ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Miért védjük a nappali lepkéket?

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:440e22a594b9873424fdf07e9e4f5e12' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Az eltűnő sokf&eacute;les&eacute;g&nbsp;&ndash; eur&oacute;pai &ouml;sszefog&aacute;s&nbsp;a nappali lepk&eacute;k&nbsp;v&eacute;delm&eacute;&eacute;rt</em> c&iacute;mmel tartott előad&aacute;st&nbsp;<strong>Vizauer Csaba&nbsp;</strong>&ouml;kol&oacute;gus, k&ouml;rnyezetv&eacute;dő, a Rom&aacute;n Lepk&eacute;szeti Egyes&uuml;let tagja, a Kelet-Kolozsv&aacute;ri-dombs&aacute;g Natura 2000 ter&uuml;let gondnoka kolozsv&aacute;ri EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z &aacute;ltal szervezett <em>Ember &eacute;s term&eacute;szet koll&eacute;gium</em>&nbsp;est alkalm&aacute;val.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A term&eacute;szetv&eacute;delem &aacute;ltal&aacute;ban a vesz&eacute;lyeztetett fajok v&eacute;delm&eacute;re f&oacute;kusz&aacute;l, mivel elsődleges c&eacute;lja meg&oacute;vni a kihal&aacute;s sz&eacute;l&eacute;re sodr&oacute;d&oacute; ritka fajok popul&aacute;ci&oacute;it. A fajok jelentős r&eacute;sze m&eacute;g nem vesz&eacute;lyeztetett, de a biodiverzit&aacute;s cs&ouml;kken&eacute;s egyre fokoz&oacute;d&oacute; jelens&eacute;g vil&aacute;gszerte, &eacute;s a valamikori gyakori fajok popul&aacute;ci&oacute;i nagyon r&ouml;vid időn bel&uuml;l k&eacute;pesek &ouml;sszeomolni. Emiatt figyelni kell nemcsak a ritka fajokra, hanem &aacute;ltal&aacute;ban a biodiverzit&aacute;sra. Az eur&oacute;pai f&uuml;ves ter&uuml;letek fajgazdags&aacute;g&aacute;nak legkedveltebb bioindik&aacute;tor szervezetei a nappali lepk&eacute;k. Gyakran hallani az idősebb gener&aacute;ci&oacute;k tagjait&oacute;l, hogy r&eacute;gebben sokkal t&ouml;bb lepk&eacute;t lehetett l&aacute;tni a r&eacute;teken. Ezt a szubjekt&iacute;vnek tűnő meg&aacute;llap&iacute;t&aacute;st sajnos a leg&uacute;jabb kutat&aacute;sok is al&aacute;t&aacute;masztj&aacute;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az Eur&oacute;pai K&ouml;rnyezetv&eacute;delmi &Uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g 2013-ban kiadott jelent&eacute;se szerint a gyepekhez k&ouml;tődő eur&oacute;pai nappali lepk&eacute;k fele kipusztult az ut&oacute;bbi k&eacute;t &eacute;vtizedben. A felm&eacute;r&eacute;s 1990-2011 időszakb&oacute;l, 19 eur&oacute;pai orsz&aacute;g monitoring adataira t&aacute;maszkodik, konkr&eacute;tan 17 olyan nappali lepkefaj egyedsűrűs&eacute;g-v&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;t k&ouml;vett&eacute;k nyomon, amelyek szigor&uacute;an gyepekben &eacute;lnek. A felm&eacute;rt fajok k&ouml;z&ouml;tt szerepel a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ges bogl&aacute;rkalepke is, amely az egyik leggyakoribb &eacute;s legelterjedtebb faj Eur&oacute;p&aacute;ban. A hanyatl&aacute;s elsődleges ok&aacute;t a t&aacute;jhaszn&aacute;lat megv&aacute;ltoztat&aacute;s&aacute;ban tal&aacute;lj&aacute;k: r&eacute;szben a gazdas&aacute;gilag m&aacute;r kev&eacute;sb&eacute; j&ouml;vedelmező gyepek felhagy&aacute;sa, r&eacute;szben pedig a k&ouml;nnyen kiakn&aacute;zhat&oacute; ter&uuml;letek t&uacute;lhaszn&aacute;l&aacute;sa.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Mit lehet tenni, hogy ezt a hanyatl&aacute;st meg&aacute;ll&iacute;tsuk? Milyen m&oacute;dszereket alkalmazunk, milyen strat&eacute;gi&aacute;kat k&ouml;vet&uuml;nk &eacute;s milyen jogi, illetve anyagi eszk&ouml;z&ouml;k &aacute;llnak rendelkez&eacute;s&uuml;nkre az Eur&oacute;pai Uni&oacute;ban? Eljutottunk-e m&aacute;r a megold&aacute;sokig, vagy m&eacute;g mindig a probl&eacute;m&aacute;k felismer&eacute;s&eacute;n&eacute;l tartunk? Erre pr&oacute;b&aacute;l v&aacute;laszolni az előad&oacute;, saj&aacute;t erd&eacute;lyi kutat&aacute;saival &eacute;s j&ouml;vőbeni tervekkel p&eacute;ld&aacute;l&oacute;zva.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n L&aacute;szl&oacute; Tibor interj&uacute;ja <a href=\"http://kolozsvariradio.ro/2017/06/09/miert-vedjuk-a-nappali-lepkeket/\" target=\"_blank\">itt</a>.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro/2017/06/09/miert-vedjuk-a-nappali-lepkeket/\" target=\"_blank\">Kolozsv&aacute;ri R&aacute;di&oacute;, 2017. j&uacute;nius 9.</a></p>\n', created = 1527112660, expire = 1527199060, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:440e22a594b9873424fdf07e9e4f5e12' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527112661, expire = 1527199061, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527112661, expire = 1527199061, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527112661, expire = 1527199061, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527112661, expire = 1527199061, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527112661, expire = 1527199061, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527112661, expire = 1527199061, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Kolozsvári Rádió, 2017. június 9.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Az eltűnő sokféleség – európai összefogás a nappali lepkék védelméért címmel tartott előadást Vizauer Csaba ökológus, környezetvédő, a Román Lepkészeti Egyesület tagja, a Kelet-Kolozsvári-dombság Natura 2000 terület gondnoka kolozsvári EMKE Györkös-Mányi Albert Emlékház által szervezett Ember és természet kollégium est alkalmával.

A természetvédelem általában a veszélyeztetett fajok védelmére fókuszál, mivel elsődleges célja megóvni a kihalás szélére sodródó ritka fajok populációit. A fajok jelentős része még nem veszélyeztetett, de a biodiverzitás csökkenés egyre fokozódó jelenség világszerte, és a valamikori gyakori fajok populációi nagyon rövid időn belül képesek összeomolni. Emiatt figyelni kell nemcsak a ritka fajokra, hanem általában a biodiverzitásra. Az európai füves területek fajgazdagságának legkedveltebb bioindikátor szervezetei a nappali lepkék. Gyakran hallani az idősebb generációk tagjaitól, hogy régebben sokkal több lepkét lehetett látni a réteken. Ezt a szubjektívnek tűnő megállapítást sajnos a legújabb kutatások is alátámasztják.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2013-ban kiadott jelentése szerint a gyepekhez kötődő európai nappali lepkék fele kipusztult az utóbbi két évtizedben. A felmérés 1990-2011 időszakból, 19 európai ország monitoring adataira támaszkodik, konkrétan 17 olyan nappali lepkefaj egyedsűrűség-változását követték nyomon, amelyek szigorúan gyepekben élnek. A felmért fajok között szerepel a közönséges boglárkalepke is, amely az egyik leggyakoribb és legelterjedtebb faj Európában. A hanyatlás elsődleges okát a tájhasználat megváltoztatásában találják: részben a gazdaságilag már kevésbé jövedelmező gyepek felhagyása, részben pedig a könnyen kiaknázható területek túlhasználása.

Mit lehet tenni, hogy ezt a hanyatlást megállítsuk? Milyen módszereket alkalmazunk, milyen stratégiákat követünk és milyen jogi, illetve anyagi eszközök állnak rendelkezésünkre az Európai Unióban? Eljutottunk-e már a megoldásokig, vagy még mindig a problémák felismerésénél tartunk? Erre próbál válaszolni az előadó, saját erdélyi kutatásaival és jövőbeni tervekkel példálózva.

László Tibor interjúja itt.

Kolozsvári Rádió, 2017. június 9.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés