ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Műterem és Élet-Jelek a Székelyföldről

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fc1471b6804bdbaa8c421f86e3373b4a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong><span class=\"on_subtitle\">Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt k&ouml;nyvbemutat&oacute; a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban</span></strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&bdquo;Ment-e a k&ouml;nyvek &aacute;ltal a vil&aacute;g el&eacute;bb?&rdquo; &ndash; k&eacute;rdezhetj&uuml;k V&ouml;r&ouml;smartyval egy&uuml;tt, sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek k&ouml;zelgő, 210. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n, s ak&aacute;r el is morfond&iacute;rozhatunk a t&eacute;m&aacute;n, de b&aacute;rmennyire pesszimist&aacute;n &eacute;s kritikusan viszonyuln&aacute;nk is korunk vissz&aacute;ss&aacute;gaihoz, a m&eacute;g v&eacute;letlen&uuml;l sem paradicsomi &aacute;llapotokhoz, az igenlő v&aacute;laszt nem ker&uuml;lhetj&uuml;k meg.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\">M&aacute;rton &Aacute;rp&aacute;d? K&ouml;z&eacute;p-Eur&oacute;pa I.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>Az &eacute;n koroszt&aacute;lyom, de a n&aacute;lam t&iacute;z-h&uacute;sz &eacute;vvel fiatalabbak is eml&eacute;kezhetnek m&eacute;g arra, mit jelentett a diktat&uacute;ra legs&ouml;t&eacute;tebb, hetvenes nyolcvanas &eacute;veiben az &iacute;rott sz&oacute;, a k&ouml;nyvbe foglalt gondolat. Mekkora seg&iacute;ts&eacute;get, milyen erős erk&ouml;lcsi t&aacute;maszt ny&uacute;jtottak a Domokos G&eacute;za igazgatta Kriterion minős&eacute;gi k&ouml;nyvei, a magyar &eacute;s a vil&aacute;girodalom remekeit megjelentető k&ouml;tetek. &Eacute;s eml&eacute;kezhetnek arra a bizonyos Tőzs&eacute;r post&aacute;ra is &ndash; az elnevez&eacute;s nem kisebb szem&eacute;lyis&eacute;gtől, mint a mi &bdquo;sz&aacute;guld&oacute; riporter&uuml;nktől&rdquo;, a felejthetetlen eml&eacute;kű Beke Gy&ouml;rgytől sz&aacute;rmazik, &ndash; amely a legeldugottabb kistelep&uuml;l&eacute;sre is eljuttatta a nemritk&aacute;n levegővel is fel&eacute;rő olvasnival&oacute;t, a megmarad&aacute;st szolg&aacute;l&oacute; magyar sz&oacute;t.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>S hogy mi&eacute;rt e m&uacute;ltba kalandoz&aacute;s egy ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute;n? Mert minden mindennel &ouml;sszef&uuml;gg. Mert tal&aacute;n ez a szemet gy&ouml;ny&ouml;rk&ouml;dtető, lelket kiteljes&iacute;tő t&aacute;rlat is ott hordozza cs&iacute;r&aacute;j&aacute;ban Tőzs&eacute;r J&oacute;zsef Sz&eacute;kelyf&ouml;ldről ir&aacute;ny&iacute;tott k&ouml;nyvpost&aacute;j&aacute;t, azt az egyszem&eacute;lyes int&eacute;zm&eacute;nyt, amely 2011 janu&aacute;rj&aacute;ban &uuml;nnepli megalakul&aacute;s&aacute;nak 40. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t. S amely 1993-t&oacute;l imm&aacute;r k&ouml;nyvkiad&oacute;v&aacute; teljesedve, Kozma M&aacute;ria főszerkeszt&eacute;s&eacute;vel v&aacute;lt a hazai &bdquo;k&ouml;nyvtermel&eacute;s&rdquo; egyik legmark&aacute;nsabb k&eacute;pviselőj&eacute;v&eacute;, az irodalom &eacute;s a műv&eacute;szet terjesztőj&eacute;v&eacute;, sőt gerjesztőj&eacute;v&eacute; is. Amint azt a Műterem &eacute;s az &Eacute;let-Jelek sorozatok itt l&aacute;that&oacute; k&ouml;tetei is igazolj&aacute;k: a k&eacute;pzőműv&eacute;szek &eacute;s m&eacute;ltat&oacute;ik sz&oacute;sz&oacute;l&oacute;j&aacute;v&aacute;.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\"><span class=\"info_small\">K&ouml;llő Margit: F&eacute;szek &ndash; Fot&oacute;: Horv&aacute;th L&aacute;szl&oacute;</span></span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>A sorozatok &eacute;rt&eacute;kes darabjai k&ouml;z&uuml;l a legfrissebbek ker&uuml;lnek most bemutat&aacute;sra, &eacute;s elevenednek meg a műv&eacute;szek j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l, akik n&eacute;h&aacute;ny munka erej&eacute;ig eredetiben is &iacute;zel&iacute;tőt ny&uacute;jtanak tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;kből. Az eredeti alkot&aacute;sokkal val&oacute; tal&aacute;lkoz&aacute;s &eacute;lm&eacute;nye pedig &ouml;sszehasonl&iacute;thatatlanul t&ouml;bbet jelent a legjobb reprodukci&oacute;n&aacute;l is, mondhatni hiteles&iacute;ti a k&ouml;nyvben foglaltakat.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>N&eacute;mi t&uacute;lz&aacute;ssal az erd&eacute;lyi k&eacute;pzőműv&eacute;szet keresztmetszete elevenedik meg előtt&uuml;nk. A műfaji &eacute;s stil&aacute;ris v&aacute;ltozatoss&aacute;g r&eacute;v&eacute;n ugyanis betekint&eacute;st nyerhet&uuml;nk a kort&aacute;rs hazai vizu&aacute;lis műv&eacute;szet főbb vonulataiba.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>A fest&eacute;szetet M&aacute;rton &Aacute;rp&aacute;d, a Hargita műhely oszlopos tagja &eacute;s megteremtője k&eacute;pviseli, aki expressz&iacute;v, var&aacute;zslatos realizmus&aacute;val alkot&oacute;műv&eacute;szet&eacute;ben mindv&eacute;gig hű maradt ahhoz a t&aacute;jhoz &eacute;s ember&eacute;hez, amely elind&iacute;totta a p&aacute;ly&aacute;n. A robusztus form&aacute;k elemi erej&eacute;vel hat&oacute;, m&eacute;lys&eacute;gesen emberk&ouml;zpont&uacute;, erd&eacute;lyi hagyom&aacute;nyokb&oacute;l t&aacute;pl&aacute;lkoz&oacute; műv&eacute;szete a legkorszerűbb festői nyelvezeten sz&oacute;l a befogad&oacute;hoz. Saj&aacute;tos sz&iacute;nvil&aacute;g&uacute;, balladai t&ouml;m&ouml;rs&eacute;gű, sorsk&eacute;pszerű alkot&aacute;sai a dr&aacute;mais&aacute;g &eacute;s a l&iacute;rais&aacute;g egyedi &ouml;tv&ouml;zetei. Műv&eacute;szi munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t Banner Zolt&aacute;n mutatja be gazdagon illusztr&aacute;lt k&ouml;tetben. A jelenlegi t&aacute;rlatra a műv&eacute;sz h&aacute;rom, sejtelmesen k&ouml;nnyed, rendk&iacute;v&uuml;l kifejező, a szok&aacute;sosn&aacute;l l&iacute;raibb, megejtő sz&eacute;ps&eacute;gű pasztellj&eacute;t k&uuml;ldte el.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">Vargha Mih&aacute;ly: Lev&eacute;lk&uuml;rt</span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>Zsigmond M&aacute;rton ugyancsak a r&eacute;gi&oacute;beli műv&eacute;szg&aacute;rda prominens tagja. K&eacute;pzőműv&eacute;sz a sz&oacute; legnemesebb &eacute;rtelm&eacute;ben, hiszen a monument&aacute;lis műv&eacute;szet &ndash; gondoljunk csak a cs&iacute;kszeredai mozi homlokzat&aacute;t d&iacute;sz&iacute;tő mozaikj&aacute;ra &ndash; legal&aacute;bb olyan k&ouml;zel &aacute;ll hozz&aacute; mint a fest&eacute;szet &eacute;s a mindezek alapj&aacute;t k&eacute;pező rajz. Az emberi test anat&oacute;mi&aacute;j&aacute;nak kiv&aacute;l&oacute; ismerője &eacute;s műv&eacute;szi &aacute;tl&eacute;nyeg&iacute;tője. Biztos k&eacute;zről, nem mindennapi rajztud&aacute;sr&oacute;l, l&eacute;nyegl&aacute;t&aacute;sr&oacute;l &eacute;s műv&eacute;szi fant&aacute;zi&aacute;r&oacute;l &aacute;rulkod&oacute; akt sorozat&aacute;b&oacute;l a H&aacute;zsong&aacute;rd Alap&iacute;tv&aacute;ny kolozsv&aacute;ri aukci&oacute;s t&aacute;rlat&aacute;n is kaphattunk &iacute;zel&iacute;tőt. A r&oacute;la sz&oacute;l&oacute; kismonogr&aacute;fia bevezető tanulm&aacute;ny&aacute;t Tur&oacute;s Eszter jegyzi. A t&aacute;rlaton k&eacute;t, folthat&aacute;sokkal &eacute;p&iacute;tkező, a figuralit&aacute;st &eacute;ppen csak hogy sejtető sz&iacute;nvillan&aacute;s&aacute;val szerepel.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>A r&eacute;gi&oacute; m&aacute;sik jellegzetes műv&eacute;sz k&eacute;pviselője a K&eacute;zdiv&aacute;s&aacute;rhelyen &eacute;lő S&aacute;rosi Csaba. Munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t k&ouml;tetben J&aacute;n&oacute; Mih&aacute;ly m&eacute;ltatja. Saj&aacute;tos sz&iacute;nvil&aacute;g, a legk&uuml;l&ouml;nf&eacute;l&eacute;bb anyagok &eacute;s tematik&aacute;k kombin&aacute;ci&oacute;ja, humor, sőt a szarkasztikus megfogalmaz&aacute;sok ir&aacute;nti fog&eacute;konys&aacute;g is jellemzi a k&ouml;rnyezet&eacute;t &eacute;s &ouml;nmag&aacute;t saj&aacute;tosan egyedi műv&eacute;szi szem&uuml;vegen kereszt&uuml;l szeml&eacute;lő alkot&oacute; műv&eacute;szi vil&aacute;g&aacute;t. A mot&iacute;vumok j&aacute;t&eacute;kos soksz&iacute;nűs&eacute;ge &eacute;s a szigor&uacute;an pontos szerkeszt&eacute;s sikerrel eg&eacute;sz&iacute;ti ki egym&aacute;st a Feszt L&aacute;szl&oacute;-tan&iacute;tv&aacute;ny S&aacute;rosin&aacute;l.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>Fazakas Tibor saj&aacute;tos sz&iacute;nt k&eacute;pvisel erd&eacute;lyi k&eacute;pzőműv&eacute;szet&uuml;nkben. Op-artos konstrukci&oacute;i egyfajta l&iacute;rai geometria rejtelmeibe ny&uacute;jtanak betekint&eacute;st. A műv&eacute;sz biztos k&eacute;zzel, m&eacute;rn&ouml;ki pontoss&aacute;ggal szerkesztett, festett k&eacute;pi vallom&aacute;sai dacolni l&aacute;tszanak a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pes technika mindenek felettis&eacute;g&eacute;vel. Alkot&aacute;sait k&ouml;tetben Banner Zolt&aacute;n elemzi.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span><span class=\"info_small\">Vargha Mih&aacute;ly: Benedek Elek</span></span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>Leegyszerűs&iacute;tett, tiszta form&aacute;ival a szobr&aacute;sz Vargha Mih&aacute;ly a műv&eacute;szi absztrakci&oacute; legmagasabb fok&aacute;ra jut el. Flor&aacute;lis, zoomorf &eacute;s antropomorf fogantat&aacute;s&uacute;, geometrikus alakzataival &eacute;letet, k&ouml;ltőis&eacute;get lehel a hideg form&aacute;kba. A műv&eacute;sz a mikr&oacute;- &eacute;s makrovil&aacute;g ellesett form&aacute;iban v&eacute;li felfedezni azt a harm&oacute;ni&aacute;t, amely a formai megjelen&iacute;t&eacute;s katartikus l&aacute;tv&aacute;ny&aacute;t teremti meg. Egyfajta &eacute;rzelmesen konceptu&aacute;lis szobr&aacute;szatnak adva ez&aacute;ltal teret. Munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t k&ouml;tetben Sz&uuml;cs Gy&ouml;rgy mutatja be.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>K&ouml;llő Margit műv&eacute;szi munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;r&oacute;l Gazda &Aacute;rp&aacute;d &iacute;r. A kitűnő rajzk&eacute;szs&eacute;ggel meg&aacute;ldott textilműv&eacute;sz munk&aacute;i sikerrel &ouml;tv&ouml;zik a l&aacute;tv&aacute;nyt &eacute;s a l&aacute;tv&aacute;ny m&ouml;g&ouml;tti gondolati szf&eacute;r&aacute;t. Term&eacute;szeti mot&iacute;vumokkal gazdagon &aacute;tszőtt alkot&aacute;sai ilyenform&aacute;n a figurativit&aacute;s k&ouml;vetkezetes v&aacute;llal&aacute;s&aacute;val jutnak el a conceptual art lehetős&eacute;geinek kiakn&aacute;z&aacute;s&aacute;ig is. &Eacute;ppen visszafogotts&aacute;gukban megkap&oacute;, k&uuml;l&ouml;nleges eleganci&aacute;j&uacute; munk&aacute;it egyfajta saj&aacute;tos purit&aacute;ns&aacute;g, &ouml;nk&eacute;nt v&aacute;llalt aszketizmus jellemzi. Alkot&aacute;sai &uacute;gy korszerűek &eacute;s &uacute;gy j&ouml;vőbe mutat&oacute;k, hogy magukon viselik annak a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gnek a jegyeit, kultur&aacute;lis &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&eacute;t, amelyből v&eacute;tettek.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>&Eacute;s hatv&aacute;nyozottan jellemző ez a szint&eacute;n textilműv&eacute;sz &eacute;s divattervező Bandi Kati munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;ra. Nem v&eacute;letlen&uuml;l, hiszen a gy&ouml;kerek tisztelet&eacute;t &eacute;s szeretet&eacute;t a csal&aacute;db&oacute;l hozta. &Eacute;desapja, a n&eacute;pműv&eacute;szet igazi apostolak&eacute;nt oktatta a fiatalokat az eredeti n&eacute;pi mot&iacute;vumok saj&aacute;toss&aacute;gainak ismeret&eacute;re, a benn&uuml;k rejlő lehetős&eacute;gek kiakn&aacute;z&aacute;s&aacute;nak fontoss&aacute;g&aacute;ra. Ezekből ihletődik Bandi Kati is. <em>Az &oacute;ri&aacute;sl&aacute;ny ruh&aacute;j&aacute;</em>val pedig val&oacute;s&aacute;ggal brill&iacute;rozik, korl&aacute;tlan alkot&oacute; fant&aacute;zi&aacute;r&oacute;l &eacute;s műv&eacute;szi &eacute;rz&eacute;kről t&eacute;ve tan&uacute;bizonys&aacute;got. A munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t bemutat&oacute; tanulm&aacute;nyt Nagy Mikl&oacute;s Kund &iacute;rta.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span>A ki&aacute;ll&iacute;t&oacute; műv&eacute;szek tagjai annak a Barab&aacute;s Mikl&oacute;s C&eacute;hnek, amely nemr&eacute;g nyerte el az egyik legmagasabb anyaorsz&aacute;gi kit&uuml;ntet&eacute;st, a Magyar &Ouml;r&ouml;ks&eacute;g D&iacute;jat. Az elismer&eacute;s nekik is k&ouml;sz&ouml;nhető.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span><em><span>Elhangzott 2010. november 24-&eacute;n, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban (szerkesztett v&aacute;ltozat)</span></em></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span><span>N&eacute;meth J&uacute;lia, <a href=\"http://archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/50689\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2010. november 30.</a></span></span></p>\n', created = 1527205367, expire = 1527291767, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fc1471b6804bdbaa8c421f86e3373b4a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205368, expire = 1527291768, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205368, expire = 1527291768, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205368, expire = 1527291768, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205368, expire = 1527291768, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205368, expire = 1527291768, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205368, expire = 1527291768, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2010. november 30.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Kiállítással egybekötött könyvbemutató a Györkös Mányi Albert Emlékházban

„Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezhetjük Vörösmartyval együtt, születésének közelgő, 210. évfordulóján, s akár el is morfondírozhatunk a témán, de bármennyire pesszimistán és kritikusan viszonyulnánk is korunk visszásságaihoz, a még véletlenül sem paradicsomi állapotokhoz, az igenlő választ nem kerülhetjük meg.

 

Márton Árpád? Közép-Európa I.

Az én korosztályom, de a nálam tíz-húsz évvel fiatalabbak is emlékezhetnek még arra, mit jelentett a diktatúra legsötétebb, hetvenes nyolcvanas éveiben az írott szó, a könyvbe foglalt gondolat. Mekkora segítséget, milyen erős erkölcsi támaszt nyújtottak a Domokos Géza igazgatta Kriterion minőségi könyvei, a magyar és a világirodalom remekeit megjelentető kötetek. És emlékezhetnek arra a bizonyos Tőzsér postára is – az elnevezés nem kisebb személyiségtől, mint a mi „száguldó riporterünktől”, a felejthetetlen emlékű Beke Györgytől származik, – amely a legeldugottabb kistelepülésre is eljuttatta a nemritkán levegővel is felérő olvasnivalót, a megmaradást szolgáló magyar szót.

S hogy miért e múltba kalandozás egy kiállítás megnyitón? Mert minden mindennel összefügg. Mert talán ez a szemet gyönyörködtető, lelket kiteljesítő tárlat is ott hordozza csírájában Tőzsér József Székelyföldről irányított könyvpostáját, azt az egyszemélyes intézményt, amely 2011 januárjában ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. S amely 1993-tól immár könyvkiadóvá teljesedve, Kozma Mária főszerkesztésével vált a hazai „könyvtermelés” egyik legmarkánsabb képviselőjévé, az irodalom és a művészet terjesztőjévé, sőt gerjesztőjévé is. Amint azt a Műterem és az Élet-Jelek sorozatok itt látható kötetei is igazolják: a képzőművészek és méltatóik szószólójává.

 

Köllő Margit: Fészek – Fotó: Horváth László

A sorozatok értékes darabjai közül a legfrissebbek kerülnek most bemutatásra, és elevenednek meg a művészek jóvoltából, akik néhány munka erejéig eredetiben is ízelítőt nyújtanak tevékenységükből. Az eredeti alkotásokkal való találkozás élménye pedig összehasonlíthatatlanul többet jelent a legjobb reprodukciónál is, mondhatni hitelesíti a könyvben foglaltakat.

Némi túlzással az erdélyi képzőművészet keresztmetszete elevenedik meg előttünk. A műfaji és stiláris változatosság révén ugyanis betekintést nyerhetünk a kortárs hazai vizuális művészet főbb vonulataiba.

A festészetet Márton Árpád, a Hargita műhely oszlopos tagja és megteremtője képviseli, aki expresszív, varázslatos realizmusával alkotóművészetében mindvégig hű maradt ahhoz a tájhoz és emberéhez, amely elindította a pályán. A robusztus formák elemi erejével ható, mélységesen emberközpontú, erdélyi hagyományokból táplálkozó művészete a legkorszerűbb festői nyelvezeten szól a befogadóhoz. Sajátos színvilágú, balladai tömörségű, sorsképszerű alkotásai a drámaiság és a líraiság egyedi ötvözetei. Művészi munkásságát Banner Zoltán mutatja be gazdagon illusztrált kötetben. A jelenlegi tárlatra a művész három, sejtelmesen könnyed, rendkívül kifejező, a szokásosnál líraibb, megejtő szépségű pasztelljét küldte el.

 

Vargha Mihály: Levélkürt

Zsigmond Márton ugyancsak a régióbeli művészgárda prominens tagja. Képzőművész a szó legnemesebb értelmében, hiszen a monumentális művészet – gondoljunk csak a csíkszeredai mozi homlokzatát díszítő mozaikjára – legalább olyan közel áll hozzá mint a festészet és a mindezek alapját képező rajz. Az emberi test anatómiájának kiváló ismerője és művészi átlényegítője. Biztos kézről, nem mindennapi rajztudásról, lényeglátásról és művészi fantáziáról árulkodó akt sorozatából a Házsongárd Alapítvány kolozsvári aukciós tárlatán is kaphattunk ízelítőt. A róla szóló kismonográfia bevezető tanulmányát Turós Eszter jegyzi. A tárlaton két, folthatásokkal építkező, a figuralitást éppen csak hogy sejtető színvillanásával szerepel.

A régió másik jellegzetes művész képviselője a Kézdivásárhelyen élő Sárosi Csaba. Munkásságát kötetben Jánó Mihály méltatja. Sajátos színvilág, a legkülönfélébb anyagok és tematikák kombinációja, humor, sőt a szarkasztikus megfogalmazások iránti fogékonyság is jellemzi a környezetét és önmagát sajátosan egyedi művészi szemüvegen keresztül szemlélő alkotó művészi világát. A motívumok játékos sokszínűsége és a szigorúan pontos szerkesztés sikerrel egészíti ki egymást a Feszt László-tanítvány Sárosinál.

Fazakas Tibor sajátos színt képvisel erdélyi képzőművészetünkben. Op-artos konstrukciói egyfajta lírai geometria rejtelmeibe nyújtanak betekintést. A művész biztos kézzel, mérnöki pontossággal szerkesztett, festett képi vallomásai dacolni látszanak a számítógépes technika mindenek felettiségével. Alkotásait kötetben Banner Zoltán elemzi.

 

Vargha Mihály: Benedek Elek

Leegyszerűsített, tiszta formáival a szobrász Vargha Mihály a művészi absztrakció legmagasabb fokára jut el. Florális, zoomorf és antropomorf fogantatású, geometrikus alakzataival életet, költőiséget lehel a hideg formákba. A művész a mikró- és makrovilág ellesett formáiban véli felfedezni azt a harmóniát, amely a formai megjelenítés katartikus látványát teremti meg. Egyfajta érzelmesen konceptuális szobrászatnak adva ezáltal teret. Munkásságát kötetben Szücs György mutatja be.

Köllő Margit művészi munkásságáról Gazda Árpád ír. A kitűnő rajzkészséggel megáldott textilművész munkái sikerrel ötvözik a látványt és a látvány mögötti gondolati szférát. Természeti motívumokkal gazdagon átszőtt alkotásai ilyenformán a figurativitás következetes vállalásával jutnak el a conceptual art lehetőségeinek kiaknázásáig is. Éppen visszafogottságukban megkapó, különleges eleganciájú munkáit egyfajta sajátos puritánság, önként vállalt aszketizmus jellemzi. Alkotásai úgy korszerűek és úgy jövőbe mutatók, hogy magukon viselik annak a közösségnek a jegyeit, kulturális örökségét, amelyből vétettek.

És hatványozottan jellemző ez a szintén textilművész és divattervező Bandi Kati munkásságára. Nem véletlenül, hiszen a gyökerek tiszteletét és szeretetét a családból hozta. Édesapja, a népművészet igazi apostolaként oktatta a fiatalokat az eredeti népi motívumok sajátosságainak ismeretére, a bennük rejlő lehetőségek kiaknázásának fontosságára. Ezekből ihletődik Bandi Kati is. Az óriáslány ruhájával pedig valósággal brillírozik, korlátlan alkotó fantáziáról és művészi érzékről téve tanúbizonyságot. A munkásságát bemutató tanulmányt Nagy Miklós Kund írta.

A kiállító művészek tagjai annak a Barabás Miklós Céhnek, amely nemrég nyerte el az egyik legmagasabb anyaországi kitüntetést, a Magyar Örökség Díjat. Az elismerés nekik is köszönhető.

Elhangzott 2010. november 24-én, a Györkös Mányi Albert Emlékházban (szerkesztett változat)

Németh Júlia, Szabadság, 2010. november 30.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés