ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A Mester és Margarita – opera-musicalben

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7a438af56e6d237a4082d309d1d8ce60' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Tal&aacute;n nem t&eacute;ved&uuml;nk nagyot, ha az ut&oacute;bbi &eacute;vtizedek hazai opera-int&eacute;zm&eacute;nyt&ouml;rt&eacute;net&eacute;nek egyik leghat&aacute;rozottabb fejlem&eacute;nyek&eacute;nt &aacute;llap&iacute;tjuk meg a Kolozsv&aacute;r&ndash;Miskolc(&ndash;Budapest) h&iacute;d megszil&aacute;rdul&aacute;s&aacute;t. Ebben nyilv&aacute;n az int&eacute;zm&eacute;nyszervező &eacute;s operaműv&eacute;sz Selmeczi Gy&ouml;rgy alakja az elsődleges kulcs, de rajta k&iacute;v&uuml;l m&aacute;sok is &ndash; p&eacute;ld&aacute;ul Kessely&aacute;k Gergely, &Oacute;kov&aacute;cs Szilveszter, Sz&eacute;p Gyula &ndash; kiveszik a r&eacute;sz&uuml;ket a h&iacute;d&eacute;p&iacute;t&eacute;sből.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Okt&oacute;ber m&aacute;sodik fel&eacute;ben Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente (sz. 1975, Kolozsv&aacute;r) lesz a ZeneSz&oacute; besz&eacute;lgetősorozat vend&eacute;ge a kincses v&aacute;rosban. Hazaj&ouml;n &ndash; mondhatn&oacute;k. Tal&aacute;n m&oacute;d lesz megk&eacute;rdezni tőle, mennyiben szeretne ő is tudatos &eacute;s huzamos szerepet v&aacute;llalni ebben a h&iacute;d&eacute;p&iacute;t&eacute;sben. Gy&ouml;ngy&ouml;si tudniillik operaszerzők&eacute;nt 2017-ben fontos művet &bdquo;tett le az asztalra&rdquo; &ndash; ahogy mondani szok&aacute;s. J&uacute;nius 24-&eacute;n a Miskolci Nemzeti Sz&iacute;nh&aacute;zban mutatt&aacute;k be <em>A&nbsp;Mester &eacute;s Margarita</em> c&iacute;mű opera-musicalj&eacute;t k&eacute;t felvon&aacute;sban, 26 t&eacute;telben. Az&nbsp;ősbemutat&oacute; koncertelőad&aacute;s volt, egyelőre nem v&aacute;llalkoztak dramatikus sz&iacute;nrevitelre, de ez a koncert tal&aacute;n a budapesti Erkel sz&iacute;nh&aacute;zi &bdquo;rendes&rdquo; bemutat&oacute; elők&eacute;sz&uuml;leti l&eacute;p&eacute;s&eacute;nek tekinthető. Az&nbsp;&uacute;j opera &ndash; ezt t&uacute;lz&aacute;s n&eacute;lk&uuml;l mondhatjuk &ndash; grandi&oacute;zus. Egyebek mellett a &bdquo;v&aacute;llalkoz&oacute;k k&ouml;re&rdquo; is mutatja ezt, hiszen a miskolci Bart&oacute;k Plusz Operafesztiv&aacute;l (rendező int&eacute;zm&eacute;ny), a budafoki Dohn&aacute;nyi Ernő Szimfonikus Zenekar (Hollerung G&aacute;bor vez&eacute;nylet&eacute;vel), a Magyar &Aacute;llami Operah&aacute;z (mag&aacute;n&eacute;nekesek) &eacute;s a Ny&iacute;regyh&aacute;zi Cantemus K&oacute;rus koprodukci&oacute;jak&eacute;nt ker&uuml;lt a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g sz&iacute;ne el&eacute;. &bdquo;Irre&aacute;lisan hatalmas terheket r&oacute;tt volna a k&ouml;zreműk&ouml;dőkre ak&aacute;r egy f&eacute;lig-szcen&iacute;rozott rendez&eacute;s is a vele j&aacute;r&oacute; hosszabb elők&eacute;sz&uuml;leti időszak miatt, sőt nehezen tudom elk&eacute;pzelni, hogy egy ekkora zenekart &ndash; basszusgit&aacute;rral, szintetiz&aacute;torokkal kibőv&iacute;tve &ndash; hol lehetett volna egy&aacute;ltal&aacute;n elhelyezni.&rdquo; (MakkZs)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Amiből teh&aacute;t az is kider&uuml;l, hogy <em>A&nbsp;Mester &eacute;s Margarita</em> nem csup&aacute;n műfaji megjel&ouml;l&eacute;s&eacute;ben, de orkesztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;ban is t&uacute;ll&eacute;p az oper&aacute;n s a klasszikus musicalen. A&nbsp;nagyszab&aacute;s&uacute; mű előad&oacute;i appar&aacute;tus&aacute;t szimfonikus zenekar &eacute;s rockegy&uuml;ttes szimbi&oacute;zisa alapozza meg, ez ut&oacute;bbinak a ritmushangszereken &eacute;s basszusgit&aacute;ron t&uacute;l k&eacute;t elektromos git&aacute;r &eacute;s k&eacute;t szintetiz&aacute;tor is r&eacute;sze.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;v&aacute;llal&aacute;s neh&eacute;z, szinte &bdquo;eszement&rdquo;. Mihail Bulgakov reg&eacute;nye, <em>A&nbsp;Mester &eacute;s Margarita</em> az egyetemes irodalomnak sokr&eacute;tűs&eacute;g&eacute;ben is egyik cs&uacute;csa. Sokf&eacute;lek&eacute;ppen &eacute;rtelmezett alkot&aacute;s, amelyben sz&aacute;mos műfaj &eacute;s st&iacute;lus, a romantika, a realizmus &eacute;s a groteszk alkot egys&eacute;ges eg&eacute;szet. &bdquo;&Eacute;letem eddigi főműve&rdquo; &ndash; mondja ugyanakkor Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente, aki h&aacute;rom &eacute;ven kereszt&uuml;l (2014&ndash;16) dolgozott a Hollerung G&aacute;bor karmesterrel k&ouml;z&ouml;sen tervezett oper&aacute;n. &bdquo;Szeretn&eacute;m Bulgakov univerz&aacute;lis remekműv&eacute;t k&ouml;z&eacute;rthető, sz&oacute;rakoztat&oacute; st&iacute;lusban, &aacute;m m&eacute;lys&eacute;g&eacute;t, komplexit&aacute;s&aacute;t megtartva elbesz&eacute;lni.&rdquo;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Zeneszerzői k&ouml;r&ouml;kben persze meg&uuml;tk&ouml;z&eacute;st keltett a h&iacute;r. Legink&aacute;bb a vakmerős&eacute;get vetett&eacute;k Gy&ouml;ngy&ouml;si szem&eacute;re &ndash; hiszen &ouml;sszetett &eacute;s neh&eacute;z mű, amelynek sikeres sz&iacute;npadra &aacute;ll&iacute;t&aacute;sa sokak erej&eacute;t meghaladta (Andrew Lloyd Webber is lemondott arr&oacute;l, hogy musicalt kompon&aacute;ljon <em>A&nbsp;Mester &eacute;s Margarit&aacute;</em>b&oacute;l). Filmben nagyj&aacute;b&oacute;l a Vlagyimir Bortko-f&eacute;le <em>A&nbsp;Mester &eacute;s Margarita</em> (10&times;50 perc) terjedelme az, amely a Bulgakov-mű eg&eacute;sz komplexit&aacute;s&aacute;t &eacute;s r&eacute;teggazdags&aacute;g&aacute;t megjelen&iacute;theti, ehhez k&eacute;pest Gy&ouml;ngy&ouml;si 2&times;75 percbe &bdquo;mer&eacute;szelte&rdquo; a t&eacute;m&aacute;t &eacute;s &uuml;zenetet komprim&aacute;lni. A&nbsp;cselekm&eacute;nyt hat&aacute;sos egyszerűs&iacute;t&eacute;sekkel &eacute;s h&uacute;z&aacute;sokkal tett&eacute;k sz&iacute;npadk&eacute;pess&eacute;, a sz&ouml;vegk&ouml;nyv&iacute;r&oacute; V&aacute;rady Szabolcs mellett j&oacute;r&eacute;szt Bogn&aacute;r R&oacute;bert &eacute;s Schlanger Andr&aacute;s j&oacute;t&eacute;kony k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel. &bdquo;Popul&aacute;risabb oldalr&oacute;l &raquo;műk&ouml;dtetem&laquo; a darabot, ugyanakkor beleteszem minden mesters&eacute;gbeli tud&aacute;somat a szimfonikus &eacute;s elektronikus hangszerel&eacute;sbe.&rdquo; Gy&ouml;ngy&ouml;si gyerekkora &oacute;ta &eacute;l&eacute;nken &eacute;rdeklődik a k&ouml;nnyűzene ir&aacute;nt, de mostan&aacute;ig (40-42 &eacute;ves kor&aacute;ig) nem j&ouml;tt el az az &eacute;lethelyzet, amelyben hozz&aacute;ny&uacute;lt volna. 60% kort&aacute;rs opera, 40% musical. &bdquo;Komolyzene&rdquo; &eacute;s &bdquo;k&ouml;nnyűzene&rdquo; f&uacute;zi&oacute;ja laborat&oacute;rium&aacute;nak is tekinthető <em>A&nbsp;Mester &eacute;s Margarita</em>, gyakran egyazon t&eacute;telen bel&uuml;l v&aacute;ltakoznak, egym&aacute;sba hatolnak st&iacute;lusok &eacute;s hangszerel&eacute;sek. A&nbsp;k&eacute;rd&eacute;s voltak&eacute;ppen kettős &ndash; egyfelől: mennyiben lehet &bdquo;kib&eacute;k&iacute;teni&rdquo; egym&aacute;ssal a k&eacute;t, egym&aacute;st&oacute;l igen t&aacute;vol &aacute;ll&oacute; zenei vil&aacute;got &eacute;s -eszm&eacute;nyt, m&aacute;sfelől: lehets&eacute;ges-e sikeresen e k&eacute;t sarkpontb&oacute;l kiindulva egys&eacute;ges, a sz&eacute;tes&eacute;st vagy tasz&iacute;t&aacute;st teljess&eacute;ggel kiz&aacute;r&oacute; szerzői/stil&aacute;ris vil&aacute;got konstitu&aacute;lni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n De&nbsp;nem csup&aacute;n ez az egyszerű k&eacute;tp&oacute;lusoss&aacute;g fesz&iacute;ti a nagy munk&aacute;t, hanem val&oacute;s&aacute;gos forr&aacute;s-sokr&eacute;tűs&eacute;g: &bdquo;21. sz&aacute;zadi neobarokk, t&ouml;rt&eacute;neti jazz, szt&aacute;linista propagandazene, k&eacute;ső 20. sz&aacute;zadi musical, k&ouml;zhelyes k&ouml;zel-keleti dallamfoszl&aacute;nyok, valamint cirkuszi, utca- &eacute;s variet&eacute;zene kavarog egym&aacute;s mellett.&rdquo; (Mer&eacute;nyi P&eacute;ter)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kessely&aacute;k Gergely, a miskolci Bart&oacute;k Plusz Operafesztiv&aacute;l igazgat&oacute;ja ir&aacute;nyelvk&eacute;nt jel&ouml;lte meg, hogy a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g megtart&aacute;sa miatt is sz&uuml;ks&eacute;gesnek l&aacute;tszik az opera műfaj&aacute;nak meg&uacute;j&iacute;t&aacute;sa, hallgathat&oacute; &eacute;s m&aacute;s műfajokb&oacute;l is t&aacute;pl&aacute;lkoz&oacute; &uacute;j műveket kell &iacute;rni, ezeket kell j&aacute;tszani.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n De&nbsp;erről is sokat kell m&eacute;g besz&eacute;ln&uuml;nk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Jakabffy Tam&aacute;s, <a href=\"https://www.helikon.ro/a-mester-es-margarita-opera-musicalben/\" target=\"_blank\">Helikon, 2017. szeptember 25.</a></p>\n', created = 1527113069, expire = 1527199469, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7a438af56e6d237a4082d309d1d8ce60' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527113069, expire = 1527199469, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527113069, expire = 1527199469, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527113069, expire = 1527199469, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527113069, expire = 1527199469, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527113069, expire = 1527199469, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527113069, expire = 1527199469, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Helikon, 2017. szeptember 25.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Talán nem tévedünk nagyot, ha az utóbbi évtizedek hazai opera-intézménytörténetének egyik leghatározottabb fejleményeként állapítjuk meg a Kolozsvár–Miskolc(–Budapest) híd megszilárdulását. Ebben nyilván az intézményszervező és operaművész Selmeczi György alakja az elsődleges kulcs, de rajta kívül mások is – például Kesselyák Gergely, Ókovács Szilveszter, Szép Gyula – kiveszik a részüket a hídépítésből.

Október második felében Gyöngyösi Levente (sz. 1975, Kolozsvár) lesz a ZeneSzó beszélgetősorozat vendége a kincses városban. Hazajön – mondhatnók. Talán mód lesz megkérdezni tőle, mennyiben szeretne ő is tudatos és huzamos szerepet vállalni ebben a hídépítésben. Gyöngyösi tudniillik operaszerzőként 2017-ben fontos művet „tett le az asztalra” – ahogy mondani szokás. Június 24-én a Miskolci Nemzeti Színházban mutatták be A Mester és Margarita című opera-musicaljét két felvonásban, 26 tételben. Az ősbemutató koncertelőadás volt, egyelőre nem vállalkoztak dramatikus színrevitelre, de ez a koncert talán a budapesti Erkel színházi „rendes” bemutató előkészületi lépésének tekinthető. Az új opera – ezt túlzás nélkül mondhatjuk – grandiózus. Egyebek mellett a „vállalkozók köre” is mutatja ezt, hiszen a miskolci Bartók Plusz Operafesztivál (rendező intézmény), a budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar (Hollerung Gábor vezényletével), a Magyar Állami Operaház (magánénekesek) és a Nyíregyházi Cantemus Kórus koprodukciójaként került a közönség színe elé. „Irreálisan hatalmas terheket rótt volna a közreműködőkre akár egy félig-szcenírozott rendezés is a vele járó hosszabb előkészületi időszak miatt, sőt nehezen tudom elképzelni, hogy egy ekkora zenekart – basszusgitárral, szintetizátorokkal kibővítve – hol lehetett volna egyáltalán elhelyezni.” (MakkZs)

Amiből tehát az is kiderül, hogy A Mester és Margarita nem csupán műfaji megjelölésében, de orkesztrációjában is túllép az operán s a klasszikus musicalen. A nagyszabású mű előadói apparátusát szimfonikus zenekar és rockegyüttes szimbiózisa alapozza meg, ez utóbbinak a ritmushangszereken és basszusgitáron túl két elektromos gitár és két szintetizátor is része.

A vállalás nehéz, szinte „eszement”. Mihail Bulgakov regénye, A Mester és Margarita az egyetemes irodalomnak sokrétűségében is egyik csúcsa. Sokféleképpen értelmezett alkotás, amelyben számos műfaj és stílus, a romantika, a realizmus és a groteszk alkot egységes egészet. „Életem eddigi főműve” – mondja ugyanakkor Gyöngyösi Levente, aki három éven keresztül (2014–16) dolgozott a Hollerung Gábor karmesterrel közösen tervezett operán. „Szeretném Bulgakov univerzális remekművét közérthető, szórakoztató stílusban, ám mélységét, komplexitását megtartva elbeszélni.”

Zeneszerzői körökben persze megütközést keltett a hír. Leginkább a vakmerőséget vetették Gyöngyösi szemére – hiszen összetett és nehéz mű, amelynek sikeres színpadra állítása sokak erejét meghaladta (Andrew Lloyd Webber is lemondott arról, hogy musicalt komponáljon A Mester és Margaritából). Filmben nagyjából a Vlagyimir Bortko-féle A Mester és Margarita (10×50 perc) terjedelme az, amely a Bulgakov-mű egész komplexitását és réteggazdagságát megjelenítheti, ehhez képest Gyöngyösi 2×75 percbe „merészelte” a témát és üzenetet komprimálni. A cselekményt hatásos egyszerűsítésekkel és húzásokkal tették színpadképessé, a szövegkönyvíró Várady Szabolcs mellett jórészt Bognár Róbert és Schlanger András jótékony közreműködésével. „Populárisabb oldalról »működtetem« a darabot, ugyanakkor beleteszem minden mesterségbeli tudásomat a szimfonikus és elektronikus hangszerelésbe.” Gyöngyösi gyerekkora óta élénken érdeklődik a könnyűzene iránt, de mostanáig (40-42 éves koráig) nem jött el az az élethelyzet, amelyben hozzányúlt volna. 60% kortárs opera, 40% musical. „Komolyzene” és „könnyűzene” fúziója laboratóriumának is tekinthető A Mester és Margarita, gyakran egyazon tételen belül váltakoznak, egymásba hatolnak stílusok és hangszerelések. A kérdés voltaképpen kettős – egyfelől: mennyiben lehet „kibékíteni” egymással a két, egymástól igen távol álló zenei világot és -eszményt, másfelől: lehetséges-e sikeresen e két sarkpontból kiindulva egységes, a szétesést vagy taszítást teljességgel kizáró szerzői/stiláris világot konstituálni.

De nem csupán ez az egyszerű kétpólusosság feszíti a nagy munkát, hanem valóságos forrás-sokrétűség: „21. századi neobarokk, történeti jazz, sztálinista propagandazene, késő 20. századi musical, közhelyes közel-keleti dallamfoszlányok, valamint cirkuszi, utca- és varietézene kavarog egymás mellett.” (Merényi Péter)

Kesselyák Gergely, a miskolci Bartók Plusz Operafesztivál igazgatója irányelvként jelölte meg, hogy a közönség megtartása miatt is szükségesnek látszik az opera műfajának megújítása, hallgatható és más műfajokból is táplálkozó új műveket kell írni, ezeket kell játszani.

De erről is sokat kell még beszélnünk.

Jakabffy Tamás, Helikon, 2017. szeptember 25.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés