute;r&aacute;sos &eacute;s k&eacute;pi dokumentumok, valamint t&aacute;rgyak r&eacute;v&eacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az 1885-&ouml;s alakul&aacute;st&oacute;l a sz&aacute;zad v&eacute;g&eacute;ig sz&aacute;mos korabeli politikus, műv&eacute;sz, valamint művelőd&eacute;s- &eacute;s műv&eacute;szetp&aacute;rtol&oacute; sorakozott fel az egyes&uuml;let m&ouml;g&eacute;, illetve azonosult az EMKE c&eacute;lkitűz&eacute;seivel az Eur&oacute;pa-szerte uralkod&oacute; egys&eacute;ges&iacute;tő-nemzeties&iacute;tő program korabeli szellem&eacute;ben. Mindezt tan&uacute;s&iacute;tj&aacute;k a korai fill&eacute;res adom&aacute;nyok vagy a Kun Kocs&aacute;rd gr&oacute;f fejedelmi alap&iacute;tv&aacute;ny&aacute;nak dokumentumai, korabeli rangos &eacute;s kev&eacute;sb&eacute; ismert előad&oacute;műv&eacute;szek, műalkot&aacute;sok &eacute;s művek EMKE-s kapcsol&oacute;d&aacute;sai, az egyes&uuml;leti műk&ouml;d&eacute;st lehetőv&eacute; tevő szereplők tev&eacute;kenys&eacute;gi dokumentumai.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ugyanakkor az EMKE-nek az erd&eacute;lyi oktat&aacute;s&uuml;gyben, illetve gazdas&aacute;gban bet&ouml;lt&ouml;tt korabeli szerep&eacute;t is bemutatja a t&aacute;rlat. A ki&aacute;ll&iacute;tott anyagok fők&eacute;nt a Rom&aacute;n Orsz&aacute;gos Lev&eacute;lt&aacute;r Kolozs Megyei Fi&oacute;kj&aacute;ban tal&aacute;lhat&oacute; EMKE-lev&eacute;lt&aacute;rban, csal&aacute;di, egyh&aacute;zi, egy&eacute;ni &eacute;s k&ouml;zgyűjtem&eacute;nyekből sz&aacute;rmaznak. A t&aacute;rlatot megnyitja dr. Sz&eacute;man P&eacute;ter EMKE-eln&ouml;k, Gaal Gy&ouml;rgy irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz &eacute;s Bartha Katalin &Aacute;gnes, a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s kur&aacute;tora. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s 2015. m&aacute;jus 15-&eacute;ig l&aacute;togathat&oacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n &Uuml;nnep Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A 130 &eacute;ves EMKE szervez&eacute;s&eacute;ben Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen &aacute;prilis 10-&eacute;n d&eacute;l&shy;ut&aacute;n 5 &oacute;rakor a Bern&aacute;dy-h&aacute;z&shy;ban tartj&aacute;k azt az &uuml;nneps&eacute;get, amelynek keret&eacute;ben a Marosv&aacute;s&aacute;rhelyi &Ouml;rm&eacute;ny&ndash;Magyar Kultur&aacute;lis Egyes&uuml;let (M&Ouml;MKE) &aacute;tveheti az EMKE orsz&aacute;gos d&iacute;j&aacute;t. &bdquo;Nagy kit&uuml;ntet&eacute;s ez sz&aacute;munkra, rem&eacute;lhetőleg sokan ott lesz&uuml;nk, hiszen nek&uuml;nk &eacute;s r&oacute;lunk sz&oacute;l&rdquo; &ndash; mondta az esem&eacute;nnyel kapcsolatban az egyes&uuml;let eln&ouml;ke, Pusk&aacute;s Attila. Az egyes&uuml;letet dr. P&aacute;l-Antal S&aacute;ndor akad&eacute;mikus m&eacute;ltatja. Tov&aacute;bbi d&iacute;jazott a Bandi Dezső Kultur&aacute;lis Egyes&uuml;let, Erd&eacute;lyi K&aacute;rp&aacute;t-Egyes&uuml;let, a mezős&aacute;msondi citera- &eacute;s b&eacute;pdalcsoport. Vas&aacute;rnap, &aacute;prilis 12-&eacute;n d&eacute;li 12 &oacute;rakor az unit&aacute;rius egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g Dersi J&aacute;nos Term&eacute;ben ny&iacute;lik meg a genoc&iacute;dium eml&eacute;k&eacute;re &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n &Ouml;rm&eacute;ny m&uacute;lt &eacute;s jelen c&iacute;mű fot&oacute;ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa. &Ouml;rm&eacute;ny, latin &eacute;s magyar &eacute;nekekkel k&ouml;zreműk&ouml;dik a Cantuale egy&uuml;ttes.<br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kr&oacute;nika, <a href=\"http://www.kronika.ro/kultura/muveszetpartolok-ma-es-egykoron\" target=\"_blank\">2015. &aacute;prilis 7.</a></p>\n', created = 1521351369, expire = 1521437769, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c7c97fe8d3f90db475a2a2335c6ce429' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521351369, expire = 1521437769, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521351369, expire = 1521437769, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521351369, expire = 1521437769, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521351369, expire = 1521437769, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521351369, expire = 1521437769, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521351369, expire = 1521437769, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Krónika, 2015. április 7.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Alapításának százharmincadik évfordulóját ünnepli április 10-én és 11-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE). A jubileum alkalmából kétnapos rendezvénysorozatot tartanak Kolozsváron, és kiosztják az idei EMKE-díjakat. 

szebeni nf_b

Az egyesület az erdélyi kultúrához, művészethez és közművelődéshez való hozzájárulásáért tizenkét elimerést oszt ki. Bányai János-díjban részesül Zepeczaner Jenő néprajzkutató a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum szakszerű vezetéséért, gyarapításáért és működtetéséért. Gróf Bánffy Miklós-díjat kap Szebeni Zsuzsa a Bánffy Mik­lós-életművet bemutató, Ignácz Rózsa, Kiss Manyi, Szilvássy Carola hagyatékát feltáró kiállítások fáradhatatlan szervezéséért, Gróf Mikó Imre-díjat pedig Péter Pál szerteágazó, folyamatos és igényes mecénási tevékenységéért.

Kacsó András-díjjal jutalmazzák Könczei Csongort a néprajz- és néptánckutatás, valamint a néptáncoktatás területén elért kimagasló eredményeiért, Kovács György-díjjal pedig László Csaba színészt (portrénkon) elmélyült karakterformáló képességéért és a szerepformálásán átizzó személyességéért. Kőváry László-díjban részesül Vincze Zoltán odaadó oktatói munkásságáért, honismereti és helytörténeti ismeretterjesztő tevékenységéért valamint a kolozsvári régészeti iskola történetének feltárásában szerzett pótolhatatlan érdemeiért

Gróf Kun Kocsárd-díjat adományoz az egyesület Zsigmond Emesének a színvonalas erdélyi gyermekkultúra alakításában és szervezésében vállalt kiemelkedő szerepéért, az erdélyi gyermeklapok szerkesztőségi munkájának irányításáért. Monoki István-díjat kap Kelemen Katalin könyvtári gyűjtemény- és adatbázis-építő, valamint helyismereti munkájáért, a közművelődés szolgálatáért.

A Nagy István-díjat dr. Péter Éva kapja az erdélyi magyar kórusmozgalomban kifejtett több évtizedes, kiemelkedő művészi és önzetlen oktatói tevékenységéért. A Poór Lili-díjat idén Albert Csilla színművésznek ítélték oda változatos és ihletett szerepskálájáért, gazdagon kibontakozó színművészetéért. Spectator-díjat kap Tasnádi-Sáhy Péter közösségszolgáló riportjaiért és publicisztikai írásaiért, valamint Szolnay Sándor-díjat dr. Tosa Szilágyi Katalin kiemelkedő művészi és közművelődési tevékenysége elismeréseképpen. Az elismeréseket április 11-én osztják ki.

Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása címmel jubileumi kiállítás nyílik az egyesület megalakulásának 130-ik évfordulójára április 10-én 5 órakor a szervezet Györkös Mányi Albert Emlékházában, Kolozsváron. A rendezvény a dualizmuskori Magyarország legnagyobb és hatásában legátfogóbb közművelődési egyesületének kezdeti időszakát eleveníti meg korabeli írásos és képi dokumentumok, valamint tárgyak révén.

Az 1885-ös alakulástól a század végéig számos korabeli politikus, művész, valamint művelődés- és művészetpártoló sorakozott fel az egyesület mögé, illetve azonosult az EMKE célkitűzéseivel az Európa-szerte uralkodó egységesítő-nemzetiesítő program korabeli szellemében. Mindezt tanúsítják a korai filléres adományok vagy a Kun Kocsárd gróf fejedelmi alapítványának dokumentumai, korabeli rangos és kevésbé ismert előadóművészek, műalkotások és művek EMKE-s kapcsolódásai, az egyesületi működést lehetővé tevő szereplők tevékenységi dokumentumai.

Ugyanakkor az EMKE-nek az erdélyi oktatásügyben, illetve gazdaságban betöltött korabeli szerepét is bemutatja a tárlat. A kiállított anyagok főként a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókjában található EMKE-levéltárban, családi, egyházi, egyéni és közgyűjteményekből származnak. A tárlatot megnyitja dr. Széman Péter EMKE-elnök, Gaal György irodalomtörténész és Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás kurátora. A kiállítás 2015. május 15-éig látogatható.


Ünnep Marosvásárhelyen

A 130 éves EMKE szervezésében Marosvásárhelyen április 10-én dél­után 5 órakor a Bernády-ház­ban tartják azt az ünnepséget, amelynek keretében a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület (MÖMKE) átveheti az EMKE országos díját. „Nagy kitüntetés ez számunkra, remélhetőleg sokan ott leszünk, hiszen nekünk és rólunk szól” – mondta az eseménnyel kapcsolatban az egyesület elnöke, Puskás Attila. Az egyesületet dr. Pál-Antal Sándor akadémikus méltatja. További díjazott a Bandi Dezső Kulturális Egyesület, Erdélyi Kárpát-Egyesület, a mezősámsondi citera- és bépdalcsoport. Vasárnap, április 12-én déli 12 órakor az unitárius egyházközség Dersi János Termében nyílik meg a genocídium emlékére Ábrám Zoltán Örmény múlt és jelen című fotókiállítása. Örmény, latin és magyar énekekkel közreműködik a Cantuale együttes.
 

Krónika, 2015. április 7.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés