ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Könyvekkel és példaképekkel jelentkezik áprilisban a Könyvturi

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e24c3ec5062126f958ac5601d500485a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Csin&aacute;lj helyet a polcodon, &eacute;s vidd el megunt k&ouml;nyveidet a szervezőknek. Hamarosan turk&aacute;lhatsz helyett&uuml;k &uacute;j k&ouml;teteket.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Sz&iacute;nes programk&iacute;n&aacute;lattal, &uacute;j tematik&aacute;val szervezi meg az idei K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;rat az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete, vagyis az EMKISZ. Az esem&eacute;ny, amelynek &aacute;prilis 19&ndash;20. k&ouml;z&ouml;tt ad otthont a kincses v&aacute;ros, id&eacute;n is k&eacute;t fő programpontra oszlik.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A K&ouml;nyvturin a m&aacute;r nem haszn&aacute;lt, vagy megunt k&ouml;tetek cser&eacute;lnek gazd&aacute;t, de azok sem maradnak &uuml;res k&eacute;zzel, akiknek nincs mit elcser&eacute;lni&uuml;k: b&aacute;rki v&aacute;logathat az &ouml;sszegyűlt k&ouml;nyvekből. A k&eacute;szlet felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;hez a szervezők id&eacute;n is k&ouml;nyvgyűjt&eacute;st hirdetnek: janu&aacute;r 22. &eacute;s &aacute;prilis 15. k&ouml;z&ouml;tt a Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;zba (L&aacute;z&aacute;r/Gh. Lazar u. 30.) lehet vinni a kiolvasott, r&eacute;gi kiadv&aacute;nyokat. Az esem&eacute;ny ut&aacute;n megmaradt k&ouml;tetek olyan sz&oacute;rv&aacute;nyvid&eacute;kekre ker&uuml;lnek, ahol a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geknek nagy seg&iacute;ts&eacute;get jelentenek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny m&aacute;sik alapprogramja az &eacute;lő k&ouml;nyvt&aacute;r, amely ugyan&uacute;gy műk&ouml;dik, mint a hagyom&aacute;nyos: az olvas&oacute;k r&ouml;vid időre kik&ouml;lcs&ouml;n&ouml;znek egy &bdquo;k&ouml;nyvet&rdquo;. Csup&aacute;n annyi a k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;g, hogy az &eacute;lő k&ouml;nyvt&aacute;rban a k&ouml;nyvek &eacute;lő szem&eacute;lyek, akikkel interakci&oacute;ba l&eacute;phet az olvas&oacute;. Az idei t&eacute;m&aacute;nak megfelelően (Semmiből mindent) a szervezők olyan szem&eacute;lyeket szeretn&eacute;nek megh&iacute;vni, akik &eacute;lethelyzet&uuml;k, &eacute;letkoruk, vagy b&aacute;rmely m&aacute;s h&aacute;tr&aacute;nyos &eacute;letk&ouml;r&uuml;lm&eacute;ny&uuml;k ellen&eacute;re kimagasl&oacute; eredm&eacute;nyeket &eacute;rtek el, &eacute;s akt&iacute;v tev&eacute;kenys&eacute;get folytatnak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Tizenhat &eacute;lő k&ouml;nyvvel v&aacute;rnak</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A főszervező, M&aacute;k Arany elmond&aacute;sa szerint id&eacute;n tizenhat &bdquo;&eacute;lő k&ouml;nyvvel&rdquo; tal&aacute;lkozhatnak az &eacute;rdeklődők, &aacute;m neveket m&eacute;g nem &aacute;rulhat el, &iacute;gy nem &aacute;rt nyomon k&ouml;vetni az esem&eacute;ny facebook-oldal&aacute;n posztoltakat. Azt is megtudtuk, hogy az &eacute;lő k&ouml;nyvt&aacute;r szervez&eacute;se folyamatos, eg&eacute;sz &eacute;vben kutatnak, t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dnak olyan p&eacute;ldak&eacute;pek ut&aacute;n, akiknek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel a r&eacute;sztvevők sztereot&iacute;pi&aacute;kat d&ouml;nt&ouml;gethetnek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A hagyom&aacute;nyos k&ouml;nyvturk&aacute;l&oacute; &eacute;s &eacute;lő k&ouml;nyvt&aacute;r mellett alternat&iacute;v programok is lesznek: előad&aacute;sok, k&ouml;nyvbemutat&oacute;k, kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;sek, gyerekprogramok, ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok, a t&ouml;bbi pedig egyelőre meglepet&eacute;s. A főszervező azt is elmondta, hogy tapasztalatai szerint az &eacute;rdeklődők a k&ouml;nyvturk&aacute;l&aacute;st tal&aacute;lj&aacute;k &eacute;rdekesebbnek, ahol k&ouml;nyvek t&ouml;mege v&aacute;rja &uacute;j gazd&aacute;j&aacute;t, &eacute;s ahol az olvasni v&aacute;gy&oacute;k megtal&aacute;lhatj&aacute;k r&eacute;g keresett reg&eacute;ny&uuml;ket, kedvenc &iacute;r&oacute;jukat, vagy kedvenc gyerekkori k&ouml;nyv&uuml;ket. Szerinte az &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r picit &eacute;rz&eacute;kenyebb programpont, az &eacute;rdeklődőknek ki kell l&eacute;pni&uuml;k saj&aacute;t komfortz&oacute;n&aacute;jukb&oacute;l, b&aacute;tors&aacute;got kell nyerjenek, hogy egy őszinte besz&eacute;lget&eacute;s erej&eacute;ig le&uuml;ljenek egy idegennel, aki konkr&eacute;t sztereot&iacute;pi&aacute;t k&eacute;pvisel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Mivel az esem&eacute;ny Kolozsv&aacute;ron nagy n&eacute;pszerűs&eacute;gnek &ouml;rvendett, az elm&uacute;lt &eacute;vben a szervezők Erd&eacute;ly t&ouml;bb v&aacute;ros&aacute;ban is megrendezt&eacute;k. Id&eacute;n m&eacute;g t&ouml;bb helysz&iacute;nen lesz majd K&ouml;nyvturi: a tervek szerint Aradon, Cs&iacute;kszered&aacute;ban, Gyergy&oacute;szentmikl&oacute;son, K&eacute;zdiv&aacute;s&aacute;rhelyen, Magyarfenesen, Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen, Sepsiszentgy&ouml;rgy&ouml;n, Szebenben, Sz&eacute;kelyudvarhelyen, Szil&aacute;gysomly&oacute;n &eacute;s V&aacute;lasz&uacute;ton. Ezeken a helysz&iacute;neken előfordul, hogy EMKISZ tagok a szervezők, de van, ahol helyi partnerszervezetek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;t k&eacute;rik bevonva ezzel a helyi fiatalokat is a szervez&eacute;sbe.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>K&ouml;z&ouml;s &aacute;lom volt</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A K&ouml;nyvturi negyedik kiad&aacute;s&aacute;hoz k&ouml;zeledve a főszervező a kezdetekről is mes&eacute;lt. Eleinte egyetemist&aacute;kk&eacute;nt, a Pespekt&iacute;va di&aacute;klap szerkesztőik&eacute;nt v&aacute;gtak bele a szervez&eacute;sbe. Az &uacute;js&aacute;g huszadik sz&uuml;let&eacute;snapja alkalm&aacute;b&oacute;l k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző rendezv&eacute;nyeket szerveztek, a K&ouml;nyvturi | &eacute;lőK&ouml;nyvt&aacute;r pedig egyik &aacute;llom&aacute;sa volt a rendezv&eacute;nysorozatnak. Ekkor m&eacute;g csak rem&eacute;nykedni tudtak abban, hogy hossz&uacute;t&aacute;von is megval&oacute;s&iacute;that&oacute; lesz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Amikor olyan bar&aacute;taid vannak, akik mernek veled &aacute;lmodni, &eacute;s ezt meg is val&oacute;s&iacute;tani, akkor b&aacute;rmi lehets&eacute;ges. Nagyon izgultunk az első rendezv&eacute;ny előtt, nem tudtuk mire sz&aacute;m&iacute;tsunk. Azt&aacute;n megt&ouml;rt&eacute;nt, ott voltunk egy furcsa &eacute;rz&eacute;ssel, a boldogs&aacute;gt&oacute;l &aacute;lland&oacute; mosollyal az arcunkon. Aznap este m&eacute;g nem tudtuk mi v&aacute;r r&aacute;nk, de m&aacute;snap csengett a telefon, &eacute;s egym&aacute;s ut&aacute;n j&ouml;ttek felk&eacute;r&eacute;sek&rdquo;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; eml&eacute;kszik vissza a K&ouml;nyvturi legelső kiad&aacute;s&aacute;ra M&aacute;k Arany, aki a rendezv&eacute;ny &bdquo;anyuk&aacute;jak&eacute;nt&rdquo; mindig is rem&eacute;nykedett, hogy a kezdem&eacute;nyez&eacute;s sikeres lesz, &eacute;s sok embert fog el&eacute;rni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A szerző a kolozsv&aacute;ri BBTE &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute; szakos hallgat&oacute;ja, szakmai gyakorlat&aacute;t a Főt&eacute;rn&eacute;l t&ouml;lti.<br />\n Kismih&aacute;ly Bogl&aacute;rka, <a href=\"http://foter.ro/cikk/20180211_konyvekkel_es_peldakepekkel_jelentkezik_aprilisban_a_konyvturi\" target=\"_blank\">Főt&eacute;r.ro</a></em>, 2018. febru&aacute;r 11.</p>\n', created = 1521347273, expire = 1521433673, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e24c3ec5062126f958ac5601d500485a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347273, expire = 1521433673, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347273, expire = 1521433673, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347273, expire = 1521433673, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347273, expire = 1521433673, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347273, expire = 1521433673, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347273, expire = 1521433673, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Főtér.ro, 2018. febr. 11.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Csinálj helyet a polcodon, és vidd el megunt könyveidet a szervezőknek. Hamarosan turkálhatsz helyettük új köteteket.

Színes programkínálattal, új tematikával szervezi meg az idei Könyvturi | élőKönyvtárat az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete, vagyis az EMKISZ. Az esemény, amelynek április 19–20. között ad otthont a kincses város, idén is két fő programpontra oszlik.

A Könyvturin a már nem használt, vagy megunt kötetek cserélnek gazdát, de azok sem maradnak üres kézzel, akiknek nincs mit elcserélniük: bárki válogathat az összegyűlt könyvekből. A készlet feltöltéséhez a szervezők idén is könyvgyűjtést hirdetnek: január 22. és április 15. között a Szabédi Emlékházba (Lázár/Gh. Lazar u. 30.) lehet vinni a kiolvasott, régi kiadványokat. Az esemény után megmaradt kötetek olyan szórványvidékekre kerülnek, ahol a közösségeknek nagy segítséget jelentenek.

A rendezvény másik alapprogramja az élő könyvtár, amely ugyanúgy működik, mint a hagyományos: az olvasók rövid időre kikölcsönöznek egy „könyvet”. Csupán annyi a különbség, hogy az élő könyvtárban a könyvek élő személyek, akikkel interakcióba léphet az olvasó. Az idei témának megfelelően (Semmiből mindent) a szervezők olyan személyeket szeretnének meghívni, akik élethelyzetük, életkoruk, vagy bármely más hátrányos életkörülményük ellenére kimagasló eredményeket értek el, és aktív tevékenységet folytatnak.

Tizenhat élő könyvvel várnak

A főszervező, Mák Arany elmondása szerint idén tizenhat „élő könyvvel” találkozhatnak az érdeklődők, ám neveket még nem árulhat el, így nem árt nyomon követni az esemény facebook-oldalán posztoltakat. Azt is megtudtuk, hogy az élő könyvtár szervezése folyamatos, egész évben kutatnak, tájékozódnak olyan példaképek után, akiknek segítségével a résztvevők sztereotípiákat döntögethetnek.

A hagyományos könyvturkáló és élő könyvtár mellett alternatív programok is lesznek: előadások, könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, gyerekprogramok, kiállítások, a többi pedig egyelőre meglepetés. A főszervező azt is elmondta, hogy tapasztalatai szerint az érdeklődők a könyvturkálást találják érdekesebbnek, ahol könyvek tömege várja új gazdáját, és ahol az olvasni vágyók megtalálhatják rég keresett regényüket, kedvenc írójukat, vagy kedvenc gyerekkori könyvüket. Szerinte az élőKönyvtár picit érzékenyebb programpont, az érdeklődőknek ki kell lépniük saját komfortzónájukból, bátorságot kell nyerjenek, hogy egy őszinte beszélgetés erejéig leüljenek egy idegennel, aki konkrét sztereotípiát képvisel.

Mivel az esemény Kolozsváron nagy népszerűségnek örvendett, az elmúlt évben a szervezők Erdély több városában is megrendezték. Idén még több helyszínen lesz majd Könyvturi: a tervek szerint Aradon, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Magyarfenesen, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Szebenben, Székelyudvarhelyen, Szilágysomlyón és Válaszúton. Ezeken a helyszíneken előfordul, hogy EMKISZ tagok a szervezők, de van, ahol helyi partnerszervezetek segítségét kérik bevonva ezzel a helyi fiatalokat is a szervezésbe.

Közös álom volt

A Könyvturi negyedik kiadásához közeledve a főszervező a kezdetekről is mesélt. Eleinte egyetemistákként, a Pespektíva diáklap szerkesztőiként vágtak bele a szervezésbe. Az újság huszadik születésnapja alkalmából különböző rendezvényeket szerveztek, a Könyvturi | élőKönyvtár pedig egyik állomása volt a rendezvénysorozatnak. Ekkor még csak reménykedni tudtak abban, hogy hosszútávon is megvalósítható lesz.

„Amikor olyan barátaid vannak, akik mernek veled álmodni, és ezt meg is valósítani, akkor bármi lehetséges. Nagyon izgultunk az első rendezvény előtt, nem tudtuk mire számítsunk. Aztán megtörtént, ott voltunk egy furcsa érzéssel, a boldogságtól állandó mosollyal az arcunkon. Aznap este még nem tudtuk mi vár ránk, de másnap csengett a telefon, és egymás után jöttek felkérések”

– emlékszik vissza a Könyvturi legelső kiadására Mák Arany, aki a rendezvény „anyukájaként” mindig is reménykedett, hogy a kezdeményezés sikeres lesz, és sok embert fog elérni.

A szerző a kolozsvári BBTE újságíró szakos hallgatója, szakmai gyakorlatát a Főtérnél tölti.
Kismihály Boglárka, Főtér.ro
, 2018. február 11.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés