ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A magyar kultúra napja Nagyváradon és Margittán

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:75577e10fff759a434b3cce049074400' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A magyar kult&uacute;ra napja Nagyv&aacute;radon &eacute;s Margitt&aacute;n. R&eacute;szletes program.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A magyar kult&uacute;ra napja Nagyv&aacute;rad<br />\n Janu&aacute;r 18., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 9.50, Szacsvay Imre &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola: A vers, a k&eacute;p, a zene k&ouml;z&ouml;s nyelve &ndash; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt kultur&aacute;lis műsor.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 14.00, nagyv&aacute;radi v&aacute;r, A &eacute;p&uuml;let 1. emelet: Londont&oacute;l Isztambulig &ndash; T&oacute;th S&aacute;ndor beretty&oacute;&uacute;jfalui festőműv&eacute;sz ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa. K&ouml;sz&ouml;ntőt mond: Murak&ouml;zi Istv&aacute;n, Beretty&oacute;&uacute;jfalu polg&aacute;rmestere &eacute;s Kecse Gabriella, a Tanoda Egyes&uuml;let eln&ouml;ke</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Janu&aacute;r 19., p&eacute;ntek</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 17.00 &oacute;ra, Lor&aacute;ntffy Zsuzsanna Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zi K&ouml;zpont, M&uacute;zeum-terem: K&ouml;z&ouml;ss&eacute;gform&aacute;l&oacute; kult&uacute;ra. &Uuml;dv&ouml;zlőbesz&eacute;det mond dr. Fleisz J&aacute;nos egyetemi tan&aacute;r, a BINCISZ eln&ouml;ke, az EMKE aleln&ouml;ke &eacute;s Porkol&aacute;b Lajos, a Megyei N&eacute;pfőiskola Egyes&uuml;let Debrecen eln&ouml;ke.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;nyvbemutat&oacute;: dr. Fleisz J&aacute;nos: Nagyv&aacute;rad művelőd&eacute;si &eacute;lete 1940 &ndash; 1944. Nagyv&aacute;rad, 2017. A szerzővel besz&eacute;lget Porkol&aacute;b Lajos. K&ouml;zreműk&ouml;dik a beretty&oacute;&uacute;jfalui Nagy Bajn&oacute;ca N&eacute;pdalk&ouml;r.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 18.00 &oacute;ra, Illy&eacute;s Gyula K&ouml;nyvesbolt: T&ouml;rzsasztal Vida G&aacute;bor &iacute;r&oacute;val. A szerző Egy dadog&aacute;s t&ouml;rt&eacute;nete c&iacute;mű reg&eacute;ny&eacute;nek bemutat&oacute;ja</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Janu&aacute;r 20., szombat</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 16.00 &oacute;ra, Nagyv&aacute;radi Fotogr&aacute;fiai M&uacute;zeum, nagyv&aacute;radi v&aacute;r: Brassai 2016 &ndash; nemzetk&ouml;zi sajt&oacute;fot&oacute;-ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s &eacute;s d&iacute;j&aacute;tad&oacute;. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st megnyitja R&aacute;cz &Eacute;va, a Magyar &Uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;k Rom&aacute;niai Egyes&uuml;let&eacute;nek (M&Uacute;RE) eln&ouml;ke, k&ouml;zreműk&ouml;dik Szűcs L&aacute;szl&oacute; aleln&ouml;k (M&Uacute;RE) T&oacute;th Istv&aacute;n (FIAP)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Janu&aacute;r 22., h&eacute;tfő</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 10.00 &oacute;ra, Nagyv&aacute;radi Műv&eacute;szeti L&iacute;ceum: Mit jelent sz&aacute;momra a magyar kult&uacute;ra? &ndash; Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt kultur&aacute;lis műsor.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 11.00 &oacute;ra, Bonitas Speci&aacute;lis Iskolak&ouml;zpont: Magyar mot&iacute;vumok &ndash; Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt kultur&aacute;lis műsor</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 12.00 &oacute;ra, Szacsvay Imre &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola: Egy&uuml;tt szaval a nemzet &ndash; a Himnusz k&ouml;z&ouml;s szaval&aacute;sa a Szacsvay Imre &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola di&aacute;kjaival</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 13.00 &oacute;ra, Mihai Eminescu Főgimn&aacute;zium d&iacute;szterme: R&ouml;vid jelenetek Karinthy Frigyes műveiből. Előad&oacute;k az olvas&oacute;k&ouml;r di&aacute;kjai &ndash; IX.H &eacute;s XI. H.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 13.00 &oacute;ra, Illy&eacute;s Gyula k&ouml;nyvesbolt: Nagyjaink nyom&aacute;ban &ndash; plak&aacute;t &eacute;s fot&oacute;ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, valamint verses, zen&eacute;s &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s V&aacute;radhoz kapcsol&oacute;d&oacute; neves szem&eacute;lyis&eacute;gekről. (Szervezők Kleszken &Eacute;va aligazgat&oacute;, Nagy &Eacute;va magyartan&aacute;r &ndash; Iosif Vulcan Főgimn&aacute;zium.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 16.00 &oacute;ra, Tibor Ernő Gal&eacute;ria: Sz&iacute;nekbe &aacute;lmodott vil&aacute;g &ndash; B&eacute;nyi &Aacute;rp&aacute;d festőműv&eacute;sz eml&eacute;kki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak megnyit&oacute;ja. K&ouml;sz&ouml;ntőt mond Gavrucza Tibor, a Tibor Ernő Gal&eacute;ria kultur&aacute;lis vezetője &eacute;s Murak&ouml;zi Istv&aacute;n, Beretty&oacute;&uacute;jfalu polg&aacute;rmestere. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st megnyitja Somogyi B&eacute;la, a debreceni Agora Tudom&aacute;nyos &Eacute;lm&eacute;nyk&ouml;zpont igazgat&oacute;ja.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 17.00 &oacute;ra, Ady Endre L&iacute;ceum d&iacute;szterme: KR&Oacute;NIKA &ndash; 245 &eacute;ves az iskol&aacute;nk. Eml&eacute;kk&ouml;nyv-bemutat&oacute;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 17.00 &oacute;ra, Szent L&aacute;szl&oacute; R&oacute;mai Katolikus Teol&oacute;giai L&iacute;ceum: T&eacute;li n&eacute;pszok&aacute;sok</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 18.00 &oacute;ra, Szigligeti Sz&iacute;nh&aacute;z: G&aacute;laest &eacute;s d&iacute;j&aacute;tad&oacute;. A Magyar Kult&uacute;r&aacute;&eacute;rt-d&iacute;jak, valamint az In Memoriam Jakobovits Mikl&oacute;s T&aacute;rsas&aacute;ggal k&ouml;z&ouml;sen a Jakobovits Mikl&oacute;s-d&iacute;jak &aacute;tad&aacute;sa. K&ouml;sz&ouml;ntőbesz&eacute;det mond Kelemen Hunor, az RMDSZ sz&ouml;vets&eacute;gi eln&ouml;ke &eacute;s dr. Vit&aacute;nyi Istv&aacute;n, beretty&oacute;&uacute;jfalui orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Himnusz klub &ndash; a nagyv&aacute;radi iskol&aacute;knak sz&oacute;l&oacute; p&aacute;ly&aacute;zat eredm&eacute;nyhirdet&eacute;se</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Uuml;nnepi előad&aacute;s: Hommage &agrave; Kod&aacute;ly &ndash; a debreceni Kod&aacute;ly Filharmonikusok &eacute;s Kod&aacute;ly K&oacute;rus koncertje. Műsoron: Budav&aacute;ri Te Deum, Gal&aacute;ntai t&aacute;ncok, illetve a Psalmus Hungaricus. K&ouml;zreműk&ouml;dik: Jőr&ouml;s Andrea &ndash; szopr&aacute;n, B&oacute;di Marianna &ndash; alt, Szerekov&aacute;n J&aacute;nos &ndash; tenor, Wagner Lajos &ndash; basszus. Vez&eacute;nyel: Somogyi-T&oacute;th D&aacute;niel</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A magyar kul&uacute;ra napja Margitt&aacute;n<br />\n Janu&aacute;r 12 &ndash; febru&aacute;r 2.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Művelőd&eacute;si H&aacute;z: Sz&iacute;nek &eacute;s &eacute;vek &ndash; B&aacute;nh&aacute;zi Gy&ouml;ngyi margittai festőműv&eacute;sz ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Janu&aacute;r 16., kedd</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 12.30, a Polg&aacute;rmesteri Hivatal melletti V&aacute;rosi park: A magyar kult&uacute;ra s&eacute;t&aacute;nya &ndash; H&iacute;res magyar gondolatok a kult&uacute;r&aacute;r&oacute;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Zork&oacute;czy Zen&oacute;bia előad&oacute;műv&eacute;sz interakt&iacute;v előad&aacute;sai</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Janu&aacute;r 17., szerda</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 9.00&ndash;12.00, Horv&aacute;th J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum &ndash; Papp Attila D&iacute;szterem: T&uacute;l az &Oacute;perenci&aacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Janu&aacute;r 18., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 9.00&ndash;11.00, Horv&aacute;th J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum &ndash; Papp Attila D&iacute;szterem: Z&eacute;n&oacute;, az elk&eacute;pesztő mad&aacute;rijesztő.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Janu&aacute;r 19., p&eacute;ntek</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 11.00 &ndash; 13.00, Horv&aacute;th J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum &ndash; Papp Attila D&iacute;szterem: Rendhagy&oacute; irodalom&oacute;ra Ady verseinek szellem&eacute;ben</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 18.00, Polg&aacute;rmesteri Hivatal, konferenciaterem: Szeretn&eacute;m, ha szeretn&eacute;nek &ndash; zen&eacute;s-pr&oacute;zai Ady est.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Janu&aacute;r 22., h&eacute;tfő</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 8.30 &ndash; 10.30, Horv&aacute;th J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum &ndash; Papp Attila D&iacute;szterem: H&eacute;tm&eacute;rf&ouml;ldes csizm&aacute;val a magyar kult&uacute;ra napj&aacute;n &aacute;t &ndash; mesevet&eacute;lkedő.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 11.00, Horv&aacute;th J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum &ndash; Papp Attila D&iacute;szterem: Csal&aacute;di k&ouml;r &ndash; d&iacute;szelőad&aacute;s a magyar kult&uacute;ra napja alkalm&aacute;b&oacute;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 12.00, Horv&aacute;th J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum, aula: K&ouml;lcsey szavai, Erkel hangjegyei &ndash; k&ouml;z&ouml;s Himnusz-&eacute;nekl&eacute;s.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 12.05-től:</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hallj, l&aacute;ss &eacute;s k&oacute;stolj a magyar kult&uacute;r&aacute;b&oacute;l!</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n N&eacute;pmes&eacute;k sz&aacute;rny&aacute;n &ndash; magyar n&eacute;pmese-illusztr&aacute;ci&oacute;k a Horv&aacute;th J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum k&eacute;pzőműv&eacute;szeti k&ouml;r&eacute;nek munk&aacute;ib&oacute;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tap&eacute;ta &ndash; a Horv&aacute;th J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum V &ndash; VIII. oszt&aacute;lyos di&aacute;kjainak plak&aacute;tki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n V. oszt&aacute;ly: H&iacute;res magyar felfedezők</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n VI. oszt&aacute;ly: H&iacute;res magyar &eacute;p&iacute;t&eacute;szek</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n VII. oszt&aacute;ly: H&iacute;res magyar filmrendezők</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n VIII. oszt&aacute;ly: H&iacute;res magyar zeneszerzők</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Horv&aacute;th J&aacute;nos Street Food &ndash; a Horv&aacute;th J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum IX &ndash; XII. oszt&aacute;lyos di&aacute;kjainak &eacute;s oszt&aacute;lyfőn&ouml;keinek gasztron&oacute;miai &iacute;zel&iacute;tője.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 13.00, Polg&aacute;rmesteri Hivatal, konferenciaterem: Beretty&oacute;&uacute;jfalui hangulatok &ndash; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s a 2017-es &bdquo;Beretty&oacute;&uacute;jfalu, mindannyiunk v&aacute;rosa&rdquo; fot&oacute;p&aacute;ly&aacute;zat d&iacute;jnyertes alkot&aacute;saib&oacute;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Uuml;nnepi sz&oacute;nokok: Pocsaly Zolt&aacute;n, Margitta polg&aacute;rmestere, Murak&ouml;zi Istv&aacute;n, Beretty&oacute;&uacute;jfalu polg&aacute;rmestere, &Aacute;rkosi Antal RMDSZ eln&ouml;k. Fell&eacute;pnek: a G&ouml;rb&ouml;c &eacute;s a Gy&ouml;ngyvetők n&eacute;pdalk&oacute;rusok &eacute;s n&eacute;pt&aacute;ncegy&uuml;ttesek. A Margittai Magyar Kult&uacute;ra D&iacute;j, Magyar Kult&uacute;ra &Eacute;letműd&iacute;j, Magyar Kult&uacute;ra Eml&eacute;kplakett &aacute;tad&aacute;sa.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 16.00, Művelőd&eacute;si H&aacute;z, Z&aacute;r&oacute;esem&eacute;ny: Rosszcsont Z&eacute;n&oacute; j&oacute; szeretne lenni &ndash; csal&aacute;di előad&aacute;s</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://www.erdon.ro/a-magyar-kultura-napja-nagyvaradon-es-margittan/3737398\" target=\"_blank\"><em>erdon.ro</em></a>, 2018. janu&aacute;r 16.</p>\n', created = 1521347104, expire = 1521433504, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:75577e10fff759a434b3cce049074400' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347104, expire = 1521433504, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347104, expire = 1521433504, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347104, expire = 1521433504, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347104, expire = 1521433504, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347104, expire = 1521433504, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347104, expire = 1521433504, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
erdon.ro, 2018. jan. 16.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A magyar kultúra napja Nagyváradon és Margittán. Részletes program.

A magyar kultúra napja Nagyvárad
Január 18., csütörtök

9.50, Szacsvay Imre Általános Iskola: A vers, a kép, a zene közös nyelve – kiállítással egybekötött kulturális műsor.

14.00, nagyváradi vár, A épület 1. emelet: Londontól Isztambulig – Tóth Sándor berettyóújfalui festőművész kiállítása. Köszöntőt mond: Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere és Kecse Gabriella, a Tanoda Egyesület elnöke

Január 19., péntek

17.00 óra, Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ, Múzeum-terem: Közösségformáló kultúra. Üdvözlőbeszédet mond dr. Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke, az EMKE alelnöke és Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskola Egyesület Debrecen elnöke.

Könyvbemutató: dr. Fleisz János: Nagyvárad művelődési élete 1940 – 1944. Nagyvárad, 2017. A szerzővel beszélget Porkoláb Lajos. Közreműködik a berettyóújfalui Nagy Bajnóca Népdalkör.

18.00 óra, Illyés Gyula Könyvesbolt: Törzsasztal Vida Gábor íróval. A szerző Egy dadogás története című regényének bemutatója

Január 20., szombat

16.00 óra, Nagyváradi Fotográfiai Múzeum, nagyváradi vár: Brassai 2016 – nemzetközi sajtófotó-kiállítás és díjátadó. A kiállítást megnyitja Rácz Éva, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) elnöke, közreműködik Szűcs László alelnök (MÚRE) Tóth István (FIAP)

Január 22., hétfő

10.00 óra, Nagyváradi Művészeti Líceum: Mit jelent számomra a magyar kultúra? – Kiállítással egybekötött kulturális műsor.

11.00 óra, Bonitas Speciális Iskolaközpont: Magyar motívumok – Kiállítással egybekötött kulturális műsor

12.00 óra, Szacsvay Imre Általános Iskola: Együtt szaval a nemzet – a Himnusz közös szavalása a Szacsvay Imre Általános Iskola diákjaival

13.00 óra, Mihai Eminescu Főgimnázium díszterme: Rövid jelenetek Karinthy Frigyes műveiből. Előadók az olvasókör diákjai – IX.H és XI. H.

13.00 óra, Illyés Gyula könyvesbolt: Nagyjaink nyomában – plakát és fotókiállítás, valamint verses, zenés összeállítás Váradhoz kapcsolódó neves személyiségekről. (Szervezők Kleszken Éva aligazgató, Nagy Éva magyartanár – Iosif Vulcan Főgimnázium.)

16.00 óra, Tibor Ernő Galéria: Színekbe álmodott világ – Bényi Árpád festőművész emlékkiállításának megnyitója. Köszöntőt mond Gavrucza Tibor, a Tibor Ernő Galéria kulturális vezetője és Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere. A kiállítást megnyitja Somogyi Béla, a debreceni Agora Tudományos Élményközpont igazgatója.

17.00 óra, Ady Endre Líceum díszterme: KRÓNIKA – 245 éves az iskolánk. Emlékkönyv-bemutató

17.00 óra, Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum: Téli népszokások

18.00 óra, Szigligeti Színház: Gálaest és díjátadó. A Magyar Kultúráért-díjak, valamint az In Memoriam Jakobovits Miklós Társasággal közösen a Jakobovits Miklós-díjak átadása. Köszöntőbeszédet mond Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke és dr. Vitányi István, berettyóújfalui országgyűlési képviselő.

Himnusz klub – a nagyváradi iskoláknak szóló pályázat eredményhirdetése

Ünnepi előadás: Hommage à Kodály – a debreceni Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus koncertje. Műsoron: Budavári Te Deum, Galántai táncok, illetve a Psalmus Hungaricus. Közreműködik: Jőrös Andrea – szoprán, Bódi Marianna – alt, Szerekován János – tenor, Wagner Lajos – basszus. Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

 

A magyar kulúra napja Margittán
Január 12 – február 2.

Művelődési Ház: Színek és évek – Bánházi Gyöngyi margittai festőművész kiállítása

Január 16., kedd

12.30, a Polgármesteri Hivatal melletti Városi park: A magyar kultúra sétánya – Híres magyar gondolatok a kultúráról.

Zorkóczy Zenóbia előadóművész interaktív előadásai

Január 17., szerda

9.00–12.00, Horváth János Elméleti Líceum – Papp Attila Díszterem: Túl az Óperencián.

Január 18., csütörtök

9.00–11.00, Horváth János Elméleti Líceum – Papp Attila Díszterem: Zénó, az elképesztő madárijesztő.

Január 19., péntek

11.00 – 13.00, Horváth János Elméleti Líceum – Papp Attila Díszterem: Rendhagyó irodalomóra Ady verseinek szellemében

18.00, Polgármesteri Hivatal, konferenciaterem: Szeretném, ha szeretnének – zenés-prózai Ady est.

Január 22., hétfő

8.30 – 10.30, Horváth János Elméleti Líceum – Papp Attila Díszterem: Hétmérföldes csizmával a magyar kultúra napján át – mesevetélkedő.

11.00, Horváth János Elméleti Líceum – Papp Attila Díszterem: Családi kör – díszelőadás a magyar kultúra napja alkalmából.

12.00, Horváth János Elméleti Líceum, aula: Kölcsey szavai, Erkel hangjegyei – közös Himnusz-éneklés.

12.05-től:

Hallj, láss és kóstolj a magyar kultúrából!

Népmesék szárnyán – magyar népmese-illusztrációk a Horváth János Elméleti Líceum képzőművészeti körének munkáiból.

Tapéta – a Horváth János Elméleti Líceum V – VIII. osztályos diákjainak plakátkiállítása

V. osztály: Híres magyar felfedezők

VI. osztály: Híres magyar építészek

VII. osztály: Híres magyar filmrendezők

VIII. osztály: Híres magyar zeneszerzők

Horváth János Street Food – a Horváth János Elméleti Líceum IX – XII. osztályos diákjainak és osztályfőnökeinek gasztronómiai ízelítője.

13.00, Polgármesteri Hivatal, konferenciaterem: Berettyóújfalui hangulatok – kiállítás a 2017-es „Berettyóújfalu, mindannyiunk városa” fotópályázat díjnyertes alkotásaiból.

Ünnepi szónokok: Pocsaly Zoltán, Margitta polgármestere, Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, Árkosi Antal RMDSZ elnök. Fellépnek: a Görböc és a Gyöngyvetők népdalkórusok és néptáncegyüttesek. A Margittai Magyar Kultúra Díj, Magyar Kultúra Életműdíj, Magyar Kultúra Emlékplakett átadása.

16.00, Művelődési Ház, Záróesemény: Rosszcsont Zénó jó szeretne lenni – családi előadás

erdon.ro, 2018. január 16.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés