ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Két világ között a zenében találva menedékre

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6391ba8beeeb30612a295b37cb13c3a6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban szerd&aacute;n &eacute;rt v&eacute;get a ZeneSz&oacute; elnevez&eacute;sű rendezv&eacute;nysorozat első &eacute;vada. A megh&iacute;vott ez alkalommal Kele Brigitta opera&eacute;nekes volt, aki nem csak a Kolozsv&aacute;ri Magyar Oper&aacute;nak, hanem a D&uuml;sseldorfi Operah&aacute;znak is a mag&aacute;n&eacute;nekese.</em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <em><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/783\" /></em><br />\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">Horv&aacute;th Zolt&aacute;n ez&uacute;ttal Kele Brigitt&aacute;t l&aacute;tta vend&eacute;g&uuml;l &ndash; HORV&Aacute;TH L&Aacute;SZL&Oacute;</span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n R. Wagner <em>Tannh&auml;user</em> c&iacute;mű oper&aacute;j&aacute;b&oacute;l Erzs&eacute;bet <em>Csarnok-&aacute;ri&aacute;</em>j&aacute;nak előad&aacute;s&aacute;val kezdőd&ouml;tt a rendezv&eacute;ny, amelyen a h&aacute;zigazda, Horv&aacute;th Zolt&aacute;n ez&uacute;ttal Kele Brigitta opera&eacute;nekessel besz&eacute;lgetett. &ndash; Ezzel az &aacute;ri&aacute;val &eacute;n k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;m a megjelenteket &ndash; magyar&aacute;zta Kele Brigitta opera&eacute;nekes, aki 2012&ndash;2014 k&ouml;z&ouml;tt a D&uuml;sseldorfi Operah&aacute;z tagja. A fiatal műv&eacute;sznő elmondta: &ouml;tgyerekes nagyv&aacute;radi csal&aacute;dban nőtt fel, ahol a h&aacute;rom l&aacute;ny k&ouml;z&ouml;tt ő volt a legkisebb. Gyerekkor&aacute;ban t&ouml;bbsz&ouml;r &eacute;nekelt a helyb&eacute;li r&oacute;mai katolikus templomban, ahol egyik nőv&eacute;re volt a k&aacute;ntor. Majd Boros-Konr&aacute;d Erzs&eacute;bettel kezdte &eacute;nektanulm&aacute;nyait. Felsőfok&uacute; zenei tanulm&aacute;nyait a nagyv&aacute;radi konzervat&oacute;riumban v&eacute;gezte Lavinia Cherecheş n&ouml;vend&eacute;kek&eacute;nt, aki alig h&aacute;rom &eacute;vvel volt idősebb tan&iacute;tv&aacute;ny&aacute;n&aacute;l. Kolozsv&aacute;ron v&eacute;gezte a mesteri tanulm&aacute;nyait, majd 2004 ősz&eacute;n ker&uuml;lt a Kolozsv&aacute;ri Magyar Oper&aacute;hoz. Az int&eacute;zm&eacute;nyben hamarosan &eacute;vi 3-4 szerepet tanult meg &eacute;s j&aacute;tszott el.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Puccini <em>Gianni Schicchi</em> c&iacute;mű oper&aacute;j&aacute;b&oacute;l Lauretta &aacute;ri&aacute;j&aacute;t adta elő a folytat&aacute;sban Kele Brigitta, majd mes&eacute;lt a d&uuml;sseldorfi operah&aacute;zi tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;ről, amely int&eacute;zm&eacute;nnyel k&eacute;t&eacute;ves szerződ&eacute;st &iacute;rt al&aacute; a 2012&ndash;2014-es időszakra. &ndash; Est&eacute;ről est&eacute;re telt h&aacute;zas előad&aacute;sok vannak, sokkal t&ouml;bbet kell dolgozni, mint Kolozsv&aacute;ron. Előad&aacute;s ut&aacute;n mindenki rohan haza, nem &uacute;gy, mint itt, amikor a koll&eacute;g&aacute;kkal felmegy&uuml;nk a b&uuml;f&eacute;be, &eacute;s elbesz&eacute;lget&uuml;nk. D&uuml;sseldorfban a rendezők szabad kezet kapnak, &eacute;s amit a rendező k&eacute;r, az parancs az előad&oacute;műv&eacute;sz sz&aacute;m&aacute;ra &ndash; magyar&aacute;zta a műv&eacute;sznő a hetven k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zőf&eacute;le nemzetis&eacute;gű munkat&aacute;rssal rendelkező műv&eacute;szeti int&eacute;zm&eacute;nyről.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ami a beugr&aacute;sokat illeti, kifejtette: ha valaki betegs&eacute;g miatt lemond egy előad&aacute;st, egy nap alatt tal&aacute;lnak helyettes&iacute;tőt, akinek a kez&eacute;be nyomnak egy DVD-t az illető oper&aacute;r&oacute;l, majd megt&ouml;rt&eacute;nik a beugr&aacute;s. Az is előfordul, hogy a beugr&oacute; a sz&iacute;npad sz&eacute;l&eacute;n &aacute;ll &eacute;s &eacute;nekel, m&iacute;g a beteg &eacute;nekes elj&aacute;tssza szerep&eacute;t a sz&iacute;npadon. &ndash; K&eacute;t vil&aacute;g, a kolozsv&aacute;ri &eacute;s a d&uuml;sseldorfi k&ouml;z&ouml;tt, a zen&eacute;ben tal&aacute;lom meg a mened&eacute;ket &ndash; hangs&uacute;lyozta Kele Brigitta, majd el&aacute;rulta: D&uuml;sseldorfban gyakran gy&ouml;tri a honv&aacute;gy, főleg az&eacute;rt, mert p&aacute;rja Erd&eacute;lyben &eacute;l. Bart&oacute;k n&eacute;pdalfeldolgoz&aacute;sainak előad&aacute;sa ut&aacute;n magyarorsz&aacute;gi &eacute;s p&aacute;rizsi vend&eacute;gszerepl&eacute;sei is sz&oacute;ba ker&uuml;ltek. Felv&eacute;telről tekintett&uuml;k &eacute;s hallgattuk meg Leh&aacute;r Ferenc <em>V&iacute;g &ouml;zvegy</em> c&iacute;mű operettj&eacute;ből a <em>Vilja-dal</em>t. Ennek &eacute;rdekess&eacute;ge az volt, hogy a rendező egy haj&oacute;n k&eacute;pzelte el a cselekm&eacute;nyt. Amikor teh&aacute;t a műv&eacute;szek jobbra-balra inogtak a sz&iacute;npadon, ezzel a haj&oacute; mozg&aacute;s&aacute;t jelezt&eacute;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Megtudtuk: Nedda szerepe (Leoncavallo: <em>Bajazz&oacute;k</em> c&iacute;mű oper&aacute;j&aacute;b&oacute;l) fontos &aacute;llom&aacute;sa Kele Brigitta karrierj&eacute;nek, hiszen mind a p&aacute;rizsi, mind a d&uuml;sseldorfi operah&aacute;zban ezzel a szereppel deb&uuml;t&aacute;lt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A d&uuml;sseldorfi meghallgat&aacute;st Kele Brigitta k&ouml;lcs&ouml;ncipőben &eacute;nekelte, amely t&uacute;l nagy volt, ez&eacute;rt a hatalmas sz&iacute;npad k&ouml;zep&eacute;re val&oacute; eljut&aacute;s is rendk&iacute;v&uuml;li teljes&iacute;tm&eacute;nynek bizonyult. A műv&eacute;sznő elmondta: vall&aacute;sos lelk&uuml;letű csal&aacute;db&oacute;l sz&aacute;rmazik, &eacute;s az Istenbe vetett hit mindig erőt adott neki a pr&oacute;bat&eacute;telek elvisel&eacute;s&eacute;hez.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A p&aacute;rizsi előad&aacute;sbeli <em>Nedda &aacute;ri&aacute;j&aacute;</em>t is felv&eacute;telről hallgathattuk meg. A modern d&iacute;szlettel &eacute;s jelmezzel megval&oacute;s&iacute;tott darabban a női főszereplő egy teheraut&oacute; kerek&eacute;n egyens&uacute;lyozva kezdi el &aacute;ri&aacute;j&aacute;t, majd egy l&eacute;pcső fok&aacute;n folytatja. Kele Brigitta azt is el&aacute;rulta, hogy a 2013/2014-es &eacute;vadban Verdi <em>Traviata</em> c&iacute;mű oper&aacute;j&aacute;nak főszerep&eacute;t fogja &eacute;nekelni D&uuml;sseldorfban. Ezzel a szereppel r&eacute;gi &aacute;lma val&oacute;sul meg.</p>\n<p> Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/91898\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. j&uacute;nius 22.</a></p>\n', created = 1527114830, expire = 1527201230, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6391ba8beeeb30612a295b37cb13c3a6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114831, expire = 1527201231, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114831, expire = 1527201231, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114831, expire = 1527201231, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114831, expire = 1527201231, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114831, expire = 1527201231, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114831, expire = 1527201231, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. június 22.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A Györkös Mányi Albert Emlékházban szerdán ért véget a ZeneSzó elnevezésű rendezvénysorozat első évada. A meghívott ez alkalommal Kele Brigitta operaénekes volt, aki nem csak a Kolozsvári Magyar Operának, hanem a Düsseldorfi Operaháznak is a magánénekese.


Horváth Zoltán ezúttal Kele Brigittát látta vendégül – HORVÁTH LÁSZLÓ

R. Wagner Tannhäuser című operájából Erzsébet Csarnok-áriájának előadásával kezdődött a rendezvény, amelyen a házigazda, Horváth Zoltán ezúttal Kele Brigitta operaénekessel beszélgetett. – Ezzel az áriával én köszöntöm a megjelenteket – magyarázta Kele Brigitta operaénekes, aki 2012–2014 között a Düsseldorfi Operaház tagja. A fiatal művésznő elmondta: ötgyerekes nagyváradi családban nőtt fel, ahol a három lány között ő volt a legkisebb. Gyerekkorában többször énekelt a helybéli római katolikus templomban, ahol egyik nővére volt a kántor. Majd Boros-Konrád Erzsébettel kezdte énektanulmányait. Felsőfokú zenei tanulmányait a nagyváradi konzervatóriumban végezte Lavinia Cherecheş növendékeként, aki alig három évvel volt idősebb tanítványánál. Kolozsváron végezte a mesteri tanulmányait, majd 2004 őszén került a Kolozsvári Magyar Operához. Az intézményben hamarosan évi 3-4 szerepet tanult meg és játszott el.

Puccini Gianni Schicchi című operájából Lauretta áriáját adta elő a folytatásban Kele Brigitta, majd mesélt a düsseldorfi operaházi tevékenységéről, amely intézménnyel kétéves szerződést írt alá a 2012–2014-es időszakra. – Estéről estére telt házas előadások vannak, sokkal többet kell dolgozni, mint Kolozsváron. Előadás után mindenki rohan haza, nem úgy, mint itt, amikor a kollégákkal felmegyünk a büfébe, és elbeszélgetünk. Düsseldorfban a rendezők szabad kezet kapnak, és amit a rendező kér, az parancs az előadóművész számára – magyarázta a művésznő a hetven különbözőféle nemzetiségű munkatárssal rendelkező művészeti intézményről.

Ami a beugrásokat illeti, kifejtette: ha valaki betegség miatt lemond egy előadást, egy nap alatt találnak helyettesítőt, akinek a kezébe nyomnak egy DVD-t az illető operáról, majd megtörténik a beugrás. Az is előfordul, hogy a beugró a színpad szélén áll és énekel, míg a beteg énekes eljátssza szerepét a színpadon. – Két világ, a kolozsvári és a düsseldorfi között, a zenében találom meg a menedéket – hangsúlyozta Kele Brigitta, majd elárulta: Düsseldorfban gyakran gyötri a honvágy, főleg azért, mert párja Erdélyben él. Bartók népdalfeldolgozásainak előadása után magyarországi és párizsi vendégszereplései is szóba kerültek. Felvételről tekintettük és hallgattuk meg Lehár Ferenc Víg özvegy című operettjéből a Vilja-dalt. Ennek érdekessége az volt, hogy a rendező egy hajón képzelte el a cselekményt. Amikor tehát a művészek jobbra-balra inogtak a színpadon, ezzel a hajó mozgását jelezték.

Megtudtuk: Nedda szerepe (Leoncavallo: Bajazzók című operájából) fontos állomása Kele Brigitta karrierjének, hiszen mind a párizsi, mind a düsseldorfi operaházban ezzel a szereppel debütált.

A düsseldorfi meghallgatást Kele Brigitta kölcsöncipőben énekelte, amely túl nagy volt, ezért a hatalmas színpad közepére való eljutás is rendkívüli teljesítménynek bizonyult. A művésznő elmondta: vallásos lelkületű családból származik, és az Istenbe vetett hit mindig erőt adott neki a próbatételek elviseléséhez.

A párizsi előadásbeli Nedda áriáját is felvételről hallgathattuk meg. A modern díszlettel és jelmezzel megvalósított darabban a női főszereplő egy teherautó kerekén egyensúlyozva kezdi el áriáját, majd egy lépcső fokán folytatja. Kele Brigitta azt is elárulta, hogy a 2013/2014-es évadban Verdi Traviata című operájának főszerepét fogja énekelni Düsseldorfban. Ezzel a szereppel régi álma valósul meg.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2013. június 22.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés