ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A múló idő hídján

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9177ba36f2f81a73736f7e6e28c2c620' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <strong>Gally A. Katalin ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Gally A. Katalin az &aacute;rnyalatok festője.<br />\n Pasztellk&eacute;szlet&eacute;t n&eacute;zve meglepett, hogy a tompa okkerek &eacute;s sz&iacute;nes sz&uuml;rk&eacute;k r&uacute;djaib&oacute;l csak kis v&eacute;gek maradtak meg. Az angolv&ouml;r&ouml;s, a s&aacute;rg&aacute;k, narancss&aacute;rg&aacute;k &eacute;s n&eacute;h&aacute;ny v&ouml;r&ouml;s &aacute;rnyalat, amelyek m&eacute;g valamennyire kopottak, ak&aacute;rcsak a feh&eacute;r is. A fekete azonban s a &bdquo;hevesebb&rdquo; sz&iacute;nek &eacute;rintetlenek. A k&eacute;kek &eacute;s z&ouml;ldek is alig fogynak, b&aacute;r munk&aacute;it n&eacute;zve azt hittem, hogy ezeket gyakran veszi k&eacute;zbe.</em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <em><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/788\" /></em><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">Medit&aacute;ci&oacute;</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ha a k&eacute;peken &eacute;rz&eacute;kelhető k&eacute;ket, z&ouml;ldet, v&ouml;r&ouml;set k&ouml;zelről megn&eacute;zz&uuml;k, &eacute;s elemeire lebontjuk, l&aacute;thatjuk, hogy &ouml;sszetevőik tompa, &eacute;lettelen sz&iacute;nek. Ezekből az &aacute;rnyalatokb&oacute;l &eacute;p&uuml;lnek fel &eacute;rz&eacute;keny &eacute;s finoman sz&iacute;nezett alkot&aacute;sai. Festm&eacute;nyeinek ereje &ndash; haszn&aacute;ljuk ezt a sz&oacute;t, mert Gally munk&aacute;i erősek &ndash; &eacute;s hat&aacute;rozotts&aacute;guk ebből a sz&iacute;ntudom&aacute;nyb&oacute;l ered. K&eacute;peinek &uuml;zenet&eacute;t ez a nagy &eacute;s ritka, nem hivalkod&oacute; sz&iacute;ntud&aacute;s &eacute;s absztrakt gondolkod&aacute;s teszi kifejezőv&eacute;.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/789\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">Rozsda marta</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez a csendes erő a nemes pen&eacute;szre eml&eacute;keztet, amelyet t&ouml;bb munk&aacute;j&aacute;n is megfestett. A p&oacute;kh&aacute;l&oacute;ra hasonl&iacute;t&oacute; &eacute;s &iacute;gy az idő m&uacute;l&aacute;s&aacute;ra is eml&eacute;keztető gomba, amely a boros palackokat &eacute;s hord&oacute;kat bebor&iacute;tja, leheletfinom &eacute;lő szervezet, amely a borral egy&uuml;tt &eacute;l, &eacute;s azt nemes&iacute;ti, &iacute;zes&iacute;ti. Ennek a pen&eacute;sznek a tal&aacute;nyoss&aacute;ga, hallgatag tev&eacute;kenys&eacute;ge &ndash; amit metafizikusnak mondan&aacute;nk, ha ezt Gally Katalin szer&eacute;nys&eacute;ge megengedn&eacute; &ndash; az, ami a k&eacute;pek hangulat&aacute;t meghat&aacute;rozza.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A m&uacute;l&oacute; időnek a t&ouml;r&eacute;keny h&iacute;dj&aacute;n kelnek &eacute;letre a sz&iacute;nek is, megid&eacute;zve az &uacute;jabb &eacute;s r&eacute;gebbi idők form&aacute;it: kilincseket, kazett&aacute;s mennyezetek &eacute;s kalotaszegi kapuk kopott figur&aacute;it, lepergő vakolatot, b&aacute;bukat, l&eacute;pcsőket, facsonkokb&oacute;l felsejlő &aacute;lmokat, eldobott műanyag palackokat. Az alakok &eacute;s t&aacute;rgyak mind az emberről besz&eacute;lnek, az &eacute;rt&eacute;kalkot&oacute; &eacute;s rombol&oacute; emberről egyar&aacute;nt, valamint ember &eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelem, ember &eacute;s t&aacute;rsadalom, ember &eacute;s term&eacute;szet viszony&aacute;r&oacute;l.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/790\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">B&aacute;lv&aacute;ny</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A t&ouml;rt&eacute;nelmet ebben az esetben nem politikat&ouml;rt&eacute;netk&eacute;nt, az esem&eacute;nyek &eacute;s nemzetek t&ouml;rt&eacute;netek&eacute;nt, hanem az időről &eacute;s az annak al&aacute;vetett emberről folytatott szubjekt&iacute;v elm&eacute;lked&eacute;sk&eacute;nt &eacute;rtelmezz&uuml;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A t&aacute;rsadalom &eacute;s az emberi &eacute;rt&eacute;keknek a f&eacute;lt&eacute;se saj&aacute;toss&aacute;ga az erd&eacute;lyi magyar műv&eacute;szetnek. A kisebbs&eacute;gi l&eacute;t, esetenk&eacute;nt a k&eacute;tszeresen kisebbs&eacute;gi l&eacute;t (Gally Katalin magyar&ndash;sz&aacute;sz sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute;, &eacute;s kev&eacute;s bar&aacute;tja maradt m&aacute;r Kolozsv&aacute;ron, Erd&eacute;lyben, akivel n&eacute;met&uuml;l besz&eacute;lhet) fokozottan &eacute;rz&eacute;kenny&eacute; teszi az erd&eacute;lyi műv&eacute;szeket a t&aacute;rsadalomnak az &ouml;kol&oacute;giai szeml&eacute;let&eacute;re.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Klasszikusaink k&ouml;z&uuml;l Nagy Albert, nagy műv&eacute;szeink k&ouml;z&uuml;l Pallos Sch. Jutta, So&oacute; Z&ouml;ld Margit, Kusztos Endre s imm&aacute;r Gally A. Katalin k&eacute;pein is felfedezhetj&uuml;k a t&aacute;rsadalomnak az &ouml;kol&oacute;giai &eacute;rtelmez&eacute;s&eacute;t. A t&aacute;rsadalom &eacute;s term&eacute;szet hasonlatoss&aacute;g&aacute;t fejezik ki műveik. A f&aacute;k &eacute;s az emberek, az erdők &eacute;s a falvak, v&aacute;rosok hasonl&oacute; modellt k&eacute;pviselnek. Term&eacute;szetesen kihallatszik azonban műveikből az is, hogy az embert a f&aacute;khoz hasonl&oacute;an el lehet puszt&iacute;tani, a f&aacute;k viszont nem tudnak &uacute;gy puszt&iacute;tani, ahogy csak maga az ember tud.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/791\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">&Oacute;borok</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ideje eml&iacute;ten&uuml;nk, hogy Gally k&eacute;pi vil&aacute;g&aacute;ban jelen van a nosztalgia. Egy vil&aacute;gk&eacute;p, esetleg t&aacute;rsadalmi modell s főleg bizonyos t&aacute;rsadalmi &eacute;rt&eacute;kek ir&aacute;nti nosztalgia. Egy jobb, le&uuml;lepedett t&aacute;rsadalom ir&aacute;nti v&aacute;gy. Ezt &eacute;rz&eacute;kelni abb&oacute;l a f&aacute;jdalomb&oacute;l, amellyel felismeri ezeknek az &eacute;rt&eacute;keknek a romjait. &Eacute;s a meg&ouml;r&ouml;k&iacute;t&eacute;s c&eacute;lj&aacute;val festi meg őket, mert a műv&eacute;szet c&eacute;lja az kell legyen, hogy rem&eacute;nyt ny&uacute;jtson &eacute;s &eacute;p&iacute;tsen. Tov&aacute;bb&ouml;r&ouml;k&iacute;tsen &eacute;s ha kell, &uacute;jra&eacute;lesszen.</p>\n<p> <em>Elhangzott 2013. &aacute;prilis 24-&eacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban, a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute;j&aacute;n.</em></p>\n<p> Sz&eacute;kely Sebesty&eacute;n Gy&ouml;rgy, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/89395\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. &aacute;prilis 30.</a></p>\n', created = 1527114789, expire = 1527201189, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9177ba36f2f81a73736f7e6e28c2c620' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114789, expire = 1527201189, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114789, expire = 1527201189, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114789, expire = 1527201189, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114789, expire = 1527201189, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114789, expire = 1527201189, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114790, expire = 1527201190, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. április 30.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Gally A. Katalin kiállítása a Györkös Mányi Albert Emlékházban

Gally A. Katalin az árnyalatok festője.
Pasztellkészletét nézve meglepett, hogy a tompa okkerek és színes szürkék rúdjaiból csak kis végek maradtak meg. Az angolvörös, a sárgák, narancssárgák és néhány vörös árnyalat, amelyek még valamennyire kopottak, akárcsak a fehér is. A fekete azonban s a „hevesebb” színek érintetlenek. A kékek és zöldek is alig fogynak, bár munkáit nézve azt hittem, hogy ezeket gyakran veszi kézbe.


Meditáció

Ha a képeken érzékelhető kéket, zöldet, vöröset közelről megnézzük, és elemeire lebontjuk, láthatjuk, hogy összetevőik tompa, élettelen színek. Ezekből az árnyalatokból épülnek fel érzékeny és finoman színezett alkotásai. Festményeinek ereje – használjuk ezt a szót, mert Gally munkái erősek – és határozottságuk ebből a színtudományból ered. Képeinek üzenetét ez a nagy és ritka, nem hivalkodó színtudás és absztrakt gondolkodás teszi kifejezővé.


Rozsda marta

Ez a csendes erő a nemes penészre emlékeztet, amelyet több munkáján is megfestett. A pókhálóra hasonlító és így az idő múlására is emlékeztető gomba, amely a boros palackokat és hordókat beborítja, leheletfinom élő szervezet, amely a borral együtt él, és azt nemesíti, ízesíti. Ennek a penésznek a talányossága, hallgatag tevékenysége – amit metafizikusnak mondanánk, ha ezt Gally Katalin szerénysége megengedné – az, ami a képek hangulatát meghatározza.

A múló időnek a törékeny hídján kelnek életre a színek is, megidézve az újabb és régebbi idők formáit: kilincseket, kazettás mennyezetek és kalotaszegi kapuk kopott figuráit, lepergő vakolatot, bábukat, lépcsőket, facsonkokból felsejlő álmokat, eldobott műanyag palackokat. Az alakok és tárgyak mind az emberről beszélnek, az értékalkotó és romboló emberről egyaránt, valamint ember és történelem, ember és társadalom, ember és természet viszonyáról.


Bálvány

A történelmet ebben az esetben nem politikatörténetként, az események és nemzetek történeteként, hanem az időről és az annak alávetett emberről folytatott szubjektív elmélkedésként értelmezzük.

A társadalom és az emberi értékeknek a féltése sajátossága az erdélyi magyar művészetnek. A kisebbségi lét, esetenként a kétszeresen kisebbségi lét (Gally Katalin magyar–szász származású, és kevés barátja maradt már Kolozsváron, Erdélyben, akivel németül beszélhet) fokozottan érzékennyé teszi az erdélyi művészeket a társadalomnak az ökológiai szemléletére.

Klasszikusaink közül Nagy Albert, nagy művészeink közül Pallos Sch. Jutta, Soó Zöld Margit, Kusztos Endre s immár Gally A. Katalin képein is felfedezhetjük a társadalomnak az ökológiai értelmezését. A társadalom és természet hasonlatosságát fejezik ki műveik. A fák és az emberek, az erdők és a falvak, városok hasonló modellt képviselnek. Természetesen kihallatszik azonban műveikből az is, hogy az embert a fákhoz hasonlóan el lehet pusztítani, a fák viszont nem tudnak úgy pusztítani, ahogy csak maga az ember tud.


Óborok

Ideje említenünk, hogy Gally képi világában jelen van a nosztalgia. Egy világkép, esetleg társadalmi modell s főleg bizonyos társadalmi értékek iránti nosztalgia. Egy jobb, leülepedett társadalom iránti vágy. Ezt érzékelni abból a fájdalomból, amellyel felismeri ezeknek az értékeknek a romjait. És a megörökítés céljával festi meg őket, mert a művészet célja az kell legyen, hogy reményt nyújtson és építsen. Továbbörökítsen és ha kell, újraélesszen.

Elhangzott 2013. április 24-én a Györkös Mányi Albert Emlékházban, a kiállítás megnyitóján.

Székely Sebestyén György, Szabadság, 2013. április 30.





Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés