ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Képzőművészeti kiállítás Margittán

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:23f67022531c1813b94c8f1e233895e4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Margitt&aacute;n a Magyar Kult&uacute;ra &Uuml;nnepe alkalm&aacute;b&oacute;l id&eacute;n is t&ouml;bbnapos rendezv&eacute;nysorozattal tisztelegnek, melynek nyit&oacute;ja B&aacute;nh&aacute;zi Gy&ouml;ngyi helyi festőműv&eacute;sz ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa volt p&eacute;nteken.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A fel&uacute;j&iacute;tott művelőd&eacute;si h&aacute;zban kialak&iacute;tott Gal&eacute;ria imm&aacute;r m&eacute;lt&oacute; helyet tud biztos&iacute;tani ennek a rangos esem&eacute;nynek. A v&aacute;ros lak&oacute;i ig&eacute;nylik az ilyen jellegű ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat, amit az igen sz&eacute;psz&aacute;m&uacute; jelenl&eacute;t&uuml;kkel is megmutattak. A festőműv&eacute;sz pedig az &eacute;vek sor&aacute;n azt bizony&iacute;totta, hogy &eacute;rdemes elj&ouml;nni ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;saira, mely mindig maradand&oacute; &eacute;lm&eacute;nyt ad a l&aacute;togat&oacute;knak. Jelen ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak c&iacute;me Sz&iacute;nek &eacute;s &eacute;vek &ndash; pasztell &eacute;s akvarell, mely v&aacute;ndorki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, hiszen a nagyv&aacute;radi Tibor Ernő Gal&eacute;ri&aacute;ban is megcsod&aacute;lhatt&aacute;k a festm&eacute;nyek rajong&oacute;i tavaly novemberben k&eacute;t h&eacute;ten &aacute;t. Margitt&aacute;n janu&aacute;r 26-&aacute;ig tekinthető meg a t&aacute;rlat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>M&uacute;lt &eacute;s jelen</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A megnyit&oacute;n elsők&eacute;nt a Pro Folk Egyes&uuml;let eln&ouml;ke, De&aacute;k Andrea k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tte a jelenl&eacute;vőket &eacute;s a festőműv&eacute;szt. Nem &eacute;rkezett &bdquo;&uuml;res k&eacute;zzel&rdquo;, hiszen k&ouml;sz&ouml;ntőj&eacute;t egy &Aacute;prily Lajos verssel kezdte &eacute;s mag&aacute;val vitte a Gy&ouml;ngyvetők N&eacute;pdalk&oacute;rus tagjait, akik &eacute;nekeikkel &eacute;s verseikkel sz&iacute;nes&iacute;tett&eacute;k az esem&eacute;nyt. A Tibor Ernő Gal&eacute;ria nev&eacute;ben Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkip&aacute;sztor/festőműv&eacute;sz mondott k&ouml;sz&ouml;ntőt, szint&eacute;n verssel fűszerezve. Elmondta, hogy B&aacute;nh&aacute;zi Gy&ouml;ngyi az ut&oacute;bbi k&eacute;t &eacute;vben negyedik alkalommal jelentkezik &ouml;n&aacute;ll&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal, melyek mellett k&ouml;z&ouml;s t&aacute;rlatokon is k&eacute;pviseltette mag&aacute;t. &bdquo;A jelenlegi ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s m&uacute;ltat &eacute;s jelent, &eacute;rz&eacute;seket, pillanatnyi hangulatokat, benyom&aacute;sokat oszt meg a szeml&eacute;lővel. Alkot&aacute;saiban jelen vannak az &eacute;vszakok, amivel hangs&uacute;lyozza az idő m&uacute;l&aacute;s&aacute;t, de megcsillan az optimizmus &eacute;s a hit a j&ouml;vőben. Keresi a m&uacute;ltban a jelent &eacute;s a j&ouml;vőben a m&uacute;ltat&rdquo; &ndash; mondta, majd hangs&uacute;lyozta, hogy a festőműv&eacute;sz nagy csod&aacute;l&oacute;ja a term&eacute;szetnek, mely munk&aacute;iban is t&uuml;kr&ouml;ződik. A margittai k&eacute;pzőműv&eacute;szek nev&eacute;ben Papp G&aacute;bor m&eacute;ltatta a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s anyag&aacute;t, kiemelve, hogy azok nagyszerűek &eacute;s &ouml;nmaguk&eacute;rt besz&eacute;lnek. Pocsaly Zolt&aacute;n polg&aacute;rmester k&ouml;sz&ouml;netet mondott a k&eacute;pzőműv&eacute;sznek, aki Margitta h&iacute;rnev&eacute;t &ouml;regb&iacute;ti itthon &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n egyar&aacute;nt. Jelen voltak a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son a civil szervezetek &eacute;s int&eacute;zm&eacute;nyek vezetői/k&eacute;pviselői is. Az esem&eacute;ny szeretetvend&eacute;gs&eacute;ggel z&aacute;rult.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>&Eacute;letp&aacute;lya</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n B&aacute;nh&aacute;zi Gy&ouml;ngyi Szil&aacute;gy megy&eacute;ben, Selymesilosv&aacute;n sz&uuml;letett 1957 m&aacute;rcius&aacute;ban. M&aacute;r gyermekkor&aacute;ban szeretett rajzolni, festegetni, sokszor olyan sikeresen, hogy tan&iacute;t&oacute;ja nem hitte el, hogy ő k&eacute;sz&iacute;tette azokat. L&eacute;lekben egyre k&ouml;zelebb ker&uuml;lt a k&eacute;pzőműv&eacute;szethez, ez&eacute;rt tanulm&aacute;nyait a nagyb&aacute;nyai Zene- &eacute;s K&eacute;pzőműv&eacute;szeti L&iacute;ceumban folytatta. Saj&aacute;t bevall&aacute;sa szerint nagyon sz&eacute;p eml&eacute;kei maradtak meg a l&iacute;ceumi &eacute;vekből. Az iskola &aacute;ltal szervezett vak&aacute;ci&oacute;s alkot&oacute;t&aacute;borok kiemelt &eacute;lm&eacute;nyeket jelentettek, melyekre ma is &ouml;r&ouml;mmel gondol vissza. &Eacute;retts&eacute;gi ut&aacute;n Kolozsv&aacute;ron folytatta tanulm&aacute;nyait a K&ouml;nnyűipari Technikum modelltervez&eacute;si szak&aacute;n. Diplom&aacute;z&aacute;sa ut&aacute;n, 1978-ban Margitt&aacute;ra k&eacute;rte a kihelyez&eacute;s&eacute;t, &iacute;gy lett margittai. Modelltervezők&eacute;nt, k&eacute;sőbb technol&oacute;gusk&eacute;nt dolgozott a helyi gy&aacute;rakban 2015-ig, amikor nyugd&iacute;jba vonult. Ettől kezdve t&ouml;bb ideje volt a fest&eacute;szetre &eacute;s ő kihaszn&aacute;lta ezt a lehetős&eacute;get, a k&eacute;pzőműv&eacute;szetet kedvelők &ouml;r&ouml;m&eacute;re. Sok ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son r&eacute;szt vett itthon &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n egyar&aacute;nt. Voltak egy&eacute;ni, illetve k&ouml;z&ouml;s t&aacute;rlatai Nagyv&aacute;radon, &Eacute;rmih&aacute;lyfalv&aacute;n, Kolozsv&aacute;ron, Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen, Szatm&aacute;rn&eacute;metiben, Sz&eacute;kelyf&ouml;ld&ouml;n t&ouml;bb helyen is, Magyarorsz&aacute;gon pedig Debrecenben, Budapesten, Miskolcon &eacute;s Szegeden. Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &aacute;ltal szervezett Egy falatnyi Erd&eacute;ly ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;soknak k&ouml;sz&ouml;nhetően munk&aacute;i eljutnak a Magyar h&aacute;zakba, Ausztri&aacute;ba, Kanad&aacute;ba &eacute;s Sv&aacute;jcba is. Ol&aacute;h J&oacute;zsef kort&aacute;rs k&ouml;ltő k&eacute;r&eacute;s&eacute;re az első k&eacute;t k&ouml;tet&eacute;be ő k&eacute;sz&iacute;tette az illusztr&aacute;ci&oacute;kat. Tehets&eacute;ges, igen akt&iacute;v műv&eacute;sz, aki m&eacute;g sok &ouml;r&ouml;met fog okozni a műv&eacute;szet kedvelőinek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Szőke Ferenc, <a href=\"http://www.erdon.ro/kepzomuveszeti-kiallitas-margittan-3/3736380\" target=\"_blank\">erdon.ro</a></em>, 2018. janu&aacute;r 15.</p>\n', created = 1521347195, expire = 1521433595, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:23f67022531c1813b94c8f1e233895e4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347195, expire = 1521433595, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347195, expire = 1521433595, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347195, expire = 1521433595, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347195, expire = 1521433595, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347195, expire = 1521433595, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347195, expire = 1521433595, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
erdon.ro, 2018. jan. 15.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Margittán a Magyar Kultúra Ünnepe alkalmából idén is többnapos rendezvénysorozattal tisztelegnek, melynek nyitója Bánházi Gyöngyi helyi festőművész kiállítása volt pénteken.

A felújított művelődési házban kialakított Galéria immár méltó helyet tud biztosítani ennek a rangos eseménynek. A város lakói igénylik az ilyen jellegű kiállításokat, amit az igen szépszámú jelenlétükkel is megmutattak. A festőművész pedig az évek során azt bizonyította, hogy érdemes eljönni kiállításaira, mely mindig maradandó élményt ad a látogatóknak. Jelen kiállításának címe Színek és évek – pasztell és akvarell, mely vándorkiállítás, hiszen a nagyváradi Tibor Ernő Galériában is megcsodálhatták a festmények rajongói tavaly novemberben két héten át. Margittán január 26-áig tekinthető meg a tárlat.

Múlt és jelen

A megnyitón elsőként a Pro Folk Egyesület elnöke, Deák Andrea köszöntötte a jelenlévőket és a festőművészt. Nem érkezett „üres kézzel”, hiszen köszöntőjét egy Áprily Lajos verssel kezdte és magával vitte a Gyöngyvetők Népdalkórus tagjait, akik énekeikkel és verseikkel színesítették az eseményt. A Tibor Ernő Galéria nevében Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkipásztor/festőművész mondott köszöntőt, szintén verssel fűszerezve. Elmondta, hogy Bánházi Gyöngyi az utóbbi két évben negyedik alkalommal jelentkezik önálló kiállítással, melyek mellett közös tárlatokon is képviseltette magát. „A jelenlegi kiállítás múltat és jelent, érzéseket, pillanatnyi hangulatokat, benyomásokat oszt meg a szemlélővel. Alkotásaiban jelen vannak az évszakok, amivel hangsúlyozza az idő múlását, de megcsillan az optimizmus és a hit a jövőben. Keresi a múltban a jelent és a jövőben a múltat” – mondta, majd hangsúlyozta, hogy a festőművész nagy csodálója a természetnek, mely munkáiban is tükröződik. A margittai képzőművészek nevében Papp Gábor méltatta a kiállítás anyagát, kiemelve, hogy azok nagyszerűek és önmagukért beszélnek. Pocsaly Zoltán polgármester köszönetet mondott a képzőművésznek, aki Margitta hírnevét öregbíti itthon és külföldön egyaránt. Jelen voltak a kiállításon a civil szervezetek és intézmények vezetői/képviselői is. Az esemény szeretetvendégséggel zárult.

Életpálya

Bánházi Gyöngyi Szilágy megyében, Selymesilosván született 1957 márciusában. Már gyermekkorában szeretett rajzolni, festegetni, sokszor olyan sikeresen, hogy tanítója nem hitte el, hogy ő készítette azokat. Lélekben egyre közelebb került a képzőművészethez, ezért tanulmányait a nagybányai Zene- és Képzőművészeti Líceumban folytatta. Saját bevallása szerint nagyon szép emlékei maradtak meg a líceumi évekből. Az iskola által szervezett vakációs alkotótáborok kiemelt élményeket jelentettek, melyekre ma is örömmel gondol vissza. Érettségi után Kolozsváron folytatta tanulmányait a Könnyűipari Technikum modelltervezési szakán. Diplomázása után, 1978-ban Margittára kérte a kihelyezését, így lett margittai. Modelltervezőként, később technológusként dolgozott a helyi gyárakban 2015-ig, amikor nyugdíjba vonult. Ettől kezdve több ideje volt a festészetre és ő kihasználta ezt a lehetőséget, a képzőművészetet kedvelők örömére. Sok kiállításon részt vett itthon és külföldön egyaránt. Voltak egyéni, illetve közös tárlatai Nagyváradon, Érmihályfalván, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben, Székelyföldön több helyen is, Magyarországon pedig Debrecenben, Budapesten, Miskolcon és Szegeden. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által szervezett Egy falatnyi Erdély kiállításoknak köszönhetően munkái eljutnak a Magyar házakba, Ausztriába, Kanadába és Svájcba is. Oláh József kortárs költő kérésére az első két kötetébe ő készítette az illusztrációkat. Tehetséges, igen aktív művész, aki még sok örömet fog okozni a művészet kedvelőinek.

Szőke Ferenc, erdon.ro, 2018. január 15.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés