ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Liszt-est hegedűre és zongorára

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e8350c049c6d85eeeee31d6c6ef4a612' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/450\" style=\"width: 428px; height: 285px; margin: 5px; \" /><br />\n <span class=\"Apple-style-span\" style=\"font-size: 10px; \">FOT&Oacute;: ROHONYI D. IV&Aacute;N&ndash; Csendes L&aacute;szl&oacute; &eacute;s Dolores Chelariu</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A bukaresti Duo Aperto, azaz a Nemzeti Zeneműv&eacute;szeti Egyetem k&eacute;t oktat&oacute;ja, Csendes L&aacute;szl&oacute; (hegedű) &eacute;s Dolores Chelariu (zongora) Liszt-koncertj&eacute;n tapsolhatott a kis sz&aacute;m&uacute; k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g szerda este a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A k&eacute;t műv&eacute;sz kolozsv&aacute;ri fell&eacute;p&eacute;se voltak&eacute;ppen egy &ouml;t koncertből &aacute;ll&oacute; sorozat r&eacute;sze, amelyet a Bukaresti Magyar Kultur&aacute;lis Int&eacute;zet t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val val&oacute;s&iacute;t meg a k&eacute;t műv&eacute;sz.&nbsp;</em><em>Csendes L&aacute;szl&oacute; a koncert v&eacute;g&eacute;n lapunknak elmondta: a kolozsv&aacute;ri volt az első hangverseny, ezt k&ouml;veti j&uacute;nius 12-&eacute;n, vas&aacute;rnap Bukarestben, j&uacute;nius 16-&aacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n pedig Temesv&aacute;ron egy fell&eacute;p&eacute;s. Őszre marad a nagyszebeni &eacute;s a j&aacute;szv&aacute;s&aacute;ri koncert. Liszt Ferenc ugyanis mind az &ouml;t helysz&iacute;nen fell&eacute;pett. K&oacute;s Katalin, a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;z &uuml;gyvezetője r&ouml;viden ismertette a Duo Apertot alkot&oacute; k&eacute;t műv&eacute;sz-oktat&oacute; p&aacute;lyafut&aacute;s&aacute;t.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Amint a műsorf&uuml;zetből kider&uuml;lt, a hangverseny koncepci&oacute;ja az volt, hogy k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző műveken kereszt&uuml;l bemutass&aacute;k Liszt Ferenc n&eacute;gy legjellemzőbb tulajdons&aacute;g&aacute;t: az istenf&eacute;lőt, a j&oacute;t&eacute;konykod&oacute;t, a virtu&oacute;zt &eacute;s a k&ouml;ltőt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; Liszt kor&aacute;nak t&ouml;bb hegedűvirtu&oacute;z&aacute;val &aacute;llt bar&aacute;ti kapcsolatban. Tal&aacute;n ennek tulajdon&iacute;that&oacute;, hogy hegedűre &eacute;s zongor&aacute;ra is kompon&aacute;lt, hab&aacute;r ezek a művek nem annyira ismertek a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g előtt &ndash; mondta Csendes L&aacute;szl&oacute;.</p>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody1\">\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&eacute;t előad&oacute;műv&eacute;sz elősz&ouml;r Liszt Ferencre, a zenek&ouml;ltőre (vagy tal&aacute;n k&ouml;ltői lelkű zen&eacute;szre?) em&eacute;keztek n&eacute;gy r&ouml;videbb művel: h&aacute;rom el&eacute;gi&aacute;val &eacute;s az&nbsp;<em>Elfelejtett rom&aacute;nc&nbsp;</em>c&iacute;mű hegedű-zongora darabbal. Az 1. El&eacute;gia val&oacute;ban l&eacute;giess&eacute;get, k&ouml;nnyeds&eacute;get sugallt. A m&aacute;sodik El&eacute;gia &ldquo;beh&iacute;zelgő&rdquo; dallama a hegedűműv&eacute;sz b&aacute;rsonyos vibr&aacute;t&oacute;j&aacute;nak k&ouml;sz&ouml;nhetően kapott m&eacute;lt&oacute; tolm&aacute;csol&aacute;st. Az&nbsp;<em>Elfelejtett rom&aacute;nc&nbsp;</em>c&iacute;mű darab Liszt k&eacute;sői időszak&aacute;b&oacute;l sz&aacute;rmazik &ndash; tudtuk meg Csendes L&aacute;szl&oacute;t&oacute;l. Itt a k&uuml;l&ouml;n&ouml;s sz&eacute;ps&eacute;gű pian&oacute;kat emelhetj&uuml;k ki. A 3. El&eacute;gi&aacute;ban a hegedű &eacute;s a zongora unison&oacute;ja folyt&aacute;n k&uuml;l&ouml;n&ouml;s dr&aacute;mais&aacute;ggal tel&iacute;tőd&ouml;tt, tov&aacute;bb&aacute; a hegedű fels&eacute;ges egyszerűs&eacute;get sugall&oacute; pian&oacute;i is hat&aacute;sosak voltak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az istenf&eacute;lő Lisztet k&eacute;t darabbal &bdquo;id&eacute;zt&eacute;k meg&rdquo;: a&nbsp;<em>Koron&aacute;z&aacute;si mise&nbsp;</em>Offertorium &eacute;s Benedictus t&eacute;tel&eacute;vel. Majd a Rem&eacute;nyi Ede hegedűműv&eacute;sznek &iacute;rt&nbsp;<em>Epithalam&nbsp;</em>c&iacute;mű, virtuozit&aacute;sr&oacute;l tan&uacute;skod&oacute; darabot hallgathattuk meg. Csendes L&aacute;szl&oacute; kiv&aacute;l&oacute; hangszertechnik&aacute;ja minden ig&eacute;nyt kiel&eacute;g&iacute;tett.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Lisztről k&ouml;ztudott, hogy b&aacute;rmilyen alkalmat megragadott a j&oacute;t&eacute;konys&aacute;gra. Ezt a tulajdons&aacute;g&aacute;t k&eacute;t olyan zeneszerző műveivel t&aacute;masztott&aacute;k al&aacute;, akik nem csak Liszt bar&aacute;ts&aacute;g&aacute;ra, hanem seg&iacute;tők&eacute;szs&eacute;g&eacute;re is mindig sz&aacute;m&iacute;thattak. A Duo Aperto Hector Berlioz:&nbsp;<em>Reverie et Caprice&nbsp;</em>op. 8 &eacute;s B. Smetana:&nbsp;<em>Haz&aacute;m&nbsp;</em>c&iacute;mű szimfonikus k&ouml;ltem&eacute;ny egy r&eacute;sz&eacute;t tolm&aacute;csolta. A Berlioz-műben bensős&eacute;ges hangulatot teremtettek, a Smetana-darabban pedig a zenei &aacute;br&aacute;zol&aacute;s sokf&eacute;les&eacute;g&eacute;re figyelhett&uuml;nk fel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Utolj&aacute;ra Liszt Ferencre, a virtu&oacute;z zongoraműv&eacute;szre eml&eacute;kezt&uuml;nk egy Schubert-darab parafr&aacute;zisa kapcs&aacute;n, tov&aacute;bb&aacute; a Grand duo concertant darabbal.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A p&aacute;lya cs&uacute;cs&aacute;hoz &eacute;rkezett műv&eacute;szek &ndash; Csendes L&aacute;szl&oacute; (hegedű) &eacute;s Dolores Chelariu (zongora) &ndash; j&aacute;t&eacute;ka k&ouml;z&ouml;tt t&ouml;bb hasonl&oacute;s&aacute;got fedezhett&uuml;nk fel: alapos tud&aacute;suk &eacute;s sokr&eacute;tű előad&oacute;műv&eacute;szi tapasztalatuk megcsillogtat&aacute;sa mellett mindkettőj&uuml;k j&aacute;t&eacute;ka kiegyens&uacute;lyozotts&aacute;gr&oacute;l, m&iacute;ves kidolgozotts&aacute;gr&oacute;l tett tan&uacute;bizonys&aacute;got. J&aacute;t&eacute;kukon &eacute;rződ&ouml;tt, hogy kiv&eacute;teles műv&eacute;szi ig&eacute;nyű egy&uuml;ttmuzsik&aacute;l&aacute;suk folyt&aacute;n t&ouml;k&eacute;letes &ouml;sszhangot k&eacute;pesek teremteni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A koncert v&eacute;g&eacute;n Csendes L&aacute;szl&oacute; a&nbsp;<em>Szabads&aacute;g</em>nak elmondta: t&ouml;bb mint t&iacute;z &eacute;ve nem l&eacute;pett fel Kolozsv&aacute;ron. A most elj&aacute;tszott műveket pedig annak a t&ouml;rekv&eacute;snek a jegy&eacute;ben v&aacute;lasztott&aacute;k ki, miszerint a Duo Aperto kamarazene-egy&uuml;ttes mindig arra t&ouml;rekedik, hogy kev&eacute;sb&eacute; ismert műveket sz&oacute;laltasson meg.<br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Nagy-Hint&oacute;s Diana,&nbsp;<a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/59187\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2011. j&uacute;nius 11.</a></p>\n</div>\n', created = 1527114243, expire = 1527200643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e8350c049c6d85eeeee31d6c6ef4a612' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114243, expire = 1527200643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114243, expire = 1527200643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114243, expire = 1527200643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114243, expire = 1527200643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114243, expire = 1527200643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114243, expire = 1527200643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2011. június 11.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang


FOTÓ: ROHONYI D. IVÁN– Csendes László és Dolores Chelariu

A bukaresti Duo Aperto, azaz a Nemzeti Zeneművészeti Egyetem két oktatója, Csendes László (hegedű) és Dolores Chelariu (zongora) Liszt-koncertjén tapsolhatott a kis számú közönség szerda este a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A két művész kolozsvári fellépése voltaképpen egy öt koncertből álló sorozat része, amelyet a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet támogatásával valósít meg a két művész. Csendes László a koncert végén lapunknak elmondta: a kolozsvári volt az első hangverseny, ezt követi június 12-én, vasárnap Bukarestben, június 16-án, csütörtökön pedig Temesváron egy fellépés. Őszre marad a nagyszebeni és a jászvásári koncert. Liszt Ferenc ugyanis mind az öt helyszínen fellépett. Kós Katalin, a Györkös-emlékház ügyvezetője röviden ismertette a Duo Apertot alkotó két művész-oktató pályafutását.

Amint a műsorfüzetből kiderült, a hangverseny koncepciója az volt, hogy különböző műveken keresztül bemutassák Liszt Ferenc négy legjellemzőbb tulajdonságát: az istenfélőt, a jótékonykodót, a virtuózt és a költőt.

– Liszt korának több hegedűvirtuózával állt baráti kapcsolatban. Talán ennek tulajdonítható, hogy hegedűre és zongorára is komponált, habár ezek a művek nem annyira ismertek a nagyközönség előtt – mondta Csendes László.

A két előadóművész először Liszt Ferencre, a zeneköltőre (vagy talán költői lelkű zenészre?) emékeztek négy rövidebb művel: három elégiával és az Elfelejtett románc című hegedű-zongora darabbal. Az 1. Elégia valóban légiességet, könnyedséget sugallt. A második Elégia “behízelgő” dallama a hegedűművész bársonyos vibrátójának köszönhetően kapott méltó tolmácsolást. Az Elfelejtett románc című darab Liszt késői időszakából származik – tudtuk meg Csendes Lászlótól. Itt a különös szépségű pianókat emelhetjük ki. A 3. Elégiában a hegedű és a zongora unisonója folytán különös drámaisággal telítődött, továbbá a hegedű felséges egyszerűséget sugalló pianói is hatásosak voltak.

Az istenfélő Lisztet két darabbal „idézték meg”: a Koronázási mise Offertorium és Benedictus tételével. Majd a Reményi Ede hegedűművésznek írt Epithalam című, virtuozitásról tanúskodó darabot hallgathattuk meg. Csendes László kiváló hangszertechnikája minden igényt kielégített.

Lisztről köztudott, hogy bármilyen alkalmat megragadott a jótékonyságra. Ezt a tulajdonságát két olyan zeneszerző műveivel támasztották alá, akik nem csak Liszt barátságára, hanem segítőkészségére is mindig számíthattak. A Duo Aperto Hector Berlioz: Reverie et Caprice op. 8 és B. Smetana: Hazám című szimfonikus költemény egy részét tolmácsolta. A Berlioz-műben bensőséges hangulatot teremtettek, a Smetana-darabban pedig a zenei ábrázolás sokféleségére figyelhettünk fel.

Utoljára Liszt Ferencre, a virtuóz zongoraművészre emlékeztünk egy Schubert-darab parafrázisa kapcsán, továbbá a Grand duo concertant darabbal.

A pálya csúcsához érkezett művészek – Csendes László (hegedű) és Dolores Chelariu (zongora) – játéka között több hasonlóságot fedezhettünk fel: alapos tudásuk és sokrétű előadóművészi tapasztalatuk megcsillogtatása mellett mindkettőjük játéka kiegyensúlyozottságról, míves kidolgozottságról tett tanúbizonyságot. Játékukon érződött, hogy kivételes művészi igényű együttmuzsikálásuk folytán tökéletes összhangot képesek teremteni.

A koncert végén Csendes László a Szabadságnak elmondta: több mint tíz éve nem lépett fel Kolozsváron. A most eljátszott műveket pedig annak a törekvésnek a jegyében választották ki, miszerint a Duo Aperto kamarazene-együttes mindig arra törekedik, hogy kevésbé ismert műveket szólaltasson meg.
 

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2011. június 11.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés